18.01.2017 Views

Talenti 2014/15

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TA L<br />

<strong>2014</strong><br />

20<strong>15</strong><br />

EN I<br />

Srednja poklicna in strokovna šola<br />

Bežigrad-Ljubljana


1 UVODNA MISEL RAVNATELJICE<br />

2 ALI, BILAL IN ERMIN<br />

6 HASAN<br />

7 ŠOLSKI DOGODKI<br />

9 PRIŠLEKI<br />

11 ANKETA<br />

13 S KOMER SE DRUŽIŠ, TAKŠEN SI<br />

14 HAIKU<br />

AZALO<br />

16 QENDRESA<br />

18 BEGO<br />

20 TEČAJ SLOVENŠČINE<br />

23 DIJAKI O TEČAJU<br />

24 ŠOLSKI DOGODKI<br />

26 DANIL<br />

28 HAŠIM IN ARMIN<br />

30 MOJE PODJETJE<br />

32 POGOVOR Z MENTORICO TEREZIJO KASTELIC<br />

33 ŠOLSKI DOGODKI


Spoštovane dijakinje,<br />

spoštovani dijaki!<br />

Cenjene učiteljice in učitelji!<br />

Spoštovani bralci Talentov!<br />

Tokratni <strong>Talenti</strong> vam predstavljajo<br />

in približujejo razmišljanja dijakov,<br />

ki prihajajo iz drugih držav in<br />

se izobražujejo na naši šoli. Ob<br />

usvajanju znanja ter veščin,<br />

potrebnih za opravljanje poklica,<br />

za katerega se izobražujejo, pa ob<br />

druženju z vrstniki spoznavajo tudi<br />

našo kulturo, običaje ter vse, kar<br />

je značilno za našo lepo državo<br />

Slovenijo ter seveda tudi nas, njene<br />

državljane.<br />

Obenem pa lahko dijaki tujci, če jih<br />

sprejmemo medse in se družimo<br />

z njimi, tudi širijo naša obzorja<br />

ter nam omogočajo, da preko njih<br />

spoznavamo njihov svet, ki je lahko<br />

zelo drugačen od našega.<br />

Pomembno je, da smo ne glede<br />

Fani<br />

na to, kje živimo, ponosni na svoje<br />

Al-Mansour<br />

korenine, da negujemo tradicijo<br />

in običaje staršev in dedov ter<br />

obenem spoštujemo drugače<br />

misleče.<br />

Keltski pregovor pravi:<br />

“Kdor pozabi ali uniči svoje<br />

korenine, ne bo mogel več rasti.”<br />

In ne pozabite, da po poti življenja<br />

ne moremo hoditi sami in<br />

osamljeni. Potrebni so nam (poleg<br />

sorodnikov) tudi prijatelji, pravi<br />

prijatelji (in prijateljstvo se običajno<br />

»stke« v šolskih klopeh) …<br />

Prijateljstvo se<br />

prijateljev dotika<br />

od mezinčka na nogi<br />

do besede z jezika.<br />

Zato boža in brani<br />

in nikoli ne pika.<br />

S prsti počeše lase<br />

nežneje od glavnika.<br />

Pravo prijateljstvo<br />

gore premika.<br />

Ne more biti vprašaj,<br />

je le klicaj ali pika.<br />

Prijateljstvo se rodi,<br />

se smeji in mežika<br />

kot čudežno sonce<br />

izpod dežnika.<br />

Prijateljstvo je zato<br />

najlepša oblika sveta,<br />

ker jo naslika srce<br />

in se dotika – vsega!<br />

To je o prijateljstvu napisal pesnik<br />

Tone Pavček.<br />

In zato vam tudi jaz želim veliko<br />

uspeha na vaši poti življenja ter vsaj<br />

nekaj pravih prijateljev.<br />

Vaša ravnateljica


Najprej povejte nekaj o sebi.<br />

Ali: Sem Ali Rahmani in prihajam iz<br />

Afganistana.<br />

Bilal: Sem Bilal Skenderović in<br />

prihajam iz Bosne in Hercegovine.<br />

Ermin: Sem Ermin Bajramovič,<br />

prav tako sem iz Bosne in<br />

Hercegovine. Vsi trije smo sošolci.<br />

Obiskujemo 1. O-razred, program<br />

mehatronik operater.<br />

Bilal: Jaz sem vesel, da imam<br />

tu očeta. Skoraj vsak vikend pa<br />

odidem v Bosno. Vožnja do doma<br />

traja tudi do 10 ur. Se pa tudi s<br />

sorodniki, družino in prijatelji<br />

pogovarjam preko Skypa in<br />

Facebooka.<br />

Ermin: Tudi moj oče živi v Sloveniji,<br />

vendar sam živim v bežigrajskem<br />

dijaškem domu. Z očetom pa vsak<br />

petek odidem domov.<br />

LI, BILAL<br />

Kje so pogoji za življenje boljši –<br />

Koliko časa že živite v Sloveniji?<br />

Bilal: Tu sem od septembra <strong>2014</strong>.<br />

Ermin: Tudi jaz sem se takrat<br />

preselil v Slovenijo.<br />

Ali: Jaz sem v Sloveniji dlje časa.<br />

Tu sem od leta 2008. Iz Afganistana<br />

sem se najprej preselil v Iran, tam<br />

sem bil štiri leta. Bil sem zidar. Ko<br />

sem prišel v Evropo, sem bil najprej<br />

v Italiji. Veliko željo sem imel, da bi<br />

odšel v Avstrijo, a sem se ustavil v<br />

Sloveniji in tu ostal. V Evropo sem<br />

prišel brez vseh dokumentov. Tu<br />

sem dobil vizo.<br />

Živite tu sami ali z družino?<br />

Ali: Jaz že od prihoda v vašo<br />

domovino živim sam. Ponoči delam<br />

v časopisnem podjetju Delo in<br />

zjutraj odidem v šolo. Delam pa že,<br />

odkar sem prišel v Slovenijo. Odkar<br />

sem odšel iz Afganistana, se domov<br />

še nisem vrnil.<br />

v Sloveniji ali v rodni državi? Je<br />

življenje v naši državi drugačno<br />

kot pri vas doma?<br />

Bilal: V Bosni je finančna situacija<br />

zelo slaba, ni denarja.<br />

Ali: Absolutno je življenje tu<br />

lažje kot v Afganistanu. Tu lahko<br />

delam, se izobražujem. Čeprav<br />

je v Afganistanu izobraževanje<br />

brezplačno, je šola zahtevnejša<br />

kot v Sloveniji. Osnovna šola ima v<br />

Afganistanu 12 razredov. Jaz nisem<br />

dokončal šole, imel sem narejene 4<br />

razrede. Osnovno šolo sem končal<br />

šele v Sloveniji.<br />

Ermin: V Bosni je tako kot v<br />

Sloveniji, najprej 9 razredov<br />

osnovne šole, potem 4 leta<br />

srednješolskega izobraževanja.<br />

Zakaj ste se vpisali na našo šolo?<br />

Ali: Je zelo blizu mojega doma.


