08.09.2018 Views

Alon BH September 2018

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר<br />

עלון בת חפר • גליון • 242 ספטמבר <strong>2018</strong><br />

צילום:‏ בועז לימן


מדורים:‏<br />

סיכום תקופה - דו״ח מועדות היישוב 6-25<br />

ספורט 26<br />

אירועי חודש ספטמבר 28<br />

הצופים והצופות 30<br />

דבר הרב 32<br />

תולעת ספרים ופינת המתכונים 33<br />

על כלבים ואנשים 34<br />

מערכת העלון:‏<br />

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏<br />

איילת יונגר,‏ יעל שביט,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏<br />

קרן ויצמן.‏<br />

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315<br />

עיצוב ועריכה גרפית:‏<br />

דינה זלוטניק 054-2153500<br />

דפוס:‏ רבגון<br />

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏<br />

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏<br />

עולש,‏ בארותיים.‏<br />

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net<br />

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896<br />

אתר:‏ www.bathefer.net<br />

צילום תמונת השער:‏ בועז לימן<br />

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או<br />

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏<br />

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR<br />

www.bathhefer.net.il<br />

2


גיורא שגב - מטפל בשיקום אורטופדי<br />

ייצור מדרסים<br />

בהתאמה אישית<br />

לפתרון בעיות אורטופדיות<br />

✓ תיקון היציבה ✓ טיפול בכאבי גב ורגליים<br />

✓ ליווי עד הקלה בכאב ✓ עשוי מחומרים איכותיים<br />

אפילציה<br />

20 שנות ניסיון<br />

שיטה יעילה לכל<br />

סוגי השיער<br />

100% הצלחה!!!‏<br />

פנינית קוסמטיקה<br />

✓ טיפולי פנים<br />

✓ הסרת שיער<br />

✓ איפור קבוע<br />

✓ אפילציה<br />

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937<br />

בית קמה 21, בת חפר<br />

www.sgvgiora.wix.com/giorasegev<br />

054-9415851<br />

בת חפר<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 3 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

סיכום ועדות כלליות<br />

דובר בת חפר<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•להוות ערוץ ההסברה הרשמי של הוועד המקומי מול הקהילה ומחוצה לה.‏<br />

‏•להגדיל החשיפה על הנעשה ביישוב בכל רבדיו.‏<br />

‏•להעלות המודעות שיש עם מי לדבר וסיוע ביצירת אקלים ציבורי חיובי.‏<br />

‏•לקדם תדמית ומיתוג היישוב למול התושבים ולמול אוכלוסיית ההרחבה העתידית.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

•9 חודשים בתפקיד.‏<br />

‏•כ-‏‎2000‎ חברים בפרופיל הדובר.‏<br />

‏•כ-‏‎700‎ עוקבים בדף היישוב;‏ כ-‏‎2,000‎ צפיות בממוצע לפרסום.‏<br />

‏•כ-‏‎90‎ פרסומים על אירועים ביישוב ‏)תרבות,‏ נוער,‏ ספורט,‏ חוגים ועוד(.‏<br />

‏•כ-‏‎75‎ עדכונים שוטפים לתושבים ‏)בטיחות,‏ ביטחון,‏ תשתיות,‏ עדכוני ועדות,‏ מנהליים ועוד(.‏<br />

•24 עדכונים עתיים לתושבים בסופי השבוע.‏<br />

•18 כתבות וקמפיינים ‏)תנועות הנוער,‏ שירותים חברתיים,‏ חינוך,‏ ביטחון,‏ הישגים ספורטיביים,‏ מוזה,‏ חדר<br />

הכושר,‏ בעלי מוגבלויות,‏ כלבים,‏ ריצה קהילתית,‏ סיירת הורים,‏ אירועי פורים ועוד(.‏<br />

•11 מסמכי היערכות היישוב ופרסומים – לחורף,‏ לחופשת הקיץ,‏ לחזרה ללימודים,‏ למרכז המסחרי,‏ תהליך<br />

המיחזור ופינוי הפסולת,‏ מפגעי הריח והזבובים,‏ גני המשחקים,‏ התחדשות בחינוך,‏ תשתיות ומענקים,‏ סיכום<br />

קדנציה ועד מקומי,‏ הרחבת בת חפר(.‏<br />

•9 פרסומים בעלון בת חפר על עיקרי העשייה ביישוב.‏<br />

‏•מענה שוטף לתושבים בפייסבוק,‏ במסנג'ר,‏ בדואר האלקטרוני,‏ בטלפון הפרטי ועוד(.‏<br />

אירוע משמעותי<br />

‏•מותה המצער בטרם עת של סתיו לוי ז"ל היה האירוע המשמעותי ביותר ונדרשתי אליו עם תחילת תפקידי.‏<br />

מדובר בניהול אינטנסיבי תקשורתי והסברתי במתכונת חירום,‏ במהלכו התוודעתי כמעט לכל בעלי<br />

התפקידים,‏ ראיתי את מסירותם ואני יודע שיש על מי לסמוך.‏ הלוואי ולא היינו נדרשים לכך.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•בתקופה החולפת המיקוד היה פנימה למול היישוב והתושבים וכך צריך להיות.‏ בהסתכלות עתידית הצופה<br />

אל פני ההרחבה נווסת חלק מהעשייה כלפי חוץ בכדי להשפיע על מיתוג היישוב ולסייע בהבאת אוכלוסייה<br />

איכותית להרחבה.‏<br />

‏•תקשורת ישירה מול התושבים – בשעה טובה התחדשנו במערכת הפצת מסרים ישירה לתושבים ‏)הודעה,‏<br />

דואר אלקטרוני ועוד(.‏ שימוש מושכל במערכת,‏ ייטיב משמעותית בשיקוף לתושבים על הנעשה ביישוב.‏ זו<br />

קפיצת מדרגה של ממש.‏<br />

בנימה אישית<br />

הדבר החשוב בעיניי הוא להמשיך ולשפר את האקלים היישובי,‏ לחזק את תחושת הגאווה,‏ השייכות והאמון<br />

של הקהילה ביישוב ובנושאי התפקידים ושיש עם מי לדבר!‏<br />

משה עמר<br />

דובר היישוב<br />

www.bathhefer.net.il<br />

4


טריפל<br />

פרסום עם נוכחות!‏<br />

✔ שילוט דיגיטלי<br />

✔ עלון בת חפר והסביבה<br />

✔ גוגל ופייסבוק<br />

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי<br />

האם ידעת שזו הוצאה מוכרת<br />

וחלק מהכסף חוזר ?<br />

אז למה לא לפרסם ?<br />

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 5 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

סיכום יו"ר ועד היישוב<br />

תושבים יקרים,‏<br />

איך שהזמן עובר לו ... לפני חמש שנים החלה בראשותי פעילות הועד לקדנציה<br />

הנוכחית שמסתיימת לה בעוד חודשיים מהיום.‏<br />

בחרנו לסכם את פעילות הועד בחמש השנים האחרונות כפי שתקראו בהמשך העלון.‏<br />

את הסיכום שלי רציתי להביא מהמקום האישי שלי ומהחוויה האישית שלי כיו"ר ועד<br />

בת חפר בחמש השנים האחרונות.‏<br />

כמי שכיהן טרם כניסתי לתפקיד כיו"ר ועדת תרבות ויו"ר ועדת קהילה במשך חמש<br />

שנים,‏ הייתה לי תכנית סדורה שבה האמירה ‏"בת חפר לוקחת אחריות"‏ על כלל תחומי<br />

החיים שלנו – היוותה מצפן אמיתי לעשייה בשנים אלו.‏<br />

ואכן מצפן זה היווה נקודת בסיס לכל תכנית עבודה שלי ושל הנהגת היישוב.‏ במהלך תקופה זו פעלנו הן בתחומים<br />

הברורים שבאחריות הועד המקומי מול המועצה האזורית והן על התחומים בהם המועצה ומשרדי הממשלה<br />

אמונים עליהם.‏<br />

וכך כבר בשנה הראשונה ביססנו מערך ארגוני סדור ומדיד לרווחת ואיכות חיי הקהילה המדהימה שלנו,‏ שכלל:‏<br />

הנגשה של הנהגת היישוב ומנהליו לתושבים.‏<br />

- הנגשת שירותי בסיס לתושבי היישוב בתחומי הקהילה,‏ המסחר והתשתיות.‏<br />

- רתימת השותפים שלנו לעשייה מבית ומחוץ.‏<br />

- ביסוס מקומנו כיישוב גדול במועצה האזורית שלנו והשפעה על התהליכים שנעשים בה בהקשרי היישוב<br />

ובהקשרי יישובי העמק המקסים שלנו.‏<br />

- חיבור מוסדות היישוב לעבודה מול מטרה אחת תוך מיקסום ואיגום משאבים לטובת הכלל.‏<br />

- חיבור כלל הקהלים השונים – חילוניים,‏ דתיים,‏ מסורתיים,‏ צעירים,‏ מתבגרים,‏ גימלאים ועוד מתוך ההבנה -<br />

שכולנו חולקים את אותו יישוב מדהים.‏<br />

- הבנה ודאגה לפרט כחלק בלתי נפרד ממכלול הפעילויות והעשייה הקהילתית.‏<br />

- התאמת היישוב בן העשרים ושניים לצרכים המשתנים בו.‏<br />

- והכי חשוב לאפשר לכל מי שיחפוץ לקחת חלק בתהליכי העשייה.‏<br />

ואכן לשמחתי 5 שנים עברו ואין ולו תחום חיים אחד ביישוב שהנהגות היישוב מובילות או תומכות ומלוות וזאת<br />

בשיתוף עשרות הרבות של הפעילים בכל התחומים.‏<br />

לא מעט שואלים אותי מה הדבר הכי משמעותי ברמה האישית שאתה יודע לסמן לעצמך בעשייה בחמש השנים<br />

האחרונות,‏ והתשובה שלי תמיד היא – סיפוק.‏ שיטת הניהול הדו-רובדי המאפשרת לנו התושבים לקחת אחריות<br />

ולהשפיע על חיינו.‏<br />

פעילות יו"ר ועד ביישוב מגוון ובסדר גודל כמו בת חפר,‏ הוא אתגר יום יומי המחייב השקעה רבה ולמידה מהירה<br />

של תחומים שהם לאו דווקא בתחומי העיסוק האישי שלנו,‏ ומצריך לפעול במספר חזיתות שונות תוך שמירה על<br />

עקביות לאורך כל הדרך ורתימהלתהליכים השונים את כלל השותפים מבית ומחוץ.‏<br />

בכדי להמחיש את היקפי העיסוק והממשקים,‏ הנה כמה נתונים:‏<br />

- 1320 בתי אב.‏<br />

- תקציבי ועד היישוב הישיר – כ-‏‎34‎ מיליון ₪ לחמש שנים.‏<br />

- תקציבי המרכז הקהילתי – כ-‏‎43‎ מיליון ₪ לחמש שנים.‏<br />

- תקציבי תמיכה וסיוע מועצה ומשרדי ממשלה – כ-‏‎18‎ מיליון ₪ לחמש שנים.‏<br />

- פעילויות ופרויקטים באמצעות המועצה – כ-‏‎12‎ מיליון ₪ בחמש שנים.‏<br />

- 11 חברי ועד.‏<br />

- 4 חברי מליאה.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

6


- 21 יו"רים בוועדות משנה הפועלות תחת הועד בכל תחומי החיים שלנו.‏<br />

- למעלה מ-‏‎300‎ פעילים בתחומים השונים.‏<br />

- למעלה מ-‏‎200‎ בני נוער הפועלים בהדרכה בתנועות הנוער השונות ביישוב.‏<br />

- והכי חשוב – 6000 התושבים שבחרו לחיות את חייהם ולגדל את ילדיהם ביישוב המדהים שלנו.‏<br />

לכל זאת ועוד הייתי נכון ואף שמחתי להירתם ולהביא מניסיוני ומניסיון חברי ההנהגה בכלל הרמות ובשיתוף<br />

עשרות התושבים הרבים שלוקחים חלק פעיל בעשייה.‏<br />

והנה ללא שום הכנה והתכוננות,‏ ובטח שלא כחלק מתכניות העבודה,‏ מצאנו את עצמנו לאחר שנה וחצי במהלך<br />

דרמטי ליישוב לאור החלטת מדינה – הרחבת בת חפר.‏ אני זוכר את שיחת הטלפון מרני אידן ראש המועצה<br />

