30.09.2022 Views

Tidningen Cykling 3 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KOMMUNVELOMETERN<br />

HELSINGBORG PETAR<br />

UPPSALA FRÅN TRONEN<br />

ETT MEDVETET VAL<br />

MAMBONA LAGAR BÅDE<br />

KORV OCH CYKLAR<br />

AKTIVISM<br />

TRE KRAV I ÖPPET BREV<br />

TILL TRAFIKVERKET<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 3-<strong>2022</strong><br />

Emil Jensen tar cykeln<br />

på Sverigeturnén


ECORIDE<br />

The Swedish E-bike<br />

Manufacturer<br />

Från ax till limpa<br />

från fabriken i<br />

Göteborg<br />

ECORIDE AMBASSADOR<br />

Smart, enkel och rolig att cykla<br />

För citypendlaren. För motionären. För livsnjutaren.<br />

Vi vill göra det självklart och härligt att cykla genom vardagen och livet.<br />

Prova en Ecoride du med hos din närmsta butik eller återförsäljare, ecoride.se/butiker<br />

GÖTEBORG<br />

Butik & Verkstad<br />

031-722 78 70<br />

Skanstorget 9<br />

411 22 Göteborg<br />

MALMÖ<br />

Butik & Verkstad<br />

040-91 61 61<br />

Storgatan 41<br />

211 42 Malmö<br />

STOCKHOLM<br />

Butik & Verkstad<br />

08-31 80 92<br />

Hornsgatan 94<br />

118 21 Stockholm<br />

The Swedish E-bike Manufacturer


INNEHÅLL<br />

05<br />

STIPENDIUM<br />

Studie av brunnslock<br />

får pris<br />

08<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

Helsingborg, Trollhättan<br />

och Håbo i topp<br />

10<br />

EMIL JENSEN<br />

På cykel för livets<br />

snillrikedom<br />

14<br />

CYKEL+KORV=SANT<br />

Många nyttor<br />

på en plats<br />

14<br />

SVENSKA CYKELÄVENTYR<br />

12 semestertips<br />

från hela landet.<br />

16<br />

TRAFIKVERKET<br />

Cykelaktivister erbjuder hjälp<br />

och ställer krav<br />

Sörj.<br />

Acceptera.<br />

Ställ om.<br />

När Novus i somras lät svenskar lista sina viktigaste<br />

frågor inför valet hamnade klimat- och miljöfrågan<br />

på sjätte plats, trots att världens samlade forskarkår<br />

skriker efter snabba och genomgripande åtgärder<br />

för klimatet och den ekologiska mångfalden. Våra<br />

politiker har hamnat i en visionslös återvändsgränd,<br />

och media har hängt på. Valåret har varit en kavalkad<br />

av dumheter som trotsat vetenskap och klimatmål:<br />

hårdare straff, ännu hårdare straff, tusenlappar<br />

till alla bilägare och till de största elförbrukarna, och<br />

så lite fler hårda straff.<br />

Hur kunde vi drabbas av detta kollektiva<br />

tunnelseende? ”Vad är det ni inte förstår?”, undrar<br />

1944 svenska forskare i en debattartikel som riktas<br />

till våra folkvalda.<br />

Men nu är valet över. Äntligen! Nu kan våra<br />

makthavare släppa oron för att inte bli omvalda och<br />

börja tala klarspråk om de förändringar som måste<br />

till, intalar jag mig själv. För nej, vi kan inte fortsätta<br />

konsumera, flyga, köra bil och äta animaliskt som vi<br />

gör idag. Det är en jobbig insikt för många av oss och<br />

det är helt okej att vara ledsen. Låt sorgen ta plats.<br />

Sen är det dags att acceptera och raskt börja skapa<br />

ett hållbart samhälle. En tillvaro där stress och konsumtionshets<br />

ersätts av meningsfull tid med nära<br />

och kära. Ett samhälle där större ytor för människor<br />

och grönska möjliggör fler aktiva transporter och<br />

gör oss friskare och gladare.<br />

20<br />

CYKELTURVECKAN<br />

Semester på två hjul<br />

i Ulricehamn<br />

22<br />

DEBATT<br />

Forskare:<br />

Så kan cyklingen öka<br />

Våra politiker har misslyckats med att presentera<br />

visioner för en levande framtid. Därför är det upp<br />

till oss medborgare, folkbildare, civilsam hällets<br />

organisationer, forskare och företag att hjälpa<br />

politiker och myndigheter på traven. Under den<br />

här mandatperioden måste vi rivstarta det hållbara<br />

samhällsbygget. Vi på Cykelfrämjandet är fast<br />

beslutna om att fortsätta driva på för en grön<br />

omställning där cykeln är en självklarhet.<br />

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör<br />

3


LEDARE<br />

”Politikerna behöver<br />

sluta plåstra om<br />

fossilindustrins sår.”<br />

en senaste mandatperioden förde med<br />

sig ett flertal bakslag för utvecklingen<br />

mot ett grönare, friskare och fredligare<br />

samhälle. Klimatförändringarna gör sig<br />

ständigt påminda med extremväder och skogsbränder.<br />

Pandemin blottlade en rad brister inom det<br />

svenska välfärdsbygget. Rysslands brutala invasion<br />

av Ukraina har, förutom att skörda tusentals liv och<br />

tvingat människor på flykt, fått svenska politiker att<br />

kasta sig över kortsiktiga lösningar som befäster bilberoendet<br />

på klimatets och folkhälsans bekostnad.<br />

Samtidigt har de senaste fyra åren också visat att<br />

vi har både verktygen och viljan att skapa förändring.<br />

Pandemin fick många att upptäcka friheten i<br />

att cykla både i vardagen och på semestern. Trots<br />

politikernas ensidiga fokus på sänkta bränsleskatter<br />

och energipriser under valrörelsen så kämpar<br />

oroade mammor, engagerade aktivister och ideella<br />

organisationer varje dag för att sätta klimatet på<br />

agendan. Bara i år har vi sett en uppsjö av utredningar<br />

och rapporter med syfte att främja en hållbar<br />

omställning där Klimaträttsutredningen och VTI:s<br />

förslag till nationella mål för ökad cykling är två av<br />

de viktigaste exemplen.<br />

Den kommande mandatperioden behöver omställningen<br />

till ett mer hållbart samhälle kraftigt påskyndas.<br />

I det arbetet har såväl Klimaträttsutredningen<br />

och VTI som FN och IPCC pekat ut hållbara transporter<br />

och ökad cykling som viktiga pusselbitar. Enligt<br />

VTI:s förslag till nationella mål för ökad cykling<br />

finns det potential att fördubbla cyklingen till 2035.<br />

Trafikverket menar å sin sida att bilresandet behöver<br />

minska med 10–20 procent för att transportsektorn<br />

ska nå målet om 70 procent mindre utsläpp till 2030<br />

– oavsett vad som driver bilarna. Men för att vi ska<br />

ha en chans att nå de här målen måste politikerna<br />

sluta plåstra om fossilindustrins sår och överge den<br />

förlegade prognosstyrning som hittills dominerat<br />

transportpolitiken. Istället behöver vi en proaktiv<br />

och målinriktad politik som stakar ut en tydlig riktning<br />

för framtiden.<br />

Många av de verktyg som den nya regeringen behöver<br />

för en mer målstyrd transportpolitik finns redan<br />

på plats – det är bara att öppna någon av nämnda<br />

rapporter och utredningar. Enligt den valgranskning<br />

som Cykelfrämjandet presenterade innan<br />

valet finns det även en riksdagsmajoritet för att både<br />

klubba VTI:s förslag till nationella cykelmål och ta<br />

fram en handlingsplan för hur de ska nås. Valgranskningen<br />

visade även på ett brett stöd för andra cykelpolitiska<br />

förslag som skulle göra det enklare, säkrare<br />

och mer attraktivt att välja cykeln.<br />

Den tillträdande regeringen behöver agera<br />

skyndsamt, men på skrivborden i Regeringskansliet<br />

väntar redan mycket av det material som behövs för<br />

att styra politiken mot ett friskare, tryggare och mer<br />

hållbart samhälle.<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande i Cykelfrämjandet<br />

”Svenska städers framtid<br />

är att bli hållbara” skriver<br />

Per Hasselberg i en replik<br />

på DN Debatt. Läs mer på<br />

cykelframjandet.se/<br />

opinion/<strong>2022</strong>/09/15/<br />

cykelframjandet-i-debatt .<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!<br />

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver<br />

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer<br />

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring<br />

när du cyklar, liksom fyra nummer av<br />

vår finfina medlemstidning <strong>Cykling</strong>. Medlemskapet<br />

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga<br />

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).<br />

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp<br />

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen<br />

redan är medlem kostar det bara 75 kr per<br />

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka<br />

en valfri summa.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Emil Jensen fotograferad av<br />

Margareta Bloom Sandebäck<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

Debattartiklar och insändare välkomnas, men<br />

arvoderas inte och kan redigeras.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online på<br />

