21.11.2023 Views

Tidningen Cykling 4 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Julklappstips:<br />

Ge bort ett<br />

medlemskap<br />

för 90 kr!<br />

CYKELSTADEN<br />

PM NILSSON OCH JENS HOLM<br />

OM SINA VISIONER<br />

KRÖNIKA<br />

”DU FÅR ÄNDÅ INTE PARKERA<br />

PÅ ÖVERGÅNGSSTÄLLET”<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 4-<strong>2023</strong><br />

CYKELTURER<br />

DIGITALT CYKELTUR­<br />

BIBLIOTEK ÄR HÄR!<br />

Studie om cykelstölder<br />

pekar på lösningar


Nya rutiner<br />

i höst?<br />

För citypendlaren. För motionären. För livsnjutaren.<br />

GÖTEBORG<br />

Butik & Verkstad<br />

031-722 78 70<br />

Skanstorget 9<br />

411 22 Göteborg<br />

MALMÖ<br />

Butik & Verkstad<br />

040-91 61 61<br />

Storgatan 41<br />

211 42 Malmö<br />

STOCKHOLM<br />

Butik & Verkstad<br />

08-31 80 92<br />

Hornsgatan 94<br />

118 21 Stockholm<br />

The Swedish E-bike Manufacturer


INNEHÅLL<br />

06<br />

CYKELTURBIBLIOTEKET<br />

Årets julklapp till<br />

Sveriges cyklister<br />

09<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Inspiration och cykelglädje<br />

över hela landet<br />

16<br />

VINTERCYKLING<br />

Annika Sundin<br />

delar sina bästa tips<br />

20<br />

MEDLEMSKRÖNIKA<br />

Vem ansvarar för den<br />

dåliga cykelbanan?<br />

08<br />

CYKELUTMANINGEN<br />

Cykelvänliga företag<br />

utmanar varandra<br />

10<br />

CYKELSTÖLDER<br />

Ny studie ger<br />

förslag på lösningar<br />

13<br />

CYKELSTADEN<br />

Visioner om staden<br />

från vänster till höger<br />

19<br />

DIGITALA CYKELTRÄFFAR<br />

Vinterns mötesplats<br />

i cyberrymden<br />

Det här får du<br />

för pengarna<br />

Tack för att du valde att vara medlem i Cykelfrämjandet<br />

<strong>2023</strong>! Tack vare dig som medlem och engagerad<br />

kan vi hålla cykelkurser, driva på för cykelvänlig<br />

politik, skapa förutsättningar för cykelturism<br />

och kanske viktigast av allt – stärka demokratin!<br />

Låt oss stanna upp vid demokratin. Enligt<br />

IDEA:s* demokratimätning går det riktigt dåligt för<br />

Sverige. Från att ha toppat listan 2017, rasar Sveriges<br />

demokratiindex med hela sju placeringar i den<br />

senaste mätningen – på bara ett år! En anledning<br />

är att färre engagerar sig i civilsamhället och det är<br />

genom föreningar som vi medborgare stärker det<br />

sociala kapitalet och påverkar mellan valen.<br />

Cykelfrämjandet går mot trenden och vi blir<br />

fler i cykelgemenskapen. Under det gågna året har<br />

din medlemsavgift bidragit till mycket. Här är ett<br />

axplock:<br />

• Uppemot 1 000 vuxna har lärt sig och tränat<br />

på att cykla med hjälp av 300 volontärer och<br />

sommarjobbare genom cykelkursverksamheten<br />

Frihet på cykel (sida 9).<br />

• 327 företag deltar i Cykelvänligast – ett projekt<br />

som hjälper arbetsgivare att bli cykelvänligare<br />

(sida 8).<br />

• 54 kommuner deltog i Kommunvelometern <strong>2023</strong><br />

– Cykelfrämjandets stora granskning och jämförelse<br />

av kommunernas satsningar på cykling.<br />

• Cykelkök samlade på en sida tillsammans med<br />

tips på hur man startar ett cykelkök (sida 6).<br />

• Digitalt cykelturbibliotek med över 50 cykelturer<br />

invigs i december (sida 6).<br />

• Kebnekaiseprotokollet signerades av Cykelfrämjandet<br />

och sju andra friluftsorganisationer<br />

(sida 5).<br />

• Skansen-utställningen ”Cykelsemester 1952”<br />

invigdes i somras – ett treårigt samarbete mellan<br />

Cykelfrämjandet och Skansen.<br />

• Svensk mountainbike-konferens 27–28<br />

november arrangeras för första gången.<br />

Du som medlem behövs mer än någonsin – inte<br />

minst för demokratin! Hoppas att du vill fortsätta<br />

vara medlem 2024.<br />

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör<br />

*The International Institute for Democracy and Electoral Assistance.


LEDARE<br />

Regeringens klimatutredare<br />

missar cyklingens potential<br />

nte ett ord om cykel, gång eller kollektivtrafik.<br />

Det var istället elektrifiering som fick all uppmärksamhet<br />

när regeringens utredare John<br />

Hassler i mitten av oktober presenterade sin<br />

utredning om Sveriges klimatmål och vilka insatser<br />

som behövs för att nå dem.<br />

Elektrifiering av fordonsflottan är en viktig åtgärd<br />

för att minska utsläppen. Men det räcker inte för att<br />

klara klimatmålen. Vi måste också minska antalet privatbilar<br />

som rullar på vägarna – i synnerhet i städerna.<br />

Många resor med bil är korta och skulle istället kunna<br />

tas med cykel, till fots eller med kollektivtrafik.<br />

Det säger inte bara vi, utan även Naturvårdsverket<br />

menar att det krävs så kallad ökad transporteffektivitet<br />

om vi ska nå klimatmålen. Men det perspektivet<br />

missar tyvärr John Hassler och hans utredning helt.<br />

Istället får man intrycket av att bilen är det enda<br />

alternativet när vi ska transportera oss i vardagen.<br />

Det är väldigt tråkigt att se.<br />

Förutom att Hassler missar väldigt effektiva<br />

åtgärder för att snabbt minska utsläppen, skulle en<br />

storsatsning på cykel, gång och kollektivtrafik leda<br />

till många andra positiva effekter:<br />

• Mark frigörs. Bilen kräver enorma ytor för vägar<br />

och parkeringar, medan cykel, gång och kollektivtrafik<br />

snabbt och smidigt kan förflytta många<br />

människor på en relativt liten yta. Då frigörs plats<br />

för nya bostäder, grönområden och ett levande<br />

stadsliv.<br />

• Vi sparar pengar. Nya motorvägar slukar många<br />

miljarder skattekronor, medan satsningar på cykel,<br />

gång och kollektivtrafik ofta kostar en bråkdel.<br />

• Vi mår bättre. När vi cyklar och går – och faktiskt<br />

också när vi åker kollektivt – får vi smidig motion<br />

i vardagen. Samtidigt minskar vi hälsoproblem<br />

med föroreningar och buller.<br />

Flera av regeringspartierna gick ju till val på att<br />

göra det billigare att köra bil. Det många inte inser<br />

är att när fler cyklar, går och åker kollektivt blir det<br />

faktiskt bättre för de som verkligen behöver bilen.<br />

När fler reser med yteffektiva färdmedel bildas inte<br />

lika långa bilköer. Och när fler reser utsläppsfritt<br />

skapas mer utrymme i Sveriges klimatbudget för de<br />

som verkligen behöver bilen. Alla tjänar på att fler<br />

reser utan bil.<br />

Regeringen ska nu ta ställning till John Hasslers<br />

utredning och så småningom lägga fram en klimathandlingsplan.<br />

Cykelfrämjandets uppmaning till<br />

dem är: Missa inte cykelns potential!<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande för Cykelfrämjandet<br />

Borttagna stadsmiljöavtal.<br />

Städer som fortsätter att<br />

satsa på cykelinfrastruktur<br />

trots att det nationella<br />

stödet minskar.<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem! Registrera dig enkelt på<br />

cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver att<br />

du bidrar till ett bättre Cykelsverige får du<br />

unika erbjudanden, kurser, cykel turer och<br />

aktiviteter, olycks fallsförsäkring när du cyklar,<br />

liksom fyra nummer av vår medlemstidning<br />

<strong>Cykling</strong>. Medlemskapet kostar 295 kr per år.<br />

Ungdom upp till 26 år betalar 100 kr. Är ni flera<br />

som bor på samma adress betalar ni 395 kr för<br />

ett familjemedlemskap. Registrera enkelt på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor.<br />

Ge bort ett medlemskap nu så ingår 2024!<br />

Dela cykelgemen skapen genom att ge bort<br />

ett medlemskap. Gå in på cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap och fyll i formuläret.<br />

Du får ett fint gåvobevis som växlas in till ett<br />

medlemskap.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-gava kan du skänka en valfri summa för att<br />

stötta vårt arbete för ett bättre Cykelsverige.<br />

Chefredaktör: Tatjana Borić-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsbild: Hanna Eliasson<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk. <strong>Cykling</strong> går även att läsa<br />

online på cykelframjandet.se/tidningen-cykling.<br />

Den som medverkar i tidningen med text eller<br />

bild anses medge detta inom arvodets ram.<br />

SVANENMÄRKET<br />

Trycksak<br />

3041 0091<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

FOTO: MIKAEL DRACKNER<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

Mer hållbart resande<br />

till naturen<br />

De största klimatutsläppen från friluftslivet kommer oftast<br />

från resorna. Därför har åtta friluftsorganisationer, inklusive<br />

Cykelfrämjandet, undertecknat Kebnekaiseprotokollet. Där<br />

åtar sig samtliga undertecknare att göra en klimatkartläggning<br />

av föreningens resor och ta fram en åtgärdsplan för att minska<br />

dessa klimatutsläpp.<br />

– Att signera detta protokoll var en självklarhet. Hållbart<br />

resande är det vi dagligen arbetar för. Det finns mycket kvar<br />

att göra och politiska beslut att fatta. Genom samverkan oss<br />

friluftsorganisationer emellan kan vi påskynda omställningen,<br />

säger Per Hasselberg, ordförande för Cykelfrämjandet.<br />

Kebnekaiseprotokollet undertecknades 12 september <strong>2023</strong> av<br />

Cykelfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Orienteringsförbundet,<br />

