Views
3 years ago

Toplotne Pumpe - Hoval

Toplotne Pumpe - Hoval

Hoval

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Radne karakteristikeGrejni sistemZapreminski protok na kondenzatoruQ . cV = ∆t 1( m3 /h )Q = Grejni kapacitet (kW)∆t 1= Temperaturna razlika polaz / povrat (°C)C = 0,86Pad pritiska vode u kondenzatorukPa353034782512569201510500.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.41 = Tip (5)2 = Tip (7)3 = Tip (8-10) i (8H-10H)4 = Tip (12-15) i (12H-15H)5 = Tip (17) i (17H)6 = Tip (19) i (19H)7 = Tip (22-26) i (22H-26H)8 = Tip (30) i (30H)9 = Tip (37-45) i (37H-45H) ∆P, kPa = Pad pritiska vode (1 kPa = 0,1 mWS)m 3 /h520Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.

Hoval Thermalia® (5-45) i (8H-45H)Radne karakteristikeRashladni kapacitetQ 0= Q - PQ = Grejni kapacitet (kW)P = Potrošnja el. energije kompresora (kW)Q 0= Rashladni kapacitet (kW)Toplotni izvorZapreminski protok na isparivačuQ 0.cV = ( m3 /h )∆t 2.c p.γ∆t 2= Temperaturna razlika između polaza i povrata toplotnog izvora (°C)c = 0,86c p= 0,89 (specifični toplotni kapacitet)γ = 1,05 (specifična masa, gustina)Pad pritiska na isparivačuu smeši sa 25% etilen glikola (Antifrogen N)kPa403530234567891011251201510500.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 111 = Tip (5)2 = Tip (7-8) i (8H)3 = Tip (10) i (10H)4 = Tip (12) i (12H)5 = Tip (15-17) i (15H-17H)6 = Tip (19) i (19H)7 = Tip (22) i (22H)8 = Tip (26) i (26H)9 = Tip (30) i (30H)10 = Tip (37) i (37H)11 = Tip (45) i (45H)∆P, kPa = Pad pritiska sredstva protiv smrzavanja – antifrizom (1 kPa = 0,1 mWS)∆P’ = f × ∆P f % etilen glikol (Antifrogen N)0,97 201 251,03 30∆P w, kPa = Pad pritiska vode (1 kPa = 0,1 mWS)∆P w= ∆P × 0,89m 3 /hObratite pažnju na sledeće:Pre montaže uređaja pogledajte uputstvaza ugradnju, rad i održavanje toplotnepumpe Hoval Thermalia®.Napomena:• Smernice za projektovanje,• Izbor toplotnog izvora,• Primeri izvedbe sa funkcionalnim dijagramima i opisom,• Potrebe za energijom,• Smernice za ugradnju,nalaze se u poglavlju Aspekti projektovanja.Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.521

Hoval toplotne pumpe sa energijom zemlje, vazduha i vode ...
Pumpe i ekspanzione posude - PVF Traders
Vogel - Utopne Bunarske Pumpe - Pumpenfabrik Ernst Vogel
TopVent® gas Recirkulacioni i ventilacioni urešaji za ... - Hoval
grundfos cirkulacione pumpe - TDM
Hoval Max-3 tropromajni kotao na ulje i gas od 200 do 3000 kW
Kotlovska i armatura za pumpe
Hoval solarni sistemi - Hoval grejna i ventilaciona tehnika
toplotne črpalke in hladilni sistemi - Shrani.si
Zračne pumpe
Pumpe za vodoskoke, vrtni ribnjaci - Panex-AGM
Pumpe i posude za vodu - PVF Traders
Kana.ne procesne pumpe Tipa KPP i VKPP - Croatia Pumpe Nova
Hoval HomeVent RS-180 - PRIMA - KLIMA Pardubice
Hoval CombiVal Rezervoari sanitarne tople vode od 200 do 2100 ...
Hoval Uno-3 Niskotemperaturni kotao na gas/lož ulje nazivnog ...
Agregati niskotlačnihpumpa Tipa NK - Croatia Pumpe Nova
Hoval Cosmo ekonomični kotlovi na gas i ulje 175-1.450 kW
Samousisne pumpe s jednim i više stupnjeva za hidrofore Tipa SVV