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den<br />

som medverkar i tidningen med text eller bild<br />

anses medge detta inom arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

Billigare att<br />

laga cykeln<br />

Stipendium till<br />

studie av cyklisters<br />

körbeteende<br />

Varje år belönar Cykelfrämjandet en studentuppsats som<br />

berör ämnet cykling. I år är det Simon Jändel och Albin<br />

Kvarnefalk från KTH som tilldelas ett stipendium på<br />

10 000 kr för sin kandidatuppsats Brunnars påverkan på<br />

cyklisters körbeteende.<br />

Bakgrunden till ämnesvalet är att Region Stockholm vill att andelen<br />

cykelresor ska mer än dubbleras till år 2030 och stå för 20 procent av alla<br />

resor i länet. Samtidigt står bristande underhåll och dålig utformning<br />

på cykelbanor för ca 60 procent av allvarliga cykelolyckor. En ökning<br />

av cykelresor ställer därmed höga krav på utformning och underhåll av<br />

cykelinfrastrukturen.<br />

– Cykelbanorna är designade att ha en viss bredd, men det är inte säkert<br />

att hela den bredden är tillgänglig för cyklisten. Brunnslock kan vara ett<br />

potentiellt hinder på cykelbanor, berättar Simon och Albin.<br />

Deras studie visar att det är få som cyklar över brunnslocken vid de<br />

fyra undersökta platserna. En slutsats är att brunnslock troligen bör ses<br />

som ett hinder som minskar den tillgängliga bredden. Det i sin tur gör att<br />

de rekommenderande bredderna inte uppfylls på studieplatserna. Enligt<br />

juryn sätter författarna ljus på ett viktigt område som sällan diskuteras<br />

inom cykelplanering.<br />

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium <strong>2022</strong><br />

presenteras i samarbete med:<br />

Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.<br />

Siegel Architecture AB – driver Cykelhotellet Ohboy samt utvecklar,<br />

bygger och förvaltar fastigheter.<br />

Nominera en uppsats om cykling senast 15 januari 2023.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats<br />

Från den 1 juli gäller sänkt moms från 12 till 6<br />

procent för reparationer av bland annat cyklar,<br />

skor och kläder. Syftet är att göra det billigare att<br />

laga saker istället för att köpa nytt. André Karlsson<br />

driver cykelbutiken BienVélo i Malmö. Han menar<br />

att ändringen inte gör någon större skillnaden för<br />

konsumenten:<br />

– Jag kommer inte att ändra mitt pris för att laga<br />

punktering från 200 kr till 188 kr, det känns bara<br />

fånigt. Men för mig som butik gör det skillnad på årsbasis.<br />

Detta kan göra cykelbutiker och återförsäljare<br />

mer benägna att erbjuda reparationer istället för att<br />

sälja nytt. Så tanken är bra, säger André.<br />

Krister Isaksson<br />

får Svensk<br />

<strong>Cykling</strong>s<br />

opinionspris<br />

Svensk <strong>Cykling</strong>s opinionspris går till personer som<br />

lyfter cykling på den politiska agendan. I år går priset<br />

till Krister Isaksson för sitt idoga arbete med att höja<br />

kvaliteten på cykelinfrastrukturen i Sverige. Så här<br />

låter ett utdrag ur motiveringen: ”Med väl underbyggda<br />

fakta, enorm kunskap och stort tålamod, alltid på<br />

de cyklandes sida, har han använt sig av artiklar,<br />

intervjuer, föredrag, sociala medier och framför allt<br />

bloggen på Bicycling.se, som i år firar hela 10 år.”<br />

– Hedrad, stolt och glad, skriver Krister Isaksson<br />

på Twitter om utmärkelsen.<br />

Färre barn cyklar<br />

när föräldrarna<br />

väljer bilen<br />

Färre barn cyklar eller går till skolan idag jämfört<br />

med för tre år sedan. Det visar den årliga skoltrafikundersökningen<br />

som försäkringsbolaget If och<br />

Svenska Cykelstäder gjort. Undersökningen visar<br />

också att en majoritet av landets rektorer ser sämre<br />

trafiksäkerhet vid skolan som ett problem och där<br />

bilburna föräldrar utgör den största trafikrisken.<br />

Bara ett fåtal av rektorerna upplever att föräldrar<br />

följer trafikreglerna kring skolan fullt ut.<br />

Läs mer på cykelvanligskola.se.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 5


NYHETER<br />

7 av 10 vill ha mer<br />

plats för cyklar<br />

En majoritet prioriterar lägre hastigheter för bilar<br />

och mer utrymme för cyklar i städerna. Det visar en<br />

färsk rapport där personer från Eskilstuna, Linköping,<br />

Norrköping och Örebro har fått ta ställning till<br />

olika framtidsscenarier.<br />

– Det är tydligt att människor som bor i städerna<br />

föredrar en trafiklösning som innebär mindre bilbuller<br />

och högre trafiksäkerhet, säger Sandra Strömstedt,<br />

från projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan.<br />

Läs mer på: projektetfossilfritt2030.se/enkat-trafikmiljo<br />

Förmånscyklar till<br />

40 000 anställda<br />

Stockholms stad har beslutat att erbjuda förmånscyklar<br />

till samtliga 40 000 anställda. Personalen kan<br />

välja mellan elcykel och vanlig cykel och en månadskostnad<br />

dras på bruttolönen. Efter några år är det<br />

möjligt att köpa loss cykeln för ett lägre värde.<br />

– På det sättet får vi både personal som mår bättre<br />

och en smartare stad med fler som väljer bort bilen,<br />

säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).<br />

Nelson Mandela-pris<br />

till Cykelfrämjandet<br />

Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel får årets<br />

Nelson Mandela-pris. Genom att erbjuda cykelkurser<br />

till vuxna nybörjare, i huvudsak utlandsfödda<br />

kvinnor, främjar projektet integration, jämlikhet<br />

och hållbarhet och bidrar till ett mer inkluderande<br />

Stockholm. Priset delas ut av Stockholms stad sedan<br />

1998 och belönar och uppmärksammar goda initiativ<br />

som verkar för en mer öppen och integrerad stad.<br />

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN<br />

Cykelfrämjandets medlemmar<br />

skänker 100 000 till Ukraina<br />

I ett Ukraina hårt drabbat av ett förkastligt invasionskrig spelar cykeln en<br />

viktig roll i hjälparbetet på marken. Med brist på bränsle, infrastruktur i<br />

spillror och kollektivtrafik som står stilla möjliggör cykeln att hjälparbetare<br />

kan nå ut med humanitärt bistånd till de mest behövande. Under juni<br />

månad valde därför Cykelfrämjandet att skänka alla medlemsintäkter<br />

till vår ukrainska systerorganisation U-Cycle och deras kampanj #Bikes-<br />

ForUkraine. Tack vare stöd från både gamla och nya medlemmar liksom<br />

bidrag från Cykelfrämjandets riksstyrelse kan vi nu skänka 100 000 kr till<br />

U-Cycle och deras hjälparbete.<br />

– Det är fantastiska nyheter. Stort tack för kampanjen och för stödet från er<br />

organisation och era medlemmar, säger Natalia Kniazeva, en av koordinatorerna<br />

för #BikesForUkraine samt kampanj- och projektledare på U-Cycle.<br />

Hur cykelvänlig blir<br />

den nya regeringen?<br />

Strax innan valet den 11 september släppte Cykelfrämjandet sin valgranskning<br />

där samtliga riksdagspartier fick ta ställning till tio cykelfrämjande<br />

förslag. Förslagen spände över områden såsom budget, lagstiftning, skola<br />

och cykelturism. Resultatet visar på stora skillnader i partiernas ambitioner<br />

för att främja cykling. Enbart två av de åtta partierna sa ja till samtliga förslag<br />

– Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Därefter kom Centerpartiet, Kristdemokraterna,<br />

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna i fallande ordning.<br />

Sist kom Sverigedemokraterna som sa nej till alla utom två förslag.<br />

– När den här tidningen går till tryck är det ännu inte helt klart vilka<br />

partier som kommer att sitta i nästa regering, men mycket tyder på att det<br />

inte blir en konstellation av de cykelvänligaste. Oavsett hur regeringen<br />

ser ut kommande mandatperiod kommer vi på Cykelfrämjandet fortsätta<br />

att bevaka frågorna och riksdagsmajoriteter för enskilda förslag, ställa<br />

partierna till svars för sina löften och på andra sätt påverka politiker på alla<br />

nivåer att fatta cykelfrämjande beslut, säger Samuel Williams som jobbar<br />

med politiskt påverkansarbete på Cykelfrämjandet.<br />

Ta del av hela valgranskningen på cykelframjandet.se/vagvalet<strong>2022</strong>.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


