29.09.2023 Views

Tidningen Cykling 3 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uppgradera<br />

till familjemedlemskap!<br />

ETT MEDVETET VAL<br />

72-ÅRING CYKLADE TILL<br />

KLIMATMÖTET I EGYPTEN<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

VILKEN ÄR SVERIGES<br />

BÄSTA CYKELSTAD?<br />

PÅ JOBBET<br />

HUR FUNGERAR<br />

FÖRMÅNSCYKLAR?<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 3-<strong>2023</strong><br />

Ta cykelbussen<br />

till skolan


Ecoride Ambassador<br />

Smart, enkel och rolig att cykla.<br />

Perfekt för cykelpendlingen i höst!<br />

Finns i våra konceptbutiker eller hos närmsta återförsäljare: ecoride.se/butiker<br />

GÖTEBORG<br />

Butik & Verkstad<br />

031-722 78 70<br />

Skanstorget 9<br />

411 22 Göteborg<br />

MALMÖ<br />

Butik & Verkstad<br />

040-91 61 61<br />

Storgatan 41<br />

211 42 Malmö<br />

STOCKHOLM<br />

Butik & Verkstad<br />

08-31 80 92<br />

Hornsgatan 94<br />

118 21 Stockholm<br />

The Swedish E-bike Manufacturer


INNEHÅLL<br />

06<br />

NYHETER<br />

Hon får cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium<br />

08<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

Helsingborg<br />

blir bäst igen<br />

Jag vill bli en sån där<br />

tant som inte ger sig<br />

10<br />

ETT MEDVETET VAL<br />

Dorothee cyklade till<br />

FN:s klimatmöte i Egypten<br />

18<br />

FÖRMÅNSCYKLAR<br />

Hur fungerar<br />

det egentligen<br />

14<br />

CYKELBUSS<br />

Gemensam cykling<br />

till skolan i Malmö<br />

21<br />

STYRELSEN<br />

Vilka de är och<br />

vad de brinner för<br />

Min 79-åriga mamma ska kliva i vår lådcykel. Hon<br />

ojar sig och skakar på huvudet. Det är hennes<br />

Balkan-mentalitet tänker jag, det här anstår inte en<br />

äldre dam. Dessutom kommer vinden att förstöra<br />

frisyren. Men det är ett senare problem. Först ska<br />

hon lyckas komma i cykeln.<br />

Jag har tagit barnens pall från badrummet för<br />

att underlätta.<br />

– Vilket var nu mitt dåliga ben, säger mamma<br />

och vi båda börjar skratta. Skrattanfallet gör<br />

det inte lättare att kliva i cykeln, men kul har vi.<br />

Efter några cykelturer går det smidigare. Vi har<br />

identifierat det dåliga benet och hon börjar bli<br />

milt positiv till hela den här ”cirkusen”. En bild<br />

på detta spektakel ser du på sidan 17. Där kan<br />

du också läsa om hur du enkelt uppgraderar till<br />

familjemedlemskap.<br />

Nu är jag medelålders. Jag är frisk och har<br />

stundtals massa energi och idéer, i alla fall när<br />

jag får sova och slipper vabba (jag är ju trots<br />

allt småbarnsmorsa). Men mammas krämpor<br />

påminner om att kroppen förändras och med den,<br />

möjligheterna till rörelse. Då är det så fantastiskt<br />

att ta del av inspirerande historier från människor<br />

som kämpar på, som finner sätt att förbli aktiva<br />

trots att kroppen inte är som den brukade vara.<br />

Många läsare har hört av sig med fina berättelser<br />

om hur de fortsätter att cykla trots motgångar. Det<br />

ger hopp! Och apropå häftiga historier – 72 åriga<br />

Dorothees cykelresa till Egypten och tillbaka på<br />

sidan 9–12 är minst sagt fascinerande!<br />

Vet ni, jag ser fram emot att bli äldre. Jag vill bli<br />

en sån där tant som inte ger sig, som bryter mot<br />

normer och tänjer på gränserna. Jag är på god väg<br />

att bli det. En Tant-jana.<br />

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör<br />

Vad vill du se mer av i denna tidning?<br />

Mejla dina tankar till redaktion@cykelframjandet.se.<br />

3


LEDARE<br />

Orimligt att alla innovationer<br />

inom mobilitet ska ske på<br />

befintliga cykelbanor<br />

yklister är vana vid utmaningar. Inte bara<br />

väderskiftningar är vanliga, men många<br />

av oss cyklar i terräng eller branta backar<br />

i stan. Potthål i cykelbanorna, cykelvägar<br />

som tar slut eller stora fordon som farligt tränger<br />

undan oss. Somliga har vant sig vid inställningen<br />

att vi får klara det mesta. Men hur förklarar vi för<br />

barnen varför det många gånger är så illa ställt för<br />

de som cyklar?<br />

Cykelfrämjandet finns till för att fler ska välja<br />

cykeln, och för att fler ska få njuta av vyerna, uppleva<br />

hälsofördelarna och kraften av sin egen kropp som<br />

motor. För att det ska möjliggöras behöver de som<br />

väljer cykeln veta att det är tryggt, säkert och att det<br />

finns plats.<br />

Så här i början på höstterminen är det många som<br />

sätter sig på sadeln igen, och återgår till arbete och<br />

skola. I samband med det deltog jag i SVT:s Aktuellt<br />

för att prata fordon som färdas på cykelbanorna. När<br />

nya fordon tillkommer tar de ofta plats från cyklar<br />

på cykelbanorna. I vissa fall riskerar det rörelsefriheten<br />

för personer som känner sig rädda för att välja<br />

cykeln, till exempel barn eller äldre. Men vinsterna<br />

med att cykla är så pass stora att de övervinner riskerna<br />

som annan trafik kan innebära. Merparten av<br />

dagens unga rör sig för lite och det är stillasittandet<br />

som är den stora hälsofaran! Politiker och planerare<br />

behöver bli bättre på att omfördela plats och ge mer<br />

utrymme åt oss som reser hållbart och yteffektivt.<br />

Polisen som deltog i samma Aktuellt påpekade att<br />

cykelbanor är utformade för hur det var förut, och att<br />

de kan behöva bli större. Och det är orimligt att alla<br />

innovationer inom mobilitet ska ske på befintliga<br />

cykelbanor. En rejäl hastighetssänkning skulle ge<br />

lastcyklar, elfordon och andra mikromobilitetslösningar<br />

möjlighet att använda vägbanan som alternativ<br />

och avlasta dagens cykelbanor.<br />

För att dagens unga och framtidens cyklister ska<br />

välja cykeln måste hela trafikutrymmet vara med i<br />

omställningen!<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande för Cykelfrämjandet<br />

Årets cykelturvecka i<br />

Vadstena med 160 glada<br />

cyklister som trotsade<br />

vädret.<br />

Målet att minska<br />

utsläppen från<br />

inrikesresor med 70<br />

procent till 2030 kan<br />

komma att överges<br />

om man ska tolka vad<br />

regeringens utredare<br />

John Hassler signalerat<br />

– mycket oroande utspel,<br />

även om hans svar dröjer<br />

till 16 oktober.<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem! Registrera dig enkelt på<br />

cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver att du<br />

bidrar till ett bättre Cykelsverige får du unika<br />

erbjudanden, kurser, cykel turer och aktiviteter,<br />

olycks fallsförsäkring när du cyklar, liksom<br />

fyra nummer av vår medlemstidning <strong>Cykling</strong>.<br />

Medlemskapet kostar 295 kr per år. Ungdom<br />

upp till 26 år betalar 100 kr. Är ni är flera som<br />

bor på samma adress betalar ni 395 kr för<br />

ett familjemedlemskap. Registrera enkelt på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor.<br />

Ge bort ett medlemskap nu så ingår 2024!<br />

Dela cykelgemen skapen med en vän genom<br />

att ge bort ett medlemskap. Gå in på<br />

cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap och<br />

fyll i formuläret. Du får ett fint gåvobevis att ge<br />

bort som din vän kan växla in till ett medlemskap.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-gava kan du skänka en valfri summa för att<br />

stötta vårt arbete för ett bättre Cykelsverige.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Chris Lanaway<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk. <strong>Cykling</strong> går även att läsa<br />

online på cykelframjandet.se/tidningen-cykling.<br />

Den som medverkar i tidningen med text eller<br />

bild anses medge detta inom arvodets ram.<br />

SVANENMÄRKET<br />

Trycksak<br />

3041 0091<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 5


NYHETER<br />

Nominera<br />

en uppsats om<br />

cykling senast<br />

15 januari 2024<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

Stipendium till<br />

uppsats om folkhälsa<br />

och cykling<br />

Varje år delar Cykelfrämjandet ut ett stipendium på<br />

10 000 kronor till en uppsats som handlar om cykling.<br />

I år var 20 uppsatser nominerade – den högsta siffran<br />

hittills – och det blev Hanna Lövgren som fick årets<br />

stipendium för sin masteruppsats.<br />

Våra transporter påverkar både klimatutsläpp och folkhälsa.<br />

Samtidigt är det väldigt sällan som folkhälsa används som ett<br />

argument i samhällsplaneringen. Hanna Lövgren skrev uppsatsen<br />

Planering för en förflyttning till aktiva transporter: Hur<br />

kommunala och regionala aktörer inkluderar folkhälsoeffekter<br />

i planeringen av transportsystemet. Där undersöker hon kopplingen<br />

mellan transporter och folkhälsa för att se hur fler kan<br />

cykla och gå istället för att ta bilen.<br />

– Det pratas mer och mer om folkhälsa inom trafikplaneringen,<br />

men jag upplevde också att det fanns kunskapsluckor.<br />

När jag pratade med tjänstepersoner märkte jag att folkhälsa<br />

ofta används som ett sekundärt argument.<br />

Genom att studera och jämföra Lund och Lidingö, två kommuner<br />

med folkhälsoambitioner, visar Hanna vilken stor potential<br />

som finns vad gäller hälsonyttor kopplade till aktiva transporter.<br />

– Både tjänstepersoner och politiker behöver lära sig mer<br />

om folkhälsovinsterna med ökad gång och cykling för att<br />

våga skapa ett samhälle som prioriterar aktiva transporter.<br />

Sen behövs det mer samarbete mellan olika förvaltningar och<br />

avdelningar inom kommuner och regioner. Idag jobbar man<br />

i olika stuprör – en avdelning jobbar med miljö, en med folkhälsa<br />

och en annan med planering – och då går man miste om<br />

alla fantastiska synergier.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/uppsats samt kolla in webbinariet<br />

