AlonBH_December2018

zachi.gat

החודש בבת חפר

עלון בת חפר • גליון • 245 חנוכה • דצמבר 2018

חג שמח

בת חפר מאירה

צילום:‏ נדב שפר


מדורים:‏

חדשות ועדכונים 4

ניסים 8

ספרייה 9

10

מן הנעשה בקהילה 18

חינוך - בי״ס שדות 19

דבר תורה 21

תולעת ספרים ופינת המתכונים ניסים ונפלאות | סימה בורקובסקי

‏ּבְ‏ כָ‏ ל חֲ‏ נֻ‏ ‏ּכָ‏ ה הָ‏ יִ‏ ית

רַ‏ ‏ּדֶ‏ דֶ‏ ‏ְמ ת ‏ּבָ‏ צֵ‏ ק

קֹורֶ‏ צֶ‏ ת

‏ּגָ‏ לִ‏ מַ‏ י ‏ְע חֶ‏ סֶ‏ ד

אֹותָ‏ ם הִ‏ ‏ּנַ‏ חְ‏ ‏ּתְ‏ להתפיח

עַ‏ לַ‏ מִ‏ ‏ּפַ‏ ת לִ‏ ‏ּבֵ‏ נּו

עֲ‏ בּורִ‏ י

לָ‏ צֵ‏ את ‏ּולְ‏ חַ‏ ‏ּלֵ‏ ק

מִ‏ טּוב לִ‏ ‏ּבֵ‏ ‏ְך

נִ‏ ‏ּסִ‏ ים וְנִ‏ פְ‏ לָ‏ אֹות

לזכר אמי מרים בכר וסופגניות הפלא שלה

חפרפרוני 22

מערכת העלון:‏

דפנה שחר ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

איילת יונגר,‏ יעל שביט,‏ נורית ששון,‏ סימה בורקובסקי,‏

קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

תפוצה:‏ 3,000 עותקים,‏ בישובים:‏ בת חפר,‏ בחן,‏

גן יאשיה,‏ אומץ,‏ יד חנה,‏ ניצני עוז,‏ שער אפריים,‏

עולש,‏ בארותיים.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

צילום תמונת השער:‏ נדב שפר

אתר:‏ www.bathefer.net

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או

כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏

עלון בת חפר - עקוב אחרינו | | | ולעדכונים סרוק בנייד QR

www.bathhefer.net.il

2


לפגישת

ייעוץ חינם:‏

052-8402937

חדש במכון!‏

לייזר חדשני ומתקדם

להסרת שיער!!!‏

• תוצאות החל מהטיפול הראשון

• ללא כאבים

• מתאים לגברים ונשים

• זמן טיפול קצר

מעל

20 שנות

ניסיון!‏

פנינית קוסמטיקה

בית קמה 21, בת חפר

asafizraeli1@gmail.com

אסף יזרעאלי

Asaf izraely


דיקור

Acupuncture


צמחי מרפא

Medical herbs


טווינה

Twina


052-5355558

בת חפר

עלון בת חפר | דצמבר 3 2018


חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

ועד היישוב

החודש הסמיכה המועצה את ועד היישוב הנבחר לשרת אותנו

התושבים בחמש השנים הבאות.‏ ‏"ואלה שמות"...‏

חברי הוועד – עדי אמזלג ‏)יו"ר(,‏ יפעת ברקת,‏ אבי מלכה,‏ אילן לויים,‏

ארז סולומון,‏ שלומי זאנה,‏ מאור אסולין,‏ נלה מקסימוב,‏ מרסיה פורת,‏

אמיר גל,‏ ירדנה הרוש.‏

חברי מליאת המועצה – גיא ויצ'לבסקי,‏ ירון קומפל,‏ דורון גאייר

ומידד כלפון.‏

החודש תתקיים ישיבת הוועד הראשונה שתעסוק במינוי ראשי

הוועדות השונות,‏ וכן בהיערכות לפגישה העתידית עם ראשת המועצה

הנבחרת,‏ ד"ר גלית שאול ומטה המועצה,‏ בה יוצגו האתגרים,‏ הצרכים

ותכנית העבודה של היישוב.‏

הרחבה

החודש ייהרסו שני בתים שכבר פונו ונותקו מתשתיות בצומת הרחובות

בית קשת-שפלה-אורן,‏ וזאת בכדי לאפשר מעבר והמשך של הכביש

משדרות השפלה לאזור ההרחבה.‏

שירות לתושב

‏•מענה טלפוני – בקרוב יאוחד מתן השירות הטלפוני של מזכירות

היישוב ושל המרכז הקהילתי ובכך שעות המענה לתושבים יורחבו

באופן משמעותי.‏

‏•תכנית פינוי הפסולת הגושית והגזם – החודש תופץ התכנית

החדשה לשנת העבודה 2019 במתכונת דומה לשנה החולפת

ובתגבור ימי פינוי במועדים שונים.‏

‏•דואר – בקרוב חלוקת חבילות הדואר תתקיים במיקום חדש,‏ רחוב

חיטה 38 בין השעות 18:00-08:00 ‏)בית העסק של תושב היישוב

שחר סבן(.‏ מהלך זה יסייע בייעול עבודת הדואר,‏ תוך שזמן חלוקת

החבילות יורחב משמעותית,‏ וזמן המתנת התושבים לקבלת שירות

במבנה הדואר יצומצם משמעותית.‏

‏•מתי"א ‏)מרכז תמיכה יישובי אזורי(‏ – המרכז ייפתח לאחר חג

החנוכה,‏ ממוקם במתחם המחודש בסמוך לגני נעמ"ת וישרת את

תושבי העמק והשרון.‏

אירועי חנוכה

‏•מצעד עששיות – יום שני 3 בדצמבר הכנת עששיות,‏ מופע

להטוטנות,‏ הדלקת נרות וחלוקת סופגניות.‏

‏•בתים מדליקים – ימים שני עד רביעי 3-5 בדצמבר,‏ כ-‏‎50‎ משפחות

ברחבי העמק מארחות את התושבים למגוון פעילויות מדליקות.‏

‏•סיירת הורים – תפעל ברחבי היישוב במהלך החג,‏ מוזמנים להתנדב

ולהצטרף ‏)לפרטים ארז סולומון 052-6391142(.