UTBLICK<br />

Stora vinster om<br />

alla cyklade som<br />

i Nederländerna<br />

Världsrekord på cykel för<br />

hållbarhetens skull<br />

Det italiensk-brittiska paret, Arianna Casiraghi och Daniel<br />

Rayneau-Kirkhope, sålde bilen 2019 och bestämde sig för att cykla<br />

genom Europa. De ritade en cykelformad rutt genom sju länder<br />

och gav sig iväg tillsammans med hunden Zola. Utmaningen, som<br />

fick namnet Cyklar kommer rädda världen, visar att cyklingen har<br />

potential att få ner utsläppen och minska de värsta effekterna av<br />

klimatkrisen och den ekologiska krisen.<br />

– Vi hoppas att vårt galna upptåg kan motivera andra att<br />

skippa bilen och ta cykeln i vardagen. Forskning visar att 50 procent<br />

av alla bilresor i Europa är kortare än 5 km och hade kunnat<br />

ersättas med gång eller cykel, säger Arianna och Daniel.<br />

Det blev en cykeltur på otroliga 7237 km och på köpet<br />

lyckades trion slå några inofficiella världsrekord. Det första är<br />

den längsta GPS-ritningen, där det tidigare rekordet på 7164 km<br />

genomfördes med flera transportslag. De andra är rekord för<br />

den längsta GPS-ritningen avverkad på cykel, där det tidigare<br />

rekordet ligger på 4106 km. Sist men inte minst slår de rekord för<br />

störst cykelritning.<br />

I Nederländerna cyklar varje person i genomsnitt 2,6<br />

km om dagen. Om alla cyklade lika mycket skulle våra<br />

globala utsläpp minska med 686 miljoner ton koldioxid<br />

per år. Det motsvarar drygt sju gånger Sveriges årliga<br />

konsumtionsbaserade utsläpp. Uträkningen, som gjorts<br />

av en internationell forskargrupp, förutsätter att cyklingen<br />

ökar på bekostnad av biltrafik.<br />

Läs hela rapporten på: nature.com/articles/s43247-022-00497-4<br />

Zagreb satsar<br />

på cykling<br />

Kroatiens huvudstad Zagreb har gått med i Cities &<br />

Regions for Cyclist (CRC), ett nätverk av europeiska städer<br />

och regioner som arbetar för att främja cyklingen. De<br />

senaste investeringarna i Zagreb har resulterat i ca 500<br />

km cykelvägar, 3000 cykelparkeringsplatser och en rad<br />

projekt och planer med målet att öka andelen cykling<br />

från 3 procent 2017 till 8 procent 2025. Redan i år byggs<br />

flera supercykelstråk, hastigheten sänks till 30km/h i<br />

flera zoner, det byggs 3000 nya separerade cykelvägar<br />

och fokus ligger på att sammankoppla cykelvägnätet –<br />

allt för att minska bilismen i staden och göra cyklingen<br />

både snabbare och tryggare.<br />

Läs mer på: ecf.com/community/cities-for-cyclists<br />

Läs mer på: bicycleswillsavetheworld.com<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 7


I FOKUS<br />

Helsingborg blir årets<br />

cykelfrämjarkommun<br />

Helsingborg är bäst i Sverige när Cykelfrämjandet jämför kommunernas<br />

insatser för ökad cykling. Bland mellanstora kommuner vinner Trollhättan<br />

medan Håbo är i topp bland de mindre. Under 2021 investerade de 55<br />

deltagande kommunerna i snitt 296 kronor per invånare i cykelinfrastruktur.<br />

OM KOMMUN-<br />

VELOMETERN<br />

Kommunvelometern<br />

är en undersökning<br />

som mäter och jämför<br />

kommunernas insatser<br />

för cykling. Syftet med<br />

studien är att kunna<br />

jämföra nuläget i en<br />

kommun gentemot<br />

andra kommuner,<br />

se förändringar över<br />

tid samt att belysa<br />

områden där det<br />

finns potential för<br />

förbättringar. Undersökningen<br />

bygger på<br />

självrapportering från<br />

kommuner av kontrollerbara<br />

uppgifter<br />

med totalt 90 möjliga<br />

poäng. Kommunvelometern<br />

genomförs<br />

årligen sedan 2010.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

Kommunvelometer<br />

<strong>2022</strong><br />

EN GRANSKNING OCH JÄMFÖRELSE AV KOMMUNERNAS<br />

SATSNINGAR PÅ ATT ÖKA CYKLING OCH GÖRA CYKLING<br />

SÄKRARE OCH MER ATTRAKTIVT.<br />

– Det är glädjande att se<br />

att samtliga deltagande<br />

kommuner genomfört en<br />

mängd åtgärder för ökad<br />

cykling och att många har<br />

ambitiösa planer för kommande<br />

år. Det vinner både<br />

kommunerna och deras<br />

invånare på, säger Per<br />

Hasselberg, ordförande<br />

för Cykelfrämjandet.<br />

Det är trettonde året<br />

som Kommunvelometern<br />

genomförs. I undersökningen<br />

mäter och<br />

poängsätter Cykelfrämjandet<br />

hur kommunerna<br />

arbetar med bland annat<br />

cykelinfrastruktur och<br />

cykelpolitik för att öka<br />

cyklingen. Kommunerna<br />

delas upp i storleksrankningarna<br />

stora kommuner<br />

(fler än 100 000 invånare),<br />

mellanstora kommuner<br />

(50 000–100 000 invånare)<br />

och små kommuner (färre<br />

än 50 000 invånare).<br />

Efter flera års topplaceringar<br />

i Kommunvelometern<br />

blir Helsingborg<br />

i år Sveriges bästa cykelfrämjarkommun.<br />

På andra<br />

plats kommer Trollhättan<br />

och tredjeplatsen går till<br />

Lund. Trollhättan tar också förstaplatsen<br />

bland mellanstora kommuner och bäst i<br />

storleksklassen små kommuner är Håbo.<br />

De 55 deltagande kommunerna investerade<br />

sammanlagt knappt 1 miljard kronor<br />

under 2021 i ny cykelinfrastruktur och<br />

ytterligare 367 miljoner kronor i drift och<br />

underhåll, vilket sammanlagt motsvarar i<br />

snitt 296 kronor per invånare.<br />

– För att möjliggöra för fler att välja<br />

cykeln behöver kommunerna fortsätta att<br />

bygga ut och förbättra cykelinfrastrukturen.<br />

Nästan alla deltagande kommuner har<br />

uppsatta mål för ökad cykling och för att<br />

uppfylla målen krävs det att satsningarna<br />

går åt rätt håll, säger Per Hasselberg, ordförande<br />

för Cykelfrämjandet.<br />

Under 2021 har bland annat åtta nya<br />

cykelstrategier/-program och sex nya<br />

cykelplaner antagits bland de 55 deltagande<br />

kommunerna. Dessutom har samtliga<br />

kommuner under året byggt nya cykelbanor<br />

och genomfört drift och underhåll<br />

av cykelinfrastrukturen vintertid. Nytt för<br />

i år är att barn och ungas cykling granskats<br />

separat. Resultatet visar bland annat att 22<br />

procent av kommunerna har mål för barn<br />

och ungdomars resor, inklusive cykelresor,<br />

och att 44 procent av kommunerna har<br />

styrdokument för säkra skolvägar som<br />

inkluderar cykling.<br />

Hela Kommunvelometern med fördjupade<br />

kommun rapporter finns på: cykelframjandet.se/<br />

kommunvelometern-<strong>2022</strong><br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


I FOKUS<br />

Stora kommuner<br />

(över 100 000 invånare)<br />

1. Helsingborg<br />

2. Lund<br />

3. Uppsala<br />

353 kr/invånare*<br />

Mellanstora kommuner<br />

(50 000–100 000 invånare)<br />

1. Trollhättan<br />

2. Karlstad<br />

3. Varberg<br />

347 kr/invånare*<br />

Små kommuner<br />

(färre än 50 000 invånare)<br />

1. Håbo<br />

2. Danderyd<br />

3. Tranås<br />

245 kr/invånare*<br />

* Cykelinfrastruktur investeringar, inklusive drift och underhåll, 2021 i genomsnitt.<br />

