Märts 2010 - Rõngu Vald

rongu.ee

Märts 2010 - Rõngu Vald

Lapsed said kohe lustima hakata – tehti pikkvastlasõit mäest alla. Palju nalja sai, kui kelgudümber läksid või kui need suure hoogavastas asuvast mäest peaaegu üles lendasid.Kui kelgusõidud tehtud, siis ootasidkilapsi juba soojad grillvorstid ja Hendri-Andreseema omaküpsetatud leib.Ja siis ta tuli…see kõige tähtsam, keda lapsedolid juba pikisilmi oodanud… hobunesaaniga! Ja kõik lapsed said tõelist vastlasõitutõelise hobuse ja saaniga! Mis saab ollaveel toredam, kui sõita saaniga metsateel,ümberringi härmas puud ja kostmas jalastekrigin! On ju tänapäeva lapsed enamusestaluelust võõrdunud, paljud ei olnud kunagihobuse ja saaniga sõitnud.GLOBE TEATAB:Kui jaanuar oli meie vaatlusperioodi(1997–2009) kõige külmem jaanuar(13,3°), siis veebruarikuu keskmiseksõhutemperatuuriks mõõtsime -7,3° mis eiolnud meie vaatlusperioodi kõige külmemveebruar. Kõige külmem oli 2007 aastaveebruar, mil keskmine õhutemperatuuroli -10 kraadi. (Joonis 1) Veebruarikuudetrendijoon on languses, s.t, et veebruarikuudon muutunud külmemaks.Lumikate oli väga paks. Kohati mõõtsimeRõngu lähedal isegi 60 cm lume paksuseks.Kuu viimaste päevade sulad vähendasidlume paksust mõne sentimeetrivõrra. Kõige külmem öö oli 17. veebruaril,mil õhutemperatuur langes -17°-ni. Kõigekõrgemale tõusis õhutemperatuur kuulõpus (-2°C) (Joonis 2.). Jooniselt 3 onnäha, et meie vaatlusperioodil on aastatekeskmine õhutemperatuur tõusnud.2008. ja 2009. aasta olid keskmise õhutemperatuuripoolest peaaegu võrdsed(7,48° ja 7,47°).Kokkuvõtte koostasid globelased5Peale sõitu said lapsed kuuma teed ja pirukaid.Lahkel pererahval oli köetud soojaknende laste jaoks, kellel külm hakkas.Enne tagasisõitu käisid lapsed veel kordhobuseid ja ponisid vaatamas. Kõik tahtsidnendele pai teha ja leiba anda.Täname siiralt meie sponsoreid, kes kitsalajal meie lasteaiaperele sellise väljasõiduvõimaldasid. Meie lapsevanemad, perekonnadPeri ja Ruder olid need, kes tasusidmeie bussisõidu, külaskäigu ning maitsvatepirukate eest.Eriline tänu Variku talu pererahvale, kesmeid lahkesti vastu võttis ja lastele selliserõõmustava päeva korraldas.Lapsed olid lasteaeda jõudes elevil ja muljetesttulvil. Suur tänu väikeste ja suurte „mesilindude”ja „lepatriinude” poolt.Rõngu lasteaia Mesilindude rühmaõpetaja Sirje HaavMINU ESIMENE RAAMATTÄNUAVALDUS19. veebruaril oli Valguta lasteaed-algkoolistraditsiooniline memme-taadi pidu, seekordjuba 16. korda. Tore on tõdeda meeldivatkoostööd kohaliku kooli ja külaelanike vahel.Südamlikud tänusõnad kooli- ja lasteaiapereleeesotsas juhatajaga, kes märkavadja seisavad hea selle eest, et kogukonnassäiliksid traditsioonilised põlvkondadevahelisedsuhted, et erinevad generatsioonidmärkaksid, mõistaksid ja hooliksid üksteisest.Suur tänu tantsupartnerite peole kutsumiseeest! Täname neid vapraid mehi ja eriti AntsPrüüsi toredate mängude-tantsude organiseerimiseeest. Meeldejääva