Sundhedscentrenes program for 2013 - Frederikshavn Kommune

frederikshavn.dk

Sundhedscentrenes program for 2013 - Frederikshavn Kommune

Velkommen i Frederikshavn

Kommunes Sundhedscentre

Program 2013


Indholdsfortegnelse

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre ........................ 4

Rehabilitering ............................................................................. 4

Forebyggende hjemmebesøg .......................................................... 4

Personalet i sundhedscentrene ....................................................... 4

Borgerrettede sundhedstilbud .......................................................... 5

Kostvejledning ............................................................................ 5

Har du et mindre overvægtsproblem ................................................ 5

Diætistvejledning ........................................................................ 5

Fra Overvægt til overskud .............................................................. 6

Blodtryksmåling .......................................................................... 6

Kuliltemåling .............................................................................. 7

Lungefunktionsundersøgelse (spirometri) 7

Individuelle rygestopsamtaler ........................................................ 7

Ryger du?? Har du overvejet at stoppe?............................................. 8

Rygestopkursus .......................................................................... 8

Rygestop: Kom og Kvit ................................................................. 9

International KOL- dag ................................................................. 10

Forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år ........................... 11

Patientrettede sundhedstilbud ......................................................... 12

Rehabilitering ............................................................................. 12

Undervisning i Sundhedscenter Sæby ............................................... 13

Undervisning i Sundhedscenter Frederikshavn ................................... 17

Undervisning i Sundhedscenter Skagen ............................................ 22

Andre patientrettede sundhedstilbud ................................................. 26

Hensyntagende gåture med naturvejleder Bo Storm ........................... 26

Sundhed i bevægelse

- et tilbud til borgere der har eller har haft kræft ............................... 28

Andre borger- og patientrettede tilbud .............................................. 28

Balancehold ............................................................................... 28

Idrætstilbud for sindslidende/psykisk sårbare .................................... 29

Støttegruppe for pårørende til psykisk sårbare mennesker .................... 30

Støttegruppe for borgere der hører stemmer ...................................... 30

Støttegruppe for borgere med angst eller depression ........................... 31

Gratis kondomer ......................................................................... 31

Tidsbestilling, tilmelding og yderligere information .............................. 32

3


4

Velkommen til Fredrikshavn Kommunes Sundhedscentre

Frederikshavn Kommune har tre sundhedscentre som

ligger i Sæby, Skagen og Frederikshavn. Alle borgere i

Frederikshavn kommune som er over 18 år, kan henvende

sig til sundhedscentrene og få råd og vejledning om

sundhedsfremme og forebyggelse.

Vi tilbyder vejledning og kurser om Kost, Rygning, Alkohol,

Motion og Stress, herunder:

• Sundhedsfremmesamtaler

• Blodtryksmåling

• Hjælp til rygestop

• Lungefunktionsmåling (til borgere over 35 år,

som ryger eller tidligere har røget)

• Kuliltemåling

• Kost- og diætistvejledning (efter behov)

• Vægttabskurser

Rehabilitering

Til borgere, der har KOL, hjerte-kar-sygdom, diabetes 2

eller kræft og som bliver henvist af egen læge eller sygehus,

tilbyder vi desuden rehabilitering.

Hvis du deltager i rehabilitering, betyder det, at du bliver

tilknyttet et sundhedscenter, hvor du vil få et væld

af relevante tilbud, som kan hjælpe dig til at lære at leve

med din kroniske sygdom og derigennem opnå den

bedst mulige livskvalitet.

Frederikshavn Kommune arbejder tæt sammen med de

praktiserende læger og Sygehus Vendsyssel, om at give

borgere med kroniske lidelser et alment rehabiliteringstilbud,

så tæt ved hjemmet som muligt, og tilrettelagt

efter den enkeltes behov.

Frederikshavn Kommune kan modtage elektroniske hen-

visninger til

Kronikerrehabilitering:

• KOL

• Hjerte-kar

• Diabetes type 2

• Kræft

samt genoptræning (efter SEL §86)

ved anvendelse af MedComs sygehushenvisning (REF01).

Henvisningerne skal påføres: KOL-rehab, Hjerte-rehab,

Diabetes-rehab eller Kræft-rehab og sendes til omsorgssystemets

lokationsnummer: 5790000122547

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere over 75 år, som ikke modtager hjælp til personlig

pleje, tilbydes besøg 1 gang årligt af afdelingens forebyggende

medarbejdere. Alle nye 75-årige inviteres til et

orienterende møde om de forebyggende hjemmebesøg.

Forside:

Nyhedsbrev for Frederikshavn Kommunes Sundhedscentre

Efterårsprogram 2011

Personalet i Sundhedscentrene

Velkommen i Frederikshavn Kommunes

Personalegrupperne Sundhedscentre

i sundhedscentrene er sygeplejersker,

social- og sundhedsassistenter, diætister, økonomaer,

ergoterapeuter og psykolog. Mange med en supplerende

uddannelse. Vi arbejder desuden tæt sammen

med Frederikshavn Kommunes Træningsafdeling og med

specialuddannet personale fra Sygehus Vendsyssel.

Frederikshavn Kommune har 3 Sundhedscentre i Frederikshavn, Skagen og Sæby.

Skagen Sundhedscenter er midlertidig placeret på Rådhuset i Skagen, indtil vi kan flytte

ind i Hovedbygningen på det gamle Skagen Sygehus. Sundhedscentrene har både

borger- rettede og patient- rettede sundhedstilbud.

Borger- rettede sundhedstilbud

Alle borgere over 18 år i Frederikshavn kommune kan henvende sig til det lokale

Sundhedscenter og få råd og vejledning inden for sundhedsfremme og forebyggelses

området. Vi tilbyder samtaler og vejledning i forbindelse med Kost, Rygning, Alkohol og

Motion.

Vi håber, at borgerne vil tage godt imod vores tilbuden

Patient - rettede sundhedstilbud

Rehabilitering til borgere med KOL, Hjerte-kar sygdom eller diabetes type 2.

Birgitte Kvist, afdelingsleder

Sundhedsfremme og forebyggelse

For borgere med kroniske sygdomme, tilbyder vi, efter henvisning fra læge eller sygehus,

almen rehabilitering til borgere med KOL, Hjerte-Kar-sygdom eller Type 2 Diabetes.

Frederikshavn Kommune arbejder tæt sammen med de praktiserende læger og Sygehus

Vendsyssel, om at give borgere med kroniske lidelser et alment rehabiliterings tilbud, så

tæt ved hjemmet som muligt, og tilrettelagt efter den enkeltes behov.

Henvisnings kriterier kan findes på:

http://www.frederikshavn.dk/da/menu/Borger/Sundhed/sundhedsc

entre/

Forebyggende hjemmebesøg

Borgere over 75 år, som ikke modtager hjælp til personlig pleje,

tilbydes besøg 1 gang årligt af afdelingens forebyggende

medarbejdere. Alle nye 75 årige indkaldes til et orienterende

møde om de forebyggende hjemmebesøg.

Personalet i Sundhedscentrene

Personalegrupperne i Sundhedscentrene er sygeplejersker, social

og sundhedsassistent, diætister, økonoma, ergoterapeut. Mange

med en supplerende uddannelse. Vi arbejder desuden tæt

sammen med Frederikshavn Kommunes Træningsafdeling og

med speciale uddannet personale fra Sygehus Vendsyssel.