SAMTLIGA KOMMUNER<br />

1. Helsingborg (78,5p)<br />

2. Trollhättan (77p)<br />

3. Lund (76,5p)<br />

4. Karlstad (76p)<br />

Uppsala (76p)<br />

6. Linköping (74,5p)<br />

7. Varberg (73p)<br />

8. Östersund (72p)<br />

9. Nacka (71p)<br />

10. Malmö (69,5p)<br />

11. Göteborg (68,5p)<br />

12. Borås (67,5p)<br />

13. Jönköping (66,5p)<br />

14. Järfälla (65p)<br />

15. Mölndal (63,5p)<br />

Umeå (63,5p)<br />

17. Gävle (63p)<br />

18. Håbo (60,5p)<br />

19. Danderyd (60p)<br />

20. Tranås (56p)<br />

21. Växjö (55p)<br />

22. Luleå (54,5p)<br />

Nyköping (54,5p)<br />

24. Enköping (54p)<br />

Mora (54p)<br />

26. Hjo (53p)<br />

Sollentuna (53p)<br />

28. Solna (52,5p)<br />

Upplands-Bro (52,5p)<br />

30. Täby (49,5p)<br />

31. Ludvika (48,5p)<br />

32. Falköping (47,5p)<br />

Stenungsund (47,5p)<br />

Trelleborg (47,5p)<br />

35. Sundsvall (47p)<br />

36. Karlskrona (45,5p)<br />

37. Falun (45p)<br />

38. Eskilstuna (44,5p)<br />

Åmål (44,5p)<br />

40. Tibro (44p)<br />

41. Tyresö (43,5p)<br />

42. Falkenberg (40,5p)<br />

43. Ljusdal (38,5p)<br />

Vårgårda (38,5p)<br />

45. Nässjö (37,5p)<br />

46. Härryda (36,5p)<br />

47. Hudiksvall (36p)<br />

48. Partille (35,5p)<br />

Ulricehamn (35,5p)<br />

50. Eslöv (35p)<br />

51. Motala (33,5p)<br />

52. Lilla Edet (30p)<br />

53. Alvesta (26p)<br />

54. Västervik (21,5p)<br />

55. Mark (20,5p)<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 9


PROFILEN<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


PROFILEN<br />

Vad gör man när det känns dumt att åka fossildrivna fordon på en turné med temat<br />

biologisk mångfald och det snillrika livet på jorden? Man gör som Emil Jensen så<br />

klart – och tar cykeln istället.<br />

– Det har fungerat otroligt bra och till slut blev jag nästan lite rastlös på mina vilodagar,<br />

säger han till <strong>Cykling</strong>. Text: Elisabet Wahl Foto: Margareta Bloom Sandebäck och Emil Jensen<br />

Cykelturné för<br />

växter och djur och<br />

människans natur<br />

nacka går ju, men det kanske också borde<br />

ligga någon verklig handling bakom de<br />

orden. Ungefär så resonerade artisten Emil<br />

Jensen när han började sätta ihop sin turnéplan<br />

för föreställningen ”Än susar skogen” som<br />

med en blandning av poesi, fakta och musik, humor<br />

och allvar ska fungera som en påminnelserapport<br />

om livets snillrikedom. Föreställningen handlar om<br />

hav, skogar, floder och svampar, växter och djur och<br />

människans natur.<br />

– I en tid av många larmrapporter tror jag att vi<br />

ibland nästan glömmer bort vad det är vi kämpar<br />

för. Naturen är så fantastisk i sin biologiska mångfald.<br />

Och när jag hade skrivit texter och musik på<br />

detta tema hade det känts ironiskt om jag skulle åka<br />

runt i en bensinslukande turnébuss. Så då blev det<br />

cykel istället.<br />

Och det blev en lång tur med en packning bestående<br />

av en gitarr, kläder för en vecka åt gången<br />

och solcellspanel på pakethållaren. Mellan första<br />

spelningen i 1 juli och den sista 21 augusti – båda i<br />

Stockholm – hann han med 37 konserter och 400 mil<br />

på cykelsadeln.<br />

– Det blev en perfekt lösning! De första dagarna<br />

hade jag rätt mycket träningsvärk och det var många<br />

gånger jag knappt hann till min egen soundcheck,<br />

men i övrigt har allt gått bra. Efter ett tag var det<br />

till och med så att det nästan blev jobbigare att inte<br />

cykla när jag hade vilodagar. Jag blev lite rastlös.<br />

Hur höll cykeln?<br />

– Förutom en krasch på väg till Örebro när jag väjde för<br />

en trottoar i lite för högt fart har det funkat otroligt<br />

bra. Jag och gitarren klarade oss, men framgaffeln<br />

gick sönder. Måns, cykelförsäljare<br />

i Bagarmossen som lånade ut sin<br />

cykel hela sommaren, satte sig på<br />

tåget och lagade cykeln i lobbyn<br />

på mitt hotell. En riktig hjälte.<br />

En av de största utmaningarna<br />

var kanske lite oväntad. Det<br />

är nämligen inte helt lätt att hitta<br />

mindre vägar för den som vill<br />

cykla eller vandra genom Sverige.<br />

Kartappar och vägbeskrivningar<br />

vill gärna leda ut resenärer på<br />

större vägar. Vägar som på många<br />

håll är helt anpassade för den som<br />

kör bil.<br />

– De där apparna har ingen<br />

känsla för småvägar och för att<br />

cykla. De första dagarna när jag<br />

ÄN SUSAR SKOGEN,<br />

FÖRESTÄLLNINGEN:<br />

26 okt Stockholm, Cirkus<br />

29 okt Malmö, Malmö Live<br />

11 nov Göteborg, Stora Teatern<br />

12 nov Göteborg, Stora Teatern<br />

13 nov Göteborg, Stora Teatern<br />

19 nov Kristianstad, Kulturkvarteret<br />

25 nov Lund, Stadsteatern<br />

1 dec Östersund, Storsjöteatern<br />

2 dec Umeå, Idunteatern<br />

3 dec Sundsvall, Sundsvalls Teater<br />

Fler datum tillkommer.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 11


PROFILEN<br />

”Jag vill se en enorm utbyggnad av bilfria cykelvägar.<br />

Det måste finnas sätt att lättare ta sig fram i stan och<br />

att ta sig mellan orter på landet. Jag har verkligen<br />

saknat det i sommar. Och så förstås att det ska vara<br />

smidigare att ta cykeln på tåget.”<br />

fortfarande utgick från kartorna, så tyckte de ofta<br />

att jag skulle ut på 100-vägar, men det vägrade jag.<br />

Emil Jensen började istället fråga människor<br />

efter bra vägar eller så valde han en väg som han<br />

tyckte verkade bra. Han beskriver sin färdväg som<br />

en blandning av skogsstigar, grusvägar och landsvägar.<br />

Favoriten var de långa raksträckorna på gamla<br />

banvallar, medan förhållandet till grusvägarna var<br />

mer komplicerat.<br />

– Det blev nog 100 mil på grusvägar skulle jag tro<br />

och det var lagom. Jag älskar grusvägar, gitarren<br />

hatade dem och cykeln hade väl någon form av mellanposition<br />

skulle jag tro.<br />

Just erfarenheterna av hur dåliga landets vägar<br />

är för den här typen av cykling gör att han snabbt<br />

svarar på frågan om vad som står överst på hans<br />

cykelönskelista.<br />

– Jag vill se en enorm utbyggnad av bilfria cykelvägar.<br />

Det måste finnas sätt att lättare ta sig fram<br />

i stan och att ta sig mellan orter på landet. Jag har<br />

verkligen saknat det i sommar. Och så förstås att det<br />

ska vara smidigare att ta cykeln på tåget.<br />

Innan det är genomfört, vad har du för tips till<br />

den som vill göra något liknande?<br />

– Se till att ha gott om tid och våga åka vilse. En tredje<br />

grej man kan göra som jag lärde mig är att ha koll<br />

på vädret. När jag skulle spela utanför Norrköping<br />

hade jag ett ilsket moln som förföljde mig trots att<br />

prognoserna bara förutspått solsken, efteråt visade<br />

det sig att det var folk från SMHI i publiken, som sen<br />

lärde mig andra appar. Så på slutet följde jag molnrörelserna<br />

timme för timme och någon dag startade<br />

jag fem på morgonen för att vara framme innan det<br />

började åska.<br />

Den här turnén är avslutad och det blir en<br />

tågturné senare i höst. Vilket är ditt starkaste<br />

minne från sommaren?<br />

– Jag känner sådan tacksamhet mot alla som stöttade<br />

mig, som dykt upp längs vägarna eller satt upp skyltar<br />

där de tror att jag ska passera, eller bara spridit<br />

kärlek och pepp på sociala medier. Det har varit så<br />

fint och gett mig hopp.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


PROFILEN<br />

EMIL JENSEN<br />

Artist, skådespelare, estradpoet,<br />

krönikör och regissör som på scen<br />

varvar musik med lyrik och komik.<br />

Ålder: 47 år<br />

Aktuell: Med tågturnén med föreställningen<br />

”Än susar skogen” och den<br />

avslutade cykelturnén med samma<br />

namn.<br />

Brinner för: Mänskliga rättigheter,<br />

jämställdhet och hållbar utveckling.<br />

Min första cykel: Jag hängde mycket<br />

med min syrra och två av hennes kompisar.<br />

Vi åkte runt på två cyklar som<br />

vi kallade Lilla röd och Lilla blå. Mina<br />

första tramptag tog jag på Lilla blå och<br />

kommer ihåg hur det kändes när jag<br />

förstod att jag cyklade. Efter en stunds<br />

rus insåg jag att jag inte visste hur jag<br />

bromsade.<br />

Min relation till cykling: Jag älskar<br />

att vara utomhus och i rörelse, men<br />

har aldrig träningscyklat eller kört<br />

spinning eller så, egentligen gillar jag<br />

bäst att gå och springa. Det här är min<br />

andra cykelturné och jag trodde nog<br />

att någon annan skulle hinna göra en<br />

emellan, men det verkar som att det<br />

bara är jag!<br />

Min drivkraft: Jag vill sprida inspiration<br />

och glädje i engagemanget, det<br />

är det jag själv vill nå ut och nå in med.<br />

Jag tror det är en hållbarare drivkraft<br />

än att sprida dåligt samvete. Jag är<br />

uppvuxen med en affisch jag hade när<br />

jag var liten med en bild på ett träd<br />

med texten ”Även om jorden skulle gå<br />

under imorgon skulle jag fortfarande<br />

plantera ett träd idag”. Det har följt<br />

med mig genom livet som en påminnelse<br />

om handlingens urkraft.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 13


ETT MEDVETET VAL<br />

Mambona Bojang ställde undan kastrullerna och sadlade om. Nu driver han Cykel- och<br />

korvmecken i Aspudden i Stockholm med fokus på återvinning och återbruk av gamla<br />

bortglömda cyklar. Hans verkstad har blivit en social smältdegel för både unga och gamla.<br />

