Forsaavidt ingen Ejers Navn er an

kunstbib.dk

Forsaavidt ingen Ejers Navn er an

MALENDE KUNSTNERES

SAMMENSLUTNING

M K - S

AKVARELUDSTILLINGEN

1911

FREDERIKSBERGGADE 1

HJØRNET AF NYTORV

FEBRUAR-MARTS

KØBENHAVN

TRYKT HOS F. E. BORDING

1911


F orsaavidt ingen Ejers Navn er anført

ved Billederne, ejes de af vedkommende

Kunstner selv.

U. B. betyder: Uden Betegnelse.

Maalene ere angivne i Centimeter,

Højden først.


POUL S. CHRISTIANSEN

1. DANTE OG BEATRICE. U. B. 57 x 47. Forarbejde

til det Aar 1895 udstillede Maleri. Overretssagfører

Erik Henrichsen.

2. CANDELLARIA. Monogr. 1904. 45x59. Frk. Louisa

Dahlerup.

RASMUS CHRISTIANSEN

3. ENGELSKE MARINESOLDATER HAR ORLOV. R.

Chr. 96. 68x83. Kunsthandler Vald. Kleis.

4. VESTERBROS PASSAGE. Udrykning af Brandvæsenet.

R. Chr. 98. 68 x 83. Kunsthandler Vald. Kleis.

5. ET SOGNERAADSMØDE. R. Chr. 24 x 22.

6. SLUTNING AF ET HØSTGILDE PAA EN JYDSK

HERREGAAR1). R. Chr. 1900. 65 x 73.

7. EN RAMME MED SEX TEGNINGER AF SOLDATER

OG KØBENHAVNSKE FIGURER.

8. RIVALER. R. Chr. 20x12.

GAD F. CLEMENT

9. EN LILLE SIDDENDE PIGE FRA BRETAGNE

(i. F. Clement. 34 x 28. Museumsassistent Mario

Krohn.

LUDVIG FIND

10. EN MODER MED SIT BARN. Find 08. 16x24.


11. MARINE. Find 3 /u> 09. 23 x 30.

12. EN SIDDENDE DRENG. Find 1910.36 x 28.

13. EN LILLE PIGE. Find 1910. 34 x 26.

14. EN LILLE NØGEN PIGE. Find 1910. (50x60.

15. EN LILLE PIGE I GRØN KJOLE. Find 1910. 53x42.

16. NIELS. Find. 1911. 30x22.

SVEND HAMMERSHØI

17. KOLDINGHUS. U. B. 74 x64.

18. HOLMEGAARDS GLASVÆRK. U. B. 64x75.

19. LINDETRÆER. U. B. 94 x 66.

20. LINDETRÆER SET FRA FREDERIKSBERG SLOT.

U. B. 64 x 75.

21. EGESTAMME. U. B. 77x64.

22. UDGAAET TRÆ. U. B. 75x63.

23. KÆMPEHØJ I EN SKOV. U. B. 66 x 82.

24. STORE PIL, HERLUFSHOLM. U. B. 63x72.

HANS NIK. HANSEN

25. FOS VED SEYDISFJORD PAA ISLAND. H.N.H. 77.

30 x 19.

26.EN DAME FODRER DUER PAA MARKUSPLAD­

SEN. Venezia. 1883. H. N. H. 37 x 25.

27. SKITSE TIL TITELBILLEDE TIL PEDER PAARS.

H. N. H. 29 x 20.

28. LEGENDEN OM PETRUS OG KRISTUS. H. N. H.

29. MARK AUREL. 1898. H. N. H. 32x22. Forarbejde

til Farveradering. Forgylder G. Olsen.

30. FISKEBIIOVEDE. Per Nilsen. 1898. Kulhus. 26 x 22.

31. PORTRÆT AF EN GAMMEL DAME. H. N. H. 14x23.

32. SOLSKINSSTUDIE I SKOVEN. U. B. 23x28.


o

33. TERKEL OG TAK. H. N. H. 19x15.

34. POTIFAR. H. N. H. 07. 42x31. Højesteretssagfører

G. Rée.

35. POTIFAR S HUSTRU. H. N. H. 07. 42x31. Højesteretssagfører

G. Rée.

36. DRENG SOM VOGNSTYRER. Skitse til Farveradering.

H. N. H. 15x23. Fhv. Kontorchef IL Chr. Christensen.

37. MESTER JAKEL. Skitse til Farveradering. 1909. U. B.

13x18. H. Chr. Christensen.