Preden sem se vpisal, sem se<br />

pozanimal, kakšna je ta šola,<br />

in slišal sem samo pozitivne<br />

ERMIN<br />

komentarje. To me je dokončno<br />

prepričalo, da postanem dijak<br />

te šole. Nisem si mogel izbrati<br />

zahtevnejše šole tudi zaradi<br />

slabega znanja slovenščine.<br />

Bilal: Mene je prepričal oče, da se<br />

vpišem na to šolo.<br />

drugam. Če dobim službo, ostanem<br />

tu.<br />

Ali: Ne vem. Jaz sploh nisem imel<br />

namena priti v Slovenijo. Zdaj sem<br />

tu, pa bom videl, kaj me čaka v<br />

prihodnosti.<br />

Vam učenje slovenščine povzroča<br />

težave?<br />

Bilal: Zdaj še ne.<br />

Ermin: V Bosni ni pomembno,<br />

katero srednjo šolo zaključiš,<br />

v vsakem primeru ne dobiš<br />

službe. Zato smo se skupaj z<br />

družino odločili, da bi bilo za mojo<br />

prihodnost najprimernejše poklicno<br />

šolanje v Sloveniji.<br />

Boste po koncu izobraževanja<br />

ostali tu?<br />

Bilal: Želim si oditi v Avstrijo ali<br />

Nemčijo.<br />

Ermin: V Bosno se bom vrnil, ko<br />

bom upokojen. Ne želim si oditi<br />

Ali: Imam velike težave z učenjem<br />

vašega jezika, predvsem s<br />

pisanjem, z govorjenjem manj.<br />

Od leta 2013 se intenzivno učim<br />

slovenščino. Prej sem hodil v<br />

službo in govoril samo angleščino.<br />

Ali, tu si že od leta 2008. Pozabljaš<br />

materni jezik?<br />

Ali: Da, predvsem pozabljam<br />

tiste besede, ki jih redkeje<br />

uporabljam v maternem jeziku.<br />

Opažam, da tudi težje berem in<br />

pišem v svojem jeziku. Se zgodi,<br />

da se prej spomnim, kaj pomeni


določena beseda v angleščini kot v<br />

afganistanščini.<br />

Kakšne so razlike med<br />

slovenskimi in afganistanskimi<br />

jedmi?<br />

Ali: Ja, afganistanska kuhinja<br />

se zelo razlikuje od slovenske.<br />

Predvsem v Sloveniji nakupite<br />

veliko več hrane kot mi, čeprav<br />

so vaše jedi enostavnejše. Tu si<br />

lahko obrok skuham že v desetih<br />

minutah, v Afganistanu se jedi<br />

pripravljajo veliko več časa. Za<br />

pripravo kosila oziroma katerega<br />

koli obroka si vzamemo čas.<br />

Poznate kakšne slovenske<br />

nacionalni jedi?<br />

Ali: Ne poznam. Opazil pa sem, da<br />

Slovenci zelo radi jeste špagete.<br />

Bilal: Tudi jaz jih ne poznam, a se<br />

da v Sloveniji jesti prav okusne<br />

bosanske jedi kot na primer<br />

čevapčiče, baklavo, kajmak,<br />

sarmo. Pri vas je v hrani veliko več<br />

zelenjave kot pri nas.<br />

Ermin: Najpomembnejše bosansko<br />

živilo je meso.<br />

So kulturne razlike med Slovenci<br />

in Afganistanci ter Bosanci velike?<br />

Ali: V Afganistanu v znak<br />

spoštovanja mlajši starejših ne<br />

gledajo v oči. Tega pri vas ni. Tudi<br />

pri nas vikamo starejše in se<br />

obnašamo prijazno do ljudi, ki jih ne<br />

poznamo. Če mladi prisostvujemo<br />

starejši skupini govorcev, v znak<br />

spoštovanja molčimo in lahko samo<br />

poslušamo, o čem teče beseda. V<br />

Sloveniji je situacija ravno obratna.<br />

Mlajši vedno manj spoštujejo<br />

starejše.<br />

Ermin: Kulturnih razlik med<br />

Slovenci in Bošnjaki ni veliko.<br />

Kaj pa narava, podnebje?<br />

Ali: Res je, kar pravijo, da je


Slovenija zelena država. V<br />

Afganistanu je velikokrat sušno,<br />

čeprav ni bilo vedno tako. Starši<br />

so mi rekli, da je bilo 20 let nazaj<br />

veliko več padavin, kot jih je danes.<br />

Največja težava je pomanjkanje<br />

pitne vode. Verjetno pa niste vedeli,<br />

da imamo tudi v Afganistanu<br />

menjavo letnih časov. Tam, kjer živi<br />

moja družina, pada celo sneg. Ga<br />

pa ne maramo, ker v domovih ni<br />

urejenega centralnega ogrevanja<br />

kot pri vas, zato nas je pozimi<br />

zeblo. Mnogo prebivalcev nima niti<br />

elektrike.<br />

Bilal: Tudi tu ni večjih razlik. Me pa<br />

vedno preseneti, koliko snega lahko<br />

zapade v Bosni.<br />

Ali: Včasih, ko pogledam v nebo,<br />

se spomnim Afganistana. Luna in<br />

sonce, ki svetita v Sloveniji, svetita<br />

tudi pri mojih domačih in ta misel<br />

me v trenutku poveže z družino.<br />

Bilal, ti si nam prinesel tudi<br />

predmet, ki te spomni na<br />

domovino. Kaj je to?<br />

Bilal: Iz Sarajeva, Baščaršije,<br />

sem prinesel džezvo za kavo. Ko<br />

sem bil ta vikend v Bosni, sem jo<br />

kupil, da vam pokažem, kakšna je<br />

prava bosanska džezva. Kavo se<br />

pije počasi, z užitkom, zjutraj in<br />

popoldne.<br />

Ali: Pri nas pa se dan začne s<br />

pitjem zelenega ali črnega čaja.<br />

Ermin: Meni je tipičen bosanski<br />

predmet oklagija, slovensko valjar,<br />

za pripravo bureka.


Najprej povej nekaj o sebi.<br />

Sem Hasan Ljubijankić, prihajam iz<br />

Bosne, iz Cazina. Star sem 17 let.<br />

V Bosni sem končal dva razreda<br />

srednje šole za orodjarja, nato pa<br />

sem se odločil šolanje nadaljevati<br />

v Sloveniji. Tu dela moj oče. V<br />

Sloveniji, se mi zdi, so boljši pogoji<br />

za zaposlitev kot v Bosni.<br />

Prebivam v dijaškem domu in sem<br />

spoznal veliko novih prijateljev,<br />

Slovencev. Smo kot velika družina.<br />

Tudi zaradi druženja z njimi hitreje<br />

napredujem v znanju slovenščine.<br />

V dijaškem domu se dobro počutim,<br />

všeč mi je, da imamo vsak dan<br />

popoldne dve obvezni učni uri, da<br />

mi nudijo učno pomoč …<br />

Kako se počutiš v naši šoli? Je zelo<br />

drugače kot v Bosni?<br />

Počutim se dobro, hitro<br />

napredujem v znanju slovenščine.<br />

ASAN<br />

Z večino sošolcev imam dobre<br />

odnose, sprejeli so me, pri<br />

posameznikih pa je včasih čutiti<br />

nestrpnost do nas, prišlekov.<br />

Postavljajo vprašanja in opazke v<br />

stilu: zakaj si prišel v Slovenijo, vrni Katere razlike v načinu življenja si<br />

se nazaj v Bosno … Večinoma se spoznal v Sloveniji?<br />

zanje ne zmenim. Motijo pa me. Nekaj razlik je v hrani, načinu<br />

Sem pa opazil, da so pravila<br />

prehranjevanja. V Bosni sem<br />

vedenja v šoli tukaj bolj strogo najraje jedel čevapčiče. In baklavo.<br />

postavljena in tudi vzgojnih<br />

Tu pa se še privajam na hrano<br />

ukrepov, tj. ukorov zaradi<br />

v dijaškem domu, najraje imam<br />

neprimernega vedenja je več. goveji golaž s polento.<br />

Kakšni so tvoji načrti za<br />

prihodnost, nameravaš ostati v<br />

Sloveniji ali …<br />

V Sloveniji bi rad končal šolanje,<br />

si uredil dokumente, potem pa se<br />

zaposlil. Nekaj razmišljam tudi o<br />

zaposlitvi v Avstriji, ampak bomo<br />

videli.<br />

S čim se ukvarjaš v prostem času?<br />

Največ se družim s prijatelji.<br />

Si si kaj ogledal Slovenijo?<br />

Za to še ni bilo časa, saj greva<br />

za vikende z očetom v Bosno.<br />

Vsekakor pa spomladi načrtujem<br />

nekaj izletov.<br />

Kaj pa dekleta? Se v čem<br />

razlikujejo od deklet v Bosni?<br />

Slovenke so lepe in prijazne. Opazil<br />

pa sem, da so, vsaj večinoma, manj<br />

sproščene od Bosank.


-<br />

OBNOVA<br />

SOLSKI<br />

CARINARNICE<br />

Pred začetkom pouka je aktiv<br />

DOGODKI<br />

učiteljev elektrotehnike SPSŠB<br />

– Ljubljana sprejel izziv v obliki<br />

projekta obnove carinarnice. V<br />

domiselnemu projektu Oddelka za<br />

tekstilstvo Naravoslovnotehniške<br />

fakultete Univerze v Ljubljani,<br />

kjer obujajo odslužene stvari in<br />

STROKOVNA<br />

jih vračajo v uporabo, smo našli<br />

svojo priložnost in ponudili pomoč.<br />

EKSKURZIJA V<br />

Skupaj smo obudili oziroma<br />

prenovili staro carinarnico, ki je<br />

stala na državni meji z Italijo vrsto<br />

let že v Jugoslaviji, nato v Sloveniji.<br />

RIMINI


MEDNARODNA<br />

MOBILNOST<br />

Naslov letošnjega projekta je<br />

bil »Družbene in gospodarske<br />

spremembe narekujejo potrebo po<br />

novih poklicnih znanjih«. Projekt na<br />

šoli koordinirata Smiljana Fister in<br />

Nikolaj Lipič.<br />

Dijaki in učitelji so v nedeljo, 9. 11.<br />

<strong>2014</strong>, odpotovali na Finsko, Dansko<br />

in v Estonijo ter Španijo. Praktično<br />

usposabljanje dijakov je potekalo<br />

štiri tedne, strokovno usposabljanje<br />

učiteljev pa en teden na različnih<br />

partnerskih srednjih šolah, v<br />

podjetjih ali pri njihovih socialnih<br />

partnerjih.<br />

MEHANIK LETA<br />

<strong>2014</strong><br />

Revija Mehanik in voznik ter<br />

zurnal24.com sta 21. 11. <strong>2014</strong><br />

v stekleni dvorani naše šole<br />

na zaključni prireditvi izbrala<br />

mehanika leta <strong>2014</strong>. Za laskavi<br />

naziv se je potegovalo 10 finalistov.<br />

Tekmovali so v treh preizkušnjah.<br />

Vse naloge so opravljali pod<br />

budnim očesom strokovne žirije,<br />

ki so jo sestavljali učitelji naše<br />

šole. Najbolje se je odrezal Primož<br />

Rožnik iz Euroservisa Avto Rožnik,<br />

d. o. o., iz Horjula, drugo mesto je<br />

zasedel Janez Krajnčič, ki ima svojo<br />

avtomehanično delavnico, tretji<br />

najboljši pa je postal Uroš Kalan,<br />

zaposlen v kranjski Avtohiši Vrtač.


