22.05.2023 Views

Tidningen Cykling 2 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ETT MEDVETET VAL<br />

VÄTTERNRUNDAN<br />

FÖR FLICKORS FRIHET<br />

CYKELTURISM<br />

TOLV TIPS TILL<br />

SOMMAREN<br />

CYKELPRYLAR<br />

FYRA PRYLAR<br />

FRÅN RÅD & RÖN<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 2-<strong>2023</strong><br />

Sommarens<br />

cykeläventyr


Njut av<br />

sommaren på<br />

en Ecoride!<br />

För citypendlaren. För motionären.<br />

För livsnjutaren.<br />

GÖTEBORG<br />

Butik & Verkstad<br />

031-722 78 70<br />

Skanstorget 9<br />

411 22 Göteborg<br />

MALMÖ<br />

Butik & Verkstad<br />

040-91 61 61<br />

Storgatan 41<br />

211 42 Malmö<br />

STOCKHOLM<br />

Butik & Verkstad<br />

08-31 80 92<br />

Hornsgatan 94<br />

118 21 Stockholm<br />

The Swedish E-bike Manufacturer


INNEHÅLL<br />

06<br />

KÖPENHAMNS UTMANING<br />

Trots cykelsatsningar<br />

minskar inte bilismen<br />

08<br />

SEMESTER SOM FÖRR<br />

Cykelsemester på Skansen<br />

som om det vore 1952<br />

Jag är ute och cyklar.<br />

Såklart!<br />

Jag älskar uttryck. Just uttrycket att vara ute<br />

och cykla har intresserat mig lite extra sedan jag<br />

började jobba på Cykelfrämjandet. Att vara ute och<br />

cykla används ofta synonymt med att misstolka,<br />

dra fel slutsats eller få saker om bakfoten (ett annat<br />

roligt uttryck förövrigt). Men varför denna negativa<br />

koppling till just cykling som är så fantastisk?<br />

10<br />

FÖR FLICKORS FRIHET<br />

Stephan Wilson cyklar Vätternrundan<br />

för flickor i Bangladesh<br />

14<br />

STIGCYKLING<br />

Upptäck dina<br />

hemmastigar<br />

16<br />

BIKE IN TWEED<br />

Sakta ner och njut av<br />

omgivningen!<br />

22<br />

DEBATT<br />

Klimatambitionerna försvann<br />

med Tidö-avtalet<br />

För att ta reda på det hörde jag av mig till Maria<br />

Bylin som är språkvårdare i svenska på Institutet<br />

för språk och folkminnen. Maria menar att ingen<br />

vet hur uttrycket ”att vara ute och cykla” har<br />

uppstått. Det är känt sedan 1969 och enligt Maria<br />

kan det finnas andra associationer till uttrycket<br />

än de negativa. Hon menar att det snarare är<br />

ett sätt att uttrycka att man kommit långt bort<br />

(från sanningen) och virrar runt lite planlöst, så<br />

som man gör när man är ute och cyklar runt för<br />

nöjes skull. Språkvetare och antropologer kan<br />

säkert komma med fler förklaringar som har med<br />

bilnormen och bilen som statussymbol att göra.<br />

”Jag har börjat säga ’du är ute och kör bil’ till folk<br />

som har fel”, hörde jag en cykelfantast berätta. Och<br />

visst är det på tiden att cykelrörelsen tar tillbaka<br />

och fyller uttrycket ”jag är ute och cyklar” med<br />

dess sanna betydelse – att cykla är ju det smartaste,<br />

oftast smidigaste, helt klart billigaste och objektivt<br />

sätt det roligaste transportsättet!<br />

Jag tänker i alla fall sätta igång med det redan på<br />

Cykelns dag den 3 juni. I Malmö, där jag bor, blir det<br />

en barnvänlig cykelparad med picknick. Vi ska hylla<br />

cykeln och sprida massor av glädje – tänk er cyklande<br />

barn, musik, kanske en och annan hund som<br />

skjutsas samt en mångfald av festliga cyklar! Om<br />

du ser mig på stan med budskapet ”jag är ute och<br />

cyklar” så vet du att jag är det – i dubbel bemärkelse.<br />

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör<br />

Vad vill du se mer av i denna tidning?<br />

Mejla dina tankar till redaktion@cykelframjandet.se.<br />

3


LEDARE<br />

En dag att se sig om i<br />

Sverige och Europa<br />

et är så mycket att fira nu, förutom sopade<br />

gator, härliga grusvägar och fågelsång ger<br />

sommarens ljus fantastiska möjligheter<br />

till cykelsemester. Cykeln var ju det som<br />

visade hur semester kunde firas när två veckors<br />

semester infördes 1938. När Sverige nu fyller 500 år<br />

den 6 juni firar vi det på Skansen genom att lyfta allemansrätten<br />

och cykelsemester på 1950-talet, när tre<br />

veckors semester infördes. Cykelfrämjandets Semesterhandbok<br />

från 1952 följdes till punkt och pricka när<br />

Skansens nya utställning skapades.<br />

Redan den 3 juni firas Cykelns dag världen över<br />

genom FN och miljoner cyklister. En folkfest för att<br />

hylla cykelns förmåga att främja välfärd i hela världen.<br />

Här i Sverige hittar föreningar och kommuner<br />

på allt fler aktiviteter. Det tidigare världsrekordet på<br />

474 017 cyklade minuter under en dag sattes 2021 – det<br />

motsvarar mer än 11 månader. Målet är såklart att slå<br />

rekordet i år. Du kan också bidra genom att registrera<br />

din cyklade tid under Cykelns dag. Det finns så många<br />

fina cykelturer att göra. Själv ser jag fram emot att få ta<br />

med min cykel på tåget och göra kombinationsresor.<br />

Framöver ska det nämligen bli lättare att ta med<br />

cykeln på tåget, det har EU bestämt. Från och med<br />

2025 ska hela förordningen implementeras i EU och<br />

då kommer alla nya eller renoverade tåg behöva ha<br />

minst fyra cykelplatser. Redan i år stärks rättigheterna<br />

för den som vill ta med cykeln på tåget. Tyvärr<br />

finns det kryphål. Dessutom rör det sig om ett litet<br />

antal cykelplatser. En grupp med fler än fyra kommer<br />

ännu inte kunna göra sin tågresa tillsammans<br />

på de anpassade tågen, exempelvis en barnfamilj<br />

med två vuxna och tre barn. Att resa hållbart behöver<br />

bli tillgängligt för fler, och cykeln behöver ges<br />

mer plats på alla befintliga tåg.<br />

En ljusglimt är den antagna resolutionen i EUparlamentet<br />

som innebär bland annat fördubblat<br />

antal cyklade kilometer i Europa till 2030. Kommissionen<br />

uppmanas också att ta fram en europeisk<br />

cykelstrategi (Sverige har en nationell cykelstrategi<br />

från 2017). År 2024 föreslås bli Cykelns år i Europa.<br />

För att inte halka långt efter ambitionerna i EU behöver<br />

den svenska regeringen anta de nationella mål<br />

för cykling som ligger på regeringens bord och ge<br />

mer resurser till cykeln som trafikslag.<br />

Själv ser jag fram emot att följa i tidigare äventyrares<br />

cykelspår i sommar. Under cykelutflykterna<br />

och på Cykelns dag kommer jag att bära med mig<br />

vad som sker runtom på den europeiska kontinenten.<br />

Utvecklingen barkar mot mer plats för människan,<br />

mot att låta alla få tillgång till aktiva, långa och<br />

lyckliga liv. Nu gäller det att Sverige följer vindens<br />

riktning – och viljan till cykeläventyr.<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande för Cykelfrämjandet<br />

Europaparlamentet har<br />

antagit en resolution som<br />

bland annat siktar på att<br />

dubbla antalet cyklade<br />

kilometer i EU – redan<br />

till 2030. Dessutom<br />

uppmanar resolutionen<br />

bl.a. EU-kommissionen<br />

att anta en europeisk<br />

cykelstrategi, och vill<br />

utnämna 2024 till cykelns<br />

år. Källa: ecf.com<br />

Sverige behöver<br />

föreskriva fler<br />

cykelplatser som<br />

minimum på de nya tågen.<br />

Implementeringen av<br />

den nya EU-förordningen<br />

har varit ett gyllene<br />

tillfälle för varje EU-land<br />

som varit fria att ange<br />

ett högre minimiantal<br />

cyklar för varje nytt eller<br />

renoverat tåg.<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem! Registrera dig enkelt på<br />

cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver att du<br />

bidrar till ett bättre Cykelsverige får du unika<br />

erbjudanden, kurser, cykel turer och aktiviteter,<br />

olycks fallsförsäkring när du cyklar, liksom<br />

fyra nummer av vår medlemstidning <strong>Cykling</strong>.<br />

Medlemskapet kostar 295 kr per år. Ungdom<br />

upp till 26 år betalar 100 kr. Är ni är flera som<br />

bor på samma adress betalar ni 395 kr för<br />

ett familjemedlemskap. Registrera enkelt på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor.<br />

Ge bort ett medlemskap! Dela cykelgemenskapen<br />

med en vän genom att ge bort ett<br />

medlemskap. Gå in på cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap och fyll i formuläret.<br />

Du får ett fint gåvobevis att ge bort som din vän<br />

kan växla in till ett medlemskap.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-gava kan du skänka en valfri summa för att<br />

stötta vårt arbete för ett bättre Cykelsverige.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Hugo Röjgård<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk. <strong>Cykling</strong> går även att läsa<br />

