Views
7 months ago

Fachowy Instalator 2/2018

Od czego by tu zacząć? Nie wyrobię się! Za dużo wszystkiego na raz! Ile razy rozpoczynając dzień pracy kłębią nam się te myśli? I choć przed pierwszą kawą jeszcze wszystko wydaje się jak ona czarne, to mijające godziny układają rytm i pozwalają się toczyć sprawom, którym jesteśmy podporządkowani. To tak w duchu filozoficznym. A praktycznym? Trzeba się sprężyć i zrobić co należy! Czasem jednak warto przerwać tę rutynę i zmienić punkt widzenia. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłyby wakacje ale jeśli teraz nie możemy sobie na to pozwolić, to polecam przyjazd do Poznania na kwietniowe targi Instalacje. Organizatorzy wraz z zaprzyjaźnionymi hurtowniami pomogą się nam tam dostać wygodnymi autokarami, a na miejscu zapewnią dużą dawkę wrażeń. Zobaczymy nowości rynkowe, posłuchamy branżowych informacji i porównamy swoje umiejętności w Mistrzostwach Polski Instalatorów. W tych zawodach na pewno ktoś wygra samochód. Czy to nie kusząca propozycja oderwania się od codziennego rytmu? Do zobaczenia w Poznaniu! Miłej lektury życzy Redakcja

I. instalacje

I. instalacje Urządzenia przeciwzalewowe Do cofnięcia się ścieków w kierunku budynku dochodzi w efekcie niedrożności instalacji kanalizacyjnej łącznie z przykanalikami. Takie zjawisko występuje również w przypadku wzrostu poziomów ścieków w sieci kanalizacyjnej oraz gwałtownych opadów deszczu. Nie ma wątpliwości co do tego, że w budynkach spiętrzające się ścieki lub deszczówka mogą spowodować zniszczenia i straty, dlatego dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa zarówno instalacji, jak całego budynku konieczne są odpowiednio dobrane urządzenia przeciwzalewowe. Oprócz zabezpieczenia przed zalaniem, rozwiązania tego typu chronią dodatkowo, przed przedostawaniem się gryzoni do budynku przez instalację kanalizacyjną. Budowa typowej zasuwy burzowej nie jest skomplikowana. Dzięki swobodnie zawieszonej klapce zapewnia się swobodny przepływ ścieków w kierunku kanału. Z kolei podczas przepływu zwrotnego klapa zamyka przewód, a co za tym idzie, zapobiega się cofnięciu ścieków do pomieszczeń usytuowanych poniżej instalacji kanalizacyjnej. W zasuwach wielu producentów zastosowanie znajdują klapy wykonane ze stali nierdzewnej, a dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa można zastosować urządzenia z drugą klapą. Warto podkreślić, że ścieki mogą cofnąć się do budynku jeżeli wody opadowe np. z dachów czy tarasów są odprowadzane niewłaściwie do kanalizacji ogólnospławnej. Chodzi przede wszystkim o budynki położone na terenach płaskich, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia zalaniem podczas krótkich intensywnych opadów deszczu. W świetle przepisów Stosowanie urządzeń przeciwzalewowych w budynkach wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ważny jest tutaj § 124, który mówi, że […] instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach. Z kolei § 126 określa sposób odprowadzania wód opadowych. […] dachy i tarasy, a także zagłębienia przy ścianach zewnętrznych budynku powinny mieć odprowadzenie wody opadowej do wyodrębnionej kanalizacji Fot. KARMAT Fot. MARLEY Fot. 1. Zasuwy typu 0 są proste w budowie a ich zasada działania wykorzystuje luźno zawieszoną klapę zamykającą Fot. 2. Zasuwa burzowa DN 200 z zamkiem umożliwiającym trwałe zablokowanie klapy 32 Fachowy Instalator 2 2018

