Views
11 months ago

Pharma Turkey Ocak Şubat 2018

4- Sizin için Türkiye

4- Sizin için Türkiye pazarının dünyadaki yeri neresi? Türkiye pazarı için yatırımlarınızdan bahseder misiniz? 2013 yılına kadar aile şirketi olan Pierre Fabre, daha çok Fransa pazarına odaklanırken, 2013 yılı sonrası vakıfa devredildikten sonra dış pazarlara daha çok açılmıştır. Türkiye’deki birçok ilaç firması karlılıklarının düşmesi sonrası ekip küçültmelerine giderken, Pierre Fabre Türkiye’nin hedefinde, 2017’de başlatılan Pfizer işbirliği gibi, farklı firmalarla işbirliği ile daha da büyümeyi hedeflemektedir. Onkolojide yıllardır meme ve akciğer kanserine yönelik ürünümüzün yanında bu yıl itibarı ile üretelyal (mesane) tümörlerine yönelik ürünümüzün lansmanı ile Onkoloji portföyümüz de genişlemiştir, önümüzdeki yıllarda malign melanom ile ilgili yenilikçi bir ajan ile daha da genişleyecektir. Diğer ekiplerimiz için de bir taraftan lokal üretimli ürün iş birlikleri, diğer taraftan Pierre Fabre’nin özellikle Tüketim Sağlığı için olan yüzlerce ürününden portföyümüzü tamamlayan ürünleri seçerek dengeli bir portföy ile büyümeye devam edeceğiz. 5- Onkolojinin hangi alanlarında faaliyet gösteriyorsunuz ve kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz? Pierre Fabre Onkoloji olarak Türkiye’de 2004 yılından beri Metastatik Meme Kanseri ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tedavisinde etkin olarak kullanılan Vinorelbine etken maddeli ürünümüzün intravenöz ve oral formlarıyla onkoloji pazarında yer almaktayız. Kanser tedavisinin zorlu bir süreç olması sebebiyle hastalar hem ruhsal hem de fiziksel olarak yıpranmaktadırlar. Ürünümüzün oral formu sayesinde hastalara evde kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Böylelikle intravenöz uygulamanın kaygıları ortadan kalkmakta, hastaların tedavi almayı beklerken, tedavi alırken ve yolda geçirdikleri zaman azalmakta, ve herşeyden öte kişiler kanser hastası olmanın getirdiği yükten kurtularak sosyal hayatlarına, sevdiklerine ve kendilerine daha çok zaman ayırma olanağına kavuşmaktadırlar. Ayrıca 2017 yılı sonu itibarı ile Vinflunin etken maddeli ürünümüz de ileri evre veya metastatik ürotelyal kanserli hastaların 2. basamak tedavisine yönelik kullanıma sunulmuştur. Toulouse Oncopole Kampüsünde yer alan Pierre Fabre Araştırma ve Geliştirme merkezi seçkin araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır. Pierre Fabre Onkoloji, hastaları merkez alan yaklaşımıyla yaklaşık 30 yıldır onkoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir, köklerinden aldığı güçle; yenilikçi ve etik firma anlayışıyla pazarda yerini almaktadır. 6- Bildiğimiz kadarı ile ürünleriniz merkeziniz olan Fransa’dan geliyor. Türkiye’de bir üretim merkezi kurmayı düşünüyor musunuz? Ülkemizdeki yerli üretim merkezlerinde üretilen iki ilacımız var. Yeni bir üretim merkezi kurmak yerine, üretimleri Avrupa standartlarında olan yerli üretim tesisleri ile işbirliği yapıyoruz. İleride, Türkiye’de büyümemize paralel olarak durumumuzu tabii ki tekrar değerlendirebiliriz. in Basic Products, we are promoting iron and iron + folic acid preparation and overactive bladder product. All these products are manufactured in Turkey. In Oncology group, we have imported products for treatment of lung, breast tumors as well as the newly added product for bladder tumors. In our Consumer Health group, we have over 35 import products, mostly oral care. This year, this portfolio will be expanded much more with the addition of new products. 4- What is the position of the Turkish market in the world in your opinion? Could you please tell us about your investments for the Turkish market? Pierre Fabre, a family company until 2013, focusing mainly on the French market expanded more to foreign markets following its handover to the foundation in 2013. While many pharmaceutical companies in Turkey are downsizing due to declining profits, Pierre Fabre Turkey’ goal is to grow more through collaboration with different companies, like the collaboration with Pfizer commenced in 2017. In addition to our existing products intended for breast and lung cancer for many years, our oncology portfolio is expanded by the launch of our product for the treatment of ureteral (bladder) tumors; it will further expand in the coming years with the introduction of an innovative agent relating to malignant melanoma. For our other teams, we will continue to grow through collaborations for locally manufactured products as well as a balanced portfolio by selection of products, particularly from hundreds of Pierre Fabre Consumer Health products. 5- In which fields of oncology you are operating and how do you position yourself? As Pierre Fabre Oncology, we are present in the Turkish oncology market since 2004 with intravenous and oral forms of our Vinorelbine agent product effectively used in the treatment of metastatic breast cancer and non-small cell lung cancer. Since treatment of cancer is a difficult period, patients are wearied both psychologically and physically. Thanks to the oral form our product, home use convenience is provided for patients. Thus, the concerns about intravenous application are eliminated, the time spent by patients for waiting, medication and transport is reduced, and most important of all, people are relieved from the burden of being a cancer patient and get the opportunity to spare more time for their social life, their beloved ones and themselves. Moreover, as of 2017 yearend, our Vinflunine agent product intended for the 2nd phase treatment of advanced or metastatic ureteral cancer patients is introduced into use. Pierre Fabre R&D Center located in Toulouse Oncopole Campus hosts outstanding researches. 34 Pharma