-<br />

PRISLEKI<br />

Prišleki so ljudje, ki so se preselili<br />

v drugo državo, da bi tu začeli novo<br />

življenje. Ravno zaradi množičnega<br />

preseljevanja ljudi dandanes pa<br />

ima veliko ljudi svoje mnenje in<br />

predsodke o njih.<br />

Sam menim, da mnogi priseljenci<br />

niso dobro sprejeti v državah,<br />

kamor so prišli iskat boljše<br />

življenje. Do njih nimam<br />

predsodkov, saj mi niso nikoli<br />

storili nič hudega. Cenim njihov<br />

pogum in željo, da si ustvarijo<br />

novo življenje na tujih tleh. Kljub<br />

vsemu pa menim, da bi se moral<br />

vsak prišlek prilagoditi življenju,<br />

kulturnim navadam in jeziku okolja,<br />

kamor se je preselil. Če bi se moral<br />

sam odseliti, bi mi bilo zelo težko,<br />

saj bi izgubil vse prijatelje in tisti<br />

pravi dom, od koder izvirajo moje<br />

korenine.<br />

Opažam tudi, da mnogi mladi<br />

Slovenci za boljšim kosom kruha<br />

odhajajo v tujino. Slabe ekonomske<br />

in družbene razmere so marsikoga<br />

prisilile, da si v tujini poišče nov<br />

dom, zaposlitev in ustvari družino.<br />

Martin Dolinšek, 1. I<br />

V zadnjih desetletjih se v<br />

Sloveniji opazno povečuje število<br />

priseljencev. To so povečini<br />

prebivalci balkanskih držav. To<br />

me sicer ne moti, saj smo v osnovi<br />

vsi ljudje enaki, očitno pa je, da to<br />

močno vpliva na slovensko družbo<br />

in gospodarstvo. Vse več Slovencev<br />

ostaja brez službe, saj so prišleki<br />

cenejša delovna sila.<br />

Vse več Slovencev se zgleduje po<br />

njih, začnejo poslušati njihovo<br />

glasbo, posnemati njihov slog<br />

oblačenja, celo govoriti začnejo kot<br />

oni. To se mi ne zdi prav, saj s tem<br />

zanikajo svoj jezik, narodnost in<br />

kulturo, kot da ne bi bili ponosni na<br />

svojo državo oziroma še huje, se


sramujejo svoje narodnosti. Takšne<br />

posameznike močno preziram.<br />

Če mislijo, da bodo s takšnim<br />

obnašanjem bolj priljubljeni, se<br />

motijo. Postanejo le tarče posmeha.<br />

Če povzamem, me prišleki ne<br />

motijo, žalostijo pa me tisti<br />

Slovenci, ki v njih vidijo sovražnike<br />

ali pa jih želijo v vsem posnemati.<br />

Nekdo<br />

Priseljenci so zame zelo zanimivi<br />

ljudje. Verjetno jim je bilo zelo<br />

težko zapustiti svojo domovino in se<br />

preseliti v popolnoma novo okolje,<br />

kjer se morajo privaditi na običaje<br />

druge države in naučiti novega<br />

jezika.<br />

Zdi se mi pomembno, da se<br />

priseljenci najprej naučijo naš jezik,<br />

šele nato nadaljujejo izobraževanje<br />

oz. šolanje v novi državi. Dobro je,<br />

da se ustalijo v novi državi in da to<br />

za njih ni še en krajši postanek pred<br />

ponovno selitvijo v drugo državo.<br />

Njihove navade in jezik so zelo<br />

zanimivi za nas. Moramo pa<br />

poskrbeti, da se priseljenci<br />

počutijo kot doma in da jim pustimo<br />

ohranjati njihovo kulturo.<br />

WhyNotBurek


STRPNOST DO DIJAKOV TUJCEV<br />

Člani novinarskega krožka smo sestavili anketo, v kateri nas je zanimalo,<br />

kako dijaki naše šole sprejemajo tujce, kakšen odnos imajo do njih.<br />

Anketirali smo 40 dijakov, starih od <strong>15</strong> do 20 let.<br />

Spol: M Ž Star/a sem ________<br />

let.<br />

1. Kaj meniš o dijakih, ki so se priselili iz drugih držav in sedaj obiskujejo SPSŠB?<br />

A. Vključim jih v svoj krog prijateljev.<br />

B. Če potrebujejo pomoč, jim pomagam pri učni snovi.<br />

C. Preveč jih je in z njimi se ne družim.<br />

Drugo: _____________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

2. Si spoštljiv/a do kulture priseljenih dijakov?<br />

A. Da, prav je, da smo strpni do kulture in navad drugih ljudi.<br />

B. Ne, priseljenci se morajo prilagoditi našemu okolju.<br />

Drugo: _____________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

3. Ali te prisotnost tujcev v razredu<br />

ANKETA<br />

moti?<br />

A. Da.<br />

B. Ne.<br />

4. Če bi te sošolec tujec povabil domov na kavo, bi _________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

5. Ali je tvoj odnos do dijaka tujca odvisen od tega, od kod prihaja?<br />

A. Da.<br />

B. Ne.<br />

Odgovor utemelji: ____________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

___________________________________________________________________________<br />

6. Ali pripadnikom drugih narodov in kultur manj zaupaš kot pripadnikom lastnega naroda in<br />

kulture?<br />

A. Da.<br />

B. Ne.<br />

7. Moje izkušnje z dijaki tujci so:<br />

A. dobre.<br />

B. slabe.<br />

C. me ne zanimajo.<br />

Č. drugo.