instalacje I. Fot. KESSEL Fot. KARMAT Fot. 3. Urządzenie przeciwzalewowe ze sterowaniem zewnętrznym Fot. 4. Urządzenia przeciwzalewowe typu 1 wyposażone są w mechanizm zapewniający automatyczne zamknięcie deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej, a w przypadku braku takiej możliwości – zgodnie z § 28 ust. 2, który stanowi, że […] w razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Norma 13564-1:2004 Wspomniany już § 124 rozporządzenia odwołuje się m.in. do normy 13564- 1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach – Część 1: Wymagania. Zgodnie z tym dokumentem wyróżnia się sześć rodzajów urządzeń przeciwzalewowych. Chodzi tutaj o urządzenia z tylko jednym samoczynnym mechanizmem zamykania do stosowania na przewodach poziomych (typ 0), urządzenia do stosowania na przewodach poziomych z jednym samoczynnym mechanizmem zamykania i jednym mechanizmem zamykania awaryjnego, które mogą być łączone (typ 1) oraz urządzenia do stosowania na przewodach poziomych z dwoma samoczynnymi mechanizmami zamykania i jednym zamykaniem awaryjnym - zamykanie awaryjne może być łączone z jednym z mechanizmów zamknięcia samoczynnego (typ 2). Oprócz tego wymienia się urządzenia przeznaczone do stosowania na przewodach poziomych z mechanizmem zamykania poruszanym za pomocą energii zewnętrznej (np. elektrycznej, pneumatycznej) oraz z mechanizmem zamykania awaryjnego, który działa niezależnie od zamknięcia samoczynnego (typ 3). Zgodnie z normą 13564-1:2004 wyróżnia się również urządzenia, które są montowane w kształtkach lub we wpustach podłogowych z jednym lub dwoma samoczynnymi mechanizmami zamykania i jednym mechanizmem zamykania awaryjnego, który może być łączony z zamykaniem samoczynnym (typ 4). Zastosowanie mogą znaleźć również wpusty podłogowe z jednym samoczynnym mechanizmem zamykania i mechanizmem zamykania awaryjnego (typ 5). Typ 0 Typ 0 obejmuje urządzenia przeciwzalewowe o konstrukcji przystosowanej do zabudowy w przewodach kanalizacyjnych poziomych. Ważny jest przy tym mechanizm automatycznego zamknięcia. Zasuwy typu 0 są proste w budowie a ich zasada działania wykorzystuje luźno zawieszoną klapę zamykającą. Swobodny przepływ ścieków odbywa się tylko w jednym kierunku natomiast w przypadku przepływu zwrotnego dochodzi do automatycznego blokowania ścieków za pomocą klapy. Jeżeli ścieki przepływają swobodnie to klapa unosi się do góry, natomiast wraz zaprzestaniem przepływu klapa opada. Konstrukcja elementu zamykającego bazuje na korpusie sztucera, znajdującego się komorze o kształcie poszerzanym. Od góry komory znajduje się pokrywa rewizyjna. Zdejmując pokrywę można przeprowadzić kontrolę stanu działania zasuwy i wyczyścić mechanizm. Zasuwy typu 0 bardzo często znajdują zastosowanie jako klapy montowane na końcach przewodów odpływowych. Typ 1 Do typu 1 zalicza się urządzenia przeciwzalewowe zabudowywane w przewodach poziomych. Ważny jest przy tym mechanizm zapewniający automatyczne zamknięcie. Oprócz tego konstrukcja urządzenia zawiera również mechanizm odpowiadający za awaryjne zamknięcie, natomiast oba te mechanizmy bardzo często łączy się ze sobą. Konstrukcje urządzeń tego typu mogą bazować na automatycznie działającej klapie wykonanej ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego. Ważna jest ręcznie uruchamiana dźwignia, która blokuje przelew w przypadku zablokowania awaryjnego. Dźwignia zamykając się swobodnie powoduje dociśnięcie klapy do gniazda. Z kolei jeżeli zawór nie ma zanieczyszczeń wewnętrznych to powinien zadziałać poprawnie. W niektórych urządzeniach dźwignię blokującą umieszcza się na zawiasie a po opuszczeniu Fachowy Instalator 2 2018 33

Fachowy Instalator 2018-3
Fachowy Instalator 6/2017
Fachowy Instalator 5/2016
Fachowy Instalator 1/2017
Fachowy Instalator 1/2016
Fachowy Instalator 6/2015
Fachowy Instalator 5/2018
Fachowy Instalator 4/2016
Fachowy Instalator 2/2016
Fachowy Instalator 4/2018
Fachowy Instalator 6/2014
Fachowy Instalator 4/2014
Fachowy Instalator 3/2017
Fachowy Instalator 3/2015
Fachowy Elektryk 2/2018
Fachowy Elektryk 1/2015
Fachowy Elektryk 5/2017
Fachowy Elektryk 3/2017
Fachowy Elektryk 3/2015
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 2018/4
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/2
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/6
Fachowy Instalator 3/2014
Fachowy Elektryk 1/2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2016
Fachowy Elektryk 4/2018