20.05.2019 Views

Haiku: Ubesedeni trenutki

Haiku Ubesedeni trenutki - 15 let na SPSŠB Ljubljana Zbrala in uredila haikuje ter napisala spremne besede Liljana Kranjc Tekavec 2016

Haiku
Ubesedeni trenutki - 15 let na SPSŠB Ljubljana

Zbrala in uredila haikuje
ter napisala spremne besede
Liljana Kranjc Tekavec

2016

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

15 LET<br />

<strong>Haiku</strong><br />

UBESEDENI TRENUTKI<br />

SPSŠB Ljubljana


<strong>Haiku</strong><br />

<strong>Ubesedeni</strong> <strong>trenutki</strong><br />

15 let na SPSŠB Ljubljana<br />

Zbrala in uredila haikuje<br />

ter napisala spremne besede<br />

Liljana Kranjc Tekavec<br />

Izbrala in uredila risbe<br />

dijakov in dijakinj SPSŠB Ljubljana<br />

Marjetka Pajk<br />

Prelom in oblikovanje<br />

Žiga Vuk<br />

Risbe so delo<br />

dijakinj in dijakov višjih letnikov<br />

Srednja poklicna in strokovna šola<br />

Bežigrad - Ljubljana<br />

2016


15 LET<br />

<strong>Haiku</strong><br />

UBESEDENI TRENUTKI<br />

SPSŠB Ljubljana


Brezčasnost<br />

Trenutka


5<br />

Ena bistvenih značilnosti (odličnega) haikuja<br />

je, da (bralca) preseneti. Seveda doživetje,<br />

dogodek, najprej (do dna duše) preseneti<br />

ustvarjalca, pesnika haikuja.<br />

Ob povabilu kolegice Liljane Kranjc Tekavec, da<br />

napišem nekaj besed ob 15-letnici sodelovanja<br />

Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad na<br />

natečajih za najboljše haikuje srednješolcev,<br />

sem bil tudi sam presenečen, začuden …<br />

Namreč, nagrajeni haikuji dijakov SPSŠB, ki sem<br />

jih ob tem povabilu (zopet, že N-tič) bral in podoživljal,<br />

so se me (ponovno) globoko dotaknili.<br />

Začutil sem brezčasnost Trenutka, ki ga v sebi<br />

»ujame« odličen haiku. Čudil in čudil sem se, da<br />

je že 14, 12, 10, 7 … let, odkar sem posamezni<br />

haiku prvič prebral. Zdelo se mi je, kot da je bilo<br />

to včeraj.


