Views
4 months ago

Fachowy Instalator 2/2018

Od czego by tu zacząć? Nie wyrobię się! Za dużo wszystkiego na raz! Ile razy rozpoczynając dzień pracy kłębią nam się te myśli? I choć przed pierwszą kawą jeszcze wszystko wydaje się jak ona czarne, to mijające godziny układają rytm i pozwalają się toczyć sprawom, którym jesteśmy podporządkowani. To tak w duchu filozoficznym. A praktycznym? Trzeba się sprężyć i zrobić co należy! Czasem jednak warto przerwać tę rutynę i zmienić punkt widzenia. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłyby wakacje ale jeśli teraz nie możemy sobie na to pozwolić, to polecam przyjazd do Poznania na kwietniowe targi Instalacje. Organizatorzy wraz z zaprzyjaźnionymi hurtowniami pomogą się nam tam dostać wygodnymi autokarami, a na miejscu zapewnią dużą dawkę wrażeń. Zobaczymy nowości rynkowe, posłuchamy branżowych informacji i porównamy swoje umiejętności w Mistrzostwach Polski Instalatorów. W tych zawodach na pewno ktoś wygra samochód. Czy to nie kusząca propozycja oderwania się od codziennego rytmu? Do zobaczenia w Poznaniu! Miłej lektury życzy Redakcja

O. ogrzewanie

O. ogrzewanie Pojemnościowe podgrzewacze wody W podgrzewaczu pojemnościowym odpowiednia temperatura wody jest uzyskana w odpowiednio izolowanym zbiorniku. Podgrzewacze pojemnościowe są dostępne jako urządzenia ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Fot. 1. Pojemnościowy podgrzewacz wody stojący zabudowany pod zlewozmywakiem. Podgrzewacze o konstrukcji ciśnieniowej znajdują zastosowanie przede wszystkim w systemach centralnego zaopatrywania w c.w.u. Dzięki nim jest zapewniony stały dostęp wody o wymaganej temperaturze w każdym punkcie poboru. Modele bezciśnieniowe są instalowane powyżej punktu pobory wody. Pojemność podgrzewaczy zbiornikowych osiąga od 15 do ponad 200 l. Temperatura wody jest regulowana w zakresie 5–65ºC. W zależności pod potrzeb instalacyjnych montaż urządzenia może być pionowy lub poziomy. Oprócz pojemności zasobnika ważne jest zasilanie – jedno lub trójfazowe. Z kolei moc urządzenia zależy od pojemności zbiornika. Stąd też typowe urządzenia o pojemności 30–80 l osiągają moc 1,5 kW, natomiast wersje o pojemności od 100 do 150 l mają moc do 2 kW. Istotną rolę odgrywa czas podgrzewania wody, który najczęściej jest podawany w godzinach, przy Δ T=25°C i Δ T=50°C. Np. czas nagrzewania dla Δ T=25°C, przy podgrzewaczu o pojemności 80 l i mocy 1,5 kW wynosi 1,6 h. Z kolei czas nagrzewania modelu osiągającego moc 2 kW dla Δ T=50°C, przy pojemności 120 l to 3,6 h. Parametrem podgrzewaczy pojemnościowych jest dobowe zużycie energii na podtrzymaniu temperatury o wartości 65°C, które najczęściej podaje się w kWh/24h. Np. dla podgrzewacza o pojemności 80 l i mocy 1,5 kW, parametr ten może wynosić 0,75 kWh/24h. Podgrzewacz pojemnościowy określa również wymiar sondy, masa i wymiary. Z kolei zawór bezpieczeństwa, chroni urządzenie przy ciśnieniu przekraczającym 0,6 MPa. Fot. STIEBEL-ELTRON Wygodna obsługa Nowoczesne podgrzewacze pojemnościowe wyposaża się w elektroniczne systemy regulacyjne oraz wielofunkcyjne wyświetlacze LCD informujące o stanie pracy urządzenia. Tym sposobem użytkownicy mogą szybko odczytać informacje o parametrach podgrzewacza – zadana temperatura wody, wartość ograniczenia temperatury wody, wybrany tryb pracy, ilość pozostałej ciepłej wody 56 Fachowy Instalator 2 2018

