16.12.2021 Views

Tidningen Cykling 4 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 4-<strong>2021</strong><br />

UTBLICK<br />

CYKLANDE FLICKOR<br />

I BANGLADESH<br />

DEMOKRATI<br />

VAD BETYDER<br />

CYKELN FÖR DIG?<br />

CYKELPIONJÄREN<br />

HON FICK NAMNET<br />

”TILLIE THE<br />

TERRIBLE SWEDE”<br />

100 år<br />

av demokrati


Cykla säkert<br />

året runt<br />

hovding.com


INNEHÅLL<br />

08<br />

KVINNLIGA PIONJÄRER<br />

Cykel som redskap<br />

för frigörelse.<br />

10<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Därför ska du<br />

bli volontär.<br />

20<br />

BANGLADESH<br />

Flickorna som<br />

utmanar normen.<br />

14<br />

SVENSKA CYKELÄVENTYR<br />

12 semestertips<br />

från hela landet.<br />

24<br />

CYKELKÖKET<br />

Verkstad och<br />

gemenskap.<br />

12<br />

FÖREBYGG SKADOR<br />

Så blir cyketuren<br />

en njutning.<br />

23<br />

MEDLEMSFÖRMÅNER<br />

Rabatter och erbjudanden som<br />

gör cyklingen roligare.<br />

30<br />

CYKELSEGER PÅ COP26<br />

Lobbying och aktivism<br />

ger resultat.<br />

34<br />

DEBATT<br />

Läkare: ”Många vinster<br />

med aktiva transporter”<br />

Demokrati,<br />

frihet och<br />

cykellycka<br />

I år firar Sveriges demokrati 100 år. Hösten<br />

1921 fick kvinnor för första gången rösta i<br />

riksdagsval och kunde väljas till riksdagsledamöter.<br />

100 år senare fick Sverige sin<br />

första kvinnliga statsminister. Historiskt.<br />

Och på tiden, trots turbulensen.<br />

Vad har cykeln med demokrati och<br />

kvinnans frigörelse att göra? Många vet<br />

att cykeln har haft en viktig roll i kampen<br />

för lika och allmän rösträtt och att vi hade<br />

kvinnliga (svenska) elitcyklister i slutet av<br />

1800-talet. I det här numret får vi bekanta<br />

oss med några av dåtidens kvinnliga<br />

cykelpionjärer och se exempel på initiativ<br />

(cykelkurser, cyklande bibliotek och<br />

cykelkök) där cykeln fortfarande spelar<br />

en viktig roll för jämställdhet, integration<br />

och möjlighet till utbildning och arbete.<br />

För visst är cykeln makalös? Som en<br />

riktigt bra vän som du både kan ha roligt<br />

med och som ställer upp när det gäller. På<br />

sid 16–19 hyllas vår tvåhjuliga vän, med<br />

kärleks förklaringar som kan sammanfattas<br />

med orden frihet och glädje.<br />

Påminn dig själv och inspireras av allt<br />

det fantastiska som cykeln för med sig.<br />

Nästa år är det valår. Mot bakgrund av den<br />

politiska utvecklingen behöver vi cyklister<br />

visa våra folkvalda ännu tydligare<br />

att vi menar allvar när vi kräver bättre<br />

cykelvägar – en förutsättning för klimatet,<br />

hälsan och den social hållbarheten. Och<br />

glöm inte, det är du som är medlem som<br />

ger oss kraften att skapa ett cykelvänligt<br />

samhälle!<br />

God jul på er och cykla mer, med ljus och<br />

reflex, så alla ser!<br />

Tatjana Boric-Persson, Chefredaktör<br />

3


LEDARE<br />

”När det görs skillnad på<br />

färdmedel görs det också<br />

skillnad på människor”<br />

PCC:s senaste rapport är glasklar:<br />

vårt sätt att leva leder till klimatrelaterade<br />

naturkatastrofer som hotar vår<br />

livsmiljö. Därför krävs kraftigt minskade<br />

utsläpp av växthusgaser. Våra<br />

resvanor utgör en stor del av vår negativa<br />

klimatpåverkan och måste förändras. Men<br />

den nödvändiga omställningen till hållbar<br />

mobilitet försvåras av den ojämlikhet som<br />

finns i infrastrukturen.<br />

Det är stora skillnader på framkomlighet,<br />

bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet<br />

mellan olika färdmedel. Den privata bilen<br />

har en ohotad plats i våra städer och samhällen<br />

på bekostnad av alla oss som har<br />

valt att inte äga och/eller köra bil av vana.<br />

När det görs skillnad på färdmedel görs det<br />

också skillnad på människor.<br />

Bilen har givetvis en viktig roll, inte<br />

minst på landsbygden. Men vi måste skilja<br />

på bilresor som görs av vana och bilresor<br />

som görs av behov. Varannan bilresa i Sverige<br />

är kortare än fem kilometer. Det tycks<br />

osannolikt att majoriteten av dessa bilresor<br />

görs av behov där bilen är oumbärlig för<br />

resans ändamål och inte kan ersättas med<br />

andra transportmedel.<br />

Våra samhällen och liv är byggda kring<br />

bilen och den ojämlika infrastrukturen<br />

syns överallt. Ett exempel är underhåll<br />

och drift. Det är vanligt att buskar och grenar<br />

växer ut över gång- och cykelbanorna<br />

vilket inte bara minskar ytan, utan kan<br />

innebära allvarliga skador för cyklisten.<br />

Trots felanmälningar är det väldigt lite<br />

som görs. Frågan är om det hade varit<br />

samma slapphet om bilvägen minskade<br />

med 20–30 procent på grund av växtlighet?<br />

Hade det varit okej att bilens lack<br />

repades av en taggig buske, något som för<br />

en cyklist kan innebära skador på ögon<br />

och ansikte?<br />

Ett annat exempel är alla tunnlar och<br />

broar för gång- och cykelbanor. Medan<br />

bilar har fri framkomlighet får gång- och<br />

cykeltrafiken ta sig genom mörka tunnlar<br />

med inte alltför sällan skarpa kurvor i<br />

anslutning till uppförs- och nedförsbackar.<br />

Ett vanligt argument här är trafiksäkerhet,<br />

men planskildheten mellan färdmedlen<br />

kan ju med fördel vara tvärtom. Ett annat<br />

alternativ är att låta färdmedlen korsa i<br />

samma plan och skapa smidiga och säkra<br />

övergångar för gång- och cykeltrafik.<br />

Bilnormen behöver utmanas av politiker,<br />

samhällsplanerare och trafikplanerare.<br />

Förvisso görs satsningar på hållbar mobilitet<br />

och beteendeförändring här och där,<br />

men inte på det genomgripande sätt som<br />

krävs. Det här är djupt oansvarigt och orättfärdigt<br />

då både klimatet och folkhälsan<br />

kräver en snabb omställning till hållbar<br />

mobilitet. Vi kan inte fortsätta planera och<br />

bygga för bilen samtidigt som vi kompletterar<br />

med ”lite hållbar mobilitet” vid sidan<br />

om. Det räcker inte.<br />

Ojämlikheten bland våra transportmedel<br />

kan inte accepteras. Ska vi nå målet om att<br />

minska utsläppen från transport sektorn<br />

med 70 procent till 2030 räcker det inte<br />

med elektrifiering och biodrivmedel –<br />

antalet bilresor måste minska. Städer som<br />

satsar på bilfria gator och zoner är mer<br />

attraktiva än städer där bilen prioriteras.<br />

Aktiva resor gör oss dessutom både piggare<br />

och friskare. Det finns många genomtänkta<br />

handlingsplaner och strategidokument<br />

för hållbar mobilitet både nationellt<br />

och lokalt. Nu är det dags att omsätta dessa<br />

i praktiken – ett utmärkt nyårslöfte för<br />

våra politiker!<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande Cykelfrämjandet<br />

Marie Pellas,<br />

vice ordförande Cykelfrämjandet<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!<br />

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver<br />

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer<br />

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring<br />

när du cyklar, liksom fyra nummer av<br />

vår finfina medlemstidning <strong>Cykling</strong>. Medlemskapet<br />

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga<br />

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).<br />

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp<br />

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen<br />

redan är medlem kostar det bara 75 kr per<br />

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka<br />

en valfri summa.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Matilda ”Tillie” Andersson,<br />

foto: Alice Olson Roepke (CC BY-SA 4.0)<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

Debattartiklar och insändare välkomnas, men<br />

arvoderas inte och kan redigeras.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk.<br />

<strong>Cykling</strong> går även att läsa online på<br />

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den<br />

som medverkar i tidningen med text eller bild<br />

anses medge detta inom arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN THULE<br />

Väskor från Thule för dina<br />

skidor, snowboards och<br />

pjäxor – nu med 20% rabatt!<br />

Dags för ett härligt vinteräventyr? Passa på att ladda upp med nya<br />

väskor för din vinterutrustning! På cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

kan du beställa från Thule RoundTrip-kollektionen som ger extra skydd<br />

och gör det enklare att resa när du ska ut i backarna. Frågor? Kontakta<br />

Thule Store Stockholm eller Thule Store Malmö. Erbjudandet gäller till<br />

28 februari 2022 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.<br />

Thule Store Stockholm<br />

Kungsgatan 12-14, Stockholm<br />

Tel: 08-128 170 00<br />

thulestore.stockholm@thule.com<br />

Thule Store Malmö<br />

Fosievägen 11, Malmö<br />

Tel: 040-635 90 50<br />

thulestore.malmo@thule.com


NYHETER<br />

75 miljoner<br />

Så mycket ger Trafikverket i stöd till 17 kommuner<br />

och regioner för att bland annat anlägga nya gångoch<br />

cykelbanor, binda samman befintliga cykelnät<br />

med varandra och driva projekt som ökar intresset<br />

för cykling.<br />

”Vad jag saknar är en lagstiftning<br />

som säger att elsparkcyklar är ett<br />

särskilt fordon och inte en cykel.<br />

Det är två olika fordon som kräver<br />

två sorters regleringar”<br />

Säger Malmös kommunalråd Andreas Schönström<br />

(S) till Dagens Industri apropå elsparkcykelkaoset.<br />

Gävle får nytt<br />

cykelparkeringshus<br />

Gävle kommun vill bygga för en mer klimatvänlig<br />

stad. Därför går 100 miljoner kronor till klimatvänliga<br />

satsningar. Ett nytt cykelparkeringshus där<br />

cykeln kan parkeras säkert mot en avgift är en del av<br />

kommunens gröna investering.<br />

Halverat antal<br />

elscootrar i<br />

Stockholm<br />

Antalet elscootrar i Stockholm kommer att<br />

minska från dagens 23 000 till 12 000 från<br />

och med årsskiftet. Antalet uthyrningsföretag<br />

begränsas från dagens åtta till tre. Vidare<br />

införs en hastighetsbegränsning på max 15<br />

km/h timmen under fredags- och lördagskvällar<br />

från klockan 22. Elscootrar måste tas<br />

bort från trottoarer inom två timmar. Dessutom<br />

kommer varje elscooter att avläggas en<br />

avgift på 1 400 kronor per år. Det beslutade<br />

Stockholms stad i början av november i år.<br />

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm,<br />

uppger för TT att huvudskälet till beslutet är<br />

att det under det senaste året varit för många<br />

elsparkcyklar i staden som skapat ”kaos på<br />

vissa gator”. Tanken med de nya reglerna är<br />

att bolagen ska ta hand om scootrarna bättre.<br />

Malmö ska få sitt första<br />

supercykelstråk<br />

Redan 2022 planerar Malmö stad att börja bygga det första supercykelstråket.<br />

