02.02.2018 Views

Aytek Sever - Panorama

Aytek Sever, Seçme Şiirler

Aytek Sever, Seçme Şiirler

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

PANORAMA


AYTEK SEVER<br />

Şair, çevirmen. 1981 yılında Bursa’da doğdu. Üniversite ve yüksek<br />

lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ’de tamamladı. E-<br />

kitap halinde yayımlayacağı, çeşitli alt kitaplardan oluşan Hiperbor,<br />

Siòn, Moto Perpetuo, Anka adlı şiir toplamlarının yanı sıra, yayımlanmış<br />

veya e-kitap halinde yayımlanacak olan Emerson (Yaşamın İdaresi),<br />

Thoreau (Doğa ve Yürüyüş Üzerine Seçme Denemeler), Whitman (Ben,<br />

Jack Engle; Çimen Yaprakları; Benliğimin Şarkısı), Kandinsky (Sesler),<br />

Tagore (Firari; Gitanjali; Meyve Hasadı), D. H. Lawrence (İnsanlar ve<br />

Öteki Yaratıklar) çevirileri vardır.


<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

PANORAMA


<strong>Panorama</strong><br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Kapak Resmi:<br />

‘Flammarion Gravürü’<br />

L’atmosphère: météorologie populaire, 1888<br />

1. Baskı:<br />

© İşaret Ateşi, Ocak 2018<br />

E-kitap olarak www.isaretatesi.com sitesinde yayımlanmıştır.<br />

Her hakkı saklıdır. Eserin tamamı veya bölümleri hiçbir yolla<br />

basılamaz, kopyalanamaz, eser sahibinin izni olmadan başka bir<br />

mecra veya internet sitesi üzerinden yayımlanamaz. Alıntılar için<br />

lütfen kaynak gösteriniz.<br />

www.isaretatesi.com<br />

isaretatesi@gmail.com


İÇİNDEKİLER<br />

Önsöz …………………………………………..................................... 14<br />

Hiperbor<br />

Sarı Otel ………………………………………………………………. 20<br />

Hayvan ………….................................................................................. 23<br />

Sokak ………………………………………………………………….. 25<br />

Doğu / Batı ……………………………………………………………. 27<br />

Duvarcı ………………………………………………………………... 29<br />

Gazel …………………………………………………………………... 32<br />

Masumiyet ……………………………………………………………. 34<br />

Kuşlar …………………………………………………………………. 36<br />

Sen …………………………………………………………………….. 38<br />

Kent Planlamacılığı ………………………………………………….. 40<br />

Kare …………………………………………………………………… 43<br />

Terra Cognita ………………………………………………………… 45<br />

Musicus Operandi …………………………………………………… 47<br />

Dünya ve Edimler …………………………………………………… 49


Ağaç …………………………………………………………………... 52<br />

Kentin Haritası ………………………………………………………. 53<br />

Senfoni ………………………………………………………………... 55<br />

Karonun Genişliği …………………………………………………… 58<br />

Kendi İkliminde Dipdiri ……………………………………………. 59<br />

Soru …………………………………………………………………… 61<br />

Kurgu …………………………………………………………………. 62<br />

Geldim, Gömüldüm …………………………………………………. 64<br />

1986 Yılındaki Evimiz ……………………………………………….. 65<br />

Özne …………………………………………………………………… 67<br />

At ………………………………………………………………………. 68<br />

Gör-sel ………………………………………………………………… 70<br />

Gizli Yaşam …………………………………………………………… 73<br />

Fantaisie-Impromptu ………………………………………………… 75<br />

İçinde ………………………………………………………………….. 77<br />

Orada ………………………………………………………………….. 80<br />

Kozmik ………………………………………………………………... 82<br />

Kalıt ……………………………………………………………………. 84<br />

Orgi Origo …………………………………………………………….. 87<br />

Dutch Craze …………………………………………………………... 89<br />

Yerliler ………………………………………………………………… 90<br />

Polisiye Dönem ………………………………………………………. 92<br />

Soluk …………………………………………………………………... 95<br />

Yönünü Bilen …………………………………………………………. 97


Ses Varlık …………………………………………………………….... 99<br />

Ölçülü ………………………………………………………………… 101<br />

Nesneler ve Eylemci ………………………………………………… 102<br />

Bedenler, Hareketler ………………………………………………… 104<br />

Anahtar ……………………………………………………………….. 106<br />

Masalsılık ……………………………………………………………... 107<br />

Gece Başlangıcı ………………………………………………………. 109<br />

Şeyler ………………………………………………………………….. 110<br />

Siòn<br />

Hacim ………………………………………………………………..... 114<br />

An Instant Before the End of the Symphony ……………………... 115<br />

Jazzy …………………………………………………………………... 116<br />

Ay Kaynakları ………………………………………………………... 118<br />

Bağımsız ve Bir ………………………………………………………. 120<br />

Dürtüler ve Öz ……………………………………………………….. 122<br />

Zamanda Yüzmek …………………………………………………… 123<br />

Senfonik Kesit ………………………………………………………... 124<br />

Birsam ………………………………………………………………… 125<br />

Yumru ………………………………………………………………… 126<br />

İmgeyi Aşmak ………………………………………………………... 128<br />

“S” ……………………………………………………………………... 130<br />

Başka Zaman …………………………………………………………. 131<br />

Durumlar ve Sabit …………………………………………………… 132


Keman için Prelüd …………………………………………………… 134<br />

İstikamet ...……………………………………………………………. 136<br />

Kesit ………………………………………………………………….... 137<br />

Altitude 100000 ………………………………………………………. 138<br />

Fenomenler Gecesi …………………………………………………... 139<br />

Geniş Zaman …………………………………………………………. 141<br />

Gece Prelüdü …………………………………………………………. 142<br />

Fitil …………………………………………………………………….. 143<br />

Kaz …………………………………………………………………….. 144<br />

Aya Tırmanan Merdiven ……………………………………………. 145<br />

Tık ……………………………………………………………………... 146<br />

Durup Dururken, Beden ……………………………………………. 147<br />

Koku Büyüsü ………………………………………………………… 149<br />

Tanrı Yüzlerle Oynuyor …………………………………………….. 150<br />

Kut Güneşi …………………………………………………………… 152<br />

Ya Sıfır Ya Bir ……………………………………………………….... 153<br />

Tehlike ………………………………………………………………... 154<br />

Evetleme ……………………………………………………………… 155<br />

Moto Perpetuo<br />

Standby ……………………………………………………………….. 159<br />

Teknik Arıza …………………………………………………………. 160<br />

Sıra …………………………………………………………………….. 161<br />

Nelere Tâbi …………………………………………………………… 162


Bir Nevi Kübizm ……………………………………………………... 163<br />

Hareket ……………………………………………………………….. 164<br />

Dolaysız ………………………………………………………………. 165<br />

Mezar …………………………………………………………………. 166<br />

Gözlem ………………………………………………………………... 167<br />

Akış …………………………………………………………………… 168<br />

Castorp Koltuğu ……………………………………………………... 169<br />

Açlık …………………………………………………………………... 170<br />

Mağara ………………………………………………………………... 172<br />

Yeniden Uykuya Dalamayan Dev …………………………………. 174<br />

Kibrit Alevi …………………………………………………………… 175<br />

Şemsiye ……………………………………………………………….. 176<br />

Oksijen Sarhoşu ……………………………………………………… 178<br />

Tuhaf Huy ……………………………………………………………. 180<br />

Arayış …………………………………………………………………. 181<br />

Overplay ……………………………………………………………… 182<br />

Homeostasis ………………………………………………………….. 184<br />

Düzey …………………………………………………………………. 185<br />

Nefes ………………………………………………………………….. 186<br />

Domino ……………………………………………………………….. 187<br />

Kozmos ……………………………………………………………….. 188<br />

Neo ……………………………………………………………………. 190<br />

İmge …………………………………………………………………... 191


Anka<br />

Dolap ………………………………………………………………. 195<br />

Kıpırtı ……………………………………………………………… 196<br />

Şimşek ……………………………………………………………... 197<br />

Buluş ……………………………………………………………….. 198<br />

Gerçek Zaman …………………………………………………….. 199<br />

Sıcakkanlı ………………………………………………………….. 200<br />

Fuji …………………………………………………………………. 201<br />

Kolossos …………………………………………………………… 202<br />

Meyve ……………………………………………………………… 203


www.isaretatesi.com<br />

ÖNSÖZ<br />

Mümkünse ilk ve son defa olmak üzere, o da bilgi notu<br />

tadında olmak kaydıyla, okurlar için şiirlerime kısa bir önsöz<br />

(ah, ne fena şeydir kendini tanıtmak!) yazmamın doğru<br />

olacağını düşündüm.<br />

Şiirle olan geçmişim yirmili yaşlarımın başına, hatta,<br />

“yüreğin hem çocuk oyunları hem Tanrı’yla dolu olduğu”<br />

yaşların acemice karalamalarını da sayarsak (tutkuya eşlik<br />

ettiği sürece saçmalamak da iyi bir eğiticidir), delikanlılık<br />

çağıma kadar uzanıyor. Özellikle şiirimin arka planındaki<br />

yaşam programının ve deneyimlerin kökeninin 1999-2006<br />

arasını kapsayan bu dönemde yattığını söyleyebilirim.<br />

Yirmili yaşlarımın ikinci yarısı, yaşamımın içe dönük ve<br />

dışa dönük, münzevi ve insancıl, soyut ve somut yanlarının<br />

münasip bir şekilde dengelendiği (bkz. Lao-Tzu: “İnsan<br />

sıradan bir yaşam sürmelidir”) bir dönem oldu ve çeviriyle de<br />

uğraşmaya başladığım bu süreçte yazım giderek olgunlaştı.<br />

Hem benlik hem ifade ölçeğinde benim için bir geçiş dönemi<br />

olan 2006-2010 arası yılların belli başlı ürünlerini, ileride<br />

14


www.isaretatesi.com<br />

yayımlamak üzere, Anahtar başlığı altında bir araya<br />

getireceğim.<br />

Ancak her iki dönemin asıl meyvelerini yirmili<br />

yaşlarımın sonunda ve otuzlu yaşlarımda aldım. Şiir uğraşını<br />

daha sistemli bir şekilde ele aldığım, beri yandan çeviri<br />

çalışmalarımı da aksatmadığım bu dönemde, deyim<br />

yerindeyse kesintisiz bir yazı döngüsü kurdum ve yoğun,<br />

benzersiz bir üretkenlik yakaladım. 2010 yılının hemen<br />

başlarından bugüne dek uzanan sekiz yıllık aralıkta, aynı şiir<br />

damarına ait çeşitli alt kitaplardan oluşan Hiperbor, Siòn ve<br />

Moto Perpetuo adlı toplamlar ortaya çıktı. Halen, Anka adlı yeni<br />

bir toplamın alt kitapları üzerinde çalışıyorum.<br />

Peki, <strong>Panorama</strong> nasıl ortaya çıktı? 2017 yazının ortasında,<br />