SUNDHEDSCENTER

SÆBY SKAGEN FREDERIKSHAVN

1


Borgerrettede sundhedstilbud

Sundhedscentrets sundhedsfaglige personale tilbyder

individuelle samtaler.

Vi tilbyder samtaler og vejledning i forbindelse med

Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress

Samtalerne kan suppleres med blodtryksmåling og lungefunktionsundersøgelse.

Tidsbestilling nødvendig.

Kostvejledning

Alle borgere i Frederikshavn Kommune over 18 år kan

henvende sig til det lokale sundhedscenter og få råd og

vejledning om sund kost. Vi tilbyder samtaler om kost,

om hvordan sund kost hænger sammen med rygning,

alkohol og motion, og hvad du skal tænke på, hvis du vil

lægge din livsstil om.

Har du et mindre overvægtsproblem?

Hvis du har et mindre overvægtsproblem, tilbyder vi individuelle

samtaler om den sunde kost, om betydningen

af motion, og om hvordan du kan komme i gang med en

mere aktiv hverdag. Desuden har du mulighed for at få

en opfølgende samtale med eventuel vægtkontrol.

Diætistvejledning

Vi tilbyder individuel kostvejledning ved diætist med

henblik på kostomlægning til borgere med:

• Taljemål over 88 cm for kvinder / over 102cm

for mænd

• BMI over 30

• Forhøjet kolesterol

• Forhøjet blodtryk

• Diabetes type 2 – eller forhøjet blodsukkerværdi

• Hjerte-kredsløbsproblemer

Der tilbydes desuden:

• Vejledning til småt-spisende borgere med

undervægtsproblemer (men ikke behandling

af spiseforstyrrelse)

• Vejledning til forældre til børn med overvægtsproblemer

Sundhedscentrene tilbyder generel kostvejledning og

kan ikke varetage en decideret kostbehandling.

Tidsbestilling nødvendig.

Diætist Anne Johanne Jensen Diætist Anja Fruergaard Schrøder

Diætist Birte Grønfeldt Diætist Anne Marie Kjelligbro

5


6

”Fra overvægt til overskud”

- adfærdsændringer med henblik på vægttab / Vægtvedligeholdelse

Kurset henvender sig til borgere over 18 år med et BMI

over 30, eller med et taljemål over 88 cm for kvinder,

eller over 102 cm for mænden Der vil blive arbejdet med

livsstilsændringer, motivation, vaner, kostens sammensætning,

indkøb og motionsvaner med mere.

Der vil blive taget udgangspunkt i ”Små skridt til vægttab

– der holder” fra Sundhedsstyrelsen.

Der afholdes kurser i sundhedscentrene i Skagen, Sæby

og Frederikshavn.

I alt 10 mødegange fordelt over ca. 4 måneder. Det er

gratis at deltage, men kræver tilmelding.

Skagen

Hold 1

Startdato:

Onsdag den 16. januar kl. 16.00 til 18.00

Diætist Anne Johanne Jensen

Frederikshavn

Hold 1

Startdato:

Mandag den 4. februar kl. 14.00 til 16.00

Diætist Birte Grønfeldt

Hold 2

Startdato:

Onsdag den 27. februar kurset afholdes kl. 16.00 til 18.00

Diætist Anja F. Schrøder

Sæby

Hold 1

Startdato:

Fredag den 18. januar kl. 12.30 – 14.30

Kurset afholdes derefter på mandage kl. 12.30 – 14.30

Diætist Anna Marie Kjellingbro

Hold 2

Startdato:

Onsdag den 30. januar kl. 16.00 til 18.00

Diætist Birte Grønfeldt

Der skal være mindst 10 tilmeldte for at kurset startes –

maksimalt 12.

Det er gratis at deltage, ”først til mølle-princippet”.

Tilmelding til Sundhedscentret senest 14 dage før kursusstart.

Efterårsholdene 2013

Opstart af efterårskurserne forventes at ligge i uge 36/37.

Du er velkommen til at henvende dig til det enkelte

sundhedscenter, for yderligere information med hensyn

til ugedag og klokkeslæt.

Blodtryksmåling

Et forhøjet blodtryk kan i de fleste tilfælde ikke mærkes.

Derfor er det vigtigt at få blodtrykket målt.

Anbefalingerne er, at borgere over 50 år bør få målt

blodtryk min. én gang om året, Borgere under 50 år bør

som min. have det målt hvert andet år. Ifølge WHO må

et normalt blodtryk, uanset alder, ikke overstige 140/90

mmHg.

Alle er velkomne til at få foretaget en gratis, vejledende

blodtryksmåling.


Kuliltemåling

Testen er beregnet på rygere, og viser hvor meget kulilte

du har i blodet. Kulilte binder sig til de røde blodlegemer,

og tager plads op for ilten som ellers skal transporteres

rundt i organismen. Det betyder at hjertet skal

arbejde hårdere for at sende den samme mængde ilt

rundt. Rygere har øget risiko for at udvikle hjerte- og

kredsløbssygdomme.

Sundhedscentrene tilbyder gratis vejledende kuliltemåling.

Se tilbudene om rygestopsamtaler og kurser.

Lungefunktionsundersøgelse (Spirometri)

Rygning er den største risikofaktor for udvikling af Kronisk

Obstruktiv Lungelidelse – KOL. Der er stor gevinst

både for den enkelte og for samfundet i at få opsporet

KOL på et tidligt tidspunkt, og få sat forebyggelse og

behandling i gang.

Alle tre sundhedscentre tilbyder

• Lungefunktions-undersøgelse, til borgere, der

er rygere eller ex-rygere og over 35 år.

Tilbuddet er gratis, men tidsbestilling er nødvendig

KOL er forkortelsen for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

KOL er en alvorlig lungesygdom, der skyldes, at lungevævet

langsomt bliver nedbrudt – som oftest på grund af

rygning. Når lungevævet bliver ødelagt, taber man lungefunktion,

og det bliver sværere og sværere at få vejret.

Mindst 430.000 danskere har KOL – 6.000 dør af sygdommen

hvert år.

De vigtigste symptomer er:

• Åndenød

• Hoste

• Opspyt af slim fra lungerne.

I begyndelsen mærker man kun KOL ved fysisk anstrengelse,

men alvorlig KOL føles som at trække vejret gennem

et sugerør 24 timer i døgnet.

Individuelle rygestopsamtaler

Har du brug for hjælp og moralsk opbakning til at få

lagt cigaretterne på hylden, så tilbyder vi individuelle

forløb, der består af en “inden rygestop-samtale”

af ca. en times varigheden Derefter fem opfølgende

sam taler à ca. 15 minutters varigheden Samtalerne

varetages af uddannede rygestopinstruktører.

Tidsbestilling nødvendig.

7


8

Nina Diernæs Susanne Jønsson Bolette Edwards Marianne b. Jørgensen Anne-Marie Nielsen Marianne B. Olsen

Ryger du?? Har du overvejet at stoppe?

• Hvis du er interesseret i at høre nærmere om,

hvordan du kan komme videre i rygestopprocessen.

Hvad du kan få hjælp til

• Hvad du selv kan gøre

Er du velkommen til dette arrangement, som kan følges

op af et rygestopkursus eller individuelle samtaler.