online på cykelframjandet.se/tidningen-cykling.<br />

Den som medverkar i tidningen med text eller<br />

bild anses medge detta inom arvodets ram.<br />

SVANENMÄRKET<br />

Trycksak<br />

3041 0091<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

Flygplatsen har fattat<br />

ett historiskt beslut:<br />

”Schiphol ska bli tystare,<br />

renare och bättre:<br />

nattstängning, förbud<br />

mot privata jetplan och<br />

människor först”.<br />

Cykelaktion stoppar privatflyg<br />

Europas tredje största flygplats<br />

Schiphol planerar att förbjuda<br />

natt- och privat flyg. Planer på en<br />

till landnings bana överges också.<br />

Beskedet kommer några månader efter<br />

en cykelaktion då hundratals personer<br />

stoppade privatflygplan.<br />

Schiphol utanför Amsterdam är en av<br />

Europas största flygplatser. Tidigare i våras<br />

beslutades att inga flygplan ska få lyfta<br />

eller landa från midnatt till klockan fem på<br />

morgonen, samt att privatflygningar och<br />

små affärsflygplan förbjuds helt. Syftet är<br />

att minska bullernivån för boende och få<br />

ner koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.<br />

Åtgärderna är tänka att genomföras<br />

2025–2026 och väntas minska antalet flygningar<br />

med hela 17 000 per år.<br />

– Den enda vägen framåt är att bli tystare<br />

och renare snabbare. Vi har alltför<br />

länge tänkt på tillväxten, men alltför lite<br />

på dess konsekvenser. Vi måste vara hållbara<br />

för våra anställda, den lokala miljön<br />

och världen. Jag inser att våra val kan få<br />

betydande konsekvenser för flygindustrin,<br />

men de är nödvändiga. Detta visar att vi<br />

menar allvar. Det är det enda sättet, baserat<br />

på konkreta åtgärder, att återfå förtroendet<br />

hos anställda, passagerare, grannar, politiker<br />

och samhälle. Det säger flygplatsens vd<br />

Ruud Sondag i ett pressmeddelande med<br />

rubriken ”Schiphol ska bli tystare, renare<br />

och bättre: nattstängning, förbud mot privata<br />

jetplan och människor först”.<br />

Enligt flygplatsen orsakar privatjetplan<br />

och små företagsflygplan ca 20 gånger mer<br />

koldioxid per passagerare jämfört med<br />

kommersiellt flyg. Flygplatsen konstaterar<br />

vidare att 30 till 50 procent av dessa privata<br />

flygningar går till semestermål som Ibiza,<br />

Cannes och Innsbruck, samtidigt som det<br />

finns tillräckligt med reguljära avgångar<br />

till dessa destinationer.<br />

Flygplatsens beslut kommer efter att<br />

boende störts av luftföroreningar och<br />

buller, något som fick den nederländska<br />

regeringen att föreslå minskad flygkapacitet<br />

med 12 procent på Schiphol. I november<br />

2022 genomförde omkring 500 aktivister<br />

från Greenpeace och Extinction Rebellion<br />

en aktion på flygplatsen där de hindrade<br />

privatflygplan genom att cykla runt på<br />

landningsbanan. Bilder med springande<br />

ordningsvakter bakom de cyklande aktivister<br />

spreds snabbt. Klimatorganisationerna<br />

beskriver den fredliga cykelaktionen på<br />

flygplatsen som en seger.<br />

Att klimataktionen haft betydelse för<br />

flygplatsens beslut hörs även från poliskt<br />

håll:<br />

– Det är viktigt att klimatrörelsen får stöd<br />

från politikerna. Och det har hänt nu, säger<br />

Imane Nadif, kommunalråd från Amsterdam,<br />

till tidningen De Telegraaf.<br />

Att den här typer av aktioner får ringar<br />

på vattnet är uppenbart enligt Björn Paxling,<br />

medlem i Cykelfrämjandet och aktiv<br />

inom klimatorganisationen Scientist<br />

Rebellion i Sverige, som också vill se förbud<br />

av privatflygningar:<br />

– Ett av av de största universiteten i<br />

Amsterdam, Vrije, har precis gått ut med<br />

att de som andra universitet i världen, efter<br />

Princeton, officiellt bryter alla samarbeten<br />

med fossilindustrin. Holländarna visar<br />

framfötterna på alla fronter i klimatomställningen,<br />

och det är särskilt glädjande<br />

att en cykelfokuserad aktion så tydligt har<br />

gett de önskade effekterna, säger Björn<br />

Paxling.<br />

Maria Wolrath Söderberg på Södertörns<br />

högskola, som forskar om klimatbeteenden,<br />

menar att just privatflyg kan vara särskilt<br />

viktigt att komma åt.<br />

– Privatflygning ger argument för vanliga<br />

medborgare att fortsätta med klimatskadliga<br />

beteenden. ”Varför ska jag<br />

avstå min resa till Mallorca när rikingar<br />

åker privatjet hit och dit”. Och när det gäller<br />

aktioner, visar forskning att även aktivism,<br />

som i förstone väcker negativa reaktioner,<br />

verkar kunna förändra normer och i slutändan<br />

bidra till systemförändringar.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 5


NYHETER<br />

Köpenhamn har beslutat att ta bort<br />

600 av dagens 1 050 parkeringsplatser i<br />

stadens centrala delar. ”Vi gör det här för<br />

att få en fridfull medeltida stad, där det är<br />

människor som har första prioritet framför<br />

bilar”, säger Line Barfod, teknik- och<br />

miljö borgmästare i Köpenhamn, till DR.<br />

FOTO: VIGGO LUNDBERG<br />

Köpenhamns utmaning:<br />

Cykelparadis – men<br />

biltrafiken minskar inte<br />

Köpenhamn rankas som en av världen bästa cykelstäder – ändå har inte biltrafiken<br />

totalt sett minskat mer än marginellt. Nu brådskar det för att klara stadens mål att<br />

minska biltrafiken till 2025. Text: Ossian Sandin<br />

är Sverige gasade in i bilismens tidevarv<br />

fortsatte danskarna att cykla. Kriget hade<br />

gjort befolkningen barskrapad och någon<br />

inhemsk bilindustri fanns inte att värna,<br />

så bilen beskattades hårt. För danskarnas del var det<br />

alltså bara att trampa på.<br />

Men på 1970-talet kom bilen ikapp och precis som<br />

i Sverige började de danska städerna planeras utifrån<br />

bilisternas behov. Till sist gick det för långt och<br />

Köpenhamns cyklister samlades i tusentals utanför<br />

rådhuset i protest. Då klev skådespelaren Klaus<br />

Bondman fram, känd som toastmaster i filmen Festen,<br />

och gjorde cyklisternas sak till sin. 2005 blev han<br />

vald till borgmästare för Teknik- och miljöförvaltningen,<br />

och cykelväg för cykelväg påbörjades resan<br />

mot den cykelstad Köpenhamn är i dag. För drygt<br />

tio år sedan spikades en cykelstrategi med skarpa<br />

mål till 2025 – och bakom den finns en bred politisk<br />

uppslutning, förklarar Casper Harboe, som är chef<br />

för mobilitetsenheten i Köpenhamns kommun.<br />

– Det var en generell enighet att cykling är grundläggande<br />

för staden. Sedan dess har det funnits en<br />

politisk vilja att stödja området också finansiellt, vilket<br />

varit nyckeln till utvecklingen, säger han.<br />

Miltals av cykelvägar breder ut sig längs med<br />

Köpenhamns gator och över hamnen går flera påkostade<br />

cykelbroar, där det finns gott om utrymme att<br />

brassa på i båda riktningar. Från och till staden går<br />

även nybyggda ”supercykelstier”, alltså supercykelvägar,<br />

som ska underlätta cykelpendlingen från<br />

närliggande samhällen. På varje stadsbo går det<br />

fem cyklar och i rusningstid flyger stora kluster av<br />

köpenhamnare förbi, då det är bäst att veta sin plats.<br />

– Det kan vara stressigt, gör man inte som man ska,<br />

då skriker de på en, säger Till Koglin.<br />

Han är trafikforskare vid Lunds universitet och<br />

har bland annat jämfört Stockholm och Köpenhamns<br />

cykelsatsningar, två städer som spelar i helt<br />

olika ligor, menar han.<br />

– Cykeln först, det är alla partier överens om i<br />

Köpenhamn, så är det inte alls i Sverige.<br />

Förutom politisk enighet ger han också stadsplanerarna<br />

en del av äran för Köpenhamns cykelframgångar.<br />

I den danska huvudstaden ses cykling som<br />

ett eget trafikslag – till skillnad från hur det ofta är i<br />

Sverige, där cyklisterna alltför ofta får samsas med<br />

fotgängare. All stads- och trafikplanering ligger<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

också under samma politiska ansvarsområde, även<br />

det en skillnad mot Sverige där det kan vara fördelat<br />

under tre olika nämnder, berättar Till Koglin.<br />

Inom trafikavdelningen i Köpenhamn finns en<br />

hel underavdelning med trettio personer som bara<br />

tittar på cykel/mobilitetsplanering.<br />

– Något liknande har man inte i Sverige, säger Till<br />

Koglin.<br />

Samtidigt står Köpenhamn inför en svår utmaning.<br />

För staden är i dag en dyr stad, som lockar till sig<br />

välbeställda invånare, sådana tenderar som bekant<br />

att vilja äga en bil – samtidigt som befolkningen växer<br />

med runt 10 000 invånare, varje år. Så även om trampade<br />

kilometer i Köpenhamn har ökat med 14 procent<br />

de senaste tio åren, har antalet körda kilometer med<br />

bil inte minskat mer än på marginalen.<br />

– Men om vi inte haft cykelvägarna hade vi förmodligen<br />

gjort många fler resor med bil, säger<br />

Casper Harboe.<br />

Samtidigt tycker forskaren Till Koglin, att politikerna<br />

kunde gjort mer för att minska biltrafiken. Idag<br />

är cykelbanorna trånga, inte minst i rusningstrafik.<br />

– Alla är överens om att sätta cykeln först oavsett<br />

parti, sedan bråkar de väldigt mycket hur mycket man<br />

ska inskränka biltrafiken – så där kommer problemen.<br />

Men vid årsskiftet kom nyheten om att Köpenhamn<br />

skrotar mer än hälften av alla allmänna parkeringsplatser<br />

i stadens mest centrala delar. Det för att göra<br />

bredare trottoarer, trädplanteringar och cykelbanor.<br />

– Äntligen. Det kommer troligen bidra till minskning<br />

av bilanvändningen i staden vilket behövs,<br />

säger Till Koglin.<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Hyr cykel för sommarens<br />

äventyr. Du hittar oss på<br />

många platser i Sverige.<br />

15% rabatt<br />

för medlemmar i<br />

Cykelfrämjandet<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

Till 2025 ska Köpenhamn uppnå koldioxidneutralitet.<br />

För att det ska gå i lås måste ändå antalet körda<br />

kilometer med fossilbilar minska, enligt stadens<br />

klimatplan. Enligt ett av målen i den trafikplan som<br />

klubbades 2011 ska också biltrafikens andel av alla<br />

resor minska från 30 till 25 procent. Nyligen kom de<br />

styrande i Köpenhamn överens om att arbeta för att få<br />

bort alla bensin- och dieselbilar från staden till 2030.<br />

– Utvecklingen går väldigt fort, och det vi vet som<br />

politiker är att om man inte sätter en ambition så<br />

sker ingen utveckling, säger ordförande för stadsbyggnadskontoret<br />

Rasmus Steenberger från Socialistisk<br />

Folkeparti till danska TV2.<br />

Men Till Koglin tycker att man borde ta steget<br />

längre och göra delar av staden helt bilfria, minska parkeringsplatserna<br />

ytterligare och ge än mer utrymme<br />

till cykeln, där det i dag kör bilar. För även om fler kan<br />

förmås köra elbilar kvarstår flera miljöproblem.<br />

– Produktionen av en elbil släpper ut jättemycket<br />

mer koldioxid än en cykel, sedan finns det också<br />

andra problem med elbilar, som var elen kommer<br />

ifrån och vad gör vi med batterierna. Elbilar löser<br />

inte heller platsbristen i våra städer.<br />

Artikeln publicerad första gången <strong>2023</strong>-02-18 på<br />

tidningensyre.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 7


I FOKUS<br />

Cykelsemester<br />

på Skansen<br />

På Sveriges nationaldag den 6 juni tar Skansen klivet in i en ny tid och lanserar Cykelsemester<br />