PETER HANSEN

38. DRENGEHOVEDE. P. H. 97. 12x19. Fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen. tSljdcMjL i u.44 4*~th'


()

51. TRAVEMUNDE. P. H. 1902. 47x65. Maler Th. Philipsen.

52. EFTERAARSPLØJNING. Bankdirektør Schoubye.

53. FORO TRIANGOLARE I POMPEI. P. H. 1904. 48X60.

Direktør Willi. Hansen.

54. GØDNINGSAMLERE. LANDEVEJEN VED POMPEI.

P. H. 28 /s 1904. Grosserer Julius Hertz.

55. EN LILLE PIGE MED ET VANDFAD SOM TAM­

BURIN. P. H. Pompei. 1904. 26X19. Fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen.

56. FRA SARNOFLODEN. P. H. Pompei. 1904. 48x59.

Grosserer Vald. Davidsen.

57. OPKØRT VEJ VED POMPEI. P. H. Pompei. 1904.

39 x 48. Direktør Mads Rasmussen.

58. HAVE VED ALBERGO DEL SOLE. Pompei. P. H.

Pompei 1904. 38x51. Maler Kr. Zahrtmann.

59. TÆRSKENDE OXER. Civita d' Antino. P. H. 1904.

27 x 38. Fabrikant Brønner, Faaborg.

60. PROFESSORE CAVALIERE DE LUCA. Blind Virtuos.

P. H. Pompei 1905. 37 x 25. Fhv. Kontorchef H. Chr.

Christensen - M - .

61. LANDEVEJ. Sommer. Monogr. 1905. 31 x 48.

62. KORNMARKEN VED FJORDEN. P. H. 1905. 47x58.

63. FORAAR. VALBY FÆLLED. P. H. 26 x 37. Overretssagfører

Erik Henrichsen.

64. DAVID. Staaende nøgen Dreng. Motiv fra Valby Fælled.

Monogr. u h 1906. 26 x 24. Fhv. Kontorchef H.

Chr. Christensen.

65. FRA VALBY FÆLLED. P. H. 06. 29 x 43. Murmester

Carl Schiøtz.

66. EN HEST. P. H. 17x23. Manufakturhandler Søren

Hansen.

67. EN TYREKALV. Monogr. 1906. 30 x 43. Professor,

Dr. med. Th. Rovsing.

68. FAAR PAA VALBY FÆLLED. Tilh. cand. theol. C.

Karpf.


7

69. I EN VOGNPORT. P. H. 07. 28 x38. Hotelejer C. P.

Christensen.

70. EN HOLLÆNDER KRYDSER OP MELLEM SYD­

FYNS ØER. P. H. 1907. 27 x 38. Maler K. Knippel.

71. HØSTLANDSKAB MED FIGURER. P. H. 1907. 28x38.

72. HAVE VED ENGHAVEVEJ. Monogr. 1907. 28 x 38.

73. ENGHAVEVEJ. VINTERSOL. P. H. 25 x 36.

74. ENGHAVEVEJ. FORAAR. Tilh. cand. theol. C. Karpf.

75. DRENGEN MED SLÆDEN. Vintermorgen. U. B.

37 x 47. Fabrikant, Grosserer Carl Ruben.

EINAR HEIN

76. FRA PARIS. 20. Maj 99. E. H. 23 x 33.

77. FARVESKITSE EFTER EN FRESCO AF ANGELICO

1 KLOSTRET S. MARCO. E. H. Firenze. April 1901.

25 x 18.

78. KOPI EFTER FILIPINO LIPPIS SELVPORTRÆT

I S. MARIA DEL CARMINE I FIRENZE. Ingeniør

Hjalmar Hein.

79. UDSIGT FRA TORRE DEL GALLO. E. H. 9. Maj

1901. 18 x 25.

80. DEN GAMLE VEJRHANE PAA TORRE DEL GALLO.

E. H. 1901. 48 x 37.

81. PERGOLA. Anacapri. Januar 1902. E. H. 33 x 23. V.

Winkel & Magnussen.

