Postojna

videopccenter
  • No tags were found...

Avtorica: Iva Agatić
Tekmovanje za mladega turističnega vodnika 2019

Tekmovanje za mladega turističnega vodnika

POSTOJNA

Avtorica: Iva Agatić

Mentorica: Kajetana Tornič


KAZALO

1 POSTOJNA _____________________________________________________________ 2

1.1 ZGODOVINA POSTOJNE ____________________________________________________ 2

2 OPIS POTI ______________________________________________________________ 3

2.1 ČASOVNICA ______________________________________________________________ 3

3 OPIS ODSEKOV VODENJA _________________________________________________ 4

3.1 NOTRANJSKI MUZEJ _______________________________________________________ 4

3.2 SALON OZBIČ _____________________________________________________________ 4

3.3 SOVIČ ___________________________________________________________________ 4

3.4 SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA IN KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA _________________ 5

3.5 MLADINSKI HOSTEL PROTEUS _______________________________________________ 5

3.6 POSTOJNSKA JAMA ________________________________________________________ 6

4 KALKULACIJA ___________________________________________________________ 7

5 INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE ________________________________ 8

6 VIRI ___________________________________________________________________ 9

1


1 POSTOJNA

Občina Postojna leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega

sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od

nekdaj gospodarsko središče Notranjske.

Občina Postojna ima 15.700 prebivalcev samo mesto Postojna pa 9.482. Površina občine je

270 km 2 . Nadmorska višina pa je 556,4 m.

Občina leži na področju kraškega sveta, zato je tudi bolj razgibana. Bogata je s kulturno in

naravno dediščino. Njeno gospodarstvo je usmerjen v turizem in turizmu podobne panoge.

Občina je v velikem deležu prekrita z gozdom, narava je dobro ohranjena, edini ekološki

problem predstavlja vojaško vadbišče Poček.

1.1 ZGODOVINA POSTOJNE

Postojna je bila naseljena že v paleolitiku, kar nam dokazuje tudi najdišče Betalov spodmol, v

katerem so našli kamnita orodja, kurišča in ostanke lovskega plena. Prvič je bila omenjena v

13. Stoletju kot Arnsberg (kar lahko prevedemo kot »orlov hrib«) kasneje pa kot Adelsberg.

Postojna je tudi poimenovanje za orla belorepca, ki je gnezdil na Soviču. Status mesta je

dobila šele leta 1909, pred tem pa je bila opredeljena kot trg.

Furmanstvo je za Postojno bila pomembna panoga, saj se je v tem času naselje razširilo.

Spomini na furmanske čase domačini obujajo vsako leto s Furmanskim praznikom. Velik

vpliv na razvoj mesta in razvoj turizma je imela tudi železnica, ki je v mesto nove prebivalce

in turiste.

slika2:OREL

BELOREPEC

slika 1: FURMANI

2


2 OPIS POTI

Izlet se bo začel ob 8. uri na Titovem trgu, nato se odpravimo po Cankarjevi ulici do

Notranjskega muzeja, kjer imajo obiskovalci voden ogled. Ogled traja približno eno uro in po

tem se sprehodimo najstarejšega frizerskega salona v Postojni, in sicer do salona Ozbič. Po

tem imajo kratek odmor pred vzponom na Sovič. Ko se spustimo s Soviča si ogledamo

najstarejši del Postojne – Majlont. Po tem odidemo do spomenika Miroslava Vilharja in si

tam ogledamo tudi mestno knjižnico. Sprehodimo se po Tržaški cesti do hostla Proteus in

picerije Čuk, kjer imajo obiskovalci kosilo. Po kosilu in odmoru se po Jamski cesti odpravimo

do Postojnske jame. V jami imajo voden ogled, ki traja 90 minut. Po končanem ogledu se

vrnemo na začetno točko in zaključimo z ogledom.

2.1 ČASOVNICA

slika 3: POT

8.00 – 8.15 Zbor na Titovem trgu in kratka predstavitev

8.15 – 8.30 Sprehod po Cankarjevi ulici do Notranjskega muzeja

8.30 – 9.30 Voden ogled Notranjskega muzeja

9.30 – 9.45 Kratek odmor

9.45 – 9.55 Odhod do salona Ozbič

10.05 – 10.25 Vzpon na Sovič

10.25 – 11.00 Razgled s Soviča in sprehod po Majlontu

11.00 – 11.25 Odhod do spomenika Miroslava Vilharja in knjižnice Bena Zupančiča

11.25 – 11. 35 sprehod po Tržaški cesti do mladinskega hostla Proteus

11.50 – 13.00 Kosilo v piceriji Čuk

13.00 – 13.20 odhod do Postojnske jame

13.30 – 15.00 Voden ogled Postojnske jame

15.15 – 15. 45 Povratek na Titov trg in zaključek izleta

3


3 OPIS ODSEKOV VODENJA

3.1 NOTRANJSKI MUZEJ

Notranjski muzej je bil ustanovljen pred 70 leti. V svoji zgodovini je deloval v različnih

statusnih oblikah, najprej je bil preoblikovan v Kraško muzejsko zbirko v okviru Inštituta za

raziskovanje Krasa SAZU, nato je bil ponovno preoblikoval v samostojno inštitucijo, zadnja

sprememba je bila leta 2010 ko je

priključen v javni zavod Znanje.