7- Kadınlar çoğu zaman iş hayatında zorluklarla karşılaşmaktadır. Bir kadın olarak ilaç sektöründe olmanızın herhangi bir zorluğuyla karşılaştınız mı? Kadınlar, özellikle de anneler genellikle ailede özveride bulunan taraf oluyor. Ben eşimin işi nedeniyle 3 kez işimden ayrılmak durumunda kaldım. Birincisi aynı şirkette çalıştığımız için, birimizin ayrılması gerektiğinden benim ayrılmama karar verdik. Gerçi burada kadın olmamdan çok maaşı yüksek olanın kalmasına karar vermiştik. Diğer ikisi ise Rusya’ya gidişimiz ve dönüşümüz eşimin işi nedeniyle olmuştu. Giderken Türkiye’deki işimden, dönerken Rusya’daki işimden ayrılmak durumunda kalmıştım. Diğer taraftan her problemi fırsat olarak görürüm. Yine eşimin işi nedeniyle 6 yıl yaşadığımız Rusya’da, Rusya içi ve uluslararası görevlerim bana büyük tecrübe katmıştır. 8- Sizi rakiplerinizden ayıran, tercih edilmenizdeki en büyük sebep nedir? Kurucumuz Mösyö Pierre Fabre, dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kaliteli sağlık hizmeti ve ilaç erişimini arttırmak amacıyla firmamızı, Fransız hükümeti tarafından tanınan ve desteklenen vakıf şirketine dönüştürmüştür. Kaliteli sağlık hizmeti sağlamak üzere 15 ülkede 23 program yürütmektedir. Eczacı ve botanikçi olan Mösyö Pierre Fabre, ürünlerimizin botanik bahçelerimizde yetiştirilen bitkilerden geliştirilmesine öncülük etmiştir. Örneğin ülkemizde de bulunan kemoterapi ajanları Cezayir menekşesinden geliştirilmiştir. Bu doğal etken maddeleri kemoterapik ürünlerde bile tolere edilebilir yan etki profili sağlamaktadır. Pierre Fabre, 1200 farklı bitki türü içeren dünyanın en geniş kapsamlı botanik bahçesine sahiptir. Bitkisel ürünlerden üretilen ağız bakım ürünleri aynı zamanda yenilikçi ve sürekli geliştirilen geniş bir yelpazeye sahiptir. Örneğin insan sağlığında çok önemli yeri olan florsuz diş macunları ürünlerimizin yanı sıra, Pierre Fabre patentli Fluorinol maddesi sayesinde çocuk diş macunlarında çürüğe karşı da etkili koruma sağlamaktayız. Başta da belirttiğim üzere hasta ve tüketici merkezli yaklaşımı ile ağız bakım ve dermakozmetik dahil tüm ürünlerimiz sadece uzmanlar tarafından önerilip yalnızca eczanelerde satılmaktadır. Bu anlamda dünyada bu tarz faaliyet gösteren ilk ve tek firmayız. Türkiye’ye spesifik olarak da pek çok ilaç firmasının aksine, büyüme trendinde ve yatırım odağında olan bir uluslararası ilaç firmasıyız. With its patient oriented approach, Pierre Fabre Oncology is carrying out R&D activities nearly for 30 years and is playing a significant part in the market thanks to its innovative and ethical company understanding gained from its strong origin. 6- As far as we know, your products are imported from France, where your head office is located. Are you planning to establish a production center in Turkey? We have two drugs produced in domestic production centers in our country. Instead of establishing a new production center, we are collaborating with local production facilities manufacturing in European standards. In the future, we can certainly reevaluate our position in accordance with our growth in Turkey. 