כאילו התקיימה עכשיו,‏ המקום היה אמפי בת חפר כשעה לפני תחילת מופע,‏ רני התקשר ועדכן אותי בהחלטת<br />

הממשלה להרחיב את בת חפר בצורה שאינה תואמת את אופי היישוב,‏ ללא התייעצות וללא שיח מקדים<br />

עם המועצה והיישוב.‏ באותו הרגע הרגשתי את כובד המשקל של הבשורה על משמעויותיה,‏ הבנתי את גודל<br />

השעה ואת המשימה ‏'שנקרית במשמרת שלנו'‏ ובאותה נשימה הבנתי גם שקיבלנו הזדמנות יקרה מפז וכי אם<br />

הוחלט שמרחיבים את בת חפר,‏ היא תורחב כפי שאנחנו רוצים.‏ הבנתי שכל שעלינו לעשות הוא לפעול בתכנון,‏<br />

בחוכמה ובמקצועיות בכדי להפוך את החשש והקושי להזדמנות ולאתגר.‏ לשמחתי כמו במהלך כל החמש השנים<br />

האחרונות ידע רני להרגיע אותי ולהגיד כי הוא ייעשה הכל וללא פשרות ויפעל יחד איתנו יד ביד להביא את הדבר<br />

הטוב ביותר לבת חפר.‏<br />

מאותו הרגע השתנו התוכניות שלי הן האישיות והן היישוביות והתחלנו בחישוב מסלול מחדש לעבר ההרחבה<br />

ובמקביל התעקשות מתמדת על המשך פיתוח היישוב והקהילה בכל התחומים כפי שלא קרה שנים וזאת תודות<br />

לניהול עיקש ובלתי מתפשר של הנהגת היישוב כולה כולל חברי המליאה מטעמנו ובשיתוף ועבודה צמודה עם<br />

המועצה וראש המועצה בראשם,‏ ההליכה ביחד לאורך כל הדרך תוך קבלת סיוע מקצועי וליווי ברמה הגבוהה<br />

ביותר מטעמו אפשרה לנו להשיג הישגים רבים.‏<br />

כשאני מסתכל היום לאחור ורואה את ההישגים שהושגו עד עתה מול משרדי הממשלה השונים ואת התהליכים<br />

הארגוניים שאנו מבצעים לקראת ההרחבה על הצד הטוב ביותר וזאת בכלל התחומים - התשתיות,‏ השירות<br />

המוניציפאלי,‏ החינוך,‏ הביטחון והקהילה.‏ אני יכול לומר בפה מלא שיש לנו במה להתגאות.‏<br />

בנימה אישית<br />

בת חפר,‏ מבחינתי,‏ היא היישוב הקהילתי הטוב בישראל ומכילה בתוכה תושבים אכפתיים ואיכותיים שרוצים<br />

לשפר חייהם כל העת ולוקחים את חייהם בידם.‏ לאורך העשור האחרון פגשתי תושבים רבים ובכל מפגש הגם<br />

שנשא ביקורת יצאתי מחוזק,‏ לומד ומאותגר.‏<br />

המשך שגשוג היישוב,‏ העמידה באתגרי העתיד והקמת ההרחבה בצורה הטובה ביותר מתאפשרת בזכות אלה<br />

שפעלו ופועלים במסירות רבה ועל כך כולנו צריכים להודות – ראשית לחברי ועד היישוב שהאמינו בדרך ופעלו<br />

למימושה,‏ לחברי המליאה מטעמנו שכל אחד ואחת תרם מזמנו ומיכולותיו,‏ ליו"רי הוועדות שפועלים ללא הרף<br />

לשיפור איכות חיינו בשיתוף עשרות רבות של חברי הוועדות שלהם,‏ למנהלי היישוב והמרכז הקהילתי ועובדיהם<br />

המסורים שבשבילם זו לא רק עבודה אלא בית שני,‏ למנהלי בית הספר ‏'שדות'‏ בעבר ובהווה ולצוותי ההוראה<br />

והחינוך בגנים,‏ בבתי הספר ובחינוך הבלתי פורמאלי שעוסקים בחינוך מיטבי לילדינו.‏<br />

וכמובן לשותפים שלנו לדרך שפועלים איתנו,‏ מלווים מקצועית , מסייעים ומבצעים למנהלי האגפים<br />

והמחלקות במועצה ובראשם לראש המועצה רני אידן על הליכה משותפת לאורך התקופה תוך מתן במה<br />

ומקום לבקשות והרצונות שלנו כמו לניהול המשותף של הרחבת בת חפר הן מול משרדי הממשלה השונים<br />

והכנת כלל מערוכת המועצה לביצוע ההרחבה בפועל ולקליטת התושבים החדשים ."<br />

כל אלה,‏ יחד איתנו התושבים,‏ מהווים את הפאזל האיכותי של קהילת בת חפר.‏<br />

נדע תמיד – בת חפר היא של כולנו,‏ נשמור עליה ונפתח אותה ואת חיי הקהילה שבה.‏<br />

שלכם,‏<br />

אמזלג עדי – יו"ר ועד.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 7 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

סיכום יו"ר קהילת בת חפר<br />

בספטמבר 2017, לאחר 4 שנים כיו"ר הנהגת ההורים של בית ספר ‏'שדות',‏ החלפתי<br />

את עדי אמזלג שכיהן כיו"ר ועד וכיו"ר קהילה כאחד.‏ מטרת העל ששמתי לעצמי היתה<br />

להרחיב ולהעמיק את הפעילות הקהילתית בישוב.‏<br />

יעדים מרכזיים<br />

בניית קהילה תוססת ומגוונת המייצגת את פניה השונות של האוכלוסייה בישוב.‏<br />

פיתוח מערך פעילות התרבות והפנאי.‏<br />

הרחבת מעגל המשתתפים והמתנדבים בפעילות הקהילתית.‏<br />

חדשנות בתחומי התוכן ומתן מענה לצרכים החדשים והקיימים בישוב.‏<br />

קידום שותפות בין העוסקים בפעילויות הקהילה בתחומי החברה,‏ החינוך,‏ הספורט והתרבות.‏<br />

הרחבת הפעילות החינוכית של המרכז הקהילתי.‏<br />

יצירת מערך שירותים קהילתיים רחב ומסונף שייתן מענה לצרכי הישוב בעת ההרחבה ואחריה.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

הוספת נופך קהילתי באירועי התרבות והספורט – ירידים קהילתיים,‏ פעילויות פורים ועוד.‏<br />

הקמת ועדות חדשות ‏–'עכשיו באים',‏ גינה קהילתית,‏ ‏'כלבים וחתולים'‏ ומועדון חברים ‏'הבועה'‏ לגילאי +30.<br />

פתיחת מרכז קשר וגישור ביישוב במסגרת שיפור השירות לפרט ולמשפחה.‏<br />

החל תהליך של הקמת נציגי ועדי רחובות להתאמת צרכי הרחוב בשיתוף הנהלת היישוב.‏<br />

פתיחת מערכת חינוך מלידה ועד גיל שלוש לרווחת התושבים,‏ כחלק מלקיחת האחריות על תחום החינוך.‏<br />

מתן דגש לקשר ולחיבור בין הקהילה לבין הנהלת והנהגת ההורים של בי"ס שדות.‏<br />

העמקת הקשר עם תנועות הנוער השונות.‏<br />

חידוש פעילות סיירת ההורים היישובית.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

8


אירוע משמעותי<br />

חברי ועדת קהילה לוקחים חלק פעיל בוועדת ההיגוי של הרחבת הישוב במטרה לעצב את פניה של הקהילה<br />

המתחדשת.‏<br />

בנימה אישית<br />

הקדנציה הנוכחית הביאה לתנופה חדשה של עשייה קהילתית בבת חפר.‏<br />

השינויים הדמוגרפיים הבאים עלינו לטובה ייצרו קהילה חדשה,‏ שעלינו לדאוג לקשר ולחיבור מיטבי בין הקיים<br />

לחדש,‏ תוך התאמת הצרכים הנדרשים.‏ חיבור זה יתאפשר אם נשכיל לעבוד בשיתוף פעולה,‏ לעבות את מעגל<br />

הפעילים במסגרות השונות ולשמור על אוזן קשבת לתושבים,‏ רצונותיהם וצרכיהם.‏ האתגר אמנם גדול אולם<br />

בכוחות משותפים נוכל לעמוד בו בהצלחה.‏<br />

בהזדמנות זו ברצוני להודות לשותפים הרבים של הוועדה,‏ למנהל הישוב וצוות עובדיו,‏ למנהל המרכז הקהילתי,‏<br />

לוועד הישוב ולמועצה על עבודתם המסורה ובמיוחד למערך המתנדבים העושים תפקידם בהתנדבות מלאה<br />

ובתחושת שליחות.‏<br />

מערך השותפויות הוא המאפשר לנו לחלום ולהגשים את הפעילות הענפה והמגוונת.‏<br />

יפעת ברקת יו"ר קהילה<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 9 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

ועדת תרבות<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•ליצור תשתית לתכנית שנתית ורב שנתית של תרבות יישובית.‏<br />

‏•ליצור תשתית רחבה של מתנדבים מהיישוב שיובילו ויפיקו פרויקטים ואירועי תרבות.‏<br />

‏•לייצר אווירה קהילתית מבוססת אירועי תרבות ומשפחה.‏<br />

‏•להקים תשתית תרבותית איכותית וקהילתית למגוון תרבויות ולטווח גילאים רחב.‏<br />

‏•להגביר את תחושת הקהילתיות בקרב כלל תושבי היישוב ‏)תחושת הקיבוץ(‏ על ידי חיבור האנשים והשיח<br />

באמצעות מגוון רחב של אירועי תרבות קהילתיים.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

•5 אירועי אמפי ומקורוק.‏<br />

•8 מסיבות מבוגרים – סוף שנה,‏ חורף ‏)הפקה מדהימה(‏ ופורים ‏)שיא של כ-‏‎600‎ משתתפים(.‏<br />

•16 אירועי חגים – חנוכה,‏ שבועות,‏ טו באב,‏ יום האישה,‏ פורים ‏)האחרון עם תהלוכת עדלאידע והפנינג(‏ וימי<br />

עצמאות ‏)האחרון רב גילאי ומגוון(.‏<br />

•5 טקסי ימי זיכרון ושואה.‏<br />

•2 אירועי יום המעשים הטובים.‏<br />

•3 אירועי שבוע הספר.‏<br />

•5 סרט על הדשא.‏<br />

•2 בלוז לחופש הגדול.‏<br />

•2 הפנינג קיץ.‏<br />

‏•סטנדאפ אורנה בנאי ורמי ורד ‏)כ-‏‎500‎ משתתפים(.‏<br />

‏•הצגה מיכל הקטנה ‏)כ-‏‎500‎ משתתפים(.‏<br />

‏•תהלוכת עששיות יישובית בשיתוף הצופים.‏<br />

אירועים משמעותיים<br />

‏•חגיגות יום העצמאות 70 למדינה.‏<br />

‏•ערב משגע בניחוח יווני עם טריפונס – חיבור מוצלח עם הקהילה הדתית ביישוב שהוכיח כי אפשר לחבר בין<br />

קהלים.‏<br />

‏•סטנד אפ והופעת ילדים שנערכו לראשונה באולם הספורט שהוסב לרמת גימור של אולם תרבות ושילוב<br />

מכירה קהילתית של הנוער.‏<br />

‏•הקמת מועדון חברים ‏'הבועה'‏ שהפיח רוח חדשה בקרב שכבת גיל הביניים והגיל השלישי,‏ המקום מארח<br />

כ-‏‎200‎ איש בכל שבוע ועם מגוון רחב של הופעות ומסיבות.‏<br />

‏•יום המעשים הטובים במסגרתו נצבע יישוב בין לילה בבלונים.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•בניית תשתית תרבותית רב שנתית המבוססת על מעגל מתנדבים קבוע.‏<br />

‏•הגדלת תקציב התרבות על מנת לתת מענה מספק למגוון אירועי תרבות איכותיים.‏<br />

‏•בניית ועדת תרבות חדשה,‏ ביסוס מעמדה ויצירת הכשרות והדרכות לטובת המשך קיומה.‏<br />

‏•יצירת מנגנון מתנדבים מוכוון פרויקט בניצוח וניהול יו"ר תרבות.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

10


בנימה אישית<br />

יפית חנניה,‏ יו"ר תרבות בשלוש השנים הקודמות:‏<br />

‏•היה לי הכבוד להוביל אירועי תרבות רבים ומוצלחים תוך התגברות על אתגרים מורכבים בדרך בזכות מעגל<br />

