05.12.2018 Views

AlonBH_December2018

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

החודש בבת חפר<br />

עלון בת חפר • גליון • 245 חנוכה • דצמבר 2018<br />

חג שמח<br />

בת חפר מאירה<br />

צילום:‏ נדב שפר


מדורים:‏<br />

חדשות ועדכונים 4<br />

ניסים 8<br />

ספרייה 9<br />

10<br />

מן הנעשה בקהילה 18<br />

חינוך - בי״ס שדות 19<br />

דבר תורה 21<br />

תולעת ספרים ופינת המתכונים ניסים ונפלאות | סימה בורקובסקי<br />

‏ּבְ‏ כָ‏ ל חֲ‏ נֻ‏ ‏ּכָ‏ ה הָ‏ יִ‏ ית<br />

רַ‏ ‏ּדֶ‏ דֶ‏ ‏ְמ ת ‏ּבָ‏ צֵ‏ ק<br />

קֹורֶ‏ צֶ‏ ת<br />

‏ּגָ‏ לִ‏ מַ‏ י ‏ְע חֶ‏ סֶ‏ ד<br />

אֹותָ‏ ם הִ‏ ‏ּנַ‏ חְ‏ ‏ּתְ‏ להתפיח<br />

עַ‏ לַ‏ מִ‏ ‏ּפַ‏ ת לִ‏ ‏ּבֵ‏ נּו<br />

עֲ‏ בּורִ‏ י<br />

לָ‏ צֵ‏ את ‏ּולְ‏ חַ‏ ‏ּלֵ‏ ק<br />

מִ‏ טּוב לִ‏ ‏ּבֵ‏ ‏ְך<br />

נִ‏ ‏ּסִ‏ ים וְנִ‏ פְ‏ לָ‏ אֹות<br />

לזכר אמי מרים בכר וסופגניות הפלא שלה<br />

חפרפרוני 22<br />

מערכת העלון:‏<br />

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏<br />

איילת יונגר,‏ יעל שביט,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏<br />

קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏<br />

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315<br />

עיצוב ועריכה גרפית:‏<br />

דינה זלוטניק 054-2153500<br />

דפוס:‏ רבגון<br />

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏<br />

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏<br />

עולש,‏ בארותיים.‏<br />

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net<br />

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896<br />

צילום תמונת השער:‏ נדב שפר<br />

אתר:‏ www.bathefer.net<br />

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או<br />

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏<br />

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR<br />

www.bathhefer.net.il<br />

2


לפגישת<br />

ייעוץ חינם:‏<br />

052-8402937<br />

חדש במכון!‏<br />

לייזר חדשני ומתקדם<br />

להסרת שיער!!!‏<br />

• תוצאות החל מהטיפול הראשון<br />

• ללא כאבים<br />

• מתאים לגברים ונשים<br />

• זמן טיפול קצר<br />

מעל<br />

20 שנות<br />

ניסיון!‏<br />

פנינית קוסמטיקה<br />

בית קמה 21, בת חפר<br />

asafizraeli1@gmail.com<br />

אסף יזרעאלי<br />

Asaf izraely<br />

■<br />

דיקור<br />

Acupuncture<br />

■<br />

צמחי מרפא<br />

Medical herbs<br />

■<br />

טווינה<br />

Twina<br />

■<br />

052-5355558<br />

בת חפר<br />

עלון בת חפר | דצמבר 3 2018


חדשות ועדכונים<br />

עיקרי העשייה ביישוב<br />

משה עמר - דובר היישוב<br />

ועד היישוב<br />

החודש הסמיכה המועצה את ועד היישוב הנבחר לשרת אותנו<br />

התושבים בחמש השנים הבאות.‏ ‏"ואלה שמות"...‏<br />

חברי הוועד – עדי אמזלג ‏)יו"ר(,‏ יפעת ברקת,‏ אבי מלכה,‏ אילן לויים,‏<br />

ארז סולומון,‏ שלומי זאנה,‏ מאור אסולין,‏ נלה מקסימוב,‏ מרסיה פורת,‏<br />

אמיר גל,‏ ירדנה הרוש.‏<br />

חברי מליאת המועצה – גיא ויצ'לבסקי,‏ ירון קומפל,‏ דורון גאייר<br />

ומידד כלפון.‏<br />

החודש תתקיים ישיבת הוועד הראשונה שתעסוק במינוי ראשי<br />

הוועדות השונות,‏ וכן בהיערכות לפגישה העתידית עם ראשת המועצה<br />

הנבחרת,‏ ד"ר גלית שאול ומטה המועצה,‏ בה יוצגו האתגרים,‏ הצרכים<br />

ותכנית העבודה של היישוב.‏<br />

הרחבה<br />

החודש ייהרסו שני בתים שכבר פונו ונותקו מתשתיות בצומת הרחובות<br />

בית קשת-שפלה-אורן,‏ וזאת בכדי לאפשר מעבר והמשך של הכביש<br />

משדרות השפלה לאזור ההרחבה.‏<br />

שירות לתושב<br />

‏•מענה טלפוני – בקרוב יאוחד מתן השירות הטלפוני של מזכירות<br />

היישוב ושל המרכז הקהילתי ובכך שעות המענה לתושבים יורחבו<br />

באופן משמעותי.‏<br />

‏•תכנית פינוי הפסולת הגושית והגזם – החודש תופץ התכנית<br />

החדשה לשנת העבודה 2019 במתכונת דומה לשנה החולפת<br />

ובתגבור ימי פינוי במועדים שונים.‏<br />

‏•דואר – בקרוב חלוקת חבילות הדואר תתקיים במיקום חדש,‏ רחוב<br />

חיטה 38 בין השעות 18:00-08:00 ‏)בית העסק של תושב היישוב<br />

שחר סבן(.‏ מהלך זה יסייע בייעול עבודת הדואר,‏ תוך שזמן חלוקת<br />

החבילות יורחב משמעותית,‏ וזמן המתנת התושבים לקבלת שירות<br />

במבנה הדואר יצומצם משמעותית.‏<br />

‏•מתי"א ‏)מרכז תמיכה יישובי אזורי(‏ – המרכז ייפתח לאחר חג<br />

החנוכה,‏ ממוקם במתחם המחודש בסמוך לגני נעמ"ת וישרת את<br />

תושבי העמק והשרון.‏<br />

אירועי חנוכה<br />

‏•מצעד עששיות – יום שני 3 בדצמבר הכנת עששיות,‏ מופע<br />

להטוטנות,‏ הדלקת נרות וחלוקת סופגניות.‏<br />

‏•בתים מדליקים – ימים שני עד רביעי 3-5 בדצמבר,‏ כ-‏‎50‎ משפחות<br />

ברחבי העמק מארחות את התושבים למגוון פעילויות מדליקות.‏<br />

‏•סיירת הורים – תפעל ברחבי היישוב במהלך החג,‏ מוזמנים להתנדב<br />

ולהצטרף ‏)לפרטים ארז סולומון 052-6391142(.<br />

ספורט<br />

‏•מרוץ בת חפר ה-‏‎20‎ לזכרו של תומר נווה ז"ל התקיים בבוקר יום<br />

שישי ה-‏‎30‎ בנובמבר וכלל ריצה עממית של ילדי בית הספר ‏'שדות'‏<br />

ובסיומה הפנינג עם שלל פעילויות ספורטיביות.‏ היה אירוע פעיל,‏<br />

מכבד וקהילתי.‏ תודה לרכז הספורט מרסלו מכדר,‏ להנהלת ‏'שדות'‏<br />

ולוועד על תכנון וארגון אירוע חשוב מעין זה.‏<br />

‏•מגרש הכדורגל – הוחלט שלא יתקיימו משחקי ליגת בוגרים במגרש,‏<br />

זאת כלקח מאירועים קודמים שמשכו קהל אוהדים רב למתחם<br />

המיועד למשחקים ללא קהל.‏<br />

גינה קהילתית<br />

‏•מפגש משפחות לשתילת ערוגות יתקיים ב-‏‎21‎ בדצמבר.‏ לכל<br />

משפחה תוקצה ערוגה לאחזקתה ולהנאה מתוצרתה.‏ לפרטים<br />

נוספים עקבו אחרי הפרסומים של ועדת קהילה.‏<br />

פרויקטים עתידיים<br />

‏•החלפת פחי האשפה השבורים – מופו כל הפחים השבורים ביישוב<br />

ובקרוב יוחלפו בחדשים שירכשו ע״י היישוב והמועצה.‏<br />

‏•שדרוג תחנות הסעות הילדים – החל תכנון משותף של היישוב<br />

ומהנדס המועצה להחלפת תחנות ההסעה והתאמתן לכמות ולצרכי<br />

הנוסעים בקיץ ובחורף.‏<br />

‏•שילוט וסימון עצים – זהו אחד מהפרוייקטים של תלמידי שכבת<br />

ו'‏ בביה"ס ‏'שדות'‏ כחלק מהחיבור והתרומה לקהילה.‏ במסגרת<br />

הפרוייקט ישולטו ויסומנו כל זני העצים על תכונותיהם ‏)וכיו״ב(‏<br />

בפארק ‏"אגדשא"‏ )6( ובשטח הציבורי המרכזי של היישוב.‏<br />

מועדון חברים ‏'הבועה'‏<br />

חשוב לציין,‏ כי המקום מוסדר ומורשה כחוק וזאת באדיבות המרכז<br />

הקהילתי וועדת התרבות.‏ המועדון הוקם למען הקהילה ומופעל בידי<br />

צוות מתנדבים מתוך היישוב.‏ מוזמנים להגיע וליהנות מהמוזיקה,‏<br />

ההופעות,‏ השתייה וכמובן מהאווירה הייחודית.‏<br />

תרבות<br />

סמנו ביומנים את מסיבת סוף השנה של בת חפר שתתקיים בתאריך<br />

28 בדצמבר בסימן LOVE❤LOVE<br />

הצעת עבודה<br />

דרוש/ה רכז/ת נוער לעבודה עם נוער בת חפר האיכותי.‏<br />

לפרטים rakaznoar@bathefer.net<br />

www.bathhefer.net.il<br />

4


עלון בת חפר | דצמבר 5 2018


קול קורא<br />

ועדת עלון בת חפר מזמינה את התושבים לקחת<br />

חלק בכתיבה יוצרת ועיתונאית.‏<br />

אפשר ליצור קשר עם יו"ר הועדה דפנה שחר 050-6218739<br />

www.bathhefer.net.il<br />

6


טריפל - פרסום עם נוכחות!‏<br />

✔ שילוט דיגיטלי<br />

✔ עלון בת חפר והסביבה<br />

✔ גוגל ופייסבוק<br />

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי<br />

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎<br />

קהילשון<br />

ראש המועצה או ראשת המועצה?‏<br />

נשים רבות משתלבות בתפקידי מפתח ולפרקים עולה השאלה אם לציין את שם תפקידן בלשון זכר או נקבה.‏<br />

התשובה היא - ‏"תמיד אישה".‏ לפי החלטת האקדמיה אפשר ליצור צורת נקבה לכל תואר,‏ תפקיד ודרגה שנושאת אישה.‏ ולכן<br />

את שם תפקידך המלא או המקוצר כתבי בלשון נקבה.‏ לדוגמה:‏ עורכת הדין,‏ דוברת המשרד,‏ חברת הכנסת,‏ נשיאה,‏ חשבת,‏<br />

מדענית,‏ שגרירה ועוד.‏ גם במקורות העבריים העתיקים לנשים בעלות תפקיד יש תוארי תפקיד בצורת נקבה,‏ כגון נביאה,‏ מלכה<br />

ובעלה ‏)בעלת האוב(.‏<br />

כשאפשר,‏ הוסיפי סיומת נקבה לתוארך האקדמי או לדרגתך,‏ לדוגמה:‏ דוקטורית,‏ פרופסורית,‏ סמלת ועוד.‏<br />

אף ראשי תיבות שהפכו למילה יש להוסיף את סיומת הנקבה ‏-ית.‏ לדוגמה:‏ מנכ"לית,‏ קב"טית או יו"רית.‏ עם כל זה,‏ אין כל<br />

שגיאה באי-צירוף סיומת הנקבה לראשי התיבות.‏<br />

גם הסופרים והמשוררים לא נמנעו מן השימוש בצורה ראשה כפי שעולה מאתר ‏"מאגרים"‏ של מפעל המילון ההיסטורי:‏ ‏"והיה<br />

שמה ראשה ומושלת.‏ והיום שמה רשה וכושלת"‏ ‏)שמואל הנגיד,‏ ממשוררי ספרד(.‏<br />

‏"אם־כדבריך כן הוא",‏ אמר דון לורנסו,‏ ‏"כי־עתה ראויה באמת החכמה הזאת להחשב כראשהלכל־רעותיה.")ביאליק,‏ דון קישוט(‏<br />