6<br />

Podobno je svoje doživljanje pisanja haikujev opisala ena od<br />

nagrajenk, Ksenija Klisura: »Tri vrstice, v katerih je ujet čas,<br />

čustva, spomin ... Časovna kapsula v malem ...«<br />

Ne vem, do katere mere je kolegica Slavica Šavli – ki je v času,<br />

ko se je porajal Srednješolski natečaj za najboljši haiku, tudi<br />

sama navdušeno pisala haikuje –, »okužila« svoje takratne<br />

sodelavke in dijake z »duhom haikuja«. A dejstvo je, da so tudi<br />

po njenem odhodu s šole na natečaj prihajali odlični haikuji.<br />

Da natečaj tako lepo uspeva, gre zasluga predvsem<br />

mentoricam in mentorjem, ki navdušujejo svoje dijake. Na<br />

SPSŠB so to:<br />

Mateja Piškur, Liljana Kranjc Tekavec, Breda Tekavec, Jana<br />

Planinc Pinterič, Andrej Golinar, pa tudi Alenka Strmole, Tanja<br />

Kovačič, Manca Omahen-Majnardi, Lucija Šljuka Novak.<br />

Na Gimnaziji Vič, s kolegicami slavistkami, vsako leto<br />

pripravimo delavnice pisanja haikujev za dijake prvih letnikov.<br />

V gradivu, ki sem ga za te delavnice pripravil, so nepogrešljivi<br />

nagrajeni haikuji dijakov SPSŠB. Zadnja leta je dijakom najbolj<br />

všeč haiku, s katerim se hitro poistovetijo, čeprav delavnica<br />

morda ne poteka v torek …


7<br />

Torek:<br />

jaz pa še vedno ne vem,<br />

kaj je haiku.<br />

Jan Bezjak Kokalj<br />

Mladostno navihana in fantovsko duhovita<br />

pesem, ki vedno nasmeje velik del razreda:<br />

burek na postaji<br />

ohladijo ga<br />

modre oči<br />

Alen Rastoder<br />

Kdo se ne bi potopil v tako globok haiku:<br />

Ta smeh –<br />

kot valovanje morja.<br />

Padem vanj.<br />

Renata Marn


8<br />

Meni eden najljubših haikujev, saj z njegovo<br />

pomočjo po navadi dijakom razlagam<br />

priljubljeno teorijo, ki v haikuju vidi »dve<br />

nasprotujoči si podobi«:<br />

Pred trgovino<br />

prvi poljub in<br />

kup smeti.<br />

Mateja Zaman<br />

Pri dijakih preverjam, kako znajo brati med<br />

vrsticami, s spodnjim haikujem. Ena od lastnosti<br />

haikuja naj bi bila tudi skrivnost(nost), bistvo<br />

»sporočila« mora bralec sam izluščiti:<br />

Nežen pogled.<br />

Pomladno sonce ji greje<br />

aparat v zobeh.<br />

Elvis Čehič


9<br />

Pričujoči zbornik vsebuje še veliko izvrstnih<br />

pesmi, je zapis poezije, ustvarjalnosti dijakov<br />

SPSŠB. Poezija je dejansko so-ustvarjanje, tako<br />

naših pogledov na Svet, kot (povratno) Sveta<br />

samega. Poezija je predvsem »stvar srca« in<br />

domišljije. Oboje pa se v vsej svoji enostavnosti,<br />

iskrenosti, so-čutnosti zrcali v haikuju.<br />

Edin Saračević<br />

Mag. Edin Saračević, prof. filozofije, je avtor haikujev<br />

in aforizmov, koordinator številnih slovenskih haiku<br />

natečajev, idejni vodja Srednješolskega natečaja<br />

za najboljši haiku, član žirije mednarodnega haiku<br />

natečaja revije Apokalipsa ter učitelj na Gimnaziji Vič<br />

v Ljubljani.