entelektüel birikimine güvendiğim (ancak çalışma tarzlarımız<br />

uymadığı için daha sonra anlaşamadığımız) bir genel yayın<br />

yönetmeninin önerisiyle, tüm yazılarımdan, manzum şiirleri<br />

dışarıda bırakarak, yalnızca seçtiğim düzyazı şiirleri bir araya<br />

getiren bir seçki hazırladım. Birkaç ay sonra yayıncılık<br />

dünyasıyla olan tüm ilişkilerimi kökten değiştirmeye karar<br />

verdiğimde ise, bu paha biçilmez dosya tamamen bana kalmış<br />

oldu. Yüz on dört parçadan oluşan <strong>Panorama</strong>’nın, okurlara<br />

Hiperbor, Siòn, Moto Perpetuo ve Anka adlı toplamlardan şiirim<br />

hakkında genel bir görünüm sunabilecek tatmin edici bir seçki<br />

olduğunu düşünüyorum.<br />

Geriye dönüp bakarak, şiirle olan geçmişimi böyle<br />

anlatmayı uygun gördüm. Ancak elbette, bunların hepsi<br />

anlattığımdan farklı gelişmiş olabilir; hikâyenin baş kahramanı<br />

15


www.isaretatesi.com<br />

olarak bunu tam anlamıyla bilemeyeceğim: Deneyim bana şah<br />

damarımdan daha yakındı. Tek bildiğim şu ki, şiir yazıyorum,<br />

sahip olduğum dürtüyü yitirmediğim sürece hep yazacağım<br />

ve hep böyle yazacağım.<br />

Ve otuz altı yaş… İster Davud’a, ister Dante’ye, ister<br />

Tarancı’ya, ister Whitman’a bakın, ömrün ikinci yarısı.<br />

Koşullar benim açımdan şimdi her şey için daha uygun; şimdi<br />

her şeyin tam zamanı: Çağın onca tozu dumanı içinde, bu an,<br />

âdeta Bhagavadgita’da, Krishna’nın Arcuna’ya, “Benim, senin<br />

ve bu kralların olmadığı bir zaman hiç olmadı; bundan sonra<br />

da hepimiz bütün zamanlarda olacağız; işte o yüzden, savaş<br />

şimdi!” dediği an…<br />

<strong>Aytek</strong> <strong>Sever</strong><br />

Aralık 2017<br />

16


www.isaretatesi.com<br />

17


www.isaretatesi.com<br />

HİPERBOR<br />

(2010-2012)<br />

18


www.isaretatesi.com<br />

19


www.isaretatesi.com<br />

SARI OTEL<br />

Sarı Otel’i kuracaklardı, uygun bir yer bulamıyorlardı.<br />

Tuhaftı, önce araziyi belirleyip sonra oraya uygun bir yapı inşa<br />

etmeyi düşünmektense, Sarı Otel fikri gelip yerleşmişti<br />

akıllarına. Yapının dış görünümü, genel mimarisi daha en<br />

baştan belliydi.<br />

İnşaat için bir yer aradılar. Birkaç metropolde çeşitli<br />

semtler gezdiler önce. Ama kısa süre sonra kentten ayrıldılar,<br />

kent değildi aradıkları. Çöle gittiler. Tepeler arasından geçtiler,<br />

bozkırları katettiler. Karadeniz kıyılarını araştırdılar. Ladoga<br />

Gölü’ne bakan anıtsal bir kayaya tırmandılar, etrafı gözlediler.<br />

Sibirya ormanlarında bir yer bile açmışlardı, ama vazgeçtiler,<br />

araziyi bomboş bırakıp gittiler.<br />

Balkan Dağları’na çıktılar. Pek çok zirvelerden,<br />

boğazlardan, kayranlardan, uçurumlardan geçtiler. Yolun<br />

nereye götürdüğünü düşünmeden ilerlediler, ilerlediler. Ve<br />

sonunda üç yükseltinin arasında kalan çıplak, dimdik bir<br />

yamacı gözlerine kestirdiler. Bir kuzu budu asıp kaç gün<br />

bozulmadan dayanacağını görmek istediler. Taze bir fidana bir<br />

20


www.isaretatesi.com<br />

armut dalı eklediler, aşının tutup tutmayacağını denediler.<br />

Sonunda ellerindeki işaretlerle yetinerek orada karar kıldılar.<br />

Çıplak, çorak yamaçlar. Kışın buzuyla aşınmış. Soğuk,<br />

sert boralarla rüzgârlı. – Burada bir yer hazırlamak lazımdı<br />

Sarı Otel’e. Büyük taş bloklar bıraktılar helikopterle; taraça<br />

hazırlamak için kullanacakları tomrukları yığdılar. Su<br />

püskürttüler uçaklardan, toz ve kum üfürdüler. Isı dalgaları<br />

gönderdiler yamaca karşıdan, re minör radyo dalgaları<br />

gönderdiler. Killi-volkanik bir toprak karışımı döktüler<br />

tonlarca. Yosunlar, çakıl taşları, tohumlar; mineraller, gübre,<br />

bakteri kültürleri yağdırdılar. İklim raporlarına uyan bir çam<br />

ağacı türünden birkaç örnek koydular kayaların üstüne, –<br />

tutuverdi hepsi. Toprak sıkıca kavradı taş blokları; sımsıkı<br />

yapıştı birbirine malzeme. Hazırlandı zemin.<br />

Sarı Otel’i kuracaklardı. – Ahşap taşıdılar. Sağlam<br />

kazıklar çaktılar. Kum, harç, boya, demir taşındı. Sıkıca oturdu<br />

kalaslar, kolonlar. Ortada ayrıntılı bir plan yoktu aslında, ama<br />

varmışçasına, zincirleme gelişti her şey. Birkaç kat çıkıldı<br />

hemen. Örüldü duvarlar, sıvandı dış cephe. Çabucak bitti<br />

inşaat. Ve sarıya boyandı bina. İnce işçilik yapıldı, her şey pırıl<br />

pırıl oldu.<br />

Hiç kimsenin bilmediği, adı sanı olmayan yükseltilerin<br />

arasındaki bu garip yamaca kuruldu Sarı Otel. – Tüm dünyaya<br />

duyuruldu.<br />

Ve kilometrelerce ötelerden, sırf Sarı Otel için, uğultulu<br />

rüzgârların estiği bu bomboş dağların karanlığına taşınmaya<br />

başladı insanlar. – Yemek kokuları, kahkahalar, çocuk<br />

21


www.isaretatesi.com<br />

bağırışları, müzik sesleri. – Sanki dağların re minöre yanıtıydı<br />

bu.<br />

En sonunda bir gece, ilk defa olarak, çatı katının turuncu<br />

ışığı yandı.<br />

22


www.isaretatesi.com<br />

HAYVAN<br />

Gözlerden uzak yaşıyor Hayvan.<br />

Dağlara çıkmış. Medeniyetten uzak, insandan uzak.<br />

Keşfedilmemiş, kendine özgü. Nasıl yaşadığı anlaşılmaz, onda<br />

işleyen düzen bir muamma.<br />

Sivri tepelerden etrafı gözlüyor, boğazlardan sakınarak<br />

geçiyor, aşağı koşuyor tümseklerden, düzlüklerde bir beliriyor<br />

bir kayboluyor. Kayalık yamaçlarda görünen maden<br />

damarlarının dibinde uyukluyor. Uyandığında, o her zaman<br />

dinlendirici ve yenileyici olan uykusuna kara bir leke kattıysa<br />

yakınlardaki kömür ve kurşunun dolaylı etkisi, suyu aramaya<br />

çıktığında o etkiden arınıyor. Ağaçlara tırmanıyor, tuhaf<br />

bitkilere sürtünüyor, otların ve karpuzsu meyvelerin dibini<br />

kokluyor. Kimi günler kendi güvenli bölgesinde kalıyor, sabit<br />

besin kaynaklarını değerlendirerek oyalanıyor ve uygun hava<br />

koşullarını bekliyor. Biliyor duyularını dinlendirmeyi; gücünü<br />

depolayıp, uygulamaya koyacağı yetilerini hazırlıyor. Sonra<br />

keşfe çıkacağı günler geliyor. Su, beslenme ve barınma<br />

ihtiyaçlarının çok daha ötesine geçen kapsamlı bir keşif<br />

güdüsü yönlendiriyor onu. Kapalı işaretleri takip ederek kesin<br />

23


www.isaretatesi.com<br />

bir mantıkla ilerliyor. Gözüne kestirdiği mevkilere tek tek<br />

varıyor. Kuytulardan geçiyor, rüzgârdan başka hiçbir şeyin<br />

uğramadığı yerlerden geçiyor. Tüm gün ve gece havayla,<br />

ışıkla, toprakla, suyla baş başa. Uğultuları dinliyor, hava<br />

olaylarını gözlüyor. Yabancı cisimlerin ayrıntılarını ve yeni<br />

yüzey şekillerini yakından, şaşırtıcı bir iştahla inceliyor. Ve<br />

keşif günlerinin akşamlarına doğru, uzun süreçler boyunca<br />

hazırlanmış görkemli sonuçlar açığa çıkıyor, Hayvan’daki fetih<br />

hissini doyuran şeyler oluyor; sırtüstü uzandığı bir kuyudan<br />

bulut tarlalarına bakarken, bir krater ağzında ufka gözünü<br />

dikmişken, ya da bir başka vahşi hayvanı atlatıp çıktığı ıssız<br />

bir akabenin ucundaki genişçe açıklıktan batıdaki külrengi<br />

bulutlarda güneşin kavuniçi izini gördüğünde, büyük<br />

olayların parçası olduğunu duyumsuyor, zirvelere varıyor.<br />

İnanın ki o, güneşli öğlelerde ağustos çayırlarını<br />

seyrederken acı duymuyor!<br />

24


www.isaretatesi.com<br />

SOKAK<br />

Hiçbir zaman kendisi olmadı bu sokak.<br />

Yemyeşil bir sinek cenneti oldu. Yeni yaratılmış şeyin,<br />

içine ilk kez yerleştirildiği mekân oldu. Işığın sonsuz<br />

uzunlukta ölmesi için ayrılmış sakin bir alan. Zevk denemeleri<br />

için düz bir yüzey. – Pekiştirilmiş sessizlik oldu.<br />

Kusursuzken şurasından burasından düzeltilip yeniden<br />

kusursuz yapılan bir şaheser, – ya da kaskatı bilincin<br />

ölçülemez derecede eksik iskeleti!<br />

Güneş açan nisan öğlelerinde ortaokul çocukları için<br />

kurutma kâğıdı oldu. Geceleri, kediler için ılık bir dünya oldu.<br />

Çevresindekilere göre yaratığa dönüşen bir adam için ortalık<br />

bir yer. Müziğin karanlık art niyeti – ve bir zemin, bir dayanak<br />

bulunmadığında bile demlenmeye devam eden koyu kan.<br />

Berrak düşüncenin defalarca yıkayıp parlattığı yalın<br />

bombe! Ya da buğulu uzak mahallelere uzanan görkemli<br />

kentin ilk belirtisi!<br />

Yarasanın aniden geçişinin belli belirsiz algısı, bir korna<br />

sesinin boşluğu taraması.<br />

25


www.isaretatesi.com<br />

İşte, günün sıradan bir saatinde güneşin vurduğu sokak.<br />

Bu sokağı kimse görmedi, bilmedi. Kimseler anlayamadı<br />

bu sokakta neler olup bittiğini.<br />

26


www.isaretatesi.com<br />

DOĞU / BATI<br />

Onlar, Batı’da bizim bilmediğimiz pek çok şey bilirler,<br />

bizden pek farklı yaşarlar. Biz Doğulular ne kadar taklit etsek<br />

onlar gibi olamayız.<br />

Örneğin, onlar bilirler, dışarıdan bakıldığında, bir<br />

pencereden diğerine kayarken, granit ve alüminyum mutfak<br />

tezgâhlarının düzgünlüğünde ve çatal bıçak takımlarının<br />

ışıltısında yemek yiyen çekirdek ailenin mutluluğuna dair ne<br />

varsa, onu yan dairenin hâkî-bordo renkli salonundaki içkili<br />

partinin hareketliliğinde ara ara görünen ultramarin mavi ve<br />

füme griye çağdaş vaatlerin en uyarıcı ve yatıştırıcı<br />

bileşimleriyle katmayı. Biz bilmeyiz. Nereden bileceğiz? –<br />

Onların elektronik müzikle ifade edilen bir karşılığı olan<br />

otomobilleri vardır, varyantları dönen. Bizse pek bir şey<br />

anlamayız bundan, otomobillerimize bindiğimizde pek bir<br />

yabancıyız. Onlar pastel renkli raflara sıra sıra dizerler gümüş<br />

suyuna batırıp çıkardıkları lobutları; koku püskürteçleriyle ve<br />

çınlayan dijital zillerle etkiyi arttırırlar, – sonra da gidip<br />

yaşarlar bunu. Onların odaları hipnotize eder insanı. Sunulan<br />

paket ambiyanslarda tatmin bulma konusunda gerçekten<br />

başarılıdırlar. Aralarında vakumlu diş fırçalama kabinlerinde<br />

27


www.isaretatesi.com<br />

tarifsiz ürperişler yaşayanlar vardır. Onların kentlerinde korno<br />

sesleri duyulduğunda birlik olur insanlar lüks caddelerde.<br />

Kafelerde bir parçası olmayı başarırlar inandıkları<br />

kurmacaların, – çiçekli duvar kâğıtlarının yukarısına monte<br />

edilmiş turuncu ışıklı avizelere doğru sokulurken. Hangi etkiyi<br />

yaratmak için hangi yöntemi uygulayacaklarını iyi bilirler;<br />

bilirler en ince ayrıntısına kadar, apaçık ortada olan ne varsa!<br />

Krom kaplama süper-ince galvanizli borularda yağlı mineral<br />

suları akıtırlar. Onların kameraları yeşil bulanık suların<br />

yosunlu planktonlu akıntısında kayık altlarına yakın çekim<br />

yaparken saksofon çaldığı duyulur. Ve onlar bilirler kimyasal<br />

birtakım işlemlerle göğün renklerini nasıl değiştireceklerini;<br />

çeşitli manipülasyonlarla kendi ağaçlarını, ideal göllerini,<br />

ovalarını elde ederler.<br />

Biz, Doğu’da bunları bilmeyiz. Bilsek de bilmeyiz.<br />

Boşlukta yaşarız biz; cenin pozisyonunda döneniriz külrengi<br />

havada. Sağımızı solumuzdan ayırt edemeyiz. Bilmeyiz apaçık<br />

ortada olana dair çok da bir şey. – Yalnız, biliriz kapalı anlamlı<br />

cevaplarını nükteli bilmecelerin. Bilmecenin ve cevabının<br />

anlaşılması yüzyıllara yayılır. – Bir de iç niteliği görünüşteki<br />

etkisinden çok farklı olan yöntemlerden şaşırtıcı sonuçlar<br />

almasını biliriz.<br />

28


www.isaretatesi.com<br />

DUVARCI<br />

Duvar örmek onun için her şeydi.<br />

Dört elle sarılıyordu mesleğine. Çalışkandı, özenliydi,<br />

bileğini de yüreğini de katıyordu yaptığı işe. Duvarlar için<br />

öğrenmişti bildiği ne varsa, duvarlarda buluyordu kendisi için<br />

her şeyin anlamını. Tüm yetilerini, sezgilerini, becerilerini<br />

zanaatının hizmetine koşmuştu. – Kimi zaman ayırmak için,<br />

kimi zaman birleştirmek için, kimi zaman sınırlamak için, kimi<br />

zaman da bomboş bir alana bir şeyler eklemek, bir şeylerin<br />

etrafını çevrelemek için örüyordu duvarlarını.<br />

Kendi usulleri vardı tuğla ve briket yapmak için. Özel bir<br />

harç karardı. Taşın her cinsinden anlardı. Denge, sağlamlık,<br />

yağmur suyuna ve kara dayanıklılık, oranlar, sıva, boya,<br />

süsleme – bunların hepsinin ustasıydı. İklim ve toprak<br />

koşullarını, doğal çevreyi, hâkim rüzgâr yönünü de hesaba<br />

katardı. Her eseri aynı sağlam ilkelerin farklı bir uyumlu<br />

bileşimini; kendi beğenisini işin gerektirdiği matematikle<br />

birleştirerek yaptığı bilinçli bir seçimi ortaya koyardı. –<br />

Bütünleşirdi üzerinde çalıştığı duvarla. Yaşam dili, ördüğü<br />

duvarlarda saklıydı.<br />

29


www.isaretatesi.com<br />

Duvarların yanında yaşamıştı en büyük mutluluklarını.<br />

Bir duvarın başında çalışırken, yaptığı işten aldığı düzenli<br />

tatmin her şeyin ötesine geçer, ona bütün sıkıntılarını<br />

unuttururdu. Duvarların dibinde en tatlı hayallerini kurar, o<br />

sırada tüyleri diken diken olurdu; âdeta duvarların yüzey<br />

niteliği etkilenirdi ürpertiden. Bazı günler işinin başında<br />

rastgele bir melodi tuttururdu ve mırıldanmaktan hoşlandığı<br />

bu melodide daha yüce, gizli bir bilinç dünyasının anahtarını<br />

bulduğuna inanırdı; üstelik bu inancı melodiyi tekrarladıkça<br />

gün boyu artardı da artardı. Mesele hazsa, işinin her<br />

aşamasından, hatta işin başındayken çevresinde gelişen her<br />

olaydan ayrı bir haz duyardı. Bilirdi hatta, hazzın o asla<br />

yakalanamayan, kavranamayan manyetik kaynağını da.<br />

Duvarcı dünyaya hep duvarlara göre bakardı ya, bir gün,<br />

“Bir duvar öreceğim ve onun üzerinde hiç görülmediği kadar<br />

güzel bir gökyüzü göreceğim,” dedi. – Uygun bir nokta buldu,<br />

hemen işine koyuldu. Seçme malzeme kullandı, tüm hünerini<br />

konuşturdu. Kararlıydı, dikkatliydi, hiç hata yapmadı. Bir<br />

yandan melodisini mırıldanırken öbür yandan usta işi bir yapıt<br />

ortaya çıkardı.<br />

Ne zaman ki duvar tamamlandı, hemen karşısına geçip<br />

belli bir mesafede yerini aldı. İçine derin bir nefes çekti, başını<br />

yukarı kaldırıp baktı: Yavan bir gökyüzü gördü.<br />

İnanamadı, tekrar baktı, ama gördüğü yine yavan bir<br />

gökyüzüydü. Ve tekrar baktığında, yine.<br />

İşte o an kendine ve duvarlarına olan tüm inancını bir<br />

çırpıda kaybetti. – Ve bir an için, kendi âleminde yerlerini ve<br />

30


www.isaretatesi.com<br />

sınırlarını çoktan saptamış olduğu birtakım güçlerin serbest<br />

kalarak kendi başlarına garip danslar etmesi gibi imkânsız bir<br />

şeye şahit oldu.<br />

31


www.isaretatesi.com<br />

GAZEL<br />

O kadında nedir bu denli etkileyici olan, böylesine çeken,<br />

büyüleyen?<br />

Otururken veya ayaktayken, duruşundaki o çarpıcı dirim<br />

mi? Saçlarının, ilgilenen için, yüzünün kıyısında ve kulağının<br />

arkasındaki taranma çizgilerinde sunduğu seyirlik mi? Yoksa<br />

boynundaki o Yunan büstlerini andıran kendine özgü anlatım<br />

mıdır insanın aklına takılan? Kıyafet ve renk seçiminin<br />

çağrıştırdığı o Chopin prelüdü havası mı? Taşkın tutkuya dair<br />

bir şeyler mi var, bedeninin rutin dinamiğinden yayılan<br />

enerjilerde?<br />

Yoksa kendi güzelliğinin farkında olması mı onun, –<br />

görünüşünün doğurabileceği aşk olasılıklarını sürekli<br />

düşünecek kadar? Koku mudur yoksa, – kıyafetinin<br />

kıvrımlarından, boynundan, sırtından, bileklerinden, koltuk<br />

altlarından yayıldığı sezilen o kişilik dolu, yabani kokular?<br />

Hayır, onun asıl sırrı bambaşka bir yerde yatıyor! Cadde<br />

sonlarında renkleri ve sesleri başdöndüren bir girdapla<br />

beklenmedik anlarda birbirine katabiliyor o. Allah vergisi bir<br />

yetenek bu, özünde ne olduğunu kendi de bilmiyor.<br />

32


www.isaretatesi.com<br />

Bir anlığına çekimine kapılırsa birisi, o onu alır, yeraltı<br />

galerilerindeki zümrüt yeşili sulardan geçirmişçesine güney<br />

rüzgârlarında kurumaya bırakır. İnsan onunlayken, onun her<br />

sokağın ucunda günbatımını, her merdivenin dibinde denizi<br />

görür gibi bakan gözlerinin ait olduğu büyülü dünyaya<br />

sokulmak ister.<br />

Öyle ki, etkisine kapılanlar için asla anlaşılamayacak bir<br />

hilesi var onun: Dünyanın bir eşini saklıyor bedeninde,<br />

benliğinde, – nedir bu diye soracaklar, üzerine kafa yoracaklar,<br />

bu arada o kendine bağlayacak, kafa karıştıracak, kandıracak,<br />

yüreklendirecek, oyalayacak, yönetecek.<br />

33


www.isaretatesi.com<br />

MASUMİYET<br />

-uvertür-<br />

Yalnızca masum olanlar korkabilir geceleri seraların<br />

ardındaki boş arazilerden.<br />

Yalnızca masum olanlar için eser rüzgâr limon<br />

bahçelerinde; kımıldar söğüt dalları, cılız yol kenarı çiçekleri;<br />

toz kalkar ıssız arka yollarda.<br />

Masum olanlar tüy gibi hafiftirler. Yalnızca onların vardır<br />

mırıldanacak ezgileri. – Ve onlar dinleyebilir bir müzik<br />

parçasını baştan sona.<br />

Masum olanlar için başlar yaz, birbirini izler mevsimler.<br />

Hazırdır onlar, bulutlardaki yüzyıl başı düşleri kurduracak<br />

görkemlere.<br />

Yalnızca masum olanların hakkı vardır pipo içmeye!<br />

Yalnızca masum olanlarda vardır yel değirmenlerine<br />

saldıracak kadar neşe!<br />

Yalnızca masum olanlar hayal edebilir küfelerin içini!<br />

Yalnızca masum olanlar ürperir kilerlerde!<br />

34


www.isaretatesi.com<br />

Masum olanlar içindir ağaç sıralarının buğusu!<br />

Masum olanlar için, piyanonun tuşlarına sakince<br />

basılıyormuş gibi dizilir karşı yamaçta bembeyaz mahalleler.<br />

Masum olanlar dönebilir kendi dünyalarına,<br />

paravanların ardından emin olarak.<br />

Çekerler kılıçlarını – ve sonra kınına sokarlar, bu bir<br />

oyunmuş gibi.<br />

Bir düşünceye sığdırırlar dünyayı: Başlarını kaldırınca bir<br />

kuş resmi görüverirler levhada!<br />

35


www.isaretatesi.com<br />

KUŞLAR<br />

Bu kapalı havalı, ıslak, uğultulu günün her yana çökmüş<br />

kasveti, bir başıma olduğum bu yol kenarı düzlüğünde, benim<br />

için, giderek artan bir gerilimle, elektrik tellerine tünemiş<br />

kuşlarda düğümleniyor. Buna nasıl bir çözüm bulabilirim?<br />

Uzun uzun bakamıyorum bu kuşlara: Tüylerinde<br />

karmaşık şekiller, kanatlarında garip renkler var. Gözleri<br />

bakışılamayacak derinlikte birer kara nokta.<br />

Yüzümü su birikintilerine dönüyorum. Orada, yüzeydeki<br />

harelenmelere dikkatimi vermeye çalışıyorum. – Ama<br />

olmuyor. Aklım kuşlarda.<br />

Her şeye uzaktan bakmak da kurtarmıyor: Kuşlar, en<br />

geniş açıdan bakıldığında, bu kendi haline bırakılmış yerin<br />

manzarasında küçük bir detay da olsalar, tam da o küçük<br />

halleriyle rahatsız edici bir detaya dönüşüyorlar – her an<br />

bütünün önüne geçip, bütünle olan ilişkimi altüst ediyorlar.<br />

(Değil mi ki küçük bilmeceler en çok kurcalar zihni! Bir kez<br />

takılıp kalmaya görün, sonsuz derecede büyütebilirsiniz küçük<br />

bir bilmecenin yaratabileceği karmaşayı.)<br />

36


www.isaretatesi.com<br />

Yakınlarda bir yerde geniş bir nehir olduğunu, sularında<br />

büyük, sağlam bir teknenin süzüldüğünü ve bu teknenin<br />

yağan yağmurun zevkini yaşayarak yolculuğuna doğru<br />

açıldığını hayal ediyorum. Geniş, ferah bir hissi devam<br />

ettirecek o, ileriye doğru uzanan solukta. – Ama kuşlar yine<br />

rahat bırakmıyor. Dönüp dolaşıp kendini düşündürüyor bu<br />

yoğun yumrular.<br />

Burada, bu bomboş düzlükte basit bir düşünme<br />

kararlılığı bana akıl ve istem dışı, başedilmez bir dehşeti<br />

yaşatıyor. Çakıldım kaldım. Kımıldamaya korkuyorum. Ve<br />

sanırım bu kuşlar burada, bu tellere tünemiş olarak durduğu<br />

sürece, ben onları tüm şiddetiyle yaşarken, gri gökyüzüyle<br />

çevrelenmiş manzarada yabanıl bir hayalet çehrenin<br />

kömürleşmiş gözlerine, bilincin karanlık köküne varacağım.<br />

37


www.isaretatesi.com<br />

SEN<br />

Nesin sen, anlatayım sana.<br />

Karşımdasın: Tekdüze konuşmasıyla büyüleyen analog<br />

ağız. – Senin etkinle müsaade edildi salonun uzak köşesindeki<br />

yuvarlak lambaya yoğunlaşabilmeme.<br />

Düşüncelerin dinmek bilmeyen kargaşasına karşı,<br />

kendimi oyalamanın peşindeydim. Ne var ki tüm oyalanmalar<br />

beni daha da yormaya, yıpratmaya yarıyordu sadece. – Şimdi<br />

ise yatıştırıyor lamba. Dindiriyor, dinmek bilmeyen ne varsa.<br />

Düğüm çözülüyor. Uysallaşıyor geniş salon.<br />

O köşede yaşam var. Eğer sende gördüğüm buğuysa,<br />

mırıl mırıl anlatan ağız, – ki iyi ki vardır bu buğu – – o köşede<br />

duran da lambadır, ışıktır. Aklım çeliniyor o tarafa doğru.<br />

Zihnim o köşede kat kat toplanıyor, kalın derili bir hayvanın<br />

ensesindeki kıvrımlar gibi.<br />

Üstelik, gizemli ağzın sahibi, bilmiyorum senin ne<br />

anlattığını. Bilmiyorum, böylesine büyülerken, kendine<br />

bağlarken nedir sırrın; sesinin tonu mudur, yoksa<br />

söylediklerinde gizli birtakım bağlantılar mı.<br />

38


www.isaretatesi.com<br />

İşte karşımdasın. Görüyorum seni: Her şeyin ortasında<br />

oturuyorsun, keten gibi gerçek. Varolanların gözdesi! Ezel<br />

cilasıyla parlamışsın. Üzerine titriyorlar.<br />

– Uzak ışıklara bakarken havayı kokladığımda dünyanın<br />

tüm ıssızlığını duyduğum o rüzgârlı gecelerde gibiyim!<br />

39


www.isaretatesi.com<br />

KENT PLANLAMACILIĞI<br />

Kenti kuracak olanlar düzlükleri çok uzaktan seyrettiler,<br />

bir an gözlerini kırptılar, göz kapaklarının içinde bir imge<br />

şekillendi, onu uyguladılar.<br />

Değişik yüzeylerde, değişik açılardan, değişik<br />

yöntemlerle çalıştılar, her seferinde özgün sonuçlar elde ettiler.<br />

Her cins şeyi taşıyıp getirdiler, yığdılar burada, işlediler,<br />

büyük zenginlikler çıktı ortaya. Geceleri, uzayıp giden ışık<br />

tarlalarına baktıklarında, olandan da fazlasını gördüler.<br />

Işıltılı bir şaka olarak algılamışlardı tarihi: Tarihsel bir<br />

kent kurdular. – Görkemli bir gelecekti hazırladıkları.<br />

Devrimlerin müthiş görkemini saklayan siyah-beyaz resimler<br />

vardı akıllarında. Kitleleri heyecanlandıracak buluşların koro<br />

halinde fışkırıp üzerinde yükseleceği bir anıtlar kümesi<br />

besliyordu hayal güçlerini.<br />

Yüz binlerce karmaşık güzellik sakladılar görüntü<br />

yığınlarında, renkli bileşimlerle. Zaman zaman görünür olur<br />

bunlar. – Gözlerin dalıp gideceği kaldırımlar tasarladılar.<br />

Başka başka zamanlarda bakıldığında renk değiştiriyor onların<br />

sokakları, ki niteliğine tam olarak inilemiyor bu değişimlerin.<br />

40


www.isaretatesi.com<br />

Beton dönemeçler dizdiler yamaçlara, eğrilerin içrek sanatıyla,<br />

güneşe karşı. Her sokağın ufkuna ya bir dağ zirvesi ya da bir<br />

anten kulesi koydular.<br />

Kenti kuranlar metalik yankılar için geniş alanlar<br />

bırakmayı ihmal etmediler. Batan güneşin kızıl ışığını çaktılar<br />

çarpı şeklinde duvarlara. Kabarık, çanaksı, aniden dimdik<br />

yükselen veya açıkta duran alanların öngörülemeyen<br />

psikolojik etkileriyle, ani basınç düşüşleri ve enerji<br />

kabarmalarıyla, çeşitli boyutlar kazanıyor onların kenti.<br />

Onların yapıtı, sihirli oranlara dair birtakım numaraların<br />

marifetiyle, olduğundan daha büyük ölçeklerle hatırlanacak.<br />

İşte, beyin fonksiyonlarını hızlandıran geçiş<br />