פעילים נרחב,‏ פרגון מהוועד ובמיוחד קשב ותמיכה מיו"ר קהילה.‏<br />

‏•האמפי שלנו הפך שם דבר ואירח אמנים רבים ומשתתפים שהגיעו מכל קצוות הארץ שהובילו שהמאמץ<br />

היה שווה.‏ והכל במחירים אטרקטיביים ובסיוע פעילים רבים.‏<br />

‏•בזכות שיתוף פעולה רציף עם הנוער ראיתי מקרוב איזה נוער צומח כאן שלוקח חלק בנתינה לקהילה.‏<br />

‏•הפירגון החיזוק ואפילו ההערות וההארות הבונות היו לנו לעזר רב וללמידה מבורכת.‏ חוויתי רגעי קסם שלא<br />

אשכח לעולם.‏<br />

יניב פרי,‏ יו"ר תרבות בשנה האחרונה:‏<br />

‏•עם כניסתי לתפקיד עמד היה לנגד עיני יישוב גדול בעל פוטנציאל ענק של מתנדבים,‏ תשתיות,‏ תקציב ובעיקר<br />

גרעין מלוכד של אנשים הרוצים לשדרג את הווייתם ואיכות חייהם על בסיס זמנם האישי.‏<br />

‏•בתקופה קצרה אך גדושה באירועים קהילתיים נוכחתי לדעת שאכן כך הדבר.‏ ליישוב פוטנציאל עצום בכל<br />

הקשור לאווירה ולתרבות שתמשיך להתקיים ולפעום ולייצר תרבות איכותית,‏ מקרבת ומחברת בין האנשים<br />

בקהילה הקסומה הזאת.‏<br />

‏•היה לי העונג לקחת חלק וגם אמשיך להיות חלק ולתת מזמני למען הקהילה.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 11 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

תרבות תורנית ודת<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•בני מצווה – ליווי כ-‏‎80‎ נערים בכל שנה,‏ הכולל:‏ לימוד קטע לעליה לתורה,‏ הנחת תפילין ‏)ע"י הרב קרסיק<br />

לרוב(.‏ בימי שני או חמישי טקס הנחת תפילין ועלייה לתורה בבית הכנסת.‏ בימי שבת קריאת קטע בתורה אליו<br />

התכונן חתן הבר מצווה ולאחריו מקבל החתן סידור תפילה מהודר מתנת בית הכנסת.‏<br />

‏•טקס בנות מצווה – ליווי כ-‏‎30‎ נערות בסדנה בהובלת הרבנית שרהל'ה הכוללת לימוד ייעודי,‏ תפילה,‏ קידוש<br />

וסעודת שבת בשירה ודברי תורה מפי הרב קרסיק.‏ הנערות מקבלות כשי סידור וזוג פמוטים.‏<br />

‏•כ-‏ 10 הילולות של רבנים גדולים התקיימו ובהם הבבא סאלי,‏ רבי שמעון בר יוחאי,‏ רבי מאיר בעל הנס,‏ הרבי<br />

מליובאוויטש ועוד.‏ והכל בליווי סעודה,‏ שירה ודברי תורה.‏<br />

תכנים קבועים:‏<br />

‏•ראש חודש – ערב נשים הכולל הרצאה אקטואלית ע"י הרב קרסיק או מרצה אורח.‏<br />

‏•חנוכה – הדלקת נרות וחלוקת סופגניות בכל שמונת ימי החג לכלל היישוב ובנוסף סיור חנוכיות בירושלים.‏<br />

‏•פורים – מסיבת נשים באווירה דתית.‏<br />

‏•פסח – סדנת אפיית מצות בחצר בית הכנסת לילדי הישוב.‏<br />

‏•ל"ג בעומר – נסיעה להילולה הגדולה במירון.‏<br />

‏•חודש אב – ארגון טיול נשים לירושלים.‏<br />

‏•חודש אלול – ערב פיוטים עם אומן אורח או עם פייטן ולהקה.‏<br />

‏•חג סוכות – סדנת קישוט לסוכה לכל הילדים ונסיעה<br />

למערת המכפלה ‏)כשמתאפשר ביטחונית(‏<br />

והקפות שניות ברחבה הציבורית ובהשתתפות קהל רב<br />

מהיישוב והסביבה.‏<br />

‏•ארגון נסיעה לילית לקברי צדיקים.‏<br />

‏•סיוע שוטף מכל הלב לתושבים בכל עניין – ברית מילה,‏<br />

חנוכת בית,‏ בדיקת מזוזות ולצערנו גם במקרי מוות,‏<br />

מנין בבית האבלים ועוד.‏<br />

אירועים משמעותיים<br />

‏•השנה ביוזמת שירה קומונרית בני עקיבא התארחו לשבת<br />

עוצמתית בבתי משפחות בקהילה כ-‏‎50‎ ילדי ‏'קו לחיים'‏<br />

ומלוויהם.‏<br />

‏•בט"ו באב שנה שעברה התקיים מופע ענק ונפלא<br />

בהשתתפות טריפונס.‏ ארגון המופע היה בשיתוף ועדת<br />

תרבות ובהשתתפות קהל רב על כל גווניו.‏<br />

נושאים לקידום<br />

העלאת המודעות לאירועי התרבות התורנית בכל המדיות<br />

האפשריות והגעה לקהל נרחב ומגוון ככל האפשר.‏<br />

בנימה אישית<br />

תודה רבה לכל התומכים והעוזרים ובמיוחד לוועד הישוב,‏ למועצה הדתית,‏ לרב הישוב ולחברי ועד בית הכנסת<br />

וכן לשרהל'ה ולנלה.‏<br />

רוני לבאן יו"ר דת ותרבות תורנית<br />

www.bathhefer.net.il<br />

12


ועדת חינוך<br />

ועדת חינוך במתכונתה החדשה החלה לפעול במהלך אוקטובר 2017 בתחילת פעילותה נקבעו שני מסלולי<br />

עבודה – הראשון מסלול השוטף והשני הכנת הפרוגרמה החינוכית להרחבה.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

•5 מפגשי ועדה בנושא משמעויות ההרחבה.‏<br />

•3 מפגשים עם התושבים במתכונת ‏'ביקור בית',‏ כולל בראשות ראש המועצה.‏<br />

‏•מפגשים תכופים מול נציגי הוועד והמועצה.‏<br />

‏•בין יוזמי הסקר שבדק סטטיסטית את מצב הגידול הדמוגרפי,‏ בדגש על מספרי הילדים במצב הקיים והעתידי.‏<br />

הסקר היווה בסיס חשוב בקביעת המלצות הוועדה.‏<br />

‏•עיסוק בנושאים שוטפים – רישום גנים,‏ מעונות היום,‏ רישום לכיתה קטנה בתיכונים.‏<br />

בעלון הבא שיעסוק בהרחבה נפרסם המלצות הוועדה בנושאים – מעונות וגנים,‏ חינוך מיוחד,‏ בתי ספר יסודיים,‏<br />

תיכון וחטיבה על סוגיהם וכן תשתיות תומכות ומנהל החינוך ביישוב.‏<br />

בנימה אישית<br />

‏•לוועדת החינוך אין גוף ביצועי במערכת היישובית וכל העבודה נעשית מול גורמי מועצה בשיתוף עם קברניטי<br />

הישוב.‏<br />

‏•ראוי לציין עזרתה של הרבנית שרה קרסיק בתחומים הקשורים למגזר הדתי בבת חפר.‏<br />

‏•בכברת דרך שעברנו ועוד נעבור נמשיך להסדיר את תחומי האחריות של הוועדה.‏<br />

זה המקום להודות לחברי הוועדה כיום – ליאת כהן,‏ הדס נגר לוי,‏ מור מטק,‏ נירית עטיה,‏ משה עמר ואילן לויים<br />

שכל אחד בתחומו תורם רבות לפעילותה השוטפת של הוועדה.‏<br />

משה אוזן יו"ר ועדת חינוך<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 13 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•עידוד הספורט העממי.‏<br />

‏•הגדלת המשתתפים באירועי הספורט הקהילתיים.‏<br />

‏•הגברת המודעות והחשיבות לספורט.‏<br />

‏•קידום פרויקטים וחוגים ספורטיביים.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

•4 מרוצי בת חפר.‏<br />

•3 מרוצי אופניים.‏<br />

•12 טורנירים כדורגל לילדים א-ו.‏<br />

•8 טורנירים כדורגל לנוער.‏<br />

•2 טורנירים לכלל האוכלוסייה –<br />

מונדיאל ליגת אלופות ואפריקה.‏<br />

•3 טורנירים פינג פונג.‏<br />

•4 טורנירים כדורעף.‏<br />

•4 ריצות ניווט בת חפר.‏<br />

•6 טורנירים טניס שדה.‏<br />

•4 טורנירים כדורסל ‏"סטריט בול".‏<br />

ועדת ספורט<br />

אירועים משמעותיים בתפקידי<br />

‏•המרוץ המסורתי של בת חפר נתפס כאירוע בעל משמעות קהילתית ומשפחתית וככזה מקבץ אליו מגוון<br />

תושבים שרק חלקם עוסקים בספורט.‏<br />

‏•המונדיאל – הטורניר הגדול ביישוב,‏ אירוע צבעוני ומוסיקלי ובמיוחד טורניר אפריקה.‏<br />

‏•טורניר הנוער – גם הוא הפך לשמחתנו לאירוע מסורתי.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•בימים אלה קורמת עור וגידים ליגת קט-רגל למבוגרים שתיפרס על פני מספר חודשים עם מספר קבוצות<br />

קבועות שיתחרו ביניהן.‏<br />

‏•לוועדה יש צורך מרכזי בגיוס מתנדבים חדשים בכדי לקדם את תרבות הספורט והפרויקטים ביישוב.‏<br />

בנימה אישית<br />

בתפקידי כרכז ספורט מזה 21 שנים בתפקיד,‏ אני רואה בספורט חשיבות עליונה לבריאות ולשמחת התושבים.‏<br />

אמשיך לנסות ולהגיע לכמה שיותר תושבים מגיל 0 ועד 120 ולהנגיש את כל תחומי הספורט בכל דרך ובכל<br />

רמה שתתאים לתושב.‏<br />

זה המקום לומר תודה למירה גירון ששימשה כיו"ר ועדת ספורט תקופה ארוכה.‏<br />

מרסלו מכדר,‏ רכז הספורט<br />

www.bathhefer.net.il<br />

14


ועדת נוער<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•מיצוב מתחם הנוער כמרכז פעילות לכלל הנוער הן בעיניי היישוב והן בעיניי הנוער.‏<br />

‏•יצירת פעילות לכלל הנוער וחיזוק פעילות התנועות.‏<br />

‏•צוות תחום הנוער יהווה דמות מקצועית עבור הנוער,‏ מנהלי היישוב ועבור ההורים.‏<br />

‏•מיצוב בת חפר כמוקד פעילות משמעותי בעמק ובמועצה וכפועל יוצא העלאת הדימוי העצמי בעיניי<br />

הנוער ביישוב.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•פתיחת מתחם הנוער והפיכתו למתחם משותף לכל הנוער ביישוב תוך שמירה על כבוד הדדי בין התנועות.‏<br />

‏•פורימון נוער כפעילות משותפת של כל התנועות והיישוב כולו.‏<br />

‏•טיול שנת מצווה הורה וילד.‏<br />

‏•תכנון וביצוע פעילויות ממוקדות לנוער בערב יום העצמאות כחלק מצוות ההיגוי היישובי.‏<br />

‏•ערב מתגייסים לשכבת י"ב של כלל העמק הנערך מזה 3 שנים במתחם הנוער.‏<br />

‏•ליווי ועדת נוער על ידי מנהל מחלקת הנוער של המועצה.‏<br />

‏•שימור איכות פעילות סניף בני עקיבא על אף מיעוט הקהילה המסורתית דתית בישוב.‏<br />

אירועים משמעותיים<br />

‏•יצירת איזון ושיתופי פעולה בין התנועות בפעילויות במתחם.‏<br />

‏•איתנות תחום הנוער ביישוב וזאת בזכות – שימור מספר חניכים גבוה בתנועות למרות קיטון במספר<br />

בני הנוער בשכבה;‏ מתחם הנוער מהווה מוקד ברגעי משבר ובפעילויות שיא כאחד.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•איוש משרות באופן רציף של צוות תחום הנוער.‏<br />

