10.07.2015 Views

Du & Co #2 2012 - Posten

Du & Co #2 2012 - Posten

Du & Co #2 2012 - Posten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

#2-2012Bränsle för eldsjälarEn tidningfrån Postentill SverigesföretagareIQ är överskattatSå tränar du din hjärna till lyckaoch framgång.Den briljantahemlighetenEn kundklubb är nyckeln tillovärderlig kunskap om dinabästa kunder.modeutanUndvikblufffakturorSå gör du närbedragarna försökerblåsa dig.gränserFramgångssaganNelly.com siktarpå England.Din guide till export.De okända stjärnornaVi träffar tre svenska företag som redanhar vunnit OS i London.10 böcker du måste haRekrytera internationelltFörbjud teambuilding!Så utvecklar du tjänsterKonferera digitaltJarno Vanhatapio,grundare avNelly.com.sveriges störstaf ö r e ta g a r t i d ni n g


990 kr/månSkapa en webshop där människor tycker omatt handla. Och vill handla igen.Sitoo gör det enkelt att skapa en webshop där människor tycker om att handla. Och villhandla igen. En webshop som väcker köplusten. Här spelar designen stor roll. Utgå frånnågon av våra fantastiska teman, attrahera nya besökare och omvandla dem till faktiskaaffärer. Tillsammans skapar vi lönsamhet för dig. Upptäck Sitoo!6000 kunder har redan valt Sitoo“Vi har fått ett ökat intresse för hemsidan.Sedan nylanseringen av englesson.se harantalet besökare ökat med 30%.”Ulrika Nabel, Englesson“Antalet besökare på vår hemsida harfördubblats och vi får många flermedlemmar nu än tidigare.”Olof Karlander, Beridna Högvakten“Min erfarenhet av Sitoo är positiv raktigenom. Det fungerar mycket bra och leverupp till förväntan.”Jimmy Lindberg, ParGatewww.sitoo.se08-5000 93 00Boka personlig demoAnmäl dig till våra frukostmötenRådfråga våra experter


Du&CoInnehåll #2-2012nicke johanssonadam haglund7–33 agendaInnovation: Utveckla tjänster, Bli lycklig, 10böcker du bör läsa, Rekrytera internationellt.På jobbet: Förbjud teambuilding, Så får dubetalt, Sommarjobbsguiden. Teknik: Digitalinternkommunikation, Nu kommer äkta 4G52. de går övergränsenSverige är fantastiskt men litet.Att gå på export är snart en nödvändighet.Tre företagare berättarhur man tar klivet ut i världen.48. klassikernMagnus och Mats Jarlebrink vågarknappt berätta vad de jobbar med.För då får de berätta i timmar. Sedan2007 är de männen bakom enmodern klassiker: Nötcrème.34. os-hjältarDe är inga multinationellajättar men syns ändå i rampljuset.Vi träffar de svenskaföretagen som levererar tillOS i London.Simon Cederquist32. Stoppa bluffenSommartider är bedragartider. Med bluffakturoroch oseriös telemarketing försöker kriminellastjäla pengar av upptagna företagare. Läs vårguide och lär dig hur du skyddar ditt företag.60. RättskipareJonas Eriksson är Sverigesframgångsrikaste fotbollsdomare.Men han har också variten framgångsrik företagare.För Du&Co berättar han omstora och snabba beslut.44. väx med kundklubbEn kundklubb handlar inte om plastkort ochrabatter. Det handlar om att lära känna dina bästakunder och veta hur du ska göra för att få fler. Enväl skött kundklubb kan bli en guldgruva.70. Ökade 20 procentNär Cirkus Maximum började använda adresseraddirektreklam sålde de för 20 procent mer. Införårets säsong gör de om det igen.samir soudahledarenRiktiga brev når dina kunder bästDigitala så kallade pionjärerdödförklarade papperstidningenför tio år sedan. Ändå lever den.Teatern dog inte när filmen kom;radion överlevde televisionen ochtv och tidningar lever parallelltmed internet.Det finns ett både praktiskt ochkänslomässigt värde i det fysiska.Eller som varumärkesrådgivarenSimon Harrop, vd på Brand SenseAgency, säger: ”Vi läser hellre påpapper. Det är inget som handlarom smak, det är ett faktum”.Harrops firma genomförde testertillsammans med forskaredär de tittade på hjärnans aktivitet.Resultatet var tydligt: Papperinvolverar fler av våra sinnen.Ett annat bevis på detta är Vårabrevvanor 2012. En undersökningvi på Posten årligen genomförmed hjälp av TNS Sifo. Denhandlar om våra vanor och attitydertill fysisk och elektronisk kommunikation.Resultatet är tydligtäven där. Det fysiska fortsätter attbetyda väldigt mycket för människor.Framförallt när det gällerviktig information som fakturor,avier och skattebesked. Villdu som företag vara trovärdig ärpostlådan rätt kanal. 80 procentav svenskarna föredrar ett fysisktbrev när du som avsändare villgöra ett bra intryck. Och vill dusjälv se hur bra det fysiska brevetfungerar så prova Postens direktreklamtjänst,Reklamfixaren. Denlåter dig skapa DR via datorn ochså sköter Posten resten. Enkelt,effektivt och till en rimlig kostnad.Per MossbergKommunikationsdirektörPostNord ABPeter Phillipsdu&c0 2-2012 3


kontakt Skriv: Du&Co, Spoon, Kungstensgatan 21B, 113 57 Stockholm. Mejla: du.co@spoon.seKyrkoherdar, rehaboch WindowsPrenumerera på Du&Co!insäntSkriv om praktikJag har varit kyrkoherdeoch ett område som jag tyckerär viktigt och intressant ärpraktik och introduktion inomarbetslivet. Inom Svenska kyrkanfår vi ofta frågor om detta ochmedverkar så mycket vi kan.Ibland handlar det om attvara en del i förberedelserna förett yrkesliv och andra gångergäller det att arbetslösa skakunna få kontakt med arbetslivoch kanske en anställning. Ytterligareandra gånger handlarpraktiken om att personer somrehabiliteras (och rehabiliterarsig själva) efter kanske mångaår i drogmissbruk. Jag har settmånga exempel på att sådanrehabilitering lyckats och sådanapersoner har mycket viktigauppgifter i företag, organisationeroch samhälle. Jag har ocksåsett, som förtroendevald inomskolan, hur svårt det är att ordnapraktikplatser.Tema Praktik tycker jag kundevara intressant i Du&Co. Hur kanföretagen medverka med denpraktik som behövs? Det skullevara intressant att se exempelpå hur enskilda företagare, olikaföretag och företag i samverkanmött utmaningen och medverkartill yrkespraktik till sinegen bransch, och socialt viktigpraktik till sin stad och bygd.Gunnar ImbergSvar: Tack för tipset Gunnar. Viska ha ditt förslag i åtanke. Påsidan 23 kan du läsa om ett angränsandeområde, regler kringsommarjobb. Ett annat sätt attkomma in på arbetsmarknaden.Robert Långström, chefredaktörVarför 64 bitar?I artikeln ”Köp rätt bärbardator” i nummer 4/2011hävdar skribenten att man skaha Windows 7 i 64-bitarsversion.Problemet med det äratt det fortfarande finns alltförfå program som kan köras i64-bitarsversionen. Det gällerflera av de program jag självanvänder dagligen, och det äringa ”exotiska” program utanganska vanliga nyttoprogram.Man ska nog vara lite försiktigmed sådana rekommendationer– ännu. Än gäller att 32 bitar ärdominerande på programsidan.Tankarna om ett separat numeriskttangentbord är bra om manarbetar mycket med siffror. Dåkan det vara jobbigt att ständigtbehöva hålla koll på om Num-Lock är aktiverat eller ej.Gjermund AustvikSvar: Hej Gjermund och tack fördin synpunkt. Jag håller dockinte med dig. Det är riktigt attdet ännu existerar få 64-bitsprogram.Men exempelvisMicrosoft Office 2010 finns, därframför allt Excel vinner mycketprestandamässigt. Dock måsteanvändare av Access tänka påatt gamla databaser skapademed 32-bitsversionen intefungerar med 64 bit.Däremot är bristen på64-bitsprogram inte någotproblem eftersom så gottsom samtliga 32-bitsprogramfungerar i 64-bits Windows. Detfinns ingen anledning att hållafast vid ett system som snart ärföråldrat.Anders Reuterswärd,frilansskribent.Vi har berättat omföretagarnas värld i 15 årGör som 90 000 andra företagare och prenumererapå Du&Co, Sveriges största företagartidning.Anmäl dig på www.posten.se/duco.Det enda du behöver är ditt organisationsnummer.tävlingVinn en skaljacka!Vinn skaljackan Pulsar från Didriksons.Den är tillverkad i trelagersmaterial, andasoch är tunn. Pulsar finns i damstorlekarna36–44 och i unisexstorlekarna S–XXL. Värde: 2 500 kronor. Glöm inte attuppge om du vill ha dam- eller unisexvariant,samt önskad storlek.Du behöver bara svara på följandefråga:Vad heter Postens digitala tjänst somlåter dig göra din egen direktreklam viadatorn?1. DirektreklamtjänstenX. Reklamfixaren2. UtskicksmaskinenVi vill ha ditt svar senast den 1 september.Skicka svaret till Du&Co, Spoon,Kung stensgatan 21B, 113 57 Stockholm.E-post: du.co@spoon.se. Eventuell vinstskattbetalas av vinnaren.Vinnare av laserskrivarrenGrattis Ann-Sofi Qvarfordt från Ekerö som visste att Postenssenaste reklamkampanj löd ”Nordens viktigaste paket skickasmed Posten”. Hon har därmed vunnit en HP Laserjet Pro Laserskrivare,värd cirka 2 400 kronor.vill du prenumereraeller adressändra?Kontakta Posten: www.posten.se,kundtjanst.meddelande@posten.seeller Kundtjänst Företag 020-23 22 20.En tidning från PostNord AB till Sveriges företagare. Ansvarig utgivare Per Mossberg.Produktion Spoon, 08-442 96 20. Chefredaktör Robert Långström.Redaktör Markus Nordin. Art Director Erik Westin. Omslagsfoto Nicke Johansson.Prepress Markus Dahlstedt. Annonsförsäljning Media Adviser, 08-551 514 80 tryck AS Kroonpress, Estland.Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Citera oss gärna men ange källan.Har du synpunkter på innehållet? Kontakta redaktionen: Du&Co, Spoon, Kungstensgatan 21 B,113 57 Stockholm. Tel: 08-442 96 20, E-post: du.co@spoon.se, internet: www.posten.se/duco.Upplaga enligt Tidningsstatistik AB för år 2010: 92 000 ex. ISSN 1401-23324 du&c0 2-2012


Bli mer effektiv och lönsam!Kompletta affärssystem du kan växa med• Öka fokus på kunder och försäljning• Spara tid på redovisning och fakturering• Erbjud dina produkter i en webbutik• Ta kontroll över inköp och lager• Utnyttja CRM och orderhantering online• Öka lönsamhetenRing fördin offert!Inklusive:”Mamut har bidragit till både ökadomsättning och större marginalertack vare att vi fått kontroll överalla delar av verksamheten.– Nya Musik ABMamut One EnterpriseKompletta affärssystem för små ochmedelstora företag. Från 399:-/mån.*Ring för din offert!0200-23 23 30www.mamut.se/duco* Pris per användare. Alla priser är i SEK och exkl. moms.Licenskostnad från 5 900:- tillkommer.


När du är sjuk stannarIT-chefen, VD:n, städarenoch receptionisten ocksåhemma från jobbet.Nyhet!Du som är småföretagare har många viktiga roller. Det innebär att det är extraviktigt att du får tillgång till snabb vård som kan förkorta din sjukskrivning.Därför har vi tagit fram Personförsäkringspaketet – ett enkelt och komplettgrundskydd för dig som driver ett lite mindre företag. Det är lätt att köpa (deträcker med att du intygar att du är arbetsför) och kan löna sig snabbt. Undersökningarvisar nämligen att man kan få ner antalet sjukdagar med cirka 20 %om man har rätt sjukvårdsförsäkring.Gå in på www.if.se eller ring 0771-56 00 00, så hjälper vi dig.


Agenda innovation Utveckla tjänsterThomas Fröhling3•bra tips•när du utvecklartjänster1. Förstå kundernaFörstå deras situation pådjupet. Vilka problem, behov,önskningar har de?2. UtvecklatillsammansSkapa tjänsten i samarbetemed alla som kommer attbli inblandade i den. Intebara traditionella utvecklareutan också tjänsteleverantör,marknadsförare, säljare ochförstås kunden själv.3. Se helhetenSe helheten utifrån kundensperspektiv. Fråga dem hur deförväntar sig att den tjänst nivill erbjuda ska fungera.Addera merDet blir allt svårare att konkurrera med produkt eller pris.En lösning är att utveckla tjänster som ger ett mervärde.Upplands motor hade ingakunder. Deras produkter var inteunika och de kunde intekonkurrera med priset.Deras mekaniker varduktiga, men det var depå andra ställen också.– I stället frågade vioss vad det är kunderupplever när de lämnarin bilen på service,säger Per Rosén, vd påUpplands motor.I dag erbjuder de,utöver traditionell service, atthämta bilen hemma hos kunden.De bjuder på golfträning ellermassage medan arbetet utförs.För fyra år sedan byggde de enhelt ny anläggning i Akallautanför Stockholm för att servaoch sälja bilar.Ett vanligt verkstadsbesök äruselt ur kundens perspektiv. Detär krångligt att boka in en tid,man måste lämna och hämtaPer Rosénbilen på besvärliga tider ochständiga köer. Per Rosénbeskriver hur deras utgångspunkti stället var att skapa enangenäm upplevelse.– Vi gör det enklareför kunden och desparar tid på attkomma till oss och dettror jag att de uppskattar.Förra året hadevi 43 000 kundbesök.Men hur gör man dåbäst för att ta fram dedär tjänsterna som tillräckligtmånga är villiga attbetala för? Tricket är attta hjälp av kunden själv.Det gäller att ringa inderas behov för attskapa en starkupplevelse. Då kan maninte sitta på kontoretutan måste ut i derasverklighet.– Det är viktigt att taKatarinaWetter Edmanmed kunden i utvecklingen redanfrån början. Sedan gäller det attha med folk från hela organisationenoch kanske även externaföretag som man ska samarbetamed.– Det handlar om att titta påhelheten utifrån kundenssynvinkel, säger Katarina WetterEdman, doktorand i tjänstedesignvid Centrum för tjänsteforskningi Karlstad.För ett företag som ska gåfrån att sälja produkter till attäven erbjuda tjänster är detviktigt att helaföretaget är med påresan. Man måsteockså se över sinakostnadsmodeller såatt man får tillräckligtbetalt. Sammantagetkan det innebära attorganisationen behöverförändras.teres hallmanUdda mervärden:Omskärelse gavgratis pizzaBli omskuren, ät pizza ochtitta på basketboll.En grupp urologer i Massachusetts,USA, erbjödgratis pizza till de som komin för en omskärelse underden stora basketturneringenMarch Madness 2011. Desåg det som ”ett lättsamtsätt att skapa uppmärksamhetkring ingreppet samt fålite fart på affärerna”.De valde just veckornaunder basketturneringeneftersom man behöver någradagars återhämtning efter enomskärelse:– Vad är då bättre än attligga i soffan, titta på basketbolloch äta gratis pizza,säger talespersonen EvanCohen till tidningen CapeCod Times.Läs mer påhttp://bit.ly/xdjFJd.du&c0 2-2012 7


Tryggt, lättanväntoch alltid uppdaterat!Internetbaseratbokföringsprogram!– för Windows, Mac och LinuxBL eBokföring är ett nytt bokföringsprogram som byggerpå vår långa erfarenhet av lättanvända bokföringsprogram.Med BL eBokföring är det enkelt att bokföra. Inbyggda konteringsguiderhjälper dig att kontera alla tänkbara affärshändelser,även om du är nybörjare.BL eBokföring fungerar för alla företagsformer och hanterarkontant- och faktureringsmetod samt alla typer avmomsredovisning .Din bokföring lagras på en säker server och du har alltid enuppdaterad version av programmet.Läs mer på www.blinfo.se eller kontakta våra säljare.Köp och ladda nerdirekt på www.blinfo.seBL eBokföring79 kr + moms/månPris per användare och orgnr.Scanna koden med din Smartphone så får dumer information och kan göra din beställning.BL eBokföring bygger vidare på denpedagogik som finns i BL Administration– bokföringsprogrammet från Björn Lundén Informationsom fyra år i rad vunnit SRF:s utmärkelse Nöjd kund.Detta ingår i BL eBokföringServerlagring Internetbaserat Uppdateringar Säkerhetskopiering Support e-böckereBjörn Lundén Information • Box 84 • 820 64 Näsviken • Tel: 0650-54 14 00 • salj@blinfo.se • www.blinfo.seBL eBokföring är utvecklat av Björn Lundén Information AB, som i 25 år genom bl a handböcker och program försett företag ochderas rådgivare med information inom skatt, redovisning, personal och juridik.


Agenda Innovation Bygg en lycklig hjärnaÄr du lycklig lille vän?En positiv företagare är en lycklig företagare. En lyckligföretagare är en framgångsrik företagare. Så tränar du dinhjärna till lycka och framgång.Vi har fått det om bakfoten.Helt fel – när det handlar omlycka och framgång alltså.Vi tror att om vi blirframgångsrika så blirvi lyckliga, men förhållandetär tvärtom.Är vi lyckliga blir viframgångsrika.HarvardforskarenShawn Achor besökteföretag och skolor i45 länder under treårs tid. Sedan skrevhan boken The Happinessadvantage. Han menaratt vi måste vända på modellenoch omkoppla våra hjärnor att blipositiva för att nå framgång.För lycka och framgång beror,enligt Shawn, bara 10 procent påvår omvärld. 90 procent beror påhur våra hjärnor processar dennaomvärld. Endast 25 procent avframgången vi har inom vårt arbeteär kopplat till vår IQ. Restenhandlar om hur optimistiska viär, vilket socialt stöd vi har samtvår förmåga att se stress som enutmaning i stället för ett hot.Han vet vad han talar om. NärShawn Achorekonomin kollapsade 2008 kallladeshan in av världens störstabanker för att hjälpa till att startaen process framåt.Det handlar alltså inteom flummeri, utan omfakta.Så varför kan vi intebli framgångsrika förstoch lyckliga sedan?Jo, därför att varjegång vår hjärna nårett mål för framgångflyttar den fram målet.Du fick ett bra jobb,nu måste du få ett bättre. Dunådde dina säljmål, nu måste dunå högre. ”Om lycka är på andrasidan av framgång så når dinhjärna aldrig dit”, berättar Shawni ett tal på TED.Målet är i stället att varapositiv i nuet, för då uppleverdin hjärna nämligen vad hankallar The Happiness advantage.Hjärnan i ”positivt läge” fungerar”Endast 25 % avframgången vihar i vårt arbeteär kopplat tillvår IQ”31 procent bättre än när den ärneutral, negativ eller uppleverstress. Intelligens, kreativitet ochenergi ökar. Du blir till exempelen 37 procent bättre försäljare.Varje affärsrelaterat resultatförbättras.Ämnet dopamin, som flödar idin kropp när du är positiv, hartvå fördelar: du blir lyckligareoch det aktiverar alla inlärningscentraleri din hjärna. Och bästav allt: Du kan själv träna dinhjärna att bli mer positiv, uppnåmer lycka och därmed bli merframgångsrik.robert långström>>> läs mer om shawn achor och hans forskningpå www.shawnachor.com. Där kan du bland annat se hansföreläsning ”The happy secret to better work” från TED.Andra sättatt bli gladSå kan företag hjälpa sinamedarbetare bli mer positiva.PepsiCo uppmanar sina medarbetareatt gå ut genom att erbjuda dem odlingslottersamt locka med huvudrensandepromenader i grönskande miljö. Adobehar gym och boulebanor i sina lokaler.Dessutom anordnar de 80 olika klubbarsom samlar medarbetare kring intressensom stickning och böcker. Det ingår ocksåi chefernas arbetsbeskrivning att de skaberömma minst en medarbetare varje dag.4TränahjärnanGör följande fyra uppgifter,två minuter omdagen i 21 dagar, såkan du omkoppla dinhjärna att bli merpositiv – vilket ledertill mer framgång.Detta enligt ShawnAchors forskning.1. Var tacksamVad är du tacksam för? Skrivner tre nya sådana saker varjedag. Din hjärna kommer dåatt börja skanna din omgivningefter det positiva först, istället för det negativa.2. För dagbokSkriv ner en positiv upplevelsevarje dag. Det gör att dinhjärna återupplever händelsenoch lär sig att beteendenkan påverka den.3. MediteraEtt sätt att övervinna ”denkulturella ADHD:n” vi harskapat i samhället genom attförsöka multitaska. Låter dinhjärna fokusera på uppgiften.4. Ge berömSkriv ett berömmande mejltill någon i ditt sociala nätverkvarje dag. Att ge berömpåverkar också den som gerdet på ett positivt sätt.siffran37%Så mycket bättresäljare blir du omdin hjärna äri ”positivt läge”.Källa: Shawn Achor”The Happiness advantage”du&c0 2-2012 9