10<br />

<strong>Haiku</strong> na<br />

SPSŠB Ljubljana<br />

Sončni žarki -<br />

dijaki<br />

med nami.<br />

Frančiška Al-Mansour


11<br />

Mineva 15 let sodelovanja in tekmovanja naših<br />

dijakov v tej pesniški obliki, za katero so jih<br />

navdušile učiteljice in učitelji slovenskega jezika<br />

na naši šoli.<br />

Dijaki poklicnih in strokovnih šol, tudi naše<br />

šole, se praviloma težje literarno izražajo, zato<br />

toliko bolj preseneča in nas navdihuje njihovo v<br />

haikujih minimalistično, a obenem poglobljeno<br />

izražanje. Kratke pesmi ponazarjajo njihovo<br />

razmišljanje (ali le nakazane misli) o <strong>trenutki</strong>h,<br />

življenju, čustvih, naravi ter uvodoma dogodke<br />

ali osebe, ki so pripeljale do tega.<br />

Vzpodbuditi ljubezen do besednega izražanja<br />

ni lahka naloga, zato se iz srca zahvaljujem<br />

mentorjem dijakov, njim pa želim še veliko<br />

ustvarjalnega navdiha.<br />

Ravnateljica SPSŠB Ljubljana,<br />

Frančiška Al-Mansour


12<br />

<strong>Ubesedeni</strong><br />

<strong>trenutki</strong><br />

15 let


13<br />

Pred nami je knjižica, v kateri je zbrano bogastvo<br />

»ubesedenih trenutkov« zadnjih 15 let.<br />

V tem času se je Srednješolskega natečaja<br />

za najboljši haiku, ki ga organizira Gimnazija<br />

Vič, udeležilo skoraj 5800 dijakov in dijakinj iz<br />

slovenskih srednjih šol.<br />

Med njimi je množica dijakov in dijakinj Srednje<br />

poklicne in strokovne šole Bežigrad, ki je<br />

stkala pisan mozaik haikujev iz vseh plasti (in<br />

pasti) mladostnega doživljanja, čustvovanja in<br />

opazovanja.<br />

Ko mentorji jeseni povabimo srednješolce k<br />

sodelovanju na natečaju, se njihove pesmi<br />

porodijo iz trenutka, prebliska, spontano. Na<br />

različnih listih in listkih, iztrganih iz zvezkov, so<br />

trivrstičnice, ki se njihovim avtorjem ne zdijo<br />

nič posebnega. »Kr’ neki!« pravijo. A kako se jim


15<br />

zasvetijo oči, ko jim spomladi povemo, da so nagrajeni!<br />

Da so dobri! Da so najboljši! Prvotno brezbrižnost in<br />

skromnost zamenjata ponos in zadovoljstvo.<br />

Ponosni in zadovoljni smo tudi mentorji. V dosedanjih<br />

zbornikih Srednješolskega natečaja za najboljši haiku<br />

je bilo namreč objavljenih več kot 580 haikujev iz naše<br />

šole. Med njimi pa je več kot 100 pesmi, ki so nagrajene!<br />

Te, najboljše, nagrajene haikuje smo zbrali v knjižici,<br />

da bodo za vedno ostali z nami, čeprav so samo<br />

»ubesedeni <strong>trenutki</strong>«, zvezdni utrinki.<br />

Spremljajo jih likovne stvaritve dijakinj in dijakov SPSŠB,<br />

ki jih je izbrala in v zgodbo oblikovala profesorica<br />

Marjetka Pajk.<br />

V imenu mentorjev slavistov<br />

Liljana Kranjc Tekavec


17<br />

Leto 2001<br />

Prvi zbornik srednješolskega natečaja v haikujih<br />

v slovenščini! Sodeluje 21 šol in 180 dijakinj<br />

ter dijakov. Med njimi so tudi dijakinje iz naše<br />

Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad. V<br />

zborniku za to leto mentorji še niso navedeni.<br />

Objavljenih je 11 haikujev iz naše šole, a začeli<br />

smo brez nagrad. Prav pa je, da se spomnimo<br />

prvih dijakinj, ki so utrle pot haikujem, haikujem<br />

iz SPSŠB.<br />

IZZA STOLPNICE<br />

KUKA RUMENI ŽERJAV<br />

ŽELEZNIH KRIL<br />

Ksenija Klisura<br />

MAVRICA,<br />

POVZPELA BI SE PO NJEJ<br />

V SVET SANJ<br />

Urška Maja Krempl


18<br />

PALETA BARV<br />

SE RAZLIVA V OBLAKIH<br />

NJEGOVIH LAS<br />

Tina Kralj<br />

UTRIPANJE SVETILNIKA –<br />

RAZBIJANJE JADRNICE<br />

V RAZBURKANEM MORJU.<br />

Ana Gačnik


19<br />

Leto 2002<br />

V tem letu pa je bilo že vse drugače: sodelovalo<br />

je kar 600 dijakinj in dijakov, prvič pa so<br />

tekmovali tudi v haikujih v angleščini. Tudi leta<br />

2002 mentorji še niso navedeni.<br />

Iz naše šole je bilo poleg vseh nagrajenih<br />

haikujev objavljenih še 51 pesmi. Dobili pa smo<br />

že nagrado za najboljši cikel.<br />

POSUŠEN FIKUS<br />

NA OKNU<br />

VES ŽARI.<br />

3. mesto za najboljši haiku:<br />

Daniel Milanovič<br />

PRED TRGOVINO<br />

PRVI POLJUB<br />

IN KUP SMETI.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Mateja Zaman


20<br />

SVEŽ ČASOPIS –<br />

NA PRSTIH ODTISNJENE<br />

DNEVNE NOVICE.<br />

NA AVTOBUSU<br />

ZAMIŠLJENI POTNIKI,<br />

OTROK PA POJE.<br />

SONCE SE KOPA<br />

V KUPOLI MOŠEJE<br />

OGLEDUJE BLIŠČ.<br />

SIVI ŠAL MEGLE<br />

NEŽNO OVIJA VITKE<br />

VRATOVE STOLPNIC.<br />

PRAZNIČNO JUTRO<br />

MED PRSTI LEZE V DAN –<br />

KOT KAPLJA MEDU.<br />

Nagrada za najboljši cikel:<br />

Ksenija Klisura


21<br />

PRIŠEL, ODŠEL SI.<br />

ZA TEBOJ<br />

ŠTEJEM SNEŽINKE.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Marijana Smlatič<br />

