Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

mennta.hi.is

Kommunikative problemløsningsopgaver - hvad ... - Háskóli Íslands

input. Intersproget er både ”mangelfuldt” og indeholder ”fejl” i forhold til målsproget,

men disse mangler og fejl skal ses som led i learnerens løbende arbejde med at udvikle sit

intersprog gennem opstilling og afprøvning af foreløbige hypoteser om målsprogets

indretning.

I meget forenklet form kan del-processerne i sprogtilegnelsen illustreres med denne

model:

Inputtet bliver til intake når learneren har indarbejdet et forståeligt input i sit eksisterende

videnssystem. Derefter oplagres inputtet i langtidshukommelsen, hvorfra det hentes frem

som et output i forbindelse med sproglig produktion.

De enkelte kognitive delprocesser i denne model udgør tilsammen den

informationsbearbejdning der finder sted i den såkaldte Input-Interaction-Output model (IIOmodel)

for sprogtilegnelse. 8

En del af forskningen inden for SLA har fokuseret på det input learnerne modtager, og

den interaktion de deltager i, og et af de væsentlige rationaler for brugen af kommunikative

tasks i sprogundervisningen har været at sprogtilegnelsen fremmes ved at learnerne får

lejlighed til betydningsforhandling (negotiation for/of meaning) i forbindelse med

kommunikationsproblemer:

A: A man is uh drinking c-coffee or tea with uh saucer of the uh coffee set is uh in his uh

knee

B: In him knee

A: uh on his knee

B: Yeah

A: on his knee

B: So sorry, on his knee

(Efter Ellis 2004)

Input Arbejds-

hukommelse

Langtids-

hukommelse

8 For et grundig gennemgang af SLA-forskningen se Ellis 1995.

Output

5

More magazines by this user
Similar magazines