mulje jätsidlaste poolt esitatud näidend, laulud ja luuletused.Rõõmsaid taaskohtumisi!Aili Lehis Valguta Maanaiste Seltsi nimelKüünlakuus toimus Rõngu rahvamajas piduliküritus: 2009. aastal sündinud lastele,riigi poolt kingitava esimese raamatu „Laslaps loeb” pidulik kätteandmine. Külmaleilmale vaatamata oli saali kogunenud hulklapsevanemaid koos pisipõnnidega. Väikeselemuusikalisele meelelahutusele järgnevaltandsid kaunilt kujundatud raamatu jamälestusmeene üle Rõngu vallavolikoguesimees Sulev Kuus ja vallasekretär MarinaLehismets. Mõnusa muusika saatel saidvanemad kogemusi vahetada ja meeldivaltaega veeta.Toimunud tähelepanekut jäi meenutamaühispilt. Vanematele jääb soovida päikestsüdamesse ja kannatlikku meelt oma pisipõnnidekasvatamisel.Need pered, kes mingil põhjusel ei saanudüritusel osaleda, saavad lapse raamatu kättevalla kantseleist.ToimetajaSUUR SÕPRUSRINGOlgu aega mänguks, tantsuks, naermiseksja sõpruseks, see on nooruse saladus, seeaitab leida aega kõige järgneva jaoks.14. veebruar, sõbrapäev, ei ole meie kalendriskaua aega tähtsal kohal olnud. Justtalve külmemasse ja tuisusemasse kuusseon mahtunud sõbrapäev vastlapäeva, tuhkapäevaja vabariigi aastapäeva vahele.Sõbrapäeval kingitakse sõbrale lilli, meeneid,saadetakse sõnumeid. Sõbrapäevavärv on punane. Ainukese lillena võimemeiegi lume alt leida lumeroosi ehk Kristuseroosi, mis võib olla värvilt valkjas-rohelinevõi punane.Rõngu rahvamajas on tähistatud sõbrapäevaikka suure sõprusringi peoga, misoli juba kuues. Vaatamata rohkele lumeleja käredale pakasele olid kohale tulnudKeeni rahvamaja kantritantsutrupp Valgamaalt,seenioride segarahvatantsurühmElvast ja noored peotantsijad. Sõpru võttisvastu memmede tantsurühm Vikerkaar.Keeni kantritantsijad esinesid seekord kõhutantsuga.Elva seenioride kirevates kostüümidestantsurühm tantsis nii kantri- kuika rahvalikke tantse. Rõngu segaansamblilaulud H-S. Päidi juhendamisel ja noortepeotantsijate kaunid tantsud tõid tükikesekevadet saali. Eeskava lõpetas memmedetantsurühm A. Raja juhendamisel.Sõpru kostitati suupistete ja kohviga. Kingitililli ja lõpuks sai tantsugi lüüa suures sõprusringis.Helve Roots, vikerkaarlaneEESTI ENERGIA TEATAB:Alates aprillist Rõngu vallamajas klientide vastuvõttu enam eitoimu.Täpsem info koduklientidele: http://www.energia.ee/index.php?id=431Klienditelefon: 1545 (E-R 8.00 - 19.00, L 9.00 - 15.00, P suletud).Saab helistada laua- ja mobiiltelefonilt.Fax: 715 5618, E-post: teenindus@energia.eeRikketelefon: 1343 (24 h, ka sms-i teel)Vihjetelefon (ebaseaduslikust tarbimisest teatamine): 716 8168 (24h, e-postiga: vihje@energia.ee)Lähim teenindusbüroo Tartu Ilmatsalu 5.Avatud E-R 9.00 - 18.00, L 10.00 - 15.00Eesti Energia AS


