24.11.2022 Views

Tidningen Cykling 4 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFILEN<br />

CYKLADE 64 800 MIL<br />

GENOM 196 LÄNDER<br />

CYKLISTVELOMETERN<br />

CYKLISTER VÄLJER<br />

BÄSTA CYKELKOMMUN<br />

FRILUFTSLIV<br />

STORSATSNING PÅ<br />

CYKLING I NATUREN<br />

Cykelfrämjandets medlemstidning. Nr. 4-<strong>2022</strong><br />

Att cykla riktigt långt<br />

och sova väldigt lite


Cykelfrämjandets<br />

stödföretag <strong>2022</strong><br />

Cykelfrämjandet samarbetar med företag som delar vår vision om en mer aktiv och hållbar<br />

livsstil vilket ger oss kraft och röst att förändra. Stort tack till er som stöttat cykling<br />

under <strong>2022</strong>! Vi gör Sverige till en sann cykelnation – tillsammans.<br />

HÖVDING<br />

”Hövding vill att fler ska välja cykeln som<br />

transportmedel och att fler ska cykla säkert.<br />

Båda sakerna går hand i hand med Cykelfrämjandets<br />

vision som vi stöttar. Vi vill hjälpa till<br />

att öka medvetenheten kring vad insatser som<br />

främjar cyklism kan bidra med för samhället<br />

som helhet.”<br />

EDGE<br />

”Edge gestaltar och formar framtidens städer,<br />

infrastruktur och landskap – för ökad livskvalitet<br />

där människor vill och kan vistas ute. Vi stöttar<br />

Cykelfrämjandets vision och betonar vikten<br />

av cykling som en av samtidens viktigaste<br />

kärnfrågor i strävan efter ett hållbart samhälle.<br />

Tillsammans får vi människor att komma ut!”<br />

SIEGEL GROUP<br />

”Siegel och Cykelhotellet Ohboy i Malmö<br />

har med hjälp av Cykelfrämjandet utvecklat<br />

Sveriges första bilparkeringsfria bostadshus<br />

och hotell. Precis som Cykelfrämjandet brinner<br />

vi på Siegel för klimatsmart mobilitet, gröna<br />

lösningar och stadsplanering som gynnar<br />

social samvaro.”<br />

Cykelfrämjandet<br />

samarbetar med företag<br />

och organisationer<br />

som delar föreningens<br />

grundvärderingar.<br />

ATRIUM LJUNGBERG<br />

”Cykelfrämjandet och Atrium Ljungberg delar<br />

samma intresse i att främja rörelse och aktivitet<br />

och inte minst, att möjliggöra hållbara transporter.<br />

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete<br />

som är ett viktigt steg i arbetet mot vår vision<br />

– alla vill leva i vår stad!”<br />

ZIPFORCE<br />

”Zipforce vill tillsammans med Cykelfrämjandet<br />

verka för en mer hållbar elektrifiering av<br />

befintliga cyklar i Sverige. Vår vision är att ge<br />

redan existerande cyklar ett nytt liv – något<br />

som gynnar vår gemensamma miljö. ”<br />

Vill ditt företag<br />

också bli en del av<br />

cykelgemenskapen<br />

och driva utvecklingen<br />

framåt?<br />

Läs mer på:<br />

cykelframjandet.se/<br />

foretagssamarbeten


INNEHÅLL<br />

06<br />

FORSKNING<br />

12 sätt som<br />

minskar biltrafiken<br />

08<br />

CYKLISTVELOMETERN<br />

Linköping, Karlstad och<br />

Vänersborg i topp<br />

Cykelfrämjandet –<br />

en stänkskärm mot<br />

skit och politisk sörja<br />

10<br />

HEINZ STÜCKE<br />

Världens mest<br />

bereste cyklist<br />

16<br />

ULTRACYKLISTEN<br />

Anna cyklar<br />

lopp på 2600 km<br />

22<br />

KRÖNIKA<br />

Cykel som norm<br />

– utopi eller win-win?<br />

14<br />

MAGI PÅ STIGAR<br />

Nya medarbetare<br />

med fokus på mtb<br />

Höstmörkret kom extra tidigt och var extra dunkelt<br />

i år. Kommuner släcker gatlyktor och drar ner på<br />

julgransbelysningen för att spara el. Samtidigt<br />

breder mörkret ut sig över Cykelsverige när den nya<br />

regeringen river upp beslut efter beslut som främjar<br />

cykling. Regeringens sammanlagda politik hotar<br />

transportsektorns klimatmål.<br />

Men det mörka mörkret stannar inte där utan<br />

sveper över flera politikområden och skuggar<br />

till och med vår liberala demokrati. En riksdagsledamot<br />

krävde nyligen stopp av statliga medel<br />

till organisationen Civil right defenders efter att<br />

de publicerat en granskning av Tidöavtalet. Även<br />

Naturskyddsföreningen granskade samma avtal<br />

och konstaterade att det ”kommer inte ens i närheten<br />

av att leverera på miljö- och klimatområdet”.<br />

En vecka senare, lagom till halloween, uppmanades<br />

Naturskyddsföreningen att lämna ut namn på<br />

privatpersoner som skänkt pengar till organisationen.<br />

Frågan kom från en tjänsteperson på riksdagskansliet.<br />

Superläskigt. På riktigt.<br />

Nu mer än någonsin behövs ett starkt och levande<br />

civilsamhälle, som ett skyddande hölje för demokratiska<br />

värden och grundläggande fri- och rättigheter.<br />

Forskning inom olika områden visar på cykelns<br />

betydelse för folkhälsa, miljö, jämställdhet, social<br />

hållbarhet och klimat. Historiskt har cykeln varit ett<br />

viktigt verktyg i kampen för lika och allmän rösträtt.<br />

Vi på Cykelfrämjandet jobbar hårt för att driva<br />

politiken i en cykelvänlig riktning, såväl lokalt<br />

som nationellt. Cykelfrämjandet är ett kugghjul i<br />

arbetet för ett tryggt, grönt och lugnt samhälle. En<br />

stänkskärm mot skit och politisk sörja.<br />

Har du ännu inte kommit på vad du ska ge i julklapp?<br />

Längst bak i tidningen hittar du två julkort<br />

som du kan använda för att ge bort ett medlemskap<br />

i Cykelfrämjandet – just nu till ett extra bra pris.<br />

Ju fler vi är desto starkare blir vår röst. Du som<br />

medlem betyder allt – kanske mer än någonsin!<br />

Tatjana Borić-Persson, chefredaktör<br />

3


LEDARE<br />

”Visionen om hållbar mobilitet är inte<br />

att skapa nytt, det är att vara effektiv<br />

med befintlig infrastruktur.”<br />

ag läser om det hela tiden, visionen om framtidens<br />

hållbara mobilitet som med rätt prioritering<br />

kan bli verklighet. Det handlar om delad<br />

mobilitet, ökad gång och cykling, uppkopplade<br />

bilpooler, kollektiv mobilitet (kombination av<br />

traditionell kollektivtrafik och nya mobilitetstjänster),<br />

mobilitetshubbar, nyproduktion med parkeringstal<br />

noll, och så vidare. Men jag måste erkänna<br />

att även fast visionen är viktig så är framtiden redan<br />

här, den är bara orättvist fördelad.<br />

Vad menar jag med det? Jo, infrastrukturen är<br />

redan på plats. Om vi tittar på bostadsbeståndet<br />

i Sverige är ungefär 98 procent befintligt. Med<br />

tanke på att 20 till 30 procent av våra städer består<br />

av gator och vi sällan bygger helt nya städer eller<br />

helt ny infrastruktur, måste vi jobba med det vi<br />

har. Jag menar inte att de häftiga visionerna eller<br />

innovationerna är fel väg att gå eller att de inte<br />

behövs – tvärtom, men de räcker inte för att knäcka<br />

nöten. Dessutom stöds bilismen med kraftigt sänkt<br />

reduktionsplikt, sänkt skatt på bensin och diesel,<br />

samt bibehållet reseavdrag.<br />

När regeringen, och majoriteten av de svenska<br />

kommunerna, sätter mål om att öka cyklingen samtidigt<br />

som den fysiska ytan inte förändras till dess<br />

fördel, och bilismen fortsätter att prioriteras, kan<br />

dessa mål inte nås. Istället hotas även klimatmålen<br />

inom transportsektorn.<br />

Med politiska verktyg kan vi styra om kursen<br />

från att prioritera bilismen till att öka andelen som<br />

cyklar. Men då måste vi omprioritera i nuvarande<br />

infrastruktur. Visionen om hållbar mobilitet är<br />

inte att skapa nytt, det är att vara resurseffektiv och<br />

energieffektiv med befintlig infrastruktur. Då är vi<br />

smarta och innovativa på riktigt.<br />

Marie Pellas,<br />

vice ordförande i Cykelfrämjandet<br />

<strong>Cykling</strong> är Cykelfrämjandets medlemstidning<br />

Frågor om tidningen? Hör av dig till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Vill du annonsera? Mejla till<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Bli medlem! Registrera dig enkelt på<br />