Scouterna, Svenska Fjällklubben, Svenskt Friluftsliv, Svenska Kanotförbundet<br />

och Svenska Turistföreningen.<br />

Europeisk cykeldeklaration<br />

– en viktig milstolpe<br />

Den europeiska cykeldeklaration, som presenterades i oktober,<br />

prioriterar cyklingen och visar på dess enorma fördelar<br />

för Europa. Enligt EU-kommissionären Adina Vălean, ska<br />

deklarationen fungera som en ”strategisk kompass för befintlig<br />

och framtida politik” och ”frigöra cyklingens fulla potential<br />

i Europa”.<br />

– Cykeldeklarationen erkänner cyklingen som den mest<br />

hållbara, tillgängliga, inkluderande, billiga och hälsosamma<br />

formen av transport och rekreation, och lyfter dess centrala<br />

betydelse för samhället och ekonomin, säger Jill Warren, VD<br />

för Europeiska cyklistförbundet (ECF), i ett pressmeddelande.<br />

Deklarationen, som består av åtta principer och 36 åtgärder,<br />

förväntas blir antagen även av parlamentet och EU-rådet i slutet<br />

av <strong>2023</strong>. Läs mer på ecf.com.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong><br />

5


NYHETER<br />

Julklapp till<br />

alla cyklister:<br />

Cykelturbibliotek<br />

Alice Wästberg och Sonja Perander,<br />

projektledare på Cykelfrämjandet,<br />

har varit med och byggt upp det<br />

digitala cykelturbiblioteket<br />

under året som gått.<br />

Vad är ett digitalt<br />

cykelturbibliotek?<br />

Det är en rikstäckande satsning från Cykelfrämjandet.<br />

Tanken är att alla vi cyklister ska kunna ta del av varandras<br />

turer och hitta ut i naturen på ett enkelt sätt med<br />

hjälp av digitala karttjänster. I biblioteket finns GPX-fil,<br />

PDF-karta, bilder och en informerande text så att cyklisten<br />

får en tydlig överblick av turen.<br />

Vilka typer av turer finns det?<br />

I dag har vi ca 50 turer från olika delar av landet som är<br />

granskade och kategoriserade i olika svårighetsgrader.<br />

Det är dagsturer, turismturer, naturnära stadsturer,<br />

grusturer och bikepackingturer. Vi har fått bidrag från<br />

olika lokalkretsar, privatpersoner och kommuner och tar<br />

gärna emot fler!<br />

Vilka är kriterierna för att en cykeltur ska bli<br />

inkluderad?<br />

Att cykling är tillåten på vägarna där turen går och att det<br />

är hög cykelbarhet, alltså att det inte får vara för trafikerat<br />

eller höga hastigheter för motorfordon. Sen finns det<br />

några specifika kriterier för olika typer av rutter.<br />

Vi granskar alla bidrag innan de publiceras så att de<br />

följer kriterierna, och de kategoriseras med olika vänlighetsmärken<br />

för att synliggöra tillgängligheten, som t.ex.<br />

familjevänliga turer eller passande för specialcyklar.<br />

När lanseras cykelturbiblioteket?<br />

Den 19 december. Vi ser det som en julklapp till alla<br />

cyklister! Vi hoppas att det kommer att uppskattas. Jag<br />

kommer definitivt att använda det framöver!<br />

Hur skickar jag in en tur?<br />

Vilka är de olika kategorierna?<br />

Hur granskas turerna?<br />

Svaren hittar du på cykelframjandet.se/cykla-guide.<br />

Missa inte den digitala cykelträffen 19 december om cykelturbiblioteket.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/digital-cykeltraff.<br />

Cykelkök<br />

– qu’est-ce?<br />

Ett cykelkök är en öppen gör-det-själv-verkstad<br />

dit du kan gå och meka med din cykel och<br />

kanske rentav bygga ihop en helt ny av gamla<br />

återvunna delar. Finns det? Faktiskt! Så kallade<br />

cykelkök finns över (nästan) hela landet och<br />

vem som helst är välkommen.<br />

Vad kan man göra där?<br />

I ett cykelkök finns verktyg och cykeldelar gratis eller till en<br />

låg avgift. Här kan du göra allt från att meka med din befintliga<br />

cykel till att rusta upp och ge en övergiven gammal cykel<br />

nytt liv. Cykelkök är också ett socialt sammanhang för alla som<br />

gillar cyklar.<br />

Kan man få hjälp av någon på plats?<br />

Oftast finns det kunniga volontärer eller besökare på plats<br />

som kan hjälpa till. Men skulle det inte finnas är Youtube och<br />

trial-and-error bra metoder. En bra regel är att inte ha bråttom.<br />

Tanken med cykelkök är att besökarna själva ska fixa sina cyklar<br />

och hjälpa varandra.<br />

Går det att starta ett cykelkök?<br />

Finns det inget cykelkök där du bor? Kanske du och dina cykelvänner<br />

vill starta upp ett? Studiefrämjandet och Göteborgs<br />

stad har tagit fram ”Guide för att starta upp cykelkök” som<br />

finns på cykelframjandet.se/cykelkok. Där finns även en lista<br />

med alla cykelkök.<br />

Känner du till ett cykelkök som inte står med på listan?<br />

Hör av dig till info@cykelframjandet.se.<br />

GÄVLE<br />

UMEÅ<br />

STOCKHOLM<br />

JÄRNA<br />

LYSEKIL<br />

NORRKÖPING<br />

LINKÖPING<br />

JÖNKÖPING<br />

GÖTEBORG<br />

LUND<br />

MALMÖ<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

Cykelfrämjandets cykelkompisar <strong>2023</strong><br />

Cykelfrämjandet arbetar för att fler ska cykla mer året om, i hela landet. Många organisationer<br />

och företag – våra cykelkompisar – delar vår vision om en mer aktiv och hållbar livsstil. Det ger oss<br />

kraft och röst att förändra. Tillsammans gör vi Sverige till en sann cykelnation!<br />

EDGE<br />

Edge gestaltar och formar framtidens städer, infrastruktur och landskap<br />

– för ökad livskvalitet där människor vill och kan vistas ute. Vi stöttar<br />

Cykelfrämjandets vision och betonar vikten av cykling som en av<br />

samtidens viktigaste frågor i strävan efter ett hållbart samhälle!<br />

SMARTSAND<br />

Smartsand har sedan 2013 skyddat tusentals cyklar genom stöldskyddsmärkning.<br />

Nu tar vi ytterligare ett steg i att minska cykelstölderna<br />

genom att stötta Cykelfrämjandet och deras vision om ett cykel vänligare<br />

samhälle. Tillsammans gör vi det smidigt, tryggt och roligt att cykla mer!<br />

AND THE REVOLUTION BIENVÉLO BULTENBIKE<br />

BUSINESSBIKE CYKELMECKEN DIAKONIA<br />

ECORIDE<br />

ECOCHANGE<br />

ELCYKELPUNKTEN<br />

GENERATION PEP GEVEKO GREENBENEFITS<br />

POW<br />

SPORTSON<br />

SWEDEN BY BIKE<br />

<strong>Cykling</strong> nummer TRAVELSHOP 4-<strong>2023</strong> TUXER VTI CYKELCENTRUM 7


NYHETER<br />

Cykelvänliga företag<br />

utmanar varandra<br />

Efter fyra veckor och hela 72 269 cyklade kilometer är Cykelutmaningen avgjord.<br />

ykelutmaningen är en årlig tävling som<br />

arrangeras av Cykelvänligast – en nationell<br />

plattform som erbjuder konstandsfritt<br />

stöd, coachning och inspiration till arbetsplatser<br />

runt om i landet. Syftet med plattformen är<br />

att göra det enklare och roligare för medarbetarna<br />

att välja cykeln. Och nu är hela 327 företag med i<br />

Cykelvänligast.<br />

Cykelutmaningen, ägde rum under fyra veckor<br />

i oktober och lockade över 455 personer från 116 lag<br />

i hela Sverige. Tillsammans har lagen cyklat hela<br />

72 269 km – ett snitt på 159 km per person.<br />

– Att bilda lag på arbetsplatsen, och tävla tillsammans<br />

mot andra företag i att cykla till och från jobbet,<br />

är ett bra sätt att sprida cykelglädje, säger Johline<br />

Lindholm, en av projektledarna på Cykelfrämjandet.<br />

DE TRE VINNANDE LAGEN SOM BELÖNAS MED DIPLOM OCH CYKELVÄNLIGA PRISER ÄR:<br />

FÖRSTA PLATS<br />

Lyreco Love<br />

Handles<br />

Arbetsplats: Lyreco Sverige<br />

Antal lagmedlemmar: 5<br />

Totala km: 2650<br />

Snitt km/person: 530<br />

ANDRA PLATS<br />

Mjörn runt<br />

Arbetsplats: Alströmergymnasiet<br />

Antal lagmedlemmar: 5<br />

Totala km: 2032<br />

Snitt km/person: 406<br />

TREDJE PLATS<br />

Fusion for<br />

Future<br />

Arbetsplats: Wellspect<br />

Antal lagmedlemmar: 4<br />

Totala km: 1604<br />

Snitt km/person: 401<br />

”Vi cyklade redan till jobbet innan<br />

utmaningen och har gjort det<br />

under några års tid. Så när Roger<br />

Anderberg registrerade Lyreco som<br />

en cykelvänlig arbetsplats tänkte<br />

jag att det vore perfekt för oss att<br />

delta i tävlingen.”<br />

Andreas Kalmeborg, Lyreco<br />

”Att cykla är att leva!”<br />

Marcus Scensson,<br />

Alströmergymnasiet<br />

Tack till alla lag som deltog i höstens Cykelutmaning!<br />

Resultat för samtliga lag hittar du på cykelvanligast.se/cykelutmaningen-oktober-<strong>2023</strong>.<br />