Text och foto: Hans Hellberg<br />

Mambona bygger<br />

nya cyklar av gamla<br />

an har jobbat som kock<br />

såväl i Bangkok som på flera<br />

av Stockholms kända krogar.<br />

De sista åren har han<br />

lagat, som han säger, ”riktig och god<br />

mat” åt eleverna på Fryshusets skola i<br />

Husby. Men för drygt ett år sedan fick<br />

det vara nog.<br />

– Det var jättekul att laga mat till<br />

kidsen men jag började bli trött på<br />

mina egna smaker och kände att jag<br />

rullat mina sista köttbullar och vispat<br />

mina sista såser. Och cyklingen och<br />

mekandet har alltid varit en stor del<br />

av mig, säger Mambona Bojang.<br />

Förra sommaren drog han tillsammans<br />

med en kollega, i en nedlagd<br />

livsmedelsbutik från 1950-talet, i gång<br />

det som skulle bli någonting mer än<br />

bara en vanlig verkstad.<br />

– Vi vill vara en annorlunda verkstad,<br />

ta med lite av servicekänslan<br />

från restaurangen som jag ofta saknat<br />

i cykelbranschen. Man vinner mycket<br />

på att vara trevlig och inte idiotförklara<br />

kunden, som man ibland kan<br />

känna när man själv är inne i en cykelbutik,<br />

säger han.<br />

MOTVERKAR RESURSSLÖSERIET<br />

Annorlunda är också den tydliga inriktningen<br />

på återvinning och återbruk<br />

både av hela cyklar och cykeldelar. De<br />

flesta cyklar får de gratis genom att<br />

hjälpa hyresvärdar och bostadsrättsföreningar<br />

att rensa ut bortglömda<br />

cyklar från förråd och cykelrum. Men<br />

de köper också upphittade cyklar som<br />

ingen saknar från polisen.<br />

– Det är ett enormt resursslöseri<br />

som också bidrar till att bygga på<br />

skrotberget att så många cyklar står<br />

bortglömda någonstans samtidigt<br />

som det säljs cirka 600 000 nya cyklar<br />

varje år, säger Mambona.<br />

Sedan i vintras driver Mambona<br />

företaget själv. Förutom att laga punkteringar<br />

och göra service är hans specialitet<br />

att bygga nya cyklar av gamla<br />

genom att plocka delar från flera olika<br />

cyklar. Kunden väljer en passande<br />

ram som blästras och lackeras i en färg<br />

som sticker ut och matchas sedan med<br />

passande begagnat styre och gafflar.<br />

Kedja, däck, växlar och bromsar är<br />

dock nya.<br />

– En sådan cykel kostar lika mycket<br />

som en motsvarande ny men kunden<br />

får en helt unik hoj.<br />

SOCIAL MÖTESPLATS<br />

Mambonas intresse för andra<br />

människor och lediga sätt har gjort<br />

Cykelmecken till en social mötesplats<br />

för cykelintresserade, grannar och<br />

ungdomar, som gärna kommer förbi<br />

och tar en fika och snackar lite cykel.<br />

Ett par dagar i veckan har han också<br />

frivillig hjälp av Alejandro och Mats,<br />

som gillar atmosfären i verkstan och<br />

tycker det är kul att skruva och mecka.<br />

Ännu mer mötesplats har det blivit<br />

sedan Mambona tillsammans med två<br />

gamla restaurangkolleger i våras öppnade<br />

en korvkiosk i en begagnad byggbod<br />

i anslutning till verkstan. Alla korvar<br />

har förstås namn som anknyter till<br />

cykling i någon form – Crescent Classic,<br />

Gros Continental, Fuji Tourer och<br />

Stödhjulet, som är en enkel kokt med<br />

bröd. Populärast är Tour de France,<br />

merguezkorv med surkål, aioli, ajvar<br />

och feferoni i ett irakiskt samounbröd<br />

Korvkiosken sköts av fem skolungdomar,<br />

bland annat några gamla<br />

elever från Fryshuset.<br />

– Det är sjukt kul att jobba med barn<br />

och ungdomar. Flera av dem har hjälpt<br />

till i starten av verkstan så det känns<br />

roligt att jag nu kan ge dem jobb.<br />

Korvkiosken har hittills öppet på<br />

helger och skollov och har snabbt blivit<br />

en succé i grannskapet.<br />

– Det kommer bland annat många<br />

barnfamiljer från den närliggande<br />

Aspuddsparken. Nu kommer många<br />

hit inte bara för att få punkan lagad<br />

utan även för att käka en god korv eller<br />

glass.<br />

VILL ÖPPNA I<br />

GÖTEBORG OCH MALMÖ<br />

Hittills i år har Mambona jobbat varje<br />

helg och i början på sommaren kunde<br />

han ta ut sin första lön. Nu drömmer<br />

han om att snart kunna anställa så att<br />

han själv kan hinna bygga fler egna<br />

cyklar. Försäljningen av egenbyggda<br />

cyklar svarar hittills bara för några<br />

procent av verksamheten.<br />

Många har föreslagit honom att<br />

även börja sälja nya cyklar för att öka<br />

lönsamheten i firman.<br />

– Visst skulle jag tjäna mycket mer<br />

pengar på det. Jag förstår att handlare<br />

tar in skitcyklar från Kina för tusen<br />

spänn och säljer dem för sextusen,<br />

det är absolut big business men ökar<br />

klimatpåverkan. Jag kommer aldrig<br />

att göra det.<br />

I framtiden finns däremot förhoppningar<br />

om att öppna en Cykelmeken<br />

även i Göteborg och Malmö.<br />

– Det är så sjukt kul att vara sin egen,<br />

jag undrar varför jag inte gjort det<br />

tidigare. Men jag hade aldrig klarat<br />

det utan all support från familj, släkt<br />

och vänner samt min mentor Tomas<br />

Cykelrecycle, säger han.<br />

14


MAMBONA BOJANG<br />

Aktuell som: Driver Cykel- och korvmecken<br />

i Aspudden i Stockholm.<br />

Ålder: 40 år<br />

Bor: Lägenhet i Fruängen<br />

Familj: Sambo och två barn<br />

Fritidsintressen: <strong>Cykling</strong>, gym och<br />

trädgårdsarbete (när jag hinner)<br />

Motto: Att hjälpa andra och omge mig<br />

med bra människor som ger mig energi.<br />

Öppettider: tis–fre 10–18, lör 10–16<br />

cykelmecken.se<br />

15


CYKELAKTIVISM<br />

Trafikverkets underfinansiering av<br />

regionala cykelsatsningar hindrar boende<br />

på landsbygden att cykla även korta<br />

sträckor, menar Tomas Stanislawski, ordförande<br />

för Cykelfrämjandet Kristianstad.<br />

Aktivister ställer<br />

krav på Trafikverket<br />

I augusti genomförde aktivister från ett flertal klimat- och cykelrörelser en gemensam<br />

aktion mot Trafikverket. Genom att lägga sig på marken och spela döda bredvid cyklar<br />

inne i myndighetsbyggnaden ville aktivisterna visa på vilka konsekvenser myndighetens<br />

prioritering av bilismen leder till. I ett öppet brev till Trafikverket framfördes tre krav som<br />

kan hjälpa myndigheten i rätt riktning. Foto: Martin Smedjeback, Extinction Rebellion<br />