cykelframjandet.se/bli-medlem. Utöver att du<br />

bidrar till ett bättre Cykelsverige får du unika<br />

erbjudanden, kurser, cykel turer och aktiviteter,<br />

olycks fallsförsäkring när du cyklar, liksom<br />

fyra nummer av vår medlemstidning <strong>Cykling</strong>.<br />

Medlemskapet kostar 275 kr per år. Ungdom<br />

upp till 26 år betalar 100 kr. Du kan också<br />

registrera en familjemedlem på Mina sidor.<br />

Logga då in på cykelframjandet.se/mina-sidor.<br />

Ge bort ett medlemskap! Dela cykelgemenskapen<br />

med en vän genom att ge bort ett<br />

medlemskap. Gå in på cykelframjandet.se/<br />

ge-bort-ett-medlemskap och fyll i formuläret.<br />

Du får ett fint gåvobevis att ge bort som din vän<br />

kan växla in till ett medlemskap.<br />

Stötta Cykelfrämjandet! På cykelframjandet.se/<br />

ge-gava kan du skänka en valfri summa för att<br />

stötta vårt arbete för ett bättre Cykelsverige.<br />

Chefredaktör: Tatjana Boric-Persson,<br />

redaktion@cykelframjandet.se<br />

Postadress: Cykelfrämjandet<br />

Box 3, 101 20 Stockholm<br />

Medlemsfrågor: medlem@cykelframjandet.se<br />

Vill du ändra din adress? Gå in på<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla<br />

medlem@cykelframjandet.se<br />

Ansvarig utgivare: Per Hasselberg<br />

Grafisk formgivare: Jonatan Sahlin<br />

Omslagsfoto: Anna Lindén fotograferad av<br />

Mari Louise Lundberg<br />

Tryck: Trydells tryckeri<br />

ISSN: 0280-3038.<br />

<strong>Tidningen</strong> är miljömärkt och distributionen<br />

klimatekonomisk. <strong>Cykling</strong> går även att läsa<br />

online på cykelframjandet.se/tidningen-cykling.<br />

Den som medverkar i tidningen med text eller<br />

bild anses medge detta inom arvodets ram.<br />

4 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


NYHETER<br />

På gång i cykelpolitiken<br />

Ny regering, upprivna riksdagsbeslut och en rad uppdrag och<br />

utredningar som redovisats och skickats ut på remiss. Det har<br />

varit en händelserik höst inom politiken med både framsteg och<br />

bakslag för cyklingen. <strong>Cykling</strong> sammanfattar några av de viktigaste<br />

händelserna.<br />

REGERINGEN BACKAR OM<br />

REVIDERAT RESEAVDRAG<br />

Från beslut om färdmedelneutralt reseavdrag i somras till<br />

att behålla det nuvarande systemet och ytterligare höja<br />

avdragen för bilresor.<br />

REGERINGEN FÖRESLÅR HÖJD<br />

SKATT PÅ CYKELREPARATIONER<br />

I somras sänktes moms på reparationer från 12 till 6<br />

procent, men nu vill regeringen höja skatten igen.<br />

TRANSPORTSTYRELSEN AVVISAR ALLA<br />

FÖRSLAG PÅ ÄNDRADE CYKELREGLER<br />

Myndigheten fick i uppdrag att se över regler som skulle<br />

få fler att cyklar, men avvisade samtliga regeländringar,<br />

bland annat säkra omkörningar av cyklister.<br />

REGERINGEN SÄNKER DRIVMEDELSSKATTEN<br />

I budgeten för 2023 prioriterar regeringen sänkt drivmedelsskatt<br />

som bidrar till höga klimatutsläpp och beräknas<br />

kosta ca 6,7 miljarder kronor – pengar som hade kunnat<br />

satsas på till omställning till mer hållbart resande.<br />

NYA REGLER OM CYKEL PÅ TÅG<br />

Enligt nya EU-regler ska nya och ombyggda tåg ha minst<br />

fyra cykelplatser. Cykelfrämjandet uppmanar regeringen<br />

att gå längre och höja antalet cykelplatser till minst åtta.<br />

FÖRSLAG TILL NATIONELLA<br />

MÅL FÖR ÖKAD CYKLING<br />

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) föreslår<br />

att andelen cykelresor ska fördubblas till 26 procent<br />

till år 2035.<br />

KLIMATRÄTTSUTREDNINGEN FÖRORDAR ETT<br />

MER TRANSPORT EFFEKTIVT SAMHÄLLE<br />

Utredningen föreslår att Trafikverket ska planera för<br />

minskade transporter med bil och flyg och skapa bättre<br />

förutsättningar att cykla, gå och åka kollektivt.<br />

TRAFIKANALYS HAR UTRETT TRANSPORT­<br />

SEKTORNS KLIMATOMSTÄLLNING<br />

Utredningen föreslår bland annat sänka hastigheter i<br />

tättbebyggda områden och att införa ett transporteffektivt<br />

samhälle som en transportpolitisk princip.<br />

Läs mer på cykelframjandet.se/nyheter/<strong>2022</strong>/11/22/cykelpolitikenhosten-<strong>2022</strong><br />

och ta del av samtliga remissvar på cykelframjandet.se/remisser<br />

Dalarna storsatsar på<br />

hållbar utomhusturism<br />

I ett nytt projekt Investera i leder i Dalarnas landsbygd<br />

satsas det stort på vandring och stigcykling i hela Dalarna.<br />

Under två år ska man rusta upp och kvalitetssäkra regionens<br />

leder. Målsättningen är att göra Dalarna till Sverigeledande<br />

destination inom hållbar utomhusturism.<br />

– Det långsiktiga målet för projektet är att göra Dalarna<br />

till en Sverigeledande destination inom hållbar vandringsoch<br />

mtb-cykelturism, säger Johan Engström, projektledare<br />

och affärsutvecklare på Visit Dalarna.<br />

Projektet ägs av Visit Dalarna och utförs i samarbete med<br />

14 regionala aktörer: föreningar, företag och kommuner<br />

som ansvarar för drift och underhåll av leder.<br />

Nominera till<br />

Cykelfrämjandets<br />

uppsatsstipendium<br />

Nu är det dags att nominera uppsatser om cykling till<br />

Cykelfrämjandets uppsatsstipendium. Uppsatsen ska<br />

vara examinerad under <strong>2022</strong> och sista datumet för nominering<br />

är den 15 januari 2023. Vinnande uppsats presenteras<br />

sommaren 2023.<br />

Mejla nominering och uppsats till uppsats@cykelframjandet.se.<br />

Info om regler och kriterier finns på cykelframjandet.se/ uppsats<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 5


FORSKNING<br />

FOTO: JONATAN SAHLIN<br />

I Rom har man minskat biltrafiken med 20 procent genom att förbjuda bilar i<br />

delar av innerstaden och införa böter som sedan finansierar kollektivtrafiken.<br />