NA PREHODU ZA PEŠCE<br />

SLADOLEDNA KEPICA<br />

IN GLASNA SIRENA.<br />

Najboljši haiku betona in asfalta:<br />

Aleksander Drobnič<br />

IGRAM<br />

SE S SVINČNIKOM:<br />

ŠOLE NI.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Adis Ljubijankič


22<br />

STOLPNICI SE PODRETA.<br />

PTICE LETIJO<br />

V TOPLE KRAJE.<br />

Najboljši družbenokritični haiku:<br />

Boštjan Peterlin<br />

ULICA DECEMBRA.<br />

PRED MENOJ NEKDO<br />

PLJUNE.<br />

Najboljši družbenokritični haiku:<br />

Aleš Pelko


23<br />

Leto 2003<br />

Leta 2003 je sodelovalo 300 dijakinj in dijakov iz<br />

43 šol, v komisiji, ki je ocenjevala haikuje, pa je<br />

prvič (in še nadaljnjih nekaj let) sodelovala tudi<br />

naša nekdanja kolegica Slavica Šavli.<br />

Prvič so omenjeni tudi mentorji, iz naše šole<br />

Slavica Šavli in Mateja Piškur. V zborniku je<br />

poleg nagrajenih haikujev objavljenih še 61<br />

pesmi iz naše šole.<br />

TOPEL VEČER.<br />

V HLEVU VONJ PO SENU<br />

IN UMIRJENI KONJI.<br />

Najboljši haiku, 1. mesto:<br />

Gregor Žakelj<br />

CVET VRTNICE<br />

SE SUŠI V VAZI –<br />

OB NJENEM MOLKU.<br />

Najboljši haiku, 2. mesto:<br />

Gregor Ambrož


25<br />

NIČ HUDEGA<br />

SLUTEČI JASTOG<br />

NENADOMA ZARDI.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Anže Mihelič<br />

NEŽEN POGLED.<br />

POMLADNO SONCE JI GREJE<br />

APARAT V ZOBEH.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Elvis Čehič<br />

OSUŠILA SE JE SOLZA<br />

V NESKONČNEM POLZENJU.<br />

NJE PA NI.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Sebastjan Petkovšek<br />

OD NIKODER JE NI –<br />

A SE JE SKRILA<br />

VAME?<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Matjaž Štravs


27<br />

POMLAD JE ČAS,<br />

KO MEČEM NA KOŠ,<br />

A NE ZADENEM.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Metka Hajdič<br />

ŠOLSKA URA<br />

IN ZVEZDNO VESOLJE:<br />

BREZ KONCA IN KRAJA.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Aleš Kraljič<br />

KRIK PROFESORICE<br />

NAS USTRAŠI,<br />

ŠE EN HAIKU.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Boštjan Peterlin<br />

DOMAČE BRANJE –<br />

ŽE SEDMIČ POSKUŠAM<br />

BRATI KNJIGO.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Aleš Pelko


28<br />

PREPOLN ZVEZEK,<br />

STARI UČITELJICI<br />

PA NE ZMANJKA SNOVI.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Primož Ozbič<br />

V MESEČINI<br />

Z ZATEMNJENIMI OČALI<br />

HODI SLEPEC.<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Mario Dražetič<br />

NA STREHI KOLIBE<br />

OB ENIH PONOČI ŠTEJEM<br />

MIMOIDOČE SATELITE.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Matevž Stojanovič


29<br />

Leto 2004<br />

Na tokratnem natečaju je sodelovalo 300<br />

dijakinj in dijakov iz 36 šol.<br />

Naša šola je zastopana s sedmimi haikuji poleg<br />

le dveh nagrajenih, mentorici pa sta Mateja<br />

Piškur in Liljana Kranjc Tekavec.<br />

ŽAMETNI GLAS<br />

V RADIJSKEM ETRU<br />

ME NEŽNO POBOŽA.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Gregor Žakelj<br />