‏•פעילות נוער כללית בדגש על הגעה לבני הנוער אשר אינם פעילים בתנועות הנוער.‏<br />

‏•גיבוש תכנית עבודה שנתית תוך הצבת יעדים המשקפים את רצון הנוער והוועדה,‏ שזהו אתגר קבוע<br />

ומורכב בפני עצמו.‏<br />

בנימה אישית<br />

זו זכות להשפיע על תחום כה משמעותי<br />

והאמון שניתן בנו איננו מובן מאליו.‏<br />

השתדלנו להעניק לתחום הנוער עוצמה<br />

מתוך עשייה,‏ מעורבות ונאמנות לתפקיד<br />

תוך העצמת תחושת השליחות בקרב בעלי<br />

התפקידים בתחום הנוער וחשיבותם ברורה<br />

לכל.‏ תחושת הסיפוק כיום אדירה ומקווים<br />

שהצלחנו לעמוד באתגרים שהוצבו בפנינו.‏<br />

זה המקום להודות לחברות הוועדה<br />

הפעלתניות קרן שושן ומיכל יהודאי.‏<br />

עדי בכור יו"ר נוער<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 15 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

ועדה מוניציפאלית<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•תחזוקת כל התשתיות היישוביות הקיימות ושל המבנים הציבוריים,‏ גני השעשועים,‏ תאורת רחובות,‏ כבישים<br />

ומדרכות.‏<br />

‏•הקמת תשתיות ומבנים חדשים.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•החלפת פנסי תאורת לד – 1.5 מליון ש״ח.‏<br />

‏•ניקוזים משמעותיים – 1.5 מליון ש״ח.‏<br />

‏•תיקון חומות גולן וגלעד – 300 אלף ש"ח.‏<br />

‏•פיתוח כבישים וגינון היקפי מרכז מסחרי – 1.1 מליון ש״ח ‏)לא מתקציב היישוב(.‏<br />

‏•מתחם צופים ונוער – 900 אלף ש"ח.‏<br />

‏•השתתפות בשיפוץ בית הכנסת והרחבתו – 200 אלף ש"ח.‏<br />

‏•הקמת מרכז המוסיקה – 200 אלף ש"ח.‏<br />

‏•שיפוץ משרדי הנהלת היישוב והמרכז הקהילתי – 35 אלף ש"ח.‏<br />

‏•רכישת מכונת טיאוט – 400 אלף ש"ח.‏<br />

‏•פרויקט הסדרי התנועה ‏)מעברי חציה,‏ תמרור(‏ – 100 אלף ש"ח.‏<br />

‏•מיספור בתים – 25 אלף ש"ח.‏<br />

‏•תאורת דרום פארק אגדשא )6( – 153 אלף ש"ח.‏<br />

‏•גידור אמפי – 40 אלף ש"ח.‏<br />

‏•שביל הליכה שדרות השומרון – 75 אלף ש"ח.‏<br />

‏•בניית גני משחקים ‏)אלה,‏ בארי,‏ גלבוע,‏ שצ"פ מרכזי(‏ – 200 אלף ש"ח.‏<br />

‏•מגרש סינטטי – 100 אלף ש"ח.‏<br />

‏•הקמת מערך כניסה חדש ליישוב – 150 אלף ש"ח.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•השלמת הצללה לכל מתקני המשחקים עוד<br />

השנה.‏<br />

‏•הסבת מגרש ההוקי למגרש כדורגל סינטטי.‏<br />

‏•הקמת בריכת שחיה.‏<br />

בנימה אישית<br />

חלקו הגדול של תקציב הוועדה מיועד<br />

לאחזקה מונעת ושיפוץ תשתיות הישוב ועדיין<br />

כמות הפיתוח בשנים האחרונות שידרגה את<br />

פני היישוב ולא היה כמותה מאז הקמתו.‏<br />

יש עוד מספר רב של פרויקטים המחכים<br />

לתקציב חלקם יתגשם הקרוב או כחלק מתהליך ההרחבה העתידי.‏<br />

כולנו מקווים כי העשייה הברוכה בישוב תימשך גם בשנים הבאות.‏<br />

אמנון גולדפדן יו"ר ועדה מוניציפאלית<br />

www.bathhefer.net.il<br />

16


ועדת הביטחון<br />

עיקרי העשייה )<strong>2018</strong>-2017(<br />

•8 – סיוע באבטחת אירועים בישוב.‏<br />

•16 – אימוני מטווח ותרגילים לכיתת הכוננות.‏<br />

•6 – ערבי צוות וגיבוש.‏<br />

•14 – חשיפת מסתננים ‏)שב"חים(‏ ללא אישור לישוב.‏<br />

•10 – תגובות להתראות בגדר.‏<br />

‏•בנוסף,‏ פעילות שוטפת:‏<br />

- 24/7 מתנדבי מד"א עוסקים בהצלת חיים – הדרכות,‏ הרצאות,‏ ערבי גיבוש,‏ פרויקטים של רווחה הכוללים<br />

צביעת בתים,‏ ליווי לבתי חולים ‏+השגחה,‏ תרומות בחגים ברשתות שיווק למען נזקקים,‏ מענה לכל שאלה ועוד.‏<br />

- סיור מתנדבי משא"ז בהובלתם של השוטר הקהילתי שלום נגר ותושבת היישוב הדסה ספרקס שמסייעת<br />

מקצועית גם לסיירת ההורים ביישוב.‏<br />

- פעילות הסברה לנוער בנושא סיכונים ומניעת אלכוהול.‏<br />

- סיוע מתמיד לכל האירועים הפלילים שמתרחשים בישוב.‏<br />

- סיוע בכלל הפעילויות השגרתיות בישוב ‏)פתיחת שנת לימודים,‏ אירועי תרבות ונוער ועוד(.‏<br />

- מפגשים חודשיים של ועדת ביטחון שעסקו בלמידה והפקת לקחים מאירועי ביטחון שונים בכדי להשתפר<br />

באופן מתמיד ושיטתי.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•חיזוק שיטתי באיכות כח האדם של צוות האבטחה.‏<br />

‏•הסדרת והרחבת פעילות מעגל המתנדבים של סיירת ההורים.‏<br />

בנימה אישית<br />

‏•ניתן לומר בפה מלא – כיתת הכוננות מוכנה וערוכה לכל תרחיש ופעילות לאורך השנים כולן.‏<br />

‏•ייחודיות מתנדבי כיתת הכוננות ומד"א היא שהם פעלו לא רק במישור המקצועי,‏ אלא גם במישור החברתי<br />

וכאן המקום לומר להם תודה.‏<br />

‏•מעבר לרוח ההתנדבותית,‏ בוצע שדרוג טכנולוגי משמעותי למערכות האבטחה בגדר המערכת ובשער הישוב.‏<br />

‏•כלל האירועים ביישוב טופלו ביעילות ובמהירות תודות לשיתוף פעולה מצד התושבים,‏ צוות האבטחה והמשטרה.‏<br />

אבי מלכה,‏ יו"ר ועדת ביטחון<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 17 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

ועדת ‏'עכשיו באים'‏<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•לקבל ליישוב משפחות חדשות בברכה ובחיבוק.‏<br />

‏•לסייען בהתאקלמות המשפחות – התמצאות כללית,‏ חיי הקהילה,‏ מקור מידע רלבנטי ‏)חינוך,‏ חוגים,‏<br />

מועצה,‏ ועד היישוב ועוד(.‏<br />

‏•לחבר התושבים החדשים להווי ולאופי הקהילתי של היישוב.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•במהלך השנה האחרונה נפגשנו עם עשרות משפחות מקסימות ואיכותיות שהגיעו ליישוב.‏<br />

‏•כל משפחה זוכה לביקור נציגי הוועדה המגיעים עם חיבוק וחיוך רחב,‏ עציץ פורח וצבעוני ועוגה ביתית.‏<br />

‏•כל משפחה מקבלת ערכת מידע הכוללת – חוברת פעילויות המרכז הקהילתי וחוגים,‏ מגנט תאריכי פינוי<br />

פסולת,‏ טלפונים חשובים של בעלי התפקידים ביישוב ועלון חודשי.‏ בנוסף,‏ מענה לכל שאלות המשפחות<br />

במהלך המפגש.‏<br />

נושאים לקידום<br />

הרחבת פעילות הוועדה ומעגל המתנדבים בה בכדי להמשיך ולשמש כתובת ברורה למשפחות הנקלטות<br />

ביישוב ובטח ככל שהרחבת היישוב תתקדם.‏<br />

בנימה אישית<br />

הביקורות הטובות והחיוך שאנו זוכים להם ממלא אותנו בתחושת סיפוק ומהווה תמריץ להמשך העשייה<br />

בקליטת המשפחות האיכותיות ובחיזוק תחושת השייכות לקהילה.‏<br />

מריסה גרינברג,‏ יו"ר ועדת ‏'עכשיו באים'‏<br />

ועדת גמלאים<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•מתן מענה מותאם תרבותי וחוויתי לגמלאי היישוב.‏<br />

‏•חיזוק הקשר עם גמלאים סיעודיים ומרותקי בית.‏<br />

‏•הרחבת פרסום הפעילויות והגדלת מספר הגמלאים בפעילות המועדון.‏<br />

‏•חיבור וקירוב הדור הצעיר ביישוב לגמלאים.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

•48 מפגשי העשרה,‏ בכל ערב ראשון,‏ מתוכם 24 הרצאות מגוונות.‏<br />

‏•קבלת שבת בימי שישי - קידוש,‏ פרשת השבוע וארוחה קלה.‏<br />

‏•ימי הולדת - בהובלת צוות ובנות מועדון ‏'בית עלמה'.‏<br />

‏•מפגשי מדריכי הצופים - אחת לחודש,‏ בנושאים אקטואליים,‏ השוואת ערכים וסיפורים אישיים.‏<br />

‏•יוגה כסאות - אחת לשבוע.‏<br />

•10 מפגשי ועדה - לתכנון וקביעת הפעילות השוטפת.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•התאמת התקציב השנתי לצרכים ולגיוון הפעילויות והרחבת הפעילויות התרבותיות מותאמת ומסובסדות.‏<br />

‏•השלמת עדכון סקר התושבים הגמלאים וצרכיהם.‏<br />

בנימה אישית<br />

‏•הוועדה מונה 5 פעילים הפועלים רבות תחת אילוצי גיל,‏ בריאות ועוד.‏<br />

‏•הרחבנו מעגל הגמלאים וגיוונו בפעילויות,‏ למרות מגבלות תקציב,‏ ולצערנו איבדנו גם חברים בשל עזיבת<br />

היישוב או בנסיבות מצערות.‏<br />

‏•אנחנו מקווים להגברת שיתוף הפעולה והנכונות של תושבינו הצעירים לתרום בהתנדבות לגימלאים.‏<br />

יהודית חבוט,‏ יו"ר ועדת גמלאים<br />

www.bathhefer.net.il<br />

18


עלון בת חפר<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•הצגת הלכי הרוח והתנהלות הישוב<br />

‏•לספר את סיפורם של התושבים<br />

‏•להאיר על האירועים המתרחשים ולהעניק מראה מדויקת למילים באמצעות תמונות.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•עוסקים בעלון – 7 חברי מערכת,‏ גרפיקאית,‏ צלם ואיש מכירות.‏<br />

•9 חודשים בתפקיד יו"ר.‏<br />

•12 חודשים חברת ועד.‏<br />

•24 עמודים לעלון ממוצע.‏<br />

•3000 עלונים להפצה בעמק ביישובים – בחן,‏ גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפרים,‏ עולש ובארותיים.‏<br />

•241 עלונים הופצו עד היום ‏)העלון הראשון הופץ ב-‏ באוגוסט 1998(.<br />

‏•מאות כתבות מקיפות על הישוב,‏ תושביו ותחומי העניין השונים.‏<br />

אירועים משמעותיים<br />

‏•הפצת גיליון עוצר הנשימה בנושא השיטפון שסיפר על 400 המשפחות שנפגעו ועל כוחה של הקהילה.‏<br />

‏•הפצת עלון ינואר – 2017 20 שנה לבת חפר,‏ עלון המספר את סיפור בת חפר מיום הקמתו,‏ ההיסטוריה<br />

והאנשים.‏ כל זה גורם לחיבור משמעותי למקום שבו אנו חיים.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•המשך מיקוד תכני העלון והתאמתו לקהלי היעד המגוונים ביישוב.‏<br />