82. SYENDE DAME VED ET VINDU. Tilh. Fru Christa

Nansen.

ERIK HENNINGSEN

83. MDCCC-MM. Erik H. 34 x59. Tilh. Frøken Yvonne

Tuxen.

MARIE HENRIQUES

84. UNG PIGE. M. H. 1905. 58 x 43.

85. GAMMEL PORT I SKAANE. M. H. 1907. 43 x 58.


86. S. STEFANO ROTONDO. ROM. 57 X 43.

8

87. HAVEDØREN. M. H. 1907. 58 x 45.

GUDMUND HENTZE

88. PORTRÆT AF EN UNG PIGE. Gudmund Hentze.

31. Oktbr. 1904.21 x 12. Kunsthandler Martin Grosell.

89. ADAM OG EVA. 1907. 16 x 10. Fru Anna Larssen.

90 — 97. HAGBARD OG SIGNES VISE. 8 smaa Billeder.

1907. 13 X 18. Direktør Aug. Bagge.

98. DØDEN I ROSENHAVEN. Motiv fra Boccaccios

Decamerone. Decbr. 1908. 10 x 17.

KARL JENSEN

99. MUSEUMSINSPEKTØR JØRGEN LEEMEJERS

DAGLIGSTUE PAA FREDERIKSBORG. Karl Jensen.

27 x 38. Direktør for Kunstakademiet, Professor

Martin Nyrop.

1 00. GRØNNEGAARDEN. FREDERIKS HOSPITAL. Karl

Jensen. 1907. 25x36. Professor, Dr. med. K. Faber.

101. ROSEN PAA FREDERIKSBORG SLOT. K. 1. 09.

23 x 33. V. Winkel & Magnussen.

OLUF JENSEN

102. PELARGONIE. O. I. 1902. 36 x 28. Bankdirektør

C. I. Brorson.

103. PELARGONIE. Oluf Jensen 1905. 36 x 29. Maler

Kr. Zahrtmann.

104. GYLDENLAK. Oluf Jensen 1905. 27x31. Fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen.

VIGGO JOHANSEN

105. AQUILA DEGLI ABRUZZI. 1898. 28 x 49.


106. AQUILA DEGLI ABRUZZI. 1898. 29 x 45.

9

107. TOLDHUSET VED DRAGØR HAVN. Dragør 190(1

ca. Kl. 5 E. V. Johansen. 28 x 43.

108—119. TOLV AKVARELLER FRA SKAGEN 1909.

22 x 32.

JOHANNES KRAGH

120. FIGUR FRA PARTHENONS GAVLGRUPPE. British

Museum. 34 x 55.

121. COLLEONIS STATUE I VENEDIG. 37x20.

122. SOGNEFJELD UNDER SNE. 58x68.

123. RIINGSTINDERNE. 60x69.

124. GALHØPIGGEN. JOTUNHEIM. 74 x 70.

125. STOREBJØRN. 63x 70.

126. FJELDVAND. 53x75.

127. FISKERBAADE I HAVN. 25x36.

128. FISKERBAADE I HAVN. 27 x38.

129. DYREHAVEN VED SOLNEDGANG. 53x76.

130. SKAGASTØLSTINDER. 69 x 82.

JOHANNES LARSEN

131. SLØRUGLE. 1895. 5 9x 70. Faaborg Museum.

132. TRE HÆTTEMAAGER. J. L. 95.20 X 28.

133. SNEPPER. 28. Septbr. 96.25 x 42. Faaborg Museum.

134. TULIPANER. J. L. 16. og 17. Maj 1896. 26 x 52.

Overlæge Lutzhøft.

135. DYKKENDE TERNER. U. B. 26x35. Overretssagfører

Erik Henrichsen.

136. EN AND. 5. Februar 97. 34 x 48. Bankdirektør C. J.

Brorson.


10

137. FLAG I BLÆST. J. L. 20 x 28. Overlæge F. Lutzhøft.

138. »PUF« OG DEN GRØNNE KASSE. Decbr. 1900.

Fru A. Larsen.

139. EN MAND DER LADER PATRONER. U. B.28 X 29.

Overretssagfører Erik Henrichsen.