Planen är att det ska byggas totalt sex superstråk i<br />

Malmö.<br />

– Fler och bättre cykelbanor behövs om cyklandet ska kunna<br />

fortsätta öka i Malmö, säger Axel Pihl, projektledare på Cykelfrämjandet<br />

och själv bosatt i Malmö.<br />

Ett supercykelstråk definieras som den snabbaste och genaste<br />

vägen med så få stopp som möjligt för cyklisterna. Det innebär<br />

också bättre korsningar för cyklister och att cyklar ges företräde<br />

vid möten med annan trafik genom cykelöverfart, tunnel eller bro.<br />

– Jag hoppas att resultatet blir en riktigt bra cykelbana och att<br />

man inte börjar tumma på utformningen när det väl ska byggas.<br />

Det saknas cykelstråk genom centrala Malmö i öst-västlig riktning<br />

så det här är mycket välkommet, berättar Axel Pihl.<br />

Regeringen vill förenkla<br />

reseavdraget<br />

Regeringen föreslår att det nuvarande reseavdraget ersätts med en<br />

enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion.<br />

Det nya förslaget innebär en skattelättnad för fler pendlare jämfört<br />

med i dag, att reglerna blir enklare samt att resurser omfördelas<br />

från personer som bor i storstadsområden till de som bor i övriga<br />

delar av landet. Cykelfrämjandet välkomnar regeringens initiativ<br />

och önskar att cykelpendlingen lyfts tydligt i det nya förslaget.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


NYHETER<br />

Paris vill bli 100%<br />

cykelvänligt<br />

Paris förvandlas snabbt till en av Europas främsta<br />

cykelstäder. I den senaste cykelplanen för <strong>2021</strong>–2026,<br />

Plan Velo: Act 2, satsar staden på ökat antal separerade<br />

cykelvägar och bättre underhåll. Paris borgmästare<br />

Anne Hidalgo har påbörjat arbetet med den så kallade<br />

15-minutersstaden. Redan nu är 70 procent av bilparkeringsplatserna<br />

på gator borta. Den nya cykelplanen går<br />

ett steg länge: 100 000-tals nya cykelparkeringsplatser<br />

ska byggas samtidigt som bilparkeringsplatser fortsätter<br />

att tas bort. Heja Paris!<br />

Serietidning<br />

ska få fler<br />

barn att cykla<br />

Tusentals svenska skolbarn har under hösten<br />

fått hem Min cykel & jag – en serietidning full av<br />

cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva<br />

transporter. Svenska Cykelstäder och Story<br />

House Egmont ligger bakom initiativet vars syfte<br />

är att få fler barn att gå och cykla till skolan.<br />

Seritidningen Min cykel & jag är ett roligt och kunskapshöjande<br />

material för barn som ska börja skolan. I samarbete med Story<br />

House Egmont har Svenska Cykelstäder tagit fram materialet i<br />

tidningen. Här får de unga läsarna bland annat träffa lodjuret och<br />

seriefiguren ”Robin” och lära sig om vilken utrustning som måste<br />

finnas på en cykel, olika trafikregler och varför det är så bra att<br />

cykla till skolan. Tecknade serieberättelser varvas med spel och<br />

kluriga pyssel- och faktasidor.<br />

Tidigare i höstas lanserades det digitala verktyget Cykelvänlig<br />

skola av bland annat Svenska Cykelstäder och Cykelfrämjandet.<br />

Den digitala plattformen hjälper skolor, kommuner och föräldrar<br />

att underlätta för barnens cykling till skolan. Min cykel & jag är en<br />

del av satsningen för barns rörelse och hälsa.<br />

Serietidningen har under höstterminen delas ut gratis till skolbarn<br />

i åldern 6–9 år i inledningsvis nio svenska kommuner och<br />

regioner. Planen är att tidningen ska tryckas kontinuerligt och det<br />

finns möjlighet för fler kommuner, regioner, företag och andra att<br />

delta i framtiden.<br />

Barcelona vill<br />

skrota gamla bilar<br />

Bor du i Barcelona och har en icke-miljövänlig bil? Då<br />

kan du skrota din gamla miljöbov och få gratis kort till<br />

kollektivtrafiken som är giltigt i tre år!<br />

Velo-City i<br />

Ljubljana 2022<br />

Sloveniens huvudstad Ljubljana står värd för världens<br />

största cykelmobilitetskonferens Velo-City den 14 till<br />

17 juni 2022. Ljubljana är också en i raden av städer som<br />

har bestämt sig för att stänga sin stadskärna för bilar<br />

och prioritera fotgängare och cyklister framför motoriserad<br />

trafik.<br />

Belgisk handlingsplan<br />

för cykling<br />

Belgiens handlingsplan för cykling ska hjälpa fler belgare<br />

att välja cykeln genom att göra det enklare att ta<br />

med cykeln tåg, fler cykelvänliga finanspolitiska åtgärder<br />

och bekämpning av cykelstölder.<br />

– Belgien var ett av de sista länderna i Europa som<br />

saknade en nationell handlingsplan för cykling. Mer<br />

cykling ger mindre utsläpp, men bidrar också till bättre<br />

folkhälsa och trivsamma städer, säger Henk Swarttouw,<br />

ordförande för ECF och medlem i Cykelfrämjandet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 7


100 ÅR AV DEMOKRATI<br />

Vad har cykeln med<br />

kvinnlig rösträtt att göra?<br />

När säkerhetscykeln med kedjedrift och två lika stora hjul introducerades på 1880-talet kom<br />

cykeln snabbt till användning i många olika sammanhang. Inte minst för tidens kvinnor<br />

blev den ett redskap för både personlig och politisk frigörelse. För arbetarklassens kvinnor<br />

öppnade det sig möjligheter att tjäna pengar på cyklingen. För kvinnor ur borgarklassen<br />

blev cykeln viktig i den politiska rörelsen för medborgerliga rättigheter. Träffa några av de<br />

främsta kvinnliga cykelpionjärerna. Text: Charlotte Hagström och Lars-Eric Jönsson<br />

Annie ”London derry” Cohen Kopchovsky<br />

(1870–1947) hade invandrat från Lettland till USA.<br />

Hon var gift, hade tre barn och levde under små<br />

omständigheter. 1894 inledde hon, trots att hon just<br />

hade lärt sig cykla, en cykeltur jorden runt. Hon<br />

hade då antagit artistnamnet Londonderry. Turen<br />

startade i Boston. Förutom att hon snabbt lärde sig<br />

cykla var hon en mycket bra historieberättare och<br />

affärskvinna. Både under och efter resan tjänade<br />

hon pengar på att berätta om sina äventyr. Londonderry<br />

var den första kvinnan som cyklade jorden<br />

runt. Liksom många andra av det sena 1800-talets<br />

kvinnliga cykelpionjärer dog hon obemärkt.<br />

Londonderry var den<br />

första kvinnan som<br />

cyklade jorden runt.<br />

Nanny Palmkvist (1862–1940) var folkskollärare och rösträttsaktivist. Hon<br />

var engagerad i folkbildning, propagerade för att kvinnor skulle ha tillgång<br />

till hela arbetsmarknaden och för lika lön för kvinnor och män. Hon var även<br />

en hängiven cyklist och cyklade både ofta och långt. Sommaren 1891 cyklade<br />

hon från Helsingborg till Trondheim och hem igen, året efter till Jönköping för<br />

att delta i ett lärarinnemöte. I tidningen Idun beskriver hon 1892 cykelfärden<br />

genom södra Sverige och konstaterar att ”Hälsa är lycka. Velocipedridt befordrar<br />

hälsa. Ergo: Velocipedridt befordrar lycka”.<br />

Nanny Palmqvist cyklade från Skåne<br />

till Norge och sa ”Hälsa är lycka.<br />

Velocipedridt befordrar hälsa. Ergo:<br />

Velocipedridt befordrar lycka”.<br />

8<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


100 ÅR AV DEMOKRATI<br />

Tillie the Terrible Swede, som hon<br />

kallades, vann åtskilliga cykeltävlingar<br />

och slog rekord efter rekord.<br />

Frances Willard såg<br />

cykeln som vägen<br />

till fysisk träning<br />

men också till det<br />

offentliga rummet<br />

och kvinnors<br />

jämställdhet.<br />

Matilda ”Tillie” Andersson (1875–1965) föddes i Skåne och emigrerade som<br />

sextonåring till Chicago. Efter att först ha försörjt sig som sömmerska inledde<br />

hon en remarkabel tävlingskarriär, framför allt inom velodromcykling. Hon<br />

hade stor framgång i de populära sexdagarstävlingarna där det gällde att<br />

under två timmar cykla på maxfart. Av de 130 tävlingar hon deltog i vann<br />

hon 123. Hon slog rekord efter rekord och fick smeknamnet Tillie the Terrible<br />

Swede. Hennes karriär sträckte sig från 1893 till 1902 då cykeltävlingar för<br />

kvinnor förbjöds i USA. Hon ansågs då vara världens främsta kvinnliga cyklist.<br />

Frances Willard (1839–1898) var en<br />

amerikansk medborgarrättsaktivist<br />

som framförallt gjorde sig känd för<br />

arbetet för nykterhet och kvinnlig<br />

rösträtt. Hon insåg tidigt cykelns<br />

betydelse för kvinnlig frigörelse. Vid<br />

53 års ålder beslöt hon sig för att lära<br />

sig cykla. 1895 gav hon ut boken A<br />

Wheel Within a Wheel som skildrar<br />

hur det gick till. Hon beskrev noga<br />

hur man bestiger, sitter, trampar,<br />

svänger, stannar och stiger av sin<br />

cykel. För den samtida kvinnan,<br />

menade Willard, var cykeln vägen<br />

till fysisk träning men också till det<br />

offentliga rummet och kvinnors<br />

jämställdhet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong><br />

9


FRIHET PÅ CYKEL<br />

Vad? Frihet på cykel är Cykelfrämjandets<br />

cykelkurser för vuxna.<br />

Under <strong>2021</strong> utbildades ca 900 nya<br />

cyklister av ca 400 volontärer och<br />

sommarjobbare.<br />

Var? Hålls i Stockholm, Göteborg och<br />

Malmö men även på mindre orter.<br />

Hur? 6–10 kurstillfällen á 2 h per gång,<br />

vanligtvis 10–15 deltagare och 3–5<br />

instruktörer.<br />

Vill du bli volontär? Cykelfrämjandet<br />

har gratis utbildningar för blivande<br />

instruktörer.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se


FOTO: MARTIN SPAAK<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Cykelglädje<br />