”Cykelutmaningen hjälpte till att<br />

pusha oss att välja cykeln i stället<br />

för annat fortskaffningshjälpmedel<br />

trots höststormar och iskalla<br />

mornar.”<br />

Kristofer Hermansson, Wellspect<br />

FYRA STEG<br />

TILL EN<br />

CYKELVÄNLIG<br />

ARBETSPLATS<br />

1. Utse en ansvarig<br />

person eller grupp<br />

som jobbar med<br />

frågan internt<br />

och som blir<br />

kontaktperson<br />

gentemot<br />

satsningen<br />

Cykelvänligast.<br />

2. Registrera er på<br />

cykelvänligast.se.<br />

Då fyller ni i<br />

uppgifter om<br />

hur cykelvänlig<br />

er arbetsplats är<br />

idag. Ladda upp<br />

er logotyp för<br />

att synas bland<br />

medverkande<br />

arbetsplatser!<br />

3. Delta i våra<br />

utmaningar,<br />

inspirationsträffar<br />

och undersökningar<br />

för att öka<br />

cykelpeppen!<br />

4. Plocka kriterier<br />

och gör en plan<br />

för vad ni kan<br />

förbättra på<br />

er arbetsplats.<br />

Börja med de<br />

lågt hängande<br />

frukterna eller<br />

satsa på att bli<br />

bäst i klassen!<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


FRIHET PÅ CYKEL<br />

STOCKHOLM<br />

Under året har över 500 personer anmält<br />

sig till en cykelkurs för nybörjare. Kurserna<br />

är möjliga tack vare projektledare och<br />

värdefulla samarbeten med Rädda<br />

Barnen i Jordbro, Mamma United på<br />

flera olika platser och Stockholm Stad<br />

i Järvas, Skärholmens och Farstas<br />

stadsdelsförvaltningar.<br />

JÖNKÖPING<br />

Kretsen i Jönköping har gjort ett fantastiskt arbete med att arrangera<br />

fyra kurser – två i Jönköping och två i Huskvarna. Sex kursledare har<br />

bidragit till att över 30 personer har fått uppleva frihet på cykel och<br />

inspirerats till fortsatt cykelglädje.<br />

UPPSALA<br />

I Gottsunda har flera kurser arrangerats tillsammans med<br />

Studiefrämjandet där deltagarna även fått ta del av olika<br />

studiecirklar. Hösten har även bestått av flera cykelutflykter<br />

till vackra naturområden.<br />

SÖDERTÄLJE<br />

För att nybörjare, som<br />

har gått en cykelkurs, ska<br />

känna sig trygga och välja<br />

cykeln som transport medel<br />

har vi ordnat utflykter med<br />

fokus på Södertälje kommuns<br />

satsning på att bli en<br />

bättre cykelstad.<br />

BORÅS, MARK OCH SJUHÄRAD<br />

I år har vi anställt en ny projektledare i Borås som tillsammans<br />

med volontärer hållit cykelkurser i Borås, Mark och<br />

Sjuhärad. Tidigare har cykelkurserna arrangerats helt av<br />

den lokala cykelkretsen, som har gjort ett fenomenalt<br />

jobb. Med en lokal projektledare har vi kunnat förvalta<br />

och möjliggöra för etablering av verksamheten inom<br />

Borås, Mark och Sjuhärad. Intresset har blivit ännu större<br />

inför kommande säsong!<br />

BORÅS<br />

GÖTEBORG<br />

VARBERG<br />

MALMÖ<br />

SÖDERTÄLJE<br />

JÖNKÖPING<br />

UPPSALA<br />

STOCKHOLM<br />

VARBERG<br />

Cykelkurserna i Varberg kom äntligen igång efter en längre paus. Åtta<br />

drivna volontärer från den lokala kretsen har arrangerat två kurser i<br />

samarbete med SFI och Arbetscentrum i Varberg där nästan 20 personer<br />

lärde sig att cykla. Även Monark har stöttat verksamheten genom att<br />

låna ut cyklar och lagerlokal.<br />

NOMINERADE TILL VOLONTÄRPRIS <strong>2023</strong><br />

Gilbert Corneliusson, volontär hos Frihet på cykel i Bagarmossen,<br />

Stockholm, nominerades till Årets volontär – Volontärbyråns utmärkelse.<br />

Läs mer på volontarbyran.org/aretsvolontar.<br />

Christer Lyderstedt, volontär hos Frihet på cykel i Västerort, Stockholm,<br />

nominerades till Årets Eldsjäl – Vällingby-Spånga Rotaryklubbs tävling.<br />

FRIHET PÅ CYKEL<br />

Vad? Frihet på cykel är Cykelfrämjandets<br />

cykelkurser för vuxna.<br />

Under <strong>2023</strong> utbildades uppemot<br />

1 000 nya cyklister av ca 300<br />

volontärer och sommarjobbare.<br />

Var? Kurserna hålls runt om i<br />

landet, se karta.<br />

Hur? 6–10 kurstillfällen á 2 h per<br />

gång, vanligtvis 10–15 deltagare<br />

och 3–5 instruktörer.<br />

Vill du bli volontär? Cykelfrämjandet<br />

har gratis utbildningar för<br />

blivande instruktörer.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/<br />

frihet-pa-cykel-2<br />

Frihet på cykel – årets säsong<br />

har inspirerat hundratals till att<br />

välja cykeln som transportmedel!<br />

Under året har Cykelfrämjandet, genom verksamheten Frihet på cykel,<br />

lärt och inspirerat hundratals personer i Sverige till att bli vardagscyklister,<br />

något som oftast går på bara tre tillfällen.<br />

– Stort tack till alla er som har engagerat er inom Frihet på cykel.<br />

Era insatser är ovärderliga! Och tack till alla motiverade<br />

deltagare som vill bli en del av det svenska cykel -<br />

samhället. Vår gemensamma cykelglädje och<br />

kunskap är nyckeln till att verksamheten blivit så<br />

framgångsrik, säger Matilda Ottelid, ansvarig för<br />

Frihet på cykel. Text: Johanna Palmgren<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 9


NYHETER<br />

Så kan vi minska<br />

cykelstölderna<br />

Cykelstölder är ett problem både för de som drabbas och för samhället i<br />

stort. Stöldrisken är så stor att många avstår från att cykla vilket bromsar<br />

cyklandet totalt sett. Det visar en studie från Cykelcentrum, VTI, som<br />

samtidigt ger förslag på lösningar. Text: Johanna Palmgren Illustration: Hanna Eliasson<br />