1952 – ett treårigt samarbetsprojekt med Cykelfrämjandet. Med inspiration<br />

hämtad från Cykelfrämjandets Semesterhandbok från 1952 får Skansens besökare under<br />

sommaren <strong>2023</strong> och kommande två somrar möta aktörer som gestaltar cykelsemestrare<br />

med tält och packning, precis som på 1950-talet.<br />

den gröna oas på Djurgården i Stockholm<br />

som sedan 1891 varit friluftsmuseet<br />

Skansen har generationer av<br />

besökare kunnat möta både natur och<br />

kultur. I år kliver man närmare modern tid<br />

med en tidsresa till ett 1950-tal där semestern<br />

fått allt större betydelse. Skansen<br />

representerar ett Sverige i miniatyr i vilket<br />

besökarna får möta två unga cykelsemestrare<br />

som med karta och Semesterhandboken<br />

utforskar historiska platser, campar<br />

och ägnar sig åt fritidsnöjen. I samtal<br />

med dessa aktörer får besökarna inblick<br />

i välfärdssamhällets och konsumtionssamhällets<br />

framväxt och kunskap om vad<br />

som lett till vår egen tids rätt till och syn på<br />

semestrande.<br />

Annika Johansson, handläggare för<br />

samarbetsparter och volontärverksamhet<br />

på Skansen, är projektledare. Projektgruppen<br />

har arbetat fram konceptet utifrån de<br />

idéer som initiativtagaren Hans Stoops<br />

från Cykelfrämjandet tidigt presenterade.<br />

– Tre veckors semester lagstadgades<br />

1951 och begreppet allemansrätt tog form<br />

1937, två aspekter som var viktiga för den<br />

svenska demokratin. Semestern var för<br />

många ny och spännande, och Cykelfrämjandets<br />

insatser vid tiden var centrala för<br />

att ”lära” ut konsten att semestra och det i<br />

kombination med motion och upptäcktsresande.<br />

Cykeln var också semesterns<br />

främsta färdmedel innan bilen tog över<br />

några år senare, därav fokuset på år 1952,<br />

säger Annika Johnsson.<br />

För att levandegöra ämnet har man skapat<br />

en ramberättelse. Resultatet finns i<br />

karaktärerna Gunnel och Ulla, två kvinnor<br />

i 25-årsåldern som är kollegor på skofabriken<br />

Oscaria och som bestämt sig för att ge<br />

sig ut på vägarna under sommaren. Inom<br />

projektet har man också tagit fram ett<br />

omfattande kunskapsunderlag som hjälpmedel<br />

i förarbete och guide för insamlandet<br />

av den rekvisita som aktörerna bär med<br />

sig och som placeras ut på Skansen.<br />

– Research är förstås A och O i allt arbete<br />

Skansen gör och i detta projekt stod vi inför<br />

nya frågor eftersom vi inte hade några<br />

föremål från tiden. Det finns dels en populärkulturellt<br />

färgad uppfattning om 1950-<br />

talet, dels historiska fakta som vi behöver<br />

ha i åtanke. För att vara historietrogna i<br />

kunskapsförmedlingen och gestaltningen<br />

har vi varit mycket noggranna i insamling<br />

av samtida cyklar, campingutrustning och<br />

reparationsverktyg, säger Marianne Strandin,<br />

byggnadsantikvarie på Skansen.<br />

Under våren har man rekryterat aktörer<br />

utifrån ramberättelsen om Gunnel och<br />

Ulla, vilka kommer möta och samtala med<br />

gästerna i sommar. Arbetet med att ta fram<br />

deras kläder pågår för fullt.<br />

–Att klä aktörerna rätt för tiden, vilka de<br />

gestaltar och enligt Semesterhandboken är<br />

viktigt för historieskrivningens skull, säger<br />

Janna Berggren, kostymör på Skansens<br />

dräkt- och textilenhet.<br />

Semesterhandboken gavs ut av Cykelfrämjandet<br />

från slutet av 1940-talet till<br />

mitten av 1950-talet och innehöll information<br />

om allt från besöksvärda resmål, vad<br />

en praktisk packning skulle innehålla och<br />

hur man skulle klä sig när man rörde sig i<br />

olika miljöer.<br />

– Vi har lagt mycket omsorg i arbetet<br />

med att sy upp dräkterna och har kikat<br />

i både Skansens egna arkiv och utanför.<br />

En av Skansens kolonistvolontärer tillika<br />

stickningsexpert har bidragit och stickat<br />

sportmössor enligt mönster från tiden, så<br />

det är verkligen ett projekt som engagerar<br />

och inspirerar, fortsätter Janna Berggren.<br />

Cykelsemester 1952 går av stapeln på<br />

Skansen den 6 juni och går att uppleva<br />

fram till 14 augusti.<br />

– Att kunna sjösätta detta samarbete på<br />

självaste nationaldagen för ett Sverige som<br />

står för allas rätt att ta del av och värna om<br />

vår vackra natur känns otroligt roligt. Vi tror<br />

att våra besökare får med sig både historisk<br />

kunskap i underhållande format och uppskattning<br />

för cykling. Kanske kan det också<br />

väcka fina minnen och skapa dialog med<br />

besökare som själv minns 1950-talets cykelsemestrande,<br />

säger Annika Johansson.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


I FOKUS<br />

Vad? Cykelsemester 1952 på Skansen,<br />

ett samarbete med Cykelfrämjandet<br />

Hur? Två aktörer klädda som<br />

semestrande cyklister på 1950-talet<br />

rör sig på området och samtalar med<br />

besökare<br />

När? Går att uppleva under tre<br />

kommande somrar, i år från 6 juni till<br />

13 augusti<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 9


ETT MEDVETET VAL<br />

Cyklar för<br />

flickors frihet<br />

När Stephan Wilson läste om Diakonias Cykelprojekt ville han göra något<br />

för att bidra. ”Projektet räddar bokstavligen barn från att bli bortgifta.”<br />

Att cykla ger flickor i Bangladesh frihet på så många sätt. Att få gå i skolan istället<br />

för att gifta sig. Att få mer makt över sina egna liv och att få röra sig fritt ute.<br />

När Vätternrundan drar igår står tv-profilen Stephan Wilson på start linjen med<br />

den största gruppen i Vätternrundans historia. Han ingår i en grupp med 200<br />

personer som ska cykla för biståndsorganisationen Diakonias arbete för flickors<br />

frihet i Bangladesh. Text: Annette U Wallqvist<br />

ykelprojektets idé är<br />

enkel – genom att förse<br />

skolflickor på landsbygden<br />

i Bangladesh med<br />

cykellektioner ökar chansen<br />

att de kan ta sig till skolan och<br />

få åtminstone en grundutbildning.<br />

Därmed minskar också risken för barnäktenskap.<br />

Skolflickor i Bangladesh<br />

är nämligen beroende av att någon<br />

förälder eller bror gör dem sällskap<br />

till skolan, eftersom det finns risk för<br />

att de annars trakasseras längs vägen.<br />

Om ingen kan följa med flickorna,<br />

hålls de hemma, eller till och med<br />

tvingas sluta skolan.<br />

– Alla kan känna igen glädjen och<br />

frihetskänslan i att cykla, men för oss i<br />

Sverige är det något vi tar för givet. Att<br />

cykeln också är ett verktyg för frihet och<br />

demokrati på det här sättet, är skithäftigt<br />

tycker jag, berättar Stephan Wilson<br />

som tycker om att cykla och springa för<br />

att samla in pengar för en god sak.<br />

Att använda Vätternrundan för<br />

insamlingen kändes givet. Att det<br />

dessutom är en 315 kilometer lång folkfest<br />

där elitåkare blandas med vanliga<br />

motionärer gör inte saken sämre. Förra<br />

året drog planeringen för loppet i gång<br />

tillsammans med Diakonia. Målet var<br />

att få ihop en startgrupp på 60 personer,<br />

men när Stephan via sina sociala<br />

medier uppmanade folk att hänga på<br />

blev gensvaret överväldigande och<br />

hundratals anmälningar kom in.<br />

– Jag tänkte först att folk kanske<br />

missuppfattat mig och inte förstått att<br />

de skulle få betala själva och dessutom<br />

samla in pengar till Cykelprojektet.<br />

Men många med mig vill känna en<br />

större mening med sin träning och<br />

samtidigt göra världen lite bättre. Det<br />

är mäktigt att vi blev så många.<br />

Nu är det alltså 200 personer som<br />

anmält sig till att cykla Vätternrundan<br />

med Stephan Wilson. De är alla med i<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


ETT MEDVETET VAL<br />

Hallå<br />

där!<br />

Matilda Ottelid, ansvarig för<br />

Cykelfrämjandets ”Frihet på cykel”<br />

Berätta om cykelkursverksamheten!<br />

Genom vår cykelkursverksamhet ”Frihet på Cykel”<br />

lära vi vuxna att cykla. Närmare 1 000 personer lärde<br />

sig att cykla under förra året. Det är lätt att tro att alla<br />

i Sverige kan cykla, men det är ganska vanligt att folk<br />

som kommit hit inte har lärt sig att cykla som barn och<br />

det finns ett stort behov av kursverksamhet. I princip<br />

alla kan lära sig att cykla! ”Frihet på cykel” tilldelades<br />

Stockholms stads Nelson Mandela-pris 2022.<br />

en egen Facebook-grupp där de delar<br />

pepp och tips med varandra inför<br />

loppet. Vätternrundan har stöttat och<br />

skapat förutsättningar för att gruppen<br />

ska hållas ihop så bra som möjligt. Diakoniacyklisterna<br />

har delats upp i fyra<br />

startgrupper som kommer att starta<br />

med bara någon minuts mellanrum.<br />

Stephan Wilson berättar att ju närmare<br />

loppet kommer, desto mer börjar en del<br />

deltagare tvivla på vad de gett sig in på.<br />

– 315 kilometer är långt. Men cykling är<br />

en tacksam träningsform och vi kommer<br />

att cykla i ett lugnt tempo. Däremot<br />

behöver man vänja senor, ligament,<br />

nacke och sätesmuskler, annars<br />

kommer kroppen protestera efter 10–15<br />

mil. Att bara köra tremilspass räcker<br />

inte. Samtidigt försöker jag säga till<br />

folk att all träning räknas, man måste<br />

inte bara cykla. Själv började jag cykla<br />

första veckan i april.<br />

CYKELPROJEKT I<br />

BANGLADESH<br />

I biståndsorganisationen<br />

Diakonias Cykelprojekt<br />

i Bangladesh blir cyklar<br />

nyckeln till frihet,<br />

utbildning och skydd mot<br />

barnäktenskap. Många<br />

i Bangladesh anser att<br />

cykling inte är för flickor.<br />

Diakonia arbetar för att<br />

förändra normerna i samtal<br />

med makthavare, skolan<br />

och föräldrar och stödja tjejer<br />

som vill cykla. Stephan<br />

och de andra Diakoniacyklisterna<br />

har en egen<br />

digital bössa där de samlar<br />

in pengar till projektet.<br />

På diakonia.se/bössor<br />

kan du bidra eller följa hur<br />

insamlingen går.<br />

Hur går en kurs till och vad ger den deltagarna?<br />

En kurs omfattar oftast 6–8 tillfällen à 2 timmar. Vanligtvis<br />

har vi 10–15 deltagare och 3–5 instruktörer. Det<br />

är mycket glädje och en positivitet som är svårslagen<br />

– det stärker självförtroendet att lära sig att cykla som<br />

vuxen! Många deltagare får nya vänner och får träna<br />

sin svenska. Dessutom öppnas många dörrar, både till<br />

enklare vardagslogistik, bättre hälsa, fler jobbmöjligheter<br />

och mer stimulerande fritid.<br />

På vilka orter arrangeras cykelkurser det här året?<br />

I Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm drivs<br />

kurserna av anställda projektledare, med ovärderlig<br />

hjälp av duktiga volontärer och ofta med lokal finansiering<br />

av bostadsbolag, kommuner och regioner. Vi<br />

har också kurser som arrangeras av lokalkretsar runt<br />

om i landet, på ideell basis. Detta är fallet i Jönköping,<br />

Sjuhärad, Varberg, Vetlanda, Vänersborg/Trollhättan<br />

och Östergötland.<br />

Behöver ni volontärer eller projektledare?<br />

Just nu söker vi projektledare på deltid i Uppsala, Sjuhärad<br />

och Östergötland.<br />

Och nya volontärer är<br />

alltid välkommen på<br />

alla orter där kurser<br />

bedrivs. Att vara<br />

cykelkursvolontär är<br />

troligen ett av de roligaste<br />

ideella uppdrag<br />

man kan ha!<br />

MATILDA OTTELID<br />

Bor: i Malmö<br />

Roll: enhetsansvarig för Cykelfrämjandets<br />

cykelutbildningsenhet<br />

Fritid: Umgås med familj och<br />

vänner, sjunger i ”Klubbkören”,<br />

promenerar i skogen och intresserar<br />

mig för hållbarhetsfrågor.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 11


