ty w faslund-Hus. HASlUHDtHEttimi

kunstbib.dk

ty w faslund-Hus. HASlUHDtHEttimi

FS D.bl.

m .

ty w faslund-Hus.

HASlUHDtHEttimi

ØSTERGADE 16

UDSTILLINGEN

„DET GAMLE

KØBENHAVN"

TIL FORDEL FOR

FORENINGEN TIL HOVEDSTADENS

FORSKØNNELSE

MAJ 1914 •-

• • --f;, ;• V '

v?-, •> -

; •" ': $

-W • . , • - >'


PROTEKTOR:

HANS MAJESTÆT KONGEN.

KOMITEEN:

HARALD BING. LOUIS BOBÉ,

KNUD BOKKENHEUSER. CHR. GULMANN.

OTTO HASLUND. JACOB HEGEL. CHR. HOLM.

THORV. JØRGENSEN. ANKER KIRKEBY. EIGIL KNUTII.

PETER KØBKE. BERING LIISBERG. VILH. LORENZEN.

GUSTAV PHILIPSEN. F. RÅBEN LEVETZAU.

HERMAN TRIER. GOTFRED TVEDE.

OLE HASLUND. SVEND HEYMAN.

STATENS ^

KUNSTi IST03ISEE

FOTOGRAFI

Samling ^


PROSPEKTER

1. Udsigt fra Frederiksberg Bakke. 1830. Farvelagt

Slik. Optaget af F. H. Petersen. Tilh. Fru Helga

Heckscher.

2. Udsigt over København fra Frederiksberg Bakke.

1840. Farvelagt Lithografi. Ubekendt Kunstner.

Tilh. Kunsthandler Holger Ferlov.

3. Prospekt af København. 1786. Akvarel. M. Bang.

Tilh. Professor S. L. Tuxen.

4. København, set fra Trekroner. 1884. Ridter. Tilh.

S. N. Meyer.

5. København fra Vesterbro. 1750. Stik. J. J. Bruun.

Tilh. Gross. Carl C. Christensen.

6. København set fra Frederiksberg. Farvelagt Stik.

H. G. Fr. Holm. Tilh. Anker Kirkeby.

7. København, set fra Frederiksberg Have. Ca. 1800.

Stik. Usign. Tilh. Anker Kirkeby.


4

8. København, set fra Valby. 1750. Farvelagt Stik.

Joseph Fridrich Leopold. Tilh. Anker Kirkeby.

9. København. 17dé^Varhundredes Begyndelse. Tilh.

Oberstløjtnant, Kammerherre Kauffmann.

10. København fra Dosseringen ved Blegdammen.

Farvelagt Stik. RsN. Nielsen. Tilh. Anker Kirkeby.

11. Københavns Belejring 1658. E. Dahlberg. Tilh.

Oberstløjtnant, Kammerherre Kauffmann.

12. Parti af Byen, set fra Trekroner. 1854. Stik.

I. C. Bruun. Tilh. Manufakturhandler Jørgen

Pedersen.

13. København, set fra Christianshavn. Slik. Holm.

Tilh. Gross. Carl. C. Christensen.

14. København, set fra Frederiksberg Have. 1830.

Farvelagt Litografi. Optaget af S. H. Petersen.

Tilh. Frederiksberg Kommunalbest.

15. Københavns Bombardement Natten imellen den

4. og 5. September, — set fra Blaagaards Have.

1807. Stik. Wensler. Tilh. Apoteker Chr. F. A.

Gottschalch.

16. København, set fra Gentofte. Ca. 1840. Maleri

(Olie). Blomstermaler J. C. Jensen. Tilh. Raadhu

s museet.


o

17. København, set fra Nørrebro. Lithografi. Tilh.

Gross. Carl C. Christensen.

18. København. 1764. Haas. Tilh. Madsen-Lind.

19. Prospekt af København. ./. Wolff'. Tilh. Madsen-

Lind.

20. København, set fra Søen. 1754. Kopi efter Bruun.

Axel Holm. Tilh. Madsen-Lind.

21. København, set fra Land og Søsiden. 1587. Kol.

Kobberstik. Tilh. Madsen-Lind.

22. København set fra Kalkbrænderiet. — København

set fra Christianshavn. Stik. Ubekendt. Tilh.

Prof. A. Krog.

23. København set fra Valby Bakke. 1745. Kopi,

farvelagt Tegning. Tilh. Professor Schmiegelow.

24. En Udsigt over København 1837. Maleri (Olie).

E. C. F. Petzholdt. Tilh. Professor Schmiegelow.

25. Forskelllige Prospekter, tegnet af en Kunstner,

ansat ved kgl. Porcellænsfabrik. 1860. Tegning.

Tilh. Professor Schmiegelow.

26. Kort over en Del af Sjælland med Prospekt af

København. Kol. Stik. Ubekendt. Tilh. Direktør

Wilkening, Bristol.


(5

27. Københavns Bombardement (»Den rædsomste

Nat«). 1807. Kol. Stik. C. A. Lorentzen. Tilh.

Direktør Wilkening.

SLOTSHOLMEN MED OMGIVELSER

28. Ved Stranden med Udsigt til Slotskirken. 1828.

Stik. W. R. Smith. Tilh. Overretssagfører Ole F.

Olsen.

29. Børsen med Nationalbanken. 1850. Lithografi.

A. Mager. Tilh. Overretssagfører Ole F. Olsen.

30. »Kongens Trappe« i Christiansborg Slot. 1824.

Maleri (Olie). Hans Ditlev Christian Martens. Tilh.

Enkefru Holck.

31. Christiansborg Slot. 1750. Gouachemaleri. G. v.

Haffner. Tilh. Telegrafist P. Juel-Rasmussen.

32. Frederiksholms Kanal, set fra Bryghusgade. 1913.

Maleri (Olie). Axel Rasmussen. Tilh. Axel Rasmussen.

33. Udsigt fra Zahlkammerporten mod Holmens Kirke.

1809. Akvarel. Eckersberg. Tilh. Direktør Har.

Bing.

34. Udsigt fra Nybrogade, c. 1840. Farvelagt Tegning.

./. L. Lund. Tilh. Overretssagfører A. Hvass.


7

35. Artillerigeneralens Gaard i Tøjhusgade. 1848.

Akvarel. Holm. Tilh. Oberstinde E. Bauditz.

36. Et Parti af Frederiksholms Kanal, set fra Tøjhusbroen.

1820. Akvarel. Tilh. Redaktør V.

Krogh.

37. Christiansborg Slots Brand, set fra den overdækkede

Vej. 1884. Oliemaleri. Fritz Guldbrandsen.

Tilh. Forf. Knud Bokkenheuser.

38. Den gi. Nationalbank og Børsen. 1879. Farvelagt

Tegning. Chr. Hetsch. Tilh. Assistent Fogtmann.

3U. Udsigt over Slotsholmskanalen. 1843. TV. P. C.

Petersen. Tilh. Godsejer Malling, Langeland.

40. Christianborg med Slotspladsen, c. 1830. Akvarel.

Tilh. Kabinetssekretariatet.

41. De seks Søster og et Stykke af Børsen. 1900.

Akvarel. ,/. L. Hidter. Tilh. Papirhdlr. Chr. Nyborg-Lassen.

42. Udsigt mod Thorvaldsens Museum. 1904. Akvarel.

M. Henriques. Tilh. Etatsraadinde H. Heyman.

43. Den gamle Auktionssal paa Børsen. Akvarel.

Tilh. Veksellerer Th. Schiøler.

44. Christiansborg Slot. Maleri (Olie). Vilh. Marstrand(?)

Tilh. Gross. Julius Just.


8

45. Slotsholmsgade. 1881. Maleri (Olie). Otto Bache.

Tilh. Gross. Herman Levin.

46. Slotsholmskanalén. 1842. Maleri (Olie). V. P.

C. Petersen. Tilh. Kommunelæge William Thomsen.

47. Københavns Slot. 1720. Kol. Stik. G.B.Probst.

Tilh. Overretssagfører Ole F. Olsen.

48. Christiansborg Slot. 1860. Farvelithografi. Tilh.

Overretssagfører Ole F. Olsen.

49. Børsen. 1850. A. Mayer. Tilh. Overretssagfører

Ole F. Olsen.

50. Christiansborg, Facade mod Ridebanen. Akvarel.

Ubekendt Kunstner. Tilh. Kabinetssekretariatet.

51. Børsen, set fra Slotspladsen. Kol. Tegning.

H. G. F. Holm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

52. Christiansborg, set fra Højbro. Kol. Tegning.

H. G. F. Holm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

53. Christiansborg Slot efter Branden. 1884. Tegning.

C. H. Schmutzler. Tilh. Enkefru Frederikke

Schmutzler.