rapporten Cykelstölder – problemets omfattning<br />

och möjliga vägar framåt ger Johan Egeskog<br />

och Magnus Karemyr, forskningsingenjörer på<br />

VTI, en bred kunskapsöversikt över vad som är<br />

känt om cykelstölder i Sverige. Studien bygger på<br />

intervjuer med organisationer i Branschrådet för<br />

minskade cykelstölder och bättre cykelparkeringar,<br />

tidigare forskning och bearbetningar av offentlig<br />

statistik.<br />

Varje år anmäls cirka 70 000 stulna cyklar i Sverige.<br />

Mörkertalet är stort och det verkliga antalet stölder<br />

överstiger sannolikt 500 000. Samtidigt klaras nästan<br />

inga stölder upp – år 2020 bara 308 fall i hela landet.<br />

Det var 0,4 procent av alla anmälningar det året!<br />

De senaste åren har antalet stölder<br />

legat på en ganska konstant nivå. Värdet<br />

av de stulna cyklarna har däremot<br />

ökat – bland annat på grund av fler<br />

elcyklar – vilket lett till större kostnader<br />

för försäkringsbolagen och i<br />

förlängningen för försäkringstagarna.<br />

Den stora risken att bli av med sin<br />

cykel gör att många avstår från att<br />

cykla och väljer andra färdsätt. Stöldskyddsföreningens<br />

årliga undersökning<br />

visar att 10 procent ofta avstår<br />

från att cykla på grund av stöldrisken,<br />

och att 30 procent avstår ibland.<br />

Författarnas förslag på insatser<br />

mot cykelstölder är:<br />

• Ökad kunskap om lås och hur<br />

man parkerar säkrast.<br />

• Effektivare lagföring.<br />

• Nationellt cykelregister.<br />

• Fler och säkrare<br />

cykelparkeringar.<br />

• Ändrade normer och tryggare<br />

andrahandsmarknad.<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

”Det finns ingenting som heter ’god tro’. Köparen har undersökningsplikt<br />

och måste kolla så att cykeln som säljs inte är stulen.”<br />

Vilka drabbas mest?<br />

Cirka 50 procent av stölderna sker i anslutning till<br />

hemmet. Ensamstående med barn boende i flerfamiljshus<br />

är den grupp som drabbas allra hårdast.<br />

– I princip behöver polisen haffa en tjuv på bar gärning<br />

för att kunna ingripa. Den låga uppklarningen<br />

är en förklaring till att anmälningarna är så få. En<br />

annan möjlig förklaring är att en äldre<br />

cykel värderas lågt av försäkringsbolagen<br />

och då är det inte lönt att anmäla,<br />

säger Johan Egeskog.<br />

Vad ”gör tjuven”?<br />

Studien visar att det finns några samlande faktorer<br />

som måste sammanfalla i tid och rum för att det ska<br />

ske; en motiverad gärningsperson är ganska självklar,<br />

mängden möjliga objekt att stjäla, platsens<br />

egenskaper och avsaknad av avskräckande faktorer,<br />

eller låg risk att åka fast.<br />

Avskräckande faktorer kan vara ett eller flera bra<br />

lås rätt förankrade, men också att det rör sig mycket<br />

folk på platsen. Just allmänhetens ”kapabla väktare”<br />

nämns ofta som en mycket viktig avskräckande faktor.<br />

Övervakningskameror kan däremot få en motsatt<br />

effekt.<br />

Vad kan man göra åt problemet?<br />

Olika insatser är möjliga inom olika områden och det<br />

finns många exempel på lyckade åtgärder.<br />

Åre kommun, en populär destination för cyklister,<br />

genomförde för ett par år sedan en informationskampanj<br />

mot cykelstölder tillsammans med polis<br />

och lokala medier. Det gjorde att antalet stölder<br />

mellan 2020 och 2021 minskade från 21 till 3 och att<br />

värdet av de stulna cyklarna samma period sjönk<br />

från 1 miljon till 100 000 kronor.<br />

– Exemplet från Åre visar att information<br />

lönar sig. Cykelstölder är ett<br />

komplext problem där många parter<br />

måste samverka för att hitta lösningar.<br />

Vårt beteende och våra normer spelar<br />

stor roll, både som cykelägare och<br />

som cykelköpare. Genom att slarva<br />

med hur vi låser cykeln bjuder vi in<br />

tjuven, och när vi sedan vill göra en<br />

bra affär på en begagnad cykel ser vi<br />

mellan fingrarna och glömmer att det<br />

är vi som är marknaden<br />

för de stulna cyklarna,<br />

säger Magnus Karemyr.<br />

– Det finns ingenting<br />

som heter ”god tro”. Köparen har<br />

undersökningsplikt och måste kolla<br />

så att cykeln som säljs inte är stulen.<br />

Lina Nilsson på Stöldskyddsföreningen<br />

(SSF), en ideell förening som<br />

funnit sedan 1934, menar att vi som<br />

cykelägare kan göra mycket för att<br />

minska stölderna. Stöldskyddsmärkning<br />

är viktigt för att kunna visa vem<br />

cykeln tillhör om den stjäls, men även<br />

för andra att kontrollera vem ägaren är<br />

vid köp.<br />

–Extra hjälpmedel som cykellarm<br />

och GPS är också bra. Ha ett extra lås<br />

som är certifierat och lås ramen i ett<br />

fast objekt. Ha koll på ditt ramnummer,<br />

det är en gratis märkning. Lägg någon<br />

minut om dagen på att ta in cykeln om<br />

du kan. Och köp inte stulna cyklar! Om<br />

vi inte köper stulna cyklar kommer det<br />

inte finnas en marknad för dessa.<br />

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut,<br />

är ett oberoende<br />

och internationellt framstående<br />

forskningsinstitut inom<br />

transportsektorn. VTI är värd<br />

för Cykelcentrum, ett nationellt<br />

kunskapscentrum för forskning<br />

och utbildning om cykling.<br />

Branschrådet för minskade<br />

cykelstölder och bättre cykelparkeringar<br />

inkluderar representanter<br />

från SSF Stöldskyddsföreningen,<br />

Länsförsäkringar, Folksam,<br />

Trygg-Hansa, If, Statens väg- och<br />

transportforskningsinstitut (VTI)<br />

och Polisen. Branschrådet startades<br />

2022 och ska ta fram riktlinjer<br />

i de här frågorna. Arbetet går<br />

under namnet ”operation låsning”.<br />

Rapporten Cykelstölder –<br />

problemets omfattning och<br />

möjliga vägar framåt<br />

(VTI rapport 1182) finns att läsa på<br />

vti.diva-portal.org<br />

En inspelad presentation av<br />

rapporten finns på<br />

cykelcentrum.vti.se/<br />

forskningsresultat/<br />

cykelcentrums-webinar.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 11


HALLÅ DÄR<br />

Hallå<br />

där…<br />

… Björn Stenqvist,<br />

samhällspolitisk strateg.<br />

Du arbetar med politisk påverkan<br />

på Cykelfrämjandet. Berätta, vad<br />

innebär det?<br />

Mitt jobb är att övertyga olika makthavare<br />

om att vi behöver satsa stort på cykling.<br />

Det sker både genom opinionsbildning<br />

och i möten med politiker på olika<br />

nivåer. Men även myndigheter och tjänstepersoner<br />

är viktiga. De har mandat att<br />

fatta många beslut själva, och har en stor<br />

påverkan genom vilka förslag till beslut<br />

de lägger fram till politikerna.<br />

Vilka skulle du säga är de viktigaste<br />

cykelpolitiska frågorna just nu?<br />

På riksnivå är klimatmålen för transporter<br />

viktiga, och att cykelns potential<br />

inte glöms bort i omställningen.<br />

Trafikverket jobbar också med ett nytt<br />

förslag till nationell plan. Den avgör hur<br />

pengarna till infrastruktur fördelas och<br />

det rör sig om många miljarder. Idag går<br />

bara en bråkdel till cykel. Den andelen<br />

vill vi radikalt öka. På lokal nivå<br />

är det viktigaste att växla upp arbetet<br />

med att bygga cykelbanor och annan<br />

cykelinfrastruktur.<br />

Hur kan Cykelfrämjandets lokalkretsar<br />

arbeta med politisk påverkan?<br />

På ungefär samma sätt som vi försöker<br />

jobba på riksnivå: opinionsbildning och<br />

möten med lokala och regionala politiker<br />

och tjänstepersoner. Men tiden är<br />

ofta en bristvara för ideellt engagerade.<br />

Det kan också vara svårt att veta var man<br />

ska börja. Vi på riksnivå ökar därför nu<br />

stödet till kretsarna och erbjuder bättre<br />

forum för samverkan, så att medlemmar<br />

kan byta erfarenheter med varandra och<br />

sprida goda exempel.<br />

Hur kan vi bli mer effektiva i vårt<br />

politiska påverkansarbete?<br />

Genom att återanvända bra argument<br />

och texter. Jag tror också att vi behöver<br />

prioritera bättre bland frågorna vi driver<br />

och välja ett mindre antal frågor som vi<br />

inte släpper. När vi själva tycker att vi är<br />

lite tjatiga har omvärlden ofta just börjat<br />

uppfatta vad det är vi vill.<br />

Bor: Tyresö utanför Stockholm.<br />

Fritid: Friluftsliv, körsång och<br />

kommunpolitik.<br />

Brinner för: En snabb och rättvis<br />

klimatomställning.<br />

För mig är cykeln: Ett mycket uppskattat<br />

verktyg för transporter både till jobbet och<br />

på fritiden.<br />

… Johline Lindholm,<br />

enhetsansvarig och strategisk<br />

kommunikatör.<br />

Vad gör en strategisk<br />

kommunikatör?<br />

En strategisk kommunikatör jobbar med<br />

att bygga upp en långsiktighet i kommunikationen<br />

för att stärka engagemang,<br />

budskap och påverkan på lång sikt.<br />

Vad tar du med dig från tidigare<br />

erfarenhet till Cykelfrämjandet?<br />

Jag har arbetat både ideellt och avlönat<br />

i ideella, medlemsbaserade och<br />

projektbaserade organisationer. Så jag<br />

tar med mig både kärlek till, och uppskattningen<br />

av, det oumbärliga ideella<br />

engagemanget och förståelsen för det.<br />

Samtidigt som jag har en förståelse för<br />

att arbeta centralt i en ideell organisation<br />

med begränsade resurser. Jag tar<br />

också med fler års erfarenhet av att jobba<br />

på företag, i kommunal verksamhet och<br />

i byråvärlden.<br />

Ännu en sak jag tar med mig är tanken<br />

om att gräva där du står. Cykelfrämjandet<br />

består av massor av kompetenta<br />

människor och har mängder av projekt<br />

som gör skillnad på riktigt. Att bygga på,<br />

lyfta och stärka det som redan finns kan<br />

många gånger vara bättre än att börja<br />

hitta på massor av nytt. Att ta hand om<br />

trädgården vi har helt enkelt, och inte<br />

tänka att det är grönare på andra sidan.<br />

Hur kan vi bli mer effektiva i att nå ut<br />

med våra budskap?<br />

Jobba långsiktigt och målmedvetet<br />

med samma budskap tills det sätter<br />

sig. En sak som är bra att komma ihåg<br />

är att vi – du och jag – tänker på cykling<br />

varje dag, men det gör inte alla andra (ja,<br />

det är konstigt, men tyvärr sant!). Så vi<br />

behöver påminna om fördelarna med<br />

cykling och fokusera på lösningar för att<br />

ge människor en positiv känsla av cykling.<br />

Tjat behövs och lönar sig.<br />

Vad tänker du om civilsamhälles roll<br />

för Sverige och vår demokrati?<br />

Det engagemang, kärlek och den tid<br />

som civilsamhället lägger in i rättvise-,<br />

hälso- och miljöfrågor är avgörande för<br />

vårt samhälle. Vissa företag och politiker<br />

verkar ha svårt att erkänna det av<br />

någon anledning, men utan civilsamhället<br />

hade vi inte haft alla de fri- och<br />

rättigheter vi tar för givna. Civilsamhället<br />

ställer makthavare till svars när<br />

andra inte gör det och drivs av en vilja<br />

att skapa rättvisa snarare än att få in<br />

pengar och röster. Det gör mig mörkrädd<br />

att tänka på var vi skulle vara idag<br />

utan civilsamhället.<br />

Bor: Stockholm.<br />

Fritid: Klättrar och försöker få användning<br />

av mina friluftprylar så ofta jag får chansen.<br />

Brinner för: Klimaträttvisa.<br />

För mig är cykeln: En symbol för hållbart<br />

resande, rekreation och frihet. Men den är<br />

också en viktig del i demokratiarbete.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


I FOKUS<br />

Slaget för cykelstaden<br />

från vänster till höger<br />

Text: Samuel Williams<br />

Våra städer är planerade och byggda för privatbilar – bilar som står parkerade ungefär 96 procent av tiden<br />

och som river upp farliga partiklar ur vägarna, bidrar till stillasittande och minskad grönska i städerna.<br />

Nu pratar politiker från höger till vänster om hur trenden kan brytas och mer plats ges åt cykel och<br />

gång. Men var går de ideologiska skiljelinjerna mellan vänster- och högersidan i stadsplaneringen?<br />

