16.12.2021 Views

Tidningen Cykling 4 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 4-2021

UTBLICK

CYKLANDE FLICKOR

I BANGLADESH

DEMOKRATI

VAD BETYDER

CYKELN FÖR DIG?

CYKELPIONJÄREN

HON FICK NAMNET

”TILLIE THE

TERRIBLE SWEDE”

100 år

av demokrati


Cykla säkert

året runt

hovding.com


INNEHÅLL

08

KVINNLIGA PIONJÄRER

Cykel som redskap

för frigörelse.

10

FRIHET PÅ CYKEL

Därför ska du

bli volontär.

20

BANGLADESH

Flickorna som

utmanar normen.

14

SVENSKA CYKELÄVENTYR

12 semestertips

från hela landet.

24

CYKELKÖKET

Verkstad och

gemenskap.

12

FÖREBYGG SKADOR

Så blir cyketuren

en njutning.

23

MEDLEMSFÖRMÅNER

Rabatter och erbjudanden som

gör cyklingen roligare.

30

CYKELSEGER PÅ COP26

Lobbying och aktivism

ger resultat.

34

DEBATT

Läkare: ”Många vinster

med aktiva transporter”

Demokrati,

frihet och

cykellycka

I år firar Sveriges demokrati 100 år. Hösten

1921 fick kvinnor för första gången rösta i

riksdagsval och kunde väljas till riksdagsledamöter.

100 år senare fick Sverige sin

första kvinnliga statsminister. Historiskt.

Och på tiden, trots turbulensen.

Vad har cykeln med demokrati och

kvinnans frigörelse att göra? Många vet

att cykeln har haft en viktig roll i kampen

för lika och allmän rösträtt och att vi hade

kvinnliga (svenska) elitcyklister i slutet av

1800-talet. I det här numret får vi bekanta

oss med några av dåtidens kvinnliga

cykelpionjärer och se exempel på initiativ

(cykelkurser, cyklande bibliotek och

cykelkök) där cykeln fortfarande spelar

en viktig roll för jämställdhet, integration

och möjlighet till utbildning och arbete.

För visst är cykeln makalös? Som en

riktigt bra vän som du både kan ha roligt

med och som ställer upp när det gäller. På

sid 16–19 hyllas vår tvåhjuliga vän, med

kärleks förklaringar som kan sammanfattas

med orden frihet och glädje.

Påminn dig själv och inspireras av allt

det fantastiska som cykeln för med sig.

Nästa år är det valår. Mot bakgrund av den

politiska utvecklingen behöver vi cyklister

visa våra folkvalda ännu tydligare

att vi menar allvar när vi kräver bättre

cykelvägar – en förutsättning för klimatet,

hälsan och den social hållbarheten. Och

glöm inte, det är du som är medlem som

ger oss kraften att skapa ett cykelvänligt

samhälle!

God jul på er och cykla mer, med ljus och

reflex, så alla ser!

Tatjana Boric-Persson, Chefredaktör

3


LEDARE

”När det görs skillnad på

färdmedel görs det också

skillnad på människor”

PCC:s senaste rapport är glasklar:

vårt sätt att leva leder till klimatrelaterade

naturkatastrofer som hotar vår

livsmiljö. Därför krävs kraftigt minskade

utsläpp av växthusgaser. Våra

resvanor utgör en stor del av vår negativa

klimatpåverkan och måste förändras. Men

den nödvändiga omställningen till hållbar

mobilitet försvåras av den ojämlikhet som

finns i infrastrukturen.

Det är stora skillnader på framkomlighet,

bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet

mellan olika färdmedel. Den privata bilen

har en ohotad plats i våra städer och samhällen

på bekostnad av alla oss som har

valt att inte äga och/eller köra bil av vana.

När det görs skillnad på färdmedel görs det

också skillnad på människor.

Bilen har givetvis en viktig roll, inte

minst på landsbygden. Men vi måste skilja

på bilresor som görs av vana och bilresor

som görs av behov. Varannan bilresa i Sverige

är kortare än fem kilometer. Det tycks

osannolikt att majoriteten av dessa bilresor

görs av behov där bilen är oumbärlig för

resans ändamål och inte kan ersättas med

andra transportmedel.

Våra samhällen och liv är byggda kring

bilen och den ojämlika infrastrukturen

syns överallt. Ett exempel är underhåll

och drift. Det är vanligt att buskar och grenar

växer ut över gång- och cykelbanorna

vilket inte bara minskar ytan, utan kan

innebära allvarliga skador för cyklisten.

Trots felanmälningar är det väldigt lite

som görs. Frågan är om det hade varit

samma slapphet om bilvägen minskade

med 20–30 procent på grund av växtlighet?

Hade det varit okej att bilens lack

repades av en taggig buske, något som för

en cyklist kan innebära skador på ögon

och ansikte?

Ett annat exempel är alla tunnlar och

broar för gång- och cykelbanor. Medan

bilar har fri framkomlighet får gång- och

cykeltrafiken ta sig genom mörka tunnlar

med inte alltför sällan skarpa kurvor i

anslutning till uppförs- och nedförsbackar.

Ett vanligt argument här är trafiksäkerhet,

men planskildheten mellan färdmedlen

kan ju med fördel vara tvärtom. Ett annat

alternativ är att låta färdmedlen korsa i

samma plan och skapa smidiga och säkra

övergångar för gång- och cykeltrafik.

Bilnormen behöver utmanas av politiker,

samhällsplanerare och trafikplanerare.

Förvisso görs satsningar på hållbar mobilitet

och beteendeförändring här och där,

men inte på det genomgripande sätt som

krävs. Det här är djupt oansvarigt och orättfärdigt

då både klimatet och folkhälsan

kräver en snabb omställning till hållbar

mobilitet. Vi kan inte fortsätta planera och

bygga för bilen samtidigt som vi kompletterar

med ”lite hållbar mobilitet” vid sidan

om. Det räcker inte.

Ojämlikheten bland våra transportmedel

kan inte accepteras. Ska vi nå målet om att

minska utsläppen från transport sektorn

med 70 procent till 2030 räcker det inte

med elektrifiering och biodrivmedel –

antalet bilresor måste minska. Städer som

satsar på bilfria gator och zoner är mer

attraktiva än städer där bilen prioriteras.

Aktiva resor gör oss dessutom både piggare

och friskare. Det finns många genomtänkta

handlingsplaner och strategidokument

för hållbar mobilitet både nationellt

och lokalt. Nu är det dags att omsätta dessa

i praktiken – ett utmärkt nyårslöfte för

våra politiker!

Per Hasselberg,

ordförande Cykelfrämjandet

Marie Pellas,

vice ordförande Cykelfrämjandet

Cykling är Cykelfrämjandets medlemstidning

Frågor om tidningen? Hör av dig till

redaktion@cykelframjandet.se

Vill du annonsera? Mejla till

redaktion@cykelframjandet.se

Bli medlem eller ge bort ett medlemskap!

Gå in på cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver

att du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du

ta del av unika erbjudanden, kurser, cykel turer

och aktiviteter. Dessutom ingår gratis olycksfallsförsäkring

när du cyklar, liksom fyra nummer av

vår finfina medlemstidning Cykling. Medlemskapet

kostar endast 275 kr per år – ungefär som att laga

en cykelpunktering (25 kr/mån med autogiro).

Ungdom upp till 26 år betalar en hundralapp

(10 kr/mån med autogiro). Om någon i familjen

redan är medlem kostar det bara 75 kr per

person att inkludera alla i cykel gemenskapen.

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/

ge-bort-ett-medlemskap kan du också skänka

en valfri summa.

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,

redaktion@cykelframjandet.se

Postadress: Cykelfrämjandet

Box 3, 101 20 Stockholm

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se

Vill du ändra din adress? Gå in på

cykelframjandet.se/mina-sidor eller maila

medlem@cykelframjandet.se

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin

Omslagsfoto: Matilda ”Tillie” Andersson,

foto: Alice Olson Roepke (CC BY-SA 4.0)

Tryck: Trydells tryckeri

ISSN: 0280-3038.

Debattartiklar och insändare välkomnas, men

arvoderas inte och kan redigeras.

Tidningen är miljömärkt och distributionen

klimatekonomisk.

Cykling går även att läsa online på

cykelframjandet.se/tidningen-cykling. Den

som medverkar i tidningen med text eller bild

anses medge detta inom arvodets ram.

4 Cykling nummer 4-2021


DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN THULE

Väskor från Thule för dina

skidor, snowboards och

pjäxor – nu med 20% rabatt!

Dags för ett härligt vinteräventyr? Passa på att ladda upp med nya

väskor för din vinterutrustning! På cykelframjandet.se/erbjudanden

kan du beställa från Thule RoundTrip-kollektionen som ger extra skydd

och gör det enklare att resa när du ska ut i backarna. Frågor? Kontakta

Thule Store Stockholm eller Thule Store Malmö. Erbjudandet gäller till

28 februari 2022 och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Thule Store Stockholm

Kungsgatan 12-14, Stockholm

Tel: 08-128 170 00

thulestore.stockholm@thule.com

Thule Store Malmö

Fosievägen 11, Malmö

Tel: 040-635 90 50

thulestore.malmo@thule.com


NYHETER

75 miljoner

Så mycket ger Trafikverket i stöd till 17 kommuner

och regioner för att bland annat anlägga nya gångoch

cykelbanor, binda samman befintliga cykelnät

med varandra och driva projekt som ökar intresset

för cykling.

”Vad jag saknar är en lagstiftning

som säger att elsparkcyklar är ett

särskilt fordon och inte en cykel.

Det är två olika fordon som kräver

två sorters regleringar”

Säger Malmös kommunalråd Andreas Schönström

(S) till Dagens Industri apropå elsparkcykelkaoset.

Gävle får nytt

cykelparkeringshus

Gävle kommun vill bygga för en mer klimatvänlig

stad. Därför går 100 miljoner kronor till klimatvänliga

satsningar. Ett nytt cykelparkeringshus där

cykeln kan parkeras säkert mot en avgift är en del av

kommunens gröna investering.

Halverat antal

elscootrar i

Stockholm

Antalet elscootrar i Stockholm kommer att

minska från dagens 23 000 till 12 000 från

och med årsskiftet. Antalet uthyrningsföretag

begränsas från dagens åtta till tre. Vidare

införs en hastighetsbegränsning på max 15

km/h timmen under fredags- och lördagskvällar

från klockan 22. Elscootrar måste tas

bort från trottoarer inom två timmar. Dessutom

kommer varje elscooter att avläggas en

avgift på 1 400 kronor per år. Det beslutade

Stockholms stad i början av november i år.

