Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

mennta.hi.is

Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

anvendelsen af tasks som et redskab i forskningen i fremmed- og andetsprogstilegnelse

(SLA, Second Language Acquisition) således at man kan tale om en ”researched

pedagogy” (Bygate et al. 2001).

I denne artikel vil jeg præsentere task-baseret undervisning som et udbredt – og et

spændende – bud på en kommunikativ sprogundervisning. Jeg vil redegøre for de

sproglige og læringsmæssige rationaler der ligger bag task-baseret undervisning, give

praktiske eksempler på pædagogisk brug af tasks, og afslutte med at diskutere

begrænsninger og nye perspektiver for task-baseret undervisning. 4

2. Kriterier for task

Brugen af tasks inden for kommunikativ undervisning er langt fra noget nyt. Allerede i

1970’erne og 1980’erne blev der udviklet en lang række kreative kommunikative

aktiviteter, 5 og langt de fleste sproglærere vil umiddelbart nikke genkendende til en task,

når de møder én – f.eks. en informationskløftopgave eller en puslespilsopgave –, men det

der er afgørende for om der er tale om egentlig task-baseret undervisning, er ikke at man

anvender tasks, men hvordan man bruger dem. Tasks kan anvendes i produktions-fasen i et

audio-lingvalt PPP-forløb eller som en isoleret aktivitet i en kommunikativ undervisning.

Her er der tale om task-støttet sprogundervisning. I en task-baseret undervisning udgør tasks

derimod grundlaget for selve læreplanen, og har en bestemt funktion i denne

sammenhæng (Ellis 2003/2004). Der er fremsat mange forskellige definitioner af tasks

som hver fokuserer på bestemte aspekter af hvad en task er og kan i task-baseret

sprogundervisning 6 , men der er alligevel nogle grundlæggende kriterier som der er bred

enighed om. Vi kan indkredse nogle af disse kriterier ved at tage udgangspunkt i følgende

definition:

[A] goal-oriented communicative activity with a specific outcome, where the emphasis is on exchanging

meanings not producing specific language forms. (Willis 2001, p. 36)

Og som en typisk og enkel illustration kan man tage følgende puslespilsopgave: I en

gruppe af learnere 7 (f.eks. bestående af fire) har hver deltager et billede fra en

billedserie/tegneserie. De må ikke se hinandens billeder, og deres opgave er nu at hjælpe

hinanden med at rekonstruere historien i billedserien ved at fortælle hinanden hvad der er

på deres billeder samt stille uddybende og afklarende spørgsmål. Når de er blevet enige om

4 Korte introduktioner til task-baseret undervisning kan findes i: Pedersen, Michael Svendsen 1996 & 2001.

For større introduktioner se: Ellis 2003/2004, Nunan 1989/1993, Willis 1996, Müller-Hartmann &

Ditfurth 2005. Om task-baseret evaluering – som ikke tages op i denne sammenhæng – se f.eks. Skehan

1998 og Ellis 2004.

5 Se f.eks. Candlin 1981.

6 For en gennemgang af definitioner se Ellis 2003/2004 og Bygate et al. 2001.

7 Betegnelsen ”learner” anvendes når eleven/kursisten betragtes som (sprog)lærende. I en dansk

sammenhæng anvender nogle forfattere betegnelsen ”en/den lærende”, mens andre anvender ”lørner”.

”Lørner” er registreret i Dansk Sprognævns retskrivningsordbog på nettet.

2

More magazines by this user
Similar magazines