bölgelerinden biri! – Kıyıda kalmış ayakkabı atölyesini gözden<br />

kaçırırsanız, lanetlenirsiniz. Pasaportunuz var göğe çıkmak<br />

için, kıymetini bilin! – Onlar, cam cepheli binaların önünde,<br />

yansımaların birbirine girdiği yüksek katlara doğru, hafıza<br />

yalnızca zevk veren bir şey olsun istemiştiler.<br />

Akşamın mavi tepelerini perdeleyen geniş apartman<br />

bloklarının ardında deniz öyküleri anlatılıyor. Bize yetmişli<br />

yıllardaki yerimiz gösteriliyor o yöne doğru baktığımızda.<br />

Misyonumuzu anlıyoruz. – Hüzünlü bir öykümüz olsun diye<br />

geçiyor çam koruluğundan şu patika. Yamaçta, güneşte<br />

sararmış bir medeniyet gibi duran, rölyefi andıran mahallelere<br />

doğru, zamanın yorgun müziğinin ağır bir tempoyla<br />

ilerleyeceği, gizli bir yan düşünmüş herkes için, kenti kuranlar.<br />

Tek bir çelimsiz ağacı seyretmek için sonsuz zahmetlerle<br />

yapılmış olan terasın farkındayız.<br />

41


www.isaretatesi.com<br />

Kent büyük bir koku gibi uyansın istemişlerdi köprüden<br />

bakıldığında.<br />

Ve işte! Uzanıp giden bulut tarlalarının altında, gökle<br />

bütünleşmiş olan kent, nasıl da yakışıyor ezele!<br />

42


www.isaretatesi.com<br />

KARE<br />

Adamlar bir oyun tahtasının başındalar. Dört tarafında<br />

dört kişinin olduğu bir kare. Suskunlar, ifadesizler. Sabit<br />

gözlerle bakıyorlar karenin ortasına. Sanki bir zorunluluk<br />

onları buraya bağlamış gibi. Ne oynadıklarını anlamak güç.<br />

Dışarıdan bir şey anlamak güç.<br />

Meğer karenin bir kenarında oturan adam, yüzünün<br />

baktığı yönde vertigosuyla tam eşleşen bir dipsiz kuyu<br />

bulmuş.<br />

Yanındaki, evinin duvarlarını yiyen mantarla başbaşa.<br />

Diğer kenardaki, önemsiz bir detayda aksayan<br />

sağduyusunun kronik tekrarlarından kendini alamıyor.<br />

Ötekiyse dikkatini tek bir noktaya toplamış, bir gerekçe<br />

yaratmaksızın suyun saniyelerini sayıyor.<br />

Karenin dört kenarında eşit koşullarda dört adam. Bu, bir<br />

mesele.<br />

Ayrılıp gidemiyorlar. Sanki onları aralarındaki bir<br />

anlaşma değil, nefes aldırmayan, yüksek gerilimli manyetik bir<br />

denge buraya kilitli tutuyor.<br />

43


www.isaretatesi.com<br />

Kumarın çağrısına uyup gelmişlerdi. Oysa oynadıkları<br />

oyun: “Karenin Tutsakları”.<br />

Kazanan olmayacak.<br />

44


www.isaretatesi.com<br />

TERRA COGNITA<br />

-prelüd-<br />

Suların çekilmesini bekledik.<br />

Yollar kapalıydı günlerdir; ağır hava koşullarında<br />

yerimizden kımıldamaya niyetimiz yoktu. Dışarıda neler olup<br />

bitti kim bilir.<br />

Suların yeterince çekildiğine inandığımızda dışarı çıktık,<br />

hareket ettik. Günün ilk ışıklarıyla bölgeye giriyorduk.<br />

Daha ilk adımlarımızla hissettik, bu defa pek yeni bir<br />

şeye dâhil olduğumuzu. – İlk girişimizde bölgeye dair hiçbir<br />

şey öğrenmemişiz: Burada her soluk ayrı bir ot, meyve, toprak,<br />

nem kokusu bileşimiymiş; taraçalardaki her çiçek eşsiz bir<br />

gerçeklik örneği, ağaçlar eğri büğrü dallarıyla doğanın çarpıcı<br />

birer tavrı, böcekler buraya özgü yaratıkvari türler, daha önce<br />

siste belli belirsiz seçebildiğimiz sivri kayalar ise göğün<br />

boşluklarına uzanan peribacalarıymış.<br />

Kenarında desenli kabukların ve yusyuvarlak taşların<br />

sıralandığı sedef patika, loş kaya kovuklarında tutuşan mavi<br />

alevler, kuytuda mırıldayan cevherli dere, tepedeki fosforlu<br />

45


www.isaretatesi.com<br />

zirve ve gökte kopkoyu pembeye gömülürcesine ağır ağır<br />

ilerleyen geniş kanatlı kuş ya da pterodaktil… – Bölgeye ilk<br />

girişimiz bir hiçmiş: Esas şimdi buradayız, çok iyi bildiğimiz<br />

bir yer gibi olan bu yerde. Dönemecin ardında mevsim<br />

harikalarının bizi beklediğini biliyoruz.<br />

46


www.isaretatesi.com<br />

MUSICUS OPERANDI<br />

Bu coğrafyayı her köşesiyle duyabiliyorum.<br />

Yer yer çorak, yer yer otlarla kaplı bir arazi; engebeler,<br />

kayalıklar, yayvan tümsekler, boş düzlüklerin ucunda tepeler.<br />

Yukarıda açık, geniş bir gökkubbe, görkemli bulutlar. Beride,<br />

sığ bir yatakta menderes çizerek akan nehir. Ne bir köy, ne bir<br />

fabrika, ne meteoroloji istasyonu, ne de askeri gözetleme<br />

kulesi. Kendi halinde doğa sadece, yer şekilleri, hava olayları:<br />

bir tek, kuzeydeki bronz yamaçlarda konargöçer bir kabilenin<br />

çadırları, akşam karanlığında görünür olan meşaleleriyle.<br />

Doğudaki höyüğün dibinden sıçan gibi kaçışarak geçen de bir<br />

başka gizli soy. Ender ağaç kümeleri belki de mevsim dönümü<br />

törenleri için kutsal noktalar. Güneydoğudaki çukurluk alanda<br />

çıldırtan bir fırtına beklentisi, belki de alçalan yassı bir bulutun<br />

derin heyecanı. Büyük baş hayvan iskeletleri, rüzgârda<br />

titreyen çalılar ve bir nakliye uçağı enkazı yerini alıyor<br />

bölgenin akşam efsanelerinde, ama sadece onlar değil: çizgisel<br />

tümsekten sonra, kuzeydeki boğaza doğru lacivert bir hücum<br />

doğrultusu; çark gibi dönen basınç merkezleri; manyetik<br />

kuytular. – Ve batı düzlüklerinin üzerinde anlık bir pırıltının<br />

tılsımı çağları yönlendirmiş düşünce akımlarını, ulusların<br />

47


www.isaretatesi.com<br />

büyük kararlarını ve kabaran soluk gibi büyük bir gelecek<br />

fikrini en derinden onaylıyor; yaşama bağlılığı yüceltiyor,<br />

insanı göklere çıkarıyor.<br />

Birbirine karışmaması gereken her şey birbirine göre<br />

ideal mesafede.<br />

48


www.isaretatesi.com<br />

DÜNYA VE EDİMLER<br />

building Carthage<br />

Dünyayla ne yapacağımı bilmem ben.<br />

Sabah sisinde uzakta metal bir direkten yansıyan ışığı<br />

gördüğümde mutluyumdur. – Ama acaba bu bir işarettir ve<br />

onu bana sabah göstermek istemiştir de, ben onu kendi yüksek<br />

değeriyle mi görmekteyimdir, yoksa o yansıma orada kendi<br />

başına oluveren bir şeydir de, ben mi onun değerini<br />

çarpıtmışımdır? – Bazen basit bir yansımayı bile olduğu gibi<br />

bırakmayı bilmem ben.<br />

Terasa çıkarım ve hızar testerenin gürültüsü biçerken<br />

ortalığı, gökkubbeyi tararım. Beklentim büyüktür, her zaman<br />

ölçülü olamam. Bulutlarda ve yükseklerin kırlangıçlarında bir<br />

okyanus doğrultusu ararken zorbalaşabilirim.<br />

Ama kuşlara olan hıncım bazen çok uzun gider de bazen<br />

çabuk geçer. Terk eder beni, tatmin dolu dünyanın<br />

oluklarından süzülerek akmanın bana göre bir şey olmadığı<br />

düşüncesi. Olağan bir şeydir aslında kızılağaçları sevmek, taş<br />

duvardan fırlamış yaratıkvari bitkiyi sevmek. Sevmekten de<br />

öte, çayırlara minderler gibi saçılmış yassı kayalarda ve kireçli<br />

49


www.isaretatesi.com<br />

falezlerde hoşlanacak bir yan bulmak, istemime uygun yüksek<br />

bir aşamanın kurgusuna çıkartıverir beni: Orada, neşenin<br />

sağladığı imkânla, güç müsrifi yapıp etmeler için ölçüsüz bir<br />

heves bulurum kendimde.<br />

Ok atarım görüntüyü kapatan binaların arasında görünen<br />

ufuk parçalarına doğru! Gökdelenin karnını demir tıkırtılarıyla<br />

süslerim, sıradağın dış hattına dikiş çizgisi eklerim.<br />

Coşkunluğun acemi edimleri kesinlikle eksiltmez beni. Mısır<br />

tarlasının yanıbaşında iri bir tokmakla yere çakılı kazığı döven<br />

kızı yüceltirim yüceltebildiğim kadar. Göle giderken<br />

yürüdüğüm yolda geçtiğim her tümsekte yaşadığım kişisel<br />

zafer hissi bende saklı. Melodiye tutunurum. Kasabadan bu<br />

yana doğru gelirken yolculuğumun karakteriyle çizdiğim yayı,<br />

göl kıyısı yürüyüşüm sırasında tamamlamaya çalıştığım<br />

çemberi kendimden bile gizlerim. Bakışlarımdan anlaşılmaz<br />

gözlerimin yamaçlarda ne aradığı: Ben de bilmem. Issız<br />

patikanın ağzında, kuş, böcek ve rüzgâr sesleri arasında çakılıp<br />

kalmışım, ormanın derinliğine doğru çok uzun süredir sabit<br />

gözlerle bakmaktayım: Acaba korkacağım bir şey midir,<br />

oradan gelmesini beklediğim? Başımın üstündeki<br />

gökkubbenin ağırdan ağıra bunaltıcı bir tavana dönüşebileceği<br />

düşüncesiyle tedirgin, sırtımdan soğuk damlalar süzülerek<br />

ardımı dönüp çıkar giderim ormandan.<br />

Benim ormana dair hafızam, ayrılırken hep unutmuştur<br />

en güzel şeyleri: Boş bir sayfa bulma korkusuyla, kaçınırım<br />

öyle anlarda geriye dönük zihin meşguliyetinden; ormandan<br />

ağırdan ağıra köklü bir kopuştur bu. – Yine de, bir ara, giderek<br />

50


www.isaretatesi.com<br />

sıkıştığım hissi bir yana, karşımdaki gökler hiç yitirmemiş<br />

gibidir görkemini: Ama caddenin sonundaki traverteni<br />

andıran geniş açıklığın üzerindeki güneşli bulut atlasının<br />

güçlü etkisinden yüzümü çevirip yolumdan sapmaya<br />

durduğum an, bana kalanın yalnızca iri bir köpük olduğunu<br />

farketmemdendir, sonunda en fena içerlediğim.<br />

(Günle olan sözleşmemi ihlâl eden neydi acaba? Attığım<br />

oklar mı, nereye gittiğini bilmeden – vurdu istemediğim bir<br />

hedefi? Yoksa acemiliklerim mi, ısrarlı içgüdüm,<br />

tamamlayamadığım çember mi yarattı beklemediğim<br />

kırılmayı? Yamaçları inceleyen gözlerimde kötü niyetin mührü<br />

mü vardı yoksa? Ya da tek bir patikaya fazlaca vakit<br />

ayırdığımda karışıklık mı yaratmıştım işleyen düzende?<br />

Düşüklük bana mı zamana mı içkindi? Belki de ormana sırtımı<br />

dönmekte acele etmiştim. Kesin olan şey şu ki, şehre dönüşte<br />

üzerimdeki pastoral yükten arınmak için altından geçtiğim taş<br />

kemerler de istediğim etkiyi yaratmamıştı. Sıfırın sonsuz<br />

pekişmesiydi sürüp giden.)<br />

Dünyayla ne yapacağımı bilmem ben. Uykum kaçar, geç<br />

bir saatte balkona çıkarım, çok uzakta, üçgen şekilli bir<br />

aralıktan görünen kent parselinde bekleyen geceyi, dünyanın<br />

ezelî sessizliğiyle bir arada düşünürüm.<br />

51


www.isaretatesi.com<br />

AĞAÇ<br />

Ağaç nedir?<br />

Ağaç, kütledir. Ya da kütleye kılıf. Kendi çılgın sessizliği<br />

içinde nasıl da ürkütücü. Nasıl da eylemsiz, ilişkisiz, ayrık.<br />

Onda sürüp gideni, içerdiği sızlamayı, onun öylece ortasında<br />

kaldığı hava akımlarını kavrayabilmek imkânsız. Varlığından<br />

habersiziz. Kendini kendi haliyle tanımlıyor da olsa. Çünkü<br />

ona bir ses karşılığı arayınca, tiz de pes de olası görünüyor<br />

bize. Onu dönüş içinde düşünsek de, düşünmesek de.<br />

Belki de eninde sonunda, yarattığı bu etkidir ağaç: Ânın<br />

değeri ölçüsüzce yükselmiş, göğün tekdüze mavisine karşı<br />

ağacın yeşili bir o kadar keskinleşmiş, çıtırdayan gözbebeğinde<br />

kalıcı bir yanık izi oluştu oluşacak…<br />

52


www.isaretatesi.com<br />

KENTİN HARİTASI<br />

metropolitan<br />

Kentin haritası önümde; heyecanım kabarıyor.<br />

Gidilecek, keşfedilecek, fethedilecek paftalar. Şimdi,<br />

haritanın önündeyken, benim için taranacak, araştırılacak<br />

uçsuz bucaksız paftalar. Kent mavi bir sudur: Rüzgârlar geçer<br />

içinden. Belki dev bir gümbürtü boğmuştur çekirdeğinde, –<br />

haritanın karelerini fısıltılar, iç sesler, ürpertinin kulak<br />

çınlaması kateder. Suskunlukta gizli hazinedir harita. Sol altta<br />

forum korosu; sağ içte, dayanaksızlıkta yöntem korkusu,<br />

derinden. Üst tarafta şifre ormanları; ve her aşamada, düşünce<br />

ısısı arası yamalar. Öyle ki dünyaya dair algımın dış sınırını<br />

zorlayan bir irade buluyorum kendimde; haritanın dışına,<br />

masa lambası aydınlığının dışındaki karanlığa doğru uzansam<br />

dahi, biliyorum, merkezle irtibat sinyallerim güçlü kalacak.<br />

Kenti istiyorum, o da beni istiyor. Çekiyor beni. Her<br />

köşede, her karede yaşanmadan geçilemeyecek, deneyim<br />

değeri yüksek, türlü zenginlikler olduğunu hissediyorum. Bu<br />

yüzden kalkamıyorum haritanın başından, kaldıkça da kente<br />

inancım artıyor.<br />

53


www.isaretatesi.com<br />

Ve harita düzlemini yer düzlemine yerleştirdiğimde<br />

uyduğum genel elektrikle bedenimin yüceldiğini duyuyorum:<br />

Yitirdiğimden beridir her an yeniden yakalamaya çabaladığım,<br />

dünyanın yumuşak yüzünü aralıksızca yaşadığım özel<br />

kozanın kesin bir şekilde iç tarafında olmama ramak var.<br />

54


www.isaretatesi.com<br />

SENFONİ<br />

Konser salonunun değerden düşürdüğü senfoniyi<br />

yeniden doğal düzeyine yükseltmek istiyorum.<br />

Ama birdenbire dışarı yürüyüşe çıkmak ve iradenin<br />

zorlamasıyla sesleri suya, ağaçlara, yola, gökyüzüne<br />

uygulamak yeterli değil bunun için. İstek, isteğin varlığı ve<br />

büyüklüğü tek başına yeterli değil: Doğru senfoniyi, doğru<br />

anda, doğru yerinden harekete geçirmek gerek. Dediğim gibi,<br />

bu, isteğin salt basıncıyla olacak şey değil. Bugüne dek uzun<br />

deneyimlerle elde ettiğim yöntemsel ustalık boşuna değil.<br />

Dinlenmiş sinirler gerek bana örneğin. Dinç miyim<br />

yeterince? Sakin tavırlarım pırıl pırıl bir esenliğin yolunu<br />

açabilecek mi? Bunu sezebilmeliyim. Kişisel bir ekonominin<br />

katılığı içinde düne dağıttığım edimlerden bugüne sarkan<br />

birikimi algılayarak günlük akışa dair öngörülerde<br />

bulunabilecek keskin bir duyarlılık var mı bende? Yani,<br />

durumdan belirgin işaretler çıkarabiliyor muyum, izlediğim<br />

seyrin ana damarıyla ilişki kurabiliyor muyum? İstikrarlı bir<br />

çalışmayla oluşturduğum gelecek fikrinin bugüne vuran<br />

gölgesi hoşuma gidiyor mu? Gitmeli, gitmek zorunda, yoksa<br />

55


www.isaretatesi.com<br />

burnumun ucunu bile göremem, sevemem. Hazırlamak,<br />

başlatmak, ilerletmek, zirveye ulaştırmak ve sonuçlandırmak:<br />

Bunu başarmak için haz duyuyor olmalıyım; tesadüfleri ve her<br />

aşamanın en sıradan öğelerini bile kendi yararıma<br />

kullanabilmem için asal bir duygu varlığı gerek bana. İşte o<br />

zaman, uzun vadede iç ve dış dünyama dair oluşturduğum<br />

modellerin doğruluğu, kurnazlığım, kişisel yeteneklerim,<br />

ustalıklarım ve içgüdümün karmaşık bir bileşimle bir araya<br />

gelmesinin ortaya çıkaracağı toplam işgücünün dışında kalan<br />

en belirleyici alt enerjiyle uyumlu olmam mümkün olur.<br />

Gelin görün ki, bugün böyle ince işler için fazlasıyla<br />

kabayım. Bir tek, isteğin zorlamaları ve ani kasılmalarıyla<br />

harekete geçebiliyorum. Yükleniyorum, ama sadece aşırı<br />

yüklenmeden boşluğa düşebilirim ve sonra belirsiz bir süre<br />

boyunca kuyudan çıkmayı bekleyebilirim. Egemen havayı<br />

kavramak ve senfoniyi onunla eşleştirmek: Bu bana uzak, bana<br />

yabancı bugün. Müziğe kulak verebilmek aslında “leyleği<br />

havada görmek – ve gözbebeğinde yeşeren yamaçlar, kırlar,<br />

ufuk pırıltıları” gibi bir şeydir, özeldir, yalnızca ayrıcalıklı<br />

olanlara göredir. Bense bugün tüm yetersizliğimle, ezbere bir<br />

dürtüyle, senfoninin yerini her an hazır tutuyorum: çıplak,<br />

soğuk, çekicilikten uzak bir ortalık yer. Hiç düşünmüyorum,<br />

damarlarıma yanlış kan pompalarken, senfoninin en can alıcı<br />

pasajlarındaki aydınlık kuşağı nasıl sezebilirim, ona nasıl<br />

yakışabilirim, yaklaşabilirim.<br />

Önüm ardım böylesine denk, sağım solum böylesine<br />

denk ve her tarafım böylesi renksiz olmasaydı, işte o zaman,<br />

56


www.isaretatesi.com<br />

senfonideki seslerin güzelliğinin tüm dünyayı aynı tarafa<br />

doğru çekmesi ile; bir noktada, dış seslere inat, aşırı<br />

yoğunlaşıp güzelliği geçersiz kılmak – – arasındaki farkı<br />

anlayabilecek en basit bir zekâ belirtisini gösterebilirdim.<br />

57


www.isaretatesi.com<br />

KARONUN GENİŞLİĞİ<br />

Gözlerimin iliştiği koyu renkli duvar karosuna tüm<br />

genişliği boyunca baktım. Bir çizgi üzerinde soldan sağa ağır<br />

ağır kaydı gözlerim.<br />

Karonun genişliği, eğilip gecenin içine bağırdıkları yere<br />

kadar gitti.<br />

Karonun genişliği, sınır tellerini uyaran küçük rüzgârlara<br />

kadar gitti.<br />

Karonun genişliği, birinin cadde köşesinde, eski banka<br />

binasının önündeki aydınlıktan yaptığı gece başlangıcına<br />

kadar gitti.<br />

Karonun genişliği, kentsel bir mekân boşluğuna yerleşen<br />

büyük zevk ampulüne kadar gitti.<br />

58


www.isaretatesi.com<br />

KENDİ İKLİMİNDE DİPDİRİ<br />

Düzlüklerin üzerinde güçlü akımlar var.<br />

Aydınlık yaz öğlesinin sarı, yeşil, kahverengi paftaları; ve<br />

genişliğin sınırlarına doğru her yanda hülyalı sisler. Sağlık<br />

için, dinçlik için, hayalperestlik için, güç fazlalığı ve<br />

başarılacak işlerin zengin tasarıları için, ve tüm meseleleri<br />

yaratıcı, yapıcı, etkilere açık, duyum dolu bir bilinç düzeyine<br />

göre çözümleyen üstün bir uyumun titreşimleri için – taptaze<br />

bir havadır ovanın havası.<br />

Güneş tepede. Doğunun uzak alçak tepelerinin üzerinde<br />

yere yakın, dağılmakta olan bulutların pembemsi renklerinde,<br />

güvendiğimiz yüksek kurgulara davet eden masum bir gizem.<br />

Yaşanacak ne çok şey var! Ten çekermişçesine gidip kavuşma<br />

isteği uyandıran ışıl ışıl başak tarlalarından ötede, tatlı<br />

burukluklar. Pilon sırası boyunca, tozlu akın yolları. Ufkun<br />

ardındaki denizleri isteyen irade kendinden geçerek sağa sola<br />

atıyor bolluğunun özlerini, tohumlarını; korkusuz iyimserlik<br />

kök salıyor. Güneydeki uzak kayalıklara doğru tanıdık<br />

gündüz karanlıkları. Yelken gibi şişmiş sanki tüm coğrafya: Bu<br />

59


www.isaretatesi.com<br />

düzlüklere tamamen ait olabilmek, bu düzlüklerden ötesini en<br />

çok isteyebilecek birine göre sadece.<br />

Her an koşuya kalkacak yaman bir at gibi kımıldanıyor<br />

ovanın üzerinde hararet. En yükseklere değen düş köpüğünü<br />

uyaran koku, kuzeydoğudaki tek sivri tepenin yanık<br />

esinleridir. Duyulan geniş boşluk sanki sevimli bir kutu içi<br />

gibidir. Parlak bir yansıma geçtiğinde coğrafyadan, elmastır,<br />

altın eyer efsanesidir. Her şey aynı melodinin gövdesine<br />

kapılıp taşkın bir kavis çizecek gibiyken, görkemin ilerleyen<br />

saati her re majör geldiğinde kendini tüketmeyen zirveler<br />

yapıyor.<br />

60


www.isaretatesi.com<br />

SORU<br />

Birbirlerine göre konumlarını biliyor insanlar. Kurallar<br />

çizilmiş; yaptırım gerektirmeyen özel konularda bile işleyiş<br />

belli. Neyin nerede duracağı bildirilmiş herkese.<br />

Elektromanyetik aygıt, atanmış işlevinden şaşmıyor. Kalbur<br />

duvara dayanmış. Ekranlarda anlaşılır kadın yüzleri. Elma,<br />

tezgâhta çarpıcı renklerle steril. Dinlenmeyi biliyoruz, geçen<br />

zamana hayıflanmak yok, tasasızca oyalanıyoruz. Semtlerimiz<br />

sakin, semtlerimiz saten gibi. Bize her koşul için çizilen<br />

protokoller, gizemi sıraya koymuştur mekânda. Kapıdan<br />

geçmeyi biliyoruz. Sokağa uyduk. Her şey olağan. Biliniyor<br />

kentlerde, kişi kendini sabah nasıl açar, nasıl kapar geceleyin.<br />

Karşılıklı anlaşıldı ahşap, demir, cam, mermer üzerinde.<br />

Ehlileştirildi dışarının karanlığı. İşte, sizin istediğiniz gibi<br />

geceye karışıyor Kafkas treni. Belirli bir yaşantının iç hüznünü<br />

üç notada çağrıştırabilirsiniz. Başlangıçtan beri şüphe<br />

duymadınız, bir ömrün nasıl yaşanabileceğinden.<br />

Mobilyalar arasında serbestçe uçuşan tozların zamanını<br />

mı yavaşlatmak istemiştiniz?<br />

61


www.isaretatesi.com<br />

KURGU<br />

Olaylar trafiği işliyor etrafımda. İçinde yüzdüğüm<br />

bulanık peltemsi sıvıda, nesneleri tek tek karşıma gelen aşırı<br />

yoğun etkili küpler olarak görüyorum: ağır ve dumansı ortama<br />

rağmen, görüş açıma girdiğinde, birdenbire, gerçeklik eşiğini<br />

dahi aşan nesneler. – Olaylar arasındaki ilgi bağı ortadan<br />

kalkıyor, ya da olaylardaki ortak yan daha ben yeni alışmışken<br />

çehre değiştiriyor, yabancı kalıyorum, olaylar sıralanmaya<br />

devam ediyor.<br />

Bir dayanak olmadığında bile işlemeye devam eden bir<br />

yan var içimizde. Eylem santrali gibiyiz, ardı arkası<br />

kesilmeksizin duyusal istekler, yönelmeler, yapıp etmeler<br />

üretiyoruz. Ne yapsam? Yüzükoyun uzanabilirim kuma, ya da<br />

duvarın üstüne oturabilirim. Erişip iğde dalına dokunmalıyım<br />

belki, ya da sırtımı kabartmalıyım. Otlara sürtünürken<br />

irkilmiştim. Su içmeliyim belki, ya da gözlerimi yummalıyım<br />

iki dakika. Ben bir işle meşgulken yatışıp dinebilen dış dünya<br />

fikri, şimdi oyalayabilir mi beni? Durumu kestiremiyorum.<br />

Aşırı hareket ve hız belirliyor, gidişata ayak uydurmaya<br />

62


www.isaretatesi.com<br />

çalışan düşüncemin savrukluğunu, düzensizliğini, tekrarlarını.<br />

Suya koşmak da istiyorum, dizlerimi karnıma çekip oturmak<br />

da. Müziği de deneyebilirim, kalkıp eve de dönebilirim.<br />

Çözüm, sıradanlaşmak – ve bu sıradanlaşma çözümü, en<br />

sıradışı olanlarda bile benzer bir şekilde işliyor: taşa dalıp giden<br />

gözler; sabit düşünme ısısının devamında çaprazdaki kadının<br />

el aynasından yansıyan gökyüzünün ortaya çıkardığı yeni<br />

derinlik açıları; en olumlu yönden gelen besleyici ışık huzmesi;<br />

onca toz duman ve kakofoni arasında kalabalıkta beliriveren<br />

meleksi çocuk yüzü; kasabanın sahil yamacındaki bölgeye<br />

günbatımının etkileri düşerken, ormanlık kuzeye yaklaşır gibi<br />

bir his; ve yürüme mesafesindeki boş arka sokaklarda belirgin<br />

bir dramatik hava.<br />

63


www.isaretatesi.com<br />

GELDİM, GÖMÜLDÜM<br />

Yolda gelirken, gittiğim yöne göre yamuk duruyordu<br />

dünya. Kente doğru ilerlesem de, kendimi bir türlü izlediğim<br />

güzergâhta duyamadım. İlgim boşa çalıştı, hiçbir şey<br />

anlamadan geçtim caddelerden. Sırf katedilmesi gerektiği için<br />

katettim yolu; bu arada güneş battı, hava karardı.<br />

Fakat boşlukta verilmiş bir kararla buraya, kafe<br />

bahçesinin loş köşesindeki bu masaya oturduğum andan<br />

itibaren, şaşırtıcı bir şekilde sarıverdi beni ortamın koşulları.<br />

Yerimi duydum. Işığı tarttım, havayı soludum, hissettim<br />

ağırlığımı. Bir sıcaklık doğurdum içimde. Esinti hoşuma gitti;<br />

basit bir fikre tutundum, planını çözümledim gecenin.<br />

Şimdi, koşullara anbean gömüldükçe, niteliği beliriyor<br />

palmiyelerin, kaldırım taşının, karanlık toprağın, demir<br />

kapıların, duvarlarda geceyarısı yağlarının. Yerini belli ediyor<br />

etrafta ve uzakta, kaktüs kaplı yamaçları yıkamış yeşil sellerin<br />

doldurduğu yanar göller, konik ayin tepeleri ve tümsek ardı<br />

soğuk kuyular; binaların beton cepheleri üzerinde yarım aya<br />

doğru yükseliyor mavi duman.<br />

64


www.isaretatesi.com<br />

1986 YILINDAKİ EVİMİZ<br />

Evimizi ben beş yaşındaykenki haliyle hatırlamayı<br />

seviyorum. Özel bir evdi bu, tuhaftı, eşi benzeri yoktu.<br />

Ilıklığıyla kendini belli ederdi bu ev. Eşyalara yönelen her<br />

bakışı bir hâle, gölgelerin sızısı sarardı. Floresan<br />

aydınlığındaydı odalar. Elektrikliydi susku. Cilalıydı kıyı köşe,<br />

duvarların ve mobilyaların detayları canlı bir bozarmışlıkla<br />

dururdu derinde. Kofralar gibi vınlardı ev tümden. İçine<br />

girerdim bu evin. Dışarıda su damlaları şıpırdardı.<br />

Salonda potinler sıralanırdı. Arka odalarda battaniyeler,<br />

loşluk ve boğukluk, – ve düzenli provalar olurdu. Masa<br />

örtüleri kareli muşambaydı. Metal tastan yayla çorbaları<br />

içilirdi. Duvarlar sekiz metre yüksekti. Annem babam<br />