Daniel Helldén, trafikborgarråd i Stockholm,

uppger för TT att huvudskälet till beslutet är

att det under det senaste året varit för många

elsparkcyklar i staden som skapat ”kaos på

vissa gator”. Tanken med de nya reglerna är

att bolagen ska ta hand om scootrarna bättre.

Malmö ska få sitt första

supercykelstråk

Redan 2022 planerar Malmö stad att börja bygga det första supercykelstråket.

Planen är att det ska byggas totalt sex superstråk i

Malmö.

– Fler och bättre cykelbanor behövs om cyklandet ska kunna

fortsätta öka i Malmö, säger Axel Pihl, projektledare på Cykelfrämjandet

och själv bosatt i Malmö.

Ett supercykelstråk definieras som den snabbaste och genaste

vägen med så få stopp som möjligt för cyklisterna. Det innebär

också bättre korsningar för cyklister och att cyklar ges företräde

vid möten med annan trafik genom cykelöverfart, tunnel eller bro.

– Jag hoppas att resultatet blir en riktigt bra cykelbana och att

man inte börjar tumma på utformningen när det väl ska byggas.

Det saknas cykelstråk genom centrala Malmö i öst-västlig riktning

så det här är mycket välkommet, berättar Axel Pihl.

Regeringen vill förenkla

reseavdraget

Regeringen föreslår att det nuvarande reseavdraget ersätts med en

enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion.

Det nya förslaget innebär en skattelättnad för fler pendlare jämfört

med i dag, att reglerna blir enklare samt att resurser omfördelas

från personer som bor i storstadsområden till de som bor i övriga

delar av landet. Cykelfrämjandet välkomnar regeringens initiativ

och önskar att cykelpendlingen lyfts tydligt i det nya förslaget.

6 Cykling nummer 4-2021


NYHETER

Paris vill bli 100%

cykelvänligt

Paris förvandlas snabbt till en av Europas främsta

cykelstäder. I den senaste cykelplanen för 2021–2026,

Plan Velo: Act 2, satsar staden på ökat antal separerade

cykelvägar och bättre underhåll. Paris borgmästare

Anne Hidalgo har påbörjat arbetet med den så kallade

15-minutersstaden. Redan nu är 70 procent av bilparkeringsplatserna

på gator borta. Den nya cykelplanen går

ett steg länge: 100 000-tals nya cykelparkeringsplatser

ska byggas samtidigt som bilparkeringsplatser fortsätter

att tas bort. Heja Paris!

Serietidning

ska få fler

barn att cykla

Tusentals svenska skolbarn har under hösten

fått hem Min cykel & jag – en serietidning full av

cykelglädje och fakta om fördelarna med aktiva

transporter. Svenska Cykelstäder och Story

House Egmont ligger bakom initiativet vars syfte

är att få fler barn att gå och cykla till skolan.

Seritidningen Min cykel & jag är ett roligt och kunskapshöjande

material för barn som ska börja skolan. I samarbete med Story

House Egmont har Svenska Cykelstäder tagit fram materialet i

tidningen. Här får de unga läsarna bland annat träffa lodjuret och

seriefiguren ”Robin” och lära sig om vilken utrustning som måste

finnas på en cykel, olika trafikregler och varför det är så bra att

cykla till skolan. Tecknade serieberättelser varvas med spel och

kluriga pyssel- och faktasidor.

Tidigare i höstas lanserades det digitala verktyget Cykelvänlig

skola av bland annat Svenska Cykelstäder och Cykelfrämjandet.

Den digitala plattformen hjälper skolor, kommuner och föräldrar

att underlätta för barnens cykling till skolan. Min cykel & jag är en

del av satsningen för barns rörelse och hälsa.

Serietidningen har under höstterminen delas ut gratis till skolbarn

i åldern 6–9 år i inledningsvis nio svenska kommuner och

regioner. Planen är att tidningen ska tryckas kontinuerligt och det

finns möjlighet för fler kommuner, regioner, företag och andra att

delta i framtiden.

Barcelona vill

skrota gamla bilar

Bor du i Barcelona och har en icke-miljövänlig bil? Då

kan du skrota din gamla miljöbov och få gratis kort till

kollektivtrafiken som är giltigt i tre år!

Velo-City i

Ljubljana 2022

Sloveniens huvudstad Ljubljana står värd för världens

största cykelmobilitetskonferens Velo-City den 14 till

17 juni 2022. Ljubljana är också en i raden av städer som

har bestämt sig för att stänga sin stadskärna för bilar

och prioritera fotgängare och cyklister framför motoriserad

trafik.

Belgisk handlingsplan

för cykling

Belgiens handlingsplan för cykling ska hjälpa fler belgare

att välja cykeln genom att göra det enklare att ta

med cykeln tåg, fler cykelvänliga finanspolitiska åtgärder

och bekämpning av cykelstölder.

– Belgien var ett av de sista länderna i Europa som

saknade en nationell handlingsplan för cykling. Mer

cykling ger mindre utsläpp, men bidrar också till bättre

folkhälsa och trivsamma städer, säger Henk Swarttouw,

ordförande för ECF och medlem i Cykelfrämjandet.

Cykling nummer 4-2021 7


100 ÅR AV DEMOKRATI

Vad har cykeln med

kvinnlig rösträtt att göra?

När säkerhetscykeln med kedjedrift och två lika stora hjul introducerades på 1880-talet kom

cykeln snabbt till användning i många olika sammanhang. Inte minst för tidens kvinnor

blev den ett redskap för både personlig och politisk frigörelse. För arbetarklassens kvinnor

öppnade det sig möjligheter att tjäna pengar på cyklingen. För kvinnor ur borgarklassen

blev cykeln viktig i den politiska rörelsen för medborgerliga rättigheter. Träffa några av de

främsta kvinnliga cykelpionjärerna. Text: Charlotte Hagström och Lars-Eric Jönsson

Annie ”London derry” Cohen Kopchovsky

(1870–1947) hade invandrat från Lettland till USA.

Hon var gift, hade tre barn och levde under små

omständigheter. 1894 inledde hon, trots att hon just

hade lärt sig cykla, en cykeltur jorden runt. Hon

hade då antagit artistnamnet Londonderry. Turen

startade i Boston. Förutom att hon snabbt lärde sig

cykla var hon en mycket bra historieberättare och

affärskvinna. Både under och efter resan tjänade

hon pengar på att berätta om sina äventyr. Londonderry

var den första kvinnan som cyklade jorden

runt. Liksom många andra av det sena 1800-talets

kvinnliga cykelpionjärer dog hon obemärkt.

Londonderry var den

första kvinnan som

cyklade jorden runt.

Nanny Palmkvist (1862–1940) var folkskollärare och rösträttsaktivist. Hon

var engagerad i folkbildning, propagerade för att kvinnor skulle ha tillgång

till hela arbetsmarknaden och för lika lön för kvinnor och män. Hon var även

en hängiven cyklist och cyklade både ofta och långt. Sommaren 1891 cyklade

hon från Helsingborg till Trondheim och hem igen, året efter till Jönköping för

att delta i ett lärarinnemöte. I tidningen Idun beskriver hon 1892 cykelfärden

genom södra Sverige och konstaterar att ”Hälsa är lycka. Velocipedridt befordrar

hälsa. Ergo: Velocipedridt befordrar lycka”.

Nanny Palmqvist cyklade från Skåne

till Norge och sa ”Hälsa är lycka.

Velocipedridt befordrar hälsa. Ergo:

Velocipedridt befordrar lycka”.

8

Cykling nummer 4-2021


100 ÅR AV DEMOKRATI

Tillie the Terrible Swede, som hon

kallades, vann åtskilliga cykeltävlingar

och slog rekord efter rekord.

Frances Willard såg

cykeln som vägen

till fysisk träning

men också till det

offentliga rummet

och kvinnors

jämställdhet.

Matilda ”Tillie” Andersson (1875–1965) föddes i Skåne och emigrerade som

sextonåring till Chicago. Efter att först ha försörjt sig som sömmerska inledde

hon en remarkabel tävlingskarriär, framför allt inom velodromcykling. Hon

hade stor framgång i de populära sexdagarstävlingarna där det gällde att

under två timmar cykla på maxfart. Av de 130 tävlingar hon deltog i vann

hon 123. Hon slog rekord efter rekord och fick smeknamnet Tillie the Terrible

Swede. Hennes karriär sträckte sig från 1893 till 1902 då cykeltävlingar för

kvinnor förbjöds i USA. Hon ansågs då vara världens främsta kvinnliga cyklist.

Frances Willard (1839–1898) var en

amerikansk medborgarrättsaktivist

som framförallt gjorde sig känd för

arbetet för nykterhet och kvinnlig

rösträtt. Hon insåg tidigt cykelns

betydelse för kvinnlig frigörelse. Vid

53 års ålder beslöt hon sig för att lära

sig cykla. 1895 gav hon ut boken A

Wheel Within a Wheel som skildrar

hur det gick till. Hon beskrev noga

hur man bestiger, sitter, trampar,

svänger, stannar och stiger av sin

cykel. För den samtida kvinnan,

menade Willard, var cykeln vägen

till fysisk träning men också till det

offentliga rummet och kvinnors

jämställdhet.

Cykling nummer 4-2021

9


FRIHET PÅ CYKEL

Vad? Frihet på cykel är Cykelfrämjandets

cykelkurser för vuxna.

Under 2021 utbildades ca 900 nya

cyklister av ca 400 volontärer och

sommarjobbare.

Var? Hålls i Stockholm, Göteborg och

Malmö men även på mindre orter.

Hur? 6–10 kurstillfällen á 2 h per gång,

vanligtvis 10–15 deltagare och 3–5

instruktörer.

Vill du bli volontär? Cykelfrämjandet

har gratis utbildningar för blivande

instruktörer.

Läs mer på cykelframjandet.se


FOTO: MARTIN SPAAK

FRIHET PÅ CYKEL

Cykelglädje

som smittar

Att lära sig cykla ger frihet och öppnar många dörrar i samhället. Men

att lära ut cykling genom Cykelfrämjandets kurser Frihet på cykel är

minst lika givande.