140. FLAG I BLÆST. U. B. 27x28. Overretssagfører

Erik Henrichsen.

141. BROEN. ERIKSHAAB. J. L. 1901. 31 x38. Ban

direktør C. J. Brorson.

142. TO SVANER. J. L. Januar 1902. 47 x61. Overretssagfører

L. Zeuthen.

143. ERIKSHAABS HAVE. J. L. 1902. 45 x 59. Fru A.

Larsen.

144. LANDSKAB. SEN SOMMER. J. L. 1902. 47 x 60.

V. Winkel & Magnussen.

145. VINTERSOL PAA TAGENE. Kjerteminde. J. L.

47x61.

146. EN UGLE PAA DEN ØVERSTE BJÆLKE I EN

LADE. J. L. 1902. 46 x 61. Historien om en lille

Mis. Udgivet af Foreningen Fremtiden, Kjøbenhavn

1905. Direktør Mads Rasmussen.

147. RÆVEN OG KATTEN. U. B. 28x34. Historien om

en lille Mis. Kunsthandler Martin Groseli.

148. KATTEN I BRYGGERSDØREN. U. B. 28 x 36.

Historien om en lille Mis. V. Winkel & Magnussen.

149. LOFTET. J. L. 1902. 45x60. Ingeniør J. Rump.

150. LOFTET. U. B. 45x59. Maler Th. Philipsen.

151. PETUNIA. U. B. 35x41. Ingeniør J. Rump.

152. STUDIER EFTER EN HERMELIN. 18. Decbr.

1902. 44x 56. Professor, Dr. med. H. C. Slomann.

153. DAMEPORTRÆT. Profil fra venstre Side. 30-31

— 7—1903. 25x19. Overretssagfører Erik Henrichsen.

154. HYLD MED MODNE BÆR. J. L. 1903. 46 x 60.

V. Winkel & Magnussen.

155. EFTER SNEFALD. J. L. 1904. 44x62.


11

156. SVANERNE I MØLLEKÆRET. J. L. 1904. 82 x 108.

V. Winkel & Magnussen..

157. VILDGÆS. J. L. 1905. 21 x 30. Direktør Aug. Bagge.

158. VINTERSOL I DAGLIGSTUEN. J. L. 1905. 47 x 60.

Direktør Aug. Bagge.

159. INDE I SKOVEN. Omegnen af Boston. J. L. August

1907. 46x61. Manufakturhandler Søren Hansen.

160. MOUNT KEARSARGE SET FRA KING HILL. 1907.

45 x 60.

161. UDSIGT FRA KING HILL MOD RAGGED MOUN-

TAIN. 1907. 45x60.

162. STÆRE I HYLDEBUSKEN. U. B. 22 x 30. V. Winkel

& Magnussen.

163. EN ISFUGL. U. B. 22x30. V. Winkel & Magnussen.

164. UGLEN OG SKADEN. U. B. 22 x 30. Direktør Mads

Rasmussen.

165. HAREN. U. B. 22x30. Direktør Mads Rasmussen.

166. SOMMER. U. B. 22 x 30. Ingeniør J. Rump.

167. VINTERMORGEN. U. B. 22 x 30. Ingeniør J. Rump.

168. FRUGTTRÆER I SNE. U. B. 22x30. Ingeniør J.

Rump.

169. GRAAÆNDER I STRANDKANTEN. U. B. 39x46.

Bankdirektør C. J. Brorson.

170. KJERTEMINDE. J. L. 1908. 24 x37. Bankdirektør

C. J. Brorson.

171. STORKENE. J. L. 09. 30x46. V. Winkel & Magnussen.

172. FALKEN OG KRAGERNE. J. L. 1910. 47x61. V.

Winkel & Magnussen.

173. KNORTEGÆS I BYGEVEJR. J. L. 1910. 47x61.

V. Winkel & Magnussen.

174. LANDSKAB. 52x22. Privateje.


12

KNUD LARSEN

175. PORTRÆT AF EN GAMMEL DAME. K. L. 21x15.

176. BARNETEGNING. K. L. 1903. 16 x 13. Fru Ingeniør

I. W. Werner.

177. EN LILLE PIGE. U. B. 24x19.

178. SIDDENDE UNG PIGE. 16x22. Fru Annette Holstein.

179. EN LILLE PIGE. Tilh. Maler L. V. Hinrichsen.

180—180 c. FIRE BARNETEGNINGER.