Na vprašanje Kaj meniš o dijakih,<br />

ki so se preselili iz drugih držav<br />

in sedaj obiskujejo SPSŠB je 23<br />

(57, 5 %) dijakov odgovorilo, da jih<br />

vključi v svoj krog prijateljev, 9 (22,<br />

5 %) dijakov bi jim nudilo pomoč<br />

pri usvajanju učne snovi, 6 (<strong>15</strong> %)<br />

dijakov je menilo, da jih je preveč in<br />

se z njimi ne družijo, 2 (5 %) pa sta<br />

menila, da sta s tujci prijazna, če so<br />

oni prijazni do njiju.<br />

Na vprašanje Si spoštljiv do<br />

kulture priseljenih dijakov, je 28<br />

(70 %) dijakov prepričanih, da so<br />

spoštljivi do kulture priseljencev, 9<br />

(22, 5 %) dijakov ni tako strpnih in<br />

je menilo, da se morajo priseljenci<br />

prilagoditi našemu okolju, 3 (7, 5 %)<br />

dijaki pa so napisali, da so strpni do<br />

tujcev, če so tudi oni do njih.<br />

Na vprašanje Ali te prisotnost<br />

tujcev v razredu moti je kar 37<br />

(92, 5 %) dijakov napisalo, da jih<br />

ne moti, in le 3 (7, 5 %) so menili<br />

drugače.<br />

Če bi jih sošolec tujec povabil<br />

na kavo, bi 31 (77, 5 %) dijakov<br />

sprejelo ponudbo, 3 (7, 5 %) bi<br />

povabilo zavrnili, 6 (<strong>15</strong> %) dijakov<br />

pa bi najprej razmislilo, ali sošolce<br />

poznajo dovolj dobro, da bi povabilo<br />

sprejeli.<br />

Na vprašanje Ali je tvoj odnos<br />

do dijaka tujca odvisen od tega, od<br />

kod prihaja, jih je večina, 35 (87,<br />

5 %) odvrnila, da ni pomembno,<br />

predvsem je pomemben njihov<br />

značaj, 5 (12, 5 %) dijakov je menilo<br />

drugače.<br />

Na vprašanje Ali pripadnikom<br />

drugih narodov in kultur zaupaš<br />

kot pripadnikom lastnega naroda<br />

in kulture so bili odgovori<br />

dijakov malce drugačni kot pri<br />

drugih anketnih vprašanjih. Več<br />

kot polovica, 22 (55 %) dijakov,<br />

je odgovorila, da bolj zaupa<br />

pripadnikom lastnega naroda, 18<br />

(45 %) pa enako zaupa tujcem.<br />

Na zadnjo trditev, kakšne so<br />

njihove izkušnje s tujci, jih je 27 (67,<br />

5 %) odgovorilo, da so dobre, 10<br />

(25 %) dijakov je odgovorilo, da jih<br />

sploh ne zanima, kakšne so njihove<br />

izkušnje s priseljenci, 2 (5 %) sta<br />

obkrožila zadnji odgovor, drugo,<br />

in le eden (2, 5 %) je imel do sedaj<br />

slabe izkušnje s tujci.<br />

Sklepamo lahko, da smo dijaki<br />

v večini strpni do tujcev. Več kot<br />

polovica anketiranih bi jih vključila<br />

v svoj krog prijateljev, odšla z<br />

njimi na kavo, njihova prisotnost<br />

v razredu jih ne moti. Menijo,<br />

da moramo biti spoštljivi do<br />

priseljencev. Sklepamo lahko, da so<br />

odgovori takšni, ker večina ni imela<br />

slabih izkušenj s priseljenci.<br />

Sodeč po anketnih odgovorih smo<br />

člani novinarskega krožka veseli,<br />

da dijaki SPŠB znamo sprejeti<br />

dijake tujce ne samo za sošolce,<br />

ampak tudi za prijatelje.


V fazi odraščanja in rasti, tako<br />

fizične kot psihične, na mladega<br />

človeka najbolj vpliva okolje, v<br />

katerem živi. Največja dejavnika pri<br />

vzgoji mladostnika sta družina in<br />

prijatelji.<br />

Velikokrat se zgodi, da posnemamo<br />

ljudi iz svoje družbe. To delamo,<br />

ker se ne počutimo najbolje v svoji<br />

koži. Radi posnemamo njihov način<br />

hoje, govora in obnašanja. Tega<br />

pa se velikokrat ne zavedamo.<br />

Posnemamo jih tudi zato, ker se<br />

s prijatelji veliko družimo – se<br />

skupaj zabavamo, prepiramo<br />

in, najpomembneje, veliko<br />

pogovarjamo. Če nekoga spoštuješ,<br />

ga pozorneje opazuješ, preučuješ<br />

S KOMER - -<br />

SE DRUZIS, -<br />

TAKSEN SI<br />

njegovo obnašanje, na nek način<br />

postane tvoj idol.<br />

Za naše starše je slaba družba<br />

tista, s katero popivaš, medtem<br />

ko se nam to ne zdi tako. Sam<br />

si slabo družbo predstavljam<br />

kot skupino ljudi, ki te silijo v<br />

nezakonita dejanja, te izkoriščajo<br />

in »zafrkavajo«. V dobri družbi se<br />

človek počuti sproščeno in je lahko<br />

iskren.<br />

V razredu nastajajo majhne<br />

skupine, družbice, saj nam niso vsi<br />

sošolci enako všeč. Nekdo nam ni<br />

všeč zaradi sloga oblačenja, načina<br />

govorjenja, lahko celo narodnosti.<br />

Kljub temu je pomembno, da smo<br />

strpni do drugačnih sošolcev in<br />

da znamo spoštovati unikatnost<br />

posameznikov.<br />

V mojem razredu je veliko majhnih<br />

skupin. Velikokrat ne držimo<br />

skupaj, kar nam predvsem škoduje.<br />

Ker smo tako različni, mnogokrat<br />

pride do trenj. Da bi se temu<br />

izognili, bi morali drug drugega bolj<br />

spoštovati. Do drugih bi se morali<br />

obnašati tako, kot bi si želeli, da<br />

se drugi obnašajo do nas. Imeti<br />

moramo odprt um in sprejemati<br />

drugačnost, saj nihče ni popoln.<br />

M. L.


HAIKU<br />

<strong>15</strong>. srednješolskega natečaja za<br />

najboljši haiku se je udeležilo<br />

okrog 600 dijakov in dijakinj iz 38<br />

srednjih šol. Komisije so pregledale<br />

približno 9.000 haikujev.<br />

Naša šola je med 13 nagrajenimi<br />

šolami (srednjimi in gimnazijami<br />

iz vse Slovenije) s 43 nagrajenimi<br />

haikuji edina, ki ima nagrajenih<br />

kar 8 haikujev (ostale šole<br />

imajo večinoma po enega, razen<br />

Gimnazije Vič, ki ima nagrajenih 20<br />

haikujev).<br />

Iskrene čestitke avtorjem in<br />

avtoricam ter njihovim mentorjem!<br />

NAJBOLJŠI ŠALJIVI HAIKU<br />

Morska obala –<br />

šum valov preglasi<br />

polomljeno angleščino.<br />

Marija Smolnikar<br />

V trebuhu –<br />

to niso metuljčki,<br />

ampak gosenice.<br />

Karmen Malavašič<br />

NAJBOLJŠI ŠOLSKI HAIKU<br />

Med počitnicami<br />

torbo obiskujejo<br />

samo pajki.<br />

Valentin Pestotnik<br />

Sedim v šoli,<br />

gledam test<br />

in se čudim.<br />

Primož Jančar


NAJBOLJŠI DRUŽBENI HAIKU<br />

vse všečkajo<br />

samo ona<br />

komentira<br />

Jan Peterka<br />

NAJBOLJŠI LJUBEZENSKI HAIKU<br />

Ko me je strah,<br />

me pospremiš<br />

po daljši poti.<br />

Marija Smolnikar<br />

Dotikam se<br />

samo tebe,<br />

čutim sebe.<br />

Ajdin Šekić<br />

NAJBOLJŠI HAIKU Z BIVANJSKO<br />

TEMATIKO<br />

Večer na postaji –<br />

proti meni gre<br />

le vlak.<br />

Martina Pajtler


Se lahko, prosim, predstaviš.<br />

Sem Qendresa Nreçaj, sem<br />

učenka nižje poklicne usmeritve,<br />

obiskujem 2. p, prihajam s Kosova,<br />

natančneje iz Suve Reke.<br />

ENDRESA<br />

Zakaj se je tvoja družina odločila<br />

priti v Slovenijo?<br />

Preselili smo se zato, ker smo<br />

hoteli bolje živeti. Na Kosovu je<br />

bil oče brez zaposlitve. Tudi v<br />

Sloveniji ni dobil službe, zato je<br />

odšel v Nemčijo. Na Kosovu je<br />

kljub slabemu standardu drago,<br />

predvsem hrana. Med poletnimi<br />

počitnicami se vračam nazaj<br />

domov. Že po enem tednu pa<br />

začnem pogrešati Slovenijo, čeprav<br />

imam več prijateljev na Kosovu kot<br />

v Sloveniji.<br />

Koliko časa si rabila, da si usvojila<br />

slovenščino?<br />

Dve leti in pol. Zdaj lahko rečem, da<br />

se brez večjih težav sporazumevam<br />

v slovenščini. Ko sem prišla sem,<br />

nisem znala vašega jezika. Tečaj<br />

slovenskega jezika in druženje<br />

s slovenskimi prijatelji sta mi<br />

pomagala, da sem se naučila<br />

vašega jezika.<br />

Kako se počutiš v Sloveniji?<br />

Tu sem počutim dobro, najbolj pa<br />

mi je všeč šola. Učitelji so prijazni,<br />

pouk zanimiv. Najraje imam<br />

slovenščino, najmanj matematiko.<br />

Kakšni smo Slovenci? Kako bi nas<br />

opisala?<br />

Ste prijazni, radi priskočite<br />

na pomoč. Ste tudi bolj tihi od<br />

Albancev. Albanci v pogovoru<br />

tako glasno govorijo, da že<br />

skorajda kričijo. Niso me pa vsi<br />

Slovenci sprejeli enako. Nekateri<br />

so me dražili, ker nisem znala<br />

slovenskega jezika. Na zlobne<br />

opazke se nisem odzvala, bila<br />

sem tiho. Danes bi odreagirala<br />

drugače. Dala bi jim vedeti, da je<br />

njihovo obnašanje nesprejemljivo,<br />

nesramno.<br />

Ali po končanem šolanju<br />

nameravaš ostati v Sloveniji?<br />

Na Kosovo ali v Albanijo ne bi šla.<br />

Ostala bi v Sloveniji ali se preselila


v Nemčijo.<br />

Kaj ti je najbolj všeč v Sloveniji?<br />

Narava. Na Kosovu je veliko blata,<br />

tudi zrak in okolje sta onesnažena.<br />

Ne skrbijo za okolje kot vi. Smeti<br />

puščajo povsod v gozdu.<br />

Katera je značilna albanska jed?<br />

Porova ali skutina pita. Albanci tudi<br />

pojedo veliko krompirja. Radi pa<br />

pijejo ruski čaj.<br />

Katera glasbena zvrst ti je blizu?<br />

Poslušam samo albansko glasbo.