som smittar<br />

Att lära sig cykla ger frihet och öppnar många dörrar i samhället. Men<br />

att lära ut cykling genom Cykelfrämjandets kurser Frihet på cykel är<br />

minst lika givande.<br />

– Det är väldigt roligt att dela den här glädjen som man ser när<br />

deltagarna lärt sig cykla: ”Jag kan cykla”, skriker de så det hörs över<br />

halva Hjällbo, berättar Paul Johansson, volontär på Cykelfrämjandets<br />

kurser i Göteborg. Text: Elisabet Dahlstrand<br />

et är lätt tro att alla vuxna kan<br />

cykla, men det stora intresset för<br />

Cykelfrämjandets cykelkurser för<br />

vuxna visar att det inte stämmer.<br />

Det finns flera skäl till varför många vuxna<br />

inte kan cykla i dagens Sverige. Vissa är<br />

uppväxta i en kultur där cykling anses vara<br />

enbart för pojkar och män eller där cykel är<br />

till för de som inte har råd med bil. Andra<br />

kommer från bildominerade samhällen där<br />

cykelinfrastruktur saknas för vardagscykling<br />

och där cykeln ses som ett fritidsnöje.<br />

Att sedan som vuxen ta steget och lära<br />

sig att cykla är en stor bedrift. Tack vare<br />

Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel<br />

får hundratals personer runt om i landet<br />

varje år möjligheten att lära sig att cykla av<br />

engagerade instruktörer.<br />

<strong>Cykling</strong> träffade Paul Johansson, Kristin<br />

Lidbäck och Nicole Ndawula som lär<br />

vuxna att cykla.<br />

Kristin Lidbäck blev engagerad i Frihet<br />

på cykel i samband med att hon skulle<br />

gå i pension 2015. Hon ville göra något<br />

meningsfullt med sin tid. Kristin kontaktade<br />

Cykelfrämjandet och började med att<br />

assistera på kurser. Ett år senare startade<br />

hon den första cykelkursen i Stockholmsförorten<br />

Akalla, där hon bor.<br />

Att leda cykelkurser är både väldigt roligt<br />

och givande menar Paul Johansson, som<br />

har assisterat och lett kurser i Göteborgsförorterna<br />

Hjällbo, Gårdsten och Bergsjön.<br />

– Det skapas en speciell stämning<br />

och gemenskap på kurserna. Sen är det<br />

roliga och inspirerande människor som är<br />

instruktörer, berättar han.<br />

Den fina gemenskapen bland instruktörerna<br />

gör att många fortsätter år efter år.<br />

Men det är deltagarnas glädje som är den<br />

stora belöningen.<br />

– Våra deltagare är så tacksamma, men vi<br />

brukar säga till dem att vi är så tacksamma<br />

för att vi får se den här glädjen. Man ger<br />

mycket, men man får tillbaka glädje. Det<br />

är det som gör att vi vill fortsätta, berättar<br />

Kristin.<br />

11


FRIHET PÅ CYKEL<br />

Nicole Ndawula fick <strong>2021</strong> sommarjobb<br />

som assisterande instruktör på Cykelfrämjandets<br />

cykelkurser i Stockholmsförorterna<br />

Tensta, Fisksätra och Hallonbergen.<br />

Hon planerar att fortsätta jobba med<br />

cykelkurserna vid sidan av studierna och<br />

kan tänka sig att leda cykelkurser när hon<br />

tagit studenten.<br />

– Folk vill så gärna vara med, och det gör<br />

att man själv vill vara där. Man känner att<br />

man gör nytta, för man hjälper folk som<br />

inte fått chansen att lära sig att cykla, säger<br />

Nicole.<br />

Det finns många anledningar till att vilja<br />

lära sig att cykla. På kurserna som Kristin,<br />

Paul och Nicole varit involverade i har de<br />

flesta deltagarna varit utlandsfödda kvinnor<br />

som inte haft möjligheten att lära sig<br />

att cykla under uppväxten. Många deltagare<br />

är mammor som vill kunna cykla med<br />

sina barn.<br />

– Så det finns en jämlikhetsaspekt också.<br />

Det ger ju kvinnorna en rörlighet och en<br />

frihet att kunna förflytta sig med cykel,<br />

säger Paul.<br />

Det är även vanligt att deltagarna går<br />

kursen för att de vill kunna cykla till jobbet,<br />

men en del anger även ekonomiska<br />

skäl, hälsoskäl eller miljöskäl.<br />

– Sen finns det de som vill lära sig för att<br />

de ser andra cykla och tycker att det ser så<br />

roligt ut, men också de som i tidig ålder blivit<br />

rädda för att cykla och nu vågar pröva<br />

igen, berättar Kristin Lidbäck.<br />

Ytterligare andra har inte lärt sig att<br />

cykla för att de kommer från platser där de<br />

bilen dominerar som transportmedel, som<br />

USA och Argentina, men även från svenska<br />

glesbygden.<br />

Vad säger deltagna själva om cykelkurserna?<br />

Enligt volontärerna pratar många<br />

om friheten, lyckan och stoltheten över att<br />

har lärt sig att cykla. Bättre självförtroende<br />

är också en effekt av kurserna liksom ökad<br />

integration.<br />

”Det finns en jämlikhetsaspekt<br />

också. Det ger ju kvinnorna en<br />

frihet att kunna förflytta sig<br />

med cykel.”<br />

– Det är en del av svensk kultur att cykla,<br />

det ger samhörighet och man blir mer en<br />

del av samhället om man kan cykla, säger<br />

Nicole Ndawula som rekommenderar ungdomar<br />

och unga vuxna att engagera sig i<br />

Cykelfrämjandets kurser:<br />

– Man får lära sig mycket när man assisterar<br />

kursledarna, så man vet vad man ger<br />

sig in på om man skulle vilja ta steget till<br />

att börja leda kurser. Alla borde hålla på<br />

med det här, ideellt eller genom att sommarjobba!<br />

Vill du bli en av<br />

våra huvudledare?<br />

Det är många som vill lära sig att cykla. Vi på Cykel främjandet behöver<br />

därför fler volontärer till våra cykelkurser Frihet på cykel runt om i landet.<br />

Vi söker dig som:<br />

∙ Tycker om att cykla<br />

∙ Har lätt för att kommunicera<br />

∙ Tycker om att instruera och leda andra<br />

∙ Vill engagera dig i något meningsfullt<br />

Anmäl dig till vår kostnadsfria instruktörsutbildning för att lära dig mer om vad det innebär att vara volontär,<br />

huvudledare eller instruktör på våra cykelkurser! Mer information hittar du på cykelframjandet.se<br />

12


FOTO: SHAIMAA ELBANNA<br />

VAD BETYDER<br />

CYKLING FÖR DIG?<br />

Cykelfrämjandet har i samarbete<br />

med Maria Magnusson, verksamhetsansvarig<br />

för folkhälsoarbetet på<br />

Sjukhusen i väster och Angereds<br />

närsjukhus, genomfört en enkät där<br />

65 kursdeltagare som fortsatte cykla<br />

självständigt efter avslutad cykelkurs<br />

svarade på vad cyklingen betytt för<br />

dem. Enkätsvaren ligger till grund för<br />

en rapport som ska publiceras 2022.<br />

Här presenteras några av deras svar:<br />

”Det är skönt att cykla, man känner<br />

sig fri! Man får mer kondition. Att<br />

vara med andra betyder jättemycket,<br />

jag har fått många nya kompisar via<br />

cyklingen!”<br />

”Det är hälsa. När jag cyklar känner<br />

jag mig frisk och glad och jag vill bara<br />

fortsätta och fortsätta hela dagen.”<br />

”Det har betytt mycket för mig. Frihet,<br />

att få nya utmaningar. Det var min<br />

barndomsdröm.”<br />

”Skönt, roligt. Det är en annan<br />

känsla. Ju mer jag cyklar ju mer<br />

självförtroende jag får.”


KULTUR<br />

Personalen på Kronan<br />

bibliotek och Klubb kul<br />

tycker att lådcykeln är<br />

fantastisk bra för att<br />

få fler barn att delta i<br />

läsfrämjande aktiviteter.<br />

Cykeln hjälper<br />

biblioteket att nå fler<br />

När stadsbiblioteket i Trollhättan använder sin lådcykel får de positiva<br />

reaktioner och nyfikna frågor. Med cykeln har biblio teket fått ett nytt sätt<br />

att möta trollhätteborna. Text: Tatjana Boric-Persson<br />

Trollhättans bibliotek har två eldrivna lådcyklar<br />

som används främst under årets varmare månader,<br />

men också under fina höstdagar. I somras var biblioteket<br />

ute med lådcyklar i stort sett alla vardagar<br />

i veckan. Personalen från fritidsverksamheten<br />

Klubb kul hängde också med.<br />

– Vi packade cykellådan full med böcker, pyssel,<br />

pennor och annat skoj och cyklade sedan runt i<br />

stadsdelen för att leta reda på lässugna barn. Varje<br />

dag stannade vi några timmar vid en populär<br />

lekplats. Där packade vi upp sakerna vi hade med<br />

oss. Vi lade ut filtar som barnen kunde sitta och<br />

läsa på. Barnen hade möjlighet att läsa själva men<br />

vi läste också högt för dem. Dessutom pysslade vi,<br />

hade femkamp och skrev spännande berättelser<br />

tillsammans, berättar bibliotekarien Tobias Gard.<br />

En fördel med bibliotekscykeln är möjligheten<br />

att visa upp vad biblioteket erbjuder även<br />

utanför bibliotekets väggar. Under pandemin har<br />

människor kunnat låna böcker ute i friska luften på<br />

ett säkert sätt. Ytterligare en vinst är att biblioteket<br />

bokstavligen når nya målgrupper.<br />

– Med våra lådcyklar når vi många av de<br />

invånare i Trollhättan som annars inte besöker biblioteket.<br />

Dessutom fungerar cyklarna som levande<br />

reklampelare, berättar Tobias Gard och fortsätter:<br />

– Vi på Kronan bibliotek har relativt få barn som<br />

kommer till oss under sommar lovet. De vill vara ute<br />

och leka i det fina vädret och glömmer bort biblioteket<br />

litegrann. Med hjälp av våra lådcyklar påminner<br />

vi våra låntagare om att vi finns och de som vill<br />

vara ute kan vara det samtidigt som de besöker det<br />

ambulerande biblioteket.<br />

”Med våra lådcyklar når vi många<br />

av de invånare i Trollhättan som<br />

annars inte besöker biblioteket.”<br />

Att cykelbiblioteket är här för att stanna är det<br />

ingen tvekan om.<br />

– Vi kommer absolut fortsätta att cykla ut och<br />

möta våra låntagare utanför biblioteket. För oss i<br />

personalen blir det också lite av en friskvårdsaktivitet<br />

att trampa runt i staden. Det är ju både nyttigt<br />

och härligt att röra sig och få frisk luft i lungorna,<br />

avslutar Tobias Gard.<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


ANNONS<br />

VÄLKOMMEN TILL<br />

15-MINUTERS<br />

STADEN<br />

Atrium Ljungberg skapar hållbara stadsdelar. Fastigheterna är<br />

grunden men egentligen är vi mer intresserade av livet mellan husen.<br />

Vi och Cykelfrämjandet delar samma intresse i att främja rörelse, aktivitet<br />

och hållbara transporter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete<br />

som är ett viktigt steg i arbetet mot vår vision – alla vill leva i vår stad!<br />

Ta din cykling ett steg längre med<br />

tidningen Bicycling och detta<br />

prenumerationserbjudande!<br />

8 NR<br />

BICYCLING FÖR<br />

396 KR<br />

(VÄRDE 792 KR)<br />

Foto: Ida Olsson / I skog och mark Sverige<br />

Julklappen<br />

som inte ryms<br />

i ett paket<br />

Besök<br />

vår julbutik<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 15


CYKELHYLLNINGAR<br />

Vi vet att cykeln är viktig för klimatet, hälsan och inte minst demokratin. Vi bad<br />