ספורט

‏•מרוץ בת חפר ה-‏‎20‎ לזכרו של תומר נווה ז"ל התקיים בבוקר יום

שישי ה-‏‎30‎ בנובמבר וכלל ריצה עממית של ילדי בית הספר ‏'שדות'‏

ובסיומה הפנינג עם שלל פעילויות ספורטיביות.‏ היה אירוע פעיל,‏

מכבד וקהילתי.‏ תודה לרכז הספורט מרסלו מכדר,‏ להנהלת ‏'שדות'‏

ולוועד על תכנון וארגון אירוע חשוב מעין זה.‏

‏•מגרש הכדורגל – הוחלט שלא יתקיימו משחקי ליגת בוגרים במגרש,‏

זאת כלקח מאירועים קודמים שמשכו קהל אוהדים רב למתחם

המיועד למשחקים ללא קהל.‏

גינה קהילתית

‏•מפגש משפחות לשתילת ערוגות יתקיים ב-‏‎21‎ בדצמבר.‏ לכל

משפחה תוקצה ערוגה לאחזקתה ולהנאה מתוצרתה.‏ לפרטים

נוספים עקבו אחרי הפרסומים של ועדת קהילה.‏

פרויקטים עתידיים

‏•החלפת פחי האשפה השבורים – מופו כל הפחים השבורים ביישוב

ובקרוב יוחלפו בחדשים שירכשו ע״י היישוב והמועצה.‏

‏•שדרוג תחנות הסעות הילדים – החל תכנון משותף של היישוב

ומהנדס המועצה להחלפת תחנות ההסעה והתאמתן לכמות ולצרכי

הנוסעים בקיץ ובחורף.‏

‏•שילוט וסימון עצים – זהו אחד מהפרוייקטים של תלמידי שכבת

ו'‏ בביה"ס ‏'שדות'‏ כחלק מהחיבור והתרומה לקהילה.‏ במסגרת

הפרוייקט ישולטו ויסומנו כל זני העצים על תכונותיהם ‏)וכיו״ב(‏

בפארק ‏"אגדשא"‏ )6( ובשטח הציבורי המרכזי של היישוב.‏

מועדון חברים ‏'הבועה'‏

חשוב לציין,‏ כי המקום מוסדר ומורשה כחוק וזאת באדיבות המרכז

הקהילתי וועדת התרבות.‏ המועדון הוקם למען הקהילה ומופעל בידי

צוות מתנדבים מתוך היישוב.‏ מוזמנים להגיע וליהנות מהמוזיקה,‏

ההופעות,‏ השתייה וכמובן מהאווירה הייחודית.‏

תרבות

סמנו ביומנים את מסיבת סוף השנה של בת חפר שתתקיים בתאריך

28 בדצמבר בסימן LOVE❤LOVE

הצעת עבודה

דרוש/ה רכז/ת נוער לעבודה עם נוער בת חפר האיכותי.‏

לפרטים rakaznoar@bathefer.net

www.bathhefer.net.il

4


עלון בת חפר | דצמבר 5 2018


קול קורא

ועדת עלון בת חפר מזמינה את התושבים לקחת

חלק בכתיבה יוצרת ועיתונאית.‏

אפשר ליצור קשר עם יו"ר הועדה דפנה שחר 050-6218739

www.bathhefer.net.il

6


טריפל - פרסום עם נוכחות!‏

✔ שילוט דיגיטלי

✔ עלון בת חפר והסביבה

✔ גוגל ופייסבוק

תדמיתי,‏ מכירתי,‏ הכרזתי

לפרטים:‏ מרסלו-‏‎0545251315‎

קהילשון

ראש המועצה או ראשת המועצה?‏

נשים רבות משתלבות בתפקידי מפתח ולפרקים עולה השאלה אם לציין את שם תפקידן בלשון זכר או נקבה.‏

התשובה היא - ‏"תמיד אישה".‏ לפי החלטת האקדמיה אפשר ליצור צורת נקבה לכל תואר,‏ תפקיד ודרגה שנושאת אישה.‏ ולכן

את שם תפקידך המלא או המקוצר כתבי בלשון נקבה.‏ לדוגמה:‏ עורכת הדין,‏ דוברת המשרד,‏ חברת הכנסת,‏ נשיאה,‏ חשבת,‏

מדענית,‏ שגרירה ועוד.‏ גם במקורות העבריים העתיקים לנשים בעלות תפקיד יש תוארי תפקיד בצורת נקבה,‏ כגון נביאה,‏ מלכה

ובעלה ‏)בעלת האוב(.‏

כשאפשר,‏ הוסיפי סיומת נקבה לתוארך האקדמי או לדרגתך,‏ לדוגמה:‏ דוקטורית,‏ פרופסורית,‏ סמלת ועוד.‏

אף ראשי תיבות שהפכו למילה יש להוסיף את סיומת הנקבה ‏-ית.‏ לדוגמה:‏ מנכ"לית,‏ קב"טית או יו"רית.‏ עם כל זה,‏ אין כל

שגיאה באי-צירוף סיומת הנקבה לראשי התיבות.‏

גם הסופרים והמשוררים לא נמנעו מן השימוש בצורה ראשה כפי שעולה מאתר ‏"מאגרים"‏ של מפעל המילון ההיסטורי:‏ ‏"והיה

שמה ראשה ומושלת.‏ והיום שמה רשה וכושלת"‏ ‏)שמואל הנגיד,‏ ממשוררי ספרד(.‏

‏"אם־כדבריך כן הוא",‏ אמר דון לורנסו,‏ ‏"כי־עתה ראויה באמת החכמה הזאת להחשב כראשהלכל־רעותיה.")ביאליק,‏ דון קישוט(‏