6VÕRTSJÄRVE ÜHENDUSE REISRÕNGU VALLA RAHVAGAPÕHJA-VILJANDIMAALE(18.02.2010)Esimene peatus oli Võhma linnas. Käärdiston Võhmasse 94 km ja Viljandist u 40km. Võhmas elab 1500 inimest.Võhma gümnaasiumis õpib 250 õpilast.Kooli juures asuvas õpilaskodus on 15kohta lastele, kelle vanemad töötavad välismaal,on probleemsed või kes ise on käitumishäiretegavõi õpiraskustega. Õpilastelon kahesed toad koos väikese kööginurgaga.Nad saavad kolm korda päevas süüa jaon õpilaskodus viis päeva nädalas, laupäevaks-pühapäevakslähevad koju. 2009.aastal ehitati koolile juurdeehitusena spordihoone.Programmi Koit raames saadi 5,5miljonit krooni, vald pani juurde 1,5 miljonit.Ehitas ehitusfi rma Facio. Ehitama hakatijuunis, valmis saadi aasta lõpul. Hoones onsuur mängude saal, kahe mänguväljakuga.Kasutajad maksavad ühe pooleteisetunnisetreeningu eest 15 kr, pensionärid 5 kr, „sümboolnesumma”, nagu ütles abivallavanem.Veel on seal jõusaal paljude abivahenditegaja maadlussaal. Maadlus on väga populaarne.Hiljutistel võistlustel osales ka kolmnaist. Lasteaed on vene-aegne, seal onkolm rühma: I rühmas on 20, II-s 17 ja III-s,kõige nooremate rühmas, 13 last ja töötajaidon 15. Igas rühmas on kaks õpetajat jaüks abiõpetaja.Samas majas on veel raamatukogu jasuured ruumid vanurite päevakeskusele.Seal tegutsevad võimlemisrühmad ja luuleringning toimuvad loengud. Samuti saavadvanurid tellida lõunat.Võhma on Anneli Peebo, Viini Rahvusooperisolisti kodulinn. Võhmas elades käista Viljandi muusikakoolis. Võhmas Kauba 3on küünlavabrik Eesti Valgus (algul Šveitsiküünlavabriku fi liaal). Vabrik paikneb endiseVõhma lihakombinaadi ümberehitatudühiselamus. Juhataja (šveitslane) koos abikaasagaelab samas hoones. Toormaterjalikson nafta ja datlipalmiõli segu. Toodangmüüakse põhiliselt Šveitsi. Küünlad onmitmesuguse suuruse, kuju ja värvusega.Vabrikus korraldatakse ka ekskursioone.Samas hoones on KiHvT Galerii, kust saabosta küünlaid, postkaarte (käsitöö) jm.Edasi sõitsime ringi Kõo vallas (1200elanikku). Kõo mõisa tallide müüridele onjärk-järgult ehitatud pikk kaarjas vallamajahoone,milles paiknevad vallavalitsus, raamatukogu,postkontor, perearstipunkt, apteek,lasteaed, saal, kohvikuruum. Projekttehti 1970. aastal külanõukogu ajal. Ehitatiosade kaupa. Raamatukogul on ühes külasveel laenutuspunkt, kust saab laenataraamatuid kord nädalas. Kõos on kauplus,samuti kahes majas sotsiaalkorterid. Vallamajalähistel on rajatud ehitustöödel väljakaevatud mullast kunstlik liumägi lastele.Kõo vallas on olnud uue Eesti Vabariigiajal vaid kaks vallavanemat. Esimesel vallavanemalkeelanud naine selle ameti pidamiseära. Kõo vallas tegutseb OÜ KõoAgro, kelle lautades on 1700 sarvekandjat.Käisime ka Koskavere Naisteseltsis. Seltsikäsutuses on talumaja, kus osal pinnalkäis remont. Naisteselts tegeleb käsitöö,kokanduse ja eneseharimisega. Meile kingitiomaküpsetatud leiba ja leivajuuretist.Edasi viidi meid endisesse Võhma kolhoositöökotta, mis on praegu erastatud ja kasutuses.