Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Ved arbejder af en passende størrelse udtages et vist antal borekerneprøver af det

udlagte bærelag til kontrol af komprimeringsgraden. Såfremt

komprimeringskravene ikke er opfyldt, betales alle omkostninger til udbedring af

entreprenøren. Eventuelt omfang vil fremgå af SAB.

Se i øvrigt udbudskontrolplanen.

2.4.5.4 Kantsten

Materialer

Eksisterende kantsten kan genanvendes, såfremt andet ikke er anført i SAB.

Beton skal være færdigblandet fra certificeret virksomhed under Dancert eller fra

en virksomhed med en lignende certificering, der er underlagt tredjeparts kontrol.

Udførelse

Kantsten skal sættes i nøddestensbeton 15 MPa på et bærelag der er opbygget, som

det bærelag kantstenen begrænser.

Såfremt der stilles krav om nye kantsten, vil dette fremgå af SAB.

Krydser en ledning enkelte kantsten, omsættes disse på tilsvarende måde som de

tilstødende kantsten er sat. Såfremt krydsning foretages ved gennempresning eller

boring kræves kantstenen ikke omsat, såfremt sætninger undgås.

Ved omsætning af kantsten hugges den fri af belægning med en ca. 100 mm bred

fuge mellem asfaltkant og kantsten. Denne fuge retableres med GAB O, og skal

være indeholdt i tilbuddet.

Kantsten der genbruges skal optages forsigtigt, således beskadigelser undgås. Efter

optagning rengøres kantstenene for beton og belægninger og stables i depot,

hvorfra de senere hentes for genanvendelse.

Betonkantsten må max. have 3 mm brede fuger. Granitkantsten må max. have 10

mm brede fuger, der skal klines på bagsiden med cementmørtel.

Kasserede kantsten bortskaffes af entreprenøren.

Kantstenene skal sættes med en tolerance, der er mindre end ± 10 mm i forhold til

de foreskrevne koter, men skal flugte med fortovsoverflade eller overfladen af de

belægningsarealer den begrænser.

Kontrol

Det skal kontrolleres, at stillede krav til materialer og udførelse overholdes, samt

at de foreskrevne koter er overholdt.

Se i øvrigt udbudskontrolplanen.

More magazines by this user
Similar magazines