5 okt kl 12–13 där tre av de bästa cykelupp satserna presenteras.<br />

Cykelfrämjandets Uppsatsstipendium <strong>2023</strong> presenteras i samarbete<br />

med Edge – formar framtidens städer, infrastruktur och landskap.<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN BUSINESSBIKE<br />

Belgare får<br />

mer betalt för<br />

cykelpendling<br />

Förmånscykel i modern tappning<br />

- din väg till hållbar pendling<br />

Är du redo att omdefiniera ditt sätt att se på<br />

förmånscyklar? BusinessBike introducerar en ny era<br />

av förmånscyklar för anställda - paketerat, digitalt och<br />

helförsäkrat.<br />

Om du bor i Belgien och cykelpendlar får du 3 kronor<br />

per cyklad kilometer, eller 0,27 euro. Det blir 30 kronor<br />

om dagen för den som har 5 kilometer till jobbet. Pendlande<br />

cyklister började få betalt redan 1999, men efter en<br />

överenskommelse mellan fackförbund och arbetsgivare<br />

höjdes ersättningsnivån från 1 maj <strong>2023</strong> och omfattar<br />

numera alla i privat sektor. Det finns också ett övre tak för<br />

ersättning för maximalt 40 kilometer per dag. Ersättningen<br />

är skattefri och betalas ut i samband med lönen.<br />

Målet är att få fler att resa hållbart.<br />

Sveriges största utbud av cyklar<br />

BusinessBike samarbetar med över 200 anslutna<br />

återförsäljare över hela landet och du har friheten att välja<br />

en förmånscykel från deras omfattande sortiment. Du är<br />

aldrig begränsad till ett specifikt varumärke eller modell,<br />

utan kan välja den cykel som bäst motsvarar ditt<br />

individuella behov.<br />

Helförsäkring och flexibilitet utöver det vanliga<br />

I paketet ingår en heltäckande försäkring utan självrisk<br />

och åldersavdrag, till ett maxvärde av 150 000 kronor. Om<br />

cykeln inte köps ut vid slutet av leasingperioden, kommer<br />

BusinessBike och hämtar upp den hemma hos den<br />

anställde. Vår flexibilitet sträcker sig ännu längre: om<br />

oväntade händelser som uppsägning, föräldraledighet eller<br />

längre sjukskrivning inträffar, erbjuder vi möjligheten att<br />

avsluta avtalet efter de första sex månaderna. Din cykel<br />

hämtas även i detta fall, utan extra kostnad.<br />

Servicepaket för extra trygghet både på och av vägen<br />

En regelbundet servad och välskött cykel presterar bäst<br />

och har längre livslängd. Hos BusinessBike har man<br />

möjligheten att välja ett servicepaket med en årlig summa<br />

som anställda kan utnyttja för service och reservdelar, hos<br />

valfri ansluten återförsäljare.<br />

Helt digitalt med minimal administration<br />

BusinessBike’s leasingprocess är 100% digital och helt<br />

automatiserad. Tack vare en unik realtids-portal tas all<br />

onödig administration bort och ger samtliga parter en<br />

transparent översikt över pågående offerter och avtal.<br />

Dessutom möjliggörs automatiska beräkningar av<br />

bruttolöneavdrag, automatisk hantering av<br />

försäkringsärenden, samt en smidig click-and-collect<br />

lösning - att du som anställd kan hämta din cykel vid ditt<br />

första besök hos en ansluten butik.<br />

Scanna QR-koden eller besök businessbike.se<br />

för att läsa mer och ta kontakt!<br />

Gröna pilar ger rätt<br />

att cykla vid rött<br />

För att göra staden cykelvänligare har Wien infört<br />

Grünpfeile (gröna pilar) vid 330 trafikljus i stad som ger<br />

cyklister rätt att svänga höger vid rött ljus. Syftet är att<br />

göra staden ännu mer attraktiv och smidig för cyklister.<br />

Min cykel & jag<br />

ska väcka cykellust<br />

Under hösten har Svenska Cykelstäder och<br />

Story House Egmont nyutgivit tidningen Min<br />

cykel & jag i flera svenska kommuner – ett kunskapsmaterial<br />

som på ett pedagogiskt och lekfullt sätt lär<br />

barn och vuxna om fördelarna med att cykla. Vill er kommun,<br />

region, företag eller förening dela ut tidningen?<br />

Läs mer på svenskacykelstader.se<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 7


I FOKUS<br />

SAMTLIGA KOMMUNER OCH POÄNG<br />

Helsingborg. . . . . 79,5<br />

Uppsala . . . . . . . . . 77<br />

Varberg . . . . . . . . . 75<br />

Karlstad . . . . . . . . . 73<br />

Lund . . . . . . . . . . . 71<br />

Östersund . . . . . . . 70<br />

Borås . . . . . . . . 69,5<br />

Danderyd . . . . . . . . 69<br />

Linköping . . . . . 68,5<br />

Kalmar . . . . . . . 68,5<br />

Gävle . . . . . . . . 67,5<br />

Jönköping . . . . . . . 66<br />

Malmö. . . . . . . . . 64<br />

Nyköping . . . . . . 63,5<br />

Växjö. . . . . . . . . 62,5<br />

Järfälla. . . . . . . . 61,5<br />

Luleå. . . . . . . . . . 60<br />

Enköping . . . . . . 59,5<br />

Motala. . . . . . . . . 59<br />

Solna . . . . . . . . . . 58<br />

Eskilstuna . . . . . . . 55<br />

Tranås . . . . . . . . . 54<br />

Kristianstad . . . . 53,5<br />

Katrineholm. . . . . . 53<br />

Borgholm . . . . . . . 51<br />

Sollentuna. . . . . . . 51<br />

Mjölby . . . . . . . . . 50<br />

Vänersborg . . . . . 49,5<br />

Partille . . . . . . . . 49,5<br />

Ludvika . . . . . . . . . 49<br />

Stenungsund . . . . . . 49<br />

Sundbyberg . . . . . 46,5<br />

Upplands-Bro . . . 46,5<br />

Eslöv . . . . . . . . . . 46<br />

Täby . . . . . . . . . 45,5<br />

Nässjö . . . . . . . . . . 44<br />

Laholm . . . . . . . 43,5<br />

Ulricehamn . . . . . . . 43<br />

Landskrona . . . . . 41,5<br />

Arvika . . . . . . . . . . 40<br />

Piteå . . . . . . . . . 39,5<br />

Lysekil . . . . . . . . . . 38<br />

Vårgårda. . . . . . . 36,5<br />

Västervik . . . . . . 34,5<br />

Trelleborg . . . . . . 31,5<br />

Salem . . . . . . . . . . 31<br />

Olofström . . . . . . . 30<br />

Karlskrona . . . . . 29,5<br />

Härryda . . . . . . . . 29<br />

Tranemo . . . . . . . 28,5<br />

Gnosjö . . . . . . . 26,5<br />

Oxelösund. . . . . . 25,5<br />

Kävlinge . . . . . . . . 25<br />

Degerfors . . . . . . . 21<br />

VINNARE <strong>2023</strong><br />

Stora kommuner<br />

(över 100 000 invånare)<br />

1. Helsingborg<br />

2. Uppsala<br />

3. Lund<br />

391 kr/invånare*<br />

Mellanstora kommuner<br />

(50 000 till 100 000 invånare)<br />

1. Varberg<br />

2. Karlstad<br />

3. Östersund<br />

381 kr/invånare*<br />

Små kommuner<br />

(färre än 50 000 invånare)<br />

1. Danderyd<br />

2. Enköping<br />

3. Motala<br />

301 kr/invånare*<br />

*Cykelinfrastrukturinvesteringar,<br />

inklusive drift och underhåll, <strong>2023</strong><br />

i genomsnitt.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


CYKELFRÄMJANDETS KOMMUNVELOMETER <strong>2023</strong><br />

I FOKUS<br />

Helsingborg, Varberg och Danderyd. Det är vinnarna i respektive storlekskategori<br />