Och om så många vill ha mer cykling – varför går det så långsamt? <strong>Tidningen</strong> <strong>Cykling</strong> har pratat med<br />

två tongivande profiler i debatten, vänsterpartisten Jens Holm och högerprofilen PM Nilsson.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 13


I FOKUS<br />

Jens Holm<br />

JENS<br />

HOLM (V)<br />

Ålder: 52<br />

Bakgrund: Uppvuxen i Matfors<br />

utanför Sundsvall. Tidigare<br />

EU-parlamentariker och riksdagsledamot,<br />

även ordförande i Trafikutskottet.<br />

Sitter idag i Stockholms<br />

stadsfullmäktige.<br />

ÅTGÄRDER FÖR<br />

ÖKAD CYKLING:<br />

• Omfördela utrymme och<br />

satsningar från bilen till cykel<br />

och gång<br />

• Enkelt att ta med cykeln i<br />

kollektivtrafiken<br />

• Sänkt bashastighet<br />

• Bilfria zoner vid skolor<br />

• Högersväng vid rött<br />

• <strong>Cykling</strong> mot enkelriktat<br />

• Subventionera cykling<br />

• Bra lånecykelsystem<br />

ens Holm har en lång politisk karriär<br />

bakom sig, som bland annat EU-parlamentariker<br />

och riksdagsledamot<br />

för Vänsterpartiet där han innehade<br />

posten som Trafikutskottets ordförande. Vi<br />

träffas i hans villa i Enskede i södra Stockholm<br />

där garageuppfarten bara är ett exempel<br />

på den bilanpassade staden.<br />

– Jag växte upp i Matfors utanför Sundsvall,<br />

där kunde jag cykla hela tiden på min<br />

cykel med limpsadel.<br />

För Jens Holm är det tydligt att städerna<br />

är byggda för bilen i strävan efter ekonomisk<br />

tillväxt, men att ökad cykling idag<br />

skulle ge stora samhällsvinster. Enligt en<br />

dansk studie ger varje investerad krona<br />

i cykling upp till 9 kronor tillbaka i folkhälsovinster.<br />

Under 2021 utkom Jens<br />

Holms bok Pandemin som möjlighet som<br />

innehåller flera cykelpolitiska förslag med<br />

inspiration från länder och städer med<br />

olika politisk färg.<br />

– Socialdemokraterna har varit det stora<br />

vägbyggarpartiet, men högern har varit<br />

ännu mer pådrivande i att bygga samhället<br />

för bilen. Men ökad cykling behöver inte<br />

vara en vänster-höger fråga när det finns<br />

så mycket att tjäna på att fler väljer cykeln.<br />

Bland annat skulle samhället kunna spara<br />

pengar genom stärkt folkhälsa, säger Jens<br />

Holm.<br />

Vilka åtgärder ser du som viktigast för<br />

att öka cyklingen?<br />

– Omfördela utrymme och satsningar från<br />

bilen till cykel och gång. Vi behöver bra<br />

lånecykelsystem och göra det enkelt att<br />

ta med cykeln i kollektivtrafiken. Sänkt<br />

bashastighet, bilfria zoner vid skolor och<br />

högersväng vid rött är åtgärder som också<br />

skulle öka cyklingen.<br />

Jens Holm tycker att Vänsterns idé om<br />

en ”elbil för folket” bör skifta fokus och<br />

handla om hur man kan öka gång-, cykeloch<br />

kollektivtrafiken. Han är kritisk till att<br />

den förra regeringen inte ändrat lagen för<br />

att tillåta friliggande statliga cykelvägar<br />

som ett enigt trafikutskott bad regeringen<br />

om redan 2021, liksom att den nuvarande<br />

regeringen slopat stadsmiljöavtalen.<br />

– Man skyfflar över ansvaret på kommunerna.<br />

Sedan på nationell nivå är det<br />

komplext och svårt att rucka på: regeringen<br />

hänvisar till underlag vi fått från Trafikverket,<br />

Trafikverket hänvisar till regeringen.<br />

Kommunerna hänvisar istället till att man<br />

behöver statens hjälp. Vi hamnar så mycket<br />

efter jämfört med andra länder.<br />

Politisk styrning är att föredra framför<br />

marknadsåtgärder och dylikt i stadsrummet<br />

enligt Jens Holm. För att flytta över<br />

utrymme från bilarna bör politiker höja<br />

p-taxorna, som i Stockholm där planen är<br />

att höja boendeparkeringen med 45 procent.<br />

Hur förflyttar vi oss i din framtidsstad?<br />

– Vi går och cyklar för de flesta resor, som ju<br />

är under 5 kilometer. Vi tar buss och tunnelbana<br />

när vi behöver det. Någon gång i<br />

helgen, om vi ska ut på landet, så tar vi en<br />

bil genom bilkooperativet. Det ska finnas<br />

tillgång till bilpooler i varje kvarter.<br />

14 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


I FOKUS<br />

fter många år som journalist på<br />

Expressen och Dagens industri,<br />

samt en kort tid som statssekreterare<br />

åt Ulf Kristersson, är PM<br />

Nilsson numera VD på den marknadsliberala<br />

tankesmedjan Timbro. I år tilldelades<br />

han Svensk <strong>Cykling</strong>s opinionspris<br />

<strong>2023</strong> och vill att Timbro driver på för den<br />

cyklande och gående staden som ”en plats<br />

för marknadsekonomi och frihet”.<br />

– Jag är uppväxt Lund som ju är en<br />

cykelstad, så jag cyklade nog från första<br />

klass. Idag cyklar ju inte barn lika mycket,<br />

vilket är ett problem då de inte får vanan.<br />

Barns stillasittande är ett utbrett folkhälsoproblem,<br />

där bara 1 av 5 barn i Sverige<br />

rör sig tillräckligt. <strong>Cykling</strong> till skolan<br />

är ett sätt att få in rörelse i vardagen, men<br />

trafikmiljön vid många skolor upplevs<br />

som ett problem. Enligt If Försäkring har<br />

var femte tillfrågad rektor bevittnat trafikolyckor<br />

vid sin skola.<br />

– Jag tycker inte att man ska få köra<br />

fram till skolor. På mina barns skolor<br />

körde föräldrar fram ganska långt och det<br />

var en farlig miljö. Det vore utmärkt med<br />

bilfria zoner runt skolor, säger PM Nilsson.<br />

Hur ökar vi cyklingen?<br />

– Vi kan inte alltid ta bilens parti, utan<br />

måste förmå högern att förstå att även en<br />

cykelstad är deras stad, säger PM Nilsson<br />

som menar att cykeln och cyklisten långt<br />

ifrån getts prioritet i politiken.<br />

Nilsson ser den utbredda bilism som<br />

ett ”djävulskt utvecklingsblock”, en ekonomisk<br />

term för när både det offentliga<br />

och privata bidrar till att driva fram en<br />

innovation. Han tycker att subventioner<br />

till parkering borde släppas helt åt marknaden<br />

i stadsmiljö.<br />

– Bilen drev fram vägbyggen, mackar,<br />

underhållsbehov – ett nytt sätt att bo. Jag<br />

tror städerna kände sig hotade av villamattornas<br />

utbredning och då behövde<br />

stadskärnorna konkurrera med dem om<br />

att ha bilister hos sig. Det är inte konstigt<br />

att svenska städer och politiker har dröjt<br />

sig kvar i det.<br />

– Men det är ett politiskt val hur man<br />

använder gatans begränsade yta. Här<br />

måste politiker välja. Då är det lätt hänt<br />

att Miljöpartiet väljer cykel och gång, och<br />

Moderaterna säger nej. Men det är dags för<br />

högersidan att lämna det bakom sig.<br />

Samtidigt tycker Nilsson att det blivit<br />

väsentligt lättare och mer framkomligt att<br />

cykla i Stockholm där han bor. Han tror<br />

att det har varit viktigt att rika män börjat<br />

cykla mer för att höja statusen.<br />

–Det är inte bara kommunister som cyklar.<br />

Den högproduktiva delen av arbetsmarknaden<br />

har kört bil, men sedan började<br />

dessa högerväljare cykla. Jag cyklar för<br />

att det är praktiskt, driftsäkert, punktligt,<br />

effektivt. Det är snabbare än alla andra trafikslag.<br />

Man vet spiksäkert att man kommer<br />

fram. Allt det andra är en bonus.<br />

PM Nilsson ser olyckor som ett problem,<br />

rullgrus som en fiende, och berättar<br />

att det ibland gett smärtsamma erfarenheter<br />

att cykla.<br />

Vad tycker du om den nuvarande<br />

regeringens arbete med cykling?<br />

– Den här högerregeringen prioriterar inte<br />

cyklingen, men det borde de göra. De progressiva<br />

delarna av Moderaterna fattar att<br />

partiet måste bli en del av den myllrande,<br />

vitala, roliga cykelstaden.<br />

Hur förflyttar vi oss då i framtidens<br />

stad?<br />

– Alla kan gå eller cykla till sina arbeten<br />

eller till kollektivtrafikstationer, och<br />

pendlingen är säker och punktlig. Täta<br />

och bilfria städer är roliga! Det är till för<br />

familjeliv, kultur, handel, restauranger,<br />

näringsliv, unga och gamla. Bilfria städer<br />

ger frihet helt enkelt.<br />

PM NILSSON (TIMBRO)<br />

Ålder: 55<br />

Bakgrund: Uppvuxen i Lund. Journalist<br />

och chefredaktör Lundagård<br />

och Newsmill, politisk redaktör<br />

Expressen och Di. Tidigare statssekreterare.<br />

Idag VD för Timbro.<br />

ÅTGÄRDER FÖR<br />

ÖKAD CYKLING:<br />

• Omfördela utrymme och<br />

satsningar från bilen till cykel<br />

och gång<br />

• Enkelt att ta med cykeln i<br />

kollektivtrafiken<br />

• Sänk hastigheten till 30 i<br />

städer<br />

• Bilfria zoner vid skolor<br />

• Högersväng vid rött<br />

• <strong>Cykling</strong> mot enkelriktat<br />

• Sluta subventionerna<br />

bilparkering<br />

PM Nilsson<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 15


ETT MEDVETET VAL<br />

Att vintercykla<br />

är inte svårt!<br />

Greenfluencern Annika Sundin<br />

vill få fler att börja vintercykla – för<br />