BEGO<br />

Se lahko na kratko predstaviš?<br />

Sem Bego Kudelić, star sem 21 let<br />

in prihajam iz Bosne. Obiskujem<br />

5. s, program Avtoservisni tehnik.<br />

Zakaj si se odločil za šolanje v<br />

Sloveniji?<br />

Predvsem zato, ker je možnost<br />

zaposlitve po končanem šolanju tu<br />

dosti večja kot v Bosni.<br />

Če primerjaš poučevanje v Bosni in<br />

Sloveniji, so kakšne razlike?<br />

Ne niso, zato se mi tudi ni bilo težko<br />

odločiti za šolanje v Sloveniji.<br />

So učitelji strožji v Sloveniji ali<br />

Bosni?<br />

Učitelji so veliko strožji v Bosni,<br />

tudi disciplinske kazni za prekrške<br />

so strožje.<br />

Tu živiš sam. Ali pogrešaš<br />

družino? Kako ohranjaš stike?<br />

Živim v dijaškem domu in zelo<br />

pogrešam družino, čeprav se<br />

vsakodnevno slišimo preko Skypa.<br />

Kako pogosto obiskuješ družino?<br />

Vsak vikend odidem v Bosno.<br />

Kaj ti je bilo najtežje po prihodu v<br />

Slovenijo?<br />

Najbolj sem pogrešal družino.<br />

Smo Slovenci strpni do tujcev? Si<br />

bil dobro sprejet?<br />

Ste strpni, tudi v razredu sem bil<br />

zelo dobro sprejet.<br />

Kaj bi Slovencem pokazal<br />

Bošnjakom in kaj Bošnjakom v<br />

Sloveniji?<br />

Slovence bi peljal na porcijo<br />

čevapčičev, Bosancev ne bi pripeljal<br />

v Slovenijo. Tu ni kaj pretirano<br />

zanimivega.<br />

Kateri sta najbolj znani bosanska<br />

jed in pijača?<br />

To so čevapčiči in baklava, pijača<br />

pa »rakija«, žganje.


Pogovarjali smo se s profesorico<br />

slovenščine Liljano Kranjc Tekavec,<br />

ki vodi in izvaja tečaj slovenskega<br />

jezika za dijake tujce.<br />

Kdo obiskuje tečaj za tujce?<br />

Kolikokrat na teden poučujete<br />

dijake tujce?<br />

Tečaj slovenščine za dijake tujce<br />

obiskujejo dijaki in dijakinje, ki so<br />

v šolskem letu prvič vpisani v našo<br />

šolo, nekaj pa je tudi takih, ki so<br />

pri nas že drugo leto. Večinoma so<br />

iz Bosne in Hercegovine, nekaj jih<br />

je iz Srbije, Hrvaške, Makedonije<br />

in Kosova pa tudi Rusije, Čečenije,<br />

Afganistana. Tečaj večinoma<br />

redno obiskuje 20 dijakov in<br />

dijakinj. Razdeljeni so v 2 skupini.<br />

Sestajamo se dvakrat na teden,<br />

in sicer ob ponedeljkih 9. uro ter<br />

poslušamo posnetke, rešujemo<br />

učne liste, zapisujemo nove<br />

informacije, pregledamo domače<br />

naloge. Npr., zadnja tema je bila<br />

hrana. Dijakom sem predstavila<br />

tipične slovenske jedi, oni pa<br />

meni in ostalim značilne jedi<br />

svoje domovine. Napisali smo<br />

recepte npr. za kljukušo in potico.<br />

Pri tem pa smo ponovili še<br />

razvrstitev jedilnega pribora na<br />

mizi, slovenske števnike in merske<br />

enote. Z dijaki se pogovarjamo<br />

tudi o njihovem počutju pri nas,<br />

pozanimam pa se tudi o njihovih<br />

ocenah pri slovenščini in drugih<br />

predmetih ter se po potrebi<br />

pogovorim z učitelji.<br />

-<br />

TECAJ<br />

LOVEN<br />

sredah 1. uro.<br />

Kako poteka učna ura?<br />

Naš tečaj je začetne stopnje. Učni<br />

načrt, ki sem ga pripravila, je<br />

teoretično usklajen s programom<br />

tečaja slovenščine za dijake tujce.<br />

(Tega so sestavili strokovnjaki<br />

v okviru projekta Evropskega<br />

socialnega sklada EU in Ministrstva<br />

za šolstvo in šport RS leta 2010.<br />

Pomemben vir gradiv in informacij<br />

pa je tudi Center za slovenščino<br />

kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za<br />

slovenistiko Filozofske fakultete.)<br />

Učne ure potekajo tako, da se<br />

veliko pogovarjamo, gledamo in<br />

Kaj povzroča dijakom največ<br />

in kaj najmanj težav pri učenju<br />

slovenščine?<br />

Vedeti moramo, da so dijaki tujci<br />

prišli v Slovenijo samo teden ali<br />

mesec pred vpisom v šolo, torej<br />

jim je bila slovenščina popolna<br />

neznanka. Ko sem jih septembra,<br />

na začetku tečaja, vprašala,<br />

katere besede že poznajo, so mi<br />

odgovorili: malica, punca, seveda,<br />

povej, lahko, zvezek, prosim,<br />

šola. Na vprašanje, kako govorijo<br />

s sošolci, je večina povedala, da<br />

»pola slovenski, pola bosanski«<br />

(mešano slovensko in bosansko),<br />

dijaki iz drugih držav pa tudi<br />

angleško. Največ težav jim tako<br />

povzročata razumevanje sporočil


-in nepoznavanje besed, čeprav<br />

imajo pri tem dijaki iz nekdanjih<br />

republik Jugoslavije ter iz Rusije<br />

nekaj prednosti, saj so si jeziki<br />

podobni. Drugače je z dijaki iz<br />

Kosova in Afganistana. Seveda<br />

so vsi na začetku negotovi pri<br />

slovničnih vzorcih, oblikah besed,<br />

razlikovanju moškega in ženskega<br />

slovničnega spola ..., da o dvojini<br />

niti ne govorim. Nanjo jih vedno<br />

opozarjam, pravilno pa jo bodo<br />

znali uporabljati šele čez čas.<br />

Veliko napak delajo pri zapisovanju,<br />

npr. bio namesto bil, ponedeljak<br />

namesto ponedeljek ipd.<br />

-<br />

SCINE<br />

Kaj jim povzroča najmanj težav pri<br />

učenju slovenščine?<br />

Skoraj nič, razen besed, ki so<br />

podobne, npr. na svidenje, dobro,<br />

hvala, avto ... Omeniti moram še<br />

slovenske sklone, ki so podobni<br />

v bosanščini/srbščini/hrvaščini<br />

ter rabo ločil. Zdaj, po šestih<br />

mesecih v Sloveniji, pa so že<br />

napredovali, saj znajo skoraj<br />

brez težav tvoriti zložene povedi,<br />

imajo bogatejši besedni zaklad,<br />

bolje razumejo pomene. To pa je<br />

zasluga tudi njihovih sošolcev,<br />

prijateljev ter učiteljev, ki se z njimi<br />

sporazumevajo v slovenščini.<br />

Ste zadovoljni z obiskom dijakov?<br />

Tečaj je prostovoljen. A tisti,<br />

ki ga redno obiskujejo, imajo<br />

ugodnost, da so prvo šolsko leto pri<br />

slovenščini neocenjeni, naslednje<br />

leto pa morajo to oceno pridobiti.<br />

Imamo jedro stalnih tečajnikov,<br />

nekaj je občasnih, skoraj tretjina<br />

vpisanih dijakov tujcev pa tečaja<br />

ne obiskuje. Z obiskom sem tako<br />

večinoma zadovoljna, saj je za<br />

uspešnost tečaja bolje, da so<br />

skupine manjše.