i årets upplaga av Kommunvelometern – Cykel främjandets stora<br />

undersökning.<br />

– Vi vill lyfta fram de mest ambitiösa kommunerna, säger Cykel främjandets<br />

ordförande Per Hasselberg.<br />

Helsingborg är Sveriges bästa<br />

cykelfrämjar kommun – igen!<br />

ilka kommuner i landet har egentligen<br />

satsat mest och bäst på cykling under det<br />

föregående året? Den frågan har Kommunvelometern<br />

försökt svara på sedan<br />

2010. Tre vinnare utses i kategorierna stora kommuner,<br />

mellanstora kommuner och små kommuner.<br />

– Kommunvelometern handlar inte om var man<br />

cyklar mest, utan vi vill mäta ambitioner och vad<br />

kommunerna siktar på. Det är viktigt att inspirera<br />

andra, förklarar Cykelfrämjandets ordförande Per<br />

Hasselberg.<br />

Så hur har det då gått i årets mätning? I klassen för<br />

stora kommuner är det Helsingborg som tar hem<br />

segern för andra året i rad. Bland många satsningar<br />

vill Emma Kangas, projektledare på miljöförvaltningen<br />

i Helsingborgs stad, särskilt lyfta fram projektet<br />

300 testcyklister där 300 invånare som vanligtvis<br />

kör bil till jobbet eller skolan testar att cykla<br />

i sex veckor.<br />

– Det har gått oerhört bra, 87 procent tyckte att<br />

det var så himla härligt att cykla att de tänker fortsätta.<br />

Vi samarbetar med Lunds universitet som<br />

intervjuat alla deltagare både före och efter och vi<br />

hoppas kunna lära oss mycket av det här.<br />

I klassen för mellanstora kommuner kniper<br />

Varberg en topplacering för första gången. Man får<br />

bland annat höga poäng för de stora satsningar som<br />

gjorts på infrastrukturen, till exempel kommunens<br />

första cykelgata som anlades i samband med att<br />

man byggde en strandpromenad nere vid havet.<br />

– Vi är också nästan klara med våra arbetspendlingsstråk<br />

där vi byggt fem meter breda separerade<br />

gång- och cykelvägar. Så nu blir det mycket lättare<br />

att ta sig in till Varberg, säger trafikplanerare Li<br />

Hagström.<br />

Även i kategorin för de minsta kommunerna blev<br />

det en återkommande vinnare. Danderyd har vunnit<br />

tidigare och gjorde det igen i årets mätning. Även här<br />

är man duktiga på att bygga och har även involverat<br />

invånarna i utvecklingen av cykelnätet.<br />

– Vi anordnar en cykeldag varje år.<br />

Då brukar vi be besökarna att markera<br />

bästa och värsta platsen att cykla på.<br />

Det är inte alltid vi vet om de platserna,<br />

eftersom alla inte rapporterar sådant,<br />

säger miljösamordnare Jonas Qvarfordt.<br />

När man dyker ner i kommunernas<br />

enkätsvar ser man snabbt att det görs<br />

mycket arbete även i de kommuner<br />

som inte placerade sig i topp. Man sopsaltar,<br />

satsar på informationskampanjer<br />

för barn och unga, fixar lånecyklar<br />

till kommunanställda och mycket mer.<br />

Däremot uppger hälften av kommunerna<br />

en lägre budget för utveckling av<br />

cykelinfrastruktur under <strong>2023</strong> jämfört<br />

med 2022.<br />

– Jobbar man med samhällsfrågor så<br />

vet man att det satsningar på cykling<br />

ger stora vinster, framför allt när det<br />

gäller folkhälsan. Det finns en undersökning<br />

från 2015 som visar att varje<br />

cyklad kilometer ger en samhällsvinst<br />

på 1,50 kronor, medan varje åkt kilometer<br />

med bil ger en motsvarande förlust.<br />

Det är alltså en skillnad på 30 kronor per<br />

mil, säger Per Hasselberg.<br />

Så vad hoppas du att kommunerna<br />

gör?<br />

– Att man säger att nu satsar vi på folkhälsan<br />

och sänker bashastigheten i<br />

tätbebyggda områden till 30 kilometer<br />

i alla tätorter. Och att man satsar resurser<br />

på att bygga ut och underhålla cykelinfrastrukturen.<br />

Vi har så kort tid på<br />

oss om vi vill förbättra folkhälsan och<br />

minska klimatutsläppen, så det går inte<br />

att bara öka budgeten med några procent.<br />

Vi måste vara mer radikala än så.<br />

CYKELFRÄMJANDETS<br />

Kommunvelometer<br />

<strong>2023</strong><br />

EN GRANSKNING OCH JÄMFÖRELSE AV KOMMUNERNAS<br />

SATSNINGAR PÅ ATT ÖKA CYKLING OCH GÖRA CYKLING<br />

SÄKRARE OCH MER ATTRAKTIVT.<br />

KOMMUNVELOMETERN<br />

Kommunvelometern är en<br />

undersökning som mäter och<br />

jämför kommunernas insatser<br />

för cykling. Syftet med studien<br />

är att kunna jämföra nuläget<br />

i en kommun gentemot andra<br />

kommuner, se förändringar över<br />

tid samt att belysa områden där<br />

det finns potential för förbättringar.<br />

Undersökningen bygger på<br />

självrapportering från kommuner<br />

av kontrollerbara uppgifter med<br />

totalt 90 möjliga poäng. Kommunvelometern<br />

genomförs årligen<br />

sedan 2010.<br />

Hela Kommunvelometern med<br />

fördjupade kommunrapporter<br />

finns på cykelframjandet.se/<br />

kommunvelometern-<strong>2023</strong><br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 9


ETT MEDVETET VAL<br />

1<br />

2<br />

ill Egy<br />

och t<br />

5<br />

6<br />

7<br />

10


3<br />

ETT MEDVETET VAL<br />

4<br />

1. Dags för avfärd! Första etappen på resan<br />

var 86 kilometer och gick från Katrineholm<br />

till Juresta.<br />

2. Dag 43 gick färden till Ulm i södra Tyskland.<br />

3. Ratingen i närheten av Düsseldorf.<br />

4. Dorothee kom fram till Sharm el Sheik i<br />

början av november 2022.<br />

5. Wadi Musa i södra Jordanien i närheten av<br />

den arkeologiska platsen Petra.<br />

6. Blånande bulgariska berg i horisonten.<br />

7. På en grusväg någonstans i Israel.<br />

pten<br />

illbaka<br />

I juli förra året satte sig 72-åriga Dorothee Hildebrandt på sin cykel. Nu är hon tillbaka i<br />

Sverige efter att ha cyklat till FN:s klimatmöte i Egypten och hem igen.<br />

– Jag vill påverka och väcka uppmärksamhet, för vi måste ställa om vårt sätt att leva,<br />

säger hon till <strong>Cykling</strong>. Text: Elisabet Wahl<br />

et sägs att han älskar att cykla,<br />

så de stängde av alla gator så vi<br />

skulle få cykla i fred. Men han<br />

hade en väldigt ny elcykel och<br />

han var nära att ramla när han satte sig på<br />

den, så jag tror inte han cyklar varje dag,<br />

säger Dorothee Hildebrandt.<br />

Scenen hon beskriver utspelade sig i<br />

Sharm el Sheik i Egypten i november förra<br />

året och hennes medcyklist var ingen annan<br />

än Egyptens president Abd al-Fattah al-Sisi.<br />

För att förstå varför en sjuttiotvååring<br />

från Sverige blir inbjuden att rulla fram på<br />

två hjul tillsammans med honom behöver<br />

vi backa några år i tiden när Greta Thunberg<br />

började sin skolstrejk för klimatet.<br />

Dorothee blev inspirerad och deltog<br />

några gånger på plats i Stockholm och drog<br />

sedan igång en klimatgrupp i hemstaden<br />

Katrineholm. Inför FN:s klimatmöte COP26<br />

i Glasgow väcktes tanken på på att följa med<br />

den vandring som utgick från Vadstena,<br />

men på grund av pendemireglerna var man<br />

tvungen att vara högst åtta i varje grupp. När<br />

hon inte hittade någon att gå med började<br />

hon fundera på att cykla istället.<br />

– Jag ville inte vandra ensam i skogen<br />

i min ålder. Tänk om jag skulle ramla och<br />

ingen hittade mig? Cyklar man blir man<br />

hittad snabbare om något händer.<br />

Resan till Glasgow gav mersmak och när<br />

det bestämdes att nästa konferens skulle<br />

hållas i Egypten bestämde hon sig för att<br />

göra samma sak en gång till.<br />

– Först tänkte jag ”åh, nej, inte Egypten”,<br />

men sedan kom jag på att det går att<br />

komma dit över land.<br />

Tanken med de här resorna är egentligen<br />

enkel: hon vill väcka uppmärksamhet<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 11


ETT MEDVETET VAL<br />

2<br />

1<br />

8<br />

7<br />

kring klimatfrågorna och de åtgärder som<br />

behövs göras.<br />

– Klimatkrisen är hemsk och det blir bara<br />

värre och värre. Och jag tycker inte att det<br />

känns som de arbetat vidare på de saker de<br />

kom överens om i Glasgow.<br />

Vilken är den viktigaste konkreta<br />

saken man borde komma fram till?<br />

– Vi måste fasa ut olja och kol, man måste<br />

hitta vägar, och det måste göras fort. Det<br />

behövs också livsstilsförändringar i i-länderna<br />

för vi kan bara inte fortsätta som<br />

vi gör nu, då kommer vi aldrig att kunna<br />

stoppa klimatförändringarna.<br />

Resan till Egypten tog drygt fyra månader<br />

och väl framme besökte hon konferensen<br />

som åskådare. Hon väckte också stor<br />

medial uppmärksamhet.<br />

– Det fanns två områden: ett grönt för<br />

allmänheten och ett blått för alla NGO:s.<br />

Efter att jag hade cyklat med al-Sisi fick jag<br />

tillträde till konferensen. Men jag uppfattade<br />

att mycket av det som hände handlade<br />

om lobbying.<br />

När <strong>Cykling</strong> pratar med Dorothee befinner<br />

hon sig i Tyskland och är med andra<br />

ord inte så långt hemifrån. Hennes elcykel<br />

av märket Crescent – som fått namnet Miss<br />

Piggy – har fått problem med sin motor och<br />

trots flera försök att laga den står hon just<br />

nu still.<br />

– I Zagreb, i Kroatien, var det ett riktigt<br />

oväder, så kanske kom det in vatten någonstans.<br />

Efter det hände något med motorn<br />

som ingen kunde laga.<br />

Det har också hänt en hel del incidenter<br />

under vägen. Hon har krockat med en<br />

annan cykel i Frankrike, blivit påkörd av<br />

en bil i Israel och hamnat i diket i Nordmakedonien<br />

när en bilist gjorde en för snäv<br />

omkörning. Men cykeln har ändå hållit<br />

förvånansvärt bra.<br />

– Jag har ju åkt i en del stora nedförsbackar,<br />

särskilt i Turkiet, och då när jag<br />

bromsat mycket har det slitit på dem.<br />

Cykeln är ju egentligen för lugn stadskörning.<br />

Jag fick hjälp att byta bromsens<br />

kullager i Kairo men tyvärr funkade inte<br />

växlarna ordentligt efter det.<br />

Och hur många punkteringar har du<br />

haft?<br />

– Inga! Inte en enda faktiskt. Men jag har<br />

köpt riktigt bra däck. Jag har också hört att<br />

många kan få problem med ekrarna, men<br />

där har jag också haft tur.<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