Hej småföretagare!2165Välj ett friaresätt att skötaekonomin!Visma Avendo eEkonomi är programmet som ger dig friheten attbokföra och fakturera, var och när du vill. Du sköter allt via internet.Det är säkert som ett bankfack och funkar för både PC och Mac.En smart internetbankskoppling finns för Handelsbanken, Nordea,Swedbank, SEB, Länsförsäkringar och Danske Bank.Du får koll på företagets ekonomiDu kan jobba var du villDu slipper göra backuperDu får smart koppling till din internetbankDu kan jobba på PC eller MacVisma Avendo eEkonomiFrån129:–/månadexkl moms, abonnemang med support ingår.Beställ direkt på vismaspcs.seeller ring 0470-70 61 00


Agenda innovation boktips10 böcker du måste läsa[resten kan du ta sen]Det kryllar av böcker riktade till företagare. Entreprenören ochförfattaren Gustaf Oscarson har valt ut tio att börja med.Good to Great – Jim CollinsEn riktigt tung lunta för dig som vill blibäst i världen. Jim Collins har under 15års tid undersökt 1 435 företag, och hittatelva som gått från ”good” till ”great”.Boken avslöjar vilket ledarskap – så kallat”nivå 5-ledarskap” – som krävs för att skapa”greatness”. Resultatet är häpnadsväckande.The 4-Hour Workweek– Timothy FerrissOm du är intresserad av att outsourca detråkiga delarna av ditt liv och göra exakt vaddu vill om dagarna – läs denna. Du får blandannat veta hur författaren gick från en årslönpå 40 000 dollar och 80 timmars arbetsveckatill en månadslön (!) på 40 000 dollaroch 4 timmars arbetsvecka. Intressant?Napoleon Hill4-hour workweek timothy ferrissGustaf OscarsonRich dad, Poor dad– Robert KiyosakiEn utmärkt startbok för dig som vill få privatekonominatt blomstra. Här lär du dig degrundläggande principerna för investeringar,och lär dig förstå varför ditt hus eller enbostadsrätt inte är en tillgång. Boken följs aven lång rad uppföljare i ämnet investeringar –samtliga värda att läsa.The 7 Habits of HighlyEffective People– Stephen R.CoveyI denna bok ger Coveyoss sin syn på de sjutidlösa principer som allverksamhet byggerpå. Du bjuds påen struktureradmetodik för attskapa balansoch succé bådeprivat ochprofessionellt.Detta är bokenför dig somvill ta dittledarskap tillnästa nivå.Gustaf OscarsonThe One Minute Manager– Ken Blanchard ochSpencer JohnsonEn favorit hos många av ledarna i världensstörsta företag, som fått flertalet uppföljareoch sålt i över 13 miljoner exemplar. Bokenavslöjar tre ledarhemligheter: ”One-Minute”-goals, ”One-Minute”-praisings och ”One-Minute”-reprimands. Boken grundar sig påvetenskapliga studier.Idébok – Fredrik HärénUtsedd till en av världens 100 främstamanagementböcker genom tiderna, och enav mina absoluta favoriter. Detta är en kombineradbok/anteckningsbok som får dig attta tillvara alla dina idéer. Varning: Denna bokkan göra dig oerhört kreativ.How to Win Friendsand Influence People– Dale CarnegieDale Carnegie har kallats ”mästaren avden mänskliga naturen” och i denna bokfår du veta varför succé bara till 15 procentberor på professionell kunskap. Vad de övriga85 procenten beror på får du förstås veta närdu läser boken.Think and Grow Rich– Napoleon HillPublicerad 1937, men fortfarande enav de mest sålda management-böckerna ivärlden. Stora delar av dagens litteratur inomområdet härstammar från Napoleon Hill. Läsockså ”The Law of Success” från samma författare.Om innehållet: Du får veta exakt vadframgångsrika människor gör för att lyckas.The 100 AbsolutelyUnbreakable Laws ofBusiness Success– Brian TracyOm de 100 viktigaste nycklarna somframgångsrika ledare använder. Här hittar duuniversella principer inom ledarskap, pengar,försäljning och tid. Tips: Lär dig en principordentligt innan du går vidare till nästa.Mind Your Own Business– Gustaf OscarsonJag vill också i rekommendera min egenbästsäljare Mind Your Own Business. Av denenkla anledningen att det finns få andraböcker där Sveriges mest framgångsrikaentreprenörer öppenhjärtigt delar med sig avsina viktigaste framgångstips.du&c0 2-2012 11


Agenda företagarlivTrendigt i trädgårdenPetra Maison, 39, tillverkar trädgårdsutrustningför kvinnor.Det började för fem år sedan,när Petra Maison och JohanOlsson köpte hus med enstor trädgård. Petras intresseför planterande och påtandeväxte, men hon fick snabbtproblem med att hitta klädersom passade det nya utelivet.– Johan jobbade medyrkeskläder, så han tog hemett par byxor som var gjordaför tjejer. Men de var stela,tunga och inte alls bekväma.Där föddes idén, säger PetraMaison.Petra, som är formgivare,började med Johans hjälp ritapå en arbetsbyxa för kvinnor.Resultatet blev en praktiskmen snygg byxa med stretch isidorna och många fickor. Tillsammansmed ett annat parstartade de företaget GardenGirl, och lanserade byxan.– Vi var så nervösa, vi hadesatsat så mycket pengar! Mendet gick över förväntan.Sedan dess har Garden Girlvuxit till en stor kollektionbestående av jackor, toppar,skor, verktyg och fröer somsäljs i trettio länder världenöver. Och det lär inte stannadär.– Trädgårdsintresset ärstort, och att odla egnaråvaror är en trend, så jag seringa gränser för vårt företag.elsa larssonsamir soudah12 du&c0 2-2012


Agenda innovation rekrytera internationelltFramgång via mångfaldAnställda med internationell kompetens öppnar dörrar till nyamarknader och bidrar till en mer kreativ arbetsplats.Maja Mutsson är arbetsförmedlarenfrån Malmö som tröttnadepå debatten om arbetslösainvandrare. I sin vardag möttehon inte en endaperson med utländskbakgrund som inteville jobba. Däremotträffade hon mångakompetenta, välutbildademänniskorsom inte tog sig in påarbetsmarknaden.– Min slutsats varatt det inte är personernadet är fel påutan rekryteringsprocessen. Jagville göra mer och därför startadejag Oyra rekrytering, säger MajaMutsson.Affärsidén bakom Oyra äratt förmedla kontakten mellanföretag och arbetssökande medinternationella meriter. I börjanvar rekryteringsbyrån specialiseradpå personer med utländskbakgrund, men numera förmedlarMaja MutssonOyra också personal som hararbetat eller studerat utomlands.Bland kunderna finns bådesmå och stora företag. En del villexpandera utomlandsoch behöver någonsom kan språket ochden lokala affärskulturen.Andra vill hittanya kunder.– Nyligen hjälpte vitill exempel ett företagsom är specialiseratpå kontorslösningarmed att hitta enarabisktalande säljare.Företaget ville öka sin försäljningav skrivare och hoppades nå uttill fler småföretagare.De senaste åren har flerastora koncerner börjat arbetamed mångfaldsutveckling. Detfinns forskning som visar attorganisationer som består avmänniskor med olika bakgrundär mer dynamiska. När personermed olika erfarenheter samarbetarökar kreativiteten och nyaidéer föds.Ändå väljer de flesta arbetsgivaredet säkra före det osäkraoch rekryterar personer som detror ska passa in i gruppen. Detskapar homogena arbetsplatser,vilket Maja Mutsson är kritisk till.”Tyvärr ärsvenskaarbetsgivareganska mesiga”– Tyvärr är svenska arbetsgivareganska mesiga. En delställer krav på fyra eller femreferenser innan de bestämmersig. Det är orealistiskt för många,eftersom det tar tid att byggaupp ett professionellt nätverk.Jag skulle önska att man vågadetitta på personen man har framförsig i stället för att lyssna påvad andra personer har att sägaom den.emilia söelundTänk på att Många utländska högskoleutbildningar är både längre och bättre änmotsvarande i Sverige. Håll ögonen öppna för personer med examen från utländskatoppuniversitet och kräv inte svensk utbildning i onödan.Så här rekryterardu ny personalRekrytera vianya kanalerByt ut annonsen på intranätetoch i morgontidningen mot enefterlysning i sociala medieroch en annons i en gratistidning.På så sätt når du nyagrupper.Ställ inte orimligakrav på referenserMånga som är nya på densvenska arbetsmarknadensaknar goda referenser. Litapå din personkännedom ochlåt den sökande utföra enarbetsuppgift om du vill testayrkeskunskapen.Titta efter innehållMånga CV sållas bort för attde inte följer rätt mall. Struntai om texten är kronologisktuppbyggt och undersök i ställetom personen har meriter somdu har användning för i dittföretag.3argument för att vågasatsa på mångfald ochfå in internationellkompetens i företaget.1. Underlättar expansionenutomlandsGenom att anställa en personfrån ett visst land kan manunderlätta en expansion där.2. Ger genvägar tillnya kundgrupperI de flesta fall ser man enmedelålders vit man framförsig när man ska hitta sin kund.Då missar man väldigt mångapotentiella kunder.3. Bidrar till en meradynamisk arbetsmiljöForskning visar att organisationersom består av människormed olika bakgrund är mer dynamiska.När personer med olikaerfarenheter samarbetar ökarkreativiteten och nya idéer föds.du&c0 2-2012 13


DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN DELL OCH HOGIAEtt smartare företag medDell och Hogia SmartMellan kundmöten och uppdraghamnar faktureringen ofta i kläm.Aldrig mer. Hogia Smart Faktureringpassar alla företagare på språng,alltdu behöver är en internetuppkoppling.Du kan nu sköta all din faktureringfrån bilen, från bussen eller frånhemmet. Och med Dells småföretagslösningarblir resten avföretagandet precis lika enkelt.Hogia Smart Fakturering är ett helt webbaserat fak -tureringsprogram. Det krävs ingen installation ochuppdateringar sker helt automatiskt. Allt för ensmidigare administration så att du i stället kanfokusera på din kärnverksamhet.Att fakturera har aldrig varit lättare. Koppla uppdig, logga in, gör fakturorna i en enkel och smartmall och skicka dem sedan som en PDF till kunden.Hogia sköter uppdatering och backup samt anpassarfakturan efter nya lagar och regler. Så att duslipper.Hogia och Dells samarbete handlar just om att göraditt företagarliv så enkelt, tryggt och effektivt sommöjligt. Med till exempel en av Dells småföretagslösningarfår du automatisk säkerhetskopiering avall viktig information. Så även om datorn försvinnerär innehållet räddat. Hårddiskarna kan skeppas somkrypterade så att du inte behöver oroa dig för attinnehållet ska hamna i fel händer.Ett team av småföretagskonsulenter står ocksåtill ditt förfogande, och vare sig du är enmansföre -tagare eller har börjat växa ser de till att du får enhelhetslösning som täcker dina behov. I dag ochi framtiden.Målar-Henkefixar fakturornadirekt i bilenMålar-Henke har sin egenmålerifirma. Eftersom hanspenderar sina dagar utehos kunderna hinner haninte alltid tillbaka till kon -toret för att sköta detadministrativa arbetet.Men nu behöver han intelängre det. Med en Delldatoroch Hogia SmartFakturering sköter han alltfrån datorn i bilen, så atthan kan åka direkt hemefter sista jobbet.Kolla inMålar-Henkeseffektivaarbetsdag påwww.hogia.se/smart ellerscanna in QR-koden.Bästa tipsen för ett mereffektivt företagandeGör det viktiga när hjärnan fungerarbäst. Ägna förmiddagen åt att göra detsom är allra mest väsentligt. Det är nämligenunder 4-5 timmar på morgonen ochför middagen som hjärnan arbetar bäst.Splittra inte upp din arbetsdag. De flestadelar sina dagar mellan möten, telefonsamtal,mail och andra arbetsuppgifter.Det skapar en massa ledtider där ingentingblir gjort.Gör viktiga saker när det ändå bliravbrott. Restiden till eller från ett mötegår ju inte att undvika, men då gäller detatt göra det bästa av situationen. Med


DETTA UPPSLAG ÄR EN ANNONS FRÅN DELL OCH HOGIAFÖRDELARNA medHogia Smart FaktureringKÖP valfriDell-dator ochFÅ Hogia SmartFaktureringUTAN KOSTNADi sex månader!v Ingen installation.v Automatisk säkerhetskopiering och backup.v Översiktlig vy över fakturor och betalningar.v Statistik över försäljningen.v Inbyggd hjälp på varje sida.v Skriv ut fakturan eller skicka som PDF.v Påminnelse och räntefaktura.v Kreditfaktura.v Och mycket, mycket mer.VINN EN DATORfrån Dell och Hogia SmartFakturering i 12 månader!v Gör vårt småföretagartest online och vinn ensmartare vardag. Tävlingen hittar du påwww.driva-eget.se/vinnendatorv 1:a pris: Dator från Dell och Hogia SmartFakturering i 12 månaderv 2-3:e pris: Hogia Smart i 12 månaderÄven om du inte vinner kan du nu provaHogia Smart utan kostnad i 30 dagar.Kolla hur här: www.hogia.se/smartHogia Smart Fakturering kan du ägnatiden åt att fakturera, en sak som annarsgärna hamnar i kläm. Det är dessutom viktigtför företagets likviditet att snabbt fåiväg fakturorna.Små avbrott kostar mycket tid. Varjegång du blir avbruten tar det några minuterinnan du hittar tråden igen. Med telefonsamtaloch en aldrig sinande mailskördkan dessa avbrott kosta dig flera timmar.Skaffa en att göra-lista – men bara en.Alla behöver en ”att göra-lista” – problemetär att vi skaffar flera. Vi har lite i kalendern,lite i huvudet, lite i mailen och så harvi en ny app där vi lagt in andra saker.Kolla mailen mer sällan. Många låtermailkorgen diktera arbetsdagen, och geratt svara på mail högsta prioritet. Ett knepkan då vara att bara kolla sin mail max engång i timmen.Gör mötena kortare. Många möten ärnödvändiga men det finns mycket du kangöra för att få dem mer effektiva. Mångabokar timslånga möten av gammal vana.Börja boka 30 minuter i stället– det räcker för det mesta.Ta en titt på ditt skrivbord.Ju mer papper,desto mer distraherad blirdu. När du har rensat skrivbordetfortsätter du medbokhyllorna. Sedan skapardu samma mappstrukturi datorn.PROVAHogia SmartUTAN KOSTNADi 30 dagar.Gå in påhogia.se/smart


Agenda så var det inte tänkt Radar blev mikroLadislav KosaSlumpens ugnEn nyfiken professor letade efter stridsplan men fann mikropopcorn.Det började med en professoroch en chokladkaka.Dr Percy Spencer var en självlärdingenjör du inte kundehälsa på i korridoren utan atthan började undersöka dinanya skor. Slits de snabbt?Varför är de sydda sådär?Inom en minut stod han meddin ena sko i handen för attgranska den. Han ville vetaexakt hur den var tillverkad.Därför kunde han inte hellerignorera chokladkakan. Denmed jordnötter som låg i hansficka den där historiska dagen1946.Percy Spencer var då enframstående elektroingenjörpå företaget Raytheon. Hanbyggde bland annat magnetronersom skulle sitta iförsvarets radaranläggningar.Under ett magnetrontestkörde han ner handen i fickanoch upptäckte att chokladkakanhade smält.Han blev nyfiken och gjordeett nytt experiment. Dennagång la han några popcornkärnorvid magnetronen ochsåg med barnslig förtjusninghur kärnorna hoppade runt,sprack och till slut skickadepopcorn över laboratoriet.Nästa morgon var det dagsför ett ägg. Percys kollegasåg häpen ut när han plötsligtstod med het äggula överhela ansiktet.Av en slump hade PercySpencer uppfunnit något somskulle revolutionera matlagningenoch bli en mångmiljardindustri.Han letade eftersovjetiska stridsplan menhittade mikropopcorn.Senare samma år patenteradeRaytheon mikrovågsugnen.En prototyp testades i enrestaurang i Boston och 1947lanserades de första kommersiellamodellerna. De vargigantiska, 1,7 meter högaoch 350 kilo tunga.robert långström16 du&c0 2-2012


Agenda på jobbet företagskulturbättre alternativ änforsränning, enligtSusan WheelanFörbjud teambuilding!Discobowling för sjuksköterskor eller basket från åsneryggenför en grupp chefer. Säkert trevliga aktiviteter för deinblandade, men de skapar inte effektiva team på jobbet.– Teambuilding borde förbjudas,säger psykologiforskarenSusan Wheelan.Hon må låta drastisk, den tongivandegruppsykologiforskaren,men Susan Wheelan har alldelesrätt. Det saknas forskningsbeläggför att bergsklättring,forsränning eller promenadermed förbundna ögon ökar produktiviteten.Egentligen är det inte så konstigt,det är svårt att bli bättrepå att identifiera patienters problemgenom att bowla. Övningarmåste vara kopplade till arbetetför att kunna påverka arbetet.Men vad kan man då göra föratt bygga mer effektiva team?Forskningen visar att tydligamål funkar bäst. Personer somsaknar ett gemensamt mål kanknappt beskrivas som en grupp.De är individer som är på vägi olika riktningar. Fyra individersom enskilt ska klättra upp fören bergsvägg är inte en grupp.Fyra individer som ansvarar föratt alla fyra kommer till toppenär det. Att bli ett effektivt team”Forskningenvisar atttydliga målfunkar bäst”utan ett gemensamt mål ärdärför väldigt svårt.Kan inte en kickoff medbergsklättring leda till attpersoner blir en sammansvetsadgrupp för att sedanfungera bättre hemma påkontoret?– Du behöver inte gilla enenda person i ditt team för attjobba effektivt tillsammans,säger Susan Wheelan.Och dessutom är miljönsinverkan så stor att det är svårtatt flytta ett gott samarbete frånkursgården in till kontoret.Då är det betydligt vettigareatt använda realistiska övningarsom har med verksamheten attgöra. Om gruppen har ett tydligtgemensamt mål i klättringenmen inte på kontoret finns baradet effektiva teamet några timmarunder konferensveckan.Så vad göra med alla drakbåtstävlingar,bowlingutflykteroch femkamper? En organisationbehöver ju inte vara sådrastisk som Susan Wheelanoch förbjuda trevliga företeelser,men det är dags att erkänna attde inte handlar om att byggaeffektiva team.oskar henrikssonBoken Skapa effektiva team av organisationskonsulten Susan Wheelan ger dig forskningsbaseradetips om hur er arbetsgrupp kan påskynda grupputvecklingen och bliett effektivt team. Hon guidar läsaren genom fyra faser som en grupp går igenom.team hawaiiHa tydliga målFormulera tydliga mål1 med din grupp. Se tillatt alla förstår när målet äruppnått och låt medlemmarnavara med och bestämmavad ni strävar mot. Attbestiga Mount Everest är etttydligt mål. Att få 90 procentpatientnöjdhet likaså.Ge feedbackGe kontinuerlig feedbacksom leder till må-2let. Att få feedback när måletväl är uppnått hjälper intesärskilt väl. I stället för attlägga 16 arbetstimmar på enkursgård kan tiden användasför kortare feedbackmöten.Varje patient som får fråganom den är nöjd med sin vårdkan vara ett steg på vägentill högre patientnöjdhet.Träna i din miljöOm du vill att ditt team3ska vara bra på att hanteraoförutsedda händelserär det bättre att träna pårealistiska scenarier som harmed er verksamhet att göra.Kanske kan ni träna på vadsom skulle hända er organisationom en ny konkurrentdök upp eller öva sjukvårdmed skådespelare som spelarpatienter.siffranSå många interventionersom är ämnade att skapaeffektiva team ärverkningslösa.Källa: Sundstrom, DeMeuseoch Futrell, 1990.du&c0 2-2012 19


