09.11.2018 Views

AlonBH_November2018_screen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

החודש בבת חפר<br />

עלון בת חפר • גליון • 244 נובמבר 2018<br />

צילום:‏ בועז לימן


מדורים:‏<br />

חדשות ועדכונים 4<br />

יוצאים לטבע - אילו ציפורים....‏ 8<br />

כבוד והערכה הדדית - שיח מכבד 10<br />

חינוך - מסע להתחדשות בשדות 14<br />

ספורט - זוכרים את מאיה 16<br />

כלבים 17<br />

חינוך - בי״ס שדות 18<br />

תולעת ספרים ופינת המתכונים 21<br />

מערכת העלון:‏<br />

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏<br />

איילת יונגר,‏ יעל שביט,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏<br />

קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏<br />

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315<br />

עיצוב ועריכה גרפית:‏<br />

דינה זלוטניק 054-2153500<br />

דפוס:‏ רבגון<br />

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏<br />

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏<br />

עולש,‏ בארותיים.‏<br />

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net<br />

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896<br />

דבר המערכת<br />

כשהעלון ייצא לתיבות הדואר אנחנו נהרהר בסערת הבחירות<br />

שפקדה את הישוב בכל ערוציה.‏ בפייסבוק,‏ בשלטי החוצות<br />

הענקיים שנתלו בחצרות הבתים ובדפי פרסומת שהתגלגלו להם<br />

בחופשיות באין מפריע מדובבים את העוברים ושבים להצביע<br />

כבאין משים לאדם זה או אחר.‏ כשהעלון כבר ייצא אנחנו כבר<br />

נהיה אחרי.‏<br />

צעדתי לכיוון הקלפי והרגשתי כמו בחגיגה.‏ כל התושבים זוגות<br />

זוגות צועדים לקלפיות אלה עם ילדים,‏ אלה עם ילדים שבגרו.‏<br />

חיילים במדים,‏ ממש מסיבה קטנה.‏ קריצות עין קטנות,‏ לחיצות<br />

ידיים אבל מאחורי הפרגוד כל אחד לעצמו.‏<br />

בעלון זה הבאנו את דבריה של מנהלת בית ספר שדות לבנת<br />

הפלר על השינויים שעובר בית הספר לאחרונה,‏ כל בית ספר<br />

באשר הוא הינו מקום שחובה עליו לקבל שינויים ולהתאים את<br />

עצמו לרוח המקום והזמן.‏ בהצלחה.‏<br />

ד"ר איילת גולדשטיין מגישה מאמר מרתק על יחסים בין אדם<br />

לחברו בחיי היומיום ועל שיח הוגן.‏<br />

אורי עמר בן ה-‏‎13‎ הגיש כתבה על ציפורים נודדות שהגיעו<br />

לאיזורינו,‏ כתבה מקצועית ומלאת השראה.‏ כל הכבוד.!‏<br />

בנימה אישית,‏ עלון זה מופק חודש בחודשו על ידי צוות ועדת<br />

עלון,‏ במאמצים רבים,‏ להנאתכם.‏<br />

בעלון אוקטובר הופיעה תמונה של קניון לב בת חפר שצילם<br />

שלומי חנניה ללא קרדיט.‏ אנו מתנצלים על השימוש בתמונה<br />

ללא מתן קרדיט.‏ הדבר נעשה בתום לב.‏<br />

חפרפרוני 22<br />

אתר:‏ www.bathefer.net<br />

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או<br />

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏<br />

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR<br />

www.bathhefer.net.il<br />

2


הסוף לכתמים!‏<br />

רוצה עור<br />

חלק ובהיר?‏<br />

הסרת כתמי עור בפנים ובכפות הידיים<br />

תוך 3 טיפולים העור<br />

מתבהר ומתחדש!‏<br />

פנינית קוסמטיקה<br />

✓ טיפולי פנים<br />

✓ הסרת שיער<br />

✓ איפור קבוע<br />

✓ אפילציה<br />

לפרטים חייגי:‏ 052-8402937<br />

בית קמה 21, בת חפר<br />

asafizraeli1@gmail.com<br />

אסף יזרעאלי<br />

Asaf izraely<br />

■<br />

דיקור<br />

Acupuncture<br />

■<br />

צמחי מרפא<br />

Medical herbs<br />

■<br />

טווינה<br />

Twina<br />

■<br />

052-5355558<br />

בת חפר<br />

עלון בת חפר | נובמבר 3 2018


חדשות ועדכונים<br />

עיקרי העשייה ביישוב<br />

משה עמר - דובר היישוב<br />

אחרי הבחירות שמח לכולם.‏<br />

ברכות על זכייתה של ד"ר גלית שאול<br />

לראשות מועצה אזורית עמק חפר.‏<br />

זה המקום גם לאמר תודה לרני אידן<br />

על כל פועלו.‏<br />

ברכות על זכייתה של רשימת ‏"אופק<br />

לבת חפר"‏ לוועד היישוב בראשותו של<br />

עדי אמזלג.‏ וברכות לחברים שהתווספו<br />

מרשימת ‏"עושים שינוי".‏ נברך גם את<br />

חברי מליאת המועצה מטעם ‏"אופק"‏<br />

- עו"ד גיא ויצ'לבסקי וירון קומפל ואת<br />

חברי המליאה מטעם ‏"עושים שינוי"‏<br />

‏)שמותיהם יפורסמו לאחר החלטתם<br />

את מי למנות(.‏<br />

בת חפר הוא יישוב קהילתי,‏ וככזה<br />

יש מקום לכל מי שרוצה לקחת חלק<br />

בעשייה למען הכלל.‏ לא צריך להיבחר<br />

בשביל זה,‏ פשוט תבואו.‏<br />

בהצלחה לכולם למען כולנו.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

4<br />

עלון בת חפר<br />

בחודשיים האחרונים פורסמו שני עלונים חשובים.‏ האחד עסק<br />

בסיכום הקדנציה בת חמש השנים של הוועדות השונות והשני<br />

בנושא ההרחבה הצפויה של היישוב.‏ יש לי תחושה שענייני הבחירות<br />

האפילו על המידע החשוב הזה ולכן חשוב לי להפנות אתכם לאתר<br />

בת חפר לקרוא את העלונים כדי שתראו ותבינו מה וכמה עושים<br />

למען היישוב בשכר ובהתנדבות וכדי שיהיה בידיכם המידע הדרוש<br />

לקראת ההרחבה.‏<br />

היערכות היישוב לחורף<br />

ההכנות לחורף כללו גיזום צמרות עצים גבוהים או היכולים להוות<br />

סיכון בטיחותי בעת סערה,‏ ניקוי תעלות ניקוז,‏ שטיפת מערכת הניקוז,‏<br />

פתיחה וניקוי קולטנים.‏ גם לתושבים יש עצים מסוכנים בשטח הפרטי<br />

ואנחנו ממליצים להכין עצמכם לחורף בהתאם.‏<br />

בתחום החשמל - הושלם חיבור היישוב לקו חשמל מרכזי נוסף<br />

המבטיח צמצום משמעותי של ניתוקי החשמל שחווינו בחורפים<br />

הקודמים ובנוסף הוצב גנרטור חירום לכל אזור המרכז הקהילתי.‏<br />

ביטחון<br />

בכניסה ליישוב מקפידים על ההפרדה בנתיבי הכניסה ולא מאפשרים<br />

כניסת מבקרים דרך נתיב התושבים.‏ הגדרות מצלמת זיהוי לוחית<br />

הרישוי התעדכנו,‏ ונראה שכבר אין עיכוב בכניסת רכבי התושבים.‏<br />

הותקן מחסום נשלט ‏)עולה ויורד(‏ סמוך לעמדת השמירה בכביש<br />

היציאה מהיישוב.‏ השער נסגר בשעות הלילה מחצות ועד השעה<br />

שש בבוקר,‏ וכל רכב נבדק ביציאה.‏ זהו מרכיב נוסף והכרחי בביטחון<br />

היישוב המאפשר שליטה,‏ זיהוי,‏ תיעוד וחסימת הרכבים היוצאים<br />

במידת הצורך.‏<br />

נזכיר כי נמשכת ההרשמה למערכת הכניסה האוטומטית.‏ יש לשלוח<br />

צילום רישיון רכב ותעודת זהות ‏)לזיהוי כתובת התושב(‏ לוואטסאפ<br />

.053-7133649<br />

ועדת ביטחון מזמינה אתכם להצטרף למשמר האזרחי.‏ לפרטים נוספים<br />

יש לפנות לאבי מלכה יו"ר הוועדה או שלום נגר השוטר הקהילתי.‏<br />

תשתיות,‏ גינון ואחזקה<br />

‏•מועדון ‏"הבועה"‏ יעבור החודש למשכן החורף.‏ בימים אלה מקימים<br />

אוהל רחב ואטום כדי לאפשר את המשך החוויה הקהילתית גם<br />

בימים קרים וגשומים.‏<br />

‏•רחובות חיטה וחצב - תשתיות הרחובות יוחלפו במהלך השנה<br />

הבאה - מים,‏ ביוב,‏ השקיה ואבנים משתלבות.‏<br />

‏•רחוב ברקן - תשתיות הרחוב יאופיינו מחדש כחלק מבחינת מודל<br />