NEDELJA.<br />

V FILMU UBIJEJO<br />

NEKAJ LJUDI.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Metka Hajdič


31<br />

Leto 2005<br />

V haikujih se je pomerilo 285 dijakinj in dijakov<br />

iz 37 šol, najboljši pa so se prvič predstavili na<br />

zaključni prireditvi v Cankarjevem domu, ki je<br />

nato prerasla v tradicionalno.<br />

V zborniku je poleg nagrajenih objavljenih še<br />

17 pesmi iz naše šole, mentorici pa sta Mateja<br />

Piškur in Liljana Kranjc Tekavec.<br />

MENI NI DOLGČAS,<br />

MENI JE<br />

HUDO.<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Mladen Babič<br />

DOMAČA NALOGA<br />

BOLJ BOLI KOT<br />

KRVAVICA.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Andrej Kodrič


33<br />

Leto 2006<br />

Natečaja za najboljši haiku se je udeležilo 367<br />

dijakinj in dijakov iz 36 šol. Komisija prvič ni<br />

podelila nagrade za najboljši cikel.<br />

Pod imenom SPSŠB je objavljenih 14 haikujev,<br />

prvič in zadnjič pa smo imeli le en nagrajen<br />

haiku. Mentorici sta Alenka Strmole in Liljana<br />

Kranjc Tekavec.<br />

TIHO PRIKRADEŠ<br />

SE V MOJ SVET<br />

ZAPREM OČI<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Kim Šebjan


35<br />

Leto 2007<br />

Tekmovalo je 300 dijakinj in dijakov iz 33 šol.<br />

Poleg nagrajenih haikujev ima naša šola<br />

objavljenih še 16 pesmi, mentorica pa je Liljana<br />

Kranjc Tekavec.<br />

JESENSKO LISTJE<br />

POD NJENIMI STOPALI<br />

STKE PREPROGO<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Tanja Šivavec<br />

MED NJEGOVIMI<br />

NOGAMI<br />

JE SVET LEPŠI.<br />

Najboljši erotični haiku:<br />

Maja Pangerc


36<br />

TVOJE ZELENE<br />

OČI SO ZANETILE OGENJ<br />

KLIČEM GASILCE<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Anita Hančič


37<br />

Leto 2008<br />

V tem letu je naraslo število sodelujočih dijakinj<br />

in dijakov (385) in šol (39). Komisija ponovno ni<br />

podelila nagrade za najboljši cikel.<br />

Pod vodstvom mentoric Mateje Piškur, Brede<br />

Tekavec in Liljane Kranjc Tekavec je naraslo tudi<br />

število nagrajenih haikujev iz naše šole, poleg<br />

njih pa je objavljenih še 26 pesmi.<br />

JESENSKI DAN<br />

VES RJAV.<br />

KJE SO VEVERICE?<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Uroš Pristavec Mavrič<br />

LETALO NA NEBU.<br />

DALEČ PRED STOLPNICO<br />

NAGLO ZAVIJE.<br />

Najboljši urbani haiku:<br />

Anže Vogrin


39<br />

PRED STOPNICAMI<br />

STOLETNE ŠOLE<br />

INVALIDSKI VOZIČEK<br />

Najboljši urbani haiku:<br />

Kristina Toporiš<br />

JAZ BI KAR<br />

POLETELA ČEZ TO<br />

DEŽELO<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Maja Klančar<br />

LIKAM<br />

ZMEČKANO<br />

MLADOST<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Tanja Šivavec


40<br />

ZAČETEK DNEVA<br />

SPROŽI<br />

VISOKO NAPETOST<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Tanja Šivavec<br />

NA TVOJI POSTELJI<br />

POČIVA<br />

MUCA<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Katarina Kocjančič<br />

ZLATA RIBICA!<br />

KAJ ŽELIŠ<br />

ZA VEČERJO?<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Neža Plestenjak


41<br />

VEČER NA POSTAJI –<br />

DRUGO DEKLE<br />

POD NJEGOVIM DEŽNIKOM.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Neža Plestenjak<br />

KO PRIDEŠ MIMO,<br />

MI VETER<br />

VRNE KAPO.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Rok Kitanovič<br />

TVOJA VERIŽICA –<br />

KONČNO<br />

NA MOJEM VRATU.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Matej Halilagič<br />