54. Christianborg. 1763. Stik. Haas. Tilh. Kabinetssekr.

Krieger.


9

55. Christiansborg Slot efter Branden. 1910. Olie.

Axel Stephansen. Tilh. Gross. Emil Hertz.

56. Arvehyldingen 1660. Stik. Heimbach. Tilh. Gross.

Carl C. Christensen.

57. Vejerboden bag Børsen, Akvarel. Tilh. Børsen.

58. Arvehyldingen paa Slotspladsen. 1660. Maleri

(Olie). Tilh. Lensbaron Reedtz-Thott.

59. Audienssalen paa Christiansborg Slot, under en

Audiens for en norsk Bonde-Deputation, c. 1835.

(Gouachemaleri). Flintoe (norsk) 1786—1870.

Tilh. Brandinsp. Friis.

60. Det nve Christiansborg, set fra Marmorbroen.

Tegning. Thorv. Jørgensen. Tilh. Slotsarkitekt

Thorv. Jørgensen.

61. Christiansborg Slot, Ridehuset. Stik, koloreret.

,/. ,/. Bruun. Tilh. Husejer O. M. Dietrichsen.

62. Tøjhusgaarden med Taarnet i Baggrunden. Ca.

1850. Akvarel. Heinr. Hansen. Tilh. Læge Joh.

Hassing.

63. Indløbet til Frederiksholms Kanal. Ca. 1860.

Maleri (Olie). C. F. Eckardt. Tilh. Assistent Mørch.

64. Parti af Slotsholmen ud for Slotsholmsgade, set

fra Havnen. Ca. 1850. Maleri (Olie). Julie Busch.

Tilh. Kommunelæge W. Jessen.


10

65. Børshovedet. 1907. Maleri (Olie). H. V. Westergaard.

Tilh. Museumsassist. H. V. Westergaard.

66. Buegangene ved Christiansborg Slot. 1914. Maleri

(Olie). L. Frandsen. Tilh. Lorents Frandsen, Maler.

67. Slotsholmskanalen. Maleri (Olie). Chr. Hetsch.

Tilh. Kammerherre Kauffmann.

68. Proviantgaarden, set fra Ministeriernes Gaard i

Slotsholmsgade. 1910. Akvarel. H. V. Westergaard.

Tilh. Museumsassist. H. V. Westergaard.

69. Udsigt mod Slotspladsen. Ca. 1840. Tusch. Normann.

Tilh. Raadhusmuseet.

70. Børsen med Kronprins Frederiks og Caroline

Charlotte Marianes Indlog den 26. Juli 1841.

Litografi. E. Lehmann. Tilh. Børsen.

71. Illuminationsdekoration foran Banken i Anledning

af Fr. V's Ligbegængelse. Radering. Wiedewelt.

Tilh. Børsen.

72. Christiansborg, set fra Højbro. Kolor. Tegning.

Tilh. Kammerherre Kauffmann.

73. Bag Børsen. 1850. Akvarel. H. G. F. Holm. Tilh.

Raadhusmuseet.

74. Thorvaldsens Museum m. m. 1856. Tusch. Heinr.

Hansen. Tilh. Raadhusmuseet.


11

75. Thorvaldsens Museum. 1866. Akvarel. Tilh. Raadhusmuseet.

76. De 6 Søstre. 1898. Maleri (Olie). Johan Rohde.

Tilh. Raadhusmuseet.

77. Udsigt mod Rag Børsen, c. 1840. Maleri. Eman.

Larsen (?). Tilh. Raadhusmuseet.

78. Christiansborg Slot. 1763. Haas. Tilh. Bogh.

Madsen-Lind.

79. Københavns Slotsplads. Ca. 1760. Haas. Tilh.

Bogh. Madsen-Lind.

80. Frederiksholms Kanal. 1755. Stik. J. J. Bruun.

Tilh. Prof. A. Krog.

81. Børsens østre Ende. 1861. Tegning. Chr. Btache.

Tilh. Professor Chr. Blache.

82. »De seks Søstre« set fra Børsbroen. 1900. Radering.

E. Krause. Tilh. Assistent I. P. Rasmussen.

83. Christiansborg Slot. c. 1745. Maleri (Olie). Tilh.

Frøken Helene Spies.

84. Børsen. Maleri (Olie). ./. P. Kornbeck. Tilh. Landmandsbanken.

85. Major Fuehs Sprøjteprøve mod Slottet og Børsen.

1693. Radering. T. E. Wedell.


12

86. Proviantgaarden. 1839. Maleri (Olie). A. Juuel.

Tilh. Ingeniør O. Larsen (Sverige).

Kolonaden. Opgang til Højesteret. Maleri (Olie).

Af. Jepsen. Tilh. Professor Schmiegelow.

87. Buegangene fra Christiansborg Slot. Maleri. Constantin

Hansen. Tilh. Professor Schmiegelow.

88. Frederiksholms Kanal med Slotsholmen tilhøjre.

Maleri (Olie). Aug. Fischer. Tilh. Fabrikant F.

W. Buch.

89. Fra et af de kongelige Slotte? 18. Aarhundrede.

Koloreret Stik. Tilh. Fru T. Schiitte.

90. Børsen. 1806. Koloreret Stik. Eckersberg. Tilh.

Dir. Wilkening.

91. Et Slot ved Vandet, bygget af Chr. 6te (fransk

Billede). 18. Aarhundrede. Koloreret Stik. Tilh.

Fru T. Schiitte.

92. Christiansborgs Ødelæggelse 26. Februar. 1794.

Stik. Lohde. Tilh. Husejer O. M. Dietrichsen.

93. Frederiksholms Kanal. Ca. 1760. I. Haas. Tilh.

Bogh. Madsen-Lind.

94. Frederiksholms Kanal. Ca. 1760. I. Haas. Tilh.

Bogh. Madsen-Lind.


13

95. Christiansborg Slot. 17(53. I. Haas. Bogh. Tilh.

Madsen-Lind.

90. Børsen. Ca. 1760. Tilh. Bogh. Madsen-Lind.

97. Kolonnaden ved Christiansborg set fra Slotsgaarden.

1905. Maleri (Olie). Chr. F. Beck. Tilh.

Chr. F. Beck.

98. Interieur fra Christiansborg Slotsgaard med Vinbetjent

Jackels Have. 1906. Maleri (Olie). Chr.

Fr. Beck. Tilh. Chr. Fr. Beck.

99. Model af Absalons Borg. Tilh. Slotsarkilekt Thorvald

Jørgensen.

GL. KVARTERER I KØBENHAVN

100. Kronprins Frederiks og Marie Sofie Frederikkes

Indtog i København 14. Septbr. 1790. Kongens

Nytorv med Gjethuset, Kgl. Theater, Holsteinske

Palæ. 1790. Maleri (Olie). C.E.A.Lorentzen. Tilh.

Hds. Maj. Enkedronningen.

101. Branden i København 5. Januar 1795. Koloreret

Stik. Lahde. Tilh. Kammerherre Kauffmann.

102. Københavnsk Gadescene. Beg. af 19. Aarhundrede.

Maleri (Olie). Wegener. Tilh. Gross. O. B. Muus.


14

103. Udsigt fra Christiansborg over Gammelholm.

Lithografi. Tilh. G. Christgau.

104. »Prospect af Nye-Torv at see fra den Søndre

Side«. 1755. Tuschtegning. J.J. Bruun. Tilh. Fuldmægtig

O. K. Høegh-Nissen.

105. Det Indre af Bispegaarden, seet med Baggaard

og Have. c. 1880. Akvarel. Frk. Josepha Martensen.

Tilh. Højesteretsassessor E. F. Larsen.

106. »Prospect af Gammel-Torv at See fra den Nordre

Siide«. 1755. Tuschtegning. J.J. Bruun. Tilh.

O. K. Høegh-Nissen.

107. Prospekt af Nytorv at se fra den søndre Side.

1755. Tuschtegning. J. J. Bruun. Tilh. Fuldmægtig

O. K. Høegh-Nissen.

108. Bispegaarden med Frue Kirke i Baggrunden. 1865.

Maleri (Olie). Heinrich Hansen. Tilh. Højesteretsassessor

E. F. Larsen.

109. Peder Madsensgang set fra Grønnegade. 1870.

Lithografi. F.Larsen. Tilh. Overretssagfører Ole F.

Olsen.

110. Gardens Gaserne seet fra Gothersgade (m. Exercerpladsen).

1853. Akvarel. Holm. Tilh. Oberstinde

E. Bauditz.


15

111. Østergade 54, for ca. 50 Aar siden; til for en

halv Snes Aar siden boede her en Marskandiser,

ca. 1864. Akvarel. Tilh. Professor Fr. Bokkenheuser.

112. Gaardparti af Østergade 54. Studie til det store

Billede af Efterslægtens Skole. 1886. Maleri

(Olie). Erik Henningsen. Tilh. Professor Fr.