4<br />

ETT MEDVETET VAL<br />

3<br />

5<br />

6<br />

1. Ett stopp i Belgrad i början av september förra året.<br />

2. Kroatien i juli.<br />

3. 144 km genom öknen på en dag blev både långtråkigt och utmattande, men också<br />

ett nytt personligt rekord för Dorthee.<br />

4. Det blev ett besök i Damaskus också.<br />

5. En traditionell albansk frukost.<br />

6. Första natten i Israel. Med massor av varma filtar och kläder blev det varm i tältet.<br />

7. Färden in i Syrien påbörjades i början av oktober.<br />

8. Det blev ett stort medieuppbåd när Dorothee cyklade med Egyptens president.<br />

9. Dorothee med fullpackad cykel i Sharm el Sheik.<br />

DOROTHEE HILDEBRANDT<br />

Så hur förbereder man sig för en sådan<br />

här resa? Dorothee berättar att hon tränade<br />

en hel del hemma. Hon har också gjort<br />

upp en tydlig plan för varje etapp så att<br />

hon säkert skulle hinna fram i tid. Boendet<br />

har hon löst allt eftersom via sajterna<br />

Warmshowers och Couchsurfing.<br />

– Så har jag använt en annan grupp<br />

också: Host a Sister. Men jag har inte bokat<br />

boende så långt i förväg, högst en vecka<br />

innan. Det har blivit en hel del vandrarhem<br />

och hotell också, speciellt i semestertider<br />

när det är svårt att hitta någon som kan ta<br />

emot en.<br />

Vad vill du ge för råd till dem som blir<br />

inspirerad av din resa, men inte vet om<br />

de vågar ge sig iväg?<br />

– Det är så individuellt, men det viktigaste<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong><br />

9<br />

är att våga. Sedan måste man också<br />

informera sig om de förhållanden<br />

som gäller i de olika länderna, så att<br />

man inte bryter mot lagen.<br />

Nu när resan närmar sig sitt slut<br />

känner hon sig nöjd att hon klarade<br />

det, men det finns också en rädsla<br />

att resan inte spelar någon roll. I<br />

tider där svenskt flyg slår rekord och<br />

många fortsätter att leva som vanligt<br />

tycker hon det ibland känns svårt att<br />

hålla uppe någon form av optimism.<br />

– Jag tror att många känner att de<br />

inte vill bli av med allt de kan unna<br />

sig. Dessutom är allt väldigt komplicerat<br />

och man kanske inte vill förstå.<br />

Kanske kommer man lyssna mer om<br />

vi blir ännu fler som cyklar till nästa<br />

klimatkonferens?<br />

Ålder: 72 år<br />

Bästa cykelland: Egentligen kan man säga<br />

alla länder ner till Tyskland. Balkan var en<br />

katastrof och Egypten var inte bra, där är de<br />

rädda att det händer turister någonting eller<br />

att de blir kidnappade, därför vill de inte att<br />

man cyklar på deras vägar.<br />

Antal länder: 26<br />

Resrutt: Sverige (Katrineholm), Danmark,<br />

Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike,<br />

Slovakien, Ungern, Kroatien, Serbien,<br />

Bulgarien, Grekland, Turkiet, Libanon, Syrien,<br />

Jordanien, Egypten, Israel, Palestina, Cypern,<br />

Albanien, Grekland, Nordmakedonien,<br />

Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegovina,<br />

Slovenien, Österrike, Schweiz, Tyskland,<br />

Danmark, Sverige.<br />

Dagar: 420<br />

Mil: 1250<br />

Punkor: 0<br />

Cykelhaverier: 2 stora<br />

Vill du läsa mer?<br />

Här är Dorothees blogg: www.polarsteps.com<br />

DorotheeHildebrandt2/7147733-cop27


REPORTAGE<br />

En skolflytt har fått några föräldrar och elever i Malmö att dra igång en cykelbuss.<br />

Nu kämpar de för att fler ska se fördelarna och hänga på.<br />

– På sikt vill vi erbjuda fyra avgångar dagligen och göra vardagen både enklare<br />