Cykelfrämjandets medlemmar och följare på sociala medier att berätta om sin<br />

relation till cykeln. Resultatet blev flera sidor av hyllningar!<br />

Vad betyder cykeln för dig?<br />

”Cykeln är mitt resesällskap.<br />

Med den upplever jag världen.”<br />

Johanna Morin<br />

Cykeln är mitt färdmedel<br />

året runt i alla städer jag<br />

bott! Nu kör jag lådcykel<br />

och har den oftast full med<br />

barn och packning!<br />

Anita Henriksson<br />

Den betyder allt! Jag<br />

cyklar dagligen till affärer,<br />

fritidsaktiviteter, landet (3<br />

mil) mm. Förutom att jag<br />

bidrar till bättre miljö och<br />

bättre hälsa kommer jag<br />

fram snabbt till målet!<br />

Anna Lindén, projektledare<br />

Cykeln är mitt resesällskap. Med den upplever jag<br />

världen. Livet känns sällan så rikt, så fulländat, och<br />

ekersången sällan så ljuvlig, som när jag går med cykeln<br />

på tågperrongen, precis innan jag ska kliva på tåget.<br />

Gunnar Eriksson<br />

För mig och femton gubbar<br />

till så betyder cykeln ett bra<br />

sätt att få ökad gemenskap.<br />

Vi är en grupp som träffas<br />

på fredagar för att bada<br />

bastu eller åka på cykelutflykter.<br />

Vi bor i Eskilstuna så<br />

våra årliga utflykter har alla<br />

skett i vackra Mälardalen.<br />

Vi har bland annat besökt<br />

Västerås, Örebro och<br />

Katrineholm. Två gånger<br />

har cyklingen ägt rum i<br />

Stockholm för att besöka<br />

Hammarby sjö, Västerbron,<br />

Bromma och Stadshuset. Vi<br />

började 2008 och nästa år<br />

firar vi 15-årsjubileum.<br />

Amanda Lind (mp),<br />

fd demokrati- och<br />

kulturminister<br />

Cykeln är rörelse och frihet.<br />

Pandemin har visar att<br />

cykeln är viktig, inte bara för<br />

miljön utan också för hälsan.<br />

Ulrich Sander<br />

Cykeln för mig är ett<br />

alternativ till att gå eller<br />

springa!<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


CYKELHYLLNINGAR<br />

FOTOGRAF: KENT HULT/SYDSVENSKAN<br />

Valle Westesson<br />

Som barn älskade jag allt<br />

med mina cyklar. Inte<br />

bara att dom tog mej hit<br />

och dit och tillbaka igen,<br />

dom symboliserade också<br />

drömmen om större och<br />

starkare fordon som skulle<br />

komma med åldern. Jag<br />

putsade, lagade, målade<br />

och fixade med mina<br />

cyklar och drömde om hur<br />

långt jag skulle kunna åka<br />

den dagen jag var med<br />

körkort. Idag äger jag alla<br />

fordon jag drömde om,<br />

men föredrar ändå alltid att<br />

ta mej fram på min cykel.<br />

Den är enklast, snyggast,<br />

snabbast (i stan iallafall),<br />

och den får mej att tro<br />

att jag inte behöver gå till<br />

nåt gym – jag cyklar ju så<br />

snabbt istället.<br />

Richard Jansson<br />

Cykeln är den bästa pryl<br />

jag har. Den ger mig glädje,<br />

motion, lugn och harmoni.<br />

Med cykeln styr jag själv<br />

över min tid och bidrar till<br />

bättre miljön vid pendling,<br />

aktiviteter, ärenden<br />

och shopping. Det är ju<br />

underbart!<br />

Anneli Hultén, landshövding<br />

i Skåne län<br />

Jag har cykeln i blodet. Den<br />

är en symbol för demokrati<br />

och frihet. Och den är till<br />

för alla, oavsett ålder.<br />

Lotta Smideborn<br />

Cykeln för mig är kvalitetstid<br />

med min familj! Att ta<br />

sig snabbt ut tillsammans i<br />

blåbärssnår och svampskog<br />

eller till dopp i älven. Med<br />

tanke på cykelns roll för<br />

jämställdhet så fyller också<br />

cykel som transportmedel<br />

en stor trygghetsfunktion<br />

för mig, känner mig mycket<br />

tryggare på väg hem sena<br />

kvällar när jag sitter på<br />

en cykel i full fart jämfört<br />

med kollektivtrafik eller att<br />

promenera.<br />

Åsa Höjer<br />

Cykeln betyder frihet, glädje<br />

och gemenskap. Jag är fri<br />

att cykla när, var och hur jag<br />

vill. Varje dag till/från jobbet<br />

väntar den på mig. Det finns<br />

ingen ursäkt för att inte<br />

cykla, den ställer alltid upp<br />

som sällskap, liksom klubbens<br />

kompisar som alltid<br />

peppar och ger highfive.<br />

”Att färdas på cykel är<br />

en fröjd för livet och<br />

samtidigt ett utslag av<br />

enklaste vardagsklokhet.”<br />

Birgitta Dahl, fd talman och miljö- och energiminister<br />

Att färdas på cykel är en fröjd för livet och samtidigt ett utslag av enklaste<br />

vardagsklokhet. Det fanns perioder i livet när jag cyklade mellan en och<br />

en halv och tre mil varje dag, för att jag tyckte att det var så fin form för<br />

motion också.<br />

Du kallades för den cyklande ministern?<br />

– Ja visst. Jag cyklade ju för att ta mig fram överallt här i Uppsala där<br />

jag bor. När jag hade lämnat barnen hos dagmamman på morgonen, för<br />

det fanns ju inte daghem så det räckte för alla då, då cyklande jag ner till<br />

stationen. Vi måste gå över till att cykla och åka kollektivt.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 17


CYKELHYLLNINGAR<br />

Ebbe Silva, driver hubben XL Biking<br />

För mig är cykeln en av nycklarna till ett möjligt liv, både personligt och i<br />

förhållande till andra och miljön. Hälsomässigt levde jag ett omöjligt liv,<br />

utbränd och exkluderad från samhället. Cykeln öppnade dörren till bättre<br />

hälsa och kontakt med andra människor.<br />

Det var inte lätt, jag fick skapa min egen community (XL Biking) på sociala<br />

medier där jag och andra cyklister i storlek större fick känna oss aktiva<br />

och delaktiga. Med cykeln som verktyg kämpar vi för mindre stigmatisering,<br />

en bättre cykelkultur och hälsosamma relationer cyklister emellan.<br />

Utöver det har dialogen med andra cyklister hjälpt mig att tänka mer på<br />

miljön och hållbarheten. Även där kan cykeln leda till ett möjligt liv som är<br />

bättre för min familj och andra.<br />

Friheten att vara den jag är, gemenskap med andra, bättre hälsa, bättre<br />

relation med miljön och naturen runt omkring, ett verktyg för ett möjligt<br />

liv, det är vad cykeln betyder för mig.<br />

Jakob Forssmed (kd),<br />

riksdagsledamot<br />

När jag som vuxen började<br />

använda cykeln som<br />

träningsredskap tyckte<br />

jag först det var tråkigt,<br />

men snart kom kärleken.<br />

Och som transportmedel<br />

såg jag fördelarna direkt –<br />

cykeln är svåröverträffad.<br />

Jag pläderar numer för<br />

cykling och cykelpendling<br />

(i tid och otid), men så är<br />

det också ett bra svar vad<br />

gäller hälsa och miljö – och<br />

den enorma friheten får<br />

man på köpet. Ett kinderägg,<br />

helt enkelt. Dessutom<br />

är det ett fordon som kan<br />

ge mänskliga möten i trafiken,<br />

som vid ett rödljus.<br />

Eller lyckan att ordlöst<br />

växeldra med okänd medcyklist<br />

i snålblåst och regn<br />

på väg hem från jobbet.<br />

Anna Forsmark<br />

Cykeln betyder frihet för<br />

mig. Den tar mig alltid fram,<br />

både i och utanför stan.<br />

Att cykla är ett fint sätt att<br />

umgås, man kan prata och<br />

få pirr i magen och skratta<br />

under samma tur.<br />

Sebastian van den Bergen<br />

Daglig livskvalité. Cykeln<br />

har blivit en förlängning av<br />

min kropp från och med<br />

den allra första cykelturen.<br />

Mina cyklar har gjort<br />

och gör livet enklare och<br />

roligare att leva varje dag.<br />

<strong>Cykling</strong> piggar upp vardagarna.<br />

Det ger mig känslan<br />

av smidighet. Sedan är cykling<br />

härligt socialt som gör<br />

det lätt att få kontakt med<br />

sin omgivning, som andra<br />

gång- och cykeltrafikanter<br />

och gatulivet i stort.<br />

FOTOGRAF: FREDRIK STÄVEGÅRD<br />

”Med cykeln som verktyg kämpar<br />

vi för mindre stigmatisering.”<br />

Marie Pellas<br />

I vår vardag där jag och<br />

min man med två, snart tre<br />

barn, inte äger bil, betyder<br />

våra cyklar väldigt mycket!<br />

Förenklat är våra cyklar<br />

vad en bil är för en bilist,<br />

fast bättre. Våra cyklar är<br />

bl.a. vår möjlighet till mobilitet,<br />

vardagspusslande,<br />

frihet, hälsa samt äventyr<br />

och utflykter. Dessutom<br />

gör vi en insats för klimatet<br />

genom att inte äga bil<br />

vilket är viktigt för oss.<br />

Åke Hedman<br />

Jag var medvetslös 2017<br />

i 18 dagar och kunde inte<br />

gå utan hjälpmedel. 2019<br />

började jag med elcykel.<br />

Nu blir det 4–8mil per dag<br />

året runt.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


CYKELHYLLNINGAR<br />

Lior Stefansson<br />

Cykeln för mig är så mycket<br />

mer än ett transportmedel.<br />

Den är friskvård, mat på<br />

bordet, tak över huvudet<br />

och ett konkret sätt att<br />

kämpa för ett bättre klimat<br />

och folkhälsa.<br />

Ulrika Jörgensen (m),<br />

riksdagsledamot<br />

<strong>Cykling</strong> betyder frihetskänsla,<br />

energi påfyllning,<br />

att uppleva alla årstider,<br />

rörelseglädje ja helt<br />

enkelt cykling är hälsa<br />

för mig.<br />

Lars-Göran Kastell<br />

Cykeln betyder mycket för<br />

mitt välbefinnande och är<br />

ett kul redskap att hålla sig<br />

i form med. Bilden är tagen<br />

under Trek for Hope till förmån<br />

för Barncancerfonden<br />

där jag känner att jag även<br />

kan göra något för andra.<br />

Karin Ryberg<br />

För mig är cykeln synonym<br />

med frihet och rörelse. Och<br />

möjlighet. Med cykeln kan<br />

jag ta mig dit jag vill, när<br />

jag vill, och på egen hand.<br />

Med cykeln är det mesta<br />

möjligt!<br />

Kristoffer Waldenvik<br />

För mig är cykeln allt! Den<br />

är min hobby, min livsstil,<br />

mitt transportmedel, ibland<br />

mitt arbete och många<br />

gånger min terapi. Det<br />

bästa är att man kan färdas<br />

långa långa sträckor, helt<br />

av egen kraft, och i stort<br />

sett helt gratis.<br />

Rebecka Nampiima<br />

Cykeln betyder frihet för<br />

mig, särskilt som jag kommer<br />

från ett land där det<br />

inte är okey för kvinnor att<br />

cykla. Sen är det väldigt<br />

roligt att cykla och bra för<br />

miljön!<br />

Dilan Apak, radiopratare och komiker<br />

Cykeln för mig är en garanti om att alltid<br />

kunna fara hemifrån i sista sekunden.<br />

Eftersom jag bor i Malmö har jag dessutom<br />

en riktigt skruttig cykel – ful, sliten och<br />

behöver bytas ut helt och hållet, enligt en<br />

cykelhandlare. Fördelen är dock att den<br />

aldrig blir stulen – hett tips!<br />

”Cykeln för mig är en<br />

garanti om att alltid<br />

kunna fara hemifrån i<br />

sista sekunden.”<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong><br />

19


UTBLICK<br />

Varje år på internationella kvinnodagen tar cykeltjejerna<br />

upp ordentligt med plats i gatumiljön för att manifestera<br />

sin rätt till frihet. Raden av cyklande flickor som rör sig<br />

genom samhället sänder en tydlig signal: Vi är här för att<br />

stanna. Denna plats är också vår.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


UTBLICK<br />

Känslan av att sitta på en cykel och susa nerför en backe slår det mesta, men är<br />

också något de flesta av oss tar för givet. Om du är flicka och bor i Bangladesh är det<br />

däremot allt annat än självklart, och att lära sig cykla är en mindre revolution. ➲<br />

<strong>Cykling</strong> nummer Text: 4-<strong>2021</strong> Sofia Hallonsten Foto: Gustav Hugosson, Martina Holmberg och Niranjan Shrestha/Diakonia<br />

