C. L. LØVENSKJOLD'

kunstbib.dk

C. L. LØVENSKJOLD'

Fortegnelse

over

afdøde Overhofmarskal, Geheimekonferentsraad

C. L. LØVENSKJOLD'

Bo til li. lift


KONDITIONER,

§ i.

Alt sælges i (len Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes, uden Ansvar for Sælgeren og ligger fra Tilslaget for

Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende.

Dersom del Købte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden

Varsel paany bortsælges enten under Haanden eller ved Auktion for

lørste Købers Regning, og er Køberen pligtig at godtgøre det

deraf flydende Tab uden at have Adgang til muligt Overskud. Den,

der byder for en Anden, hæfter som Selvskyldnerkautionist.

§ 2.

Betalingen erlægges til Undertegnede kontant ved Udleveringen;

dog kunne Købere, der ere Inkassator bekendte som

vederhæftige, erholde 4 Ugers rentefri Kredit.

§ 3.

Køberen har at erlægge 6 Øre pr. Krone til Dækning af Auktions-

omkostningerne.

§ 4.

L Mangel af prompte Betaling ere Køberne pligtige, hvad enten

de blive sagsøgte eller ikke, at svare 6 pCt. i Rente p. A. fra

Auktionsdagen, indtil Betaling sker. I Søgsmaalstilfælde ere

Køberne pligtige at give Møde for Københavns Forligelseskommission

og denne Stads Jurisdiktion som første Instans, uden Hensyn til

hvor de maatte bo eller opholde sig, ligesom de og ere underkastede

den hurtige Retsforfølgning, som Forordningen af 25.

Januar 1828 hjemler, og undergivne Udpantning efter Lov 29. Marts

1873, § 1 Nr. 10 a, samt pligtige at udrede skadesløse Sagsomkostninger

derunder Sagførersalair.

København i Oktober 1898.

CHR. HEE’S Eft.,

Niels Juelsgade 6, Stuen.

1 6 Portvinsglas

2 7 Vandglas

Glas.

8 6 Skylleskaale med Glas

4 10 Vandglas

5 18 høje Champagneglas

6 18 Rødvinsglas

i 2 høje Glas og 2 do. med Stjerner

8 12 Skylleskaale med Glas

9 18 flade Champagneglas

10 18 store Rødvinsglas

11 18 smaa do.

12 2 Vinkarafifer

13 2 do.

14 2 do.

15 4 Vandkarafifer

16 en Sukkerskaal

17 en Osteklokke

18 7 dobbelte Saltkar og 4 mindre do

19 18 Isassietter

20 en Glas Pokal med Navn


4

21 en venetiansk Pokal med Laag, Vaaben, Navne­

træk og Billede af den venetianske Doge

22 en gi. Krystal Flødekande med Aarstal 1837 (besk.)

23 2 Blomsterglas.

Porcellæn.

24 5 Par blaa saxiske Kopper

25 5 do. do.

26 et Kjøbenhavnsk Spisestel, best. af 1 Terrin, 8

Ragoutfade, 20 Assietter, 7 ovale og 4 lunde Fade,

2 Fiskefade, 1 Salatfad, 4 smaa Fade, 4 Frugt-

skaale paa Fod, 12 store dybe og 72 flade Tal­

lerkener, 4 Sauceskaale 18 dybe og flade Des

sert- og 11 Compottallerkener

27 18 Desserttallerkener af saxisk Porcellæn

28 et ukomplet dansk Spisestel

29 et Jordbærstel

30 2 smaa danske Creme Kopper med Laag og

Decoration

31 2 Par smaa danske Kopper med røde Blomster

32 et do. franske Kopper med grøn Bund og rød

Kant

33 et do. do. med Figurer og Felter med Inskription

34 en ostindisk Flødepotte (besk.)

35 en do. Flødekande

36 en ægte Flora danica Crem Kop

3 7 tt lille dansk Æggebæger, blaa Grund

38 5 Par forskj, kinesiske Kopper

39 36 store Knive med Porcellænsskafter

40 18 smaa do. do.

41 2 Par Kopper, 2 Daaser og 2 Konkylier.

5

G u ld , S ø lv , P le t o g 1

D e e o r a t i o n s g e n s t a n d e .