Morot- och<br />

piskaåtgärder<br />

minskar bilismen<br />

Efter att ha plöjt nästan 800 fallstudier har forskare identifierat<br />

de tolv bästa sätten att minska biltrafiken i städerna. Resultatet<br />

visar att en kombination av morot- och piskaåtgärder utgör<br />

ett vinnande recept, samtidigt som en ”vinnare” stickar ut:<br />

trängselavgifterna. Sådana kan minska biltrafiken i stadskärnan<br />

med upp till en tredjedel. Text: Cecilia von Arnold, Lunds universitet<br />

tsläpp från transporter är en betydande<br />

orsak till de tilltagande klimatföroreningarna<br />

och minskar<br />

inte i den takt som krävs. Samtidigt<br />

har EU enats om målet att 100 europeiska<br />

städer ska vara klimatneutrala år 2030.<br />

Flera svenska städer finns med bland dessa.<br />

– Nuvarande politik subventionerar<br />

kraftigt privat bilanvändning och parkering.<br />

Detta leder till att biltrafikens verkliga<br />

kostnader för samhället inte blir tydliga för<br />

oss, säger Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare<br />

vid Lunds universitet.<br />

Tillsammans med en före detta student<br />

i hållbarhetsvetenskap, Paula Kuss, har<br />

hon därför studerat nästan 800 vetenskapliga<br />

studier och fallstudier från hela<br />

Europa med förhoppningen att identifiera<br />

de åtgärder som fungerar allra bäst för att<br />

minska bilismen. Nyligen publicerades<br />

studien i tidskriften Case Studies on Transport<br />

Policy.<br />

– Våra resultat visar att det inte finns en<br />

enda magisk lösning. De städer som var<br />

framgångsrika kombinerade istället flera<br />

strategier och åtgärder. Förenklat kan man<br />

säga att det gäller att begränsa körningen i<br />

form av avgifter och mindre plats för bilar i<br />

kombination med att investera i cykling och<br />

kollektivtrafik.<br />

En enskild åtgärd som dock fungerat<br />

mycket effektiv är trängselavgift. Efter att<br />

städer som London, Milano, Stockholm och<br />

Göteborg införde trängselavgift minskade<br />

trafiken i stadskärnan med 12–33 procent.<br />

Men även andra strategier har gett påtagliga<br />

resultat på minskning av biltrafik i städerna.<br />

I Oslo har man ersatt parkeringsplatser<br />

med bilfria gågator och cykelbanor. Och<br />

i Rom har man förbjudit bilar i vissa delar<br />

av stadskärnan och infört böter, med vilka<br />

man finansierat kollektivtrafiken. Dessa<br />

åtgärder har lett till att man lyckats minska<br />

biltrafiken med cirka tio till 20 procent.<br />

De flesta initiativ har drivits av lokalpolitiker,<br />

ofta i samarbete med lokala företag,<br />

kollektivtrafikbolag och civilsamhället.<br />

Studien visar dock att politiker inte nödvändigtvis<br />

väljer de insatser som är mest<br />

effektiva.<br />

En annan viktig faktor för att minska<br />

biltrafiken är ökat samarbete mellan städer,<br />

arbetsgivare och universitet. I Utrecht<br />

minskade andelen pendlare som reste<br />

med bil med 37 procent när anställda fick<br />

resa gratis i kollektivtrafiken och genom<br />

att tillhandahålla särskilda pendelbussar<br />

till arbetsplatsen. Bristol i Storbritannien<br />

och Catania i Italien lyckades minska bilpendlingen<br />

till universitetet med 24 till 27<br />

procent genom bättre reserådgivning och<br />

planering för personalen.<br />

– Vår studie visar att det finns europeiska<br />

städer som lyckas med att minska bilanvändningen,<br />

och skapa förutsättningar för<br />

ett mer hållbart resande och förbättrad livskvalitet<br />

för invånarna. Vi hoppas att andra<br />

städer kan lära sig av och implementera<br />

dessa strategier, säger Kimberly Nicholas.<br />

Nyfiken på att läsa hela studien? Sök på:<br />

A dozen effective interventions to reduce car<br />

use in European cities: Lessons learned from<br />

a meta-analysis and Transition Management<br />

(<strong>2022</strong>) av Paula Kuss och Kimberly A.Nicholas<br />

6 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


FORSKNING<br />

ÅTGÄRDER PISKA MOROT EFFEKTIVITET<br />

Trängselavgift<br />

Bilister betalar en avgift för<br />

att komma in i stadskärnan.<br />

Intäkterna från trängselavgifterna används<br />

för att finansiera kollektivtrafiken eller annan<br />

hållbar transportinfrastruktur.<br />

12–23% minskad biltrafik i<br />

stadskärnan.<br />

Parkering och<br />

trafikreglering<br />

Minskat antal<br />

parkeringsplatser.<br />

Ersätt parkeringsplatser med cykelbanor/gångvägar<br />

i stan, och inför bilfria gator.<br />

10–19% minskad biltrafik i<br />

stadskärnan.<br />

Områden med begränsad<br />

trafik<br />

Förbud av biltrafik i vissa<br />

delar av staden (förutom<br />

för boende).<br />

Intäkter från trafikböter används för att<br />

finansiera kollektivtrafiken.<br />

10–20% minskad biltrafik i<br />

stadskärnan.<br />

Mobilitetstjänst för<br />

pendlare<br />

Kampanj för att låta anställda åka gratis i<br />

kollektivtrafiken och pendelbussar till och från<br />

arbetsplatsen.<br />

37% minskning av bilpendlare.<br />

Parkeringsavgift på<br />

arbetsplatsen<br />

Parkeringsavgift på<br />

arbetsplatsen<br />

Parkeringsintäkterna används för att finansiera<br />

kollektivtrafiken. Anställda som slutar köra bil<br />

och åker kollektivt belönas.<br />

8–25% minskning av bilpendlare.<br />

Reseplanering på<br />

arbetsplatsen<br />

Begränsade parkeringsmöjligheter<br />

vid<br />

arbetsplatsen.<br />

Rabatterat pris på kollektivtrafik. Reserådgivning<br />

och förbättrad infrastruktur för att<br />

underlätta för anställda att cykla, promenera<br />

eller åka kollektivt till arbetet.<br />

3–18% minskning av bilpendlare.<br />

Reseplanering<br />

för studenter och<br />

universitetsanställda<br />

Begränsade parkeringsmöjligheter<br />

på campus.<br />

Rabatterat pris på kollektivtrafik. Reserådgivning<br />

och förbättrad infrastruktur för att få<br />

studenter och personal att cykla, promenera<br />

eller åka kollektivt till arbetet.<br />

7–27% minskad bilanvändning<br />

bland universitetsanställda och<br />

studenter.<br />

Mobilitetstjänster för<br />

universitet<br />

Gratis kollektivtrafik och bättre pendlingsmöjligheter<br />

för studenter.<br />

24% minskad bilanvändning bland<br />

studenter.<br />

Bildelning<br />

Möjligheter till bildelning i nära anslutning till<br />

arbetsplatser och bostadsområden.<br />

Varje delningsbil ersätter 12–15<br />

privatägda bilar.<br />

Skolreseplanering<br />

Reserådgivning och aktiviteter för att få elever<br />

och föräldrar att gå/cykla/samåka till skolan.<br />

5–11% minskad bilanvändning till<br />

och från skolor.<br />

Personlig reseplanering<br />

Subventionerad kollektivtrafik. Lokal reserådgivning<br />

för att få fler att gå, cykla eller åka<br />

kollektivt (rabatterat).<br />

6–12% minskning av stadsbors<br />

bilanvändning.<br />

App för hållbar mobilitet<br />

Belöning för de som använder hållbara transportmedel<br />

såsom cykel och kollektivtrafik.<br />

73% av appanvändarna rapporterade<br />

minskad bilanvändning.<br />

Cykelglädje<br />

på tre hjul<br />

specialcyklar<br />

ww w . ja r y . s e 04 7 0 - 2 7 2 35<br />

Liggcyklar, vikbara cyklar, transportcyklar<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 7


I FOKUS<br />

VINNARE <strong>2022</strong><br />

Stora kommuner<br />

(över 100 000 invånare)<br />

1. Linköping<br />

2. Malmö<br />

3. Örebro<br />

Mellanstora kommuner<br />

(50 000 till 100 000 invånare)<br />

1. Karlstad<br />

2. Östersund<br />

3. Järfälla<br />

Små kommuner<br />

(mindre än 50 000 invånare)<br />

1. Vänersborg<br />

2. Finspång<br />

3. Katrineholm<br />

FOTO: CHRISTOPHER LANAWAY<br />

25 275 cyklister<br />

har sagt sitt<br />

Linköping, Karlstad och Vänersborg är Sveriges bästa cykelkommuner enligt<br />

cyklisterna själva. Det står klart efter att mer än 25 000 cyklister tyckt till om cyklingen<br />