Ühes osas oli töötav veski, kustsaime osta rukkijahu. Mulle meenus Elvalähedal asuv endise Elva sovhoosi töökoda,millest on alles vaid seinad, katus, akna- jaukseaugud.Kiriveres on põhikool.Pilistveres on rahvamaja, hooldekodu, kommunismiohvritememoriaal, kirik. Pilistverekirikus asutati Eesti Rahvusliku SõltumatusePartei. 1968. aastal oli pastoraadihoonestalles ainult vundament, hoone ehitatiüles annetuste toel – firmad andsid puitu jaraha, raha annetas ka Soome sõpruskirik.Pastoraadihoone keskel paikneb suur koosolekuruum.Selle laiemas osas on seintelkaart NSV Liidu vangilaagrite asukohamärgistusega, represseeritud Eesti Vabariigikindralite ja kodutütarde fotodega niivormiriietes kui ka vangiriietes ning lühiketeade nende hukkamise kohta. Koosolekuruumilauad pärinevad Eesti NSV MinistriteNõukogu istungisaalist ja Eesti NSVPõllumajandusministeeriumi koosolekuruumist.Pastoraadihoone keldrikorrusel onspordiruum (jõusaal) kohalikele noortele.Pastori sõnul tehku noored pigem sportimitte ärgu joogu õlut. Pilistvere pastor onnoor mees. Pilistvere kalmistule on maetudEestimaa Päästekomitee liige Jüri Vilms.Tema kalmul on ausammas, mis oli seal kaNõukogude ajal.Tagasiteel külastasime Võrtsjärve ääresasuvat Jõesuu puhkeala, kuhu on ehitatudökomaja ja vaatetorn. Ökomajas asubVõrtsjärve Sihtasutuse ja MTÜ VõrtsjärveKalanduspiirkonna kontor, seminariruum,kohvik, infopunkt.Käisime reisil 13 inimesega kahes mikrobussis.Üks juht oli Priit Kollist Waide motellist,teine Rannaküla mees Silver Karu.Täname mõlemaid. Ka reisiseltskond olitore, tundis kõige vastu huvi.Suur tänu reisi organiseerijatele EneJoosingule, Maarika Õmblusele ja MaretKallejärvele.Kalev JagoOMALOOMINGU PÄEV17. aprillil kell 12 toimub Rõngu raamatukoguruumides OMALOOMINGU PÄEV. Ootamekõiki, kellele vahel meeldib oma mõtteidja tundeid luulevormis paberile panna ja siisneed vaikselt sahtlisse poetada. Nüüd onaeg neid kevadiselt tuulutada ja saada teistegalävides uut inspiratsiooni.Külla on kutsutud Juhani Püttsepp - lasteraamatuteautor ja loodusajakirjade toimetaja.Kohapeal saab esitada talle teemakohaseidküsimusi ja küllap on ka temal meilepalju huvitavat rääkida.Kui tuled, võta kaasa 2-3 sulle endale kõigerohkem meeldivat kirjutist. Kui sa ise eitaha oma luuletusi lugeda, saab aidata keegimeie näitetrupist. Seepärast olekski hea,kui sa annad endast 10. aprilliks märku. Niisaame enam-vähem arvestada ka auhindadehulgaga. Eks tagataskusse jää ka midagitagavaraks nendele, kes ei ole endastmärku andnud.Kokkusaamine toimub nö ümarlaua vormis- saame mõtteid avaldada ja arutada, kaska edaspidi võiks midagi taolisttoimuda. Loomulikult on oodatudkõik kirjandushuvilised, ka need,kellel pole midagi sahtlinurka kolletamajäänud. Kui tahad midagiküsida-täpsustada, siis helista5656 5318 või kirjuta lea.tee@mail.ee Võta kaasa kevad, headmõtted ja tuju.Näeme siis!Maimu ja Matilda näitetruppEESTI VABARIIGI AASTA-PÄEVA UUS HINGAMINE23. veebruaril toimus traditsiooniline EestiVabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktus.Sel korral tegi