181. BETTE DORTHE. Knud Larsen 1907. 31 x26. Fru

Ingeniør I. W. Werner.

CARL MATHORNE

182. PUK. 1910. U. B. 30x42. Fhv. Kontorchef H. Chr.

Christensen.

183. SARKOFAG-RELIEF. Pisa 1910. U. B. 12x19. H.

Chr. Christensen.

184. STUDIE EFTER FRESCO I PISAS CAMPO SANTO.

C. M. Pisa 1910. 27 x 17.

185. STUDIE EFTER FRESCO I PISAS CAMPO SANTO.

C. M. Pisa 1910. 27x20.

186. FRA PISAS CAMPO SANTO. C. M. 1910. 27x20.

187. DANSENDE NØGEN DRENG. 1910. U. B. 40x22.

Fhv. Kontorchef H. Chr. Christensen.

N. P. MOLS

188. HUNDE VED EN KAKKELOVN. N. P. MOLS 87.

42 x 48. Overretssagfører L. Zeuthen.

ELLEN OTTESEN, F. JOHANSEN

189. BODIL OG NANNA. E. I. Forsommeren 03. 62 x 76.

Fru Professorinde Viggo Johansen.


13

JOHANNES OTTESEN

190. LANDSKAB FRA REFSNÆS SOMMEREN 1910. U.

B. 10x17. Privateje.

191 — 195. FEM LANDSKABER FRA REFSNÆS SOM­

MEREN 1910. U. B. 10x17.

VIGGO PEDERSEN

196. MARKVEJ. Maj 1894. Viggo Pedersen. 32x47. Overretssagfører

L. Zeuthen.

RUD. PETERSEN

197. VED VINDUET. Privateje.

198. PAA ALTANEN. Sommeraften.

199. STUDIE AF EN HUMLESTOK.

200. STUDIE AF EN HUMLESTOK.

200 a. UNG KONE.

KARL SCHOU

201. BØGESKOV. K.S. 34x52. Bankdirektør C. I. Brorson.

GEORG SELIGMANN

202. DRONNINGEDAMMEN VED HØRSHOLM. G. Seligmann

1896. 29 x 48. Grosserer Georg Bendix.

JOAKIM SKOVGAARD

203. BONDEGAARD. J. S. 1878. 8 x 13. Vexellerer Julius

Bendix.

204. MODER MED SINE BØRN. Joakim Skovgaard. 1882.

17 x 17. Grosserer Julius Hertz.


14

205. TEMPELRUINER. Gammel Korinth 1884. Joakim

Skovgaard. 13 x 21. Privateje.

206. KØER. J. S. 1886. 1 0x 13. Vexellerer Julius Bendix.

207. UDSIGT FRA DON FERRANTES HAVE. Civita

d'Antino August 1886. 16x24. Fru A. Skovgaard.

208. UDKAST TIL EN KRUKKE MED SVAMPE OG EN

SLANGE. J. F. Skovgaard. Marts 1888. 70x52. Maler

Th. Philipsen.

209. EVA OG SLANGEN. Joakim Skovgaard. Maj 1888.

59 x 59. Maler Th. Philipsen.

210. LANDSKAB MED HESTE. Joakim Skovgaard 1889.

18 x 26. Grosserer Julius Hertz.

211. FREDELIG AFTEN VED LIRIFLODEN. Joakim

Skovgaard. 1891. 44x57. Fru Ellen Heyman.

212. PARADISMUREN. J. S. 1891. 59 x 90. Overretssag

fører L. Zeuthen.

213. DEN GODE HYRDE. Joakim Skovgaard 1893. 18 x

19. Grosserer Julius Hertz.

214. RIDDEREN I HJORTEHAM. Joakim Skovgaard

1894. 31 x 32. Overretssagfører L. Zeuthen.

215. CIVITA d'ANTINO VED VINTERTID. 1896. J. S.

23x33. Fru A. Skovgaard.