et är en kvav och klibbig dag. Temperaturen<br />

är nästan uppe i 30 grader trots att<br />

det är förmiddag i mitten av augusti. En<br />

grupp människor från klimatrörelsen<br />

Extinction Rebellion, några av Cykelfrämjandets<br />

lokalkretsar och Cykelaktion Stockholm har samlats<br />

i närheten av Trafikverkets kontor i Solna, norr<br />

om Stockholm. Skrotcyklar står uppställda på en<br />

grusplan medan aktivisterna sprayar dem vita med<br />

kalkfärg. De ska förvandlas till så kallade ”ghostbikes”<br />

– vitmålade cyklar som symboliserar cyklisters<br />

utsatthet i trafiken och brukar ställas på platser<br />

där cyklister omkommit till följd av motortrafiken.<br />

”Trots att 13 procent av<br />

svenskarnas dagliga resor<br />

sker med cykel är det<br />

endast en halv procent av<br />

infrastruktursatsningarna<br />

som är avsatta för cykling.”<br />

Planen är att genomföra en första gemensam<br />

manifestation mot vad de anser är Trafikverkets<br />

ensidiga fokus på ökad biltrafik. Tanken är att fylla<br />

myndighetens entré med ghostbikes och förmedla<br />

att Trafikverkets prioritering av motortrafiken är<br />

dödligt farlig för oskyddade trafikanter och underminerar<br />

Sveriges miljö- och klimatmål, något som<br />

kostar både liv och hälsa.<br />

En av de som rest till Stockholm för att delta vid<br />

aktionen är Tomas Stanislawski, ordförande för<br />

Cykelfrämjandet Kristianstad.<br />

– Trafikverket tvingar de boende utanför Kristianstad<br />

till bilberoende då man underfinansierar<br />

regionala cykelsatsningarna. Avgörande delar<br />

av landsbygdsvägnätet mellan tätorterna är helt<br />

olämpliga för cykling vilket hindrar boende att<br />

cykla även korta sträckor som ett par kilometer till<br />

närmaste affär utan att utsätta sig för stora risker.<br />

Trafikverket behöver kraftigt höja sin medfinansiering<br />

av de regionala cykelsatsningarna, både<br />

som andel och som totalt belopp, så att människor<br />

på landsbygden också kan få valfrihet i sin vardag,<br />

säger Tomas.<br />

Trots att 13 procent av svenskarnas dagliga resor<br />

sker med cykel är det endast en halv procent av<br />

infrastruktursatsningarna<br />

som är avsatta för<br />

cykling. Trafikverkets<br />

eget cykelbokslut visar<br />

att cykelolyckorna ökar<br />

samtidigt som olyckor<br />

med andra trafikslag<br />

minskar.<br />

– När en rapport från<br />

Trafikverket visade<br />

att antalet bilar måste<br />

minska i Sverige för att<br />

vi ska klara klimatmålen<br />

så valde ledningen<br />

att stoppa rapporten.<br />

Att cyklister ska sänka<br />

hastigheten eller cykla<br />

långa omvägar på grund av<br />

bristfällig trafikplanering<br />

tycks vara en hörnsten i<br />

Trafik verkets arbete, säger<br />

Björn Paxling, psykolog<br />

och klimataktivist i<br />

Extinction Rebellion.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


CYKELAKTIVISM<br />

har satts för att nå klimatmålen, säger<br />

Terese Vangstrup från Cykelaktion<br />

Stockholm.<br />

Aktivisterna anser att<br />

Trafikverket fastnat i en<br />

ond spiral som leder till<br />

ökad bilism: myndigheten<br />

beräknar att<br />

biltrafiken kommer öka,<br />

bygger ut bilvägnätet,<br />

finner att biltrafiken<br />

ökat och räknar med<br />

fortsatt ökning, ett<br />

fenomen som kallas för<br />

inducerad trafik.<br />

Man rullar upp fönsterrutan, sätter på AC:n och<br />

låtsas som om klimatförändringarna inte existerar.<br />

Trafikverket är en myndighet i starkt behov<br />

av hjälp, och vi är här för att hjälpa, säger Björn<br />

Paxling, psykolog och klimataktivist i Extinction<br />

Rebellion från Malmö.<br />

Cyklarna rullas in i byggnaden och placeras ut<br />

på golvet medan aktivisterna lägger sig ner, likt<br />

omkomna cyklister. Några väljer att kedja fast sig<br />

vid cyklarna med bygellås runt halsen. En blomma<br />

överlämnas till receptionen för att visa på manifestationens<br />

fredliga metod tillsammans med det<br />

öppna brevet till Trafikverket. Aktivisterna tar<br />

själva kontakt med polisen för att informera att en<br />

fredlig civil olydnads aktion inletts på myndigheten.<br />

Den fredliga aktionen genomförs utan någon<br />

som helst dramatik, och den lugna stämningen<br />

står i stark kontrast till den vassa kritik som riktas<br />

mot myndigheten.<br />

– Nivån på Sveriges cykelinfrastruktur är<br />

pinsamt dålig. Trafikverket ignorerar i högsta grad<br />

de politiska och demokratiska ambitionerna som<br />

Det öppna brevet till Trafikverket<br />

består av tre krav. Det första är att<br />

myndigheten genast upphör med<br />

självuppfyllande prognoser om ökad<br />

biltrafik där fler och bredare bilvägar<br />

ökar bilismen. Istället kräver man kraftigt<br />

ökade investeringar i infrastruktur<br />

som främjar hållbara transporter.<br />

Det andra kravet handlar om att<br />

Trafikverket måste planera med<br />

fyrstegsprincipen som utgångspunkt.<br />

Fyrstegsprincipen innebär att i första<br />

hand tänka om avseende transportbehov<br />

och transportsätt, därefter optimera<br />

befintlig infrastruktur, innan<br />

det slutligen blir aktuellt att bygga om<br />

eller bygga nytt. Denna princip kan<br />

inte fortsätta vara en fin pappersprodukt<br />

enligt aktivisterna, om Sverige<br />

ska nå klimat- och folkhälsomål.<br />

Det tredje och sista kravet är att<br />

Trafikverket pausar redan planerade<br />

projekt och genomför en klimatkonsekvensbeskrivning.<br />

Syftet med kraven<br />

är enligt aktivisterna att anpassa<br />

myndighetens arbete till de stora<br />

utmaningar som samhället står inför.<br />

Nyfikna medarbetare passerar de<br />

liggande cyklarna och människorna.<br />

Några stannar till för att fotografera<br />

och får information om vad som händer.<br />

Efter drygt en timme kommer<br />

Trafikverkets presschef, Bengt Olsson, ner för att<br />

ta emot det öppna brevet. I skrivande stund har<br />

Trafikverket ännu inte svarat på aktivisternas krav.<br />

”Trafikverket är en myndighet<br />

i starkt behov av hjälp,<br />

och vi är här för att hjälpa”<br />

– Olika remissinstanser har i åratal lämnat svar<br />

till Trafikverket vars budskap är i linje med våra krav.<br />

Det finns gott om rapporter och forskning som säger<br />

samma sak som vi: investera i hållbara transporter<br />

och sluta bygg för ökad motortrafik. Klimatet, miljön,<br />

hälsan och samhällsekonomin vinner på det!<br />

Trafikverket måste steppa upp. Får vi ingen respons<br />

nu så kommer vi att påminna dem tills budskapet<br />

går fram, säger Tomas Stanislawski.<br />

Läs det öppna brevet till Trafikverket på:<br />

cykelframjandet.se/nyheter/infrastruktur/<strong>2022</strong>/08/16/<br />

oppet-brev-till-trafikverket/<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 17


INITIATIV<br />

Cykelvänliga<br />

initiativ<br />

2. Cykelguide till trädgårdspärlor<br />

Nu finns en ny guide till de 25 mest spännande trägårdsupplevelserna längs den 39 mil<br />

långa Kattegattleden som går mellan Helsingborg och Göteborg. Trädgårdsexperten<br />

Christina Högardh-Ihr står bakom guiden där slottsträdgårdar och parker varvas med<br />

självplock och gårdsbutiker.<br />

gardensofkattegattleden.com<br />

1. Psykla för<br />

hälsan<br />

FOTO: HANNA WENDELBO<br />

Sveriges Fontänhus vänder sig till alla med<br />

upplevd psykisk ohälsa. Organisationen<br />

erbjuder arbetsuppgifter och sociala aktiviteter<br />

som hjälper människor tillbaka till<br />

arbete eller utbildning. I augusti genomfördes<br />

projektet Psykla för Fontänhusen<br />

– en tiodagars cykeltur mellan Falun och<br />

Malmö med stopp vid samtliga Fontänhus<br />

i landet: Stockholm, Sköndal, Nyköping,<br />

Örebro, Motala, Göteborg, Falkenberg,<br />

Älmhult, Båstad, Helsingborg och Lund.<br />

Mer än 90 deltagare cyklade någon del<br />

av den 140 mil långa sträckan. Syftet<br />

med cykelturen var att uppmärksamma<br />

Fontänhusens arbete med att främja en<br />

hälsosam livsstil.<br />

sverigesfontanhus.se<br />

3. Medborgarförslag gav resultat<br />

Susanna Yavas från Strängnäs skrev ett medborgarförslag i augusti 2021 där hon efterfrågade<br />

fler och bättre cykelställ, cykelparkering under tak och pumpstationer i centrum<br />