CYKELTURISM<br />

1. SUNDSVALL<br />

Friluftscentrum på Södra Berget har fina cykelleder med olika<br />

svårighetsgrad. Lederna är tillgänliga för alla och passar både<br />

nybörjare som erfaren.<br />

sundsvall.se/samhallsplanering-och-trafik/cykling-och-cykelvagar<br />

2. FUNÄSFJÄLLEN<br />

Här cyklar du mitt i ett kulturlandskap, njuter av en storslagen<br />

natur och levande bygd. I Funäsfjällen finns det cykelleder och<br />

cykelparker för alla. Du kan välja bland fartfylld liftburen cykling<br />

i flowtrails och teknikområden i Ramundberget och Tänndalen,<br />

vindlande fjällcykling med vida vyer i cross-country stil och<br />

slingrande lands- eller grusvägscykling runtom i Funäsfjällen.<br />

Det finns turer som passar allt från den peppade nybörjaren till<br />

den snabba erfarna cyklisten.<br />

ramundberget.se/se-och-gora/sommar/fjallcykling<br />

funasfjallen.se/sommar/gora/cykla<br />

2 1<br />

3<br />

4. ÅLAND RUNT<br />

Åland består av 6 700 namngivna öar och ytterligare 20 000<br />

mindre öar. Här finns 912 km allmän väg, 30 broar och åtta lokala<br />

färjeförbindelser mellan öarna som gör det smidigt att ta sig runt.<br />

För sjätte gången anordnas Åland Runt den 2–3 september, en<br />

upplevelse av och för människor som älskar att cykla – och är<br />

alltså inte ett lopp.<br />

alandrunt.com<br />

5. STOCKHOLMS SKÄRGÅRD<br />

Ta med din cykel på Waxholmsbåten och upptäck de många<br />

vackra öarna. Ett tips är Runmarö, en större ö med nio sjöar där<br />

du kan göra en fin dagsetapp. Stanna till i Svängen för lunch eller<br />

fika och njut av ett bad på Jerkers udde. Ska du tälta är norra<br />

delen av Vitträsk fint.<br />

visitstockholm.se/se-gora/utflykter/upptack-stockholms-skargard<br />

4<br />

6. GÖTA KANAL,<br />

NY NATIONELL CYKELLED<br />

Den 10 juni invigs den nationella<br />

cykelleden Göta kanal som därmed blir<br />

Sveriges sjunde i ordningen. Det innebär<br />

att samtliga sträckor längst den 220<br />

kilometer långa kanalen kvalitetssäkras<br />

upplevelsemässigt, säkerhetsmässigt och<br />

servicemässigt för sommarens cyklande<br />

turister. Som en del av cykelleden trafikerar<br />

en cykelbåt över Asplågen.<br />

gotakanal.se/sv/cykelsemester<br />

3. KUNGSBERGET<br />

I Kungsberget hittar du härliga flowleder<br />

som slingrar sig nedför berget<br />

med utsikt över den vackra naturen.<br />

Med 14 leder i olika svårighetsgrader<br />

kan hela familjen ha kul tillsammans.<br />

Här finns även vandrings- och crosscountry<br />

leder, padelbana, restaurang<br />

och familje vänliga boenden.<br />

kungsberget.se/sommar<br />

8<br />

11 10<br />

12<br />

Sommarens<br />

cykeläventyr<br />

7 6 5<br />

Snart är det sommar och med den många chanser<br />

att ge sig ut på cykeläventyr. Vi har samlat några av<br />

årets nyheter och andra tips för dig som vill upptäcka<br />

nya vägar, stigar och utsikter i Sverige.<br />

10<br />

9<br />

7. CYKELTURVECKAN I VADSTENA<br />

En atmosfär som lockar till kreativitet och inspiration.<br />

Så beskrivs Vadstena, som också är platsen<br />

för årets Cykelturvecka 6–11 augusti. Följ med<br />

på en hållbar cykelsemester genom historiska<br />

landskap, träffa nya och gamla vänner, njut av<br />

natursköna vyer, kulturaktiviteter och folkvimlet<br />

i ett somrigt Vadstena.<br />

cykelframjandet.se/cykelturveckan<br />

8. MONARKLEDEN<br />

Monarkleden, mellan Varberg och Kungsäter, bjuder<br />

på 40 km cykling i naturskön miljö med böljande<br />

odlingslandskap, skog och sjöar. Missa inte den<br />

bedårande platsen Agnbäck vid sjön Tolången.<br />

Monarkleden invigdes 2016 och följer Birger Svenssons<br />

fotspår – cykelfabriken Monarks grundare.<br />

hembygd.se/godestad/monarkleden-1<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


CYKELTURISM<br />

9. ÖLAND<br />

På Öland finns cykelrutter som passar alla cyklister,<br />

allt från fina skogar för mtb till Ölandsleden<br />

som slingrar sig längs med hela ön. Öland är som<br />

gjort för att upplevas på två hjul och utbudet stort –<br />

världsarvsrundan, bryggerirundan, kamelrundan,<br />

kyrksafari, glassiga surfrundan – upptäck din<br />

favoritrutt! Tar du inte med din egen cykel kan du<br />

hyra på plats.<br />

oland.se/sv/cykla<br />

10. VALLÅSEN<br />

Från att ha varit en skidanläggning har Vallåsen i år<br />

öppnat som renodlad bike-park för all nivåer – från<br />

nybörjare till proffs. Här finns 12 leder, flowbana,<br />

pumptrack och teknikbana.<br />

vallasen.se<br />

11. KULLAHALVÖN<br />

Här kan du cykla genom böljande vinfält,<br />

blomstrande rapsfält och djupa lövskogar. Allt<br />

inom korta avstånd och med havet konstant<br />

närvarande! Populära Kattegattleden går över<br />

halvön samtidigt som den gamla tågrälsen från<br />

Höganäs till ”Syndens Mölle” har gjort om och<br />

blivit en av Sveriges vackraste cykelstråk!<br />

hoganas.se/visit-hoganas/upptack-hoganas/uppleva/<br />

cykla-pa-kullahalvon.html<br />

CYKLA I VÄRMLAND<br />

- 90 KM BILFRI ASFALT<br />

Ta med<br />

cykeln på<br />

bussen!<br />

220 KM<br />

CYKELÄVENTYR<br />

VÄNTAR PÅ DIG!<br />

Från Vänern i söder till<br />

vildmarken i norr<br />

FOTO: APELOGA<br />

12. CYKELLEDEN SKÅNE<br />

Den 3 juni invigs Cykelleden Skåne – en ny regional<br />

turismcykelled som består av tre delleder:<br />

Kristian stad–Ängelholm, Ystad–Båstad och Lomma<br />

–Kristianstad. Det blir 57 mil cykelled som bjuder på<br />

varierad cykling, god service och många besöksmål.<br />

Cykla upp och ner för böljande backar och få allt<br />

från djupa skogar och bördig slätt till pulserande<br />

städer och stillsam landsbygd. Cykelleden Skåne<br />

är sammankopplade med de nationella lederna<br />

Sydostleden, Sydkustleden och Kattegattleden.<br />

cykelledenskane.se<br />

GRÖNHÖGENS STUGBY<br />

Prisvärt boende på södra Öland<br />

utrustade för självhushåll.<br />

Kortveckor i sommar för upp till 4 personer.<br />

15–19 juli Pris: 4 000 kr<br />

19–22 juli Pris: 3 000 kr<br />

22–26 juli Pris: 4 000 kr<br />

26–29 juli Pris: 3 000 kr<br />

VÄLKOMNA<br />

För mer information och bokning<br />

www.gronhogensstugby.se · 070-387 62 62<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 13


STIGCYKLING<br />

FOTO: ESCAPE GRAVITY MEDIA<br />

TIPS FÖR DIG SOM VILL<br />

TESTA STIGCYKLING PÅ<br />

HEMMAPLAN I SOMMAR<br />

Har du redan en mountainbike är sidan<br />

www.trailforks.com/region/sweden/<br />

ett bra sätt att hitta stigar i närheten.<br />

Där finns information om svårighetsgrad,<br />

längd med mera. Du kan också<br />

googla på ”cykla mountainbike” och<br />

ange din kommun. Kanske bor du på<br />

ett ställe som jobbar aktivt med leder<br />

för mtb. Saknar du cykel sök efter<br />

”hyra mtb” för att hitta företag som hyr<br />

ut och guidar. Du får cykla i skogen<br />

med stöd av allemansrätten. Håll dig<br />

till stigen och visa hänsyn till de du<br />

möter. Och viktigast av allt – njut!<br />

Bästa stigcyklingen<br />

finns runt hörnet<br />

Stigcykling fortsätter att bli mer och mer populärt för varje år som går. Få saker<br />

får en att känna sig bättre än att uppleva den svenska naturen från cykelsadeln.<br />