42 12 store Sølv Spiseskeer, vog 56'/2 Lod

43 12 do. do. Gafler, do. 55'/2 do.

44 12 do., do. 56 do.

45 12 do. do., do. 55'/2 do.

46 6 Dessertskeer, do 16 do.

47 12 Theskeer, do. 17 V2 d°-

48 6 do. med Spidser, tlo. 6 do.

49 en Istang, do. 5 do.

50 2 Sauceskeer, do. 73/4 do.

51 6 Gafler, do. 28 do.

52 en stor Opsats med Vædderhoveder, do. 128 do.

53 en høj Kaftekande, do. 62 do.

54 et Skrivetøj med Klokke, do. 41 do.

55 en Thepotte med ciseleret Bort, do 26 do.

56 en Myntske, do. 13/4 do.

57 en Svingkedel paa Stativ, do. 164 do.

58 2 Kraveknapper

59 en blaa Emailledaase med Miniaturmaleri

60 en Elfenbensdaase med Guldrand, foret med

Skildpadde og ciseleret Prospekt af det gamle

Christiansborg Slot


6

61 en meget sjælden oval Gulddaase med blaa

Emaille, Miniaturmaleri, ægte Perler og bred

ciseleret Guldkant

62 en aflang Porphyrdaase med forg. Kant

62a en Emailledaase, hvid Grund, besat med røde og

grønne Stene

62b en siamesisk Gulddaase med Figur, Emaille og

Chiffre i Diamanter

63 en saxisk Visitkortskaal

64 en oval flaskeformet Vase med Vædderhoveder

65 en stor Vase med Hanke og 3 Figurer

66 et Par Lysestager af Malakit

67 en Majolikavase

68 en do.

69 2 blaa Kander, besk.

70 en Terracottavase

71 2 gule Glasvaser

72 en Majolikavase

73 en Majolika Jardiniere

74 en fransk Vase

75 en Vase

76 2 store svenske Porphyr Vaser paa imit. Søjle

77 en gennembrudt vestindisk Frugtkurv

78 en Pletbakke -

79 2 smaa glatte Stager

80 2 Lysestager med firkantet Fod

81 2 store do.

82 en Stegegaffel med Haandtag

83 en Marvske og en Strøske

84 en oval Bakke

85 en Bordklokke.

7

Antikviteter.

86 En lille Nøddetræs Komode med Marmorplade,

udbuede Skuffer og smal Frise

87 et Taffeluhr, indlagt med Skildpadde og Messing

88 et rundt Nøddetræs Bord med indlagt Decou-

pørarbejde

89 et Salonskab, indlagt med Skildpadde og Elfen­

ben, 12 Skuffer og Rum med Spejlglas, Kryds -

fod paa slyngede Søjler, dybe Fyldinger paa

Siderne, Sølv Nøgleskilte og hemmelige Rum

90 et Stueuhr i lakeret Kasse, rigt forgyldt og

dekoreret med Guirlander og Mosaik af Chri­

stoffer Balko

91. et Spejl i forg. Ramme

92 et Nøddetræs Salonmøbel med Spejlrum, rigt

indlagt med Elfenben, forskj. Træsorter, Bronce-

sirater, forg. Nøgleskilte i Form af Overflødig'

hedshorn og Blomsterkurv, 10 Skuffer indvendig

og 14 Skuffer udvendig. Skabet hviler paa

Krydsfod med snoede Søjler og har hvid Mar­

morplade

93 et udbuet Nøddetræs Chatol med Skabopsats

og buet Klap, forgyldt, med Guirlander og

Messingbeslag


8

94 en udbuet Nøddetræs Komode tned Messingbe­

slag og Marmorplade

95 en do. do., rigt forg. med Messingbeslag og

Marmorplade

96 et udbuet Nøddetræs Skuffemøbel med Spejl­

døre, forg. Blomster og Messingbeslag, øverste

Skab med 16 smaa Skuffer

97 et lille russisk Chatol, rigt udskaaret i Ben af

forskjellige Dyr

98 et Smykkeskrin af Agat, indfattet i Bronce og

paa Kugleben

99 et lille Hjørne Stolpeskab, rigt udskaaret med

Figurer og Bibelstykker i Døren

100 et hollandsk Egetræs Arbejdsbord paa Kryds­

fod og Kugleben, med indlagt Frise paa Pladen

1 et lille Spejl i forgyldt Ramme

2 en udbuet Nøddetræs Dragkiste med Messing-

beslag

3 et Nøddetræs Dokumentskab paa Krydsfod og

Stolpeben, rigt indlagt

4 et Stueuhr i sort Kasse, forgyldt og med Musik

af N. C. Ziegenhirt, Copenhagen. Uhret spiller

hver Time en Salmemelodi (6 Melodier), har

Maaneskive, Dag og Datoviser samt Maanedviser

Møbler m. m.