och roligare, säger Jakob Brycki, en av initiativtagarna.<br />

Vägen till en cykelbuss<br />

dén med cykelskolbuss är enkel – föräldrar<br />

eller volontärer turas om att leda en grupp<br />

cyklande skolbarn till och från skolan. Precis<br />

som en vanlig buss följer cykelskolbussen en<br />

tidtabell och en bestämd rutt med några hållplatser<br />

på vägen där skolbarnen ansluter. Flera vuxna är<br />

med i cykelbussen – längst fram finns en chaufför<br />

som leder gruppen, i mitten kan det finnas en eller<br />

två vuxna, och alltid en som cyklar längst bak.<br />

Jakob Brycki, ordförande för Cykelfrämjandets<br />

lokalkrets Malmö/Lund, är en av de som har startat<br />

cykelbussen i Malmö. Det hela började i våras när<br />

kommunen beslutade att hans dotters skola skulle<br />

renoveras i höst. 400<br />

elever skulle flytta till en<br />

skola i stan, 4,5 kilometer<br />

bort. Jakobs dotter<br />

Olivia har också varit<br />

drivande.<br />

– Hon ställde sig upp<br />

framför hela klassen på<br />

första skoldagen och berättade om cykelbussen.<br />

Hälften av barnen kände inte till den trots att vissa<br />

hade cyklat till skolan med sina föräldrar. Hennes<br />

lärare tyckte det var en bra idé informerade om<br />

cykelbussen i klassens veckobrev.<br />

Men hur har vägen till cykelbussen sett ut?<br />

– Vi var några föräldrar som ville starta en cykelbuss,<br />

men skolan visade inget större intresse av att stötta<br />

oss med det. Så vi skapade en Facebookgrupp och<br />

bjöd in föräldrar som var intresserade. Inom kort<br />

hade vi samlat ett fyrtiotal föräldrar.<br />

Målet med cykelbussen är att underlätta i vardagen,<br />

eftersom det går snabbare att cykla än att ta<br />

vanliga bussen, i synnerhet i Malmö i rusningstrafik.<br />

– Om en förälder lämnar så kan en annan hämta,<br />

säger Kevin Dunne, en av föräldrarna som också är<br />

med och kör cykelbussen.<br />

En första testcykling genomfördes innan sommaren<br />

med ett tjugotal barn och vuxna.<br />

– Det var jätteroligt att cykla tillsammans! Alla föll<br />

naturligt in i ledet och följde reglerna, berättar Kevin.<br />

Ett problem som gruppen stötte på var att ljusregleringarna<br />

var för korta för att alla skulle hinna över.<br />

Därför bokade Jakob och Kevin ett möte med Malmö<br />

stads trafikplanerare.<br />

14<br />

”Problemet är inte barnen,<br />

det är föräldrarna.”<br />

– Vi hade flera förslag på hur tryggheten och framkomligheten<br />

för cykelbussen skulle kunna bli bättre,<br />

men de har inte kunnat säga något konkret än, även<br />

om de är positiva till vårt initiativ, berättar Jakob.<br />

Inspiration till Malmös cykelbuss kommer främst<br />

från Irland där organisationen Green Schools har<br />

över 30 registrerade cykelbussar runt om i landet<br />

inom nätverket Cycle Bus Network. Även i Sverige<br />

finns exempel på cykelbussar, om än i mindre skala.<br />

Bloggaren och trafikplaneraren Krister Isaksson var<br />

med och startade en cykelgrupp 2017 med några<br />

grannar i villaförorten i Stockholm.<br />

– Det började som ett<br />

gåtåg, innan alla kunde<br />

cykla, och övergick till<br />

vad vi kallade för ett<br />

cykeltåg. Vi hade 1,7 kilometer<br />

till skolan<br />

och efter<br />

ett tag tog de<br />

större barnen över de vuxnas roll och<br />

cyklade med de yngre.<br />

– Hämtning var lite mer utmanande<br />

eftersom folk slutar vid olika tider. Men<br />

vi skapade en Facebookgrupp där vi la<br />

upp scheman och meddelade sjukdom,<br />

berättar Krister. Han minns att turerna<br />

präglades av mycket glädje och skratt och<br />

det hela gjorde vardagen enklare.<br />

– I och med att vi var tio vuxna som<br />

delade på ansvaret som ”förare” så fick vi<br />

massor av tid för att hinna med annat. Plus<br />

att både barn och vuxna får en bra start på<br />

dagen med motion och rörelse.<br />

Att goda hälsovanor börjar i tidig ålder<br />

är ingen nyhet. Barn som tar sig aktivt till<br />

skolan har bättre koncentration, känner<br />

sig piggare och får bättre skolresultat. Trots<br />

det blir barn i Sverige allt mindre aktiva och<br />

drygt 80 procent rör sig inte tillräckligt.<br />

– Problemet är inte barnen, det är föräldrarna.<br />

De älskar sina barn och skjutsar dem<br />

med bil till skolan av omsorg, en missriktad<br />

sådan. Det skapar en otrygg trafiksituation<br />

med mycket biltrafik vid skolan. Det säger<br />

5 TIPS FÖR ATT<br />

KOMMA IGÅNG MED<br />

CYKELSKOLBUSS<br />

1. Vem är intresserad?<br />

Kolla intresset för cykelbussen på<br />

skolan och bland grannar.<br />

2. Träffas & diskutera<br />

Bjud in till samtal med<br />

intresserade<br />

3. Välj en rutt & testcykla<br />

Bestäm en rutt, hållplatser och<br />

tider. Testa rutten och se att den<br />

funkar för en större grupp<br />

4. Samla volontärer<br />

Sprid information och rekrytera<br />

volontärer via affischer, sociala<br />

medier etc. Skapa en kommunikationskanal<br />

för intresserade<br />

5. Cykla & ha kul<br />

Bestäm ett datum för cykelbussens<br />

start, sätt upp regler och<br />

skapa ett schema (dagligen, en<br />

gång per vecka etc). Börja cykla<br />

till skolan och njut!<br />

Inspiration och tips finns på<br />

https://greenschoolsireland.org/<br />

travel/cyclebusnetwork/


REPORTAGE<br />

”Målet med cykelbussen är att underlätta<br />

i vardagen, eftersom det går snabbare att<br />

cykla än att ta vanliga bussen”<br />

Jakob Brycki är busschafför när <strong>Cykling</strong> hänger med, en tur som är både smidigare och<br />

roligare än med den vanliga bussen – i alla fall enligt Malmös cykelbussgäng.<br />

Anna-Karin Lindqvist, biträdande professor<br />

i fysioterapi vid Luleå tekniska<br />

universitet.<br />

Ett annat hinder för barns aktiva skoltransporter<br />

enligt forskarna är den rådande normen<br />

om att barn inte är mogna att cykla själva före tolv års<br />

ålder, en norm med bristande vetenskapligt underlag.<br />

I studier där barn intervjuas uppger de flesta att de vill<br />

gå eller cykla till skolan.<br />

– Tolvårsregeln är ett snävt synsätt. Det<br />

finns trafikmiljöer där en åttaåring själv<br />

kan cykla till skolan, på samma sätt som<br />

det finns trafikmiljöer där inte ens vuxna<br />

bör gå eller cykla, säger Stina Rutberg, biträdande<br />

professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.<br />

Även Jakob Brycki i Malmö har lagt märke till att<br />

föräldrarnas oro utgör ett hinder.<br />

– Vi har pratat med föräldrar vars barn är sugna<br />

på att cykla med oss, men där föräldrar känner sig<br />

otrygga med att barnen cyklar i trafiken. Sen är flera<br />

oroliga att det här kommer att ta mycket tid och<br />

vågar inte lova något. Men jag tror många fler ansluter<br />

nu när bussen väl är igång. Det här kommer göra<br />

vardagen både enklare och roligare.<br />

Läs mer om rekommendationer för barns aktiva<br />

skoltransporter:<br />

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller<br />

nationella rekommendationer för aktiva skolresor: en<br />

barnkonsekvensanalys<br />

Olivia, 11 år, har tagit upp<br />

frågan om cykelbussen<br />

på klassrådet vid flera<br />

tillfällen.<br />

– Det är så coolt att<br />

kunna starta nåt sånt här<br />

och det är kul att cykla! De<br />

flesta cyklar till skolan nu,<br />

men många tycker att det<br />

blir för långt att cykla till<br />

skolan i stan.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 15


IKONEN<br />

Bambino<br />

Knuttedröm för minstingar<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson<br />

Digitala<br />

cykelträffar<br />

Kommande<br />

webbinarier:<br />

4 okt kl 10–11.30.<br />

Riksdagens<br />

cykelnätverk<br />

5 okt kl 12–13.<br />

Presentation av tre<br />

studier om cykling,<br />

bland annat med<br />

vinnaren av årets<br />

uppsatsstipendium<br />

18 okt kl 19–20.<br />

Cykelmekartips inför<br />

hösten och vintern<br />

Läs mer på<br />

cykelframjandet.se/<br />

digital-cykeltraff<br />

Svensk<br />

Mountainbike<br />

Konferens<br />

On the Trail<br />

C Y K E L F R Ä M J A N D E T<br />

Cykelbranschen har länge använt sig av ”gimmicks”<br />

för att göra cykling lite tufft eller trendigt i tider<br />

då man tappat marknad. Särskilt i barn- och<br />

ungdomssegmentet. Mountainbikes, racercyklar<br />

och BMX gav klirr i kassan på 80-talet. Choppers<br />

och minicyklar gjorde det samma på 60 och<br />

70-talet. Allt speglade tidens trender i mc, bil- eller<br />

modeindustrin.<br />

På 50-talet rådde det stor speedway-feber bland<br />

svenska ungdomar. De lånade attribut från sina<br />

idoler och pimpade sina cyklar med platta styren,<br />

limpsadel, smattror i hjulen osv. Cykelindustrin<br />

var då snabba att haka på trenden. Till och med<br />

minstingarna skulle lockas med handbroms och<br />

tankimitation. Mest ikonisk är nog Bambino från<br />

Crescent och Hermes och sedan även Monark,<br />

efter en sammanslagning med dessa märken.<br />

De tidiga Bambino-cyklarna hade slät ram. 1963<br />

lades en ”tankbula” till för ett mer MC-liknande<br />

utseende. Då kom även en variant med limpsadel<br />

som blev ”pojkmodell” medan vanlig sadel fanns<br />

kvar för flickor.<br />

Mountainbike som<br />

sport och friluftsaktivitet<br />

fortsätter att<br />

växa. Cykelfrämjandet<br />

bjuder tillsammans<br />

med Åre Kommun<br />

och Åre Destinationsbolag<br />

in till en första<br />

nationell mountainbikekonferens<br />

på Hotel<br />

Granen i Åre 27–28<br />

november.<br />

Frågor: fredric.piper@<br />

cykelframjandet.se<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


KULTUR<br />

Cykelvänligaste skolan får pris<br />

Färentuna skola i Ekerö kommun utanför<br />

Stockholm har fått utmärkelsen<br />

Årets Guldstyre från Cykelvänlig skola,<br />

ett projekt som drivs av Cykelfrämjandet<br />

och Svenska Cykelstäder.<br />

Färentuna skola ligger på en ö och många<br />

elever är beroende av kollektivtrafik, men<br />

trots det finns det en utbredd cykelkultur.<br />

– Vi hade ett öppet hus som blev som<br />

en kick-off, där vi ville visa vår vision<br />

med att involvera cykeln mer, säger försteläraren<br />

och cykelambassadören Maria<br />

Mårtensson.<br />

Inför en cykelutflykt kom det fram<br />

att vissa elever saknade cyklar och några<br />

kunde inte cykla alls. Då ordnade skolan<br />

lånecyklar och stöttade eleverna att lära<br />

sig cykla. Cykelutflykten blev ett sätt för<br />

eleverna att tänja på sina gränser och upptäcka<br />

närmiljön.<br />

– Man vill ju att eleverna ska växa och de<br />

gjorde de verkligen.<br />

Läs mer om Färentuna skola på<br />

cykelvanligskola.se/intervju-farentuna-skola<br />

Vill ni att er skola blir cykelvänligare?<br />

Registrera er på cykelvanligskola.se<br />

Uppgradera till familjemedlemskap!<br />

5 CYKELVÄNLIGA TIPS FRÅN<br />

FÄRENTUNA SKOLA<br />

1. Skapa glädje och gemenskap kring<br />

cykling. Tycker eleverna att det är kul så<br />

växer intresset för och viljan att cykla!<br />

2. Utnämn en eller flera cykelambassadörer<br />

som kan sprida information och<br />

inspiration på skolan. Bra att ha både en<br />

lärare och en förälder.<br />

3. Jobba tematiskt för att väva in<br />

cyklingen i andra ämnen. Till exempel<br />

genom att baka till cykelutflykten, jobba<br />

med kartor eller lära er mer om naturen.<br />

4. Engagera föräldraföreningen och informera<br />

om hur skolan arbetar med cykling.<br />

5. Skapa traditioner som eleverna kan se<br />

fram emot!<br />

Är ni flera där hemma som älskar cykling?<br />

Vill ni bidra till ett grönare, tryggare och bättre Cykelsverige?<br />

Då kan ni uppgradera till ett familjemedlemskap för endast en hundralapp! Ordinarie<br />

medlemskap kostar 295 kronor per år och ett familjemedlemskap 395 kronor per år.<br />

Då kan även barn, sambo och kollektivkompisar få medlemsförmåner – till exempel<br />

gratis olycksfallsförsäkring via Folksam, fyra nummer av tidningen <strong>Cykling</strong> samt<br />

tillgång till aktiviteter och rabatter på schysta produkter och tjänster. Men viktigast av<br />

allt – ju fler vi är i cykelgemenskapen desto mer kan vi göra för att skapa en ett bättre<br />

