25.04.2019 Views

Postojna

Avtorica: Iva Agatić Tekmovanje za mladega turističnega vodnika 2019

Avtorica: Iva Agatić
Tekmovanje za mladega turističnega vodnika 2019

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tekmovanje za mladega turističnega vodnika<br />

POSTOJNA<br />

Avtorica: Iva Agatić<br />

Mentorica: Kajetana Tornič


KAZALO<br />

1 POSTOJNA _____________________________________________________________ 2<br />

1.1 ZGODOVINA POSTOJNE ____________________________________________________ 2<br />

2 OPIS POTI ______________________________________________________________ 3<br />

2.1 ČASOVNICA ______________________________________________________________ 3<br />

3 OPIS ODSEKOV VODENJA _________________________________________________ 4<br />

3.1 NOTRANJSKI MUZEJ _______________________________________________________ 4<br />

3.2 SALON OZBIČ _____________________________________________________________ 4<br />

3.3 SOVIČ ___________________________________________________________________ 4<br />

3.4 SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA IN KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA _________________ 5<br />

3.5 MLADINSKI HOSTEL PROTEUS _______________________________________________ 5<br />

3.6 POSTOJNSKA JAMA ________________________________________________________ 6<br />

4 KALKULACIJA ___________________________________________________________ 7<br />

5 INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE ________________________________ 8<br />

6 VIRI ___________________________________________________________________ 9<br />

1


1 POSTOJNA<br />

Občina <strong>Postojna</strong> leži v jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču primorskega in celinskega<br />

sveta. Zaradi ugodnih prometnih poti in lege med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je že od<br />

nekdaj gospodarsko središče Notranjske.<br />

Občina <strong>Postojna</strong> ima 15.700 prebivalcev samo mesto <strong>Postojna</strong> pa 9.482. Površina občine je<br />

270 km 2 . Nadmorska višina pa je 556,4 m.<br />

Občina leži na področju kraškega sveta, zato je tudi bolj razgibana. Bogata je s kulturno in<br />

naravno dediščino. Njeno gospodarstvo je usmerjen v turizem in turizmu podobne panoge.<br />

Občina je v velikem deležu prekrita z gozdom, narava je dobro ohranjena, edini ekološki<br />

problem predstavlja vojaško vadbišče Poček.<br />

1.1 ZGODOVINA POSTOJNE<br />

<strong>Postojna</strong> je bila naseljena že v paleolitiku, kar nam dokazuje tudi najdišče Betalov spodmol, v<br />

katerem so našli kamnita orodja, kurišča in ostanke lovskega plena. Prvič je bila omenjena v<br />

13. Stoletju kot Arnsberg (kar lahko prevedemo kot »orlov hrib«) kasneje pa kot Adelsberg.<br />

<strong>Postojna</strong> je tudi poimenovanje za orla belorepca, ki je gnezdil na Soviču. Status mesta je<br />

dobila šele leta 1909, pred tem pa je bila opredeljena kot trg.<br />

Furmanstvo je za Postojno bila pomembna panoga, saj se je v tem času naselje razširilo.<br />

Spomini na furmanske čase domačini obujajo vsako leto s Furmanskim praznikom. Velik<br />

vpliv na razvoj mesta in razvoj turizma je imela tudi železnica, ki je v mesto nove prebivalce<br />

in turiste.<br />

slika2:OREL<br />

BELOREPEC<br />

slika 1: FURMANI<br />

2


2 OPIS POTI<br />

Izlet se bo začel ob 8. uri na Titovem trgu, nato se odpravimo po Cankarjevi ulici do<br />

Notranjskega muzeja, kjer imajo obiskovalci voden ogled. Ogled traja približno eno uro in po<br />

tem se sprehodimo najstarejšega frizerskega salona v Postojni, in sicer do salona Ozbič. Po<br />

tem imajo kratek odmor pred vzponom na Sovič. Ko se spustimo s Soviča si ogledamo<br />

najstarejši del Postojne – Majlont. Po tem odidemo do spomenika Miroslava Vilharja in si<br />

tam ogledamo tudi mestno knjižnico. Sprehodimo se po Tržaški cesti do hostla Proteus in<br />

picerije Čuk, kjer imajo obiskovalci kosilo. Po kosilu in odmoru se po Jamski cesti odpravimo<br />

do Postojnske jame. V jami imajo voden ogled, ki traja 90 minut. Po končanem ogledu se<br />