Och det bästa är att äventyret oftast finns nära dig.<br />

kogen ger oss ett bevisat välmående<br />

långt utöver själva motionen.<br />

Runt om i landet finns ett<br />

digert utbud av ändamålsenliga<br />

stigar och leder för stigcykling, både för<br />

lokalt nyttjande och häftiga anläggningar<br />

för semesterresan. I Sverige finns det uppskattningsvis<br />

runt 500 000 stigcyklister –<br />

det är många!<br />

I både svenska och europiska studier ser<br />

man många likheter kring vad som motiverar<br />

denna grupp. Tydligast är naturupplevelsen,<br />

vyerna, dofterna och djuren. Farten<br />

och motionen hamnar också högt upp på<br />

listan till varför många väljer att cykla på<br />

stigar och leder i skogen.<br />

– Vi cyklar helst nära hemmet. Ibland<br />

kan det låta som om alla bara cyklar i fjällen<br />

eller i bike-parks som Isaberg och Vallåsen,<br />

men så är det inte, berättar Fredric Piper,<br />

projektledare på Cykelfrämjandet med<br />

fokus på stigcykling.<br />

Undersökningen European Mountain<br />

Bike Survey från 2022 visar att 70 procent<br />

av cyklandet sker på ”hemmastigarna”<br />

och ytterligare 20 procent inom regionen.<br />

Endast 10 procent av stigcyklingen sker på<br />

resor långt ifrån hemmet.<br />

– Allemansrätten ger oss unika möjligheter<br />

att utforska vårt land på cykel. Den är<br />

dessutom ganska enkel att förhålla sig till,<br />

att inte störa och inte förstöra är det man<br />

behöver tänka på. Här ingår det förstås att<br />

både hälsa och ge plats åt dem vi möter så<br />

att det blir trevligt och njutbart för alla. Sverige<br />

har det mesta en stigcyklist kan efterfråga,<br />

ofta gömmer sig en pärla runt hörnet,<br />

säger Hugo Röjgård, som också arbetar<br />

med stigcykling på Cykelfrämjandet.<br />

I maj släppte Cykelfrämjandet rapporten<br />

Att utveckla leder för mountainbike –<br />

en nationell kartläggning som gjordes på<br />

uppdrag av Tillväxtverket. I den beskrivs<br />

hur och var stigar och leder för stigcykling<br />

tillhandahålls i landet samt kunskapsläget<br />

om bland annat gradering och säkerhet.<br />

Rapporten finns i sin helhet på Cykelfrämjandets<br />

hemsida.<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


KULTUR<br />

3 bok och poddtips<br />

Om-vägen:<br />

tvärs över<br />

jorden på cykel<br />

av Ann Johansson<br />

Strax innan Ann Johansson fyllde 30<br />

år bestämde hon sig för att lämna sitt<br />

inrutade liv bakom sig. På en nyinköpt<br />

cykel, med allt hon ägde nedpackat i<br />

några väskor, gav hon sig ensam iväg<br />

med målet att cykla från sitt hem i<br />

Sverige till Nya Zeeland. Om-vägen<br />

är berättelse om att bryta normer, att<br />

utmana sina rädslor och att ta klivet ut<br />

i det liv man själv önskar leva.<br />

The Swinglish<br />

MTB Podcast<br />

En ny podd om svensk mountainbike<br />

med Ollie Barton och Hugo Röjgård<br />

– en engelsk och en svensk enduroåkare<br />

som pratar brett om mtb-cykling.<br />

De träffar tävlingscyklister, glada<br />

amatörer, banbyggare, tävlingsarrangörer<br />

och andra intressanta människor<br />

som cyklar och jobbar med mtb på<br />

olika sätt. Vi får också en inblick i<br />

Hugos arbete som projektledare med<br />

fokus på stigcykling på Cykelfrämjandet.<br />

Podden varvar både engelska och<br />

svenska beroende på gäst.<br />

Coffee first<br />

then the world<br />

av Jenny Graham<br />

2018 bestämmer sig amatörcyklisten<br />

Jenny Graham för att bli den snabbaste<br />

kvinnan att cykla jorden runt.<br />

Hon fixar sin cykel i farten, sover<br />

vid vägkanterna och cyklar ofta<br />

hela natten. Hennes resa tar oss till<br />

extrem väder i Australien, hisnande<br />

landskap i Mongoliet och möten med<br />

vilda djur i Nordamerika. Det blir fyra<br />

kontinenter och 16 länder. Totalt<br />

3 000 mil på 124 dagar – och otaliga<br />

koppar kaffe.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 15


IKONEN<br />

Tweedcykling<br />

Fenomenet som gav upphov till Bike in Tweed<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson<br />