Cykelsverige tillsammans!<br />

Registrera enkelt på cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller mejla oss på medlem@cykelframjandet.se så hjälper vi dig!<br />

filmoch<br />

tvtips<br />

SLOW-T V<br />

Cykelsommar i<br />

Norge<br />

Häng med på en livesänd cykeltur genom<br />

Norge där en programledare cyklar fem<br />

dagar i sträck. Det blir totalt 670 kilometer<br />

cykling och många timmar genom vackra<br />

sommarlandskap.<br />

svtplay.se<br />

SERIE<br />

Tour de France:<br />

Klassikern<br />

inifrån<br />

I den här spännande dokumentärserien<br />

får vi följa flera lag när de tävlar i 2022 års<br />

upplaga av Tour de France<br />

netflix.com<br />

FILMFESTIVAL<br />

Banff Mountain<br />

Film Festival<br />

Under <strong>2023</strong> är Banff Mountain Film Festival<br />

tillbaka med sin årliga höstturné<br />

– denna gång för 20:e året i Skandinavien.<br />

Kolla på film från festivalen i Klippiga bergen<br />

i Kanada.<br />

pathfindertravels.se/banff-mountain-film-festival<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 17


NYHETER<br />

Förmånscyklar<br />

– så funkar det<br />

Förmånscykel är enkelt, kostnadsneutralt och leder till ökad cykling. Men det kan<br />

verka knepigt att komma igång – inte minst på grund av alla skattetekniska termer.<br />

Vad betalar jag som anställd? Hur mycket jobb är det för arbetsgivaren och vad ska man<br />

tänka på? <strong>Cykling</strong> reder ut den allt mer populära förmånen. Illustration: Hanna Eliasson<br />

n förmånscykel är en cykel som en anställd<br />

leasar genom sin arbetsgivare och som kan<br />

användas i tjänsten och på fritiden. Förmånscyklar<br />

kan vara både vanliga cyklar<br />

och specialcyklar, och ibland tillåts anställda att<br />

teckna flera cyklar så att en familjemedlem också<br />

kan få en cykel. Efter leasingperioden, som oftast<br />

ligger på tre år, kan den anställde välja att antingen<br />

lämna tillbaka cykeln eller köpa ut den till ett<br />

marknadspris.<br />

Den 1 januari 2022 infördes en skattelättnad som<br />

gör det billigare för den anställde att skaffa en förmånscykel.<br />

Lagen omfattar alla fast anställda och<br />

gör cyklar skattefria upp till ett värde på 3000 kr per<br />

år. Målet med lagändringen var att få fler att cykla.<br />

Så hur har det gått så här långt?<br />

Cykelfrämjandets stora nöjdhetsundersökning<br />

Cyklistvelometern visar att antalet förmånscyklar<br />

blir fler och att de som skaffar en cykel i förmån faktiskt<br />

cyklar mer.<br />

– I Cyklistvelometern från 2020 uppgav tre procent<br />

av de svarande att de hade en förmånscykel<br />

och 2022 hade siffran stigit till fyra procent. Det kan<br />

verka lite, för att vi går från låga nivåer, men det är<br />

ändå en ökning med 25 procent. Dessutom uppger<br />

hela 66 procent att de har cyklat mer sedan de fått<br />

sin förmånscykel. Det säger Sara Majkic, projektledare<br />

på Cykelfrämjandet och ansvarig för Cykelvänlig<br />

arbetsplats – ett projekt som ska få fler företag<br />

att bli cykelvänligare. Hon menar att den nya skattelättnaden<br />

lett till ökad cykling, men att det finns<br />

stor möjlighet att få många fler att ersätta bil med<br />

cykelpendling.<br />

Offentliga siffror på antal förmånscyklar i Sverige<br />

saknas enligt Skatteverket och Statistiska Centralbyrån.<br />

<strong>Cykling</strong> har därför pratat med företag i branschen<br />

för att få en bild av hur den här förmånen<br />

har påverkat försäljningen och hur många som kan<br />

tänkas nyttja den.<br />

Enligt Joakim Stenberg, VD för Cykelbranschen,<br />

har försäljningen av förmånscyklar blivit en räddningsplanka,<br />

inte minst genom att man når nya<br />

målgrupper.<br />

Vill du veta mer om hur<br />

din arbetsplats kan bli<br />

cykelvänligare?<br />

Få massor av tips på<br />

cykelvanligast.se.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


NYHETER<br />

– Under pandemin sålde vi slut på allt och trodde<br />

att trenden skulle hålla i sig, så vi beställde extra<br />

cyklar, men sen sjönk efterfrågan. Nu är det ganska<br />

fullt med cyklar både hos leverantörer och<br />

återförsäljare. Då har förmånscyklar kommit som<br />

en räddande ängel. En uppskattning är att mellan<br />

30 och 40 procent av sålda cyklar idag utgörs av<br />

förmånscyklar.<br />

Företaget Ecochange har levererat cirka 75 000<br />

förmånscyklar sedan starten 2015.<br />

– Idag erbjuder omkring 75 kommuner och regioner<br />

förmånscykel och flera hundra medelstora och<br />

större företag, säger Rickard Claesson, affärsområdeschef<br />

på Ecochange.<br />

Niklas Hoffsten på Greenbenefits tror att det kan<br />

det röra sig om uppåt 250 000 anställda i Sverige som<br />

nyttjar denna förmån, en siffra som växer stadigt<br />

varje månad i takt med att fler upptäcker fördelarna<br />

med förmånscykel.<br />

– Den nya lagstiftningen har lett till ökad efterfrågan<br />

på förmånscyklar, främst för att förmånen<br />

blivit mer känd. Folk går till chefen och säger att<br />

de vill ha en förmånscykel. Sen har det också blivit<br />

billigare för den anställde. Även om vi ser ett ökat<br />

intresse sedan 2022 är potentialen enorm, säger<br />

Björn Ekholm på Personalcyklar.<br />

Enligt Peter Brännström från Bikelease utnyttjar i<br />

genomsnitt mellan 15 och 20 procent av de anställda<br />

förmånen och i enstaka företag kan det vara så<br />

många som hälften.<br />

Men det är fortfarande många personalchefer<br />

som inte har hört talas om cykelförmånen enligt<br />

Martin Psilander, VD på Active Benefits.<br />

– Vår vision är att förmånscyklar ska vara en lika<br />

självklar förmån som friskvårdsbidraget.<br />

Just hälsovinsterna var ett argument som vägde<br />

tungt när företaget Kamic från Karlstad valde att<br />

erbjuda förmånscyklar till sina anställda i våras.<br />

Sedan gick det fort. Redan innan sommaren hade 11<br />

av företagets 45 anställda fått hem sin förmånscykel.<br />

– Vi ville göra det enkelt för fler att cykla, både<br />

till jobbet och på fritiden. Många har valt just elcyklar<br />

och nu trampar folk två till tre mil till jobbet<br />

istället för att ta bilen, berättar Fredrik Landström,<br />

inköpschef på Kamic – ett företag där bilen annars<br />

varit dominerande.<br />

– Mitt råd till mindre företag är att förklara förutsättningarna<br />

för personalen så att alla kan ta<br />

välgrundade beslut. För oss var det bra med en<br />

cykelbutik i närområdet, där vi kunde välja mellan<br />

olika typer av cyklar och ha nära till<br />

service.<br />

En arbetsgivare som erbjudit cyklar<br />

i förmån sedan 2017 är Örebro kommun.<br />

Under hösten 2020 genomförde<br />

de en resvaneundersökning<br />

som visade att 20–30 procent av<br />

alla kommunanställda hade skaffat<br />

förmånscykel.<br />

– Vi såg att ungefär en tredjedel av<br />

de som hade åkt bil började cykla till<br />

jobbet och hälften av dem som tog buss<br />

valde nu att cykla istället. Vi såg att just<br />

elcykel, som hälften av alla anställda<br />

valt, har potential att ersätta många biloch<br />

bussresor, berättar Hanna Malm,<br />

trafikplanerare på Örebro kommun.<br />

Hon menar att förmåncyklar leder till<br />

mer motion och rörelse som är positivt<br />

för anställdas hälsa, något som i sin tur<br />

gynnar även arbetsgivaren.<br />

– Det är enkel åtgärd, särskilt om<br />

man följer handboken. Tänk också<br />

på att ha ett bra utbud av olika typer<br />

cyklar, bra och säker cykelparkering,<br />

omklädningsrum och även kampanjer<br />

som kan få folk att ändra beteende.<br />

Förmånscyklar är en av många pusselbitar<br />

i en omställning till hållbara<br />

transporter.<br />

FÖRMÅNSCYKLARS<br />

OLIKA PARTER OCH VAD<br />

DE FÅR UT AV DET<br />

Den anställde leasar cykeln via<br />

avdrag på lön – Får billigare cykel.<br />

Cykelleverantören tillhandahåller<br />

cykeln och riggar upplägg.<br />

Exempel på företag är: Activebenefits,<br />

Bikelease.se, BusinessBike,<br />

Ecochange, Greenbenefits och<br />

Personalcyklar – Säljer fler cyklar.<br />

Arbetsgivaren kan göra avdrag<br />

på lönen och betalar finansbolag<br />

– Blir en mer attraktiv arbetsplats<br />

med friskare personal utan extra<br />

kostnad.<br />

Finansbolag lånar ut pengarna<br />

för cyklarna till cykelleverantören<br />

som har köpt cyklarna på avbetalning<br />

– Får ränteintäkter.<br />

Skatteverket kontrollerar förmånsvärdet<br />

och att allt är korrekt<br />

upplagt – Friskare befolkning<br />

och minskad klimatpåverkan mot<br />

lägre skatteintäkter för staten.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 19