i sin kommun i Cykelfrämjandets nöjdhetsundersökning Cyklistvelometern.<br />

limaträttsutredningen, FN och<br />

IPCC har alla lyft fram behovet<br />

av att satsa på ökad cykling.<br />

Då är det helt nödvändigt att<br />

cyklisternas eget perspektiv kommer<br />

fram. Resultatet från Cyklistvelometern<br />

är ett värdefullt verktyg för alla som vill<br />

möjliggöra för fler att cykla. Det säger<br />

Cykelfrämjandets ordförande Per Hasselberg<br />

om vår stora nöjdhetsundersökning<br />

Cyklistvelometern som i år genomfördes<br />

för tredje gången.<br />

Cyklistvelometern är en återkommande<br />

undersökning där Cykelfrämjandet<br />

granskar och jämför landets kommuner<br />

utifrån vad cyklisterna själva tycker.<br />

Undersökningen baseras på en enkät där<br />

alla som cyklar i Sverige får svara på frågor<br />

om hur det är att cykla i sin kommun.<br />

I år besvarades enkäten av 25 275 cyklister<br />

som tyckt till om 115 svenska kommuner.<br />

Bland landets stora kommuner<br />

ger cyklisterna bäst betyg till Linköping<br />

medan Karlstad och Vänersborg hamnar<br />

i topp bland mellanstora respektive små<br />

kommuner.<br />

– Årets undersökning visar att alla kommuner<br />

har sina styrkor och brister när det<br />

kommer till förutsättningar för invånarna<br />

att välja cykeln. De tre vinnarkommunerna<br />

utgör ett bevis på att höga ambitioner och<br />

riktade satsningar belönas i form av nöjdare<br />

cyklister. Att fler väljer cykeln över<br />

andra transportmedel vinner både kommunerna<br />

och deras invånare på, säger Per<br />

Hasselberg.<br />

8 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


I FOKUS<br />

SKILLNADER MELLAN STORA<br />

OCH SMÅ KOMMUNER<br />

En genomgående trend bland resultaten<br />

från Cyklistvelometern är att cyklister i<br />

större kommuner är mer nöjda med cykelförutsättningarna<br />

än i mindre kommuner.<br />

Till exempel skulle 67 procent av cyklisterna<br />

i större kommuner rekommendera<br />

andra att cykla i sin kommun medan bara<br />

48 procent i mindre kommuner skulle göra<br />

detsamma.<br />

Det finns också ett klart samband mellan<br />

hur mycket kommunerna satsar på<br />

cykling och hur nöjda cyklisterna är. Både<br />

Linköping och Karlstad rankades högt i<br />

undersökningen Kommunvelometern, där<br />

Cykelfrämjandet mäter och jämför kommuners<br />

insatser för cykling.<br />

– Årets Cyklistvelometer visar att<br />

många kommuner behöver göra betydligt<br />

mer för att höja tryggheten och öka framkomligheten<br />

för cyklister. Det finns också<br />

ett stort behov av ökade nationella resurser<br />

för att minska ojämlikheterna mellan<br />

kommuner. Var man bor i Sverige ska inte<br />

påverka ens möjligheter att välja cykeln,<br />

säger Per Hasselberg.<br />

UTVALDA RESULTAT<br />

FRÅN CYKLIST­<br />

VELOMETERN <strong>2022</strong><br />

• 58 procent av landets<br />

cyklister skulle<br />

rekommendera andra att<br />

cykla i sin kommun. Här<br />

skiljer sig resultatet åt<br />

beroende på kommunstorlek<br />

där 67 procent av cyklisterna<br />

i större kommuner skulle<br />

rekommendera andra att<br />

cykla i kommunen medan<br />

bara 48 procent i mindre<br />

kommuner skulle göra<br />

detsamma.<br />

• Bara 25 procent av landets<br />

cyklister upplever att det är<br />

tryggt för barn och unga att<br />

cykla i deras kommun.<br />

• 41 procent av landets<br />

cyklister uppger att otrygga<br />

trafiksituationer hindrar dem<br />

från att cykla mer än vad de<br />

gör idag. 38 procent anger<br />

bilister som den främsta<br />

källan till otrygghet.<br />

• Bara 7 procent upplever att<br />

cykelstöld är sällsynt i deras<br />

kommun.<br />

• 23 procent av landets<br />

cyklister anser att cyklingen<br />

ges tillräckligt hög prioritet<br />

i infrastrukturplaneringen<br />

i kommunen. Bland stora<br />

och mellanstora kommuner<br />

är motsvarande siffra 28<br />

respektive 27 procent medan<br />

det i små kommuner enbart<br />

är 15 procent som instämmer<br />

i påståendet.<br />

• 70 procent av landets cyklister<br />

vill att deras kommun<br />

prioriterar att bygga ut sammanhängande<br />

cykelvägar där<br />

det i dag saknas. 38 procent<br />

vill se förbättrad väghållning<br />

året runt och 34 procent<br />

anser att cykeltrafiken bör<br />

prioriteras i vägkorsningar.<br />

Ta del av alla resultat, fördjupade<br />

kommunrapporter och info ­<br />

grafik på cykelframjandet.se/<br />

cyklistvelometern-<strong>2022</strong><br />

Hallå<br />

där!<br />

Sonja Nettelbladt, projektledare för<br />

Cyklistvelometern <strong>2022</strong><br />

Hur kan resultatet från Cyklistvelometern<br />

användas?<br />

– Resultatet ger en unik insyn i hur cyklisterna upplever<br />

sin kommun. Det möjliggör också en jämförelse<br />

mellan kommuner och regioner, mellan olika typer<br />

av cyklister liksom över tid. Undersökningen utgör<br />

ett värdefullt verktyg för alla som vill förbättra möjligheterna<br />

att cykla i Sverige. Den är även av intresse<br />

för media, forskare och intresseorganisationer som<br />

bevakar och studerar cykelfrågor.<br />

Hur jobbar Cykelfrämjandet med resultaten?<br />

– Vi kommunicerar resultaten till media, lokalkretsar,<br />

beslutsfattare, tjänstemän och andra intressenter.<br />

Vi svarar på frågor och bistår med analys och rådgivning.<br />

Resultaten är ett viktigt underlag för vårt<br />

politiska påverkansarbete på nationell och lokal<br />

nivå, både för att det visar vilka politiska åtgärder<br />

som behövs och för att det ger oss stöd i att driva på<br />

för bättre cykelförutsättningar. Vi uppmärksammar<br />

de vinnande kommunerna och delar goda exempel<br />

från undersökningen för att inspirera och sporra<br />

beslutsfattare och tjänstemän runt om i landet.<br />

Hur kan lokalkretsar och cyklister använda sig<br />

av resultaten?<br />

– Resultaten på kommunnivå är ett värdefullt verktyg<br />

för lokalt påverkansarbete och opinionsbildning. Vi<br />

uppmuntrar alla som är engagerade i cykling lokalt<br />

att titta igenom resultaten för sin kommun och fundera<br />

på vad ni tycker sticker ut och vilka åtgärder ni<br />

önskar att kommunen tog till. Bjud gärna in kretsmedlemmar<br />

eller andra engagerade cyklister till ett<br />

möte där ni tillsammans går igenom resultaten och<br />

diskuterar hur ni bäst kan använda dem för att driva<br />

på för förändring. Kanske kan ni skriva en debattartikel,<br />

ta fram ett medborgarförslag eller boka ett<br />

möte med ansvariga politiker och tjänstemän för att<br />

diskutera förbättringsmöjligheter?<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 9


PROFILEN<br />

50 år på c<br />

runt jorde<br />

Världens mest bereste cyklist korsade under ett halvt sekel krigszoner,<br />

öknar, isvidder, bergspass och djungler med målet att se hela världen.<br />

– Folk talar om det bästa, snabbaste, högsta, värsta. Jag har inget emot<br />

det, men det är inte alls det jag har ägnat mig åt, säger Heinz Stücke.<br />

Text: Mats Cato Foto: Heinz Stücke<br />

10 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


På cykel genom Nepals gröna<br />

dalar med Himalayas snöklädda<br />

bergstoppar i bakgrunden<br />

PROFILEN<br />

ykel<br />

n<br />

ånga cyklister har blivit legendariska<br />

efter äventyrliga långturer. Men deras<br />

resor bleknar i jämförelse med Heinz<br />

Stückes. Han lämnade Tyskland som<br />

22-åring och kom tillbaka 50 år senare efter att ha<br />

cyklat 64 800 mil genom världens alla länder.<br />

– I did it my way, säger Heinz och skrattar där han<br />

sitter hemma vid köksbordet i Hövelhof, småstaden<br />

där han växte upp i nordvästra Tyskland.<br />

Idag är han 82 år, går med rullator på grund av<br />

artros och sluddrar när han talar eftersom han inte<br />

vill använda sina löständer. De riktiga tänderna<br />

slogs ut av en rånare i Sydafrika 2012.<br />

Visst hade världen varit tråkigare utan såna som<br />

Heinz. Men man undrar ju ändå vad som fick honom<br />

att långfärdscykla i 50 år?<br />

– Jag hade utbildat mig till verktygsmakare, men<br />

gillade inte mitt jobb på fabriken. När jag var liten<br />

läste jag äventyrsböcker där författarna berättade<br />

om sina fantastiska resor och jag älskade geografi i<br />

skolan. Så jag ville också uppleva äventyr, se exotiska<br />

platser och om jag ska vara ärlig ville jag bevisa att<br />

jag kunde se hela världen med cykel.<br />

Och äventyr blev det. Heinz har haft många ”nära<br />

möten med döden”, som han uttrycker det. Ett<br />

sådant inträffade när han som en av de allra första<br />

cyklisterna korsade Sahara.<br />

– Jag var vilse och vattnet tog slut. Då dök en lastbil<br />

upp i horisonten. Jag ropade och vinkade men<br />

chauffören körde bara förbi. Han såg mig nog inte<br />

eftersom vägen i sanden var flera kilometer bred. Jag<br />

trodde att jag skulle dö, men då kom en annan lastbil<br />

och räddade mig.<br />

Att pricka av i listan över besökta länder förblev<br />

en drivkraft att fortsätta resan, men efter hand blev<br />

mötena med människor och nya kulturer viktigare.<br />

– Ibland bestämde jag inte i förväg vad jag ville<br />

se i ett land. Det är viktigt att ha ett öppet sinne.<br />

Och jag stannade ofta tre månader för att få en<br />

bättre bild av vardagslivet. Att bevisa att jag kunde<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 11


PROFILEN<br />

Den gamla herrcykeln drabbades av 16 rambrott,<br />

men lokala bysmeder lyckades alltid svetsa ihop den.<br />

komma upp för ett berg eller liknande intresserade<br />

mig inte.<br />

Heinz menar att guideböcker har både för- och<br />

nackdelar.<br />

– Jag brukade alltid läsa guideböcker innan jag<br />

åkte till ett nytt land. Men för att träffa människor i<br />

ett annat land är det bättre att strunta i guideböckerna.<br />

Och det fina med en cykel är att du kommer<br />

bort från turistställena.<br />

När Heinz började cykla blev det mest vildcamping.<br />

Men när västerländska backpackers gav sig ut<br />

i världen öppnade många billiga hotell.<br />

– Under mina 50 år som långfärdscyklist bodde<br />

jag cirka en tredjedel av tiden i tält, en tredjedel på<br />

billiga hotell och en tredjedel hos folk jag blev hembjuden<br />

till.<br />

platser som jag besökt.<br />

Cykeln väckte uppmärksamhet<br />

och lockade folk<br />

att ta kontakt. Överallt<br />

sålde jag mina broschyrer<br />

med bilder och<br />

berättelser om resan.<br />

Tidningar, radiooch<br />

tv-kanaler intervjuade<br />

honom och han<br />

fick betalt för att hålla<br />

föredrag, sponsrades<br />

av cykeltillverkare och<br />

fick kontrakt med en<br />

fotoagentur. Några<br />

stora inkomster gav det<br />

inte, men för Heinz som<br />

kunde leva på fem kronor<br />

om dagen hade det<br />

stor betydelse.<br />

Heinz favoritcitat<br />

säger en hel del om<br />

resan: ”oroa dig inte, var<br />

galen och lite full i fan”.<br />

Till exempel cyklade<br />

han ett helt år i Kina trots att hans visum gick ut efter<br />

bara en månad.<br />

– Varje gång polisen tog mig fick jag böta 80 kronor<br />

och sen satte de mig på en buss mot gränsen.<br />

Men jag hoppade av vid nästa hållplats och fortsatte<br />

cykla vidare.<br />

Under 50 år drabbades Heinz bara av två allvarliga<br />

cykelolyckor. I Chile blev han påkörd av en lastbil<br />

och i Kanada knuffade en bil ner honom i en iskall<br />

Inget kunde stoppa Heinz Stücke, inte ens djungelvägarna i Kongo.<br />

Att Heinz valde att resa med cykel berodde främst<br />

på att det var billigt och att cykeln kunde bära alla<br />

hans grejor. Dessutom var det, som han säger, ett<br />

bra sätt att hålla sig i form. Men efterhand upptäckte<br />

han fler fördelar.<br />

– Jag hade en skylt med texten ”Around the world<br />

by bicycle” och på ramen skrev jag namnen på<br />

”Han lämnade Tyskland<br />

som 22-åring och kom<br />

tillbaka 50 år senare efter<br />

att ha cyklat 64 800 mil<br />

genom världens alla länder.”<br />

12 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


PROFILEN<br />

NYHETER<br />

”Oroa dig inte,<br />

var galen och<br />

lite full i fan”<br />

Världens längsta cykeltur gick genom många öknar. Här trampar Heinz Stücke genom Egypten.<br />