– Det är väldigt roligt att dela den här glädjen som man ser när

deltagarna lärt sig cykla: ”Jag kan cykla”, skriker de så det hörs över

halva Hjällbo, berättar Paul Johansson, volontär på Cykelfrämjandets

kurser i Göteborg. Text: Elisabet Dahlstrand

et är lätt tro att alla vuxna kan

cykla, men det stora intresset för

Cykelfrämjandets cykelkurser för

vuxna visar att det inte stämmer.

Det finns flera skäl till varför många vuxna

inte kan cykla i dagens Sverige. Vissa är

uppväxta i en kultur där cykling anses vara

enbart för pojkar och män eller där cykel är

till för de som inte har råd med bil. Andra

kommer från bildominerade samhällen där

cykelinfrastruktur saknas för vardagscykling

och där cykeln ses som ett fritidsnöje.

Att sedan som vuxen ta steget och lära

sig att cykla är en stor bedrift. Tack vare

Cykelfrämjandets projekt Frihet på cykel

får hundratals personer runt om i landet

varje år möjligheten att lära sig att cykla av

engagerade instruktörer.

Cykling träffade Paul Johansson, Kristin

Lidbäck och Nicole Ndawula som lär

vuxna att cykla.

Kristin Lidbäck blev engagerad i Frihet

på cykel i samband med att hon skulle

gå i pension 2015. Hon ville göra något

meningsfullt med sin tid. Kristin kontaktade

Cykelfrämjandet och började med att

assistera på kurser. Ett år senare startade

hon den första cykelkursen i Stockholmsförorten

Akalla, där hon bor.

Att leda cykelkurser är både väldigt roligt

och givande menar Paul Johansson, som

har assisterat och lett kurser i Göteborgsförorterna

Hjällbo, Gårdsten och Bergsjön.

– Det skapas en speciell stämning

och gemenskap på kurserna. Sen är det

roliga och inspirerande människor som är

instruktörer, berättar han.

Den fina gemenskapen bland instruktörerna

gör att många fortsätter år efter år.

Men det är deltagarnas glädje som är den

stora belöningen.

– Våra deltagare är så tacksamma, men vi

brukar säga till dem att vi är så tacksamma

för att vi får se den här glädjen. Man ger

mycket, men man får tillbaka glädje. Det

är det som gör att vi vill fortsätta, berättar

Kristin.

11


FRIHET PÅ CYKEL

Nicole Ndawula fick 2021 sommarjobb

som assisterande instruktör på Cykelfrämjandets

cykelkurser i Stockholmsförorterna

Tensta, Fisksätra och Hallonbergen.

Hon planerar att fortsätta jobba med

cykelkurserna vid sidan av studierna och

kan tänka sig att leda cykelkurser när hon

tagit studenten.

– Folk vill så gärna vara med, och det gör

att man själv vill vara där. Man känner att

man gör nytta, för man hjälper folk som

inte fått chansen att lära sig att cykla, säger

Nicole.

Det finns många anledningar till att vilja

lära sig att cykla. På kurserna som Kristin,

Paul och Nicole varit involverade i har de

flesta deltagarna varit utlandsfödda kvinnor

som inte haft möjligheten att lära sig

att cykla under uppväxten. Många deltagare

är mammor som vill kunna cykla med

sina barn.

– Så det finns en jämlikhetsaspekt också.

Det ger ju kvinnorna en rörlighet och en

frihet att kunna förflytta sig med cykel,

säger Paul.

Det är även vanligt att deltagarna går

kursen för att de vill kunna cykla till jobbet,

men en del anger även ekonomiska

skäl, hälsoskäl eller miljöskäl.

– Sen finns det de som vill lära sig för att

de ser andra cykla och tycker att det ser så

roligt ut, men också de som i tidig ålder blivit

rädda för att cykla och nu vågar pröva

igen, berättar Kristin Lidbäck.

Ytterligare andra har inte lärt sig att

cykla för att de kommer från platser där de

bilen dominerar som transportmedel, som

USA och Argentina, men även från svenska

glesbygden.

Vad säger deltagna själva om cykelkurserna?

Enligt volontärerna pratar många

om friheten, lyckan och stoltheten över att

har lärt sig att cykla. Bättre självförtroende

är också en effekt av kurserna liksom ökad

integration.

”Det finns en jämlikhetsaspekt

också. Det ger ju kvinnorna en

frihet att kunna förflytta sig

med cykel.”

– Det är en del av svensk kultur att cykla,

det ger samhörighet och man blir mer en

del av samhället om man kan cykla, säger

Nicole Ndawula som rekommenderar ungdomar

och unga vuxna att engagera sig i

Cykelfrämjandets kurser:

– Man får lära sig mycket när man assisterar

kursledarna, så man vet vad man ger

sig in på om man skulle vilja ta steget till

att börja leda kurser. Alla borde hålla på

med det här, ideellt eller genom att sommarjobba!

Vill du bli en av

våra huvudledare?

Det är många som vill lära sig att cykla. Vi på Cykel främjandet behöver

därför fler volontärer till våra cykelkurser Frihet på cykel runt om i landet.

Vi söker dig som:

∙ Tycker om att cykla

∙ Har lätt för att kommunicera

∙ Tycker om att instruera och leda andra

∙ Vill engagera dig i något meningsfullt

Anmäl dig till vår kostnadsfria instruktörsutbildning för att lära dig mer om vad det innebär att vara volontär,

huvudledare eller instruktör på våra cykelkurser! Mer information hittar du på cykelframjandet.se

12


FOTO: SHAIMAA ELBANNA

VAD BETYDER

CYKLING FÖR DIG?

Cykelfrämjandet har i samarbete

med Maria Magnusson, verksamhetsansvarig

för folkhälsoarbetet på

Sjukhusen i väster och Angereds

närsjukhus, genomfört en enkät där

65 kursdeltagare som fortsatte cykla

självständigt efter avslutad cykelkurs

svarade på vad cyklingen betytt för

dem. Enkätsvaren ligger till grund för

en rapport som ska publiceras 2022.

Här presenteras några av deras svar:

”Det är skönt att cykla, man känner

sig fri! Man får mer kondition. Att

vara med andra betyder jättemycket,

jag har fått många nya kompisar via

cyklingen!”

”Det är hälsa. När jag cyklar känner

jag mig frisk och glad och jag vill bara

fortsätta och fortsätta hela dagen.”

”Det har betytt mycket för mig. Frihet,

att få nya utmaningar. Det var min

barndomsdröm.”

”Skönt, roligt. Det är en annan

känsla. Ju mer jag cyklar ju mer

självförtroende jag får.”


KULTUR

Personalen på Kronan

bibliotek och Klubb kul

tycker att lådcykeln är

fantastisk bra för att

få fler barn att delta i

läsfrämjande aktiviteter.

Cykeln hjälper

biblioteket att nå fler

När stadsbiblioteket i Trollhättan använder sin lådcykel får de positiva

reaktioner och nyfikna frågor. Med cykeln har biblio teket fått ett nytt sätt

att möta trollhätteborna. Text: Tatjana Boric-Persson

Trollhättans bibliotek har två eldrivna lådcyklar

som används främst under årets varmare månader,

men också under fina höstdagar. I somras var biblioteket

ute med lådcyklar i stort sett alla vardagar

i veckan. Personalen från fritidsverksamheten

Klubb kul hängde också med.

– Vi packade cykellådan full med böcker, pyssel,

pennor och annat skoj och cyklade sedan runt i

stadsdelen för att leta reda på lässugna barn. Varje

dag stannade vi några timmar vid en populär

lekplats. Där packade vi upp sakerna vi hade med

oss. Vi lade ut filtar som barnen kunde sitta och

läsa på. Barnen hade möjlighet att läsa själva men

vi läste också högt för dem. Dessutom pysslade vi,

hade femkamp och skrev spännande berättelser

tillsammans, berättar bibliotekarien Tobias Gard.

En fördel med bibliotekscykeln är möjligheten

att visa upp vad biblioteket erbjuder även

utanför bibliotekets väggar. Under pandemin har

människor kunnat låna böcker ute i friska luften på

ett säkert sätt. Ytterligare en vinst är att biblioteket

bokstavligen når nya målgrupper.

– Med våra lådcyklar når vi många av de

invånare i Trollhättan som annars inte besöker biblioteket.

Dessutom fungerar cyklarna som levande

reklampelare, berättar Tobias Gard och fortsätter:

– Vi på Kronan bibliotek har relativt få barn som

kommer till oss under sommar lovet. De vill vara ute

och leka i det fina vädret och glömmer bort biblioteket

litegrann. Med hjälp av våra lådcyklar påminner

vi våra låntagare om att vi finns och de som vill

vara ute kan vara det samtidigt som de besöker det

ambulerande biblioteket.

”Med våra lådcyklar når vi många

av de invånare i Trollhättan som

annars inte besöker biblioteket.”

Att cykelbiblioteket är här för att stanna är det

ingen tvekan om.

– Vi kommer absolut fortsätta att cykla ut och

möta våra låntagare utanför biblioteket. För oss i

personalen blir det också lite av en friskvårdsaktivitet

att trampa runt i staden. Det är ju både nyttigt

och härligt att röra sig och få frisk luft i lungorna,

avslutar Tobias Gard.

14 Cykling nummer 4-2021


ANNONS

VÄLKOMMEN TILL

15-MINUTERS

STADEN

Atrium Ljungberg skapar hållbara stadsdelar. Fastigheterna är

grunden men egentligen är vi mer intresserade av livet mellan husen.

Vi och Cykelfrämjandet delar samma intresse i att främja rörelse, aktivitet

och hållbara transporter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete

som är ett viktigt steg i arbetet mot vår vision – alla vill leva i vår stad!

Ta din cykling ett steg längre med

tidningen Bicycling och detta

prenumerationserbjudande!

8 NR

BICYCLING FÖR

396 KR

(VÄRDE 792 KR)

Foto: Ida Olsson / I skog och mark Sverige

Julklappen

som inte ryms

i ett paket

Besök

vår julbutik

Cykling nummer 4-2021 15


CYKELHYLLNINGAR

Vi vet att cykeln är viktig för klimatet, hälsan och inte minst demokratin. Vi bad

Cykelfrämjandets medlemmar och följare på sociala medier att berätta om sin

relation till cykeln. Resultatet blev flera sidor av hyllningar!

Vad betyder cykeln för dig?

”Cykeln är mitt resesällskap.

Med den upplever jag världen.”