לסיום,‏ בהצלחה לראשת המועצה,‏ הדוקטורית גלית שאול.‏

עלון בת חפר | דצמבר 7 2018


עלון זה עוסק בנושא ‏"ניסים"‏ ובהקשר זה

עלה שמה של מיכל טל-מור.‏ זאת מכיוון,‏

שרוב האנשים מרגישים,‏ שאדם שנרפא

ממחלת הסרטן,‏ עבר נס.‏

כאשר פניתי אל מיכל,‏ היא הופתעה ואמרה

לי,‏ שלא קרה לה נס.‏ מה שקרה לה,‏ היה

מסע ארוך של נחישות ואופטימיות.‏ לכן,‏

בחרתי לקשר את סיפורה לחנוכה,‏ חג שבו

אנו חוגגים את ניצחון האור על החושך.‏ הרי

המכבים ניצחו את היוונים בזכות נחישות,‏

אופטימיות וגם נס אחד בדמות כד קטן.‏

אז למי שלא זכה להכיר,‏ מיכל טל-מור היא

אישה מקסימה.‏ תושבת בת-חפר מיום

‏"העלייה על הקרקע"‏ ב-‏‎1996‎‏.‏ נשואה לעמי.‏

אמא לשלושה וסבתא לשתיים.‏ היא ניהלה

במשך 20 שנה את מרפאת השיניים של

ד"ר ליאור קצפ.‏ בנוסף היא רפלקסולוגית,‏

וכיום היא עובדת כסייעת משלבת לילדה

עם צרכים מיוחדים בבי"ס ‏"משגב",‏ בקיבוץ

גבעת-חיים איחוד.‏

בשנת 2015 בישרו למיכל את מה שכולנו הכי

חוששים לשמוע - יש לך סרטן!‏ ולא סתם,‏

הסרטן אצלך הוא בדרגה 3 ופגע ב-‏‎80%‎

מהתאים.‏ לדבריה,‏ היא כבר הייתה מוכנה

לבשורה,‏ כי עשתה בירור ב-"ד"ר גוגל"‏ לגבי

כל מיני סימפטומים ולגבי הבדיקות אליהן

נשלחה טרם ה"בשורה".‏ כך יצא,‏ שהיא זאת

שהרגיעה את בעלה ושאר המשפחה.‏ היא

הגיעה להחלטה,‏ שהיא תשמע בקול רופאיה

ותעשה כל שביכולתה לנצח את המחלה.‏

‏"הייתי מאוד ממוקדת מטרה.‏ ניהלתי את

המחלה ולא היא אותי.‏ הייתי מאוד מודעת

ומלאת אופטימיות.‏ בחרתי לשאוף אל האור

בקצה המנהרה.‏ התעקשתי לצאת לטיולים

ובילויים בהפוגות בין הטיפולים.‏ וכמו-כן,‏

טיפלתי באנשים באמצעות הרפלקסולוגיה,‏

כי היה לי חשוב להרגיש שאני חיונית זקוקים

לי ולא שרק אני הנזקקת.‏ אפילו בתקופות

האשפוז מצאתי את הזמן לרדת לחוף הים

הצמוד לביה"ח.‏

ניסים

‏"ניצחון האור על החושך"‏

קרן ויצמן

הייתי מוקפת בתמיכה של משפחה,‏ חברים,‏

שכנים,‏ בני-גרעין.‏ ובראש וראשונה מי שהכי

תמך בי היה בעלי המקסים,‏ שהיה כסלע

איתן ויציב עבורי.‏

מהרגע שידעתי שיש לי סרטן,‏ הודעתי לכולם.‏

לא רציתי חרושת שמועות.‏ היה לי חשוב שזה

יבוא ממני.‏ גם לנכדות,‏ שהיו אז בנות 4 ו-‏‎6‎

הסברתי.‏ הנכדה הגדולה אף תרמה מרצונה

את שיערה בעקבות ההסבר.‏ היה לי חשוב

לומר את המילה המפורשת - סרטן,‏ ולא

לקרוא לה ‏"המחלה הארורה".‏ הכל היה גלוי

וידוע,‏ מה שמנע הרבה מבוכה.‏

אחרי ארבעה חודשים של טיפולים,‏ האור

בקצה המנהרה התחיל לגדול - בישרו לי

שהגידולים הרבים קטנו,‏ מה שהוכיח את

יעילות הטיפול הביולוגי+כימי.‏ הטיפול נמשך

עוד כחצי שנה,‏ שבמהלכו ביליתי ימים רבים

בבידוד.‏ טיפול בבידוד הוא לא חוויה מזהירה.‏

אי-אפשר לאכול כל מה שרוצים,‏ כי הכל חייב

להיות סטרילי.‏ אי-אפשר לקבל אורחים כמו

בכל מחלקה אחרת בבי"ח.‏ מי שבא לבקר

חייב לעמוד בתנאים מחמירים של שמירה

על הגיינה.‏ אי-אפשר לצאת מהחדר לשום

מקום.‏ ויחד עם זאת,‏ לא הרגשתי שאני ‏'הולכת

להשתגע'.‏ וחשוב לי לציין,‏ שתמיד הקשבתי

לרופאים,‏ גם כשזה לא היה נעים לבצע את

ההנחיות.‏ לדעתי זה אחד הדברים העיקריים

שהצילו אותי.‏

הטיפול במחלקה ההמטו-אונקולוגית בביה"ח

‏'לניאדו'‏ היה מעל ומעבר - מקצועי ומלא

חמלה.‏ האור הכי גדול בכל הסיפור הזה,‏

הוא ההתנדבות השבועית שלי במחלקה.‏

בכל שבוע,‏ מיד אחרי שאני מסיימת לעבוד

בביה"ס,‏ אני נוסעת לביה"ח ‏'לניאדו',‏

מתייצבת במחלקה וזוכה להחזיר את האהבה

שקיבלתי."‏

למחרת הראיון,‏ מיכל חיפשה אותי בביה"ס

וביקשה שאוסיף ואדגיש כמה התמיכה

חשובה לתהליך הריפוי.‏ וכאן המקום להודות

לשתי תושבות,‏ שתמכו במיכל והן:‏ יאורה

גור-אריה והדס ערער.‏ מיכל אסירת תודה

לכן על ההכלה,‏ ההקשבה והתמיכה הגדולה.‏

מיכל היא ללא ספק אישה חזקה ומיוחדת

במינה.‏ והמסר העיקרי בסיפורה הוא -

השתדלו תמיד לראות את האור!‏

www.bathhefer.net.il

8


בזמן שחלקנו עדיין נאחזים בעולם הישן

וקוראים ספרים המודפסים על נייר,‏

ספריית בת-חפר בהובלת שרינה ברושי,‏

עשתה את הקפיצה המתבקשת לשנות

האלפיים ואל הספרים הדיגיטליים.‏ כעת לכל

מנוי בספרייה תתאפשר בחירה בין השאלת

ספר ‏"רגיל"‏ והשאלה של ספר דיגיטלי

באמצעות אפליקציית ."Libby"