meditasyon yapardı geceler boyu koltuklarda. Tüycükler<br />

uçuşurdu havada. Yağmursuz anlarda insan durup dururken<br />

çıldıracak gibi olurdu.<br />

Gelip geçerdi binbir çeşit gelecek. Baharat çarşıları<br />

taşınırdı masanın dört ayağının altına. Koliler açılırken –<br />

Deliorman’daki akrabalar yollardı– buz keserdi usul dünya.<br />

Bilinirdi, uzaktan karanlığın damarları gibi gelen ince<br />

65


www.isaretatesi.com<br />

derelerin bizim sokak başındaki kavşakta kavuştuğu. Herkesi<br />

yöneten zihinsel merkez gecenin yoğun peltesiydi.<br />

Sesler nasıl da döşenirdi, uykusal bir rahatlıkla,<br />

tamıtamına, yaşayış kanallarına! Korna seslerinin<br />

insanoğlunun sonsuzluğa yanıtı olduğunu her an duyarak, bir<br />

tabure ayarlardım kendime oturacak, bitimsiz bir hevesle<br />

ürpererek. Çünkü her an, açık televizyondan Amerikan<br />

filminin dinlendirici gizem melodileri gelirdi, ezberlediğim:<br />

Her an olabilecek önemli bir şeyi beklerken, günün değeri<br />

şaşırtıcı derecede yükselmiş olurdu.<br />

Evimiz 1986 yılında dünyayı kalbinden yakalamıştı. En<br />

uzak ışıkları duymak için terasa çıktığım hiçbir zaman elim<br />

boş dönmedim. İlgimi küçük küçük zevklere topladım. İşe<br />

koyulduğumda, uzun süre kopmadım uğraşın düzgün<br />

çizgisinden. Kulaklarımda çınladı, bilginin ödü.<br />

66


www.isaretatesi.com<br />

ÖZNE<br />

Yalnızca baştan aşağı yıkanmış olduğumda yoğun<br />

kaynak suyuyla, yalnızca çılgın bir patlamanın eşiğinden renk<br />

değiştirerek geçtiğimde, yalnızca gümüş filmin ortasından ve<br />

camın göbeğinden çekip aldığımda büyüterek kendimi,<br />

yalnızca ve yalnızca bir tam turu tamamladığında dünya,<br />

gürültü yarıklarından çıkıp geldiğimde, küplerin içinden<br />

çekildiğinde rüzgârlar ve şimşek aydınlığında bir an<br />

göründüğümde, – ve görüntü ve koku crescendo’sundan<br />

uzaklaşmışken bulduğum açıklıkta sessizlik tiyatrosuna<br />

durduğumda, tamamen demlenmiş olduğunda pembe,<br />

kulaklarımın pasını giderdiğinde kavak hışırtıları, çağlayan<br />

donduğunda, çocuk kitaplarının lekesiz güneşini, ovasını,<br />

nehrini, evlerini, insanlarını gördüğümde etrafta, – ve derin bir<br />

nefesle, üzerimde ışık atlaslarıyla kurulduğunda ülkü çadırım,<br />

– anlıyorum: toprak yığınlarından sekerek giden bir<br />

saksağanın dünyada yarattığı büyük değişikliği.<br />

67


www.isaretatesi.com<br />

AT<br />

Yoktu, ete kemiğe büründü, varoldu. At oldu.<br />

Onda bir bütündür et, iskelet, kan ve kuvvet. Yoğun bir<br />

özdür ki, irade, hareket ve eylemde ifade bulur.<br />

Alevler içinde şekillenmiş, magma gibi yanarak,<br />

patlayarak, fokurdayarak suret bulmuştur. Şimdi cinsinde<br />

sabittir, yine de derisi kumullar gibi değişir, sanki hâlâ bir<br />

hamurdur yoğrulan.<br />

Dev gibidir. Yüksekten ağır ağır inmiştir kıtalara.<br />

Soluktur, rüzgârlarla bir. Güçlü bir ilgiyle bağlayandır doğu ile<br />

batıyı, kuzey ile güneyi.<br />

Upanishad tanrısı misali, Ganj’a doğru alçalır. Gövdesini<br />

ovaya salar, başı nehrin ağzındadır; ardında Himalaya, yüzü<br />

hep okyanuslara bakar. Yerleşir, yayılır, tamamlar. Bir<br />

tarafında gündüz, diğer tarafında gece. Sonsuz zamanı ve<br />

döngüyü solur.<br />

Büyür. Önüne geçilemez gelişiminin, büyüdükçe dünyayı<br />

zorlar. Tüm kuvvetler içinde ayrık bir ana kuvvettir: İter dışarı<br />

doğru, kendi dışındakileri. Sığmaz, sıkıştırır pirinç tarlalarını,<br />

68


www.isaretatesi.com<br />

ormanları, dağları, vadileri. Göğü, bulutları, güneşi bile zorlar.<br />

Doğa gerilir.<br />

Aşırılaşmıştır, yine de durmaz. Harekete geçtiğinde,<br />

sağrısında fırtınalar, girdaplar kopar: gözlerinde şimşekler,<br />

göğsünde humma; yelesinde ateşin darboğazları, bacaklarında<br />

hem sürat, hem kurşun ağırlık. Dörtnala ilerlerken alev<br />

alevdir; hiçbir engele takılmaz; zaptedilemez bir çılgınlıkla<br />

yıka dağıta gider; taşkın varlığıyla bu dünya için fazladır;<br />

zorlu inadıyla sanki maddeyi tanımaz, derisi pürüzlüdür<br />

tümden, havayı bile kazır, öğütür, kendi de yanar kavrulur,<br />

katran terler.<br />

Giderek sıkılan dev bir düğümdür.<br />

Yorgunluğu âlemlerin felaketi, varlığın krizidir.<br />

Yorgunluğunun sonu gelmez. Tüm şeyler onun dinlenişini<br />

arar.<br />

O, yalnızca ortalık katiyen sütlimanken dinlenebilir.<br />

69


www.isaretatesi.com<br />

GÖR-SEL<br />

“TV screen is the retina<br />

of the mind’s eye.”<br />

Bozkırın belirsiz bir yerinde, taşın dibinde titreyen yerel<br />

bitki: Görmeli miydik bunu? Yağmurlu, kapkaranlık günün<br />

ortasında ıssız taşra yolunda virajı alan araba: Bu bize<br />

gösterilmek zorunda mıydı kamera merceğinden? Su<br />

birikintisine düşen meşe palamudu: Biz görelim diye miydi bu<br />

düşüş? Karla karışık çamurda ayak, pati, tekerlek izlerini<br />

gördük – ekranda. Hurda yığınları gördük, mağara ağzında<br />

yosun kolonileri gördük. Oda büyüklüğünde bir su tankının<br />

içindeki boşluğu tanıdık.<br />

Tren yolu geçiyordu bomboş araziden, öylece<br />

bırakamadık rayları, görmeyi seçtik: paslı çelik, çakıllar<br />

arasında bitmiş dikenli otlar, sıvanmış katran.<br />

Görmeyi seçtik: Ne kadar görecektik; her şeyi göreceksek,<br />

görmeyi nerede kesecektik, kesebilecek miydik, düşünmedik.<br />

Görmeyi seçtik. İşte, harıl harıl işliyor ekranlar: Dalmaçya<br />

kıyılarında bembeyaz, sıkıntılı bir gün ışığı; beklenmedik bir<br />

anda ardı ardına çakan devlet kurucusu portreleri; mat bir<br />

70


www.isaretatesi.com<br />

zeminde çoğalan formüller, banknotlar, sayılar; yakın çekim<br />

palyaço suratları; radyoaktif bir obruk ve helikopterdeki<br />

araştırma ekibi; podyumda mor, pembe, elektrik kırmızısı<br />

renkler içinde abartılı kadınsılık; Cava’da kurban ateşleri; bir<br />

müzayedede satılan amfibik hayvan fosili; Weimar’da uzaktan<br />

Belvedere; katabatik rüzgârının estiği ıssız boşlukları, Büyük<br />

Sahra’yı, okyanus çukurlarını belgesel prodüksiyon marifetiyle<br />

anında dolduruveren insancıl tanım; sadece iki saniyemizi<br />

ayırdığımız müren balığı; havai fişeklerin, maytapların, şerit<br />

kurdelelerin, fırıldakların, ışık şovlarının ortalama anlatımıyla<br />

çabucak özetlenen görkem; düşsel ejderha tasvirleri; filmin<br />

final sahnesinde teatral ölüm; akışkan grafik tasarımlarla<br />

birbirine giren çınar yaprakları, notalar, kalpler; kızıl bir<br />

mercekten bakılan iletişim uyduları, lüks restoranlar, Wall<br />

Street kalabalıkları; su yüzeyine yakın seyreden İkinci Dünya<br />

Savaşı denizaltısında sepya efektiyle pekiştirilen sinsi kötülük;<br />

tekil eylemcinin en can alıcı anda tökezlemesinin dokuz<br />

doğurtan tekrarları; balıkçı tekneleri, iskeleler, oltalar, ağlar ve<br />

halatlar üzerinden, tüm dokusu balıkçılık teması üzerinden<br />

örülmüş bir Amasra.<br />

Akıp gidiyor, sona ermiyor görüntü dizisi; eksilmiyor,<br />

çaptan düşmüyor ekran. Dizi birdenbire kesilse ve araya süresi<br />

belirsiz bir karanlık girecek olsa bile, hiç merak etmeyin,<br />

tanımlı blank bir siyahımız var, boşlukta kalmamamız, korkuya<br />

kapılmamamız için.<br />

Seçimimizi en baştan yapmış, görmeyi seçmiştik: olanı<br />

kendimize katmayı, kendimizden saymayı. Böyle böyle<br />

71


www.isaretatesi.com<br />

görüntülerle doldurduk gözümüzü. – Çünkü bizler,<br />

görüntünün kararmasından bile korkmamıştık, ama daha en<br />

baştan görmeyi seçmezsek eğer, sonra, örneğin Monument<br />

Valley’de kör bir nokta, Eyfel Kulesi’nde mekânsızlık, ya da<br />

San Pietro Meydanı’nda dipsiz bir kuyu buluruz diye<br />

çekinmiştik.<br />

72


www.isaretatesi.com<br />

GİZLİ YAŞAM<br />

Savaş, yıkım ve felaket tasvirleri zararsız, uysal, eğlenceli<br />

bir seyirliğe dönüşerek kırpışıyordu evler içre, odaların<br />

loşluğunda. Tuba sesleri işliyor, çelesta duyuluyordu<br />

derinden.<br />

Boğuk duvarlarda, aylaklığın lacivert tekinsizliğinde,<br />

Assulin’in büyük tekerlekleri ağır ağır dönüyordu: 1930’lardan<br />

beri lux aeterna tıkırtıları, – bengi tahtakuruları.<br />

Kapalı iç mekânlar dışarının geniş, uzak, aydınlık<br />

alanlarının kopyalarını arar hep. (Günlük değişimlere büyük<br />

gerekçeler bulmak gerek: açlığa yorum.)<br />

Bir zamanlar dünyayı vahşi bir güzellik içinde görmek<br />

istemiş, sıradan bir yürüyüşün ucuna bile çamların,<br />

lavantanın, derelerin, toprağın koku âlemlerini, efsaneleri,<br />

Ekvator güneşini beklemiştim. Israrım tüm varlıkları<br />

yoğunlaştırdı, doldurdu, şişirdi, kabarttı, her şey çatlamaya<br />

durdu, zonkladı, sancıdı. Çünkü karşılaşacağım direncin, bakır<br />

renginin ani bir baskını gibi zorlayıcı (ve bakışsızlaştırıcı)<br />

olacağını, düşüncemdeki karanlık tohumun kadın yüzlerinde<br />

73


www.isaretatesi.com<br />

peyda olacak metalik yansımalara hazırlıksız yakalanacağını<br />

kestirememiştim.<br />

Yine de yoğun, rastlantılarla, içgüdüyle, yanlışlarla dolu,<br />

heyecanlı bir yol tuttum. Görünür değildim eylemde; hatta<br />

eylerken, bir çuval siğilotu yutmuş gibi görünmezdim. Ama<br />

öyleyken bile ayrımımı eylemle ortaya koydum: Dünyayı<br />

içeriden değiştirdim, şeylerin düzeniyle oynadım, büyük bir<br />

dönüşüm yarattım. Kusurdu bıraktığım nişan.<br />

Şimdi, gizli yaşam dağarcığıma uygun, bilinmeyen bir<br />

araştırmalar ve deneyler döneminin eski yöntemiyle, –<br />

koridordaki bir kıvılcım yanılsamasının ardından, alto seslerin<br />

tuhaf bir çekim doğrultusunda derinleştiği antre köşesine<br />

doğru hemen harekete geçiyorum, – ne yaptığımı iyi<br />

biliyorum.<br />

74


www.isaretatesi.com<br />

FANTAISIE–IMPROMPTU<br />

Gülün doruğunda beyaz bir hâle. Göğün boşluklarını<br />

yakan iğne yaprak konturları. Güneşten geçen benek.<br />

Kaktüslere adanmış uzun öğlelerde, uçuşan tozlar arasında.<br />

Çimenlerde bayıcı amber kokularını dağıtarak tepinirken<br />

dengbejler. Kırkikindi saltolarıyla. Issız yunağı sazlı gölün.<br />

Kaçırılan duyusal temasın gölgesi aniden geçer orman<br />

başlangıcındaki dereden. Güney aynasına yansıyan menekşe<br />

tarhı; yüksekte asılı duran dev yumurta. Nasıl ki ıslak<br />

çimenlere yığılıp kalmış aylak çekirgeye kiraz ağacı devasa ve<br />

bitimsiz görünürse, orada, gülün doruğunda da öyle bağımsız,<br />

koskoca bir dünya var: Görmek, gitmek demektir. Günün ve<br />

yörenin özel döngüleri yadırganası bileşimlerle birbirine<br />

katıyor odunsu kokuları, gölgeleri, tohum çeneklerini,<br />

cırıltıları, reçineyi, iskete seslerini. Yamaçlardan eşek arıları,<br />

şeytan tüyleri, fırıldaklar, hatta gemi pervanesi hayaletleri<br />

havalanıyor sıra sıra. Harap bir hisarla çevrili kümbetli tepenin<br />

üzerindeki yolculuk bulutlarının yüreklendirmesinden bir<br />

garip korkuyoruz.<br />

Her şey capcanlı; ilerlediğimize inandığımız bir yön ve o<br />

yönde günün sonunda bir gece var; – ama biliyoruz ki o<br />

75


www.isaretatesi.com<br />

gecenin ucundaki bembeyaz odaya varamayız, araya<br />

görüntüyü kapatan çarklar girer.<br />

76


www.isaretatesi.com<br />

İÇİNDE<br />

pizzicato ostinato – largo (attaca)<br />

“Neden 573? Neden 500 veya 550 veya 600 değil? Neden<br />

500’lerde bir sayı ve neden 73? 10 olabilirdi, 50 olabilirdi, 100<br />

olabilirdi, 200 olabilirdi, 1000 olabilirdi – ama neden 500 ve 70 ve 3?<br />

Yuvarlak bir sayı olmaması ve özellikle 574 veya 572 değil de 573<br />

olması ne garip! Yok, bu anlaşılır bir durum değil. Kesinlikle. –<br />

Örneğin, bambaşka bir açıdan, matematik dışı bir sebeple, 571<br />

olabilirdi. O zaman derdik ki Hazreti Peygamber’in doğum yılına<br />

denk düşüyor. Dinsel bir şifre olarak alabilirdik. Sayının gizemi<br />

beslerdi bizi. Susabilirdik. Ama 573 nedir ki? Hazreti Peygamber<br />

desek, iki yaşında. Bu neyi ifade eder? Eğer onu bu bakımdan anlamlı<br />

(şifreli) bulacak olsak, yalnızca 573 değil, 571’e yakın 560-580 arası<br />

tüm sayılar bir gizeme bürünür, hatta belki de 500-700 arası tüm<br />

sayılar ‘şifrelenirdi’, ki bu da bizi bir yere vardırmaz. – Hiç değilse<br />

575 olsaydı! Matematiksel bir bakış açısıyla, o durumda derdik ki, ‘bu<br />

en azından 25’in katıdır, o da 100’ün dörtte biridir; 100 temel bir<br />

sayıdır, büyüklük ifade eden milyonlar, trilyonlar, septilyonlar,<br />

kentilyonlar hep 100’den türemişlerdir; o halde 100’le ilişkili olmak<br />

önemlidir – ve bu da ilişkili, tamam işte.’ 573 değil de 575 olsaydı<br />

bunu söyleyebilir, sayıyı benimseyebilirdik. – Ama değil! Bu, 573!<br />

77


www.isaretatesi.com<br />

573!! 5 tane 100 ve 7 tane 10 ve 3 tane 1! Ve ne kadar zorlasan da bu<br />

hiçbir şeye uymayacak! Karşına 573 geldi! 573! Budur karmaşan,<br />

budur açmazın! Ense köküne giren kramp budur; kıvranışın, aşılmaz<br />

sıkıntın budur! Hamur gibi yoğrulacaksın, şekilden şekle gireceksin.<br />

Seni teslim alan 573! 573!! Tam şu anda, ne yapsan etsen 573’ün<br />

boyunduruğundan kurtulamazsın! Aslında bu, ne zor bir bilmece, ne<br />

de kolay bir bilmece: 573’ün bilmecesi daha en baştan sorulmaması<br />

gereken bir bilmece!”<br />

Dörtduvarla çevriliyim, ama dışarının turkuaz ışığının<br />

radyoaktif bir etkiyle içeri sızdığına, beni sakinleştirdiğine<br />

inanıyorum. Burada kübik kızlar var ve onların koltukta<br />

kaykık oturuşlarından öyle bir tropik hava yayılıyor ki,<br />

dörtduvarla çevrili olduğumu büsbütün unutup Hint<br />

Okyanusu’ndaki gemileri ve onların ipeksi yelkenlerini<br />

düşlemeye koyuluyorum. Odanın her tarafına asılı çamaşırlar<br />

bu arada canavarca kuruyor ve birtakım ejderhalara, ifritlere,<br />

şahmaranlara sevecen bir gözle bakmamızı sağlıyor.<br />

İçeride onca radyoaktivite. Renkler bir parlıyor, bir<br />

sönüyor. Sanki kıyı köşe, öteberi şok sıcakla ve şok soğukla<br />

nefes alıp veriyor. Takip edebilmek imkânsız. Ardışıklık var,<br />

süreklilik yok. Zaman kesik kesik ilerliyor. Hatta buna göre hiç<br />

ilerlemiyor, çünkü birer kesit olarak algıladığımız her zaman<br />

aralığı diğerlerinden kopuk ve yalıtılmış, kendi gerçekliği<br />

içinde tek başına duruyor. Yani zaman kesit kesit. İşte sepya<br />

renkli bir doku. Hemen kabuk değiştirdi: altın bir doku. İşte<br />

eflatun. İşte fosforlu yeşil. İşte uçuk mavi. İşte kirli beyaz. –<br />

78


www.isaretatesi.com<br />

Önü alınamayan bu değişimlerin kaynağı belki de çok<br />

uzaktaki bir gök cismi, örneğin Satürn ve onun halkalarıdır:<br />

Uğultular bize kadar ulaşıyor, pelte gibi titriyoruz (ben, kübik<br />

kızlar ve canavar çamaşırlar).<br />

Sonra susuyoruz da. Zamanın zemzeminden dev bir<br />

zambak doğacak diye sabırla bekliyoruz. Ha gayret. Bu arada<br />

keşişvari bir tavırla, her türlü eylem ve duyumdan sakınıyor,<br />

bizi altüst edebilecek etkenlerden kendimizi koruyoruz, ancak<br />

sayısız dürtülerin mayın tarlasında ilerlemek de bir o kadar<br />

zor. Sütü, kıvılcımı, kıbleyi düşünerek oyalanıyoruz; istiyoruz<br />

ki su terazisindeki baloncuk kadar şaşmaz bir rehberimiz<br />

olsun. Oysa her adımımızı pürdikkat basacağız derken öyle bir<br />

eğilip bükülüşümüz var, hareketimize habanera çalsalar içini<br />

karartırız müziğin.<br />

Bu, öyle ya da böyle her türlü darboğazdan sağ salim<br />

geçirmeyi başarabildiğimiz sağlıklı anahtarı nihayet katrana<br />

batırmaya da zorlanmamız demektir ki – insan o durumda en<br />

iyi bildiği düşsel armayı bile unutur.<br />

79


www.isaretatesi.com<br />

ORADA<br />

Gün öğleye dönüyor.<br />

Sabahtan bu yana karanın ve denizin yerel dokusunda<br />

değişmez bir tekdüzelikle beraber, eylemeyi ve etkilere<br />

açılmayı benim için olanaksız kılan bir durağanlık, kapalılık<br />

buluyorum. Kendimi burada atalete hapsolmuş, ayrımını<br />

ortaya koyamayan, pasif ve nötr, varla yok arası bir parça gibi<br />

duyuyorum. Her an bir canlılık belirtisi, bir dayanak noktası,<br />

bir başlangıç arıyorum, ama boşuna.<br />

Varolabilmenin yanılsamadan, düş görmekten geçtiğini<br />

biliyorum. Ve yine bunun, kişinin içinde bulunduğu ortamda<br />

olumlu anlamda bir içedönükleşme yakalayıp sonra dışarıya<br />

dönerek, mekânın kapsamlı etkileriyle yoğun bir ilişki içine<br />

girmesini gerektirdiğini biliyorum. Fakat elde olanaklar<br />

yokken böyle bir ilişkiyi ısrarla aramak, olsa olsa mekândan<br />

kopukluğumu, ilintisizliğimi vurgulamaya yarıyor.<br />

Tam da böyle bir başıboşluk ve ne yapacağımı<br />

bilememezlik ânında, çantamın ceplerini karıştırırken elime<br />

geliyor küçük dürbün, hemen çekip çıkarıyorum.<br />

80


www.isaretatesi.com<br />

Merceğin mucizesi; cüzün, tekilin keşfi: açıktaki kayıkta<br />

balıkçının kımıltıları; otelin olduğu yamacın önündeki dalgalar<br />

arasında kadın yüzücü grubunun boneli kafaları; rüzgârın en<br />

uzaklara kadar kaçırdığı deniz topu; adanın uzak beyaz<br />

uçurumunun önünde iki kanocu, yüksekte daireler çizen<br />

martılar.<br />

Oyuncağım ne tekdüze dokudan çekip alıyor beni, ne de<br />

kapalı olan kilidi açmamı sağlıyor; ama bu aralık tek<br />

umursadığım, öylesine elimdeki olanağın tadını çıkarmak.<br />

Başka bir seyir zevki bu; her tekil öğenin kendi kapalı<br />

dünyasının gizemi: Nasıl davranır o, nereye yönelmiştir, şu<br />

dakika nasıl bir ilişki içindedir çevresiyle, ne gibi sınırların<br />

yalıtılmışlığı içindedir, nasıl bir özü gizler kendinde?<br />

81


www.isaretatesi.com<br />

KOZMİK<br />

Karanlık gece göğünde kireç beyazı bulutun köşesinden<br />

açılan girdapsı uzantı, tümseğin ardında Prokofyef denizlerini<br />

çamur rengi bozkırın ucundaki sedde kadar uyarıyor. Bu,<br />

gecenin başlıca olayıdır.<br />

“Size söylüyorum dostlarım. Uzayın ortasında, gezegenin<br />

üzerindeyiz. Eylemlerimizi birtakım insancıl ölçütlere<br />

dayandırmamız bekleniyor bizden; ama bu mümkün mü? Bizler her<br />

an sonsuzdayız; ve ne tarih ne de kültür bize bir şey ifade ediyor.<br />

Eylem de hep uzayda – ve biz her işimizde tek başımızayız. Kaynak<br />

da kişisel, bağlam da. Haksız mıyım? Şimdi örneğin hepimiz topluca<br />

dolunayın karşısına geçecek olsak, her birimiz kendi dolunayının<br />

karşısında durur.”<br />

Bir olaydan diğerine, bir mekândan<br />

diğerine hızlı geçişlerle ilerliyorum. Bunlar<br />

neye göre sıralanıyor? Zamanı neye göre<br />

kullanıyorum? Kılavuzum ne? Kâh uyuyorum, kâh<br />

uyanık, kâh öğle güneşinin altında son hız<br />

82


www.isaretatesi.com<br />

koşuyorum, kâh koltukta oturup kalmışım,<br />

metalik yüzeydeki yansımayla duyu oyunları<br />

oynuyorum. Ben gücümü sınarken içimde işleyen<br />

düzenek nedir? – Varlığın sonsuz muamması<br />

içinde, örneğin bir kedi, tür-bilincinin<br />

koşulladığı kesin birtakım davranış<br />

kalıplarına ve bir ritme sahiptir. Peki ama<br />

benim şimdi pencereye giderek gece ufkundaki<br />

kasaba ışıklarında gördüğüm insanlık yazgısı,<br />

tür-bilincimin neresine aittir?<br />

83


www.isaretatesi.com<br />

KALIT<br />

storm in the piazzetta<br />

Şimşek çaktı ve meydanı aydınlattı. Gün boyu bir türlü<br />

yakalanamayan belli bir bütünlük algısı o an orada kemikleşti.<br />

Bu hiç beklenmiyordu, nasıl oldu, nereden çıktı bu şimşek? –<br />

Şimdi, geri dönüş yoktur artık. Işığın parlayıp söndüğü anki<br />

görüntü gerçekliğe kalıttır.<br />

En karanlık durumda bulunmuş anlık aydınlık. Peki biz<br />

orada neler gördük? Işık çaktığı an kaçınılmaz bir şekilde<br />

gördüklerimiz, görmek istediğimiz türden bir şeyler miydi?<br />

Gökyüzü gün boyu kapkara bulutlarla kaplıydı; boz<br />

bulanık hava hâkimdi kente. Meydanın geniş açıklığı, taş<br />

binalar, kule, yüksek sütunlar, heykeller, sokak aralıkları ve<br />

beride uzanan kanal karanlık günün kasvetinde kaybolup<br />

gitmesin diye insanlar akın akın gelerek kalabalık tuttu<br />

meydanı. Kentin kalbi boş kalmasın, tüm o anıtlar ve yapılar<br />

hiçliğe yenilmesin, kalabalığın curcunasıyla insancıl bir tanım<br />

hüküm sürsün, olan olmayana üstün gelsin istediler.<br />

84


www.isaretatesi.com<br />

Gelişigüzel bir tören çağrısı sebep yarattı, her kesimden<br />

insanlar gelip toplandı. Asiller, ruhban sınıfı, muhafız<br />

bölükleri, yabancı konuklar, tüccar ve zanaatkârlar, sıradan<br />

halk, bando, dansçılar, hokkabazlar, satıcılar, düşkünler,<br />

dilenciler indi meydana. Her köşede birtakım marifet<br />

gösterileri, söylevler, konserler, oyunlar, danslar sürerken,<br />

buluşma beklenen sonucu kısa sürede vermiş gibiydi. – Ama<br />

acaba saray, kilise, idari binalar, kütüphane, kule, kanal ve<br />

sütunların görkem için bıraktığı, belli bir büyüklüğü arayan<br />

tanımsız genişliğe böyle zorlama bir cümbüşle gerçekten<br />

karşılık verilebilir miydi; böyle bir tören, meydanı doldurmaya<br />

yetebilir miydi?<br />

Son sözü şimşek söyledi: en karanlık anda saniyelik bir<br />

ışık patlaması. Aniden beliren garip yüzeyler, yansımalar,<br />

gölgeler; sarayın gotik cephesi, kilisenin iskelet gibi parlayan<br />

kemerleri ve beyaz kubbesi, ürpertici mozaikler, grotesk<br />

masklar, mermer sütunların üzerinde şaha kalkmış at ve<br />

kanatlarını açmış kartal heykelleri, iblisler. Bir saniye sonra her<br />

şey daha da karanlığa gömülmeden ve fırtına kopmadan<br />

evvel. Işığın karanlıktan anlık geçişiyle çıplak, vurucu bir<br />

gerçeklik yakalanmıştır: Üstesinden gelinebilir mi böyle kesin<br />

bir şeyin, bıraktığı dehşetli iz giderilebilir mi?<br />

Çılgın bir yağmur başladı. Kalabalık kaçışıyor. Ara<br />

sokaklara hızla dağılıyor halk. Colonnato’ya sığınıyor<br />

çalgıcılar, dansçılar, dilenciler. Asillerin arabaları bir bir<br />

hareket ediyor, kanaldan tekneler ayrılıyor. Muhafız bölükleri<br />

uygun adım gidiyor. Rahipler kiliseye dalıyor. Atlılar her yöne<br />

85


www.isaretatesi.com<br />

dağılıyor. Kuvvetli boralar koptukça sarsılıyor ortalık, gök<br />

gürlüyor. Hizmetkârlar bayrakları, meşaleleri, zilleri, süsleri<br />

toplamaya çalışıyor. Bonfire istifi devriliyor. Kütüphanenin<br />

kararmış duvarlarından oluk oluk su süzülüyor. Çarşı yolunda<br />

köpekler uluyor, yüksek kovuklara kuzgunlar tünemiş. – İşte,<br />

aryanın sonu.<br />

Sarayın görünmeyip de sezilen ardında, çağın tüm yarım<br />

kalanlarının, olamamışlarının, olup da yitmişlerinin çizdiği<br />

tarihsiz evren…<br />

86


www.isaretatesi.com<br />

ORGİ ORİGO<br />

Messiaen’e<br />

Kösnü hayvanını yere sermek için en dip köşelerine<br />

kadar indiğim yeraltı zindanının alacalı karanlığından kendimi<br />

geri çıkartırken, duvarları kayba uğramış dehlizler boyunca<br />

tedirgin, kayıpları telafi etmek için ucunda un helvası,<br />

televizyon, çamurlu uyku ya da gece koşusu olabilecek her<br />

türlü duyusallığın yönlendirmesine hazır, kıvılcımı ve<br />

eflatunu, akşamsefası kokusunu ve Berceuse’ü aklımda<br />

tutuyorum bir yandan, diğer yandan, üzerinde bir su<br />

yatağındaymışım gibi sallanarak adımlarımı hep farklı atmak<br />

zorunda kaldığım tektonik zeminin içinden doğal, düzgün,<br />