‏•הרחבת הפצת העלון והנגשתו במדיות השונות.‏<br />

בנימה אישית<br />

כאשר נדרשתי לתפקיד חיפשתי דרך לקלוע לטעם<br />

התושבים על גווניהם השונים.‏ זו משימה המצריכה מחשבה,‏<br />

יצירתיות ועבודה רבה מלאת כוונה ולמידה לעומק.‏ בזכות<br />

חברי הוועדה שעובדים ימים כלילות אנחנו מנסים להשלים<br />

את המשימה חודש בחודשו.‏<br />

הוועדה שלנו פתוחה לפעילים,‏ כותבים ויוצרים המעוניינים<br />

לקחת חלק בתהליך זה.‏<br />

דפנה שחר יו"ר ועדת עלון<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 19 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

תקשוב בת חפר<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•לבנות ולתחזק את הכלים בהם ניתן להפיץ לתושבים את הנעשה בישוב.‏<br />

‏•לעזור בכל נושא מחשובי אשר ועדות הישוב נתקלות וצריכות עזרה.‏<br />

‏•להסדיר נושאי תקשורת בישוב באמצעות אימיילים ייעודיים.‏<br />

‏•שימור ידע והיסטוריה.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•אתר האינטרנט – האתר הראשוני נבנה בתחילת הקדנציה וכלל מידע רב על הישוב ופעילותו.‏<br />

לפני כשנה עבר האתר מתיחת פנים ושדרוג לשם התאמה לפורמט חדיש ותמיכה בטלפונים ניידים.‏<br />

http://www.bathefer.net<br />

‏•אפליקצית בת חפר המשמשת לשליחת הודעות הישוב והפעילות הקהילתית לתושבים.‏ מי שעוד לא הוריד<br />

את האפליקציה – http://www.bathefer.net/?page_id=8952<br />

‏•סקר תושבים ממוחשב – הסקר נבנה בשיתוף פעולה עם ועדת תקשורת כדי לאסוף את הנתונים של<br />

התושבים ולשמחתינו רוב התושבים מילאו את הסקר הממוחשב.‏<br />

‏•נבנה כלי לשליחת הודעות לתושבים בטלפון או באימייל לפי נתוני הסקר.‏ מי שלא מילא עדיין:‏<br />

http://questionnaire-bh.informi.info במידה ופרטי הבית קיימים,‏ יש לפנות למזכירות הישוב<br />

על מנת לשנותם.‏<br />

‏•בתחילת הקדנציה הוסדר אימייל לכל בעל תפקיד או ועדה בישוב תחת bathefer.net לטובת אפשרות<br />

יצירת קשר רשמית מול בעל התפקיד וכן לטובת שימור ידע בעת החלפת בעלי תפקידים או לשם שימור<br />

ידע ארגוני כללי כגון יומנים משותפים סיכומי ישיבות ומסמכים.‏<br />

‏•שדרוג טכנולוגיית המערכות ביישוב:‏<br />

- מערכת הכניסה האוטומטית ליישוב.‏<br />

- מערכת מיחשוב לכל מערכות ההשקיה.‏<br />

- מערכת gis לניהול שכבות תשתיות על גבי מפה עדכנית של היישוב.‏<br />

- מערכת קשר חדשה לצוות האבטחה וכיתת הכוננות.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•הרחבת יכולות אתר הישוב בעיקר בנושא הסליקה.‏<br />

‏•אפליקציית בת חפר – הרחבת תפוצתה ועיגון האירועים בתוכה.‏<br />

‏•מיסוד תהליך עדכון שיטתי לאתר היישוב.‏<br />

בנימה אישית<br />

שדרוג המערכות הטכנולוגיות לצד מסד הנתונים העדכני של היישוב מאפשר ארגון המידע ויכולת שליטה על<br />

הנעשה ביישוב.‏<br />

נשמח לשמוע תגובות של התושבים על הנעשה ועל מה שעוד צריך לעשות.‏<br />

צחי גת ואיתי בארי<br />

www.bathhefer.net.il<br />

20


חזות היישוב<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•טיפוח ופיתוח ניקיון ונראות היישוב ומוסדותיו.‏<br />

‏•שותפות בפרויקטים יישוביים.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•פרויקטים גינון – בפארק 6 ובשצ"פ המרכזי,‏ מרכז המוסיקה,‏ באמפי,‏ ביציאה מדוחל לגדר המערכת,‏ ברחבי<br />

המרכז המסחרי.‏<br />

‏•הקמה מחדש של גינון ואחזקה ברחובות – בקעות,‏ בארי,‏ בית זית,‏ גולן,‏ גלבוע,‏ חבצלת,‏ חלמונית,‏ חמציץ.‏<br />

‏•שדרוג הרחובות – אשל,‏ אלה,‏ בצת,‏ ברקן,‏ בית ניר,‏ בית השיטה,‏ בית קמה,‏ גמלא,‏ גלעד,‏ דיה,‏ חצב,‏ חיטה.‏<br />

‏•אחזקת מוסדות החינוך ביישוב בהיבטי גינון וניקיון.‏<br />

‏•טיפול אינטנסיבי בכל הדקלים של היישוב כנגד חדקונית וגיזומם השוטף.‏<br />

אירועים משמעותיים<br />

‏•קהילת בת חפר יוצרת פארק קהילתי – בשנים האחרונות יצרנו יחד פארק קהילתי אגדשא )6( ובו<br />

המשפחות נטעו יחדיו עצים חדשים במספר אירועים שונים ומרגשים.‏ היישוב השקיע במדשאות חדשות<br />

וככה צמח לו פארק ירוק ויפה.‏<br />

‏•הקמת פארק עם דשא,‏ עצים וגן משחקים במרחב המערבי של רחובות אלה ואשל.‏<br />

‏•הקמת גינה קהילתית בפארק אגדשא.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•החלפת מערכות ההשקיה בכל היישוב.‏<br />

‏•מימוש תפיסת אחזקת רחוב חדשה – יותר חניות ושטחי נוי תוך ייעול אחזקתם.‏<br />

בנימה אישית<br />

היישוב השקיע מאמץ רב בשדרוג הרחובות ואחזקתם.‏ המהלך כולל שינוי בסוגי הצמחייה ברחובות והקמת<br />

שטחי נוי ללא השקיה וזאת תוך התחשבות ככל הניתן בצרכי התושבים ברחובות השונים.‏<br />

מוזמנים ליצור קשר בכל יוזמה לטיפוח ופיתוח היישוב.‏<br />

ענבל סימונס יו"ר ועדת חזות היישוב<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 21 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

ועדה לענייני כלבים<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•הקמת גינת כלבים.‏<br />

‏•העלאת המודעות לטיפול בכלב והאחריות הנובעת מלהיות בעלים של כלב.‏<br />

עיקריי העשייה<br />

‏•ליווי הקמת גינת הכלבים משלב התכנון ועד הקמתה.‏<br />

‏•דאגה לאחזקת הגינה וטיפוחה באופן שיטתי בכדי לשמור על רמת תברואה גבוהה.‏<br />

‏•ייזום ותמיכה בפעילויות בנושא תקשורת טובה עם הכלב וחיזוק האחריות האישית לכלב ולסביבה.‏<br />

‏•כ-‏‎60‎ ילדים השתתפו בקורסי אילוף בסיסיים להכרת הכלב,‏ שפתו וחשיבות האילוף.‏<br />

‏•מופע פריזבי בגינת הכלבים עם טובי המאלפים בארץ שמטרתו חיזוק חשיבות המשחק עם הכלב הן<br />

מההיבט הפיזיולוגי והן מהיבט פיתוח הקשר.‏<br />

‏•תקשורת עם התושבים במדיות השונות.‏<br />

‏•הגדלת כמות הפחים ושקיות האיסוף לצרכים ברחבי היישוב.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•חיזוק ההסברה והפעילויות בנושא האחריות האישית של בעלי הכלבים באיסוף הצרכים ושחרור הכלבים<br />

באזורים המיועדים לכך.‏<br />

‏•המשך פעילויות בגינה בנושאי משחק,‏ תזונה,‏ בריאות ועוד ‏)מעוניינים?‏ מוזמנים ליצור קשר(‏<br />

‏•מיסוד ‏'נאמני גינה'‏ לאחזקתה וטיפוחה שתמשיך לשמש מקום מפגש כייפי ובטוח לכולם.‏<br />

‏•הקמת שתי גינות קטנות נוספות בקצוות היישוב.‏<br />

בנימה אישית<br />

‏•מאז נפתחה הגינה היא שוקקת חיים ומהווה מקום מפגש לכלבים ולאנשים מהיישוב מכל הגילאים ואף<br />

משמשת כמוקד נוסף לפעילויות קהילתיות.‏<br />

‏•תודה לבעלי התפקידים ביישוב ולמתנדבים שנרתמו להצלחת היוזמה.‏<br />

‏•המעוניינים לקחת חלק פעיל בוועדה ואף לעמוד בראשה מוזמנים ליצור קשר.‏<br />

נורית שמידוב-ששון,‏ יו"ר ועדה לענייני כלבים<br />

www.bathhefer.net.il<br />

22


ועדה לענייני חתולים<br />

יעדים מרכזיים<br />

‏•מניעת התרבות נוספת של חתולי הרחוב ביישוב.‏<br />

‏•דאגה לתנאי מחייה נאותים לחתולים הקיימים.‏<br />

‏•העלאת המודעות לתחום החתולים.‏<br />

עיקרי העשייה:‏<br />

‏•לכידה מבוקרת של עשרות חתולי רחוב ביישוב,‏ עיקור,‏ סירוס וסימון באמצעות קיטום קצה האוזן והשבתם<br />

לאיזור לכידתם.‏<br />

‏•האכלת חתולים בפינות האכלה קבועות ברחבי היישוב ע"י מתנדבים באופן יום יומי.‏<br />

‏•הצבת דגם ראשון של מתקן האכלה מקורה באיזור הספריה המותאם לצרכי החתולים והנראות הסביבתית.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•הרחבת מבצעי העיקור והסירוס במטרה לשמור על אוכלוסייה קבועה ובריאה של חתולי רחוב.‏<br />

‏•הקמת כ-‏‎35‎ פינות האכלה ברחבי היישוב.‏<br />

‏•הקמת מאגר מתנדבים לפעילויות הוועדה והאכלת החתולים.‏<br />

‏•פעולות הסברה ‏)וטרינרים,‏ עמותות בע"ח ועוד(‏<br />

‏•לעידוד ולטיפוח הקשר בין אנשים לבעלי חיים ולמניעת מקרי התעללות בבעלי חיים.‏<br />

בנימה אישית<br />

אנחנו קבוצה חדשה יחסית של תושבי בת חפר שהחלה לפעול לרווחת החתולים ביישוב.‏ משרד החקלאות ממליץ<br />

על עיקורים והאכלה קבועה של חתולים במזון יבש.‏ חתולים מעוקרים,‏ מסורסים ושבעים הם מדבירים מוכשרים<br />

שמנקים את סביבתנו הקרובה מעכברים ומרמשים,‏ והם יודעים להוקיר תודה ולהחזיר אהבה לאלה שדואגים להם.‏<br />

ברצוננו להודות לעמרי צליל מנהל היישוב שתמיד עושה כל שביכולתו לסייע,‏ לרויטל הווטרינרית שמבצעת<br />

את העיקורים והסירוסים,‏ לדורון בירמן מ"וויילד פט ‏"שמזה שנים עוזר בתרומת מזון יבש ולקבוצת המתנדבים<br />

היקרים שמקפידים להאכיל חתולים באופן קבוע.‏ אנחנו זקוקים לעוד רבים כמוכם כדי לומר שביישוב שלנו כל<br />

החתולים שבעים ובריאים.‏<br />

למידע נוסף,‏ לדיווח על חתולים בסביבתכם שטרם סורסו ועוקרו או לשאלות בנושא,‏ ניתן למצוא אותנו בפייסבוק:‏<br />

חתולי בת חפר.‏<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 23 <strong>2018</strong>


סיכום תקופה<br />

איכות הסביבה<br />

יעדים מרכזיים<br />

איכות הסביבה הוא תחום עיסוק הנוגע ליחסי הגומלין בין האדם לבין סביבתו הטבעית או זו שנוצרה על ידיו.‏<br />

ולכן,‏ אנו מנסים להעלות את המודעות והמעורבות של התושבים לסביבה שלנו – בת חפר..‏<br />

כל זאת תוך שיפור וייעול תהליכי הסביבה,‏ ביניהם:‏ ניקיון היישוב,‏ פינוי הפסולת לסוגיה,‏ מחזור ושימוש חוזר<br />