Po mojem mnenju je tečaj dober,<br />

ker se učimo vse tisto, česar ne<br />

znamo. Vsako uro se učimo kaj<br />

novega, in to je res dobro. Ko sem<br />

prišel prvič, sem imel malo treme,<br />

ker nisem vedel, kaj se bomo učili.<br />

V glavnem, za nas, tujce, je ta tečaj<br />

dobrodošel, ker nam je bilo ob<br />

prihodu v šolo vse neznano. Zdaj<br />

pa znamo že veliko. Upam, da se bo<br />

tečaj nadaljeval.<br />

Anel Hajdarević<br />

Tečaj mi pomaga, da vadim<br />

slovenščino ter da se učim pisati<br />

in pogovarjati. Všeč mi je, ker sem<br />

spoznal nove obraze in tudi to,<br />

da letos pri slovenščini ne bom<br />

ocenjen, ampak šele naslednje leto.<br />

V glavnem, zelo fino.<br />

Harun Meškić<br />

Tečaj pomeni, da se nekaj naučimo.<br />

Dobro ga je obiskovati, če ne znamo<br />

jezika ali pa če česa ne razumemo,<br />

npr. matematike.<br />

Ko sem prvič prišel na tečaj, sem<br />

se čudno počutil, ker so se vsi<br />

pogovarjali v svojem maternem<br />

jeziku. Tečaj obiskujem rad tudi<br />

zato, ker bom lažje dobil pozitivno<br />

oceno pri slovenščini.<br />

Hamid Dizdarević<br />

IJAKI<br />

-<br />

ECAJU<br />

Na tečaju se dobro počutim,<br />

pomaga mi, da usvojim slovenski<br />

jezik.<br />

Tarik Muhić


ŠOLSKO<br />

TEKMOVANJE<br />

-<br />

MODRI VOLAN<br />

Vsako nedeljo ob 18. uri na<br />

Kanalu A predvajajo<br />

avtomobilistično oddajo Volan, del<br />

katere<br />

OLSKI<br />

je tudi rubrika Modri volan.<br />

D<br />

V njej izbirajo najboljšega dijaka<br />

avtoserviserja v Sloveniji.<br />

Šolsko tekmovanje Modri volan<br />

je potekalo na naši šoli v torek,<br />

23. 10. <strong>2014</strong>, z začetkom ob 12.<br />

uri. V naši najmodernejši učilnici<br />

za izobraževanje avtoservisnih<br />

tehnikov in tudi inženirjev je<br />

DEBATNI KLUB<br />

snemalno ekipo že čakalo 12<br />

dijakov iz razredov 4. t, 4. u ter<br />

5. t. Tekmovanje se je začelo s Učiteljica Ajda Kamenik je<br />

teoretičnim delom.<br />

ustanovila dijaški debatni klub. V<br />

Praktični del Modrega volana se debatnem klubu si dijak pridobi<br />

je nadaljeval v naši avtomehanični nova znanja in raziskuje aktualne<br />

delavnici. Tradicionalno je vse teme. Imajo tudi strokovne<br />

tekmovalce čakal spopad z<br />

razprave, predvsem pa se dijaki<br />

Goodyearovim avtomobilskim naučijo kritično razmišljati in<br />

plaščem, saj so vsi morali<br />

argumentirati svoje trditve. To<br />

zamenjati letnega z zimskim. ni navaden pouk, to je druženje<br />

Finalista je čakala menjava filtra. dijakov, kjer razpravljajo o različnih<br />

Glavna nagrada, ki je čakala<br />

temah; o politiki, športu, modi,<br />

zmagovalca, je bil profesionalni tehniki … Dijaki se udeležujejo<br />

voziček z orodji KS tools v vrednosti tudi vseslovenskih srednješolskih<br />

okoli 1.500 evrov.<br />

debatnih turnirjev.


INFORMATIVA 20<strong>15</strong><br />

Dvodnevni sejem izobraževanja<br />

in poklicev Informativa se je<br />

uspešno zaključil. Potekal je na<br />

Gospodarskem razstavišču 23. in<br />

24. januarja in zbral okoli 20.000<br />

obiskovalcev. Ti so si ogledali<br />

ponudbo več kot 200 slovenskih in<br />

tujih izobraževalnih programov ter<br />

GO GREEN<br />

praktične prikaze poklicev.<br />

OGODKI<br />

Na Informativi 20<strong>15</strong> je sodelovala<br />

tudi naša šola. Obiskovalce je Pri mednarodnem projektu Go<br />

privabljala predvsem z ogledom green so sodelovali Alin Benson<br />

strojnih naprav in z zanimivo ter Dremelj, David Petrović, Žiga<br />

strokovno razlago, kje, kdaj in kako Franzot in Maruša Turk. Mentorica<br />

se le-te uporabljajo. Naši učitelji je bila profesorica angleščine Tanja<br />

in učenci so imeli tudi različne Kovačič. Projekt je opozarjal na<br />

brošure z osnovnimi informacijami koristnost recikliranja, varčevanja<br />

o izobraževanju na SPSŠB, ki so jih in uporabe določenih izdelkov.<br />

delili mimoidočim.<br />

Morali so pripraviti 4-minutni<br />

filmček v angleščini, ki je osvojil<br />

1. mesto na državnem tekmovanju.


Najprej povej nekaj o sebi.<br />

Sem Danil Krishtof. Prihajam iz<br />

Rusije, iz Jekaterinburga, četrtega<br />

največjega ruskega mesta. Leži na<br />

Uralu, skoraj 1700 km od Moskve. V<br />

Sloveniji živim leto in pol. Stanujem<br />

v Ljubljani, v Šiški. Sem športnik, v<br />

Rusiji sem 3 leta treniral smučanje,<br />

tu pa nekaj časa jiu-jitsu, vendar<br />

za treninge zaradi veliko učenja<br />

nimam več<br />

ANIL<br />

toliko časa.<br />

Medsosedska pomoč je pri nas<br />

dobro razvita, radi si pomagamo.<br />

Ali ti je všeč v Sloveniji?<br />

Tudi prijateljstvo razumemo<br />

Slovenija je majhna, mirna in drugače. Če na primer kaj<br />

prijetna država, v primerjavi z potrebuješ oz. si v stiski, pokličeš<br />

Rusijo ima malo kriminala. Ljudje prijatelja in on pribrzi kot veter.<br />

mirno živijo. Ima lepo naravo, Tukaj pa to ni samoumevno,<br />

okolje je čisto. Prihajam iz zelo velikokrat pravijo, da ne morejo<br />

industrijskega mesta z razvito težko oz. nimajo časa. So pa Slovenci<br />

industrijo. Rad spoznavam novo kulturen in strpen narod. Lepo so<br />

okolje in se učim jezikov. V šoli se me sprejeli. Tudi v Rusiji živi veliko<br />

zdaj učim slovenščino, angleščino tujcev, to so večinoma narodi, s<br />

in nemščino. Upam, da ne bom katerimi smo živeli skupaj v času<br />

pozabil ruščine.<br />

Sovjetske zveze.<br />

Kako ti gre učenje slovenščine?<br />

Še kar nekako. Na začetku sem se<br />

učil sam, brskal po slovarju, bral<br />

knjige, tudi Sveto pismo. Tudi na<br />

latinico sem se moral navaditi.<br />

Šolam se za avtomehanika, to me<br />

zanima in si tudi želim kasneje najti<br />

zaposlitev v tem poklicu. V šoli mi<br />

gre dobro.<br />

Kakšne razlike si opazil med Rusi<br />

in Slovenci?<br />

Rusi smo odprt in iskren narod,<br />

Evropejci, se mi zdi, niso taki.<br />

Si že kaj raziskal oz. spoznal<br />

Slovenijo?<br />

Ogledal sem si Blejsko jezero,<br />

bil sem v Kranju in Laškem, tudi<br />

Triglav sem osvojil, najbolj všeč<br />

pa mi je bilo v Piranu. Morje in čist<br />

zrak sta me prevzela. Drugače pa<br />

rad živim v Ljubljani, v mestu, med<br />

ljudmi.<br />

Kakšni so tvoji načrti, boste z<br />

družino ostali v Sloveniji ali se<br />

boste vrnili v Rusijo?<br />

Ne vem. Rusija je moj dom, tam


imam sorodnike in prijatelje, 17 let<br />

sem živel tam. Rad se vračam na<br />

počitnice, čeprav se odpravimo zelo<br />

redko. Nazadnje smo šli z avtom.<br />

Prevozili smo 5000 km v eno smer.<br />

Kako se počutiš na naši šoli?<br />

Kakor kdaj. Večinoma dobro.<br />

Nekateri učitelji so mi všeč, drugi<br />

pa spet ne najbolj. Sošolci so<br />

prijazni. Največkrat razumem,<br />

o čem se pogovarjajo, če le ne<br />

govorijo prehitro. Nekaj težav pa<br />

imam z razumevanjem slovenskega<br />

slenga.<br />

Ruska in slovenska kuhinja se kar<br />

razlikujeta. Kako ti doživljaš to<br />

razliko?<br />

V Rusiji ne poznajo slovenske<br />

kuhinje, poznajo pa srbsko in<br />

bosansko, vedo za čevapčiče. Ruska<br />

kuhinja je mešanica različnih<br />

kuhinj, saj so v času Sovjetske<br />

zveze zelo različni narodi živeli<br />

v skupni državi. Tako se mešajo<br />

beloruski, ukrajinski, muslimanski,<br />

kavkaški vplivi. Sam imam zelo rad<br />

boršč – juho iz rdeče pese, šči –<br />

zeljno juho in meso na žaru.<br />

Kaj pa ruska vodka?<br />

Sem športnik in ne pijem alkohola.<br />

Tudi kadim ne. To pitje vodke v<br />

velikih količinah je stereotip.<br />

Katere predmete si prinesel?<br />

Prinesel sem dve knjigi v ruščini.<br />

Prva govori o zgodovini mojega<br />

rodnega mesta in pokrajine,<br />

v kateri leži. Druga pa je o<br />

pravoslavnih cerkvah v tej<br />

pokrajini. Obe mi veliko pomenita,<br />

saj ju je moji družini za zasluge<br />

podaril župan Jekaterinburga. Teh<br />

knjig ne moreš kupiti v trgovini.<br />

Večkrat ju prelistam, gledam<br />

fotografije in kaj preberem.