רחוב חדש שיאפשר אחזקה יעילה ומינימאלית וזאת בתיאום ושיח<br />

עם התושבים.‏<br />

‏•החודש יתווספו למרכזי המחזור קרטוניות שהותאמו במיוחד ליישוב<br />

‏)מוקטנות יותר(.‏<br />

‏•תוקנו הליקויים במגרש הסקייט פארק.‏<br />

‏•בוצע ריסוס מיוחד בשטחים הציבוריים להתמודדות עם הצמח<br />

הפולשני אמברוזיה.‏ אנחנו ממליצים לתושבים הסובלים מכך בגינות<br />

הפרטיות לטפל בכך וניתן לקבל ייעוץ וסיוע במזכירות היישוב.‏<br />

‏)המשך בעמוד 6(


עלון בת חפר | נובמבר 5 2018


‏)המשך מעמוד 4(<br />

דואר<br />

בקרוב ייפתח סניף דואר היישוב בקומה השנייה של המרכז המסחרי,‏<br />

במקום מרווח ומסודר.‏ מבנה הדואר הקיים יישאר כמרכז חלוקה בלבד.‏<br />

נוער<br />

‏•שנת מצווה – כמיטב המסורת יתקיימו פעילויות לילדי שכבת ז',‏<br />

כשאירוע השיא יהיה טיול התבגרות הורה וילד.‏ אנחנו קוראים להורי<br />

שכבת ז'‏ להצטרף לצוות הנהגת שנת המצווה,‏ לפרטים טל גושן<br />

רכזת הנוער 054-6735093.<br />

‏•ב-‏‎10‎ בנובמבר - מוזמנים למופע אילתורים היתולי בנושא התבגרות<br />

לכל המשפחה.‏<br />

תרבות<br />

‏•בתחילת אוקטובר התקיימה באמפי הופעה ישראלית של ‏"הפרויקט<br />

של רביבו".‏ במתחם האמפי פעלו משאיות אוכל ודוכן בירה שהפעילו<br />

חברי מועדון ‏"הבועה".‏ היה מקפיץ.‏<br />

‏•שעת סיפור לילדים התקיימה במרכז הקהילתי - סיפור ושיר של<br />

תהין שניר בתה של סופרת הילדים הנודעת מיריק שניר.‏<br />

‏•קובי מימון יגיע למופע סטאנדאפ קורע ביום חמישי ה-‏ 8 בנובמבר.‏<br />

‏•החודש קול קורא לבתים מדליקים בחנוכה להרשמה אצל הרכזת<br />

תרבות נרה עניו במרכז הקהילתי.‏<br />

תרבות תורנית ודת<br />

החודש שעבר נפתח באירוע המסורתי שמחת תורה,‏ עם טקס ‏"הקפות"‏<br />

מרשים,‏ שהתקיים ברחבת החניה של המרכז המסחרי.‏ מוזיקה נהדרת,‏<br />

זמר אגדי ‏)רמי שלמון היקר(,‏ שירה וריקודים,‏ ואפילו הגרלה נושאת פרסים.‏<br />

מתי"א ‏)מרכז תמיכה יישובי אזורי(‏<br />

המועצה העבירה את המרכז מאליכין לבת חפר.‏ הוקצה לכך מקום<br />

בסמוך לגני נעמ"ת ובמהלך חודש נובמבר ישופץ המתחם וייפתח<br />

מחדש.‏ זהו מהלך שירותי חשוב לילדי היישוב והסביבה והכל אצלנו<br />

בבית.‏<br />

ספורט<br />

מוזמנים להתרשם מ"מתיחת הפנים"‏ שעבר מתחם הספינינג של<br />

חדר הכושר המשודרג ביישובנו.‏<br />

מרוץ בת חפר ה-‏‎20‎ לזכרו של תומר נווה ז"ל יתקיים בבוקר יום<br />

שישי ה-‏‎30‎ בנובמבר.‏ להרשמה ופרטים אצל מרסלו רכז הספורט<br />

ובאתר המרכז הקהילתי.‏<br />

מרכז מסחרי ‏"לב בת חפר"‏<br />

זכינו לחוות אירוע פתיחה מושקע - מתנפחים,‏ דוכנים,‏ תחרות נינג'ה<br />

מטורפת ועוד.‏ דני שוחט ובעלי העסקים המדהימים שנמצאים במרכז<br />

המסחרי הבטיחו וקיימו - אירוע מושקע,‏ רב גילאי וקהילתי.‏ תודה.‏<br />

לסיכום<br />

מעוניינים להעמיק בנושאים מסוימים?!‏ עומרי צליל ובעלי התפקידים<br />

ביישוב ישמחו להיפגש ולהעביר את כל המידע הנדרש באופן ישיר.‏<br />

תעקבו אחרינו באתר בת חפר ובפייסבוק – דף ‏"יישוב קהילתי בת<br />

חפר - ועד מקומי"‏ ופרופיל הדובר ‏"משה עמר"‏ ‏)חפשו את המגאפון(,‏<br />

נשמח לשמוע מכם.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

6


בחרנו מכבי<br />

בזכות<br />

הרופאים<br />

המומחים<br />

משפחת גל<br />

מכבי פותחת עבורכם<br />

מרכז חדש ליד הבית<br />

עם מגוון של שירותים ורופאים מומחים<br />

לכל בני המשפחה<br />

• רפואת משפחה<br />

• רפואת ילדים<br />

• רפואת נשים<br />

• רפואת עיניים<br />

• דיאטנית<br />

• יועץ פעילות גופנית<br />

• מעבדה<br />

• מרפאת אחיות<br />

• מזכירות<br />

• בית מרקחת בהסדר ‏)בקניון(‏<br />

‏*המציגים הינם חברי מכבי<br />

גם בבת חפר,‏ יש קופות חולים ויש מכבי 4535*<br />

המידע מוגש כשירות לחברי מכבי | maccabi4u.co.il<br />

קניון לב בת חפר<br />

עלון בת חפר | נובמבר 7 2018


יוצאים לטבע<br />

אילו ציפורים...‏ אשר עפות מעל עמק חפר<br />

מאת:‏ אורי עמר<br />

בן 13, לומד בקריית החינוך ע"ש דוד בן גוריון בעמק חפר<br />

www.bathhefer.net.il<br />

עונת הנדידה נגמרת עוד מעט ולא<br />

הספקתם לראות הרבה ציפורים נודדות?‏<br />

חבל,‏ היו המון ציפורים מדהימות!‏ חלקן<br />

קטנות,‏ חלקן גדולות וחלקן חסרות יכולת<br />

תעופה.‏ הסיבה שעובר כאן מגוון ענקי של<br />

ציפורים היא בגלל שישראל משמשת כגשר<br />

בין שלוש יבשות – אסיה,‏ אפריקה ואירופה.‏<br />

לכן הציפורים נודדות בין היבשות ורוב הסיכויים<br />

שיעשו זאת דרכינו ואף יעצרו במדינה ובעמק<br />

שלנו.‏ וזאת למה?‏ כי הן מחפשות מזון,‏ אזורי<br />

מנוחה ואזורים להתרבות במקרה שהזמן<br />

של עונת הנדידה נופל על הזמן של עונת<br />

הרבייה.‏ לאחר שעונת האביב והקיץ מסתיימת<br />

באותה יבשת או מדינה של הציפורים ורגע<br />

לפני שתתחיל שם עונת הסתיו והחורף,‏<br />

עפות הציפורים למדינות החמות וחוזרות<br />

חזרה לארצות המקור ‏)לא מקור הציפור<br />

( כשהחורף מתחיל במקום מושבן וככה<br />

זה ממשיך.‏<br />

יש זנים רבים של ציפורים שחולפות בעמק<br />

חפר שחלקן חורפות ‏)מגיעות בחורף(‏ וחלקן<br />

אפילו מקננות בעת המעבר,‏ ואנחנו נתמקד<br />

רק ב-‏‎11‎ ציפורים נודדות מדהימות:‏<br />

שקנאי מצוי<br />

עוף גדול מאוד שחי בביצות,‏ אגמים ובים.‏ צבע<br />

הנוצות שלו לבן ובחלקו התחתון של המקור<br />

הצהוב שלו יש שק עור ובו השקנאי מחזיק<br />

את הדגים שאותם תפס ומהם בעיקר ניזון.‏ בין<br />

החודשים ספטמבר ונובמבר מגיעה לישראל<br />

ולעמק כל האוכלוסייה האירופאית של<br />

השקנאי המצוי ולאחר מכן הם עפים דרומה<br />

ליבשת אפריקה או שהם חוזרים לאירופה.‏<br />

השקנאים אינם דוגרים בארץ ובעמק.‏<br />

צילומים:‏ בועז לימן<br />

ביצנית לבנת כנף<br />

ציפור בינונית שחיה בעיקר בביצות ומכאן<br />

שמה.‏ צבעה חום אפור והמקור שלה אדום<br />

וארוך,‏ ממש כמו הרגליים שלה.‏ ניזונה<br />

מתולעים,‏ חרקים ואפילו סרטנים.‏ מופיעה<br />

ביחידים ובלהקות,‏ חולפת וחורפת מצויה בארץ<br />

ובעמק חפר.‏ אינה מקננת בארץ ובעמק.‏<br />

אדום חזה<br />

ציפור שיר קטנה וכמו שמה פניה והחזה<br />

שנראה כסינר אדומים ‏)חוץ מהמקור<br />

והעיניים(,‏ זנבה בינוני,‏ ועל כנפיה פס צהוב<br />

צר.‏ ניזונה מחרקים,‏ תולעים,‏ חלזונות ומזון מן<br />

הצומח.‏ אדום החזה הוא הציפור הלאומית<br />

של אנגליה ונקראת שם ‏"רובין".‏ מקנן די נדיר<br />

בארץ ובעמק,‏ אבל חורף מצוי ביותר בארץ<br />

ובעמק חפר.‏<br />

חופמי צווארון<br />

עוף קטן,‏ חורף שכיח וגם חולף.‏ צבעו חום<br />

בהיר ויש לו סביב הצוואר מעין צווארון שחור.‏<br />

ניזון מחרקים,‏ תולעים,‏ רכיכות וסרטנים.‏ מקנן<br />

נדיר מאוד בארץ ובעמק.‏<br />

8


חסידה שחורה<br />

דומה לחסידה הלבנה,‏ אבל היא קטנה יותר<br />

ממנה וצבעה שחור למעט בטנה הלבנה,‏<br />

העין שלה חומה ומוקפת בטבעת אדומה.‏<br />