105 En Egetræskiste med Figurer og paa Krydsfod

6 et Spejl i Mahogni Ramme med Konsol

7 2 smaa Nøddetræsborde

8 en L’homberkasse

9 en Klapstol med Broderi

110 en lille Lænestol med Cretonne

11 en sort lakeret Lænestol

12 2 Messing Lysestager

13 en Sofa med Cretonne

14 en broderet Sofapude og en Skammel

15 en Lænestol med Fantasistof og F'løjlskant

16 en do. med rødt Damask

17 et lille do. do.

18 et Stativ med Ildtøj

19 et Palisandertræs Bogskab

120 et Messing Blækhus

21 en tofløjet Skærm

22 en sort Søjle

23 et Krystal Glas Lysekrone med Blade og Pære,

til 12 Lys

24 et sort, rundt Bord

25 en Sykurv

26 en blaa Flacon og en Urtepotte

27 2 højryggede Stole meg Broderi

28 2 store Pillespejle med forgyldte Rammer, udbuede

Konsoller og Marmorplader


10

129 en tyrkisk Puf med liroderi

130 en broderet do.

31 et Tæppe

32 et Tobaksbord

33 et Mahogni Pillespejl i udskaaren Ramme og

Konsolskab

34 et lille Egetræs Tobakskrin

35 en Papirkurv

36 en Nøddetræs Lænestol med sort Betræk

37 et do. Etagerebord med Klapper

38 en tofløjet Skærm

39 en lille Sofa med grønt Fløjl og Pude

140 en Straaskærm og en Figur

41 en Mahogni Seng med Himmel, Fjeder- og Krøl-

haarsmadrats

42 et Skilderi (Slaget ved Isted)

43 2 do. Slagstykker

44 en Jern Pengekasse

45 et malet dobbelt Klædeskab

4 (i et nøddetræsmalet do.

47 et do. do.

48 3 Stole

49 en lille Hængelampe

150 et Paraplystativ

51 en Fodskraber

52 et Blomsterbord

53 en Smudskurv og et Servantebord

54 et umalet Bord

55 en Jernseng med Hømadrats

156 et Skærmbrædt

57 et Servantestel

11

58 et gi. Bord og 4 Stole

59 en Seng med Tilbehør

160 et Bord og et Servantebord

61 en lille Bordlampe og et Spejl

62 en Seng med Tilbehør

63 et Bord, 2 Stole, et Spejl og et Servantestel

64 2 malede, dobbelte Servanter med graa Mar

morplader

65 2 Sæt Vandtøj

66 3 Haandklædestativer

67 2 smaa Sengeborde

68 et malet Bord

69 et Mahogni Toiletspejl

170 et Toiletbord med Spejl

71 et Klædestativ

72 2 Egetræs Stole

73 2 do. do.

74 en do. do.

75 en Jernseng med Fjeder- og Krølhaarsmadrats

76 en Symaskine

77 et Sengebord

78 en Jernseng med Fjeder og Krølhaarsmadrats

79 en Mahogni Servante med Marmorplade

180 et Sæt Vandtøj

81 et malet Sengeskab

82 et Kloset >


183 en Mahogni Seng

84 en stor Kuffert

85 en mindre do.

86 en Haandkuftert

87 en Komoditetstol

88 en Trappestige

89 en do.

190 3 Strygebrædder

91 2 Kulkasser

92 2 Brændekasser

93 2 Persienner

94 5 Rullegardiner

95 et Rullegardin

12

96 et Brysseler Gulvtæppe med rød og graa Bund

97 et stort do. do. med gul, rød og grøft do.