Bokkenheuser.

113. Regensen set fra Landemærket. 1890. Oliemaleri.

Ripke Edsberg. Tilh. Knud Bokkenheuser.

114. Frue Kirke efter Bombardementet. 1809. Akvarel.

N. I. Bredal. Tilh. Overretssagfører Ole F.

Olsen.

115. Nyhavn 31. 1903. Akvarel. .1. L. Ridter. Tilh. S.

N. Meyer.

116. Hauserplads. 1849. Tegning. F.Richardt. Tilh.

Prof. S. L. Tuxen.

117. Kongens Nytorv, c. 1730. Maleri (Olie). Tilh.

Prof. S. L. Tuxen.

118. Nyhavn med Nr. 8. 1907. Maleri (Olie). Erik

Henningsen. Tilh. Professorinde Henning Matzen.

119. Petri Kirketaarn med Kalvebodstrand i Baggrunden.

1871. Maleri (Olie). ,/. F. Richardt. Tilh.

Konferensraad Dithmer.


16

120. Parti fra København efter Bombardementet. 1807.

C. Winsløw. Tilh. Prof. S. L. Tuxen.

121. Fra Christianshavn. 1865. Tegning. Chr. Blache.

Tilhører Prof. S. L. Tuxen.

122. Frue Taarns Brand 4.—5. Sept. 1807. Set fra

Landemærket. Lahdes kolorerede Stik (efter

Eckersberg). Tilh. Prof. S. L. Tuxen.

123. Dyvekes Gaard paa Amager. 1906. Maleri (Olie).

Gustav Vermehren. Tilh. Etatsraadinde H. Heyman.

124. Det for c. 10 Aar siden nedrevne Hjørnehus

Dronningens- og Sophiegade paa Christianshavn,

»Elefanten« med Volden i Baggrunden, c. 1888.

Akvarel. Soya-Jensen. Tilh. Direktør Viggo C.

Eberth.

125. Gaminelmønt Nr. 1—3—5—7. Akvarel. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.

126. Fremstilling af Branden i København, som den

viste sig den 5. Juni om Aftenen; tagen fra Slotspladsen.

1796. Kobberstik. Tegnet af C. F. Stanley

og stukket af A. Flint. Tilh. stud. jur. Ellis

Henriques.

127. Dyvekes Gaard. Amager. Akvarel. C. Wiwel. Tilh.

Journalist Anker Kirkeby.


17

128. Kongens Nytorv. 1840. Koloreret Stik. Tilh. Grosserer

Carl C. Christensen.

129. Gammelmønt Nr. 4. Akvarel (Copi af Glasmaleri).

Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

130. Rosenborg. 1832. Tilh. Journalist Anker Kirkeby.

131. Parti af Store Strandstræde. 1903. Akvarel. ./. L.

Kidter. Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

132. GI. Mønt. Norske Selskabs Hus. Akvarel. C. Wiwel.

Tilh. Journalist Anker Kirkeby.

133. Kongens Nytorv. 1720. Kol. Stik. G. B. Probst.

Tilh. Overretssagfører Ole F. Olsen.

134. Kongens Nytorv. 1850. Kol. Lithografi. Tilh. Overretssagfører

Ole F. Olsen.

135. Parti af Købmagergade med den kgl. Porcellænsfabrik

og Rundetaarn. 1854. Maleri (Olie). F.

Carsten Henrichsen. Tilh. Boghandler Herman

Lynge.

136. Trappe og Gaard, Lille Brøndstræde 17. Tegning

med Farvepaalægning. Juul-Møller. Tilh. Juul-

Møller.

137. Havneparti fra Kristianshavn. Ca. 1890. Akvarel.

Viggo Clausen. Tilh. Journalist Anker Kirkeby.


18

138. Trappe, Lille Brøndstræde 15. Tegning med

Farvepaalægning. Juul-Møller. Tilh. Juul-Møller.

139. Grønlandske Handels Plads. 1818. Gouasche.

A r . I. Bredal. Tilh. Forfatter Otto Rung.

140. Portalen til Frue Kirke. Farvelagt Lithograti.

Heinr. Hansen. Tilh. Journalist Anker Kirkeby.

141. Udsigt fra Hjørnet af Silkegade gennem Købmagergade

til Christiansborg Slot med Slotsholmen

i Baggrunden. Maleri (Olie). C. Trier.

Tilh. Veksellerer Louis Trier.

142. Rosenborg Slot. 1850. Oliemaleri, Studie. Conslanlin

Hansen. Tilh. Frk. S. Constantin Hansen.

143. Amagerbrogade. Maleri (Olie). Ubekendt Kunstner.

Tilh. Oberstløjtnant, Kammerherre Kauffmann.

144. Gaard i Ejendommen Nr. 30 Strandgade. 1880erne.

Maleri (Olie). E. Wennerwald. Tilh. Malermester

Chr. Øigaard.

145. Kongens Nytorv med Udsigt ned over Nyhavn.

Tegning. Holm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

146. Professorboligen i den gi. botaniske Have bag

Charlottenborg. 1830. Maleri (Olie). ./. L. Jensen.

Tilh. Boghandler S. Frimodt.


19

147. Prospekt fra Store Strandstræde med Bagsiden

af den Collinske Gaard tilhøjre og Udsigt over

Kongens Nytorv i Baggrunden. H. C. Andersen

spadserer paa Fortouget. 1830. Maleri (Olie).

Wegener. Tilh. Boghandler S. Frimodt.

148. Det gi. almindelige Hospitals Gaard. Akvarel.

Usigneret. Tilh. Prof. Carl Jul. Salomonsen.

149. Amagerbro set fra Christianshavns Vold. Ca. 1850.

Maleri (Olie). Ubekendt Kunstner. Tilh. Oberstløjtnant

Jørgen Jensen.

150. Udsigt fra Rundetaarn udover København. Tegning.

H.G.F.HoIm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

151. Det gamle Raadhus med Slagterboder foran.

Kol. Tegn. Holm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

152. Rosenborg Ekscerplads med Slottet. Kol. Stik.

./. J. Bruun. Tilh. Kabinetssekretær Krieger.

153. Christianskirken, malet paa den anden Side af

Havnen. Maleri (Olie). Axel Stephansen. Tilh.

Grosserer Emil Hertz.

154. Amagertorv og Højbroplads. 1755. Farvelagt

Tegning. J. J. Bruun. Tilh. Livsforsikringsselskabet

»Hafnia«.

155. Købmagergade Nr. 60. Farvetegning. Tilh. Kabinetssekretær

Krieger.


20

156. Interieur fra »Hafnia«s Gaard, Amagertorv 6.

• Maleri (Olie). Tilh. Livsforsikringsselskabet

»Hafnia«.

157. Kongens Nytorv med det gamle kgl. Teater.

Tegning. Holm. Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

158. Det østre Hjørne af Charlottenborg set fra gamle

Botanisk Have. 1851. Maleri (Olie). J. P. Møller.

Tilh. Professor Joakim Skovgaard.

159. Højbroplads med det nye Christiansborg Slot.

Tegning. Thorv. Jørgensen. Tilh. Slotsarkitekt

Thorv. Jørgensen.

160. Den gamle Abel Kathrines Stiftelse i Dr. Tværgade,

dér, hvor nu Sukkerhuset ligger. 1844.

Maleri (Olie). Frederik Ernst Wolperding. Tilh.

Prokurist V. Dilleben.

161. Wilders Plads med den nu nedrevne Bindingsværks

Bygning med Klokkestativet. 1894. Maleri

(Olie). Chr. Bang. Tilh. Glarmester Ferd. Mogensen.

162. Kongens Nytorv. 1756. Stik. ./. ./. Bruun. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.

163. Kongens Nytorv. 1756. Stik. J. J. Bruun. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.


21

164. Højbroplads og Amagertorv Nr. 6. Maleri (Olie).

Tilh. Livsforsikringsselskabet »Hafnia«.

165. Kronprinsessegade fra Fr. 6. Tid. Akvarel. Ubekendt

Kunstner. Tilh. Frk. Marie v. Rosen.

166. Studenterforeningen. 1908. Maleri (Olie). Nørretranders.

Tilh. Raadhusmuseet.

167. Nyboders gamle Vagt med Klokkegalge. Maleri

(Olie). W/n. Henriksen. Tilh. Glarmester Vilh.

Larsen.

168. Stokhuset i Rigensgade, Gaarden. 1890-erne.

Maleri (Olie). A. Broge. Tilh. Raadhusmuseet.

169. Parti af Holmens Kirke og Børsen, set fra Admiralgade.

1913. Akvarel. H. V. Westergaard. Tilh.

Museumsassistent H. V. Westergaard.