ניזונה מדגים,‏ צפרדעים,‏ חרקים,‏ זוחלים<br />

ויונקים קטנים.‏ בדומה לחסידה הלבנה,‏ גם<br />

לה אין מיתרי קול ולכן היא לא מדברת,‏ אבל<br />

היא משמיעה קולות נקישה במקורה האדום<br />

המחודד הארוך שלה.‏ לא מקננת בעמק<br />

ובארץ,‏ חורפת מצויה למדי וחולפת מצויה.‏<br />

עיטם לבן זנב<br />

עוף דורס גדול,‏ זנבו לבנבן,‏ צבעו חום וכנפיו<br />

שחורות,‏ מקורו צהוב.‏ ניזון מדגים,‏ יונקים<br />

קטנים,‏ זוחלים וחרקים.‏ בעבר קינן בארץ<br />

בעמק החולה ובית שאן,‏ אך הוא נכחד משם<br />

ומאז נעשו הרבה ניסיונות להשיבו כמקנן<br />

בארץ אבל כולם לא צלחו למעט הניסיונות<br />

בשמורות הטבע כמו החי בר כרמל.‏ ב‎2015‎<br />

נרשם הקינון הראשון של עיטם לבן זנב בטבע<br />

בארץ ישראל באופן רשמי מאז שהוא נכחד<br />

מלפני עשרות שנים.‏ ב‎2016‎ היה קינון נוסף<br />

של עיטמים לבני זנב בארץ שהצליח ונקווה<br />

שהם יחזרו לארץ כמקננים באופן רשמי ולא<br />

כמקננים נדירים מאוד.‏<br />

כחול חזה<br />

ציפור קטנה מדהימה ביופייה,‏ צבעה הוא<br />

פסי חזה צבועים בכתום,‏ לבן,‏ כחול ושחור.‏<br />

עוצרת בדרכם בעמק חפר ובישראל בדרך<br />

לאפריקה.‏ הזכרים יוצאים לנדידה 10 ימים<br />

לפני הנקבות.‏<br />

שליו נודד<br />

סוג של תרנגול קטן וחום,‏ בטנו לבנה חולית<br />

וזנבו מעוגל וקצר.‏ ראשו ומקורו קטן וחום.‏<br />

חסר יכולת תעופה,‏ אבל כמו תרנגולים<br />

וטווסים הוא יכול להתעופף לכמה דקות<br />

אחדות.‏ מקנן בארץ ובעמק.‏ האוכלוסייה<br />

בארץ ובעמק מגיעה ממצרים.‏ מוזכר בתנ"ך<br />

כעוף שאכלו בני ישראל בזמן המסע ממצרים<br />

לארץ כנען.‏ הנקבה שונה מהזכר:‏ הסנטר<br />

שלה וגרונה בצבע לבן חול,‏ החזה ערמוני,‏ צידי<br />

גופה מנוקדים בכתמים שחורים קטנים.‏ ניזון<br />

מזרעים,‏ חרקים,‏ חרגולים,‏ צרצרים,‏ חיפושיות,‏<br />

חלזונות,‏ עכבישים.‏ כדי למצוא מזון,‏ השליו<br />

מגרד את הקרקע ברגליו ובמקורו.‏<br />

זהבן מחלל<br />

ציפור שיר בינונית,‏ צבעה צהוב וכנפיה שחורות<br />

ומקורה אדום.‏ חולף מצוי למדי בארץ ובעמק,‏<br />

אבל הוא נדיר כמקייץ ומקנן.‏ הנקבה בהירה<br />

יותר מהזכר.‏<br />

אנפה אפורה<br />

האנפה הכי גדולה שאפשר לראות בארץ.‏<br />

צבעה אפור כחול,‏ צבע המקור צהוב אפור,‏<br />

החזה והבטן לבנים,‏ הזנב קצר רבוע וצבעו<br />

אפור,‏ ניזונה מדגים,‏ דו חיים,‏ נחשי מים,‏<br />

יונקים קטנים,‏ זוחלים,‏ חרקים,‏ עופות פצועים,‏<br />

ולפעמים מזון מן הצומח.‏ בעבר,‏ האנפה<br />

האפורה קיננה בארץ,‏ אבל בשל ציד היא<br />

נכחדה כמקננת בארץ,‏ אבל היא כן חורפת<br />

כאן.‏ האנפה האפורה מוזכרת בתנ"ך,‏ ואם<br />

תלכו לאגמון עמק חפר תוכלו לראות אותה<br />

ממש בימים אלה.‏<br />

עגור אפור<br />

והשארתי לכם את הכי טוב לסוף,‏ העגור<br />

האפור.‏ גדול מאוד!‏ צבעו אפור בהיר,‏ ראשו<br />

וצווארו שחור,‏ רגליו אפורות וצבע עיניו<br />

אדמדם.‏ ניזון מזרעים,‏ שורשים,‏ בלוטים,‏<br />

חרקים,‏ שבלולים,‏ זוחלים ומכרסמים.‏ אוכל<br />

בעיקר בבוקר ואחר הצהריים.‏ העגור האפור<br />

אינו מקנן בארץ ובעמק.‏<br />

מקווה שנהניתם מהכתבה,‏ חלק מהציפורים<br />

שהזכרתי עדיין כאן וניתן לצפות בהן בארץ<br />

ובעמק חפר,‏ ונתראה בעונת הנדידה הבאה!‏<br />

עלון בת חפר | נובמבר 9 2018


זה הכול עניין של גישה.‏ אנחנו חיים בעולם<br />

מטורף ותובעני או שאנחנו חיים בעולם<br />

מדהים שבו יש פלאי בריאה,‏ יש לנו בינה<br />

שמתמודדת מול אתגרי פיתוח וחיים בין<br />

בני אנוש שמהווים לנו תמיכה וחברה.‏ הכול<br />

בראש,‏ אנחנו מייצרים את הבועה שבתוכה<br />

אנחנו חיים.‏ לא מזמן ביום ראשון לשבוע<br />

נשאלתי לשלומי,‏ עניתי ‏"נפלא".‏ השואל<br />

פתח עיניים ופינפן לעצמו ‏"לא צריך להגזים".‏<br />

ביום שלמחרת ביקרתי במקום אחר לגמרי,‏<br />

ונשאלתי לשלומי,‏ ומתוך אינסטינקט עניתי<br />

‏"נפלא".‏ קיבלתי את אותה תגובה.‏ בחרתי<br />

לשתוק.‏ ביום חמישי באותו שבוע,‏ ישבתי<br />

בחדר מרצים במקום עבודתי והגיע מרצה<br />

ששאל לשלומי,‏ שאלתי בחזרה לשלומו,‏<br />

הלה התעקש שהוא שאל קודם והוא מחכה<br />

לתשובה.‏ הסכמתי איתו והסברתי לו שאני<br />

נזהרת.‏ טענתי בפניו שגם אם לא הכול<br />

מנקודת מבטינו נראה מזהיר,‏ עדיין הכל נפלא<br />

- אנחנו בעלי משפחה,‏ עובדים,‏ חושבים,‏<br />

הולכים,‏ חיים במדינה חופשית,‏ מה רע לנו?‏<br />

אם הייתי מחזירה תשובה עם אנחה שהחיים<br />

לא משהו,‏ הייתי בעצם תופסת את השואל<br />

כבן ערובה ומאלצת אותו להיות בתפקיד<br />

הפסיכולוג שלי.‏ ברגע שאתה ניגש לאדם עם<br />

חיוך,‏ אתה מדביק אותו והוא מחזיר אנרגיות<br />

חיוביות והרווח כולו שלך.‏ אם פונים לאדם<br />

באופן מכבד,‏ בקול רך ונעים,‏ באופן ששומר<br />

על מרחב פרטיותו,‏ מרוויחים יותר בסופו של<br />

דבר ועל הדרך גם עושים מצווה בגרימתו של<br />

אדם אחר להיות מאושר גם אם זה לחמש<br />

דקות בלבד.‏<br />

לפני כשבוע נער כבן 16 התקשר לאימו והודיע<br />

לה כי לא עבר תיאוריה וזאת אחרי שקודם<br />

לכן נלחץ כי הוא מאחר לשעה שנקבעה<br />

לו.‏ הגיע הביתה ופגש באימו שעבדה עם<br />

קולגה לעבודה.‏ הוא נכנס ואמר בחיוך זוהר<br />

‏"שלום".‏ אותה קולגה חייכה ושאלה לשלומו<br />

וחפצה לשמוע את סיפוריו.‏ אזכיר שאותה<br />

קולגה הוא גבר בשנות השישים ויותר.‏ אותו<br />

נער בשל גישתו הלבבית זכה ליחס מאדם<br />

שלכאורה אין קשר מחבר בין השניים.‏ לאחר<br />

מכן הסביר לאימו ‏"כי זה כמו בהצגה.‏ בבוקר<br />

הייתי בסצנה שקשורה לטסט ובה הייתי<br />

השחקן הראשי.‏ אני לא יכול להביא סיפור<br />

שנגמר לסיפור אחר שמתחיל.‏ הגעתי הביתה,‏<br />

זאת תפאורה שונה,‏ שחקנים שונים ואני לא<br />

כבוד והערכה הדדית<br />

יהיה טוב בזכות שיח מכבד!‏<br />

ד"ר איילת גולדשטיין<br />

השחקן הראשי בבמה הזאת.‏ למה להידחף<br />

ולהביא את הסצנה ההיא שלא קשורה.‏ אף<br />

אחד לא אשם בהתרחשותה של הסצנה<br />

הקודמת,‏ מתחילים מחדש".‏<br />

יחס מכבד בעיקר חייב להילקח ביתר תשומת<br />

לב כלפי אוכלוסיות שנחשבות לחלשות יותר<br />

מאיתנו.‏ אתן ארבע דוגמאות כאלה:‏<br />

■ בין הורים לילדים:‏<br />

להציב גבולות לילדים זה דבר מאוד חשוב.‏<br />

אנו ההורים המחנכים חייבים לפתח את<br />

היכולת האסרטיבית ולדרוש את חובותיהם<br />

עד לעצמאותם כאנשים בוגרים.‏ אבל גם פה<br />

חשוב לשים לב,‏ גבולות הם לא קו קשיח,‏<br />

לעיתים ניתן למתוח אותם ולהרחיב מעט את<br />

המסגרת ולו מפאת הכבוד שאתם מעניקים<br />

לילדכם וסומכים על הוקרת תודתו.‏ המטרה<br />

שלנו בעצם,‏ לעודד שיח בריא בינינו הבוגרים<br />

לבין הילדים.‏ לפתח בהם מיומנויות שכנוע<br />

ובטחון אישי.‏ חלילה לא להפוך אותם לרובוטים<br />

שממלאים פקודות,‏ להיפך.‏<br />

דוגמה:‏<br />

השעה היא כבר שעת ערב ובשעה זו הילדה<br />

צריכה להתארגן לקראת שינה.‏<br />

ילדה:‏ ‏"אימא,‏ גלי רוצה שאבוא אליה"‏<br />

אימא:‏ ‏"יופי לה"‏<br />