216. HERRENS HØSTFOLK. Joakim Skovgaard 96. 22

x 36. Graver J. Christiansen.

217. JOMFRU I HINDEHAM. U. B. 43x53. Privateje.

218. DEN NYSKABTE EVA. J. S. 1898.100x146. Privateje.

219. ADAM KEDER SIG. U. B. 30 x 40. Privateje.

220. JAKOBS KAMP MED ENGELEN. U. R. 72x 44.

Frøken S. Salomonsen.

221. JOHANNES DØBEREN. Joakim Skovgaard 1899.

97 x 62. V. Winkel & Magnussen.

222. ELINE SKAL UD. Joakim Skovgaard 1900. 43x46.

Privateje.

223. ADAM GIVER DYRENE NAVNE. J. S. 1902. 22 x 81.

Grosserer Aug. M. Salomon.


15

224. UDDRIVELSEN AF PARADISET. J. S. 1902. 100 x

170. Fabrikant, Grosserer Carl Ruben.

NIELS SKOVGAARD

225. ØIDIPOS LØSER SPHINXENS GAADER. Udkast til

et dekorativt Fad. Monogr. 1885. Diameter 22 ctm.

Cand. polyt. Kunsthandler V. Winkel.

226. APHRODITE STIGER OP AF HAVET. Udkast til

et dekorativt Fad. 1875. Monogr. Diameter 16 ctm.

Kunsthandler P. Magnussen.

227. HAVE I SNE. Kalkbrænderiet. N. Skovgaard 1891.

48x60. Fru Ellen Heyman.

228. EN BØLGE. Monogr. 1894. 17x28. Privateje.

229. PINTSEDAABEN. Monogr. 1897. 75x105. Privateje.

230. DEN GODE HYRDE. Monogr. 1899. 9 0x 147. Kgl.

Skuespiller P. JerndorfF.

HANS SMIDTH

231. MARKEDSSCENE. Hans Smidth 71. 20x29. Vexellerer

Julius Bendix.

232. MARKEDSSCENE. Hans Smidth. 18x31.

233. FØR KIRKEGANG. Interiør fra Fur. Hans Smidth.

31 x 42.

234. GLIBFISKERE I LIMFJORDEN. U. B. 52 x 70.

Maler Th. Philipsen.

I

J. RESEN STEENSTRUP

235. DYRESTUDIE. Monogr. 99.24x32. Grosserer Aug.

M. Salomon.

NIELS LARSEN STEVNS

236. VOLDEN VED ØSTRE ANLÆG MED NOGLE

DRENGE PAA EN BÆNK. 34 x 37. Privateje.


16

237. FRA RØDOVRE. 4 4x65

238. BRUNSHAAB BAKKER. Viborg-Egnen. 36x53.

239. ØSTERVOLD MED REBSLAGERBANEN. 28 x 35.

240. STOKHUSET. 33 x 36.

241. ØSTRE ANLÆG VED ØSTBANEGAARDEN. 26x36.

242. ØSTRE ANLÆG. HENAD AFTEN. 27x37.

243. VOLDEN VED ØSTRE ANLÆG. 29x36.

244. ØSTRE ANLÆG. 28 x 37.

ERIK STRUCKMANN

245. KRONBORG SLOT. U. B. 8 0x 120.

246. PORTTAARNET PAA FREDERIKSBORG SLOT.

Monogr. 1902. 125 x 78.

247. SLOTTET »SANS SOUCL I POTSDAM. Struckmann

1907. 83 x 64.

248. FREDENSBORG. Struckmann 1907. 64 x 81.

249. FLENSBORGLØVEN OPSTILLET I WANNSEE

VED BERLIN. U. B. 96 x74.

250. UDSIGT FRA TELEGRAFTAARNET PAA KRON­

BORG. Monogr. 1909. 87x135. Dr. med. Alfred Pers.

SIGURD SWANE

251. BOGIIOLDERGAARDEN. 20-10-96. 10x17.

252. SNE OVER HAVEN. U. B. 16x20.

253. DECEMBERDAG. Udsigt fra mit Vindu. U.B. 16x21.

Bankassistent Hjalmar Swane.