170. Udsigt over Kristianshavn fra den dækkede Vej.

1879. Maleri (Olie). Hansen Aarslev. Tilh. Raadhusmuseet.

171. Udsigt fra Rundetaarn. Ca. 1850. Farvelagt Tegning.

H. G. F. Holm. Tilh. Raadhusmuseet.

172. Kongens Nytorv, Det gamle kgl. Teater. Kol.

Stik. Tilh. Kammerherre Kauffmann.

173. Gæstgivergaarden Trekroner i Tornebuskegade.

Ca. 1850. H. G. F. Holm. Tilh. Raadhusmuseet.


22

174. Fra Universitetsgaarden. 1840. H. G. F. Holm.

Tilh. Raadhusmuseet.

175. Fra Kristianshavn. Ca. 1840. H.G.F.Holm. Tilh.

Raadhusmuseet.

176. Kongens Nytorv. 1832. Stik. S. H. Petersen. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.

177. Rosenborg. Ca. 1850. H. G. F. Holm. Tilh. Raadhusmuseet.

178. Rosenborg Eksercerplads. 1860. Kol. Haandtegning.

Holm. Tilh. Kabinetssekretær Krieger.

179. Gammelholms Brand. 1795. Stik. C. F. Stanley.

Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

180. Gaardinteriør fra det nedrevne GI. Mønt 12 (Hj.

af Møntergade). 1906. Akvarel. V. Magaard. Tilh.

V. Magaard.

181. Gaardinteriør, Torvegade 52, Kristianshavn. 1905.

Akvarel. V. Magaard. Tilh. V. Magaard.

182. Gaardinteriør, Dronningensgade 36, Kristianshavn.

1908. Akvarel. V. Magaard. Tilh. V. Magaard.

183. St. Kongensgade 108. Ca. 1838. H. G. F. Holm.

Tilh. Raadhusmuseet.


184.

185,

186,

187,

188

189,

190,

191

192

193

194

23

Gaardinteriør, Prinsessegade 22, Kristianshavn.

1910. Akvarel. V 7 . Magaard. Tilh. V. Magaard.

Trappe ved Raad- og Domhuset. Ca. 1827. Tusch.

Rørbye. Tilh. Raadhusmuseet.

Ramme med 12 Tegninger. Juul-Møller. Tilh.

Juul-Møller.

Gaardinteriør fra Adelgade 111. 1910. Akvarel.

V. Magaard. Tilh. V. Magaard.

Gaardinteriør fra det nedrevne GI. Mønt 22. 1907.

Akvarel. V. Magaard. Tilh. V. Magaard.

Gaardinteriør, Rosengade 7. 1909. Akvarel. V. Magaard.

Tilh. V. Magaard.

Amagertorv. Ca. 17(50. Haas. Tilh. Roghandler

Madsen-Lind.

Petri Kirke og Nørregade. Ca. 1760. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

Kronprinsensgade. Farvelagt Tegning. H. G. F.

Holm. Tilh. Kammerherre Kauffmann.

Kongens Nytorv. Ca. 1760. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

Vinterstudie. Gammelholm set fra Wildersplads

paa Kristianshavn. Ca. 1850. Maleri (Olie). Th.

Vilh. Pedersen Tilh. Teatermaler Thorolf Pedersen.


24

195. Hovedvagten. 1749. Kopi af Axel Holm. Tilh.

Boghandler Madsen-Lind.

196. Graabrødre Torv. 1749. Kopi af Axel Holm. Tilh.

Boghandler Madsen-Lind.

197. Set. Annæplads og Garnisonskirken. 1850. Akvarel.

Holm. Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

198. Hjørnet af Korsgade og Wesselsgade. 1860. Tegning.

Tilh. Professor Schmiegelow.

199. Kongens Have, Udsigt fra Gothersgade. 1860.

Maleri (Olie). Kjærschou. Tilh. Prof. Schmiegelow.

200. Kvæsthusgade 3 — før Ombygning. 1903. Akvarel.

J. L. Ridter. Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

201. Blaagaardsgade 4. 1900. Akvarel. ./. L. Ridter.

Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

202. 2 Tegninger: 1) Brønden som fandtes i Grunden

Karéen Gothergade, Møntergade, Vognmagergade

og Lille Brøndstræde og 2) Gaardinteriør i Pilestræde

60. Juul-Møller. Tilh. Juul-Møller.

203. Gaardinteriør, Skibet Torvegade 73. Juul-Møller.

Tilh. Juul-Møller.

204. Kongens Nytorv. 1843. Maleri (Olie). Zeuthen.

Tilh. Professor Schmiegelow.


25

205. Aborreparken, hvor den fri Udstilling laa. Tegning.

Brasen. Tilh. Prof. Schmiegelow.

206. Blaagaardsplads, Jernstøberiet. 1898. Farvelagt

Tegning. Axel Holm. Tilh. Professor Schmiegelow.

207. Taarntrappeopgangen i Ejendommen Amagertorv

6. 1897. Tegning. I. T. Hansen. Tilh. Fabrikant

E. Arnhof.

208. GI. Højbro. 1847. Maleri (Olie). Zlnihen. Tilh.

Fru Helga Hornbeck.

209. Hjørnet af Frederiksberggade 1898—99. Oliepanneau.

Marie Luplau. Tilh. Frk. Marie Luplau.

210. Grønbecks Gaard. 1850. Kol. Stik. A T . H. Tilh.

Dir. Wilkening.

211. Regensgaarden. Litografi. Tilh. Direk. Wilkening.

212. Kolonaden paa Christiansborg Slot efter Branden.

Axel Rasmussen. Tilh. Kunstmaler Axel Rasmussen.

213. Trekroner i Tornebuskegade. Soya Jensen. Tilh.

Professor Schmiegelow.


26

214. Kongeparrets Indtog paa Guldbryllupsdagen d.

26. Maj 1892. Kongeparret modtages af Københavns

Borgerrepræsentation paa Højbro foran

den paa Højbroplads opførte Æresport. 1892.

Maleri (Olie). Hans Nic. Hansen. Tilh. Dr. Louis

Fraenkel.

215. St. Strandstræde. 1862. Akvarel. Holm. Tilh.

Professor Schmiegelow.

216. Hjørnet af Frederiksberggade og Halmtorvet, hvor

Bristol nu ligger. I. T. Hansen. Akvarel. Tilh.

Professor Schmiegelow.

217. Kultorvet. 1748. Kopi. Tilh. Prof. Schmiegelow.

Raadhuspladsen. 1895. Akvarel. .4. Holsted. Tilh.

Hr. Ole Haslund.

218. Hj. af N. Boulevard og Frederiksborggade. 1896.

./. A. Hansen. Tilh. Professor Schmiegelow.

219. Hj. af Kongens Nytorv. 1853. Akvarel. Tilh.

Professor Schmiegelow.

220. Helliggejsts Kirkegaardsmur. 1845. Kol. Tegning.

Klæstrup. Tilh. Dir. Wilkening.

221. Hovedvagten. 1807. Tegning. (Reprod.eflerEcA-ersberg).

Tilh, Dir. Wilkening.

222. Udsigt fra Højbro. Ca. 1840. Akvarel. H. G. F.

Holm. Tilh. Etatsraad J. J. Holten.


27

223. Den franske Udstilling paa Raadhuspladsen. (I

Forgrunden Brygger Carl Jacobsen og Frue).

1896. Maleri (Olie). I. T. Hansen. Tilh. Brygger

Vagn Jacobsen.

224. Ved Amagerport. Eskersberg. Tilh. Enkegrevinde

W. Danneskjold-Samsøe.

225. Gaardinterieur fra GI. Mønt 31. 1907. Maleri

(Olie). Aug. Fischer. Tilh. Fabrikant F. W. Buch.

Vor Frelsers Kirke. Akvarel. Tilh. Kunsthandler

Holger Ferlov.

226. Rosenborg Slot. Kol. Slik. Tilh. Dir. Wilkening.

227. Collins Gaard i Bredgade. Kol. Stik. C. Bertsch.

Tilh. Dir. Wilkening.

228. Christiansborg. 1755. Slik. ./. ./. Brun. Tilh.

Dir. Wilkening.

229. Fra Højbroplads. Ca. 1800. Stik. Tilh. Grosserer

Carl C. Christensen.

230. Ghristianborg Slot. Litograli. Tilh. Grosserer Carl

C. Christensen.

231. Frue Kirke, set fra to Sider. Stik. //. G. F. Holm.

Tilh. Professor A. Krog.

232. Torvet og Tugthuset paa Christianshavn. 1755.

Slik. ./. ,1. Bruun. Tilh. Professor. A. Krog.


233

234,

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

28

Kvæsthusgadens Kaserne. 1861. Tegning. Chr.

Blache. Tilh. Professor Chr. Blaehe.