ילדה:‏ ‏"מה הכוונה?"‏<br />

אימא:‏ ‏"מה אני אמורה לעשות עם הנתון<br />

הזה שגלי רוצה משהו,‏ אני לא אימא שלה"‏<br />

ילדה:‏ ‏"אני רוצה ללכת לגלי"‏<br />

אימא:‏ ‏"אהה,‏ השעה כבר מאוחרת,‏ שכנעי<br />

אותי למה כן?"‏<br />

ילדה:‏ ‏"כי יהיה לי כיף אצלה"‏<br />

אימא:‏ ‏"ברגע זה שכנעת את עצמך ולא אותי"‏<br />

ילדה:‏ ‏"כי אם אגיע אליה עכשיו,‏ נתחיל להכין<br />

את העבודה שעלינו להגיש בקרוב וגם נהנה<br />

קצת"‏<br />

אימא:‏ ‏"אוקי...את רשאית ללכת אליה"‏<br />

בדוגמה זו,‏ האימא הייתה רגישה לצורכי<br />

הילדה,‏ למרות שזה חורג מגבולות השעה<br />

שיש להתארגן לשינה.‏ היה יחס מכבד ולא<br />

דקלום של חוקים יבשים שמסרסים את יכולת<br />

הילד לנהל דו-שיח בוגר בביתו שלו ובהמשך<br />

במסגרות שמחוץ לבית.‏<br />

■ במקום העבודה:‏<br />

במקום העבודה יש דרגות ומעמדות מקצועיים.‏<br />

לעיתים בני האנוש נוטים לחשוב שדרגה<br />

מקצועית בכירה היא שוות ערך למעמד גבוה<br />

כבן מלוכה.‏ הבוס מודיע למזכירה:‏ ‏"תדפיסי<br />

לי עד מחר....".‏ ‏"תכיני לי קפה...."‏ וכו'.‏ אנחנו<br />

חייבים לזכור שמעמד מקצועי הוא לא מעמד<br />

של אדונים ומשרתים.‏ ואם יש משימות לביצוע<br />

שהן חלק מהעבודה,‏ כמו חובתה להדפיס<br />

את החומר לבוס,‏ יהיה עליו לבקש בנועם<br />

ובנימוס ואולי לעיתים אם הבוס פנוי,‏ יהיה<br />

נחמד אם ידפיס לעצמו.‏ בזמנו פגשתי אדם<br />

בכיר מאוד במקום עבודתו.‏ הבחנתי שמידי<br />

שבוע המנקה מכינה להם את הכיבוד לישיבה<br />

בענייני ניהול המחלקה.‏ שאלתי אם מכירים<br />

אותה,‏ אם מישהו אומר לה תודה.‏ ענה לי<br />

שהוא לא שם לב לפועלה ולדעתו אף אחד<br />

לא אומר לה שלום ויותר מזה,‏ אף אחד גם לא<br />

יודע את שמה ‏)היא עובדת שנים יחד איתם(.‏<br />

מאוד עצוב,‏ כי אני בטוחה שברור להם שהם<br />

מחשיבים עצמם לאנשי תרבות ומלח הארץ.‏<br />

■ כתיבת טוקבקים ותגובות באתרים:‏<br />

לדעתי זה דבר נפלא שבזמננו יש דרך ביטוי<br />

כמעט לכל אדם בזכות אותה המקלדת.‏<br />

אם אדם בתקופה אחרת היה אדם מופנם<br />

ששומר לעצמו את מחשבותיו ותהיותיו,‏<br />

מרגיש כיום להיפתח יותר ולספר לעם את<br />

אשר על ליבו.‏ ברוב המקרים אלו דברי טעם<br />

ואפילו משעשעים וכך נוצרת תרבות חברתית<br />

וירטואלית נחמדה בין חברי הקבוצה.‏ אבל,‏<br />

כמובן שגם באופי כזה של אינטראקציה<br />

אנחנו יכולים ליפול בלשוננו ולוותר על ערכים<br />

ומוסר בלי משים לב.‏ אנחנו יכולים לתת<br />

ביקורת משתלחת,‏ או חוות דעת פוגענית<br />

ועוד,‏ ולא בגלל שאנחנו כאלה מטבענו.‏ כי<br />

הרי בחיי היום יום אנחנו לא מדברים כך מול<br />

אדם שעומד מולנו,‏ אלא מאחורי המקלדת<br />

יש אשליה שאנחנו מדברים אל ‏"אתר"‏ דומם<br />

שהוא ללא פנים וללא רגשות,‏ שבו הגבולות<br />

המוסריים שונים קצת מהחיים האמיתיים.‏ יש<br />

אנשים שגאים בעצמם שהם אוהבים להגיד<br />

אמת בפנים ‏)או מאחורי המקלדת(.‏ האם<br />

לא כדאי לשקול כי יתכן וזאת רק אמת שלך<br />

שהיא לא בהכרח אמת מנקודת מבטם של<br />

אחרים?!‏ במידה והאמת הזאת משותפת<br />

לאחרים,‏ האם נכון להגיד אותה גם אם זה<br />

במחיר פגיעה של נפש אחרת?‏ יש אמת ויש<br />

ביקורת בונה.‏ יותר חשוב לתת ביקורת בונה<br />

www.bathhefer.net.il<br />

10


מאשר להגיד אמת בפנים.‏ אמירת אמת לא<br />

כוללת בפרשנותה איך להגיד אותה,‏ לעומת<br />

ביקורת ‏'בונה'‏ מנחה את אומר הביקורת לבקר<br />

באופן מכבד ומעריך לשם מטרה של העצמה<br />

אישית להמשך דרכו של השומע.‏<br />

■ חרם חברתי:‏<br />

לאף אחד אין זכות לחשוב שהוא משתייך<br />

לדעה ה"נכונה"‏ רק בשל העובדה שדעתו<br />

מתיישבת עם דעת הרוב.‏ כל אחד רשאי<br />

לחוות דעה גם אם הוא בודד בדעתו מבלי<br />

לפחד ‏"שיזכה לשנאה"‏ של קהילת הרוב.‏<br />

כבדו את היותו בן אדם,‏ הכילו את שונותו<br />

של האחר ושאלו עצמכם אם דעתכם שלכם<br />

באמת נמדדת על פי ערכים ומוסר פנימי<br />

שלכם או שנובעת משיקולים שונים של רצון<br />

להתקבל על-ידי החברה ולהיחשב כאחד<br />

שמשתייך לחברה האליטית שחורטת על<br />

דגלה כשומרת על ‏"הצדק החברתי",‏ שלעתים<br />

שנוי במחלוקת לטעמי.‏<br />

אתייחס עתה ‏"לקורבן"‏ החברתי:‏ נניח<br />

ואתם נמצאים בדרגה הפחות בכירה ואתם<br />

בעצמכם ‏"זוכים"‏ ליחס לא מוערך.‏ חובתכם<br />

לפתח ביטחון ולדרוש מעצמכם לבקש<br />

יחס הוגן.‏ אולי זה קשה ונראה כי גורלכם<br />

הכלכלי תלוי במעסיקכם,‏ או השקט הנפשי<br />

תלוי בשתיקתכם מול בת זוגכם העצבנית<br />

והממורמרת,‏ או בבן זוגכם השתלטן,‏ אך<br />

חשוב שתאתגרו עצמכם במשימות קטנות<br />

כדי לקבל את היחס הראוי לכם כבני אדם<br />

שווים בעולם.‏ כל אחד שנברא בעולם הזה<br />

יש לו זכות קיום ואנחנו לא נהיה אלו שנחשיב<br />

עצמינו כפחות תורמים לעולם מאדם ‏"מצליח"‏<br />

יותר מאתנו,‏ הכול בראש.‏ אם הגענו לעולם<br />

הזה,‏ משמע יש לנו תרומה ומגיע לנו לצעוד<br />

בבטחה בעולם ולקבל הערכה.‏ אל תפחדו<br />

לשים גבולות.‏<br />

נניח מגיעים אליכם ודורשים מכם לבצע<br />

עבודה ברגע זה,‏ מותר לכם לענות ‏"אני כרגע<br />

עסוק בעניינים אחרים,‏ האם מה שביקשת<br />

יכול להידחות בשעה?".‏ לא עניתם בשלילה<br />

למבקש,‏ אך הגדרתם גבולות ולא עניתם כן<br />

בצורה עיוורת,‏ אלא הערכתם את עבודתכם<br />

ואת השקעתכם במה שעסקתם עד לאותו<br />

זמן.‏ בנוסף,‏ שתלתם במוחו של המבקש,‏ כי<br />

אתם עושים דברים שנחשבים לעבודה חיונית<br />

והכרחית לא פחות.‏<br />

אני חושבת שלאור כל האמור לעיל,‏<br />

המשפטים הבאים שאולי קצת שמנו בצד,‏<br />

מקבלים חזרה את המשמעות האפקטיבית<br />

והערכית בחיי היום יום:‏<br />

‏"ואהבת לרעך כמוך"‏<br />

‏"מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך"‏<br />

‏"אל תלבין פני חברך ברבים"‏<br />

ותזכרו שבכוחנו לייצר לכולנו שנה נפלאה!!!!‏<br />

קהילשון<br />

שלום לכם ולכולכם<br />

ברכת השלום שגורה על כל לשון,‏ האמנם?‏ כיצד נכון לאדם לברך את חבריו?‏<br />

כשאדם מברך את חבריו או את מאזיניו בברכת שלום,‏ אנו שומעים לרוב ברכות כגון ‏"בוקר טוב לכולם"‏ , ‏"שלום לכולם".‏<br />

משמעות המילה ‏"כולם"‏ היא כל + הם,‏ כלומר האדם מברך אנשים שאינם נמצאים מולו או אינם צופים בו.‏<br />

משמעות המילה ‏"כולכם"‏ היא כל + אתם,‏ כלומר האדם מברך אנשים הנמצאים כאן,‏ מולו.‏<br />

מעתה,‏ כשנברך אנשים שיושבים מולנו או צופים בנו,‏ נברך אותם בגוף שני,‏ כגון ‏"בוקר טוב לכולכם",‏ ‏"שלום לכולכם".‏ וכשנברך<br />

אנשים שאינם יושבים מולנו או מאזינים לנו נברך אותם בגוף שלישי,‏ כגון ‏"ערב טוב לכולם".‏<br />

ברכות לשלום ליוצא ולבא:‏<br />

אדם שיוצא לדרך מברכים אותו עם האות למ"ד - לך לשלום,‏ סע לשלום,‏ צאתך לשלום ‏)או דרך צלחה(.‏<br />

מה הטעם בדבר?‏ כשסופדים למת אומרים ‏"לך בשלום"‏ , ככתוב במקורותינו:‏ ‏"ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו<br />