Frederikshavn

Mandag den 4. marts kl. 13.00 - 15.00

Mandag den 1. juli kl. 13.00 - 15.00

Mandag den 4. november kl. 13.00 - 15.00

Underviser er sygeplejerske og rygestop instruktør Nina

Diernæs

Sæby

Torsdag den 14. marts kl. 16.00 - 17.00

Torsdag den 22. august kl. 16.00 - 17.00

Torsdag den 7. november kl. 16.00 - 17.00

Underviser på holdene er ergoterapeut og rygestopinstruktør

Susanne F. Jønsson

Skagen

Tirsdag den 5. februar kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag den 21. maj kl. 13.00 – 15.00

Tirsdag den 8. oktober kl. 13.00 – 15.00

Underviser er sygeplejerske og rygestopinstruktør Marianne

Bagh Jørgensen

Rygestopkursus

Vi tilbyder et veldokumenteret rygestopforløb, hvor du

sammen med andre i samme situation, kan få hjælp

til at stoppe med at ryge. Det er en stor beslutning at

stoppe med at ryge. Mange erfaringer viser, at sandsynligheden

for succes er betydelig større, hvis du benytter

en eller anden form for hjælp. Kurset kan hjælpe dig

til at forberede dit rygestop, give dig en større indsigt i

hvorfor du ryger, og hvad der skal til for at bryde dine

rygevaner. Tidspunktet for rygestoppet vil ligge efter 2.

mødegang. Herefter vil du få hjælp, støtte og opbakning

til at vedligeholde dit rygestop.

Kurset afholdes af en uddannet rygestopinstruktør og

løber over 5 gange.

Frederikshavn

Hold 1

Tirsdag den 5/3, 12/3, 19/3, 2/4 og 12 uger efter rygestop

den 4/6 alle gange kl. 16.00 - 18.00

Underviser er sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina

Diernæs

Sæby

Hold 1

Torsdag den 17/1, 24/1, 31/1, 7/2 og 14/.

Alle gange kl. 16.00-18.00

Underviser på holdene er ergoterapeut og rygestopinstruktør

Susanne F. Jønsson

Hold 2

Torsdag den 4/4, 11/4, 18/4, 25/4 og 2/5.

Alle gange kl. 16.00-18.00

Underviser på holdene er ergoterapeut og rygestopinstruktør

Susanne F. Jønsson


Hold 3

Torsdag den 5/9, 12/9, 19/9, 26/9 og 3/10.

Alle gange kl. 16.00-18.00

Underviser på holdene er ergoterapeut og rygestopinstruktør

Susanne F. Jønsson

Hold 4

Torsdag den 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 og 19/12.

Alle gange kl. 16.00-18.00

Underviser på holdene er ergoterapeut og rygestopinstruktør

Susanne F. Jønsson

Skagen

Hold 1

Torsdag den 12/9, 19/9, 26/9, 3/10 og 10/10.

Alle gange kl. 19.00-21.00

Underviser er sygeplejerske og rygestopinstruktør Marianne

Bagh Jørgensen

Tilmelding til sundhedscentret senest ugen før kursus

start.

Rygestop: Kom og Kvit

Kom & Kvit er et gratis tilbud til dig, der har lyst til at

kvitte røgen. Du sammensætter et forløb, som passer

dig.

Når du har tilmeldt dig, bliver du kontaktet af en rygestoprådgiver.

Vi aftaler et møde for en startsamtale, hvor

vi taler om Kom & Kvit-forløbet og dine ønsker om at

stoppe. Mødet varer ca. 45 minutter. Efter startsamtalen

kan du vælge at komme til temamøder, få sms’er, emails

eller rådgivning pr. telefon. Du behøver ikke være

røgfri i begyndelsen, men du skal være indstillet på at

stoppe undervejs i forløbet.

Rådgiveren holder regelmæssige temamøder for de,

der er tilmeldt Kom & Kvit. Rådgiveren leder møderne,

og deltagerne deler erfaringer med hinanden. Det er

valgfrit, om du vil komme til alle møderne - eller bare til

nogle af dem.

Temamøderne afholdes i Sundhedscenter Skagen

torsdage den 3/1, 10/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2 og 7/3 alle dage

fra kl 14.00 - kl 16.00

Sygeplejerske og rygestopinstruktør Bolette Edwards

Sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina Diernæs

Sundhedscenter Skagen fra uge 34– Hver mandag kl.

15.30 – 17.00

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Bolette Edwards

Sundhedscenter Frederikshavn fra uge 34 - hver tirsdag

kl. 16.00 – 18.00

Sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina Diernæs

9


10

International KOL- dag

Åbent hus onsdag den 20. november 2013

i alle tre Sundhedscentre fra kl. 10-14.

Kom og mød sygeplejersker, diætister,

fysioterapeuter. Et uforpligtende tilbud

om lungefunktions undersøgelse,

information og vejledning i forhold til

rygestop, kostvejledning samt hvorfor

træning er så vigtig for dig.

I sundhedscenter Frederikshavn er der

desuden repræsentanter for KOL

netværksgruppen i Frederikshavn.

Det er gratis og alle er velkomne.


Forebyggende hjemmebesøg til borgere

over 75 år

Medarbejdere fra sundhedscentrene tilbyder borgere

over 75 år, som ikke modtager hjælp til personlig pleje,

et forebyggende hjemmebesøg 1 gang årligt, gerne i

borgerens hjem.

Ved de sundhedsfremmende og forebyggende samtaler

er der mulighed for:

• at få talt om dagligdagen og hvordan den fungerer for

borgeren

• at drøfte emner der har betydning for helbred og

trivsel

• at få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive

ældre

• at få råd og vejledning om aktiviteter og tilbud i Frederikshavn

Kommune

• at få foretaget en vejledende blodtryksmåling

De forebyggende medarbejdere har supplerende uddannelse

i forhold til at have fokus på:

• Trivsel

• Kost

• Rygning

• Alkohol

• Motion

Alle nye 75-årige inviteres til fælles orienteringsmøde om

de forebyggende hjemmebesøg.

11


12

Patientrettede sundhedstilbud

Rehabilitering

For borgere i Frederikshavn Kommune med KOL, Hjerte-

Kar-sygdom eller Type 2 Diabetes, tilbyder vi rehabilitering

efter henvisning fra læge eller sygehus.

Fra 1. januar 2013 kan borgere med kræft også henvises

til rehabilitering.

Frederikshavn Kommunes Træningsafdeling og Sundhedscentre

arbejder tæt sammen med de praktiserende

læger og sygehusene i Region Nordjylland, om at give

borgere med kroniske lidelser et alment rehabiliteringstilbud,

så tæt ved hjemmet som muligt, og tilrettelagt

efter den enkeltes behov.

Frederikshavn Kommune kan modtage elektroniske henvisninger

til Kronikerrehabilitering:

• KOL

• Hjerte-kar

• Diabetes type 2

• Kræft

samt genoptræning (efter SEL §86)

Ved anvendelse af MedComs sygehushenvisning (REF01).

Henvisningerne skal påføres KOL-rehab, Hjerte-rehab,

Diabetes-rehab eller Kræft-rehab og sendes til omsorgssystemets

lokationsnummer: 5790000122547

Rehabiliteringen planlægges individuelt med den enkelte

borger, og borgeren er tilknyttet sundhedscentret i

minimum et år.

Borgeren indkaldes til en samtale, hvor borgeren sammen

med personalet laver en plan for rehabilitering.