aastapäeva kontsert läbiväikese värskenduskuuri. Nimelt olid kavaseotud ning sel aastal oli tähelepanu pööratudnäitemängule ning kava kätkes endastagasivaadet meie minevikule, jõudes tänapäevaning väärtustades tänapäeva noorining armastust, mida igas perekonnas leidumapeaks. Kava alguse osa oli näidendipäralt. Noorte näidend „Kas oskame hoidaühte“ tegi tagasivaate minevikku, tuletadespublikule meelde koolipoiste vaprust Eestiiseseisvumise eest võitlemisel. Lisaksnäitemängule sai publik nautida ka ilusaidlaulunumbreid. Esmakordselt esines aastapäevakontserdil Rõngu segaansambel.Samas oli omal kohal ka rahvatants, selgikorral olid lavalaudadel Rõngu ja Valgutaparimad tantsijad.Siinkohal tänan kõiki toredaid kollektiive janende tublisid juhendajaid, kes andsid omaosa aastapäeva kontserdi õnnestumiseks.Eriline tänu noorte näidendi loojale ja juhendajaleLehte Puudersellile, kes jätkuvalttõestab, et on oma võimete kõrgusel.Mari-Liis VanaisakALGAB HUUMORIVÕISTLUS„AHHAA!”OÜ Palmett Lukud korraldab juba seitsmendataastat huumorivõistluse, mille seekordneteema on „Ahhaa!” Võistlus kestab1. märtsist kuni 1. maini 2010. Tööde temaatikaei pea olema seotud OÜ PalmettLukud või teaduskeskus AHHAA tegevusega.Auhinnafond sisaldab erinevaid rahalisipreemiad kokku 7500 krooni ulatuses,lisaks eriauhinnad teaduskeskuselt AHHAAja ASSA ABLOY Balticult.Võistlustööd koos autori kontaktandmetega(nimi, postiaadress, meiliaadress ja telefon)saata aadressil kampaania@palmett.ee võipostiaadressil Palmett Lukud, Ringtee 75,Tartu, märksõna „Nali!”Huumorivõistlusel hinnatakse töid kolmeskategoorias ning auhinnafond jaguneb järgmiselt:• teemakohased naljakad tõestisündinud juhtumused(üks peaauhind 1000 krooni),• teemakohased naljakad jutud ja luuletused,pikkusega kuni 2 lk (esimene koht 2000 krooni,teine 500 krooni),• karikatuurid (esimene koht 3000 krooni, teine1000 krooni).Hindajad jätavad endale õiguse vastavasisulistetööde puudumisel auhinnafondümber jagada. Täpsemad osalemistingimused,eelmiste aastate huumorivõistlustetulemused ning uued esitatavad tööd onüleval kodulehel www.palmett.ee. Võitjatenimed avaldatakse 18. mail Palmett LukudOÜ kodulehel.Annelii Kivikas Juhiabi-turundusassistentE-post: annelii@palmett.eeTÄNUAVALDUSAitamine on abivajajale võimaluse andmine.M. LindquistTahan tänada alati vastutulelikke Enna-Siiri Rodimad jaSilvia Rõõmussaart abi eestkülaelus vajalike toimingute teostamisel ja valla lehetarvis artiklite kirjutamisel.Aino KommisaarKoruste küla elanik