– åtgärder som skulle få fler att välja cykeln framför bilen. ”Ta och nyttja lite av den ytan<br />

som idag används av bilar”, skriver Susanna bland annat i sitt förslag. Trafik- och servicenämnden<br />

klubbade igenom hennes förslag i mars och sedan är det förvaltningens ansvar<br />

att utse lämpliga platser och förverkliga idéerna.<br />

– Vi satte igång arbetet i våras och har åtgärdat det mesta, men det finns lite kvar som<br />

ska göras, säger Anders Ekman, Stadsmiljö- och servicechef på Strängnäs kommun.<br />

Läs mer i artikeln från Strängnäs tidning <strong>2022</strong>-03-22<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

4. Cykelkalas i<br />

Alingsås<br />

Alingsås kommun bjöd in till ett Cykelkalas den 25<br />

augusti för att fira den nya gång- och cykelbanan<br />

längs Nyebrogatan. Allmänheten välkomnades att<br />

prova elcykel, delta i frågetävling kring cykling och<br />

prata om trafiksäkerhet med bland annat polisen.<br />

En lokal cykelhandlare bistod, på uppdrag av<br />

kommunen, med enklare cykelservice och Cykelfrämjandet<br />

erbjöd rabatterat medlemskap.<br />

Ge bort ett<br />

medlemskap<br />

i höst!<br />

(så ingår även 2023)<br />

Födelsedag, dop eller bara en trevlig gest – ge bort ett<br />

medlemskap i Cykelfrämjandet! Din gåva stödjer vårt<br />

arbete med att göra cyklingen trygg och smidig, så att fler<br />

kan cykla mer året om. <strong>Cykling</strong> är mer än bara transport.<br />

Det är frihet!<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap<br />

DIGITAL CYKELTRÄFF 26 OKTOBER:<br />

Cyklistvelometern <strong>2022</strong><br />

Ta del av resultaten från Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning.<br />

Vad tycker cyklister och har det förändrats över tid? Hur<br />

kan vi använda resultaten som verktyg för förändring? Vi ses 26<br />

oktober klockan 19.00–20.30 på Zoom!<br />

Läs mer och anmäl dig på cykelframjandet.se/digital-cykeltraff<br />

5. Cyklig sommar<br />

i Backa<br />

CYKELUTMANINGEN 7–25 NOVEMBER:<br />

Utmana kollegorna!<br />

Tävling!<br />

I stadsdelen Backa i Göteborg pågick mycket<br />

aktiviteter under sommaren för att skapa en trygg<br />

och levande mötesplats. Bakom initiativet Sommar<br />

i Backa står kommunala bostadsbolaget Poseidon.<br />

Trafikkontoret var en av aktörerna på plats och<br />

erbjöd utlåning av mountainbikes, sparkcyklar, trehjulingar<br />

och taxicyklar för barn i olika åldrar.<br />

– Utlåningen blev så populär att vi var tvungna<br />

att begränsa tiden man kunde låna en cykel.<br />

Många barn återkom dag efter dag, säger Anette<br />

Thorén, en av projektledarna från Trafikkontoret.<br />

Cykelentusiasten Mats, från den ideella cykelverkstaden<br />

i Tuve, servade och fixade Backabornas<br />

cyklar. Flera hade inte cyklat på länge på grund av<br />

punktering eller någon trasig del.<br />

– Vi hoppas kunna göra något liknande nästa<br />

sommar och kanske skala upp så att cykelaktiviteter<br />

kan erbjudas på fler platser runtom i Göteborg,<br />

berättar Anette.<br />

Vill du utmana dig själv att komma igång med – eller hålla uppe<br />

– cykelpendlingen i höst? Prata med kollegorna och anmäl er till<br />

Cykelutmaningen <strong>2022</strong> – årlig lagtävling som går ut på att medarbetare<br />

vid samma arbetsplats tävlar mot varandra i att cykla så<br />

mycket som möjligt mellan den 7–25 november. Vinnarlaget får<br />

ett fint diplom och cykelvänliga priser. Utmaningen arrangeras av<br />

Cykelvänligast, en kostnadsfri digital plattform som ger stöd och<br />

inspiration till företag som vill blir mer cykelvänliga arbetsplatser.<br />

Läs mer och anmäl ditt lag på cykelvänligast.se/cykelutmaningen<br />

Cykelfrämjandet i debatt<br />

Vi skriver debattartiklar för att påverka politiken i en cykelvänlig<br />

riktning. Till exempel ”Vilken framtid har cykeln i Umeå?” av Rune<br />

Karlberg, Cykelfrämjandet Norrbotten och ”Bättre tätorter med färre<br />

parkeringar” av Tomas Stanislawski, Cykelfrämjandet Kristianstad.<br />

cykelframjandet.se/opinion/<strong>2022</strong>/09/15/cykelframjandet-i-debatt<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 19


MEDLEM<br />

Cykelturveckan i Ulri<br />

Ulricehamn stod värd för årets<br />

Cykelturvecka i samarbete med<br />

Cykelfrämjandet. <strong>Cykling</strong> tog ett<br />

snack med Ulricehamns turistchef<br />

Helena Haglund, som var med och<br />

arrangerade de cykelintensiva<br />

sommardagarna.<br />

Det här var Ulricehamns andra<br />

Cykelturvecka. Berätta!<br />

– Ja, första gången var 2005. Den här<br />

gången var det i ett något mindre format,<br />

men en lika härlig stämning med omkring<br />

150 cyklister från olika delar av Sverige –<br />

ett rutinerat gäng som hade avverkat ett<br />

stort antal Cykelturveckor. Det fanns en<br />

stark sammanhållning bland deltagarna<br />

och det blev många trevliga möten och<br />

kära återseenden. Vi fick också massor av<br />

tips under veckan vilket underlättade vårt<br />

arbete.<br />

Hur såg dagarna ut?<br />

– Varje morgon började med samling vid<br />

kansliet och en kort genomgång och uppvärmning<br />

inför dagens rundor. Vi erbjöd<br />

tre rundor varje dag på 30 km, 50 km och<br />

70 km. Många valde de lite kortare rutterna<br />

och några få den längsta turen. Våra cykelreparatörer<br />

var på plats varje morgon för att<br />

hjälpa till med eventuella cykelproblem.<br />

– Vi lade ner mycket tid på att skylta rutterna,<br />

så varje morgon i ottan gav vi oss ut för<br />

att skylta upp de tre rundorna som gick i fyra<br />

olika väderstreck. Varje eftermiddag skulle<br />

allt samlas in och sorteras för att nästa morgon<br />

sättas upp i en annan del av kommunen.<br />

– Rutterna var planerade så att det skulle<br />

finnas mat och kaffe att tillgå oavsett om<br />

man cyklade en kortare eller lite längre<br />

sträcka. Vi hade även en mobil aktör som<br />

byggde upp ett kök utefter de rutterna där<br />

det var lite längre mellan stoppen.<br />

Cykelturveckan i Ulricehamn är mer<br />

än cykling. Vad fanns det för andra<br />

aktiviteter?<br />

– Vi ordande allsång, dansbandskväll och<br />

utomhusbio liksom en traditionsenlig<br />

avslutningsmiddag. Det fanns en konferencier<br />

och ett musikband både på invigningen<br />

och avslutningen, något som förhöjde<br />

upplevelsen och skapade en riktigt<br />

härlig stämning.<br />

– Onsdagens aktivitetsdag och cykelkortege<br />

var också uppskattad och vi var drygt<br />

hundra personer som cyklade i strålande<br />

solsken ut till Vings Kvarn. Här togs vi<br />

emot med fiolspel och kaffe med hembakta<br />

kakor.<br />

Vad tyckte deltagarna om<br />

arrangemanget?<br />

– Vi fick väldigt positiv feedback på servicen<br />

kring arrangemanget, att det var noggrant<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