98 et Gulvtæppe

99 en Egetræs Buffet med 3 Døre og Reolopsats

200 et do. Spisebord med 5 Plader

1 18 do. Spisestuestole

2 2 høje hvide Bordlamper

3 en do. blaa do. i_ »

4 et malet Skab med Marmorplade

5 en Hængelampe ;■ -

6 en Petroleumsmaskine

7 5 forskellige Bakker

8 diverse Jern , Træ-, Blik- og Lertøj

9 en Strygeovn med 6 Jern

210 en lille Bordlampe

11 en Kaffekande og en Bordklokke

212 3 smaa Figurer

13 en kinesisk Tallerken

14 et Blomsterbord

15 2 Messing Stager

16 en lille Bordlampe >

17 en rød Hængeampel

18 Diverse.

13

Vaaben m m.

219 Et dobbeltriflet Jagtgevær

220 et do. Forladegevær

21 7 Hellebarder paa Stativ

22 en Sabel v -

23 en do. v

24 en do.

25 et Thermometer i Form af en Stridsøkse

26 2 Fodtæpper (Ræv og Ulv)

27 en Dolk og en Jagtkniv.

Dækketøj, Lagner, Sengklæder m.

228 9 Par Folkelagner

29 17 Pudevaar

230 39 Haandklæder

31 10 Duge i forskellige Støreiser

32 60 Servietter

33 et Spisebords Uldtæppe

34 12 ny Haandklæder


14

235 32 Folke Haandklæder

36 12 Vidskestykker

37 38 do.

38 12 store Servietter

39 en do. Damask Dug

240 2 do. do.

41 en do. do. med 36 Servietter

42 47 Fryndse Servietter

43 et Fag grønne Damask Gardiner

44 2 do. do. Portierer

45 et Fortræksgardin

46 et grønt Sengeomhæng

47 et Duntæppe

48 en Foddyne

49 2 Trækpuder og en Pude

250 2 Fag gi. stribede Gardiner

51 et Kappegardin

52 2 stribede Dyner og en Pude

53 et uldent Tæppe

54 et blaat stukket do. og en Pude

55 2 Fag Gardiner med Stænger

56 2 do. do. og en Straaskærm.

15

Oliemalerier og Skilderier under Glas

og i Ramme.

1 Stort Landskab med Figurer malede af Teniers (?)

2 Stilleben. Rhinskvinsglas, Appelsiner og Druer.

Malet paa Træ.

3 Mandsportræt med Baret. Copi efter Murillo (?)

4 En nøgen kvindelig Figur. Tizians Elskede. (?)

5 Ariadne. Gammel Kopi.

6 A. Brosbøll Marinebillede 1878.

7 — Marine.

8 Landskab med Sø og Birketræer.

9 Italiensk Gadeparti.

10 Bjergparti. Studie.

11 Vedutta del Golfo d. Pozzuoli. Neapel 1796

Aquarel

12 Det Indre af en italiensk Kirke. do.

IB Slagscene 1803 i Kanton Ury i Schweitz. coll.

14 Kroningshøjtideligheden i St. Petersborg, coll


16

Bøger.

1 Historisk Tidsskrift, 4de Række 4 Bds. 3 Hefte.

5te Række 1. Bds. 1. Hefte og 5 - 6 Bd. 6.

Række J—6. Bd. 7. Række 1. Bds. i — 4. Hefte.

Kbh. 1874-98.

2 Musæum, Tidsskrift for Historie og Geografi,

udg. af C. Bruun, A. Hovgaard og P. Fr. Rist.

Kbh. 1890-96.

3 Meddelelser fra det kgl. Gehejmearkiv og Kongerigets

Arkiv. 1883-85, 1886-88, 1889-91,

1892—94 ib. 1886-95.

4 Vejledende Arkivregistraturer. II. ved J. Bloch.

ib. 1892.

5 Kronens Skøder paa afhændet og erhvervet

Jordegods i Danmark, udg. ved L. Laursen.

I. 1535—1648. ib. 1892.

6 Fonden ad usus publicos, udg. af Rigsarkivet

I. 1765-1800. ib. 1897.

7 Anderson, K. B., Nordisk Mythologi, overs. af

Fr. W. Horn. Chra. 1887.

8 Wimmer, L. F., Sønderjyllands historiske Mindesmærker.

Kbh. 1892. 4to.