Wildersplads. 1865. Tegning. Chr. Blache. Tilh.

Professor Chr. Blache.

Søetatens Hospital i Fredericiagade. 1905. Radering.

E. Krause. Tilh. Assistent I. P. Rasmussen.

»Jødens Hule« (Hj. af Søndervoldstræde og Overgaden

o. V.). Akvarel. Soya Jensen. Tilh. Professor

Schmiegelow.

Højbroplads. 1904. Akvarel. H. Wium. Tilh. Professor

Schmiegelow.

Fisketorvet med GI. Strand. Akvarel. Kittendorff?

Tilh. Professor Schmiegelow.

Frederiksberggade med Vestervold. Kol. Tegning.

Tilh. Prof. Schmiegelow.

Det gamle alm. Hospital. Akvarel. H. G. F. Holm.

Tilh. Inspektør Chr. A. Friis.

Det gamle alm. Hospital. Akvarel. H. G. F. Holm.

Tilh. Inspektør Chr. A. Friis.

Det gamle alm. Hospital. Akvarel. H. G. F. Holm.

Tilh. Inspektør Chr. A. Friis.

Fra Stormgades Forlængelse, set mod Kvægtorvet.

1879—80. Irminger. Tilh. Professor Schmiegelow.


29

AM ALI E N BORG KV A RT E RET

244. Amalienborg. Slik. C. F. Christensen. Tilh. Kabinetssekretariatet.

245. Amalienborgs Brand. 1689. Maleri (Olie). Tilh.

Lensbaron Reedtz-Thott.

246. Havehus og Have til Jonas Collins Gaard i Bredgade.

Hovedbygningen ses bagved. 1850—61.

Maleri (Olie). Theodor Wegener. Tilh. Frkn. Anna

og Agnete Lind.

247. Gehejmeraad Jonas Collins gamle Gaard i Bredgade.

Den vendte ogsaa ud til St. Strandstræde.

Maleri (Olie). Fritz Petzholdt (Ungdomsarbejde).

Tilh. Frkn. Anna og Agnete Lind.

248. Amalienborg, Kolonnaden. Ca. 1820. Akvarel.

Tilh. Kammerherre Kauffmann.

249. Porcellænsfabrikens Udbygninger. Ca. 1849.

Akvarel. J.D.Frisch. Tilh. Raadhusmuseet.

250. Amaligade. H. G. F. Holm. Tilh. Raadhusmuseet.

Garnisonsplads. Ca. 1855. H. G. F. Holm. Tilh.

Raadhusmuseet.

251. Landkadetakademiet. 1837. Tegning. H. G. F.

Holm. Tilh. Raadhusmuseet.


30

252. Amalienborg Slot. 17(53. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

253. Frederiks Hospital. Ca. 1760. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

254. Palæer i Bredgade (Dehnske og Bernstorffske

Palæ). Ca. 1760. Tilh. Bogh. Madsen-Lind.

255. Bag Thotts Palæ. 1900. Axel Holm. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

25(5. Toldbodvejen med den gamle, nu nedrevne Husarkaserne.

1890. Maleri (Olie). Emil Lund.

Tilh. Emil Lund.

257. Amalienborg og Marmorkirken. 1763. Stik. G. E.

Rosenberg. Tilh. Kammerherre Kauffmann.

258. Pavillonen i Haven til Kr. VIFs Palæ, Amalienborg.

1904. Tegning. ./. T. Hansen. Tilh. Kammerherre

Kauffmann.

259. Moltkes (Kr. VH's Palæ), Amalienborg. 1750.

Stik. O. H. n. Lode. Tilh. Kammerherre Kauffmann.

260. Amalienborg. Tilh. Professor Schmiegelow.


31

HAVNEN OG RHEDEN

261. Badehusene i København — Toldboden i København.

1832. Stik. Tilh. Professor A. Krog.

262. Knippelsbro. 1862. Farvelagt Tegning. Chr. Blache.

Tilh. Professor Chr. Blache.

263. GI. Kvæsthusbro. 1861. Tegning. Chr. Blache.

Tilh. Professor Chr. Blache.

264. Krøyers Plads. 1860. Tegning. Chr. Blache. Tilh.

Professor Chr. Blache.

265. Havneindløbet og Langelinie. 1862. Maleri (Olie).

Chr. Blache. Tilh. Professor Chr. Blache.

266. Bomløbet. 1890. Tegning. Chr. Blache. Tilh. Professor

Chr. Blache.

267. Knippelsbro. Tegning. Eckersberg. Tilh. Professor

Schmiegelow.

268. Ramme med 2 Billeder: 1) Fra Toldboden. 2)

Fra Langelinie. 1854. Tegninger. C. Neumann.

Tilh. Professor Schmiegelow.

269. Chinafarere losser paa Rheden. Tegning. Normann.

Tilh. Professor Schmiegelow.

270. Thorvaldsens Ankomst paa Københavns Rhed.

Maleri (Olie). C. W. Eckersberg. Tilh. Frk. Karen

Koch.


32

271. Dokkens Indvielse af Chr. VI. 1739. Stik paa

Silke. F. L. Norden. Tilh. Frk. Margr. Bech.

272. Langebro. 1902. Akvarel. H. Brasen. Tilh. Professor

Schmiegelow.

273. Knippelsbro. Maleri (Olie). Kyhn. Tilh. Professor

Schmiegelow.

274. Knippelsbro. 1893. Radering. Tilh. Hotelejer

Wilkening.

275. Udsigt over gamle Langebro ud mod Frederiksholms

Teglværk. 1880. Maleri (Olie). Chr. Blache.

Tilh. Professor Chr. Blache.

276. Havnen set fra Bommen. 1884. Maleri (Olie).

Chr. Blache. Tilh. Professor Chr. Blache.

277. Inderrheden; Udsigt fra Christianshavn mod Nyhavn

og Kvæsthusbroen. Eckersberg. Tilh. Professor

Schmiegelow.

278. Den kgl. Tømmergrav. Akvarel. Bittendor/f. Tilh.

Professor Schmiegelow.

279. GI. Langelinie. Ca. 1840. Maleri (Olie). Em. Larsen.

Grosserer Adolf Zinn.

280. Ophalebedding ved Larsens Plads. Ca. 1860.

Maleri (Olie). C. F. Eckardt. Tilh. Assistent

Mørch.


33

281. Langelinie. Maleri (Olie). C. F. Eckardt. Tilh.

Assistent Mørch.

282. En Del af København. Indre Rlied med en Brig

under Sejl. Det gamle Trekroner og Lynetten i

Baggrunden. 1853. Maleri (Olie). C. Bille. Tilh.

Kommandør C. F. Drechsel.

283. Parti af Havnen med de nedrevne Huse af Brogade.

1903. Akvarel. H.V.Westergaard. Tilh.

Museumsassistent H. V. Westergaard.

284. Udsigt fra Toldboden mod Flaadens Leje. 1827.

Tusch. Rørbge. Tilh. Raadhusmuseet.

285. Knippelsbro. 1829. Tusch. Theatermaler Christensen.

Tilh. Raadhusmuseet.

286. Slaget paa Rheden. Kol. Tegning. Tilh. Kammerherre

Kauffmann.

287. Dokkens Indvielse 1730. Stik. F. L. Norden.

Tilh. Enkefru Anna Svendsen.

288. Bomhuset ved Langebro. Orig. Tegning. Tilh.

Boghandler Madsen-Lind.

289. Kigkurven ved Langebro. Orig. Tegning. Tilh.

Boghandler Madsen-Lind.

290. Den ældste Langebro med Omgivelser. 1820—25.

Akvarel. Ubekendt. Tilh. Repræsentant C. A.

Larsen.


34

291. Indsejlingen til København. 1852. Maleri (Olie).

Viggo Fauerholdt. Tilh. Karen Holten-Bechtolsheim.

292. Udsigt over Rheden fra gi. Kalkbrænderi (Lynetten

ses tilvenstre). 1860. Maleri (Olie). Edv. Petersen.

Tilh. Fru Ida Sørensen, f. Petersen.

293. Dokken paa Christianshavn. Kol. Kobberstik.

Tilh. Boghandler Madsen-Lind.

294. »Bomhuset« ved den gamle Langebro. 1906.

Maleri (Olie). Ludvig Engman. Tilh. L. Engman.

295. Udsigt fra Brogade mod København. Ca. 1860.

Maleri (Olie). N. C. Petersen.

296. Den gamle Langebro set mod Christianshavn.

1906. Maleri (Olie). Axel Stephansen. Tilh. Grosserer

I. Chr. Christensen.

297. Den tidligere Knippelsbro. 1879. Maleri (Olie).

C. L. Bille.- Tilh. Etatsraadinde H. Heyman.

298. Den gamle Langebro set fra Københavnssiden.

Maleri (Olie). Axel Stephansen. Tilh. Kaj Slrøyer.