‏"ישנם אנשים,‏ ואני בתוכם,‏ שלא מוכנים

לשמוע על ספרים דיגיטליים,‏ אך לעומתם

ישנם קוראים רבים שעברו לקרוא ספרים

דיגיטלים שהם זולים ונגישים יותר,"‏ כך

מסבירה שרינה מנהלת ספריית בת חפר.‏

כחלק מהמאמץ למשוך עוד מנויים לספרייה

ולהפוך אותה לאטרקטיבית גם לקהל צעיר

יותר או קהל שמעדיף את החוויה הדיגיטלית

בקריאת ספר,‏ נעשתה התקשרות בין ספריית

היישוב לספרייה הדיגיטלית של מרכז הספר

והספריות.‏ באמצעות אפליקציה חינמית,‏ מנויי

הספרייה יוכלו להשאיל ספרים דיגיטליים

בתהליך דומה להשאלת ספר ממדף בספרייה.‏

‏"עד היום הספרייה פעלה עם כ-‏ 300 מנויים

משפחתיים אך לאחרונה קיימת ירידה בכמות

המנויים ואחת הסיבות,‏ לדעתי,‏ היא מעבר

לספרים דיגיטליים.‏ זו הסיבה לכך שחיפשתי

פיתרון לקוראי הספרים הדיגיטליים והתחלנו

שיתוף פעולה,‏ שמאפשר מתן מענה גם

לאוכלוסייה הזו,‏ בתקווה שכך יורחב מעגל

הקוראים בספרייה.‏ באמצעות המנוי הדיגיטלי

ספרייה

החוויה הדיגיטלית

סימה בורקובסקי

‏"ישנם אנשים,‏ שלא מוכנים

לשמוע על ספרים דיגיטליים,‏

אך לעומתם ישנם קוראים רבים

שעברו לקרוא ספרים דיגיטלים

שהם זולים ונגישים יותר

ניתן להתחבר למערכת ולחפש את הספר

שאותו מבקשים להשאיל.‏ הספר מושאל

לשלושה שבועות,‏ ממש כמו ספר בספרייה

רגילה וכאשר הוא נמצא בהשאלה לא נראה

אותו ברשימת הספרים.‏

העלויות של הצטרפות לספרייה הדיגיטלית

לא היו גבוהות במיוחד ובנוסף קיבלתי גיבוי

מכל הגורמים הרלוונטיים כך שיכולתי ‏"ללכת

על זה."‏ היא אומרת בגאווה ומוסיפה שגם

במידה והפרוייקט לא יכסה את עצמו כלכלית

מיתוג הספרייה כספרייה דיגיטלית יהיה שווה

את ההשקעה.‏

‏"בחודש האחרון כבר הייתה עלייה במספר

המנויים ואני מרגישה שבסופו של דבר

הספרייה הדיגיטלית תחבר אלינו יותר קוראים

ותהפוך את הקריאה לנגישה יותר".‏

עולם הולך ונעלם

בעבר היינו נפגשים בספרייה כדי ללמוד

או לחפש חומרים באנציקלופדיות.‏ כיום

אנציקלופדיות הם עולם הולך ונעלם

והתלמידים מחפשים מידע באינטרנט.‏

הספרייה גם היא צריכה לשנות את פניה

ולהתאים לעולם החדש.‏

‏"בעיני רוחי אני רואה את הספרייה כמקום

מפגש שאליו באים אחרי הצהריים עם

הילדים או עם חברים.‏ מקום שבו אפשר

לשבת ולשחק עם הילדים כשקר ולא נעים

להסתובב בחוץ.‏ הייתי רוצה שבעתיד יהיה

כאן ג'ימבורי קטן עבור ילדים ובמיוחד עם

ההרחבה כשאוכלוסית בת חפר תגדל יהיה

אפשר לשלב במקום גם בית קפה קטן אבל

זה עניין לעתיד.‏

כיום כדי לאפשר אווירה נעימה בספרייה

הכנסתי משחקים שניתן לשחק בהם עם

הילדים אחה"צ וכמובן הפעילויות הרגילות של

שעת סיפור,‏ הצגות מדי פעם ועוד.‏ הספרייה

הדיגיטלית היא חלק מהתהליך של הפיכת

הספרייה לנגישה יותר עבור התושבים.‏ אני

מניחה,‏ שאוכלוסיה צעירה יותר שתכנס לישוב

ומחוברת יותר לעולם הדיגטלי תימצא מענה

בסוג כזה של שירות."‏

הגשמת חלום

הספר הכתוב כבודו במקומו מונח אבל

צריך לתת מענה לכל האנשים וגם לאלה

שהקריאה עבורם היא משהו שעושים על

הדרך,‏ במטוס,‏ ברכבת או בתור לרופא.‏ אנשים

שמבלים הרבה בדרכים או בטיסות יכולים

להתחבר לספר שלהם שנמצא איתם בכל

מקום באמצעות הנייד או הטאבלט.‏ הספרייה

הדיגיטלית מאפשרת להשאיל ספרים ללא

הטירחה שכרוכה בהגעה לספריה והנבירה

במדפים.‏ אפשר לבדוק במהירות אם הספר

אותו מחפשים נמצא ולהשאיל אותו.‏

״היצע הספרים בספרייה הדיגיטלית קטן מזה

שנמצא בספרייה ועומד על כ-‏ 3,000 כותרים

בשפות עברית,‏ אנגלית,‏ ערבית ורוסית.‏ כל

ספרייה המתחברת למרכז הספר והספריות

משלמת לפי מספר התושבים בישוב ומקבלת

תקציב עבור הספרים.‏ ספריית בת חפר

נהנית מכל היצע הספרים שקיים בספרייה

הדיגטלית ואני כספרנית בספריה קטנה

מרוויחה מהאפשרות להציע יותר ספרים

לקוראים״,‏ מסבירה שרינה.‏

״עבורי זו הגשמת חלום כיוון שבעיני רוחי אני

רוצה לראות את הספריה כמקום שמחבר בין

התושבים,‏ מאפשר לאנשים להרחיב אופקים

ולהורים מקום לבילוי עם הילדים".‏

עלון בת חפר | דצמבר 9 2018


ביוני האחרון אחרי מסע ממושך של מחשבה,‏ תכנון,‏ גיוס מתנדבים

וישיבות רבות לתוך הלילה,‏ קם מיזם ‏"הבועה"!‏ מועדון קהילתי

שיועד לפעול על בסיס שבועי למען תושבי בת חפר והסביבה.‏ ארבעה

חודשים של חגיגות בכל יום חמישי.‏ ביניהן הופעות חיות,‏ מגוון רחב

של להקות,‏ ערבי קונספט ‏)יווני,‏ אתני,‏ מונדיאל,‏ מוזיקה מהסרטים(,‏

מסיבת ט"ו באב גדולה,‏ חגיגות רבות של ימי הולדת עגולים ולא

עגולים ובעיקר גיבוש גדול של קהילת בת חפר.‏ ‏"הבועה"‏ הפכה

בין לילה לעוגן תרבותי-איכותי בכל חמישי בערב.‏ כל זאת תודות

לעשרות רבות של מתנדבים שנרתמו להגשים את החלום והחזון

להקים תשתית ומקום מפגש ותרבות,‏ המשלב תוכן,‏ אווירה ואיכות

בתוך הישוב,‏ והכל במחירי עלות עם שתיה ואוכל.‏

מיזם מדהים זה,‏ אירח כ-‏‎170‎ איש בממוצע בכל שבוע.‏ לאחר

מחשבה מאומצת והבנה כי את מנגינת ‏"הבועה"‏ אי אפשר להפסיק,‏

בחודש נובמבר הגיע רגע השיא,‏ שבו החלו עבודות תשתית מואצות

בתיאום ותכנון הוועד המנהל ביישוב:‏ היו"ר עדי אמזלג ויו"ר קהילה

מן הנעשה בקהילה

‏"הבועה לובשת סוודר…"‏

יפעת ברקת,‏ מנהל היישוב עומרי צליל,‏ עובדי המרכז הקהילתי

בהובלת מנהל המרכז שני ונרה רכזת התרבות,‏ יחד עם מנהלת

‏"הבועה"‏ אשר לא הניחו לרגע לתת למיזם לגווע.‏

עבודות התשתית כללו אוהל מקורה ומחומם של 160 מ"ר,‏ העתקת

מבנה ‏"אמיגוס"‏ בסמוך ‏"לבועה",‏ סידור שתי מכולות שירות ל"בועה",‏

פריסת חשמל,‏ מים,‏ הגברה,‏ פריסת דשא סינטטי,‏ הכל למען התושבים

ובעזרתם המלאה.‏

אנחנו שמחים ומתרגשים לבשר על פתיחה חגיגית של ‏"הבועה"‏

במתכונת חורף ונמשיך לתת עוד מקום קהילתי עם תוכן תרבותי

איכותי לכל תושבי בת חפר והאזור.‏ גאים לקחת חלק במיזם ומזמינים

את כולם לבוא ולקחת חלק במיזם המדהים שעתיד לפרוח ולהרחיב

את עשייתו.‏

יניב פרי

מנהלת ה"בועה"‏

www.bathhefer.net.il

10


מחלקת ותיקים - עמק חפר

טיול דצמבר 2018

ג'אדה בולוס – נצרת לקראת חג המולד

לקראת חג המולד עוטה נצרת גלימה של קישוטים מיוחדים והאווירה

בעיר מוארת.‏ בימי סיור זה נתמקד ברקע ההיסטורי,‏ התיאולוגי והדתי

של חג המולד בליווי הסבר על מנהגי החג ומשמעותם.‏

יום רביעי 2.1.19