לסיום,‏ בהצלחה לראשת המועצה,‏ הדוקטורית גלית שאול.‏<br />

עלון בת חפר | דצמבר 7 2018


עלון זה עוסק בנושא ‏"ניסים"‏ ובהקשר זה<br />

עלה שמה של מיכל טל-מור.‏ זאת מכיוון,‏<br />

שרוב האנשים מרגישים,‏ שאדם שנרפא<br />

ממחלת הסרטן,‏ עבר נס.‏<br />

כאשר פניתי אל מיכל,‏ היא הופתעה ואמרה<br />

לי,‏ שלא קרה לה נס.‏ מה שקרה לה,‏ היה<br />

מסע ארוך של נחישות ואופטימיות.‏ לכן,‏<br />

בחרתי לקשר את סיפורה לחנוכה,‏ חג שבו<br />

אנו חוגגים את ניצחון האור על החושך.‏ הרי<br />

המכבים ניצחו את היוונים בזכות נחישות,‏<br />

אופטימיות וגם נס אחד בדמות כד קטן.‏<br />

אז למי שלא זכה להכיר,‏ מיכל טל-מור היא<br />

אישה מקסימה.‏ תושבת בת-חפר מיום<br />

‏"העלייה על הקרקע"‏ ב-‏‎1996‎‏.‏ נשואה לעמי.‏<br />

אמא לשלושה וסבתא לשתיים.‏ היא ניהלה<br />

במשך 20 שנה את מרפאת השיניים של<br />

ד"ר ליאור קצפ.‏ בנוסף היא רפלקסולוגית,‏<br />

וכיום היא עובדת כסייעת משלבת לילדה<br />

עם צרכים מיוחדים בבי"ס ‏"משגב",‏ בקיבוץ<br />

גבעת-חיים איחוד.‏<br />

בשנת 2015 בישרו למיכל את מה שכולנו הכי<br />

חוששים לשמוע - יש לך סרטן!‏ ולא סתם,‏<br />

הסרטן אצלך הוא בדרגה 3 ופגע ב-‏‎80%‎<br />

מהתאים.‏ לדבריה,‏ היא כבר הייתה מוכנה<br />

לבשורה,‏ כי עשתה בירור ב-"ד"ר גוגל"‏ לגבי<br />

כל מיני סימפטומים ולגבי הבדיקות אליהן<br />

נשלחה טרם ה"בשורה".‏ כך יצא,‏ שהיא זאת<br />

שהרגיעה את בעלה ושאר המשפחה.‏ היא<br />

הגיעה להחלטה,‏ שהיא תשמע בקול רופאיה<br />

ותעשה כל שביכולתה לנצח את המחלה.‏<br />

‏"הייתי מאוד ממוקדת מטרה.‏ ניהלתי את<br />

המחלה ולא היא אותי.‏ הייתי מאוד מודעת<br />

ומלאת אופטימיות.‏ בחרתי לשאוף אל האור<br />

בקצה המנהרה.‏ התעקשתי לצאת לטיולים<br />

ובילויים בהפוגות בין הטיפולים.‏ וכמו-כן,‏<br />

טיפלתי באנשים באמצעות הרפלקסולוגיה,‏<br />

כי היה לי חשוב להרגיש שאני חיונית זקוקים<br />

לי ולא שרק אני הנזקקת.‏ אפילו בתקופות<br />

האשפוז מצאתי את הזמן לרדת לחוף הים<br />

הצמוד לביה"ח.‏<br />

ניסים<br />

‏"ניצחון האור על החושך"‏<br />

קרן ויצמן<br />

הייתי מוקפת בתמיכה של משפחה,‏ חברים,‏<br />

שכנים,‏ בני-גרעין.‏ ובראש וראשונה מי שהכי<br />

תמך בי היה בעלי המקסים,‏ שהיה כסלע<br />

איתן ויציב עבורי.‏<br />

מהרגע שידעתי שיש לי סרטן,‏ הודעתי לכולם.‏<br />

לא רציתי חרושת שמועות.‏ היה לי חשוב שזה<br />

יבוא ממני.‏ גם לנכדות,‏ שהיו אז בנות 4 ו-‏‎6‎<br />

הסברתי.‏ הנכדה הגדולה אף תרמה מרצונה<br />

את שיערה בעקבות ההסבר.‏ היה לי חשוב<br />

לומר את המילה המפורשת - סרטן,‏ ולא<br />

לקרוא לה ‏"המחלה הארורה".‏ הכל היה גלוי<br />

וידוע,‏ מה שמנע הרבה מבוכה.‏<br />

אחרי ארבעה חודשים של טיפולים,‏ האור<br />

בקצה המנהרה התחיל לגדול - בישרו לי<br />

שהגידולים הרבים קטנו,‏ מה שהוכיח את<br />

יעילות הטיפול הביולוגי+כימי.‏ הטיפול נמשך<br />

עוד כחצי שנה,‏ שבמהלכו ביליתי ימים רבים<br />

בבידוד.‏ טיפול בבידוד הוא לא חוויה מזהירה.‏<br />

אי-אפשר לאכול כל מה שרוצים,‏ כי הכל חייב<br />

להיות סטרילי.‏ אי-אפשר לקבל אורחים כמו<br />

בכל מחלקה אחרת בבי"ח.‏ מי שבא לבקר<br />

חייב לעמוד בתנאים מחמירים של שמירה<br />

על הגיינה.‏ אי-אפשר לצאת מהחדר לשום<br />

מקום.‏ ויחד עם זאת,‏ לא הרגשתי שאני ‏'הולכת<br />

להשתגע'.‏ וחשוב לי לציין,‏ שתמיד הקשבתי<br />

לרופאים,‏ גם כשזה לא היה נעים לבצע את<br />

ההנחיות.‏ לדעתי זה אחד הדברים העיקריים<br />

שהצילו אותי.‏<br />

הטיפול במחלקה ההמטו-אונקולוגית בביה"ח<br />

‏'לניאדו'‏ היה מעל ומעבר - מקצועי ומלא<br />

חמלה.‏ האור הכי גדול בכל הסיפור הזה,‏<br />

הוא ההתנדבות השבועית שלי במחלקה.‏<br />

בכל שבוע,‏ מיד אחרי שאני מסיימת לעבוד<br />

בביה"ס,‏ אני נוסעת לביה"ח ‏'לניאדו',‏<br />

מתייצבת במחלקה וזוכה להחזיר את האהבה<br />

שקיבלתי."‏<br />

למחרת הראיון,‏ מיכל חיפשה אותי בביה"ס<br />

וביקשה שאוסיף ואדגיש כמה התמיכה<br />

חשובה לתהליך הריפוי.‏ וכאן המקום להודות<br />

לשתי תושבות,‏ שתמכו במיכל והן:‏ יאורה<br />

גור-אריה והדס ערער.‏ מיכל אסירת תודה<br />

לכן על ההכלה,‏ ההקשבה והתמיכה הגדולה.‏<br />

מיכל היא ללא ספק אישה חזקה ומיוחדת<br />

במינה.‏ והמסר העיקרי בסיפורה הוא -<br />

השתדלו תמיד לראות את האור!‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

8


בזמן שחלקנו עדיין נאחזים בעולם הישן<br />

וקוראים ספרים המודפסים על נייר,‏<br />

ספריית בת-חפר בהובלת שרינה ברושי,‏<br />

עשתה את הקפיצה המתבקשת לשנות<br />

האלפיים ואל הספרים הדיגיטליים.‏ כעת לכל<br />

מנוי בספרייה תתאפשר בחירה בין השאלת<br />

ספר ‏"רגיל"‏ והשאלה של ספר דיגיטלי<br />

באמצעות אפליקציית ."Libby"<br />

‏"ישנם אנשים,‏ ואני בתוכם,‏ שלא מוכנים<br />

לשמוע על ספרים דיגיטליים,‏ אך לעומתם<br />

ישנם קוראים רבים שעברו לקרוא ספרים<br />

דיגיטלים שהם זולים ונגישים יותר,"‏ כך<br />

מסבירה שרינה מנהלת ספריית בת חפר.‏<br />

כחלק מהמאמץ למשוך עוד מנויים לספרייה<br />

ולהפוך אותה לאטרקטיבית גם לקהל צעיר<br />

יותר או קהל שמעדיף את החוויה הדיגיטלית<br />

בקריאת ספר,‏ נעשתה התקשרות בין ספריית<br />

היישוב לספרייה הדיגיטלית של מרכז הספר<br />

והספריות.‏ באמצעות אפליקציה חינמית,‏ מנויי<br />

הספרייה יוכלו להשאיל ספרים דיגיטליים<br />

בתהליך דומה להשאלת ספר ממדף בספרייה.‏<br />

‏"עד היום הספרייה פעלה עם כ-‏ 300 מנויים<br />

משפחתיים אך לאחרונה קיימת ירידה בכמות<br />

המנויים ואחת הסיבות,‏ לדעתי,‏ היא מעבר<br />

לספרים דיגיטליים.‏ זו הסיבה לכך שחיפשתי<br />

פיתרון לקוראי הספרים הדיגיטליים והתחלנו<br />

שיתוף פעולה,‏ שמאפשר מתן מענה גם<br />

לאוכלוסייה הזו,‏ בתקווה שכך יורחב מעגל<br />

הקוראים בספרייה.‏ באמצעות המנוי הדיגיטלי<br />

ספרייה<br />

החוויה הדיגיטלית<br />

סימה בורקובסקי<br />

‏"ישנם אנשים,‏ שלא מוכנים<br />

לשמוע על ספרים דיגיטליים,‏<br />

אך לעומתם ישנם קוראים רבים<br />

שעברו לקרוא ספרים דיגיטלים<br />

שהם זולים ונגישים יותר<br />

ניתן להתחבר למערכת ולחפש את הספר<br />

שאותו מבקשים להשאיל.‏ הספר מושאל<br />

לשלושה שבועות,‏ ממש כמו ספר בספרייה<br />

רגילה וכאשר הוא נמצא בהשאלה לא נראה<br />

אותו ברשימת הספרים.‏<br />

העלויות של הצטרפות לספרייה הדיגיטלית<br />

לא היו גבוהות במיוחד ובנוסף קיבלתי גיבוי<br />

מכל הגורמים הרלוונטיים כך שיכולתי ‏"ללכת<br />

על זה."‏ היא אומרת בגאווה ומוסיפה שגם<br />

במידה והפרוייקט לא יכסה את עצמו כלכלית<br />

מיתוג הספרייה כספרייה דיגיטלית יהיה שווה<br />

את ההשקעה.‏<br />

‏"בחודש האחרון כבר הייתה עלייה במספר<br />

המנויים ואני מרגישה שבסופו של דבר<br />

הספרייה הדיגיטלית תחבר אלינו יותר קוראים<br />

ותהפוך את הקריאה לנגישה יותר".‏<br />

עולם הולך ונעלם<br />

בעבר היינו נפגשים בספרייה כדי ללמוד<br />

או לחפש חומרים באנציקלופדיות.‏ כיום<br />

אנציקלופדיות הם עולם הולך ונעלם<br />

והתלמידים מחפשים מידע באינטרנט.‏<br />

הספרייה גם היא צריכה לשנות את פניה<br />

ולהתאים לעולם החדש.‏<br />

‏"בעיני רוחי אני רואה את הספרייה כמקום<br />

מפגש שאליו באים אחרי הצהריים עם<br />

הילדים או עם חברים.‏ מקום שבו אפשר<br />

לשבת ולשחק עם הילדים כשקר ולא נעים<br />

להסתובב בחוץ.‏ הייתי רוצה שבעתיד יהיה<br />

כאן ג'ימבורי קטן עבור ילדים ובמיוחד עם<br />

ההרחבה כשאוכלוסית בת חפר תגדל יהיה<br />

אפשר לשלב במקום גם בית קפה קטן אבל<br />