Rehabilitering indeholder efter behov:

• Sundhedsfremmesamtale

• Undervisning i sygdom,

• Kostvejledning

• Træning (max. et forløb på 12 uger)

• Rygestop

Ved første samtale udfylder borgeren et spørgeskema, og

der laves opfølgning efter 3 og 12 måneder.

Træning som del af rehabilitering af

borgere med KOL, Diabetes type 2,

Hjerte-karsygdom eller Kræft

Kun efter henvisning fra læge eller sygehus.

Den fysiske træning varetages af fysio- og ergoterapeuter

fra træningscentrene. Et træningsforløb i forbindelse

med rehabilitering varer max 12 uger. Et træningsforløb

er en hjælp til at komme i gang med selvstændig

træning, som borgeren efterfølgende kan fortsætte i

andet regi, som f.eks. i motionscenter, i senioridræt eller

i gymnastik- / idrætsforening.

Det forventes at borgeren selv kan sørge for transport til

sundheds-/træningscenteret

Nye træningshold starter op i uge 2, 15 og 37


Undervisning i Sundhedscenter Sæby

Anne Kofod Susanne Kristensen Susanne Jønsson Marianne B. Olesen Anna Marie Kjellingbro Birte Grønfeldt

I løbet af 2013 tilbydes følgende undervisning til borgere

der er henvist til rehabilitering, eller er tilknyttet Sundhedscenter

Sæby. Pårørende er også meget velkomne.

Det er gratis at deltage, men der er tilmelding.

Tilmelding

Kontakt Sundhedscenter Sæby for tilmelding på tlf.

98 45 70 04 eller sundhedscentersaaby@frederikshavn.dk

Undervisningen foregår i Sundhedscenter Sæby, Sæbygårdvej

15, 9300 Sæby

Der vil være personale fra sundhedscentret tilstede

hver gang.

Januar

Onsdag den 9. januar kl. 13.00-15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Linda

Bundgaard

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Tirsdag den 15. januar kl. 13.00 – 15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Onsdag den 23. januar kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

SUNDHEDSCENTER SÆBY

Søren

Vestergaard Pedersen

Onsdag den 30. januar kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og

kan resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved

sygeplejerske Anne Kofod og Susanne Kristensen fra

Sundhedscentret.

Februar

Onsdag den 13. februar kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom.

Ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

13


14

Tirsdag den 26. februar kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Onsdag den 27. februar kl. 13.00 – 15.30

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv gøre

for at hindre udviklingen af åreforsnævring. Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind? Undervisningen

henvender sig til borgere med hjerte-karsygdom

og/eller diabetes.

Ved sygeplejerske Susanne K. Kristensen.

Marts

Tirsdag den 5. marts kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Onsdag den 6. marts kl. 13.00 – 15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anna

Marie Kjellingbro

Tirsdag den 12. marts kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anna Marie

Kjellingbro

Torsdag den 14. marts kl. 16.00 – 17.00

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i, at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved ergoterapeut og rygestopinstruktør Susanne F.

Jønsson

Tirsdag den 19. marts kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Berit Fjordbak.

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 26. marts kl. 13.00 -15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

April

Onsdag den 10.april kl. 13.00-15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Linda

Bundgaard

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Onsdag den 17. april kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

Tirsdag den 23. april kl. 13.00 – 15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Tirsdag den 30. april kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og

kan resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved

sygeplejerske Anne Kofod og Susanne Kristensen fra

Sundhedscentret.

Maj

Onsdag den 15. maj kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.


Onsdag den 22. maj kl. 13.00 – 15.30

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

K. Kristensen.

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv gøre

for at hindre udviklingen af åreforsnævring. Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind?

Undervisningen henvender sig til borgere med hjertekarsygdom

og/ eller diabetes.

Tirsdag den 28. maj kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Onsdag den 29. maj kl. 13.00 – 15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anna

Marie Kjellingbro

Juni

Tirsdag den 4. juni kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Tirsdag den 11. juni kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anna Marie

Kjellingbro

Tirsdag den 18. juni kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Berit Fjordbak

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 25. juni kl. 13.00 -15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvare

forretning ved diætist Anna Marie Kjellingbro

August

Tirsdag den 20. august kl.13.00 – 15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Torsdag den 22. august kl. 16.00 – 17.00

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i, at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved ergoterapeut og rygestopinstruktør Susanne F. Jønsson

Onsdag den 28. august kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

September

Onsdag den 4. september kl. 13.00 – 15.30

Hjerteflimmer (Atrieflimren) er en rytmeforstyrrelse i

hjertet. Den er ret almindelig og oftest ufarlig for dit

hjerte. Vi taler om symptomerne, undersøgelser, behandling

og hvad du selv kan gøre for at mindske dine

symptomer og leve bedre med dig atrieflimren. Underviser

er hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Onsdag den 11. september kl. 13.00-15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Linda

Bundgaard

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Onsdag den 25. september kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

15


16

Oktober

Onsdag den 2. oktober kl. 13.00 – 15.30

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

K. Kristensen.

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv

gøre for at hindre udviklingen af åreforsnævring. Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind?

Undervisningen henvender sig til borgere med hjertekar-sygdom

og/eller diabetes.

Onsdag den 9. oktober kl. 13.00 – 15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anna

Marie Kjellingbro

Tirsdag den 22. oktober kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Tirsdag den 29. oktober kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

November

Tirsdag den 5. november kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anna Marie

Kjellingbro

Torsdag den 7. november kl. 16.00 – 17.00

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i, at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved ergoterapeut og rygestopinstruktør Susanne F.

Jønsson

Tirsdag den 12. november kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Berit Fjordbak

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 19. november kl. 13.00 -15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anna Marie Kjellingbro

Tirsdag den 26. november kl. 13.00 – 15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

December

Onsdag den 4. december kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

Onsdag den 11. december kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og

kan resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved

sygeplejerske Anne Kofod og Susanne Kristensen fra

sundhedscentret.


Undervisning i Sundhedscenter Frederikshavn

SUNDHEDSCENTER FREDERIKSHAVN

Susanne Petersen Kirsten Christensen Line Damgaard Jensen Malene Christiansen Nina Diernæs Anne-Marie Nielsen Anja F. Schrøder

I løbet af 2013 tilbydes følgende undervisning til borgere

der er henvist til rehabilitering, eller er tilknyttet

Sundhedscenter Frederikshavn. Pårørende er også meget

velkomne.

Det er gratis at deltage, men der er tilmelding.

Tilmelding

Kontakt sundhedscentret for tilmelding til de enkelte

undervisningseftermiddage på 98 45 52 19 eller sundhedscenterfrederikshavn@frederikshavn.dk

Undervisningen foregår i Sundhedscenter Frederikshavn,

Nytorv 5, 9900 Frederikshavn

Der vil være personale fra sundhedscentret tilstede

hver gang.

Januar

Onsdag den 9. januar kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Karin Nyrup

Jensen

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Tirsdag den 15. januar kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anja F. Schrøder

Mandag den 21. januar kl. 13.00 – 15.30

Værd at vide når du har KOL!

Undervisningen henvender sig til borgere med KOL og

deres pårørende.

Undervisningen tager udgangspunkt i borgernes egne

oplevelser, erfaringer og spørgsmål.

Vi kommer bla. omkring information om medicin –

virkning/bivirkninger og inhalations-teknik.

Derudover snakker vi om det at rejse med KOL, hvilke

overvejelser og forberedelser man bør gøre sig inden

afrejse.