klimatet, miljön, hälsan och plånboken.<br />

Och för att det är smidigt!<br />

– Det är inte svårt att cykla på<br />

vintern. Jag använder min ”tant cykel”<br />

året om, men vinterdäck är ett måste.<br />

nnika Sundin är egenföretagare och<br />

driver greenfluenser-kontot<br />

@Medveten_i_stan på Instagram. Hennes<br />

mål är att skapa en bättre värld.<br />

– Jag skriver ofta om våra personliga val. Och<br />

jag tror att det är där vi måste börja, men jag vill få<br />

följarna att förstå att vi gör störst skillnad när vi får<br />

med oss fler på förändringen samt när vi påverkar<br />

på en bredare samhällsnivå. Kontot handlar om<br />

hållbarhet generellt sett, om allt från balans i livet,<br />

till mat, konsumtion och transporter.<br />

Det hela startade när Annika väntade sitt första<br />

barn 2008. Tankar om hur hennes egna val påverkade<br />

bebisen i magen – maten hon åt och hudprodukterna<br />

hon använde.<br />

– Jag började ställa om, område för område, och<br />

ju mer jag lärde mig desto bättre blev livet.<br />

Under pandemin startade Annika, tillsammans<br />

med Emma Sundh och Sophia Schyman, #cykeluppropet<br />

– ett gräsrotsinitiativ som kräver bättre<br />

förutsättningar för cyklister i hela landet. De uppmanade<br />

till att lägga ut bilder under hashtagen och<br />

berätta hur det är att cykla där de bor. De cyklade<br />

med ansvariga politiker i Stockholm, hade möte<br />

med infrastrukturministern, cyklade tillsammans<br />

med finansmarknadsministern och fick en debattartikel<br />

publicerad i Göteborgs-Posten.<br />

– Vi har alla våra anledningar att cykla – hälsan,<br />

klimatet, plånboken. Som tur är så är vi fler och<br />

fler som cyklar, men vi samsas om otillräcklig<br />

cykelinfra struktur och ges inte rätt förutsättningar.<br />

Vi kryssar<br />

mellan<br />

bilar,<br />

tar oss<br />

fram på<br />

osammanhängande<br />

cykelbanor,<br />

aktar oss<br />

för bildörrar<br />

som<br />

öppnas<br />

och trängs<br />

i cykelfält.<br />

Vi måste<br />

kunna<br />

känna<br />

oss trygga. Då kommer ännu fler att cykla. Vi som<br />

väljer cykeln gör ett bra val, både för oss själva och<br />

samhället. Men samhället hänger inte med.<br />

Annika Sundin cyklar året om och vill få fler att<br />

vintercykla.<br />

– Idag vardagscyklar endast 11 procent av befolkningen<br />

och på vintern ännu färre förstås. Jag bor<br />

i Stockholms innerstad och använder min ”tantcykel”<br />

dagligen. Allt är inte för alla hela tiden, det<br />

inser jag också, men jag vill visa att det inte är svårt<br />

att cykla på vintern. Om man har långt till jobbet<br />

kan man exempelvis cykla till jobbet och ta bussen<br />

hem. Sedan gör man tvärtom dagen efter.<br />

Annika vill förmedla att livet blir roligare och<br />

bättre när man lever mer hållbart.<br />

– Att fynda på second hand, att äta i säsong<br />

och att testa nya sätt att resa på är kul! Dessutom<br />

oftast billigare – och det är tillfredsställande att<br />

veta att mina val påverkar. Alla kan inte ändra på<br />

allt, men börja någonstans. Och få med dig personer<br />

runt omkring – grannar, familjen, arbetskompisar.<br />

Och kom ihåg – vi ska ha kul under vägen<br />

– No fun, No change!<br />

ANNIKAS BÄSTA<br />

TIPS FÖR ATT<br />

VINTERCYKLA<br />

Kolla väderappen på<br />

morgonen och klä dig<br />

efter väder. Varma vantar<br />

gör susen.<br />

Skaffa vinterdäck. Cykla<br />

inte utan vinterdäck. Ta<br />

hjälp av en cykelverkstad<br />

om du tycker att det är<br />

jobbigt att byta däck själv<br />

Backspegel på styret kan<br />

vara användbart om det<br />

är trångt på cykelbanan.<br />

Kolla också att lamporna<br />

funkar så att du syns i<br />

mörkret.<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


MEKA MED FABIENNE<br />

Bra-att-ha-hemma för cykelfix<br />

Cykelfrämjandets digitala cykelträff i oktober handlade om cykelmek för nybörjare.<br />

Fabienne Roux, vår egen husmekare, visade hur man tar hand om sin cykel så att den håller<br />

år efter år. Här är Fabiennes tips på grejer som är bra att ha hemma för att fixa med cykeln:<br />

• Rengöringsmedel (vanlig såpa funkar fint)<br />

• Svampar, borstar, tandborstar, trasor, hink<br />

• Kedjeolja<br />

• Universalfett (WD-40, 5-56 eller liknande)<br />

• Pump, gärna med tryckmätare<br />

• Insexnyckel- och torxsats<br />

• Blocknyckelsats<br />

• Skruvmejslar<br />

• Punkakit<br />

Extra, men värt att ha:<br />

• Avfettningsmedel för skivbromsar<br />

• Tång, avbitare<br />

• Extra slang<br />

Kom ihåg att välja miljövänliga produkter.<br />

Tips för tvätt av oljiga fingrar:<br />

blanda kaffesump med tvål (magiskt!)<br />

Kolla in Fabiennes videos på Cykelfrämjandets Youtube-kanal:<br />

Cykelmek för nybörjare – så tar du hand om din cykel, Att pumpa cykelns däck, Att ställa cykeln, Lagkrav på cykeln.<br />

Cykelvision Luleå<br />

Cykelfrämjandet Norrbotten bildades<br />

1982 och fyllde 40 år i fjol. Nyligen<br />

arrangerade kretsen ett event<br />

för allmänheten där Cykelfrämjandets<br />

mål ”för ett bättre Cykelsverige”<br />

omsattes till en vision som<br />

ska utveckla cyklandet i Luleå.<br />

– Det bygger på kommunens<br />

planer, men vi har tagit det ett steg<br />

längre. Vår vision rymmer helt nya cykelstråk och broar, färre konflikter<br />

med biltrafik och ökad framkomlighet för cyklister, säger Rune<br />

Karlberg, aktiv i kretsen och Cykelfrämjandets riksstyrelse.<br />

Tanken med Cykelvision Luleå är att det ska bli både säkert och<br />

smidigt att cykla.<br />

– Det är först då som cykeln kan ersätta bilen, något som många<br />

europiska städer redan lyckats med.<br />

Växla upp till familjemedlemskap<br />

och autogiro!<br />

Cykelturveckan i<br />

Leksand 2024!<br />

Cykelturveckan (CTV) 2024 äger rum i Leksand under<br />

vecka 32. Håll utkik på cykelframjandet.se/cykelturveckan<br />

för mer information.<br />

Du vet väl om att du kan inkludera alla där hemma i ett familjemedlemskap<br />

hos Cykelfrämjandet för endast en extra hundralapp? Då får<br />

alla olycksfallsförsäkring via Folksam. Bara en sån sak. Men viktigast<br />

av allt – ju fler vi är desto mer kan vi göra för att skapa ett bättre<br />

Cykelsverige. Och när du ändå är i farten, anslut till autogiro så dras<br />

årsavgiften för 2024 automatiskt vid årsskiftet. Supersmidigt!<br />

Ordinarie pris 295 kronor per år, familjemedlemskap 395 kronor per år. På<br />

Mina sidor kan du snabbt och enkelt inkludera familjemedlemmar och ansöka<br />

om autogiro. Det går också bra mejla oss på medlem@cykelframjandet.se så<br />

hjälper vi dig!<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 17


IKONEN<br />

Yuba Mundo<br />

En longtrail som underlättar livspusslet<br />

Text och urval: Heiko Bubholz<br />

Lastcyklar är här för att stanna. De blir allt mer<br />

populära, i synnerhet eldrivna modeller, eftersom<br />

de utgör ett reellt alternativ till bilen och kan lösa<br />

många av våra transportbehov. Men alla har inte<br />

plats eller möjlighet att hantera en cykel med en<br />

låda och tre hjul. Allt fler tillverkare tar därför fram<br />

så kallade longtail-cyklar, alltså cyklar med en<br />

förlängd bakdel som en integrerad del av ramen.<br />

Yuba Mundo är en av de första cyklarna av den<br />

här typen och fyller 15 år i år. Yubas grundare<br />

Benjamin Sarrazin utvecklade en funktionell cykel<br />

som gjorde det möjligt för honom att transportera<br />

sina två barn till förskola och på utflykt, cykla<br />

hem många matkassar och frakta en surfbräda<br />

till stranden. Kanske inte allt på samma gång,<br />

men ändå. Även om Yuba utvecklas kontinuerligt,<br />

både i avseende på funktion och teknik, är idén<br />

med longtrailen fortfarande den samma – den är<br />

anpassningsbar och en familj ska kunna lösa det<br />

mesta i transportväg med den här sortens cykel.<br />

Det som gör longtailen så populär idag är att<br />

den sällan är mycket större än en standardcykel.<br />

Smala dörrar, hissar och stökiga cykelrum är<br />

inget problem. Är det riktig trångt kan cykeln<br />

även parkeras på bakändan. Samtidigt skiljer<br />

sig körkänsla inte från en vanlig cykel. Eftersom<br />

lasten sitter över cykelns mitt påverkas inte<br />

dess egenskaper av den extra vikt som två<br />

barn eller en extra vuxen på passagerarsätet<br />

innebär. Cykeln har därför starka motorer och<br />

stora bromsar för bra acceleration och säker<br />

inbromsning. En Yuba Mundo kan frakta så<br />

mycket som 250 kilo och är den lastcykeln på<br />

marknaden som tar tyngst last.<br />

Idag finns flera longtail-modeller av olika märken,<br />

med sina fördelar och för olika typer av behov.<br />

Även Yuba erbjuder olika varianter, men det som<br />

gör att just Yuba sticker ut är det stora utbud av<br />

tillbehör som gör att cykeln kan växa med familjen,<br />

nya intressen och skiftande årstider.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