vrnemo na začetno točko in zaključimo z ogledom.<br />

2.1 ČASOVNICA<br />

slika 3: POT<br />

8.00 – 8.15 Zbor na Titovem trgu in kratka predstavitev<br />

8.15 – 8.30 Sprehod po Cankarjevi ulici do Notranjskega muzeja<br />

8.30 – 9.30 Voden ogled Notranjskega muzeja<br />

9.30 – 9.45 Kratek odmor<br />

9.45 – 9.55 Odhod do salona Ozbič<br />

10.05 – 10.25 Vzpon na Sovič<br />

10.25 – 11.00 Razgled s Soviča in sprehod po Majlontu<br />

11.00 – 11.25 Odhod do spomenika Miroslava Vilharja in knjižnice Bena Zupančiča<br />

11.25 – 11. 35 sprehod po Tržaški cesti do mladinskega hostla Proteus<br />

11.50 – 13.00 Kosilo v piceriji Čuk<br />

13.00 – 13.20 odhod do Postojnske jame<br />

13.30 – 15.00 Voden ogled Postojnske jame<br />

15.15 – 15. 45 Povratek na Titov trg in zaključek izleta<br />

3


3 OPIS ODSEKOV VODENJA<br />

3.1 NOTRANJSKI MUZEJ<br />

Notranjski muzej je bil ustanovljen pred 70 leti. V svoji zgodovini je deloval v različnih<br />

statusnih oblikah, najprej je bil preoblikovan v Kraško muzejsko zbirko v okviru Inštituta za<br />

raziskovanje Krasa SAZU, nato je bil ponovno preoblikoval v samostojno inštitucijo, zadnja<br />

sprememba je bila leta 2010 ko je<br />

priključen v javni zavod Znanje.<br />

3.2 SALON OZBIČ<br />

slika 4: NOTRANJSKI MUZEJ<br />

Salon Ozbič je najstarejši frizerski salon v Postojni. Odprt je bil leta 1924 in do danes je<br />

ohranil identično podob iz leta 1936. Janko Ozbič, ki je lastnik salona, je bil rojen dve leti po<br />

odprtju in se je s tem ukvarjal do svojega 89. leta.<br />

slika 5: SALON OZBIČ<br />

3.3 SOVIČ<br />

Je vzpetina nad najstarejšim delom Postojne, ki se imenuje Majlont. Na vrhu Soviča pa stoji<br />

ruševina gradu Adelsberg, ki je bil v lasti oglejskih patriarhov in kasneje Habsburžanov ter<br />

vojaški rovi. S Soviča imamo prelep pogled na mesto, na vhod v jamo in Jamski dvorec ter na<br />

Nanos.<br />

4


3.4 SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA IN KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA<br />

Miroslav Vilhar se je rodil v okolici Postojne. Bil znan slovenski skladatelj, pisatelj in pesnik.<br />

V Postojni so mu postavili spomenik, ki pa so ga fašisti povsem porušili, ponovno so ga<br />

postavili šele leta 1995. Po njem je poimenovana tudi osnovna šola pred katero stoji.<br />

Knjižnica Bena Zupančiča je prvotno bila fašistični dom, temeljni kamen za njo je postavil<br />

takratni diktator Mussolini. Kot knjižnica pa je v uporabi od leta 1967. V stavbi knjižnice se<br />

nahaja še turistično-informativni center in trgovina lokalnih umetnosti.<br />

Slika 6: SPOMENIK MIROSLAVA VILHARJA<br />

3.5 MLADINSKI HOSTEL PROTEUS<br />

Zgodovina zgradbe tega hostla sega daleč v zgodovino. Nekoč je na tem mestu stal Grand<br />

hotel Adelsberg, ki je v tem času bil eden najimenitnejših hotelov. Postavljal je najvišje<br />

standarde in uveljavljal nove načine trženja. Veljal je za zelo razkošnega zato je gostil tudi<br />

švedskega kralja in vojvodo od Edinburga. Na delovanje hotela je vplivala 1. svetovna vojna,<br />

s katero je hotel prenehal s delovanjem.<br />

V času vojne je postal sedež poveljstva soške fronte. Leta 1959 postane stavba dijaški dom.<br />