Øvrige emner til drøftelse kan være: KOL og kost, rygestop

og motion.

Ved sygeplejerskerne Nina Diernæs og Line Damgaard

Jensen og ergoterapeut Susanne Jønsson.

17


18

Tirsdag den 22. januar kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anja F. Schrøder

Mandag den 28.januar kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

Februar

Tirsdag den 5. februar kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anja F. Schrøder

Tirsdag den 12.februar kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Jette Houtved

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 26. februar kl. 13.00 – 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anja F. Schrøder.

Marts

Mandag den 4. marts kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina Diernæs

Tirsdag den 5. marts kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved sygeplejersker

fra sundhedscentret.

Tirsdag den 12. marts kl.13.00-15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre.

Onsdag d 13. marts kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Onsdag den 20. marts kl. 13.00 -15.30

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Malene

Ryberg Christiansen Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad

kan man selv gøre for at hindre udviklingen af åreforsnævring.

Hvordan spiller kost, rygning, alkohol, motion

og stress ind? Undervisningen henvender sig til borgere

med hjerte-karsygdom og/ eller diabetes.

Onsdag den 27. marts kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anja F.

Schrøder

April

Onsdag den 17. april kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Karin Nyrup

Jensen

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Mandag den 29. april kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

Tirsdag den 30. april kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anja F. Schrøder


Maj

Tirsdag den 7. maj kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anja F. Schrøder

Mandag den 13. maj kl. 13.00 – 15.30

Værd at vide når du har KOL!

Undervisningen henvender sig til borgere med KOL og

deres pårørende.

Undervisningen tager udgangspunkt i borgernes egne

oplevelser, erfaringer og spørgsmål.

Vi kommer bl.a. omkring information om medicin –

virkning/bivirkninger og inhalations-teknik.

Derudover snakker vi om det at rejse med KOL, hvilke

overvejelser og forberedelser man bør gøre sig inden

afrejse.

Øvrige emner til drøftelse kan være: KOL og kost, rygestop

og motion.

Ved sygeplejerskerne Nina Diernæs og Line Damgaard

Jensen og ergoterapeut Susanne Jønsson.

Tirsdag den 14. maj kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anja F. Schrøder

Tirsdag den 21. maj kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Jette Houtved

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 28. maj kl. 13.00 – 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvare

forretning ved diætist Anja F. Schrøder.

Onsdag den 29. maj kl 13.00 – 15.30

Foredraget vil omhandle seksualitet og de mulige seksuelle

problemer der kan opstå i livet med en kronisk

sygdom. Mange mennesker er bange for, eller kan have

svært ved, at genoptage sexlivet, som det var tidligere.

For de fleste er en velfungerende seksualitet tæt forbundet

med livskvalitet, energi og overskud i hverdagen. Der

vil blive lagt op til en dialog med seriøsitet og humor.

Ved sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning

Gitte Vittrup.

Juni

Tirsdag den 4. juni kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved sygeplejersker

fra sundhedscentret.

Tirsdag den 11. juni kl. 13.00 – 15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Onsdag d 12. juni kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Onsdag den 19. juni kl. 13.00 -15.30

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Malene

Ryberg Christiansen Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad

kan man selv gøre for at hindre udviklingen af åreforsnævring.

Hvordan spiller kost, rygning, alkohol, motion

og stress ind? Undervisningen henvender sig til borgere

med hjerte-karsygdom og/eller diabetes.

Onsdag den 26. juni kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anja F.

Schrøder

19


20

Juli

Mandag den 1. juli kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina Diernæs

Onsdag den 3. juli kl. 13.00 – 15.30

Hjerteflimmer (Atrieflimren) er en rytmeforstyrrelse i

hjertet. Den er ret almindelig og oftest ufarlig for dit

hjerte. Vi taler om symptomerne, undersøgelser, behandling

og hvad du selv kan gøre for at mindske dine

symptomer og leve bedre med dig atrieflimren. Underviser

er hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

September

Onsdag den 11. september kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Karin Nyrup

Jensen

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Tirsdag den 17. september kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anja F. Schrøder

Tirsdag den 24.september kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anja F. Schrøder

Mandag den 30. september kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Birte Grønfeldt

Oktober

Tirsdag den 1. oktober kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anja F. Schrøder

Tirsdag den 8. oktober kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Jette Houtved

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Mandag den 21. oktober kl. 13.00 – 15.30

Værd at vide når du har KOL!

Undervisningen henvender sig til borgere med KOL og

deres pårørende.

Undervisningen tager udgangspunkt i borgernes egne

oplevelser, erfaringer og spørgsmål.

Vi kommer bla. omkring information om medicin – virkning/bivirkninger

og inhalations-teknik.

Derudover snakker vi om det at rejse med KOL, hvilke

overvejelser og forberedelser man bør gøre sig inden

afrejse.

Øvrige emner til drøftelse kan være: KOL og kost, rygestop

og motion.

Ved sygeplejerskerne Nina Diernæs og Line Damgaard

Jensen og ergoterapeut Susanne Jønsson.

Tirsdag den 22. oktober kl. 13.00 – 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anja F. Schrøder.

Tirsdag den 29. oktober kl. 13.00-15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre.

Onsdag d 30. oktober kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.


November

Mandag den 4. november kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Nina Diernæs

Onsdag den 6. november kl. 13.00 -15.30

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Malene

Ryberg Christiansen Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad

kan man selv gøre for at hindre udviklingen af åreforsnævring.

Hvordan spiller kost, rygning, alkohol, motion

og stress ind? Undervisningen henvender sig til borgere

med hjerte-karsygdom og/ eller diabetes.

Onsdag den 13. november kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anja F.

Schrøder

Onsdag den 27. november kl 13.00 – 15.30

Foredraget vil omhandle seksualitet og de mulige seksuelle

problemer der kan opstå i livet med en kronisk

sygdom. Mange mennesker er bange for, eller kan have

svært ved, at genoptage sexlivet, som det var tidligere.

For de fleste er en velfungerende seksualitet tæt forbundet

med livskvalitet, energi og overskud i hverdagen. Der

vil blive lagt op til en dialog med seriøsitet og humor.

Ved sygeplejerske og specialist i sexologisk rådgivning

Gitte Vittrup.

December

Tirsdag den 3. december kl. 13.00 – 15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtrykthed ved sygeplejerskerne

fra sundhedscentret.

21


22

Undervisning i Sundhedscenter Skagen

SUNDHEDSCENTER SKAGEN

Marianne B. Jørgensen Bolette Edwards Susanne H. Pedersen Anne Johanne Jensen

I løbet af 2013 tilbydes følgende undervisning til borgere

der er henvist til rehabilitering, eller er tilknyttet Sundhedscenter

Skagen. Pårørende er velkomne til at deltage.

Det er gratis at deltage, men der er tilmelding.

Tilmelding

Kontakt sundhedscentret for tilmelding til de enkelte

undervisningseftermiddage på 98 45 52 32 eller mail:

sundhedscenterskagen@frederikshavn.dk

Undervisningen foregår i Sundhedscenter Skagen,

Hans Baghs Vej 23, 9990 Skagen

Der vil være personale fra sundhedscentret tilstede

hver gang.

Januar

Onsdag den 9. januar kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Annika

Bengtsson

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Onsdag d 16. januar kl. 13.00 – 15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Onsdag den 23. januar kl. 13.00 – 15.30.

