Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Nr.

27. T h ø rr e stru p , Genrebillede.

28. S c h le is n e r, en Lods, 1851

29. E. M. Je n se n , Partie ved Strandpromenaden,

med Udsigt til Kjøbenhavn.

3 0 n Partie i Jægersborg Dyrehave

ved Stampen.

31. A. S ch o v elin, Spangehuset ved Vordingborg.

32. Prof. D ahl, Træfning 1848.

33. M on i es, en gammel Kone.

34. H u n æ u s, en Dreng med en Hund.

35. W. Hammer, Blomsterstykke.

36. Prof. J. L. Jensen, en Kurv med Blomster.

37. A. Andersen, Vinterpartie ved Hellebæk.

38. Frisch, Studie af en Bondekone.

39. J. Bless, Partie ved Aarhuus.

40. Ubekjendt, Fred. den 6te malet paa Porcellain.

41. Holger Drachmann, Engelske Orlogsmænd i

Nordsøen.

^ 2 ,, Bugten ved Neapel.

43*. Nordahl Grove, Partie ved Usserød.

4t. A. Andersen, Partie ved Hornbeck

45. Carl Baagøe, Fox i Isen (Tegning).

46. Anthon Melbye, oprørt Søe (Pennetegning).

47 MagnusPetersen, Genrebillede (Pennetegning).

48. Holger Drachmann, Indseilingen til Dover

49. Fauerholdt, Skisse

50. Prof. J. L. Jensen, Blomsterstykke.

xi Kurv med Blomster.

5

Nr.

52.* Nordahl Grove, Kjæmpegrave ved Frederiksværk.

53. Holger Drachmann, Damper i Storm.

51. R ad em ae c ker, Partie af Aa Mølle ved Lemvig.

5 5 w Partie ved Ordrup,

f 56. Et stort, 200 Aar gammelt Italiensk Malene, der

i Begyndelsen af dette Aarhundrede var Lofts-

malerie paa Ulriksholm paa I1 yen, forestillei Allegorie

paa G læden: En Nymphe spiller paa

Tambourin for Børnene Bakclius og Momus, der

dandse med hinanden.

57. Ubekjendt gml. Hollender, Kortenspillerne.

58. Ubekjendt, Aquarell.

5 9 . „ Portrait, (i Marmor.)

60. Prof. J. L. Jensen, Blomsterstykke

Cl. Farino Francesco, Biystbillede af den bodfærdige

Magdalena.

62. C. Hansen, Udsigt mod Kalo Slotsbanker, Eftermiddag.

63. Ubekjendt, Prindsessa Juliane.

64. „ en Grotte.

65. Pedril], Partie fra Skamlingebanken.

6 6 . J. K ai c kar, Partie ved Frederiksdal.

6 7 . „ fra Hellebæk.

6 8 . 1 Florentinsk Copie.

6 ‘J. Rademach er, Partie Ira Borupgaard ved Helsingør.

70, n Partie fra Svendstrup ved Aalborg.

71. Emanuel Larsen, Studie af e n Fiskerbaad ved

den hollandske Kyst.

More magazines by this user
Similar magazines