המעפיל,‏ אמץ,‏ גן יאשיה,‏ בחן,‏ בת חפר,‏ יד חנה,‏ בארותיים,‏ עולש.‏

מחיר הטיול:‏ ₪ 160 לאדם

ארוחת בוקר + צהריים עצמאית | דרגת קושי הטיול:‏ בינונית-קשה

חנוכיף – בילוי מדליק עם הנכדים

‏"אנני"‏ מחזמר לכל המשפחה

יום שני ה-‏ 10.12.18 בשעה 9:45

היכל התרבות,‏ תל אביב-יפו

משך ההצגה:‏ שעתיים וחצי כולל הפסקה

מחיר למשתתף – 150 ₪

כולל:‏ הסעות הלוך ושוב,‏ כרטיס כניסה

ההצגה מתאימה לילדים מגיל 7

נופשון ים המלח - מלון לוט המחודש

מחזור ראשון – 17.02-21.02.19

מחזור שני – 24.02-28.02.19

‏)חמישה ימים ארבעה לילות ע"ב חצי פנסיון(‏

חדר יחיד על בסיס מקום פנוי בלבד!‏

איסוף מהישובים | טיול מודרך בדרך לים המלח

תוכנית בידור מדי ערב במלון

מחיר לאדם בחדר זוגי ₪ 1,630

מחיר ליחיד בחדר של שלושה ₪ 1,565

מחיר לחדר יחיד ₪ 2,785

סדרת הרצאות

ניסויים חשובים בפסיכולוגיה - עם עמית אברון

ימי שני בשעה | 10:00-11:30 באולם עין החורש

האדם והזולת-‏ האמנם ואהבת לרעך?‏

24.12.18 נוירופסיכולוגיה-‏ על המח הבריא והמח החולה

7.1.19 מינקות ועד זקנה – שינויים לאורך החיים

14.1.19 כוחה של המוסיקה – כיצד המוסיקה מאפשרת

28.1.19 גישה אל ‏"איים"‏ של זיכרון

מחיר ₪ 240 ‏)אפשרות להסעה(‏

מהנעשה במועדון הגמלאים +60

ימי החורף מזדחלים ומגיעים,‏ ואיתם עוזב החום.‏

אנו נערכים לפעילות חורף מעניינת ומגוונת.‏

בחודש החולף שמענו הרצאה מעניינת על ‏"נפלאות המוח",‏ מפי

שרון יפת – חוקר מוח.‏ היה מעניין מאוד ומשכנע...‏

מסתבר כי ‏"בגילנו",‏ יש להמשיך ולאתגר את המוח והחשיבה במיוחד,‏

ע"י פעילויות שונות כגון:‏ לימוד שפה חדשה,‏ משחקי קלפים ודומיהם,‏

פתרון תשבצים,‏ טיולים,‏ ריקוד,‏ שירה ואפילו לשנות מדי פעם את

הדרך בה אנו הולכים יום יום – כמובן להגיע למקום שרצינו...‏

הרצאה נוספת ששמענו הייתה,‏ ‏"שפת הצוענים"‏ מאת זהבית כהן,‏

שהיא חוקרת תרבויות ובלשנית.‏ זהבית סיפרה לנו על אורח החיים

של הצוענים.‏ כיצד הם משתלבים במקומות בהם הם חיים.‏ מתאימים

את עצמם למקום,‏ אך עם חוקים פנימיים שלהם,‏ שעוברים בע"פ

במשפחה מאחר ואין להם שפה שלהם ולא כתב משלהם.‏ הם

חיים בפשטות אך עם שמחה גדולה שמתורגמים למחול ושירה.‏

מצפות לנו הרצאות מעניינות בחודש דצמבר,‏ פעולות חנוכה ועוד.‏

להלן רשימת פעילויות המועדון לחודש דצמבר:‏

ימי ראשון

הדלקת נר ראשון של חנוכה

18.00 2.12.18 עם בנות ‏"בית עלמה".‏

‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏

מפגש חברתי.‏

19.30 הדלקת נר שמיני של חנוכה.‏

19.00 9.12.18 ‏)כיבוד מתאים יתקבל בברכה(.‏

הרצאה:‏ ‏"התמודדות במצבי לחץ

19.00 16.12.18 וחרדה"‏ - חגית דנציגר – יועצת ארגונית.‏

19.00 23.12.18 מפגש חברתי.‏

הרצאה:‏ ‏"תולדות עם ישראל בעת

19.00 30.12.18 החדשה"‏ - משה אוזן.‏

ימי שני

ימי חמישי

ימי שישי

10.00 יוגה למבוגרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

16.00 משחקי קלפים ואחרים.‏

16.00 קבלת שבת ‏"מלווה מלכה".‏

כולם מוזמנים!‏ גם החברים שעדיין לא ביקרו במועדון ורוצים להשתלב

בחברה נחמדה ומעניינת.‏

הרשמה בתשלום בלבד אצל רכזי ותיקים בישובים!‏

עלון בת חפר | דצמבר 11 2018


חדש במרכז הקהילתי

פילאטיס גולד

אימון לשיפור היציבה,‏

שיווי משקל,‏ סיבולת,‏

כוח וקורדינציה.‏

אימון פילאטיס לגיל השלישי

שיטת הפילאטיס מומלצת היום ע"י רופאים

ופיזיותרפיסטים ומוכחת כמשפרת צפיפות עצם

ומניעת נפילות.‏

האימון מתבצע על מזרן או כסא ומשולבים בו עזרים כגון:‏

כדור,‏ גומיה ומשקולות.‏

www.bathhefer.net.il

12

בהדרכת שירה בן ארי בעלת ניסיון רב באימון קבוצות בגיל השלישי בקופ"ח כללית.‏

הצטרפו אלינו בימים ב׳ ו-ה׳ בשעה 9:00 במרכז הקהילתי

לפרטים נוספים:‏ שירה 050-9983000, מיקי 054-6565620


לוח שיעורים

2018-2019

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

7:00-8:00

TRX

שירה

רב תכליתי

מיקי

7:40-8:40

פילאטיס

סטודיו

7:30-8:30

פילאטיס

קרוואן החלומות

7:00-8:00

TRX

רב תכליתי

מיקי

מיקי

עינת

8:00-9:00

7:30-8:30

אימון מחזורי

רב תכליתי

רב תכליתי

קלאודיה

7:45-8:45

7:30-8:30

TRX

8:00-9:00

Core Conditioning

רב תכליתי

מיקי

8:00-9:00

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

8:00-9:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

רב תכליתי

מיקי

עיצוב דינאמי

רב תכליתי

מיקי

7:00-8:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

מיקי

8:00-9:00

עיצוב

8:00-9:00

יוגה

קרוואן החלומות

דנה

רב תכליתי

9:00-10:00

‏*פילאטיס +60

קרוואן החלומות

שירה

9:00-10:00

TRX

החופש

שלך

לבחור

הפתיחה מותנית

במספר הנרשמים

8:00-9:00

פילאטיס

סטודיו

רב תכליתי

שירה

מיקי

19:00-20:00

אימון מחזורי

רב תכליתי

מיקי

18:00-19:00

עיצוב דינאמי

רב תכליתי

מיקי

18:15-19:15

19:00-20:00

Core Conditioning

דנה

רב תכליתי

מיקי

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

18:30-19:30

יוגה למתחילים

סחלבים

אימון מחזורי

רב תכליתי

מיקי

20:00-21:00

זומבה

רב תכליתי

מיקי

שירה

19:00-20:00

זומבה

רב תכליתי

מיקי

19:20-20:20

פילאטיס

קרוואן החלומות

20:00-21:00

18:00-19:00

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

20:00-21:00

יוגה

דנה

עינת

20:15-21:15

TRX

רב תכליתי

עינת

19:00-20:00

CORE דינאמי

פילאטיס

קרוואן החלומות

שירה

קרוואן החלומות

סחלבים

19:00-20:00

20:15-21:15

קבוצת ריצה

OUTDOOR &

רב תכליתי

מיקי

21:00-22:00

TRX

19:00-20:00

קיקבוקס

ספורט ב׳

דפנה

עינת

19:35-20:35

עיצוב דינאמי

סחלבים

קלאודיה

20:05-21:05

אשטאנגה יוגה

סחלבים

דנה

עלון בת חפר | דצמבר 13 2018


13

למה אצלנו?‏

ימי פעילות נוספים בחופשות החגים לאורך השנה ‏)חול המועד סוכות,‏ שבוע נוסף בקיץ(‏

כלולים במחיר.‏

הפעוטון עובד כל יום עד השעה 17:00 כלול במחיר.‏

זכאות להחזרי תשלום מהתמ"ת ע"פ מדרגים.‏

מנה בשרית מדי יום וליווי של תזונאית צמודה.‏

הפעוטון מפוקח ומבוקר ע"י התמ"ת לאורך כל השנה.‏ ‏)אישורי מהנדס,‏ כיבוי אש ומשרד הבריאות(.‏