flod. Men båda gångerna klarade han sig utan bestående<br />

skador.<br />

– Många som cyklar mycket är idrottare. De måste<br />

ha fart och utnyttja sin energi tills de blir trötta. Jag<br />

tog det lugnt och då händer sällan olyckor.<br />

Han har även haft tur när det gäller cykeltjuvar.<br />

Visserligen blev hans cykel stulen sex gånger, men<br />

han fick alltid tillbaka den, ofta tack vare tidningar,<br />

radio- och tv-stationer som uppmanade folk att<br />

hjälpa till.<br />

Cykeln som Heinz använde under större delen av<br />

resan var en tysk treväxlad herrcykel som vägde 25<br />

kilo. Till det kom en packning på 50 kilo som innehöll<br />

allt vad han behövde.<br />

– Jag tycker inte vikten är så viktig – en del långfärdscyklister<br />

tänker på varje gram som de kan spara,<br />

men sån är inte jag. Jag vill ju ha lite komfort.<br />

Heinz fick erbjudanden att byta till mer avancerade<br />

cyklar, men tackade alltid nej.<br />

– Fördelen med en enkel cykel är att färre saker<br />

kan gå sönder.<br />

En annan fördel med Heinz stålcykel<br />

var att ramen gick att svetsa<br />

ihop och förstärka om den gick sönder<br />

vilket hände 16 gånger. Heinz<br />

kom också på en egen lösning för att<br />

slippa värk, ett ”kinesiskt dubbelstyre”<br />

som bestod av två ihopsvetsade<br />

styren ovanpå varandra.<br />

Sedan 2012 är det slutcyklat för<br />

Heinz. Nu är målet att starta ett litet<br />

museum med allt om den långa<br />

resan. Hans hem i Hövelhof är fullt<br />

från golv till tak med 50 års samlade<br />

souvenirer, cyklar, tidningsartiklar,<br />

foton och kartor med resvägen inritad<br />

kors och tvärs över jorden.<br />

– Jag kommer alltid vilja resa<br />

igen. Det spelar ingen roll hur gammal<br />

jag är. En dag kanske jag ger<br />

mig av härifrån, säger han och ler<br />

finurligt.<br />

VÄRLDENS LÄNGSTA<br />

CYKELTUR<br />

Totalt 64 800 mil (cirka 10 mil per<br />

cykeldag)<br />

Besökte 196 länder och 86 avhängiga<br />

territorier<br />

Världens mest beresta person i<br />

Guiness rekordbok 1995<br />

Utrustning – treväxlad herrcykel med<br />

50-kilos packning<br />

Tog 100 000 fotografier och skrev<br />

18 000 dagbokssidor<br />

Cykeln stals sex gånger<br />

Två allvarliga cykelolyckor<br />

Ramen sprack 16 gånger<br />

Värsta upplevelsen – blev skjuten i<br />

Zambia<br />

Farligaste djur – vildbin<br />

Bästa rådet till cyklister – skaffa<br />

backspegel<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 13


FRILUFTSCYKLING<br />

Det är inte lätt att med ord ringa in den magi som skapas då balansen<br />

mellan naturintryck, fart och en känsla av nuet låter en flyta fram i<br />

skogen, men det är den vi jobbar för att fler ska hitta.<br />

Det ser ljust ut för<br />

svensk stigcykling<br />

ykelfrämjandets nestor på stigcykling,<br />

Hans Stoops, rullar nu vidare mot nya<br />

uppdrag i cykelns tjänst på IMBA Europe.<br />

Sedan ett par månader tillbaka har Fredric<br />

Piper och Hugo Röjgård fokus på stigcykling och<br />

jobbar med att förvalta och utveckla arbetet med det<br />

som en gång i tiden lanserades som ”extremsporten<br />

från Amerika”. Cykelfrämjandet grundades långt<br />

innan det fanns mountainbikes och det har gått ganska<br />

många år sen 26 tum var standard. Utvecklingen<br />

av både cyklarna, grenarna och infrastrukturen för<br />

stigcykling har sett en exponentiell tillväxt. De nya<br />

medarbetarna har delvis olika bakgrund inom stigcyklingen,<br />

Fredric som stigbyggare och strateg och<br />

Hugo som cyklist och folkbildare.<br />

– Vi är ett bra team som tillsammans med våra<br />

andra kollegor kan täcka in fler områden inom<br />

stigcyklingen. Jag och Fredic brukar efter givande<br />

samtal eller nya möten konstatera att vi har ett fantastiskt<br />

kul jobb, säger Hugo.<br />

Idag ser vi att många stora satsningar görs just på<br />

mountainbike med utveckling av destinationer och<br />

bikeparks så väl som pumptracks och lokala trails.<br />

Det råder dock ingen brist på utmaningar, för att<br />

det vida mtb-paraplyet rymmer mycket. Olikt andra<br />

sporter finns här ingen regelbok om spelplanens<br />

storlek, målsättning eller ens hjulstorlek. För novisen<br />

är det inte lätt att navigera bland stigcyklingens<br />

många arter och även för en insatt har det visat sig<br />

svårt att göra en uppskattad bild av den sammansättning<br />

av grenar som trängs under samma förkortning.<br />

Trots detta finns det idag både uppdrag<br />

som ska realiseras och pengar som ska spenderas<br />

inom just mtb.<br />

Hur gör då den kommunala friluftssamordnaren<br />

eller regionala destinationsutvecklaren?<br />

– Ett första steg är förstås att kontakta oss på Cykelfrämjandet.<br />

Vi bär alla med oss olika uppfattningar<br />

och det är viktigt att satsningar inte grundas på förutfattade<br />

meningar, konstaterar Fredric.<br />

Det svenskaste vi har, allemansrätten och frågor<br />

som rör denna fantastiska rättighet, är också något<br />

som Hugo och Fredric arbetar med. <strong>Cykling</strong> ingår som<br />

en självklar del inom allemansrätten men det finns<br />

många, inte bara cyklister, som inte har så bra koll på<br />

vad detta innebär. Det finns också viktiga frågor om<br />

till exempel elcyklar (som idag inte omfattas av allemansrätten)<br />

som belyser behovet av en uppdatering.<br />

– Det är lätt att missa, bland alla satsningar på<br />

bikeparks, att den allemansrättsliga friluftscyklingen<br />

på stigar står för drygt 80 procent av stigcyklingen i<br />

Sverige idag. Det är där, i sin närmsta skog, som<br />

människor hittar magin med stigcykling. Uppmärkta<br />

och kvalitetssäkrade leder är viktiga, men arbetet<br />

med dessa får inte gå ut över allemansrätten, säger<br />

Hugo avslutningsvis.<br />

LITEN ORDLISTA<br />

Mtb – förkortning av mountainbike<br />

Stigcykling – det man använder en mtb till, cykla på stigar<br />

IMBA – förkortning av International Mountain Bicycling<br />

Association<br />

26 tum – mått på hjulstorlek, idag är antingen 29, eller<br />

27,5 tum standard inom mtb.<br />

Enduro – en av många tävlingsformer inom mtb<br />

Bikeparks – område med cykelbanor, oftast med lift<br />

Pumptracks – cykelbana med små gupp/hopp där fart<br />

genereras utan att trampa<br />

Trails – det engelska ordet för stig<br />

FOTO: HUGO RÖJGÅRD<br />

14


Under hösten gjorde Hugo ett studiebesök<br />

i Vålådalen som en del av projektet<br />

Fjällvett för stigcyklister.<br />

FRILUFTSCYKLING<br />

FREDRIC PIPER<br />

PROJEKTLEDARE<br />

STIGCYKLING<br />

Jag är upplevelseorienterad cyklist<br />

som försöker klämma in mitt cyklande<br />

i vardagen för att möjliggöra tid med<br />

familj och vänner. Som tur är delas<br />

intresset i både familj och vänskapskrets.<br />

Jag är 45 år, gift och två barn<br />

och bor med familjen i en liten by i<br />

Skåne. Jag är utbildad civilekonom,<br />

har jobbat i många år i ledande befattning<br />

inom privat markförvaltande, men<br />

sadlade om för snart tio år sedan för<br />

att jobba idéburet kring cykel- och<br />

mtb-utveckling vilket jag brinner för.<br />

HUGO RÖJGÅRD<br />

PROJEKTLEDARE<br />

STIGCYKLING<br />

Jag är uppvuxen på en liten ö i<br />

Stockholms skärgård där alternativ till<br />

cykeln inte fanns. Idag är jag cykelnörd<br />

och har tidigare jobbat i cykelbutik<br />

och gjort resereportage om cykling.<br />

Jag tävlar i enduro (mtb) och älskar att<br />

uppleva nya platser på cykeln, helst i<br />

sällskap av goda vänner. På sidan av,<br />

när jag hinner, skriver och testar jag<br />

prylar för happyride.se. Cykelfrämjandet<br />

blir mitt fjärde(!) främjande, ett<br />

annat var Graffitifrämjandet som jag<br />

var med och grundade och drev i tio<br />

år. Jag bor strax intill Nackareservatet<br />

med min fru och två barn. Vi har just<br />

skaffat ett litet hus i Järvsö också, så<br />

nu blir det mer cykling (och skidåkning)<br />

för hela familjen.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 15


ETT MEDVETET VAL<br />

Hur klarar man egentligen av att fortsätt cykla när kroppen skriker efter sömn, mat eller<br />

bara några minuters vila? Fråga Anna Lindén som är ultracyklist. Det är något speciellt<br />

med att testa sina egna gränser, säger hon till <strong>Cykling</strong>. Text: Elisabet Wahl<br />

