Undersøgelse af frivilligområdet - Beredskabsforbundet

beredskab.dk

Undersøgelse af frivilligområdet - Beredskabsforbundet

Arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet

Anbefalingerne kan have form af alternative modeller, hvor det centrale

omdrejningspunkt er et fortsat ønske om en styrket operativ anvendelse

af frivillige i redningsberedskabet. Også elementer til styrkelse

af mulighederne for at anvende frivillige til forebyggende aktiviteter

vil kunne indgå i modellerne. Anbefalingerne skal være realistiske

i den forstand, at de skal kunne gennemføres inden for en kortere

årrække og hvile på et bæredygtigt organisatorisk grundlag.”

1.3. Arbejdsgruppens medlemmer og sekretariat m.v.

Arbejdsgruppen blev, jf. kommissoriet (bilag 1), nedsat med repræsentanter for Forsvarsministeriet

(formand), Beredskabsstyrelsen, KL, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

(FKB) og Beredskabsforbundet. Sekretariatet blev varetaget i et samarbejde mellem Forsvarsministeriet

og Beredskabsstyrelsen.

Repræsentanterne i arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af frivilligområdet var følgende:

• Kontorchef Susan Nissen, Forsvarsministeriet (formand)

• Major Henrik Gericke, Forsvarsministeriet

• Chef for Direktionssekretariatet Flemming Klokager, Beredskabsstyrelsen

• Brigadechef Flemming Andersen, Beredskabsstyrelsen

• Fuldmægtig Camilla Nordal Rask, KL

• Beredskabschef Ole Borch, FKB

• Landschef Bent Mortensen, Beredskabsforbundet

• Vicelandschef Nina Lindhardt, Beredskabsforbundet

Sekretariatsbetjeningen blev varetaget af:

• Major Henrik Gericke, Forsvarsministeriet

• Specialkonsulent Bo Torp Henriksen, Beredskabsstyrelsen

• Fuldmægtig Morten Sørensen, Beredskabsstyrelsen

• Fuldmægtig Claudia Risbæk, Beredskabsstyrelsen

Jf. kommissoriet skal arbejdsgruppen inddrage ekstern konsulentbistand. Arbejdsgruppens

sekretariat bad fire konsulentfirmaer afgive tilbud på konsulentopgaven. På baggrund af udvalgte

firmaers indkomne tilbud på opgaven drøftede formandskabet og sekretariatet de bedste

tilbud med arbejdsgruppen, hvorefter en enig arbejdsgruppe medio november 2007 besluttede

sig for, at konsulentfirmaet Capacent var bedst egnet til at gennemføre undersøgelsen.

Konsulentfirmaet Capacent i forbindelse med analysen af effekten af de økonomiske ressourcer

afsat til frivilligområdet. Konsulentfirmaets undersøgelse af frivilligområdet har været et

bidrag til arbejdsgruppens undersøgelse af effekten af de økonomiske ressourcer, staten anvender

til frivilligområdet inden for redningsberedskabet.

7

More magazines by this user
Similar magazines