17

9 Fabricius, A,. Illustreret Danmarks Historie for

Folket. 1 -2 . Kbh. 1855.

10 Liitken, O., Søkrigshistoriske Smaating. ib. 1889.

11 Jørgensen, A. D., Undersøgelser vedr. Danebroge

og det danske kongevåben. ib. 1887.

12 Erslev, K., Danmark Norges Len og Lensmæn'd.

1596-1660. ib. 1885.

13 Blom, O., Ældre danske Metal- og Jernstykker.

1 - 2 Hefte. ib. 1889-91. 4to.

14 Mansfeld Buliner, V., Vort Aarhundredes militære

Ordener og Hæderstegn, ib. 1889.

15 Olrik, H , Knud Lavards Liv og Gærning. ib.

1896.

16 Krarup, F., Oplysninger om Kong Frederik II.s

Ægteskabs Forhandlinger, ib. 1872.

17 Kancelliets Brevbøger 1551—55, udg. af C. F.

Bricka. ib. 1885-86

18 — — 1556 — 60, udg. af C. F. Bricka. ib

1887—88.

19 — — 1561 - 65, udg. af L. Laursen. ib.

1893—95

20 — — 1566 — 70, udg. af L Laursen, ib. 1896.

21 Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udg.

af C. F. Bricka og I A. Fredericia. 9 — 18 Hefte,

ib. 1884-91

22 Hammerich, A., Musiken ved Christian den I'jer-

des Hof. ib. 1892.

23 Jacobsen, St., Den nordiske Kriigs Krønike, utg.

af M. Weibull. Lund 1897.

24 Sørensen, S. A., Kjøbenhavns Belejring og Fyens

Gjenerobring 1658—59. Kbh. 1896. 4to.

25 Jørgensen, A. D., Om den ved kongeloven fast

satte arvefølge, ib. 1886.


18

26 lilangstrup, Chr., Christian d. VII. og Caroline

Mathilde. Kbh. 1890.

27 Lassen, N., Den Struenseske Proces. 1891.

28 Regeringsskiftet 1784, udg. af A. D. Jørgensen.

Kbh. 1888.

29 Hansen, V. Falbe, Stavnsbaandsløsningen og

Landboreformerne. I. 1733-1807. ib. 1888

30 Holm, E , Kampen om Landboreformerne i Danmark

1773 - 91. ib. 1888.

31 Stenstrup, Joh. C. H. R , Historieskrivningen i

Danmark i det 19de Aarh. ib. 1889.

32 Rubin, M, 1807- 14. ib. 1892.

33 Den dansk-tyske Krig 1864 udg. af Generalstaben.

I-III. ib. 1890-92.

34 Barfod, II. I*. B., Hans Majestæt Kong Christian

den IX. ib. 1888. 4to.

35 Jubilæums Album. Mindeblade ved Kong Christian

IX. og Dronning Louises Guldbryllup den

26. Maj 1892. ib 4to.

36 Mindeblade ved Deres kg]. Højheder Kronprins

Frederik og Kronprinsesse Louises Sølvbryllup,

ib. 1893. 4to.

37 Personalhistori.sk Tidsskrift, 1 Række, redig. af

Krarup og Wad. 1. Bds. 1. Hefte, 5. Bds. 4.

Hefte og 6te Bd. Kbh 1880 - 85

3S do. do. 2. Række, redig. af G. L. Wad og W.

Harbou. 1—6. ib. 1886- 91.

39 do. do. il Række, redig. af W. Harbou og G.

L Grove. 1 -6 . ib. 1892—97.

40 do. do. 4 Række 1. Bds. 1. Hefte. ib. 1898,

ø

19

41 Dansk biografisk Lexikon, udg. af C. F. Bricka.

1-11 Bd. indb. samt 12 Bds 1 - 4 Hefte. Kbh.

1887—98.

42 Hof- og Statskalender 1883—84, 1886-96, og

1898. ib.

43 Hjort Lorenzen og Thiset, Danmarks Adels

Aarbog. 1886—88, og 1890 - 97(1890, 2Expl.)Kbh.

44 Lund E. F. S., Danske malede Portræter. 1.

Bds. 1—4. Hefte 2 Bds. 1 - 4 Hefte. ib. 1895

- 97. 4to.