Vi vet att många småföretagare leverett otryggt liv. Det vill vi ändra på!Medlemsavgift 150 kr/månadEtt medlemskap i SmåA gör att du kan känna dig trygg även om du skulle bli arbetslös.Försäkra dig i Sveriges största a-kassa för företagare.Vi försäkrar företagare i alla branscher.Även familjemedlemmar som deltar i verksamheten kan bli medlemmar i SmåA.Det räcker inte att vara medlem i en företags- eller branschorganisation,du måste också vara medlem i en a-kassa för att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.Så för din trygghets skull, ring SmåA på 08-723 44 00eller besök www.smakassa.se och bli medlem.Dunbar DirectSmåföretagarnas Arbetslöshetskassa Box 6057, 102 31 StockholmBesöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1Telefon 08-723 44 00 www.smakassa.se


Agenda på jobbet så får du betaltFånga pengarnacitatetAlla kunder betalar inte i tid. Och vissa kanske intebetalar alls. Men det finns sätt att få in dina pengar.Det finns flera sätt för enföretagare att få betalt på. Dukan kräva förskottsbetalning,sälja en vara eller tjänst mot säkerhet,få betalt i köpögonblicketeller ge köparen en kredit i formav en faktura. Det sistnämnda ärvanligast i företagarsammanhang.Betalningsvillkoren kan varierafrån bara ett par dagar till storföretagsom kräver 90 dagarsbetalningstid. Det är upp tillköparen och säljaren att kommaöverens, säger Roland Sigbladhsom är marknadschef på kreditupplysningsföretagetUC.Handlar det om korta betalningstidermåste du och köparenha ett avtal för att du ska ha rättatt debitera dröjsmålsränta frånförfallodagen. Oavsett får dudebitera ränta om betalningendröjer längre än 30 dagar efterförfallodagen. Dröjsmålsräntanligger just nu på 10 procent(Riksbankens nuvarande referensräntapå 2,0 procent plus8 procentenheter). Denna räntaTidernas företagareRoland Sigbladh på UC (tidigareUpplysningscentralen).gäller om inget annat är överenskommet.– En del företag tänjer pågränserna och håller koll på hurlänge du väntar med att skickaen påminnelse. Säg att du brukarvänta tills 37 dagar har gått frånfakturadatum. Köparen kan dåanpassa sina betalningar eftersam walton– lågprisets fursteI begynnelsen hatade allabutiksägare lågpris. Sådanabutiker hotade marknaden ochde flesta stater i USA hade reglersom hindrade detta. I börjanav 60-talet noterade dock denrelativt framgångsrike entreprenörenSamuel Moore Waltonfrån Oklahoma hur lågprisbutikerändå växte upp utanför stadskärnorna.Han ödslade ingen tid. 44år gammal, den andra juli 1962,öppnade han sin första Walmartbutiki Rogers, Arkansas.Sedan brukade han flyga lågtmed sitt flygplan. När han hittadeen lämplig vägkorsning näraflera mindre städer, landade han,köpte marken och öppnade ännuett Walmart.I resten av sitt liv jagade hankostnader var han än fann demi logistikkedjan – i butiker, hosleverantörer, i fabriker. Walmartblev ett lågprisimperium utanlike och rankas som etta påFortunes årliga lista över USA:s500 största företag (vilket degjort åtta gånger sedan millennieskiftet).Sam Waltons priskrigär fortfarande ifrågasatt i ochmed att det tvingar leverantörerUCdessa genomsnittstider, berättarRoland Sigbladh.Om du ändå inte får betalt –eventuellt efter att ha skickatpåminnelser (det är frivilligt attgöra det) – kan du vända dig tillett seriöst inkassoföretag elleranlita Kronofogden för indrivning.Kronofogden tar ut en avgift på300 kronor för att fastställa atten skuld är riktig. Kostnaden förindrivning är 600 kronor.– Jag går till Kronofogdendirekt och hoppar över inkassode få gånger det är aktuellt förmig. Det fungerar bra, säger KimByagård, tandläkare i Stockholm.Den företagare som snabbtbehöver pengar i kassan kansälja en eller flera fakturor tillett factoringföretag. Factoringföretagtar en viss procentandelav faktureringsbeloppet för sittjobb. Den som har en obetaldfaktura på säg 100 000 kronorkan då få 97 000 kronor i handenpå dagen.michael bosvedatt ständigt gå ner i pris. Å andrasidan, kommer du in i kedjanssortiment är mycket vunnet.Sam Walton dog i blodcancer1992.scanpix•experttips•Så fårdu betaltKolla upp nya kunderKronofogden ger gratis1 upplysningar om blandannat ett företags obetaldaräkningar via Kundservicepå telefon 0771–7373 00.Du kan också köpa enkreditupplysning med meromfattande information avett kreditupplysningsföretag.Pris cirka 50 till 100 kronor.Leta också uppgifter omdina kunder i till exempeltidningar och social medier.Vilka personer sitter i styrelsen?Har någon av dembetalningsanmärkningar?Ingå tydliga avtalNär ska fakturan2 betalas? Hur ska denbetalas? Dröjsmålsränta böralltid vara med i avtalet, isynnerhet om det är frågaom korta betalningstider.Ha ett systemHa ett effektivt faktureringssystem.Håll koll på3när betalningstiderna gått utoch skicka då en påminnelse.Källor: Roland Sigbladh, UC ochKarolina Kull, Kronofogden.siffranSå mycket ligger dröjsmålsräntanpå just nu.du&c0 2-2012 21


eHelpdeskStödsystem för att hanteraarbetsflödet i en kundtjänstKontaktvägarTelefonkö(CallCenter)ChattE-postKontaktformulärSMSTjänsterÄrendehanteringCRMTelemarket(TM)IP-telefoni(SIP)- För företag som bedriver handel på nätet- Kom igång snabbt och enkelt- Baseras på ServIT:s välbeprövade CallCenter- Testa och utvärdera gratis utan bindningServIT AB www.servit.se 08-4490150


Agenda på jobbet sommarjobbareGör rätt i sommarSka du plocka in någon yngre förmåga i sommar såatt du eller din personal får lite välförtjänt semester?Bra idé. Men se till att ha koll på detta först.KontraktOm feriejobbet ska vara längreän en månad har den anställderätt till ett anställningskontrakt.LönOfta har fackförbundenrekommendationer om var lönenför sommarjobbare bör ligga.Saknas kollektivavtal gäller lönefter överenskommelse.Vid sjukdomOm anställningen varar minsten månad har den anställde rätttill sjuklön. Om anställningenär kortare än en månad har denanställde rätt till sjuklön näranställningen varat i 14 arbetsdagar.Arbetstider13–15 år: Max sju timmarsarbetsdag, högst 35 timmar iveckan före 15 års ålder, därefterhögst 40 timmar i veckan.Arbetsdagen får inte börja före06.00 på morgonen och intesluta senare än 20.00. Minst 14arbetsfria timmar per dygn ochminst 36 timmars sammanhängandeledighet per vecka.16–17 år: Max åtta timmarsarbetsdag, högst 40 timmar iveckan. Inte börja före 06.00 påmorgonen och inte jobba senareän 23.00. Minst 12 arbetsfriatimmar mellan varje pass. MinstDen här killen får intebörja innan klockan 06.00på morgonen.36 timmars sammanhängandeledighet per vecka.18 år och äldre: Ordinariearbetsregler. Notera att ingenanställd under 18 år får jobbaövertid.SemesterersättningVid en anställning kortare äntre månader har den anställderätt till semesterersättning ochden ska utbetalas senast en månadefter det att anställningenhar upphört. Om semesterersättningeninkluderas i lönen”Om feriejobbetska vara längreän en månad harden anställderätt till ettanställningskontrakt”tänk på:Det är ingen slump attbluffakturor är vanligastunder sommarveckorna.Se till att informera dinasommarvikarier nogaom att vara extra uppmärksamma.Läs mer ombluffakturor påsidan 32.är det viktigt att det står nämnt ianställningsavtalet. Saknas kollektivavtalberäknas ersättningenenligt semesterlagen, vilketinnebär 12 procent av intjänadlön.ArbetsuppgifterVad minderåriga får arbetamed är hårt reglerat i arbetsmiljölagen.De får till exempelinte arbeta ensamma om arbetetkan innebära risk för kroppsskadagenom olycksfall, starkpsykisk påfrestning eller våldoch hot. Reglerna omfattar ävenminderåriga som arbetar oavlönati familjens företag.Mer information finns påArbetsmiljöverkets hemsida:www.av.seThey meanbusinessEU-kommissionen harlanserat kampanjen We MeanBusiness. Målet är att uppmuntraföretag att skapa flerpraktikplatser för ungdomar.De menar att praktik kanhjälpa unga att få en smidigövergång från utbildningtill det första riktiga jobbet.Samtidigt kan det ge fördelartill företagen som kan hittamedarbetare med nya idéersom kan vara nyckeln tillframtiden. Under 2012-2013kommer kommissionen att gefinansiellt stöd till sammanlagt280 000 praktikplatsergenom sina program föryrkesutbildning (Leonardo daVinci) och högre utbildning(Erasmus).Läs mer på: we-mean-business.europa.eu.siffran40000Så många unga haranställts (grovt räknat)av småföretagare sedanarbetsgivaravgiftensänktes för personerunder 26 år.Källa: FöretagarnaVad snackar de om?ApportegendomPå sätt och vis ärdet egendom somdu kan springaoch hämta. Detär nämligen andratillgångar änpengar som enperson för över tillett företag sombetalning för aktier.Apportegendomkan exempelvisvara en bileller en fastighet.du&c0 2-2012 23


Björn Lundén lär dig tolka och förstå ekonomisk information!Webbkursi företagsekonomiför icke-ekonomer– när du vill och i din egen taktFöretagets ekonomi är en webbkurs för företagareoch andra som i sitt arbete behöver förstå ekonomiskinformation och grundläggande ekonomiska samband.Du lär dig bland annat att förstå hur de vanligasteekonomiska rapporterna – resultaträkningen, balansräkningenoch olika budgetar – är upplagda ochfungerar. Du får även insikt i hur de vanligaste nyckeltalenberäknas, vad de mäter och vilket syfte de har.Kursledare är Björn Lundén – grundare av BjörnLundén Information och författare till ett femtiotalböcker om skatt, ekonomi och juridik för företag.Han har gedigna kunskaperom det här med att driva ochadministrera ett företag – bådei praktiken och i teorin.Webbkurs – Företagets ekonomi780 kr + momsBjörn Lundén, din kursledare ochgrundare av Björn Lundén Information.Våra webbkurser fungerar i alla datorer, läsplattoroch telefoner med webbanslutning.Läs mer om kursen och beställ på: ekurser.blinfo.seScanna koden med din Smartphone så fårdu mer information om våra ekurser.Box 84, 820 64 Näsviken | Tel: 0650-54 14 00 | salj@blinfo.se | www.blinfo.se | facebook.com/blinfo | newsroom.blinfo.se


Agenda företagarlivNema Problema. På båten:Philip Robertsson ochSimon Fagernäs.På bänken Adam Freudenthal,Jonathan Ahrens(mitten) och Robert Moldén.Med eget drivNema Problema hjälper Lidingöbornamed tjänster i och omkring hemmet.Robert Moldén har vid 21 årsålder flera års erfarenhet av attstarta och driva egna företag, ochunder förra sommarens seglingsresamed killkompisarna föddesidén om ännu ett. Så grundadesNema Problema.– Vi gör det som folk kan görasjälva, men inte har tid till eller ärlite för ohändiga för, säger han.Tjänsterna varierar och underåret har skräp fraktats bort,gräsmattor anlagts, bodar byggtsoch båtar målats om. Eftersomalla killarna har jobb och studiervid sidan om tar de hjälp avtimanställda. För varje arbetadtimme skänker de fyra kronor tillbarnhemmet ”A world of friends”i Ghana.– Det spelar ingen roll hurmycket vi tjänar, det viktiga är attkunderna är nöjda och återvänder.Jag har lärt mig mycket av attdriva eget och jag vill att fler skafå liknande positiva erfarenheter.Och visst återvänder kunderna.Behovet verkar aldrig sina. Såfort killarna marknadsför sig påFacebook eller ställer sig i LidingöCentrum och pratar med folkbörjar telefonen ringa.– Under en period i vintras vardet hysteriskt, då kom vi upp i500 timmar på en vecka!elsa larssonsamir soudahdu&c0 2-2012 25


Agenda på jobbet prylarav anton thorsson + foto magnus cramer743261758910KontorslandskapSolen skiner och fåglarnakvittrar. Klart bättre än närljusrören blinkar och kopieringsmaskinensmattrar.1. Ryggsäck med fack för dator, Fjällräven,1 499 kr, Naturkompaniet.2. Apple Ipad Wi-Fi,4G, 32 GB, 6 395 kr,Macoteket.3. Sittunderlag i bananfiber, 279 kr, Granit.4. Flaska, Sigg, 299 kr, Systrarna Voltaire.5. Hatt, 79 kr, H&M.6. Solcellsladdare, Solio, 599 kr, Addnature.7. Solglasögon, Prestige, 199 kr, Åhléns.8. Pennfodral i mocka, 49 kr, Åhléns.9. Touch pen, (kulspetspenna med touchuddi ena änden), 149 kr, Akademibokhandeln.10. Anteckningsbok, 29 kr, Pocketshop.26 du&c0 2-2012


Lätt...Lättare...Lättast...SVERIGES ABSOLUTLÄTTASTEBOKFÖRINGSPROGRAMLättare program finns inte!!- Du behöver inte ens känna till det där med Debet & Kredit!Windows& MacintoshTennisvägen 37269 33 BåstadMail: uni@unicell.seTel 0431 - 730 30Bokföring • FaktureringArtiklar • Kunder •Leverantörer • Inventarier- Allt i samma program -10 års succé med UNI_BAS bara fortsätter! 1.000-tals nya kunder varje år!Pris 800:-abonnemangsavgift 60:- kr per månad tillkommerUtbyggbart med offerthantering, orderhantering, valutahantering, lagerredovisning, strukturlager,avtalsfakturering, strökundshantering etc. etc. etc..Hämta gratis demo från vår hemsidahttp://www.unicell.se


Framtidens Affärssystem är härMultikanal - butik, webshop, smartphoneMed Specter kan flera försäljningskanaler hanteras av samma system, allt i realtid.Fysiska butiker såväl som webbutiker, utesäljare och telefonförsäljare har hela tidentillgång till aktuell data. Minskar dubbelarbete och ger snabbt överblick.Alla mindre och medelstora företag oavsett bransch drar nytta av enkelheten i vårtwebbaserade system. Kostnadseffektivt, säkert och skalbart. Färdiga kopplingar motsamtliga ledande svenska webbshopsleverantörer.Sälj med mobilen, scanna koden!Hitta hem till kunden och ta order, lagret kan direkt packa och leverera.Specter Mobile ger dig:• Säljstatistik, från webbshop och butiker• Orderläggning med priser och saldon• Kundregister med karta/vägbeskrivningAllt kopplat mot ditt Spectersystem, via smartphone och pekplatta.Webbaserat och enkelhet avgjorde för Edblad & Co ABEdblad & Co kör vårt webbaserade affärssystem med butikskassa i sina fyra butiker.Webbshopen från Textalk synkroniseras i realtid med Specter.– Efter ett långt övervägande och jämförande av olika webbaserade system föll slutligen valetpå Specter. Vi lade stor vikt vid enkelhet samt pedagogisk utformning då vårt företag ärutspritt geografiskt, det webbaserade gränssnittet ger en god tillgänglighet. Från att tidigareha arbetat med 6 olika databaser som synkroniserats mot varandra så är dessa databasersammanslagna till en. Alla transaktioner sker i realtid rakt in i registren, vilket minskarrisken för fel och inaktuella saldon. Implementeringen gick väldigt snabbt och friktionsfritt.Hans Edblad, Edblad & Co ABNågra av våra partners:tKontakta oss på 0304 - 64 94 00 • sales@specter.se • www.specter.se


Agenda teknik Digital internkommunikationSnacka går juBrist på kommunikation. Har du hörtdet förr? Det är dags att låta denmoderna tekniken råda bot.Hur vi arbetar i våra företagfortsätter att förändras. Vi jobbarhemifrån och har roterandearbetsplatser. Hierarkier plattasut och arbetsgrupper skapas ochupplöses om vartannat. Därför ärdet viktigt att som ledare kännatill, och behärska, modernadigitala verktyg för samarbete.Verktyg som hjälper dig attkommunicera närmare dina medarbetareoch samtidigt gör detenklare för dem att kommunicerasinsemellan.HL Display och Kungsörs PlastAB är två exempel på företagsom infört digitala verktyg för attförenkla sin interna – och till vissdel även externa – kommunikation.– Hösten 2011 valde vi atttesta videochatt-tjänsten GoogleHangouts. Utmaningen var atthantera ett globalt it-projekt därmedlemmarna satt utspridda ochden befintliga videorumslösningeninte räckte till. Nu användstjänsten i olika typer av projektoch möten, i anställningsintervjuermed mera, säger Ola Hesselroth,IT development managerpå HL Display.Google Hangouts är detenda videokonferenssystem somföretaget testat med globalasvarstider, där tio deltagare kandelta med bibehållen kvalitet.Kraven på mjukvara är också istort sett obefintliga, en fungerandewebbläsare är nog.– Dessutom är det en fördelatt det är gratis för externa parter.Har de inte konto så skaparOla HesselrothIngrid Andersson”Var beredd påatt förändringarkräver tid,engagemangoch stöd frånhögsta ort”man ett väldigt snabbt, sägerOla Hesselroth.Kungsörs Plast AB har kontori Sverige, England, Frankrike,Spanien, Slovakien, Malaysia ochKina, men har som relativt litetföretag inte haft något sammanhängandenätverk. De börjadeanvända sig av Google Sites,dels som intranät, dels somledningsgruppssajt för agendoroch protokoll.– Reaktionerna från medarbetarnahar varit bra, folk blir förvånadeöver hur enkelt det är attredigera en sida. Men intranätetuppskattas mer av dotterbolagenän av folk på huvudkontoret,som är de som borde användaintranätet för att publicera information,mallar och instruktioner.Det är en liten utmaning, sägerIngrid Andersson, marknadschef.Ingrids råd till chefer somvill komma i gång med digitalaverktyg, är att lägga mycket tidpå själva förändringsprocessen.System löser inte problem i sig,de kan bara vara verktyg somanvänds i processen där problemlöses, menar hon.– Var beredd på att förändringarkräver tid, engagemangoch stöd från högsta ort. Detfinns inga genvägar i förändringsarbete,säger Ingrid.Karolina Erikssonfem smarta verktyg för internkommunikationBokat.seHanterar möten med kollegoreller externa kunder. Du skriver,redigerar och skickar ut inbjudningar,info och påminnelser viae-post eller sms.Samtliga inbjudna får en länkskickad till sig, där de klickar iom de kan/inte kan delta. Allakan på så sätt överblicka statusinför mötena. Bokat.se har i dagöver 300 000 användare.www.bokat.seDoodleEtt schemaverktyg med övertio miljoner användare per månad.Genom att föreslå ett flertalmötestider till dina potentielladeltagare, får du snabbt koll påvilken tid som passar bäst.Som avancerad användarekan du sammankoppla din egenkalender med tjänsten och andrakollegor kan själva ta reda på närdu är ledig.www.doodle.comGoogle HangoutsHangouts kan jämföras medett videokonferenssystem, styrtfrån webben och öppet för allasom registrerat sig.Det förenklar mötes- och konferensprocessergenom att tillåtadeltagarna att vara kvar på sinarespektive arbetsplatser, samtidigtsom alla ”träffas” i mötet.http://tinyurl.com/5t4cs9aGoogle SitesMed Sites kan du skapa egna,kostnadsfria webbsidor. Enskildamedarbetare, avdelningar ellerledningsgrupper kan uppdateraoch redigera information löpande,så att sidan får funktionen avett intranät.Du kan uppdatera dokument,projektstatus inför viktiga leveranser,löpande annonseringar,skicka påminnelser till möten,kartor för vägvisning med mera.http://sites.google.comdropmarkEtt verktyg där du kan skapapresentationer och dela demmed andra användare. Skapa ensamling filer och dra och släppdem direkt in iwebbläsaren.Du kan visadet som ettbildspel elleren presentation.Dukan adderavideor och hela webbsidor ochkan också lägga till musik frånSoundcloud och Vimeo samtYoutube-filmer.www.dropmark.comdu&c0 2-2012 19