254. HEDEBAKKER VED FLADBRO. 1900. 16 x 33. Frøken

I. Swane.

ANNA SYBERG

255. KAKTUS I BLOMST. A. S. 98. 3 3x 28. Privateje.

256. KAKTUS 1 BLOMST. U. B. 59x46. Privateje.


17

FRITZ SYBERG

257. GENREBILLEDE. 1895. 36x32. Privateje.

258. KUNSTNERENS HUSTRU. Monogr. 1896. 58x46.

259. PRÆSTEGAARDSLUNDEN ISVANNINGE.Monogr.

1896. 45x58. V. Winkel & Magnussen.

260. EN LILLE PIGE. Monogr. 1896. 53 x 34. Maler Karl

Schou.

261. MODER OG BARN. Monogr. 1896. 57x43. Faaborg

Museum.

262. ELLEMOSE. U B. 51x60. V. Winkel & Magnussen.

263. HEDEBAKKER. AFTEN. Monogr. 1897. 40x58.

264. VINTERLANDSKAB. U. B. 40x55. Fru Ellen Heyman.

265. LYNGBAKKER. Monogr. 1899. 46 x 59. V. Winkel

& Magnussen.

266. EN KUNSTNERFAMILIE. Monogr. Båxhult 1899.

Maler Johannes Larsen.

267. INTERIØR. Båxhult 1899. F. S. 30 x 41. Frøken

M Larsen.

268. MALERINDE. 1901. U. B. 47x58. Faaborg Museum.

269. STENTEN I SVANNINGE TORNEHAVE. Monogr.

1901. 4 5x 60. Faaborg Museum.

270. I STILHED. F. S. 1901. 48 x 46. Grosserer Julius

Hertz.

271. EN DAME SER UD OVER ET LANDSKAB. Monogram

1901. 47x60. Direktør Wilhelm Hansen.

272. EFTERAARSLANDSKAB. Monogr. 1901. 46 x 61.

Overretssagfører L. Zeuthen.

273. KLAR STORMFULD OKTOBERDAG VED STORE-

BELT. Monogr. 1902—3. 46 x 60.

274. BYGEVEJR OVER BÆLTET. Monogr. 1902. 45 x58.

V. Winkel & Magnussen.

275. MELLEM DE FYNSKE SMAAØER. F.S.1902. 43x60.

Overretssagfører L. Zeuthen.


18

276. TO SØSTRE. Monogr. 1903. 45x61. Maler Kr. Zahrtmann.

277. HANS GAAR I VANDET. Monogr. 1904. 46 x 60.

Manufakturhandler Søren Hansen.

278. HANS STAAENDE I VANDET. Monogr. 1904. 45 x 49

Fhv. Kontorchef H. Chr. Christensen, .

279. VOXENDE KODRIVER. Monogr. 1904. 39x44. Tilh.

Samme. J i o .

280. BLOMSTRENDE ÆBLETRÆ. Monogr. 1904.67x98.

Fru Ellen Heymann.

281. LAVVANDE EFTER BLÆST. Monogr. 1904. 46x60.

Maler Henrik Schouboe.

282. TAARBY STRAND. F. S. 1902 og 1904. 46 x 59. Tandlæge,

Dr. chir. dent. Alfred Bramsen.

283. STRANDPARTI. Monogr. 1904. 6 6x 100.

284. PRINSESSEN I NÆLDERNE.

285. MARK MED VALMUER. 45x59.

286. FISKERE DER GRAVE ORM. Monogr. 1905. 48 x 75.

287. OPANKREDE FISKERBAADE. U. B. 43x59.

288. EFTEBAARSFLOX. Monogr. 54x 74.

L. TUXEN

289. I EN PARK. L. T. 89. 16 x 24.

290. DRONNING LOUISES BEGRAVELSE. 35x25.

291. SEDIA DEL MORO. GRANADA. L. T. Granada 02.

56 X 72.

292. NATURE MORTE. L. T. Granada 16 /« 02. 21 x 13.

293. SIERRA NEVADA. L. T. 22 4 02. 25 X 35.

294. ALHAMBRA. U. B. 25 X 35.

295. NORDLYS. U. B. 26x41.

296. GHRISTI GRAVLÆGGELSE. 26 X 40.


19

SIGURD WANDEL

297. SKOVLANDSKAB. 1899. U. B. 45x52.

298. INTERIØR. 1899. U. B. 42x54.

299. BLOMSTER I EN SKAAL. S. W. 1902. 27x27. Fhv.

Kontorchef H. Chr. Christensen.