45 Officerer af den kgl. Livgarde. Hundredaaret

1790 -1890. Fotografier.

46 Reitzel, C., Fortegnelse over de i det kgl. Skydeselskab

bevarede Medlemsskiver. 1752 —1896.

Kbh. 1897. 4to.

47 Bloch, J., Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark

og Island. 1660-1848. ib. 1895.

48 Kringelbach, G. N., Den civile Centraladministration

1848-93 ib. 1894.

49 Meddelelser fra genealogisk Institut, 1. Hefte,

ib. 18S4.

50 Elvius, S., Danmarks Præstehistorie 1S69 —84.

ib. 18S7.

51 Private Breve fra Krigsskuepladsen ved Danmarks

Sydgrændse. Juli —Novbr. 1813. ib. 1896. 4to

52 Harbou, II. W , Nekrologer over de i Felttoget

1850 faldne danske Officerer, ib. 1887.

53 Elvius, S., 200 Biografier af Studenterne fra 1872.

ib. 1897.

54 — Bryllupper og Dødsfald i Danmark 1896.

ib 1897. (2 Expl.)

55 Abrahams, A., Minder fra mine Forældres Hus.

ib. 1894.


20

56 Bobé, L , Af Geheimraad Ditlev Ahlefeldts

Memoirer. Kbh. 1895. 4to.

57 — Slægten Ahlefeldts Historie, ib. 1897.

58 Bille, M., Geheimelegationsraad Steen Andersen

Bille og hans Søn Kammerherre Torben Bille,

ib. 1885.

59 Bodenhoff, E., En Hverdagshistorie fra 1849. ib. 1898.

GO — Mellem Venner og Fjender. Erindringer fra

Krigen 1864. ib. 1897.

61 Thomle, E. A., Familien v. Cappelen i Norge og

Danmark. Chra. 1896. 4to.

62 Eberstein, L. F., Kriegsthaten und Kriegsberichte

d. kgl. dan. General Feldmarschalls Ernst Albrecht

von Eberstein. 1 — 2 Berlin 1890 -91.

63 — Urkundl. Geschichte d ritteri. Geschlechtes

Eberstein. 1 -5 . Berlin 1891.

64 — Beschreibung d. Kriegsthaten d. kgl. dån.

General Feldmarschall Ernst Albrecht v. Eberstein.

2. Ausg. Berlin 1892.

65 Carit Etlar, Minder. Kbh. 1896.

66 Rosenørn, M. H., Grev Gert af Holsten og Niels

Ebbesøn af Nørreris. I. Randers 1873- 87.

67 Harbou, H, W., Optegnelser om Slægten Harbou.

Kbh. 1889.

68 — Overkrigssekretær Jens Harboe og Generalløjtnant

Andr. Harboe. ib. 1890.

69 — To Officersfamilier Harboe. ib. 1893.

70 Elvius, S., Etatsraad K. N. Knudsens Ungdomserindringer.

ib. 1898.

71 Leonora Christinas Jammers Minde, udg. af S.

Birket Smith. ib. 1885.

72 Elvius, S. og Guldbrandsen, A. Nyholm, En

Legatstamtavle, ib. 1893.

21

73 de Fine Olivarius L H., Stamtavle over Slægterne

Olivarius og de Fine. Kbh. 1894. 4to.

74 Harbou, H. W., Hannibal Poulsen, Rigsgreve von

und zu Lowenschild. ib. 1896.

75 Nyrop, C. Niels Lunde Reiersen, Et Mindeskrift,

ib. 1896.

76 Rosenørn, M. H., Løsrevne Blade og Livsminder

ib. 1888.

77 Scharling, W., Prof. C. E. Scharling og Hustru,

A. P. A. Lunds Slægtstavler, ib. 1894.

78 Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe,

udg. af G. L. Wad. 1—2. ib. 1893.

79 Harbou, H. W., Oberstløjtnant Hans Elias v. d.

Weydes Selvbiografi, ib. 1892.

80 Wroblevski, O. B., Minder fra min Skoletid, ib.

1897.

81 — Nørrebro i Trediverne ib. 1895.

82 — Livjæger i 1848—49. ib. 1895.

83 — Bakkehus Sproget. 1896.

84 Weitemeyer, IL, Le Danemark. Copenh. 1889

85 — Denmark. ib. 1890.