זה עניין לעתיד.‏<br />

כיום כדי לאפשר אווירה נעימה בספרייה<br />

הכנסתי משחקים שניתן לשחק בהם עם<br />

הילדים אחה"צ וכמובן הפעילויות הרגילות של<br />

שעת סיפור,‏ הצגות מדי פעם ועוד.‏ הספרייה<br />

הדיגיטלית היא חלק מהתהליך של הפיכת<br />

הספרייה לנגישה יותר עבור התושבים.‏ אני<br />

מניחה,‏ שאוכלוסיה צעירה יותר שתכנס לישוב<br />

ומחוברת יותר לעולם הדיגטלי תימצא מענה<br />

בסוג כזה של שירות."‏<br />

הגשמת חלום<br />

הספר הכתוב כבודו במקומו מונח אבל<br />

צריך לתת מענה לכל האנשים וגם לאלה<br />

שהקריאה עבורם היא משהו שעושים על<br />

הדרך,‏ במטוס,‏ ברכבת או בתור לרופא.‏ אנשים<br />

שמבלים הרבה בדרכים או בטיסות יכולים<br />

להתחבר לספר שלהם שנמצא איתם בכל<br />

מקום באמצעות הנייד או הטאבלט.‏ הספרייה<br />

הדיגיטלית מאפשרת להשאיל ספרים ללא<br />

הטירחה שכרוכה בהגעה לספריה והנבירה<br />

במדפים.‏ אפשר לבדוק במהירות אם הספר<br />

אותו מחפשים נמצא ולהשאיל אותו.‏<br />

״היצע הספרים בספרייה הדיגיטלית קטן מזה<br />

שנמצא בספרייה ועומד על כ-‏ 3,000 כותרים<br />

בשפות עברית,‏ אנגלית,‏ ערבית ורוסית.‏ כל<br />

ספרייה המתחברת למרכז הספר והספריות<br />

משלמת לפי מספר התושבים בישוב ומקבלת<br />

תקציב עבור הספרים.‏ ספריית בת חפר<br />

נהנית מכל היצע הספרים שקיים בספרייה<br />

הדיגטלית ואני כספרנית בספריה קטנה<br />

מרוויחה מהאפשרות להציע יותר ספרים<br />

לקוראים״,‏ מסבירה שרינה.‏<br />

״עבורי זו הגשמת חלום כיוון שבעיני רוחי אני<br />

רוצה לראות את הספריה כמקום שמחבר בין<br />

התושבים,‏ מאפשר לאנשים להרחיב אופקים<br />

ולהורים מקום לבילוי עם הילדים".‏<br />

עלון בת חפר | דצמבר 9 2018


ביוני האחרון אחרי מסע ממושך של מחשבה,‏ תכנון,‏ גיוס מתנדבים<br />

וישיבות רבות לתוך הלילה,‏ קם מיזם ‏"הבועה"!‏ מועדון קהילתי<br />

שיועד לפעול על בסיס שבועי למען תושבי בת חפר והסביבה.‏ ארבעה<br />

חודשים של חגיגות בכל יום חמישי.‏ ביניהן הופעות חיות,‏ מגוון רחב<br />

של להקות,‏ ערבי קונספט ‏)יווני,‏ אתני,‏ מונדיאל,‏ מוזיקה מהסרטים(,‏<br />

מסיבת ט"ו באב גדולה,‏ חגיגות רבות של ימי הולדת עגולים ולא<br />

עגולים ובעיקר גיבוש גדול של קהילת בת חפר.‏ ‏"הבועה"‏ הפכה<br />

בין לילה לעוגן תרבותי-איכותי בכל חמישי בערב.‏ כל זאת תודות<br />

לעשרות רבות של מתנדבים שנרתמו להגשים את החלום והחזון<br />

להקים תשתית ומקום מפגש ותרבות,‏ המשלב תוכן,‏ אווירה ואיכות<br />

בתוך הישוב,‏ והכל במחירי עלות עם שתיה ואוכל.‏<br />

מיזם מדהים זה,‏ אירח כ-‏‎170‎ איש בממוצע בכל שבוע.‏ לאחר<br />

מחשבה מאומצת והבנה כי את מנגינת ‏"הבועה"‏ אי אפשר להפסיק,‏<br />

בחודש נובמבר הגיע רגע השיא,‏ שבו החלו עבודות תשתית מואצות<br />

בתיאום ותכנון הוועד המנהל ביישוב:‏ היו"ר עדי אמזלג ויו"ר קהילה<br />

מן הנעשה בקהילה<br />

‏"הבועה לובשת סוודר…"‏<br />

יפעת ברקת,‏ מנהל היישוב עומרי צליל,‏ עובדי המרכז הקהילתי<br />

בהובלת מנהל המרכז שני ונרה רכזת התרבות,‏ יחד עם מנהלת<br />

‏"הבועה"‏ אשר לא הניחו לרגע לתת למיזם לגווע.‏<br />

עבודות התשתית כללו אוהל מקורה ומחומם של 160 מ"ר,‏ העתקת<br />

מבנה ‏"אמיגוס"‏ בסמוך ‏"לבועה",‏ סידור שתי מכולות שירות ל"בועה",‏<br />

פריסת חשמל,‏ מים,‏ הגברה,‏ פריסת דשא סינטטי,‏ הכל למען התושבים<br />

ובעזרתם המלאה.‏<br />

אנחנו שמחים ומתרגשים לבשר על פתיחה חגיגית של ‏"הבועה"‏<br />

במתכונת חורף ונמשיך לתת עוד מקום קהילתי עם תוכן תרבותי<br />

איכותי לכל תושבי בת חפר והאזור.‏ גאים לקחת חלק במיזם ומזמינים<br />

את כולם לבוא ולקחת חלק במיזם המדהים שעתיד לפרוח ולהרחיב<br />

את עשייתו.‏<br />

יניב פרי<br />

מנהלת ה"בועה"‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

10


מחלקת ותיקים - עמק חפר<br />

טיול דצמבר 2018<br />

ג'אדה בולוס – נצרת לקראת חג המולד<br />

לקראת חג המולד עוטה נצרת גלימה של קישוטים מיוחדים והאווירה<br />

בעיר מוארת.‏ בימי סיור זה נתמקד ברקע ההיסטורי,‏ התיאולוגי והדתי<br />

של חג המולד בליווי הסבר על מנהגי החג ומשמעותם.‏<br />

יום רביעי 2.1.19<br />

המעפיל,‏ אמץ,‏ גן יאשיה,‏ בחן,‏ בת חפר,‏ יד חנה,‏ בארותיים,‏ עולש.‏<br />

מחיר הטיול:‏ ₪ 160 לאדם<br />

ארוחת בוקר + צהריים עצמאית | דרגת קושי הטיול:‏ בינונית-קשה<br />

חנוכיף – בילוי מדליק עם הנכדים<br />

‏"אנני"‏ מחזמר לכל המשפחה<br />

יום שני ה-‏ 10.12.18 בשעה 9:45<br />

היכל התרבות,‏ תל אביב-יפו<br />

משך ההצגה:‏ שעתיים וחצי כולל הפסקה<br />

מחיר למשתתף – 150 ₪<br />

כולל:‏ הסעות הלוך ושוב,‏ כרטיס כניסה<br />

ההצגה מתאימה לילדים מגיל 7<br />

נופשון ים המלח - מלון לוט המחודש<br />

מחזור ראשון – 17.02-21.02.19<br />

מחזור שני – 24.02-28.02.19<br />

‏)חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון(‏<br />

חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!‏<br />

איסוף מהישובים | טיול מודרך בדרך לים המלח<br />

תוכנית בידור מדי ערב במלון<br />

מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1,630<br />

מחיר ליחיד בחדר של שלושה ₪ 1,565<br />

מחיר לחדר יחיד ₪ 2,785<br />

סדרת הרצאות<br />

ניסויים חשובים בפסיכולוגיה - עם עמית אברון<br />

ימי שני בשעה | 10:00-11:30 באולם עין החורש<br />

האדם והזולת-‏ האמנם ואהבת לרעך?‏<br />

24.12.18 נוירופסיכולוגיה-‏ על המח הבריא והמח החולה<br />

7.1.19 מינקות ועד זקנה – שינויים לאורך החיים<br />

14.1.19 כוחה של המוסיקה – כיצד המוסיקה מאפשרת<br />

28.1.19 גישה אל ‏"איים"‏ של זיכרון<br />

מחיר ₪ 240 ‏)אפשרות להסעה(‏<br />

מהנעשה במועדון הגמלאים +60<br />

ימי החורף מזדחלים ומגיעים,‏ ואיתם עוזב החום.‏<br />

אנו נערכים לפעילות חורף מעניינת ומגוונת.‏<br />

בחודש החולף שמענו הרצאה מעניינת על ‏"נפלאות המוח",‏ מפי<br />

שרון יפת – חוקר מוח.‏ היה מעניין מאוד ומשכנע...‏<br />

מסתבר כי ‏"בגילנו",‏ יש להמשיך ולאתגר את המוח והחשיבה במיוחד,‏<br />

ע"י פעילויות שונות כגון:‏ לימוד שפה חדשה,‏ משחקי קלפים ודומיהם,‏<br />

פתרון תשבצים,‏ טיולים,‏ ריקוד,‏ שירה ואפילו לשנות מדי פעם את<br />

הדרך בה אנו הולכים יום יום – כמובן להגיע למקום שרצינו...‏<br />

הרצאה נוספת ששמענו הייתה,‏ ‏"שפת הצוענים"‏ מאת זהבית כהן,‏<br />

שהיא חוקרת תרבויות ובלשנית.‏ זהבית סיפרה לנו על אורח החיים<br />

של הצוענים.‏ כיצד הם משתלבים במקומות בהם הם חיים.‏ מתאימים<br />

את עצמם למקום,‏ אך עם חוקים פנימיים שלהם,‏ שעוברים בע"פ<br />

במשפחה מאחר ואין להם שפה שלהם ולא כתב משלהם.‏ הם<br />

חיים בפשטות אך עם שמחה גדולה שמתורגמים למחול ושירה.‏<br />

מצפות לנו הרצאות מעניינות בחודש דצמבר,‏ פעולות חנוכה ועוד.‏<br />

להלן רשימת פעילויות המועדון לחודש דצמבר:‏<br />

ימי ראשון<br />

הדלקת נר ראשון של חנוכה<br />

18.00 2.12.18 עם בנות ‏"בית עלמה".‏<br />

‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏<br />

מפגש חברתי.‏<br />

19.30 הדלקת נר שמיני של חנוכה.‏<br />

19.00 9.12.18 ‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏<br />

הרצאה:‏ ‏"התמודדות במצבי לחץ<br />

19.00 16.12.18 וחרדה"‏ - חגית דנציגר – יועצת ארגונית.‏<br />

19.00 23.12.18 מפגש חברתי.‏<br />

הרצאה:‏ ‏"תולדות עם ישראל בעת<br />

19.00 30.12.18 החדשה"‏ - משה אוזן.‏<br />

ימי שני<br />

ימי חמישי<br />

ימי שישי<br />

10.00 יוגה למבוגרים.‏<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏<br />