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

Højrup Pedersen.

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv gøre

for at hindre udviklingen af åreforsnævring. Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind? Undervisningen

henvender sig til borgere med hjerte-karsygdom

og/eller diabetes.

Onsdag den 30. januar kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anne

Johanne Jensen


Februar

Tirsdag den 5.februar kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Marianne Bagh

Jørgensen

Tirsdag den 12. februar kl. 13.00-15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Tirsdag den 26.februar kl. 13.00-15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange, og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtryktheden Der er

regler for medicintilskud og regler for at rejse, det er vigtigt

at have kendskab til disse. Sygeplejerske Marianne

Bagh Jørgensen

Marts

Tirsdag den 12. marts kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Anne Johanne Jensen

April

Tirsdag den 2. april kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anne Johanne Jensen

Tirsdag den 9. april kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anne Johanne Jensen

Onsdag den 10. april kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Annika

Bengtsson

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Tirsdag den 16. april kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anne Johanne

Jensen

Onsdag den 17. april kl. 13.00 -15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Tirsdag den 23. april kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Christina Rønnest,

Klinik for Fodterapi, Rendegangen 8, Skagen

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Onsdag den 24. april kl. 13.00 – 15.30.

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

Højrup Pedersen.

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv gøre

for at hindre udviklingen af åreforsnævring? Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind? Undervisningen

henvender sig til borgere med hjerte-karsygdom

og/eller diabetes.

Tirsdag den 30. april kl. 13.00 - 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anne Johanne Jensen

23


24

Maj

Onsdag den 1. maj kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anne

Johanne Jensen

Tirsdag den 14. maj kl. 13.00-15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Tirsdag den 21. maj kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Marianne Bagh

Jørgensen

Tirsdag den 28. maj kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Anne Johanne Jensen

Juni

Tirsdag den 11.juni kl. 13.00-15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtryktheden Der er

regler for medicintilskud og regler for at rejse, det er vigtigt

at have kendskab til disse. Sygeplejerske Marianne

Bagh Jørgensen

August

Tirsdag den 20. august kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anne Johanne Jensen

Onsdag den 21. august kl. 13.00 -15.30

Hjerte-kar-sygdom. Vi snakker om åreforsnævring, om

undersøgelser, behandling og medicinsk behandling

ved hjerte-kar-sygdom. Undervisningen er rettet mod

borgere med hjerte-kar-sygdom

ved hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

Tirsdag den 27. august kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anne Johanne Jensen

Onsdag den 28. august kl. 13.00 – 15.30.

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

Højrup Pedersen.

Forebyggelse af åreforsnævring. Hvad kan man selv gøre

for at hindre udviklingen af åreforsnævring. Hvordan

spiller kost, rygning, alkohol, motion og stress ind?

Undervisningen henvender sig til borgere med hjertekarsygdom

og/ eller diabetes.

September

Tirsdag den 3. september kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anne Johanne

Jensen

Onsdag den 4. september kl. 13.00 -15.30

Undervisning i den hjertevenlige kost med fokus på:

Fedt, Fisk, Fuldkorn, Frugt og grønt, ved diætist Anne

Johanne Jensen

Tirsdag den 10. september kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Charlotte Rasmussen

fra Klinik for Fodterapi, Odinsvej 7, Skagen

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.


Onsdag den 11. september kl. 13.00 -15.30

Hvorfor er træning så vigtig ved fysioterapeut Annika

Bengtsson

Uanset hvilken kronisk sygdom man har, er bevægelse

og træning en stor del af behandlingen, samt indgangsvinklen

til en bedre livskvalitet.

Tirsdag den 17. september kl. 13.00 - 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anne Johanne Jensen

Tirsdag den 24. september kl. 13.00 -15.30

Om KOL – Kronisk obstruktiv lungesygdom, ved lungesygeplejerske

Helle Christiansen fra Sygehus Vendsyssel.

Hvad er KOL, hvad er behandlingen og hvad kan du selv

gøre?

Oktober

Tirsdag den 8. oktober kl. 13.00 -15.30

Ryger du? Har du overvejet at stoppe?

Hvis du er interesseret i at høre nærmere om, hvordan

du kan komme videre i rygestopprocessen, hvad du selv

kan gøre og hvad du kan få hjælp til, er du velkommen.

Ved sygeplejerske og rygestopinstruktør Marianne Bagh

Jørgensen

Tirsdag den 22. oktober kl. 13.00 – 15.30

Hvad skal du spise – når du har KOL

Diætist Anne Johanne Jensen

November

Tirsdag den 5. november kl. 13.00-15.30

At blive ramt af kronisk sygdom påvirker mange og kan

resultere i angst, usikkerhed og nedtryktheden Der er

regler for medicintilskud og regler for at rejse, det er vigtigt

at have kendskab til disse. Sygeplejerske Marianne

Bagh Jørgensen

Tirsdag den 19. november kl. 13.00 – 15.30

Om diabetes. Sygdomslære og oplæring i blodsukkermåling,

ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard fra

Sygehus Vendsyssel.

Om kulhydrater og sødestoffer i forhold til blodsukkerstigning,

ved diætist Anne Johanne Jensen

Tirsdag den 26. november kl. 13.00 -15.30

Om diabetes – Opfølgning på blodsukkermåling. Hvad

gør du ved lave og høje blodsukre ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Om dagens måltider, med vægten lagt på kulhydrater

ved diætist Anne Johanne Jensen

Onsdag den 27. november kl. 13.00 – 15.30

Hjerteflimmer (Atrieflimren) er en rytmeforstyrrelse i

hjertet. Den er ret almindelig og oftest ufarlig for dit

hjerte. Vi taler om symptomerne, undersøgelser, behandling

og hvad du selv kan gøre for at mindske dine

symptomer og leve bedre med atrieflimren. Underviser

er hjertesygeplejerske Marianne Jensen fra Sygehus

Vendsyssel.

December

Tirsdag den 3. december kl. 13.00 -15.30

Motionens indflydelse på diabetes. Senkomplikationer

af diabetes i forhold til øjne, nyrer, nervepåvirkning og

hjerte-kar ved diabetessygeplejerske Brita Nedergaard

fra Sygehus Vendsyssel.

Undervisning om fedtstoffer ved diætist Anne Johanne

Jensen

Onsdag den 4. december kl. 13.00 – 15.30.

Åreforsnævringssygdommen ved sygeplejerske Susanne

Højrup Pedersen.

Uanset om man har diabetes eller hjerte-kar-sygdom

spiller risikoen for åreforsnævring inden Hvad kan du

selv gøre i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og

hvad betyder blodtrykket?

Tirsdag den 10. december kl. 13.00 -15.30

Om diabetes-fødder, ved fodterapeut Christina Rønnest,

Klinik for Fodterapi, Rendegangen 8, Skagen

Den medicinske behandling af diabetes ved diabetessygeplejerske

Brita Nedergaard fra Sygehus Vendsyssel.

Tirsdag den 17. december kl. 13.00 - 15.30

Om indkøb og brug af varedeklaration. Besøg i en dagligvareforretning

ved diætist Anne Johanne Jensen

25


26

Andre patientrettede sundhedstilbud

Hensyntagende gåture med naturvejleder

Bo Storm

Målrettet for borgere i rehabilitering eller tilknyttet

sundhedscentrene.