Johanna Morin

Cykeln är mitt färdmedel

året runt i alla städer jag

bott! Nu kör jag lådcykel

och har den oftast full med

barn och packning!

Anita Henriksson

Den betyder allt! Jag

cyklar dagligen till affärer,

fritidsaktiviteter, landet (3

mil) mm. Förutom att jag

bidrar till bättre miljö och

bättre hälsa kommer jag

fram snabbt till målet!

Anna Lindén, projektledare

Cykeln är mitt resesällskap. Med den upplever jag

världen. Livet känns sällan så rikt, så fulländat, och

ekersången sällan så ljuvlig, som när jag går med cykeln

på tågperrongen, precis innan jag ska kliva på tåget.

Gunnar Eriksson

För mig och femton gubbar

till så betyder cykeln ett bra

sätt att få ökad gemenskap.

Vi är en grupp som träffas

på fredagar för att bada

bastu eller åka på cykelutflykter.

Vi bor i Eskilstuna så

våra årliga utflykter har alla

skett i vackra Mälardalen.

Vi har bland annat besökt

Västerås, Örebro och

Katrineholm. Två gånger

har cyklingen ägt rum i

Stockholm för att besöka

Hammarby sjö, Västerbron,

Bromma och Stadshuset. Vi

började 2008 och nästa år

firar vi 15-årsjubileum.

Amanda Lind (mp),

fd demokrati- och

kulturminister

Cykeln är rörelse och frihet.

Pandemin har visar att

cykeln är viktig, inte bara för

miljön utan också för hälsan.

Ulrich Sander

Cykeln för mig är ett

alternativ till att gå eller

springa!

16 Cykling nummer 4-2021


CYKELHYLLNINGAR

FOTOGRAF: KENT HULT/SYDSVENSKAN

Valle Westesson

Som barn älskade jag allt

med mina cyklar. Inte

bara att dom tog mej hit

och dit och tillbaka igen,

dom symboliserade också

drömmen om större och

starkare fordon som skulle

komma med åldern. Jag

putsade, lagade, målade

och fixade med mina

cyklar och drömde om hur

långt jag skulle kunna åka

den dagen jag var med

körkort. Idag äger jag alla

fordon jag drömde om,

men föredrar ändå alltid att

ta mej fram på min cykel.

Den är enklast, snyggast,

snabbast (i stan iallafall),

och den får mej att tro

att jag inte behöver gå till

nåt gym – jag cyklar ju så

snabbt istället.

Richard Jansson

Cykeln är den bästa pryl

jag har. Den ger mig glädje,

motion, lugn och harmoni.

Med cykeln styr jag själv

över min tid och bidrar till

bättre miljön vid pendling,

aktiviteter, ärenden

och shopping. Det är ju

underbart!

Anneli Hultén, landshövding

i Skåne län

Jag har cykeln i blodet. Den

är en symbol för demokrati

och frihet. Och den är till

för alla, oavsett ålder.

Lotta Smideborn

Cykeln för mig är kvalitetstid

med min familj! Att ta

sig snabbt ut tillsammans i

blåbärssnår och svampskog

eller till dopp i älven. Med

tanke på cykelns roll för

jämställdhet så fyller också

cykel som transportmedel

en stor trygghetsfunktion

för mig, känner mig mycket

tryggare på väg hem sena

kvällar när jag sitter på

en cykel i full fart jämfört

med kollektivtrafik eller att

promenera.

Åsa Höjer

Cykeln betyder frihet, glädje

och gemenskap. Jag är fri

att cykla när, var och hur jag

vill. Varje dag till/från jobbet

väntar den på mig. Det finns

ingen ursäkt för att inte

cykla, den ställer alltid upp

som sällskap, liksom klubbens

kompisar som alltid

peppar och ger highfive.

”Att färdas på cykel är

en fröjd för livet och

samtidigt ett utslag av

enklaste vardagsklokhet.”

Birgitta Dahl, fd talman och miljö- och energiminister

Att färdas på cykel är en fröjd för livet och samtidigt ett utslag av enklaste

vardagsklokhet. Det fanns perioder i livet när jag cyklade mellan en och

en halv och tre mil varje dag, för att jag tyckte att det var så fin form för

motion också.

Du kallades för den cyklande ministern?

– Ja visst. Jag cyklade ju för att ta mig fram överallt här i Uppsala där

jag bor. När jag hade lämnat barnen hos dagmamman på morgonen, för

det fanns ju inte daghem så det räckte för alla då, då cyklande jag ner till

stationen. Vi måste gå över till att cykla och åka kollektivt.

Cykling nummer 4-2021 17


CYKELHYLLNINGAR

Ebbe Silva, driver hubben XL Biking

För mig är cykeln en av nycklarna till ett möjligt liv, både personligt och i

förhållande till andra och miljön. Hälsomässigt levde jag ett omöjligt liv,

utbränd och exkluderad från samhället. Cykeln öppnade dörren till bättre

hälsa och kontakt med andra människor.

Det var inte lätt, jag fick skapa min egen community (XL Biking) på sociala

medier där jag och andra cyklister i storlek större fick känna oss aktiva

och delaktiga. Med cykeln som verktyg kämpar vi för mindre stigmatisering,

en bättre cykelkultur och hälsosamma relationer cyklister emellan.

Utöver det har dialogen med andra cyklister hjälpt mig att tänka mer på

miljön och hållbarheten. Även där kan cykeln leda till ett möjligt liv som är

bättre för min familj och andra.

Friheten att vara den jag är, gemenskap med andra, bättre hälsa, bättre

relation med miljön och naturen runt omkring, ett verktyg för ett möjligt

liv, det är vad cykeln betyder för mig.

Jakob Forssmed (kd),

riksdagsledamot

När jag som vuxen började

använda cykeln som

träningsredskap tyckte

jag först det var tråkigt,

men snart kom kärleken.

Och som transportmedel

såg jag fördelarna direkt –

cykeln är svåröverträffad.

Jag pläderar numer för

cykling och cykelpendling

(i tid och otid), men så är

det också ett bra svar vad

gäller hälsa och miljö – och

den enorma friheten får

man på köpet. Ett kinderägg,

helt enkelt. Dessutom

är det ett fordon som kan

ge mänskliga möten i trafiken,

som vid ett rödljus.

Eller lyckan att ordlöst

växeldra med okänd medcyklist

i snålblåst och regn

på väg hem från jobbet.

Anna Forsmark

Cykeln betyder frihet för

mig. Den tar mig alltid fram,

både i och utanför stan.

Att cykla är ett fint sätt att

umgås, man kan prata och

få pirr i magen och skratta

under samma tur.

Sebastian van den Bergen

Daglig livskvalité. Cykeln

har blivit en förlängning av

min kropp från och med

den allra första cykelturen.

Mina cyklar har gjort

och gör livet enklare och

roligare att leva varje dag.

Cykling piggar upp vardagarna.

Det ger mig känslan

av smidighet. Sedan är cykling

härligt socialt som gör

det lätt att få kontakt med

sin omgivning, som andra

gång- och cykeltrafikanter

och gatulivet i stort.

FOTOGRAF: FREDRIK STÄVEGÅRD

”Med cykeln som verktyg kämpar

vi för mindre stigmatisering.”

Marie Pellas

I vår vardag där jag och

min man med två, snart tre

barn, inte äger bil, betyder

våra cyklar väldigt mycket!

Förenklat är våra cyklar

vad en bil är för en bilist,

fast bättre. Våra cyklar är

bl.a. vår möjlighet till mobilitet,

vardagspusslande,

frihet, hälsa samt äventyr

och utflykter. Dessutom

gör vi en insats för klimatet

genom att inte äga bil

vilket är viktigt för oss.

Åke Hedman

Jag var medvetslös 2017

i 18 dagar och kunde inte

gå utan hjälpmedel. 2019

började jag med elcykel.

Nu blir det 4–8mil per dag

året runt.

18 Cykling nummer 4-2021


CYKELHYLLNINGAR

Lior Stefansson

Cykeln för mig är så mycket

mer än ett transportmedel.

Den är friskvård, mat på

bordet, tak över huvudet

och ett konkret sätt att

kämpa för ett bättre klimat

och folkhälsa.

Ulrika Jörgensen (m),

riksdagsledamot

Cykling betyder frihetskänsla,

energi påfyllning,

att uppleva alla årstider,

rörelseglädje ja helt

enkelt cykling är hälsa

för mig.

Lars-Göran Kastell

Cykeln betyder mycket för

mitt välbefinnande och är

ett kul redskap att hålla sig

i form med. Bilden är tagen

under Trek for Hope till förmån

för Barncancerfonden

där jag känner att jag även

kan göra något för andra.

Karin Ryberg

För mig är cykeln synonym

med frihet och rörelse. Och

möjlighet. Med cykeln kan

jag ta mig dit jag vill, när

jag vill, och på egen hand.

Med cykeln är det mesta

möjligt!

Kristoffer Waldenvik

För mig är cykeln allt! Den

är min hobby, min livsstil,

mitt transportmedel, ibland

mitt arbete och många

gånger min terapi. Det

bästa är att man kan färdas

långa långa sträckor, helt

av egen kraft, och i stort

sett helt gratis.

Rebecka Nampiima

Cykeln betyder frihet för

mig, särskilt som jag kommer

från ett land där det

inte är okey för kvinnor att

cykla. Sen är det väldigt

roligt att cykla och bra för

miljön!

Dilan Apak, radiopratare och komiker

Cykeln för mig är en garanti om att alltid

kunna fara hemifrån i sista sekunden.

Eftersom jag bor i Malmö har jag dessutom

en riktigt skruttig cykel – ful, sliten och

behöver bytas ut helt och hållet, enligt en

cykelhandlare. Fördelen är dock att den

aldrig blir stulen – hett tips!

”Cykeln för mig är en

garanti om att alltid

kunna fara hemifrån i

sista sekunden.”

Cykling nummer 4-2021

19


UTBLICK

Varje år på internationella kvinnodagen tar cykeltjejerna

upp ordentligt med plats i gatumiljön för att manifestera

sin rätt till frihet. Raden av cyklande flickor som rör sig

genom samhället sänder en tydlig signal: Vi är här för att

stanna. Denna plats är också vår.