olağan (ve sarsıntısız) bir gece düzleminin belireceği ayırt edici<br />

ana kadar, aşırı önemli ve hassas saniyeleri tek tek sayıyorum.<br />

Evrenin oluşumunu ve uzay-zaman içinde varlık<br />

kazanışını bir simülasyon videosu hızıyla yeniden seyre<br />

durmak gibi, ne garip ve güzel! Kendi gerçekleşimini iradenin<br />

içgüdüsel bir miladıyla, kendi Big Bang’iyle başlatan çılgın<br />

özne! – Yeri geliyor, Big Bang’in devamını ararken loş<br />

kuytularla, kadim bir ilgiyi pekiştirerek, sancı dolu,<br />

87


www.isaretatesi.com<br />

vantrilokça konuşuyorum; yeri geliyor, bakır bir çanaktaki<br />

tuhaf yansımaya takılıyor, parıltıyı kaçınılmaz tekrarlarla<br />

denerken çıldırma provaları yapıyorum. Yine de, hep, en geniş<br />

döngülerin, ücra arktik bir bölgenin masalsılığına kurulu<br />

olduğu biliyorum.<br />

Bir tarafta renklerin yapımı, diğer tarafta renklerin<br />

bozumu, bu iki yönlü doğru üzerinde herhangi bir<br />

noktadayım. Bir o tarafa bakıyorum, bir diğer tarafa. Biraz<br />

yerimden oynayacak olsam, bulunduğum aralıkta zamanın iki<br />

yönde gepgeniş uzandığını ve tek bir noktanın bile kendi<br />

içinde sonsuz bir değerle varolduğunu anlarım. (Sonsuz<br />

noktalardan oluşan sonsuz bir doğru üzerindeyim!) –<br />

Kronokromik notalara kulak veriyor, sıvı çalkantıları,<br />

dalgalanmalar hissederek, ait olduğum çevrede ağır ağır<br />

geziniyorum. Karşıtlıklarla bitkin düşmüş bedenimin (ey<br />

renkler – ve ey kösnü hayvanı!) üzerinde dinlenebileceği organik<br />

desenli halıyı ve odanın ılık köşesini bulması pek yakındır.<br />

Müzikolojik komşuluk! Çağırıyorum elektronik sesler ininden<br />

si bemolü!<br />

88


www.isaretatesi.com<br />

DUTCH CRAZE<br />

Geliyorlar.<br />

Harekete geçtiler, dört koldan geliyorlar, birlik halinde,<br />

dağılmadan, seri şekilde geliyorlar, dumana inandılar, son<br />

dördünde geliyorlar, hizayı koruyarak, yayılarak geliyorlar, ilk<br />

ateşi çoktan geride bıraktılar, düzlükleri, nehirleri, kanalları<br />

aşıyorlar, tarlaları ve evleri dalga dalga ısıtarak, gece göğünün<br />

beyaz ufkuna bakarak geliyorlar, tümsekleri ve değirmenleri<br />

uğuldatarak, kentleri sarsarak, denizi bir an olsun akıllarından<br />

çıkarmadan geliyorlar, duvarlardan su gibi, sokaklardan<br />

rüzgâr gibi geçiyorlar, kıyıdan köşeden cıva gibi süzülüyorlar,<br />

seziliyorlar, sütlü kahveyi bozarak, dayalı bisikletlerin<br />

önünden, güz sonu ağaçlarının altından ilerliyorlar ve arnavut<br />

kaldırımının aralarındaki macun gibi çamura sızarak, katedrali<br />

korkuyla uyandırarak, farların aydınlattığı en dar sokağın<br />

ucundaki izmaritte hızlanarak geliyorlar, isli dumanın<br />

ardındaki yıldız göründü, çok değil, birazdan, – metali<br />

şimdiye dek kimsenin duymadığı gibi duyacaklar.<br />

89


www.isaretatesi.com<br />

YERLİLER<br />

Ateş yakıyorlar. Dumanın çevresinde toplanıyorlar. Bu<br />

alan ağaç kütükleri, hasır, yapraklar ve kamışlarla çatılmış ve<br />

zemini yerden bir karış yüksek tutulmuş çepeçevre<br />

kulübelerin orta yerinde, köyün meydanıdır. Şamanın bir<br />

işaretiyle susuyorlar ve önemli eylemi göz kırpmadan<br />

izliyorlar. Anlama kapılıp gitmeleri çok da zaman almıyor.<br />

Seslere ve dumana ayak uydurarak mırıldanıyorlar.<br />

Tepiniyorlar, ayaklarını kızıl toprağa vurarak ayin dansı<br />

yapıyorlar.<br />

Bu köyün insanları avlanmaz. Fazlalıkları toplarlar<br />

sadece. Su kıyısına gitseler de balık tutmadan dönerler; ama<br />

uzun süre kalırlar orada. Dalgındırlar, derin düşüncelere<br />

gömülürler, ama neyi düşündükleri bilinmez. Bazen<br />

burunlarının ucundakini göremezler; dumanlı, bulanık,<br />

hülyalı, mahmur bir yaşayışı yeğliyor gibidirler; bir bütün<br />

olarak aldıkları dünyadan parçalar seçmek onların yaşam<br />

düzeni ve zaman kavramına terstir sanki. Oluş halindeki<br />

şeyleri tanımaz, tanımlamazlar. Hep başladıkları yerdedirler.<br />

Aylaktırlar. Bundan çıkıp buna dönerler.<br />

90


www.isaretatesi.com<br />

Oyunu iyi bilirler! Çocukturlar! Bebektirler hatta, –<br />

eylemde yeni, ilk ve ilkel. Saçmanın ve gelişigüzelin dilini<br />

doğal bir ustalıkla konuşurlar. Usdışı ve bâtıl olana sonsuz bir<br />

tin katarlar. Sayısız çeşitlemelere dökerler satirik neşeyi!<br />

Kendilerini verimli kılan meyveyi günde bir kez, o da<br />

bulurlarsa yerler. İşler uğraşlarla eğlence arasında bölünmeler,<br />

kopuşlar yoktur onlar için, birinden diğerine geçerken haz<br />

akıcılığını kaybetmezler.<br />

Bu sene onlar arasından ormanda orkideyi gören olmadı.<br />

Loş ormana yolu düşenler sık ve yüksek ağaçların altında<br />

gezinirken şaşkın şaşkın bakındılar, yeşil gövdeler boyunca<br />

parlak gün ışığına doğru tırmanan sarmaşıkları seyrederken<br />

başları döndü, yere yığıldılar.<br />

Biri bir gün avucunda bir parça firuze ile çıkageldi.<br />

91


www.isaretatesi.com<br />

POLİSİYE DÖNEM<br />

bir gizem/gerilim şiiri<br />

Beğeniye ve keyfe dayalı bir seçicilik yerine katılık ve<br />

korkunun yönlendirdiği sakınım dolu haftalardan sonra,<br />

bulunduğu yerden hoşnutsuzlukla ve aynı anda birçok yerde<br />

olma isteğiyle günlerini harcamışken, şimdi, nereden türediği<br />

belli olmayan böyle basit ve beklenmedik bir temayla zinciri<br />

kırarak zamanını anlamlandırabiliyor olmayı garip buluyor:<br />

Bir film sekansı ve orada çalan müzik; parlak gün ışığının<br />

vurduğu mahkeme salonu; sanık cinayetle itham ediliyor;<br />

saksofon dramayı arttırırken zaman neredeyse duracak gibi; ve<br />

nihayet, sanığın yüzünün donup kalıverdiği an…<br />

Bu öykü kendisini ne ilgilendirir bilmiyor, ama üzerine<br />

alıyor onu, benimsiyor, saksofon çalındıkça zihninde beliren<br />

imgede kendisini yaşamın kurgularına tanıtacak bir kimlik<br />

buluyor. İnanıyor bu kimliğe, büsbütün ona bürünüyor, o<br />

oluyor.<br />

Aynı dramatik tavırla bakıyor albümlerde siyah-beyaz<br />

fotoğraflara, eprimiş vesikalıklara, sahildeki boş şezlonglara,<br />

limanda demirli yelkenlilere, geniş ve uzun, tenha sokaklara,<br />

92


www.isaretatesi.com<br />

inşaat makinelerine, hurdası çıkmış traktörlere. Polisiye bir<br />

mercekten görüyor, esrarlı bir zevkle, resmi büroları, arşiv<br />

dolaplarını, telefonları, ahşap sehpaları, abajurları. Satende<br />

ilerliyor.<br />

Araştırıcı bakışın yer ettiği dikkatli gözlerle geçiyor<br />

kentten, suça ve adalete yakın. – Öyle ki, polisiye tema<br />

pekiştikçe, insanın dünyasının inanç ve değerler bir tarafa<br />

bırakıldığında ve kültür katmanı buharlaştığında nasıl da<br />

kaba, haşin ve ölümcül kurallarla işlediğini görüyor.<br />

“İnsan her güne bir düş bulmalı,” dediği zaman, naif bir<br />

iyimserlikle söylemiyor bunu; tam aksine, düşsüz ve<br />

yanılsamasız kalmanın, belirli bir durumda belirli bir nesneye<br />

yaklaşabilmek için gereken en temel perspektiften ve<br />

araçlılıktan mahrum kalmanın ne demek olduğunu iyi bilen<br />

bir kişinin sinik tavrıyla konuşuyor. “Ve bulduğu düşü<br />

sürdürmeli değil sadece, sömürmeli de o düşü sonuna kadar,”<br />

diyecek belki de sözüne devam edecek olsa: Kullanabileceği<br />

temayı bir kere bulmuşken, onunla düşünmekte, o temaya<br />

bürünerek düşünmekte sınır tanımamaktan yana oluşu onun<br />

en ayırt edici özelliğidir.<br />

Bu haliyle onu kesintisizce takibe alan bir kamera olsa,<br />

belki de, geniş bir duygulanım yelpazesiyle düşünürken<br />

yüzüne ara sıra yansıyan birtakım tuhaf ışıkları ve derin, kuyu<br />

gibi karanlıkları, alacalı renkleri ve kötülükleri yakalayabilir.<br />

93


www.isaretatesi.com<br />

Tümden içine gömüldüğü polisiye kimliğiyle, bir ara,<br />

yeraltı tünelinin karanlık ucuna doğru bakarken yüzünün<br />

donup kalıverdiği an…<br />

94


www.isaretatesi.com<br />

SOLUK<br />

Akşamın mavi mekânları kararmaya durmuştu. Gölgeler<br />

geziyordu alacakaranlıkta. Kendimi gördüm: Kuşbakışı<br />

bakmadım, kendimden gördüm, içimdeydim. Sıcak bir leylak<br />

rengiydim.<br />

Belirirken öz varlığı duvarın, pencere ahşabının,<br />

pencereden görünen dışarının. Baktım, baktım.<br />

Kendimden gördüm, sıcağım şimdi, bahçelerde<br />

büyüyebilirim.<br />

Ayna çerçevesi tırtıklarındaki madenî yansıma; oda<br />

köşesi karanlığında nabız gibi atan mum alevi; soluğun<br />

yoğunluğu; bellekte çakan kıvılcım; elimde tuttuğum mektup<br />

açacağının aşıladığı yapıcı his; pencereden durdukları yerdeki<br />

ağırlıklarıyla gördüğüm tırmık, römork, saman yığını,<br />

bidonlar; ayarlanmış konumları onların.<br />

Dışarı çıkıyorum.<br />

Paltomun yakaları kalkık, esinti ensemdeki tüyleri<br />

ürpertiyor; yanık odun kokulu mezralardan tangırtılar<br />

duyuyorum. İnek ve kaz seslerine kulak veriyor, kış rüzgârının<br />

95


www.isaretatesi.com<br />

gölün üzerinden sazlıklara kadar olan süpürücü etkilerini<br />

şurup gibi içiyorum.<br />

Kas seğirmelerimi ve kaçak ağrılarımı diplerde<br />

gezinmeye alıştığım sürece terk edemiyordum. Şimdi, yabanıl<br />

ormanda manyetik bir merkez sezerek yön duygumu oraya<br />

odakladığım ölçüde, bedenim tiklerden, sızılardan,<br />

spazmlardan arınıyor.<br />

Yeni bir eşikteyim. Serbestçe soluyorum zamanın<br />

dokusunu.<br />

Fundalıklarda, korularda, gölün üzerinde, kuytularda<br />

ağırdan ağıra sığırcıkvari bir yaşama dönüyorum.<br />

96


www.isaretatesi.com<br />

YÖNÜNÜ BİLEN<br />

İşte Laos! Kendi dumanı içinde, loş, içten sıcak. Şu<br />

karanlık çabalayanların, kan ter içinde, tanıyamayacağı. –<br />

Sürükleyici uğraştan çıktım, inanmıştım, dışarıdayım şimdi,<br />

yürüyorum, yeni öğreniyorum dünyayı: ışıklı tabelalar, yokuş<br />

aşağı hızla geçişi arabaların, yüzler, lekeli kaldırımlar, adım<br />

atan bacağım, yere basan ayağım. Çocuk duyum! Yukarıda,<br />

cadde üzerinde, kapalı kış başı havasının yoğun karnı. – Laos<br />

orada! (Orman, taşkın doğa, sulak toprak, tüm Budist<br />

tapınakların silueti.) Görüyorum buradan oraya doğru uzanan,<br />

yapay bir ışık çizgisinin belirlediği dolaysız yolu. – Yol yerinde<br />

kalacak. İstediğim an tutabilirim o yolu. Yerinde olmasından<br />

hoşnutum. Şimdi buranın kokularını, soğuğunu duyuyorum,<br />

buranın çalpara şıkırtılarını. Tanıyorum, geçtiğim sokakta, iç<br />

sessizliğimin geniş tropik yapraklarını; omurgam sazlıktaki bir<br />

kamış gibi dik ve düzgün; yogi bileklerimdeki tüy hafifliğiyle<br />

tartarak yatıştırıyorum sağda solda kontrolsüz kıpırtıları;<br />

uyumu kalabalıkta hep kaval sesiyle taklit ediyorum;<br />

duracakmış gibi yavaşlayan zamanla ilerliyorum ulu çınarın<br />

saçakları altından; capcanlı yağlı boya renklerle, kayganlıkla,<br />

şıpırtılarla yürüyorum.<br />

97


www.isaretatesi.com<br />

Yolun ucunda gördüğüm Laos kadar yakınım,<br />

başlangıçtaki Laos’a.<br />

98


www.isaretatesi.com<br />

SES VARLIK<br />

Duvarlar ince. Apartman, ses yalıtımı pek düşünülmeden<br />

yapılmış. Sesler dörtduvarın dışından, kapalı pencerelerden de<br />

nüfuz ediyor içeri. Kalabalık bir apartman burası; yanda, altta,<br />

üstte komşuların hareketliliğini duyabiliyoruz. Bu dairenin<br />

sessiz boşluğu dış seslerin rastgele trafiği için açık bir zemin.<br />

Hele de korunmaya çalışılan, üzerine titrenen bir ruh<br />

durumu söz konusuyken! Biliyorum: Olaylar ses dalgalarıyla,<br />

sudaki halkalar gibi yayılır; (bağırışlar, ünlemler, iniltiler––)<br />

seslerle taşınır öfke ve acı; seslerle ister istemez ortak oluruz<br />

başka kötülüklere, bayağılıklara, başkalarının uzak dünyasına,<br />

bize yabancı olduğundan bizim için kafa karıştırıcı olana. –<br />

Duymak istemiyorum. Kapatıyorum kendimi, iç ritmimi<br />

korumak istiyorum. Bilincim, müzik olmayan her şeyi<br />

yadırgayan kulaklarım için kalkan olmuş: Ama başıma<br />

sinekler gibi musallat oluyor parkede mobilyaların sürtünme<br />

gıcırtıları, homurtulu diyaloglar, yere düşürülen sert cisim<br />

tıkırtıları, güm ederek çarpan kapılar, borularda su uğultuları,<br />

çocuk çığlıkları, kırılan bir camın şangırtısı, sokakta<br />

yankılanan ısrarlı bir korna sesi.<br />

99


www.isaretatesi.com<br />

Bir yandan suskunluğum, aylaklığım, bir yandan da<br />

uyarılmışlığım, aşırı hassaslığım. Ya da buna kedicil bir<br />

hassaslık, yapısal bir iç huzursuzluk demek daha doğru olur.<br />

Bunun neye karşılık geldiğini en iyi bilen de evin kedisi M.; bu<br />

apartman dairesinin günün yirmi dört saati burada olan tek<br />

sakini. Başımı usulca çeviriyorum, bakışları üzerimdeymiş,<br />

göz göze geliyoruz. Böyle anlarda gözlerini hiç ayırmaz, insanı<br />

tedirgin edecek kadar uzun bakar. Garip hislerle, ânın<br />

erişilmez gizemiyle dolup ürperirim. Belki de evin bu gerçek<br />

sahibine sormak gerek, bu dörtduvarın arasında bilinci ne gibi<br />

güçlerin yönettiğini.<br />

Hassaslığından, iç huzursuzluğundan dem vurduğum,<br />

her türlü çıtırtıya kulak kesilmiş, her sese irkilen bu sarışın<br />

kürklü hanımefendi, o uyanık, güvensiz, her an tetikte<br />

bekleyen tavrıyla belki de, yakaladığı ruh durumunu korumak<br />

için çabalayan benimle çok benzer bir kaygıyı paylaşıyordur:<br />

Olumlu, sürekliliği olan, alışıldık koşulların ufacık bir dış<br />

etkenle bozulup tersine dönebileceği ihtimali hep aklındadır<br />

onun.<br />

100


www.isaretatesi.com<br />

ÖLÇÜLÜ<br />

Müziği duydun. Çimenlere ayak bastın, yürüdün.<br />

Yaylılar geriliyordu: ana ses. Tarhların yanından geçtin.<br />

Arabalar aktı yoldan. Flüt duyuldu. Duvar boyunda kış<br />

güneşine uydun; taşlara, yosunlara, sarmaşıklara dokundun.<br />

Fıskiye şırıldıyordu parkta. Koşturan, bekleyen insanlar, canlı<br />

jestlerle konuşan kadınlar. Ziller, davul, glockenspiel. Uçak<br />

pistleri geride kaldı. Uzayıp giden raylar. Ağaç sıraları. Tuba,<br />

fagot, korno. Dere boyu ıslık. Bodur çalılar. Tepecikler. Gölet.<br />

İki durak arası süre. Piyano çalındı. Hız, tempo, akış. Ölçüyü<br />

tutturdun. Ufukta kızıl bir çizgi. Soğuk esinti boşlukta. Yine<br />

yaylılar, hep birden.<br />

Durma, bekleme: Kaçıverir müziğin ritmi.<br />

101


www.isaretatesi.com<br />

NESNELER VE EYLEMCİ<br />

Armonik ses eğrileriyle şekillenir yaşam algım,<br />

kurduğum bireysel nomoloji: doğa, insanlar, olaylar, durumlar,<br />

akış, uyarımlar, – iniş ve çıkışlar, kütle, döngü, yamacın ışık<br />

vuran tarafı, hareket aralıkları, etki, merkezler. Tınılarda gizli<br />

renklerle geçerim hepsinin üzerinden. Nesnel varlıklar ve<br />

eylem becerim bana tüm hacmiyle müziği verir. İçimde bir tür<br />

ses barometresi taşırım.<br />

Açık havada yürürüm, çeşitli yönlerde galeri gibi uzanan,<br />

değişken mecralar sezerim. – Yoksa parkta, restoranın gölete<br />

bakan çıkışına yakın, Haçaturyan’ın romansını nasıl<br />

duyardım?<br />

Ortamın serinliğine bir tür karıncalanmayla yerleşirim.<br />

Bir koza sarar beni. Manyetik gelgitlerle retinamda on iki<br />

köşeli bir yıldız belirir. Hiç meditatif düşünülmemiş ayağım,<br />

yıpranmış botun içinde, işte şimdi, tam şu an, ilk kez meditatif<br />

düşünülüyor…<br />

Lıkırdıyorum. Damağımda kuşburnu tadı – ve güm!<br />

Korktum.<br />

102


www.isaretatesi.com<br />

Davranışlarıma yön vermesi beklenen kılavuz çizgiler<br />

ağından kabuk değiştirerek, tanımsızca geçiyorum; termal bir<br />

yumağım, ele avuca sığmaz, radara yakalanmaz.<br />

Görülmüyorum: – Görülürsem, zamanda ve mekânda<br />

yarattığım kırılmalarla nasıl kaza izi bırakmayayım?<br />

103


www.isaretatesi.com<br />

BEDENLER, HAREKETLER<br />

Sen eve gelince kafam karıştı.<br />

Gelişinin duygusal bir ağırlığı yok aslında; burada olman<br />

sıradan, günlük bir durum. Evdesin, dönmüşsün, bu kadar<br />

basit. Ama sen geldin ve benim için ortamın havası değişti.<br />

Bocalıyorum. Eve alışmıştım. Şimdi yeniden, başka türlü<br />

alışmam gerekiyor. Az bir değişiklik bile yeter bazen benim<br />

gibilere, aksayabilirim, bilirsin. Değişimin hep gerisinde<br />

kalanlardanımdır ben.<br />

Bir mimik var sende tanımlayamadığım. Bu mimik – bir<br />

ilk sanırım. Yeni, aniden beliren, biricik. Nereden belirdi, nedir<br />

o, neyi anlatır, neden anlatır, – yahut bir şey anlatır mı? Öncesi<br />

nedir, sonrası nedir, tekrarlanabilir mi, tekrarlansa veya<br />

tekrarlanmasa neyi gösterir? – Duyamıyorum mimiğini. Zaten<br />

ben ya çok fazla duyarım, ya da hiç duyamam, ikisinin arası<br />

yoktur, bilirsin.<br />

Bilir misin? – Anlayamadım seni. Mimiğin geçti, gitti.<br />

Tepkisiz kaldım. Bu arada sen çantanı bıraktın, atkını ve<br />

eldivenlerini attın, mantonu çıkardın, konuşmaya başladın.<br />

Sonra yan odaya geçtin, oradan anlatmaya devam ediyorsun. –<br />

104


www.isaretatesi.com<br />

Buradasın. Beklememiştim seni. Her gün eve gelirsin zaten, ne<br />

var ki bunda? Ama alışamadım. Oysa hemen alışmalıydım:<br />

Sen yanımda, en yakınımdaki kişi değil misin?<br />

Bulunduğum odada gezinen bir bedensin. Pasif gözlerle<br />

izliyorum ara ara seni. Çerçevede beliriveriyorsun, duyu<br />

alanıma arkadan ya da yandan yaklaşıyorsun, şaşalıyorum.<br />

Kediyi de garipsiyorum bazen böyle, koltukların üzerinde<br />

yürüdüğünde, yalandığında, gözlerini dikip baktığında. Buna<br />

dikkatimi verdiğim zaman, garipsiyorum. Kapanmaz bir<br />

boşluk, bir mesafe vardır insanın başkalarıyla arasında, ister<br />

kendi türünden olsun, ister başka türden, ötekinin başka bir<br />

canlı olması yeter. – Canlılığımı ayakta tutan koşulları bir tek<br />

ben bilirim. Başkasının canlılığını, başkasının koşullarını<br />

yabancılayışımın asal değerini sorgulayacak değilim.<br />

Hem sonra, yabancılarım tabii: Kim bilir ki bedeni? –<br />

Kendi bedenimi bile bir yabancılayışım vardır benim. Her an<br />

yeniden tanımıyor muyum onu? Garipliği içindeyim. Ben<br />

bedenim değilim de ondan; – ama bedenimi<br />

yabancılayışımdaki tavır beni anlatıyor olabilir.<br />

Beden dili bedenimin dilidir, benim dilim değil: Kim<br />

kendini bedeninin diline yansıttığını söyleyebilir? Bilemez ki<br />

neyi yansıttığını. Belki de duruşuyla, tavrıyla hiç istemediği,<br />

hatta hiç bilmediği bir şeyi gösteriyordur başkalarına!<br />

Dışarıya dış olarak yansıyan içiz biz.<br />

105


www.isaretatesi.com<br />

ANAHTAR<br />

Klişede tekili gördüm.<br />

Belirsiz, değişken, canlı bir tekrarsızlıklar bütünüdür<br />

kültür – ve o kültürün içindeki yaşamımız. İlkelerin<br />

yanardönerliği yerini hazır tutar yeninin ve dirimin.<br />

Kapalı havanın rengine bürünmüş ayna camlı kulelerle,<br />

tarihî mezarlık parseline vuran güneş ışınıyla, koruluktaki<br />

pusla, metal çitteki keskin yansımayla uyuyorum günün barok<br />

trajedi armonisine.<br />

Kiler köşesinde petrol yeşili, bambaşka bir aydınlık<br />

buldum. Banyo armatürlerinin gelecek gizemleriyle dolu<br />

soyluluğunu apaçık duydum. Kabuki oynayan adamlar, kovuk<br />

sahnelerde, duvarlar içre. Televizyon ekranında gördüğüm<br />

somonun sırtı gümüş işaretten yoksun değildi. Sırrı<br />

uzaysallaştı aynaların.<br />

Ne garip! İnsan bazen içinden düğme teyelleyerek çıktığı<br />

yüksek döngüye limon dişleyerek dönebiliyor, – kendi<br />

içeriklerinin göstergesini yakından takip ederek…<br />

106


www.isaretatesi.com<br />

MASALSILIK<br />

Seyir taraçasından bakıyor.<br />

Kenti küçük küçük aralıklarla inceliyor. Manzara<br />

üzerinde odaklandığı, sonra geri çekildiği noktalar var. Şu an<br />

bu taraçada bir tek o olduğu için, kendini kimseye göre<br />

ayarlamak zorunda değil; uzunca kalış süresini yadırgayacak<br />

kimse yok. Yalnızca kendisi kimi uzatmalardan,<br />

oyalanmalardan huzursuzluk duyuyor.<br />

Taraçanın parmaklıklarına yaslanarak, görmek istediği<br />

bölgeye doğru bakıyor. Gözlerini kısıyor. Tatmin olmamış<br />

olacak ki, bir adım geri çekiliyor. Elleri belinde. Hem sık sık<br />

dikkat kesiliyor, hem de sanki dikkati kolayca dağılıyor. Çeşitli<br />

görüş açıları ve perspektifler yakalamak ister ve bunu<br />

yaparken huysuzlanır gibi bir hali var. Onun bu seyir<br />

eyleminin ne gibi bir deneyime karşılık geldiğini çözebilmek<br />

için kafasının içine girmek gerek.<br />

Rastgele üç dağınık nokta alıyor, onların aralarındaki<br />

dilimleri tarıyor: Ama bütünleştiremiyor bu dilimleri. Sonra,<br />

çeşitli atipik şekillerde kesitler seçiyor manzaradan, birinde<br />

aradığını bulamayınca diğerine, sonra bir diğerine bakıyor.<br />

107


www.isaretatesi.com<br />

Bunlardan bir içerik elde edebiliyor mu belli değil. Ardından,<br />

kent merkezini belirleyen hat boyunca ilerlerken, kuzeydoğu<br />

yönündeki çanağa varınca, oradan derin bir izlenim toplamaya<br />

çalışıyor. Aynı bölgeden ileri geri, iki yönde, tekrar tekrar<br />

geçiyor. Sanki bununla, baktığı yay üzerindeki alanları yakıp<br />

kavuruyor, çölleştiriyor.<br />

Gene de vazgeçmiyor. Dört odak alıyor kendine,<br />

aralarında belli bir hücumun koridorlarını açıyor; çınlamalar,<br />

manyetik sol anahtarları, tarçın rüzgârları, klarnet<br />

orkideleriyle karşılık arıyor. Ama basit bir doğu-batı kapanışı,<br />

rutin bir örtülme hissi, monoton bir ses armonisi seçebiliyor<br />

sadece. Sönük duyumlarla kaplanıyor ölü zemin.<br />

Manzarada bir masalsılıktır uyandırmaya çalıştığı, – orada<br />

olmayan. Eskinin izlenimleriyle ve sabit fikrin ısrarlarıyla<br />

zorluyor; içgüdünün ardı ardına U dönüşleriyle aynı çemberi<br />

sonuçsuzca dolaylıyor. Oysa ya oradadır manzarayı<br />

görülmeye değer kılacak olan masalsılık ve görülür, – ya da<br />

orada değildir ve görme oyunlarıyla, denemelerle, dağarcıktan<br />

kopyalamalarla var kılınamaz.<br />

108


www.isaretatesi.com<br />

GECE BAŞLANGICI<br />

Araba kentin öbür ucundaki gece kahverengisi semte<br />

doğru en kestirme güzergâhı izleyerek yol alırken, dışarıyı<br />

seyreden arka koltuk yolcusunun yakaladığı yakıcı<br />

duyarlılıkta bir araya geldi tılsım, ürperti, evreka ve sürekli<br />

içeriyi dinleyen masum stetoskopun nihayet tespit ettiği<br />

fazladan güç nabzı: Usul usul çalıyordu “Le Gibet” ve arka<br />

koltuktaki yolcu için uyumun, kaynaşmanın, capcanlı bir<br />

bütünlüğün altın karakteri belirdi.<br />

Aydınlık tünel girişindeki dev ekranın non-place’ini,<br />

görüntüde kaynayan dumanları, maytap kıvılcımlarını, şerit<br />

konfetileri, gülen suratları, stilize çiçek desenlerini ve Eyfel<br />

Kulesi’ni fantastik bir yumak olarak gördüğü saniye irkildi<br />

yolcu, kafası karıştı, kikirdedi: Epifani’yi kurtaran refleksti bu;<br />

burçları non-stop zorlayan nergis gözü, duyusal sınırı aşmışken<br />

son anda kendine getirdi!<br />

109


www.isaretatesi.com<br />

ŞEYLER<br />

Duvara asılı bir doksanlı yıllar motokros posteri.<br />

Cilası soyuk, rengi atmış, tozlu ahşap kitaplık.<br />

Odanın köşesini kaplamış kauçuk bitkisi.<br />

Pikapta boşa dönen plak.<br />

Açık unutulmuş televizyon: Tiflis’te bir resmî arşiv,<br />

masaya oturmuş anlatıyor kahverengi takım elbiseli, hâkî yeşil<br />

kravatlı bürokrat.<br />

İçerisi sahlep kokuyor.<br />