86 Blangstrup, Chr.. Danmark m. Kort. ib. 1896.

87 Mejborg, R., Nordiske Bøndergaarde i det 16de,

17de og 18de Aarh. ib. 1892. 4to.

88 — Gamle danske Hjem. ib. 1888. 4to.

89 Thiset, A., Om danske By- og Ilerredsvaaben.

ib. 4to.

90 Bruun, C., Kjøbcnhavn, en illustreret Skildring.

1 -4 5 Lev. ib. 1887-96.

91 Davidsen, J., Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn

1 -2 . ib. 1880-81.


22

92 Davidsen, J., Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere

Tid. Kbh. 1889.

93 Bobé, L., Operahusets Brand paa Amalienborg

d. 19. April 1689. ib. 1889.

91 Nielsen, O., Meddelelser om Vintapperlavet i

Kjøbenhavn 1694—1861 og Vinhandlerforeningen

1862 -94. ib. 1894.

95 Nyrop, C., Meddelelser om dansk Guldsmedekunst.

ib. 1885.

96 -- Industriforeningen i Kjøbenhavn 1838 -88.

ib 1888.

97 — Den nordiske Industri, Landbrugs og Kunstudstilling

i Kjøbenhavn 1888. ib. 1890.

98 — Kjøbenhavns Tømmerlav. ib. 1887.

99 Beretning om danske Industridrivendes Deltagelse

i Verdensudstillingen i Paris 1889. ib. 1890

100 Hansen, P , Ritzaus Bureau 1866—91. ib 1891.

101 C. A-. Næsers Vaabensamling. Fotografier.

102 Det store nordiske Telegraf-Selskab 1869—94.

ib. 1894. 4to.

103 Det forenede Dampskibs Selskab 1866 -91.

ib. 4to.

104 Jacobsen, I. C. og Rothe T., Væxthusene i

botanisk Have. ib. 1879. Fol.

105 Lange, P. H. W., Den danske Generalstabs

Historie. 1—2 Hefte. ib. 1888-89. 4to.

106 Tychsen, V. E., Fortifications Etaterne og Ingeniørkorpset

1684 — 1884. ib 1884.

107 Løffler, J. B., Gravstenene i Roskilde Kjøbstad.

ib. 1885. Fol.

108 Wad, G. L., Mindeskrift i Anledning af 150

Aars Dagen for Oprettelsen af det adelige Stift

Vallø. ib. 1888. 4to.

23

109 Helgenskrinene i Sankt Knuds Kirke i Odense,

undersøgte 1833 og 1874. Kbh. 1886. Fol.

110 Historisk Tidsskrift, udg. af den norske hist.

Forening. 3. Række. 1 — 4 Bds., 1—2 Hefte.

Chra. 1888-97.

111 Statholderskabets Extraktpi otokol af Suppli-

cationer og Resolutioner 1642 — 52. 1—2 Hefte

ib. 1896-98.

112 Barstad, J , Militær Justits i Norge for 200 Aar

siden. ib. 1879.

113 — Bergens Forsvar 1801 og 1807— 14.

Bergen 1887

114 Fjerde Beretning om Bygdø Kongsgaard med

Tillæg. Chra. 1886. 4to.

115 Cl. Paveis Dagbøger for Aarene 1812-13.

1 - 2 Hefte. ib. 1888-89.

116 do. do. 1817-22. 1 - 2 Hefte. ib. 1892-96.

117 Sundt, M., Stamtavle over den-norske østlandske

Familie Sundt. ib. 1895.

118 Jørgen H. Vogts Optegnelser 1847—58. 1—2

Hefte. ib. 1894-95.

119 Taranger, A., Den angelsaksiske Kirkes Indflydelse

paa den norske. 1—2 Hefte. ib. 1890

- 9 1 .

120 Fryxell, A. Berattelser ur Svenska Historien.

1—46. Stockh. 1856—79.

121 Bjørlin, G., Carl X Gustaf. Stockh. 1889.

122 Almen, Johs, Atten Bernadotte. Stockh. 1893.

123 Underd. Betankande af Forslag till bestammelser

rorande Armeens Fanor och Standor. ib. 1897.