Turene kræver tilmelding i sundhedscentrene.

Frederikshavn Kommune råder over enestående naturarealer,

som alle er beliggende som perler på en snor

rundt i hele kommunen. Der er skove og natur at færdes

i alt afhængig af kræfter og evner.

Naturvejleder Bo Storm tilbyder spændende ture på

udvalgte steder rundt om i kommunen. Her vil han vise

dem frem og fortælle om naturen netop der for på den

måde at inspirere til motion og fordybelse i naturen. På

turene vil der altid være en medarbejder fra sundhedscentret,

og der vil blive en pause, hvor egen medbragt

mad og drikke kan indtages, mens vi nyder naturen.

Turene er målrettet borgere i rehabilitering, eller tilknyttet

sundhedscentrene og de vil blive tilrettelagt

efter vejr og vind og deltagernes evner. Det er jer, der

bestemmer tempoet. Vi mødes klokken 09.50 og er

hjemme igen senest ved middagstiden

Onsdag den 10. april Nielstrup Plantage.

Mødested: Tennisbanerne ved Råsigvej

Onsdag den 17. april Professorens Plantage.

Mødested: P-pladsen ved Solsbækvej 6 km syd for Sæby

Onsdag den 24. april Jerup Stranden

Mødested: P-pladsen ved stranden

Onsdag den 8. maj Sindallund Plantage.

Mødested: P-pladsen ved Palmestranden

Onsdag den 15. maj Katsig Bakker.

Mødested: P-pladsen i Katsig Skov på Katsigvej.

Onsdag den 22. maj Åsted Ådal.

Mødested: P-pladsen ved Faurholtvej nærmest Ravnshøj

Onsdag den 29. maj Vandværksskoven.

Mødested: P-pladsen ved Cloos Tårnet

Onsdag den 5. juni Bangsbo Dyrehave.

Mødested: P-pladsen ved Bangsbo Museet

Onsdag den 12. juni Skiveren Stranden

Mødested: P-pladsen ved stranden

Onsdag den 3. juli Frederikshavn Kommunes Materielgården

Mødested P-pladsen Knivholtvej 15

Onsdag den 21. august Kanotur på Voer Å.

Mødested: Fæbroen. Oplysninger om turen fås ved tilmelding

til sundhedscentret. Nærmere oplysninger ved

Naturvejleder Bo Storm. Turen er målrettet patienter

tilknyttet sundhedscentret. Bemærk turen varer til kl.

13.00

Onsdag den 28. august Råbjerg Mose.

Mødested: P-pladsen på hjørnet af Gaardbovej/Jennetvej


Onsdag den 4. september Grevsmosen.

Mødested: P-pladsen ved lejrskolen Vesterskov

Onsdag den 11. september Stranden syd for Frederikshavn.

Mødested: P-pladsen ved Nicolines cafeteria

Onsdag den 18. september Bangsbo Dyrehave.

Mødested: P-pladsen ved Bangsbo Museet

Onsdag den 25. september Teglværksskoven.

Mødested: P-pladsen for enden af Skydebanevej

Onsdag den 2. oktober Elling Plantage.

Mødested: P-pladsen ved AMA på Tuenvej.

Onsdag den 9. oktober Svampetur.

Mødested: Knivholt. Tilmelding til Sundhedscentret.

Pris. 75,- kr. På turen vil vi samle svampe og efterfølgende

spise en svamperet sammen.

Bemærk turen varer til ca. 15.00

27


28

”Sundhed i bevægelse”- Tilbud til

borgere der har eller har haft kræft

I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har Frederikshavn

Kommune et tilbud om forebyggende træning og

sociale aktiviteter for mennesker, der har, eller har haft

kræft.

Den fysiske træning er tilrettelagt, så der kan deltages

forskellige niveauer afhængig af lyst og formåen.

Et træningsforløb er en hjælp til at komme i gang med

fysiske aktiviteter, som borgeren så selv efterfølgende

kan fortsætte med i andet regi som f.eks. motionscenter,

senioridræt eller gymnastikforeninger. Træningen

varer én time

Træningstider:

Sundhedscenter Sæby, Sæbygårdvej 15, 9300 Sæby,

tirsdage kl. 10.00-11.00

Træningscenter Phønix, Nytorv 3, 9900 Frederikshavn,

torsdage kl. 15.00-16.00.

Balancehold

Kurset henvender sig til den gruppe ældre, der i større

eller mindre grad er i risikogruppen for faldulykker eller

for tab af funktionsevne. I alt 16 mødegange.

Frederikshavn

Hold 1 Opstart tirsdag den 26. februar, Træning foregår

tirsdage og torsdage kl.10.30-11.45

Hold 2 Opstart tirsdag den 17. september, Træning foregår

tirsdage og torsdage kl.10.30-11.45

Sæby

Hold 1 Opstart mandag den 22. april. Træning foregår

mandage og torsdage kl.10.00-11.00

Hold 2 Opstart mandag den 21. oktober. Træning foregår

mandage og torsdage kl.10.00-11.00

Sundhedscenter Skagen, Hans Baghs Vej 23, 9900 Skagen,

tirsdage kl. 10.00-11.00

The/kaffe og brød 20 kr. pr. gang.

Andre borger- og patient-rettede tilbud

Efter træningen kan der drikkes kaffe og te. ”Cafeen”

som drives af Frivillige fra Kræftens Bekæmpelse er desuden

det sted, hvor der er mulighed for at snakke med

andre i samme situation, som en selv.

Skagen

Hold 1 Opstart torsdag den 7. februar, Træning

foregår tirsdage og torsdage

kl. 12.45-13.45

Hold 2 Opstart tirsdag den 3. september,

Træning foregår tirsdage og

torsdage kl. 12.45-13.45

Yderligere information om kurserne,

og tilmelding til Sundhedscentrene.


Idrætstilbud for handicappede, og

sindslidende/psykisk sårbare

Frederikshavn Kommune ønsker at styrke indsatsen

omkring motion og idræt for særlige målgrupper. Søren

Vestergaard Pedersen er ansat som idrætskoordinator i

afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse. Den

primære opgave er at støtte, samarbejde og udvikle

idrætstilbud til handicappede og psykisk sårbare borgere.

Handicapidrættens Fællesråd er en sammenslutning

mellem fem idrætsforeninger, hvis målgruppe er handicappede

borgere eller psykisk sårbare borgere. Målet

er, at få de bedst mulige betingelser for at dyrke idræt

uanset type af handicap, alder og idrætsgren.

”Idræt for sindslidende” er et tilbud i sundhedsfremme

og forebyggelse. Tilbuddet henvender sig til psykisk

sårbare borgere, eller borgere der allerede er tilknyttet

socialpsykiatrien– i tæt samarbejde med idrætsforeningen

MOB DIN KROP.

Fysisk aktivitet er godt for både krop og sjæl – uanset

hvilken kondition man er i. Men det kan være svært

at komme i gang med det rigtige tilbud eller måske at

finde ud af, hvad det rigtige tilbud er.

Aktiviteterne i foreningen er bl.a. svømning med lidt

vandaerobic, fodbold, floorball, indendørs curling, gåture,

krolf, bueskydning og badminton. Aktiviteterne

bliver afholdt i et tempo, hvor alle kan være meden

Som regel plejer vi også at få pulsen op, men der er

plads til et hvil på bænken.