Za začetek povejta nekaj o sebi.<br />

Hašim: Sem Hašim Durić,<br />

prihajam iz Bosne, iz Bužima.<br />

Tam sem končal izobraževanje<br />

za ključavničarja, zdaj pa tu<br />

obiskujem 4. letnik PTI-programa<br />

za logističnega tehnika.<br />

Armin: Sem Armin Pajić, -tudi jaz<br />

prihajam iz Bosne, iz Cazina. Tako<br />

kot Hašim sem tudi jaz po poklicu<br />

ključavničar in zdaj sva sošolca.<br />

Zakaj sta se odločila šolanje<br />

nadaljevati v Sloveniji? Kako<br />

pogosto se vračata domov?<br />

Hašim: V Bosni nisem videl<br />

nobene življenjske perspektive.<br />

Brezposelnost je velika, še večja<br />

kot v Sloveniji, zato sem se odločil,<br />

ASIM in<br />

Kakšni so vajini načrti po<br />

zaključku šolanja v Sloveniji?<br />

da poskusim tu. V Sloveniji imam Nameravata ostati tu ali se vrniti?<br />

tudi veliko prijateljev, oni so mi<br />

povedali za to šolo in sem se odločil<br />

priti. Moja družina živi v Bosni,<br />

očeta nimam, umrl je v vojni.<br />

Domov hodim na približno tri tedne.<br />

Armin: V Sloveniji živijo in delajo<br />

moji starši, sestra pa je v Bosni. Ko<br />

sem končal 3-letno izobraževanje,<br />

sem malo povprašal, pobrskal po<br />

internetu in našel izobraževanje za<br />

logističnega tehnika v Sloveniji.<br />

Kakšna se vam zdi Slovenija? Kako<br />

se počutita? Opažata velike razlike<br />

med življenjem tu in v Bosni?<br />

Hašim: No, doma je vedno<br />

najlepše, vendar sem se življenja<br />

tu navadil, všeč mi je. Edino<br />

domačo hrano pogrešam, živim<br />

namreč v dijaškem domu. V Bosni<br />

sem živel na vasi. Ljubljana mi je<br />

všeč, vendar pogrešam malo več<br />

sonca. Doma ga je več. Slovenci<br />

so me zelo lepo sprejeli, sklenil<br />

sem veliko prijateljstev, ste zelo<br />

odprti in prijazni, vedno pripravljeni<br />

pomagati.<br />

Armin: Tudi jaz sem se navadil<br />

življenja tu. Prehranjevalnih navad<br />

nisem zamenjal, saj živim s starši<br />

in kuha mama domačo bosansko<br />

hrano. Opazil pa sem, da se<br />

Slovenci ne obiskujete toliko, kot se<br />

pri nas v Bosni.<br />

Hašim: Ne nameravam se vrniti,<br />

če bo le možno, saj so pogoji za<br />

pridobitev vize kar strogi. Želim<br />

ostati v Sloveniji, najti zaposlitev, si<br />

ustvariti družino … Seveda so moji<br />

načrti povezani z uspešnostjo pri<br />

šolanju. Rad hodim v šolo. Trenutno<br />

imam nekaj težav pri matematiki<br />

in slovenščini, vendar se bom<br />

potrudil. Tudi jezika ne znam še<br />

dobro.<br />

Armin: Že 7 let treniram rokomet.<br />

Igram kot vratar. V Bosni sem<br />

odigral eno tekmo za državno<br />

mladinsko reprezentanco. Tu<br />

treniram pri DRŠ Aleš Praznik, prej<br />

pa sem bil nekaj časa v RK Krim. V<br />

bližnji prihodnosti želim igrati za


kakšen nemški klub. Poskusil bom Ali človek iz Bosne potrebuje<br />

uspeti<br />

ARMIN<br />

v športu. To je moja največja veliko papirjev in dokumentov, da<br />

želja.<br />

lahko živi v Sloveniji?<br />

Armin : Zelo veliko. Sam imam<br />

Vama šolanje v celoti plačujejo vizo na osnovi združitve družine.<br />

starši ali tudi honorarno delata? Po dveh letih bivanja v Sloveniji<br />

Hašim: Večino denarja dobim imam možnost pridobiti stalno<br />

od družine, vendar občasno tudi prebivališče. Potem pa, kot sem<br />

delam.<br />

Armin: Jaz kar veliko delam,<br />

največkrat zjutraj in zvečer, kadar<br />

nimam treninga, tako da si vse za<br />

šolo krijem sam.<br />

že povedal, je moj cilj igranje v<br />

Nemčiji.<br />

Hašim: Jaz pa živim tukaj z dijaško<br />

in študentsko vizo, ki mi velja do<br />

konca šolanja. Če dobim zaposlitev,<br />

imam možnost dobiti novo vizo,<br />

če pa ne, potem se moram vrniti v<br />

Bosno.


