13.07.2015 Views

ELEVHEM - Hagagymnasiet

ELEVHEM - Hagagymnasiet

ELEVHEM - Hagagymnasiet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PERSONALPå elevhemmet finns två heltidstjänster somFritidssamordnare.De arbetar på varierade tider d v s dagtid,kvällstid och helger.<strong>ELEVHEM</strong>Blomsterhus 011-15 38 82Utställningsvägen 26Himmelstahus 011-15 38 58Vattenverksvägen 4E-post till Fritidssamordnarnahagaselevhem@edu.norrkoping.seFör frågor om kontrakt och hyror<strong>Hagagymnasiet</strong> 011-15 38 30För en ökad trygghet finns ettbevakningsföretag som de boende kankontakta när vår personal inte är i tjänst.Nattetid sker inre och yttre bevakningsronderav vaktbolaget.Motala Hundbevakning 011-400 11 29Vi erbjuder ett bra boende till dig som haren lång resväg till skolan.De som går på <strong>Hagagymnasiet</strong> erbjuds rumfrämst på vårat elevhem Blomsterhus och desom går på Himmelstalundsgymnasiet kanansöka om att bo på Himmelstahus elevhem.Oavsett vilket av husen du bor i så kommerdu närmare din skola och kan få mer tid överför studier.PRISER 2010BlomsterhusGamla Delen 1530:-möbl enkelrumGamla Delen 1250:-möbl dubbelrumNya Delen 2390:-möbl enkelrum med kylskåp dusch och wcNya delen 1960:-möbl dubbelrum med kyskåp dusch och wcHimmelstahusMöblerat enkelrum 2390:-med dusch och wcMöblerat dubbelrum 1750:-med dusch och wcI HYRAN INGÅR:TV-KANALER, BREDBANDOCH EL.


RUMMENDu kan bo i enkelrum eller dubbelrum.Avvikelser mellan rummen finns men isamtliga finns följande:Säng, sängbord och lampaSkrivbord, hurts, stol och lampaBokhylla med lådor, garderobPersienner (gardiner finns att låna)I alla rum finns uttag för tv med basutbud ochInternet.GEMENSAMMA UTRYMMENDu delar kök, tv-rum och tvättstuga med deandra eleverna.I köket finns kyl, frys, brödrost, mikro ochkaffebryggare.Rengöringsmedel, disktrasor mm får du tamed själv.Eleverna ansvarar för att köket är rent ochman diskar alltid och plockar undan eftervarje måltid.Städskåp med sopset, moppset ochdammsugare finns.Bastu och solarium finns.POLICY KRING DROGEREn drogfri boendemiljö är en självklarhet!All användning och förvaring samt attvara påverkad av alkohol och drogerinom boendet är förbjudet. Gäller ävenbesökare och dig som är myndig!Vid misstanke om bruk av alkohol ellerdroger kallas elev och vårdnadshavare tillsamtal.Även anhöriga till myndig elev kankomma att kontaktas.Skolornas elevvårds team informeras vidbehov.Uppföljningssamtal planeras.Om ovanstående ej respekteras kan denboende bli uppsagd med omedelbarverkan.TIPS!Glöm inte att ta med:-Bäddmadrass till sängen 90x200-Täcke, kudde och lakan-Husgeråd ( porslin, kastruller etc.)-Brandvarnare-Cykel (det tar ca 15min med spårvagn till cityoch lika lång tid med cykel)-Hygienartiklar (toapapper om du hyr rum mwc)Tänk på att:-Utrymmena i köken är begränsade. Dudisponerar endast ett köksskåp och en hylla ikyl och frys.-Att ni själva får ansvara för att rummet ärförsäkrat. (de flesta bolag medförsäkrarstudentrum på den vanliga hemförsäkringen)Varmt välkommen tillelevhemmen!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!