300. ET VINDU MED BLOMSTER. S. W. 1903. 47 x 61.

Professor Fritz Bendix.

301. FRUGTHAVE. S. W. 1904. 48 x 63. Maler G. Sadolin.

302. GAMMELT TRÆ. S. W. 1904. 48x63. Etatsraad,

Grosserer Georg Bestie.

303. UDSIGT OVER NYBODER. S. W. 1904. 47x61.

304. SKOVLANDSKAB. S. W. 1905. 48x61.

305. CAROLINE AMALIES KILDE I SOPHIENHOLMS

HAVE. S. W. 1905. 46x55. Maler Joh. Wilhjelm.

306. EN BAADEBRO. S. W. 45x58. Professor, Dr. med.

H. Mygind.

I. WILHJELM

307. ROSETTA. Brystbillede en face. Monogr. 1896.32x38.

Maler Sigurd Wandel.

308. ITALIENERINDE DER KÆMMER SIG. Wilhjelm

1896. 28 x 48. Privateje.

309. MANDSPORTRÆT EN FACE. I. Wilhjelm. 44x35.

310. POLAKPIGE MED GULT HOVEDKLÆDE. Brystbillede

en face. Monogr. 31 x 26.

I. F. WILLUMSEN

311. UDENFOR EN GHITANOBOLIG. Granada. April.

1884. I. F. W. 35x46. Maler Johan Rohde.

312. INTERIØR MED FIGURER. I. F. W. 1889. 43x50.

313. FRA JOTUNHEIM. I. F.Willumsen 1892. 35x61.

Maler Rasmus Christiansen.


20

314. EN FOS. 1892. I. F. Willumsen. 31 x 35. Maler Rasmus

Christiansen.

315. UDKAST TIL EN CHAMPAGNEPLAKAT. I. F.

Willumsen 1896. 28x41. Maler Johan Rohde.

316—327. TOLV STUDIER OVER GLETSCHERE OG

KLIPPETOPPE.

328. ALPEGLØD. 36x77. Overretssagfører L. Zeuthen.

329. EN DAME SER UD MOD ET RJERGLANDSKAB,

I. F. W. 1902. 42 x 48. Maler Peter Hansen.

330. HUSE I AMALFI. I. F. W. 40x48.

331. NØGEN DRENG SIDDER I SKYGGEN VED

STRANDEN. I. F. W. 1902. 41 x48. Fhv. Kontorchef

H. Chr. Christensen.

332. DEN UNGE KUNSTNER RIDER PEGASUS OVER

DANMARKS LAND PAA EN TIDLIG SOMMER­

MORGEN. I. F. W. 6. Marts 1902. 125x86.

333. UDKAST TIL EN BJERGBESTIGERSKE. U. B.

48x41.

334. SKOVPARTI MED EN ELV. I. F. W. New York

1901. 30 x 45. Forgylder G. Olsen.

KR. ZARTHMANN

335. SPINDENDE ITALIENERINDE. 1877. Fru Professorinde

Jerndorff.

336. ITALIENERINDE. Studiehoved, set fra Nakken.

1883. Mongr. 13x13. Læge Carl Ortmann. ^

337. GAMMEL KNIPLERSKE FRA PORTOFINO.

Monogr. 1900. 24 x34. Læge Eigil Frølich.

338. ITALIENERINDE. Brystbillede en face. Monogr.

1901. 34x25. Grosserer Julius Hertz.

339. GIACINTA. Brvstlfillede en face. Monogr. 1901.

25 x 22. Ingeniør I. Bump.


21

340. ITALIENERINDE. Hovede i Profil. Monogr. 1901.

25 x 23. Skriftstøber William Simmelkjær.

341. VIRGINIA. Knæbillede. Monogr. 1901. 35x24. Grosserer

Poul Davidsen.

342. FRA MIT ATELIER. Monogr. 1902. 32 x 40. Fhv.

Kontorchef Chr. Christensen.

More magazines by this user
Similar magazines