21


NYHETER<br />

UTBLICK<br />

Det finns bara herrcyklar att tillgå, men tjejerna på<br />

cykellektionen i norra Bangladesh låter inte det hindra<br />

dem. Med ena benet under stången går det fint att nå<br />

tramporna ändå, även om det blir lite vingligt.<br />

inns du hur det kändes?<br />

Vinden i ansiktet, omgivningen<br />

suddig av farten.<br />

Livets första cykeltur. För<br />

de flesta handlade det kanske mest om<br />

att kunna ta sig fram lite enklare. För<br />

Sharifa Akther i Bangladesh handlar<br />

det om frihet. Friheten att få röra sig fritt<br />

utan en mans sällskap, och att kunna ta<br />

sig till skolan utan att bli trakasserad.<br />

Sharifa Akther är 13 år och har kunnat<br />

cykla rätt länge nu. Hon lärde sig<br />

själv. Hennes föräldrar protesterade,<br />

men hon hade bestämt sig. Varje dag<br />

gick hon till en bilverkstad och tjatade<br />

på ägaren om att få låna hans cykel.<br />

Till slut gav hennes envishet resultat<br />

och han gav med sig.<br />

– Jag lånade cykeln och övade långt<br />

hemifrån. Jag trillade och slog mig så<br />

många gånger. Varje gång var jag på<br />

väg att ge upp, men till slut gick det,<br />

säger Sharifa Akther.<br />

”När flickor cyklar blir de<br />

inte trakasserade av pojkar<br />

eller män. Det blir säkrare.”<br />

Hon visade sina föräldrar vad hon<br />

lärt sig, de var imponerade men oroliga<br />

och sa ”vad ska grannarna säga,<br />

vem vill gifta sig med dig nu?”.<br />

I Bangladesh är fortfarande normen<br />

stark att kvinnors plats är i hemmet.<br />

Flickor tas ofta ur skolan tidigt<br />

och gifts bort. Men samhället håller<br />

långsamt på att förändras och allt fler<br />

flickor vet att de har rätt till utbildning<br />

och till ett liv de själva väljer. I kampen<br />

för jämställdhet har cykeln blivit<br />

ett otippat verktyg, och det var mammorna<br />

som kläckte idén.<br />

CYKELN BLEV LÖSNINGEN<br />

Tjejerna hjälper varandra att hålla<br />

balansen där de vinglar fram barfota<br />

på sina stora, tunga herrcyklar i det<br />

mjuka gräset. De ger sig inte i första<br />

taget. Upp ska de, och om man är för<br />

liten för att grensla den tvärgående<br />

stången kan man alltid sticka in ena<br />

benet undertill för att nå pedalen. Lite<br />

otympligt, men det går.<br />

Cykellektionen i norra Bangladesh<br />

hålls på en stor gräsplan, och de<br />

flickor som har lyckats få sina cyklar<br />

i rullning cyklar runt, runt i en ring<br />

medan ledarna springer vid sidan om,<br />

tar tag i pakethållaren när det behövs<br />

och ropar instruktioner. Lektionen<br />

hålls av den lokala organisationen The<br />

Social Association for Rural Advancement<br />

(SARA), som finansieras av<br />

den svenska biståndsorganisationen<br />

Diakonia.<br />

Diakonia jobbar i 25 länder runtom<br />

i världen och samarbetar med lokala<br />

organisationer som känner till situationen<br />

på plats. På så vis kan man<br />

fånga upp smarta och effektiva lösningar<br />

på de problem som finns. I<br />

norra Bangladesh har Diakonia länge<br />

stöttat grupper för kvinnor som lär sig<br />

om sina rättigheter och kan organisera<br />

sig på olika sätt för att förbättra<br />

sin tillvaro. För några år sedan lyfte<br />

grupperna frågan om att flickor trakasseras<br />

på vägen till och från skolan.<br />

De ville förbättra tjejernas möjligheter<br />

att gå kvar, och minska risken att de<br />

gifts bort tidigt. Det blev startskottet<br />

för cykelprojektet.<br />

– När flickor cyklar blir de inte trakasserade<br />

av pojkar eller män. Det är<br />

säkrare, säger Morjina Khatun, pro-<br />

22 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


NYHETER<br />

UTBLICK<br />

Sharifa Akther är del av en generation tjejer med en dramatiskt<br />

förändrad självbild i Bangladesh. Hon kommer inte låta gamla normer<br />

och traditioner begränsa henne. Hon ska ta sig långt. ”När jag cyklar<br />

känner jag mig fri. Jag känner mig oberoende”, säger hon.<br />

gramansvarig på Diakonias kontor i<br />

Bangladesh.<br />

Möjligheten för flickor att röra sig<br />

i samhället blev central, och cykeln<br />

blev alltså den enkla men genialiska<br />

lösningen. Men det krävdes mer än<br />

cykellektioner.<br />

– En del familjer anser att cykling<br />

inte är för flickor. Men efter att vi arbetat<br />

med att öka kunskapen är många<br />

mer positiva, säger Morjina Khatun.<br />

Arbetet som startades rörde sig<br />

därför på två nivåer, dels att faktiskt<br />

lära flickor att cykla, och dels att<br />

förändra normerna kring flickor i<br />

samhället. Ju fler cyklande flickor<br />

som syntes på gatorna, desto lägre<br />

blev tröskeln. Därför satsade man<br />

på cykelskolor där flickorna övade<br />

tillsammans. Det var också viktigt att<br />

prata om jämställdhet med makthavare,<br />

lärare och föräldrar. Och pojkar.<br />

För även om cyklingen är en del av<br />

lösningen kan man inte bortse från<br />

att det är pojkarna och manlighetsnormer<br />

som är en del av problemet,<br />

med återkommande trakasserier och<br />

en förlegad syn på flickornas roll i<br />

samhället.<br />

PANDEMIN SATTE STOPP<br />

Cykelprojektet växte. Allt fler flickor<br />

kunde stanna i skolan och även om det<br />

fortfarande bara handlade om en liten<br />

del av alla Bangladeshs flickor var det<br />

en långsam revolution för flickors rättigheter<br />

som hade inletts.<br />

Så kom pandemin. Skolorna i<br />

Bangladesh har varit stängda i ett<br />

och ett halvt år. Under tiden har fattigdomen<br />

ökat och barnäktenskapen<br />

blivit fler. Men ingen flicka i cykelprojektet<br />

har blivit bortgift. I ett samtal<br />

över nätet nyligen berättade några av<br />

cykeltjejerna om en flicka i grannbyn.<br />

De hämtade henne på kvällen och<br />

bröllopet genomfördes i smyg. Hon<br />

går inte i skolan längre.<br />

– Hade vi vetat hade vi kanske kunnat<br />

stoppa det. Om det hade varit en<br />

flicka som är med i våra grupper hade<br />

vi kunnat göra något, säger flickorna.<br />

Ledarna har fortsatt att hålla kontakt<br />

med alla de flickor som deltar i<br />

cykelträningar, ungdomsgrupper och<br />

aktiviteter, även när det inte har varit<br />

möjligt att genomföra dem.<br />

– Flickorna i de skolor där vi arbetar<br />

stöttar varandra. Föräldrarna berättar<br />

om flickornas nyvunna självförtroende.<br />

Flickorna har stora planer på att<br />

lära fler av sina vänner att cykla, säger<br />

Morjina Khatun.<br />

”Ju fler cyklande flickor<br />

som syntes på gatorna,<br />

desto lägre blev tröskeln.”<br />

HUNDRATALS FLICKOR PÅ CYKEL<br />

För tio år sedan var det otänkbart att<br />

unga tjejer cyklade på landsbygden i<br />

Bangladesh. De skulle stanna hemma,<br />

och om de någon gång gick ut skulle de<br />

eskorteras av en manlig släkting. Nu<br />

syns de på gatorna igen – hundratals<br />

flickor som tar sig till skolan på cykel<br />

varje dag. Längs vägarna där det förut<br />

mest syntes pojkar och män, går eller<br />

cyklar nu flickor. Sharifa Akther är en<br />

av dem.<br />

– När jag cyklar känner jag mig fri.<br />

Jag känner mig oberoende, säger hon.<br />

Tänk att något så enkelt som en<br />

cykel kan vara ett verktyg för frihet<br />

och jämställdhet.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 23


ETT MEDVETET VAL<br />

Jesper Beréus håller<br />

mekarkurs på cykelköket<br />

i Malmö.<br />

CYKELKÖKET<br />

Vad? Cykelköket är en öppen cykelverkstad<br />

för alla där man kan låna<br />

verktyg, få hjälp med att laga sin cykel,<br />

gå på workshop och mekarkurs.<br />

Var? På Stpln i Västra Hamnen i Malmö,<br />

Stapelbäddsgatan 3.<br />

Öppet: Söndagar 12–16<br />

(förbokning av plats på cykelkoket.com<br />

gäller under pandemin).<br />

24<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


ETT MEDVETET VAL<br />

Cykelköket – ett<br />

lyckat recept för<br />

möten, återbruk<br />

och mekarglädje<br />

Text: Tatjana Boric-Persson Foto: Stina Nylinder<br />

esper Berséus är kursledare på Cykelköket<br />

i Malmö. Hans morfar var cykelmekaniker<br />

och Jesper fick ärva hans verktyg. Men<br />

intresset för cyklar väcktes först under de<br />

fattiga studentåren. Efter ett tag började kursare<br />

komma hem till honom för att få hjälp med cyklar.<br />

När Jesper Berséus flyttade till Malmö hittade han<br />

Cykel köket. Här kunde han förena sin cykelpassion<br />

med hållbarhetsarbete.<br />

Vad är Cykelköket?<br />

Det är en öppen cykelverkstad för alla. Här kan man<br />

låna verktyg och få hjälp med att laga sin cykel. Dessutom<br />

anordnar vi olika mekarkurser.<br />

Hur länge har Cykelköket funnits?<br />

Cykelköket i Malmö har funnits i 10 år och var först<br />

i Skandinavien. Vi försöker sprida idén och idag<br />

finns det åtminstone 10–15 Cykelkök eller liknande<br />

verksamheter i Norden.<br />

Vad är ert mål?<br />

När vi öppnade var syftet att höja cykelns status som<br />

ett transportmedel. Sen har vi räddat en massa cyklar<br />

och cykeldelar som annars skulle ha hamnat på<br />

miljöstationerna. Genom åren har vi gått mer från<br />

ekologisk till social hållbarhet. Ett bra exempel är<br />

vår uppsökande verksamhet med en mobil verkstad.<br />

Berätta mer om er mobila verkstad!<br />

Vår mobila verkstad brukar vara ute på en tio veckor<br />

lång sommarturné. Vår uppsökande verksamhet<br />

riktas oftast mot områden med ekonomiska utmaningar.<br />

Alla komma och fixa sin cykel i vår mobila<br />

verkstad. Under pandemin var verkstaden extra<br />

uppskattad eftersom kommunen hade stängt alla<br />

aktiviteter. Det blir en social och positiv aktivet där<br />

boende från området träffas och hjälper varandra,<br />

vilket bidrar till sammanhållningen. Sen är det kul<br />

att se hur barn lär sig att fixa med sina cyklar.<br />

Vilka andra sociala vinster<br />

ser du med Cykelköket?<br />

Vår ordinarie verksamhet är rätt unik därför att<br />

den lockar folk från olika stadsdelar. Vi har en bra<br />

mix av grannar och folk som har tagit sin trasiga<br />

cykel hit från andra sidan av stan. Sen är det vissa<br />

som kommer hit för att umgås. Det här är också<br />

en bra inkörsport till andra aktiviteter som finns i<br />

byggnaden och i området.<br />

”Cykeln är en ljuddämpare<br />

i den förtätade staden<br />

och den hyvlar ner<br />

ojämlikheter och knyter<br />

ihop den segregerade<br />

urbana stadsbilden.”<br />

Vad betyder cykeln för dig?<br />

Jag är övertygad om att cykeln kommer att rädda,<br />

om inte världen, så åtminstone staden. Den är<br />

enkel, tidlös, snabb och tar dig från A till B. Den är<br />

en tidsmaskin, gymkort, luftreningsapparat och<br />

respirator. Cykeln är en ljuddämpare i den förtätade<br />

staden och den hyvlar ner ojämlikheter och<br />

knyter ihop den segregerade urbana stadsbilden.<br />

Den är en allmännyttig pengamaskin och demokratiserar<br />

allmän plats. Och sist, men inte minst,<br />

den får dig att känna vinden genom håret.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong><br />