För oss är detta ingen nyhet!Nedan ser du några av de betalsätt vi tillhandahåller i vår betalväxel:Boutique 1Boutique 3Boutique 2Boutique 4Boutique 3Låt din kund bestämma hur de vill betala!SveaWebPay - En del av Svea Ekonomi ABBox 100 | Parkvägen 4a | 169 81 Solna | 020-WEBPAY | sveawebpay.se


Agenda teknik 4gÄntligen lite fartMobilbranschen gör sig redo att rulla ut nästa tekniskainnovation: äkta 4G. Tusen megabit per sekund imobilnätet kan underlätta för mobila företagare somvill jobba genom molnet.Sverige var först i världenmed ett kommersiellt 4G-nät2010. Men den version av 4Gsom först byggdes av Telia ärinte ”äkta” 4G utan snarare 3.9G.Nu börjar branschen bli redo förden riktiga versionen av 4G. Denkan innebära topphastigheter imobilen på upp till en gigabit isekunden. Det behövs eftersomsmartphone-revolutionen i Sverigeinneburit att ganska mångai dag går runt och svär över segaströmningstjänster,appar och mobilsurf.En utrullning av äkta4G ligger fortfarandenågot år bort, uppskattarmobiltillverkareoch operatörer. Mentill tidningen Ny Tekniksäger 4 av 5 inblandadebolag att de tror påen lansering i Sverigeunder 2013.Björn Lundblad, innovationsrådgivarepå Almi Företagspartneri Mälardalen, tror att äkta 4Gkan innebära en ökad rörlighetför företagare:svar om 4gVad är äkta 4G?En standard som mobilbranschenenades kring i1fjol. Äkta 4G heter egentligenLTE Advanced och har en maxhastighetpå 1000 megabit persekund. LTE står för Long termevolution.Men 4G finns ju redan?Nja, det säljs visserligen2abonnemang som marknadsförssom 4G i dag men detnät som finns i Sverige bör enligtBjörn Lundblad– En sådan hastighetshöjninginnebäratt du på riktigt kanjobba mer mobilteftersom du enkeltoch snabbt har tillgång till dindata vart du än är. Antagligenkommer konsulter och andratjänsteföretag använda äkta 4Gmest i jobbet.puritanerna kallas 3.9G och ärinte alls lika snabbt som ”äkta4G”. Media och operatörer fuskarlite när de kallar det 4G.När har jag det?Troligtvis under 2013 eller3 2014. Inga nät är byggda,och inga mobiler redo för 4Gfinns på marknaden. Att byggaett pålitligt nät för 4G är en tunginvestering för operatören menkommer också att vara en grymkonkurrensfördel.1 gigabit persekund medäkta 4G. Mums.Han tror också att molntjänsterkommer att explodera, delvispå grund av allt snabbare nät.– Molnet kommer starkt.Framöver kommer det inte som idag att handla enbart om virtuelllagring av data utan om att dukan köra hela program från nätet,säger Björn Lundblad.peter hammarbäckVarför ska jag somföretagare bry mig?Dels för att du kommer att4kunna jobba mer effektivtnär du är på språng. Mejla, surfa,skicka tunga rapporter – alltbör gå snabbare. Dels finns detmöjligheter för företag som görtjänster för mobiler. Svenskaapp-makare var snabba när detgäller Iphone och Android, nuöppnas nya möjligheter till meravancerade tjänster för mobilaplattformar.siffror60%Är antalet smartphone-ägarei USA som besökte en mobilnäthandel under julen 2011.Mobila nätbutiker var överlägsetmycket populärare änbutikernas appar.Källa: Nielsen.500Så många är antalete-butiker i Sverige som nuhar certifieringen ”Trygge-handel”. Antalet har vuxitfrån 0 till 500 på fyra år.Källa: Svensk Distanshandel AB.34%Så många svenskar handlarmer i en e-butik än i envanlig butik.App försäkrare matTelefonen i stället för pärmen.Checklistor och påminnelserdirekt i fickan i ställetför på kontoret. Med den nyaappen Säker Mat underlättarbranschorganisationenSvenskServicehandel &Fast Food vardagenför innehavareav snabbmatsrörelser ochservicebutiker. Och i slutändanbetyder det just säkraremat för konsumenterna.– Egenkontroll är mer änbara matlagning. Egentligenär det ett sätt att få sakersom man ska göra gjorda.Ett hjälpmedel, helt enkelt.Därför känns det helt rätt attlansera Säker Mat som app,säger Bengt Hedlund, vd iSvensk Servicehandel & FastFood.du&c0 2-2012 31


Agenda så gör du hantera bluffakturorriv ur och sparSå undvikerdu bluffarnaAlla företagare med mycket jobb och ont omtid utsätts ofta för bedrägeriförsök. Läs vårguide och lär dig hur du skyddar ditt företag.Bluffakturor var tidigare bara ettsamlingsnamn på fakturor som inte hadenågon täckning i verkligheten. De förekommest under sommaren när bedragarnahoppades att ovana sommarvikarierskulle godkänna dem utan frågor. Men idag är det här långt ifrån det vanligastebedrägeriet.– Det stora gisslet i dag är oseriösatelemarketingföretag, förklarar Per Geijer,säkerhetschef på branschorganisationenSvensk Handel.De här bolagen har som affärsidé attlura företagare på pengar via telefon. Deringer upp och hävdar att ni redan har ettavtal som de vill få dig att förlänga, ochkänns igen på att de oftast använder sigav väldigt aggressiva försäljningsmetoder.– De påstår att de ska gå till kronofogdenoch beskriver väldigt detaljerat hur dukommer att få en betalningsanmärkning,sänkt kreditvärdighet och i slutändan gå ikonkurs om du inte går med på att betaladet belopp de vill ha. Och det här görsåklart många mottagare väldigt rädda,så pass att de inte orkar bråka utan barabetalar.Karin Aase”De påstår att deska gå till kronofogdenoch beskriverväldigt detaljerat hurdu kommer att fåen betalningsanmärkning”VarningslistanSvensk Handel har en lista på de företagsom har fått flest klagomål, den såkallade Varningslistan. Den uppdateraslöpande, men den innehåller inte allaföretag som sysslar med bedrägerier.Titta gärna på listan, och läs om hurde här bedragarna jobbar. På så vislär du dig att genomskåda deras beteende,och det är ett mycket säkraresätt att undvika att bli lurad än att barakolla på deras företagsnamn.Så bestriderdu en fakturaPå Svensk Handels hemsida finnsexempel på hur du bestrider en faktura.Kom ihåg att hålla all kommunikationskriftlig, till exempel via mejl, och attspara den.Har du redan betalat fakturan är detviktigt att du säger upp avtalet på engång eftersom de oftast rullar på i tvåår och du riskerar att få fler fakturor.


3vanliga trickoch hur du genomskådar dem1. Mystiska brevDu får ett brev där avsändaren ber dig attkontrollera dina kontaktuppgifter hos dem.Bifogat hittar du dina uppgifter, men meduppenbara fel. Du rättar, skriver under ochskickar in. Det du har missat är att i detfinstilta står det att det här är ett avtal, attdu är skyldig att betala och har en orimliguppsägningstid.Bjorn MattissonPer Geijers tips: Får du ett papper omnågot du inte känner igen, läs då det finstiltaoch se om det verkligen är en faktura ellerbara ett erbjudande. Är det ett erbjudandekastar du den. Är det däremot en fakturamåste du bestrida den (se faktaruta), annarskan de ta dig till kronofogden även om desällan gör det. De tjänar inga pengar på attbråka, deras affärsidé är att utnyttja dem sominte ställer till besvär.2. Avtal som inte finnsEn mycket påstridig telefonförsäljare ringeroch hävdar att ni har ett avtal sedan tidigare.Han eller hon hävdar att avtalet finns inspelatpå band, men att det är komplicerat att begäraut det och att det dessutom kommer attkosta dig pengar att göra det. Det är lättareför dig att bara köpa hans eller hennes vara.Per Geijers tips: Det är den som hävdaratt det finns ett avtal som har bevisbördan.Kommer du inte ihåg avtalet så ifrågasättsäljaren. Säg att du inte betalar något allsförrän de visar avtalet. Lägg sedan på lurenoch ge dig inte in i diskussioner.fakturaFifflare i finkan”Domen bekräftar att det är grovorganiserad brottslighet” Åklagare TordJosefson, Helsingborgs tingsrätt, efteratt en person dömts till fängelsestraffför fakturabedrägerier. Läs mer påDagens Industri: tinyurl.com/bluffakturor3. DubbelbluffenEn påstridig telefonförsäljare ringer.Några timmar senare ringer ytterligareen säljare, den här gången från ett bolagsom hävdar att de jobbar med säkerhetsfrågoroch hjälper företagare somhar blivit utsatta för telefonbedrägerier.Per Geijer är säkerhetschefpå branschorganisationenSvensk Handel.Per Geijers tips: Risken är storatt säkerhetsföretaget har ett direktsamröre med de första bedragarna.Det finns seriösa aktörer också, menjag ser inte behovet av deras tjänster.Vänd dig hellre till din branschorganisation.Både Svensk Handel,Svenskt Näringsliv och Företagarnaerbjuder juridisk hjälp om du misstänkerbedrägerier.


Helén Jansson ochEva-Marie Håkanssonpå Malmsten AB ärOS-veteraner.34 du&c0 2-2012


Simon CederqvistDe okändaOS-hjältarnaDu kan nå det olympiska rampljuset utan att vara en multinationelljätte. Vi har träffat företagarna som blivit världsledandegenom kompetens, kvalitet och kärlek till sporten.du&c0 2-2012 35


BanbrytandeVattensport. Ett engagemang för simsporten och för kvalitetenpå de egna produkterna har gjort Malmsten AB till en världsledandetillverkare av simutrustning. I år levererar de till sitt åttonde OS.– Det är ett teamworkhela vägen, sägerHelén Jansson ochEva-Marie Håkansson.Eva-Marie Håkansson är exportsäljarepå Malmsten AB och ansvarig för OS-leveransen.Hon lärde känna ägarna Tommyoch Margareta Malmsten när hon var 12år gammal och började träna simning.Makarna Malmstens engagemang hjälptehenne, och många andra ungdomar frånnordöstra Skåne, att simma sig mot eliten.Under en period på 80-talet höll halva densvenska landslagstruppen till i simhallen iKristianstads kommun.– Vi hade två banor som vi delade medallmänheten, säger Eva-Marie Håkansson.I den lilla simhallen kunde vågskvalpetfrån de omgivande banorna bli ett problemför dem som simmade. Tommy Malmstenbörjade fundera på en lösning. Han varnyfiken på hur man kunde förbättra simningenoch miljön för alla i simhallen.Tommy har alltid varit en problemlösare.En uppfinningsrikedom som fortfarandepräglar företaget, enligt Eva-Marie.Lösningen på just det här problemet blevsimlinan Competitor, som dämpar vågskvalpetsamtidigt som den delar av simbanorna.I mitten av 70-talet fanns ingenliknande produkt i Sverige eller Europa.Competitor blev snart standard inom elitsimningen.Den låg i vattnet när Eva-Marie gjordeOS-debut i Moskva som 19-åring. Trettiotvåår senare ska hon leverera samma typ simlinatill OS i London.– Det är ett teamwork hela vägen. Det ärfantastiskt spännande att följa hela processen,från planeringsstadiet till att få se våraprodukter användas i London. Det tror jagatt alla på företaget känner.Familjeföretaget Malmsten AB i denskånska kuststaden Åhus har kopplingartill simsporten som går 50 år tillbaka itiden. Tommy Malmsten, som grundadeföretaget tillsammans med sin fru MarmalmstenABGör: Tillverkar produkter inomsimning och bad.Grundat: 1974.Anställda: 18 på huvudkontoreti Åhus i nordvästra Skåne.Simon Cederqvist36 du&c0 2-2012


”Vi kan kanske inte alltid konkurreramed pris men vi kan konkurrera medkvalitet och service”gareta, var aktiv simmare och sedermeralandslagstränare.De har i dag 18 anställda på huvudkontoreti Åhus, med tillverkning på flera ställenrunt om i Sverige. De saluför allt frånvattenrutschbanor till simglasögon. Sedan2009 är Malmsten officiell leverantör tilldet internationella simförbundet.Helén Jansson ansvarar för kommunikationoch marknadsföring på MalmstenAB. Hon beskriver stämningen på företagetsom unik:– Alla är väldigt noga med att hålla enhög nivå på produkter och service. Vi kankanske inte alltid konkurrera med prismen vi kan konkurrera med kvalitet ochservice. Det är sällsynt att den andan finnsi en hel organisation.Ett sätt att hålla konkurrenterna påavstånd är att utveckla nya produkter, somvattenpoloutrustningen som ska levererastill London. Den delen av verksamhetenutvecklades på allvar först 2009, säger Eva-Marie Håkansson.– När FINA, det internationella simförbundetbad oss att ta hand om vattenpolohade vi inte kompetensen för det området.Men sedan dess har vi lagt mycket energipå att utveckla nya produkter som har blivitstandard i branschenAtt leverera till ett OS ger ringar på vattnetför ett företag som Malmsten, trorHelén Jansson. Men att hålla på kvalitetenär lika viktigt oavsett vem kunden är, sägerhon.– Även om vi levererar produkter till ensimhall i en liten kommun kan det leda tillnågot annat och större. Vi brukar prata omatt vi aldrig är bättre än vår senaste leverans,oavsett vart den går.David Hylander• TRE FRÅGOR •till Eva-Marie Håkanssonexportsäljare på MalmstenHur blev ni OS-leverantörer?– Vi är vana att leverera till storatävlingar och vi har bra kontakt medFINA som är det internationella simförbundet.Sedan 2009 är vi officiellleverantör till dem.Vad betyder det för företaget attvara OS-leverantör?– Det betyder jättemycket på mångasätt. Bättre betyg kan vi inte få påvåra produkter och vår service. Allainvolverade är stolta över uppdragetoch det blir en otroligt bra stämningi företaget.Vilka krav ställs på er som OSleverantör?– Det är alltid viktigt att vi levereraren bra produkt. Det gäller att vi fåren bild av hur anläggningen ser ut,och anpassar produkterna. Vi går igenomallting inför tävlingarna och ärstandby om något behöver justeras.NYTT I BUTIKEN:KONTORSMATERIALVi har breddat sortimentet!Hos oss på inkClub finns allt du kan tänkas behöva för att fyllapå ditt lager av praktiska förbrukningsvaror på kontoret– toner och bläck, pennor, papper, pärmar, städprylar och lampor.Just nu får du dessutom 10 % rabatt på hela sortimentet!För att ta del av erbjudandet, gå till:www.inkClub.com/10procentErbjudandet gäller endast via angivenwebbadress och t.o.m. 20 juni 2012.du&c0 2-2012 37


eleikoGör: Tillverkar produkter inomtyngdlyftning, gym och fitness.Ort: Halmstad (huvudkontor)Vd: Lennart BlombergGrundat: 1927 (1998 somEleiko)Medarbetare: 40 stVd LennartBlomberg haren produkt somslagit över1 000 världsrekord.Lars Ardarve• TRE FRÅGOR •till Andreas Andrénexportchef på EleikoHur blev ni OS-leverantörer?– Vi blev rekommenderade av InternationalWeightlifting Federation.Naturligtvis så bygger rekommendationenpå att vi i över 50 års tidvarit en världsledande leverantör avutrustning till tyngdlyftningsvärlden.Vad betyder det för företaget attvara OS-leverantör?– Det innebär att våra produkter ochlogo kommer att exponeras i direktsändtv över större delen av världenunder elva dagar från morgon till kväll.Detta ger oss ett enormt stort pr- ochmarknadsvärde över hela världen.Vilka krav ställs på er somOS-leverantör?– Kravet på Eleiko vid OS ochParalympic Games i London 2012är naturligtvis mycket höga, inteminst kring produktion, logistik ochkvalitetskontroll. Det är emellertid kravsom vi är vana vid.Magi för mästareTyngdlyftning. 1963 blev en liten fabrik i Halmstadkompassnål för en hel industrivärld när devisade vad de kunde åstadkomma med lika delarmod, uppfinningsrikedom och seghärdat svenskt stål.– Jag gillar inte termen ”lyfta skrot”.Här arbetar vi med en precision som handlarom tusendelar. Det är inte skrot, vi görinte skrot. Och framför allt så säljer vi inteskrot – vi säljer precision, säger LennartBlomberg, vd på Eleiko.Det finns ett definierande ögonblicki Eleikos historia som tydligt delar infamilje företaget i ett före och efter. På ettVM i tyngdlyftning i Stockholm 1963 levereradede en skivstång som för förstagången i sportens historia höll en hel tävlingigenom (under ett mästerskap förbrukadestidigare i snitt 15 till 20 skivstänger).Det halländska företaget som innan desshade specialiserat sig på elvispar och våffeljärnsadlade snart om – från hushållsapparatertill träningsredskap.50 år senare har Eleiko kontor i Chicago,Moskva och Halmstad.Den 25 augusti 2004 knuffade HosseinRezazadeh gränsen för vad som var fysisktmöjligt ännu en bit bort när han med rakaarmar lyfte 263,5 kilo. Det är ett sportögonblicksom frusit fast i tiden – ett konstaterandesom styrks ytterligare av att ingenännu slagit rekordet. Det är också ett avöver 1 000 världsrekord som satts medEleikos skivstång.– Varje gång jag ser när de lyfter världsrekordpå tv känner jag mig delaktig, sägerhantverkaren Sandor Sarkany.Han står lutad över en skivstång nere iverkstaden och tittar genom lupp på lettringen.– Det här går inte att göra med en datorstyrdmaskin. En dator kan inte lyssna påstålet eller känna hur det känns. För attkunna göra det här måste du känna inmaterialet och veta hur du ska hantera det.Dessutom är stålet alldeles för bra för attdatorsvarvas, säger han.Eleiko är ett av fem företag i världensom är certifierade och godkända att levererautrustning till tyngdlyftarmästerskap.Bland dessa tävlingar har Eleiko en marknadsandelpå fyra femtedelar. Det är svårtatt greppa hur stort varumärket har blivit –hur det nästan lever sitt eget liv separeratfrån fabriken i Halmstad.– Jag blev stoppad av en amerikansk tullvakten gång som var ett Eleiko-fan. Hanville höra en komplett genomgång av företagetshistoria. Och en av våra säljare blevstoppad av rysk polis när han joggade längsröda torget i Moskva. Polismannen villeköpa den svettiga Eleiko-tröjan han sprangi, berättar Lennart Blomberg.Ett tredje exempel är hur tyngdlyftarnasjälva myntat uttrycket ”the Eleiko feeling”vilket är den speciella känslan av att greppaen Eleiko-stång, sättet stången sviktar närden blir utsatt för tyngd och hur hylsornaroterar precis lagom.Där andra tillverkningsindustrier byggerupp sin ekonomi på att göra produktersom bara håller under en begränsadtid tillverkar Eleiko produkter som de försermed livstidsgaranti. Även om den förstaaffärsmodellen kan vara väldigt lönsamoch bidra till ett stadigt inflöde av ordrar,har Eleiko inga som helst planer på att göraavkall på sin kvalitet och, i förlängningen,sitt varumärke.Och i Eleikos värld är kvalitet inget manförhandlar om. Det vore som att be demtillverka skrot.jimmy håkansson38 du&c0 2-2012


