TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

eucsj.dk

TITELBLAD VALGFRIT SPECIALE - EUC Sjælland

Et anlæg med en regnvandstank på 2m 3 og elektronisk kontrol koster 24.000 kr. ex moms og installation.

Installationen udgør 10-15.000,-. I alt omkostning = 42.500-49.000 kr. inkl. moms.

Levetid: Filter og tank >50 år. Pumpe 15-20 år. Ny pumpe koster ca. 3500-4500,-

Tilbagebetalingstiden er således 12-19 år. Herefter indkøbes ny pumpe, og efter max. 20 år har man en

besparelse på 2600-3600 kr. om året (med de nuværende vandpriser). Hvis levetiden derefter er 20 år

svarer det til en fortjeneste på 52.000-72.000 kr. i alt. (der er ikke taget højde for renteudgifter)

Man skal dog være opmærksom på om man kan fritages for at betale afledningsafgift på den del af

spildevandet, der kommer fra installationer, hvor der anvendes regnvand. Dette har jo en vis betydning for

den samlede rentabilitet. Vandafledningsafgiften i de forskellige kommuner svinger mellem 25-72 kr. pr m 3 ,

dvs. det svarer til halvdelen af vandudgiften. Hvis fritagelse ikke opnås kan man ikke forvente at

installationen er rentabel, da besparelsen derved kun er halvt så stor. Derfor ligger der en opgave hos det

offentlige i at lave en fritagelsesordning, så det bliver mere attraktivt for borgerne.

Brintanlæg (minikraftværk)

Det allernyeste tiltag indenfor teknologien er brintkraftværker og brændselsceller. Teknologien er endnu

ikke klar til brug, men jeg synes alligevel den skal nævnes, da jeg mener, at særligt denne teknologi vil finde

indpas om et par årtier.

Når man brænder brint af for at producere strøm eller varme, er der ingen forurening; den eneste

udstødning er vanddamp. Der er heller ingen fare for at kloden løber ud for brint. Brint fremstilles ved at

spalte vand, og energien til at gøre dét kan komme fra vedvarende energikilder som vindmøller og solceller.

Vindmøllerne laver som bekendt strøm som vinden blæser, og når det for alvor stormer, producerer

vindmøllerne så megen strøm, at vi eksporterer den til alt for lave priser. Hvis den overskydende strøm i

stedet blev brugt til at producere brint ved elektrolyse, kunne man lagre energien og dermed få mere

valuta for pengene.

Brændselsceller er stadig en meget umoden teknologi. Der skal forskes, udvikles og investeres stort

igennem årtier, hvis teknologien skal nå ned i det prisniveau vi kender fra dagens energiforsyning. 33

Professor i energiplanlægning Henrik Lund, er dog skeptisk, og udtaler:

»Hver gang jeg har lavet beregninger på at lave vindmøllestrøm om til brint, der skal lagres med henblik på

el- og varmeproduktion, viser beregningerne entydigt, at der sker et meget stort tab af energi undervejs i

processen. Hvis man vil udnytte en hel masse gratis vindmøllestrøm, får man mere ud af, at lade strømmen

drive nogle varmepumper i husene, der dermed kan få både strøm og varme fra vindmøllerne,«. 34

Trods skeptikerne er jeg sikker på at der nok skal udvikles en metode så minikraftværker bliver anvendelige

inden for et par årtier.

33 Artikel fra nynatur.dk af Peter Hesseldahl

34 Berlingske Tidende 12. Sep 2008

Lavenergibyggeri for et bedre miljø Side 33

More magazines by this user
Similar magazines