25


IKONEN<br />

Thistle Racer 1895<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson Foto: Alice Olson Roepke<br />

Chicago var ett centrum för den unga cykelindustrin<br />

i USA under slutet av 1800-talet. Matilda Andersson<br />

från Grevie i Skåne anlände 1891 till staden, som<br />

samlade stora mängder svenskemigranter. Där blev<br />

hon direkt intresserad av cykling som då var på modet.<br />

Både cyklar och damer utan fotsida klänning var nymodiga sensationer 1895.<br />

Tillie 1897 med sin make Filip ”Phil” Sjöberg som också var<br />

tävlings cyklist men gav upp sin karriär för att träna världsstjärnan<br />

Tillie. Phil dog tragiskt i TBC 1902.<br />

Hon tjänade på några år ihop pengar till sin första cykel<br />

och visade sig vara en talang utan dess like. I de tävlingar<br />

hon ställde upp i 1895–1902 vann hon förkrossande nog<br />

123 av 130 möjliga! Detta gav henne namnet Tillie ”The<br />

Terrible Swede”.<br />

Hennes cykel, en Thistle från 1895 ser idag trots sin<br />

ålder förvånansvärt nutida ut. Bara några år tidigare cyklade<br />

och tävlade man på höghjuling. Den första säljande<br />

”säkerhetscykeln” det vill säga en cykel med kedja och två<br />

lika stora hjul tillverkades bara 10 år före Tillies.<br />

Diamantram, som på denna Chicago-tillverkade Thistle,<br />

blev snabbt standard och gäller som ni ser än idag.<br />

Frihjulsnav, som saknas på Tillies cykel, patenterades<br />

samma år men den tidens tävlande på velodrom (rund<br />

träbana) ställde inte det kravet.<br />

1902 förbjöds tävlingscykling för damer i USA. Tillies<br />

kometkarriär var därmed omedelbart över. Förbudet<br />

drevs fram av dåtidens kristna moralister som såg kvinnors<br />

cykling som skadligt för såväl utövare som folksjälen.<br />

Alla delade dock inte denna syn. Den amerikanska<br />

kvinnorättskämpen Susan B Anthony sade 1896: ”Cykeln<br />

har betytt mer för kvinnans frigörelse än något annat. Den<br />

skänker kvinnor en äkta känsla av frihet och självkänsla.<br />

Jag gläds varje gång jag ser en kvinna cykla förbi… Det är<br />

en bild av fri och ohämmad kvinnlighet”.<br />

26 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


MEKA MED FABIENNE<br />

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN<br />

Hallå där Fabienne Roux, projektledare på Cykelfrämjandet<br />

och vår egen husmekare.<br />

Vilka är dina bästa<br />

vintercyklingstips?<br />

Egentligen är det inte så krångligt.<br />

Man behöver ingen specialcykel<br />

för vintern. Det är bäst att ha sin<br />

vanliga cykel som man är van vid<br />

och bekväm med (om det nu inte är<br />

en racer). Sen är det bara att testa!<br />

Under Cykelfrämjandets digitala<br />

temakväll i november pratade vi<br />

om vintercykling. Våra medlemmar<br />

kom med många bra förslag.<br />

Här kan du ta del av de bästa tipsen:<br />

• Serva cykeln inför vintern så<br />

allt fungerar fint och vajrarna är<br />

smorda, vilket minskar risken för<br />

att de fryser i sitt hölje.<br />

• Ha dubbdäck, särskilt fram. Bor<br />

man någonstans där dubbdäck<br />

inte behövs varje dag kan det<br />

bli jobbigt med extra friktion,<br />

därför kan det räcka med enbart<br />

framdäcket, som dessutom är<br />

viktigast för balansen. Dubbar<br />

endast på sidorna underlättar<br />

också. Har man elcykel blir det<br />

mindre jobbigt med extra friktion.<br />

Kolla så att du köper rätt typ om<br />

du ska ha dubbdäck bak, det<br />

kan vara svårt att hitta ett däck<br />

som är smalt nog för att passa i<br />

baktriangeln.<br />

• Ha kläder efter väder, gärna flera<br />

lager. Det är viktigt med regntäta<br />

kläder och vantar.<br />

• Bestäm dig i förväg att du ska<br />

cykla och förbered väskan för<br />

cykling kvällen innan så sänker<br />

du tröskeln och gör det lättare att<br />

komma iväg på morgonen.<br />

• Ha keps eller visir på hjälm för att<br />

skydda ögon eller glasögon från<br />

regn eller snö.<br />

• Rengör cykeln regelbundet,<br />

särskilt bromsarna och kedjan.<br />

• Förvara cykeln väderskyddad.<br />

• Smörj låset.<br />

• Kom ihåg att batteriet till en<br />

elcykel inte fungerar lika länge<br />

när det är kallt.<br />

• Har du en elcykel utan navmotor,<br />

var extra uppmärksam när du<br />

börjar trampa eftersom cykeln<br />

drar ifrån plötsligt och det finns<br />

en större halkrisk vid dessa<br />

tillfällen.<br />

• Ha lite mindre luft i däcken.<br />

• Sänk sadeln något så att det blir<br />

lättare att nå marken vid behov.<br />

• Ta det lugnt, särskilt vid svängar.<br />

• Bromsa inte för hårt.<br />

• Håll inte för hårt i styret och<br />

slappna av.<br />

• Ha reflexer och bra belysning, så<br />

att du syns och ser: vitt eller gult<br />

fast sken fram och rött bak. Kolla<br />

att batteriet är fräscht och se till<br />

att lampor inte bländar andra<br />

trafikanter.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 27


MEDLEM<br />

Satsa på att bli en cykelvänlig skola!<br />

Cykelvänlig skola är en kostnadsfri<br />

digital plattform som stöttar skolor i<br />

sitt arbete mot att bli en cykelvänligare<br />

skola. Ni tar del av olika verktyg som<br />

bla innehåller skoluppgifter som är<br />

anpassade efter läroplanen med<br />

cykeln i fokus.<br />

Läs mer på cykelvanligskola.se<br />

Stigcykling för<br />

unga med NPF<br />

Vi söker barn och unga med Neuro psykiatriska funktionsnedsättningar<br />

(NPF) som vill testa stigcykling. Och volontärer<br />

eller verksamheter som vill hjälpa till att göra denna aktivitet<br />

till en återkommande möjlighet. Gratis lånecyklar finns<br />

så här långt i Stockholm, Huddinge, Sundbyberg, Lidingö,<br />

Järna, Gränna, Västerås och Skövde och är i första hand till<br />

för unga med NPF. Välkomna!<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/stigcykling-for-unga-med-npf<br />

och sprid gärna ordet #mtbnpfftw<br />

Digital temakväll<br />

12 januari om<br />

cykelns historia<br />

Efter den mycket uppskattade temakvällen om<br />

cykelns betydelse för kvinnlig frigörelse i höstas,<br />

arrangerar Cykelfrämjandet ännu en temakväll om<br />

cykelns historia. Den 12 januari klockan 19.00–20.30<br />

kommer historikern Henrik Höjer att ge oss en<br />

inblick i historien från de första försöken på 1810-<br />

talet till 2020-talets elcyklar.<br />

Anmäl dig på cykelframjandet.se/digital-temakvall<br />

Vi ses på Zoom!<br />

Nu växlar<br />

vi upp med<br />

autogiro<br />

Som medlem gör du stor skillnad! Nästa år kan du<br />

betala ditt medlemskap smidigt med autogiro för<br />

endast 25 kr/månad – som en lussekatt typ, fast<br />

nyttigare. Är du 26 år eller yngre kostar det bara 10 kr.<br />

Kolla in vår hemsida för mer information!<br />

28 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


MEDLEM<br />

Cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium<br />

Den 15 januari 2022 är sista datum att skicka in bidrag till<br />

Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser om cykling<br />

examinerade under år <strong>2021</strong>. Prissumman är 10 000 kr. Uppsatsen<br />

skickas till uppsats@cykelframjandet.se. Vinnande uppsats<br />

presenteras under våren 2022.<br />

Mer info om regler och bedömningskriterier finns på<br />

cykelframjandet.se/uppsats<br />

På småländska grusvägar, CTV Eksjö 2012<br />

Vill du delta i<br />

cykelturveckan 2020?<br />

Är du intresserad av att åka på Cykelfrämjandets cykelturvecka<br />

CTV sommaren 2022 i Ulricehamn? Maila ditt intresse till medlem@cykelframjandet.se<br />

och skriv ”CTV 2022” i ämnesraden.<br />

Just nu undersöker vi intresset för CTV i Ulricehamn. Håll dig<br />

uppdaterad om CTV 2022 genom vår hemsida och nyhetsbrev.<br />

Din naturliga startpunkt<br />

på cykelsemestern:<br />

swedenbybike.com<br />

FOTO BO JACOBSON<br />

Rolf Broberg och John<br />

Slinning Jannesson,<br />

engagerade Göteborgskretsens<br />

trafikutskott, står<br />

vid Drottningstorget på<br />

den plats där staden håller<br />

på att sätta upp de nya<br />

cykel parkeringarna.<br />

Göteborg får 500 nya<br />

cykelparkeringar<br />

Drottningtorget vid centralstationen ska<br />

rustas upp till våren. Bland annat ska<br />

antalet cykel parkeringar fördubblas till<br />

500 varav 20 platser byggs för lådcyklar.<br />

Utbyggnaden av cykel parkeringar har<br />

gjorts i samråd med Cykel främjandets<br />

lokala krets. <strong>Cykling</strong> har pratat med Rolf<br />

Broberg och John Slinning Jannesson<br />

från trafikutskottet i Göteborgskretsen.<br />

Vad fick ni för fråga av Trafik kontoret på Göteborgs stad?<br />

De ville att vi skulle prova tre typer av testcykelställ som<br />

placerats ut och berätta vad vi tyckte om dessa. Vi rekommenderade<br />

ingen av testcykelställen. De flesta testcykelställ<br />

var alldeles för trånga och svåra att använda.<br />

Hur ska en bra cykelparkering vara?<br />

Det måste finnas tillräckligt med plats mellan cykelparkeringarna<br />

så att det går att använda alla platser. En<br />

bra cykelparkering skall vara enkel, intuitiv och med<br />

möjlighet att låsa fast cykeln i ramen med bygellås. Då är<br />

lösningar som liknar stolpar eller bågar oftast bäst.<br />

Lyssnade kommunen på<br />

Cykelfrämjandets bedömning?<br />

Ja, de tog in våra synpunkter trots att de var frestade att få<br />

in fler parkeringar på samma yta, berättar John Slinning<br />

Jannesson.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 29


MEDLEM<br />

Transportdagen under klimatkonferensen COP26 avslutades med en viktig framgång där satsningar<br />

på cykel och aktiva transporter lyftes in. Henk Swarttouw, ordförande i Europeiska Cyklistförbundet<br />

(ECF) och medlem i Cykelfrämjandet, var på plats i Glasgow. En kombination av cykelaktivism på<br />

gatan och skickliga förhandlingar på konferensen gav till slut resultat. Text: Tatjana Boric-Persson<br />