Sarkaçlı duvar saatinin tiktakları, duvarın pürüzleri,<br />

boyaya yapışıp kurumuş sivrisinek, saç teli.<br />

Kaşığın dışbükeyinde kendi eğri büğrü yansımasını<br />

seyreden çocuk.<br />

Dokunulduğunda tuhaf bir ıslaklık hissi veren muşamba.<br />

Her şey bir peltenin içinde; aralarında mayalar, yağlar<br />

var; tüm varlıklar ayna derinlikleriyle bağlanıyor birbirine.<br />

Perspektifler keşfedilmeyi bekliyor!<br />

110


www.isaretatesi.com<br />

111


www.isaretatesi.com<br />

SİÒN<br />

(2012-2014)<br />

112


www.isaretatesi.com<br />

113


www.isaretatesi.com<br />

HACİM<br />

Amansız bir vanitas alışkınlığı içindeyken bile, arasından<br />

geçtiği insanlara, binalara, ağaçlara ve hayvanlara göre<br />

benzersiz bir etkendir o.<br />

Karşıdan vuran akşam güneşinin ayağa kaldırdığı<br />

şehirde, Brahms rapsodisinin planı kuruluyordur. Ve o,<br />

başının üzerindeki göğe parşömeni çekmiştir – bina<br />

yığınlarının ortasında el kadar bir geçide girmeden önce.<br />

Kendi yararına kullanmasını bilmiştir, kulağına çalınan<br />

bir şarkının basit blues ritmini: Uzak yamaçlarda gecenin<br />

ışıkları belirirken, duyum evrenine o sayede varoluşsal bir<br />

hacim kazandırmıştır.<br />

114


www.isaretatesi.com<br />

AN INSTANT BEFORE THE END OF THE SYMPHONY<br />

Başlangıçta soğuktur her şey.<br />

Dokunulur, seçilmiş olur dokunulan; elde tutulur, ısınır,<br />

etkinleşir; temas korundukça sıcaklığını korur; ve yansıtır o<br />

sıcaklığı, etrafına da yayar.<br />

Öyleyken, biz de sıcağızdır. Bir koza sarar bizi, koşulların<br />

gerçekliğine dair. Etrafımızı havada uçuşup uydumuzmuş gibi<br />

gezen küreler, renkli baloncuklar, maytap kıvılcımları ve bir<br />

buğu sarar. Termal kamerayla bakacak olsalar bize, capcanlı<br />

bir enerji yumağı olarak yansırız. Bu arada duruşumuzdaki<br />

tavrı, uzuvlarımızın özel tinselliği açıklar.<br />

Sıcaktır her şey – soğumadan önce: Bilincin akışı<br />

menziline varıp oraya vantuz gibi yapışarak doğadışılaşmadan<br />

önce.<br />

115


www.isaretatesi.com<br />

JAZZY<br />

Ne derseniz deyin buna! Tersliği düşüncenin; yüksek<br />

bilince düşen kaynağı belirsiz gölge. (Müzik çalıyor bu arada.)<br />

Ne derseniz deyin buna! Tozu düşgücünün, tünel görüşün<br />

ucundaki yavan imge. Oluşturduğu güvenli kuytu, yavan<br />

imgenin! (Müzik çalıyor bu arada.) Ne derseniz deyin: rahatlağın<br />

beyaz tavanı; ya da anten kulelerinde gece yanıp sönen kırmızı<br />

lambaların elektronik hüznü. (Müzik çalıyor bu arada. Sıralanıyor<br />

kuartetten doğaçlama notalar. Serbestçe akıyor pasaj.) –<br />

Gökdelenlerde tamamlanamayan büyüklük hissi deyin.<br />

Unutuluşu o büyüklük hissinin, göz ardı edilişi deyin.<br />

Ne derseniz deyin!<br />

Akıyor müzik; tavşan adımları bunlar, bir sincap gezintisi<br />

bu notalar, mırıltılı saksofon, uykulu perküsyon, peltemsi bir<br />

düşünce, spontan şahinler, basit buluşlar, alçak bir tavan,<br />

metalik bir zemin, içeride bir evcilik oyunu genişliği var, bu<br />

salonda herkes aynı solukla yutkunur, herkeste bir dumur,<br />

kıvam herkeste, tedirgin herkes, herkes iyimser, herkes<br />

sezgisel, aylak, ikincil, obskürantist, düşkün, ateşperest, ipeksi.<br />

– Amerika burası!<br />

116


www.isaretatesi.com<br />

Demek ki tam bir Manhattan ahmaklığı takınarak, kentin<br />

ortasında yaz sonu havasının yavaş akımlarına uyabilmek de<br />

varmış… Ne derseniz deyin! Müziğin bu sürmenajına<br />

kapılarak, karmakarışık bir bilinç durumunun mikado<br />

çubukları gibi birbirine girmiş öğelerinin neler olduğuna dair<br />

tanımlayıcı bir yeti geliştirilebilirmiş…<br />

117


www.isaretatesi.com<br />

AY KAYNAKLARI<br />

Kemanların boşluğa saldığı bir duyarga araştırıyor<br />

gecenin bölgelerini, karanlığı, loş sokakları, kuytuları.<br />

Kasabada etraf sakin. Hava ılık. Boş bir arsadan sönen bir<br />

ateşin dumanı tütüyor kıvrım kıvrım. Gökyüzü pırıl pırıl;<br />

dolunay var. Eşyanın, toprağın, demirin, ahşabın, taşın ağırlığı<br />

duyuluyor her yanda.<br />

Sıra sıra evler var; arabalar, ağaçlar, sokak lambaları, çöp<br />

tenekeleri. Tek tük insanlar geziniyor sokakta. Kapkara bir<br />

labrador yatıyor bir evin bahçesinde; tekir kedi bakıyor<br />

duvarın üstünden. Uzak yolda bir kamyonet ilerliyor. Saat on<br />

ikiyi vurdu. Ağaç dalları kımıldıyor.<br />

Vakit geç, ama kasaba henüz uyanık. Ara sıra insan<br />

sesleri ve birtakım tangırtılar, yankılar duyuluyor. Sonra yine<br />

o yoğun sessizlik. Karaltılar geçiyor köşebaşlarından. Ahırda<br />

bir at sümkürdü. Ayağım çarpınca yuvarlanıp gitti bir taş.<br />

Yazlık evlerin baktığı altıgen meydana çıkıyorum. Bir<br />

köşede sofra kurmuşlar kapının önüne; sandalyelerde bir grup<br />

adam oturuyor sessizce. Donup kalmış gibiler. Karanlıkta<br />

yüzleri görünmüyor. Düşünüyor olmalılar: az önce<br />

118


www.isaretatesi.com<br />

konuşulmuş, ya da birazdan söyleyecekleri bir şeyleri. Ortak<br />

bir gerilimi yaşıyorlar sanki. Sanki her an biri bir hamle<br />

yapacak. Sezilebiliyor bu. Ama öylece duruyorlar. Oturduğu<br />

yerde her birinin duruşu, vücut dili birbirinden nasıl da farklı.<br />

Her birinin yüzünü döndüğü yönün bir anlamı olmalı. Her<br />

birinin yüzünü döndüğü tarafta kulak kabarttığı bir ses, bir<br />

uğultu, ya da bir mırıltı olmalı. Korunmaya çalışılan hassas bir<br />

denge var burada. Yakalanmış bir bilincin baloncuğu<br />

patlamasın diyedir belki de onların böyle kaskatı durmaları.<br />

Törensel anlamlar pekişiyor bunun süresi uzadıkça. Bu<br />

adamlar tarihsel bir ânı ortaya çıkaran ortak bir olayın<br />

parçaları olmalılar. Onlar, her durumun ve oluşun kendi<br />

yalınlığı içinde algılandığı berrak gecede, bu istemli<br />

bekleyişleriyle, bana kalırsa dolunayın kaynaklarını<br />

kullanıyorlar.<br />

119


www.isaretatesi.com<br />

BAĞIMSIZ VE BİR<br />

Madenler ve çavlanlar. Kuyulardan ve gece parlayan<br />

doruklardan sonra. Toprak tümseklere yemyeşil düşen ışık.<br />

Kumulların kıyısında sızı.<br />

Bulut gölgesi, karşıt kutuplar, izdüşümü takımyıldızların.<br />

Meditatif buhar… Benzersiz bir taşın, olduğu yerde uçuş<br />

halinde bulunuşu ve kendinde derinleşmesi. Karanlığın<br />

ucunda bir tutam ot.<br />

Bakı ve göl. İrtifa ve akım. Kasabalar, köyler: bir gece<br />

yolculuğunda uzaktan görülen ve kıyısından geçilen halleriyle.<br />

Isı, çözülüş, çekim. Yuvalar ve menziller. Dönüşler ve<br />

açılışlar. Sayısız odak; kesişen ve kesişmeyen sayısız yörünge.<br />

Teğetler – ve onların dışında kalan, her şey büyüklüğündeki<br />

boşluk.<br />

İnsanlar. Evlerindeler. Düşünüş, tuzaklar, itki ve buluş.<br />

Çeşitli durumların içinde insanlar, hayvanlar. Dalga dalga,<br />

girdap girdap tasarılar: iletim, ilgi. – Yok ve erk. Her an.<br />

Yasyayvan bir kuşak havakürede.<br />

120


www.isaretatesi.com<br />

Geceleyin karşımıza dikilen ve capcanlı bir ardı olan o<br />

konak gibi, apaçıktır mesaj: Burçların sıvı lacivertinde olağan<br />

bir sıcaklık bulabiliyorsak eğer.<br />

Elmalar, çınıltılar, şakaklar.<br />

121


www.isaretatesi.com<br />

DÜRTÜLER VE ÖZ<br />

Müdahale ettik, kesintiye uğradı.<br />

Tamdı, böldük.<br />

İşliyordu, aksattık.<br />

Yayılıyordu, sıkıştırdık.<br />

Çoktu, dağıttık. Göremedik. Bozduk.<br />

O zaman ne çılgın direndi yoğun erk yumakları!<br />

122


www.isaretatesi.com<br />

ZAMANDA YÜZMEK<br />

Odanın duvarları, belirlenmiş konumu onların.<br />

İçerdikleri ve içinde durdukları sessizlik, onları işleyen sesler.<br />

Yüzeylerindeki pürüzlerde, düz renk boyadaki anlaşılmaz<br />

zaman. (Yer ve yön duygusu, öteler, beri.)<br />

Ve değeri elementlerin. Çinkonun ve bakırın, demirin ve<br />

alüminyumun durumu. Cisimler ve her türlüsü maddenin:<br />

mermer, kadife, tırtıklar, kireç gözenekleri. Ahşabı saran<br />

özgün duyum.<br />

Tene uygunluğu suyun, toprağın. Havanın uyması<br />

soluğa. Sıcaklıklar, derece derece. Hava akımları,<br />

dalgalanmalar, basınç, – kabuğu ve geçirgenliği cismin:<br />

canlının uzlaşması cansız dünyayla. (Kuluçka, kış uykusu,<br />

bilinç, kök.)<br />

Görüntüler ve döngüler: görünür ve gizli etkenler, basit<br />

ve karmaşık, saf ve melez. Kalıcılık, yeni olan – ve yokluk:<br />

olmayanlardan geriye kalan var-dünya.<br />

Burayı aydınlatan ışık – ve başka yerin karanlığı.<br />

Yürünen yol. Seçim. Deneyimin bu oluşu, bu sırayla; ortamın<br />

bu: öznenin bu.<br />

123


www.isaretatesi.com<br />

SENFONİK KESİT<br />

Magma aydınlığı sızıyor yer yarığından. Ardı ve öteler<br />

hep kara ormanlar, karanlığa saçılmış kandiller.<br />

Tepesindeki kırmızı lambanın bir böcek gibi yanıp<br />

söndüğü anten kulesinin olduğu yöne doğru ağır ağır<br />

yaklaşırken, yüksekler zamanından kalma bir dönence<br />

seziyoruz üzerimizde, altında yürünen bir saçak, kemerli bir<br />

tavan gibi.<br />

Tünelleri duyuyoruz. Bir demir damarına dokunuyor<br />

sağduyumuz. Gizli bir uğultu belirliyor gecemizi, gece<br />

kuşlarıyla beraber. Zamanın ötesinde işleyen bir beklenti var.<br />

Somunlar gerek, kemanlar gerek, kıpırtı, su sesi, ezan,<br />

dürtü: İçine düştüğümüz uğursuz kuyuda nelere uğramıştık<br />

bilmiyoruz ama, deri değiştirmişiz, yepyeni bir dirimle arasına<br />

karışmışız değiştiğimiz deriye göre olan bir dünyanın<br />

binalarının, kurallarının, eşyalarının, ilişkilerinin,<br />

müziklerinin, kadınlarının, ağaçlarının.<br />

124


www.isaretatesi.com<br />

BİRSAM<br />

-impromptu-<br />

harlat domatesi, harlat! domates var, – içinde bir domates<br />

daha, onun içinde bir domates daha, ve bir domates daha. –<br />

domates üzerine domates!<br />

katmanlar, iştah, dirhem dirhem, katmer katmer.<br />

kan, biz içine doldukça nabız, ve biz doldukça ve biz<br />

doldukça. nabzın içinde nabız. soluğun tüneller, galeriler ve<br />

dipsiz mağaralar gibi derinliği, boşluğu, gizemli hacmi.<br />

uğultular, esrik araştırmalar, can, can, ısı –<br />

ve güllerde, ve çatallarda, ve vazoda, ve hayvan desenli<br />

minderde – matematik, ve ispirto kokusu, kutuplar, kaza<br />

yelpazeleri.<br />

ahşap mutfak dolapları, dolapların kapaklarında yağlı<br />

yüzeyler –ıslak ve yeni ve çiğ–<br />

ve ıslık – – ve dolap kapaklarının arasında yarıklar,<br />

yarıklardan ışığı sızan mavi lav<br />

– karanlık odada, kıyı köşede dolunay aydınlığı<br />

125


www.isaretatesi.com<br />

YUMRU<br />

İnsan öncesi vahşi yaşamın yırtıcı yaratıklarını gösteren<br />

panoramik bir resmin karşısında kükreyen ağızlara, keskin<br />

dişlere, havaya kalkmış pençelere, parçalanan etlere, fışkıran<br />

kana, göldeki balık sürüsü sarmalına, geniş kanatlı kuşlara<br />

bakarak Doğa Tarihi Müzesi’nin kafeteryasında<br />

sürdürdüğümüz ağır sohbet, günün akşamında duvarlarında<br />

geyik, ayı, kartal, vaşak kafaları koleksiyonu olan tuhaf bir bar<br />

salonuna taşınmış ve konuşulanların gitgide koyulaşan kıvamı<br />

sonunda bizi içinden çıkılmaz, yaman, kapkara soruların<br />

kuyusuna salmıştı: “İnsan türünü diğer türlere göre nereye<br />

yerleştirmek gerek?”; “Bilinç nedir?”; “İnsana neye göre değer<br />

biçeceğiz?”; “Evrimin bir amacı var mı?”; “Varoluşumuzla<br />

neye hizmet ediyoruz?”; “İyi olan veya yüce olan nedir?”;<br />

“Evrenin kaba kuvveti karşısında, yüce bir hayatın sözü<br />

edilebilir mi?”; “Tüm vahşi varlığımızla bizler de birer nesne,<br />

araç, işlev, içgüdü değil miyiz?”<br />

Boğucu bir sohbetti. Mekânların üzerimizdeki etkisi ve<br />

konuşulanların akışı nasıl bir metafizik örgütsüzlük ortaya<br />

çıkardı bilmiyoruz; allak bullak olduk. Gün bitti, gece bitti,<br />

sabah oldu.<br />

126


www.isaretatesi.com<br />

Şimdi, evin penceresinin gördüğü yolun ilerisinde,<br />

kavşağın tam kâlbinde, ne yapılırsa yapılsın yerinden<br />

kımıldatılamayan, gidip dönüldüğünde aynı yerde tekrar<br />

tekrar bulunan feci bir kıyamet yumrusu vardır – ve bunun<br />

nasıl giderilebileceğini bilen tek bir Allah’ın kulu yok.<br />

127


www.isaretatesi.com<br />

İMGEYİ AŞMAK<br />

İçinde yürüdüğüm korulukta herhalde en iyi böyle<br />

gezdirebilirdi largo’sunu Stravinski.<br />

Nehir adasına largo’nun koşullarını hazırlayarak geldim.<br />

Su yüzeyindeki çarşafsı, hareli parçalarda rüzgârın<br />

zorlamasıyla ara ara sıkışıklığa doğru kayıyorsam da,<br />

largo’nun yanlışlanması anlamına gelmiyor bu. Koşullarım<br />

largo’yu önceliyordu, şimdi largo’yu koruyan ve karşıtlık<br />

gördükçe direnen de koşullarım. – Korulukta geziniyor largo!<br />

Duyuruyor utkusunu! Duyun… Largo bu!<br />

Nehrin ilerisindeki vadinin esinlediği yön duygusu<br />

boşuna değil. Nehrin o yönde uzanışı boşuna değil; suyun<br />

akışı kararlı ve kendiliğinden. Bir sebebi var köprünün; bir<br />

sebebi var köprüden geçen motorsikletlinin!<br />

Suyun kıyısında gözlerimi yumup yoğun düşüncelere<br />

gömülüyorum. Tuhaf bir şekilde kat kat, kıvrım kıvrım<br />

boğumlanıyor zihnim, – gitgide Franz Marc’ın kızıl boğasına<br />

benziyor. Nereden çıktı bu boğa? Nasıl da kanlı canlı! Sağlık<br />

dolu, erk dolu; bir o kadar da dingin… Rahat ve hoşnut bir<br />

boğa! (Hatırlıyorum; bir defasında soğuk, ıslak, kapkaranlık<br />

128


www.isaretatesi.com<br />

bir kovuğa tıkılıp kalmışken ve orada zar zor nefes alarak<br />

fırtınanın geçmesini beklerken –imgelerin yükü sırtımda<br />

kamburdu o zamanlar– tam da böyle bir boğanın<br />

yoksunluğunu çekmiştim.)<br />

Sonra, gözlerimi aniden açıp nehir çığırının genişliğini<br />

duyduğumda, – rüzgârlar arasından her tarafa dağılıyor erk<br />

topları, bilardo masasında bir açılış vuruşu sanki: Çünkü<br />

istiyorum bunu; bir an için Titanvari, deniyorum irademi.<br />

Her şeyi karşılamaya hazırlanıyorum: Sağanak<br />

yağmurlar, boranlar, şimşekler ve çalkantılar bekliyorum;<br />

akşam havasında sarhoş edici kokular döneniyor; derin nefes<br />

aldığımda elektriğe değiyorum; koruluğun derinlerinden<br />

meşalelerle, tören ateşleriyle, patlamalarla dolu bir ateşler<br />

imgesi geçiriyorum, – imgelerin ağırlığıyla iki büklüm<br />

olmuşken adına bile katlanamadığım ateşi, şu an onu<br />

kendimde taşıdığım için anıyorum!<br />

129


www.isaretatesi.com<br />

“S”<br />

Bir duman havuzu burası. Akıyor duman. Dikdörtgen<br />

şeklindeki havuzu duman ve pus dolduruyor.<br />

Karşıma almışım bunu, oturuyorum. Sanki önümde bir<br />

harita; ya da bir fal küresi. Yavaş, ağır, yoğun bir akım<br />

görüyorum. Havuza su gibi dolmuş duman; ilerliyor,<br />

yoğruluyor; kıvrılıyor, toplanıyor, ip gibi uzanıyor, dağılıyor,<br />

kesifleşiyor.<br />

Akıyor; damarlar, dallar oluşturuyor. Müthiş bir gaz<br />

yoğunluğu; katman katman; ak ve kara arasında türlü renk<br />

geçişleriyle. Silinen hatlar, karışan şekiller. Şekilsiz değişimler.<br />

Karşımda duman havuzu. Ötede, ucu bucağı<br />

görünmeyen bir karanlık. Sessizliğin ortasındayım.<br />

Bir dayanak arıyorum: Dumanda ısrarla bir S harfi<br />

görmeye çalışıyorum.<br />

130


www.isaretatesi.com<br />

BAŞKA ZAMAN<br />

Balkonda şömine, sehpa ve tavan arasındaki sınırlı<br />

boşlukta gezinip duran yaz ikindisi havası, – neden o sınırlı<br />

boşlukta gezinmek zorunda ve daha sınırsız bir genişlik<br />

bulamıyor kendine?<br />

Başka bir zaman, gene bu balkonda, sınırsız bir genişlikle,<br />

– gece göğünün dev bir plakanın bükülme gıcırtısıyla<br />

yankılandığını, beyaz bir tanrının karıştırdığı acı bir girdabın<br />

burçlara yayıldığını ve ufukta upuzun bir bulutsunun baştan<br />

başa ürperdiğini hatırlıyorum.<br />

131


www.isaretatesi.com<br />

DURUMLAR VE SABİT<br />

Vanitas.– Hiçliğin türlü görünümleri. Sakıncalı maskeler.<br />

Gölgelerde neler var! Sancılı başaşağı duruşu kavramların.<br />

Bütünlenemeyen panoramalar: Her manzara hücresinin<br />

geçersiz kılışı bir diğer hücreyi. “Fiyortlar neden? Neden<br />

mercan adaları? Ne gerek var Gulf Stream’e? Madagaskar<br />

niye?” derken – sızlayışı perdelerin, merdivenlerin, tavanların.<br />

Sonunun gelmemesi uğursuz ışığın yansıdığı yüzeylerin.<br />

Derken ilgi odağı hep sapa yönde: soyulmuş duvar sıvaları,<br />

zeminde yağlı leke, boruda pas. Bir homurtu derinden derine;<br />

restoranlarda fersiz sema ayinleri. “Gözde bakış, alında pırıltı,<br />

düşte bir tutam cevher yokken – ne gerek var, gözler kalkmaz<br />

da neden aya bakmak aranır?”<br />

Kahkahalar.– Verandada karıncalanma. İpin komik<br />

durumu. Parke boyunca, kenarlıklar boyunca kıkırdama.<br />

Çıngıraklar, fırıldaklar, çatapatlar, topaçlar: Benliğin katılığını<br />

toza dumana savurmak gibi bir zevk var. Kıs kıs. Oyun,<br />

şaşırtma, alay. Eğretiliği fiyakaya, dumuru eğlenceye vururken<br />

– horozlar, eşekler ve saksağanların neşesi gaydaları, kaldırım<br />

132


www.isaretatesi.com<br />

taşlarını, palmiyeleri ve tırpanları dünyanın şenlik yerine<br />

çağırıyor, anlamın absürtte aranışına çağırıyor. Hahayt!<br />

Korkular.– Derin kuyuların uğultusu, kuytu düzlüğü<br />

sıyıran kof esinti. Boşluk, karşıt yönler arası gerilim. Âtıl<br />

depoların, küflü ambarların, ıssız hangarların dokusunda<br />

dayanaksız bir düşüklük ve ani tıkırtı. Önü alınamaz kolaçan<br />

edilişi etrafın; girdap gibi dönenen ürperti. Tekinsiz ilerleyiş.<br />

Renk kusan karolar, zehirli parlama, maddenin özündeki<br />

radyoaktif tehdit. Biz bunlara rağmen, yok sayıp alâmetleri,<br />

takıntılı bir inatla, yürüyoruz homurtulu ve iniltili duvar<br />

boylarında, içine içine yürüyoruz kara ateşlerin, içine<br />

yürüyoruz cinli köşelerin.<br />

Tasasızlık.– Ak sütunların göğünde tül. Taklacı güvercin.<br />

Kesintisiz soluk, serbest buhar, denetimsiz rüzgâr. Atlaslara<br />

yayılan ipek, düzlüklerin ufkunda ıtırlı kamaşma. Su halıları,<br />

kaygan kaya dilleri, ateş çiçekleri. – Ve o ak sütunlar devriliyor<br />

öylesine ağır ağır ve hafifçe, masalsı bir çatı kuruluyor, tüm<br />

günün çocuksu suspus ağzı tek bir güzel sesi söyleyebilmek<br />

için ılık bir esintiyi andırarak aralanıveriyor.<br />

Düşüncemin kutup yıldızını körfezin ucunda bir kıvılcım gibi<br />

çaktırmayı bekliyorum gece gündüz.<br />

133


www.isaretatesi.com<br />

KEMAN İÇİN PRELÜD<br />

Neyin şoku bu? Hava elyaf; ova mor – kadim ve ılık. Ete<br />

kemiğe bürünüyorum.<br />

Hilary Hahn’ın havada gezdirdiği Elgar, ipince bir lif gibi<br />

değiyor kentin bloklarına, boşluklara, yumrulara, buza,<br />

elektronik nehirlere. Sular kabarıyor; ufuk uğulduyor.<br />

Ovada dev bir baloncuk gibi kabaran akşamı bir<br />

karıncalanma kaplıyor.<br />

Karanlığın, ufuktaki renk alacalarının, tepelerin ve kent<br />

ışıklarının bir rüzgâra uyup ovanın üzerinde çattığı binyıl<br />

kurgusuna bakıyoruz hepimiz, tüm insanlar ve usulca uyanan<br />

gece yaratıkları.<br />

Bilinçlerarası bir ağ kuruluyor, – gökgürültüsünün<br />

telepatisi.<br />

Bulunduğu yerde herkese, kendisi oluşuna dair ayrıntılar<br />

açıklanıyor. Ulu çınar ağaçları bir ayin korosu; yağmur çılgın<br />

bir şaman. Herkes şaşkın.<br />

134


www.isaretatesi.com<br />

Etrafımızı kolaçan ederek, kadim çemberi bir anlığına<br />

tamamlıyoruz. Karşıt güçlerin hilesi boşa çıkıyor böylece.<br />

Eylemin katı darlığından kurtulmanın yolu açılıyor.<br />

Batıda günbatımının son alacakaranlığı bir mühür gibi.<br />

İlan ediliyor: Oluşun anlamla sonsuz evliliğidir bu!<br />

135


www.isaretatesi.com<br />

İSTİKAMET<br />

İnsanlar dağıldılar meydana. Herkes ayrı bir yerde<br />

duruyor. Kediler, köpekler de dağıldılar. Güvercinler de.<br />

Banklar var. Ağaçlar. Boş gönderler. Etrafta ayrı ayrı duran<br />

binalar. Ortada bir şadırvan, etrafında bir çiçek tarhı.<br />

Uzaktan görüyorum.<br />

Bulutlar geçiyor.<br />

– Herkes istikametini belirlesin.<br />

136


www.isaretatesi.com<br />

KESİT<br />

Dıştan dolaşım. Uçurumlara uluyarak. Alnımın bütün<br />

kompartmanlarıyla. Kuyulardan tüterken iksir kokuları. Işık<br />

çizgisiyle kaplı uzak dağlarda. Çemberi gezerken. Çemberin<br />

tutulduğu. Ay’a uyku. Karanlığa eğik kitabe. Çemberi<br />

gezerken. Kasılıp kaldığında vadi. Ayıldığımda balçık<br />

batağına. Bir kayran açınca kendime. Beyaza yürüyünce.<br />

Simler saçarak. Rotanın ısısıyla, kauçuk zemin döşeyerek.<br />

Kuytumdur. İksir kokuları tüterken. Asmalar altında. Saatler<br />

şaşarken. Buğulu merceklerde. Yel yurtlarıyla. Bükülüp kalmış<br />

bir eklemle. Çemberi gezerken. Devamlılık tedirginliğiyle.<br />

Etrafa göre. Kanyon korosunu susturarak. Sıyrılan liflerle<br />

söğüt şarkısı için. Pan’ın çığlığı güme gittiğinde. Vakitlerin<br />

olağan ısrarında. Parlarken ufuk çağı. Öncelerden sonralara.<br />

Solunan gündüzdüşüyle. Sular nasılsa öyle. Hınç bir cep<br />

çünkü capcanlı. Işık saniyelerde bir cep. Çarşaflarca uzanarak.<br />

Tüm kıtalara. Çemberi gezerken. Benlik kahkaha.<br />

137


www.isaretatesi.com<br />

ALTITUDE 100000<br />

Bembeyaz bir deneyim bu, bembeyaz. Kapkara zeminin<br />

aniden yırtılmasıyla açılan ferah boşluk. Bir Hint mantrası<br />

duyuldu, ateşin çıtırtısı ima olundu. Kanatlandık, boşlukta<br />

süzülüyoruz – atmosfer katmanlarına aç.<br />

Kıpkızıl ışık blokları arasından, genişlikler mistisizmi:<br />

Yaşamın entelektüel yapaylaşmasına karşı, nihayet, bedensel<br />

ağrıyla gelen bir arınma; taze soluk.<br />

Kıtalar genişliğinde, altın sarısı ışık. Bulutlar üzerinde<br />

çağlara bedel bir rüzgâr. Boşluğun can alıcı kıvılcımı. Huzme,<br />

ışık kırılmaları ve ufuktaki odak.<br />

Yükseliş; hareketin yalın gerçekliği; katman katman<br />

güçlenen kanatlar. Bizim kanatlarımız bunlar! Ölümsüz<br />

Yeni’nin peşindeyiz; irademiz en yükseklere erişiyor.<br />

Soluk kesici bir irtifada kobalt mavi, yağ yeşili ve<br />

macenta dokular arasında yakalıyoruz menzili; varlığın büyük<br />

imgesini tamamlıyoruz bir an.<br />

Ve sırrı duyuyoruz – yalnızca bu irtifada duyulabilecek<br />

olan sırrı. Anlıyoruz onu. – Sonra, yeniden düşünüyoruz,<br />

başkalaşıyor.<br />

138


www.isaretatesi.com<br />

FENOMENLER GECESİ<br />

Günün özeti: Entelektüel bir koşullanmışlık içinde,<br />

zamanımı yaptığım okumalarla, seyrettiğim görsel ürünlerle<br />

ve dinlediğim müzikle çakışmaya zorlayarak, sayfa, ekran,<br />

sahne, ses, tuval kurgusallığı üzerinden oluşturduğum yapay<br />

tertip; bir yüzey-deneyimler kolajı.<br />

Şeylerin somut gerçekliğini, olayların akışını, kişisel<br />

bilinci ve spontan güçleri göz ardı ettiği için çökmeye mahkûm<br />

olan bu düzen, gece olup da gündüzki rutinimi terketmemle<br />

beraber, yerini fenomenler dünyasında geçirilecek saatlere<br />

bırakıyor. Oluşlar kanyonunda capcanlı, zamanın içinde<br />

yerimi alıyorum.<br />

Sonuç: Gece rüzgârının yokladığı çanaksı boşluklar,<br />

kovalaşan çocukların göğe karşı yankılanan bağırışları, köşeyi<br />

dönerken karanlıktan mamut gibi beliren kaya kütleleri, loş<br />

zeytinliklerin hışırtıları ve ağaçların kozmik kıvrımları,<br />

köprüdeki bedenlerin karşıdan far ışıkları vurduğu anki<br />