ושיפור סביבת ביתנו.‏<br />

עיקרי העשייה<br />

‏•בשנה האחרונה הקמנו 18 מרכזי מחזור במטרה לאפשר גמישות הפינוי בכל עת מחד ולאפשר שמירת<br />

רחובותינו נקיים מאידך:‏<br />

- 12 מרכזים לכל סוגי המחזור ‏)בקבוקים,‏ קרטונים,‏ ניירות,‏ זכוכיות ועוד(‏<br />

- 6 מרכזי איסוף גזם וגושית ברחבי היישוב ‏)אנו עדיין משקיעים מאמץ בשדרוג מרכזים אלו ושמירה על ניקיונם(‏<br />

- פיזור כ-‏‎100‎ מלכודות לטיפול במטרד הזבובים וריסוס שיטתי בהיקף היישוב.‏<br />

- החלפת פחים מ-‏‎240‎ ל-‏‎360‎ לחלק גדול מתושבי היישוב.‏<br />

אירוע משמעותי<br />

תכנון ויישום תכנית מחזור ופינוי פסולת לסוגיה שתחסוך בעלויות של כ-‏‎20%‎‏.‏<br />

התכנית יושמה לאחר תהליך לימוד שארך למעלה מחצי שנה וכלל – הפקת לקחים מיישובים קהילתיים<br />

הדומים לנו ואפיון פעולות תושבי היישוב בנושא זה.‏<br />

נושאים לקידום<br />

‏•קידום שדרוג מת״ש יד-חנה.‏<br />

‏•שיתוף פעולה עם המנהל האזרחי למול המפגעים מהצד של הרשות הפלסטינית<br />

‏•המשך החלפת הפחים הירוקים לתושבים ‏)שבורים או הגדלתם(‏<br />

בנימה אישית<br />

אנו מאמינים שהתהליכים שמוסדו בתקופה האחרונה יוטמעו בצורה מיטבית,‏ כמובן בשיתוף פעולה מלא<br />

שלכם – התושבים.‏<br />

אנו נמשיך לשמור על המענה המהיר לבעיות חריגות של תושבים בתיאום מול הנהלת היישוב.‏<br />

בשנים האחרונות הוועדה פעלה במעיין מתכונת חירום ועסקה בנושאים נקודתיים כעזרה להנהלת היישוב.‏<br />

מתוך ראיית חשיבות הנושא,‏ וועדה זו מעוניינת לחזור לפעול במתכונת מלאה ולהרחיב שירותיה.‏<br />

אנו מזמינים את התושבים שנושא הסביבה קרוב<br />

ויקר לליבם להצטרף לוועדה ולקחת חלק פעיל<br />

בשיפור הסביבה שלנו,‏ הלא היא בת חפר – הבית<br />

שלנו.‏<br />

ארז ברקאי<br />

בשם וועד בת חפר<br />

יו"ר הוועדה להגנת הסביבה ‏)במיל'(‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

24


עלון בת חפר | ספטמבר 25 <strong>2018</strong>


אני רוצה לספר לכם,‏ שבבת-חפר יש קבוצה של ברברים!‏ אתם<br />

ודאי חושבים,‏ שאני מדברת על חבורת חוליגנים שמשחיתים<br />

רכוש ציבורי ועסוקים בואנדליזם.‏ אז,‏ זהו שלא!‏ ה"ברברים"‏ הוא<br />

השם של קבוצת הבייסבול ‏)כדור בסיס(‏ של בת-חפר.‏ כן כן,‏ אם<br />

לא ידעתם,‏ בבת-חפר יש כבר שלוש שנים קבוצת בייסבול.‏ בקבוצה<br />

מתאמנים ומשחקים ילדים בכיתות ג'-ו'.‏ הקים אותה יהודה רוזנטל,‏<br />

תושב היישוב.‏ יהודה הגיע לבת-חפר עם אשתו רינת וארבעת ילדיהם<br />

לפני חמש שנים.‏ הוא עובד לפרנסתו כמדריך ירי וקרב-מגע בביה"ס<br />

להכשרת מאבטחים.‏<br />

אם כך,‏ מה לו ולבייסבול?‏ כדי לענות על שאלה זו,‏ צריך ללכת אחורה<br />

בזמן,‏ אל ימי ילדותו...‏<br />

יהודה נולד בארה"ב ובגיל שנתיים עלה עם הוריו ואחותו לארץ.‏ הם<br />

התמקמו בקיבוץ גליל-ים וחיו בו עד שיהודה היה בן 10, ואז חזרו<br />

לארה"ב.‏ כשהיה בן 9 ‏)ממש לפני שחזרו לארה"ב(‏ הקים יהודה<br />

קבוצת בייסבול לילדי הקיבוץ.‏ הוא המשיך לשחק בייסבול בארה"ב<br />

עד שחזר לארץ כדי להתגייס לצה"ל,‏ ונשאר כאן מאז.‏<br />

בניגוד לארה"ב,‏ שבה משחק הבייסבול מאוד פופולרי,‏ כאן בישראל<br />

הוא פחות מוכר ורק בשנים האחרונות התחיל להתפתח.‏ יהודה מאוד<br />

רצה,‏ שילדיו יחוו כמוהו את משחק הבייסבול.‏ אז הוא החליט להקים<br />

קבוצה עבורם.‏ כי הרי,‏ בייסבול הוא משחק קבוצתי.‏ וכך,‏ לפני שלוש<br />

שנים קמה קבוצת ‏"הברברים",‏ בה מתאמנים לא רק בניו של יהודה,‏<br />

אלא עוד ילדים מקסימים מבת-חפר,‏ שנהנים ממשחק מיוחד במינו.‏<br />

ספורט<br />

‏"יהודה והברברים"‏ | קרן ויצמן<br />

בייסבול הוא משחק,‏ שטומן בחובו הרבה מאוד מיומנויות להתמודדות<br />

בחיים.‏ זהו משחק,‏ שדורש הבנה של טקטיקה מסובכת,‏ התמודדות<br />

עם לחץ,‏ התמדה,‏ ריכוז,‏ שיתוף פעולה והתמודדות עם פעולות טכניות<br />

קשות.‏ במהלך המשחק,‏ כל שחקן מגיע בתורו לחבוט בכדור,‏ ואז<br />

הוא מתמודד מול כולם עם הצלחה או כישלון,‏ גם קבוצתי וגם אישי.‏<br />

כישורי החיים הללו,‏ הם ערך מוסף ‏)אך חשוב מאין כמוהו(,‏ לכישורים<br />

הפיזיים אותם מרוויחים שחקני הבייסבול – קואורדינציה,‏ שיפור קשר<br />

עין-יד,‏ זריזות,‏ ראייה מרחבית ושיפור הכושר הגופני.‏<br />

אם ילדיכם,‏ עדיין לא התחברו לשום ענף ספורט,‏ אני ממליצה לכם<br />

באופן אישי לרשום אותם לחוג בייסבול.‏ בני הצעיר הצטרף בשנה<br />

שעברה ופשוט ‏"התמכר".‏ יהודה מצליח להלהיב את הילדים ואף<br />

לרתום את ההורים.‏ בסוף העונה האחרונה,‏ הוא אירגן משחק של<br />

ההורים נגד הילדים וזאת הייתה חוויה מקסימה.‏ היו כמה אימהות<br />

ואבות,‏ ששיחקו ממש ברצינות ולאבא אחד אפילו נמתח איזה שריר...‏<br />

חוץ מהיותו מאמן בייסבול נלהב,‏ יהודה הוא גם מאייר מוכשר ואיש<br />

בעל דמיון עשיר.‏ האיש הוא רב-פעלים ובין שלל עיסוקיו,‏ הוא מצא<br />

גם זמן לכתוב ולאייר ספר ילדים,‏ שיצא לאור בחודש שעבר.‏<br />

את ההמלצה עליו תוכלו לקרוא בפינתי הקבועה בעלון – ‏"פינתה<br />

של תולעת הספרים".‏ אני מאמינה,‏ שבזכות הספר,‏ ‏"הברברים"‏ של<br />

יהודה יזכו להיות גם קוראים נלהבים.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

26


עלון בת חפר | ספטמבר 27 <strong>2018</strong>


אירועי חודש ספטמבר<br />

מהנעשה במועדון +60<br />

יאורה גור-אריה<br />

ספורט ספורט<br />

טורניר כדורסל משפחות<br />

STREETBALL<br />

3 מול 3<br />

יום שבת | 15.9<br />

כיתות א׳-ג׳ - בשעה 9:00<br />

כיתות ד׳-ו׳ - בשעה 11:00<br />

קבוצה בין 3-5 שחקנים<br />

ובעלות של 25 ש"ח לקבוצה<br />

הרשמה עד לתאריך 13.9<br />

במרכז הקהילתי 09-8781090<br />

בחסות:‏<br />

ניווט בת חפר ה-‏‎8‎<br />

יום שישי | 21.9<br />

בין השעות 16:00-18:00<br />

מסלול תחרותי ומסלול עממי של 3 ק"מ<br />

עלות לתושבי בת חפר וחברי איגוד הניווט:‏<br />

20 ש"ח למפה<br />

אורחים חיצוניים:‏ 40 ש"ח למפה<br />

לאפרוחים ותנועת הצופים:‏ מפות בחינם<br />

לפרטים והרשמה:‏<br />

מרכז הקהילתי 09-8781090<br />

ניתן להרשם גם באתר בת חפר.‏<br />

בחסות:‏<br />

ספטמבר<br />

חודש אוגוסט,‏ חם,‏ מזיעים ועסוקים לרוב עם הנכדים שעוד מעט<br />

חוזרים ללימודים,‏ אך במועדון לא פסקה הפעילות.‏ היה חודש מעניין<br />

מלא בפעילות מהנה.‏<br />

שמענו הרצאה מעניינת מפי שרית דיין על ‏"גמישות ונוקשות<br />

פסיכולוגית",‏ בה למדנו כיצד יוצרים ‏"פעולה מחייבת"‏ כדי שנהייה<br />

עסוקים ומלאי עניין,‏ ע"י חיזוקים עצמיים בדרך למימוש המטרה וכל<br />

המשתמע מכך.‏ הרבה חומר למחשבה...‏<br />

הייתה פעילות עליזה ושמחה שעיסוקה היה ‏"נוסטלגיה"‏ ע"י ‏"תמונות<br />

נישואין".‏ פעילות שהנחתה חברתנו דליה סמואל.‏<br />

כמו כן,‏ שותפנו ב"מסע"‏ של יפית חנניה ‏)מבת חפר(,‏ לאפריקה<br />

ובסיפור התנדבותה בבית יתומים.‏ דרכה חווינו חוויה של עולם רחוק<br />

ובלתי מוכר.‏ ועל כך,‏ תודה גדולה.‏<br />

ברצונינו לבקש,‏ אם ישנם עוד אנשים שנסעו למסעות בעולמות<br />

רחוקים,‏ נשמח שישתפו אותנו בסיפוריהם.‏<br />

סוף חופש נעים מכולנו.‏ עכשיו מתכוננים ל"חגים"‏ שיבואו עלינו לטובה.‏<br />

ימי ראשון<br />

להלן רשימת פעילויות המועדון<br />

בחודשים ספטמבר-אוקטובר:‏<br />

הרמת כוסית לראש-השנה<br />

19.00 2.9.18 והרצאתו של אייל מזרחי<br />

‏"שואת יהדות צפון אפריקה".‏<br />

משחק בקלפים טיפוליים<br />

19.00 16.9.18 ‏"שבועות ונדרים".‏<br />

הנחיה:‏ חברת המועדון - יהודית חבוט.‏<br />

תקווה – מספרת סיפורים.‏<br />

19.00 7.10.18 משחקת ושרה.‏<br />

19.00 14.10.18 ערב חברתי.‏ פעילות חופשית.‏<br />

הרצאה:‏ ‏"פרשיות מודיעין עלומות"‏ -<br />

19.00 21.10.18 עזרא איציק – איש קהילת המודיעין לשעבר.‏<br />

19.00 28.10.18 ערב חברתי – פעילות חופשית.‏<br />

ימי שני 10.00 יוגה למבוגרים.‏<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

‏)בחודש החגים לא תהייה פעילות(‏<br />

יום ג'‏ 23.10.18 טיול לגליל המערבי לנרשמים מראש.‏<br />

יום ג׳ 30.10.18 בחירות למועצה האזורית.‏<br />

משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

16.00 ימי חמישי ‏)בחודש החגים לא תהייה פעילות(‏<br />

קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏<br />

17.00 ימי שישי ‏)בשעון החורף יעבור לשעה 16.00(<br />

בחודש אוקטובר תתחדש הפעילות עם ה"צופים",‏ פרטים בהמשך.‏<br />

שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל העמק.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