20 Cykling nummer 4-2021


UTBLICK

Känslan av att sitta på en cykel och susa nerför en backe slår det mesta, men är

också något de flesta av oss tar för givet. Om du är flicka och bor i Bangladesh är det

däremot allt annat än självklart, och att lära sig cykla är en mindre revolution. ➲

Cykling nummer Text: 4-2021 Sofia Hallonsten Foto: Gustav Hugosson, Martina Holmberg och Niranjan Shrestha/Diakonia

21


NYHETER

UTBLICK

Det finns bara herrcyklar att tillgå, men tjejerna på

cykellektionen i norra Bangladesh låter inte det hindra

dem. Med ena benet under stången går det fint att nå

tramporna ändå, även om det blir lite vingligt.

inns du hur det kändes?

Vinden i ansiktet, omgivningen

suddig av farten.

Livets första cykeltur. För

de flesta handlade det kanske mest om

att kunna ta sig fram lite enklare. För

Sharifa Akther i Bangladesh handlar

det om frihet. Friheten att få röra sig fritt

utan en mans sällskap, och att kunna ta

sig till skolan utan att bli trakasserad.

Sharifa Akther är 13 år och har kunnat

cykla rätt länge nu. Hon lärde sig

själv. Hennes föräldrar protesterade,

men hon hade bestämt sig. Varje dag

gick hon till en bilverkstad och tjatade

på ägaren om att få låna hans cykel.

Till slut gav hennes envishet resultat

och han gav med sig.

– Jag lånade cykeln och övade långt

hemifrån. Jag trillade och slog mig så

många gånger. Varje gång var jag på

väg att ge upp, men till slut gick det,

säger Sharifa Akther.

”När flickor cyklar blir de

inte trakasserade av pojkar

eller män. Det blir säkrare.”

Hon visade sina föräldrar vad hon

lärt sig, de var imponerade men oroliga

och sa ”vad ska grannarna säga,

vem vill gifta sig med dig nu?”.

I Bangladesh är fortfarande normen

stark att kvinnors plats är i hemmet.

Flickor tas ofta ur skolan tidigt

och gifts bort. Men samhället håller

långsamt på att förändras och allt fler

flickor vet att de har rätt till utbildning

och till ett liv de själva väljer. I kampen

för jämställdhet har cykeln blivit

ett otippat verktyg, och det var mammorna

som kläckte idén.

CYKELN BLEV LÖSNINGEN

Tjejerna hjälper varandra att hålla

balansen där de vinglar fram barfota

på sina stora, tunga herrcyklar i det

mjuka gräset. De ger sig inte i första

taget. Upp ska de, och om man är för

liten för att grensla den tvärgående

stången kan man alltid sticka in ena

benet undertill för att nå pedalen. Lite

otympligt, men det går.

Cykellektionen i norra Bangladesh

hålls på en stor gräsplan, och de

flickor som har lyckats få sina cyklar

i rullning cyklar runt, runt i en ring

medan ledarna springer vid sidan om,

tar tag i pakethållaren när det behövs

och ropar instruktioner. Lektionen

hålls av den lokala organisationen The

Social Association for Rural Advancement

(SARA), som finansieras av

den svenska biståndsorganisationen

Diakonia.

Diakonia jobbar i 25 länder runtom

i världen och samarbetar med lokala

organisationer som känner till situationen

på plats. På så vis kan man

fånga upp smarta och effektiva lösningar

på de problem som finns. I

norra Bangladesh har Diakonia länge

stöttat grupper för kvinnor som lär sig

om sina rättigheter och kan organisera

sig på olika sätt för att förbättra

sin tillvaro. För några år sedan lyfte

grupperna frågan om att flickor trakasseras

på vägen till och från skolan.

De ville förbättra tjejernas möjligheter

att gå kvar, och minska risken att de

gifts bort tidigt. Det blev startskottet

för cykelprojektet.

– När flickor cyklar blir de inte trakasserade

av pojkar eller män. Det är

säkrare, säger Morjina Khatun, pro-

22 Cykling nummer 4-2021


NYHETER

UTBLICK

Sharifa Akther är del av en generation tjejer med en dramatiskt

förändrad självbild i Bangladesh. Hon kommer inte låta gamla normer

och traditioner begränsa henne. Hon ska ta sig långt. ”När jag cyklar

känner jag mig fri. Jag känner mig oberoende”, säger hon.

gramansvarig på Diakonias kontor i

Bangladesh.

Möjligheten för flickor att röra sig

i samhället blev central, och cykeln

blev alltså den enkla men genialiska

lösningen. Men det krävdes mer än

cykellektioner.

– En del familjer anser att cykling

inte är för flickor. Men efter att vi arbetat

med att öka kunskapen är många

mer positiva, säger Morjina Khatun.

Arbetet som startades rörde sig

därför på två nivåer, dels att faktiskt

lära flickor att cykla, och dels att

förändra normerna kring flickor i

samhället. Ju fler cyklande flickor

som syntes på gatorna, desto lägre

blev tröskeln. Därför satsade man

på cykelskolor där flickorna övade

tillsammans. Det var också viktigt att

prata om jämställdhet med makthavare,

lärare och föräldrar. Och pojkar.

För även om cyklingen är en del av

lösningen kan man inte bortse från

att det är pojkarna och manlighetsnormer

som är en del av problemet,

med återkommande trakasserier och

en förlegad syn på flickornas roll i

samhället.

PANDEMIN SATTE STOPP

Cykelprojektet växte. Allt fler flickor

kunde stanna i skolan och även om det

fortfarande bara handlade om en liten

del av alla Bangladeshs flickor var det

en långsam revolution för flickors rättigheter

som hade inletts.

Så kom pandemin. Skolorna i

Bangladesh har varit stängda i ett

och ett halvt år. Under tiden har fattigdomen

ökat och barnäktenskapen

blivit fler. Men ingen flicka i cykelprojektet

har blivit bortgift. I ett samtal

över nätet nyligen berättade några av

cykeltjejerna om en flicka i grannbyn.

De hämtade henne på kvällen och

bröllopet genomfördes i smyg. Hon

går inte i skolan längre.

– Hade vi vetat hade vi kanske kunnat

stoppa det. Om det hade varit en

flicka som är med i våra grupper hade

vi kunnat göra något, säger flickorna.

Ledarna har fortsatt att hålla kontakt

med alla de flickor som deltar i

cykelträningar, ungdomsgrupper och

aktiviteter, även när det inte har varit

möjligt att genomföra dem.

– Flickorna i de skolor där vi arbetar

stöttar varandra. Föräldrarna berättar

om flickornas nyvunna självförtroende.

Flickorna har stora planer på att

lära fler av sina vänner att cykla, säger

Morjina Khatun.

”Ju fler cyklande flickor

som syntes på gatorna,

desto lägre blev tröskeln.”

HUNDRATALS FLICKOR PÅ CYKEL

För tio år sedan var det otänkbart att

unga tjejer cyklade på landsbygden i

Bangladesh. De skulle stanna hemma,

och om de någon gång gick ut skulle de

eskorteras av en manlig släkting. Nu

syns de på gatorna igen – hundratals

flickor som tar sig till skolan på cykel

varje dag. Längs vägarna där det förut

mest syntes pojkar och män, går eller

cyklar nu flickor. Sharifa Akther är en

av dem.

– När jag cyklar känner jag mig fri.

Jag känner mig oberoende, säger hon.

Tänk att något så enkelt som en

cykel kan vara ett verktyg för frihet

och jämställdhet.

Cykling nummer 4-2021 23


ETT MEDVETET VAL

Jesper Beréus håller

mekarkurs på cykelköket

i Malmö.

CYKELKÖKET

Vad? Cykelköket är en öppen cykelverkstad

för alla där man kan låna

verktyg, få hjälp med att laga sin cykel,

gå på workshop och mekarkurs.

Var? På Stpln i Västra Hamnen i Malmö,

Stapelbäddsgatan 3.

Öppet: Söndagar 12–16

(förbokning av plats på cykelkoket.com

gäller under pandemin).

24

Cykling nummer 4-2021


ETT MEDVETET VAL

Cykelköket – ett

lyckat recept för

möten, återbruk

och mekarglädje

Text: Tatjana Boric-Persson Foto: Stina Nylinder

esper Berséus är kursledare på Cykelköket

i Malmö. Hans morfar var cykelmekaniker

och Jesper fick ärva hans verktyg. Men

intresset för cyklar väcktes först under de

fattiga studentåren. Efter ett tag började kursare

komma hem till honom för att få hjälp med cyklar.

När Jesper Berséus flyttade till Malmö hittade han

Cykel köket. Här kunde han förena sin cykelpassion

med hållbarhetsarbete.

Vad är Cykelköket?

Det är en öppen cykelverkstad för alla. Här kan man

låna verktyg och få hjälp med att laga sin cykel. Dessutom

anordnar vi olika mekarkurser.

Hur länge har Cykelköket funnits?

Cykelköket i Malmö har funnits i 10 år och var först

i Skandinavien. Vi försöker sprida idén och idag

finns det åtminstone 10–15 Cykelkök eller liknande

verksamheter i Norden.

Vad är ert mål?

När vi öppnade var syftet att höja cykelns status som

ett transportmedel. Sen har vi räddat en massa cyklar

och cykeldelar som annars skulle ha hamnat på

miljöstationerna. Genom åren har vi gått mer från

ekologisk till social hållbarhet. Ett bra exempel är

vår uppsökande verksamhet med en mobil verkstad.

Berätta mer om er mobila verkstad!

Vår mobila verkstad brukar vara ute på en tio veckor

lång sommarturné. Vår uppsökande verksamhet

riktas oftast mot områden med ekonomiska utmaningar.

Alla komma och fixa sin cykel i vår mobila

verkstad. Under pandemin var verkstaden extra

uppskattad eftersom kommunen hade stängt alla

aktiviteter. Det blir en social och positiv aktivet där

boende från området träffas och hjälper varandra,

vilket bidrar till sammanhållningen. Sen är det kul

att se hur barn lär sig att fixa med sina cyklar.

Vilka andra sociala vinster

ser du med Cykelköket?

Vår ordinarie verksamhet är rätt unik därför att

den lockar folk från olika stadsdelar. Vi har en bra

mix av grannar och folk som har tagit sin trasiga

cykel hit från andra sidan av stan. Sen är det vissa

som kommer hit för att umgås. Det här är också

en bra inkörsport till andra aktiviteter som finns i

byggnaden och i området.

”Cykeln är en ljuddämpare

i den förtätade staden

och den hyvlar ner

ojämlikheter och knyter

ihop den segregerade

urbana stadsbilden.”