לפרטים והרשמה:‏

מרכז קהילתי בת חפר 09-8781090

יפית חן וידל מנהלת הפעוטון : 054-2123022
למה אצלנו?‏

צוות מוסמך,‏ המלווה ומוכשר לאורך השנה.‏

תקן מטפלות ביחס של 1:5 בתינוקיה וביחס של 1:7 בגנון.‏

ליווי פדגוגי של חברת ‏"חווית הילדות"‏ לאורך כל השנה.‏

עבודה בשיטה הפסיכו פדגוגית הרואה את הילד במרכז ואת סביבתו

כגורם מלמד ומפרה , שילוב של פעילות קהילתית , חוגים וטיולים.‏

לפרטים והרשמה:‏ מרכז קהילתי בת חפר 09-8781090

יפית חן וידל מנהלת הפעוטון : 054-2123022

www.bathhefer.net.il

14


עלון בת חפר | דצמבר 15 2018


מן הנעשה בקהילה

יום קהילה 2018

ביום שני ה-‏‎5.11‎ הוזמנו תושבי בת חפר ליום קהילה במתחם הנוער

בישוב.‏

באירוע נחשפו התושבים לפועלן החשוב של מספר יחידות במשטרה

ושל מד"א.‏ האירוע כלל הסבר מפורט על היחידות,‏ מופעים של רובוט

החבלה,‏ יחידת הפרשים וכלבי הגישוש.‏

למרות המזג האוויר הגיעו לאירוע מעל 200 תושבי הישוב.‏ הילדים

למדו דברים חדשים וחשובים על המשטרה ונהנו מאוד.‏ האירוע היה

מקסים ומהנה גם לתושבים וגם לנציגי הכוחות שהיו במקום.‏

תודה ענקית לשלום נגר השוטר הקהילתי,‏ שדאג לתיאום מול כל

היחידות ולתחנת קדמה של מחוז מרחב השרון.‏

מופע סטאנדאפ של קובי מימון

ביום חמישי ה-‏‎8.11‎ כיבד אותנו בנוכחותו אחד האמנים מהשורה

הראשונה בעולם הבידור,‏ הלא הוא - קובי מימון.‏

אל אולם הספורט הגיעו כ-‏‎500‎ אנשים מבת-חפר והעמק,‏ וזכו להנות

ממופע סטנדאפ סוחף,‏ מצחיק ואיכותי.‏

בזמן שהקהל המתין לתחילת המופע,‏ ילדי כיתות ו'‏ של בי"ס ‏"שדות"‏

מכרו עוגות,‏ מרק חם ושתייה חמה למטרת גיוס כספים למסיבת

הסיום שלהם.‏

צוות ועדת תרבות ימשיך ליצור אירועים לכלל הקהילה בישוב וישמח

פתיחת שנת מצווה!‏

בשבת ה-‏‎10.11‎ התכנסו בני ובנות שכבה ז'‏ והוריהם לפתוח את

שנת המצווה של בת חפר.‏ שנת מצווה היא שנה של פעילות מיוחדת

לשכבה ז'‏ הנכנסת לתחום הנוער.‏ שנה בה נהנים בני ובנות השכבה

מפעילויות שיא העוסקות בתכנים של התבגרות ואחריות.‏

בערב הפתיחה נהנו הנערים,‏ הנערות והוריהם ממופע מצוין ומצחיק

במיוחד של תיאטרון קומיקזה.‏

עוד בתכנית - סדנאות לילדים,‏ פרוייקט התנדבות ומסע משותף של

הורים וילדים למצדה לסיכום השנה!‏

רוצים להצטרף לצוות ההורים ולהוביל את אחד הפרוייקטים?‏

פנו לטל,‏ רכזת תחום הנוער 054-6735093

www.bathhefer.net.il

16


אז מה זה בכלל חודש ארגון?‏

זהו חודש שיא שמתקיים בכל סניפי בני עקיבא בכל הארץ.‏

במהלך החודש החניכים צובעים מחדש את קירות הסניף - כל שבט

‏)שכבת גיל(‏ מקבל קיר ומצייר עליו,‏ והחניכים מכינים הופעות לשבת

ארגון - השבת המסכמת של החודש.‏

במשך כל החודש חניכי הסניף עבדו קשה ונהנו מהמון פעילויות.‏

בשבת ה-‏‎17.11‎ התקיימה שבת ארגון - החניכים והמדריכים יצאו

בתהלוכה אדירה ממתחם הנוער.‏ שכבה ט'‏ הופיעה עם מופע דגלנים

ו...‏ קיבלה את שם השבט החדש שלה!‏

המשכנו למתנ"ס,‏ שם החניכים הציגו את ההופעה עליה עבדו כל

החודש.‏

נהננו,‏ צחקנו,‏ כייפנו,‏ רקדנו ואהבנו.‏ תודה לכל החניכים המקסימים

שהשתתפו בחודש המטורף הזה!‏

וכמובן לצוות ההדרכה על ההובלה של החודש הזה.‏

רוצים להצטרף למשפחת בני עקיבא בת חפר?‏

מוזמנים בשמחה לפנות אל שירה הקומונרית - 054-9420441

חודש ארגון בבני עקיבא - בת חפר

‏"מוזה"‏ בית הספר למחול של המרכז הקהילתי,‏

פתח בספטמבר 2018 את שנת הלימודים האחת עשרה

עידן טננבוים מספרת מה זה ‏"מוזה"‏ בשבילה

‏"כשאני מגיעה למוזה אני בן אדם אחר,‏ אני מפסיקה לחשוב על כל מה שקורה מחוץ לסטודיו ואני מתעסקת רק בריקוד!‏ ‏'מוזה'‏ הוא לא סתם בי"ס לריקוד,‏

‏'מוזה'‏ הוא הבית של כל רקדני ורקדניות בת-חפר והסביבה.‏

אני באה ל'מוזה'‏ כי התמכרתי.‏ התמכרתי לתזוזת הגוף,‏ התמכרתי לאימונים,‏ התמכרתי לכמויות הזיעה שיוצאות מהגוף במהלך כל שיעור והכי חשוב

- התמכרתי למורים ולתלמידים!‏ ‏'מוזה'‏ זו המשפחה הכי גדולה שאפשר לדמיין!‏ אין רקדנית אחת ב'מוזה'‏ שאני לא אוהבת,‏ אני מרגישה אחות להמון

בנות קטנות ‏)וכמובן שגם בנים(.‏

ההרגשה הזאת כשנכנסים לסטודיו,‏ היא הרגשה שאף אדם שלא רוקד לא יבין אותה!‏ האהבה שכל המורים מפגינים כלפינו,‏ הנתינה שלהם וכמות הידע

העצומה שיש להם להעביר לנו פשוט מדהימה אותי!‏ אני חושבת שזכינו.‏

אני נמצאת ב'מוזה'‏ מהשנה השנייה להקמתה.‏ בעצם ‏'מוזה'‏ גדלה איתי כמו שאני גדלתי איתה.‏

המורים ב'מוזה'‏ יודעים איך להוציא מכל אחת ואחד מאיתנו את המיטב,‏ גם במקומות שקשים לנו בשעות המאוחרות של הלילה.‏ המורים כבר מזמן הפכו

לנו להורים שניים,‏ שלא לומר שבדרך כלל אנחנו רואים את המורים בסטודיו יותר מאשר את ההורים האמיתיים בבית...‏ וכמובן שאי אפשר בלי להזכיר

ולהגיד תודה לשירה כץ ואורית סגל המנהלות המדהימות שבכלל כבר מכירות אותי יותר משאני מכירה את עצמי.‏ תודה על כל צעד וצעד שלי,‏ על כל רגע

קסום שלי בסטודיו,‏ על כל מופע ותחרות,‏ ריקוד ותלבושת,‏ תודה שפתחתן לי את הלב ובניתן בשבילי ובשביל המון רקדנים ורקדניות בית חם ואוהב שתמיד

כיף לחזור אליו!"‏

להתייעצות והרשמה למוזה בת חפר,‏ ניתן לפנות למנהלות בית הספר :