GLEDAM TE.<br />

MOJE OČI SO POLNE<br />

TVOJE BLUZE.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Jernej Moškrič


42<br />

VSTOPILA SI<br />

KOT TORNADO.<br />

V MOJE SRCE.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Aleš Novak<br />

NEW MESSAGE!<br />

TI PA LE<br />

PREGANJAŠ DOLGČAS.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Renata Marn<br />

ŠOLA JE KUL –<br />

V NJEJ SEM SREČAL<br />

SVOJO AFRODITO.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Marjan Kovačevič


43<br />

Leto 2009<br />

Na natečaju za najboljši haiku je tokrat<br />

sodelovalo 400 dijakinj in dijakov iz 41 šol. Prvič<br />

je bil razpisan natečaj tudi v španščini.<br />

Iz naše šole je poleg nagrajenih objavljenih kar<br />

45 haikujev, mentorice pa so Breda Tekavec,<br />

Jana Planinc Pinterič in Liljana Kranjc Tekavec.<br />

MOGOČNI OREL<br />

SE SPUŠČA V GLOBINO<br />

BREZ DNA<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Simon Prelogar


44<br />

HODIM, HODIM,<br />

MISLIM NA DEKLE IN SPOZNAM<br />

SVETILKO<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Alen Liber<br />

PREVEČ<br />

UTRUJEN<br />

ZA NAPREJ<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Jan Dobovišek


45<br />

Leto 2010<br />

Statistika tega leta je 400 sodelujočih dijakinj in<br />

dijakov iz 33 šol.<br />

Mentorice Jana Planinc Pinterič, Breda Tekavec<br />

in Liljana Kranjc Tekavec so se skupaj z dijaki in<br />

dijakinjami naše šole razveselile 35 objavljenih<br />

haikujev in 7 nagrad.<br />

KOLEDAR NA STENI,<br />

POČITNICE PA SO<br />

DALEČ, DALEČ.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Martina Ovijač<br />

POUK.<br />

ŠE DOBRO,<br />

DA IMAM TELEFON.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Domen Avbelj


47<br />

V OGLEDALU<br />

MOJ ODSEV<br />

IN MOJA GENERACIJA<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Jure Ropič<br />

MRZLA HIŠA.<br />

PRAZEN DOM.<br />

IŠČEM COPATE.<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Urša Vesel<br />

ZAPELJAL SI ME,<br />

ZAPELJALA SEM TE,<br />

NATO JE ZMANJKALO BENCINA.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Bojana Doneski


48<br />

NABIRAM ROŽE<br />

ZA KATJO IN JIH PODARIM<br />

KARMEN.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Kevin Marinčič<br />

TOREK:<br />

JAZ PA ŠE VEDNO NE VEM,<br />

KAJ JE HAIKU.<br />

Najboljši poetološki haiku:<br />

Jan Bezjak Kokalj


49<br />

Leto 2011<br />

To leto je bilo nadvse uspešno: sodelovalo je<br />

kar 500 dijakinj in dijakov iz 38 šol. Prvič sta<br />

bila razpisana natečaja tudi v italijanščini in<br />

francoščini.<br />

Naša šola je prvič sodelovala na natečaju v<br />

angleščini, v slovenskem jeziku pa je poleg<br />

nagrajenih objavljenih kar 47 haikujev. Mentorice<br />

so: Breda Tekavec, Mateja Piškur, Jana Planinc<br />

Pinterič in Liljana Kranjc Tekavec.<br />

NA KLOPCI PRED ŠOLO<br />

POMLAD DIŠI<br />

POPOLNOMA DRUGAČE<br />

PRED NAŠO ŠOLO<br />

JE KLOPCA Z MILIJON<br />

SKRIVNOSTMI<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Renata Marn<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Miha Per


51<br />

URA FIZIKE<br />

NA TABLI NASLOV TRENJE<br />

KAMNA IN SRCA<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Matej Halilagić<br />

ČISTA TIŠINA<br />

JE V RAZREDU<br />

KAJ NAROBE?<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Nejc Šuštar<br />

BOŽIČNO JUTRO<br />

Z OKRAŠENO JELKO<br />

PIJEVA ČAJ<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Žan Jarh


52<br />

VEČER V SOBI –<br />

RAČUNALNIŠKA MIŠKA<br />

GLASNO ZAZEHA<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Sanel Hozanović<br />

