TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Naturlig energiproduktion

Solceller

Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer

elektricitet direkte af solens lys. De solceller, der findes i dag,

kan omsætte op til 20 procent af lysets energi til elektricitet.

Solcellerne er typisk monteret i solcellemoduler , som

indeholder 36-40 solceller. Et solcellemodul består af en

samling glasagtige plader, der er opbygget af siliciumlag med

henholdsvis positiv og negativ ladning. Silicium er et grundstof

som findes i jordskorpen.

Fordele:

Solceller er støjfri og forurener ikke. De har en lang levetid

(typisk er garantien 20-25 år), og da de producerer el helt uden bevægelige dele, er det en robust og

driftssikker teknologi med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Solceller integreres i bygningens arkitektur enten som bygningselement i tag og facader, sættes i vinduer

eller bruges som solafskærmning. Solceller kan desuden i visse tilfælde erstatte en del af den facade- eller

tagbelægning, som ellers skulle havde været brugt, og derved er det ikke så dyr en investering igen, da man

sparer udgiften til teglene hvis dette er det valgte materiale. Det er dog en arkitektonisk udfordring at få

modulerne indpasset som en naturlig del af huset, så de ikke fremstår som fremmedelementer. 20

Offentlige tiltag:

Nettomålingsordningen

Folketinget har efter en otteårig prøveperiode 1999-2006 gjort den såkaldte "nettomålingsordning"

permanent. Det betyder, at man ikke skal betale afgift for solcelleanlæg, som dækker forbruget af strøm i

boliger og institutioner. Med denne ordning kan overskydende el fra solcellerne (hvis de producerer mere,

end man bruger) "indsættes" på det kollektive elnet og så "hæves" igen, når solen ikke skinner, og man har

brug for elektriciteten. Husstandens elmåler løber ganske enkelt baglæns eller fremad, afhængigt af

solcelleproduktionen og husstandens aktuelle strømforbrug. Nettomålingsordningen gælder så længe du

ikke producerer mere end du bruger over et år.

Rentabilitet

Gennemsnitsprisen for 1 kWh er 1,80 kr. Dertil kommer diverse abonnementer, og når disse er lagt til

koster det 2,13 DKK pr kWh. 21

20 Bolius.dk – Viden om

21 DONG energy (elregning i Lejre kommune)

STOP LOCAL WARMING - ROCKWOOL

I en tid hvor verdens energiforbrug stadig

stiger, og hvor jordens ressourcer af fossilt

brændstof samtidig svinder, er det tid til at

tænke alternativt.

Der bliver satset stort på vedvarende

energikilder som f.eks. vindenergi og

biobrændsel, men det er lige så afgørende

at fokusere på at udnytte energien bedst

muligt, så vi undgår energispild.

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 24

More magazines by this user
Similar magazines