Program Moje podjetje poteka<br />

letošnje šolsko leto pod okriljem<br />

Zavoda za spodbujanje podjetnosti<br />

mladih na 24 srednjih šolah v<br />

Sloveniji, med drugim tudi na<br />

naši šoli. Na dveh šolah (SPSŠB-<br />

Ljubljana in ŠC Škofja Loka) pa tudi<br />

pilotni program Skills for the future<br />

pod pokroviteljstvom Hyundai<br />

Motors Europe.<br />

Skills for the Future je<br />

izobraževalna shema, ki sta jo<br />

pripravila JA-YE Europe in Hyundai<br />

Motor Europe,<br />

OJE<br />

da bi mladi spoznali, ali storitev. Izdelke nato prodajo.<br />

PO<br />

katero znanje in sposobnosti Pri delu vodijo vso potrebno<br />

potrebujejo za delo v lastnem dokumentacijo. Proti koncu<br />

podjetju ali industriji. Združili so šolskega leta podjetje zaprejo.<br />

strokovno znanje avtomobilske Poleg učitelja mentorja sodelujejo<br />

industrije in podjetniškega<br />

tudi mentorji iz podjetij in<br />

izobraževanja, da bi mlade naučili prostovoljci.<br />

podjetnosti in jim pokazali, kako V projektu Skills for the Future<br />

pomembna je izobrazba za njihovo sodelujejo mentorji iz podjetja<br />

prihodnost tako v avtomobilski Hyundai. Dijaško podjetje razvija<br />

industriji kot drugod.<br />

izdelke ali storitve, ki so povezani<br />

V enem šolskem letu dijaki, ki z avtomobilsko industrijo. Dijaki<br />

sodelujejo v programu Moje<br />

pridobijo naravoslovno in tehnično<br />

podjetje, odprejo in vodijo dijaško znanje, spoznajo pomen tržnega<br />

podjetje. Sprva poiščejo svoja gospodarstva in podjetništva ter<br />

močna področja ter si na osnovi se naučijo razviti idejo v pravi<br />

sposobnosti, želja in spretnosti podjetniški izdelek.<br />

razdelijo vloge v podjetju. S<br />

O programu Moje podjetje smo<br />

pomočjo metod poiščejo pravo se pogovarjali z dijakinjami 4. k<br />

poslovno idejo, naredijo poslovni in njihovo mentorico, učiteljico<br />

načrt in takoj preverijo, ali bo ideja Terezijo Kastelic.<br />

tudi ekonomsko stabilna. Naredijo Dijakinjam se zdi projekt zelo<br />

analizo trga ter tako preverijo svoje zanimiv in poučen. Ročno izdelujejo<br />

potencialne kupce. Po pozitivnih torbice, ki jih oglašujejo preko<br />

rezultatih sami izdelajo izdelek socialnih omrežij, kot sta Facebook


in Instagram.<br />

DJETJE<br />

Njihovo podjetje šiva, druga kroji. Naredijo si urnik<br />

se imenuje TAŠ. Namen podjetja dela in določijo, kdo bo delal ob<br />

je, da izdeluje modne torbice, ki določenih dnevih.<br />

so primerne za širšo populacijo, Njihove torbice lahko kupimo tudi<br />

od osnovnošolcev, srednješolcev preko spleta. Manjše toaletne<br />

do študentov in poslovnežev. torbice stanejo 5,50 €, večje<br />

Primerne so tudi za shranjevanje toaletne torbice 7,25 €, velike<br />

ličil ali dokumentov, npr. v<br />

torbice (črna in rdeča) 16,90 € in<br />

avtomobilska vrata. Kar nekaj časa<br />

so premišljevale, kaj bi prodajale.<br />

Odločile so se za torbice. Njihova<br />

ciljna skupina so ženske, predvsem<br />

študentke, ki želijo biti urejene,<br />

mladostne in modne. Naredile so<br />

tudi raziskavo trga, anketo, z njo<br />

so se pozanimale, ali bi bil izdelek<br />

sploh zanimiv za kupce.<br />

Pri izdelavi torbice je pomembno<br />

izbrati material, ki mora biti trši,<br />

da je torbica dovolj čvrsta. Torbice<br />

izdelujejo v različnih velikostih.<br />

Za izdelavo manjših potrebujejo<br />

približno 40 minut.<br />

Delo si porazdelijo, ena skupina<br />

majhne torbice (črna in rdeča)<br />

11,90 €.<br />

Ko bo projekt zaključen, bodo<br />

podjetje zaprle.


Ali imate svoje podjetje?<br />

Ne, žal ga nimam.<br />

EREZIJA<br />

ASTELIC<br />

Od kod črpate znanje o<br />

podjetništvu?<br />

V preteklosti sem že poslovno<br />

sodelovala s podjetjem, preberem<br />

pa tudi veliko strokovne literature,<br />

ker me to področje zelo zanima.<br />

Kako gre poklic učiteljice skupaj<br />

z mentorstvom programa Moje<br />

podjetje?<br />

Popolnoma se ujema. Tudi<br />

poučevati ne moreš brez nekega<br />

»poslovnega načrta« in realnih<br />

ciljev.<br />

So mladi motivirani za<br />

podjetništvo?<br />

Mladim je podjetništvo tuje. Ko jih<br />

seznanim s projektom, največkrat<br />

ne verjamejo, da bodo zmogli<br />

opraviti nalogo. Ko pa začutijo, da<br />

je projekt zanimiv in zanje koristen,<br />

potem se dela lotijo z veseljem. Na<br />

začetku velikokrat slišim:<br />

»Tega ne zmoremo …, to nam<br />

ne bo uspelo …, kot skupina ne<br />

bomo dobro sodelovali, saj se ne<br />

razumemo …«.<br />

Ko jim pomagam premagati te<br />

začetne blokade, skupina dobro<br />

sodeluje.<br />

Kakšno podjetje lahko ustanovimo<br />

srednješolci? So omejitve?<br />

Srednješolci lahko ustanovijo<br />

dijaško podjetje, ki nudi storitev ali<br />

prodaja izdelke. Zaradi zahtevnosti<br />

zakonodaje odsvetujemo izdelavo<br />

in prodajo hrane. Podjetje dijaki<br />

ustanovijo v začetku šolskega leta<br />

in ga konec leta zaprejo.<br />

Kateremu področju v Mojem<br />

podjetju se največ posvečate?<br />

Moje podjetje je kompleksen<br />

projekt in ne moremo dati nekemu<br />

področju večji pomen kot drugemu.<br />

En del je odvisen od drugega. Zdi<br />

pa se mi zelo pomembno, da dijaki<br />

sami, brez moje pomoči, pridejo<br />

do dobre ideje, naredijo izdelek in<br />

ga uspešno prodajajo, kot da bi res<br />

vodili pravo podjetje.<br />

Koliko udeležencev je v programu?<br />

V letošnjem šolskem letu sem<br />

mentorica dvema dijaškima<br />

podjetjema; TASH in PET-ES. V<br />

podjetju TASH je 13 dijakinj, v PET-<br />

ES pa 7 dijakov in 1 dijakinja.<br />

Kaj sporočate mladim ob koncu<br />

pogovora?<br />

Življenje je polno izzivov, poišči in<br />

preizkusi jih.


ZGODBE TURIZMA<br />

Zgodbe v slovenskem turizmu je<br />

mednarodni projekt Turistične<br />

zveze Slovenije (v nadaljevanju<br />

TZS), v katerem so sodelovale<br />

srednje šole iz Slovenije in tujine<br />

(Srbije, Bosne in Hercegovine<br />

in Italije). Narediti so morali t. i.<br />

turistični produkt, ki je zajemal<br />

pisni promocijski izdelek, videospot<br />

in pripravo turistične tržnice.<br />

Bodoče modne oblikovalke,<br />

dijakinje 2. k, so si močno želele<br />

sodelovati pri projektu in želja se<br />

jim je uresničila. Pomagali so jim<br />

dijaki 1. o. Mentorja pa sta bila<br />

profesorja Andrej Golinar in Lenka<br />

Brezovar. Imeli so veliko različnih<br />

-<br />

SOLSKI<br />

DOGODKI<br />

idej, kaj bi bila naša zgodba in kako<br />

bi jo predstavili na tržnici. Na koncu<br />

so se odločili, da oblikujejo zgodbo<br />

o modni oblikovalki, mladi, sodobni,<br />

dinamični ženski, ki jo Ljubljana<br />

in njene sodobne arhitekturne<br />

znamenitosti navdihujejo za lastno<br />

umetniško ustvarjanje, skiciranje<br />

oblačil. Naše glavno mesto so<br />

želeli predstaviti kot romantično<br />

umetniško metropolo, zato se<br />

umetnica na sprehodu tudi zaljubi.<br />

Projekt je bil na predstavitvi<br />

na Gospodarskem razstavišču<br />

nagrajen z bronastim priznanjem.


ŠOLA PREJELA AVTOMOBIL HYUNDAI i120<br />

V UČNE NAMENE<br />

Naša šola sodeluje v programu<br />

Skills for the future pod<br />

pokroviteljstvom Hyundai Motors<br />

Future. Podjetje se je odločilo<br />

podariti avtomobile tistim<br />

srednjim šolam, katerih dijaki<br />

bodo napisali dobro motivacijsko<br />

pismo in na Facebooku podprli<br />

akcijo z množičnim »všečkanjem«<br />

promocijske fotografije. Ker smo<br />

tako s pismom kot z »všečkanjem«<br />

na družbenem omrežju navdušili<br />

podjetje, smo dobili v last njihov<br />

avtomobil. Neuradna predaja<br />

je potekala 17. 2. 20<strong>15</strong>, uradna<br />

predaja s predstavitvijo programa<br />

pa 12. 3. 20<strong>15</strong>.


STROKOVNA EKSKURZIJA V BEOGRAD


Glavna in odgovorna urednika Andrej Golinar in Mateja Piškur<br />

Za SPSŠB-Ljubljana Fani Al-Mansour<br />

Maj 20<strong>15</strong><br />

Novinarske članke in<br />

pogovore so pisali Nina<br />

Čamernik, Karmen Malavašič,<br />

Enisa Porčić, Pia Ščap, Maruša Turk,<br />

Mirjana Nikolić, Martin Dolinšek, Mark Gregorič<br />

Ilustracije<br />

Jure Stražiščar,<br />

Klemen Kuster, Luka Vrhovec,<br />

Oskar Mentesh, Ardian Gjokiqi, Tomaž Pivk,<br />

Sadin Duraković, Boris Ivanoski, Jernej Rus,<br />

Niko Badovinac<br />

Oblikovanje in prelom Ana Škrlep<br />

Naklada 70 izvodov


Prijateljstvo se<br />

prijateljev dotika<br />

od mezinčka na nogi<br />

do besede z jezika.<br />

Zato boža in brani<br />

in nikoli ne pika.<br />

S prsti počeše lase<br />

nežneje od glavnika.<br />

Pravo prijateljstvo<br />

gore premika.<br />

Ne more biti vprašaj,<br />

je le klicaj ali pika.<br />

Prijateljstvo se rodi,<br />

se smeji in mežika<br />

kot čudežno sonce<br />

izpod dežnika.<br />

Prijateljstvo je zato<br />

najlepša oblika sveta,<br />

ker jo naslika srce<br />

in se dotika – vsega!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!