NYHETER<br />

Hallå<br />

där!<br />

Lydia Olofsgård, expert på förmånscyklar<br />

<strong>Cykling</strong> har pratat med Lyda<br />

Olofsgård på Energikontoret<br />

Norra Småland som har<br />

blivit något av en expert på<br />

förmånscyklar efter att hon<br />

varit med och tagit fram<br />

handboken Förmånscyklar,<br />

varför och hur då? En handledning<br />

för arbetsgivare.<br />

Varför gjorde ni en handbok<br />

för förmånscyklar?<br />

– Den nya skattelättnaden gör<br />

det oslagbart förmånligt med<br />

cykel. Vi märkte att många<br />

arbetsgivare var nyfikna, men<br />

oroliga för att detta kunde leda<br />

till mycket administration. Vi<br />

ville förklara allt i detalj och<br />

ge många exempel – allt för<br />

att visa att det inte behöver<br />

vara så svårt! Sen ville vi<br />

också stötta den person på<br />

arbetsplatsen som jobbar med<br />

förmånscyklar, oftast någon<br />

på HR-sidan, och underlätta<br />

i kommunikationen med<br />

lönesidan så att man ”pratar<br />

samma språk”.<br />

Hur billigt är det för<br />

den anställde med en<br />

förmånscykel?<br />

– För den anställde blir en cykel<br />

cirka 20–25 procent billigare<br />

än att köpa i handeln, plus att<br />

man får kostnaden utslagen<br />

över tid. En förmånscykel<br />

som ges via bruttolöneavdrag<br />

påverkar sjukpenninggrundande<br />

inkomst (SGI), vilket<br />

betyder att ersättningen<br />

från Försäkringskassan kan<br />

minska för den som t.ex. blir<br />

sjukskriven eller föräldraledig.<br />

Hur mycket beror bland annat<br />

på lönen och hur dyr cykeln<br />

är. Samtidigt inkluderar<br />

vissa förmånscykelföretag<br />

försäkringar som gör att man<br />

slipper betala alls (alltså inte<br />

bara skjuta upp kostnaden) för<br />

sin förmånscykel vid längre<br />

sjukskrivning eller föräldraledighet,<br />

vilket förstås är väldigt<br />

förmånligt och en trygghet<br />

som inte går att få vi vid köp av<br />

cyklar i handeln.<br />

Vad kostar det för arbetsgivaren<br />

och hur mycket tid<br />

går åt?<br />

– För arbetsgivaren är förmånscyklar<br />

kostnadsneutrala<br />

lönemässigt eftersom<br />

arbetsgivaravgiften minskar i<br />

och med bruttolöneavdraget.<br />

I handboken ges flera räkneexempel.<br />

Enligt Jönköpings<br />

kommun landar merarbetet<br />

på omkring 20 procent av en<br />

heltidstjänst. Vissa väljer därför<br />

att ta ut en mindre avgift<br />

på 15–30 kr i månaden för det<br />

administrativa merarbetet<br />

som kan förekomma. Ett tips<br />

är att gå ihop med andra<br />

arbetsgivare för att hjälpas åt<br />

med det administrativa och<br />

ställa bättre krav.<br />

Hur attraktiv är den här<br />

förmånen?<br />

– De mest efterfrågade<br />

förmånerna bland anställda<br />

är klimatsmarta förmåner, förmåner<br />

inom transporter och<br />

friskvård. Och förmånscyklar<br />

prickar in alla tre! Ur arbetsgivarens<br />

perspektiv ger ökad<br />

cykelpendling friskare och<br />

piggare personal. Dessutom<br />

minskar organisationen sin<br />

klimatpåverkan från transporter<br />

eftersom arbetspendlingen<br />

oftast står för lejonparten av<br />

transportutsläppen. Sen ökar<br />

chansen att man behåller sina<br />

anställda med det här avtalet.<br />

Leder det till mer cykling?<br />

– Ja! Jönköpings kommun<br />

gjorde en resvaneundersökning<br />

som visar att<br />

ensamresandet i<br />

bil minskade med<br />

18 procent när de<br />

införde förmånscyklar.<br />

I deras fall var det<br />

framför allt elcykeln<br />

som tog andelar från<br />

bilen, vilket också<br />

stämmer överens med<br />

tidigare forskning.<br />

Får vi några<br />

hälso vinster med<br />

elcyklar?<br />

– Absolut! Stillasittandet<br />

är det farligaste för<br />

vår hälsa och det kommer<br />

vi åt med elcykel.<br />

Man brukar säga att<br />

ansträngningsnivån<br />

med elcykel motsvarar<br />

en promenad. Det<br />

finns en undersökning<br />

som visar att man rör<br />

sig mer på en elcykel än<br />

på en vanlig cykel helt<br />

enkelt för att man reser<br />

längre.<br />

LYDIAS TIPS TILL<br />

ARBETSGIVARE<br />

• Förankra väl internt – vem gör<br />

vad?<br />

• Förmånscyklar är populärt –<br />

var beredda!<br />

• Automatisera det som går.<br />

• Gå ihop med andra arbetsgivare<br />

så kan ni ställa bättre krav.<br />

• Välj kvalitetscyklar som håller.<br />

Om det börjar krångla så<br />

kommer det se dåligt även för<br />

arbetsgivaren.<br />

• Akta er för allt för dyra cyklar,<br />

det blir dyrt för den anställde<br />

att köpa ut om denne skulle<br />

avsluta sin tjänst, vilket riskerar<br />

att leda till svårigheter.<br />

• Effektiv klimatåtgärd som<br />

minskar behov av tjänstebilar<br />

och tjänstecyklar.<br />

För tips och exempel kolla in<br />

Förmånscyklar – en handbok för<br />

arbetsgivare<br />

cykelframjandet.se/formanscyklar<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