karaltıları, ağ çeken balıkçılara yürüyen kediler, denizdeki<br />

tekneden gelen pat pat motor sesi, kızarmış patates kokusu,<br />

taşların dibinde gölge, perdeyi aralayıp pencereden başını<br />

139


www.isaretatesi.com<br />

uzatan üçüncü kattaki kadın: – renk ve ses kovukları; kütleler<br />

ve direnç; yoğunluk ve manyetizma; koku ve ısı derinlikleri;<br />

hareketin mekaniği; kaynayan enerji parselleri; kıvılcımlar;<br />

gözün uzaklara bakarken çizdiği yaylar; soluktaki ince ayar;<br />

devinduyumun yön, yükseklik ve bakı bilgileri; çıtırtı.<br />

140


www.isaretatesi.com<br />

GENİŞ ZAMAN<br />

bir zanaatkâr öyküsü<br />

İşin başına geri döndüğümde, önümdeki tezgâh artık<br />

alelâde, ortalık bir yer değildi, benzersiz yansımalar saçıyordu.<br />

Elime aldığım alet edevat özel bir düzgünlüğe, ılıkla sıcak<br />

arası bir ısıya sahipti. Atölyenin her tarafına yığılmış malzeme<br />

ve bilumum aksam mavimtrak renklere bürünmüştü. Mekânın<br />

rasyonel havası genişliğin kozmik tavrını yansıtıyordu.<br />

Sessiz sedasız işimi yaptığım sırada, beni görenlere olgun<br />

bir iş ahlâkı ve çalışma iradesi aşılıyordum; becerideki<br />

ustalığın ve kusursuz basitliğin ardında uzun soluklu bir<br />

davranış mühendisliğinin, karmaşık bir benlik mimarisinin<br />

yattığını duyuruyordum.<br />

Çünkü, işe dönmeden önce verdiğim kısa pencere<br />

molasında görmüştüm ki, – yüksek dev gibi bir bulutun<br />

bombelerinde, daracık bir zaman aralığında, çağlar vardı.<br />

Şimdi, işimin başındayken, tekrar ve yeniden: çağlar vardı.<br />

141


www.isaretatesi.com<br />

GECE PRELÜDÜ<br />

Sen ki tüm gün, içten yoğun duymak istediğin nesnelere<br />

dıştan geçirimsiz bir duman sardın ve dağılgan, tüy gibi<br />

duymak istediğin havayı istemeden katılaştırıp kurşun gibi<br />

ağırlaştırdın, – şimdi, okuduğun kitabın, alnındaki özel ısıyı<br />

bozabileceğinden korkuyorsan, bu, gecedeki bir özgün eylem<br />

icadı olasılığına işaret ediyor olabilir.<br />

Sen ki içinde durduğun dış dünyanın en küçük birimisin,<br />

– yine de bu en-küçük’lüğünle, günün en doğru yaşanışı için,<br />

tarifi çekirdekte gizli olan ve her seferinde yeni bir anlatımla<br />

şekillenen bir mührü binbir güçlükle kendinden uzatıp<br />

dünyaya vurmaktan başka bir yol göremiyorsun. Gecenin<br />

alınlığından bir yazı geçirmen gerek: Yoksa sen yoksun, gece<br />

yok.<br />

Incognito: ergo sum. Sus ve yürü. Te quæsiveris extra. – Sen<br />

ki kendinde, gecede kendinden dışarı baktığında görebileceğin<br />

şeyi buldun!<br />

142


www.isaretatesi.com<br />

FİTİL<br />

Bir adım atıyorsun: ufukta ateşin özü. Az önceden<br />

şimdiye, bu bir köprü. Her hamle bir öncekinin ardından<br />

armonik. Bir bütün ortaya çıkıyor – bir örgü. Ezberden<br />

kesintisiz geçen mırıldama. Ve onun ucunda, manyetik bir<br />

yıldız. Güm: hipodrom kadar geniş! Bulut halıları… Ve sıra<br />

sıra deneyimler derin madenlerde patlıyor. Merdiven altlarının<br />

beş yaş uğultusu gibi çınlıyor bozkırların ötesine akşamleyin<br />

tıkılan kutlu pamuk. En yaman düşüncenin kaçınılmaz zehri<br />

salyada nane gibi… Gece göğü elektronikleşirken, gönderlerde<br />

arı bir dehşet! Ve geçiş ânında kış başı kokarken hava, ağlamak<br />

için bir sır – ve bir uçak pisti geliyor: birinci piyano<br />

konçertosundaki Liszt’i haklı çıkaran! Düşüncelerin tropik<br />

alevlenişiyle, velfecir okuyan gözlerle tarıyorum manzarayı;<br />

etrafa tutku saçıyorum, aşk saçıyorum.<br />

Parlak kıvılcımlarla cızır cızır yanan bir fitildir bu! O<br />

yanarak ateşler saçtıkça, ölümsüz bir şuruptur sızan buraya,<br />

benden yayılan halkalara… Varsın bu fitilin sonunda bir<br />

infilak olsun, – fitilde ateş kıvılcımlar saçarak ilerlediği ve<br />

buraya ölümsüz şurup sızdığı sürece, düşünmüyorum bile<br />

bunu, – ateşe ve şuruba tapıyorum!<br />

143


www.isaretatesi.com<br />

KAZ<br />

Kaz, gölette yüzüyor. – Park burası; etrafta yürüyen,<br />

banklarda oturan, fotoğraf çekinen insanlar var. Gölet yapay;<br />

suyun kendisi ve ağaçlar hariç her şey insan yapımı.<br />

Ama parkın genel görünümü ne denli yapay olursa<br />

olsun, kaz kendi yaşamında kalmakta ısrar ediyor – ve çevrede<br />

ne varsa kaz-yaşamı yapıyor!<br />

144


www.isaretatesi.com<br />

AYA TIRMANAN MERDİVEN<br />

Rüya değil bu. Sanrı da değil. Üzerinde döne döne,<br />

dolana dolana, basamak basamak aya doğru yükseldiğin<br />

merdiven sarmalsa da – sanal değil. Çünkü düpedüz<br />

yükseliyorsun aya, buna şüphe yok, her adımda daha da<br />

yakınsın yukarıdaki ışık topuna.<br />

İşte kabaran soluk; işte mevki mevki, yay yay dış<br />

uğraklar; işte seçkin tedirginlik lüksü, altın bellek havuzları,<br />

yoğun deneyim damarı; işte eşi benzeri olmayan mavi; işte<br />

alacakaranlık ufkun nakışları.<br />

Boğuk bir uğultu kulaklarını örterken, atlaslar elektriğine<br />

bürünmüşken damarında serin kan, dağarcığında parlak bir<br />

edimin cazibesi uyanmışken, – aya tırmanan bu sarmal<br />

merdiven gerçek değil diyemezsin. Çünkü git gide yakınsın<br />

aya: Kendi kendisinin delili bu.<br />

Ne ki, bu merdiveni görmek isteme, göremezsin.<br />

Görülmek için değil, üzerinde yürünmek içindir bu sarmal: bir<br />

an içine bakacak olsan, ayın görüntüsü kapalı, gözler bakışsız,<br />

merdiven sanal, – geri dön hemen, bas adımını, basamak sıcak,<br />

kaldığı yerden aya tırmanıyor adımların…<br />

145


www.isaretatesi.com<br />

TIK<br />

Onunla ikimiz benziyoruz. Görünüş olarak aynıyız hatta.<br />

Gövde, omuzlar, kafa; şablon, genel hatlar, yapı aynı.<br />

Ne var ki, ben kafamın içindeki “tık”la ayrılıyorum<br />

ondan. Bana özgü, esgeçilemeyecek bir kod bu. Benim cogito<br />

tık’ım. Ergo sum. Ama bir tek o değil. “Duyuyorum” tık’ı.<br />

“Uyanığım” tık’ı, “uyuyorum” tık’ı. Konuşma tık’ı, susma<br />

tık’ı, sorma tık’ı, sezme tık’ı. Bulma tık’ı. Açma ve kapama<br />

tık’ı. Bilinç tık’ı ve bilinçdışı tık. Şaşırmanın tık’ı, sevmenin,<br />

hayranlığın tık’ı, beden-tık, eylem-tık, kan-tık. Önce tık, sonra<br />

tık. Tam tık, fantom tık, an tık. Yön tık, yer tık, âlem tık, hiç tık.<br />

Her koşulda doğrunun tık’ı. Tık tık.<br />

Onun kafasının içinde de ben varım. Ama bu tık yok.<br />

Tık.<br />

146


www.isaretatesi.com<br />

DURUP DURURKEN, BEDEN<br />

tam boy otoportre<br />

Topuklarım için ne yapmalıyım? (Topuklarım olduğunu<br />

fark ettiğimden beri kafamı kurcalıyor bu soru. Hafifçe<br />

yaylanıyorum ayaklarımın üzerinde; tık tık vuruyorum<br />

tabanlarımı; bir o topuğumun bir bu topuğumun üzerinde<br />

sağa sola dönüyorum. Topuklarım kauçukları, taş ocaklarını,<br />

ananasları, kumsalları hatırlatıyor bana ve bu ne anlama<br />

geliyor bilmiyorum. Topuklarım yelken, topuklarım sunak,<br />

insan kitleleri.)<br />

Peki ya bu mavi buğusu elimin, külrengi ikindi vakti?<br />

(Isırıklar, salgılar, uyuşma, mineral damarlı dış dünya<br />

mağarasında on yıl öncenin yangını.)<br />

Kulak arkalarımda çakmak taşı kıvılcımları, burnumda<br />

ceviz kokusu, şakaklarımda fır fır dönen olumlu-saat, doğruhız<br />

göstergeleri. Bulunduğum yere olan felaket görmemiş<br />

uyumumu savandaki bir zürafanın tarifsiz yapısı anlatır.<br />

Uçurumları müzikle abartmak zorundayım, doğam bu.<br />

Onaylayabildiğim tek şey ancak öyle onaylanıyor.<br />

147


www.isaretatesi.com<br />

Bruckner büstü gibi yerleşiyorum taraçanın dik<br />

merdivenleri önünde, rüzgâra. Dağlar hiç bu kadar<br />

durmamıştı ardımda.<br />

Sızlıyor geri çıkık dirseklerimin okunun gösterdiği<br />

sonlar. Kasım akşamı.<br />

Üç saniye:<br />

İki gözbebeği:<br />

Gözlerim uğultu, alnım ışıltı, sağım solum dürtü.<br />

Karnım. Dokunulası şekiller.<br />

Sodayı yutkunduğum an zekâ pırıltısı ve ufuk. Mekânda<br />

her ad hoc birkaç saniyelik tam-turdan sonra, döndüğüm<br />

başlangıç noktası. Kuytumun çepeçevre amfitiyatrosunda<br />

ısrarlı susuşumla omurgamdan süzülen su damlası.<br />

Ben: nice defalar, günlük kurgularımın üzerine giydirdiği<br />

kılığa direnirken yakaladığım hayvansal fantazmagori!<br />

Yine de, müzik çalarmış gibi, yamaçtaki koruluğa<br />

yaptığım işlem! Düz duvarda yüzey etkinliği!<br />

148


www.isaretatesi.com<br />

KOKU BÜYÜSÜ<br />

Kımıldat ayaklarını; oynat elini karşımda. Bak yana. Sus.<br />

Düşün. Bacak bacak üstüne at. İçimde duyayım her hareketini.<br />

Uzat boynunu, anlat ona, savur saçını. Düzelt küpeni, oyna<br />

peçeteyle, parmağını gezdir fincanın kulpunda. Gülümse,<br />

dinle, kırpıştır gözlerini, yüzünden titrek bir mimik geçsin.<br />

Restoranın köşesinde oturduğun masada seni içinde iki<br />

kez yıkanılamayacak bir ânın yoğunluğuyla duyuyor ve<br />

tavırlarını dışavurumcu bir çerçeveye en elektrikli hallerde<br />

yerleştirmenin ayarını yaparak ürperiyorum.<br />

Kadın! Seni, neye benzediği sadece zihnimde kayıtlı olan<br />

vahşi bir koku bulutuna koyuyorum, – işte o an varlığındaki<br />

can alıcı karakter beliriyor, – saniyelik bir süre boyunca tüm<br />

kanlı canlı şeylerin en istenmişi SEN oluyorsun!<br />

149


www.isaretatesi.com<br />

TANRI YÜZLERLE OYNUYOR<br />

Beyaz bir yüz.<br />

Kemikli yüz.<br />

Bulut taklitçisi, boralarla karışan bir yüz.<br />

Donuk, karanlık bir yüz.<br />

Damarlı yüz.<br />

Anakara yüz.<br />

Israrlı ıskalamalarla yatışmak bilmeyen büyük yüz.<br />

Geniş bir soluğa ait bir yüz.<br />

Bilinmeyen bir tutkunun korkunç yüzü.<br />

Yanlış bir kovukta fazla uzun süre kalmış olanın kavruk<br />

yüzü.<br />

Ve o bozarmış levhadan, bir anlığına, en doğru<br />

turuncuyu doğuran güneş yüz!<br />

Yükseliyor! Orada! Bulutlar arasına yerleşiyor!<br />

Orion’un belireceği tarafta kendini gösteren yüz!<br />

150


www.isaretatesi.com<br />

Magma yüz – – çakışmanın, uyuşmanın, işaretin mühüryüzü!<br />

Kendini hep ışığa doğru tutan yüz!<br />

Varlığın tüm geçmişinin biriktiği canlı yüz!<br />

Henüz yaratmadığım, – en güzel yüz!<br />

151


www.isaretatesi.com<br />

KUT GÜNEŞİ<br />

Peki öyleyse, kentin çılgın kalabalığına ayak uydurayım<br />

ben de, nasıl ki onlar her tarafa heves ediyor, her yere dalıp<br />

çıkıyor, yiyip içip tüketip hiçbir şeyden geri kalmıyorlarsa,<br />

önünde fotoğraf çekinilmedik ve çekinildiği cümle âleme<br />

duyurulmadık yer bırakmıyorlarsa, ben de aynısını yapayım,<br />

her yere gireyim çıkayım, her kapıdan içeri dalayım, kentin bu<br />

yakasının rehberlerde önerilen her metrekaresine uğrayayım,<br />

uğramış olayım ve yapılması-gereken-şeyler listesindeki her<br />

maddenin yanına tik attığıma ikna olayım, – tamam.<br />

Ama tek bir şeyi bilmek istiyorum: Tüm bunları<br />

yaptığımda kente kendi kut güneşimi doğurabilecek miyim?<br />

152


www.isaretatesi.com<br />

YA SIFIR YA BİR<br />

Bu nasıl bir uğraş?<br />

Alüminyum bir plaka var köşede; parmağının tersiyle<br />

onu tıklatıyor. Masanın ahşabını tıkırdatıyor, tırnağıyla<br />

duvarın boyasını hısır hısır kazıyor. Saatlerce uğraşılır mı<br />

bununla?<br />

Düşünceye cızbız, soluğa tısfıs.<br />

Yapıp yaptığı bu. Pinekle dur. Bu durum nasıl<br />

tanımlanır?<br />

Metalin köşesinde kaydırıyor parmağını: zaman fos.<br />

O öyle bir adamdır ki, yanıbaşında bir Sayılar Tanrısı<br />

birdenbire ışıl ışıl bir 800.000.000 dese, – ya sıfır uyanır onun<br />

zihninde, ya bir.<br />

153


www.isaretatesi.com<br />

TEHLİKE<br />

Koltuğa oturmuyorum, çünkü orası yağlı çukur. Güneşe<br />

dönmem yüzümü, beni ânında aç susuz bırakır. Otlara<br />

uzansam, çivili yatak değil mi? Ağacın altında duramam,<br />

vakumdur. Bir adım ileri, kavrulabilirim; bir adım geri, iki<br />

büklüm olabilirim; neresi zift, neresi çöl, neresi ayı tuzağı,<br />

neresi mayın, neresi ışınlanma rampası bilmiyorum.<br />

Yoğunluk dayanılmaz boyutlarda; saniyeler tümden<br />

gerilim; seçimler aşırı yüklü; yürünebilecek yollar arapsaçı:<br />

ayağın adımları sonsuz bir tereddütte. Sağduyuda bir atom<br />

reaktörü!<br />

Çünkü bu evrede, tehlike kol geziyor, – yitirilebilecek<br />

büyük bir deha dolunayı var.<br />

154


www.isaretatesi.com<br />

EVETLEME<br />

Uyanır uyanmaz, – hemen ritim: EVET.<br />

Hemen, dünün otomatik tekrarlanan akoruna ilk<br />

deneme: EVET.<br />

İyimser düşünüş yuvası, anlık satirik zırva, kıkırdama:<br />

EVET.<br />

Boşluk, geniş soluk, hamle – ve pencere: EVET.<br />

Kiremit çatılar tarlası: EVET.<br />

Çarçabuk bin-uyanık çıkılan birkaç alt basamağı göğün:<br />

EVET.<br />

Obuanın yokladığı irtifayı geçerek, ilk üst-anahtar, –<br />

yüksek bulut: EVET.<br />

Ve kıskacın yukarıda, en sonda, en hassas uçlarda<br />

tuttuğu belirsiz büyülü topak: EVET.<br />

Şimdi, günün erkenden dev gibi kabarıvermiş yapıcı erk<br />

baloncuğunu, en doğru eylemin sivri köşesine doğru sürmek<br />

gerek.<br />

155


www.isaretatesi.com<br />

156


www.isaretatesi.com<br />

MOTO PERPETUO<br />

(2014-2016)<br />

157


www.isaretatesi.com<br />

158


www.isaretatesi.com<br />

STANDBY<br />

Biraz daha zaman gerek. Durmak, beklemek zorunda.<br />

Atalete alıştırıyor kendini, beklemeyi bilmek gerek.<br />

Eylemsizlik de ustalık gerektirir.<br />

Eli kolu bağlı. Hiç kimse verili koşulları değiştiremez.<br />

Bağlamın dokusu alttan alta yayılır. Dış halkalarda neler olup<br />

bitiyor da iç halkalara aksedecek? – Baştan sona, verili<br />

koşullarda, neyin nasıl yapılmadığı önemli.<br />

Biraz daha zaman gerek. Eylemsizlik de bir sanat. –<br />

Büyük deneyim böyle beklenir. Eylemin heyecanı uzuvlara<br />

hangi elektrikli akşam göklerinin altında dolacak?<br />

Şaşırın onun kendini büsbütün kapatmış halde nasıl bu<br />

kadar uzun süre kalabildiğine: Onun mutlak kilidi, yalnızca bir<br />

dizi zirvenin ilkiyle açılabilir.<br />

159


www.isaretatesi.com<br />

TEKNİK ARIZA<br />

Ivırı zıvırı yoğun ve durdurulamaz düşüncelerle, bilincin<br />

zımpara kağıdıyla düşünme humması. Eski bir hatadaki bayat<br />

karakterin korkunç provasına ışınlayan teneke zaman tüneli.<br />

Dadanan sinekler, sinek sokmalarına aşırı hassaslık – ve tam o<br />

hassaslığa göre sinek sokmaları: sinirsel tükeniş; kızarıklık ve<br />

kabarmalardan köseleye dönen ten. Hergeleye dönen ben. Hep<br />

çevresinden dolanılan sıradan-eylem becerisi, hep harcanan<br />

normalleşme refleksleri. Uğursuz bir kopya olarak gezinen<br />

tinsel doğru-sıralanış katarı: güç başlangıçlarının amansız<br />

rendesi. Hakkında doğru hüküm verilebilecek biricik şeyin de<br />

naylon gerçeklikte yiteceğini bilerek yaşamak zorunda olmak.<br />

Zamanın çarklarıyla, oyuncakmış gibi, ama zevksiz (adult) bir<br />

hırsla –ileri geri– oynamak, zembereği terse kurup cırtlatmak,<br />

saatbaşı gongunun vurmaya hazırlanma tıkırtılarını kıyamete<br />

yormak: – Buna karşılık, daha da beteri, GONG YİNE<br />

VURMAMAK!<br />

Nasıl da kolayca kısa devre yapan, copycat bir beyin…<br />

160


www.isaretatesi.com<br />

SIRA<br />

Buluş. Heyecan. Dolaylama. Tohum ve bir sonraki. Soğuk<br />

soluk. Sınır sıcaklığı. Bordür boyu kendinde. Kule. Ateş. Aşırı<br />

varlığı dingin bir düşle uyutarak. Edime uyum. Sezginin<br />

kıyısında nehir – ve en büyük ıskalamadaki kut!<br />

Hepsi, doğru sırayla: Varlıkların işleyiş mantrasıyla!<br />

Bedene içgüdüdeki masumiyeti getiren başarıyla!<br />

161


www.isaretatesi.com<br />

NELERE TÂBİ<br />

Büyük bir mıknatısla bekle meydanda. Dırdırcıları kov.<br />

Pikapı aç, yüksekten albatros geçir: Silinmez bir uçak dumanı<br />

yaz. Geniş bir çatı kur; maytaplar üşüştür başına, ensende<br />

koçan kır: Dehanın büklümünü sal suya. Si bemolü heykellere,<br />

kümülüse ve kuzeybatının en ucuna duyur.<br />

Sonsuzda taklasını düşün sonlu köprünün.<br />

Sonra, kaynağını kendinden bir kere daha güçlükle<br />

aşırdığını gör güç yumağının.<br />

Yanlış yapama.<br />

162


www.isaretatesi.com<br />

BİR NEVİ KÜBİZM<br />

Sade bir görüntü.<br />

Peki ne diye bunca yoğunlaştırma, bütün bu yüzey<br />

ilişkileri, biçimler geometrisi, kütle zamansızlığı, bunca şekil<br />

dili, durum, yumrular, – o an orada, orada olduğundan bile<br />

fazla oluş?<br />

Bengi varlığın, kendime numunelik bir kopyasını<br />

alabilmem için!<br />

163


www.isaretatesi.com<br />

HAREKET<br />

Taşın durum dili: günbatımı renkleriyle, yekpare<br />

Parthenon. Kentin uzantısına dağarcık ateşi; yanıt ve kanıt<br />

olarak algılanan bir ufuk çıkışı. Görsel mühürler!<br />

Denizlere dek, ormanların içinden koşarak. Yamaçlarda<br />

hep koro uğultuları. Taş ocaklarında forum görkemi. Raylar<br />

boyu akan meşale aydınlığı; dipten yürüyen kararlı su.<br />

Maddenin hep can damarı. Devinimdeki koku silueti, ses<br />

kabuğu. Havada hep genişlik, kabaran tavan, yüksek<br />

serbestlik.<br />

Tüm kavislerde, gidişatın her hattında devamlılık;<br />

başlangıçlara menzil; her manevranın karnında irade; her<br />

bölgenin yuvasında kaynaklar, öteler.<br />

Denizlere açılmayı, bakir yelkenleri düşlemek.<br />

Gidiş şimdi, – ataletin tam zıttı: tekerleğin ivmesi – – fizik<br />

kurallarını hiçe sayıp uzun bir süre sürtünmesiz dönen<br />

tekerlek!<br />

164


www.isaretatesi.com<br />

DOLAYSIZ<br />

El kadar bir alanın ışığını parlatmak için yaşıyor herkes!<br />

Evet, herkes, tüm şehir bunun hizmetine koşulmuş,<br />

bunun için çalışıyor: oturanlar, ayağa kalkanlar, yürüyenler,<br />

koşturanlar, durup bakınanlar, merdiven inip çıkanlar, öteberi<br />

taşıyanlar, yükünü bırakanlar, tökezleyenler, düşüp kalkanlar,<br />

yerinden fırlayanlar. Kısacası türlü duruşlar, hareketler,<br />

tavırlar ve davranışlarla, kalabalıklar.<br />

Ve onların bir oraya bir buraya hareket ettikçe arada<br />

bıraktığı boşluklarda, kütleler arasındaki kuytuda, el kadar<br />

alanda çoğalıyor ışık; yoğunlaşıyor, göz kamaştırıyor.<br />

Çünkü başkahraman uyanıyor, gözlerini ovuşturuyor,<br />

dünyaya bakıyor: Güce susamış irade, kabuğundan çıkar<br />

çıkmaz, bengi varlığı dolaysız görmek istiyor.<br />

165


www.isaretatesi.com<br />

MEZAR<br />

Yorgun mu? Yorgun. Düşüyor mu? Düşüyor. – Düşsün.<br />

Bırakın düştüğü yerde kalsın. Durdukça gömülüyor mu oranın<br />

içine? Gömülüyor. Kendi haline bırakın, orası onun döşeğidir.<br />

İnce bir ip gerili yukarıda, üzerinde. Zorlasa, yattığı<br />

yerden erişebileceği mesafede. Bir kerameti var o ipin. Uzanıp<br />

tutar mı onu? Uzanmıyor. Yerinden doğrulmuyor.<br />

Belli belirsiz müzikler geziniyor havada. Kulak verir mi<br />

notalara? – Vermeyecek. Müziği sonunda işlemez hale getiren<br />

yoğun yollardan geçerek varmıştı buraya, bu uca. – Cırt cırt,<br />

hırs hırs, tıkır tıkır, tak tuk sesleriyle oyalanıyor. Ritim bile<br />

değil bu.<br />

Ölü taklidi mi yapıyor? Bırakın, yapsın. Ölü değil nasılsa.<br />

Yaşıyor: Ölüm provası yapıyor gibi de dursa, bu yeşilli<br />

kızıllı, loş, nemli, boğuk ama insan-sıcağı kuytudan, o, ölümü<br />

de yaşamı da aldatıp, eninde sonunda ölümün tam zıttı bir<br />

bebekleşme doğuracaktır.<br />

166


www.isaretatesi.com<br />

GÖZLEM<br />

Bulutların arkasında ilerleyen dolunayı gördük.<br />

Düzlüğe çıktık. Teleskopu kurduk. Doğru merceği<br />

bulduk, temizleyip taktık. Gerekli açı ayarlarını yaptık. Bir<br />

tabure çektik, oturduk. Vizöre doğru eğilip bedenin belirli bir<br />

duruşundan güç alarak bakmaya başladık.<br />

Kayan bulutların hızını da hesaba katarak odağı derece<br />

derece, milim milim oynatırken, gözlediğimiz ender açıklıkta –<br />

ama sadece ve sadece metalik renkler ve yankılarla karışan o<br />

yeterine geniş açıklıkta– dolunayın görünmesini sabırla<br />

bekliyoruz.<br />

167


www.isaretatesi.com<br />

AKIŞ<br />

Boşlukları dolduruyor. Olaylar örgüsüne ihtiyacı var:<br />

Örüyor. Seçimler; ardı ardına seçimler. Her hücreye bir<br />

deneyim. Zaman âtıl bırakılamaz. Gerekçeli ya da gerekçesiz,<br />

çalışılır, işlenir. Beden, edimler makinesidir. Üret, uygula;<br />

doğaçla, dayat. Erki, nasıl kullanacağını bilemesen de harca:<br />

nasıl olsa harcanacağı için, harcanmaya mecbur olduğu için,<br />

durgun kalamayıp bir yerlere mutlaka akın edeceği için.<br />

Çünkü zaman âtıl bırakılamaz.<br />

Michelangelo Musa’sının sakal lüleleri gibi, ardı ardına,<br />

ısrarla uygulanan, soluk aldırmazca tekrarlanan ve bir türlü<br />

durdurulamayan, bekletilemeyen o şeyle kapla zamanı:<br />

Karanlık fokurduyor, evrensel bir boydan boya yırtılma<br />

bekleniyor, – sana düşeni yap, ilerleyen akışın dokusunu<br />

gergin tut.<br />

168


www.isaretatesi.com<br />

CASTORP KOLTUĞU<br />

Bu koltukları ne kadar da rahat yapmışlar böyle… İçine<br />

gömülüyor insan. Yumuşacık. Kendiliğinden yerleşiyorsun,<br />

elini kolunu nereye koyacağını düşünmüyorsun. Tasarımıyla<br />

ve malzemesiyle sarıyor bedeni. Öyleyken, ısıtıyor, ama<br />

terletmiyor da. Kılıfı temiz ve kokusuz, kumaşının hoş bir<br />

dokusu var, yastıkları pamuk gibi.<br />

Büsbütün gevşedim. Biraz da şöyle döneyim. Bacağımı<br />

şöyle kıvırayım, kolumu şöyle koyayım. Başımı şöyle eğeyim.<br />

Hepsi ayrı bir hoş… Uykum geliyor sanki. Gövdemde tatlı bir<br />

uyuşma. Cenin pozisyonuna kıvrılacağım neredeyse. Kedi<br />

olsam mırıldardım şu an.<br />

İçine doğru gömüldüğüm bu sakin kovuk, bedenim,<br />

tensel varlığım, doğal işlevlerim için ve bünyemin özgün tınısı<br />

için, muammalarla dolu zaman tik tak ilerledikçe, bakalım ne<br />

kadar daha derinleşecek…<br />

169


www.isaretatesi.com<br />

AÇLIK<br />

Sıradan bir gün; akşam olmuş, evimdeyim.<br />

Peki neden böyle sıradan bir günde ve akşamda, evine<br />

dönmüş birinin rahatlığı içinde değilim? Yaşantımla ilgili bu<br />

kadar büyüklenen, ama bir o kadar da doyurulamayan ve beni<br />

her an zorlayan şey nedir?<br />

Örneğin koridordan geçip mutfağa doğru gidiyorum:<br />

Nedir bu sırada koridorun yer karolarına, mutfak fayanslarına<br />

derin bir nefesle yürüttüğüm ateş? – Pencereden bakıyorum:<br />

Nedir ufukta fokurdattığım kan, buluttaki zorlu elektrik?<br />

Etrafımda bir tur dönüyorum: Ahşabın cilasından hangi<br />

deli yansımayı kaçırıyorum, – manyetiğim hangi şaşkın<br />

bilimdir, – pusulamın gösterdiği sonsuz, nasıl esrik bir<br />

matematik?<br />

Eylemler hep yüklü. Benim için en zoru, bulunduğum<br />

yerde olmaktır. (Neydi amor fati?) Delili görmek için<br />

gereksindiğim paralaks, sancıdır. Her şeyi onaylayan büyük<br />

soluğu tutturacağım diye her an soluk soluğayım: Bir rüzgâr ki<br />

bu, yelken patlatır.<br />

170


www.isaretatesi.com<br />

Şimdi bir düşünce pırıltısı yakalasam, onu yanlış bir<br />

teoriye doğru genişletirim. Sıradan bir feminen detayı,<br />

sorgusuz sualsiz bengi dişiye tamamlayıveririm. Dışarı çıkmak<br />

ve gezinmek istesem, daha kapının önünde, ya tavaf ya<br />

Himalaya tırmanışı beklerim. Bir sanat yapıtı karşıma gelse,<br />

örneğin müziğin armonisinde veya bir resmin renk<br />

geçişlerinde, takıntım odur ki hem en yüksek haz yıldızını hem<br />

vahyi bulmayı denerim.<br />

İşte yine koşuyorum boşluğa doğru son hız. Yine çılgın<br />

bir hevesle dolu, yine sonsuz derecede aç.<br />