POLITSEI TEATAB:Võrumaa väikestes poodides käib kolmeliikmelineseltskond, kes üritab välja pettaerinevaid alkohoolseid jooke. Politseinikudsoovitavad poeomanikel pöörata tähelepanuturvameetmetele ning teavitada personali.Eelmise nädala lõpus laekus politseile informatsioonkolmeliikmelisest seltskonnast, kes üritasVõrumaal asuvates väikestes poodides alkoholivälja petta. Info on laekunud Väimela, Parksepaja Haanja kauplustest.Politsei andmetel tegutseb kolmeliikmelineseltskond järgmise skeemi järgi. Üks isik palubmüüjal näidata mingit konkreetset alkohoolsetjooki. Seltskond teatab müüjale, et jook sobibning nad soovivad seda osta. Makstakse kaardigaja ostja palub toimingu juures müüja abi.Sel ajal, kui müüja aitab klienti, võtavad teisedkaks taskust samasuguse alkoholipudeli ningvahetavad selle vastu, mis parasjagu letil on.Peale seda teavitab ostja, et kuna kaardi tehingei õnnestu, siis loobub ta ostust. Isikud lahkuvadpoest. Hiljem avastab müüja, et letil onavatud pudel ning sees on hoopis muu vedelik.Näiteks ühes poes ei olnud sama pudelit, misnoormeestel kaasas oli, seepärast ei õnnestunudneil oma skeemi ellu viia. Noormeestekampa ei ole seni tabatud.Politseinike sõnul valitakse petukohaks tavaliseltjust väike kauplus, kuna sellise poe saalison reeglina üks töötaja. Väikestes poodideson tavaliselt üks müüja, kes teenindab klientesaalis ja peab veel lisaks kassapidaja töödtegema. Poeomanikud võiks näiteks video- võiveebikaamera saali paigaldada. Politseinikudloodavad, et selle informatsiooni ilmuminemeedias aitab taolisi juhtumeid tulevikusvältida nii Võrumaa kui ka teiste maakondadeväikestes ärides. Samuti palub politsei eelpoolkirjeldatud skeemi järgi tegutsevatest isikutestteavitada kohe lühinumbril 110.Tartumaa politseinikel tuleb viimasel ajalüha rohkem tegeleda alaealistega. Peamisteksprobleemideks on joobes noorukidja valeandmete esitamine. Politseikutsub noori üles oma tegude tagajärgedelemõtlema.13. veebruaril kell 23.10 märkas politseipatrullElvas kahte ilmsete joobeseisundi tunnustegatütarlast. Kontrollimisel selgus, et mõlemadtüdrukud on alkoholijoobes. Kuna ühel tüdrukutestpuudus isikut tõendav dokument, siisesitas ta algselt politseile valeandmed. Kuipolitseinikud hakkasid joobes noorte vanemategaühendust võtma, siis selguska tõde. Mõlemad tüdrukud on 17-aastased. Alaealistele koostati alkoholitarbimise eest protokoll ning tüdrukusuhtes, kes esitas valeandmeid, alustatimenetlust.Järgmisel päeval sai politseipatrull väljakutseTartus Nõva tn asuva maja korterisse,kus lärmati ja kakeldi. Kontrollimiselselgus, et 11-st korteris viibinudisikust olid üheksa alaealised, nendehulgas kaks alla 14-aastast tüdrukut.Kaheksal noorel tuvastati alkoholijoove.Kakluses kannatada saanud laps arstiabiei vajanud, ta toimetati koju. Alkoholijoobesalaealistele koostati protokollning nad anti üle vanematele.Lõuna Prefektuuri Tartu politseijaoskonnajuht Kaja Suure sõnul tasuks noortelmõelda ka oma tegude tagajärgedele.“Noored tegutsevad tihti tagajärgedelemõtlemata, kuid vastutust tuleb kandasamuti mõtlematusest toimepandudtegude eest,” kommenteeris Kaja Suur.Politsei soovitab vanematel rohkemhuvi tunda ja kontrollida, kus nendelaps viibib ning millega ta tegeleb.