I lurarna på<br />

Anna Lindén<br />

Anna Lindén är ultracyklisten som hela tiden letar efter det<br />

stora äventyret. Anna skriver om sin kärlek till cykeln i bloggen<br />

Grön Cyklist där hon även lyfter miljöfrågan ur cyklistens och<br />

cykelsportens perspektiv. <strong>Cykling</strong> frågade Anna om hennes<br />

bästa podd-tips för långa mörka dagar:<br />

VÄRLDSREKORD<br />

Around the World in 80 Days av Mark<br />

Beaumont. Världens snabbaste man på cykel<br />

runt jorden. Följ hans resa, från organisering<br />

av supportteam på flera kontinenter till<br />

vardagen i cykelsadeln. Finns både som bok<br />

och ljudbok.<br />

SAMHÄLLE<br />

Klimatgap med bland annat retorikforskare<br />

Maria Wolrath Söderberg som utforskar<br />

gapet mellan kunskap och handling i<br />

klimatfrågorna. Roligt och lärorikt!<br />

TRÄNING<br />

Ask a Cycling Coach är en härligt detaljerad<br />

och långrandig podd som djupdyker i<br />

allt från kurvtagning till vinterträning<br />

så att man lär sig något i varje avsnitt. En<br />

motivationshöjare!<br />

ULTRA<br />

Lost dot podcast rapporterar från legendariska<br />

ultralopp som Transcontinental<br />

race. Hur lyckas man cykla 18 av dygnets 24<br />

timmar? Hur hittar man tillräckligt med mat<br />

och vatten och var sover man? Nästan lika<br />

många höjdmeter som Tour de France per<br />

dag – fast cyklisterna fixar allt själva!<br />

HÄLSA<br />

Sex på riktigt med Marika Smith som<br />

ger råd om och reder ut myter kring sex<br />

samtidigt som hon lyfter hälsa, relationer<br />

och personlig utveckling.<br />

Läs mer från Anna Lindén på groncyklist.wordpress.com.<br />

Digitala cykelträffar<br />

6 DECEMBER KL 19–20.30<br />

Så använder vi lagen för att bli<br />

av med dåliga och farliga cykelbanor,<br />

med Erik Stigell<br />

19 DECEMBER KL 15–16<br />

Lansering av Cykelfrämjandets<br />

digitala cykelturbibliotek!<br />

10 JANUARI <strong>2023</strong> KL 19–20<br />

Tvärs över jorden på cykel,<br />

med Ann da Silva Johansson,<br />

författaren till boken Om-vägen<br />

Läs mer och anmäl dig till våra webbinarier på<br />

cykelframjandet.se/digital-cykeltraff.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong> 19


MEDLEM<br />

Så använder vi lagen för att bli av<br />

med dåliga och farliga cykelbanor<br />

FOTO: DAVID BACKMAN<br />

Vi har alltså ett system som säkerställer<br />

att den cykelinfrastruktur som byggs inte är<br />

farlig, men systemet har inte börjat verka<br />

och skapa nytta. Det behövs, som jag ser det,<br />

lite hjälp från Cykelfrämjandet och cyklister<br />

i allmänhet för att få systemet att fungera<br />

bättre. Här är mina förslag:<br />

• Uppmärksamma kommunerna inom<br />

kretsens område att byggnadsnämnden<br />

har ett ansvar för att bedriva tillsyn<br />

på farlig cykelinfrastruktur.<br />

• Felanmäl både till kommunens<br />

app och till byggnadsnämndens<br />

registrator med hänvisning till deras<br />

tillsynsansvar enligt Transportstyrelsens<br />

föreskrifter.<br />

Var ska jag som cyklist felanmäla en<br />

skarp kant i cykelbanan? Är det olagligt<br />

att utforma cykelvägen på ett farligt<br />

sätt? Vem ansvarar för att upptäcka och<br />

åtgärda dessa fel? Erik Stigell, som har<br />

lång erfarenhet av forskning om cykling,<br />

trafiksäkerhet och framkomlighet,<br />

svarar på frågorna och ger matnyttiga<br />

tips till cyklister och Cykelfrämjandet.<br />

Det finns tydliga krav för hur vägar och<br />

gator ska utformas. Att lämna en hög kant<br />

mitt i cykelbanan är inte tillåtet enligt<br />

Transportstyrelsens byggregler (TSFS<br />

2021:122). Det är byggnadsnämnderna i<br />

kommunerna som ansvarar för att säkerställa<br />

att cykelvägar är utformade på rätt<br />

sätt, något som framgår i Plan- och byggförordningens<br />

8 kap. 2 §. Kommunen har<br />

alltså tillsynskrav oavsett om det är kommunen,<br />

Trafikverket eller enskild som är<br />

väghållare.<br />

Problemet är att när jag som cyklist<br />

upptäcker ett fel och gör en felanmälan så<br />

hamnar den antingen hos trafikkontoret<br />

eller gatukontoret istället för hos byggnadsnämnden<br />

som har tillsynsansvaret<br />

enligt lag. Kan man hoppas att trafikkontoret<br />

skickar en kopia av felanmälningar<br />

till byggnadsnämnden?<br />

Knappast. Byggreglerna är nya och landets<br />

290 kommuner behöver vägledning.<br />

Till exempel behöver kommunen veta att<br />

de kan använda felanmälningsfunktionen<br />

i sin tillsyn. Och vem kan hjälpa dem med<br />

det?<br />

Här kommer ytterligare en aktör in i<br />

bilden. Länsstyrelsen har nämligen tillsynsvägledning<br />

i varje län. Baserat på en<br />

snabb webbsökning befarar jag att Länsstyrelsen<br />

inte tagit fram någon vägledning<br />

för Transportstyrelsens byggregler och<br />

utformning av cykelinfrastruktur.<br />

Vad innebär det här? Vad händer med<br />

de som slarvar och utsätter cyklister för<br />

risk att skadas?<br />

Att bygga trafikfarliga kanter eller sätta<br />

upp fasta hinder i cykelvägen verkar inte<br />

finnas bland de fel som kan rendera en<br />

byggsanktionsavgift (9 kapitlet i Plan- och<br />

byggförordningen). Tandlöst kan tyckas,<br />

men det finns en förbättringspotential<br />

för politiker eller myndighet som värnar<br />

trafik säkerhet och Nollvisionen.<br />

• Uppmana Länsstyrelsen att ta fram<br />

råd och riktlinjer för hur tillsynen<br />

ska fullgöras. Det räcker med att en<br />

Länsstyrelse gör det då förhållanden är<br />

likartade i olika län och tillsynsriktlinjer<br />

kan återanvändas.<br />

Kommunen kommer vara lite yrvaken till<br />

en början men efter några påstötningar<br />

kommer byggnadsnämnderna förhoppningsvis<br />

agera proaktivt eller agera mot de<br />

aktörer som felar. Då kan branschen höja<br />

kvaliteten och vi alla slipper överraskas av<br />

farliga kanter när vi tar en kvällstur med<br />

cykeln? Det vore fantastiskt om trafikfarliga<br />

cykelvägar också blev olagliga.<br />

Erik Stigell,<br />

doktor (PhD) i cykling och hälsa<br />

Digital cykelträff 6 december med Erik Stigell.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/digital-cykeltraff<br />

Hela Erik Stigells text finns på cykelmagasinet.se/<br />

farlig-cykelbana-kan-vara-olaglig/<br />

där den publicerades <strong>2023</strong>-10-05.<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

10% PÅ BOKEN<br />

OM-VÄGEN<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet har du<br />

10% rabatt på boken Om-vägen – Tvärs<br />

över jorden på cykel (ordinarie pris 295<br />

kr). Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2023</strong>.<br />

votummedia.se<br />

25% PÅ HOUDINIS HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder. Som<br />

medlem i Cykelfrämjandet får du 25%<br />

rabatt på hela sortimentet. Erbjudandet<br />

gäller till och med 31 december <strong>2023</strong> och<br />

kan inte kombineras med andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

15% PÅ<br />

CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem<br />

i Cykelfrämjandet<br />

får 15% på<br />

Cykelkartan från<br />

Norstedts förlag.<br />

Kartserien täcker<br />

Götaland, stora delar av Svealand samt<br />

området runt Siljan. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 december <strong>2023</strong> och gäller<br />

ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

SYRE I 3 MÅNADER FÖR 299 KR<br />

Syre är en nyhets tidning med grön och<br />

frihetlig profil. Fokus ligger på frågor som<br />

miljö, klimat och mänskliga rättig heter.<br />

<strong>Tidningen</strong> ges ut digitalt sju dagar i veckan<br />

och som pappersmagasin vid 17 tillfällen<br />

per år. Som medlem i Cykelfrämjandet får<br />

du ett unikt erbjudande på tidningen Syre:<br />

3 månader för 299 kr (ord. pris 594 kr). Mejla<br />

till prenumeration@tidningensyre.se<br />

och ange SYRECYKEL23 för att ta del av<br />

erbjudandet.<br />

tidningensyre.se<br />

20% PÅ STÖLDMÄRKNING<br />

MED FÖRSÄKRING<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

får du 20% rabatt<br />

på den röda stöldskyddsförpackningen<br />

SmartDNA/<br />

ISR som eliminerar självrisk<br />

och åldersavdrag. Medlemspris<br />

556 kr inklusive frakt<br />

(ordinarie pris 695 kr).<br />

Erbjudandet gäller till och<br />

med 31 december <strong>2023</strong>.<br />

isrcodecheck.se<br />

15% PÅ CYKELHYRA<br />

Citycykel, elcykel, lastcykel eller gravel?<br />

Travelshop i Malmö och Helsingborg har<br />

hyrcyklar för alla. Medlemmar i Cykelfrämjandet<br />

får 15% rabatt på cykelhyra.<br />

Vintertips: hyrcykel, färjebiljett & rabatt<br />

på inträde till Lousinana. Gäller till och<br />

med 31 mars 2024 och kan inte kombineras<br />

med andra rabatter.<br />

travelshop.se<br />

10% PÅ ALLT HOS BIENVÉLO<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du<br />