299. Brokkens Bod udenfor Toldboden. Maleri (Olie).

Tilh. Professor S. L. Tuxen.

300. Slaget paa Rheden. 1801. Akvarel. Tilh. Professor

S. L. Tuxen.


301. Langebro under Schous Mølles Brand. Akvarel.

Ølsted. Tilh. Professor S. L. Tuxen.

302. Parti fra Knippelsbro. 18(52. Maleri (Olie).

V. Fauerholdt. Tilh. Grosserer J. Rasmussen.

303. Dampskib udfor Langelinie og Toldboden. 1856.

Maleri (Olie). C. ./. E. Olsen. Tilh. Professor S. L.

Tuxen.

304. GI. Knippelsbro med det nu delvis nedrevne

Rottenborg. 1888. Maleri (Olie). Louis Moe. Tilh.

Direktør Viggo C. Eberth.

305. GI. Parti fra Kalveboderne. 1882. Maleri (Olie).

Em. Wennerwald. Tilli. Grosserer S. N. Meyer.

306. Asiatisk Kompagnis Plads i Strandgade paa

Christianshavn (set fra Havnen). 1805. Farvelagt

Tegning. C. Løffler. Tilh. Jacob Holm & Sønner.

307. Nuværende Holms Plads — tidl. »Tyske Plads«

— i Strandgade, med denne og Kristianskirke i

Baggrunden. Briggen Anna Margarethas Stapelafløbning.

1827. Farvelagt Tegning. H. P. Thorsøe.

Tilh. Jacob Holm & Sønner.

308. Den sydlige Del af Langelinie med Udsigt til

den kgl. danske og svenske Esquader til Ankers

paa Københavns Rhed. 1794. Akvarel. Tilh.

Ingeniør Victor Bagger.


36

309. Grynmøllens Brand ved Langebro. Maleri (Olie).

Th. B. Brendstrup. Tilh. Kommunelæge William

Thomsen.

310. Havnen. Akvarel. C. Wivel. Tilh. Anker Kirkeby.

311. Slaget paa Rheden 2. April 1801. Tilhøjre i Billedet

Orlogsværftet (Christiansholm med Arsenalbygning

og Nyholm med Frederik V's Kran.

Stik af ./. F. Clemens efter Maleri af C. A. Lorentzen.

Tilh. Kammerherre, Oberstløjtnant Kauffmann.

312. Parti af Havnen, set fra Christianshavn mod

Nyhavn. Maleri (Olie). Julie Busch. Tilh. Kommunelæge

W. Jessen.

313. Knippelsbro med Knippeishus og delvis 3 Søstre.

1886. Maleri (Olie). Vilh. Arnesen. Tilh. Direktør

Viggo C. Eberth.

314. Havnen med Knippelsbro. Maleri (Olie). Vilh.

Arnesen. Tilh. Direktør Viggo C. Eberth.

315. Langelinie. Lithografi. J.W. Vos. Tilh. Kabinetssekretær

Krieger.

316. Knippelsbro set mod København. Maleri (Olie).

Chr. Hetsch. Tilh. Oberstløjtnant, Kammerherre

Kauffmann.

317. Indsejling til København. Ca. 1860. Maleri (Olie).

C. F. Eckardt. Tilh. Assistent Mørch.


37

VOLDKVARTERET OG SØERNE

318. Ved Ryssensten med det gamle Blaataarn. 1827.

Maleri (Olie). F. H. Sødring. Tilh. Kunsthandler

Valdm. Kleis.

319. Motiv fra Søerne. Udsigt fra Dosseringen med

Sortedamssøen henad Nørrebro med Blaagaard.

Maleri (Olie). Købke. Tilh. Kunsthandler V. Kleis.

320. Hj. af Vestergade og Vestervold. 1872. Stentryk.

V. Søborg, lith. Tilh. Overretssagfører Ole F. Olsen.

321. Landstedet »Rørholm« ved Fredensbro. Ca. 1850.

Akvarel. IV. Zillen. Tilh. Frk. I). Zillen og Fru

Lund født Zillen.

322. Den oprindelige Gartnerbolig til Landstedet »Rørholm«.

Her boede og døde Dyremaler W. Zillen.

Ca. 1860. Akvarel. W. Zillen. Tilh. Frk. D. Zillen

og Fru Lund, født Zillen.

323. St. Pederstrædes Mølle. 1874. Maleri (Olie).

Frants Henningsen. Tilh. Kontorchef Sødring.

324. Fra gamle Garnisons Kirkeplads. Akvarel. ./. L.

Ridter. Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

325. Stadsgraven. Maleri (Olie). ./. Boesen. Tilh. Frkn.

I. og G. Boesen.

326. Grunden lægges til Dr. Louises Bro. Tegning.

C. Bartsch. Tilh. Professor S. L. Tuxen.


38

327. Broen mellem Sortedams- og Peblingesøen med

Kærligliedsstien. Ubekendt Kunstner. I Baggrunden

bl. a. Gothersgades Mølle. Maleri (Olie).

Tilh. Frk. Birgitte Møller.

328. Ryssentens Port. 1888. Akvarel. F. Seding. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.

329. Ryssenstens Bastion og Badeanstalt. Stik. Tilh.

Grosserer Carl C. Christensen.

330. Volden med Filosofgangen. Litograli. Tilh. Grosserer

Carl C. Christensen.

331. Udsigt fra Øen paa Tivoli over Bastionen paa

Volden. 1883. Maleri (Olie). Louis Jensen. Tilh.

Professor Fr. Bokkenheuser.

332. Møllen paa Helmers Bastion. Nedrevet. 1885.

Maleri (Olie). Amalie Muller. Tilh. Frk. Amalie

Muller.

333. Sortedamssøen mod Østerbro. 1850. Maleri (Olie).

Signeret C. B. Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

33-1. Dronningens Mølle. 1837. Maleri (Olie). I. P.

Møller. Tilh. Direktør Carl Will.

335. Udsigt over Vesterbro, Frederik d. VII og Kong

Karl d. XV Indtog 1862. Litografi. Neumann jun.

Tilh. L. Møller.


39

336. Kirsebærgangen. Kol. Kobber. E. Meyer. Tilh.

Kabinetssekretær Krieger.

337. Fra det gamle Nørrevoldterræn. 1874. Maleri

(Olie). Edv. Petersen. Tilh. Fru Ida Sørensen,

f. Petersen.

338. Fra Østervold. Radering (A. L.). A. Larsen. Tilh.

Forfatter Knud Bokkenheuser.

339. Østervoldgade med Volden og Nyboder samt

Reberbanen, set fra Grønlandstorvet mod den

gamle Husarkaserne. 1895. Maleri. (Olie). Tilh.

Glarmester Vilh. Larsen.

340. Dronningens Mølle paa Østervold, nedrevet Sommeren

1895. Maleri. (Olie). Wm. Henriksen. Tilh.

Glarmester Vilh. Larsen.

341. Rørholm ved Fredensbro. Ca. 1840. H. G. F.

Holm. Tilh. Raadhusmusæet.

342. Nørreport. Litografi. Tilh. Grosserer Carl C.

Christensen.

343. Udsigt fra Nørreport mod Nørrebro. Litografi.

Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

344. Vinterudsigt fra Etatsr. Holms Have, Østerbro,

over Blegdammen m. v. Ca. 1861. Maleri. C. F.

Aagaard. Tilh. Raadhusmusæet.


40

345. Luciemølle med Voldmesterhuset. Ca. 1850. H. G.

Holm. Tilh. Raadhusmusæet.

346. Luciemølle. 1890. Tegning. H. G. F. Holm. Tilh.

Raadhusmusæet.

347. Citadels Kirke. 1749. Kopi. Axel Holm. Tilh.

Boghandler Madsen-Lind.

348. Fra Filosofgangen med Vestervold. 1900. Radering.

Tom Petersen. Tilh. Assistent J. P. Rasmussen.

349. Kastelsgraven. Observatoriet. Maleri (Olie). Aug.

Thomsen. Tilh. Professor Schmiegelow.

350. Fra Volden. 1903. Akvarel. Brasen. Tilh. Professor

Schmiegelow.

351. Vestervold med Luciemøllen. Ca. 1860. Maleri

(Olie). K. Tilh. Professor Schmiegelow.

352. Stubmøllen paa Østervold. 1863. Maleri (Olie).

Godfr. Christensen. Tilh. Professor Schmiegelow.

353. Den gi. Filosofgang og Stadsgraven. 1881. Akvarel.

Wennerwald. Tilh. kgl. Skuespiller Vald. Kolling.

354. Den gi. Vold og Voldgrav med det nyopførte

Komm. Hosp., set fra Bastionen udfor Nørregade.