SpetskompetensSpjut. I fyrtio år har Nordic sporttillverkat sina precisionsinstrument.Lika länge har användarna slängtiväg dem – till företagets stora glädje.I Arvidsjaur finns världens bästa spjutfabrik. Att det blir medaljvid OS i London vet företagets grundare Börje Österberg. Hanvet bara inte hur många.Börje köpte Sandviks avdelning för sportutrustning och flyttadeden till Arvidsjaur. Han började med att sälja längdskidoroch stavar av stål på export. Men när konkurrensen hårdnadeändrade han inriktning. Han satsade på att bygga upp ett sortimentmed utrustning för friidrott, fotboll och ishockey.Men det blev ändå spjuten som från start kom att bli NordicSports signum.– Spjuten fanns med redan på Sandviks tid. Vi utveckladekonceptet och i dag kommer 70 procent av alla spjut somanvänds av världseliten från oss, säger han.När konkurrenterna använde aluminium valde Nordic Sportatt tillverka sina spjut av kalldragna stålrör. Man får då ett styvarespjut som vibrerar mindre än ett spjut av aluminium. Ochsom därmed kan kastas längre. I dag tillverkar de cirka 7 000spjut per år i ett 40-tal olika modeller. De har också tagit framett nytt spjut i kolfiber som är ännu styvare.– Det är vi ensamma om i världen, säger platschef LennartJonsson. Men det används bara på tävling.Spjutkastare har slängt iväg Nordic sports produkter sedanOS i München 1972. Då blev det guld, silver och brons. I sommarfår de anställda iArvids jaur sannolikt anledningatt fira igen.mats wigardtnordic sportGör: Världsledande leverantörav sportutrustning.Ort: Skellefteå (huvudkontor).VD: Dennis Österberg.Grundat: 1972.Medarbetare: 24.Britt-Inger Hedmanhar lindat spjuthandtageni 28 år.Erland SegerstedtFraktfritt på order över 2000:-www.packoplock.se020-505850


Föreningen, som i daghar 70 medlemmar,har tre fundament:medlemskap, fadderskapoch partnerskap.ett ideellt ekologiskt företag:Grönt spårNew York och Berlin har det. Nu får även stockholmarnadet – en urban trädgårdsodling på spårområdet, mitt påcentrala Södermalm.Text Birgitta Stolt + Foto Samuel UnéusLisa Kopp står och väntar medsin barnvagn med Valter sexmånader, på gångbron övertill Eriksdalsbadet i Stockholm.Det är typiskt aprilväder.Sol, vind och småkyligt. Lisa ingår iden trio som dragit i gång ett nytt stadsodlarprojektpå det övergivna spårområdet,nedanför Skanstull, bakom Clarion Hotell.– Kom med här så ska du få se. Här hardet kommit massor av gratis ekologisk jordfrån Rölunda Gård, säger Lisa och ställerbarnvagnen bredvid alla grenar, glassplitter,vodka- och petflaskor som de städat undani helgen från spårområdet.En provisorisk trappa, byggd av träpallar,leder ner till området där odlingslådor ochjord ligger i snygga rader. I sluttningen stårtvå unga, halvnakna fotomodeller framfören stor graffitimålad port och byter omefter en modefotografering.Lisa beskriver hur området som de hyrlängs rälsen ska ha ett ekologiskt kafé,grönsaksmarknad och odlingsskola. Devill även bygga en stor trappa, där man kansitta och fika, precis i backen som vi justgått ned för.Inspirationen till att skapa en urban trädgårdpå tågräls kommer från High Linepark i New York och även Prinzessinnengarteni Berlin. Både Max Zinnecker ochPhilipp Olsmeyer, två av initiativtagarna,är tyskar och Philipp säger att han har följtutvecklingen av trädgården i Berlin, somhan tycker har fungerat mycket bra.När Philipp fick idén så kontaktade hanMax, som är arkitekt och undervisar i hållbarstadsutveckling. Max gjorde kartor ochgrafiska skisser och så författade de enbeskrivning av hela projektet.Tillsammans paketerade och presenteradede idén för Stockholms stads exploate-40 du&c0 2-2012


Om urban odlingAnvänder ”icke-platser” som gamla industriochtrafikområden, hustak och liknande förträdgårdsprojekt som skapar ett mervärdeför kringboende och förmedlar växt- ochodlingskunskap. Verksamheten fokuserar påsocial hållbarhet och ska bidra till stadensbiodiversitet och skapa en känsla för livsmedletsvärde.•tips för uddaprojekt•Philipp, Lisa och Maxs rådför att komma i gångRealisera dina drömmar genomatt göra praktiska saker, som i vårtfall, arrangera tisdagsmöten ochstäddagar.Tänk realistiskt kring en idé, men bliinte överväldigad och gör det störreän vad det är.Samarbeta med en eller flera kompanjoner,dela upp ansvaret. Kämpainte ensam.Paketera din idé, konceptualiseraden.Philipp Olsmeyer,Lisa Kopp och MaxZinnecker.ringskontor. För en billig peng får de hyra5 000 kvm (cirka 300 meter) räls, fram tillårets slut. Ett år i taget får de hyra marken,som finansieras av medlemsavgifter ochsponsorer.Föreningen, som i dag har 70 medlemmar,har tre fundament: medlemskap, fadderskapoch partnerskap. Genom projektetvill på spåret-gänget skapa jobb försig själva och andra. Första steget blir attutveckla ett trädgårdspedagogiskt programför skolbarn. Det kommer att finansierasav en stor miljöstiftelse. Philipp kommeratt jobba i det här projektet som konsultoch kanske även anlita en projektmanager.Han säger att de ser sig som ett ideellt företagsom gör vinst, men inte tar ut den, utanåterinvesterar den i företaget. I Tysklandfinns en särskild företagsform som hetergemeinnützige GmbH, ett ideellt aktiebolagmed särskilda regler angående skattoch utdelning. Att vara ideell var viktigt föratt både få med myndigheter och människorpå tåget.– På alla verksamhetsområden vill vihitta samarbetspartner som har sammatankesätt. Det gäller också odlingsskolan,kaféet och marknaden, som på lång siktska drivas av olika samarbetspartner ochoss själva. Föreningen får sedan en del avomsättningen. Vi kommer också att säljaoch utveckla egna produkter och tjänster,till exempel växter, grönsaker, kryddor tillrestauranger, kurser och evenemang, sägerPhilipp.Visionen är att utveckla en mobil, kollektivträdgård över hela spårområdet. Eftersomområdet är ett gammalt industriområdekommer man att odla i trälådor.Det gör också hela trädgården flyttbar omföreningen inte skulle få fortsätta att hyramarken efter ett år.– De kringboende på kolonilotterna ochArkitektkontoret White är väldigt positivaoch tycker det är bra att det händer saker.Det är ju viktigare att en ”icke-plats” inteförfaller och glöms bort. Nu skapar den istället ett mervärde för alla kringboende,säger Philipp.du&c0 2-2012 41


WayneGretzky (t v)körde längemed Jofa.Niss-Oskar Jonsson själv i denklassiska VM-hjälmen.1926kungenav malungJofa är berättelsen om den 17-årige Niss-Oskar sombyggde ett imperium på skridskoremmar och hockeyskydd.satte sig den 17-årige Niss-Oskar Jonsson på tåget frånMalung till Borlänge. Vi kan bara ana attdet pirrade i magen – han hade aldrig varitlängre än till byn Öje tidigare, två mil österom Malung.Med sig i bagaget på denna första affärsresahade han hemtillverkade stavar, handskaroch bindningar – produkter som hantillverkat med spillbitar som blivit överfrån ortens skinnindustri. Och affärernai Borlänge gick bra. Så bra att Niss-Oskarvid dagens slut ska ha ringt hem till sinmamma: ”Nu fortsätter jag till Stockholm!”Niss-Oskar knallade runt bland Stockholmsbutikernaoch tog upp beställningar:PUB, Idrottsmagasinet och Åhlén & Holm– alla ville köpa! När han återvände tillMalung så var det med en välfylld orderlistaoch i sin pappas namn startade hanföretaget NJ Jonsson.Senare förklarade Niss-Oskar själv att”succén” i Stockholm nog snarast beroddepå att handlarna tyckt lite synd om honom:en ung kille, väldigt långt hemifrån ochpratandes ett brett malungsmål somknappt gick att förstå.Men affärerna var i gång. 1933 köpteNiss-Oskar en fabrik i Malung, ett gammaltgarveri som gått i konkurs. Samtidigt ändradesnamnet till Jofa – en förkortning förJonssons fabriker.Efter två år var det dags att bygga utfabriken. Enligt ritningarna med tvåvåningar, men mitt under pågående byggeska Niss-Oskar ha ringt upp byggmästaren:”Bygg en våning till, jag har precis fått enstor order!” Så blev det, och i samma vevafick Malung sin första hiss.Men det största genombrottet stod fortfarandeför dörren: Hockeyhjälmarna.1963 fick Jofa världspatent på sin hockeyhjälm.De var inte först. Bland annat hadeSven Tumba, tillsammans med ABC, redanlanserat sin Spaps-hjälm med vadderadeplastbitar som hölls ihop med resår. MenJofas ”VM-hjäm” var tillverkad i helgjutenplast och fick stort genomslag i framför alltSverige, Finland och Ryssland.Hjälmen var deras första hockey produkt,men snart var företaget världsledande påskyddsutrustning för ishockey. Peter Forsberg,Mats Sundin, Wayne Gretzky, JaromirJagr, Mario Lemieux och TeemuSelänne har alla spelat i hjälmar tillverkadei Malung.Vid sidan av Jofa ägde Niss-Oskar ävenett hundratal skinnbutiker runt om i landetoch som mest hade han runt 1 000anställda i Malung.På 80-talet infördes hjälmtvång i NHLoch konkurrensen hårdnade från företagsom CCM och Bauer. Jofa bytte ägareflera gånger och man satsade på breddninggenom att till exempel börja tillverka plastbåtar.År 2002 gick Niss-Oskar bort, 92 årgammal. 2004 köptes Jofa upp av Reebok,som i sin tur köptes av Adidas. I september2011 kom nyheten om att Jofas hjälmtillverkningi Malung läggs ner.Markus Nordin42 du&c0 2-2012


– Vi sökte en e-handelslösningatt utvecklas tillsammans med!till specialanpassningar, både när det gällerfunktion och design. Det har vi fått med Site-Direct. Att det sker en kontinuerlig utvecklingav systemet är också viktigt, säger StefanTigerström, Lensias ägare och VD.Lensia.se är en av Sveriges modernastelinsbutiker på nätet. De bygger varumärketmed en mobilanpassad nätbutik, smartarefilltjänster, QR-koder och platta paket.När Lensia startades 2011 var valet ave-handelslösning noga genomtänkt.– Vi sökte en plattform som kunde möta vårahöga krav på både skalbarhet och möjlighetBadrumsskåpet öppnar dörren till nätbutikenLensia har jobbat mycket med att skapa enunik e-handelsupplevelse och att göra detenkelt för kunden att handla. Man har till exempelQR-koder på alla förpackningar för attkunden lätt ska kunna beställa påfyllning avsina linsprodukter. Badrumsskåpet blir därmeden direkt ingång till varukorgen i mobilbutiken.– SiteDirect är ett e-handelssystem som äröppet för anpassningar och redan förberettför internationalisering och expansion, så vibehöver inte vara oroliga för att vi ska växaur vår plattform. Det tyckte vi var viktigt attha med i kalkylen redan från starten, avslutarStefan.Ring0470-59 00 00eller läs mer påwww.sitedirect.seSiteDirect® ger dig både plattformen och de tjänster du behöver för attkunna skapa en lönsam e-handel. När dina behov växer, så kan SiteDirectse-handelslösning växa med dig.Kontakta oss så berättar vi mer!Läs mer påwww.sitedirect.se/lensiaVälj en e-handelsplattform att växa medStefan TigerströmVD, LensiaSiteDirect ProfessionalWeb Solutions ABTel 0470-59 00 00sales@sitedirect.se


Du är dina kunder– ta hand om dem[Därför bör du ha en kundklubb]En kundklubb är din nyckel till riktigt bra affärer. Förjättar som NK och MQ står de för runt 50 procentav omsättningen. Vad väntar du på?Text markus nordinKunden Johansson kliver ini din butik. Han langar upptre burkar målarfärg på diskenoch fiskar upp någraskrynkliga sedlar ur plånboken.Precis när han räcker fram pengarnaställer du den magiska frågan: ”Är dukundmedlem?”Kanske är Johansson redan medlemoch vill samla bonuspoäng. Kanske är hanberedd att gå med i din kundklubb moten värdecheck på 50 kronor. Anledningenspelar mindre roll – det enda som betydernågot för dig är att han till varje pris identifierarsig vid köpet.Kundklubbar är en värld fylld av fantastiskaerbjudanden, statusfyllda guldkort,inspirerande klubbkvällar och tusentalsbonuspoäng. För kunderna alltså. Vadkundklubben kan bidra med till ditt företagär däremot kanske inte lika självklart. StaffanElinder är CRM-expert och vd på Dubblera.Enligt honom skaffar allt fler företagegna kundklubbar, men inte lika mångahar förstått varför det är viktigt att göraom sina anonyma kunder till identifierademedlemmar.– Många tror att syftet med en kundklubbär att ge trogna kunder några procenti bonus så de blir nöjda. Och det ärförstås bra i sig. Men absolut viktigast ärden information du samlar in om dina44 du&c0 2-2012


team hawaiikunder, och hur man sedan jobbar medden, säger han.Kundklubben är alltså ytterst ett redskapför att samla in information. Men att skapaen databas är totalt meningslöst om du intevet hur du ska använda den.Staffan förklarar att vad man främst villåt kan kokas ner till tre bokstäver: CLV– eller customer lifetime value. Enkelt förklaratär CLV ett mått på hur värdefulladina kunder är; hur mycket varje kundhandlar för och hur länge de stannar hosdig. Och den data du samlar in genomkundklubben kan användas för att ökaföretagets CLV – genom att få varje kundatt komma lite oftare, handla för lite mervid varje tillfälle och stanna lite längre somaktiv kund.”Om man kör en kampanj och ser attman får tillbaka fler kronor än maninvesterat så finns det ju inte någonanledning att sätta ett tak på marknadsföringsbudgeten!”Så kan du utveckla ditt CLVHär är ett räkneexempel på hur du kan öka intäkterna med enkundklubb. Lägg märke till att antalet kunder minskar menintäkten ökar.Med bra kunddata kan du kartlägga dittföretags kundflöde, alltså hur många kunderdu hade vid årets början, hur månganya som trillat in och hur många som gåttförlorade. Men inte nog med det, du kanäven på individnivå sortera in dina kunderi grupper efter hur värdefulla de är.– Vet man vilka kunder som är värdefullastkan det vara bättre att lägga mer resurserpå dem och strunta i dem som ändå ärförlorade, säger Staffan och visar med etträkneexempel (till höger på denna sida).Med bra kunddata är det också lätt attFöre kundutvecklingsstartAntal köp per år 5 ggrGenomsnittsköp 500 krÅrsintäkt 5x500 kr 2500 krDurationenAntal kunder2,5 år5000 stLivstidsintäkten:2 500 kr x 2,5 år = 6 250 kr/kund6 250 kr x 5 000 kunder = 31 250 kr3 år efter kundutvecklingsstartAntal köp per år 6 ggrGenomsnittsköp 600 krÅrsintäkt 5x500 kr 3600 KrDurationenAntal kunder3 år4500 stLivstidsintäkten:3 600 kr x 5 år = 10 800 kr/kund10 800 kr x 4 500 kunder = 48 600 kr (+55 %)du&c0 2-2012 45


kundvårdscykelns fyra huvudfaserNykundsfasenLojalitetsfasenReaktiveringsochförnyelsefasenÅtervinningsfasenNY behålla utveckla reaktivera vända avsluta återvinnaproaktiv reaktiv”Absolut viktigastär den informationdu samlar in omdina kunder, ochhur man sedanjobbar med den”mäta vilka insatser som verkligen ger resultat,och vilka som är pengar direkt i sjön.Staffan menar att en krass konsekvens avatt inte ha koll på dina kunder är att du förlorarpengar. Som exempel nämner han attmånga företag i dag avsätter en begränsadmarknadsföringsbudget.– Enda anledningen är att de inte har tillräckligtbra verktyg för att mäta utfallen avsina marknadsinsatser. Det är helt galet.Om man kör en kampanj och ser att manfår tillbaka fler kronor än man investerat såStaffan Elinderfinns det ju inte någon anledning att sättaett tak på marknadsföringsbudgeten!Ett praktiskt exempel är om du till exempelanvänder värdecheckar för att lockakundklubbsmedlemmar till butiken. Lönardet sig verkligen? Eller är det en ren förlustaffäratt erbjuda trogna kunder rabattpå något de ändå skulle ha köpt? Frågan ärlätt besvarad om du skickar ut checkarna,men samtidigt spar en kontrollgrupp sominte får erbjudandet. Förutsatt att dina kunderidentifierar sig när de betalar så kan duenkelt jämföra hur mycket mer varje värdecheckkundhar handlat för under den aktuellaperioden jämfört med kunderna i kontrollgruppen.Information om dina kunder innebäralltså bättre affärer. Men innan du kör igång är det några saker du bör ha tänkt igenom.För det första måste du formuleraför dina kunder varför de över huvud tagetska registrera sig i din klubb. Ekonomiskaförmåner som rabatter eller värdecheckarär förstås starka drivmedel, men det kanockså vara någon annan typ av förmån, tillexempel inbjudan till event eller tillgångtill ett socialt forum.Det gäller också att alla på företaget ärmed på tåget. För att en kundklubb skafungera så bör ambitionen vara att allakunder identifierar sig vid varje köp. Det ärnågot du måste jobba aktivt med. Ju merinformation du kan samla in, desto merhar du att jobba med.Kort eller inte kortMånga företag använderidag ett fysiskt kundklubbskort.Men det är långt ifrån ettmåste, och det är inte säkertatt alla kunder vill fylla sinplånbok med diverse plastkort.Ett exempel på en alternativlösning är Flatwallet. Det är enapp som gör att kunden kan haalla sina klubbkort i mobilen.Kunden skriver in sitt klubbkortsnummeri appen, varpådet omvandlas till en streckkodsom kan läsas av direkt fråntelefonens skärm (om butikenanvänder en optisk läsare,annars kan numret skrivas inmanuellt). Kunden kan ocksåta emot erbjudanden frånanslutna kundklubbar direkt imobilen. I dagsläget har Flatwalletcirka 70 anslutna företag,men även klubbkort frånföretag som inte är anslutnakan läggas in i appen.En annan lösning som precishåller på att lanseras är kortetOneonly. Det är ett plastkortsom också ersätter andraklubbkort. Kunden ska självkunna lägga till nya kundklubbar(som anslutit sig till kortet)via en sajt. I skrivande stund ärdet inte offentligt vilka företagsom anslutit sig, men planenär att Oneonly ska lanseras ijuni/juli 2012.Ytterligare en variant äratt som Åhléns helt skippaklubbkortet och i stället knytamedlemskapet till kundenspersonnummer. I stället föratt visa upp sitt kundkort såuppger kunden sitt personnummereller visar till exempelkörkortet.Man bör dock ha i åtanke attalla kunder inte har ett personnummer(till exempel utlandsfödda),eller att alla inte villuppge sitt personnummer (tillexempel personer som leverunder skyddad identitet) ochdå måste man kunna erbjudaen alternativ lösning.Plastkortet,snart historia?46 du&c0 2-2012