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏<br />

כולם מוזמנים!‏ גם החברים שעדיין לא ביקרו במועדון ורוצים להשתלב<br />

בחברה נחמדה ומעניינת.‏<br />

הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי ותיקים בישובים!‏<br />

עלון בת חפר | דצמבר 11 2018


חדש במרכז הקהילתי<br />

פילאטיס גולד<br />

אימון לשיפור היציבה,‏<br />

שיווי משקל,‏ סיבולת,‏<br />

כוח וקורדינציה.‏<br />

אימון פילאטיס לגיל השלישי<br />

שיטת הפילאטיס מומלצת היום ע"י רופאים<br />

ופיזיותרפיסטים ומוכחת כמשפרת צפיפות עצם<br />

ומניעת נפילות.‏<br />

האימון מתבצע על מזרן או כסא ומשולבים בו עזרים כגון:‏<br />

כדור,‏ גומיה ומשקולות.‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

12<br />

בהדרכת שירה בן ארי בעלת ניסיון רב באימון קבוצות בגיל השלישי בקופ"ח כללית.‏<br />

הצטרפו אלינו בימים ב׳ ו-ה׳ בשעה 9:00 במרכז הקהילתי<br />

לפרטים נוספים:‏ שירה 050-9983000, מיקי 054-6565620


לוח שיעורים<br />

2018-2019<br />

ראשון<br />

שני<br />

שלישי<br />

רביעי<br />

חמישי<br />

שישי<br />

7:00-8:00<br />

TRX<br />

שירה<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

7:40-8:40<br />

פילאטיס<br />

סטודיו<br />

7:30-8:30<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

7:00-8:00<br />

TRX<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

מיקי<br />

עינת<br />

8:00-9:00<br />

7:30-8:30<br />

אימון מחזורי<br />

רב תכליתי<br />

רב תכליתי<br />

קלאודיה<br />

7:45-8:45<br />

7:30-8:30<br />

TRX<br />

8:00-9:00<br />

Core Conditioning<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

8:00-9:00<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

שירה<br />

8:00-9:00<br />

יוגה<br />

קרוואן החלומות<br />

דנה<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

עיצוב דינאמי<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

7:00-8:00<br />

יוגה<br />

קרוואן החלומות<br />

דנה<br />

מיקי<br />

8:00-9:00<br />

עיצוב<br />

8:00-9:00<br />

יוגה<br />

קרוואן החלומות<br />

דנה<br />

רב תכליתי<br />

9:00-10:00<br />

‏*פילאטיס +60<br />

קרוואן החלומות<br />

שירה<br />

9:00-10:00<br />

TRX<br />

החופש<br />

שלך<br />

לבחור<br />

הפתיחה מותנית<br />

במספר הנרשמים<br />

8:00-9:00<br />

פילאטיס<br />

סטודיו<br />

רב תכליתי<br />

שירה<br />

מיקי<br />

19:00-20:00<br />

אימון מחזורי<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

18:00-19:00<br />

עיצוב דינאמי<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

18:15-19:15<br />

19:00-20:00<br />

Core Conditioning<br />

דנה<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

שירה<br />

18:30-19:30<br />

יוגה למתחילים<br />

סחלבים<br />

אימון מחזורי<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

20:00-21:00<br />

זומבה<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

שירה<br />

19:00-20:00<br />

זומבה<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

19:20-20:20<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

20:00-21:00<br />

18:00-19:00<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

שירה<br />

20:00-21:00<br />

יוגה<br />

דנה<br />

עינת<br />

20:15-21:15<br />

TRX<br />

רב תכליתי<br />

עינת<br />

19:00-20:00<br />

CORE דינאמי<br />

פילאטיס<br />

קרוואן החלומות<br />

שירה<br />

קרוואן החלומות<br />

סחלבים<br />

19:00-20:00<br />

20:15-21:15<br />

קבוצת ריצה<br />

OUTDOOR &<br />

רב תכליתי<br />

מיקי<br />

21:00-22:00<br />

TRX<br />

19:00-20:00<br />

קיקבוקס<br />

ספורט ב׳<br />

דפנה<br />

עינת<br />

19:35-20:35<br />

עיצוב דינאמי<br />

סחלבים<br />

קלאודיה<br />

20:05-21:05<br />

אשטאנגה יוגה<br />

סחלבים<br />

דנה<br />

עלון בת חפר | דצמבר 13 2018


13 <br />

למה אצלנו?‏<br />

ימי פעילות נוספים בחופשות החגים לאורך השנה ‏)חול המועד סוכות,‏ שבוע נוסף בקיץ(‏<br />

כלולים במחיר.‏<br />

הפעוטון עובד כל יום עד השעה 17:00 כלול במחיר.‏<br />

זכאות להחזרי תשלום מהתמ"ת ע"פ מדרגים.‏<br />

מנה בשרית מדי יום וליווי של תזונאית צמודה.‏<br />

הפעוטון מפוקח ומבוקר ע"י התמ"ת לאורך כל השנה.‏ ‏)אישורי מהנדס,‏ כיבוי אש ומשרד הבריאות(.‏<br />