Vad betyder cykeln för dig?

Jag är övertygad om att cykeln kommer att rädda,

om inte världen, så åtminstone staden. Den är

enkel, tidlös, snabb och tar dig från A till B. Den är

en tidsmaskin, gymkort, luftreningsapparat och

respirator. Cykeln är en ljuddämpare i den förtätade

staden och den hyvlar ner ojämlikheter och

knyter ihop den segregerade urbana stadsbilden.

Den är en allmännyttig pengamaskin och demokratiserar

allmän plats. Och sist, men inte minst,

den får dig att känna vinden genom håret.

Cykling nummer 4-2021

25


IKONEN

Thistle Racer 1895

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson Foto: Alice Olson Roepke

Chicago var ett centrum för den unga cykelindustrin

i USA under slutet av 1800-talet. Matilda Andersson

från Grevie i Skåne anlände 1891 till staden, som

samlade stora mängder svenskemigranter. Där blev

hon direkt intresserad av cykling som då var på modet.

Både cyklar och damer utan fotsida klänning var nymodiga sensationer 1895.

Tillie 1897 med sin make Filip ”Phil” Sjöberg som också var

tävlings cyklist men gav upp sin karriär för att träna världsstjärnan

Tillie. Phil dog tragiskt i TBC 1902.

Hon tjänade på några år ihop pengar till sin första cykel

och visade sig vara en talang utan dess like. I de tävlingar

hon ställde upp i 1895–1902 vann hon förkrossande nog

123 av 130 möjliga! Detta gav henne namnet Tillie ”The

Terrible Swede”.

Hennes cykel, en Thistle från 1895 ser idag trots sin

ålder förvånansvärt nutida ut. Bara några år tidigare cyklade

och tävlade man på höghjuling. Den första säljande

”säkerhetscykeln” det vill säga en cykel med kedja och två

lika stora hjul tillverkades bara 10 år före Tillies.

Diamantram, som på denna Chicago-tillverkade Thistle,

blev snabbt standard och gäller som ni ser än idag.

Frihjulsnav, som saknas på Tillies cykel, patenterades

samma år men den tidens tävlande på velodrom (rund

träbana) ställde inte det kravet.

1902 förbjöds tävlingscykling för damer i USA. Tillies

kometkarriär var därmed omedelbart över. Förbudet

drevs fram av dåtidens kristna moralister som såg kvinnors

cykling som skadligt för såväl utövare som folksjälen.

Alla delade dock inte denna syn. Den amerikanska

kvinnorättskämpen Susan B Anthony sade 1896: ”Cykeln

har betytt mer för kvinnans frigörelse än något annat. Den

skänker kvinnor en äkta känsla av frihet och självkänsla.

Jag gläds varje gång jag ser en kvinna cykla förbi… Det är

en bild av fri och ohämmad kvinnlighet”.

26 Cykling nummer 4-2021


MEKA MED FABIENNE

ILLUSTRATION: JONATAN SAHLIN

Hallå där Fabienne Roux, projektledare på Cykelfrämjandet

och vår egen husmekare.

Vilka är dina bästa

vintercyklingstips?

Egentligen är det inte så krångligt.

Man behöver ingen specialcykel

för vintern. Det är bäst att ha sin

vanliga cykel som man är van vid

och bekväm med (om det nu inte är

en racer). Sen är det bara att testa!

Under Cykelfrämjandets digitala

temakväll i november pratade vi

om vintercykling. Våra medlemmar

kom med många bra förslag.

Här kan du ta del av de bästa tipsen:

• Serva cykeln inför vintern så

allt fungerar fint och vajrarna är

smorda, vilket minskar risken för

att de fryser i sitt hölje.

• Ha dubbdäck, särskilt fram. Bor

man någonstans där dubbdäck

inte behövs varje dag kan det

bli jobbigt med extra friktion,

därför kan det räcka med enbart

framdäcket, som dessutom är

viktigast för balansen. Dubbar

endast på sidorna underlättar

också. Har man elcykel blir det

mindre jobbigt med extra friktion.

Kolla så att du köper rätt typ om

du ska ha dubbdäck bak, det

kan vara svårt att hitta ett däck

som är smalt nog för att passa i

baktriangeln.

• Ha kläder efter väder, gärna flera

lager. Det är viktigt med regntäta

kläder och vantar.

• Bestäm dig i förväg att du ska

cykla och förbered väskan för

cykling kvällen innan så sänker

du tröskeln och gör det lättare att

komma iväg på morgonen.

• Ha keps eller visir på hjälm för att

skydda ögon eller glasögon från

regn eller snö.

• Rengör cykeln regelbundet,

särskilt bromsarna och kedjan.

• Förvara cykeln väderskyddad.

• Smörj låset.

• Kom ihåg att batteriet till en

elcykel inte fungerar lika länge

när det är kallt.

• Har du en elcykel utan navmotor,

var extra uppmärksam när du

börjar trampa eftersom cykeln

drar ifrån plötsligt och det finns

en större halkrisk vid dessa

tillfällen.

• Ha lite mindre luft i däcken.

• Sänk sadeln något så att det blir

lättare att nå marken vid behov.

• Ta det lugnt, särskilt vid svängar.

• Bromsa inte för hårt.

• Håll inte för hårt i styret och

slappna av.

• Ha reflexer och bra belysning, så

att du syns och ser: vitt eller gult

fast sken fram och rött bak. Kolla

att batteriet är fräscht och se till

att lampor inte bländar andra

trafikanter.

Cykling nummer 4-2021 27


MEDLEM

Satsa på att bli en cykelvänlig skola!

Cykelvänlig skola är en kostnadsfri

digital plattform som stöttar skolor i

sitt arbete mot att bli en cykelvänligare

skola. Ni tar del av olika verktyg som

bla innehåller skoluppgifter som är

anpassade efter läroplanen med

cykeln i fokus.

Läs mer på cykelvanligskola.se

Stigcykling för

unga med NPF

Vi söker barn och unga med Neuro psykiatriska funktionsnedsättningar

(NPF) som vill testa stigcykling. Och volontärer

eller verksamheter som vill hjälpa till att göra denna aktivitet

till en återkommande möjlighet. Gratis lånecyklar finns

så här långt i Stockholm, Huddinge, Sundbyberg, Lidingö,

Järna, Gränna, Västerås och Skövde och är i första hand till

för unga med NPF. Välkomna!

Läs mer på cykelframjandet.se/stigcykling-for-unga-med-npf

och sprid gärna ordet #mtbnpfftw

Digital temakväll

12 januari om

cykelns historia

Efter den mycket uppskattade temakvällen om

cykelns betydelse för kvinnlig frigörelse i höstas,

arrangerar Cykelfrämjandet ännu en temakväll om

cykelns historia. Den 12 januari klockan 19.00–20.30

kommer historikern Henrik Höjer att ge oss en

inblick i historien från de första försöken på 1810-

talet till 2020-talets elcyklar.

Anmäl dig på cykelframjandet.se/digital-temakvall

Vi ses på Zoom!

Nu växlar

vi upp med

autogiro

Som medlem gör du stor skillnad! Nästa år kan du

betala ditt medlemskap smidigt med autogiro för

endast 25 kr/månad – som en lussekatt typ, fast

nyttigare. Är du 26 år eller yngre kostar det bara 10 kr.

Kolla in vår hemsida för mer information!

28 Cykling nummer 4-2021


MEDLEM

Cykelfrämjandets

uppsatsstipendium

Den 15 januari 2022 är sista datum att skicka in bidrag till

Cykelfrämjandets uppsatsstipendium för uppsatser om cykling

examinerade under år 2021. Prissumman är 10 000 kr. Uppsatsen

skickas till uppsats@cykelframjandet.se. Vinnande uppsats

presenteras under våren 2022.

Mer info om regler och bedömningskriterier finns på

cykelframjandet.se/uppsats

På småländska grusvägar, CTV Eksjö 2012

Vill du delta i

cykelturveckan 2020?

Är du intresserad av att åka på Cykelfrämjandets cykelturvecka

CTV sommaren 2022 i Ulricehamn? Maila ditt intresse till medlem@cykelframjandet.se

och skriv ”CTV 2022” i ämnesraden.

Just nu undersöker vi intresset för CTV i Ulricehamn. Håll dig

uppdaterad om CTV 2022 genom vår hemsida och nyhetsbrev.

Din naturliga startpunkt

på cykelsemestern:

swedenbybike.com

FOTO BO JACOBSON

Rolf Broberg och John

Slinning Jannesson,

engagerade Göteborgskretsens

trafikutskott, står

vid Drottningstorget på

den plats där staden håller

på att sätta upp de nya

cykel parkeringarna.

Göteborg får 500 nya

cykelparkeringar

Drottningtorget vid centralstationen ska

rustas upp till våren. Bland annat ska

antalet cykel parkeringar fördubblas till

500 varav 20 platser byggs för lådcyklar.

Utbyggnaden av cykel parkeringar har

gjorts i samråd med Cykel främjandets

lokala krets. Cykling har pratat med Rolf

Broberg och John Slinning Jannesson

från trafikutskottet i Göteborgskretsen.

Vad fick ni för fråga av Trafik kontoret på Göteborgs stad?

De ville att vi skulle prova tre typer av testcykelställ som

placerats ut och berätta vad vi tyckte om dessa. Vi rekommenderade

ingen av testcykelställen. De flesta testcykelställ

var alldeles för trånga och svåra att använda.

Hur ska en bra cykelparkering vara?

Det måste finnas tillräckligt med plats mellan cykelparkeringarna

så att det går att använda alla platser. En

bra cykelparkering skall vara enkel, intuitiv och med

möjlighet att låsa fast cykeln i ramen med bygellås. Då är

lösningar som liknar stolpar eller bågar oftast bäst.

Lyssnade kommunen på

Cykelfrämjandets bedömning?

Ja, de tog in våra synpunkter trots att de var frestade att få

in fler parkeringar på samma yta, berättar John Slinning

Jannesson.

Cykling nummer 4-2021 29


MEDLEM

Transportdagen under klimatkonferensen COP26 avslutades med en viktig framgång där satsningar

på cykel och aktiva transporter lyftes in. Henk Swarttouw, ordförande i Europeiska Cyklistförbundet

(ECF) och medlem i Cykelfrämjandet, var på plats i Glasgow. En kombination av cykelaktivism på

gatan och skickliga förhandlingar på konferensen gav till slut resultat. Text: Tatjana Boric-Persson

Från cyklande ambassadör

till cykellobbyist

enk Swarttouw har arbetat som diplomat

i över 30 år och cyklat så länge han

kan minnas. Han är holländare som bor

numera i Helsingborg och i Amsterdam.