41

355. 1863. Maleri (Olie). H. L. Gnister. Tilh. Grosserer

Adolf Zinn.

356. Enighedsværn med Skydevolden. 1863. Maleri

(Olie). C. Balsgaard. Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

ØSTERBRO

357. Østervold med Porten. Ca. 1840. Maleri (Olie).

Carsten Henrichsen. Tilh. Kontorchef Sødring.

358. En Villa paa Strandvejen. 1859. Maleri (Olie).

C. -4. Kølle. Tilh. Fru Thavssen.

359. Hellerup ved Strandvejen. 1815. Kunstbroderi.

I). C. Kaas. Tilh. Enkefru Anna Riis.

360. Svanholm ved Strandvejen. 1902. Maleri (Olie).

Em. Wennerwald. Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

361. Lille Vibenshus, Strandvejen. Akvarel. C. Wiwel.

Tilh. Journalist Anker Kirkeby.

362. Svanholm, Strandvejen. 1902. Akvarel. I. L. Iiidter.

Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

363. Østerbros Ravelin lige udenfor Ø-Port. Maleri

(Olie). Fru With. Tilh. Politiassistent Tvermoes.

364. Fra Øster-Glacis. 1874. Maleri (Olie). Edv.

Petersen. Tilh. Fru Ida Sørensen, f. Petersen.


42

365. Svanholms Gaard, Strandvejen. 1902. Maleri

(Olie). Wennerwald. Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

366. Fra Aggersborg Sø — Classenshave. 1865. Maleri

(Olie). Edv. Petersen. Tilh. Fru Ida Sørensen,

f. Petersen.

367. Acciseboden paa Østerbro, hvor nu Østbanegaarden

ligger. Pennetegning. T. G. Malmqvist.

Tilh. T. G. Malmqvist.

368. Livjægernes Udfald i Classens Have. 1807. Stik.

Lahde. Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

369. Fra det gamle Kalkbrænderi paa Østerbro. 1909.

Akvarel. V. Magaard. Tilh. V. Magaard.

370. Hjørnet af Østerbrogade og Dosseringen. 1848.

Akvarel. Tilh. Professor Schmiegelow.

371. Hjørnelund, set fra Triangelen. 1867. Akvarel.

Tilh. Prof. Schmiegelow.

372. Esplanaden og Østerport. Akvarel. E. Meyer pinx.

Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

373. GI. Kalkbrænderi. Tegning. Holm. Tilh. Professor

Schmiegelow.

374. Ved gi. Kalkbrænderi. Tre Kroner skimtes. Ca.

1865. Maleri (Olie). C. Neumann. Tilh. Grosserer

Adolf Zinn.


43

375. Strandboulevarden. 1899. Tegning. Brasen. Tilh.

Professor Schmiegelow.

376. Østerport over mod nuværende Østbanegaard.

1875. Tegning. C. O. ./. Lund. Tilh. Professor

Schmiegelow.

377. Classens Have, Strandpromenaden, Hjørnet af

Classensgade. 1863. Tegning. Edv. Petersen.

Tilh. Professor Schmiegelow.

378. Østerbrogade. 1850. Akvarel. N. •!. Andersen.

Tilh. Direktør Wilkening.

379. Østerport. 1807. Eckersberg. Tilh. Enkegrevinde

W. Danneskjold-Samsøe.

380. GI. Svanemøllebugten. Maleri (Olie). Holger

Jerichou. Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

381. Fra Østerbro, ved Farimagsgade. 1870. H. Trolle.

Tilh. Professor Schmiegelow.

382. Østerbro og Ravelin. 187(5. Maleri (Olie). Carl

O. ,1. Lund. Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

383. Landstedet »Elba«. 1875. Akvarel. C. Balsgaard.

Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

384. Østre gi. Kalkbrænderi. 1840. Kopi. Tilh. Professor

Schmiegelow.


44

NØRREBRO

385. Graverboligen, Assistents Kirkegaard. 1898. Akvarel.

Soya Jensen. Tilh. Professor Schmiegelow.

386. Nørrevold, set fra Partiet under Broen ved

Nørreport. 1863. Maleri (Olie). Edv. Petersen.

Tilh. Professor Schmiegelow.

387. Udsigt over Nørrevold. 1875. Maleri (Olie).

A. Lunde. Tilh. Professor Schmiegelow.

388. Nørrebro. Farvelagt Tegning. G. F. Holm. Tilh.

Professor Schmiegelow.

389. Nørreport. Tegning. H. G. F. Holm. Tilh. Professor

Schmiegelow.

390. Nørrebro. Ca. 1860. Maleri (Olie). J. A. Rosendahl.

Tilh. Grosserer Adolf Zinn.

391. Nørreport. 1863. Maleri (Olie). Godfr. Christensen.

Tilh. Professor Schmiegelow.

392. Nørreport og Afløsning ved Volden. Ca. 1840.

Akvarel. P. C. N. H". Klæstrup. Tilh. Etatsraad

J. J. Holten.

393. Kærligliedsstien paa Nørrebro. 1838. Maleri (Olie).

P. Købke. Tilh. Brygger Vagn Jacobsen.

394. Nørreport. Akvarel. Eckersberg. Tilh. Enkegrevinde

Wanda Danneskjold-Samsøe.


45

395. Parti indenfor Nørreport. 1840. Stik. Ubekendt

Kunstner. Tilh. Dir. Wilkening.

396. Nørreport. 1831. Stik. S. H. Petersen. Tilh. Grosserer

Carl C. Christensen.

397. Stadsgraven med Broen til Nørreport. Maleri

(Olie). A. W. Boesen. Tilh. Frkn. I. og G. Boesen.

398. Blaagaardsbro ved Ladegaardsaaen. 1865. Tilh.

Restauratør Lorry Fejlberg.

399. Ved Blegdamsvej, c. 1845—55. Maleri (Olie).

Ubekendt Kunstner. Tilh. Raadhusmuseet.

400. Nørreport, set fra Frederiksborggade. 1840. H.

G. F. Holm. Tilh. Raadhusmuseet.

401. Fra Nørrefælled. c. 1835. II. G. F. Holm. Tilh.

Raadhusmuseet.

VESTERBRO

402. Lygtekroen. Maleri (Olie). Ludvig Engman. Tilh.

L. Engman.

403. Hj. af Vesterbrogade og Vesterfælledvej med Begyndelsen

til Bing og Grøndahls Fabrik. 1856.

Maleri (Olie). Porcellænsmaler A. Juuel. Tilh.

Direktør Harald Bing.


4(5

404. Udsigt over Vestervold med Tivoli. Ca. 1850.

Maleri (Olie). Tilh. Inventarieforvalter Engqvist.

405. Haveparti fra Vesterbro, nuv. Westend. 1884.

Maleri (Olie). Em. Wennerwald. Tilh. Grosserer

S. N. Meyer.

406. Udsigt fra Vesterport mod Vesterbro. Ca. 1835.

A. Boesen. Tilh. Frøknerne J. og G. Boesen.

407. GI. St. Thomas. 1904. Akvarel. ./. L. Ridter. Tilh.

Grosserer S. N. Meyer.

408. Vesterbrogade, udfor Dreyers Vinstue. 1865. O. B.

Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

409. GI. Parti. Vesterbrogade. Dreyers Vinhandel.

1899. Akvarel. .1. L. Ridter. Tilh. Grosserer S. N.

Meyer.

410. Morskabsteatret paa Vesterbro. 1845. Radering.

P. Lund. Tilh. Grosserer Carl C. Christensen.

411. Vesterbrogade Nr. 76. 1900. Akvarel. J. L. Ridter.

Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

412. Hj. af Værnedamsvej. 1900. Akvarel. J. L. Ridter.

Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

413. Vesterbrogade ved Jærnporten. Det Haslundske

Lysestøberi. Akvarel. A. Boesen. Tilh. Frederiksberg

Kommunalbestyrelse.


47

414. Under Udgravning. Westend. 1903. Maleri (Olie).

G. A. Clemens. Tilh. Grosserer S. N. Meyer.

415. Udsigt over Byen fra Vesterbro. Maleri (Olie).

E. H. Bentzen. Tilb. Frk. M. Bentzen.

416. Vesterport under Nedbrydning. Ca. 1860. Tegning.

F. G. ./. Holm. Tilh. Raadhusmusæet.

417. Tivolis Indgang. Original Tegning. Tilh. Boghandler

Madsen-Lind.

418. Vesterbrogade 35. 1902. Akvarel. H. Vium. Tilh.

Professor Schmiegelow.

419. Frihedsstøtten. Tegning, farvelagt. H. G. F. Holm.

Tilh. Professor Schmiegelow.

420. Vesterport. Eckersberg. Tilh. Enkegrevinde W.

Danneskjold-Sainsøe.