Anna testar, tänjer<br />

och korsar gränser<br />

et finns många olika typer av cyklister:<br />

de som cyklar till jobbet, de som cyklar i<br />

skogen och de som cyklar långt. Så har vi<br />

gruppen som cyklar ännu längre, både i<br />

timmar och i mil. Ultracyklisterna. Deras tävlingar<br />

är något utöver det vanliga.<br />

– Man kan väl säga att de går ut på att cykla riktigt<br />

långt och sova väldigt lite, förklarar Anna Lindén.<br />

Och med långt menas att varje etapp kan vara<br />

mellan 20 och 40 mil. Dessutom är upplägget något<br />

helt annat än många andra tävlingar: Här förväntas<br />

du klara dig själv.<br />

– Du måste fixa mat och boende. Du får inte<br />

bestämma att en kompis bjuder dig på kaffe eller<br />

dyker upp med reservdelar. Vill du bo på hotell får du<br />

såklart det, men man kan också sova ute och ha med<br />

sig all packning på cykeln. Det spar tid!<br />

Anna Lindén gillar att vara självständig<br />

och bor därför oftast utomhus<br />

längs vägarna. Det blir med andra ord<br />

mycket packning.<br />

– Jag har en cykelväska bakpå och<br />

en framför styret. Så är det en på<br />

ramen och två till små under styret<br />

för godis. I väskorna har jag saker att<br />

fixa cykeln med, alltid regnkläder,<br />

rejält med batteripack så att jag kan<br />

ladda cykeldatorn och mobilen. Tält,<br />

sovsäck och liggunderlag. Sedan<br />

lyxar jag till det och har med mig extra<br />

cykelbyxor. Och så godis. Massor med<br />

godis och sådant som innehåller fett,<br />

salt och kolhydrater.<br />

Chips är en nödvändig del<br />

av packningen. Det gäller<br />

att få i sig salt, socker och<br />

fett för att orka.<br />

”Man kan väl säga att det<br />

går ut på att cykla riktigt<br />

långt och sova väldigt lite”<br />

Delar av loppet Pan Celtic går ibland nära den irländska kusten.<br />

Anna Lindén hittade hem i ultracyklingen<br />

för bara några år sedan,<br />

men har redan haft stora framgångar.<br />

Förra sommaren kom hon trea i Pan<br />

Celtic Race som omväxlande går på<br />

Irland, i England, Skottland och i<br />

16 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


ETT MEDVETET VAL<br />

Viktigt med stadiga mellanmål<br />

när man cyklar långt.<br />

Sova får man göra vid vägkanten<br />

när det behövs.<br />

Anna kom trea i Pan Celtic Race sommaren 2021, en tävling som sträcker<br />

sig över Irland, England, Skottland och Wales.<br />

Wales. Hon har också deltagit i Sverigetempot<br />

som börjar vid Riksgränsen<br />

och avslutas 210 mil och 210 timmar<br />

senare i Skåne.<br />

– Man får se hela Sverige, i början är<br />

det fjäll och på slutet cyklar man bland<br />

rapsfält. På Irland upplever man både<br />

fårhagar och gröna ängar och klippbranter<br />

som stupar ner i havet.<br />

Men självklart är loppen jobbiga<br />

också. En riktigt tuff stund kom under<br />

Pan Celtic då hon sköt cykeln framför<br />

sig i smådassigt väder i en lång uppförsbacke<br />

på Irland och kände att<br />

hoppet om att klara etappen på utsatt<br />

tid var borta.<br />

– Det var så tungt. Men jag har lärt<br />

mig att verkligen ta reda på vad det är<br />

jag behöver: Är jag trött, är jag hungrig<br />

eller vad behöver jag? Jag kom fram<br />

till att jag behövde sömn och tog 45<br />

minuters tupplur vid vägkanten och<br />

vaknade jättepigg.<br />

Och här någonstans kommer vi<br />

in på vad det är som fått henne att<br />

stanna kvar i ultracyklingen.<br />

– Jag älskar verkligen att cykla, men<br />

också att testa mina gränser. Hur långt<br />

kan jag cykla utan att sova? Hur är det<br />

att cykla på natten? Jag tror att man<br />

både måste gilla att lösa problem och<br />

att vilja fortsätta när det är tungt. Att<br />

hitta sitt nya normala. Det triggar mig.<br />

Andra typer av cykeltävlingar skiljer<br />

sig en del från ultratävlingar. Hela den vanliga<br />

apparaten med följebilar, vätskekontroller och<br />

reservcyklar får ultracyklandet att framstå som rätt<br />

spartanskt. Om Anna Lindén fick bestämma borde<br />

cykelsporten fundera på vart den är på väg egentligen.<br />

Inte minst på hur den påverkar miljön.<br />

– I mer kända tävlingar som Tour de France eller<br />

SM har man följebilar som nästan alla är fossil drivna.<br />

Varje lag har bilar med reservcyklar som kör efter<br />

cyklisterna, plus den som filmar på nån fossildriven<br />

MC. Det blir väldigt mycket biltrafik och utsläpp<br />

under en tävling. <strong>Cykling</strong> som i grunden är hållbart,<br />

blir istället både miljöskadligt och ohälsosamt.<br />

Vad kan man själv göra då för att minska sitt<br />

miljöavtryck som cyklist? Anna Lindén lyfter bland<br />

annat fram det faktum att cyklingen blivit allt mer<br />

av en materialsport och tycker att det finns stora<br />

vinster att göra där.<br />

– Alla som cyklar kan lära sig att laga slang och<br />

däck istället för att köpa nytt vid varje punka. Att<br />

vårda cykelns rörliga delar gör dessutom att de håller<br />

längre. Välj miljömärkt avfettning och rengöring.<br />

Köp kläder av återvunnet material och lämna in kläder<br />

för reparation. Har du kraschat din kolfiberram?<br />

Kolla företag som kan laga den. Ta tåget på cykelresan,<br />

byt din fossila följebil mot eldrift. Och ta en<br />

vegoburgare!<br />

Till sist, om man tycker att det här låter som<br />

något att testa. Hur börjar man?<br />

– Det finns klubbar, till exempel Randonneur Stockholm,<br />

som ordnar lopp. Men man kan också testa på<br />

egen hand. Till exempel bestämma sig att nu ska jag<br />

vara ute i 12 timmar. Eller så sätter man ett mål. Nu<br />

ska jag cykla till mormor som bor 25 mil bort. Det är<br />

bara att ge sig ut!<br />

ANNA LINDÉN<br />

Ålder: 42<br />

Bor: Stockholm<br />

Gör: Jobbar som projektledare inom Stockholms<br />

stad med klimatpolitik, med fokus på transporter.<br />

Min första cykel: Jag tror det var en röd liten cykel<br />

som jag hade när jag var fyra-fem år. Jag minns<br />

frihetskänslan när vi kunde ta bort stödhjulen.<br />

Vill du höra mer om Anna? Häng med på digital<br />

cykelträff 7 december. Läs mer på sid 20.<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 17<br />

FOTO: PAN CELTIC RACE SERIES


IKONEN<br />

En lastbar<br />

pionjär<br />

Text och urval: Henrik Rex Jakobsson<br />

SCO Long John <strong>2022</strong><br />

Innan massbilismens intåg efter andra världskriget sköttes lättare transporter<br />

ofta av unga bud på lastcykel. Dessa ungdomar kallades för ”schasar” i Sverige<br />

och ”svajer” i Danmark.<br />

Större svenska cykelfabrikanterna tillverkade vid denna tid gärna både<br />

trehjuliga flakcyklar och tvåhjuliga transportcyklar med ordentliga lastrack.<br />

Dessa hade direktverkande styrning, det vill säga styret var fäst direkt på<br />

framgaffeln eller i ett svängbart flak.<br />

I Danmark var dock en annan konstruktion populär. Där ställdes lasten på<br />

ett rack eller ”låda” mellan en lodrät styrstång och en framflyttad framgaffel.<br />

Styrningen överfördes via dubbla stag under lastytan. Detta gav stabilitet<br />

genom en låg tyngdpunkt och därmed möjlighet att lasta över 100 kg.<br />

Konstruktionen kallas i Holland för ”bakfietz” vilket betyder lådcykel.<br />

”Long John” uppfanns 1929 av dansken Morten Rasmussen Mortensen och<br />

masstillverkades senare av olika danska märken. SCO, som var störst, tillverkar<br />

faktiskt Long John ännu idag (se bild). I Sverige gjorde Monark en tid samma<br />