“Iga noor inimene peaks arvestamaseda, et kõik saadud karistused koondataksevastavasse andmebaasi. Kuinäiteks noor inimene asub tulevikus kuskiletööle, siis on tööandjal õigus küsida karistusregistristisikut puudutavaid andmeid. Karistuseolemasolu võib olla määravaks valikute tegemisel,”ütles Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroopiirkondliku politseitöö talituse juht Tiit Allik.“Noor inimene, palun ära kitsenda oma tulevikuperspektiivi,” lisas ta.• 22.02.2010 üritas noormees Rõngus poodiröövida, ähvardades müüjat õhkrelvaga. Rahata siiski ei saanud.• 4.03.2010 kella 7.55 ajal sisenes Rõngu alevikusValga mnt asuva kaupluse laoruumi maskismees ning nõudis relvaga ähvardades müüjaltraha. Müüja mehe nõudmist ei täitnud ning tapõgenes raha saamata. Veidi hiljem peeti kuriteoskahtlustatavana kinni 1988. aastal sündinudnoormees, kätte saadi ka pneumaatilinerelv.• Ajavahemikul 23.02.2010 – 01.03.2010. a onsisse murtud, OÜ ATK Linavästrik kuuluvasseOÜ Aqua &WasteServicespakub teenuseid:* trasside ehitus* santehnilised tööd* veemõõtjatepaigaldamine* kaevetöödOÜ AWS Elva,Valgamnt.7 Info tel 529 3783,e-post aws@hot.eeKõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!teravilja veskisse Kõduküla külas, Tammel,laudisseina lõhkumise teel. Varastatud kakselektrimootorit. Vargusega ja lõhkumisega tekitatikahju 7500 krooni.• Ööl vastu 03.03.2010 on sisse murtud, OÜATK Linavästrik kuuluvasse heinaküüni Tilgakülas, seina lõhkumise teel. Varastati elektrimootoreid.Vargusega ja lõhkumisega tekitatikahju 5700 krooniRõngu valla konstaablid A. Toode, P. KotkasEsmaspäeviti kell 19.00SELTSKONNATANTSU KURSUSValguta seltsimaja saalisOsalustasu 100.- kuus (igale osalejale).Kursust juhendab Marje Kasemets.Kõik huvilised on oodatud!Info tel 5662 4839Rõngu Vallavalitsus müüb avaliku enampakkumise korras alljärgneva Rõngu vallale kuuluvavara:1.1korteriomand Aia 4 – 12 Rõngu alevikus alghinnaga 101 550 krooni;1.2korteriomand Lossa krt 2 Lossimäe külas alghinnaga 10 000 krooni;1.3korteriomand Lossa krt 3 Lossimäe külas alghinnaga 10 000 krooni;1.4korteriomand Keskuse 1 – 4 Lapetukme külas alghinnaga 27 744 krooni;1.5sõiduauto Toyota Carina E, reg nr 519 TCL (1997) alghinnaga 15 000 krooni;1.6meediakonverter AT MC 103 XL-20 (2000) alghinnaga 30 640 krooni;1.7 väliskaabel 4SM (trossiga, 1400 m) alghinnaga 57 178Enampakkumine toimub 23. märtsil 2010. a kell 15 Rõngu vallamaja saalis Valga mnt 6a Rõngualevik Tartu maakond.Avalikul enampakkumisel osalejatele on osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10% vara algmaksumusest,mis peab olema tasutud enne enampakkumise algust ülekandega Rõngu Vallavalitsusearvelduskontole 10102018766004 SEBs. Täiendav info 731 4480.Rõngu vallamaja juures peatub pangabussüle nädala teisipäeviti kell 11.00–12.00(30. märts, 13. ja 27. aprill, 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni)RÕNGU VALLA KODUKANDIPÄEVtoimub 2010. aasta 15. mail.Ootame häid ideid ettevõtmistekavandamiseks.Hariduskomisjonkoopaaru@hot.ee,tel 515 4765, 745 9438Sügava puudega inimene vajabhooldajat tel 55 71 530.Elektritööd, koduautomaatika, õhksoojuspumpademüük ja paigaldus.Järelmaksuvõimalus. Tel 520 8970.Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontolesularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid.Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 3107