לך בשלום אלא לך לשלום שהרי יתרו שאמר לו למשה ‏)שמות ד,‏ יח(‏ לך לשלום עלה והצליח דוד שאמר לו לאבשלום ‏)שמואל<br />

ב טו,‏ ט(‏ לך בשלום הלך ונתלה:‏ ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מן המת אל יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ‏)בראשית<br />

טו,‏ טו(‏ ואתה תבא אל אבותיך בשלום."‏ עם זה,‏ אדם שהוא באמת מן הדרך,‏ אפשר לברכו גם בלמ"ד וגם בבי"ת:‏ בואך לשלום,‏<br />

או בואך בשלום.‏<br />

להתראות<br />

רבים מסיימים את שיחתם בברכת שלום האנגלית ,bye קיצורה של המילה good bye ‏)או צ'או וכיו"ב(‏<br />

למה לנו להשתמש בלעז ולא להתהדר בשפתנו?‏<br />

לפיכך נסיים שיחתנו בעברית כך - שלום או להתראות,‏ או בקיצור להית'.‏<br />

עלון בת חפר | נובמבר 11 2018


אירועי חודש נובמבר<br />

נובמבר<br />

סדנת הכנה כלכלית<br />

לתקופת החיים החדשה<br />

לעומדים לקראת פרישה או<br />

לכאלו שכבר פרשו<br />

ידע וכלים להתנהלות כלכלית נכונה<br />

תאריך פתיחה 15/11<br />

משך הסדנה 4 מפגשים<br />

בימי חמישי בין השעות 17:30 ועד 20:30<br />

במרכז הקהילתי בת חפר<br />

מחיר הסדנה:‏ 50 ש"ח<br />

לפרטים והרשמה,‏ יש לפנות למזכירות 09-8781090<br />

* פתיחת הסדנה מותנה בכמות משתתפים<br />

תרבות<br />

ספרייה<br />

סינימה בת חפר<br />

הקרנת סרט לילדים<br />

יום שלישי | 13.11.18 | 17:15<br />

באולם תרבות במרכז הקהילתי<br />

מחיר כניסה 10 ש"ח<br />

כולל פיצה וטרופית לכל ילד.‏<br />

שעת סיפור<br />

יום שלישי | 20.11.18 | 17:30<br />

בסטודיו ליד הספרייה<br />

״הפיל שרצה להיות הכי״ -<br />

מאת פאול קור<br />

תיאטרון סיפור עם עינת לויתן<br />

מיועד לגילאי 2-6<br />

מחיר כניסה 20 ש"ח לילד.‏<br />

קובי מימון<br />

במופע סטאנדאפ קורע<br />

מחיר<br />

הכרטיס<br />

מסובסד!‏<br />

ביום חמישי | 8.11 | באולם ספורט בת חפר<br />

פתיחת שערים 20:00, התחלת מופע 21:00.<br />

מחיר כרטיסים במכירה מוקדמת 75 ש"ח<br />

ביום המופע 100 ש"ח,‏<br />

ניתן לרכוש דרך אתר בת חפר.‏<br />

אין להכניס אוכל ושתיה לאולם.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