10% på cyklar och tillbehör hos BienVélo<br />

i Malmö - en butik för cykelentusister och<br />

alla som vill få riktigt bra service! Gäller<br />

till och med 31 december 2024 och kan<br />

inte kombineras med andra rabatter.<br />

bienvelo.com<br />

15% PÅ VÄSKOR<br />

OCH REGNSKYDD<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet<br />

får du 15%<br />

på alla produkter i kategorin<br />

Väskor och regnskydd hos Sweden by<br />

Bike. Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2023</strong> och kan inte kan kombineras<br />

med redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


DEBATT<br />

”Bråkade du med en<br />

bilist i morse pappa?”<br />

Mitt barn har hört från en klasskompis<br />

att det blivit tjafs vid<br />

skolan på morgonen och det är<br />

bara för mig att erkänna.<br />

– Tja, ”bråkade” vet jag inte, jag<br />

sa till en bilist som parkerade på<br />

övergångsstället att han inte får<br />

stå där. Han svarade att det inte<br />

fanns någon annan plats, och jag<br />

upprepade att man ändå inte får<br />

stå på ett övergångsställe.<br />

Det är inte så att jag alltid säger till<br />

bilister som bryter mot lagen, då hade<br />

jag inte gjort annat. Men, bilistbrott<br />

just vid skolor, som riskerar barns<br />

säkerhet, där får jag markant svårare<br />

att hålla käften stängd.<br />

Tänker tillbaka på när allting startade.<br />

Ett av mina barn var första kullen<br />

som invigde den då nybyggda skolan.<br />

Rektorn berättade stolt om hur säkra<br />

skoltransporter hade prioriterats. Det<br />

fanns bara ett fåtal platser byggda för<br />

lämning och hämtning med bil, istället<br />

ville man uppmuntra gång, cykel<br />

och kollektivtrafik.<br />

Jag var såklart med på tåget och när<br />

första föräldern parkerade olagligt var<br />

det viktigt att tidigt mota Olle i grind.<br />

Polisen var dock inte intresserad av<br />

min observation – så länge biltrafiken<br />

kunde ta sig förbi spelade det ingen<br />

roll. Parkeringsbolaget undrade om<br />

bilen kanske stod på en avgiftsbelagd<br />

ruta utan giltig biljett? När de fick klart<br />

för sig att bilen ”bara” parkerat där<br />

det var förbjudet att parkera svalnade<br />

deras intresse.<br />

Det hade känts så bra med skolan,<br />

infrastrukturen var i stor utsträckning<br />

anpassad för oskyddade trafikanter.<br />

Men, om vi inte ingriper mot<br />

bilistbrott så blir dessa som bekant en<br />

norm. Vi fick lov att vänja oss vid en<br />

ohållbar trafiksituation. En liten ljusning<br />

gavs när skolan fick Malmö stad<br />

att sätta upp en spärr så att föräldern<br />

som dagligen lämnade bilen på tomgång<br />

bredvid cykelställen åtminstone<br />

hindrades, men det var en klen tröst.<br />

När tillräckligt många bilister<br />

samlas på en plats så används deras<br />

flertalighet som en förevändning för<br />

att inte behöva följa trafikreglerna.<br />

”Var skulle jag annars parkera om inte<br />

på övergångsstället, det är ju alldeles<br />

för många bilar här” resonerar de,<br />

helt utan ironi. Men, när det är glest<br />

mellan bilarna är det också grönt ljus<br />

för brott. Statistik från USA visade att<br />

under pandemins första månader var<br />

det färre bilar ute, men en markant<br />

större andel än vanligt körde för fort.<br />

Forskare har undersökt varför föräldrar<br />

skjutsar sina barn med bil till<br />

skolan. Deras fynd är lika skrattretande<br />

som sorgliga. Det handlar om<br />

säkerheten, svarar föräldrarna. Biltrafiken<br />

vid skolorna är så intensiv och<br />

farlig att det enda säkra alternativet är<br />

att skjutsa barnen med bil, för naturligtvis<br />

vill de göra allt de kan för sina<br />

små. Inbillar jag mig att mina vresiga<br />

kommentarer från lådcykelsadeln på<br />

morgonen ska få bilkulturen att göra<br />

upp med sin laglöshet?<br />

Nej, jag vet förstås att det behövs strukturella<br />

förändringar, att vi behöver gå<br />

samman för att påverka samhället,<br />

exempelvis genom Cykelfrämjandet.<br />

Men nu styr ju inte alltid kunskap ens<br />

handlingar, något alla världens klimatministrar<br />

vet av erfarenhet. Det är helt<br />

enkelt för svårt för mig att knyta näven<br />

i fickan när jag cyklar, så de mest flagranta<br />

lagbrytande bilisterna vid skolan<br />

kommer även fortsatt få stå ut med<br />

mina grötmyndiga påpekanden.<br />

Hittills tycks mina barn vara mer<br />

stolta än skamsna över sin pappas<br />

trafikinteraktioner, jag väljer att ta<br />

det som en förevändning att fortsätta.<br />

Och, se där, nu lyckades jag ändå<br />

skriva en hel text utan att ens nämna<br />

regeringens katastrofala klimatpolitik<br />

som hotar oss alla – det är inte utan att<br />

jag blir lite imponerad över min egen<br />

självkontroll!<br />

Björn Paxling,<br />

doktor (PhD) i psykologi<br />

och klimataktivist<br />

”Bilistbrott just vid skolor, som riskerar<br />

barns säkerhet, där får jag markant<br />

svårare att hålla käften stängd”<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


HÄR FÅR DU ETT MEDLEMSKAP*<br />

I CYKELFRÄMJANDET 2024!<br />

Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och jobbar för en<br />

hållbar framtid där fler cyklar mer året om. Som medlem får<br />

du dessutom:<br />

Olycksfallsförsäkring när du cyklar.<br />

Fyra nummer av medlemstidningen <strong>Cykling</strong> hem i brevlådan.<br />

Tillgång till medlemserbjudanden och massor av aktiviteter.<br />

Välkommen in<br />

i cykelrörelsen!<br />

God Jul .................................<br />

God jul<br />

och hurra,<br />

med fler<br />

på cykel<br />

blir världen<br />

bra!<br />

Ge bort ett<br />

medlemskap för<br />

90 kronor!<br />

Cykelfrämjandet fyller 90 år 2024. Det<br />

vill vi börja fira redan nu! Ge bort ett<br />

medlemskap i julklapp för endast 90 kr<br />

(ord. pris 295 kr). Din julgåva stödjer vårt<br />

arbete med att göra cyklingen trygg och<br />

smidig året om!<br />

Skriv ditt för- och efternamn samt gåvomottagarens<br />

namn på kortet. Gåvomottagaren<br />

kan sedan aktivera sitt medlemskap genom<br />

att mejla till medlem@cykelframjandet.se eller<br />

scanna QR-koden på kortet.<br />

En faktura skickas då till dig. Alternativt gå in<br />

på cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap<br />

för att ta del av julerbjudandet till och med<br />

31 december. Gäller endast nya medlemmar.<br />

Önskar ..................................<br />

*OBS! Medlemskapet behöver aktiveras för att gälla!<br />

Mejla din postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 februari 2024.<br />

Eller gör det snabbt och enkelt genom att scanna QR-koden:<br />

HÄR FÅR DU ETT MEDLEMSKAP*<br />

I CYKELFRÄMJANDET 2024!<br />

Cykelfrämjandet har funnits sedan 1934 och jobbar för en<br />

hållbar framtid där fler cyklar mer året om. Som medlem får<br />

du dessutom:<br />

Olycksfallsförsäkring när du cyklar.<br />

Fyra nummer av medlemstidningen <strong>Cykling</strong> hem i brevlådan.<br />

Tillgång till medlemserbjudanden och massor av aktiviteter.<br />

Tack för att<br />

du cyklar!<br />

God Jul .................................<br />

Önskar ..................................<br />

*OBS! Medlemskapet behöver aktiveras för att gälla!<br />

Mejla din postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 februari 2024.<br />

Eller gör det snabbt och enkelt genom att scanna QR-koden:


NYHETER<br />

RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandets kansli<br />

Box Järnvägsgatan 3 36<br />

101 131 54 20 Nacka Stockholm<br />

Israt Jahan, Adika Paul och Afroza Islam Mukta är tre av alla<br />

flickor som lärt sig cykla i Cykelprojektet. Foto: Emma Milder<br />

CYKLA MED OSS FÖR<br />

EN BÄTTRE VÄRLD<br />

2024 cyklar Diakonia och Stephan Wilson Halvvättern<br />

för att bekämpa barnäktenskap i Bangladesh.<br />

Häng på du också! diakonia.se/vätternrundan<br />

I Bangladesh blir varannan flicka bortgift före sin 18-årsdag. Många av dem<br />

före sin 15-årsdag. Men det finns sätt att göra skillnad. I Diakonias cykelprojekt<br />

får flickor lära sig cykla. För kan de cykla kan de på egen hand ta<br />

sig till skolan, få en utbildning och slippa bli bortgifta som barn.<br />

Cyklar du Halvvättern med Diakonia och Stephan Wilson är du med och<br />

samlar in pengar samt uppmärksammar Cykelprojektet. Att du dessutom<br />

får bättre kondition och nya vänner är såklart en trevlig bonus!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!