שירה כץ - 052-4616669 ואורית סגל - 054-8138336

עלון בת חפר | דצמבר 17 2018


חינוך

בחירות ב"שדות"‏

מערכת הבחירות בבי"ס שדות הסתיימה ביום שישי ה-‏ 2.11.18

בהכרזה על נבחרי ההנהגה הצעירה ובפרידת הוקרה לנבחרי הנהגה

היוצאים.‏

יישר כח לארבעת נציגי שכבת ו',‏ שניהלו את יום הבחירות:‏ נגב גרסיה,‏

נטע גייר,‏ אלה גלגון-שרקי ודרור דמרי.‏

שתהיה שנה פעילות מבורכת ומלאת למידה ועשייה!‏

ענת ונירה,‏ רכזות החינוך החברתי-ערכי.‏

כושר על הבוקר ב"שדות"‏

בית ספר ‏"שדות"‏ פועל במקביל לתכנית ארצית לקידום אורח חיים

פעיל ובריא בקרב תלמידיו.‏

כחלק מהיוזמות הבית ספריות בתחום הבריאות והפעילות הגופנית

אנו ממשיכים לקדם את פעילות ‏"כושר על הבוקר"‏ המועברת על ידי

צוות הריקוד של בית הספר ‏)תלמידות שכבת ו'(.‏ הפעילות אורכת

מספר דקות בתחילת היום ומחולקת לפי שכבות הגיל השונות.‏

מטרת הפעילות לעורר את מודעות התלמידים לחשיבות הפעילות

הגופנית ושילובה בסדר היום,‏ הגברת משך הזמן בו התלמידים פעילים

ופתיחת יום הלימודים בצורה רגועה ואפקטיבית יותר.‏

ולראיה,‏ מחקרים רבים מצביעים על תרומתה של פעילות גופנית

‏)אירובית - מתונה(‏ על רמת הקשב והריכוז של התלמידים כמו

גם שיפור בתפקודים הניהוליים כגון:‏ זיכרון עבודה,‏ שליטה רגשית,‏

גמישות מחשבתית,‏ התמדה,‏ יכולת התארגנות,‏ פתרון בעיות ובקרה,‏

עיכוב תגובה ועוד.‏

רונית גביש וענת דנגור – צוות החינוך הגופני

www.bathhefer.net.il

18


דבר תורה מאת הרב קרסיק

מזל טוב לוועד היישוב החדש,‏ ולראשת המועצה - גלית

שאול,‏ וחברי המליאה הנבחרים.‏ ברכה והצלחה בכל אשר

תפנו,‏ תבנו ותשכללו את העמק כולו,‏ ואת בת חפר בהרבה אור

יהודי שמח.‏

עצמאות רוחנית

עיקר המאבק של חנוכה התבטא בצד הרוחני-ערכי,‏ שאותו מסמל

פך השמן.‏ המלחמות והניצחונות באו מכוחה של אמונה עזה בקב"ה,‏

שהתפרצה אז במלוא עוזה.‏

כמעט אלפיים ומאתיים שנים חלפו מאז נס חנוכה,‏ אך למרות מרחק

הזמן,‏ החג הזה משקף להפליא את הדילמות העומדות לפתחנו,‏

כאן ועכשיו.‏ ההתמודדות מול התרבות העולמית,‏ המודרנית,‏ והניסיון

לשמור על הייחוד היהודי – זה בעצם סיפורו של חנוכה וזה גם האתגר

של כולנו.‏

כדאי לתת את הדעת על היבט שאין שמים לב אליו כל-כך – הזיקה

של החירות הרוחנית לחירות המדינית.‏ מאבק החשמונאים לא החל

מתוך מניעים לאומיים,‏ ולא נולד בשאיפה לעצמאות מדינית.‏ הוא

התפרץ מתוך המצוקה שמנעה מעם-ישראל להישאר נאמן לאמונתו

ולדתו,‏ ומטרתו הייתה השגת חירות רוחנית.‏ אבל מתוך המאבק למען

העצמאות הדתית הושגה בסופו של דבר גם העצמאות המדינית.‏

מקור העוצמה

ההיבט הזה בא לידי ביטוי גם בדרך שאנו מציינים בה את נס החנוכה.‏

היה כאן ניצחון צבאי כביר – קומץ לוחמי גרילה הצליחו להביס את

הצבא הענק של המעצמה הגדולה ביותר בעולם של אותם ימים.‏

לכאורה,‏ ראוי היה לקשור את הזיכרון הנצחי של החג בניצחון הצבאי.‏

בפועל,‏ הניצחון הצבאי מוזכר בקיצור בתפילת ‏'ועל הניסים',‏ ואילו

המצווה העיקרית של חנוכה שמה את הדגש על אירוע אחר לגמרי

– נס פך השמן.‏ כך ביקשו חז"ל להנחיל לדורות את ההכרה שעיקר

המאבק של חנוכה התבטא בצד הרוחני-ערכי,‏ שאותו מסמל פך

השמן.‏ המלחמות והניצחונות באו מכוחו של אותו ‏'פך שמן טהור',‏

אותה נקודה של אמונה עזה ולוהטת בקב"ה,‏ שהתפרצה אז במלוא

עוזה.‏ את הנקודה הזאת ראוי לזכור ולהנחיל מדור לדור.‏

המשכה של ממלכת החשמונאים משקף אמת זו מהכיוון השני.‏ כל

עוד הייתה העוצמה הרוחנית בשלמותה,‏ הממלכה פרחה ושגשגה.‏

דעיכתה וקריסתה החלו ברגע שאיבדה את כוחה הרוחני-ערכי ואת

עצמאותה התודעתית.‏ כשהחלה הפזילה אחר הממלכות השכנות,‏

לצד שחיתויות פנימיות,‏ זו הייתה הנקודה שסימנה את סופה של

ממלכת החשמונאים.‏

רדיפה אחר אהדה

שנים על שנים בזו אצלנו לדמותו של ‏'היהודי הגלותי',‏ אותו יהודי שחי

בעיירה קטנה בפולין או בכפר נידח במרוקו,‏ וידע שאין מנוס מלהרכין

ראש לפני גזרות הגויים ורדיפותיהם.‏ כמה לעגו לחוסר-האונים שלו,‏

לקבלת הדין שהופגנה מצדו.‏ תחת זאת טיפחו את דמותו של הצבר

הגאה,‏ שאינו מכופף את ראשו לפני אומות-העולם,‏ והיודע להילחם

באויביו ולהכותם שוק על ירך.‏ אבל מציאות השנים האחרונות מעוררת

בנו געגועים ל'יהודי הגלותי'‏ מן העיירה.‏ אמנם הוא קיבל באהבה את

הסבל והרדיפות,‏ אבל לזכותו ייאמר שלא היו לו מדינה וצבא.‏ כניעּותו

כלפי הגוי באה מחוסר ברירה,‏ אבל לא הייתה בה התבטלות פנימית.‏

להפך,‏ בתוך נפשו היה יהודי גאה,‏ וידע להעריך את היותו יהודי.‏ ואילו

אנו מכניעים את עצמנו לגמרי לפני ארה"ב ומדינות אירופה,‏ ומוותרים

על אינטרסים חיוניים וקיומיים,‏ מתוך תקווה נאיבית שהכניעה הזאת

תזכה אותנו במעט אהדה.‏ אין עוד מדינה בעולם שהייתה מסכימה

להתערבות בוטה כזאת בענייניה הפנימיים.‏ אנחנו באיוולתנו יצרנו

מצב שבו האמריקנים והאירופאים מפעילים פקחים בתוך יישובים

יהודיים,‏ ומדינות העולם משגרות אלינו הוראות איפה מותר לנו לבנות

ואיפה עלינו להקפיא את הבנייה.‏ במקום לדחות את הלחצים האלה

על הסף,‏ אנחנו מנסים להתמקח,‏ לוותר פה ולהיכנע שם,‏ ואיננו

מבינים שברגע שנקבע העיקרון,‏ כל השאר הוא רק שאלה של זמן.‏

חיזוק הזהות היהודית אפוא הוא צורך קיומי.‏ חובה להשריש בלב הדור

הצעיר הכרה יהודית איתנה,‏ כדי שיבין את הטעם והמשמעות של

הקיום היהודי.‏ כשנחדל מלנהות אחר תרבות הגויים,‏ נדע גם להדוף את

לחציהם,‏ ודווקא הדרך הזאת תביא לנו כבוד אמיתי והערכה בעולם.‏

עלון בת חפר | דצמבר 19 2018


המשימה המשמעותית ביותר שנרתמנו

לבצע הייתה ונשארה מבצע עיקור וסירוס

החתולים ביישוב.‏

הניסיון מראה כי רחובות שהצלחנו לאסוף

ולעקר/לסרס בהם מספר משמעותי,‏ נהנים

ממספר קבוע אשר אינו גדל,‏ של חתולים

בריאים וחברותיים.‏ לצערנו,‏ התקציב העומד

לרשותנו עדיין מצומצם ובלא מעט רחובות

ניתן להבחין בגורי חתולים שנולדו לא מזמן,‏

אשר החורף המתקרב אינו מבשר טובות

עבורם.‏

נקודת אור:‏ יש ביישובנו לא מעט אנשים עם

לב טוב ורחום,‏ שלקחו תחת חסותם גורים

חסרי ישע.‏ כזה הוא סיפורה של תושבת

בת חפר,‏ שחתולה המליטה שלושה גורים

בחצרה.‏ אחד הגורים הותקף על ידי כלב

ועמוד השדרה שלו נפגע.‏ למרות האבחנה

חתולים

משולחנה של ועדת חתולים

הרפואית הקשה היא טיפלה בביתה בגור

המשותק בפלג גופו האחורי,‏ וכנגד כל

הסיכויים הצליח החתלתול להחזיר לעצמו

שליטה חלקית ברגליו.‏ השלב הבא היה למצוא

עבורו בית מאמץ.‏ שוב כנגד כל הסיכויים,‏

בעקבות הפרסום בפייסבוק נמצאה משפחה

מאמצת גם לשני הגורים הנותרים.‏ גורת

חתולים כבת חודש ששוטטה באפיסת כוחות

אומצה על ידי אחת מהאחראיות על פינות

ההאכלה ביישוב.‏

שימו לב:‏ בימים קרים וגשומים יש חתולים

המוצאים מחסה בחלל שבין הגלגל לשלדת

המכונית.‏ מומלץ לתת להם התראה קלה

לפני שמתניעים בבוקר,‏ כדי שיספיקו לצאת

בעוד מועד.‏

שיהיה לכולנו חורף חמים ונעים.‏

טור אישי | דפנה שחר

‏ּומָ‏ ה לֹו לָ‏ אָ‏ דָ‏ ם אִ‏ ם חִ‏ ‏ּפֵ‏ ‏ׂש אַ‏ חַ‏ ר ‏ּתְ‏ ‏ׁשּובָ‏ ה לִ‏ ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה ‏ּפְ‏ ‏ׁשּוטָ‏ ה.‏

וְ‏ יֵ‏ ‏ׁש הַ‏ ‏ּׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לֹות ‏ּכְ‏ מִ‏ ‏ׁשְ‏ קַ‏ ל נֹוצָ‏ ה קַ‏ ‏ּלָ‏ ה מְ‏ רַ‏ חֶ‏ פֶ‏ ת ‏ּונְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה

‏ּונְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה וְ‏ אֵ‏ ינָ‏ ‏ּה מַ‏ כְ‏ ‏ּבִ‏ ידָ‏ ה עַ‏ ל אִ‏ יׁש,‏

אֵ‏ ינָ‏ ‏ּה מַ‏ דְ‏ אִ‏ יגָ‏ ה וְ‏ ‏ֹלא מַ‏ ‏ׁשְ‏ אִ‏ ירָ‏ ה אַ‏ חֲ‏ רֶ‏ יהָ‏ ‏ׁשֹבֶ‏ ל ‏ׁשֶ‏ ל ‏ּבּוץ וְ‏ אָ‏ בָ‏ ק.‏

וְ‏ יֵ‏ ‏ׁש ‏ׁשֶ‏ ‏ּׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לֹות וְ‏ ‏ׂשַ‏ ‏ּקֵ‏ י אֶ‏ בֶ‏ ן עֲ‏ מּוסִ‏ ים ‏ּבְ‏ מַ‏ כְ‏ אֹובִ‏ ים עֳ‏ מָ‏ סִ‏ ים אֶ‏ ת ‏ּתְ‏ הִ‏ ‏ּיָ‏ תָ‏ ם.‏

‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה ‏ּפְ‏ ‏ׁשּוטָ‏ ה אַ‏ חַ‏ ת ‏ׁשֶ‏ ‏ּתָ‏ בִ‏ יא אֹותָ‏ ם לִ‏ מְ‏ חֹוז הַ‏ הֲ‏ בָ‏ נָ‏ ה.‏