12


עלון בת חפר | נובמבר 13 2018


חינוך<br />

כמה מילים על המסע להתחדשות ב"שדות",‏ בכיתות א'-ב'...‏<br />

מאת:‏ לבנת הפלר<br />

סיפורנו מתחיל בתשע"ז,‏ עם המסע אליו יצאו כל בתי הספר<br />

היסודיים בעמק חפר,‏ לנסות ולהבין,‏ מהי אותה התחדשות<br />

בחינוך?‏ המסע לווה על ידי הרשות ובראשה,‏ מנהלת אגף החינוך,‏<br />

הגב'‏ כרמית ברגמן סמוראי,‏ מפקחת ביה"ס הגב'‏ גלית חרובי,‏ יו"ר<br />

הנהגת ההורים ‏-מר אילן לויים,‏ נציגי הורים וצוות המורים.‏<br />

הקול שנשמע במהלך השנה האחרונה התבהר עם הזמן והפך<br />

לברור יותר - הדרך חייבת להשתנות,‏ הילדים והתלמידים של המאה<br />

ה-‏‎21‎‏,‏ לא יכולים להמשיך ללמוד כפי שלמדו הוריהם ותפקידנו<br />

במערכת החינוך יהיה מעתה,‏ לנסות ולהתאים את הלמידה שלהם<br />

למיומנויות הנדרשות למאה זו.‏ הבנו שהתלמידים צריכים לרכוש ידע<br />

דרך ‏"ההשתתפות",‏ שבה הלמידה היא תהליך פנימי של הבניית ידע,‏<br />

המתרחש תוך כדי השתתפות פעילה של הלומד ויחסי הגומלין שהוא<br />

מקיים עם החברה והסביבה.‏ הבנו שהמורה צריך לשאוף להיות מנחה<br />

ופחות מעביר את הידע,‏ הבנו שהתלמידים צריכים ללמוד מהי עבודת<br />

צוות ואיך משכנעים חברים שדעתך היא הנכונה.‏ עולם החינוך צריך<br />

להדגיש את היצירתיות ואת המחשבה מחוץ לקופסה,‏ המורה הוא<br />

לא היחיד ששולט בחומר ומעביר אותו באופן פרונטלי.‏<br />

בית ספר ‏"שדות",‏ הצוות וההורים,‏ החלו בחיפוש אחר הזהות הייחודית<br />

לו,‏ בהתחשב במציאות הקיימת.‏ בי"ס יחיד,‏ שהוא לב לבו של יישוב<br />

קהילתי,‏ שבשנים הקרובות מצטמצמת אוכלוסייתו,‏ עד להרחבה<br />

הגדולה,‏ ב-‏‎2022‎‏.‏<br />

בית ספר ‏"שדות"‏ החליט לפרוץ את גבולות הזמן,‏ את גבולות הלמידה,‏<br />

את גבולות הכיתה.‏ צוות הניהול החליט להתמקד בשלב הראשון<br />

ב"צוות הצעיר",‏ תלמידי א'-ב'.‏<br />

הצוות החל לבקר בבתי ספר ייחודיים בארץ - משעולים בעתלית,‏<br />

אנתרופוסופי באלישיב,‏ סימני דרך במעברות,‏ בי"ס בתל אביב ועוד.‏<br />

עם הזמן,‏ גיבש הצוות את העקרונות שאהב,‏ מבתי הספר השונים<br />

ומתוך השולחנות העגולים עם ההורים.‏<br />

לאחר מספר מפגשים עם יריב יערי,‏ הבנו כי הכיוון שנרצה לפתח<br />

בביה"ס הוא הלמידה הפרסונאלית.‏ התפיסה העומדת בבסיס גישת<br />

החינוך הזו היא כי:‏ ‏"על החינוך לעשות שימוש בכוחותיו הפנימיים<br />

של הילד על מנת שהוא יוכל להדריך את עצמו".‏ ואכן,‏ הדגש<br />

בגישה זו אינו במבוגר המחנך או בתוכן הלימודי כי אם בילד עצמו.‏<br />

ערכי היסוד הם פיתוח לומד אוטונומי ובעל מכוונות עצמית ופיתוח<br />

יחסי גומלין והדדיות בכיתה.‏<br />

עם הזמן,‏ הגענו למספר עקרונות שחשוב לנו להטמיע ולחנך לאורם:‏<br />

❤ למידה פרסונלית – קצב הלמידה הינו אישי ומותאם לצרכיהם<br />

והעדפותיהם של התלמידים.‏ הילדים מאותגרים במידה המתאימה<br />

ונמצאים במקום המתאים להם על רצף הלמידה.‏ הכיתה נבנתה<br />

ואורגנה בהתאם לתפיסה הפדגוגית ומאפשרת סביבות למידה<br />

גמישות ומגוונות,‏ למידה אקטיבית , ניהול זמן התואם עבודה<br />

תהליכית עמוקה ובעלות של הילדים על הלמידה,‏ כולל עבודת<br />

צוות ושיתוף פעולה.‏<br />

❤ למידה רב גילאית - בתשע"ט,‏ כיתות האם מורכבות מתלמידי<br />

א'-ב'‏ – הכיתות מעורבות הגיל הן מסגרת ארגונית המאפשרת<br />

עושר וגיוון של סביבת הלמידה.‏ העמיתים,‏ ילדים מגילאים שונים,‏<br />

משמשים כמצע עשיר לחשיפה לתחומי עניין,‏ סגנונות למידה,‏<br />

אסטרטגיות למידה-הוראה,‏ טווחי התפתחות שונים,‏ מקורות<br />

מידע והחלפת רעיונות.‏ הלמידה היא אישית,‏ קבוצתית ובמליאות<br />

ומנצלת את מגוון הרמות כמנוף לצמיחה.‏<br />

❤ למידה פעילה שמתרחשת בכל זמן ובכל מקום – מאפשרת<br />

תנועה מתמדת,‏ משחק,‏ למידה בצורות מגוונות.‏<br />

❤ למידה מכוונת עצמאות,‏ אחריות ובחירה – תכנית כישורי חיים<br />

שהיא חלק משפה יומיומית,‏ תלמידים שמנהלים את זמנם,‏ יש להם<br />

הרבה חופש בתוך גבולות ברורים,‏ תלמיד שהופך לאוטודידקט.‏<br />

❤ למידה מבוססת חזקות וכשירויות של התלמידים.‏<br />

מדובר במסע שרק החל,‏ שינויים ממעלה שנייה,‏ כאלו שפורצים את<br />

גבולות המוכר הנוח,‏ כאלו שמוציאים את כולנ ו-‏ צוות,‏ הורים ותלמידים,‏<br />

מאזור הנוחות,‏ מייצרים הרבה רגעים של אי-ודאות,‏ דורשים עבודה<br />

והשקעה מרובה ולא חד פעמית ובעיקר,‏ אמונה בהצלחת המודל.‏<br />

צוות א'-ב',‏ יחד עם צוות הניהול,‏ לקח על עצמו להיות החלוץ,‏ ללמוד<br />

לאורך כל חופשת הקיץ ולהמשיך בדרך זו,‏ במהלך השנים הבאות.‏<br />

הצוות עובר הכשרה בהנחייתה של המומחית - דנה נגלר,‏ שתלווה<br />

גם את כלל הצוות,‏ במהלך השנה.‏<br />

במהלך הקיץ,‏ התקיימו מספר מפגשים עם הורי שדות,‏ הנהגת<br />

ההורים,‏ הנהגת הקהילה בבת-חפר וועדת החינוך.‏ הורים רבים<br />

מחבקים את הצוות ומברכים על השינוי,‏ חלק מההורים מביעים את<br />

חששם.‏ הכל מאוד מובן ומקובל.‏ יחד,‏ נפסע במסע ונעשה הכל כדי<br />

להקל על תחושות אלה.‏<br />

לא מדובר בשינוי פשוט,‏ הוא דורש משאבים רבים ועל כך תודתי<br />

הגדולה לרני אידן,‏ ראש המועצה,‏ שמאמין בנו ונותן לנו כל משאב,‏<br />

לו אנו זקוקים,‏ כדי לקדם תהליכים אלו.‏<br />

בנוסף,‏ אני רוצה להודות באופן אישי למר אילן לויים,‏ ש"בילה את<br />

חופשת הקיץ,‏ בביה"ס,‏ כדי לתמוך וללוות את השינוי ולמר עדי אמזלג<br />

- יו"ר ועד היישוב,‏ שמלווה ופועל מקרוב איתנו ונמצא עבור הצוות<br />

לכל דבר ודבר.‏ תודה לכרמית ברגמן סמוראי,‏ מנהלת אגף החינוך,‏<br />

שנתנה לצוות את ההשראה ואת הרוח הגבית לאורך כל התקופה<br />

ותודות רבות,‏ לגברת גלית חרובי,‏ המפקחת הכוללת,‏ על העצות<br />

החכמות בדרך ועל האומץ,‏ לאפשר לי ולצוות לצאת למסע אחר.‏<br />

לצד אנשי הקהילה והרשות,‏ אני מודה על אנשי המנהלה המדהימים<br />

של שדות - בלעדיהם,‏ לא היינו מצליחים לעמוד במגוון המשימות,‏<br />

בזמן כה קצר.‏ לילך כהן המנהלנית,‏ פדי המזכירה ויוחנן – אב הבית,‏<br />

אין כמוכם!!!‏<br />

ולבסוף,‏ אני רוצה לומר תודה ולהביע את הערכתי העמוקה,‏ לצוות<br />

מחנכות א'-ב'‏ – הדס קלוד,‏ סיגלית דב,‏ אתי חסאן,‏ גליה בר וסמדר<br />

סבח ולצוות הניהול של שדות:‏ ורד כהנא,‏ איילה דרעי,‏ ויקי גולדשטיין<br />

וורד דרור,‏ שנתנו מעצמם ללא גבולות וללא תנאים – פשוט להיות<br />

וללמוד,‏ כדי לדעת יותר ולהצליח.‏<br />

מודה לכולכם מקרב לב ומאחלת לתלמידי שדות,‏ להוריהם ולצוות,‏<br />

שנה טובה,‏ מוצלחת ומתחדשת.‏<br />

באהבה,‏ ליבנת.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

14


עלון בת חפר | נובמבר 15 2018


מהנעשה במועדון +60<br />

יאורה גור-אריה<br />

ספורט<br />

ימי ראשון<br />

להלן רשימת פעילויות המועדון<br />

לחודש נובמבר:‏<br />

הרצאה:‏ ‏"נפלאות המוח"-‏<br />

19.00 4.11.18 שרון יפת.‏<br />

ערב חברתי,‏ ספור אישי,‏<br />

19.00 11.11.18 פעילות חופשית.‏<br />

הרצאה:‏ ‏"שפת הצוענים"-‏<br />

19.00 18.11.18 זהבית כהן.‏<br />

19.00 25.11.18 ערב חברתי,‏ פעילות חופשית.‏<br />

ימי שני<br />

יום רביעי<br />

10.00 יוגה למבוגרים עם גילת.‏<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

מפגש עם מדריכי ‏"הצופים"‏ –<br />

19.00 14.11.18 מפגשי דור – לדור.‏<br />

ביום שלישי ה 2/10/18 התקיים<br />

בבת חפר טורניר לזכרה של<br />

מאיה פוקס בהשתתפות קבוצות<br />

קטסל ב'‏ של הפועל עמק חפר<br />

בת חפר ‏)הנקראת על שמה(,‏<br />

צור יצחק ומכבי חדרה .<br />

מאיה שגדלה במועדון בתחילת דרכו ועזרה באימון ילדי בית הספר<br />

לכדורסל נפטרה לאחר מאבק במחלה קשה ב . 10/6/18<br />

באירוע המרגש נכחו עשרות בני משפחה וחברים,‏ מעבר למשחקים בין<br />

הקבוצות התקיים משחק פנימי בין חבריה ובני המשפחה,‏ כשהכוונה<br />

של כולנו להנציח את מאיה בדרכה - עם חיוך ענק ושמחת חיים.‏<br />

את המקום הראשון בטורניר קטפו ילדי בת חפר לאחר שני נצחונות<br />

מרשימים על יריבותיהם,‏ בני המשפחה העניקו לקבוצות גביעים<br />

בסיום האירוע .<br />

ניפגש בעונה הבאה לטורניר ההנצחה<br />

תחת הכותרת ‏"זוכרים את מאיה".‏<br />

ימי חמישי<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

ימי שישי<br />

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

16


כלבים<br />

נשמה של כלב | סימה בורקובסקי<br />

אומרים ש"כל המציל נפש אחת בישראל<br />

כאילו הציל עולם ומלואו".‏ ומה לגבי נשמה<br />

של כלב?‏ מה משקלה בעולם המוסר<br />

האנושי?‏<br />

‏"הסקרנות הרגה את החתול"‏ ומה כמעט<br />

הרג את הכלב שלנו?‏ הטפשות שלו או אולי<br />

חוסר היכולת שלי לסגור קצוות,‏ לסגור דלתות,‏<br />

להשלים משימות,‏ להחזיק רצועות...‏<br />

מעשה שקרה בירושלים.‏ סוכות ואנחנו,‏ כמו<br />

תמיד,‏ מתארחים אצל משפחת בעלי וחוסים<br />

בצל סוכתם.‏<br />

כמו תמיד הוא בא להעיר אותי בבוקר מוקדם.‏<br />

זה לא הבית שלנו ולא בת חפר.‏ אין חצר וצריך<br />

לצאת מהר.‏ אני כבר מזהה את הקול המיוחד,‏<br />

מעין יבבה,‏ שמשמעותה " אני צריך.."‏<br />

הקטנה שלי רוצה להצטרף.‏ היא מעכבת<br />

אותנו והוא כבר חסר סבלנות והנה אנחנו כבר<br />

בחוץ,‏ נושמים את האוויר הקר של ירושלים.‏<br />

יום שבת בבוקר והרחובות שקטים וריקים.‏<br />

מה יש לו היום?‏ חסר מנוחה הוא מושך אותנו<br />

כאילו רוצה לבלוע את העולם כולו.‏<br />

מסתובבים בדשא בגינת הכלבים,‏ מפחידים<br />

עורבים,‏ מחפשים צנוברים והנה כבר הגיע<br />

הזמן לחזור הבייתה.‏<br />

גם עכשיו הוא מושך אותנו.‏ הכוח שלו,‏ כוח<br />

של גור מלא באנרגיות מתפרצות,‏ מפתיע<br />

אותי כל פעם מחדש.‏<br />

גור של שמחה טורף את החיים בכפותיו.‏ רוצה<br />

לדהור קדימה ואנחנו בקושי עומדות בקצב.‏<br />

הנה כבר הבית והמדרגות.‏<br />

הקטנה מבקשת להחזיק ברצועה ואני<br />

מוותרת לה.‏<br />

בית אבן ירושלמי,‏ כזה שקבוצות תיירים<br />

עוברות לידו ומצלמות.‏ שער כניסה חיצוני<br />

ושער ברזל נוסף לחדר המדרגות והנה אנחנו<br />

כבר עולות.‏ אבל פתאום לכלב רצונות משלו.‏<br />

הוא חוזר על עקבותיו.‏<br />

שער חדר המדרגות נשאר פתוח וברי פורץ<br />

דרכו אל תוך הסמטה הצרה וממנה פונה<br />

שמאלה אל הכביש הראשי.‏ מקפץ,‏ לא שומע<br />

לתחינותי.‏ אני מקללת אותו.‏ ‏"כלב מחורבן.‏<br />

תעצור מייד או ש.."‏<br />

הנה איש עם עגלת תינוק וברי כבר מקפץ<br />

עליהם ועוד רגע אחד והוא קופץ אל הכביש.‏<br />

וואן אפור פוגש את גופו.‏ מול עיני הוא נפגע.‏<br />

הדם זורם ממנו.‏ אני משותקת.‏<br />

הנהג יוצא את הרכב ועוזר לי למשוך את<br />

הכלב ברגליו אל המדרכה כדי לא לחסום<br />

את התנועה.‏<br />

עכשיו צריך לפעול מהר.‏ לרוץ אל הבית.‏ לקרוא<br />

לאלון.‏ כמו תמיד קוראת לו כשצריך לתקן,‏<br />

לעשות את הדבר הנכון.‏ צריך שמיכה,‏ צריך<br />

להגיש לו עזרה.‏ מכאן הדברים רק מתדרדרים.‏<br />

הוטרינר בודק אותו וקובע שיש לנתח.‏ הסכום<br />

שנדרש גבוה מאוד.‏ לגמרי לא בתקציב שלנו.‏<br />

אני מהססת.‏ הלב שלי מתכסה בקליפה<br />

אבל אלון אומר ‏"כלב זה לכל החיים".‏ אנחנו<br />

הולכים על כל הקופה.‏<br />

עכשיו בסלון ברי שוכב עצוב.‏ העיניים שלו<br />

מסתכלות עלי.‏ הצלנו אותו.‏ הרגליים שלו<br />

מנותחות,‏ מקובעות במסמרים.‏ ייקח זמן<br />

לפצעים להגליד,‏ לעור לצמח,‏ לעצמות<br />

להיבנות.‏<br />

‏"הוא גור,‏ הוא ישרוד",‏ כך הוטרינר.‏ ‏"לא מועמד<br />

להמתת חסד,"‏ קבע.‏<br />

הכסף יבוא וילך.‏ הצלנו את ברי.‏ הילדים<br />

מחבקים אותו ושרים לו ‏"ברי,‏ ברי,‏ ברי".‏<br />

חוסר האונים שלו,‏ העצבות בעיניו שוברת<br />

את לבי.‏ רק בחלומותיו הוא דוהר ברגליו ועיניו<br />

זעות.‏ הוא חולם על דהרה בגבעות ומתעורר<br />

לרגליים פצועות.‏<br />

הצלנו נשמה של כלב.‏ כל המציל נשמה של<br />

כלב כאילו הציל את עצמו.‏ הרחיב את גבולות<br />

נשמתו.‏ פתח חדרים נסתרים שבליבו.‏<br />

זו לא חכמה להציל נפש בישראל.‏ כאשר<br />

נקראת בפניך נפש הזקוקה להצלה מיד<br />

תושיט את ידך אליה ולבך ייפתח.‏ אלה העיניים<br />

שאינן יודעות לדבר שלא ייתנו לך מנוח אם<br />

תפנה מבטך מהן ותתעלם מסבלן.‏ אם תקפוץ<br />

את ידך ותוותר על נשמה של כלב.‏<br />

עלון בת חפר | נובמבר 17 2018


חינוך<br />

יום ההליכה הבינלאומי<br />

כמיטב המסורת,‏ גם השנה ציינו את יום ההליכה הבינלאומי ב"שדות"‏ בקרב תלמידי שכבות א'‏ עד ג',‏ כחלק מהגברת המודעות לקידום אורח<br />