24

124 Petrelli, T. J. och Liljendahl E. S. Standor och

Dragonfanor från valplatser i Tyskland under

1600 talet. Stockh. 1895

125 Fem Pakker historiske Smaaskrifter.

126 En do do. i 4to., især Særtryk.

127 En do. Indbydelsesskrifter ved Universitetsfester.

4to.

128 Ussing, J. L., Den græske Søjlebygnings Udvikling.

Kbh. 1894 4to.

129 Anecdotes du regne de Louis XVI 1 — 6.

Paris 1791.

130 Dinesen, W., Paris under Communen. 2 Udg.

Kbh. 1.891.

131 -Petersen, J., Fotografiens Forhistorie, ib. 1889.

132 Granzow, F. C , Geografisk Lexikon fortsat

af H. Larsen. 1 — 3. med Kort. ib. 1898.

133 Bokkenheuser, V., Fra Eideren til Als. Kbh.

1889.

134 Rournonville, A., Efterladte Skrifter, ib. 1890.

135 Etlar, C., Krigsbilleder, ib 1858.

136 — Mine kæreste danske Fortællinger, ib. 1897.

137 — Fanø Folk. ib. 1896.

138 Ewald, H. F., Dronningens Jomfruer, ib. 1885.

139 — Griffenfeld. ib. 1888.

140 Malling, M., Gouvernørens Frue. ib. 189.5.

141 Lenngrén, A. M., Skalde Forsok Stockh. 1825.

142 Tegnér, E., Samlade Skrifter. 1 -6 . ib. 1847 —49.

25

143 Schiller, Fr., Såmmtliche Werke m. Stahlst. 3

— 12. Stuttg. & Tiibingen 1836.

144 Dumas, A., Le comte de Monte-Christo av.

illustr. 1 -2 . Paris 1846.

145 Jousselin, A., Nos amis, nos alliés. ib. 1892.

146 Sue, E., Les mystéres de Paris. 1—4. ib.

1844.

147 Ungarske F'olkeæventyr, ved A Schumacher.

1 — 2. Samling. Kbh. 1894.

148 Flyve-Posten 1863—64. Kbh. Fo I.

149 Punch 1885 -93 og Puk 1893 -96. ib. 4to.

150 Diisseldorfer Monathefte. m. Illustr. 3 - 4 Bd.

4to.

151 Journal des dames et des modes av. illustr.

1828 — 34 Francf. 14vols.

152 Journal des dames et des demoiselles. 1856 —

57, 1857-58, 1861-62. Bruxelles & Paris.

Journal des demoiselles. Paris 1864. 4 vols.

153 Petit journal jour rire. ib. 3vols. 4to.

154 Frommel, C., Pittoreskes Italien. Lpzg. 1840.

155 Roland Bonaparte, Les habitants de Surinam

av. illustr. Paris 1884. Fol.

156 Nathorst, A. G., Jordens Historia efter Neu-

meyers «Erdegeschichte« m. Afb. 1—2.

Stockh. 1894.

157 Schuckhardt, C., Schliemans Udgravninger i

Troja. Kbh. 1891.

158 Tromholt, S. En Rejse igennem Verdensrummet.

Kbh. 1889.

159 Flammarion, C., Urania. ib. 1890.


26

160 Lacoppidan, H. J. G. A., Agerdyrkningslære..

Kbh. 1874.

161 Ribbing, S., Den sexuelle Hygieine. ib. 1889.

162 Congrés périodique international des sciences

médicales. 8 Sess. Copenhague 1884. 1—4.

Copenh. 1886.

163 Borup, L. C , Den danske Landboret. ib. 1880.

164 Karr A., Les fleurs, illustr. par Grandville. Paris.

165 Hetsch, Chr., Industrielle Tegninger. Kbh. Fol.

1(56 Graesse J. G. Th., Guide de l’amateur d’objets

d’art et de curiosités. Dredsen 1877.

167 — Guide de l’amateur de Porcellaine et de

Poteries. Dresden 1888.

168 Ris-Paquet, Dictionnaire des poingons, symboles*

signes figuratif, marques et monogrammes des

Orfévres frangais et étrangers. Paris 1890.

169 Poulsen, A. S., Fra Gethsemane til Emaus.

Faste- og Festprædikener. Kbh. 1889

170 En Pakke forsk. Røger.

?

More magazines by this user
Similar magazines