Viktiga kundklubbstermerCLV: Customer lifetime value, ett mått på hur värdefull enkund är. Hur mycket en kund handlar för under ett år och hurlänge den stannar kvar.ROMI: Return on marketing investment, ett mått på hurmycket investeringar i marknadsföring ger tillbaka.CRM: Customer relationship management, att jobba långsiktigtmed kundfokus (i stället för kortsiktigt med produktfokus).Stort fokus på att utveckla och behålla de kunder manredan har istället för att skaffa nya.Så jobbar dumed kundklubbenKundflödet är grundläggande när du vill öka företagetsCLV. Hur många kunder hade du vid årets början, hurmånga nya har du fått och hur många har du förlorat?Utifrån kundflödet skapar du en strategi för hur och närdu ska bearbeta och kommunicera med dina kunderutifrån de olika faserna i den så kallade kundvårdscykeln(se figur sid 46).Nytillkomna kunder (nykundsfasen) kanske snabbtska få nya erbjudanden i postlådan för att känna sigbekräftade, medan redan aktiva kunder (lojalitetsfasen)inte behöver kontaktas lika frekvent. Är du på väg atttappa en kund (reaktiverings- och förnyelsefasen) så ärdet kanske läge att peka på någon form av mervärde föratt den ska bli mer aktiv. Och om kunden väl är förlorad(återvinningsfasen) – kan du kanske få den tillbaka elleråtminstone göra ett snyggt avslut. Fokus läggs naturligtvispå att återvinna de kunder som tidigare hade ettbra beteende.Bra att tänka igenominnan du sätter i gång1. Fråga dig själv varför dustartar en kundklubbStarta en kundklubb för att det kan öka dina intäkter, inte för attdina konkurrenter har det.2. Sätt upp tydliga målUtan mål kan du inte se om din kundklubb har varit framgångsrik.3. Ordna en databasDu behöver ett strukturerat system för att spara all kundinformation.4. Utveckla ett belöningssystemBonuspoäng är ett bra sätt att få kunden att dra sitt kort vidvarje köp, vilket ger dig ovärderlig kundinformation. Poäng kanockså påverka responsen på olika aktiviteter.5. Behandla informationenDet räcker inte med att samla in information, du måste utnyttjaden också. Se vilka som är dina viktigaste kunder och vilketköpmönster de har så att du kan anpassa dig därefter.6. Skapa relevanta directmarketing-aktiviteterNär du har behandlat informationen ska du använda den för attskapa DM/DR som ger relevantare information till rätt kunder.Fraktfritt på order över 2000:-www.packoplock.se020-505850du&c0 2-2012 47


Det brunaguldet[eller hur man förvaltar ett arv]Det här är historien om Sveriges mest kända nöt.Den rymmer det mesta; familjeföretag med retrokänsla, Facebookgrupper,känd förpackning, originalrecept på vift och nya ägaresom navigerar mellan arv och expansion.Text Anna Persson + Foto Adam Haglund48 du&c0 2-2012


Om man frågar brödernaMagnus och Mats Jarlebrinkvad de inte vill prata om närde är på kalas, ger deras svarbegreppet party-crasher enny innebörd.– Vad jobbar ni med, frågar folk, ochför att undvika att de nästan följer en frånrum till rum hela kvällen så säger vi att viäger ett tryckeri som trycker klisterlappar,för det gör vi också. Jaha, säger folk då ochbyter genast ämne. Vi berättar inte längreatt vi tillverkar Nöt-Crème.Ett varmt skratt fyller köket där vi sitter.Så känsloladdad är plastförpackningenfylld med hasselnötskräm och med designfrån 60-talet. Alla har en åsikt, alla har enkommentar.Bröderna är nya ägare till Printzells iHässleholm som har tillverkat Nöt-Crèmesedan 1961. Nya och nya, de köpte företageti juni 2007, men tidslinjen blir lättförskjuten när man har uppgiften att förvaltaett av Sveriges mest älskade varumärkenefter en familj som har tillverkat godissedan 1920-talet.Varumärket Nöt-Crème byggdes uppunder 50 år, på ett långsamt och kundnäraten 1961 kom Bror Printzell på att det är juden goda krämen i fyllda karameller somman vill åt, och Nöt-Crème föddes. Restenär historia.Magnus Jarlebrink har jobbat med livsmedeltidigare och företagandet går i släkten,så erfarenhet finns. Men steget frånetiketter till godis är ändå rätt långt.– Vi ville expandera tryckeriverksamhetenmen fastnade för mjukare värden. Somatt konsumenterna har ett så känslomässigtförhållande till varumärket. Det arvetvill vi förvalta, allt från att Nöt-Crème harrena råvaror utan tillsatser och färgämnen,till förpackningen, säger han.Det är en balansakt att lyckas väga arvoch tradition mot expansion. För expanderargör de. I ny maskinpark, fler förpackningsalternativoch nya produkter. Omsättningenhar ökat cirka 75 procent och antaletanställda med omkring 30 procent.– Varumärket Nöt-Crème är visserligenväldigt starkt men eftersom världsmarknadsprisetpå råvarorna varierar kraftigtvill vi ha fler produkter, berättar MatsJarlebrink.Den nya smaken Salmiak-Crème lanseradeshösten 2011 och sålde en halv milkortom printzellsGrundades: 1959, men familjenPrintzells tillverkade karameller redan på1920-talet.Ort: Hässleholm.Ägare: Printzells Confectionary AB somägs av bröderna Magnus och Mats Jarlebrinksedan juni 2007.Omsättning: Cirka 11 miljoner kronor(2011).Antal medarbetare: 7.Produkter: Nöt-Crème, Hasselnötsmassa,Salmiak-Crème, Nöt-Crème på burk,Sia-glass med Nöt-Crème samt cobrandMoffis i samarbete med Axfood.sätt. Planpåsmaskinen som familjen Printzellhittade på en maskinmässa i Köln harett stort finger med i succén. Den lilla förpackningenvar unik då och är det väl än.Först provades andra krämer. Jordgubbfungerade inte, inte heller kokos. Honungmed eukalyptus och mentol letade sig helavägen till Kiruna och kiosken där jag brukadehandla, innan den gick i graven. Hös-du&c0 2-2012 49


”På Facebook finns 30 000medlemmar som diskuterarprecis allt som rör Nöt-Crème”jon förpackningar första halvåret. Vilkenframtid som väntar de några veckor gamlanyheterna Nöt-Crème på burk och Nöt-Crèmeglass i samarbete med Sia-glass,återstår att se.– Vi ville hitta en samarbetspartner somockså använde naturliga råvaror, som Siaglass.De har distribution runt om i Sverigeså de är en idealpartner för oss, sägerMagnus.Och snart kan Nöt-Crème erövra Europa.De chokladälskande norrmännen, förändringsbenägnaholländarna och sötsugnaspanjorerna bearbetas med hjälp av Exportrådet.– Vi har jobbat med det i 1,5 år nu. Dettar tid. Och vi är små, med små resurser.Men vi tror på exportmarknaden i framtiden,säger Magnus.Den marknadsföring de har resurser tillriktas mot butikerna, som anpassade förpackningar,exponeringspallar och tillfälligarabatter. Nöt-Crème säljer sig själv,sade alltid familjen Printzell.Fast några skolbarn och en kioskägarei Göteborg hade nog också med saken attgöra, då när Nöt-Crème var nytt och okänt.När kön av skolbarn som ville köpa Nöt-Crème ringlade sig lång ringde ägarendirekt till fabriken och beställde mer, förgrossisten beställde ju inte hem tillräckligt.Då förstod familjen Printzell att det börjadehända saker.I dag är godiskonkurrensen stenhård.Hur håller de intresset uppe?– Vi försöker ta oss in på lösgodissidan,som ju är gigantisk i dag, berättar Magnus.Och på Facebook finns 30 000 medlemmarsom diskuterar precis allt som rörNöt-Crème, säger han och höjer smått förundratpå ögonbrynen. Det är kul att de ärså engagerade. Vi förser dem med nyheteroch lyssnar på dem. Det är från Facebookoch från Ica som efterfrågan på Nöt-Crèmepå burk har kommit.Men hur var det nu med originalreceptet– är det på vift? Stulet så att någon konkurrentkan begrava hemligheten med Nöt-Crème?– Vi fick det handskrivna originalrecep-50 du&c0 2-2012


Framgångsrik e-handel.2011Framgångsrike-handel behöveren stabil grundtet av Ambjörn Printzell och vi låste in deti kassaskåpet, säger Magnus. Nej, avbryterMats, vi satte först sigill på kuvertet, Ja, detgjorde vi, säger Magnus, och senare var vinere i produktionen. Där satt receptet upptejpati fönstret så att alla skulle se.Bröderna skrattar och meddelar att allaNöt-Crèmefans kan fortsätta att sova lugnt.Receptet är nerplockat nu.Krämig faktaFörra året tillverkades 12 miljoner förpackningar (á 18gram) Nöt-Crème.Nöt-Crème innehåller inga tillsatser eller färgämnen.Hasselnötterna odlas i Turkiet.Smak och konsistens har på senare år förändrats någotnär onyttiga transfetter ersatts av annat fett och hasselnötternaibland rostas av ett annat företag.En påse Nöt-Crème kostade 25 öre när den lanserades.En Facebookgrupp heter ”Vi som vill ha tillbaka den brunapojken på Nöt-Crèmepåsen”. Pojkansiktet var från börjanljushyat, vilket krävde en extra tryckplåt, så pojken blevbrunhyad av ekonomiska skäl. I dag är bilden borttagenfrån förpackningen.Nöt-Crèmes slogan har ändrats från ”God sak till småkaksbak”till ”God sak med mersmak”.Askås erbjuder en av marknadens mest välansedda och funktionsrika system somhanterar alla aspekter av din e-handel.Kombinerat med gedigen kunskap, erbjudervi lösningar anpassade efter dina behov - häroch nu men med framtiden i sikte.Kontakta våra e-handelsexperter!Telefon: 0533-69 16 00E-post: info@askas.sePassa på!Just nu erbjuder vi alla nya kunder tvåmånader fri licens om du gör enoffertbegäran senast 1:a juli.Askås Internetbutik: Fr. 960 kr/månwww.askas.se | Tel: 0533-69 16 00du&c0 2-2012 51


Nicke JohanssonJarno Vanhatapio,creative director ochgrundare av Nelly.com. Ett företag somväxer snabbt utanförSveriges gränser.52 du&c0 2-2012


Text Robert LångströmSverige ärinte nog[om varför du bör gå på export – och hur du ska göra]Sverige är fantastiskt, men ganska litet. Bjud in Europatill din köpfest och gå på export. Det är en stor möjligheti dag – och en total nödvändighet i framtiden.När tsunamin skapade kaosi Japan bildades ringar påvattnet ända till Sverige.Eller i detta fall, till Finland.Företaget Cyberphotoupptäckte nämligen en skillnad mellande annars rätt lika broderfolken, svenskaroch finländare. När lagren inte kunde fyllaspå med elektronikprodukter från Asienblev det tydligt att svenskar väntade tålmodigtmedan finländarna i stället sökte uppen butik som kunde leverera omedelbart.Patrick Ohlsson är vd på Cyberphoto:– Vi har alltid haft ett eget lager ochtycker det är viktigt att faktiskt ha direkttillgång till de produkter vi säljer, men närtragedin drabbade Japan upptäckte vi deolika postorderkulturerna. Finns inte prylenpå lager så köper inte finländaren.Den prisbelönta e-butiken Cyberphotobörjade exportera till Finland 2006. Tre årsenare blev de ett pilotprojekt när Postenlanserade sin pakettjänst MyPack (se faktarutapå nästa uppslag). Förutom att kunnaleverera till Finland ville de också finnasdär, rent fysiskt. Det visade sig dock svårtatt hålla ihop vi-känslan – vad Cyberphotostår för – i två olika länder, så de erbjödsina finländska medarbetare att flytta tillSverige. Nu sköts allt från samma ställe.För fyra år sedan lyckades de ocksåordna direktbetalning via finska banker (viae-legitimation). En snårig skog att orienterasig igenom, med eurokonton och avtal medflera olika banker – men det var ett tydligtkrav från kunderna.Det finns dock ett problem: de två olikavalutorna.– Det är stora svängningar på euron. Detdu&c0 2-2012 53


var vi inte beredda på. Det kunde tilloch med bli minusaffärer på vissa produkter.Nu håller vi ständig kontroll påvalutan manuellt, säger Patrick.– Att vi kan göraintryck på människori exempelvis Hollandär häftigt, sägerJarno Vanhatapio.”Sanningen ska göra er fria, menförst kommer den att göra er förbannade”,sa journalisten och författarenGloria Steinem. Arne Anderssons sanningkommer säkerligen att göra justdetta. Han är e-handelsexpert på PostenLogistik och säger att export, framförallt inom Norden, inte är en möjlighetför ditt företag – det är en nödvändighet.I alla fall om det ska överleva i Sverigepå sikt.– Norden är i dag en region, logistiskt.Är du det? Inom ett par år kommere-handeln att stå för 10 procent avall handel i världen.Arne borde veta. Posten är marknadsledandepå export i Norden. De harhjälpt till att etablera hundratals e-handelsföretagpå den nordiska marknaden.Arne menar att företag som Amazonoch Ebay sätter standarden för hurmodern handel ska gå till och vad kunderförväntar sig.Så har ditt företag inte tagit stegetöver gränsen är det dags nu. Lär digförutsättningen för dina produkter i deländer där du vill vara. Vilka är konkurrenterna?Vad ska du vara bra på? Positioneradig.Och inte minst, se till att göra hemläxaninnan du sätter i gång. Du kanha rätt produkt, rätt pris och en fantastisksajt i olika språkversioner – menändå köper inte danskarna? Du förståringenting, men det gör Arne. För trotsnära släktskap mellan grannländerna såfinns det skillnader att ta hänsyn till.– Har du till exempel bara fakturasom betalningsmetod får du problem iDanmark. Danskarna vill inte lämna utsina personuppgifter i onödan. De villhandla med kort!Relativt små, praktiska, detaljer kanalltså stjälpa ett bra upplägg.På frågan om varför finländarnahandlar av Cyberphoto svarar PatrickOhlson att han tror att kunderna uppskattarderas service:– Prismässigt ligger vi ungefär likasom våra konkurrenter i Finland. Menvi har ett utvecklat affärssystem och förståsfinsktalande personal. Vi har ocksåen bra sajt som jag upplever är något aven bristvara i Finland.Nicke JohanssonFör fulla lagerNelly.com exporterar mode- och skönhetsprodukteri en sådan takt att lokalerna inte räcker till.I ett regnigt industriområde i Borås,med uppgrävda tomter och reklamaffischerför skruvdragare, ligger e-handelsföretagetNelly.com. Men innanför dörrarna råderaktivitet och framtidstro. Unga välkläddamänniskor, mobilsamtal, skrivbord i tätarader. I staden som förknippas med tekoindustrioch postorder gäller nu e-handel.– Just i dag är det faktiskt lugnt här,säger Jarno Vanhatapio, företagets grundareoch numera creative director medansvar för utlandslanseringen.Medelåldern på de anställda är 25 år.nelly.comGör: Säljer mode- och skönhetsprodukterpå nätet.Grundades: 2003.Vd: Peter Rosvall, avgående.Antal anställda: Cirka 170.Verksamhetsorter: Borås ochMalmö.Själv är han 33 och för nio år sedan startadehan Nelly.com i sin lägenhet här i stan. Dåvar han en byggjobbare som vantrivdes ochletade efter något nytt. Nu närmar sig företaget170 anställda och enligt siffror frånDagens Industri sålde de förra året tröjor,klänningar, skor och smink för 660 miljonerkronor.Jarno Vanhatapio kommer precis frånett krismöte. Han ser trött ut. All exportgörs från de här lokalerna och utrymmeträcker inte till. Inom några månader måste54 du&c0 2-2012


Finland1. Faktura är okej, helstnätbank.2. Relativt outvecklade-handel. Stor potential.3. Måste ha svensk och finsksajt, samt finsk kundservice.4. Accepterar längre leveranstid.5. Handlar gärna frånutlandet.6. Uppskattar svenskkvalitet.lagret flytta igen – den sjätte flytten på nioår – den här gången till större lokaler i Falkenberg.– Ibland är det så trångt här att manknappt kan andas, säger Jarno när vi kryssarfram mellan hyllor med pikétröjor påväg bort till den vitmålade fotostudion.Hit kommer alla produkter direkt frånvarumottagningen.– Det tar max tre dagar innan en ny produktär uppe på hemsidan för försäljning.Vi får in 100–500 produkter per dag, allt ärväldigt strömlinjeformat.Just i dag öppnar Nelly sin e-handelsbutikför den engelska marknaden. Sedantidigare har man bland annat norska,danska och finska sajter, samt en för EUmarknaden.– En fördel med e-handel är att sajten ärskalbar till nya länder och kan applicerasså snabbt. Den är kulturöverskridande. Attvi kan göra så stort intryck på människor iexempelvis Holland är rätt häftigt.Jarno Vanhatapio fick i år SöderbergskaHandelspriset, som delas ut av SvenskHandel. I motiveringen kunde man läsahur Nelly.com lyckats ”utnyttja kommunikationöver internet”. Mycket av det görsvia Facebook. Jarno Vanhatapio har pååtskilliga seminarier förklarat strategin:om våra grannarDanmark1. Vill inte handla på faktura.2. Måste ha dansk sajt ochkundservice.3. Medvetna konsumentersom ställer krav.4. Gillar lyx.5. Produkter körs ända hem.6. Trustpilot är viktiga (en”dansk Pricerunner”).Norge1. Köper gärna via faktura.2. Lägger stora ordrar.3. Måste ha norsk sajt.4. Finns få större nätbutiker.5. Accepterar svensk kundservice.6. Accepterar längreleveranstider.7. Tull gäller, EU-gräns.Källa: Posten LogistikSvara snabbt, hårdsälj inte, utforma sidanefter kundernas önskemål.– Vi kan härleda drygt 100 miljoner kronorfrån vår Facebook-sida, säger han. Såmånga kunder är det som köper av oss denvägen.I dag äger CDON Group drygt 95 procentav företagets aktier. Det uttalade måletär att ta Nelly.com ut i världen. Engelskaanvänds i all intern kommunikation.– Vi ser oss som en global aktör, sägerJarno Vanhatapio. I lilla Borås.erik hammar3 tipsjarno vanhatapiostips till företag somvill exporteraHar du något att tillföra landet1dit du ska exportera? Det ärsvårt att sälja produkter som redanfinns. Det är de unika produkterna ivårt sortiment som går bäst.2Använd arbetskraft lokalt för attforma produkten. En översättarefrån Sverige kan inte skriva enpresentation på vår engelska sajt,det krävs en engelsman. Är det inteautentiskt lyser det igenom.3Ta hjälp av experter när detgäller tullar och momssatser.Där finns otroligt mycket pengar attspara.Läs mer om Streetwearoch kossor på export.GaranteratGodareGaranteratän ettreklambladMed en poskunder bådsamtalsämnDet är vad vsmakfull kuBeställ direkwww.poeRing 066MyPack är en pakettjänst somvänder sig till företag somhar leveranser inom Sverigeoch till Danmark, Norge ochFinland.• 4 500 ombud i Norden, nåralla adresser.• En frakthandling, en kundtjänst,en T&T, en EDI, enreklamationshantering.Om MyPackGaranteratGodareän ett• Leveranstid är 2-6 vardagarberoende på mottagarland.• Viktklasser: 3, 5, 10, 15 och20 kilo.• Maxlängd: 1,5 meter och/eller längd + omkrets 3 meter.• Taxering utifrån fraktdragandevikt.• COD (Postförskott).• Brev- och sms-avisering.• 14 dagars liggtid.reklambladMed en postkaka ger ni erakunder både njutning och ettsamtalsämne till rasten.Det är vad vi kallarsmakfull kundvård!Beställ direkt påwww.postkakan.seellerRing 0663 610 39du&c0 2-2012 55


ugerups exportGör: Exporterar mjölkkvigor.Grundades: 1989 (export 12).Vd: Karin Eriksson.Antal anställda: 1.Verksamhetsort: Mölle.Med is i magen ochkärlek till kossorDen före detta mjölkbonden Karin Eriksson har såltmjölkkvigor till femton länder, däribland Jordanien,Turkiet och Pakistan.När Karin Eriksson fick en förfrågan omatt exportera mjölkkvigor till Jordanien,var hon först tveksam. Tidigare hade honexporterat mjölkkvigor till England, Österrikeoch Italien, där några jordbrukare upptäcktatt de svenska kornas mjölk var merproteinrik och därför lämpade sig väl förframställning av parmesanost.Men den här gången skulle transportenbli väldigt lång och Jordanien var ett landvars djurhållning hon inte var bekant med.Hon blev glatt överraskad när hon fick sede fina anläggningarna utanför Amman.Men när affären närmade sig, ville köparnapruta på priset.– Jag sa att då avstår jag hellre och restehem. Efter 14 dagar hade de accepterat mittpris. Utan att veta om det hade jag anpassatmig till deras sätt att göra affärer. Att säga”nej tack” ger respekt.Karin samlar in djur från lantbrukareruntom i Sverige. Uppsamlingsplatsenligger utanför Kristianstad. Logisti-ken är lång och komplicerad, pappersrutinernalikaså. Livdjurexporten är en känslignäring, det räcker med en rapport om sjukdomhos boskap för att exporten omedelbartska stoppas. Varje kviga måste ha etteget pass från Jordbruksverket, de ska varabesiktigade och ha veterinärintyg. De skavara friska och starka för att orka den långaresan, men de måste också vara i rätt fas isin dräktighetscykel och inte kalva undertransport.till jordanien gick transporten medbåt från Åhus i Skåne till Tartus i Syrienoch därifrån med bil – en resa på över tvåveckor.– Jag hade en veterinär jag litar påombord. Kaptenen var också kunnig inomlantbruk. Det är viktigt att det blir rätt.Levande djur går inte att frakta hursomhelst.Blir det dåligt väder, måste båten in ihamn. Men allt gick bra och nu har tre lastergått till Jordanien.I Estland fick inteKarin Eriksson takvigorna i landeftersom hörnen påpapperen inte varvikta på rätt sätt.Nästa äventyr blev Pakistan. De pakistanskaköparna utanför Lahore hade blivitförmögna på it respektive tandläkarutrustning.Nu ville de investera i svenska kor. Ensvensk ko är omåttligt dyr, med pakistanskamått mätt. Men de är friska och mjölkarbra.denna gång skulle kvigorna flyga. Karinchartrade via sin nederländska kontakt ettamerikanskt plan som skulle transporteradjuren. Men i samma veva återfanns ochdödades Bin Laden, och då fick amerikanskaplan inte landa.En annan gång ställde flygbolaget heltenkelt in transporten, utan att uppgenågon särskild anledning. Nu har Karinytterligare två pakistanska kunder som väntatpå sina svenska kvigor i ett halvår.– Ingen svensk kund skulle betala etthalvår i förväg och sedan med jämnmodvänta på att djuren anländer trots att transportdatumändras hela tiden. Överhuvudtagethar kunder och myndigheter i bådePakistan och Jordanien varit mycket bra attha att göra med.Annat var det med Estland, innan dekom med i EU. Där fick Karin inte lastakvigorna i land eftersom hörnen på pappereninte var vikta på rätt sätt där de skullestämplas. Så båten med alla djuren fickvända om hem till Sverige igen för att allapappershörnen skulle vikas rätt.Susanna KumlienAnders Ebefeldt56 du&c0 2-2012