Från cyklande ambassadör<br />

till cykellobbyist<br />

enk Swarttouw har arbetat som diplomat<br />

i över 30 år och cyklat så länge han<br />

kan minnas. Han är holländare som bor<br />

numera i Helsingborg och i Amsterdam.<br />

Det politiska engagemanget för cykelfrågor började<br />

för ungefär tio år sedan i Finland när han blev uppmärksammad<br />

som den cyklande ambassadören. Det<br />

finska cykelförbundet Pyöräliito hörde av sig och<br />

Henk Swarttouw drogs in i cykelpolitiska frågor.<br />

I våras blev han invald som ordförande i ECF och<br />

sa upp sig från nederländska utrikesdepartementet.<br />

– Nu jobbar jag för något som jag tror på, något<br />

som är viktigt och bra för hela samhället och planeten,<br />

säger Henk Swarttouw.<br />

Även om han har lämnat ambassadörsjobbet<br />

bakom sig är han bekväm i rollen som förhandlare<br />

på världsnivå. Både finkostymen och de upparbetade<br />

nätverken kom väl till pass under det senaste<br />

klimattoppmötet i Glasgow.<br />

Den stora transportdagen COP26 Transport Day<br />

förväntades handla nästan uteslutande om elbilar.<br />

Men efter en koordinerad insats av ECF, som Cykelfrämjandet<br />

också ingår i, lyftes aktiva transporter in<br />

i överenskommelsen som går under namnet COP26<br />

declaration on accelerating the transition to 100% zero<br />

emission cars and vans.<br />

”Cykelrörelsen behöver både aktivister på<br />

gatan och förhandlare vid konferenser.”<br />

Formuleringen i överenskommelsen lyder så här:<br />

”Vi erkänner att parallellt med övergången till fordon<br />

med noll-utsläpp kommer en hållbar framtid för vägtransporter<br />

att kräva en bredare systemomvandling,<br />

inklusive stöd för aktivt resande, kollektivtrafik och<br />

delad transport.”<br />

– Det här är en mycket viktig lobbyframgång för<br />

aktiva transporter globalt. Fortsättningsvis kommer<br />

vi att vara med vid förhandlingsbordet, när transport<br />

och mobilitet diskuteras på klimatkonferenser,<br />

säger Henk Swarttouw.<br />

Det stora engagemanget från civilsamhället på<br />

COP26, med hundratal cykelaktivister på plats, var<br />

av stor betydelse för framgångarna. En del av akti-<br />

30 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


visterna hade cyklat till Glasgow från andra länder.<br />

Henk Swarttouw menar att cykelrörelsen måste bli<br />

bättre på att synas och höras.<br />

– Nu tvingades alla delegater passera hundratals<br />

cykelaktivister med banderoller och plakat. Kombinationen<br />

av hur vi jobbade på insidan och aktivisternas<br />

tydliga budskap på utsidan var nyckeln till att<br />

vi lyckades, säger Henk Swarttouw och konstaterar:<br />

– Cykelrörelsen behöver därför både aktivister på<br />

gatan och förhandlare vid konferenser.<br />

COP26 sponsrades bland annat av flera stora<br />

bolag inom bil- och energisektorn.<br />

– Vi talar om behovet av kraftiga utsläppsminskningar,<br />

men det är inte de som har de bästa idéerna<br />

som har inflytande, utan de med djupaste fickor. Det<br />

är därför transportdeklarationen prioriterar bilar.<br />

Inte ens tåg nämns, berättar Henk Swarttouw och<br />

fortsätter:<br />

– Billobbyn är stark, välorganiserad och välfinansierad.<br />

Vi kan inte slå dem på deras spelplan. Istället<br />

behöver vi synas och höras på gatan och i medierna.<br />

Under pandemin ökade cyklandet. Nu vill Sveriges<br />

regering att cyklingen ska fortsätta öka både för<br />

miljöns och hälsans skull. Bland annat har Transportstyrelsen<br />

fått i uppdrag att se över trafikregler<br />

för cyklister och i budgeten för <strong>2021</strong> satsar man 650<br />

miljoner på cykling, vilket motsvarar mindre än en<br />

procent av vad som satsas på andra transportslag.<br />

– Det har börjat lossna i Sverige,<br />

men det går för långsamt.<br />

Samtidigt så har vi redan ett nollutsläppsfordon<br />

till hands. Det<br />

behövs liksom inga dyra satsningar<br />

för att få fler att välja cykeln<br />

framför bilen. Myndigheterna<br />

behöver göra cykling till ett säkert<br />

och attraktivt alternativ, menar<br />

Henk Swarttouw.<br />

Mot bakgrund av att 50 procent<br />

av alla bilresor i Europa är kortare<br />

än 5 kilometer och 30 procent är<br />

kortare än 3 kilometer är cykeln<br />

ett solklart hållbart alternativ.<br />

Henk Swarttouw är övertygad<br />

om att elcykeln kommer att visa<br />

sig vara en riktig ”game changer”,<br />

dels för att man kommer mycket<br />

längre med mindre ansträngning<br />

och dels för att cykeln som transportmedel<br />

blir tillgängligt för nya<br />

grupper.<br />

– Våra samhällen och städer är<br />

fortfarande organiserade kring<br />

bilen. Under de kommande 5–10<br />

åren måste det hända oerhört<br />

mycket mer om vi ska ha en chans att<br />

nå uppsatta klimatmål, konstaterar<br />

Henk Swarttouw avslutningsvis.<br />

Henk Swarttouw,<br />

ordförande för<br />

ECF och medlem i<br />

Cykelfrämjandet<br />

Ålder: 59<br />

Bor: Helsingborg<br />

Familj: Makan Sara<br />

och två vuxna döttrar<br />

Min första cykel:<br />

En röd begagnad<br />

barncykel från 1967<br />

eller 1968<br />

Vad betyder cykeln<br />

för dig? Cykeln är en<br />

undermaskin: inte bara<br />

en transportmaskin<br />

eller en idrottsmaskin,<br />

men också en frihetsmaskin<br />

och en hållbarhetsmaskin,<br />

en jämställdhetsmaskin<br />

och<br />

en folkhälsomaskin, en<br />

integrationsmaskin och<br />

en lyckomaskin!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!<br />

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.<br />

Tack för att<br />

du cyklar!<br />

God Jul ....................................<br />

Önskar .....................................<br />

För att aktivera ditt medlemskap mejla din<br />

postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.<br />

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!<br />

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.<br />

Härligt att ha dig<br />

med i cykelgänget!<br />

God Jul ....................................<br />

Önskar .....................................<br />

För att aktivera ditt medlemskap mejla din<br />

postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.<br />

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!<br />

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.<br />

Hurra, med fler på<br />

cykel bli världen bra!<br />

God Jul ....................................<br />

Önskar .....................................<br />

För att aktivera ditt medlemskap mejla din<br />

postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.<br />

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!<br />

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.<br />

Välkommen in i<br />

cykelgemenskapen!<br />

God Jul ....................................<br />

Julklappen<br />

som ger<br />

frihet<br />

Ge bort ett medlemskap i Cykelfrämjandet i<br />

julklapp för endast 125 kr (ord. pris 275 kr). Din<br />

gåva stödjer vårt arbete med att göra cykling<br />

tryggt och smidigt året om. <strong>Cykling</strong> är mer än<br />

bara transport – det är frihet!<br />

Skriv ditt för- och efternamn samt gåvo mottagarens<br />

namn på kortet. Gåvomottagaren kan sedan<br />

aktivera sitt medlemskap genom att mejla till<br />

medlem@cykelframjandet.se. En faktura skickas<br />

då till dig. Alternativt gå in på cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap för att ta del av julerbjudandet<br />

till och med 31 december. Erbjudandet gäller endast<br />

nya medlemmar.<br />

Önskar .....................................<br />

För att aktivera ditt medlemskap mejla din<br />

postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


MEDLEM<br />

”Det är tråkigt med ensidigt<br />

fokus på att oskyddade<br />

trafikanter måste bära<br />

ansvaret för att undvika<br />

svåra skador eller förlust<br />

av livet själv.”<br />

10 cykelpolitiska<br />

segrar <strong>2021</strong><br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hjälper du till<br />

att driva på i viktiga cykelfrågor – och dessutom<br />

med framgång! Eftersom Cykelfrämjandet ingår i<br />

den europeiska paraplyorganisationen European<br />

Cyclist Federation (ECF) bidrar du också till<br />

internationella cykelframgångar. Nu klappar vi<br />

oss själva på axeln, sträcker på ryggen och kavlar<br />

upp ärmarna inför det kommande valåret. Här<br />

kommer våra viktigaste framgångar:<br />

är årstidens mörker sänker<br />

sig över landskapet kommer<br />

uppmaningarna om att<br />

gående och cyklande ska<br />

använda reflexer, ett lika säkert<br />

hösttecken som svamparna i backen.<br />

Inläggen i sociala medier är många<br />

och vanligen föranledda av att en<br />

enskild bilförare blivit överraskad i en<br />

trafiksituation.<br />

Det är tråkigt med ensidigt fokus<br />

på att oskyddade trafikanter måste<br />

bära ansvaret för att undvika svåra<br />

skador eller förlust av livet själv.<br />

Trafiken är ett samspel där samtliga<br />

trafikanter endast har skyldigheter,<br />

inga rättigheter. Trafikmiljön, framför<br />

allt i tätorterna, är komplex och alla<br />

måste hjälpas åt för att navigera<br />

olycksfritt genom den.<br />

Som cyklande råkar man nästan dagligen<br />

ut, under den mörka årstiden,<br />

för att bilförare inte uppmärksammar<br />

en trots godkänt utrustad cykel och<br />

reflekterande kläder. Det finns flera<br />

faktorer som detta beror på.<br />

Den främsta anledningen är att<br />

trafikmiljön utformats för bilarnas<br />

framkomlighet på bekostnad av<br />

gång- och cykeltrafik. Resultatet är<br />

att bilförare inte förväntar sig andra<br />

trafikanter där, med konflikter och<br />

olyckor som utfall. Ett vanligt exempel<br />

är huvudcykelstråk som korsas<br />

av utfarter och gator flera gånger<br />

per hundra meter. En annan dålig<br />

utformning är att cirkulationsplatser,<br />

där bilförare ofta har blicken endast<br />

riktad åt vänster, har dubbelriktade<br />

cykelbanor som korsar. Vad hjälper<br />

reflexer och belysning när man som<br />

oskyddad trafikant är satt på undantag<br />

i trafikmiljön?<br />

En annan faktor är bilförarna och<br />

fordonen själva. Var åttonde svensk<br />

har så dålig syn att körkortet inte<br />

hade godkänts, var tredje kör för fort<br />

i tätorter, var tredje ung förare har<br />

somnat bakom ratten och var tionde<br />

rattsurfar. 250 000 bilar blir årligen<br />

underkända för brister i halvljuset<br />

och 14 000 förare kör rattfulla varje<br />

dag. Det är mycket nedslående statistik<br />

där den oskyddade trafikanten<br />

utsätts för stora risker trots ansvarsfullt<br />

trafikbeteende.<br />

Med tanke på den dystra statistiken<br />

är det viktigt att trafikmiljön utformas<br />

så att det är blir lätt att göra rätt och<br />

bete sig säkert:<br />

· Separera bilar och oskyddade<br />

trafikanter, riskerna är för stora<br />

för de sistnämnda.<br />

· Platser där olika trafikslag korsar<br />

samma väg ska utformas så alla<br />

intuitivt gör rätt.<br />

· Tydliga markeringar om väjningsplikt,<br />

belysta korsningar, tydligt<br />

korsande cykelbana, hastighetsdämpande<br />

åtgärder, sänkt<br />

bashastighet.<br />

· Det ska inte finnas några skäl till<br />

”men jag trodde att…”<br />

Dags att göra allvar av de gällande<br />

kommunala styrdokumenten, helt<br />

enkelt.<br />

Vi syns i trafiken!<br />

Tomas Stanislawski,<br />

Cykelfrämjandet Kristianstad<br />

1. Riksdagens tillkännagivande om att<br />

väglagen behöver moderniseras för<br />

friliggande statliga cykelvägar.<br />

2. Regeringen utreder ett nationellt cyklingsmål.<br />

3. Nationell plan ska innehålla en öronmärkt<br />

cykelpott.<br />

4. Sänkt skatt på förmånscyklar.<br />

5. Regeringen utreder trafik- och<br />

planeringsregler.<br />

6. Regeringen föreslår enklare subventioner av<br />

arbetsresor.<br />

7. EU-beslut om att det ska bli lättare att ta med<br />

cykel på tåg.<br />

8. Aktiva transporter en del av transportöverenskommelsen<br />

på COP26.<br />

9. Irland öronmärker 10 procent av sin totala<br />

transportbudget för cykelinfrastruktur.<br />

10. Belgien får sin första handlingsplan för<br />

cykling.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/nyheter/<br />

cykelpolitiska-segrar-<strong>2021</strong><br />

Medlemsenkät:<br />

Din åsikt är viktig!<br />

Först och främst, tack för att du är medlem i<br />

Cylelfrämjandet! Tidigare i december fick du<br />

en medlemsenkät skickad till dig via epost.<br />

Har du inte redan svarat på den så uppmanar<br />

vi dig varmt att lägga några minuter på att<br />

berätta vad du tycker om ditt medlemsskap.<br />

Din medverkan hjälper oss att utveckla organisationen<br />

och bli ännu bättre. Tillsammans<br />

skapar vi ett cykelvänligt Sverige!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong> 33