28


יש מוזה באויר<br />

מוזה בת חפר בחגיגות העשור<br />

לאחר המופעים המסכמים עשור של עשייה בבית הספר מוזה ,<br />

הרשו לנו קצת לספר קצת על מה היה לנו עד כה ומה יהיה ...<br />

‏•מקום ראשון בארץ בתחרוות הארצית - DWC והזמנה לתחרות הגביע העולמי בברלין וברצלונה!!!‏<br />

‏•להקות היפ-הופ תחרותיות החל מכיתה ג'‏<br />

‏•שבעה מורים להיפ-הופ:‏ אופק שובל,‏ דין פרטוש,‏ אלה שרעבי,‏ ימית סימן טוב,‏ אור אביגד,‏<br />

רפאל בנימין,‏ שי סולסי וניקול ווליצקי.‏<br />

‏•פופינג,‏ לוקינג,‏ דאנסהול,‏ וויקינג,‏ ליידי סטייל,‏ פרייסטייל,‏ טוורק,‏ האוס.‏<br />

‏•מורים לרפרטואר מודרני מהמובילים בארץ<br />

‏•שיעורי אקרודאנס ונבחרת ברמה גבוהה מאוד עם יוליה גרדשניק.‏<br />

‏•שיעורי בלט קלאסי ופוינט ברמה גבוהה מאוד.‏<br />

‏•מחזות זמר עם ליסל בק - להרגיש בשיעור שלה ממש כמו בחו"ל.‏<br />

וההיי לייט חדש במוזה!‏<br />

‏"חופשי חודשי"-‏ מוזה !!! V.I.P<br />

מסלול שמאפשר לרקדנים לרקוד בכל סגנון בלי לעשות חשבון<br />

הבטיחו את מקומכם והצטרפו למשפחת מוזה<br />

לפרטים ניתן להתקשר לשירה 052-4616669- ו/או אורית - 052-4593954<br />

מאחלות לכל הרקדנים ומשפחותיהם שנה טובה ומאושרת<br />

עלון בת חפר | ספטמבר 29 <strong>2018</strong>


הצופים והצופות<br />

תנועת המד"צים הפעילה השנה לראשונה את הקייצת - 5 ימים של<br />

פעילות שיא לילדים בחודש אוגוסט.‏ איזה כיף היה!‏ החניכים והמדריכים<br />

נהנו מפעילות קבוצתית במתחם הנוער,‏ נסיעה לפארק טרמפולינות,‏<br />

מופע להטוטנות,‏ הפנינג מתנפחים ועוד.‏ מחכים לראות אתכם בפעילות<br />

מד"צקידס!‏<br />

חניכי תנועת המד"צים יצאו בחודש אוגוסט לקורס המסכם של תהליך<br />

ההכשרה להדרכה וקיבלו את תעודות המדריך שלהם!‏ היו 5 ימים<br />

מעולים ומעשירים.‏<br />

צוות ההדרכה המעולה הזה כבר מחכה לפתוח את שנת הפעילות<br />

החדשה עם החניכים במד"צ-קידס!‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

30


עלון בת חפר | ספטמבר 31 <strong>2018</strong>


דבר תורה מאת הרב קרסיק<br />

א'בתשרי הוא ה"ראש"‏ של השנה.‏ כשם שהראש מעניק חיּות<br />

לכל הגוף ומפעיל את כל איבריו,‏ כך בראש-השנה נקבע כל<br />

מה שיקרה במשך השנה הבאה עלינו לטובה.‏<br />

שמו של היום הזה מבטא את מהותו – ראש-השנה.‏ א'‏ בתשרי אינו<br />

היום הראשון של השנה בלבד,‏ אלא הוא ה"ראש"‏ שלה.‏ לכן זה יום<br />

הדין,‏ ואנו מרבים בו בתפילה ובאמירת תהילים.‏<br />

אם יש פגם ביד או ברגל,‏ זו פגיעה נקודתית,‏ שאינה משפיעה בהכרח<br />

על כל הגוף.‏ אולם אם חלילה נפגע הראש – זו פגיעה בכל הגוף.‏ כל<br />

יום מימות השנה אנו צריכים לנצל כראוי,‏ אבל אם חלילה לא ניצלנו<br />

יום אחד כהלכה,‏ זו פגיעה נקודתית באותו יום.‏ אם חלילה ייפגע<br />

ה"ראש"‏ של השנה,‏ הדבר ישפיע על כל השנה כולה.‏ מעניין להשוות<br />

ראש בריא,‏ שנה בריאה<br />

בין ההתייחסות של עם-ישראל ושל אומות-העולם לתחילת שנה<br />

חדשה.‏ יהודים מכינים עצמם לקראת ראש-השנה על-ידי הכנות<br />

נפשיות מרובות,‏ ובהגיע היום הזה אופפת אותם תחושת יראה<br />

וכובד-ראש.‏ לעומת זה,‏ אצל אומות-העולם נפתחת השנה החדשה<br />

בחינגה של שיכרון-חושים.‏ הפי-ניו-ייר.‏ אם תרצו,‏ יש כאן תמצית<br />

הגישה היהודית לחיי האדם ולתפקידו עלי-אדמות.‏ יהודי יודע שיש<br />

תכלית ומטרה לחייו בעולם הזה.‏ הוא מאמין שיש מי שלפניו עליו<br />

לתת דין-וחשבון על מעשיו.‏ בהתקרב ראש-השנה עוברים בו רעד<br />

וחרדה:‏ מה קורה אצלי?‏ היכן אני עומד בביצוע שליחותי בעולם?‏<br />

הוא עושה את חשבון-נפשו ומחליט להשתפר.‏ ללמוד יותר תורה,‏<br />

להתפלל בכוונה יתרה,‏ לתת יותר צדקה,‏ לעשות יותר מעשים טובים.‏<br />

רק אז הוא מעז לבוא,‏ בהכנעה ובלב חרד,‏ לבקש מהקב"ה עוד שנה.‏<br />

סיפר יהודי חסיד שישב בכלא הסובייטי בעוון לימוד התורה ‏)בימי<br />

השלטון הקומוניסטי(,‏ שבשבתו בכלא הסובייטי מצא עצמו מתבונן<br />

בעכביש שטווה את קוריו בפינת החדר.‏ הוא הבחין כי לאחר שהעכביש<br />

מסיים את טוויית הרשת,‏ הוא עומד בפינה וממתין בסבלנות לזבוב<br />

שיילכד בה.‏ כאשר הזבוב נלכד ומנסה להיחלץ מהרשת,‏ עדיין העכביש<br />

עומד על עומדו ואינו זז.‏ הוא מחכה שהזבוב יתייאש ויחדל מלפרפר,‏<br />

ואז הוא עט עליו וטורף אותו.‏<br />

כחסיד,‏ האמון על דברי הבעל-שם-טוב,‏ שכל דבר שיהודי רואה או<br />

שומע יש בו הוראה בעבודת הבורא,‏ חשב החסיד שיש כאן לקח<br />

גדול לאדם:‏ ה"עכביש"‏ נמשל ליצר-הרע,‏ הטווה את קוריו ומנסה<br />

להפילנו בפח.‏ לעיתים הוא מצליח בכך,‏ והאדם מועד ונכשל.‏ אולם<br />

כל עוד אין האדם מתייאש והוא לפחות מנסה ‏"לפרפר",‏ יש לו סיכוי<br />

להיחלץ מהמלכודת.‏ אם חלילה הוא משלים עם המצב וחדל מלנסות<br />

להשתחרר,‏ או-אז הוא נופל כפרי בשל לזרועות היצר.‏<br />

לא להתייאש אפשר לתקן<br />

מלבד זאת,‏ כל ניסיון נוסף מגדיל את סיכויינו להצליח.‏ רבים ניסו<br />

למצוא עבודה ונדחו.‏ מי שיתייאש,‏ אכן יישאר מובטל לנצח,‏ אך מי<br />

שינסה שוב ושוב,‏ גדולים סיכוייו שיגיע למקום הנכון ולאדם הנכון<br />

וימצא עבודה.‏ גם בחיי הרוח מילת-המפתח היא – לא להתייאש,‏<br />

לנסות שוב ושוב.‏ אולי דווקא השנה נצליח לטלטל את עצמנו ולחולל<br />

שינוי חיובי בחיינו.‏<br />

הדבר החשוב ביותר הוא לא להיות שבעי-רצון מעצמנו.‏ תכונת<br />

‏"השמח בחלקו"‏ היא נפלאה בכל הקשור לעולם החומר.‏ ככל שאדם<br />

שמח יותר במה שיש לו ואינו שואף לאגור עוד כסף ונכסים - כן גדל<br />

אושרו.‏ זה גם העושר האמיתי ‏)"איזהו עשיר?‏ השמח בחלקו"(.‏ אך בכל<br />

הקשור לנכסים רוחניים - תורה,‏ מעשים טובים,‏ מידות טובות - כאן<br />

תכונת ‏"השמח בחלקו"‏ היא תכונה גרועה מאוד.‏ בעולם הרוח,‏ העדר<br />

שביעות-רצון ושאפתנות מתמדת - הן התכונות הנכונות והראויות.‏<br />

בלעדיהן האדם קופא על שמריו,‏ אינו מתקדם,‏ וממילא נגרמת נסיגה.‏<br />

ימים אלו,‏ שאנו מתכוננים ליום הקדוש,‏ יום-הכיפורים.‏ אמורים לעורר<br />

את ליבנו,‏ לבחון את אורחותינו,‏ לגרום לנו לקבל החלטות טובות,‏<br />

להשתנות,‏ לתקן.‏ אבל אז חולפת בנו המחשבה:‏ הלוא גם אשתקד<br />

ניסינו להשתנות,‏ והרבה לא נשתנה.‏ רק מעטים מצליחים באמת<br />

לחולל שינוי מהותי בחייהם.‏ רובנו ממשיכים במתכונת חיינו וחוזרים<br />

על אותן משובות.‏<br />

בנקודה זו חשוב לזכור את משל העכביש.‏ עצם ה"פרפור",‏ אי-‏<br />

ההשלמה עם המצב,‏ הניסיון להיחלץ – הוא חבל ההצלה שלנו.‏ גם<br />

אם לא נצליח להגשים את כל ההחלטות הטובות,‏ עצם השאיפה<br />

להשתנות משאירה אותנו על-פני המים.‏ היא מוכיחה שעדיין<br />

נותרה בנו רוח-חיים של מאבק ושל ניסיון להיחלץ מקורי ההרגלים<br />

והחסרונות.‏<br />

את הביטוי ‏"אצלי הכול בסדר",‏ יש למחוק ממערכת המושגים של<br />

יהודי.‏ אין דבר מסוכן יותר בעולם הרוח משביעות-רצון עצמית.‏ זה<br />

המתכון הבטוח להתנוונות רוחנית ולאובדן היוזמה והחיות.‏ התורה<br />

מציבה לפנינו רף גבוה כל-כך של שאיפות ויעדים,‏ שלעולם לא נוכל<br />

להיות מרוצים.‏ ככל שאנחנו מתקדמים בחיי הרוח,‏ אנחנו אמורים<br />

להבין ולהרגיש עד כמה אנחנו רחוקים מן השלמות ומהזדככות<br />

רוחנית אמיתית.‏<br />

הימים האלה הם הזמן המתאים ביותר לתקן ולשנות.‏ על הימים<br />

האלה נאמר ‏"דרשו ה'‏ בהימצאו,‏ קראוהו בהיותו קרוב".‏ הקב"ה קרוב<br />

אלינו עכשיו יותר מבכל זמן אחר.‏ הוא נותן לנו את הכוחות להחליט<br />

החלטות טובות,‏ להתחזק בלימוד התורה,‏ בתפילה,‏ בקיום המצוות,‏<br />

במידות טובות.‏ והוא גם נותן לנו את כל הברכות לשנה טובה ומתוקה.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