KAPLJICA NA OKNU<br />

UTIRA POT<br />

SAMO ZASE<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Mojca Švigelj<br />

ODPRTO OKNO!<br />

KONČNO SI ME<br />

KLIKNILA ...<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Timotej Meze<br />

BUREK NA POSTAJI<br />

OHLADIJO GA<br />

MODRE OČI<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Alen Rastoder


53<br />

V DUŠAH DVEH TELES<br />

HORIZONT MOLČI<br />

SREDI BELEGA DNE<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Renata Marn<br />

ČE BI SKOČIL<br />

BI SKOČIL<br />

S TEBOJ<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Rok Rajer<br />

VETER JE ODPIHNIL<br />

TVOJE TANGICE IN ODKRIL<br />

MOJ ŠOTOR<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Blaž Slovša<br />

TA DVOJINA!<br />

KJE JE ZDAJ<br />

NJENA POSEBNOST?<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Klavdija Kolman


54<br />

DEKLE NA CESTI –<br />

HUPA NA MOJEM AVTU<br />

KAR SAMA POTROBI<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Shpejtim Avdulli<br />

TVOJA ROKA –<br />

USPEŠNO PRILEZLA<br />

ČEZ CILJNO ČRTO<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Klavdija Kolman


55<br />

Leto 2011<br />

Objavljeni haikuji v angleškem jeziku<br />

Mentorica Manca Omahen Majnardi<br />

Coloured rose<br />

Shining tear on the leaf<br />

I miss you<br />

Maja Klančar<br />

They reached the summit<br />

On a mid-September day<br />

Snow began to fall.<br />

Marko Šarkovič<br />

I am lucky<br />

I see you every day<br />

My pink I-phone.<br />

Alisa Memić<br />

You push my buttons<br />

Like on the piano<br />

I don't make a sound<br />

Luka Fortuna


57<br />

Leto 2012<br />

Iz 38 šol je sodelovalo 400 dijakinj in dijakov.<br />

Prvič so pisali haikuje tudi v nemščini.<br />

Iz naše šole je na natečaju v slovenskem jeziku<br />

sodelovala samo mentorica Mateja Piškur,<br />

objavljeni pa so 4 haikuji. Mentorica Tanja<br />

Kovačič je skupaj z dijaki prispevala haikuje v<br />

angleščini, ki pa niso bili objavljeni.<br />

TA SMEH –<br />

KOT VALOVANJE MORJA.<br />

PADEM VANJ.<br />

Najboljši haiku v absolutni kategoriji:<br />

Renata Marn


58


59<br />

Leto 2013<br />

Sodelovalo je 380 dijakinj in dijakov iz 38 šol.<br />

Potrjuje se dejstvo, da je pomembna tudi<br />

količina: iz SPSŠB je objavljenih kar 48 haikujev<br />

(poleg nagrajenih), mentorice pa so ponovno:<br />

Mateja Piškur, Breda Tekavec, Liljana Kranjc<br />

Tekavec. V angleškem jeziku so pod vodstvom<br />

mentorice Lucije Šljuka Novak pohvaljeni, a ne<br />

objavljeni 3 haikuji.<br />

NA PRAZNEM HODNIKU<br />

ZASLIŠIM LE<br />

SVOJE DIHANJE<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Sabina Kirn<br />

GLEDAM NA URO.<br />

KAZALCA STA POVSEM<br />

BREZ POMENA.<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Vid Žabjek


60<br />

VETROVEN GOZD<br />

ALI NEMIRNO SRCE<br />

SPLAŠI ŽIVALI?<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Marko Kastelic<br />

KORENJE NA TLEH.<br />

KJE JE MOJ<br />

SNEŽENI MOŽ?<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Julijana Ovsenik<br />

MATEMATIČNI TEST –<br />

KALKULATOR<br />

SPLOH NE DELUJE<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Ana Vanessa Gnjezda<br />

NAD KUPOM PERILA<br />

JE NAVDUŠEN<br />

LE MOJ LIKALNIK.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Ana Vanessa Gnjezda


61<br />

VOŽNJA S KOLESOM –<br />

ZLOMIL SI MI ROKO<br />

IN SRCE<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Ana Vanessa Gnjezda<br />