DEBATT<br />

Läkare för miljön: ”Aktiv<br />

transport både minskar fossilberoendet<br />

och gynnar hälsan”<br />

Sandra Jester-Broms och<br />

Per Geijer, distriktsläkare<br />

issa av de faktorer som<br />

ligger bakom uppvärmning,<br />

förorening och<br />

utarmning av planeten<br />

driver på utvecklingen av välfärdssjukdomar<br />

som diabetes och hjärt ­<br />

kärlsjukdom. <strong>Cykling</strong> och annan<br />

typ av aktiv transport både minskar<br />

fossilberoendet och gynnar hälsan.<br />

Det skriver Läkare för miljöns<br />

styrelse.<br />

Att klimatförändringarna hotar människors<br />

hälsa råder det inte längre något<br />

tvivel om efter IPCC:s rapport från<br />

augusti <strong>2021</strong>. Vad färre känner till är<br />

att klimatomställning, däremot, kan<br />

förbättra folkhälsan.<br />

Klimatåtgärder innebär inte bara en<br />

möjlighet att avvärja sådant som hotar<br />

människors hälsa utan är även en chans<br />

att genomdriva folkhälsoåtgärder.<br />

Som läkare är vi övertygade om<br />

att de fördelar klimatomställningen<br />

medför för liv och hälsa är ett kraftfullt<br />

argument för en övergång till ett<br />

koldioxidminimerat samhälle och en<br />

hållbar hälso- och sjukvård.<br />

Inför det senaste klimattoppmötet i<br />

Glasgow publicerade Världshälsoorganisationen,<br />

WHO, specialrapporten<br />

”The health argument for climate<br />

action”. Där slår man fast att hälsoargumenten<br />

för en snabb klimatomställning<br />

aldrig varit tydligare än nu.<br />

Meningen är att WHO:s rapport ska<br />

ligga till grund för beslutsfattare och<br />

tjänstemän inom alla samhälls sektorer.<br />

Vi vet att klimatåtgärder påverkar<br />

människors hälsa på ett positivt sätt.<br />

En utfasning av fossil förbränning<br />

minskar luftföroreningarna vilket<br />

gynnar människors luftvägs-, hjärtkärl-<br />

och mentala hälsa från foster till<br />

ålderdom. Luftföroreningar beräknas<br />

orsaka cirka 7 600 förtida dödsfall per<br />

år i Sverige till en kostnad av 56 miljarder<br />

kronor, enligt en studie från<br />

IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå<br />

universitet.<br />

WHO konstaterade redan 2018 att<br />

Parisavtalet är ett folkhälsoavtal och<br />

att det ekonomiska värdet av hälsovinsterna<br />

från minskade luftföroreningar<br />

kan betala klimatomställningen.<br />

Vissa av de faktorer som ligger<br />

bakom uppvärmning, förorening och<br />

utarmning av planeten driver även på<br />

utvecklingen av välfärdssjukdomar<br />

som diabetes och hjärtkärlsjukdom.<br />

För att få bukt med dem krävs ett<br />

omfattande arbete med de gemensamma<br />

orsakerna, nämligen ohållbara<br />

och osunda levnadsvanor.<br />

Inom hälso- och sjukvården är det<br />

sjukdomsförebyggande arbetet med<br />

levnadsvanor en viktig komponent<br />

i att hindra uppkomsten av diabetes,<br />

högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och<br />

vissa cancerformer. Samtidigt kan<br />

arbetet, korrekt hanterat, utgöra en<br />

nyckelkomponent även i klimatarbetet.<br />

Hälsosamma levnadsvanor är<br />

nämligen ofta mer hållbara. Det handlar<br />

till exempel om att stimulera aktiv<br />

transport framför en passiv livsstil.<br />

Genom att motivera och underlätta<br />

för sina patienter, medarbetare eller<br />

invånare att cykla eller gå istället för<br />

att ta bilen, minskar stillasittandet och<br />

graden av fysisk aktivitet ökar, vilket<br />

är i linje med Folkhälsomyndighetens<br />

riktlinjer.<br />

Enligt en studie från Stockholm fann<br />

man även att just denna folkhälsoåtgärd<br />

skulle ha särskild betydelse för<br />

stadens luftkvalitet: Om alla boende<br />

i tätorten med max 30 min cykelväg<br />

till arbetet cyklade istället för att ta<br />

bilen skulle hälsovinsterna till följd<br />

av minskade avgaser spara 449 levnadsår<br />

varje år. Aktiv transport både<br />

minskar fossilberoendet och gynnar<br />

hälsan.<br />

Maten är också en nyckel när det<br />

gäller planetens och människors<br />

hälsa. Eat-Lancetkommissionen, med<br />

klimatforskaren Johan Rockström<br />

i spetsen, beskriver maten som den<br />

viktigaste faktorn för att optimera<br />

mänsklig hälsa och miljömässig stabilitet.<br />

Det handlar om att lägga om till<br />

en mer växtbaserad kost och begränsa<br />

intaget av mat från djurriket.<br />

I Sverige är ohälsosamma matvanor<br />

en av de tre viktigaste riskfaktorerna<br />

för sjukdom. Samtidigt står<br />

matproduktionen för mer än en fjärdedel<br />

av jordens samlade utsläpp av<br />

växthusgaser, driver på avskogning<br />

och massutrotning av arter.<br />

Klimatförändringarna är ett av<br />

århundradets största hälsohot och<br />

det måste avvärjas. Som läkare avser vi<br />

göra vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna<br />

och därigenom både<br />

skydda och främja människors hälsa.<br />

För att få fart på omställningen<br />

måste makthavare, beslutsfattare och<br />

andra samhällsaktörer med möjlighet<br />

att driva arbetet förstå klimatförändringarnas<br />

samband med människors<br />

hälsa och använda sig av argumentet<br />

att klimat- och folkhälsoåtgärder<br />

hänger ihop.<br />

Läkare för miljöns styrelse<br />

genom Maria Wolodarski,<br />

onkolog och ordförande, och<br />

Läkare för miljön Skåne genom<br />

Ida Persson, Annalina Tammen samt<br />

Sandra och Jonas Jester-Broms<br />

34<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2021</strong>


Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och lite billigare att<br />

cykla mer. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du cyklar? Dessutom<br />

kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

FRIHET PÅ TVÅ HJUL<br />

MEDLEMSPRIS 179 KR<br />

(ORD. PRIS 219 KR)<br />

Historikern Henrik Höjer<br />

skriver om cyklismens<br />

framväxt från 1810-talet<br />

till idag. Erbjudandet<br />

gäller till och med 23<br />

december.<br />

cykelframjandet.se/<br />

erbjudanden<br />

KOSTNADSFRI CYKELSERVICE<br />

PÅ FIXI (ORD. PRIS 450 KR)<br />

Fixi.bike är en digital plattform för alla<br />

cykelrelaterade tjäns ter så som service,<br />

reparation, transport, köp och hyra. Ange<br />

Fixi CF när du beställer. Erbjudandet<br />

gäller till och med 31 janauri 2022.<br />

Kostnadsfri cykelservice består av: säkerhetsgenomgång,<br />

åtdragning av skruvar,<br />

muttrar mm.; växeljustering; bromsjustering;<br />

olja kedja och växelförare;<br />

batteribyte belysning; justering av sadel<br />

och styre; kontroll däcktryck. Vid val av<br />

leveranstjänst tillkommer 200 kr.<br />

Fixi.bike<br />

20% PÅ THULES VÄSKOR<br />

FÖR VINTERÄVENTYR<br />

Thule RoundTrip-kollektionen ger extra skydd och<br />

gör det enklare att resa när du ska ut i backarna.<br />

Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2022 och<br />

kan inte kombineras med andra erbjudanden.<br />

På cykelframjandet.se/erbjudanden hittar du ett<br />

beställningsformulär. För frågor kontakta Thules butiker.<br />

KULTURARVS­<br />

KORTET FÖR 150 KR<br />

(ORD. PRIS 200 KR)<br />

Kulturarvskortet<br />

ger dig 50% rabatt<br />

på entréavgiften till<br />

över 300 museer, slott,<br />

gårdar och andra sevärdheter runtom i<br />

Sverige. Rabatten gäller för ett obegränsat<br />

antal besök till och med maj 2023. Ange<br />

rabattkoden CFKULTUR när du köper<br />

ditt Kulturarvskort hos Sweden by<br />

bike. Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2021</strong>.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

CYKELPAKET LÄNGS SYDOSTLEDEN<br />

4 NÄTTER 3870 KR/PERS<br />

(ORD. PRIS 4300 KR)<br />

Ca 275 km cykling med start i Växjö. Längs<br />

Sydostleden väntar varierande natur och<br />

kulturupplevelser i Småland, Blekinge<br />

och sydöstra Skåne. Ange kampanjkoden<br />

Cykelfrämjandet när du bokar. Boka<br />

senast 28 februari 2022.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

LÅNGFÄRDS-<br />

CYKLING<br />

MEDLEMSPRIS 179 KR<br />

(ORD. PRIS 229–297 KR)<br />

Utmärkt för den som är nyfiken<br />

på långfärdscykling i Sverige eller<br />

i resten av världen. Ange koden<br />

Cykel<strong>2021</strong> när du beställer boken.<br />

Frakt på 25 kronor tillkommer.<br />

Erbjudantet gäller till och med 31<br />

januari 2022.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll<br />

FRIHET PÅ TVÅ HJUL<br />

Scanna qr-koden och skänk 150 kronor så kan ytterligare<br />

10 flickor få vara med i Cykelprojektet.<br />

Varannan flicka i Bangladesh gifts bort före sin 18-årsdag. Många redan<br />

innan de fyllt 15 år. Men det går att ändra på och vi gör det med en cykel.<br />

I vårt Cykelprojekt får flickor lära sig cykla för att på ett billigt och säkert<br />

sätt kunna ta sig till skolan. Och att gå i skolan minskar avsevärt risken<br />

att bli bortgift. Du kan hjälpa oss att stoppa barnäktenskap! Scanna<br />

QR-koden så skänker du 150 kronor till Cykelprojektet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!