לפרטים והרשמה:‏<br />

מרכז קהילתי בת חפר 09-8781090<br />

יפית חן וידל מנהלת הפעוטון : 054-2123022<br />

<br />

<br />

<br />

למה אצלנו?‏<br />

צוות מוסמך,‏ המלווה ומוכשר לאורך השנה.‏<br />

תקן מטפלות ביחס של 1:5 בתינוקיה וביחס של 1:7 בגנון.‏<br />

ליווי פדגוגי של חברת ‏"חווית הילדות"‏ לאורך כל השנה.‏<br />

עבודה בשיטה הפסיכו פדגוגית הרואה את הילד במרכז ואת סביבתו<br />

כגורם מלמד ומפרה , שילוב של פעילות קהילתית , חוגים וטיולים.‏<br />

לפרטים והרשמה:‏ מרכז קהילתי בת חפר 09-8781090<br />

יפית חן וידל מנהלת הפעוטון : 054-2123022<br />

www.bathhefer.net.il<br />

14


עלון בת חפר | דצמבר 15 2018


מן הנעשה בקהילה<br />

יום קהילה 2018<br />

ביום שני ה-‏‎5.11‎ הוזמנו תושבי בת חפר ליום קהילה במתחם הנוער<br />

בישוב.‏<br />

באירוע נחשפו התושבים לפועלן החשוב של מספר יחידות במשטרה<br />

ושל מד"א.‏ האירוע כלל הסבר מפורט על היחידות,‏ מופעים של רובוט<br />

החבלה,‏ יחידת הפרשים וכלבי הגישוש.‏<br />

למרות המזג האוויר הגיעו לאירוע מעל 200 תושבי הישוב.‏ הילדים<br />

למדו דברים חדשים וחשובים על המשטרה ונהנו מאוד.‏ האירוע היה<br />

מקסים ומהנה גם לתושבים וגם לנציגי הכוחות שהיו במקום.‏<br />

תודה ענקית לשלום נגר השוטר הקהילתי,‏ שדאג לתיאום מול כל<br />

היחידות ולתחנת קדמה של מחוז מרחב השרון.‏<br />

מופע סטאנדאפ של קובי מימון<br />

ביום חמישי ה-‏‎8.11‎ כיבד אותנו בנוכחותו אחד האמנים מהשורה<br />

הראשונה בעולם הבידור,‏ הלא הוא - קובי מימון.‏<br />

אל אולם הספורט הגיעו כ-‏‎500‎ אנשים מבת-חפר והעמק,‏ וזכו להנות<br />

ממופע סטנדאפ סוחף,‏ מצחיק ואיכותי.‏<br />

בזמן שהקהל המתין לתחילת המופע,‏ ילדי כיתות ו'‏ של בי"ס ‏"שדות"‏<br />

מכרו עוגות,‏ מרק חם ושתייה חמה למטרת גיוס כספים למסיבת<br />

הסיום שלהם.‏<br />

צוות ועדת תרבות ימשיך ליצור אירועים לכלל הקהילה בישוב וישמח<br />

פתיחת שנת מצווה!‏<br />

בשבת ה-‏‎10.11‎ התכנסו בני ובנות שכבה ז'‏ והוריהם לפתוח את<br />

שנת המצווה של בת חפר.‏ שנת מצווה היא שנה של פעילות מיוחדת<br />

לשכבה ז'‏ הנכנסת לתחום הנוער.‏ שנה בה נהנים בני ובנות השכבה<br />

מפעילויות שיא העוסקות בתכנים של התבגרות ואחריות.‏<br />

בערב הפתיחה נהנו הנערים,‏ הנערות והוריהם ממופע מצוין ומצחיק<br />

במיוחד של תיאטרון קומיקזה.‏<br />

עוד בתכנית - סדנאות לילדים,‏ פרוייקט התנדבות ומסע משותף של<br />

הורים וילדים למצדה לסיכום השנה!‏<br />

רוצים להצטרף לצוות ההורים ולהוביל את אחד הפרוייקטים?‏<br />

פנו לטל,‏ רכזת תחום הנוער 054-6735093<br />

www.bathhefer.net.il<br />

16


אז מה זה בכלל חודש ארגון?‏<br />

זהו חודש שיא שמתקיים בכל סניפי בני עקיבא בכל הארץ.‏<br />

במהלך החודש החניכים צובעים מחדש את קירות הסניף - כל שבט<br />

‏)שכבת גיל(‏ מקבל קיר ומצייר עליו,‏ והחניכים מכינים הופעות לשבת<br />

ארגון - השבת המסכמת של החודש.‏<br />

במשך כל החודש חניכי הסניף עבדו קשה ונהנו מהמון פעילויות.‏<br />

בשבת ה-‏‎17.11‎ התקיימה שבת ארגון - החניכים והמדריכים יצאו<br />

בתהלוכה אדירה ממתחם הנוער.‏ שכבה ט'‏ הופיעה עם מופע דגלנים<br />

ו...‏ קיבלה את שם השבט החדש שלה!‏<br />

המשכנו למתנ"ס,‏ שם החניכים הציגו את ההופעה עליה עבדו כל<br />

החודש.‏<br />

נהננו,‏ צחקנו,‏ כייפנו,‏ רקדנו ואהבנו.‏ תודה לכל החניכים המקסימים<br />

שהשתתפו בחודש המטורף הזה!‏<br />

וכמובן לצוות ההדרכה על ההובלה של החודש הזה.‏<br />

רוצים להצטרף למשפחת בני עקיבא בת חפר?‏<br />

מוזמנים בשמחה לפנות אל שירה הקומונרית - 054-9420441<br />

חודש ארגון בבני עקיבא - בת חפר<br />

‏"מוזה"‏ בית הספר למחול של המרכז הקהילתי,‏<br />

פתח בספטמבר 2018 את שנת הלימודים האחת עשרה<br />

עידן טננבוים מספרת מה זה ‏"מוזה"‏ בשבילה<br />

‏"כשאני מגיעה למוזה אני בן אדם אחר,‏ אני מפסיקה לחשוב על כל מה שקורה מחוץ לסטודיו ואני מתעסקת רק בריקוד!‏ ‏'מוזה'‏ הוא לא סתם בי"ס לריקוד,‏<br />

‏'מוזה'‏ הוא הבית של כל רקדני ורקדניות בת-חפר והסביבה.‏<br />

אני באה ל'מוזה'‏ כי התמכרתי.‏ התמכרתי לתזוזת הגוף,‏ התמכרתי לאימונים,‏ התמכרתי לכמויות הזיעה שיוצאות מהגוף במהלך כל שיעור והכי חשוב<br />

- התמכרתי למורים ולתלמידים!‏ ‏'מוזה'‏ זו המשפחה הכי גדולה שאפשר לדמיין!‏ אין רקדנית אחת ב'מוזה'‏ שאני לא אוהבת,‏ אני מרגישה אחות להמון<br />

בנות קטנות ‏)וכמובן שגם בנים(.‏<br />

ההרגשה הזאת כשנכנסים לסטודיו,‏ היא הרגשה שאף אדם שלא רוקד לא יבין אותה!‏ האהבה שכל המורים מפגינים כלפינו,‏ הנתינה שלהם וכמות הידע<br />

העצומה שיש להם להעביר לנו פשוט מדהימה אותי!‏ אני חושבת שזכינו.‏<br />

אני נמצאת ב'מוזה'‏ מהשנה השנייה להקמתה.‏ בעצם ‏'מוזה'‏ גדלה איתי כמו שאני גדלתי איתה.‏<br />

המורים ב'מוזה'‏ יודעים איך להוציא מכל אחת ואחד מאיתנו את המיטב,‏ גם במקומות שקשים לנו בשעות המאוחרות של הלילה.‏ המורים כבר מזמן הפכו<br />

לנו להורים שניים,‏ שלא לומר שבדרך כלל אנחנו רואים את המורים בסטודיו יותר מאשר את ההורים האמיתיים בבית...‏ וכמובן שאי אפשר בלי להזכיר<br />

ולהגיד תודה לשירה כץ ואורית סגל המנהלות המדהימות שבכלל כבר מכירות אותי יותר משאני מכירה את עצמי.‏ תודה על כל צעד וצעד שלי,‏ על כל רגע<br />

קסום שלי בסטודיו,‏ על כל מופע ותחרות,‏ ריקוד ותלבושת,‏ תודה שפתחתן לי את הלב ובניתן בשבילי ובשביל המון רקדנים ורקדניות בית חם ואוהב שתמיד<br />