Här är Cykelfrämjandets riksstyrelse<br />

Riksstyrelsen representerar föreningens medlemmar och väljs av kongressen.<br />

Här får du träffa den nuvarande styrelsen som valdes på årsmötet i april.<br />

PER HASSELBERG,<br />

ORDFÖRANDE<br />

52 år från Stockholm<br />

NICOLE ELVIRSSON,<br />

VICE ORDFÖRANDE<br />

36 år från Röröd<br />

KENT LARSSON,<br />

KASSÖR<br />

70 år från Alingsås<br />

JESSICA BERG,<br />

LEDAMOT<br />

36 år från Stockholm<br />

ANDRÉ KARLSSON,<br />

LEDAMOT<br />

35 år från Malmö<br />

Konstnär och verksamhetsledare<br />

för Folkrörelsernas<br />

Konstfrämjande<br />

Brinner för att bygga ett<br />

bättre samhälle för alla<br />

och cykeln är lösningen på<br />

så många problem.<br />

För mig är cykeln<br />

mänsklighetens vackraste<br />

och mest välbalanserade<br />

uppfinning!<br />

Högskoleingenjör med<br />

väg och trafikinriktning<br />

som just nu jobbar på ett<br />

miljöteknisk företag som<br />

projektingenjör.<br />

Brinner för ett bättre<br />

samhälle med mer fokus<br />

på vår miljö och klimatet.<br />

För mig är cykeln frihet.<br />

Jag bor långt bort från<br />

staden och här ute finns<br />

inte någon kollektivtrafik,<br />

cykelvägar eller uber. Med<br />

cykeln tar jag mig vart jag<br />

vill när jag vill.<br />

Arbetat som systemutvecklare<br />

i järnvägsbranchen.<br />

Medlem i cykelfrämjandet<br />

sedan 1970-talet och med i<br />

riksstyrelsen sedan 2015.<br />

Brinner för att det ska<br />

vara enkelt, säkert och<br />

självklart att transportera<br />

sig både med cykel och<br />

kollektivt.<br />

Cykeln för mig är i första<br />

hand ett transportmedel,<br />

men även ett sätt att se sig<br />

om i landet och att hålla<br />

sig i form<br />

Samhällsplanerare som till<br />

vardags arbetar som infrastruktur-<br />

och kollektivtrafiksamordnare<br />

i Trosa<br />

kommun.<br />

Brinner för miljö- och<br />

klimatfrågor. Arbetet<br />

för hållbar mobilitet<br />

ligger mig extra varmt om<br />

hjärtat.<br />

För mig är cykeln det<br />

främsta transportmedlet,<br />

jag cyklar varje dag året<br />

om, och lastcykeln är<br />

familjens bästa vän.<br />

Driver en bikepacking<br />

butik i centrala Malmö.<br />

Brinner för att få alla att<br />

inse hur fantastiskt cykling<br />

kan vara.<br />

För mig är cykeln<br />

transport, träning, meditation,<br />

inkomst, intresse<br />

(reparera, bygga, cykla,<br />

kolla på, läsa om, prata<br />

om). Cykeln genomsyrar<br />

de flesta val i livet som<br />

semestrar, val av boende<br />

och kläder. Cykeln är mitt<br />

liv (plus familjen så klart).<br />

RUNE KARLBERG,<br />

LEDAMOT<br />

70 år från Luleå<br />

50 års erfarenhet av<br />

trafikplanering från Luleå<br />

kommun och Tyréns.<br />

Brinner för att cyklandet<br />

ska öka. Cykelinfrastrukturen<br />

måste prioriteras och<br />

kosta pengar. När cykling<br />

blir smidigare, tillgängligare<br />

och tryggare ökar<br />

andelen cyklister!<br />

För mig är cykeln frihet,<br />

att kunna åka iväg när jag<br />

vill och vart jag vill, utan<br />

risk att hamna i bilköer<br />

eller behöver leta efter<br />

parkeringsplatser.<br />

MAMBONA BOJANG,<br />

LEDAMOT<br />

41 år från Stockholm<br />

Driver Cykelmecken i<br />

Aspudden – en cykeloas<br />

där man kan ta en kopp<br />

kaffe i solen medan vi<br />

fixar hojen. Cykelmecken<br />

är också en motpol till<br />

slitochsläng-samhället.<br />

Brinner för cykling,<br />

sociala mötesplatser och<br />

återbruk där man direkt<br />

kan se skillnad.<br />

För mig är cykeln välmående,<br />

hälsa, transport,<br />

glädje, smärta och adrenalin.<br />

Cyklar alla dagar<br />

om året.<br />

HANS STOOPS,<br />

SUPPLEANT<br />

45 år från USA och bor i<br />

Stockholm<br />

Jobbar på International<br />

Mountain Bicycling Association<br />

(IMBA). Tidigare<br />

projektledare på Cykelfrämjandet<br />

med fokus på<br />

stigcykling, rekreation och<br />

cykelturism.<br />

Brinner för att fler ska få<br />

njuta av cyklingen, både<br />

som transportmedel och<br />

på fritiden.<br />

För mig är cykeln ett<br />

redskap som bidrar till<br />

renare, mer hälsosam och<br />

rolig vardag.<br />

SONJA NETTELBLADT,<br />

SUPPLEANT<br />

33 år från Stockholm<br />

PR-konsult som hjälper<br />

företag och organisationer<br />

att nå ut med sitt<br />

hållbarhetsarbete.<br />

Brinner för att fler ska<br />

ha möjlighet att resa aktivt,<br />

kollektivt och fossilfritt.<br />

För mig är cykeln en<br />

viktig pusselbit i omställningen<br />

till ett grönare,<br />

friskare och mer levande<br />

samhälle.<br />

MARIA SCHNURR,<br />

SUPPLEANT<br />

45 år från Göteborg<br />

Forskare och projektledare<br />

på RISE där jag<br />

jobbar med mobilitetslösningar<br />

som gör det ”lätt att<br />

göra rätt” i vardagen<br />

Brinner för livskvalité i<br />

våra städer och samhällen<br />

och för naturen.<br />

För mig är cykeln det<br />

som får vardagen att<br />

fungera – utan cykel blir<br />

det kaos!<br />

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Mejla till styrelsen@<br />

cykelframjandet.se. Frågor och nomineringar till styrelseuppdag<br />

mejlas till valberedningen@cykelframjandet.se.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2023</strong> 21


DEBATT<br />

”Hälsoriskerna som<br />

följer av stillasittande<br />

borde oroa oss”<br />

Fler barn bör gå och cykla till skolan<br />

för hälsans skull. Vi vill se åtgärder<br />

för trygga trafikmiljöer som främjar<br />

aktiva skoltransporter, t ex minskad<br />

hastighet, fler gång- och cykelvägar<br />

och bra cykelparkering. Det skriver<br />

representanter för Generation Pep<br />

och Cykelfrämjandet tillsammans<br />

med forskare från Luleå Tekniska<br />

Universitet.<br />

Bara 2 av 10 barn och unga rör sig i den<br />

utsträckning de behöver, en grundförutsättning<br />

för att må bra. Forskare<br />

världen över är överens om att ett<br />

effektivt och relativt enkelt sätt att öka<br />

mängden vardagsrörelse är att fler tar<br />

sig aktivt till och från förskola, skola,<br />

arbete och fritidsaktiviteter. Helt<br />

enkelt att cykla och gå mer i vardagen.<br />

Även om vi vet allt detta så har<br />

ungas cyklande minskat med över 40<br />

procent sedan mitten på 90-talet, mätt<br />

i färdlängd per invånare. Antalet barn<br />

och ungdomar som cyklar till skolan<br />

har dessutom halverats under samma<br />

tidsperiod. I syfte att förbättra hälsan<br />

behöver nu hela samhället göra mer<br />

för att öka andelen unga som går eller<br />

cyklar i vardagen.<br />

De senaste åren har stillasittande<br />

hos barn ökat. I takt med det ser vi hur<br />

fler mår sämre psykiskt och drabbas<br />

av livsstilsrelaterade sjukdomar som<br />

diabetes typ 2 och obesitas. På längre<br />

sikt ökar även stillasittandet risken för<br />

flera andra sjukdomar. Därför är det<br />

bokstavligt talat livsviktigt att vi nu får<br />

fler barn i rörelse, och ett enkelt och<br />

kostnadseffektivt sätt är att fler barn<br />

och unga går eller cyklar till skola och<br />

fritidsaktiviteter.<br />

Ofta kan dock föräldrars upplevda<br />

oro stå i vägen. En rädsla vuxna har är<br />

trafiksäkerheten till och från skolan,<br />

men för barn 6–14 år är risken att skadas<br />

allvarligt i trafiken väldigt låg. För<br />

en miljon cyklade och promenerade<br />

kilometer – vilket motsvarar 25 varv<br />

runt jorden – drabbas ett barn av en<br />

olycka i trafiken. Ju färre vuxna som<br />

skjutsar blir trafikmiljön säkrare för<br />

alla och den siffran kan bli ännu lägre.<br />

Egentligen är det de hälsorisker som<br />

följer av stillasittande som vi vuxna<br />

borde vara oroliga över.<br />

Vi vill därför att barn, som har rimligt<br />

avstånd till skolan, använder aktiva<br />

resor, året om, helt eller del av väg till<br />

och från skolan redan från förskoleklass.<br />

Resorna bör ske tillsammans<br />

med en vuxen, för att så småningom<br />

bli mer självständig och utifrån barnets<br />

förmåga, avstånd och trafikmiljön<br />

kunna cykla eller gå själv.<br />

Varför känner då många vuxna oro<br />

för trafiksituationen?<br />

En förklaring kan vara den rekommendation<br />

från 60-talet om att barn<br />

inte borde cykla före tolv års ålder<br />

som fortfarande spökar, utan särskilt<br />

starka vetenskapliga belägg. Nya rön<br />

pekar på att det såväl finns trafikmiljöer<br />

där inte ens vuxna ska cykla, men<br />

också cykelvägar som är så pass säkra<br />

att barn från åtta års ålder kan cykla<br />

utan problem. Med andra ord måste<br />

trafiksituationen lokalt bedömas och<br />

rekommendationen kring vilken ålder<br />

man kan cykla eller gå själv anpassas<br />

därefter.<br />

Barn utgör 20 procent av befolkningen<br />

men samtidigt 100 procent av<br />

framtiden. Ett samhälle som är bra<br />

för barn är bra för alla. Vi vill att samhällsaktörer<br />

tar ett större ansvar för att<br />

skapa en miljö, inte minst runt skolor,<br />

som uppmuntrar till aktiva transporter<br />

på ett tryggt sätt exempelvis genom<br />

minskade hastighetsgränser, fler gångoch<br />

cykelvägar och ökad möjlighet för<br />

cykelparkering i anslutning till skolor.<br />

Alla föräldrar vill sina barns bästa.<br />

Ibland kan samhällets normer och<br />

utmaningar stå i vägen för det. Låt oss<br />

stå upp mot det, gå samman och tillsammans<br />

göra vårt samhälle bättre för<br />

våra barn. Fatta modet att låta era barn<br />

upptäcka en värld, låt de cykla eller gå<br />

till skolan!<br />

Carolina Klüft,<br />

verksamhetschef Generation Pep<br />

Per Hasselberg,<br />

ordförande Cykelfrämjandet<br />

Anna-Karin Lindqvist,<br />

biträdande professor i fysioterapi<br />

Luleå tekniska universitet<br />

Stina Rutberg,<br />

biträdande professor i fysioterapi<br />

Luleå tekniska universitet<br />

Publicerad på Aftonbladet Debatt<br />

3 september <strong>2023</strong><br />

”För barn 6–14 år är risken att skadas allvarligt<br />

i trafiken väldigt låg. För en miljon cyklade och<br />

promenerade kilometer – vilket motsvarar 25 varv<br />

runt jorden – drabbas ett barn av en olycka i trafiken.”<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 2-<strong>2023</strong>


MEDLEM<br />

Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

20% PÅ STÖLDMÄRKNING MED<br />

FÖRSÄKRING<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du<br />

20% rabatt på den röda stöldskyddsförpackningen<br />

SmartDNA/ISR som eliminerar<br />

självrisk och åldersavdrag. Medlemspris<br />

556 kr inklusive frakt (ordinarie pris<br />

695 kr). Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2023</strong>.<br />

isrcodecheck.se<br />

25% PÅ HOUDINIS<br />

HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder. Som<br />

medlem i Cykelfrämjandet får du 25%<br />

rabatt på hela sortimentet. Erbjudandet<br />

gäller till och med 31 december <strong>2023</strong> och<br />

kan inte kombineras med andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i Cykelfrämjandet<br />

får 15% på Cykelkartan från Norstedts<br />

förlag. Kartserien täcker Götaland, stora<br />

delar av Svealand samt området runt<br />

Siljan. Erbjudandet gäller till och med<br />

31 december <strong>2023</strong> och gäller ej redan<br />

nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

10% PÅ BOKEN OM-VÄGEN<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet har du<br />

10% rabatt på boken Om-vägen – Tvärs<br />

över jorden på cykel (ordinarie pris 295<br />

kr). Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2023</strong>.<br />

votummedia.se<br />

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar<br />

du alltid förmånliga erbjudanden på<br />

cykelpaket resor hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

SYRE I<br />

3 MÅNADER<br />

FÖR 299 KR<br />

Syre är en nyhetstidning<br />

med grön<br />

och frihetlig<br />

profil. Fokus ligger<br />

på frågor som<br />

miljö, klimat och<br />

mänskliga rättigheter.<br />

<strong>Tidningen</strong><br />

ges ut digitalt sju dagar i veckan och som<br />

pappersmagasin vid 17 tillfällen per år.<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du ett<br />

unikt erbjudande på tidningen Syre:<br />

3 månader för 299 kr (ord. pris 594 kr). Mejla<br />

till prenumeration@tidningensyre.se<br />

och ange SYRECYKEL23 för att ta del av<br />

erbjudandet.<br />

tidningensyre.se<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


NYHETER<br />

RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandets kansli<br />

Box Järnvägsgatan 3 36<br />

101 131 54 20 Nacka Stockholm

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!