חיים פעיל ובריא.‏<br />

הפעילות נערכה ביום שלישי,‏ 23.10. צוות ‏"כושר על הבוקר"‏ בהובלת המורות לחינוך הגופני,‏ רונית גביש וענת דנגור,‏ פתח בחימום דינמי ומקפיץ.‏<br />

בהמשך,‏ תלמידי ועדת הספורט הפעילו את ילדי ‏"שדות"‏ בתחנות ספורטיביות המשלבות הליכה במגוון צורות תוך עבודת צוות,‏ אחדות וייחודיות.‏<br />

הפעילות התבססה על העקרונות הפדגוגיים הבית ספריים:‏ למידה רב גילית,‏ לקיחת אחריות והובלה של תלמידים בוגרים,‏ למידה תנועתית<br />

ורב חושית.‏<br />

התלמידים " הלכו על זה"‏ בגדול ובהחלט נשאר טעם של עוד.‏<br />

רונית גביש וענת דנגור – מורות לחינוך גופני<br />

טקס לזכרו של יצחק רבין<br />

תלמידי כיתת גליל,‏ ה'‏‎2‎‏-‏ הופיעו בפני ילדי בית הספר בטקס<br />

מרשים לזכרו של יצחק רבין ז"ל – ראש הממשלה ושר<br />

הביטחון.‏<br />

הטקס הוכן בתהליך למידה עם הבימאית אסנת זלדין.‏ במהלך<br />

הלמידה עברו התלמידים מסע להכרת תקופה במדינתנו,‏<br />

היכרות עם דמותו של אדם שהוא מנהיג ועם ערכי חברה<br />

אנושית שהופרו באותו יום בי"ב בחשוון.‏<br />

התלמידים עבדו על קטעי תנועה,‏ והעיקרי שבהם לצלילי שירו<br />

של שלמה גרוניך ‏"האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה"‏<br />

על מילות הנאום האחרון של רבין,‏ התאמנו על הגייה נכונה<br />

וברורה של מילים ועל תחושת הכבוד,‏ הבגרות והגאווה<br />

להופיע בטקס שכזה.‏<br />

ממש יומיים לפני הטקס הגיעה לסיום גם ‏"מערכת הבחירות"‏<br />

בבי"ס שדות ל"הנהגות הצעירות".‏ כל תלמידי הכיתות מג'-‏<br />

ועד ו'‏ יצאו לבחור את נציגיהם לשתי ההנהגות:‏<br />

הנהגה צעירה - פרלמנט שיעסקו בהובלת בתכנית ‏"נואמים<br />

צעירים"‏ והנהגה צעירה-‏ יזמות-‏ שיעסקו השנה ביוזמה של<br />

כתיבת עלון בית ספרי.‏<br />

טקס הענקת כתבי הוקרה לילדי ההנהגה היוצאת והודעה<br />

על הנבחרים התקיים בסוף השבוע שהחל עם טקס לזכרו<br />

של יצחק רבין ולמען האחדות בעם לצד שמירת הייחודיות.‏<br />

יישר כח לכל התורמים והמעורבים בחברת הילדים ובהצלחה<br />

בפעילותכם בשנת הלימודים תשע"ט.‏<br />

ענת כהן פיאדה ונירה בלו - רכזות חברתיות בי"ס שדות<br />

www.bathhefer.net.il<br />

18


תל"ן ב"שדות"‏ –<br />

תכנית לימודים נוספת<br />

גם השנה,‏ כמיטב המסורת,‏ מופעלות בבית ספר ‏"שדות"‏ תכניות<br />

תל"ן שונות ומגוונות.‏<br />

התכניות נבחרו בקפידה על ידי ועדת התל"ן של הנהגת ההורים יחד<br />

עם צוות בית הספר.‏ לאחר תהליך חשיבה ארוך,‏ שהחל עוד במחצית<br />

השנייה של שנת הלימודים הקודמת,‏<br />

נבחרו עבור כל שכבה חוגים ייחודיים,‏ חלקם ממשיכים וחלקם חדשים.‏<br />

בשכבות הצעירות עושים יוגה שמזמנת התנסויות חושיות – תנועתיות<br />

כמו התמצאות במרחב,‏ שיפור קואורדינציה ויציבה,‏ גמישות וחיזוק<br />

השרירים,‏ וברמה הרגשית - שיפור הביטחון העצמי ופיתוח יצירתיות<br />

ודמיון.‏ בנוסף,‏ פועלים ילדי כיתות א-ב בגינה החקלאית,‏ המאפשרת<br />

התנסות רב-חושית ומזמנת עבודה בצוות והכוונה עצמית בלמידה,‏<br />

באמצעות תכנון וביצוע מטלות קצרות וארוכות טווח.‏<br />

תלמידי כיתות ג'‏ ו-ה'‏ פועלים במרחב למידה חדשני,‏TINKERING ,LOVE<br />

זו השנה השנייה,‏ המתמחה בשילוב של למידה מתוך עשייה<br />

והמתמקד באלתור ובהמצאה עם כלי עבודה וחומרים פשוטים<br />

מהיום יום.‏ הפעילות מאפשרת פיתוח חשיבה יצירתית באמצעות<br />

התנסות בהעלאת רעיונות,‏ התנסות בזיהוי ופתרון בעיות מגוונות<br />

ורלוונטיות ללומד,‏ עידוד חדשנות,‏ עידוד ביטוי אישי וקבוצתי במגוון<br />

דרכים ואמצעים.‏<br />

בכיתות ד'‏ ממשיכים במסורת של מספר שנים ורוקדים ריקודים<br />

סלוניים במסגרת התכנית חינוכית וחברתית ‏"כיתות רוקדות".‏ התכנית<br />

משתמשת בריקודים הסלוניים כשפה חדשה,‏ המשפיעה על שינוי<br />

האקלים הכיתתי,‏ עם דגש על עבודה בצוות,‏ כבוד הדדי,‏ ניהול שיח<br />

מכבד ומקדם.‏<br />

תלמידי השכבות הבוגרות ממשיכים ליהנות מתכנית Out Door<br />

Education - ODT שיטת הלמידה ההתנסותית.‏ הפעילות מהווה<br />

התנסות חווייתית במשחקי אתגר המבוססים על עבודת צוות.‏ שיטת<br />

הלמידה ההתנסותית,‏ )O.D.E( מאפשרת למידה באמצעות חוויה.‏<br />

השנה נכנסה לשכבת ו'‏ תכנית חדשה – לימוד השחמט.‏ התלמידים<br />

לא רק לומדים את המשחק,‏ אלא בכל אחד מהשיעורים מתמקדים<br />

בנושא אחר שמקנה כלים מעשיים,‏ כמו גם צורות מחשבה שיעזרו<br />

להם בחיים.‏<br />

ויקי גולדשטיין – סגנית מנהלת ורכזת תל"ן<br />

דמוקרטיה ב"שדות"‏ –<br />

הבחירות להנהגה הצעירה<br />

קבוצת ההנהגה הצעירה פתחה את שנת הלימודים תשע"ט בבחירות<br />

לקראת שנת פעילות נוספת.‏<br />

הבחירות התקיימו לאחר תהליך למידה בכיתות,‏ שכלל שיח על<br />

דמוקרטיה,‏ בחינת השאלות מיהו מועמד ראוי ומהם הכישורים<br />

הנדרשים ממנהיג צעיר המעוניין לקחת חלק בקבוצת ההנהגה הבית<br />

ספרית,‏ ולמידה על תהליך הבחירות ועל תעמולת בחירות.‏<br />

ביום זכויות הילד הבינלאומי,‏ הגישו התלמידים את מועמדותם,‏ עמדו<br />

בפני הכיתה והציגו את מצע הבחירות שלהם,‏ וביום שישי ה-‏ 19.10,<br />

בתהליך דמוקרטי וחשאי,‏ יצאו כל תלמידי כיתות ג'‏ עד ו'‏ לקלפי<br />

להצביע ולהשפיע.‏<br />

את יום הבחירות הפעילו ארבעה תלמידי כיתות ו'-‏ אלה,‏ נטע,‏ דרור<br />

ונגב,‏ שפעלו באחריות ובמסירות לאורך כל התהליך,‏ והיוו דוגמה<br />

לשאר תלמידי בית הספר.‏<br />

הנציגים הנבחרים יפעלו במהלך השנה בשתי קבוצות.‏ האחת - קבוצת<br />

הפרלמנט,‏ שעוסקת בכישורי דיבור בפני קהל,‏ ותציג את התהליך<br />

מעל במת ted שדות.‏ הקבוצה השנייה,‏ קבוצת היזמות,‏ תפיק עיתון<br />

בית ספרי,‏ דו שנתי מקוון.‏<br />

בהצלחה לנציגים הנבחרים!‏<br />

ענת כהן פיאדה ונירה בלו – רכזות החינוך החברתי<br />

עלון בת חפר | נובמבר 19 2018


בית הספר למחול ‏"מוזה"‏ בת חפר,‏ השייך למרכז הקהילתי<br />

מזמינים אתכם להיות איתנו ולמצוא את התשוקה הפנימית לרקוד.‏<br />

מנהלות בית הספר למחול ‏"מוזה בת חפר"‏ מאמינות כי השמיים הם הגבול!‏<br />

סגנונות המחול ב"מוזה"‏ הם:‏ בלט קלאסי,‏ היפ הופ,‏ מחול מודרני,‏ רפרטואר מודרני,‏ מחזות זמר,‏ ואקרודאנס.‏<br />