כיף לחזור אליו!"‏<br />

להתייעצות והרשמה למוזה בת חפר,‏ ניתן לפנות למנהלות בית הספר :<br />

שירה כץ - 052-4616669 ואורית סגל - 054-8138336<br />

עלון בת חפר | דצמבר 17 2018


חינוך<br />

בחירות ב"שדות"‏<br />

מערכת הבחירות בבי"ס שדות הסתיימה ביום שישי ה-‏ 2.11.18<br />

בהכרזה על נבחרי ההנהגה הצעירה ובפרידת הוקרה לנבחרי הנהגה<br />

היוצאים.‏<br />

יישר כח לארבעת נציגי שכבת ו',‏ שניהלו את יום הבחירות:‏ נגב גרסיה,‏<br />

נטע גייר,‏ אלה גלגון-שרקי ודרור דמרי.‏<br />

שתהיה שנה פעילות מבורכת ומלאת למידה ועשייה!‏<br />

ענת ונירה,‏ רכזות החינוך החברתי-ערכי.‏<br />

כושר על הבוקר ב"שדות"‏<br />

בית ספר ‏"שדות"‏ פועל במקביל לתכנית ארצית לקידום אורח חיים<br />

פעיל ובריא בקרב תלמידיו.‏<br />

כחלק מהיוזמות הבית ספריות בתחום הבריאות והפעילות הגופנית<br />

אנו ממשיכים לקדם את פעילות ‏"כושר על הבוקר"‏ המועברת על ידי<br />

צוות הריקוד של בית הספר ‏)תלמידות שכבת ו'(.‏ הפעילות אורכת<br />

מספר דקות בתחילת היום ומחולקת לפי שכבות הגיל השונות.‏<br />

מטרת הפעילות לעורר את מודעות התלמידים לחשיבות הפעילות<br />

הגופנית ושילובה בסדר היום,‏ הגברת משך הזמן בו התלמידים פעילים<br />

ופתיחת יום הלימודים בצורה רגועה ואפקטיבית יותר.‏<br />

ולראיה,‏ מחקרים רבים מצביעים על תרומתה של פעילות גופנית<br />

‏)אירובית - מתונה(‏ על רמת הקשב והריכוז של התלמידים כמו<br />

גם שיפור בתפקודים הניהוליים כגון:‏ זיכרון עבודה,‏ שליטה רגשית,‏<br />

גמישות מחשבתית,‏ התמדה,‏ יכולת התארגנות,‏ פתרון בעיות ובקרה,‏<br />

עיכוב תגובה ועוד.‏<br />

רונית גביש וענת דנגור – צוות החינוך הגופני<br />

www.bathhefer.net.il<br />

18


דבר תורה מאת הרב קרסיק<br />

מזל טוב לוועד היישוב החדש,‏ ולראשת המועצה - גלית<br />

שאול,‏ וחברי המליאה הנבחרים.‏ ברכה והצלחה בכל אשר<br />

תפנו,‏ תבנו ותשכללו את העמק כולו,‏ ואת בת חפר בהרבה אור<br />

יהודי שמח.‏<br />

עצמאות רוחנית<br />

עיקר המאבק של חנוכה התבטא בצד הרוחני-ערכי,‏ שאותו מסמל<br />

פך השמן.‏ המלחמות והניצחונות באו מכוחה של אמונה עזה בקב"ה,‏<br />

שהתפרצה אז במלוא עוזה.‏<br />

כמעט אלפיים ומאתיים שנים חלפו מאז נס חנוכה,‏ אך למרות מרחק<br />

הזמן,‏ החג הזה משקף להפליא את הדילמות העומדות לפתחנו,‏<br />

כאן ועכשיו.‏ ההתמודדות מול התרבות העולמית,‏ המודרנית,‏ והניסיון<br />

לשמור על הייחוד היהודי – זה בעצם סיפורו של חנוכה וזה גם האתגר<br />

של כולנו.‏<br />

כדאי לתת את הדעת על היבט שאין שמים לב אליו כל-כך – הזיקה<br />

של החירות הרוחנית לחירות המדינית.‏ מאבק החשמונאים לא החל<br />

מתוך מניעים לאומיים,‏ ולא נולד בשאיפה לעצמאות מדינית.‏ הוא<br />

התפרץ מתוך המצוקה שמנעה מעם-ישראל להישאר נאמן לאמונתו<br />

ולדתו,‏ ומטרתו הייתה השגת חירות רוחנית.‏ אבל מתוך המאבק למען<br />

העצמאות הדתית הושגה בסופו של דבר גם העצמאות המדינית.‏<br />

מקור העוצמה<br />

ההיבט הזה בא לידי ביטוי גם בדרך שאנו מציינים בה את נס החנוכה.‏<br />

היה כאן ניצחון צבאי כביר – קומץ לוחמי גרילה הצליחו להביס את<br />

הצבא הענק של המעצמה הגדולה ביותר בעולם של אותם ימים.‏<br />

לכאורה,‏ ראוי היה לקשור את הזיכרון הנצחי של החג בניצחון הצבאי.‏<br />

בפועל,‏ הניצחון הצבאי מוזכר בקיצור בתפילת ‏'ועל הניסים',‏ ואילו<br />

המצווה העיקרית של חנוכה שמה את הדגש על אירוע אחר לגמרי<br />

– נס פך השמן.‏ כך ביקשו חז"ל להנחיל לדורות את ההכרה שעיקר<br />

המאבק של חנוכה התבטא בצד הרוחני-ערכי,‏ שאותו מסמל פך<br />

השמן.‏ המלחמות והניצחונות באו מכוחו של אותו ‏'פך שמן טהור',‏<br />

אותה נקודה של אמונה עזה ולוהטת בקב"ה,‏ שהתפרצה אז במלוא<br />

עוזה.‏ את הנקודה הזאת ראוי לזכור ולהנחיל מדור לדור.‏<br />

המשכה של ממלכת החשמונאים משקף אמת זו מהכיוון השני.‏ כל<br />

עוד הייתה העוצמה הרוחנית בשלמותה,‏ הממלכה פרחה ושגשגה.‏<br />

דעיכתה וקריסתה החלו ברגע שאיבדה את כוחה הרוחני-ערכי ואת<br />

עצמאותה התודעתית.‏ כשהחלה הפזילה אחר הממלכות השכנות,‏<br />

לצד שחיתויות פנימיות,‏ זו הייתה הנקודה שסימנה את סופה של<br />

ממלכת החשמונאים.‏<br />

רדיפה אחר אהדה<br />

שנים על שנים בזו אצלנו לדמותו של ‏'היהודי הגלותי',‏ אותו יהודי שחי<br />

בעיירה קטנה בפולין או בכפר נידח במרוקו,‏ וידע שאין מנוס מלהרכין<br />

ראש לפני גזרות הגויים ורדיפותיהם.‏ כמה לעגו לחוסר-האונים שלו,‏<br />

לקבלת הדין שהופגנה מצדו.‏ תחת זאת טיפחו את דמותו של הצבר<br />

הגאה,‏ שאינו מכופף את ראשו לפני אומות-העולם,‏ והיודע להילחם<br />

באויביו ולהכותם שוק על ירך.‏ אבל מציאות השנים האחרונות מעוררת<br />

בנו געגועים ל'יהודי הגלותי'‏ מן העיירה.‏ אמנם הוא קיבל באהבה את<br />

הסבל והרדיפות,‏ אבל לזכותו ייאמר שלא היו לו מדינה וצבא.‏ כניעּותו<br />

כלפי הגוי באה מחוסר ברירה,‏ אבל לא הייתה בה התבטלות פנימית.‏<br />

להפך,‏ בתוך נפשו היה יהודי גאה,‏ וידע להעריך את היותו יהודי.‏ ואילו<br />

אנו מכניעים את עצמנו לגמרי לפני ארה"ב ומדינות אירופה,‏ ומוותרים<br />

על אינטרסים חיוניים וקיומיים,‏ מתוך תקווה נאיבית שהכניעה הזאת<br />

תזכה אותנו במעט אהדה.‏ אין עוד מדינה בעולם שהייתה מסכימה<br />

להתערבות בוטה כזאת בענייניה הפנימיים.‏ אנחנו באיוולתנו יצרנו<br />

מצב שבו האמריקנים והאירופאים מפעילים פקחים בתוך יישובים<br />

יהודיים,‏ ומדינות העולם משגרות אלינו הוראות איפה מותר לנו לבנות<br />

ואיפה עלינו להקפיא את הבנייה.‏ במקום לדחות את הלחצים האלה<br />

על הסף,‏ אנחנו מנסים להתמקח,‏ לוותר פה ולהיכנע שם,‏ ואיננו<br />

מבינים שברגע שנקבע העיקרון,‏ כל השאר הוא רק שאלה של זמן.‏<br />

חיזוק הזהות היהודית אפוא הוא צורך קיומי.‏ חובה להשריש בלב הדור<br />

הצעיר הכרה יהודית איתנה,‏ כדי שיבין את הטעם והמשמעות של<br />

הקיום היהודי.‏ כשנחדל מלנהות אחר תרבות הגויים,‏ נדע גם להדוף את<br />

לחציהם,‏ ודווקא הדרך הזאת תביא לנו כבוד אמיתי והערכה בעולם.‏<br />

עלון בת חפר | דצמבר 19 2018


המשימה המשמעותית ביותר שנרתמנו<br />

לבצע הייתה ונשארה מבצע עיקור וסירוס<br />

החתולים ביישוב.‏<br />

הניסיון מראה כי רחובות שהצלחנו לאסוף<br />

ולעקר/לסרס בהם מספר משמעותי,‏ נהנים<br />

ממספר קבוע אשר אינו גדל,‏ של חתולים<br />

בריאים וחברותיים.‏ לצערנו,‏ התקציב העומד<br />

לרשותנו עדיין מצומצם ובלא מעט רחובות<br />

ניתן להבחין בגורי חתולים שנולדו לא מזמן,‏<br />

אשר החורף המתקרב אינו מבשר טובות<br />

עבורם.‏<br />

נקודת אור:‏ יש ביישובנו לא מעט אנשים עם<br />

לב טוב ורחום,‏ שלקחו תחת חסותם גורים<br />

חסרי ישע.‏ כזה הוא סיפורה של תושבת<br />

בת חפר,‏ שחתולה המליטה שלושה גורים<br />

בחצרה.‏ אחד הגורים הותקף על ידי כלב<br />

ועמוד השדרה שלו נפגע.‏ למרות האבחנה<br />

חתולים<br />

משולחנה של ועדת חתולים<br />

הרפואית הקשה היא טיפלה בביתה בגור<br />

המשותק בפלג גופו האחורי,‏ וכנגד כל<br />

הסיכויים הצליח החתלתול להחזיר לעצמו<br />

שליטה חלקית ברגליו.‏ השלב הבא היה למצוא<br />

עבורו בית מאמץ.‏ שוב כנגד כל הסיכויים,‏<br />

בעקבות הפרסום בפייסבוק נמצאה משפחה<br />

מאמצת גם לשני הגורים הנותרים.‏ גורת<br />

חתולים כבת חודש ששוטטה באפיסת כוחות<br />

אומצה על ידי אחת מהאחראיות על פינות<br />

ההאכלה ביישוב.‏<br />

שימו לב:‏ בימים קרים וגשומים יש חתולים<br />

המוצאים מחסה בחלל שבין הגלגל לשלדת<br />

המכונית.‏ מומלץ לתת להם התראה קלה<br />

לפני שמתניעים בבוקר,‏ כדי שיספיקו לצאת<br />

בעוד מועד.‏<br />

שיהיה לכולנו חורף חמים ונעים.‏<br />

טור אישי | דפנה שחר<br />

‏ּומָ‏ ה לֹו לָ‏ אָ‏ דָ‏ ם אִ‏ ם חִ‏ ‏ּפֵ‏ ‏ׂש אַ‏ חַ‏ ר ‏ּתְ‏ ‏ׁשּובָ‏ ה לִ‏ ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה ‏ּפְ‏ ‏ׁשּוטָ‏ ה.‏<br />

וְ‏ יֵ‏ ‏ׁש הַ‏ ‏ּׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לֹות ‏ּכְ‏ מִ‏ ‏ׁשְ‏ קַ‏ ל נֹוצָ‏ ה קַ‏ ‏ּלָ‏ ה מְ‏ רַ‏ חֶ‏ פֶ‏ ת ‏ּונְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה<br />

‏ּונְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה וְ‏ אֵ‏ ינָ‏ ‏ּה מַ‏ כְ‏ ‏ּבִ‏ ידָ‏ ה עַ‏ ל אִ‏ יׁש,‏<br />

אֵ‏ ינָ‏ ‏ּה מַ‏ דְ‏ אִ‏ יגָ‏ ה וְ‏ ‏ֹלא מַ‏ ‏ׁשְ‏ אִ‏ ירָ‏ ה אַ‏ חֲ‏ רֶ‏ יהָ‏ ‏ׁשֹבֶ‏ ל ‏ׁשֶ‏ ל ‏ּבּוץ וְ‏ אָ‏ בָ‏ ק.‏<br />

וְ‏ יֵ‏ ‏ׁש ‏ׁשֶ‏ ‏ּׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לֹות וְ‏ ‏ׂשַ‏ ‏ּקֵ‏ י אֶ‏ בֶ‏ ן עֲ‏ מּוסִ‏ ים ‏ּבְ‏ מַ‏ כְ‏ אֹובִ‏ ים עֳ‏ מָ‏ סִ‏ ים אֶ‏ ת ‏ּתְ‏ הִ‏ ‏ּיָ‏ תָ‏ ם.‏<br />

‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה ‏ּפְ‏ ‏ׁשּוטָ‏ ה אַ‏ חַ‏ ת ‏ׁשֶ‏ ‏ּתָ‏ בִ‏ יא אֹותָ‏ ם לִ‏ מְ‏ חֹוז הַ‏ הֲ‏ בָ‏ נָ‏ ה.‏<br />

מְ‏ חֹוז חֶ‏ פְ‏ צָ‏ ם.‏<br />

אַ‏ הֲ‏ בָ‏ ה,‏ לִ‏ ‏ּמּודִ‏ ים,‏ עֲ‏ בֹודָ‏ ה,‏ יְ‏ לָ‏ דִ‏ ים וְ‏ הַ‏ ‏ּלֵ‏ ב ‏ֹלא מַ‏ פְ‏ סִ‏ יק לְ‏ הַ‏ חְ‏ סִ‏ יר ‏ּפְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה.‏<br />

מְ‏ הַ‏ ‏ּלְ‏ כִ‏ ים ‏ּבְ‏ מִ‏ דְ‏ רָ‏ כֹות,‏ נֹוהֲ‏ גִ‏ ים ‏ּבַ‏ ‏ּדְ‏ רָ‏ כִ‏ ים,‏<br />

צֹופִ‏ ים ‏ּבְ‏ טֵ‏ לֵ‏ וִ‏ יזְ‏ יָ‏ ה ‏ּדְ‏ לּוקָ‏ ה ‏ּבְ‏ לִ‏ י לִ‏ רְ‏ אֹות ‏ּדָ‏ בָ‏ ר וְ‏ ‏ׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּיְ‏ קּום,‏<br />

מְ‏ חַ‏ ‏ּפְ‏ ‏ׂשִ‏ ים סִ‏ ימָ‏ נִ‏ ים מֵ‏ הַ‏ ‏ּיְ‏ קּום<br />

וְ‏ הֵ‏ ‏ּנָ‏ ה הֵ‏ ם מַ‏ ‏ּגִ‏ יעִ‏ ים הַ‏ ‏ּסִ‏ ימָ‏ נִ‏ ים עַ‏ ל ‏ּפִ‏ י ‏ּבַ‏ ‏ּקָ‏ ‏ׁשָ‏ תִ‏ י ‏ּכְ‏ מִ‏ קְ‏ רָ‏ א ‏ׁשֶ‏ אֲ‏ נִ‏ י צִ‏ ‏ּיַ‏ רְ‏ ‏ּתִ‏ י ‏ּבִ‏ זְ‏ מַ‏ ‏ּנִ‏ י הַ‏ ‏ּפָ‏ נּוי.‏<br />

וְ‏ הַ‏ ‏ּלְ‏ וַ‏ אי וְ‏ הָ‏ יִ‏ יתִ‏ י ‏ּבַ‏ עֲ‏ לַ‏ ת נֹוצָ‏ ה קֶ‏ לֶ‏ ת מִ‏ ‏ׁשְ‏ קָ‏ ל,‏ וְ‏ אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּׂשַ‏ ‏ּקִ‏ ים הַ‏ ‏ּכְ‏ בֵ‏ דִ‏ ים יָ‏ כֹלְ‏ ‏ּתִ‏ י לְ‏ הַ‏ עֲ‏ נִ‏ יק ‏ּבְ‏ חָ‏ פְ‏ זָ‏ ה לְ‏ חֹולֹות הַ‏ ‏ּיָ‏ ם<br />

‏ׁשֶ‏ הַ‏ ‏ּגֵ‏ אּות ‏ּתְ‏ חַ‏ ‏ּבֵ‏ ק אֹותָ‏ ם אֵ‏ לֶ‏ יהָ‏ ‏ּבְ‏ אַ‏ הֲ‏ בָ‏ ה<br />

www.bathhefer.net.il<br />

20


פינת המתכונים<br />

תולעת ספרים<br />

קרן ויצמן<br />

זהבית גונן<br />

לביבות גבינה רוסיות - סירניקי<br />

המצרכים:‏<br />

•500 גרם גבינת כנען או טובורג או טוב טעם<br />

•3/4 כוס סוכר לבן<br />

•3/4 כוס קמח לבן<br />

‏•שקית וניל<br />

•2 ביצים<br />

•1/2 כפית מלח<br />

לערבב היטב<br />

ליצור כדורים קטנים,לשטח אותם עם כרית כף היד ולטגן<br />

ניתן להוסיף לעיסה מעט חמוציות או צימוקים,או גם וגם.‏<br />

בתיאבון!‏<br />

אין עונג יותר גדול ל"תולעת ספרים"‏ שכמותי,‏ מאשר לקבל שיחת<br />

טלפון מבני הצעיר בן ה-‏‎11‎ בזו הלשון:‏<br />

נעם:‏ ‏"אמא,‏ אני נמצא עם אבא ורועי ב'סטימצקי'.‏ את זוכרת שקראת<br />

את הספר ‏'אשתו של מגדל התה?'"‏<br />

אני:‏ ‏"בטח נעם.‏ זה היה ספר מעולה!"‏<br />

נעם:‏ ‏"יש כאן בחנות ספר של אותה הסופרת שכתבה אותו.‏<br />

הכריכה ממש דומה,‏ אבל קוראים לספר ‏'בתו של סוחר המשי'.‏ את<br />

רוצה,‏ שנקנה לך אותו?‏ ככה תוכלי לקרוא ולהמליץ עליו בעלון."‏<br />

אני:‏ ‏"כן,‏ תודה מתוק."‏<br />

גילוי נאות,‏ את שיחת הטלפון הזו פתח בעלי ‏)שיחיה(‏ בשאלה,‏ איזה<br />

ספר אני רוצה שיקנה לי.‏ אחרי שנתתי לו יד חופשית,‏ הוא לקח ספר<br />

והתחיל להקריא לי את התקציר בגב הספר של אחד הספרים שבחר,‏<br />

ואז נעם נכנס לשיחה ובסופו של דבר נקנה הספר עליו אמליץ עכשיו.‏<br />

‏"בתו של סוחר המשי"‏ מאת דיינה ג'פריס עוקב אחר<br />

ניקול,‏ בת-תערובת צרפתית-וייאטנאמית שזוכה<br />

להצלחה מפתיעה,‏ אך בד בבד נחשפת לעוולות<br />

השלטון הקולוניאלי המושחת ומעורבות משפחתה<br />

שלה בדברים שלא ייעשו,‏ אשר מכה אותה בתדהמה.‏<br />

זהו ספר סוחף על סודות אפלים,‏ יריבות בין אחיות<br />

ואהבה כנגד כל הסיכויים,‏ המתרחש בעולם המרתק של וייטנאם<br />

הקולוניאלית,‏ על סף שחרורה מעול שלטונה של צרפת.‏<br />

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏<br />

21<br />

עלון בת חפר | דצמבר 21 2018


חג אורים שמח<br />

אור<br />

פתחו אטלס ומיצאו במפת ישראל 5 שמות<br />

של יישובים בארץ ‏)צפון/מרכז/דרום(‏<br />

שבתוכם מופיעה המילה ״אור״<br />

לדוגמא:‏ אור עקיבא<br />

מיצאו ביטויים וצירופי מילים עם המילה ״אור״ וכתבו<br />

משפט עם כל אחד מהביטויים.‏ לדוגמא:‏<br />

אור ירוק - ______________________________<br />

______________________________________<br />

במהירות האור - _____________________________<br />

______________________________________<br />

יצא לאור - ______________________________<br />

______________________________________<br />

נסו לאמר לחברים/משפחה משפט עם אחד מהביטויים כאן.‏<br />

לדוגמא:‏ ״אמא,‏ יש לך אור ירוק להכנס לחדר שלי מבלי<br />

לדפוק על הדלת,‏ בימי שני בלבד״<br />

מטבעות המכבים<br />

המטבעות הראשונות שטבעו היהודים הם מטבעות המכבים לאחר הניצחון<br />

על היוונים.‏ שמעון המכבי,‏ אחי יהודה,‏ היה הראשון שטבע מטבעות של<br />

היהודים:‏ שקל ומחצית השקל של כסף )188-139 לפה"ס(.‏<br />

מיצאו את ההבדלים<br />

מיצאו 5 הבדלים בין 2 המטבעות<br />

למה חשוב להכיר את המדינה?‏<br />

האם חשוב להכיר את המדינה?‏<br />

אשמח לקרא את דעתכם<br />

בדיחה לחנוכה<br />

ילד:‏ אמא מזה נס כד השמן?‏<br />

אמא:‏ אממ נו איך אני אסביר לך,...‏ נכון יש את הסוללה של האייפון<br />

ילד : נו...‏<br />

אמא:‏ תחשוב שהיא הספיקה לשמונה ימים<br />

ילד : וואווו...‏<br />

www.bathhefer.net.il<br />

22


עלון בת חפר | דצמבר 23 2018

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!