TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Desuden lægger Vrøgum også vægt på tætheden af vinduet, og har udviklet en unik konstruktion, hvor

rammen overlapper karmen, og gør at der kan monteres hele 3 tætningslister mod normalt 1 tætningsliste.

Det er med til at gøre vinduet exceptionelt tæt. 16

Lufttæthed

Noget af det vigtigste i lavenergihuse

er at de er tætte. Varmen skal ikke

have lov at trænge ud gennem revner

og sprækker i konstruktionerne. I

bygningsreglementet BR08 er opstillet

et krav for luftskiftet igennem

utætheder :

Alternativ isolering

Utætheder undgås bl.a. ved hjælp af en tæt dampspærre. Det kræver

god planlægning og udførelse at opnå tilstrækkelig tæthed. Men en

god tommelfingerregel er at man skal kunne tegne det lufttætte plan i

plan og snit hele vejen rundt, uden at løfte blyanten fra papiret.

Kilde: www.dsbo.dk (passivhuse)

Der har inden for byggebranchen de seneste par år været ”røre i andedammen” angående et nyt produkt,

den såkaldte superisolering som fylder 1/10 af traditionel mineraluld, og som efter sigende skulle være lige

så godt. Det vil sige at 10mm superisolering skulle kunne gøre det ud for 100-200mm alm. isolering.

Produktet er opbygget af en 6mm tyk luftcelleplade, beklædt

med aluminium på begge sider. Produktet betegnes som

refleksiv isolering. Det vil sige at man opnår en vis

strålingseffekt ved brugen. Desuden fungerer det også som

dampspærre.

Når produktet anbringes således, at der er et hulrum på begge

sider, opnår man faktisk også en strålingsmodstand.

16 www.vrogum.dk

Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s

pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af

trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og

undertryk.

For bygninger med høje rum, hvor klimaskærmens overflade divideret

med etagearealet er større end 3, må luftskiftet ikke overstige 0,5 l/s pr.

m² klimaskærm.

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 19

More magazines by this user
Similar magazines