Views
9 months ago

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1. grāmata

1. Lielais Jāņa Evaņģēlijs • 1.

LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS 1. GRĀMATA Iekšējā vārdā no Kunga saņēmis un uzrakstījis JAKOBS LORBERS

 • Page 2 and 3: Tulkots no vācu valodas Rīgā, E.
 • Page 4 and 5: Jakobs Lorbers Jakobs Lorbers piedz
 • Page 6 and 7: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 1. gr
 • Page 8 and 9: viņi Mani nepazina! 23] Jo šis 5.
 • Page 10 and 11: 3. Mūžīgā Vārda tapšana par c
 • Page 12 and 13: 20. Viņš atzinās un neliedzās,
 • Page 14 and 15: ija pirmāk nekā es. 23] Jānis š
 • Page 16 and 17: va Jērs!” 6] Pirmteksts 36. pant
 • Page 18 and 19: atnācu uz šejieni — vai jūs gr
 • Page 20 and 21: dzīgas ģimenes namā, un jau piem
 • Page 22 and 23: sa šo vīnu pavāram nogaršošana
 • Page 24 and 25: 9] Bet, tā kā tajā laikā uz Jer
 • Page 26 and 27: 18. Te jūdi teica: “Kādu zīmi
 • Page 28 and 29: viesis ir jūsu namā, viņš gan b
 • Page 30 and 31: Jāņa Evaņģēlija 3. nodaļa. J
 • Page 32 and 33: zemības simbols. Tas ļauj ar sevi
 • Page 34 and 35: 6] Redzi, šīs cietsirdīgās zeme
 • Page 36 and 37: Mīlestības vērtība. Kungs izlū
 • Page 38 and 39: jeb vai mums jāgaida uz kādu citu
 • Page 40 and 41: esmu jūs šķīstījis no zemes ne
 • Page 42 and 43: pazītu Dieva dāvanu un To, Kas te
 • Page 44 and 45: arī ir uzglabāts; bet kā tad tu
 • Page 46 and 47: ma, sev no akas iesmēlu ūdeni, ci
 • Page 48 and 49: 2] Jo starp viņiem bija daži, kas
 • Page 50 and 51: 6] Es saku: “Ak, sieva, tava tic
 • Page 52 and 53:

  saprotu no īsta krāšņuma un izs

 • Page 54 and 55:

  pietiekami, ka jūs Man sekojat sav

 • Page 56 and 57:

  pietiekami daudz rakstāmo piederum

 • Page 58 and 59:

  atkal gribu uzcelt, kā es uzcēlu

 • Page 60 and 61:

  slēgtā krūzē, kas izslāpušaja

 • Page 62 and 63:

  par Dieva un sevis pašu patiesas i

 • Page 64 and 65:

  sprediķa laikā daudzi aizgāja! V

 • Page 66 and 67:

  7] Es un lielākā daļa, galvenok

 • Page 68 and 69:

  50. Ziharā. — Par sabata svētī

 • Page 70 and 71:

  Jānis liecināja un runāja: “Ta

 • Page 72 and 73:

  un viņi ir tik skaisti, ka, viņus

 • Page 74 and 75:

  28] Te Es ļaunajam garam pavēlēj

 • Page 76 and 77:

  13] Te tirgotājs ieplēš lielas a

 • Page 78 and 79:

  57. Ziharā. — Atbilde uz kutelī

 • Page 80 and 81:

  59. Ziharā. — Tirgotāja vājā

 • Page 82 and 83:

  steidzas vairāki no baltajiem jaun

 • Page 84 and 85:

  kādu sevišķu mīlestību uz cilv

 • Page 86 and 87:

  16] Jaunekļi saka: “Jā, jā, t

 • Page 88 and 89:

  11] Jonaels saka: “Ej un dari tā

 • Page 90 and 91:

  ienaidnieku! Arī Jairutam jāklus

 • Page 92 and 93:

  1] (Kungs): “ Vienam piemēram te

 • Page 94 and 95:

  tālāko prātošanu un pēc tam, k

 • Page 96 and 97:

  tas ir jauns veids, nākt pie Dieva

 • Page 98 and 99:

  12] Ar mīlestību, lēnprātību j

 • Page 100 and 101:

  nosūtīts kaut kur skitu zemē! T

 • Page 102 and 103:

  tā, lai dvēseles slimos dziedinā

 • Page 104 and 105:

  12] Man te vienmēr nāk prātā k

 • Page 106 and 107:

  ūtni neviens nedrīkst būt spiest

 • Page 108 and 109:

  varenības briesmīgiem pierādīju

 • Page 110 and 111:

  87. Patiesā dzimtene ir pie Kunga.

 • Page 112 and 113:

  iztīrīji templi no mēsliem, tā

 • Page 114 and 115:

  līja no turienes taisnā ceļā n

 • Page 116 and 117:

  tikuši rakstīti Manā personīgā

 • Page 118 and 119:

  10] Es saku: “Draugs! Es ļoti la

 • Page 120 and 121:

  zelta, sudraba un dārgakmeņu!”

 • Page 122 and 123:

  esam gudrāks par Dievu, bet pie ta

 • Page 124 and 125:

  vīram, kad dzirdēja, ka Es tuvojo

 • Page 126 and 127:

  un runas, kuras Es pāris dienās a

 • Page 128 and 129:

  ir bīstamākas kā jebkad parasti,

 • Page 130 and 131:

  ļaunu garu un bija tik nikni, ka v

 • Page 132 and 133:

  tāja, vai Es šeit nedarīšu nek

 • Page 134 and 135:

  18] Šim priekšlikuma visi piekrit

 • Page 136 and 137:

  norūpējusies un kāda tīrākā m

 • Page 138 and 139:

  saku: “Ej pie saviem podiem; tur

 • Page 140 and 141:

  11] Bet Es kopā ar priekšnieku, n

 • Page 142 and 143:

  kopš rīta nekā nebijām baudīju

 • Page 144 and 145:

  izsludināt par ķēniņu! Un tas,

 • Page 146 and 147:

  11] Šī uzruna starp mācekļiem a

 • Page 148 and 149:

  1] Bet viens farizejs vērsās pie

 • Page 150 and 151:

  tieši tas jaunais vīrs (viņš bi

 • Page 152 and 153:

  sveicinās, un zvejnieki diezgan ī

 • Page 154 and 155:

  5] Ir tā, ka tie, kas staigā apk

 • Page 156 and 157:

  sā Dieva valstībā, tas būs daud

 • Page 158 and 159:

  cik tu vari un spēj, un kad tādā

 • Page 160 and 161:

  pamodinājis tāpat kā Viņš pirm

 • Page 162 and 163:

  131. Apsēstā kurlmēmā izdziedin

 • Page 164 and 165:

  strādnieki? Kur viņi ir?” (Mt.

 • Page 166 and 167:

  esmu tā apgādājis, kā līdzīg

 • Page 168 and 169:

  Tādēļ esiet uzmanīgi un aptveri

 • Page 170 and 171:

  137. Kunga atbilde uz Jūdas priek

 • Page 172 and 173:

  8] Pretējā gadījumā, tas, prota

 • Page 174 and 175:

  āk nelokāmo stingrību, pieticīg

 • Page 176 and 177:

  jūs tieši sasniegsiet kādu miest

 • Page 178 and 179:

  niecīgu atlīdzību — vienu stat

 • Page 180 and 181:

  ko tad panāk paša persona, kurā

 • Page 182 and 183:

  netaisnību! 19] Mēs par viņu nek

 • Page 184 and 185:

  nepazīst Tēvu, kā vien Dēls!”

 • Page 186 and 187:

  4] Kalniem, kuri nepastāvēja atse

 • Page 188 and 189:

  ietumus un vēl mazāk ziemeļus. T

 • Page 190 and 191:

  pie astoņiem simtiem cilvēku. Vis

 • Page 192 and 193:

  pratnes nodibināšanu, bet ne Zeme

 • Page 194 and 195:

  attieksmē no garīgā materiālā,

 • Page 196 and 197:

  tas nepārtraukti mainīt savas vie

 • Page 198 and 199:

  2] Ja cilvēkam, lai pats sevi izve

 • Page 200 and 201:

  16] Jūda saka: “Jau atkal? Nu, j

 • Page 202 and 203:

  167. Padoms preciniekiem. Cilvēces

 • Page 204 and 205:

  īnumi uz brīnumiem! — Un atšķ

 • Page 206 and 207:

  atdot tavu acu gaismu! Mēs paši n

 • Page 208 and 209:

  var būt, kas tad būs ar mums?”