Çünkü tinin büyük midesini bir defada dolduracak dev<br />

lokmayı bulup yutamadım – ve obur tin onu doyuramadığım<br />

her saniye bana açlığını duyuracak.<br />

171


www.isaretatesi.com<br />

MAĞARA<br />

Sarkıt ve dikitlerle dolu bir mağarada ilerliyoruz,<br />

maddenin ve suyun zamanla olan oyununu müthiş bir<br />

çarpıcılıkla sergileyen galerilerden geçiyoruz.<br />

Hayran olmamak elde değil. Her dönemeçte, her odacıkta<br />

türlü türlü şekiller, insanı apayrı hayrete düşüren özgün<br />

oluşumlar karşımıza çıkıyor. Demirli mineraller, limonit,<br />

azurit ve malakitin taşa verdiği kırmızı, sarı, mavi ve yeşil<br />

renkler, mermerimsi, bal rengi dalgalanmalar ve ebruyu<br />

andıran dokular bir yana, yapay aydınlatma lambalarının<br />

marifetiyle hem yüzeyler daha da parlamış, hem de gölgeler<br />

belirginleşmiş ve sonuçta tanımı imkânsız, rengârenk bir<br />

cümbüş ortaya çıkmış.<br />

İşte, damlataşlar, soğan sarkıtları. İşte, inciler, havuzlar,<br />

kristaller. İşte, yapraksı kıvrımlar, dalgalı çarşaflar; işte, fil<br />

ayağı; işte, makarna.<br />

Sular her yanda şıpır şıpır. Her ses yankı yapıyor.<br />

Bir dönemeçten daha geçiyoruz, yeni bir ilginçlik. Bir<br />

odacığa daha bakıyoruz, çılgınca aydınlanmış bir başka<br />

172


www.isaretatesi.com<br />

heybetli kütle. Ardı arkası kesilmiyor, soluk soluğa ilerlemeye<br />

devam ediyoruz.<br />

Köşeyi dönüyoruz, yeni bir kovuk. Pasparlak, eğri büğrü,<br />

capcanlı bir yığın daha: Sonunda kendimi tutamayıp, “İşte bu,<br />

hiper varlık!” diyorum.<br />

Bu sözcükleri bana söyleten dürtü nedir bilmiyorum,<br />

ama hemen ardından içimde tuhaf bir ikinci ses yankılanıyor:<br />

“Peki, madem hiper olan bu, bir sonraki ne olacak?”<br />

173


www.isaretatesi.com<br />

YENİDEN UYKUYA DALAMAYAN DEV<br />

Belki de oldu. Isınıyor, gevşiyor. Düşünü hatırladı<br />

hatırlayacak. Ekmeği ikiye kıran kim? Yine irkildi. Pek hırçın<br />

şimdi. Gecenin körü, kim bilir saat kaç – ve o pek hırçın. Yine<br />

de şaşırıyor. Bir arma mı görüyor? Aldanmak ister gördüğüne,<br />

neden istemesin? Ama sırtı ağrıyor, böyle rahat edemedi.<br />

Mecburen yan dönüyor. Yorganı alt ucundan kıvırıp<br />

ayaklarının altına doğru alıyor, dizlerini karnına doğru<br />

çekiyor, hemen hemen cenin pozisyonunda, bir elini yanağının<br />

altına, diğer elini kalçasının yanına koyuyor. Rahat mı? Bu,<br />

onun ideal yatış pozisyonu mu? Böyle mi uyurdu? Hiç böyle<br />

uyudu mu daha önce? Uyumak neydi, nasıl bir şeydi? Dünün<br />

hayhuyuydu uyumak, yarının kaprisi. Kutlu başıboşluk. Şimdi<br />

yağ gibi eriyor bellek.<br />

Esrik bir buluşu taklit edercesine, yeni bir düşsel fragman<br />

türüyor, – ama uykuya doğru geçişin yine aynı yerinde, – tilt!<br />

174


www.isaretatesi.com<br />

KİBRİT ALEVİ<br />

Karanlıkta, olası bir edim için bir kibrit alevi gördüm.<br />

Ona yöneldim.<br />

Ama ben yöneldiğim an, alev söndü, yine edimsiz<br />

kaldım!<br />

Böylece, sadece yeni bir yön tayiniyle, karanlığın yeni bir<br />

kara-lığına yönelmenin küçük farkını yaratabilmiş oldum:<br />

Başka kibrit alevleri de oldu (hepsi de aynen söndü) – ve bu<br />

alevlere her yönelişim kara-lar dağarcığımda benim için hiçbir<br />

şey ifade etmeyen yeni bir haneyi doldurdu.<br />

Sanırım asıl edim, haneleri doldurmaya dair bu gizli<br />

görevi yerine getirmekti.<br />

175


www.isaretatesi.com<br />

ŞEMSİYE<br />

“Pekâlâ, bu düşüncenin şemsiyesi<br />

altında neleri bulabiliyoruz?”<br />

Bu öyle bir şemsiyeydi ki, büyüktü (kapsayıcı bir gölgesi<br />

vardı), dayanıklıydı (tek parçaydı, sapasağlamdı), renkliydi<br />

(capcanlı ve ışıltılıydı) ve şıktı (bir tasarımı, tarzı vardı). Hem<br />

yukarının yağmurundan, güneşinden koruyor, hem de rengi<br />

ve gölgesiyle aşağıya bir tür hoşluk sağlıyordu.<br />

Dünyada mekânların, görünümlerin, eşyaların,<br />

kalabalıkların üzerinde gezdiriyordum onu.<br />

Genişti, güzeldi, kaliteliydi ya şemsiyem, belki de<br />

yalnızca kendi gibi yukarılara ait, yüksek, üstün ambiyanslara<br />

göreydi ve her daim yükseklerde, güzel yerlerin üzerinde<br />

gezdirilmeliydi.<br />

Ama bir ara onun altından rastgele birtakım kafalar,<br />

çirkin görüntüler, tuhaf kıyı köşeler, sancılı ateşler, biçimsiz<br />

yığınlar, kakofoniler geçiverdi. Bir süreliğine oldu bu, kısa bir<br />

süreliğine. Sanki göz açıp kapayıncaya kadar, ama aslında o<br />

kadar da çabuk değil. (Deneyimin deneyim olabileceği kadar<br />

uzun süre, ama ondan daha uzun değil.)<br />

176


www.isaretatesi.com<br />

O zaman şemsiyemi, bir şey oldu mu diye anlamak için<br />

aydınlık bir köşeye, o köşenin taze havasına doğru tuttum ve<br />

onda bir şeylerin bozulmuş olduğunu gördüm. Hem<br />

genişliğini yitirmiş, hem renksizleşmiş, hem de bir anda<br />

yıpranıp eskimişti.<br />

Demek ki şemsiyeme biçtiğim yüksek üslûp, onu kısa<br />

süreli bir çirkinlik ve düşüklük deneyinden bile zarar<br />

görmeden çıkarmaya yetmemişti.<br />

O halde, ben şemsiyeci, – acaba şemsiyemin yeterince<br />

büyük ve sağlam olduğundan, ya da renk ve tasarım itibarıyla<br />

onun yeterince güzel ve kullanışlı olduğundan acımasızca<br />

şüphe edip hemen yeni bir şemsiye mi düşünmeliydim, yoksa<br />

bu pek çok basit, cüzî, kıytırık, bölük pörçük şeylerle dolu<br />

dünyada hem yüksek üslûptan, hem de şemsiyecilikten mi<br />

vazgeçmeliydim?<br />

177


www.isaretatesi.com<br />

OKSİJEN SARHOŞU<br />

Kızmıyorum kendime; oksijen sarhoşuydum o zamanlar.<br />

Tuhaf vurgularla konuşuyordum; insanlar bana ters ters<br />

bakıyordu.<br />

Oysa maviydi dünya – ve şeylerin düzenine göre<br />

konuşmak zorundaydım.<br />

Konuştuğum an unuttuğum bir dildi bu; bir kere<br />

söylediğimi bir daha söyleyemiyordum; ama büyük bir<br />

hevesle konuşmaktan kendimi alamıyordum.<br />

Maviydi dünya: Etrafımı öyle güçlü bir sezinleyişim<br />

vardı, her an yerçekimini ve yönleri, ağırlığı ve eğimi tespit<br />

ediyor, ne zaman istesem kendimi kütlelerin arasına yerleştirip<br />

varlığı deniyordum.<br />

Uyduğum akımdan ve tutturduğum şiveden<br />

vazgeçmiyor, böylece her çarpık durumda eşyanın derinlik<br />

açılarını yakalayarak zamanın kovuklarında beliriyordum.<br />

Sonra, kendime özgü bir es’le, susuyordum da: O<br />

suskunun içinden gördüğüm üç beş şeyi durdurup<br />

178


www.isaretatesi.com<br />

sayıyordum, eğer soluğum yetiyorsa kıvılcımdaki apaçık delili<br />

tazeliyordum.<br />

Su içiyordum.<br />

Kızmıyorum kendime. Hayal meyal yaşıyordum.<br />

179


www.isaretatesi.com<br />

TUHAF HUY<br />

Yeni, tuhaf bir huy geliştirdi.<br />

Durmak nedir bilmeyen bir problem çözücü oluyor<br />

bazen. Koşulların onun karşısına doğrudan getirmediği, başka<br />

yerdeki birtakım problemlere kafayı takıyor; kendisini<br />

ilgilendirme ihtimali olmayan bu problemleri sanki en çok<br />

kendisini ilgilendirirmişçesine üstleniyor, çözümlemeye<br />

koyuluyor.<br />

Neden böyle bir hummaya tutulduğu tam bir muamma.<br />

Örneğin, Bruckner çalarken, bir parabol eğrisini zihninde<br />

canlandırmaya, bir determinantı hesaplamaya çalışıyor. Köşe<br />

bucağa sayılar kaydediyor. (Oysa Bruckner çalıyor.)<br />

Ya da bir şiir dinletisinde, Éluard okunduğu sırada, o,<br />

fizik prensiplerine başvurarak, bir uçak motorunun nasıl<br />

ateşlenebileceğini formüle etmeye çalışıyor. (Sonu gelmez,<br />

tekrarlarla dolu hesaplamalar yapıyor.)<br />

Evet, uçak motorunu ateşlemeye çalışıyor.<br />

180


www.isaretatesi.com<br />

ARAYIŞ<br />

Pencereden, uzaklara dikiyorum gözümü; denizin<br />

ufkunu tarıyorum.<br />

Küçük bir gemi şaşırtıyor beni, dikkatim dağılıyor,<br />

limana doğru kayıyorum.<br />

Ama orada göreceğim bir şey yok; yalnızca pus, buğu,<br />

bulanıklık.<br />

Sahil yolu, dalgakıran, fener, yakındaki binaların kiremit<br />

çatıları: Birinden diğerine, hızla zikzaklar çiziyorum.<br />

Sonra, engin deniz, uzun soluklu bir yüzey taraması:<br />

Yönler arasında ilgiler ve yer yer birtakım menziller bulup<br />

dramatik nüveler yakaladıkça, içimde tuhaf bir his.<br />

Dalgalar, köpükler, rüzgâr.<br />

Ama asıl, gökyüzü, bulutlar atlası. – Bir o tarafa bir bu<br />

tarafa, tüm manzarada oradan oraya gezineceğim.<br />

Aradığım neyin bir yudumluk şurubudur ve onu,<br />

bulduğum an nasıl bir esrime için kafama dikeceğim, ben<br />

biliyorum.<br />

181


www.isaretatesi.com<br />

OVERPLAY<br />

Nefesini tuttu, – ama nefesini tutmuş olmakla<br />

yetinmeyip, o nefeste kararlaştırılmış bir yolculuğa<br />

çıkarmışcasına, tinin Ekvator’unu çepeçevre turladı.<br />

(Oradaydı: Geri dönmüştü, – zaman geçmiş miydi?)<br />

Elini yumruk yaptı. Serçe parmağını çıkarıp oynattı, –<br />

ama bunun yalnızca bir parmak oynatış olmasıyla yetinmeyip<br />

kıtaları tık diye sarsmayı, kutuptan aya uzanan bir doğrultu<br />

üzerinde yeni bir eğim yaratmayı aradı. – Ürperticiydi<br />

dünyanın boğuk sessizliği.<br />

Mekân değiştirdi: Karanlıktı salon, koltuktan kalktı,<br />

koridordan geçip arka odaya gitti. Kulakları çınladı; dörtduvar<br />

arasında ufku düşünüp, bir bilgisayar programı çalıştırmak<br />

kadar basitmişçesine, okyanusa dair kısa bir simülasyona<br />

daldı. – Sıvı yoğunluğunda bir sezgiydi bu; dümeni bir o yana,<br />

bir bu yana kırdı.<br />

Sonra sessizliği buldu bir an, ama sessizliğe dayanamadı.<br />

Tıss sesine bile ölçü ölçü, senfonik pasajlarla, rastgele ses<br />

motifleriyle müdahale etti.<br />

182


www.isaretatesi.com<br />

Birdenbire alev alevdi tüm oda, duvarları ateş çarşafları<br />

kaplamıştı. Yangının ortasındaydı; ama yanıp kavrulmuyordu!<br />

– Yansam mı, yanmasam mı, diye düşündü: Tutar mı tutmaz mı<br />

bilinmez, – en iyi yangın için, bildiği tüm infilakları, magmayı,<br />

süpernovayı çağırdı.<br />

183


www.isaretatesi.com<br />

HOMEOSTASIS<br />

Bu durum, – en basit, gündelik bir uğraşın meşguliyetiyle<br />

olayların ve eylemlerin çalkantısı içine atılmışken, varoluşun<br />

büyük tablolarını aklında tutmak, bundan başkasını<br />

düşünmüyor olmakla ilgilidir.<br />

Bu durum, – hiçbir gerekçe yokken bile, sınırlı bir alanda<br />

nesneler arasında (– bir ayna, – bir çiçek saksısı, – bir duvar,)<br />

bir anda fırtına koparabilmekle ilgilidir.<br />

Bu durum, – tek bir nesnede (örneğin, bir trafik levhası,<br />

ya da bir büst) sonsuzu görebilmek, – onda sonsuzu<br />

göremiyorken (hatta sırf sonluyu, sonu görüyorken) bile, onun<br />

önünde ve ardında sonsuzu görebilmekle ilgilidir.<br />

Bu durum, – zamana ve mekâna dair basit bir inançla<br />

ilgilidir.<br />

184


www.isaretatesi.com<br />

DÜZEY<br />

Alt tarafı, iki şeyden birini seçecektin. Basit, anlık bir<br />

seçimdi bu; aynı odaya çıkan iki kapının birinden geçmek,<br />

aynı manzarayı gören yan yana iki pencerenin birinden<br />

bakmak, aynı odadaki yan yana iki koltuktan birine oturmak<br />

gibiydi; denkler arasında bir seçimdi. Bu denli basit bir seçimin<br />

hayatiyet taşıyor olabileceğine dair en ufak bir emare<br />

görmemiştin.<br />

Öte yandan, gecenin derinliğinde seni capcanlı kılan<br />

yoğun, özel bir sezgiyle, o sezginin sırrıyla doluydun ve asıl<br />

hayatiyet burada yatıyordu. Tek gözettiğin, bunu korumaktı.<br />

Hazzın kıyısında nefes nefeseydin.<br />

Sonuçta bir kapıdan geçtin, bir pencereden baktın,<br />

koltuklardan birine oturdun – ama doğrusu veya yanlışı<br />

olamayacak olan bu seçimlerin her biri, sana sendeki o yoğun<br />

sezginin hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğunu gösterdi. – Bir<br />

anda dehşete kapıldın.<br />

Seçimlerinin her halükârda ya vecdle ya azapla sonuçlanacağı<br />

bu yüksek düzeyi, sonu gelmez taleplerinle, sen istemiştin.<br />

185


www.isaretatesi.com<br />

NEFES<br />

Denize koştum, ışığa aç. Yönümü şaşırdım; tek bir yanı<br />

değil, her yanı istedim. Gemideydim: harekete güdümlü,<br />

sabırsız. Her an, bulunduğum ânın dışına çıktım: ya ileri<br />

gittim, ya geriden geldim. Gemi suları yararken, ufku aradım;<br />

bir iskeleden diğerine, sancılı, nefes nefeseydim.<br />

Duraksamalar çağlar boyuydu, – ilerleyiş ise ışık hızı<br />

beklentisiyle paramparça. Güneş büyüktü; hınçtı güneş. Çılgın<br />

bir Titan gibi vardım adaya, gazabın eşiğinde, tutkum<br />

çığırından çıkmış. Bir büyüdüm, bir küçüldüm. Bir dur, bir<br />

kalk. – San Fermin boğası gibi koştum sokaklarda, durmadım:<br />

Tepelere koştum, yaşamla azgın – salt irade. Bir zirveden<br />

diğerine, dinlenmeksizin kaçtım. Adanın ucundan diğer adaya<br />

alev alev baktım.<br />

Bir yorumdu bu: mahşerî şehvet ve Dionysos.<br />

Hepsi bir nefesi içime çekmek, tutmak ve bırakmakla<br />

ilgiliydi – tek bir devasa nefes.<br />

186


www.isaretatesi.com<br />

DOMİNO<br />

Yerde dizili domino taşları tüm odayı kaplamış. İlk taş<br />

devrildiği an gerisi gelecek. Ya bir uçtan, ya diğer uçtan.<br />

Hepimiz dikkat kesilmişiz. Gözümüz taşlarda. Ama en<br />

ufak bir kıpırtı yok. İhtiyacımız olan da bu, ufacık bir kıpırtı,<br />

ama o kıpırtı henüz yok.<br />

Tek bir dokunuş yeter. Bu taşlarda nasıl bir gizil güç<br />

olduğunu hepimiz biliyoruz. Gözümüzü dört açmışız, hep<br />

beraber o can alıcı ânın gelmesini bekliyoruz. Çıldırtan bir<br />

bekleyiş bu. Daha ne kadar sürecek?<br />

Bizler, domino taşlarının durgunluğunu tüm koşulların<br />

gebeliğine yoranlar; bizler, ilk taşı devirmeye cesaret<br />

edemeyip, eli kolu bağlı, bunun kendiliğinden olmasını<br />

bekleyenler; bizler, pürdikkat, nefes nefese, saniyeleri sayanlar!<br />

Belli ki bu tek dokunuş için bizler, olanlar dünyasının basit<br />

mimarisini olmayanlar dünyasının karmaşıklığından kuran<br />

gizli elin uzanmasını ve parmağını baştaki domino taşına (bize<br />

doğru uzatırmışçasına) uzatmasını, böylece hepimizin parmağı<br />

için birer dokunuş olmasını bekliyoruz…<br />

187


www.isaretatesi.com<br />

KOZMOS<br />

Bu yürüyüşü böyle planlamamıştın. Onca yolu geldin, ne<br />

yapacağını bilemeyip sonunda kordondaki banka oturdun – ve<br />

basamak basamak ilerleyerek yükseklere çıkmayı ummuşken,<br />

alelâde iki üç şeyin dar bir alanda kopardığı düşük, vasat<br />

fırtınaya tutuldun: oyuncak otomatının tekrarlayıp durduğu<br />

kötü jingle, yan masadaki adamların pis bakışları, garsonun<br />

bıraktığı çayın içinde yüzen sinek, çöp konteynerinden gelen<br />

koku.<br />

Ivır zıvıra teslim oldun; kasıp kavurdular seni.<br />

Bir kara büyüydü bu oysa; sen onunla didişmekte ısrar<br />

ettikçe, her şey aynı tuhaf girdaba kapıldı.<br />

Ve ne Apollondu bu, ne Dionysos: yalnızca, Kaos…<br />

Ama şimdi, limanın arka tarafında, dalgakıranın bu<br />

gölgelik, sessiz köşesinde, birdenbire, hayli basit, şaşırtıcı bir<br />

yoldan gelip buluyor seni çözüm getiricin, – hiç beklemediğin<br />

bir anda, âdeta arka kapıdan geri dönüyor sana Kozmos:<br />

188


www.isaretatesi.com<br />

durgun denizde, açıkta demirlemiş gemiden duyulan, boşlukta<br />

düzenli yankılanan – çekiç sesleri!<br />

189


www.isaretatesi.com<br />

NEO<br />

bir gelecek şiiri<br />

Saniyede bir sentilyon karelik çekim yapabilen bir super<br />

slow motion kamera icat ettiler, ilk defa bir futbol maçında<br />

denemek üzere saha kenarına yerleştirdiler, uygun ânı<br />

kollayıp (maçın sekizinci dakikasının sekizinci saniyesinde) bir<br />

saniyelik çekim yaptılar.<br />

Şimdi hepimiz, oturduk, topa kafa vururken gözünü<br />

kırpan futbolcunun o ânının müthiş yavaş yakın-çekim<br />

görüntüsünü (yapay olmanın çok uzağında, o aşırı gerçek olan<br />

gerçekliği) çağlara yayılmışçasına izliyoruz – ve bilmiyoruz,<br />

acaba yetecek mi bunun için, kıyamete kadar olan süre.<br />

190


www.isaretatesi.com<br />

İMGE<br />

Kabuğundan çıktın nihayet.<br />

Etraf durgun, her şeye sessizlik hâkim.<br />

Ama enerji dolusun sen, heves dolusun; her şey mümkün<br />

görünüyor sana; iştahlısın, aynı anda binbir şey yapmak<br />

istiyorsun.<br />

Peki, hangi olasılık ağır basıyor, ne yöne gideceksin?<br />

Kent merkezine doğru mu; tepeye ve madene doğru mu;<br />

ormana doğru mu; denize doğru mu?<br />

– Herhangi bir yöne: görünür şeylerin ötesinde, zihninin<br />

ufkundaki imge hangi olasılığın ardında duruyorsa, o yöne!<br />

191


www.isaretatesi.com<br />

192


www.isaretatesi.com<br />

ANKA<br />

(2016-2017)<br />

193


www.isaretatesi.com<br />

194


www.isaretatesi.com<br />

DOLAP<br />

Geceyarısı olmadan kısa bir yürüyüş yapmaya karar<br />

verdi, dışarı çıktı.<br />

Ama her zamanki yürüyüş rotalarının birinden geçmek<br />

yerine, mahallenin içinde kısa bir çember çizmeyi düşündü.<br />

Sonra, ilerlerken, yolunu biraz uzattı, çemberi elipse<br />

dönüştürdü, ama tam elipsin ucunu kapatacakken son anda<br />

dışarı taştı, parkın alt yamacına, oradaki mavi renkli spot<br />

lambanın aydınlattığı akasyaya uğradı, – elipse bir ilmek atıp<br />

eve öyle dönmüş oldu.<br />

Belli ki bir renk, bir durum, bir ifade bulmuştu mavi<br />

ışıkla aydınlanmış akasyada.<br />

Eve döndüğünde, sanki gecenin ilginçlikler dolabını açıp<br />

içinden rastgele bir şey almış gibiydi.<br />

195


www.isaretatesi.com<br />

KIPIRTI<br />

Tanımsızlığın sonsuz haritası!<br />

Bir çağ kapandı. Âtıl bir zamanın kıyısındayım su rengi.<br />

Tüm nesneler dağılgan; yerinde yok hiçbir şey. Yanlışlamasına<br />

saymak zorundayım boşluğu ve kütleyi.<br />

Sustukça iyice allak bullak ediyorum duyusuz<br />

cehennemi, – gene de, nafile bir hiçlik Kaos’unun uzağında, bu<br />

hâlâ Dionysos: her şeyin bağlamı kayıp diye her yere<br />

vurduğum deli mühür!<br />

196


www.isaretatesi.com<br />

ŞİMŞEK<br />

Geniş bir mesafede uzak manzaralara bakarmışçasına,<br />

odanın içinde gezdirdiğim teleskop; ıraksak körlük. Sessizlik<br />

kovuklarında nefes nefese, tıkalı bir burunla yakamdan içeri<br />

ıslık çalışım. Odada tensel bir işaret arayarak dört dönüşüm;<br />

geçmiş ve gelecek hissini ıskalayışım. Adımımı ikide bir<br />

yamuk basışım, her boşluğa yeltenişim. Ve duvardaki saate<br />

bakmak yerine, zamanı duymak için neredeyse amuda<br />

kalkmaya çabalayışım. – Nihayet, kitabı yalnızca koltuğun<br />

köşesinde, duvarın dibinde iki büklüm okuyunca<br />

yakalayabildiğim yakıcı konsantrasyon.<br />

Nedeni nedir bütün bu zırvanın?<br />

Odada bir türlü çakmayıp sonunda çakan şimşek!<br />

197


www.isaretatesi.com<br />

BULUŞ<br />

Ender yakalayabileceğim bir düşünce ısısı bu; kati bir<br />

şekilde zihnimin şimdiki kovuğunda tutmam gerek onu:<br />

Ardından ufuk açıcı bir buluş gelecek, kokusunu alıyorum.<br />

Koşulları bu yüzden olduğu gibi bırakıyorum.<br />

Beri yanıma, bu yüzden, az biraz meyil gösteriyorum.<br />

Saniyelerin ürpertisini bu yüzden boşlukta<br />

dolaştırıyorum.<br />

Son raddeye dek, kıyıda köşede ânın tuhaf aydınlığını<br />

koruyorum.<br />

Yoğun nesneler arasında içten içe kavrularak, zamanın<br />

gelmesini, buluşun derinden derine belirmesini bekliyorum.<br />

198


www.isaretatesi.com<br />

GERÇEK ZAMAN<br />

Kırabildim mi çılgın döngüyü?<br />

Dindirebildim mi azgın bilinci, onun kesintisiz<br />

parazitini?<br />

Sıyrılabilir miyim yapaylıktan; soluklanabilir miyim;<br />

kendime ait bir basit bir dürtüyle, olağanlığa aç, yürüyebilir<br />

miyim gerçek zamanlı bir ışığı arayarak?<br />

Dünyaya birkaç bakış atacak, işaretleri görüp kendimi<br />

tümden susturacağım ve bundan memnun olacağım.<br />

Çünkü ilerideki kayalıklar onlara mahsus bir pırıltıyı<br />

üzerlerine düşürebildiğimde capcanlı.<br />

Çünkü limandaki tır parkı, sırf oraya anlık bir düşünce<br />

kıvılcımının aydınlığı yansıdı diye bir düşler tiyatrosu.<br />

Çünkü ileride, burnun akşam güneşinin renkleriyle alev<br />

alev olmuş parselinden, çağlara bedel bir muammanın pul<br />

kadar ışıltısı geçiyor.<br />

Ve çünkü açıktaki tanker, solgun beyaz lambaları<br />

yandığında ufkun metalik grisinde silikleşiyor, anbean, sonsuz<br />

düzende ait olduğu hücreye karışıyor.<br />

199


www.isaretatesi.com<br />

SICAKKANLI<br />

Diyelim ki meçhul, muzır bir tanrı, bir anda buyuruverdi<br />

– ve kentte bir anda kara kış bastırdı, dondurucu bir soğuk<br />

teslim aldı tüm sokakları, bütün canlı varlıklar kapalı yerlere,<br />

dörtduvar arasına sığındı. – Ne yapardı bu kuş; dünyada tek<br />

başına kalan bu sıcakkanlı kuş?<br />

Yeter ki bir hedef görsün, uçacağı yere gene uçardı, –<br />

değil mi ki sıcakkanlıdır o; değil mi ki sıcakkanlılara aittir<br />

dünya…<br />

200


www.isaretatesi.com<br />

FUJİ<br />

Biliyorum, bir hışımla çıktım sabah yola. Arabanın<br />

koltuğuna geçip kontağı çevirdiğimde nasıl da uyku<br />

mahmuruydum.<br />

Biliyorum, bu koskoca şehirlerarası yolculuk, sırf<br />

zorunluluktan. Varacağım adres yalnızca bir teslimat adresi.<br />

(Ve sonra, gerisin geriye dönüş, – bir loop.)<br />

Biliyorum, yolculuğun tüm seyri harita üzerinde çoktan<br />

belli. Navigasyon komutlarıyla gidiyorum, serüven ruhu<br />

gerekmiyor bunun için, yolumu şaşırmam olanaksız.<br />

Ve biliyorum, otoban burası; tozu dumana katmış giden<br />

bir sürü arabadan biriyim ben yalnızca.<br />

Bunların hepsini kabul ediyorum.<br />

Ama gene de, yaptığım, direksiyon sallamak değil.<br />

Çünkü bu yolda onlarca kilometredir, araba ne tarafa<br />

dönerse dönsün ufukta gözden kaçırmadığım, beni<br />

yönlendiren, tepesindeki kar külâhıyla küçük bir Fuji’ye<br />

benzettiğim bir dağ var.<br />

201


www.isaretatesi.com<br />

KOLOSSOS<br />

Hoparlörleri, çalan senfoniden bağımsız olarak masada<br />

öyle tuhaf bir açı vererek yerleştirdi; durgun denizde açıkta<br />

birkaç sıra halinde bekleyen tankerlerin yaşam mahallerinden<br />

bir bakışta öyle hoş, bembeyaz akşam güneşi yansımaları<br />

yakaladı; oturduğu koltukta mekânın tüm göstergelerinin içine<br />

zamanın yoğunluğuyla kaskatı, öyle bir kuruldu ve gördüğü,<br />

kokladığı, dokunduğu dünyayla işittiği ses evreni arasında<br />

öyle manyetik bir uyum yakaladı ki – hoparlörlerden çalan<br />

senfoniyi dinlerken, limana karşı, kendiliğinden sımsıcak,<br />

büyülü, müzik dinleyen bir Kolossos kesildi!<br />

202


www.isaretatesi.com<br />

MEYVE<br />

Bana öyle geliyor ki, tüm canlılar yapılarının izin<br />

vermediği bir şeylere heves duyuyorlar, eksikliğini hissettikleri<br />

bir kabiliyet yüzünden ızdırap çekiyorlar. Örneğin yılan,<br />

kolları ve bacakları olmadığından kıvranıyor. Maymun, kuş<br />

gibi uçamamaktan, kuş ise balık gibi yüzememekten<br />

muzdarip. Balık, kertenkele gibi sürünmek istiyor, kertenkele<br />

ise at gibi koşmak.<br />

Bense, öyle anlar oluyor, sahip olmadığım tüm<br />

kabiliyetlerin sancısına boğuluyorum. – Örneğin şu zürafaya<br />

bakıyorum. Uzun bacakları, upuzun bir boynu var. Ağaçtaki<br />

en yüksek meyveye doğru uzanıyor. Ben bunu yapamam.<br />

Üstelik bu yaratık tepeden tırnağa zarafet… – Belki de onun<br />

uzandığı meyve ölümsüzlük meyvesidir.<br />

203

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!