Det politiska engagemanget för cykelfrågor började

för ungefär tio år sedan i Finland när han blev uppmärksammad

som den cyklande ambassadören. Det

finska cykelförbundet Pyöräliito hörde av sig och

Henk Swarttouw drogs in i cykelpolitiska frågor.

I våras blev han invald som ordförande i ECF och

sa upp sig från nederländska utrikesdepartementet.

– Nu jobbar jag för något som jag tror på, något

som är viktigt och bra för hela samhället och planeten,

säger Henk Swarttouw.

Även om han har lämnat ambassadörsjobbet

bakom sig är han bekväm i rollen som förhandlare

på världsnivå. Både finkostymen och de upparbetade

nätverken kom väl till pass under det senaste

klimattoppmötet i Glasgow.

Den stora transportdagen COP26 Transport Day

förväntades handla nästan uteslutande om elbilar.

Men efter en koordinerad insats av ECF, som Cykelfrämjandet

också ingår i, lyftes aktiva transporter in

i överenskommelsen som går under namnet COP26

declaration on accelerating the transition to 100% zero

emission cars and vans.

”Cykelrörelsen behöver både aktivister på

gatan och förhandlare vid konferenser.”

Formuleringen i överenskommelsen lyder så här:

”Vi erkänner att parallellt med övergången till fordon

med noll-utsläpp kommer en hållbar framtid för vägtransporter

att kräva en bredare systemomvandling,

inklusive stöd för aktivt resande, kollektivtrafik och

delad transport.”

– Det här är en mycket viktig lobbyframgång för

aktiva transporter globalt. Fortsättningsvis kommer

vi att vara med vid förhandlingsbordet, när transport

och mobilitet diskuteras på klimatkonferenser,

säger Henk Swarttouw.

Det stora engagemanget från civilsamhället på

COP26, med hundratal cykelaktivister på plats, var

av stor betydelse för framgångarna. En del av akti-

30 Cykling nummer 4-2021


visterna hade cyklat till Glasgow från andra länder.

Henk Swarttouw menar att cykelrörelsen måste bli

bättre på att synas och höras.

– Nu tvingades alla delegater passera hundratals

cykelaktivister med banderoller och plakat. Kombinationen

av hur vi jobbade på insidan och aktivisternas

tydliga budskap på utsidan var nyckeln till att

vi lyckades, säger Henk Swarttouw och konstaterar:

– Cykelrörelsen behöver därför både aktivister på

gatan och förhandlare vid konferenser.

COP26 sponsrades bland annat av flera stora

bolag inom bil- och energisektorn.

– Vi talar om behovet av kraftiga utsläppsminskningar,

men det är inte de som har de bästa idéerna

som har inflytande, utan de med djupaste fickor. Det

är därför transportdeklarationen prioriterar bilar.

Inte ens tåg nämns, berättar Henk Swarttouw och

fortsätter:

– Billobbyn är stark, välorganiserad och välfinansierad.

Vi kan inte slå dem på deras spelplan. Istället

behöver vi synas och höras på gatan och i medierna.

Under pandemin ökade cyklandet. Nu vill Sveriges

regering att cyklingen ska fortsätta öka både för

miljöns och hälsans skull. Bland annat har Transportstyrelsen

fått i uppdrag att se över trafikregler

för cyklister och i budgeten för 2021 satsar man 650

miljoner på cykling, vilket motsvarar mindre än en

procent av vad som satsas på andra transportslag.

– Det har börjat lossna i Sverige,

men det går för långsamt.

Samtidigt så har vi redan ett nollutsläppsfordon

till hands. Det

behövs liksom inga dyra satsningar

för att få fler att välja cykeln

framför bilen. Myndigheterna

behöver göra cykling till ett säkert

och attraktivt alternativ, menar

Henk Swarttouw.

Mot bakgrund av att 50 procent

av alla bilresor i Europa är kortare

än 5 kilometer och 30 procent är

kortare än 3 kilometer är cykeln

ett solklart hållbart alternativ.

Henk Swarttouw är övertygad

om att elcykeln kommer att visa

sig vara en riktig ”game changer”,

dels för att man kommer mycket

längre med mindre ansträngning

och dels för att cykeln som transportmedel

blir tillgängligt för nya

grupper.

– Våra samhällen och städer är

fortfarande organiserade kring

bilen. Under de kommande 5–10

åren måste det hända oerhört

mycket mer om vi ska ha en chans att

nå uppsatta klimatmål, konstaterar

Henk Swarttouw avslutningsvis.

Henk Swarttouw,

ordförande för

ECF och medlem i

Cykelfrämjandet

Ålder: 59

Bor: Helsingborg

Familj: Makan Sara

och två vuxna döttrar

Min första cykel:

En röd begagnad

barncykel från 1967

eller 1968

Vad betyder cykeln

för dig? Cykeln är en

undermaskin: inte bara

en transportmaskin

eller en idrottsmaskin,

men också en frihetsmaskin

och en hållbarhetsmaskin,

en jämställdhetsmaskin

och

en folkhälsomaskin, en

integrationsmaskin och

en lyckomaskin!

Cykling nummer 4-2021


Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.

Tack för att

du cyklar!

God Jul ....................................

Önskar .....................................

För att aktivera ditt medlemskap mejla din

postadress, mobilnummer och personnummer till

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.

Härligt att ha dig

med i cykelgänget!

God Jul ....................................

Önskar .....................................

För att aktivera ditt medlemskap mejla din

postadress, mobilnummer och personnummer till

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.

Hurra, med fler på

cykel bli världen bra!

God Jul ....................................

Önskar .....................................

För att aktivera ditt medlemskap mejla din

postadress, mobilnummer och personnummer till

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.

Välkommen som medlem i Cykelfrämjandet 2022!

Vi jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar mer året om.

Välkommen in i

cykelgemenskapen!

God Jul ....................................

Julklappen

som ger

frihet

Ge bort ett medlemskap i Cykelfrämjandet i

julklapp för endast 125 kr (ord. pris 275 kr). Din

gåva stödjer vårt arbete med att göra cykling

tryggt och smidigt året om. Cykling är mer än

bara transport – det är frihet!

Skriv ditt för- och efternamn samt gåvo mottagarens

namn på kortet. Gåvomottagaren kan sedan

aktivera sitt medlemskap genom att mejla till

medlem@cykelframjandet.se. En faktura skickas

då till dig. Alternativt gå in på cykelframjandet.se/

ge-bort-ett-medlemskap för att ta del av julerbjudandet

till och med 31 december. Erbjudandet gäller endast

nya medlemmar.

Önskar .....................................

För att aktivera ditt medlemskap mejla din

postadress, mobilnummer och personnummer till

medlem@cykelframjandet.se senast 28 feb 2022.

Cykling nummer 4-2021


MEDLEM

”Det är tråkigt med ensidigt

fokus på att oskyddade

trafikanter måste bära

ansvaret för att undvika

svåra skador eller förlust

av livet själv.”

10 cykelpolitiska

segrar 2021

Som medlem i Cykelfrämjandet hjälper du till

att driva på i viktiga cykelfrågor – och dessutom

med framgång! Eftersom Cykelfrämjandet ingår i

den europeiska paraplyorganisationen European

Cyclist Federation (ECF) bidrar du också till

internationella cykelframgångar. Nu klappar vi

oss själva på axeln, sträcker på ryggen och kavlar

upp ärmarna inför det kommande valåret. Här

kommer våra viktigaste framgångar:

är årstidens mörker sänker

sig över landskapet kommer

uppmaningarna om att

gående och cyklande ska

använda reflexer, ett lika säkert

hösttecken som svamparna i backen.

Inläggen i sociala medier är många

och vanligen föranledda av att en

enskild bilförare blivit överraskad i en

trafiksituation.

Det är tråkigt med ensidigt fokus

på att oskyddade trafikanter måste

bära ansvaret för att undvika svåra

skador eller förlust av livet själv.

Trafiken är ett samspel där samtliga

trafikanter endast har skyldigheter,

inga rättigheter. Trafikmiljön, framför

allt i tätorterna, är komplex och alla

måste hjälpas åt för att navigera

olycksfritt genom den.

Som cyklande råkar man nästan dagligen

ut, under den mörka årstiden,

för att bilförare inte uppmärksammar

en trots godkänt utrustad cykel och

reflekterande kläder. Det finns flera

faktorer som detta beror på.

Den främsta anledningen är att

trafikmiljön utformats för bilarnas

framkomlighet på bekostnad av

gång- och cykeltrafik. Resultatet är

att bilförare inte förväntar sig andra

trafikanter där, med konflikter och

olyckor som utfall. Ett vanligt exempel

är huvudcykelstråk som korsas

av utfarter och gator flera gånger

per hundra meter. En annan dålig

utformning är att cirkulationsplatser,

där bilförare ofta har blicken endast

riktad åt vänster, har dubbelriktade

cykelbanor som korsar. Vad hjälper

reflexer och belysning när man som

oskyddad trafikant är satt på undantag

i trafikmiljön?

En annan faktor är bilförarna och

fordonen själva. Var åttonde svensk

har så dålig syn att körkortet inte

hade godkänts, var tredje kör för fort

i tätorter, var tredje ung förare har

somnat bakom ratten och var tionde

rattsurfar. 250 000 bilar blir årligen

underkända för brister i halvljuset

och 14 000 förare kör rattfulla varje

dag. Det är mycket nedslående statistik

där den oskyddade trafikanten

utsätts för stora risker trots ansvarsfullt

trafikbeteende.

Med tanke på den dystra statistiken

är det viktigt att trafikmiljön utformas

så att det är blir lätt att göra rätt och

bete sig säkert:

· Separera bilar och oskyddade

trafikanter, riskerna är för stora

för de sistnämnda.

· Platser där olika trafikslag korsar

samma väg ska utformas så alla

intuitivt gör rätt.

· Tydliga markeringar om väjningsplikt,

belysta korsningar, tydligt

korsande cykelbana, hastighetsdämpande

åtgärder, sänkt

bashastighet.

· Det ska inte finnas några skäl till

”men jag trodde att…”

Dags att göra allvar av de gällande

kommunala styrdokumenten, helt

enkelt.