 • Page 210 and 211:

  grēcinieki visās lietās aizsteid

 • Page 212 and 213:

  174. Brīnišķais saules lēkts. T

 • Page 214 and 215:

  par jums neraizējamies; ko tad jū

 • Page 216 and 217:

  nopietnībā nevaram aptvert! — i

 • Page 218 and 219:

  179. Vecā viesnīcnieka pazemība

 • Page 220 and 221:

  cieši gulēja gāja ārā un pie s

 • Page 222 and 223:

  kādai citai vietai vēl tālāk. T

 • Page 224 and 225:

  25] Es saku: „Tagad tu to nevari

 • Page 226 and 227:

  kopš trīsdesmit gadiem, cik ilgi

 • Page 228 and 229:

  186. farizeju nelabojami ļaunā st

 • Page 230 and 231:

  11] Viens grieķis jautā un saka:

 • Page 232 and 233:

  pergamenta rakstītu vēstuli, apg

 • Page 234 and 235:

  Manis. Un tad Es ar viņu runāšu.

 • Page 236 and 237:

  tāpat ir daudz un viņiem par maz

 • Page 238 and 239:

  vētras ārkārtējā apklusināša

 • Page 240 and 241:

  tabu un nu jau esi izdarījis vair

 • Page 242 and 243:

  apdzīvos kāds tavs pēcnācējs,

 • Page 244 and 245:

  labāku, nekā te ir citi cilvēki

 • Page 246 and 247:

  6] Tas, protams, ir ļoti viegli, k

 • Page 248 and 249:

  tad, visu kopā ņemot, ar to Es va

 • Page 250 and 251:

  mantojuma dēļ un ar ilgām gaidī

 • Page 252 and 253:

  1. Abi, un vēl daudzi citi, kas dz

 • Page 254 and 255:

  citādi visa zeme sagrūst gruvešo

 • Page 256 and 257:

  par tādu žēlastību jādara, lai

 • Page 258 and 259:

  cits, ka nastu nesēji dzīvnieki.

 • Page 260 and 261:

  5] Philopolds saka: “Kas tas par

 • Page 262 and 263:

  paraugs, pēc kura katram jāvadās

 • Page 264 and 265:

  jums, cik apzinīgi jūs to gribat

 • Page 266 and 267:

  mani un man līdzīgos pārpilnam p

 • Page 268 and 269:

  221. Par slinkuma ļaunumu un darb

 • Page 270 and 271:

  aga brāļus un māsas; nevajājiet

 • Page 272 and 273:

  11] Jo, ja caur vingrināšanos cil

 • Page 274 and 275:

  tad Es tev jautāju, kā tu šeit v

 • Page 276 and 277:

  jiem no pamatiem esat pelnījuši!

 • Page 278 and 279:

  turēt vērtīgu, cik man tā ir un

 • Page 280 and 281:

  kalnu grēdām ierīkot apkārtceļ

 • Page 282 and 283:

  1] Nu ātri tiek izvesta iepriekš

 • Page 284 and 285:

  dzumu zelta un sudraba. Viņiem bij

 • Page 286 and 287:

  vajag būt šī diženā vīra siev

 • Page 288 and 289:

  2] Viens farizejs, nāves bailes dr

 • Page 290 and 291:

  dziļāk spiedāmies arvien tālāk

 • Page 292 and 293:

  ku, dievišķā svētuma dēļ to p

 • Page 294 and 295:

  Saturs LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS

 • Page 296 and 297:

  37. Priestera dziedināšana no rī

 • Page 298 and 299:

  gudrais norādījums par paļāvīb

 • Page 300 and 301:

  Atgriešanās Nācaretē Marijas m

 • Page 302 and 303:

  pasauli caur trim Mēness gariem.

 • Page 304 and 305:

  195. Patīkams pārsteigums, izkāp

 • Page 306:

  239. Tiesas scēnas turpinājums. T