UMIKAJO ŽERJAV.<br />

ZA NJIM SONCE OBJEMA<br />

STOLPNICO.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Tilen Goli<br />

VSE STOJI<br />

V KOLONI VOZIL.<br />

LE JAZ LETIM.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Rok Medved


63<br />

Leto 2014<br />

Natečaja leta 2014 se je udeležilo 400 dijakinj in<br />

dijakov iz 35 šol.<br />

Iz naše šole je poleg nagrajenih pesmi<br />

objavljenih 38 haikujev. Nagrada je ponovno<br />

podeljena za cikel. Neutrudne mentorice: Breda<br />

Tekavec, Mateja Piškur, Liljana Kranjc Tekavec.<br />

ZAGLEDAM SE<br />

V DEŽNE KAPLJE<br />

NA TVOJEM DEKOLTEJU<br />

Najboljši haiku v absolutni kategoriji:<br />

Jaka Simšič<br />

TIPKOVNICA<br />

JE NAPISALA<br />

RADA TE IMAM<br />

Najboljši haiku v absolutni kategoriji:<br />

Melisa Alibegić


64<br />

25 ČRK ABECEDE.<br />

JAZ PA VIDIM<br />

LE ENO ...<br />

JESENSKO DEŽEVJE –<br />

ON PA SAM<br />

POD DEŽNIKOM.<br />

BELA VREČKA NA CESTI –<br />

ČAKA PRINCA<br />

NA BELEM KONJU.<br />

V TOPLI KOPELI<br />

STISNEVA<br />

»PAUSE«<br />

Nagrada za cikel:<br />

Karmen Malavašič<br />

TVOJ SUHI KAŠELJ.<br />

VSE SI MI POVEDALA<br />

Z NJIM.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Žiga Modrijan


65<br />

NEUKROČEN KONJ:<br />

JAZ NA NJEGOVEM HRBTU<br />

SVET SE PODIRA<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Julijana Ovsenik in Dijana Kmetič<br />

POLETNA NOČ.<br />

UJETA MED PRSTI<br />

SVETI KRESNICA.<br />

Najboljši haiku s tematiko narave:<br />

Neva Taškar<br />

SPREHOD PO PARKU<br />

MOJO PRAZNINO<br />

ŠE POGLOBI.<br />

Najboljši haiku z urbano tematiko:<br />

Martina Pajtler


67<br />

Leto 2015<br />

Število sodelujočih dijakinj in dijakov je močno<br />

naraslo: na 600 iz 38 šol.<br />

Mentoricam iz naše šole: Jani Planinc Pinterič,<br />

Mateji Piškur, Bredi Tekavec in Liljani Kranjc<br />

Tekavec se je pridružil Andrej Golinar. V zborniku<br />

je objavljenih kar 61 haikujev, seveda, poleg<br />

nagrajenih.<br />

MED POČITNICAMI<br />

TORBO OBISKUJEJO<br />

SAMO PAJKI<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Valentin Pestotnik<br />

SEDIM V ŠOLI,<br />

GLEDAM V TEST<br />

IN SE ČUDIM.<br />

Najboljši šolski haiku:<br />

Primož Jančar


68<br />

KO ME JE STRAH,<br />

ME POSPREMIŠ<br />

PO DALJŠI POTI.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Marija Smolnikar<br />

DOTIKAM SE<br />

SAMO TEBE,<br />

ČUTIM SEBE.<br />

Najboljši ljubezenski haiku:<br />

Ajdin Šekić<br />

VEČER NA POSTAJI –<br />

PROTI MENI GRE<br />

LE VLAK.<br />

Najboljši haiku z bivanjsko tematiko:<br />

Martina Pajtler


69<br />

MORSKA OBALA –<br />

ŠUM VALOV PREGLASI<br />

POLOMLJENO ANGLEŠČINO.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Marija Smolnikar<br />

V TREBUHU –<br />

TO NISO METULJČKI,<br />

AMPAK GOSENICE.<br />

Najboljši šaljivi haiku:<br />

Karmen Malavašič<br />

VSE VŠEČKAJO<br />

SAMO ONA<br />

KOMENTIRA<br />

Najboljši družbeni haiku:<br />

Jan Peterka


SPSŠB<br />

Ljubljana

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!