8MÄRTSIKUU SUDOKU5 4 9 6 19 7 3 46 7 1 5 38 9 7 35 1 8 2APRILLIKUUSÜNNIPÄEVALAPSEDKoostaja Kunnar Lätti4 3 7 12 9 3 8 46 4 2 15 2 6 7Sudoku on Jaapani päritolu loogikamõistatus, millelon ainult üks reegel: tühjad kohad tabelis tuleb täitanumbritega 1-9 nii, et üheski reas, veerus ega tumedamajoonega piiratud ruudus poleks korduvaid numbreid.Vastus peitub hallides ruutudes.VEEBRUARIKUU RISTSÕNA LAHENDUS – RAHVASPORTKUHU MINNA, MIDA TEHA1.04.2010 kell 17.00Nalja neljapäevRõngu rahvamajas.Tasuta.10.04.2010 kell 17.00Noortekeskuse pidžaamapiduRõngu rahvamajas.17.04.2010 kell 9.30Esmaabi koolituspäev„Esmaabi pole raketiteadus“.Läbiviija SA Tartu KiirabiRõngu rahvamajas18.04.2010 kell 11.00-15.00KILA-KOLA LAATValguta seltsimaja parklas.Tule ostma, müüma, vahetamakohalikku omatoodangut,vanakraami, käsitööd.Kõik huvilised on oodatud!Info tel 5662 483930.04.2010 kell 18.00VOLBRIÖÖ NÕIDADE RONG-KÄIKVäikeste nõidade luuajooks jaluuaheite võistlus Valgutaseltsimaja ees.Peanõid meenutab eelmisteaastate nõidumisi.Kõik huvilised on oodatud!1.05.2010 kell 12.00Laupäevane talgupäev„ÜMBRUS KORDA”Kogunemine Siuksu pargis.Ootame kõiki aktiivselt kaasalööma.Talgulistele pakume ka talgusuppi.JÄLGIGE REKLAAMI!OSALIE LÕVIEIN REMMELGIIU LIHUDA MARKOVIVAR OINUSHaldag UÜ müüb:süle- ja lauaarvuteid, nende komponenteteleried, digibox’e, internetiseadmeid jpm.WWW.HALDAG.COMSEB järelmaksuvõimalusSamas internetipaigaldus, wifi seadme rent,arvutite remont ja hooldus.Info: 5535498, 56670269hallar@haldag.com;SÜNDINUD LAPSEDÜks silmapaar nii selgemeid saadab pidevaltja tillukene varvasmeid piilub teki alt.Me südant täidab hellusja imeline tunne,sest laps on meie ellutoon’d armastust ja õnne(Helge Lukk)OLIVER RIKKAsünd. 26.01.2010kinnistute jagamine/liitminekinnistute ümberkruntimineplaneeringute aluselgeodeetilised alusplaanid planeeringutekspiirimärkide taastamineAlar Sõber513 2743alar.sober@mail.eehttp://web.zone.ee/alarsober/JAAN PALAVSALME RANDLA26.06.1930 26.09.1954 – 19.03.2009 – 23.02.2010Valguta Käärdi küla alevikILME PIIRMAI TOOMSALU30 22.08.1942 07 1939 – 21 – 25.02.2010 03 2009Uderna külaMelior-M OÜENDLA info@meliorm.euPÕLDVER11.07.1924 – 07.03.2010Rõngu http://www.meliorm.eualeviktel 5053470HANNA MARIAVÕLLIsünd 11.02.2010Järgmine ajaleht RÕNGULANEilmub 16 maikuu nädalal viimasel 2010. nädalal.toimetaja: Silvia Rõõmussaar,Matuseauto tel 5638 3148.www.matuseauto.eetel. 731 4480, e-mail: silvia@rongu.eeRõngulane ootab kaastöid ja materjale1.aprilliks 15.maiks avaldamiseks sama kuu väljaandes

More magazines by this user
Similar magazines