מְ‏ חֹוז חֶ‏ פְ‏ צָ‏ ם.‏

אַ‏ הֲ‏ בָ‏ ה,‏ לִ‏ ‏ּמּודִ‏ ים,‏ עֲ‏ בֹודָ‏ ה,‏ יְ‏ לָ‏ דִ‏ ים וְ‏ הַ‏ ‏ּלֵ‏ ב ‏ֹלא מַ‏ פְ‏ סִ‏ יק לְ‏ הַ‏ חְ‏ סִ‏ יר ‏ּפְ‏ עִ‏ ימָ‏ ה.‏

מְ‏ הַ‏ ‏ּלְ‏ כִ‏ ים ‏ּבְ‏ מִ‏ דְ‏ רָ‏ כֹות,‏ נֹוהֲ‏ גִ‏ ים ‏ּבַ‏ ‏ּדְ‏ רָ‏ כִ‏ ים,‏

צֹופִ‏ ים ‏ּבְ‏ טֵ‏ לֵ‏ וִ‏ יזְ‏ יָ‏ ה ‏ּדְ‏ לּוקָ‏ ה ‏ּבְ‏ לִ‏ י לִ‏ רְ‏ אֹות ‏ּדָ‏ בָ‏ ר וְ‏ ‏ׁשֹואֲ‏ לִ‏ ים ‏ׁשְ‏ אֵ‏ לָ‏ ה אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּיְ‏ קּום,‏

מְ‏ חַ‏ ‏ּפְ‏ ‏ׂשִ‏ ים סִ‏ ימָ‏ נִ‏ ים מֵ‏ הַ‏ ‏ּיְ‏ קּום

וְ‏ הֵ‏ ‏ּנָ‏ ה הֵ‏ ם מַ‏ ‏ּגִ‏ יעִ‏ ים הַ‏ ‏ּסִ‏ ימָ‏ נִ‏ ים עַ‏ ל ‏ּפִ‏ י ‏ּבַ‏ ‏ּקָ‏ ‏ׁשָ‏ תִ‏ י ‏ּכְ‏ מִ‏ קְ‏ רָ‏ א ‏ׁשֶ‏ אֲ‏ נִ‏ י צִ‏ ‏ּיַ‏ רְ‏ ‏ּתִ‏ י ‏ּבִ‏ זְ‏ מַ‏ ‏ּנִ‏ י הַ‏ ‏ּפָ‏ נּוי.‏

וְ‏ הַ‏ ‏ּלְ‏ וַ‏ אי וְ‏ הָ‏ יִ‏ יתִ‏ י ‏ּבַ‏ עֲ‏ לַ‏ ת נֹוצָ‏ ה קֶ‏ לֶ‏ ת מִ‏ ‏ׁשְ‏ קָ‏ ל,‏ וְ‏ אֶ‏ ת הַ‏ ‏ּׂשַ‏ ‏ּקִ‏ ים הַ‏ ‏ּכְ‏ בֵ‏ דִ‏ ים יָ‏ כֹלְ‏ ‏ּתִ‏ י לְ‏ הַ‏ עֲ‏ נִ‏ יק ‏ּבְ‏ חָ‏ פְ‏ זָ‏ ה לְ‏ חֹולֹות הַ‏ ‏ּיָ‏ ם

‏ׁשֶ‏ הַ‏ ‏ּגֵ‏ אּות ‏ּתְ‏ חַ‏ ‏ּבֵ‏ ק אֹותָ‏ ם אֵ‏ לֶ‏ יהָ‏ ‏ּבְ‏ אַ‏ הֲ‏ בָ‏ ה

www.bathhefer.net.il

20


פינת המתכונים

תולעת ספרים

קרן ויצמן

זהבית גונן

לביבות גבינה רוסיות - סירניקי

המצרכים:‏

•500 גרם גבינת כנען או טובורג או טוב טעם

•3/4 כוס סוכר לבן

•3/4 כוס קמח לבן

‏•שקית וניל

•2 ביצים

•1/2 כפית מלח

לערבב היטב

ליצור כדורים קטנים,לשטח אותם עם כרית כף היד ולטגן

ניתן להוסיף לעיסה מעט חמוציות או צימוקים,או גם וגם.‏

בתיאבון!‏

אין עונג יותר גדול ל"תולעת ספרים"‏ שכמותי,‏ מאשר לקבל שיחת

טלפון מבני הצעיר בן ה-‏‎11‎ בזו הלשון:‏

נעם:‏ ‏"אמא,‏ אני נמצא עם אבא ורועי ב'סטימצקי'.‏ את זוכרת שקראת

את הספר ‏'אשתו של מגדל התה?'"‏

אני:‏ ‏"בטח נעם.‏ זה היה ספר מעולה!"‏

נעם:‏ ‏"יש כאן בחנות ספר של אותה הסופרת שכתבה אותו.‏

הכריכה ממש דומה,‏ אבל קוראים לספר ‏'בתו של סוחר המשי'.‏ את

רוצה,‏ שנקנה לך אותו?‏ ככה תוכלי לקרוא ולהמליץ עליו בעלון."‏

אני:‏ ‏"כן,‏ תודה מתוק."‏

גילוי נאות,‏ את שיחת הטלפון הזו פתח בעלי ‏)שיחיה(‏ בשאלה,‏ איזה

ספר אני רוצה שיקנה לי.‏ אחרי שנתתי לו יד חופשית,‏ הוא לקח ספר

והתחיל להקריא לי את התקציר בגב הספר של אחד הספרים שבחר,‏

ואז נעם נכנס לשיחה ובסופו של דבר נקנה הספר עליו אמליץ עכשיו.‏

‏"בתו של סוחר המשי"‏ מאת דיינה ג'פריס עוקב אחר

ניקול,‏ בת-תערובת צרפתית-וייאטנאמית שזוכה

להצלחה מפתיעה,‏ אך בד בבד נחשפת לעוולות

השלטון הקולוניאלי המושחת ומעורבות משפחתה

שלה בדברים שלא ייעשו,‏ אשר מכה אותה בתדהמה.‏

זהו ספר סוחף על סודות אפלים,‏ יריבות בין אחיות

ואהבה כנגד כל הסיכויים,‏ המתרחש בעולם המרתק של וייטנאם

הקולוניאלית,‏ על סף שחרורה מעול שלטונה של צרפת.‏

מאחלת לכולכם קריאה מהנה!‏

21

עלון בת חפר | דצמבר 21 2018


חג אורים שמח

אור

פתחו אטלס ומיצאו במפת ישראל 5 שמות

של יישובים בארץ ‏)צפון/מרכז/דרום(‏

שבתוכם מופיעה המילה ״אור״

לדוגמא:‏ אור עקיבא

מיצאו ביטויים וצירופי מילים עם המילה ״אור״ וכתבו

משפט עם כל אחד מהביטויים.‏ לדוגמא:‏

אור ירוק - ______________________________

______________________________________

במהירות האור - _____________________________

______________________________________

יצא לאור - ______________________________

______________________________________

נסו לאמר לחברים/משפחה משפט עם אחד מהביטויים כאן.‏

לדוגמא:‏ ״אמא,‏ יש לך אור ירוק להכנס לחדר שלי מבלי

לדפוק על הדלת,‏ בימי שני בלבד״

מטבעות המכבים

המטבעות הראשונות שטבעו היהודים הם מטבעות המכבים לאחר הניצחון

על היוונים.‏ שמעון המכבי,‏ אחי יהודה,‏ היה הראשון שטבע מטבעות של

היהודים:‏ שקל ומחצית השקל של כסף )188-139 לפה"ס(.‏

מיצאו את ההבדלים

מיצאו 5 הבדלים בין 2 המטבעות

למה חשוב להכיר את המדינה?‏

האם חשוב להכיר את המדינה?‏

אשמח לקרא את דעתכם

בדיחה לחנוכה

ילד:‏ אמא מזה נס כד השמן?‏

אמא:‏ אממ נו איך אני אסביר לך,...‏ נכון יש את הסוללה של האייפון

ילד : נו...‏

אמא:‏ תחשוב שהיא הספיקה לשמונה ימים

ילד : וואווו...‏

www.bathhefer.net.il

22


עלון בת חפר | דצמבר 23 2018

More magazines by this user