Visste du att den offentliga sektorn upphandlar för 500 miljarder kr årligen?Hur mycket vill du växa?Fyra av tusentals intressanta upphandlingar just nu:Nybro kommun avser upphandla ett ramavtal för leveranser av livsmedeltill deras tillagnings- och serveringskök. De erbjuder ett kontrakt på upptill 18 månader. Sista anbudsdag: 2012-10-24Försvarets Materielverk avser upphandla inköp av byxor. Eventuella frågorkan ställas till deras Inköpsadministration. Sista anbudsdag: 2012-08-07Upphandlingen avser inköp av fyra stycken kompletta enheter avhjärtlungmaskiner och kylvärmeaggregat under avtalsperioden.Sista anbudsdag: 2012-08-07Mora kommun avser upphandla obligatoriska revisioner och tillkommandeuppdrag, och inbjuder till att lämna anbud. Sista anbudsdag: 2012-08-10Nu erbjuder vi dig som läsare av Du&Co att teckna vårt populärabevakningsabonnemang för endast 1.990 kr per år!Surfa in på www.offentligaupphandlingar.se och ange rabattkoden ”DU&CO” när du beställerditt bevakningsabonnemang så erhåller du 1.000 kr i rabatt. Om du har några frågor är duvälkommen att kontakta vår upphandlingsexpert Johan Havelius på telefon 040-601 17 17eller via johan.havelius@offentligaupphandlingar.se.Erbjudandet är giltigt till och med 2012-08-30.Ordinarie pris är 2.990 kr exkl. moms.OffentligaUpphandlingarOffentligaupphandlingar.se hjälper dagligen ledande företag att hitta nya lönsammaaffärer. Låt oss hitta, bevaka och vinna upphandlingar åt dig också! Besök vår sajtidag och skapa ett testabonnemang för att prova på tjänsten helt kostnadsfritt.www.offentligaupphandlingar.sedu&c0 1-2012 57


PyramidBusinessStudioBÄST I TEST2011AnvändbarhetNicke JohanssonAnvändbarhetBÄST I TEST2011Läs mer på unikum.seAffärssystemetAnvändbarhetsom växer BÄST med I TEST2011din verksamhet!Läs mer påunikum.seLäs mer på www.unikum.seDet är interaketforskningNärvaro föder framgång. Det vetJunkyard.se, som för tre år sedanvalde att etablera sig i Norge. Nusiktar de på Danmark och Finland.LagerMobilitetLogistik BIHandelProduktionMobilitetEkonomiService Butik e-handFilial CRM MPSTjänster RedovisningPDA EntreprenadTidrapport FaktureringVision EkonomiDet var i slutet av 2009 som Junkyard valde att ta stegetutomlands. Den svenska nätförsäljningen av skateboardar,snowboardar och streetwear hade ökat stadigt sedan 2002, dåvd:n Thomas Löfgren grundade verksamheten. Även finanskrisenverkade maktlös mot företaget. När de bestämde sig föratt expandera vände de blicken mot Norge, där den alpina kulturenär erkänt stark.– Många e-butiker vill öppna sig för hela världen direkt. Vårfilosofi är snarare att ha ett gediget koncept, gå in på en marknadi taget och göra ett grundligt arbete med den, säger JonasMoberg, som varit med på resan sedan 2005 och i dag är driftchef.Den lokala förankringen – eller annorlunda uttryckt: hurkan de agera så norskt som möjligt – var ett av Junkyardshuvudbry före satsningen. De visste att konsumenter blandannat är känsliga för vilket språk som sajten är baserad på.Därför startades ett dotterbolag, beläget i Oslo, som hanterarden norska editionen Junkyard.no. Där jobbar fyra anställdasom översätter produkterna, underhåller hemsidan och sköterkundtjänsten. Men när norrmännen handlar på sajten skickasprodukterna från centrallagret i Trollhättan.– Att sajten är på norska inger trovärdighet och trygghet förkunden. Vi har en engelsk butiksedition som vänder sig tillhela Europa, men den har inte alls fått lika hög genomslagskraftsom den norska. Det är inte raketforskning, utan någotmycket enkelt. Kunderna känner sig inte bekväma med ettannat språk, säger Jonas.Närvaro är också en del av Junkyards recept. För att stärkasin profil i Norge är de med och sponsrar och arrangerar olikaskateboard- och snowboardevent – dels för att visa kundernaatt de stödjer subkulturen, men också för att få kännedom ommarknaden.58 du&c0 2-2012


– Fördelen med att ha ettkontor i Oslo är att vi kankänna in marknaden, sägerJonas Moberg.junkyard.seGör: Återförsäljare av skateboard,snowboard, streetwear.Grundades: 2002.Vd: Thomas Löfgren.Antal anställda: 75.Verksamhetsort: Trollhättan(även fysisk butik).”För att stärka sin profil iNorge är de med ochsponsrar olika event”– Fördelen med att ha ett kontor i Oslo är att vi kan känna inmarknaden. Vad händer i media? Vilka kläder har folk på sig?Det är bättre än att vi sitter i Sverige och gissar. Att vi syns påolika tävlingar tror jag också är en fråga om trovärdighet. Kundernaser att vi inte bara är en butik utan även medverkar påplats. Vi är genuint intresserade av kulturen och har allt attvinna på att stödja den så mycket vi kan, säger Jonas Moberg.I dag, endast tre år sedan exportstarten och trots tuff konkurrens,upptar den norska marknaden 20 procent av Junkyardsomsättning på drygt 200 miljoner kronor. I år är planenatt de ska lansera en finsk och en dansk butik. Det tycks varabenägenheten att anpassa sig efter de lokala vanorna som göratt Junkyard nått framgång. Ta bara en sådan ”detalj” som betalsätt.I Finland föredrar konsumenter internetbanken, medande i Danmark helst betalar med ett speciellt kreditkort.– Som utomstående vill vi vara lika bra som de lokalawebbshopparna på sådana saker som betalningssätt och kundtjänst.Och att ha en god logistik är också viktigt. Även om viär en utländsk butik förväntar sig kunderna snabba och enklaleveranser, säger JonasTomas Nilssondu&c0 2-2012 59


”på planen har jag en sekund på mig”DomarjävelFotbollsdomaren Jonas Eriksson är van vid att ta blixtsnabbaoch omstridda beslut inför en fanatisk miljonpublik.Att ta rätt beslut som företagare var en baggis.Text Mattias Dahlström + Foto samir soudahDet är knappt man hinner med.Jonas Eriksson rusar framgenom korridor efter korridorpå Svenska fotbollförbundet iSolna, hälsar på folk till höger och vänster,stannar till för att skämta med gamla kolleganPeter Fröjdfelt och sen vidare igen.Jonas är Sveriges främste fotbollsdomare.Det är i slutet av april och hansnärmsta uppdrag är en semifinal i EuropaLeague och ett Göteborgsderby i Allsvenskan.Längre fram, i juni, väntar EM-slutspeleti Polen och Ukraina, där Eriksson ären av blott tolv uttagna huvuddomare. Detär bråda dagar.Men det är inte därför vi följer Jonas ihasorna. Han är nämligen inte bara enframgångsrik fotbollsdomare. Han är enlika framgångsrik företagare. Få av de miljonärerhan försöker hålla i schack ute påplanen känner till att mannen med pipankan köpa sig en Ferrari också. Om han nuskulle vilja.Han var med och fick fart på IEC, ettföretag som säljer tv-rättigheter för ett flertalsporter. Där lyckades han med konststycketatt sälja företaget två gånger, ochtjänade enligt uppgifter uppåt 80 miljonerkronor. Som delägare och medarbetare harhan följt företagets alla dalar och toppar.– Första gången vi sålde, i augusti 2001,hade finansbubblan blåsts upp ordentligtoch köparen hade höga ambitioner, sägerJonas.Men det blev inte som de tänkt och Jonasoch hans kollegor valde att köpa tillbakaföretaget våren 2003, vilket inte heller varden lättaste tiden. SARS härjade, och i ochmed att företaget var Asien-inriktat med tvrättighetertill sporter som bordtennis, badmintonoch simning så var läget väldigtosäkert.– Vi ville dock driva företaget enligt vårariktlinjer igen, så vi tajtade till bolaget, ladein egna pengar och vände skutan. Runt2005–2006 blev många andra liknandebolag uppköpta, vi ville hitta en ny ägareoch franska Lagardère såg bäst ut. De köpteIEC sommaren 2007, och har gjort ett brajobb sedan dess.jonas erikssonGör: Internationell fotbollsdomare(f d företagare).Bor: Sigtuna.Aktuell med: Dömer i fotbolls-EM iPolen och Ukraina.Sedan Jonas för ett och ett halvt år sedanavvecklade sin medverkan i IEC är domarsysslanett heltidsjobb.– Det finns helt klart likheter mellan attleda ett företag och att vara domare, sägerhan när vi till slut sätter oss ned i ett rum.Vi brukar säga att en domare är en ”matchledare”.Man leder sina kollegor, 22 fotbollsspelare,ytterligare spelare och tränarepå bänken, samt de kanske 70 000 på läktarenoch 70 miljoner hemma framför tv:n.Det är ett enormt ansvar. Precis som manhar som chef.En annan likhet, enligt Jonas, är att bådedomare och företagare har mycket att vinnapå att vara transparenta. Att kommuniceraöppet.– Jag är journalist i grunden och vet därmedhur media fungerar. Jag tror att detnästan alltid är bra att ställa upp och förklaraoss, berätta hur svårt och komplextdet är att ta de beslut vi gör. Vi som domarkårvinner på det. Men media måste ocksåbjuda in oss, också när vi gör rätt. För vigör faktiskt färre fel under en säsong än engenomsnittlig allsvensk spelare.Samtidigt är skillnaderna ändå stora.Inte minst i hur besluten tas och undervilka förutsättningar.– På IEC kunde jag analysera läget. Ettbeslut kunde växa fram under två tre dagar.På planen har jag en sekund på mig. Ochdå har jag sprungit 80 meter, har hög pulsoch dessutom bedöms det beslutet av allasom ser mig ta det, säger Jonas.– Att kunna ta snabba beslut under svåraförutsättningar måste vara bra även förföretagsledare.– Skulle jag starta ett nytt företag någongång och en fotbollsdomare skulle sökajobb skulle jag anställa honom eller hennepå direkten.60 du&c0 2-2012


du&c0 2-2012 61


Burnt out punkssköter sin dagligaadministration.Märit Johansson, vdpå KI Science Park.62 du&Co 2-2012


nedslag:KI Science ParkSmå piller,stora pengarHos företagen på KI Science Park utvecklasframtidens läkemedel. Välkommen till en värld därdet kan ta 15 år och miljarder dollar från idé tillfärdig produkt.Text Markus Nordin foto samir soudah259stycken – fler nya läkemedelän så släpptesinte under perioden1999–2008. I hela världen, alltså. Och avdessa var bara 75 helt nya, resten var gamlasubstanser som modifierats eller återanväntsi annan skepnad. Ingen imponerandesiffra precis, särskilt inte om manbetänker all läkemedelsforskning sombedrivs på universitet och stora läkemedelsföretagvärlden över. Men läkemedelsbranschenär inte som andra branscher.Vi har letat oss ut till KI Science Parki Solna utanför Stockholm. På områdetpågår ett febrilt byggande – de satsar stortpå en ny spektakulär aula, nya laboratorieroch nya kontorslokaler.Här i forskarparken, granne med Karolinskasjukhuset, finns 66 företag somhoppas kunna bidra med nya hjälpmedeleller mediciner till gagn för mänskligheten.Men det är ingen promenad på rödamattan.– Forskning på läkemedel tar både långtid och kostar väldigt mycket pengar. Deträcker inte att veta att man har en bra idésom fungerar. Varje läkemedel måste testasminutiöst och godkännas i ett visst antalsteg innan det är klart att släppas, sägerMärit Johansson, vd på KI Science Park.Ett typiskt företag på KI Science Parkhar startats av en forskare. I botten finnsen intressant idé eller ett lovande resultat.Till forskaren knyts sedan personer sombehövs för tillfället: entreprenörer, specialister,ekonomer, kemister, biologer … Oftabyts personerna i företaget ut flera gångerunder resans gång.– Den enda som oftast följer med helavägen är forskaren eftersom han eller honär expert på ämnet. Men forskaren behöverinte vara entreprenören i företaget, sägerMärit.Pratar man tidsramar kan det handlaom 15 år innan en produkt når marknaden.Att utveckla ett alldeles nytt och obeprövatläkemedel kan kosta flera miljarderdollar. Men naturligtvis finns också storapengar att tjäna. I höstas såldes till exempelsvenska företaget Duocort, som utvecklaten ny behandling för binjurebarksvikt.Prissumman? Drygt en miljard kronor,KI Science ParkVad: Forskarpark.Var: Solna och Flemingsberg,Stockholm.Grundades: 2010.Antal företag: 66.pengar som delades på ett 20-tal delägareoch investerare.– Men problemet för de små företagenär det stora tidsglappet från att ett projektstartar till den punkt där man kan visa uppnågot som liknar en produkt så att investerarnavågar gå in och satsa pengar.Det är under den långa utvecklingstiden,i ”glappet”, som KI Science Park fungerarsom en viktig plattform. Av parkens 66företag har endast tio av bolagen över tioanställda. Här kan de hyra kontor och laboratorium.Det finns ett mentorsprogramoch man anordnar marknadsdagar därföretagen kan visa upp sig för kunder ochinvesterare.Här finns KI Innovations, som utvärderarnya idéer från forskarna, hjälper tillmed allt som har med patentsökning attgöra, ansvarar för att driva projekt mot enaffär och kan skjuta till mindre bidrag.När ett företag börjar visa resultat kan detvända sig till Karolinska Development förstörre finansiella bidrag. I den kassan finnscirka en miljard kronor att fördela.– Men när det behövs riktigt stora kliniskatester räcker inte ens de pengarna.Då måste företaget alliera sig med något avde stora läkemedelsbolagen, säger Märit.Men för många av företagen på KI Sci- >>>du&cO 2-2012 63


– Det kan ta 15 årinnan en produktär färdig att lanseras,säger MäritJohansson.•patent•Vem äger idén?"en stor skillnad"Unik svenskpatentlagstiftningPatentlagstiftningen i Sverige ärnärmast unik – här äger nämligenuniversitetsforskaren rättentill sin egen idé. I andra länder ärdet oftast universitetet som ägerrättigheterna. Om en svenskforskare däremot anställs av tillexempel ett landsting eller ettstort läkemedelsföretag har haninte längre samma rättigheter.Särskilt stödFör att inte riskera att allläkemedelsutveckling inriktaspå kommersiella produkterkan företag i vissa fall fåsärskilt stöd för forskningpå sällsynta sjukdomar,så kallade ”orphandiseases”.>>>ence Park är målet inte att komma ut med en egen produkt, snarareatt ta fram lovande läkemedelskandidater. När företaget visatatt en viss substans har potential att användas som läkemedel vänderman sig till ett större bolag som tar utvecklingen vidare på licens.– Ofta har forskaren som startar företaget en idé om vad slutproduktenska bli, men det stämmer inte alltid med den kommersiellaverkligheten. Det kan visa sig att det som intresserar de stora läkemedelsföretagenär en liten del av forskarens arbete, men som dehar användning för i ett helt annat sammanhang.För att ett forskningsföretag överhuvudtaget ska ha en chans attlyckas i läkemedelsbranschen finns det en faktor som är viktigareän allt annat: Patent. Har man inte patent på sin upptäckt så finnsheller inga pengar för investerarna att tjäna, och då är projektetdödsdömt innan det ens har startat.Patrik Blomquist är projektledare på KI Innovations. Han förklararatt i dag gäller ett läkemedelspatent i 20 år. Det kanske låterväl tilltaget, men då räknar man med att det tar 15 år från att forskarenansökt till att läkemedlet når butikshyllorna. Sedan tar detytterligare tre år innan försäljningen når sin topp, och dessutomkanske produkten inte lanseras på alla marknader samtidigt.– Då blir det inte mycket tid kvar när man ska tjäna in 15 år avutveckling, och även täcka kostnaderna för alla projekt som inteblivit något, säger Patrik.Forskare har ofta kravet på sig att få sina resultat publiceradesom en del av den akademiska meriteringen. De kan också blitvungna att beskriva sin forskning i samband med ansökningarom bidrag. Problemet är att i samma sekund som ett forskningsresultatblir offentligt för allmänheten så förlorar forskaren möjlighetenatt söka patent. Det räcker med några ogenomtänkta rader ien ansökan, vilken räknas som offentlig handling, för att patentetska vara rökt.– Många riktigt bra upptäckter riskerar att aldrig komma mänsklighetentill godo, bara för att forskaren råkat nämna den i en artikeleller en ansökan, säger Patrik.Förutom en bra idé, menar han, gäller det också att ha tajming.– Även den här branschen styrs av trender och det finns bara ettbegränsat antal potentiella kunder, alltså riktigt stora läkemedelsbolag.Om det man erbjuder inte är tillräckligt ”hett” för tillfället såkommer man heller inte att lyckas.64 du&c0 2-2012