Hvis ovenstående har vagt din nysgerrighed,

så ring gerne til Søren og

få en snak om de pågældende aktiviteter

eller fortæl, hvad du har lyst til.

Søren står også gerne til rådighed

med en individuel opstart, Søren kan

kontaktes på telefon 20 32 60 78 eller

svep@frederikshavn.dk

Søren

Vestergaard Pedersen

Hvis du vil læse mere kan du gå ind på www.frederikshavn.dk

og trykke på ”Fritid og oplevelser”. Herefter

skal du trykke på ”Til foreninger og aftenskoler”

og derefter ”Handicap- og ældreidræt” og ”Tilskud til

handicapidræt”.

Du kan også gå ind på www.frederikshavn.dk og

trykke på ”Borger”. Herefter skal du trykke på ”Sundhed,

sygdom og handicap” og ”Sundhed og sygdom”.

Herefter finder du ”Sundhedscentre” i venstre spalte

og derunder ”Idræt for sindslidende”.

29


30

Støtte – og selvhjælpsgrupper

Støttegruppe for pårørende til psykisk

sårbare mennesker

Det kan være en hård menneskelig belastning at være

pårørende til et psykisk sårbart menneske. Frederikshavn

Kommune ønsker at skabe et forum hvor man

som pårørende kan møde andre i samme situation, og

hvor tanker og følelser i fortrolighed kan deles. Gruppen

ledes af fagpersoner.

Formålet med pårørendegruppen er, at styrke ressourcerne

hos de pårørende, så de får overskud til at leve

eget liv og samtidig være ressource for deres psykisk

sårbare pårørende At give de pårørende et ”fristed”

hvor tanker og følelser kan deles med andre i samme

situation. Fagpersoner vil også, som ledere af gruppen,

have mulighed for at undervise, vejlede og rådgive de

pårørende, så de opnår større forståelse og handlekompetence

i forhold til sygdommen og til at tage vare

på sig selv.

Kontakt afdelingsleder Kjeld Klarborg Eskildsen for

yderligere information på tlf 20 27 28 65

Eller mail: kjes@frederikshavn.dk

Støttegruppe for borgere der hører

stemmer

Det at høre stemmer betragtes ikke som et symptom

på en sygdom, men som et fænomen, der kan optræde

i belastede situationer i livet, og det er vigtigt for borgeren

at lære at forstå og håndtere stemmer, og leve

et godt liv med dem. Gruppen ledes af fagpersoner.

Forskning har vist, at 2/3 af alle stemmehørere er velfungerende

mennesker, der aldrig har været i kontakt

med psykiatrien.

Formålet med støttegruppen er at give borgere der

hører stemmer et ”fristed”, hvor tanker og følelser kan

deles med andre i samme situation, så de opnår større

forståelse og handlekompetence i forhold til at håndtere

stemmerne og til at tage vare på sig selv.

Fagpersoner vil også, som ledere af gruppen, have mulighed

for at vejlede og rådgive borgerne.

Kontakt afdelingsleder Kjeld Klarborg Eskildsen for

yderligere information på tlf 20 27 28 65

Eller mail : kjes@frederikshavn.dk


Støttegruppe for borgere med angst eller

depression

Sundhedscenter Frederikshavn starter i januar 2013 en

ny støttegruppe op. Den skal fungere som mødested

for borgere med angst og depression, og er ledet af

personale fra sundhedscentret.

Det er vigtigt at kunne mødes med andre i samme situation

for at undgå at isolere sig, og for at fornemme

at du ikke er alene med din angst og bekymringer.

I gruppen har du mulighed for at give og modtage

støtte og at lære af de andres erfaringer, hvilket måske

kan åbne op for nye ideer til at håndtere problemer i

hverdagen på.

Her er mulighed for at mødes med andre, der også oplever,

at angst eller depression gør det svært at leve

livet.

Første møde torsdag den 17. januar kl 13.00-15.00

Herefter møde den 3. torsdag i måneden fra klokken

13.00-15.00

Sundhedscenter Frederikshavn, lokale Nytorv 5

Kontakt os for tilmelding: Susanne Petersen supe@

frederikshavn.dk

eller Malene Christiansen marc@frederikshavn.dk, eller

på telefon til sundhedscentret 98 45 52 19

Selvhjælpsgrupper

Sundhedscentrene er behjælpelige med opstart af

selvhjælpsgrupper.

Kontakt dit Sundhedscenter hvis du kan samle en

gruppe, og ønsker hjælp til at komme i gang.

Frederikshavn:

Selvhjælpsgrupper

KOL-Netværksgruppe

Et tilbud for KOL-patienter og deres pårørende i Frederikshavn

Kommune.

Gruppen mødes den sidste fredag i hver måned i

Sundhedscenter Frederikshavn, Nytorv 5, 9900 Frederikshavn

fra kl.13.00- 15.00.

Kontakt: Hanne Aagaard Jensen Tlf. 98 47 50 40

mail. hanneaaa@gmail.com eller

Lis Christensen Tlf. 98 42 44 27

Sæby:

Selvhjælpsgrupper

Diabetesforeningen:

Mødes i sundhedscenter Sæby den sidste onsdag i hver

måned kl.19.00

Kontakt: Ingrid Hansen 98 40 16 93 mobil: 24 66 66 71

”Syg eller arbejdsløs i Frederikshavn Kommune

Mødes i Sundhedscenter Sæby onsdage i ulige uger kl.

9.30 – 11.00

Kontakt Lene Bach tlf. 40 38 35 90

Skagen:

Selvhjælpsgrupper

Diabetesgruppe:

Mødes i sundhedscenter Skagen den 2. tirsdag i måneden

kl. 15.00-17.00

kontakt Kai Pedersen 98 45 04 61

Brystkræftgruppe:

Mødes i sundhedscenter Skagen den 3 tirsdag i måneden

kl. 19.00-21.00

kontakt Vibeke Christensen 23 11 57 53

Fibromyalgigruppe:

Mødes den 1. tirsdag i måneden,

kontakt Åse Fischer 30 69 19 80 (forskellige mødesteder)

Gratis kondomer

Sundhedscentrene har bl.a. informationsmateriale om

sikker sex, forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme

og om vaccination mod livmoderhalskræft. Unge

kan hente gratis kondomer i sundhedscentrene.

31


Tidsbestilling, tilmelding og yderligere information:

Sundhedscenter Skagen

Hans Baghs Vej 23

9990 Skagen

tlf. 98 45 52 32

e-mail:

Sundhedscenterskagen@frederikshavn.dk

Sundhedscenter Frederikshavn

Nytorv 1

9900 Frederikshavn

tlf. 98 45 52 19

e-mail:

Sundhedscenterfrederikshavn@frederikshavn.

dk

Sundhedscenter Sæby

Sæbygårdvej 15

9300 Sæby

tlf. 98 45 70 04

e-mail:

Sundhedscentersaaby@frederikshavn.dk

Sundhedscentrenes åbningstider:

Mandag kl. 10.00-15.00 uden aftale.

Tirsdag til fredag efter aftale.

Telefontid

Mandag til torsdag kl. 10.00-15.00

Fredag kl. 10.00-14.00

Sundhedscentrene har lukket fredag

den 10. maj

Sundhedscentrene har sommerferie

lukket uge 29, 30 og 31

Sundhedscentrene har julelukket fra

den 23. december til 2. januar 2014

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100

9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk

www.frederikshavn.dk

More magazines by this user
Similar magazines