weedcykling är en subkultur som uppstod<br />

2009 i London i och med evenemanget<br />

”Tweed Run”. Entusiaster från fixie- och<br />

cykelbudskulturen samlades via sociala<br />

medier för en cykeltur genom staden med syftet<br />

att visa upp cyklingens mer njutningsfulla sidor<br />

och dess stiliga förflutna i en klassisk anglofil anda.<br />

Gärna klädda i tweed – ett grovt brittiskt ylletyg för<br />

ytterkläder. Alla sorters cyklar var välkomna att<br />

delta, men gamla cyklar uppmuntrades.<br />

Tweedtyget är sedan 1800-talet ett populärt<br />

materialval för fritidsaktiviteter och blev tidigt en<br />

symbol för elegans och stil i såväl England som resten<br />

av världen. Materialet står bra emot väta, värmer<br />

och andas. Klädda i detta grova ylle samlas man<br />

lämpligast för cykling under tidig vår och sen höst.<br />

Även färgmässigt stämmer tweedtyget för denna<br />

säsong, ofta med en bas i dovt grönt eller jordbrunt.<br />

Tweedcykling kan ses som en reaktion mot den<br />

moderna cykelkulturen, där fokus antingen ligger<br />

på teknologi och hastighet eller låga inköpspriser<br />

och därmed också kvalitet. I stället handlar tweedcykling<br />

om att sakta ner, njuta av omgivningen och<br />

uppskatta de klassiska cyklarnas oöverträffade standard<br />

och formgivning.<br />

Bike in Tweed är ett svenskt evenemang som<br />

tidigt speglade kärleken till denna subkultur. Evenemanget<br />

startade redan 2011 i Stockholm av sällskapet<br />

Cykelhistoriska Föreningen. Även här tillåts<br />

nyare cyklar, men med en förhoppning att deltagare<br />

via evenemanget inspireras att uppgradera till historisk<br />

kvalitet kommande år. En begränsad hyrservice<br />

erbjuds också ofta.<br />

Bike in Tweed i Stockholm är störst med flera<br />

hundra deltagare varje år men tweedcykling sker<br />

också på andra ställen i landet. Malmö och Göteborg<br />

har inte kunnat presentera några evenemang i år<br />

men Vintage Bike Umeå körs 12 augusti och Uppsala<br />

Vintage Biking 2 september.<br />

Bike in Tweed <strong>2023</strong><br />

äger rum lördagen 23<br />

september i Stockholm.<br />

Länk till anmälan och info<br />

finns på www.facebook.<br />

com/BikeInTweed<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


RÅD & RÖN<br />

Bästa väskan till pendlingen, termosmuggen som inte läcker längs vägen och<br />

en vass pannlampa för den som hojar i mörkret. Råd & Rön tipsar om några<br />

köp för cyklister som inte nöjer sig med annat än topptestade prylar.<br />

testade<br />

prylar<br />

VASS VÄSKA FÖR<br />

PENDLAREN<br />

SLIPP LÄCKT<br />

KAFFE I VÄSKAN<br />

SMIDIG LAMPA FÖR<br />

NATTHOJAREN<br />

HÅLL KOLL PÅ<br />

DIN TRÄNING<br />

I vårt test av cykelväskor<br />

av den lite mindre<br />

modellen (17–25 liter)<br />

låter vi bland annat labbet<br />

utsätta alla väskor<br />

för 400 000 gupp som<br />

är en centimeter höga.<br />

Detta för att undersöka<br />

hur bra de håller i längden.<br />

Hur enkla de är<br />

att montera, hur väl de<br />

rymmer vår testpackning<br />

och att de pallar en<br />

regnskur tillhör också<br />

prövningarna i testet.<br />

Vaude Aqua utses<br />

till ett Bra köp, den får<br />

genomgående höga<br />

betyg och finns dessutom<br />

att få tag på till ett<br />

rimligt pris.<br />

Samlat betyg: 80<br />

Pris: 588–945 kr<br />

Testpanel: 8<br />

Tålighet: 8<br />

Användbar volym: 7<br />

Tillverkningskvalitet: 9<br />

Hela testet av sju cykelväskor<br />

finns på radron.se/<br />

cykelvaskor<br />

Att ta med sig kaffe i<br />

termosmugg i stället<br />

för att köpa takeaway<br />

sparar många hundralappar<br />

per månad.<br />

Men det gäller att kaffet<br />

inte läcker ut i väskan<br />

när du skumpar fram<br />

på cykeln. I testet<br />

misslyckas flera av<br />

modellerna med att<br />

hålla kaffet på plats.<br />

Ikeas Undersöka<br />

0,4 liter får dock<br />

toppbetyg både för att<br />

den håller tätt – och<br />

håller kaffet varmt. Den<br />

står också pall för vårt<br />

hållbarhetstest där vi<br />

bland annat öppnar<br />

och stänger termosen<br />

600 gånger och låter<br />

den falla ner i ett<br />

betonggolv tre gånger<br />

om.<br />

Samlat betyg: 91<br />

Pris: 79 kr<br />

Prestanda (isolering/tätt): 9<br />

Hållbarhet: 9<br />

Hanterbarhet: 8<br />

Kvalitetsintryck: 8<br />

Hela testet av 15 termosmuggar<br />

finns på radron.se/<br />

termosmuggar<br />

Med en bra räckvidd<br />

på ljuset, en schysst<br />

batteritid och genomgående<br />

uppskattande<br />

omdömen från testpanelen<br />

hamnar Olights<br />

pannlampa HS2 i topp<br />

i vårt test.<br />

Ett minus är dock<br />

att den inte klarar vårt<br />

vattentålighetstest<br />

med lika höga betyg.<br />

Panelen lyfter dock att<br />

den ger ett riktigt jämnt<br />

och bra ljus.<br />

Samlat betyg: 80<br />

Pris: 699 kr<br />

Ljuskvalitet: 8<br />

Batteritid: 7<br />

Vattentäthet: 5<br />

Testpanel: 8<br />

Hela testet av 12 pannlampor<br />

finns på radron.se/<br />

pannlampor<br />

Toppmodellerna i<br />

vårt test av puls- och<br />

träningsklockor kostar<br />

över 5 000 kronor.<br />

Garmin Forerunner 55<br />

går dock att hitta för<br />

under 1 500 kronor<br />

och klarar sig nästan<br />

i paritet med de allra<br />

bästa.<br />

Den mäter – till<br />

skillnad från flera andra<br />

modeller – pulsen<br />

noggrant och korrekt<br />

vid både gång, löpning<br />

och cykling. Den får<br />

också toppbetyg för<br />

noggrannheten för<br />

både steg- och distansmätningen.<br />

Med en<br />

batteritid på 21 dygn<br />

hamnar den riktigt högt<br />

också i den delen av<br />

testprogrammet.<br />

Samlat betyg: 78<br />

Pris: 1260–3343 kr<br />

Träning: 9<br />

Hanterbarhet: 8<br />

Batteri: 8<br />

Smartfunktioner: 4<br />

Hela testet av 122 pulsoch<br />

smartklockor samt<br />

aktivitetsarmband finns på<br />

radron.se/wearables<br />

RÅD & RÖNS<br />

TESTER<br />

Alla tester utförs<br />

fristående och<br />

oberoende gentemot<br />

producenter.<br />

Alla produkter är<br />

utvalda av Råd &<br />

Rön och inköpta<br />

i butik, precis<br />

som när en vanlig<br />

konsument handlar,<br />

och testade<br />

i professionella<br />

och ackrediterade<br />

laboratorier.<br />

Det samlade<br />

betyget ges på en<br />

100-gradig skala<br />

och delbetygen på<br />

en 9-gradig skala,<br />

där 1 är sämst och<br />

9 är bäst.<br />

Som medlem i<br />

Cykelfrämjandet kan du<br />

nu testa tre nummer av<br />

Råd & Rön för 45 kronor.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 17


MEDLEM<br />

Cykelfrämjandet: Glöm inte<br />

regionerna i påverkansarbetet!<br />

De tar hand om dig när du ramlar<br />

på cykeln eller blir påkörd, de får<br />

minskade kostnader när stillasittandet<br />

i bilen byts mot aktivare<br />

sätt att resa eller när utsläppen<br />

minskar i våra städer. Ökad och<br />

säker cykling påverkar Sveriges<br />

tjugoen regioner högst avsevärt.<br />

Men regionerna inte bara påverkas<br />

av hur många som väljer cykeln och<br />

hur säker cykelinfrastrukturen är<br />

– regionerna har också en mycket<br />

viktig roll i att öka cyklingen. En<br />

roll som ibland glöms bort.<br />

Regionernas mest omfattande ansvar<br />

är sjukvården. Det är här de som skadas<br />

i trafiken hamnar och det är här<br />

som bilismens folkhälsorelaterade<br />

sjukdomar måste hanteras. Bristfällig<br />

cykelinfrastruktur som sköts dåligt<br />

och en bilcentrerad samhällsplanering<br />

leder med andra ord inte bara<br />

till död och lidande utan det drabbar<br />

även regionernas budgetar negativt.<br />

Men cykling kan också vara en del av<br />

vården. Fysisk aktivitet på recept är ett<br />

exempel på det.<br />

Regionerna har också ansvar för<br />

den regionala kollektivtrafiken. Cykel<br />

och kollektivtrafik, i synnerhet regional<br />

kollektivtrafik, är en fin kombination.<br />

Så även här har regionerna en<br />

viktig roll. Det är exempelvis regionerna<br />

som beslutar om hur enkelt det<br />

ska vara att ta med cykeln på regionala<br />

tåg och bussar och vad det ska kosta.<br />

I hållplatshandböcker anger de även<br />

hur förutsättningarna att parkera<br />

cykeln vid bytespunkter ska se ut.<br />

70%<br />

60%<br />

50%<br />

40%<br />

30%<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

ANDEL AV DE REGIONALA TRANSPORTINFRASTRUKTURPLANERNA<br />

2022–<strong>2023</strong> SOM GÅR TILL CYKEL<br />

Jämtland Härjedalen<br />

Gotland<br />

Västernorrland<br />

Gävleborg<br />

Örebro län<br />

Västerbotten<br />

Norrbotten<br />

Västmanland<br />

Det är i första hand inte Trafikverket<br />

som beslutar om hur stora de statliga<br />

satsningarna på cykelvägar eller vilka<br />

cykelvägar ska vara, utan det är regionerna.<br />

Vid sidan av sjukvården och<br />

kollektivtrafiken har regionerna nämligen<br />

ansvar för regional utveckling.<br />

Och inom denna roll finns länsplaneuppdraget,<br />

vilket innebär att regionerna<br />

ska besluta om hur fyrtiotvå<br />

statliga miljarder från den nationella<br />

planen ska fördelas: Vägar i första<br />

hand för motorfordon, cykelvägar<br />

eller kollektivtrafikinfrastruktur? De<br />

regioner som satsar mest på cykel lägger<br />

över en tredjedel av de tilldelade<br />

pengarna på statliga cykelvägar, de i<br />

botten under 10 procent.<br />

I länsplanerna har regionerna<br />

dessutom möjlighet att lägga pengar<br />

på statlig medfinansiering till kommunala<br />

cykelvägar. Så i vissa regioner<br />

har kommunerna större möjlighet att<br />

få statlig medfinansiering än i andra.<br />

Diagrammet ovan visar hur mycket<br />

regionerna lägger på cykelinfrastruktur<br />

i länsplanerna för 2022–2033.<br />

Regionerna är också ofta huvudman<br />

för de nationella cykellederna,<br />

som exempelvis Kattegattleden och<br />

Sydkustleden. Så för att skapa fler<br />

kvalitetssäkrade cykelleder och locka<br />

fler till att cykla på dem är regionerna<br />

viktiga.<br />

Kalmar län<br />

Östergötland<br />

Jönköpings län<br />

Skåne<br />

Statliga cykelvägar<br />

Medfinansiering kommunala cykelvägar<br />

Stockholm<br />

Blekinge<br />

Halland<br />

Uppsala<br />

Kronoberg<br />

Värmland<br />

Avslutningsvis kan regionerna<br />

också ha en samordnande och pådrivande<br />

roll för cykelstrategiskt arbete<br />

eller mellankommunal cykelpendling,<br />

exempelvis supercykelvägar. De<br />

kan också driva gemensamma regionala<br />

projekt eller peppa kommunerna<br />

att bli bättre på att främja cykling.<br />

Så glöm inte regionerna i påverkansarbetet.<br />

De är viktiga för att förbättra<br />

förutsättningarna att cykla i Sverige,<br />

men regionerna har också starka<br />

drivkrafter för att fler ska cykla och<br />

att cykelolyckorna minskar. Men för<br />

att regionerna ska ta cyklingen på<br />

större allvar kan Cykelfrämjandet<br />

behöva följa upp hur det går och<br />

påminna dem då och då om deras<br />

betydelse.<br />

Jonas Hedlund<br />

Trafikplanerare på Tyréns,<br />

arbetade tidigare med regional<br />

utveckling på Region Skåne.<br />

Västra Götaland<br />

Dalarna<br />

Sörmland<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

Önskas i<br />

90-årspresent:<br />

9 000<br />

medlemmar<br />

Ordförande Per Hasselberg och<br />

Nicole Elvirsson, nyvald vice ordförande<br />

ykelfrämjandet har funnits<br />

sedan 1934 och nästa år fyller<br />

föreningen 90 år. Idag har<br />

Cykelfrämjandet närmare<br />

5 800 medlemmar.<br />

– Målet är att vi ska bli 10 000 medlemmar<br />

till 2025. Det vore en fin 90-årspresent<br />

att komma upp i 9 000 nästa år. Om<br />

alla som är medlemmar idag ger bort ett<br />

medlemskap eller inkluderar en familjemedlem<br />

i sitt nuvarande medlemskap så<br />

skulle vi snabbt nå vårt mål, säger Cykelfrämjandets<br />

ordförande Per Hasselberg.<br />

Medlemskapet kostar 295 kr per år.<br />

ykelns dag Ungdom <strong>2023</strong> arrangeras upp till 26 år av betalar Svensk 100 kr. <strong>Cykling</strong><br />

samarbete med Cykelfrämjandet.<br />

Flera som bor på samma adress betalar<br />

395 kr för ett familjemedlemskap. Familjemedlemmar<br />

registreras enkelt på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor. På cykelframjandet.se/ge-<br />

bort-ett-medlemskap<br />

kan man skapa ett gåvo bevis och ge bort<br />

medlemskap.<br />

– Cykelfrämjandet har en otroligt viktig<br />

roll eftersom ökad cykling är nyckeln<br />

till många av dagens stora utmaningar<br />

på hälso- och klimatområdet. Med fler<br />

medlemmar får vi en starkare röst att<br />

påverka politiken i en cykelvänligare<br />

riktning säger Nicole Elvirsson, nyvald<br />

vice ordförande.<br />

Vill du jobba<br />

med cykling?<br />

Cykelfrämjandet söker projektledare<br />

och instruktörer till<br />

cykelkursverksamheten ”Frihet på<br />

cykel” på flera orter i Sverige.<br />

Kolla in dessa och andra tjänster på<br />

cykelframjandet.se/lediga-jobb-cykling<br />

Slå världsrekord och vinn<br />

en cykel på Cykelns dag - 3 juni!<br />

Vårt eget rekord ligger på 474 017 minuter och sattes 2021.<br />

I år utmanar vi oss själva! Alla som cyklar den 3 juni har därför<br />

möjlighet att vinna ännu fler fina priser. Alla minuter räknas,<br />

men det är cykelglädjen som står i fokus!<br />

Håll dig uppdaterad och registrera<br />

din tid på cykelnsdag.com<br />

Cykelkarnevalen<br />

i Stockholm<br />

Den 17 september arrangerar Cykelfrämjandet<br />

Cykelkarnevalen för första gången!<br />

Klockan 10 fylls Norrbron med cyklar, artister<br />

och massor av cykelkul. Klockan 14 rullar<br />

cykeltåget iväg för en festlig cykel parad<br />

genom stan.<br />

Alla cyklar och cyklister är välkomna –<br />

unga och gamla, nybörjare och rutinerade!<br />

Vi hoppas på många smarta lastcyklar och<br />

cykelsläp. Vill du hjälpa till med cykelkarnevalens<br />

sociala medier och PR? Hör av dig<br />

till hej@cykelkarnevalen.se<br />

Läs mer på cykelkarnevalen.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 19