Poleg tega, da je dijaški dom je danes to tudi hostel za mlade.<br />

5


3.6 POSTOJNSKA JAMA<br />

Postojnska jama je največja turistična jama na Dinarskem krasu in drugi najdaljši kraški<br />

jamski sistem v Sloveniji. Jamo je ustvarila reka Pivka, ki je ponikalnica. Najbolj znan<br />

»prebivalec« jame je človeška ribica, ki je edini predstavnik rodu Proteus in edini jamski<br />

vretenčar v Evropi.<br />

Notranjost jame je odkril Luka Čeč leta 1818 in s tem se je začel turizem v njej. Leta 1884 je<br />

na pobudo Antona Globočnika v jami uvedena električna osvetljava (bila je ena prvih jam z<br />

električno osvetljavo). Ker pa je hoja po jami naporna so leta 1872 postavili železniške tire,<br />

po katerih so sprva potiskali vozičke z obiskovalci, danes pa jih popelje električna<br />

lokomotiva.<br />

Med 2. svetovno vojno so jamo Nemci uporabljali kot skladišče goriva. Vhod v jamo je bil<br />

močno zastražen vendar so se nasprotniki uspeli pretihotapiti in razstreliti skladišče. Ta požar<br />

je gorel teden dni in povzročil je odpadanje kapnikov, saje, ki pa so prekrile jamske stene se<br />

lahko vidi še danes.<br />

slika 7: NOTRANJOST POSTOJNSKE JAME<br />

6


4 KALKULACIJA<br />

Cena izleta: 52,50 EUR / osebo velja za zaključeno skupino (20 oseb).<br />

V ceno je vključeno:<br />

- Vodenje po mestu: 100 EUR / dan.<br />

(100€ / 20 = 5€ na osebo)<br />

- Vstopnine:<br />

- vstopnina v Notranjski muzej <strong>Postojna</strong> in vodenje: 4 EUR / osebo,<br />

- vstopnina v Postojnsko jamo in ogled : 30,30 EUR / osebo.<br />

- Hrana:<br />

- kosilo v piceriji Čuk (Dunajski zrezek in priloga + pijača): 13,20 EUR / osebo.<br />

OGLED<br />

CENA<br />

Notranjski muzej 4,00 €<br />

Kosilo v piceriji Čuk 13,20 €<br />

Ogled v Postojnski jami 30,30 €<br />

Vodenje (na dan) 5,00 €<br />

Cena za posameznika 52,50 €<br />

Cena za skupino 20 oseb 1.050,00 €<br />

7


5 INFORMACIJE ZA SAMOSTOJNI OGLED OBČINE<br />

TURISTIČNO INFORMATIVNI CENTRI<br />

TIC Galerija<br />

Trg padlih borcev 5, 6230 <strong>Postojna</strong><br />

+386 (0)40 122 318<br />

ticgalerija@zavod-znanje.si<br />

TIC <strong>Postojna</strong><br />

Tržaška cesta 59a (ob Mercator centru), 6230 <strong>Postojna</strong><br />

+386 (0)64 179 972<br />

tic.postojna.info@zavod-znanje.si<br />

MESTIN PREVOZ<br />

BREZPLAČEN MESTNI AVTOBUS Furman<br />

+386 (0)5 728 07 00<br />

obcina@postojna.si<br />

TURISTIČNE AGENCIJE<br />

Kompas <strong>Postojna</strong><br />

Titov trg 2a, 6230 <strong>Postojna</strong><br />

+386 (0)5 721 14 80<br />

info@kompas-postojna.si<br />

www.kompas-postojna.si<br />

Kreativne Poti, potovalna agencija, d. o. o.<br />

Tržaška cesta 22a, 6230 <strong>Postojna</strong><br />

+386 (0)41 733 302<br />

info@kreativnepoti.si<br />

www.kreativnepoti.si<br />

8


6 VIRI<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

https://www.postojna.si/objave/175<br />

http://www.visit-postojna.si/si/postojna<br />

Slika poti<br />

http://www.notranjski-muzej.si/si/o-muzeju<br />

https://www.postojna.si/objava/79243<br />

http://www.visit-postojna.si/si/kaj-poceti/pohodnistvo/sovic<br />

http://www.primorci.si/osebe/vilhar-miroslav-/881/<br />

https://sl.wikipedia.org/wiki/Postojnska_jama<br />

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clove%C5%A1ka_ribica<br />

http://proteus.sgls.si/si/about-us/<br />

https://www.postojnska-jama.eu/sl/postojnska-jama/<br />

http://www.gostilna-cuk.si/<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!