cykel. Uppdaterade versioner på modellen ses numera allt oftare med danska<br />

Bullitt som ett gott exempel.<br />

En dansk ”svajer”.<br />

18 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


Hallå<br />

där!<br />

Peppe Hämeenniemi, vilka är<br />

dina bästa tips för vintercykling<br />

med lastcykel?<br />

– Att cykla med lastcykel på vintern är<br />

egentligen ganska lätt, och i många fall så är<br />

det säkrare än att cykla på en vanlig cykel. På<br />

en tvåhjulig lastcykel så har du mycket bättre<br />

stabilitet än på en vanlig cykel, och skulle<br />

framhjulet släppa i en isig kurva så är det<br />

två meter längre fram och det är lättare att<br />

hantera. En trehjulig cykel är helt fantastisk<br />

vid halt och isigt väglag. Här är mina bästa<br />

tips inför vintersäsongen:<br />

Serva cykeln och se till att kedja,<br />

växlar och bromsar är i bra skick.<br />

Olja och smörj där det behövs. Ett<br />

extra tips är att se till att broms- och växelvajrarna<br />

är smorda så hålls vatten borta och de<br />

får svårare att frysa.<br />

Dubbdäck är en riktigt bra sak,<br />

och det finns numer dubbdäck i<br />

alla storlekar. Då de flesta lastcyklar<br />

har elassistans och då känns det inte lika<br />

tungt som på en vanlig ”köttcykel”. Då lastcyklar<br />

har högre vikt rekommenderar jag att man<br />

har maximalt däcktryck. Vid för lågt däcktryck<br />

viker sig dubben ner och äter sig igenom<br />

innerslangen vilket orsakar punktering.<br />

Klä dig och eventuella passagerare<br />

varmt. Är det barn i lådan så rekommenderar<br />

jag ett bra vindskydd för<br />

att undkomma köldeffekten av fartvinden. Barnen<br />

sitter still och rör sig inte som du gör, så de kan<br />

behöva mer kläder än vad du behöver. Att ha en<br />

extra filt, åkpåse, gammal sovsäck eller en avlagd<br />

gammal vinterrock i lådan är alltid bra. För riktigt<br />

små barn kan en varmvattenflaska vara bra för att<br />

hjälpa dem att hålla värmen.<br />

MEDLEM<br />

Förvara cykeln i garage eller under<br />

tak. Is och fukt är de vanligaste<br />

orsakerna till att växlar och bromsar<br />

krånglar under vintern, speciellt om du har<br />

utanpåliggande växlar. Har växlarna fryst kan<br />

det vara bra att ha cykeln inne så det hinner<br />

tina och torka.<br />

Ta alltid in batteriet. Batterier mår<br />

inte bra av kyla och du kommer<br />

se din räckvidd minska drastiskt<br />

när batterier är kallt. Ladda aldrig om själva<br />

batteriet varit ute i minusgrader, om cellerna är<br />

under noll grader kan de ta skada.<br />

En tvåhjulig lastcykel kan upplevas<br />

som lite orolig på snöigt<br />

underlag då den är förhållandevis<br />

lätt där fram och inte får lika bra grepp som<br />

bakhjulet. Se till att lägga väskor och annat<br />

längst fram för att få bättre grepp.<br />

Peppe Hämeenniemi är ordförande i<br />

Cykelfrämjandet Västerås och en inbiten<br />

lastcyklist.<br />

TÄVLING<br />

Ge bort ett<br />

medlemskap i<br />

Cykelfrämjandet<br />

och vinn en bok<br />

Just nu kan du ge bort ett medlemskap<br />

i Cykelfrämjandet i julklapp och vinna<br />

boken Cykelturer i Sverige.<br />

Cykelturveckan<br />

i Vadstena 6–11<br />

augusti 2023<br />

Save<br />

the<br />

date!<br />

Så här gör du:<br />

1. Ge bort ett medlemskap i Cykelfrämjandet.<br />

2. Skriv varför du valt att ge bort ett medlemskap och mejla<br />

din motivering till redaktion@cykelframjandet.se.<br />

Gör det senast den 31 december.<br />

Läs mer på sida 23 om hur du ger bort ett medlemskap för<br />

endast 125 kr. Där hittar du också fina julkort att klippa ut.<br />

Vi lottar ut fem böcker och meddelar vinnarna via mejl.<br />

Cykelfrämjandets klassiska Cykelturvecka 2023 kommer att vara<br />

i Vadstena i Östergötland 6 –11 augusti. Redan nu kan du boka<br />

datumen i kalendern. Mer information kommer under våren.<br />

Håll dig uppdaterad på cykelframjandet.se/cykelturveckan<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong> 19


MEDLEM<br />

”80 procent är för en utformning av<br />

innerstadens trafik som är mer restriktiv<br />

när det gäller biltrafik och bilparkering”<br />

”Ledig yta” är sedan länge slut i<br />

innerstäderna och istället råder<br />

det hård konkurrens om denna<br />

ändliga resurs. Innerstadens yta<br />

behöver omfördelas, skriver Georg<br />

Krüger, styrelseledamot i Cykelfrämjandet<br />

Malmö-Lund.<br />

Amsterdam, Barcelona, Paris, Oslo<br />

och flera av kontinentens turistpärlor<br />

och metropoler har insett värdet av att<br />

skapa täta, attraktiva, hälsosamma<br />

och levande innerstäder med människan<br />

i fokus. Detta betyder i praktiken<br />

att skapa närhet och ge plats åt sådant<br />

som uteserveringar, gatuträd och<br />

vegetation, parker, torg och andra former<br />

av mötesplatser, liksom att affärer,<br />

sjukvård och skolor ska finnas inom<br />

cykel- och gångavstånd.<br />

Dessutom behöver städer upplåta<br />

ytor för att hantera det förändrade<br />

klimatet som förväntras ge kraftigare<br />

regn och varmare somrar, till exempel<br />

skuggande stadsträd och grönytor<br />

som tål att översvämmas.<br />

Eftersom ytan i innerstäderna är<br />

konstant betyder det att den behöver<br />

omfördelas från den ytkrävande<br />

och bullrande privatbilen med gatuparkering<br />

till yteffektiva och tysta<br />

transportmedel, som gång, cykel och<br />

kollektivtrafik.<br />

Med färre bilar i innerstaden och<br />

lägre hastigheter ökar tillgängligheten<br />

för cykling på alla gator och folklivet<br />

ökar.<br />

En kraftig minskning av bilismen<br />

i Malmös innerstad är en förutsättning<br />

för att stadskärnan ska bli mer<br />

attraktiv.<br />

Redan 2014 konstaterades att de<br />

allra flesta Malmöbor vill ha mindre<br />

biltrafik i stadskärnan.<br />

Undersökningen Invånarnas syn<br />

på den framtida trafiken i Malmös<br />

innerstad som gjordes av Statens vägoch<br />

transportforskningsinstitut, slog<br />

fast att ”80 procent av Malmös invånare<br />

är för en utformning av innerstadens<br />

trafik som är mer restriktiv när<br />

det gäller biltrafik och bilparkering<br />

än vad som är fallet idag. Närmare<br />

hälften av Malmös invånare stödjer<br />

långtgående förändringar där fotgängare,<br />

cyklister och kollektivtrafik<br />

prioriteras högt.”<br />

Även om det skett mycket på senare<br />

år, behandlar stadens styrande politiker<br />

fortfarande cyklismen som en<br />

efterkonstruktion till bilinfrastrukturen.<br />

Bilismen är normen trots alla<br />

formuleringar i översiktsplan och<br />

trafikprogram att det inte ska vara så.<br />

Cykelfrämjandet Malmö-Lund föreslår<br />

därför:<br />

• Sänkt hastighet i innerstaden till 30<br />

km/h.<br />

• Förbud för genomfartstrafik för<br />

privatbilar genom innerstaden.<br />

Det behövs en cirkulationsplan där<br />

trafiken i största möjliga mån leds<br />

runt innerstaden.<br />

• Huvudleder i Malmös innerstad<br />

smalnas av från fyra till två filer eller<br />

får en bussfil och blir till stadsgator.<br />

• Pollare eller vegetation – för att<br />

stoppa genomfartstrafik för bil på<br />

fler kvartersgator.<br />

• Fler enkelriktade gator för bil, med<br />

cykling mot enkelriktat.<br />

• 80 procent av den parkering som<br />

sker på markplan i innerstaden tas<br />

bort fram till 2030. Bilar hänvisas<br />

till p-hus.<br />

Georg Krüger, styrelseledamot i<br />

Cykelfrämjandet Malmö-Lund och<br />

engagerad i cykelpolitiska gruppen.<br />

Debattartikeln publicerades första<br />

gången i Sydsvenskan <strong>2022</strong>-09-26<br />

Årsmöte 22–23 april<br />

Hör av dig till din lokala krets om du vill vara ombud på årsmötet.<br />

Mer information om tid och plats kommer.<br />

DIGITAL CYKELTRÄFF 7 DECEMBER<br />

Ultracykling – vad motiverar<br />

och hur förbereder man sig?<br />

Cykelfrämjandets digitala cykelträff gästas av ultracyklisten Anna<br />

Lindén. Vad är fascinationen med att cykla långt under tidspress? Och<br />

hur förbereder man sig? Vi ses 7 december kl 19.00–20.30 på Zoom!<br />

Läs mer och anmäl dig på cykelframjandet.se/digital-cykeltraff<br />

Växla till autogiro!<br />

Nu kan du betala årsavgiften för ditt medlemskap i Cykelfrämjandet<br />

med autogiro. Du ansöker enkelt via Mina sidor. Gå till<br />

Ansök om autogiro, fyll i dina uppgifter digitalt och signera<br />

med BankID. Nästa årsavgift kommer därefter dras automatiskt<br />

från ditt konto. Våra medlemskap sträcker sig över ett<br />

kalenderår, och nästa förnyelse sker därför vid årsskiftet. Årsavgiften<br />

för 2023 är 295 kr och då dras hela summan på en gång.<br />

cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

20 <strong>Cykling</strong> nummer 4-<strong>2022</strong>


MEDLEM<br />

Medlems erbjudanden<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet får du erbjudanden som gör det lättare, roligare och<br />

lite billigare att cykla mer. Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor<br />

eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkod till aktuella<br />

erbjudanden. Läs mer på cykelframjandet.se/erbjudanden.<br />

Du vet väl att du som medlem har gratis olycksförsäkring via Folksam när du<br />

cyklar? Dessutom kan du ta del av Cykelfrämjandets egna kurser, cykelturer och<br />

aktiviteter. Trevlig cykling!<br />

25% PÅ HOUDINIS HELA SORTIMENT<br />

Upptäck Houdinis kvalitetskläder.<br />

Den här säsongen är 100% av tygerna<br />

återvunna, återvinningsbara,<br />

förnybara, biologiskt nedbrytbara eller<br />

Bluesign-certifierade. Som medlem i<br />

Cykelfrämjandet får du 25% rabatt på<br />

hela sortimentet. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 december <strong>2022</strong> och kan inte<br />

kombineras med andra rabatter.<br />

houdinisportswear.com<br />

20% PÅ HÖVDING<br />

Cykla säkert med frihetskänsla! Möt<br />

hösten med Hövding – nu med 20% rabatt<br />

för dig som är medlem i Cykelfrämjandet.<br />

Du sparar 700 kr (ord pris 3499 kr).<br />

Erbjudandet gäller till och med 31<br />

december <strong>2022</strong> och kan inte kombineras<br />

med andra erbjudanden.<br />

hovding.se<br />

15% PÅ HANDGJORDA CYKELVÄSKOR<br />

L’ateljé tillverkar cykelväskor i liten skala i<br />

Östergötland, både till cykelpendlaren och<br />

till äventyraren. Välj mellan flera modeller<br />

– nu med 15% rabatt för dig som är medlem<br />

i Cykelfrämjandet. Erbjudandet gäller till<br />

och med 31 december <strong>2022</strong>.<br />

Sök på @latelje.bags i sociala medier eller skriv<br />

till latelje@outlook.com.<br />

RABATT PÅ CYKELPAKETRESOR<br />

Som medlem i Cykelfrämjandet hittar<br />

du alltid förmånliga erbjudanden på<br />

cykelpaketresor hos Sweden by Bike.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ CYKELKARTOR<br />