32


פינת המתכונים<br />

תולעת ספרים<br />

קרן ויצמן<br />

קרן וייצמן<br />

עוגת דבש שתמיד מצליחה<br />

1 כוס קמח רגיל<br />

1 כוס קמח תופח<br />

1 כפית אבקת סודה לשתייה<br />

חצי כפית קינמון טחון<br />

רבע כפית תבלין ציפורן טחון<br />

1 כוס סוכר<br />

1 כוס אגוזי מלך קצוצים<br />

1 כוס דבש<br />

1 כוס תה<br />

2 ביצים<br />

3/4 כוס שמן ‏)שלושת רבעי(‏<br />

1 תפוח עץ ירוק מגורר<br />

‎1.1‎לערבב במיקסר את כל החומרים הרטובים.‏<br />

‎2.2‎להוסיף בהדרגה תוך כדי עירבוב את החומרים<br />

היבשים.‏<br />

‎3.3‎להמשיך לערבב עד שנוצרת עיסה אחידה.‏<br />

‎4.4‎לשפוך לתבנית מלבנית בינונית או לשתי תבניות<br />

אינגליש קייק.‏<br />

‎5.5‎לאפות בחום של 180 מעלות למשך 35 דקות.‏<br />

‎6.6‎לבדוק ע"י נעיצת קיסם.‏<br />

אם יוצא יבש - העוגה מוכנה.‏<br />

שנה טובה ומתוקה!‏<br />

החודש אני מלאת גאווה להמליץ על ספר ילדים,‏<br />

שכתב ואייר תושב בת-חפר - יהודה רוזנטל.‏<br />

בין שלל עיסוקיו,‏ יהודה מצא זמן ‏)בעיקר בלילות(‏<br />

לכתוב ולאייר את הספר ‏"אין מפלצות בעולם"‏<br />

שיצא לאור בחודש שעבר.‏<br />

הספר מגולל את הרפתקאותיה של חבורת ילדים,‏<br />

שחיה במושב בדרום הארץ.‏ מנהיג החבורה וגיבור<br />

הספר הוא עומרי.‏ ילד חכם ונבון,‏ בעל דמיון מפותח,‏ חוש טכני גבוה,‏<br />

ידיים טובות ולב רגיש ורחב.‏ בזכות תכונות אלו,‏ חברים טובים והרבה<br />

תושיה,‏ הוא מתגבר על ‏"הביריונים"‏ של המושב שמציקים לו ולחבריו.‏<br />

‏"בדרום הארץ,‏ בין קוצים ורקטות,‏ חיים גיבורים.‏ לא כאלה עם שרירים<br />

וגלימות,‏ אלא אחרים בעלי כוחות נסתרים,‏ ביניהם עומרי גילי ונינה.‏<br />

בקיץ אחד בלתי-נשכח,‏ עושים השלושה את הבלתי-אפשרי."‏<br />

אז אם אתם רוצים לגלות מה קרה לעומרי באותו קיץ בלתי נשכח,‏<br />

אני ממליצה לכם לקרוא את הספר ולהנות מעלילה סוחפת,‏ מלאת<br />

הרפתקאות וכמה ‏"שיעורים לחיים".‏ ובצירוף של איורים יפיפיים ההנאה<br />

מובטחת.‏<br />

וכמובן,‏ כאשר יום הכיפורים בפתח,‏ אני חייבת להמליץ כאן על ספרים<br />

למבוגרים.‏ והפעם המלצה על שני ספרים של אותה סופרת.‏<br />

הראשון,‏ שהפך לרב-מכר ועל פי עלילתו יצרו סרט נפלא,‏ מאוד נאמן<br />

למקור.‏ והשני,‏ שרכשתי השנה בשבוע הספר העברי.‏<br />

את הספר ‏"לאכול,‏ להתפלל,‏ לאהוב"‏ מאת<br />

הסופרת אליזבת גילברט,‏ קראתי בשקיקה<br />

לפני כמה שנים.‏ גיבורת הספר היא עיתונאית,‏<br />

שמאסה בקצב החיים המטורף ובאמצע<br />

חייה החליטה לעזוב הכל ולצאת ל"מסע".‏<br />

המסע נפתח ב"מסלול"‏ קולינרי באיטליה,‏<br />

ממשיך ב"צעידה"‏ רוחנית במזרח הרחוק ועובר<br />

לשבילי הלב וההתאהבות.‏ העלילה סוחפת<br />

ומלאה בתיאורים מרהיבים של מאכלים,‏ נופים ואנשים.‏<br />

ממליצה קודם לקרוא ואח"כ גם לצפות בסרט – שניהם נפלאים.‏<br />

הספר השני מאת אליזבת גילברט נקרא ‏"חותמם<br />

של הדברים כולם".‏ זהו רומן היסטורי,‏ המתרחש<br />

בקצב מסחרר על פני הגלובוס כולו – מלונדון אל<br />

פרו אל פילדלפיה אל טהיטי ואל אמסטרדם,‏<br />

ומעבר להן.‏ גיבורת הספר היא אלמה ויטאקר,‏<br />

בוטנאית מחוננת,‏ בת לחוקר כריזמטי שהפך<br />

לגבר העשיר ביותר בפילדלפיה של המאה ה-‏‎19‎‏.‏<br />

אלמה יוצאת למסע חיפוש נועז בתקופה שבה<br />

כל ההנחות המוקדמות לגבי מדע,‏ דת ומעמד מתנפצות אל סלע<br />

רעיונות חדשים ומסוכנים...‏<br />

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏<br />

33<br />

עלון בת חפר | ספטמבר <strong>2018</strong>


במושב בורגתא שוכנת כלבייה יוצאת<br />

דופן בה כלבים שננטשו על ידי בעליהם<br />

ומחפשים בית זוכים ליחס חם ולטיפול מסור<br />

ולעיתים גם לשיקום ממצב של מחלה או<br />

התעללות.‏ ליאורה פרץ,‏ פעילה לזכויות בעלי<br />

חיים,‏ הקימה את הכלבייה לפני שנה ומנהלת<br />

אותה כשהיא נעזרת בבני נוער ומתנדבים<br />

בוגרים,‏ חלקם מגיעים גם מבת חפר.‏<br />

ליאורה פרץ החלה להתנדב בעמותות<br />

להצלת כלבים בתל אביב כבר בשנת 2011<br />

ולאחר מכן בעמותות נוספות.‏ תחילה שילבה<br />

את ההתנדבות עם כלבים יחד עם קריירה<br />

כמנהלת פרוייקטים בתחום הבנייה אך משנת<br />

2013 החליטה להתפטר ולהקדיש את כל<br />

זמנה לטובת הכלבים.‏ לפני כשנה עברה לעמק<br />

חפר ושיפצה בהשקעה עצמית כלבייה ישנה<br />

לה נתנה את השם האופטימי ‏"כלבי החופש".‏<br />

‏"רציתי לדאוג לכך שהכלבים ישהו באווירה<br />

כפרית ויזכו לאיכות חיים טובה,‏ עד כמה<br />

שהדבר מתאפשר,"‏ היא מספרת.‏ אכן<br />

הכלבייה ששוכנת בלב שדה וכוללת כלובים<br />

גדולים וחצר פנימית ובה דשא מעניקה<br />

לכלבים סביבה.‏<br />

לדבריה,‏ כיום כל תירוץ כשר על מנת לנטוש<br />

את כלב המשפחה למשל גירושין,‏ מעבר דירה<br />

וגם חוסר תיאום בציפיות – המשפחה מאמצת<br />

גור שגדל להיות כלב גדול יותר שדורש טיפול.‏<br />

הכלבים מגיעים לכלבייה מכל רחבי הארץ<br />

ולחלקם סיפורי שיקום קורעי לב.‏<br />

סקובי למשל,‏ כלב קטן ומלא שמחת חיים<br />

ננטש בתחנת הרכבת של חדרה לאחר שעבר<br />

התעללות שגרמה למחלת עור בשם דמודקס<br />

להתפרץ.‏ לאחר טיפול אינטנסיבי ומסור<br />

בכלבייה אין זכר למחלה והפרווה שלו מבריקה<br />

על כלבים ואנשים<br />

נשמה של כלב | סימה בורקובסקי<br />

ושחורה.‏ כלב אחר,‏ שלג,‏ הובא לכלבייה לאחר<br />

שבעליו נטשו אותו כיוון שעבר תאונה.‏ יש לו<br />

פרווה בצבע דבש ועיניו מבקשות רק דבר<br />

אחד ‏"תאהבו אותי".‏<br />

אסיה,‏ כלבה בגודל בינוני בעלת פרווה בהירה<br />

הגיעה כל הדרך מרהט לאחר שסבלה מכוויה<br />

בשטח נרחב מעורה.‏ לאחר שיקום גם הפרווה<br />

שלה מבריקה ונעימה והיא מבקשת רק<br />

חיבוקים וליטופים.‏<br />

כלב נוסף בעל סיפור מיוחד הוא שוקו,‏ כלב<br />

פינצ'ר בן שבע,‏ עיוור ופיסח בעל שלוש רגליים<br />

שלמרות מצבו המיוחד הוא מלא שמחה<br />

ויודע למצוא את ליאורה ולהתמצא במרחב<br />

רק לפי הריח.‏<br />

יום אימוץ בפארק הצבים<br />

באחת השבתות האחרונות הגעתי עם בתי<br />

זהר וחברתה לעזור בהתנדבות ביום אימוץ<br />

שהתקיים בפארק הצבים בנחל אלכסנדר.‏<br />

יחד איתנו הגיעו עוד מתנדבים כשביניהם<br />

נועה,‏‎14‎‏,‏ מבת חפר שמתנדבת בעמותה<br />

במסירות רבה כבר מספר חודשים.‏ נועה,‏<br />

המתנדבת המסורה ביותר של הכלבייה מגיעה<br />

לפחות פעם בשבוע ועוזרת בטיפול בכלבים,‏<br />

האכלה,‏ נקיונות ואפילו צילום הכלבים.‏<br />

לצערנו,‏ ביום האימוץ מספר המתנדבים עלה<br />

על מספר האנשים שהגיעו לאמץ אך בסופו<br />

של יום שני כלבים מצאו בית.‏ ג'סיקה,‏ שחיה<br />

בבית עם ילדים וננטשה לאחר שהמשפחה<br />

עברה דירה,‏ וקלי,‏ כלבה שהגיעה מקלאנסווה<br />

עם שגר של שבעה גורים במצב של הזנחה.‏<br />

ג'סיקה אומצה על ידי זוג צעיר עם תינוק<br />

שהעניק לה את הבית והאהבה להם הייתה<br />

ראויה.‏<br />

בעמוד הפייסבוק של העמותה התפרסמה<br />

תמונה של הכלבה יחד עם התינוק כשהם<br />

יושבים באידיליה על ספה ביחד.‏<br />

קלי ששהתה בכלבייה שנה שלמה אומצה על<br />

ידי משפחה מדהימה שיש לה כלבים נוספים<br />

וצירפה אליה את קלי באהבה.‏<br />

חשוב לליאורה שתהיה התאמה בין המשפחה<br />

המאמצת לכלבים כדי שהכלבים לא ימצאו<br />

את עצמם מוחזרים לכלבייה.‏ שאר הכלבים<br />

האחרים שלא אומצו לפחות נהנו מ"יום טיול"‏<br />

והרבה תשומת לב של המתנדבים.‏<br />

‏"צריך לנסות ולארגן עוד ימי אימוץ כיוון<br />

שלאנשים קל יותר להגיע ולאמץ בפארק<br />

מאשר להגיע לכלבייה אך כל יום אימוץ כזה<br />

דורש התארגנות על מנת לשנע את הכלבים<br />

ומתנדבים שישמרו על הכלבים."‏<br />

כמי שמגדלת כלב וחתול אני יכולה להעיד על<br />

המתנה הנפלאה של אימוץ חבר על ארבע.‏<br />

כלב שמשקיעים בו ומצילים אותו יהיה אסיר<br />

תודה לעולם.‏ כל אחד מהכלבים שנגשתי<br />

אליהם בכלבייה נשא אלי עיניים מתחננות<br />

ואני מזמינה כל אחד שיכול לפתוח את ליבו<br />

לכלבים כדי להילחם בתופעה הנוראית של<br />

נטישת כלבים.‏<br />

הכלבייה זקוקה גם למתנדבים,‏ בעיקר<br />

מתנדבים בוגרים שיוכלו להקל את הנטל<br />

מעל ליאורה.‏<br />

לפרטים נוספים אפשר לבקר בדף של<br />

העמותה בפייסבוק<br />

https://www.facebook.com/<br />

/DogsOfFreedom<br />

או להתקשר לליאורה – 052-8448765<br />

www.bathhefer.net.il<br />

34


עלון בת חפר | ספטמבר 35 <strong>2018</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!