ogrzewanie O. Fot. 2. Stojący pojemnościowy podgrzewacz wody. Fot. BUDERUS w przeliczeniu na litry. Wyświetlacz udostępnia również informację o ilości energii elektrycznej (w kWh) pobranej na potrzeby podgrzania i utrzymania temperatury. Przydatnym rozwiązaniem jest wskaźnik zakamienienia oraz informacje o błędach w pracy podgrzewaczy i zaleceniach serwisowych. Dla trwałości i niezawodności podgrzewaczy pojemnościowych Producenci podgrzewaczy wdrażają szereg rozwiązań zapewniających większą odporność na osadzający się kamień na dnie zbiornika. Powoduje on powstanie warstwy z niską przewodnością cieplną. Woda jest więc izolowana od energii, która ją podgrzewa zatem zdecydowanie zmniejsza się przepływ ciepła. Skutek takiego zjawiska to wzrost temperatury dna ale przy niższej temperaturze wody. Okres eksploatacji podgrzewacza jest krótszy a sprawność mniejsza. Wobec powyższego wiele podgrzewaczy pojemnościowych wyposaża się w systemy, które mają za zadanie zapobieganie odkładaniu się osadu w zasobniku. W takim rozwiązaniu woda wypływa przez specjalną dyszę na końcu rurki odpowiedzialnej za doprowadzanie wody na dno podgrzewacza. Strumień spiralny wypływający z dyszy ma dużą prędkość, z którą uderza w dno zbiornika, zatem osad jest silnie wzburzany. Efekt spiralny pozwala uzyskać lepsze mieszanie kolumny wody zapobiegając zjawisku jej uwarstwienia. Woda nie układa się zatem w warstwy z różną temperaturą w przypadku poboru niewielkiego poboru wody. Ciecz znajdująca się w górnej części zbiornika ma wyższą wartość temperatury – wszystkim tym niedogodnościom zapobiega zjawisko efektu spiralnego. Wyższy poziom trwałości podgrzewaczy pojemnościowych uzyskuje się dzięki naciąganiu płaszczy grzewczych epidianem (żywicą). Jak wiadomo jest to elastyczna, nie pękająca powłoka, która chroni przed korozją. Oprócz tego przydatnym rozwiązaniem są aktywne zabezpieczenia zasobnika przed korozją wykorzystujące anodę ochronną. Niektóre podgrzewacze oprócz anody mają dodatkowo izolowaną kryzę i rezystor pomiędzy kołnierzem Fot. ELEKTROMET Fot. 3. Wiszący pojemnościowy podgrzewacz wody. Fot. ELEKTROMET Fot. BUDERUS grzewczym, a zbiornikiem wewnętrznym. Z zewnątrz zbiorniki pokrywa się idealnie gładką emalią. W nowoczesnych podgrzewaczach stawia się na kształty pozwalające zamontować urządzenie na niewielkiej przestrzeni. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastosowanie centralnego zamocowania od przodu, odchylanej ramy, giętkich przewodów przyłączeniowych i zmniejszonych rozmiarów obudowy. Niektóre podgrzewacze pojemnościowe mają zaledwie 36 cm szerokości. Oszczędność energii W nowoczesnych pojemnościowych podgrzewaczach wody nie brakuje rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Stąd też przydatne będą układy sterujące eksploatacją w II taryfie ener- Fot. 4. Pojemnościowy podgrzewacz wody z wężownicą i izolacją termiczną. Fot. 5. Pojemnościowy podgrzewacz wody z wężownicą i izolacją termiczną. Fachowy Instalator 2 2018 57

Fachowy Instalator 2018-3
Fachowy Instalator 6/2017
Fachowy Instalator 1/2017
Fachowy Instalator 1/2016
Fachowy Instalator 5/2016
Fachowy Instalator 6/2015
Fachowy Instalator 4/2016
Fachowy Instalator 2/2016
Fachowy Instalator 6/2014
Fachowy Instalator 4/2014
Fachowy Elektryk 5/2017
Fachowy Instalator 3/2017
Fachowy Instalator 3/2015
Fachowy Elektryk 2/2018
Fachowy Elektryk 1/2015
Fachowy Elektryk 1/2016
Fachowy Elektryk 3/2015
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2009
Fachowy Elektryk 3/2017
Fachowy Instalator 3/2014
Fachowy Dekarz & Cieśla 2017/6
Fachowy Elektryk 2/2016
Fachowy Dekarz & Cieśla 1/2009
Fachowy Elektryk 2/2014
Fachowy Dekarz & Cieśla 4/2009
Fachowy Dekarz & Cieśla 2/2008
Fachowy Elektryk 6/2014