MEDLEM<br />

”Nu fungerar också cyklingen som en<br />

livlina som håller mig igång”<br />

ag är en riktig cykelnörd. Cykeln är en fantastisk<br />

uppfinning som för mig betyder frihet. En<br />

paus från måsten.<br />

Under de senaste 25 åren har jag cyklat<br />

sisådär 600–700 mil om året. Det har blivit femton<br />

Vätternrundor (bästa tid 8:59), en hel drös med MTBlopp,<br />

egna långdistans-utmaningar (Gudö–Österlen<br />

nonstop, 68 mil), cykelsemestrar och brukscykling.<br />

Jag har aldrig varit medlem i någon cykelklubb eller<br />

ställt upp i tävlingsklass vid några cykeltävlingar. Jag<br />

är lustdriven och har gillat att cykla helt enkelt.<br />

Tyvärr har jag en ärftlig muskelsjukdom som innebär<br />

att kroppen inte fungerar som normalt längre. Vad<br />

är normalt kan man undra? Jag jämför bara med mig<br />

själv och är fullt medveten om att det finns de som har<br />

en betydligt tuffare tillvaro. ”Inte normalt” betyder<br />

för min del att det inte bara är det vanliga åldrandet<br />

som gör att kroppen tappar i funktion och förmåga.<br />

Lite kort så innebär muskelsjukdomen att jag tappar<br />

i muskelstyrka och i mitt fall sker försämringen utifrån/perifert<br />

(händer och fötter) och in mot centrala<br />

delar av kroppen. Man ska inte underskatta bra handfunktion<br />

då merparten av ens praktiska vilja överförs<br />

via händerna. Det blir mycket strategiskt tänkande<br />

med tillhörande praktiska lösningar eftersom jag vill<br />

klara mig själv så långt det går.<br />

Mina tankar på elcykel uppstod i och<br />

med mitt projekt POPUP DiSCO då jag har<br />

ett släp påkopplat med en ljudanläggning<br />

på 30 kg. En gammal cykel konverterades<br />

till en elassisterad och numera är jag inte<br />

lika sliten när jag kommer hem. Hittils har<br />

jag avverkat 1 400 mil på elcykeln, vilket<br />

ger ett snitt på cirka 2,4 mil om dagen.<br />

<strong>Cykling</strong>en har fått en annan funktion i<br />

mitt liv nu när jag inte längre kan göra dessa<br />

långa, ibland galna äventyr. Jag älskar fortfarande<br />

att cykla men har fått ändra min<br />

inställning till vad som är ”riktig” cykling.<br />

Tidigare räknade jag bara mil som tillryggalades<br />

när jag var ute och tränade. Nu fungerar<br />

också cyklingen som en livlina som<br />

håller mig igång. Jag vädrar ur lungorna,<br />

går upp i puls och svettas en skvätt varje<br />

dag. Det är ett behov som inte är unikt för<br />

mig som har en muskelsjukdom – det blir<br />

bara lite mer tydligt att det är väldigt bra att<br />

röra på sig varje dag.<br />

Jag hoppas att jag kan inspirera fler till att<br />

streta på även om det känns tungt med nya<br />

motstånd och ändrade förutsättningar. Om<br />

man gillar något ska man fortsätta med det i<br />

möjligaste mån så att man inte riskerar att dö<br />

innan man är död. Och jag vill och kommer<br />

göra mitt bästa för att cykla in i det längsta!<br />

Conny Jansson,<br />

Gudö i Haninge, Stockholm<br />

CONNY JANSSON<br />

56 år och bor i Haninge utanför<br />

Stockholm. Har en ärftlig muskelsjukdom<br />

med diagnos sedan<br />

25-års åldern. Inte trappat ner på<br />

cyklingen, men lagt cykeltightsen<br />

på hyllan för sju år sen. Cyklat<br />

till Motala och runt Vättern som<br />

rullande åskådare fyra år på raken.<br />

Cykel: CyclePro Stony Point<br />

årsmodell 2000 konverterad till<br />

el-assisterad cykel.<br />

Motor/Batteri: Tong Sheng TSD<br />

Z2/250W/36V motor med Tourqe<br />

sensor. 36V/19 Ah batteri med<br />

Samsung-celler.<br />

Uppdateringar: Hayes mekanisk<br />

skivbroms fram, Magura hydralisk<br />

fälgbroms bak, Salsa framgaffel,<br />

nytt styrlager (Bytt från gängat till<br />

Ahead), Mavic 26" hjul, Shimano<br />

Altus bakväxel, Specialized<br />

komfortabel sadel, BBB ljusterbar<br />

styrstam, Surly backsweep<br />

styre, samt en praktisk cykelkorg<br />

framför styret.<br />

Boka plats till Cykelturveckan<br />

i Vadstena<br />

6–11 augusti är det Cykelturvecka i Vadstena. Boendet på Vadstena<br />

Folkhögskola helt fullbokat men du kan fortfarande boka matpaket.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/cykelturveckan.<br />

Vänersborg/Trollhättan<br />

fyller 40 år!<br />

Det firas på Cykelns dag 3 juni kl 11–16, då lokalkretsen deltar i<br />

Aqua Blå – Vänersborgs omtyckta festival! Samling klockan 11 vid<br />

kanalen och historisk cykelvandring klockan 12. Det blir cykelkortege<br />

på Kungsgatan och Drottninggatan. Ta gärna med olika<br />

typer av cyklar. Hjärtligt välkomna alla glada cyklister!<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

CYKELFRÄMJANDETS CYKELTURER <strong>2023</strong><br />

Här ser du ett urval. Fler aktiviteter hittar du på cykelframjandet.se/lokalkretsar.<br />

GOTLAND<br />

Vi cyklar 3–4 mil och rastar ca 2 gånger. Medtag<br />

fika. Avgift 50 kr/tur för icke medlemmar. Läs<br />

mer på cykelframjandet.se/gotlandskretsen<br />

3 juni – Klintekusten runt. Klinte k:a kl 10<br />

17 juni – Linde med omnejd. Linde k:a kl 10<br />

1 juli – En LANG tur kring Visby. Vattentornet<br />

Visby kl 10<br />

15 juli – Rolig rutt i Rute. Rute k:a kl 10<br />

29 juli – Västertur är bästetur. Eskelhem k:a kl 10<br />

12 augusti – Beowulf i Burs. Burs k:a kl 10<br />

26 augusti – Ronerunda. Rone k:a kl 10<br />

9 september – Grillat i Visby. Vattentornet<br />

Visby kl 10<br />

GÖTEBORG<br />

Cykelorienteringen <strong>2023</strong>. Utan anmälan<br />

och utan avgift i år! Fråge formuläret för<br />

orienteringen hittar du på cykelframjandet.<br />

se/wp-content/uploads/<strong>2023</strong>/02/<br />

utfardsprogram-gbg-vt-<strong>2023</strong>.pdf<br />

4 juni – Apotek i Göteborg, 14 km. Kungsportsplatsen<br />

vid Kopparmärra kl 11.<br />

Färdledare: Lars Rosén 0705-20 53 53<br />

11 juni – Stadshustur, 28 km. Mölndals Stadshus,<br />

Göteborgsvägen 17, kl 10. Färdledare: Lars<br />

Gustavsson 070-22 381 22 och Lisbeth<br />

Borgesand 076-649 49 90<br />

18 juni – Konstverksrunda, 12 km. Linnéplatsen,<br />

kl 11. Färdledare: Bo Svensson 0730-29 61 07<br />

HALMSTAD-LAHOLM<br />

<strong>Cykling</strong> tisdagar hela sommaren. Turerna utgår<br />

från Halmstad Slott kl 18. Turlängder varierar och<br />

i programmet anges ungefärliga sträckor. Ta med<br />

fikakorg (utom första och sista turen). Läs mer på<br />

cykelframjandet.se/halmstad-laholm/<br />

JÖNKÖPING<br />

Cykelturer måndagar och torsdagar maj–<br />

september. Vi cyklar i lugnt tempo, med<br />

möjlighet till kafferaster och samvaro. Bjud med<br />

vänner och bekanta så blir vi fler!<br />

Måndagar med start klockan 10.00<br />

Torsdagar med start klockan 16.30<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/jonkoping eller<br />

maila till jonkoping@cykelframjandet.se.<br />

KARLSTAD<br />

28 maj – KRUT-rundan. Värmlands Museum<br />

kl 11. Anmälan till Anita Björcke<br />

tel. 070-335 22 08<br />

31 maj–16 augusti (ej juli) – onsdagcyklingar.<br />

För medlemmar och allmänhet.<br />

Värmlands museum kl 17.30. Medtag fika och<br />

badkläder.<br />

5 juli – Dagsutflykt till Jäverön. Hitta utkontroller.<br />

Värmlands museum kl 9.15 eller<br />

i Skattkärr vid Herrön och färjan kl 10.40.<br />

Medtag mat och badkläder.<br />

MALMÖ-LUND & KRISTIANSTAD<br />

3 juni – Cykelns dag. Invigning av nya leder<br />

Skåne får Sveriges första regionala cykelleder.<br />

Invigning på Stora torg i Kristianstad kl 9.30.<br />

Läs mer på: cykelframjandet.se/kalender/firacykels-dag-med-invigning-av-de-nya-lederna<br />