המורים המדהימים שמלמדים אצלנו ב"מוזה בת חפר"‏ הם:‏ דין פרטוש,‏ אופק שובל,‏ רפאל בנימין,‏ אור אביגד,‏ סיוון קרמונה,‏ ימית סימן<br />

טוב,‏ שי סולסי,‏ אלה שרעבי,‏ שירה כץ,‏ חיה שטח,‏ יואב גרינברג,‏ אפרת הנדלר,‏ ליסלבק,‏ חן אדרי,‏ יוליה גרדשניק,‏ נוי מילר,‏ ניקול ווליצקי -<br />

מהרקדנים המובילים בארץ ובעולם,‏ ולכן ישנה הקפדה על רמה מקצועית.‏<br />

רקדני מוזה בת חפר מקדישים שעות רבות בשבוע לאימונים והתפתחות בתחום המחול,‏<br />

בסגנונות רבים ושונים,‏ ומגיעים להישגים מופלאים.‏<br />

מדי שנה נפגשים רקדני מוזה מכיתה ג׳ עד יב׳ ללילה לבן סוער ושטוף אדרנלין שכולו ריקוד<br />

ללא הפסקה עד הבוקר שלמחרת...‏ הרקדנים מתנסים בסדנאות ריקוד מטורפות עם המורים<br />

מהשורה הראשונה בארץ.‏<br />

רקדני מוזה בת חפר זכו השנה בשני מקומות ראשונים בתחרות הבינלאומית "DWC"<br />

שהתקיימה בארץ והוזמנו לגמר הגביע העולמי שבברצלונה.‏<br />

בסוף השנה ביולי 2018, מוזה חגגה עשור להקמתה וההתרגשות הייתה בשיאה במופע<br />

שכלל כ-‏‎300‎ רקדנים מגילאי 3 עד 18 שהלהיבו את הקהל ולא הותירו רגע דל!‏ הריקודים היו<br />

עוצמתיים,‏ מלאי אנרגיה וחיוניות ובדגש על טכניקה חזקה מאוד של הרקדנים.‏<br />

להתייעצות והרשמה למוזה בת חפר,‏ ניתן לפנות למנהלות בית הספר :<br />

שירה כץ - 052-4616669 ואורית סגל - 054-8138336<br />

אודות המרוץ<br />

ועדת הספורט היישובית והמרכז הקהילתי מזמינים אתכם להפנינג עממי<br />

וססגוני.‏ המרוץ הינו עממי ומיועד לכל המשפחה.‏<br />

המרוץ יהיה בנוי ממספר מסלולים שונים:‏<br />

עממי ותחרות כיתתית לתלמידי ביה״ס ״שדות״.‏<br />

מחירי הרשמה למרוצים<br />

● מרוץ עממי,‏ כיתתי:‏ ₪15 ‏)ביום המרוץ ₪( 20<br />

● אפרוחים 2-7 בליווי הורה:‏ ₪15 ‏)ביום המרוץ ₪( 20<br />

● מרוץ עממי 5 ק״מ + 10 ק״מ:‏ ₪15 ‏)ביום המרוץ )₪ 20<br />

לאחר המרוץ<br />

יתקיים<br />

הפנינג לילדים<br />

30.11.18<br />

נהלי הרשמה למרוצים עממיים<br />

הרישום יסגר ביום רביעי 25.11.18 בשעה 23:00<br />

ניתן להירשם דרך:‏<br />

● אתר בת חפר - כל מי שירשם עד ה-‏‎25.11‎ יקבל חולצה.‏<br />

● מרסלו 054-5251315, בימים א׳-ה׳ בין השעות 18:30-20:00<br />

● מרכז קהילתי 09-8781090<br />

ההרשמה מקנה למרוץ העממי חולצת ריצה מבד מנדף,‏ מדליה,‏ ביטוח,‏ תעודת<br />

השתתפות והשתתפות בהגרלת אופניים,‏ בחסות:‏ חנות .FREE RIDE<br />

www.bathhefer.net.il<br />

●<br />

מרוץ בת חפר ה-‏‎20‎ לזכרו של תומר נוה,‏<br />

שנהרג בתאונת דרכים ב-‏‎12‎ ביוני 2005 בטרם מלאו לו 18 שנים.‏<br />

תומר,‏ שהיה ספורטאי ואתלט ונטל חלק במרוצי בת חפר הראשונים,‏<br />

לבטח היה גאה על כך שזו הדרך שהיישוב,‏ בו גדל ושאותו אהב,‏<br />

מנציח את זכרו.‏<br />

◆ מסלול של 10 ק״מ ומסלול של 5 ק״מ<br />

המסלולים הינם עממיים.‏<br />

◆ מסלול 2 ק״מ למירוץ כיתתי.‏<br />

◆ מסלול אפרוחים במגרש הכדורגל.‏<br />

הגרלת האופניים בחסות:‏<br />

הארוע בחסות<br />

● כיוונים - מכון לפסיכודרמה - ,054-6812367 03-6812368<br />

● הקליניקה של אילת - לטיפוח פנים וגוף - 050-6377178, 09-8782073<br />

● וט חפר - מרפאה וטרינרית לחיות בית - 052-6063952<br />

לוח זמנים<br />

התכנסות<br />

8:00 הזנקת מרוץ עממי 10 ק״מ<br />

8:30 הזנקת מרוץ עממי 5 ק״מ<br />

8:45 הזנקת כיתות א-ב<br />

9:00 הזנקת כיתות ג-ד<br />

9:10 הזנקת כיתות ה-ו<br />

9:20 הזנקה לגילאי 2-7<br />

9:30 טקס סיום<br />

10:00 במידה ויהיה גשום המרוץ ידחה ל-‏‎14.12.18‎<br />

,FREE RIDE 20 אזה״ת תנובות,‏ טלפון:‏ 09-8659005


פינת המתכונים<br />

תולעת ספרים<br />

קרן ויצמן<br />

זהבית גונן<br />

חזה עוף וירקות בנוסח תאילנדי<br />

המצרכים:‏<br />

•1/2 ק״ג חזה עוף חתוך לרצועות<br />

•2 גזרים - חתוכים לרצועות<br />

•1 גמבה אדומה - חתוכה לרצועות<br />

•2 בצלים - פרוסים לרצועות<br />

•3-4 שיני שום - פרוסים<br />

‏•פטריות טריות - חתוכות לרבעים<br />

•1 ס״מ זנגויל ‏)ג׳ינג׳ר(‏ קצוץ<br />

‏•בצל ירוק חתוך קטן<br />

לרוטב:‏<br />

•1/2 פחית חלב קוקוס<br />

•1 כפית מחית קארי אדום<br />

•2 כפיות רוטב דגים ‏)כשר מאנשובי(‏<br />

•2 כפות רוטב פטריות אסייתי<br />

אופן ההכנה:‏<br />

בסיר קטן מרתיחים מים ושמים את רצועות העוף,‏<br />

מערבבים שלא ידבקו.‏<br />

העוף הופך להיות לבן.‏ מסננים ושמים בצד.‏<br />

במחבת ווק ‏)או מחבת רגילה(‏ מחממים מעט שמן<br />

ומוסיפים גזר,‏ גמבה,‏ בצל,‏ זנגויל ושום.‏<br />

משחימים קלות ומוסיפים את העוף והפטריות.‏<br />

הספר ‏"החיוך האטרוסקי"‏ מאת חוסה לואיס<br />

סמפדרו,‏ העלה על פניי לא מעט חיוכים במהלך<br />

קריאתו.‏ הספר מגולל את קורותיו של סלווטורה הזקן,‏<br />

שחי כל חייו בכפר קטן בדרום איטליה.‏ בערוב ימיו,‏<br />

כאשר תוקפת אותו מחלת הסרטן,‏ הוא נאלץ לעבור<br />

לביתם הבורגני של בנו וכלתו בעיר מילאנו.‏ הוא מתעב<br />

את החיים בעיר הצפונית המנוכרת שהשמיים בה אפורים והאוכל בה<br />

תפל,‏ אבל שם הוא מוצא שתי אהבות אחרונות – נכדו הפעוט,‏ ממנו<br />

הוא נפעם ודרכו הוא מגלה צדדים חדשים באישיותו.‏ ואישה צעירה,‏<br />

שלמרות פער הגילאים העצום ביניהם,‏ הם מצליחים למצוא נושאים<br />

משותפים.‏ הקשר עם האישה הצעירה והנכד מעניק לימיו האחרונים<br />

של הזקן משמעות חדשה לגמרי.‏ ומתברר שגם סיפור העוסק בימיו<br />

האחרונים של אדם,‏ יכול להיות סיפור מלא רוך,‏ הומור,‏ חושניות ורגש.‏<br />

‏"ספינת הכלות"‏ מאת ג'וג'ו מויס הוא רומן המבוסס<br />

על אירועים היסטוריים.‏ בשנת 1946, שש מאות<br />

וחמישים כלות נרגשות עולות על ספינה המפליגה<br />

מאוסטרליה לאנגליה,‏ כדי להתאחד עם הגברים,‏ להם<br />

נישאו במהלך מלחמת העולם השנייה.‏ אך במקום<br />

מסע התענוגות שציפו לו,‏ הן מוצאות את עצמן על<br />

סיפונה של נושאת מטוסים,‏ אותה הן חולקות עם אלף חיילים של הצי<br />

הבריטי.‏ על הסיפונים שטופי השמש,‏ קורה כל מה שאפשר לצפות<br />

שיקרה כאשר חבורה גדולה כל-כך של צעירות וצעירים מתכנסת<br />

למשך שבועות אחדים בחלל אחד שאין ממנו דרך מילוט...‏<br />

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏<br />

מערבבים את מרכיבי הרוטב יחד ומוסיפים למחבת.‏<br />

מפזרים מעל בצל ירוק ומגישים על אורז לבן.‏<br />

טיפ:‏<br />

כשמבשלים קלות את חזה העוף במים רותחים<br />

הוא שומר על עסיסיות ולא מתייבש.‏<br />

בתיאבון!‏<br />

עלון בת חפר | נובמבר 21 2018


www.bathhefer.net.il<br />

22


עלון בת חפר | נובמבר 23 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!