3.2 SALON OZBIČ

slika 4: NOTRANJSKI MUZEJ

Salon Ozbič je najstarejši frizerski salon v Postojni. Odprt je bil leta 1924 in do danes je

ohranil identično podob iz leta 1936. Janko Ozbič, ki je lastnik salona, je bil rojen dve leti po

odprtju in se je s tem ukvarjal do svojega 89. leta.

slika 5: SALON OZBIČ

3.3 SOVIČ

Je vzpetina nad najstarejšim delom Postojne, ki se imenuje Majlont. Na vrhu Soviča pa stoji

ruševina gradu Adelsberg, ki je bil v lasti oglejskih patriarhov in kasneje Habsburžanov ter

vojaški rovi. S Soviča imamo prelep pogled na mesto, na vhod v jamo in Jamski dvorec ter na

Nanos.

4


3.4 SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA IN KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA

Miroslav Vilhar se je rodil v okolici Postojne. Bil znan slovenski skladatelj, pisatelj in pesnik.

V Postojni so mu postavili spomenik, ki pa so ga fašisti povsem porušili, ponovno so ga

postavili šele leta 1995. Po njem je poimenovana tudi osnovna šola pred katero stoji.

Knjižnica Bena Zupančiča je prvotno bila fašistični dom, temeljni kamen za njo je postavil

takratni diktator Mussolini. Kot knjižnica pa je v uporabi od leta 1967. V stavbi knjižnice se

nahaja še turistično-informativni center in trgovina lokalnih umetnosti.

Slika 6: SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA

3.5 MLADINSKI HOSTEL PROTEUS

Zgodovina zgradbe tega hostla sega daleč v zgodovino. Nekoč je na tem mestu stal Grand

hotel Adelsberg, ki je v tem času bil eden najimenitnejših hotelov. Postavljal je najvišje

standarde in uveljavljal nove načine trženja. Veljal je za zelo razkošnega zato je gostil tudi

švedskega kralja in vojvodo od Edinburga. Na delovanje hotela je vplivala 1. svetovna vojna,

s katero je hotel prenehal s delovanjem.

V času vojne je postal sedež poveljstva soške fronte. Leta 1959 postane stavba dijaški dom.

Poleg tega, da je dijaški dom je danes to tudi hostel za mlade.

5


3.6 POSTOJNSKA JAMA

Postojnska jama je največja turistična jama na Dinarskem krasu in drugi najdaljši kraški

jamski sistem v Sloveniji. Jamo je ustvarila reka Pivka, ki je ponikalnica. Najbolj znan

»prebivalec« jame je človeška ribica, ki je edini predstavnik rodu Proteus in edini jamski

vretenčar v Evropi.

Notranjost jame je odkril Luka Čeč leta 1818 in s tem se je začel turizem v njej. Leta 1884 je

na pobudo Antona Globočnika v jami uvedena električna osvetljava (bila je ena prvih jam z

električno osvetljavo). Ker pa je hoja po jami naporna so leta 1872 postavili železniške tire,

po katerih so sprva potiskali vozičke z obiskovalci, danes pa jih popelje električna

lokomotiva.

Med 2. svetovno vojno so jamo Nemci uporabljali kot skladišče goriva. Vhod v jamo je bil

močno zastražen vendar so se nasprotniki uspeli pretihotapiti in razstreliti skladišče. Ta požar

je gorel teden dni in povzročil je odpadanje kapnikov, saje, ki pa so prekrile jamske stene se

lahko vidi še danes.

slika 7: NOTRANJOST POSTOJNSKE JAME

6


4 KALKULACIJA

Cena izleta: 52,50 EUR / osebo velja za zaključeno skupino (20 oseb).

V ceno je vključeno:

- Vodenje po mestu: 100 EUR / dan.

(100€ / 20 = 5€ na osebo)

- Vstopnine:

- vstopnina v Notranjski muzej Postojna in vodenje: 4 EUR / osebo,

- vstopnina v Postojnsko jamo in ogled : 30,30 EUR / osebo.

- Hrana:

- kosilo v piceriji Čuk (Dunajski zrezek in priloga + pijača): 13,20 EUR / osebo.

OGLED

CENA

Notranjski muzej 4,00 €

Kosilo v piceriji Čuk 13,20 €

Ogled v Postojnski jami 30,30 €

Vodenje (na dan) 5,00 €

Cena za posameznika 52,50 €

Cena za skupino 20 oseb 1.050,00 €

7


5 INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE

TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTRI

TIC Galerija

Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna

+386 (0)40 122 318

ticgalerija@zavod-znanje.si

TIC Postojna

Tržaška cesta 59a (ob Mercator centru), 6230 Postojna

+386 (0)64 179 972

tic.postojna.info@zavod-znanje.si

MESTIN PREVOZ

BREZPLAČEN MESTNI AVTOBUS Furman

+386 (0)5 728 07 00

obcina@postojna.si

TURISTIČNE AGENCIJE

Kompas Postojna

Titov trg 2a, 6230 Postojna

+386 (0)5 721 14 80

info@kompas-postojna.si

www.kompas-postojna.si

Kreativne Poti, potovalna agencija, d. o. o.

Tržaška cesta 22a, 6230 Postojna

+386 (0)41 733 302

info@kreativnepoti.si

www.kreativnepoti.si

8


6 VIRI

https://www.postojna.si/objave/175

http://www.visit-postojna.si/si/postojna

Slika poti

http://www.notranjski-muzej.si/si/o-muzeju

https://www.postojna.si/objava/79243

http://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/pohodnistvo/sovic

http://www.primorci.si/osebe/vilhar-miroslav-/881/

https://sl.wikipedia.org/wiki/Postojnska_jama

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clove%C5%A1ka_ribica

http://proteus.sgls.si/si/about-us/

https://www.postojnska-jama.eu/sl/postojnska-jama/

http://www.gostilna-cuk.si/

9

More magazines by this user
Similar magazines