Vi syns i trafiken!

Tomas Stanislawski,

Cykelfrämjandet Kristianstad

1. Riksdagens tillkännagivande om att

väglagen behöver moderniseras för

friliggande statliga cykelvägar.

2. Regeringen utreder ett nationellt cyklingsmål.

3. Nationell plan ska innehålla en öronmärkt

cykelpott.

4. Sänkt skatt på förmånscyklar.

5. Regeringen utreder trafik- och

planeringsregler.

6. Regeringen föreslår enklare subventioner av

arbetsresor.

7. EU-beslut om att det ska bli lättare att ta med

cykel på tåg.

8. Aktiva transporter en del av transportöverenskommelsen

på COP26.

9. Irland öronmärker 10 procent av sin totala

transportbudget för cykelinfrastruktur.

10. Belgien får sin första handlingsplan för

cykling.

Läs mer på cykelframjandet.se/nyheter/

cykelpolitiska-segrar-2021

Medlemsenkät:

Din åsikt är viktig!

Först och främst, tack för att du är medlem i

Cylelfrämjandet! Tidigare i december fick du

en medlemsenkät skickad till dig via epost.

Har du inte redan svarat på den så uppmanar

vi dig varmt att lägga några minuter på att

berätta vad du tycker om ditt medlemsskap.

Din medverkan hjälper oss att utveckla organisationen

och bli ännu bättre. Tillsammans

skapar vi ett cykelvänligt Sverige!

Cykling nummer 4-2021 33


DEBATT

Läkare för miljön: ”Aktiv

transport både minskar fossilberoendet

och gynnar hälsan”

Sandra Jester-Broms och

Per Geijer, distriktsläkare

issa av de faktorer som

ligger bakom uppvärmning,

förorening och

utarmning av planeten

driver på utvecklingen av välfärdssjukdomar

som diabetes och hjärt ­

kärlsjukdom. Cykling och annan

typ av aktiv transport både minskar

fossilberoendet och gynnar hälsan.

Det skriver Läkare för miljöns

styrelse.

Att klimatförändringarna hotar människors

hälsa råder det inte längre något

tvivel om efter IPCC:s rapport från

augusti 2021. Vad färre känner till är

att klimatomställning, däremot, kan

förbättra folkhälsan.

Klimatåtgärder innebär inte bara en

möjlighet att avvärja sådant som hotar

människors hälsa utan är även en chans

att genomdriva folkhälsoåtgärder.

Som läkare är vi övertygade om

att de fördelar klimatomställningen

medför för liv och hälsa är ett kraftfullt

argument för en övergång till ett

koldioxidminimerat samhälle och en

hållbar hälso- och sjukvård.

Inför det senaste klimattoppmötet i

Glasgow publicerade Världshälsoorganisationen,

WHO, specialrapporten

”The health argument for climate

action”. Där slår man fast att hälsoargumenten

för en snabb klimatomställning

aldrig varit tydligare än nu.

Meningen är att WHO:s rapport ska

ligga till grund för beslutsfattare och

tjänstemän inom alla samhälls sektorer.

Vi vet att klimatåtgärder påverkar

människors hälsa på ett positivt sätt.

En utfasning av fossil förbränning

minskar luftföroreningarna vilket

gynnar människors luftvägs-, hjärtkärl-

och mentala hälsa från foster till

ålderdom. Luftföroreningar beräknas

orsaka cirka 7 600 förtida dödsfall per

år i Sverige till en kostnad av 56 miljarder

kronor, enligt en studie från

IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå

universitet.

WHO konstaterade redan 2018 att

Parisavtalet är ett folkhälsoavtal och

att det ekonomiska värdet av hälsovinsterna

från minskade luftföroreningar

kan betala klimatomställningen.

Vissa av de faktorer som ligger

bakom uppvärmning, förorening och

utarmning av planeten driver även på

utvecklingen av välfärdssjukdomar

som diabetes och hjärtkärlsjukdom.

För att få bukt med dem krävs ett

omfattande arbete med de gemensamma

orsakerna, nämligen ohållbara

och osunda levnadsvanor.

Inom hälso- och sjukvården är det

sjukdomsförebyggande arbetet med

levnadsvanor en viktig komponent

i att hindra uppkomsten av diabetes,

högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och

vissa cancerformer. Samtidigt kan

arbetet, korrekt hanterat, utgöra en

nyckelkomponent även i klimatarbetet.

Hälsosamma levnadsvanor är

nämligen ofta mer hållbara. Det handlar

till exempel om att stimulera aktiv

transport framför en passiv livsstil.

Genom att motivera och underlätta

för sina patienter, medarbetare eller

invånare att cykla eller gå istället för

att ta bilen, minskar stillasittandet och

graden av fysisk aktivitet ökar, vilket

är i linje med Folkhälsomyndighetens

riktlinjer.

Enligt en studie från Stockholm fann

man även att just denna folkhälsoåtgärd

skulle ha särskild betydelse för

stadens luftkvalitet: Om alla boende

i tätorten med max 30 min cykelväg

till arbetet cyklade istället för att ta

bilen skulle hälsovinsterna till följd

av minskade avgaser spara 449 levnadsår

varje år. Aktiv transport både

minskar fossilberoendet och gynnar

hälsan.

Maten är också en nyckel när det

gäller planetens och människors

hälsa. Eat-Lancetkommissionen, med

klimatforskaren Johan Rockström

i spetsen, beskriver maten som den

viktigaste faktorn för att optimera

mänsklig hälsa och miljömässig stabilitet.

Det handlar om att lägga om till

en mer växtbaserad kost och begränsa

intaget av mat från djurriket.

I Sverige är ohälsosamma matvanor

en av de tre viktigaste riskfaktorerna

för sjukdom. Samtidigt står

matproduktionen för mer än en fjärdedel

av jordens samlade utsläpp av

växthusgaser, driver på avskogning

och massutrotning av arter.

Klimatförändringarna är ett av

århundradets största hälsohot och

det måste avvärjas. Som läkare avser vi

göra vad vi kan för att begränsa klimatförändringarna

och därigenom både

skydda och främja människors hälsa.

För att få fart på omställningen

måste makthavare, beslutsfattare och

andra samhällsaktörer med möjlighet

att driva arbetet förstå klimatförändringarnas

samband med människors

hälsa och använda sig av argumentet

att klimat- och folkhälsoåtgärder

hänger ihop.

Läkare för miljöns styrelse

genom Maria Wolodarski,

onkolog och ordförande, och

Läkare för miljön Skåne genom

Ida Persson, Annalina Tammen samt

Sandra och Jonas Jester-Broms

34

Cykling nummer 4-2021


Medlems erbjudanden

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och lite billigare att

cykla mer. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du cyklar? Dessutom

kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och aktiviteter. Trevlig cykling!

FRIHET PÅ TVÅ HJUL

MEDLEMSPRIS 179 KR

(ORD. PRIS 219 KR)

Historikern Henrik Höjer

skriver om cyklismens

framväxt från 1810-talet

till idag. Erbjudandet

gäller till och med 23

december.

cykelframjandet.se/

erbjudanden

KOSTNADSFRI CYKELSERVICE

PÅ FIXI (ORD. PRIS 450 KR)

Fixi.bike är en digital plattform för alla

cykelrelaterade tjäns ter så som service,

reparation, transport, köp och hyra. Ange

Fixi CF när du beställer. Erbjudandet

gäller till och med 31 janauri 2022.

Kostnadsfri cykelservice består av: säkerhetsgenomgång,

åtdragning av skruvar,

muttrar mm.; växeljustering; bromsjustering;

olja kedja och växelförare;

batteribyte belysning; justering av sadel

och styre; kontroll däcktryck. Vid val av

leveranstjänst tillkommer 200 kr.

Fixi.bike

20% PÅ THULES VÄSKOR

FÖR VINTERÄVENTYR

Thule RoundTrip-kollektionen ger extra skydd och

gör det enklare att resa när du ska ut i backarna.

Erbjudandet gäller till och med 28 februari 2022 och

kan inte kombineras med andra erbjudanden.

På cykelframjandet.se/erbjudanden hittar du ett

beställningsformulär. För frågor kontakta Thules butiker.

KULTURARVS­

KORTET FÖR 150 KR

(ORD. PRIS 200 KR)

Kulturarvskortet

ger dig 50% rabatt

på entréavgiften till

över 300 museer, slott,

gårdar och andra sevärdheter runtom i

Sverige. Rabatten gäller för ett obegränsat

antal besök till och med maj 2023. Ange

rabattkoden CFKULTUR när du köper

ditt Kulturarvskort hos Sweden by

bike. Erbjudandet gäller till och med 31

december 2021.

cykelframjandet.se/erbjudanden

CYKELPAKET LÄNGS SYDOSTLEDEN

4 NÄTTER 3870 KR/PERS

(ORD. PRIS 4300 KR)

Ca 275 km cykling med start i Växjö. Längs

Sydostleden väntar varierande natur och

kulturupplevelser i Småland, Blekinge

och sydöstra Skåne. Ange kampanjkoden

Cykelfrämjandet när du bokar. Boka

senast 28 februari 2022.

cykelframjandet.se/erbjudanden

LÅNGFÄRDS-

CYKLING

MEDLEMSPRIS 179 KR

(ORD. PRIS 229–297 KR)

Utmärkt för den som är nyfiken

på långfärdscykling i Sverige eller

i resten av världen. Ange koden

Cykel2021 när du beställer boken.

Frakt på 25 kronor tillkommer.

Erbjudantet gäller till och med 31

januari 2022.

cykelframjandet.se/erbjudanden


RETURADRESS:

Cykelfrämjandet

Box 3

101 20 Stockholm

Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll

FRIHET PÅ TVÅ HJUL

Scanna qr-koden och skänk 150 kronor så kan ytterligare

10 flickor få vara med i Cykelprojektet.

Varannan flicka i Bangladesh gifts bort före sin 18-årsdag. Många redan

innan de fyllt 15 år. Men det går att ändra på och vi gör det med en cykel.

I vårt Cykelprojekt får flickor lära sig cykla för att på ett billigt och säkert

sätt kunna ta sig till skolan. Och att gå i skolan minskar avsevärt risken

att bli bortgift. Du kan hjälpa oss att stoppa barnäktenskap! Scanna

QR-koden så skänker du 150 kronor till Cykelprojektet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!