Hallå<br />

där!<br />

cehamn<br />

skyltat och att det fanns många aktiviteter<br />

under veckan. Just skyltningen var viktig<br />

för oss och fick bra hjälp av Fritidsförvaltningen.<br />

Många har sagt att de vill komma<br />

tillbaka och uppleva mer av Ulricehamn, så<br />

det ser vi ser vi fram emot och tolkar som<br />

ett gott betyg!<br />

FOTO: LINNEA PERSSON/NUAB.EU<br />

Kent Larsson, kassör i<br />

Cykelfrämjandets riksstyrelse och<br />

hedersmedlem i Cykelfrämjandet<br />

Hur var Cykelfrämjandet som organisation när<br />

du blev medlem 1971?<br />

– På 70-talet bestod styrelsen av äldre herrar<br />

som såg Cykelfrämjandet som en ganska intern<br />

förening. Det var inte många kretsar som var med<br />

på årsmöten. Vi som deltog från Göteborg var<br />

nya och kom med flera motioner, men herrarna<br />

var mer intresserade av att sluta i tid för att hinna<br />

till middagen. Idag är det många fler kretsar och<br />

medlemmar som är engagerade runt om i landet.<br />

Du blev utnämnd till hedersmedlem i Cykelfrämjandet<br />

i år för din fantastiska insats som<br />

kassör i riksstyrelsen, men också för ditt långa<br />

engagemang i föreningen. Berätta!<br />

– Jag var med när Göteborgskretsen återbildades<br />

1975. Då satt jag med i styrelsen och var revisor<br />

under många år. Det var först 2014 som jag började<br />

engagera mig i riksföreningen. Det fanns ingen<br />

kassör från början och det var lite rörigt med<br />

ekonomin i föreningen. Men jag är bra på siffror<br />

och kunde hjälpta till med det. Det är en roll som<br />

passar mig bra.<br />

Vad får dig att fortsatta vara medlem?<br />

– Jag har aldrig funderat på att inte vara medlem.<br />

<strong>Cykling</strong>en är en del av den jag är och Cykelfrämjandet<br />

är både gemenskap och samhörighet.<br />

Har Cykelturveckan bidragit till<br />

att utveckla Ulricehamn som<br />

cykeldestination?<br />

– Ja, absolut! De underlagen för cykelrutterna<br />

som vi arbetade fram inför Cykelturveckan<br />

kommer att ligga till grund<br />

för vår fortsatta utveckling när det gäller<br />

besöksnäringen och cykelturismen. Vi vill<br />

arrangera ett liknande event, men vill då<br />

försöka nå ut till en bredare målgrupp där<br />

vi även kan erbjuda annan cykling som tex<br />

MTB/stigcykling vid sidan av de mer traditionella<br />

rundorna.<br />

KENT LARSSON<br />

Aktuell som: Medlem i Cykelfrämjandet sedan 1971,<br />

tillhör Göteborgskretsen och är kassör i riksstyrelsen<br />

Ålder: 69 år<br />

Bor: Alingsås<br />

Kent har alltid varit ”cyklisten” i gruppen och på<br />

jobbet. Han deltog i cykeldemonstrationer på<br />

70-talet under parollen ”Bli fri – Bilfri” och har kört<br />

Vätternrundan samt deltagit på Cykelturveckan<br />

under 20 av de senaste 25 åren. Förr i tiden<br />

cyklade han 1 000 mil per år, men tröttnade på<br />

att räkna cykelmilen och nu blir det inte lika långt.<br />

Numera uppskattar han sin vikcykel med elmotor.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong> 21


DEBATT<br />

Per Nilsson och Anna Niska<br />

Så kan kommuner och regioner<br />

bidra till ökad cykling<br />

Till 2035 ska cyklingen fördubblas<br />

i Sverige. Det föreslår VTI, Statens<br />

väg- och transportforskningsinstitut,<br />

i en rapport som tagits fram på<br />

uppdrag av regeringen. Men redan<br />

nu finns mycket som kommuner<br />

och regioner kan göra för att bidra<br />

till bättre folkhälsa, ökad tillgänglighet<br />

och minskad klimatpåverkan,<br />

skriver VTI och regeringens<br />

kommitté för främjande av fysisk<br />

aktivitet.<br />

Vår stillasittande livsstil är på väg att<br />

bli ett hot mot folkhälsan i Sverige.<br />

Idag är såväl barn som vuxna inaktiva<br />

cirka 70 procent av sin vakna tid, vilket<br />

är en riskfaktor för såväl fysisk som<br />

psykisk ohälsa.<br />

Samtidigt står vi inför en klimatomställning<br />

som innebär att utsläppen<br />

av växthusgaser ska minska dramatiskt.<br />

De klimatmål som riksdagen<br />

ställt sig bakom slår fast att Sverige<br />

inte ska ha några nettoutsläpp år 2045.<br />

För inrikes transporter ska utsläppen<br />

minska med 70 procent redan till 2030.<br />

Att gå eller cykla i vardagen är en av<br />

de viktigaste formerna av fysisk aktivitet<br />

som stärker muskler, hjärta och<br />

kondition – vilket kan ge bättre sömn<br />

och psykisk hälsa och förebygga en<br />

mängd sjukdomar. Samtidigt bidrar<br />

cykling till bättre framkomlighet,<br />

lägre buller och minskade utsläpp.<br />

Hösten 2021 fick VTI i uppdrag av<br />

regeringen att föreslå mål för ökad<br />

cykling. I den rapport som nyligen<br />

lämnades över till regeringen föreslår<br />

VTI följande mål till 2035:<br />

– <strong>Cykling</strong>en ska fördubblas.<br />

– Cykelresornas andel av resor kortare<br />

än 10 km ska öka till 45 procent.<br />

– Cykelresornas andel av det totala<br />

antalet resor för barn i grundskoleåldern<br />

ska öka till 50 procent.<br />

Rapporten visar att det finns en stor<br />

potential för att fler kortare resor i<br />

vardagen ska ske med cykel. Drygt en<br />

tredjedel av alla bilresor i Sverige är<br />

kortare än fem kilometer. 93 procent<br />

av befolkningen har mindre än 20<br />

minuters väg med cykel till en livsmedelsbutik,<br />

96 procent har mindre<br />

än 20 minuter till grundskolan och 85<br />

procent har mindre än 20 minuter till<br />

en vårdcentral med cykel.<br />

För att Sverige ska nå målen för<br />

cykling krävs insatser från alla delar av<br />

samhället. Men redan nu kan kommuner<br />

och regioner gå före och erbjuda<br />

en infrastruktur som gör det lättare att<br />

nå de nationella målen. Regeringens<br />

nationella cykelstrategi från 2017 föreslår<br />

bland annat:<br />

– Lyft cykeltrafikens roll i<br />

samhällsplaneringen.<br />

– Förbättra drift och underhåll på<br />

vägnätet för cykeltrafik.<br />

– Förbättra förutsättningarna för<br />

barn och ungas cyklande.<br />

– Främja pendlingsresor på cykel.<br />

Ingen aktör kan ensam åstadkomma<br />

ett samhälle som främjar fysisk aktivitet<br />

och löser miljö- och klimatproblemen.<br />

Men genom att göra det lättare<br />

för alla att gå eller cykla mer i vardagen<br />

kan landets kommuner och regioner<br />

ge ett viktigt bidrag för att nå dit. Det<br />

är en investering som ger invånarna<br />

utdelning på tre plan: bättre hälsa,<br />

minskad klimatpåverkan och ökad<br />

framkomlighet.<br />

Per Nilsson,<br />

ordförande för Kommittén för<br />

främjande av ökad fysisk aktivitet<br />

Anna Niska,<br />

forskningsledare på VTI och<br />

föreståndare för Cykelcentrum<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du<br />

cyklar? Dessutom kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och<br />

aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

25% PÅ HOUDINIS HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder.<br />

Den här säsongen är 100% av tygerna<br />

återvunna, återvinningsbara,<br />

förnybara, biologiskt nedbrytbara eller<br />

Bluesign-certifierade. Som medlem i<br />

Cykelfrämjandet får du 25% rabatt på<br />

hela sortimentet. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 december <strong>2022</strong> och kan inte<br />

kombineras med andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

20% PÅ HÖVDING<br />

Cykla säkert med frihetskänsla! Möt<br />

hösten med Hövding – nu med 20% rabatt<br />

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet.<br />

Du sparar 700 kr (ord pris 3499 kr).<br />

Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2022</strong> och kan inte kombineras<br />

med andra erbjudanden.<br />

hovding.se<br />

15% PÅ HANDSYDDA CYKELVÄSKOR<br />

L’ateljé tillverkar cykelväskor i liten skala<br />

i Östergötland, både till cykelpendlaren<br />

och till äventyraren. Välj mellan flera<br />

modeller från styrväska till måttanpassad<br />

väska för just din cykelram eller cykelkorg<br />

– nu med 15% rabatt för dig som är medlem<br />

i Cykelfrämjandet. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 december <strong>2022</strong>.<br />

Sök på @latelje.bags i sociala medier eller skriv<br />

till latelje@outlook.com.<br />

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar<br />

du alltid förmånliga erbjudanden på<br />

cykelpaketresor hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i Cykelfrämjandet<br />

får 15% på Cykelkartan från Norstedts<br />

förlag. Kartserien täcker Götaland, stora<br />

delar av Svealand samt området runt<br />

Siljan. Erbjudandet gäller till och med<br />

31 december <strong>2022</strong> och gäller ej redan<br />

nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ<br />

REGNSKYDD<br />

OCH VÄSKOR<br />

Som medlem hos<br />

Cykelfrämjandet får<br />

du just nu 15% rabatt på alla produkter<br />

i kategorin Väskor och regnskydd hos<br />

Sweden by Bike. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 december <strong>2022</strong> och gäller<br />

ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


RETURADRESS:<br />

AVSÄNDARE:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box Järnvägsgatan 3 36<br />

101 131 54 20 Nacka Stockholm<br />

Cykla säkert<br />

året runt<br />

Just nu får du som medlem i Cykelfrämjandet<br />

20% rabatt på Hövding på cykelframjandet.se/<br />

erbjudanden. Erbjudandet gäller hela <strong>2022</strong> och<br />

kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!