3 juni – Cykelns dag. Parad och picknick<br />

Malmö Konsthall kl 14. Läs mer på:<br />

cykelframjandet.se/malmo-lund<br />

NORRBOTTEN<br />

Turerna är öppna för allmänheten och tar ca 1 h.<br />

3 juni – Cykelns dag. Guidad tur runt<br />

Kunskapsslingan. Kulturens Hus i Luleå kl 10<br />

17 augusti – Broarna runt. Kulturens Hus i<br />

Luleå kl 18<br />

7 september – Historiska slingan. Kulturens<br />

Hus i Luleå kl 18<br />

NÄSSJÖ<br />

Cykelutflykter på tisdagar maj–augusti<br />

Samt några helgdagar, med start<br />

från Stortorget kl 18.30. Läs mer på /<br />

cykelframjandet.se/nassjo<br />

STOCKHOLM<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/<br />

storstockholm och facebook.com/<br />

CykelframjandetStorstockholm.<br />

29 juni – Lidingö, 20 km. Nya Lidingöbron,<br />

cykelbanan på Lidingösidan, kl 18.30<br />

2 juli – Ljusterö, 75 km. Upplands Väsby<br />

pendeltågsstation, uppgång mot centrum,<br />

kl 9. Hemfärd med båt. Ta med badkläder<br />

och matsäck!<br />

11 juli – Runsa fornborg, ca 20 km. Gamla Apoteket/Picchus<br />

café, Upplands Väsby, kl 19<br />

12 juli – Nyckelviken, ca 30 km. Stockholms<br />

södra pendeltågsstation, utgång mot<br />

Rosenlundsgatan, kl 10<br />

2 augusti – Långsjön Herrängen, 30 km. Södra<br />

station, Rosenlundsgatan, kl 18.30<br />

9 augusti – Norra Mälarturen till Görvälns<br />

Slott, 30 km. Spånga pendelstation, kl 18.30<br />

13 augusti – Ekeröturen, 30 km. Ångbåtsbryggan<br />

på Drottningholms slott kl 13. Möjlighet<br />

till hemfärd med färja från Tappström.<br />

27 augusti – Slottstur, 35 km. Ulriksdals<br />

pendeltågsstation, utgång Ulriksdal, kl 10<br />

10 september – Gömmaren runt ny tur!<br />

Huddinge pendeltågsstation kl 10<br />

17 september – Nackarunda, 35 km.<br />

Värmdöleden, nedanför Nacka kyrka, kl 10<br />

VARBERG<br />

Ta gärna med egen fika. 40kr för icke medlem.<br />

Samling Gamlebyskolan. Läs mer om tid och<br />

turena på cykelframjandet.se/varberg<br />

30 maj – Klasa hembygdsgård, 10 km dit.<br />

13 juni – Påskbergsskogen, 10 km<br />

20 juni – Prästakullens koloniområde, 10 km<br />

22 augusti – Fru Ländeviks praliner, 12 km dit.<br />

26 augusti – Hunnestads byamarknad<br />

29 augusti – Varbergs Tomateria i Tofta, 9 km<br />

dit<br />

5 september – Munkagårds park, ca 15 km dit.<br />

VETLANDA<br />

Turernas längd varierar från 1,5–2,5 mil. För mer<br />

information kontakta Irene Larsson 0730-51 91 80<br />

Måndagar start kl 18 från Torget:<br />

12 juni – Våravslutning Föredadammen<br />

31 juli – Hökås-Bråtåkra<br />

7 augusti – Tångerda-Arvingetorp-Föreda<br />

14 augusti – Runt sjön i Ekenässjön<br />

21 augusti – Tvillinggölarna<br />

28 augusti – Avslutning Korpstugan Östanå<br />

Torsdagar start kl 10 från Torget:<br />

1 juni – Sopplunch Skede Förssmlingshem<br />

8 juni – Aspödammen Alseda<br />

3 augusti – Sopplunch Skede missionshus<br />

10 augusti – Stadsrundtur<br />

17 augusti – Eckerda-Tångerda-Tällerda<br />

24 augusti – Illharjen<br />

VÄNERSBORG-TROLLHÄTTAN<br />

24 sept – Prisutdelning Vallgatan 29 kl 16.<br />

ÖREBRO<br />

12 juni – Täby kyrka med guidning, 23 km.<br />

Parkhallen kl 13<br />

19 juni – Lunchtur till Hjorttorpsladan 12 km.<br />

Vasatorget kl 11<br />

3 juli – Tysslingen Runt 30 km. Anckarsvärds<br />

Museum i Karlslund kl 10<br />

10 juli – Billingerundan 25 km. Biltema kl 10<br />

17 juli – Tur till konstnären Åsa Södergren 10 km.<br />

Svampen kl 17<br />

20 aug – Söndagstur Hemfjärden Runt 40 km.<br />

Slussen (USÖ-sidan) kl 11<br />

28 aug – Blomstertur till Gudmundstorp 15 km.<br />

Svampen kl 16<br />

4 september – Tranorna vid Kvismaren 32 km.<br />

Ronnie Peterson-statyn kl 16<br />

ÖSTERGÖTLAND<br />

Vi hälsar alla välkomna på turerna, medlemmar<br />

och cykelintresserade! Ingen föranmälan krävs.<br />

28 maj – Rodgaturen, 50 km. Biltema<br />

Norrköping kl 10<br />

4 juni – Göta kanal, 60 km. Vilbergens<br />

centrum kl 10<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong> 21


DEBATT<br />

Sveriges klimat ambitioner<br />

försvann i ett moln<br />

av avgaser<br />

Tidöregeringen har sedan nyår<br />

tydligt valt att styra reseavdragen<br />

mot ett ökat bilåkande. Stimulanser<br />

som gynnar kollektivåkande<br />

och cykeln måste istället lyftas<br />

fram. Det menar Jonas Holtbo,<br />

marknadschef för Sportson.<br />

FN:s senaste klimatrapport signalerade<br />

tydligt att växthusgaserna måste<br />

minskas avsevärt om 1,5 gradersmålet<br />

ska nås. Klimataktivistgruppen<br />

Aurora med Greta Thunberg i spetsen<br />

har fått igenom en grupptalan i svensk<br />

domstol mot Sveriges klimatsatsningar.<br />

Trots detta är Tidöregeringens<br />

fixering vid bilen, och i synnerhet en<br />

fossildriven sådan, tydlig. Men bilen<br />

ökar inte tillgängligheten i städerna.<br />

Transporteffektiviteten sänks, utsläppen<br />

ökar och är inte i linje med lämpliga<br />

klimatsatsningar <strong>2023</strong>.<br />

I propositionen om reseavdragen<br />

från november förra året nämns bilen<br />

364 gånger. Kollektivtrafiken nämns<br />

44 gånger. Cykeln nämns en enda<br />

gång och då i parentes, som exempel<br />

på andra färdmedel än bil. Cykeln är<br />

med andra ord frånvarande.<br />

Det är inte de bilberoende på landsbygden<br />

med fossildrivna bilar som<br />

främst ökar kostnaderna för miljön<br />

och statskassan med det höjda reseavdraget.<br />

Utan de som bor i ytterområdena<br />

av Sveriges större städer. Alla de<br />

som kan cykla eller åka kollektivt, men<br />

istället väljer bilen av bekvämlighet.<br />

Det menar Trafikanalys i sin slutsats.<br />

Ett färdmedelneutralt reseavdrag likt<br />

det Riksdagen beslutade förra sommaren,<br />

mellan bostad och arbetsplats,<br />

hade istället gynnat en ökad användning<br />

av kollektivtrafik, cykelpendling<br />

och andra miljövänliga färdsätt till<br />

och från jobbet.<br />

Den tidigare regeringen införde för<br />

något år sedan en subvention av förmånsbeskattningen<br />

på förmånscykel.<br />

Det gjorde förmånscykeln förmånligare<br />

och är ett bra exempel på hur<br />

arbetsgivare i sin tur kan stimulera<br />

medarbetarna att cykla genom att premiera<br />

deras frisknärvaro. Förmånscyklingen<br />

tredubblades under 2022<br />

jämför med året innan. Och trenden<br />

upp fortsätter också i år.<br />

Sverige bör värna alla sätt som kan<br />

vända den oroande negativa miljötrenden<br />

om våra barn ska kunna växa upp<br />

utan överhängande klimathot. Det jag,<br />

och många med mig i cykelbranschen,<br />

därför skulle vilja se är:<br />

1. Färdmedelsneutralt reseavdrag.<br />

En tydlig markering från oppositionen<br />

att det krävs ett nytt vägval genom<br />

”Sverige bör värna alla sätt som kan<br />

vända den oroande negativa miljötrenden<br />

om våra barn ska kunna växa upp utan<br />

överhängande klimathot.”<br />

att väcka en motion, med Riksdagens<br />

tidigare beslut som grund, om att<br />

återinföra ett färdmedelsneutralt<br />

reseavdrag för resor till och från jobbet<br />

som bygger på avstånd. Det hade uppmuntrat<br />

än fler att välja andra färdsätt<br />

för sin pendling än bilen och främjat<br />

ett mer hållbart dagligt resande.<br />

2. Slopad förmånsbeskattning på<br />

förmånscyklar. Ökade incitament till<br />

förmånscyklar skulle få fler att satsa<br />

på närpendling.<br />

3. Sänkt moms på reparationer. Vi<br />

och hela cykelbranschen ser att intresset<br />

för begagnat och återvunnet ökar<br />

och är en trend vi fortsätter att stimulera.<br />

Regeringen borde göra samma<br />

sak om man tror på hållbarhet som<br />

mål och åter sänka momsen för reparationer.<br />

Det är bättre att service fortsätter<br />

att vara ett ekonomiskt gångbart<br />

alternativ till att köpa nytt.<br />

Tidöregeringens beslut med slopad<br />

reduktionsplikt och ett höjt reseavdrag<br />

som gynnar fossildrivet bilåkande –<br />

och därmed ökade utsläpp – är både<br />

praktiskt och teoretiskt fel. Sveriges<br />

klimatambitioner försvann i ett moln<br />

av avgaser! Istället borde mer cykling i<br />

städer vara målet - det gynnar folkhälsa,<br />

skapar utrymme för människor att röra<br />

sig på och ökar tryggheten.<br />

<strong>Cykling</strong> är framtidens främsta<br />

mobilitetslösning – och det hög tid att<br />

satsa på en hållbar framtid!<br />

Jonas Holtbo<br />

Marknadschef för Sportson<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


Viktfiffel med<br />

dyra kryddan<br />

i pillren<br />

Nr 1 <strong>2023</strong> / Pris 65 kronor / Utges av Sveriges Konsumenter<br />

Läcker kaffe<br />

i hela väskan<br />

MEDLEM<br />

Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

Oberoende tester<br />

sedan 1958.<br />

Sanslöst svinn i<br />

populära märkena<br />

+MASCARA<br />

För mycket<br />

magnesium<br />

Prylarna som<br />

är sämst i test<br />

Giftiga, trasiga eller bara värdelösa<br />

10% PÅ ALLT<br />

FRÅN PÅHOJ<br />

Varför välja mellan<br />

barnvagn och cykel när du<br />

kan få både och? Påhoj är<br />

en svensk uppfinning som<br />

kombinerar cykelbarnstol<br />

och barnvagn. Som medlem<br />

i Cykelfrämjandet får<br />

du 10% rabatt när du köper<br />

Påhoj (ord. pris 2 695 kr).<br />

Erbjudandet gäller även<br />

tillbehör och är giltigt till<br />

och med 31 augusti.<br />

se.pahoj.com<br />

Tester: Bilbarnstolar / Kikärtor / Kylfrysar / Luftfritöser / Mascara / Träningsklockor<br />

01_Omslag.in d 1 <strong>2023</strong>-01-18 08:53<br />

TESTA RÅD & RÖN<br />

FÖR 45 KR<br />

Råd & Rön finns för dig<br />

som inte vill slösa pengar<br />

på dåliga prylar. Som<br />

medlem i Cykelfrämjandet<br />

kan du nu prova 3<br />

nummer av den tryckta<br />

tidningen Råd & Rön för<br />

bara 45 kronor. Då får du<br />

inloggning till vår webb<br />

med alla aktuella tester<br />

och äldre e-tidningar.<br />

Erbjudandet gäller nya<br />

prenumeranter inom<br />

Sverige till och med 31<br />

augusti.<br />

radron.se/cykelframjandet23<br />

25% PÅ HOUDINIS<br />

HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder.<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

får du 25% rabatt på hela<br />

sortimentet. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 december <strong>2023</strong><br />

och kan inte kombineras med<br />

andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

25% PÅ SANDQVIST<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får<br />

du 25% rabatt på hela Sandqvists<br />

sortimentet. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 augusti <strong>2023</strong> och kan inte<br />

kombineras med andra rabatter.<br />

sandqvist.com<br />

20% PÅ STÖLDMÄRKNING MED FÖRSÄKRING<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du 20% rabatt<br />

på den röda stöldskydds förpackningen SmartDNA/<br />

ISR som eliminerar självrisk och åldersavdrag.<br />

Medlems pris 556 kr inklusive frakt (ord. pris 695 kr).<br />

Erbjudandet gäller till och med 31 december <strong>2023</strong>.<br />

isrcodecheck.se<br />

RABAT T PÅ<br />

CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

hittar du alltid förmånliga<br />

erbjudanden på cykelpaketresor<br />

hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

10% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i<br />

Cykelfrämjandet får 10% på<br />

Cykelkartan från Norstedts<br />

förlag. Kartserien täcker<br />

Götaland, stora delar av<br />

Svealand samt området runt<br />

Siljan. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 december <strong>2023</strong> och<br />

gäller ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ CYKELHYRA<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

får du 15% rabatt när<br />

du hyr din cykel i sommar.<br />

Ange kampanjkod<br />

cykelframjandet.<br />

Erbjudandet gäller på<br />

samtliga orter till och med<br />

31 augusti.<br />

rentbike.se<br />

SYRE I<br />

3 MÅNADER<br />

FÖR 299 KR<br />

Syre är en nyhetstidning<br />

med grön<br />

och frihetlig<br />

profil. Fokus ligger<br />

på frågor som<br />

miljö, klimat och<br />

mänskliga rättigheter.<br />

<strong>Tidningen</strong><br />

ges ut digitalt sju dagar i veckan och som<br />

pappersmagasin vid 17 tillfällen per år.<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du ett<br />

unikt erbjudande på tidningen Syre:<br />

3 månader för 299 kr (ord. pris 594 kr). Mejla<br />

till prenumeration@tidningensyre.se<br />

och ange SYRECYKEL23 för att ta del av<br />

erbjudandet.<br />

tidningensyre.se<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


NYHETER<br />

RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandets kansli<br />

Box Järnvägsgatan 3 36<br />

101 131 54 20 Nacka Stockholm<br />

SÄG HEJ TILL ELMER<br />

VÅR PRISBELÖNTE VARDAGSHJÄLTE<br />

Med skandinavisk, avskalad design och sömlös integration av nya system är elcykeln<br />

Elmer nya tidens familjecykel med lastmöjligheter för alla dagars vardagspussel.<br />

Läs mer om Elmer och Red Dot Award på Crescent.se<br />

POWERED BY

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!