Du som är medlem i Cykelfrämjandet<br />

får 15% på Cykelkartan från Norstedts<br />

förlag. Kartserien täcker Götaland, stora<br />

delar av Svealand samt området runt<br />

Siljan. Erbjudandet gäller till och med<br />

31 december <strong>2022</strong> och gäller ej redan<br />

nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

15% PÅ REGNSKYDD OCH VÄSKOR<br />

Som medlem hos Cykelfrämjandet får<br />

du just nu 15% rabatt på alla produkter<br />

i kategorin Väskor och regnskydd hos<br />

Sweden by Bike. Erbjudandet gäller<br />

till och med 31 december <strong>2022</strong> och gäller<br />

ej redan nedsatta varor.<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden<br />

Logga in på ”Mina sidor” via cykelframjandet.se/mina-sidor eller mejla till medlem@cykelframjandet.se för att få kampanjkoder till aktuella erbjudanden.


KRÖNIKA<br />

Maria Soxbo. Foto: Appendix Fotografi<br />

Hej då bilnormen, länge leve cykeln!<br />

Låt oss göra ett litet tankeexperiment.<br />

Tänk dig en stor, myllrande europeisk<br />

stad. Rödljus, reklamaffischer, skyltfönster,<br />

neonskyltar och tutande bilar.<br />

Ser du den framför dig?<br />

Nästa steg är att föreställa dig<br />

att var femte bil är en cykel istället.<br />

Ljudnivån sänks genast några snäpp.<br />

Det blir lite mer plats på gatorna, lite<br />

lugnare.<br />

Nu tar vi det hela längre. Föreställ<br />

dig att du plockar bort minst 7 av 10<br />

parkeringsplatser längs gatorna – poff.<br />

Vad händer då? Det blir mycket mer<br />

plats för cyklister som dig och mig. För<br />

fotgängare, hundägare, barnvagnar.<br />

Antalet bilar minskar direkt, för vem<br />

skulle ens vilja ta bilen om det knappt<br />

finns någonstans att parkera den? Nej,<br />

det är nog bäst att cykla istället. Vi hör<br />

sorlet från kaféer, tempot saktar ner<br />

och luften blir ren och klar.<br />

Redan nu känns staden helt annorlunda,<br />

visst! Men varför nöja sig där,<br />

när vi kan förbjuda bilen helt? Okej,<br />

räddningstjänst, sopbilar och varutransporter<br />

måste få rulla omkring.<br />

Och bussar, alla klarar inte att ta sig<br />

fram till fots eller cykel. Men personbilarna,<br />

som det oftast sitter en person<br />

i och som ändå står parkerade 95 procent<br />

av sin livstid? De är inte välkomna<br />

längre. Vad skulle hända då?<br />

Planteringar, uteserveringar och<br />

lekande barn skulle ta över. Rullatorer<br />

och rullstolar skulle ta sig fram lättare<br />

utan trottoarkanter, och det skulle<br />

i princip vara helt riskfritt att cykla!<br />

Inga bildörrar som riskerar att slås upp<br />

i vår väg, inga avgaser som förorenar<br />

luften. Vi skulle till och med kunna<br />

höra fågelkvitter mitt i stan.<br />

Låter det som en utopi? Ja, kanske.<br />

Men samtidigt finns detta redan idag.<br />

I Köpenhamn står cyklisterna för 21<br />

procent av alla resor som är kortare än<br />

en mil – var femte alltså. Den genomsnittlige<br />

köpenhamnsbon cyklar tre<br />

kilometer om dagen, och 44 procent<br />

av alla danska barn cyklar till skolan.<br />

(65 procent om skolan ligger max tre<br />

kilometer bort.)<br />

I Paris kommer 72 procent av alla<br />

parkeringsplatser att försvinna till<br />

2024. Floden Seines stränder ska bli<br />

bilfria, paradgatan Champs Elysées<br />

(idag åtta filer av plåtgröt) ska bli en<br />

”extraordinär trädgård” och den franska<br />

huvudstaden ska modelleras om<br />

efter konceptet 15-minute city – där<br />

alla medborgare ska kunna tillgodose<br />

sina vardagsbehov (skola, vård,<br />

omsorg, mathandling etc) på högst 15<br />

minuters gång- eller cykelväg.<br />

Och till den prisbelönta spanska<br />

staden Pontevedra är inflyttningen<br />

konstant, trots att den egentligen<br />

ligger i en avbefolkningsregion. Koldioxidutsläppen<br />

har sjunkit med 70<br />

procent och ingen har dött i trafiken<br />

sedan 2009. Varför? Ja, du gissade rätt<br />

– stadskärnan är bilfri.<br />

Bilen är norm i nästan alla moderna<br />

samhällen idag – men inget säger att<br />

det måste vara så. Eller ens att vi vill<br />

ha det så. Enligt forskning kostar varje<br />

kilometer som vi tar oss fram med bil<br />

samhället 1,50 kronor. Väljer vi cykeln<br />

tjänar samhället istället 1,40 kr – pengar<br />

som kan göra nytta för fler. Utsläppen<br />

sjunker, och vi får betydligt lättare att<br />

nå klimatmålen. Men framför allt blir<br />

vi friskare, tryggare, gladare och trivs<br />

bättre där vi bor. Det är win-win – och<br />

det är dags att Sveriges städer också<br />

fattar beslut om att skapa framtidens<br />

samhälle. Det som är byggt för människan<br />

– inte bilen. När börjar vi?<br />

Maria Soxbo är frilansjournalist,<br />

föreläsare, författare och medgrundare<br />

av Klimatklubben. Hon är aktuell med<br />

boken Ställ om! Allt att vinna på ett<br />

klimatsmart liv (Norstedts).<br />

Källor hittar du på cykelframjandet.se/nyheter/<strong>2022</strong>/11/25/<br />

hejda-bilnormen-lange-leve-cykeln/<br />

22<br />

<strong>Cykling</strong> nummer 3-<strong>2022</strong>


HÄR FÅR DU ETT MEDLEMSKAP*<br />

I CYKELFRÄMJANDET 2023!<br />

Cykelfrämjandet jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar<br />

mer året om. Som medlem får du dessutom:<br />

Olycksfallsförsäkring när du cyklar.<br />

Fyra nummer av medlemstidningen <strong>Cykling</strong> hem i brevlådan.<br />

Tillgång till medlemserbjudanden och massor av aktiviteter.<br />

Välkommen in<br />

i cykelrörelsen!<br />

God Jul .................................<br />

Ge bort ett<br />

medlemskap i<br />

Cykelfrämjandet<br />

Önskar ..................................<br />

*Medlemskapet behöver aktiveras för att gälla!<br />

Mejla din postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 februari 2023.<br />

Gör det direkt genom att scanna QR-koden:<br />

God jul<br />

och hurra,<br />

med fler<br />

på cykel<br />

blir världen<br />

bra!<br />

Just nu för endast 125 kr (ord. pris 275 kr).<br />

Din julgåva stödjer vårt arbete med att<br />

göra cykling tryggt och smidigt året om.<br />

<strong>Cykling</strong> är mer än bara transport – det<br />

gynnar hälsan, miljön och plånboken.<br />

Cykeln ger frihet!<br />

Skriv ditt för- och efternamn samt gåvomottagarens<br />

namn på kortet. Gåvomottagaren<br />

kan sedan aktivera sitt medlemskap genom<br />

att mejla till medlem@cykelframjandet.se.<br />

En faktura skickas då till dig. Alternativt gå in<br />

på cykelframjandet.se/ge-bort-ett-medlemskap<br />

för att ta del av julerbjudandet till och med<br />

31 december. Gäller endast nya medlemmar.<br />

HÄR FÅR DU ETT MEDLEMSKAP*<br />

I CYKELFRÄMJANDET 2023!<br />

Cykelfrämjandet jobbar för en hållbar framtid där fler cyklar<br />

mer året om. Som medlem får du dessutom:<br />

Olycksfallsförsäkring när du cyklar.<br />

Fyra nummer av medlemstidningen <strong>Cykling</strong> hem i brevlådan.<br />

Tillgång till medlemserbjudanden och massor av aktiviteter.<br />

Tack för att<br />

du cyklar!<br />

God Jul .................................<br />

Önskar ..................................<br />

*Medlemskapet behöver aktiveras för att gälla!<br />

Mejla din postadress, mobilnummer och personnummer till<br />

medlem@cykelframjandet.se senast 28 februari 2023.<br />

Gör det direkt genom att scanna QR-koden:


RETURADRESS:<br />

Cykelfrämjandet<br />

Box 3<br />

101 20 Stockholm<br />

Årets säkraste<br />

julklapp<br />

Hövding är den perfekta julklappen till den du<br />

verkligen bryr dig om. Just nu får du som medlem<br />

i Cykelfrämjandet 20% rabatt på Hövding på<br />

cykelframjandet.se/erbjudanden. Erbjudandet<br />

gäller hela <strong>2022</strong> och kan inte kombineras med<br />

andra erbjudanden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!