HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

byfornyelsesdatabasen.dk

HOLDER DET - HOLDES DET? - Byfornyelsesdatabasen

spalter. Vinduer mod gaden er ikke blevet vedligeholdt siden

isætningen for 15 år siden og viser tendens til råd.

Kælderens gulve og vægge blev repareret og vægoverfladerne

malerbehandlet. Etageadskillelsen til ovenfor liggende

lejlighed blev isoleret og der opsattes gipsloft i kælderen. Der

ses en del fugtskjolder på væggene, men kælderen føles i

øvrigt tør, bortset fra et enkelt rum i sidebygningen, hvor der

er skimmelsvamp. Langs gårdfacaden er der udført dræn og

54 Holder det - Holdes det? - Dannebrogsgade 19

forsøgt fugtstandsning ved indbankning af stålplader i højde

med kældergulvet. Tilsvarende foranstaltninger er planlagt

mod gaden langs facaden.

Alle vådrum nyetableredes ved etablering af rustfri stål membran

som underlag for mosaikbeklædt gulv. Vægge blev beklædt

med fliser. Efterfølgende har ejendommen foranstaltet

opkanter ved brusernicher, delvis som følge af bagfald på

gulve. Alle vådrum ses tætte og velfungerende.

KONKLUSION

Tag og inddækninger har vist god holdbarhed, men de mange

komplicerede inddækninger omkring tagterrassen bør holdes

under et særligt opsyn.

Sikring af facadernes bygningsfremspring er udslagsgivende

for facadernes gode tilstand.

Med et minimum af vedligehold har vinduerne vist foholdsmæssig

god holdbarhed, men trænger nu til vedligehold.

Fugtobservationer på kældervægge i huse med murede fundamenter

anses for normalt. Forsøget med vådrumsgulvkonstruktion

af rustfri stål viser ingen svigt. Bortset fra eksempler

med bagfald viser vådrummene god holdbarhed.

DRIFT

Der er ikke udarbejdet en egentlig driftsplan. Oplysninger fra

andelsboligforeningens formand viser, at ejendommen bliver

holdt under aktivt opsyn og vedligehold.

Dannebrogsgade 19 - Holder det - Holdes det? 55

More magazines by this user
Similar magazines