7- Women are confronting with difficulties in business life most of the time. As a woman in the pharmaceutical industry, did you face any difficulties? Women, particularly mothers usually constitute the sacrificing party in the family. I had to quit my job 3 times due to the job of my spouse. First, we decided my quittance since we were working in the same company and therefore one of us had to quit. Actually, the main reason here was our decision to keep the one with higher salary in place, rather than my being a woman . The other two were due to our relocation to and return from Russia depending on the job of my spouse. I had to quit from my job in Turkey when relocating and from my job in Russia when returning. On the other hand, I see every problem as a challenge. Also, my domestic and international duties in Russia where we lived for 6 years due to the job of my spouse provided great experience to me. 8- What is the main motive distinguishing you from your competitors and making you preferred? Our founder Monsieur Pierre Fabre has transformed our company into a foundation company acknowledged and supported by the French government for the purpose of increasing access to quality health services and medicament in the world and particularly in emerging countries. The company is conducting 23 programs in 15 countries to provide quality health services. Being a pharmacist and botanist, Monsieur Pierre Fabre pioneered the development of our products from the plants raised in our botanic gardens. For instance, chemotherapy agents, also found in our country, are developed from vinca rosea. These natural active agents provide tolerable adverse effect profile even in chemotherapy products. Pierre Fabre owns the widest ranging botanic garden consisting of 1200 different plant species. Oral care products manufacture from herbal products also have an innovative and continuously developed wide range. For instance, besides our non-fluoride toothpastes having a very important role in human health, we provide effective tooth cavity protection thanks to Pierre Fabre patented Fluorenol agent used in kids’ tooth pastes. As I already mentioned in the beginning, within the scope of patient and consumer oriented approach, all our products including oral care and dermo cosmetics are only recommended by specialists and sold only in pharmacies. In this regard, we are the first and only company in the world operating in such manner. Specific to Turkey, we are an international pharmaceutical company showing growth trend and focusing on investment, contrary to many pharmaceutical companies. Pharma 35

Beauty Turkey Mart-Nisan 2018
ECSForum Ocak 2018 Bülten
Matbaa & Teknik September 2018
Dijital Teknik September 2018
oto-gundem-dergi-ocak-sayısı
Ocak 2013 Aylık Bülten - Garanti Bankası
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2009
Schneider Electric'den Pozitif Elektrik - Ocak - Şubat 2008
2010 ocak gündem.indd - Çankaya Üniversitesi
Kobilife Ocak 2018