Hans Arwidssonoch Emma BerglundEng på EurocineVaccineshoppas nu pålicensaffär medett stort läkemedelsföretag.NäsdropparnäsdropparNäsa för vaccinSlut på sprutan. Får Eurocine som de villvaccinerar vi oss själva genom näsan i framtiden.När svininfluensan härjade gick mångaoch fick en vaccinspruta. Något som Hansarwidsson, vd för Eurocine Vaccines, hoppasatt vi kommer att slippa i framtiden. Hans företaghåller nämligen på att utveckla en metodför att i stället ta vaccin i form av näsdroppar.– Min vision är att vi ska kunna gå ochköpa det vaccin vi behöver och sedan vaccineraoss själva i hemmet, säger han.Eurocine Vaccines bildades 1999 och2006 listades de på Aktietorget. EnligtHans har den största utmaningen varitatt hitta ett sätt att göra näsans slemhinnamottaglig för vaccinet, att tillfälligt ”öppna”skyddsbarriären. Men det problemet är nulöst och man har genomfört kliniska testersom visat att näsdropparna bara ger lätta ochbegränsade biverkningar. Genom ett företagi Holland har man även testat näsdropparnatillsammans med ett influensavaccin på illrar,vilket gett bra resultat.– Nu söker vi en stor partner att göralicensaffär med. Det skulle nog gå snabbt omvi säljer oss billigt, men det vill vi inte.”Min vision är att viska kunna gå ochköpa det vaccin vibehöver och sedanvaccinera oss självai hemmet”eurocinevaccinesGrundades: 1999.Verksamhet:Nasala vacciner.Anställda: 4.>>>du&c0 2-2012 65


GynekologiSmärtfri upplevelseLokalbedövande gel ska göra gynekologiskaingrepp mindre obehagliga.Gunilla Lundmark,vd förPharmanest.Gelen i den lilla glasflaskan är trögflytande,ungefär som honung, närGunilla Lundmark vickar med handen.Flaskan innehåller Pharmanestsbedövningsgel, särskilt framtagen föratt användas vid ingrepp i underlivet.De ska precis påbörja en kliniskprövning på kvinnor som ska sättain spiral.– I dag gör det ont, och för vissagör det väldigt ont. Ibland måsteman till och med använda lätt narkosför ingreppet, säger Gunilla.Något man hoppas att gelen skaförändra.Projektet drogs i gång 2009 ochtill skillnad från många andra läkemedelsprodukterhar utvecklingengått tämligen fort. Anledningen äratt de bara använt redan utprovadeämnen i gelen. På sikt hoppas de attden ska kunna användas vid mångaolika av typer behandlingar.– I många fattigare länder genomförman skrapning efter missfall, menhar inte tillgång till bedövningsmedeleller narkos. Där skulle vår produktgöra stor skillnad.Vad har varit största utmaningen?– Att göra gelen steril. Att kunnahetta upp den, men utan att förloradess egenskaper.pharmanestGrundades: 2009.Verksamhet: Bedövningsgelför underlivet.Antal anställda: 3.NYTT I BUTIKEN:KONTORSMATERIALVi har breddat sortimentet!Hos oss på inkClub finns allt du kan tänkas behöva för att fyllapå ditt lager av praktiska förbrukningsvaror på kontoret– toner och bläck, pennor, papper, pärmar, städprylar och lampor.Just nu får du dessutom 10 % rabatt på hela sortimentet!För att ta del av erbjudandet, gå till:www.inkClub.com/10procentErbjudandet gäller endast via angivenwebbadress och t.o.m. 20 juni 2012.66 du&c0 2-2012


Thomas Olin,vd på Kancera.CancerDesign för livetKancera är som en insatsstyrka mot cancer. De angriperproblemet och skadar omgivningen så lite som möjligt.kanceraGrundades: 2010.Verksamhet: Kandidatertill läkemedel mot cancer.Anställda: Cirka 20.Läkemedel mot cancer ska ha en braeffekt på motståndskraftiga cancerceller.Men det ska samtidigt påverka friskadelar av kroppen så lite som möjligt för atthjälpa patienten att tåla och återhämta sigefter behandlingen. Att hitta den kombinationenär Kanceras specialitet.Med hjälp av kliniska forskare hittar decancercellernas akilleshäl. Sedan utvecklarde analysmetoder och tar fram effektivasubstanser som verkar precis där de ska icancercellen.– När vi har utvecklat en läkemedelskandidatsom innehåller alla egenskapersom det färdiga läkemedlet ska ha, ochär färdigt att prövas på människa i klinik,då söker vi samarbeten med de storaläkemedelsföretagen, säger Thomas Olin,vd på Kancera.Kancera startade 2010 efter tre år avsamarbete mellan kliniska och industriellaforskare. Året därpå börsnoterades de påNasdaq OMX First North.Enligt Thomas tar det tre till fem år förKancera att ta fram en läkemedelskandidatsom är klar att säljas vidare.– Ofta kan vi tillsammans med vårakliniska samarbetspartner jobba med cellproversom kommer direkt från patienter,så vi får tidigt en uppfattning om vårasubstanser fungerar, säger han.De största utmaningarna, enligtThomas, är dels att hitta lovande projektatt jobba med, dels själva designen avläkemedlet.– Först ska man hitta en substans somhar den önskade effekten på cancercellen,sedan ska vi säkerställa att den aktivasubstansen också tas upp i kroppen ocheffektivt in i tumören och slutligen lämnarkroppen utan att förorsaka oönskadeeffekter, säger han.>>>du&c0 2-2012 67


FramställningMed sikte på världenMed fosfinkemi vill Chromafora revolutioneraproduktionen av finkemikalier. Lugn, vi förklarar.ChromaforaGrundades: 2008.Verksamhet:Fosfinkemisk process.Anställda: 3.Chromafora har tagit fram enprocess för att använda fosfinkemivid tillverkning av finkemikalier,som läkemedel, vitaminer,kosmetika och tillsatskemikalieri elektronik. Men vadinnebär det? Enkelt förklarat:Ämnet fosfin är bra att användai många finkemiska processer.Problemet är att det kan varasvårt att få bort fosfinet när reaktionenär klar. Därför undvikermånga tillverkare att användafosfin – det blir helt enkelt fördyrt och krångligt.Men Chromafora har löstproblemet.– Vi har fäst fosfinmolekylenpå en större partikel. Närreaktionen är klar är detbara att använda kaffefiltermetodenför att separeraprodukt från avfall, säger HenrikRundgren, vd på Chromafora.Efter separeringen kan fosfinetåteraktiveras och användasigen.Chromafora grundades av tvåforskare och blev handelsbolag2008. 2010 klev Henrik in somvd. Den första affärsmodellen varatt agera kontrakttillverkare avkemikalier, men det blev för dyrt.I stället kör de nu med licenseroch jobbar redan mot kunder därtekniken ska implementeras.– Målsättningen är att få uten kommersiell produkt inomtvå år och växa från tre till 15anställda.68 du&c0 2-2012


Olof Beck har utvecklattekniken bakom Sensabuesdrogtestare.DrogersensabuesGrundades: 2009.Verksamhet: Drogdetektor.Anställda: 1 (vd Bo Hammarlund).DrogsniffarenVar så god och blås! Sensabuesavslöjar ditt missbruk i ett andetag.Drogtester används av allt från polisen och fångvården till kärnkraftverkeller bussbolag. Sensabues har tagit fram en provtagaresom närmast liknas vid den apparat som bilförare får blåsa i vidpolisens nykterhetskontroller.– Den samlar in ytterst små partiklar som man har i utandningsluftenom man tagit en drog. Den fungerar för alla slagsdroger. När man blåser i apparaten så fastnar partiklarna på ettfilter, som sedan skickas till ett laboratorium för analys, sägerOlof Beck som utvecklat tekniken.Olof har forskat i 20 år på hur de otroligt små kvantiteternaska kunna detekteras. Genombrottet kom 2010, och då varOlof först i världen. 2012 kom företaget med på Ny Teknik ochaffärsvärldens lista över Sveriges 33 hetaste unga företag. Nu ärutvecklingen av produkten klar och själva apparaten tillverkas påentreprenad av en fabrik i Uppsala.– Jag tror att vår blåsteknik kan bli ett bra komplement tillurin- och salivprov, då det senare i många lägen är opraktiskt ochses som mer integritetskränkande. Nu jobbar vi med att spridaden i världen.GaranteratGodareän ettreklambladGaranteratGodareGaranteratän ettreklambladMed en postkaka ger ni erakunder både njutning och ettsamtalsämne till rasten.Det är vad vi kallarsmakfull kundvård!Beställ direkt påwww.postkakan.seellerRing 0663 610 39Med en postkunder bådesamtalsämnDet är vad vismakfull kuBeställ direkwww.poelRing 066du&c0 2-2012 69


posten tjänster som ger effekt DRLars ArdarveHelena Schicht,marknadsansvarigpå CirkusMaximum.Vykort krattademanegenNio tusen målgruppsanpassade vykort. En ökadförsäljning på 20 procent. När Cirkus Maximumbörjade använda adresserad direktreklam lyfteaffärerna.Med elefanter, clowner och akrobaterhar Cirkus Maximum vallfärdat runt landetsedan starten 1983.Helena Schicht har i sexton år levt medcirkusens kringflackande vardag. De kommerpå morgonen, slår upp tältet, hållerföreställningen och åker vidare.– Det är en annorlunda livsstil, sägerHelena, som är cirkusdirektörens högrahand och sköter allt från administration tillreklam.Våren 2010 blev Helena inspirerad avett personligt vykort från showen Disneyon ice:– Kortet stack ut. Det var roligt och spännandeoch gjorde att jag läste igenom det.Sedan tänkte jag: kanske bör vi också provadet här konceptet?Inför den årliga turnén beslöt sigHelena för att använda Postens adresseradedirektreklam, ADR. Det är ett riktaterbjudande till en målgrupp vid en särskildtidpunkt. En vecka före showen på Gärdeti Stockholm skickade de ut 9 000 personligavykort till familjer med barn mellan3 och 12 år, bosatta innanför tullarna.– Vi förväntade oss att det skulle ge ettbra resultat, och det gjorde det. Jämförtmed samma föreställning året innan ökadevi försäljningen med drygt tjugo procent.Helena, som för dagen gick omkringi kön och sålde cirkusprogrammet, upp-70 du&c0 2-2012


posten smarta tjänster posten i office”Sedan dess harCirkus Maximumanvänt ADR införföreställningar ilandets störrestäder.”Från Wordtill hallmattamärksammade att det var många som barpå vykortet. Det var nämligen så att densom tog med sig det fick popcorn gratis. Påså sätt kunde Helena även få en fingervisningom utskickets effekt.Sedan dess har Cirkus Maximum använtADR inför föreställningar i landets störrestäder. Det är Posten som hittar adresserna,skickar vykortet till tryckeriet och sköterdistributionen. På mindre orter användercirkusen i stället Postens ODR Lokal, ettreklamerbjudande som inte skickas ut tillnågon speciell målgrupp, utan till alla hushålli ett område.– Det är absolut värt pengarna attanvända ADR, inte minst för att kontaktenmed Posten har varit enkel och smidig. Vifick ut mycket i förhållande till kostnaden.Cirkus Maximum har även idéer omatt, längre fram, koppla samman fysiskautskick med QR-koder. Mottagaren kan viasin smartphone läsa av QR-koden, varpådet dyker upp en mobilsida där användarenkan fylla i sina uppgifter och boka cirkusbiljett.På så sätt kan kunden, i stället föratt handla biljett fysiskt i kassan, göra enklareoch snabbare köp.– Man skulle också kunna tänka sig attmålgruppen skulle uppskatta att länkas tillen cirkusfilm som inspirerar till besök. Detär viktigt att det länkade extramaterialetär genomtänkt och rätt genomfört, annarsär risken att effekten uteblir, säger LynnThulin, DR-specialist på Posten som sköterkundkontakten med Cirkus Maximum.tomas nilssoncirkus maximumGör: Cirkus.Ort: Älvsered.Vd: Bengt Källquist.Antal medarbetare: Under säsongen100, på vintern 2.Trött på att klistraigen, adressera ochposta kuvert? Nydigital tjänst låter digförvandla Worddokumentettill ettfysiskt brev – med ettknapptryck.Andreas Jonsson är 28 år och driverMr Jonsson. Han skriver krönikor ochartiklar för magasin, men föreläser ocksåpå företag och i skolor om attityd, självkänslaoch mobbning. I februari skullehan göra ett utskick om ett nytt föreläsningskoncepttill ett hundratal gymnasieskolori Stockholmsområdet. Då upptäcktehan Postens färska Officetjänst.– Tidigare var jag tvungen att skrivaut, vika och kuvertera brevet, samt skrivadit adress och posta det. Men med tjänstenbehövde jag inte göra något av det,säger han.AndreasJonssonmr jonssonscreative studioGör: Skribent, krönikör och föreläsare.Ort: Stockholm och Jönköping.Vd: Andreas Jonsson.Antal medarbetare: 1–3.Först laddar du ner Posten i Office.När du har skrivit klart ditt brev går duvidare till eBrev Webb där du laddar uppWord-dokumentet och adressfiler frånExcel. Du betalar, trycker på ”skicka” ochsedan är det Posten som sköter utskrift,kuvertering och distribution.– För mig är det inget problem attskriva brev, utan att få dem skickade. Ochdet är precis vad den här tjänsten löser.Det är som att skicka e-post fast mottagarenfår det som ett vanligt brev i stället.Posten i Office riktar sig främst tillsmå och medelstora företag som enkeltvill skicka samma brev – det kan varapressinbjudningar, mötesprotokoll,in betalningskort eller säljbrev – tillmånga mottagare.– Företagen sparar tid och slipper mellanhänder.Det är bara att skriva brevet idatorn och komplettera med en adressfili Excel så tar vi hand om resten, sägerErika Terao Tedeholm, som är Postensansvariga för tjänsten.Breven levereras redan dagen efterom man sänder iväg filen före klockan20. På så sätt fungerar tjänsten som en”andra brevlåda” – fastän digitalt.– Man kan skicka ett eller flera tusenbrev, såväl inrikes som utrikes. Endaskillnaden är att det, precis som medvanliga frimärken, blir ett annat porto,säger Erika.Tomas NilssonFredrik Wagner72 du&c0 2-2012


Trött påpubliceringsverktygför datanördar?Ta en minut och se vår film . Upplev skillnaden.www.easyweb.se?#*!!ctrlaltdelete


posten smarta tjänster EXPRESSpaketNär tiden ärav yttersta viktIbland måste det gå undan. Och ändå gårätt. Som med grissperma, till exempel.”Det är 30 minuter bort. Jag är där omtio”, säger Mr Wolf i filmen Pulp Fiction.Han kallar sig problemlösare som rycker utnär tiden är av yttersta vikt.I Malmbäck i Småland är tiden avyttersta vikt och då är det Postens Expressbrevsom rycker ut. Där handlar det dockinte om vargar utan om grisar. Eller rättaresagt, de 2,3 miljarder spermier som ryms ien galts pung (att jämföra med människornasynka 600 miljoner).Grissperma, eller semin som det egentligenheter, är livskraftig i fem dagar och kräveren jämn temperatur på mellan16 och 21 grader för att hålla hög kvali-tet. Vem som helst fixar inte den kravfylldatransporten, särskilt inte när varan skafraktas långt, ibland genom hela Sverige.Seminproduktionen på Hudaryd Svinseminhar ökat med över 100 procentsedan starten 1984. VerksamhetschefenJoakim Gylling har en enkel förklaring tillföretagets framgångar.– Vi levererar en högkvalitativ produkt,ger bra service och tack vare Postensexpresspaket får bonden sin dos dagenefter beställning.Förra året skickades 4 600 expresspaket,utan att någon leverans fallerade.– Posten har knappt någon konkurrensoch så länge vi har en så bra affärsrelationsom den vi har med vår kontaktperson,finns inte heller någon anledning att tittapå alternativa lösningar, konstaterar JoakimGylling.För att få semin ur galten använderman en så kallad fantom, en ställning sompåminner om en sugga. Den får galtarnabestiga 1–2 gånger i veckan. Inte mer, eftersomde behöver en dryg vecka för att ”laddapå sig”, som Joakim Gylling kallar det.Doserna fraktas i frigolitlådor som hållerjämn temperatur större delen av året, menRiktigt bra domänpriser..se 80 kr | .com 48 krFölj oss på@loopiaHemsida och e-post med några klickMed vår enkla steg-för-steg-guide fixar duhemsida, e-postadresser och webbutik med några klick.


sommartid får kylklampar följa med så intespermierna dör av värmeslag på vägen.Alla 140 galtar på Hudaryd Svin seminär glada grisar enligt Joakim Gylling. Dehar sin egen box och ibland flyttas derunt för att få omväxling och nya grannar.Ibland funkar inte kemin alls mellan denya kompisarna och grisarna blir deprimerade.Då får de byta plats, vilket brukar geeffekt direkt. Det är otroligt viktigt att grisarnamår bra, annars producerar de inte,så enkelt är det.anne-charlotte erikssonhudaryd svinseminDotterbolag till AvelspoolenGör: Producerar svinsemin till grisuppfödare.Ort: Hudaryd utanför Malmbäck iSmåland (huvudkontor i Skövde).Vd: Hans Agné.Antal medarbetare: 7 i Hudaryd,5 i Skövde.Ta fram firmans skelettRuvar ditt företag på några mer ellermindre angenäma hemligheter som ni villbikta? Nu har ni chansen. Postmuseet iStockholm slår i november upp portarnaför utställningen Svenska hemligheter, därdet vi helst inte berättar öppet förs frami ljuset – anonymt, förstås. Skicka in dittsyndiga bidrag på ett vykort eller besökoch inspireras på:www.svenskahemligheter.se.Kundvänligare på Posten.seEnkelhet och överskådlighet är mottot för nya Posten.se som lanserades iapril. Målsättningen är att, i ännu högre grad än tidigare, möta kundernasbehov och befästa hemsidan som affärskanal. En annan förändring är attkoncernen PostNords samtliga sajter har fått samma utseende.För dig som förstår viktenav att finnas på Internet.Hemsida, företagsblogg och webbutik är bara ett några klick bort medvår enkla steg-för-steg-guide. Dessutom lägger du enkelt själv till alla dee-postadresser ditt företag behöver.Välkommen till ett riktigt webbhotell.RING 021-12 82 22 KLICKA www.loopia.se MAILA info@loopia.se66 KR/MÅNPRIVAT UNIX & Windows5 GB webbutrymme • 50 GB trafik / månadFritt antal domännamn och e-postadresserASP/ASP.NET/PHP/CGI/MySQL • WebbmailPOP3/IMAP/SMTP • Räknare • BloggTelefon och e-postsupport113 KR/MÅNFÖRETAG UNIX & Windows10 GB webbutrymme • 100 GB trafik / månadFritt antal domännamn och e-postadresserASP/ASP.NET/PHP/CGI/MySQL • WebbmailPOP3/IMAP/SMTP • Statistik • BloggTelefon och e-postsupportSamtliga priser är exklusive moms. Återförsäljaravtal finns, kontakta oss för mer information.


POSTTIDNING BAvsändare:Posten AB105 00 StockholmFamla inte i mörker.Upptäck hur du kan ökadin Internetförsäljningmed 177 % på en månad.Vad är det som gör att vissa företagare lyckas med sina satsningar på Internet?Och att andra företagare aldrig riktigt får fart på affärerna på nätet? Svaret ärenkelt. De som lyckas vet att de inte kan göra allt själva. De vet att försäljningenpå nätet är komplicerad och därför tar de hjälp av experter.Vi kan hjälpa dig att få igång din verksamhet på Internet. Det enda du behöver göraär att förse oss med information om ditt företag och om de produkter och tjänstersom du säljer. Och priset är lägre än du tror om du låter oss hjälpa dig.Intresserad?Besök oss i så fall på www.e-butik.se/expert Där hittar du ett kundcase som berättarhur vi hjälpte en av våra klienter att öka försäljningen med 177 % på en månad.Det kan vi antagligen göra för dig också.Bäst av allt: Just nu bjuder vi på 30 minuters konsultation för att du ska kunnata reda på om ditt företag kan bli framgångsrikt på Internet. Vi har över 15 årserfarenhet och har hjälpt över 5 000 kunder att få fart på affärerna på Internet.Erbjudandet gäller för de 50 första företagen som tar kontakt med oss.Missa inte chansen att få 30 minuters gratis konsultation!www.e-butik.se/expert

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!