421. Udstillingen med Vesterbros Passage og Voldterrænet.

1872. Tilh. Professor Schmiegelow.

422. De fattiges Dyrehave. Akvarel. Kn. Gamborg?

Tilh. Professor Schmiegelow.

FREDERIKSBERG OG VALBY

423. Frederiksbergske Forlystelsessteder. 3 Billeder,

c. 1850. Tryk. Tilh. Fx-ederiksberg Kommunalbestyrelse.


48

424. Fra Enghavevej. 1860. Maleri (Olie). Edv. Petersen.

Tilh. Raadhusmuseet.

425. Valhøj i Valby. c. 1890. Maleri. A. Gottschalk.

Tilh. Raadhusmuseet.

42(5. Frederiksberg Slot. 1840. Farvelagt Stik. H.G.F.

Holm. Tilh. Journ. Anker Kirkeby.

427. Frederiksberg Slot, sandsynligvis set fra den daværende

Vinstrupsvej (nu Henrik Ibsensvej).

1851. Olie. C. T. Henrichsen. Tilh. Frederiksberg

Kommunalbestyrelse.

428. Lille Godthaab ved Fuglebakken. Mariendalsvej

er nu ført forbi Gaarden. 1876. Maleri (Olie).

Carsten Henriksen. Tilh. Glarmester Ferd. Mogensen.

429. Templet i Frederiksberg Have. Kobberstik. S. H.

Petersen. Tilh. Madsen-Lind.

430. Ind mod Byen fra Valby Bakke. 1822. Tegning.

Eckersberg. Tilh. Professor Schmiegelow.

431. Fra Falkoneralléen. 1871. Tegning. M. Luplau.

Tilh. M. Luplau.

432. Frederik VI i Frederiksberg Have. Akvarel. P.

C. N. Al. Klæstrup. Tilh. Etatsraad J. J. Holten.


49

433. Frederiksberg Slot. 1756. Stik. ,/. ./. Bruun. Tilh.

Direktør Wilkening.

434. Ladegaardsaaen. Tegning. Brasen. Tilh. Professor

Schmiegelow.

DEN KGL. SKYDEBANES UDSTILLING

435. I. L. Dreyers Skydeskive: Skydebanen. 1827.

436. Christen Holms Skydeskive. 1792.

437. Ax. St. Mallings Skydeskive: Belvedere paa Vesterbro.

1887.

438. C. J. Øelunds Skydeskive. Voldmølle.

439. O. C. Schæbels Skydeskive: Fra Gammeltorv.

1912.

440. A. P. C. Holms Skydeskive: Asiatisk Kompagnis

Plads. 1866.

441. .1. G. Fohnnanns Skydeskive: Dronningensgade

paa Christianshavn. 1877.

442. Kammerraad Chr. Hansens Skydeskive: Skydebanen.

1905.

443. F. C. Balsløvs Skydeskive: En Vold-Mølle. 1850.

444. C. F. Tietgens Skydeskive: Fra Børsen. 1864.


445. Mægler S. E. Th. Schiølers Skydeskive: Nationalbanken.

18(54.

446. Skuespiller C. Seemanns Skydeskive: Kgl. Theater.

1855.

447. C. K. Hansens Skydeskive: Toldbodbygningen.

1858.

448. J. E. Damkiers Skydeskive: Regensen. 1847.

449. J. M. Goldschmidt: Amagertorv. 1869.

450. H. P. Hansen: Vesterbro med Frihedsstøtten.

1836.

451. P. M. Quists Skydeskive: Nikolaj Plads. 1833.

452. C. C. Halls Skydeskive: GI. Bakkegaard. 1857.

453. Kn. Lyne Rahbeks Skydeskive: Del gi. Bakkehus.

1825?

454. L. Larsens Skydeskive: Erichsens Palæ. 1882.

455. Papirhdlr. S. Friedlænders Skydeskive: 1861.

KONSUL ERICHSENS SAMLING

456. Efter Bombardementel. Fra Nørrevold mod Frue

Taarn. Akvarel. Malet af C. I). Gebauer. Kopieret

af Chr. Baijer.


51

457. Efter Bombardementet. Frue Taarn, set fra Ulfeldts

Plads. Tegnet af Eckersberg. Ufuldendt Stik

af Lahde.

458. Efter Bombardementet. Graabrødretorv. Ufuldendt

Slik af Lahde efter J. P. Møllers Maleri.

Staffagen af Eckersberg.

459. The Bombardement of Copenhagen and Surrender

of the Danish Fleet. Stik af John Fairbarn,

London.

460. Vorstellung des schrecklichen Brandes zu Kopenhagen.

1795. Samtidigt kol. Stik af Joh. Renard.

461. Vorstellung des grossen Brandes im kongl. Besidenzschlosse

zu Kopenhagen im Jahre 1794.

Tysk Træsnit, sign. Heiz.

462. Københavns Ildebrand. Titelkobber til Journal

om Brand- og Vandvæsenets Sager af A. Flint.

1796.

463. Branden i København 5. Juni 1795. Slotspladsen.

Stik af Lahde.

464. Branden i København 5. Juni 1795. Set fra

Amagertorv. Stik af Lahde.

465. Branden i København d. 6. Juni 1795. Set fra

Stormgade. Stik af Lahde.


466. Branden i København 6. Juni 1795. Set fra

Amagertorv. Stik af Lahde.

467. Branden i København 7. Juni 1795. Taget paa

Nørrevold. Stik af Lahde.

468. Prospekt af Slotspladsen efter den store Ildsvaade

1794. Stik af ./. G. Fridrich 1795.

469. Prospekt af Slotspladsen. ,1. G. Fridrich 1795.

470. Forestilling af København straks efter Ildsvaaden

1795. Stik af ,/. G. Fridrich 1795.

471. Ildebranden 1795 set fra Ahlefeldts Mølle lige

for Nørregade. Stik. ./. G. Fridrich 1795.

472. Ildebranden 1795 ved Nytorv, Baadhuset og

Vajsenhuset. Stik. ./. G. Fridrich 1795.

473. Ildebranden 1795, 5. Juni. Stik. ./. G. Fridrich

1795.

474. Forestilling af Branden i København 6. Juni

1795. Man ser Vajsenhusdrengene og Fangerne

paa Christianshavn redde sig fra Ilden. Stik.

A. Flint 1795.

475. Forestilling af Branden 1795. C. F. Stanley del.

A. Flint sc. 1795.

476. Udbredelsen af Ildsvaaden ved Admiralitetet.

Kol. Stik. Uden Signatur.


53

477. Allerførste Udbrud af Københavns Ildsvaade 5.

Juni 1795, Eftermiddagen mellem 3 og 4. Ved

Dellehaven paa Gammelholm. Anonymt Stik.

478. Kristiansborgs Brand, set fra Højbrostræde 26.

Februar 1794, Nat Kl. 2. Stik. Lahde.

479. Christiansborgs Ødelæggelse, set fra Vigantsgade

(Stormgade) Aften Kl. 9. Stik af Lahde 1794.

480. Afbildning af den store Ildebrand, der fortærede

en af de største Besidentser i Europa, Kristiansborg

i København, med mange Kostbarheder d.

25. Februar 1794. Stik. ./. G. Fridrich 1794.

481. Det kgl. Slot Christiansborg før deu store Brand

1794. Stik af .1. G. Fridrich 1794.

482. Répresentation de l'incendie trés pitoyable dans

la ville de Copenhague. Fransk Træsnit.

483. Den frygtelige Ildebrand i København d. 20—23.

Oktober 1728. Anonymt Stik.

484. Engelsk Bombardementsepisoder 1807.

485. Udsigt over København under Bombardementet

1807. Stik. A. Bacmeister.

486. Portræt af William Congreve, Opfinderen af

Brandraketten. Efter Maleri af J. Lonsdale.

Prøvetryk.


487. Københavns Bombardement 2—5. September

1807. Kol. Stik.

488. Englændernes sidste Bedrift i København 1807.

Gouachemaleri. ./. H. Senn.

489. Københavns Bombardement. Stik. Wensler.

490. Københavns Bombardement 4. Septeuber 1807.

Kol. Stik.

491. Bjergskotterne i deres Lejr. Stik. Wensler.

492. Københavns Bombardement. Stik. P. L. Saxesen.

493. Den engelske Nations Skændsel udøvet paa Nyholm

17. Oktober 1807. Stik. Haas.

494. Det engelske venskabelige Bombardement 2—3.

September 1807. Kol. Stik.

495. Bombardementscene. Tegning. Eckersberg.

496. Bombardementets rædselsfuldeste Nat 4—5. September

1807. Stik. N. Truslev.

497. Københavns Bombardement 1807. Akvarel. S.

U r . Eckersberg.

498. Bombardementets rædselsfuldeste Nat 4—5. September

1807. Stik. N. Truslev.

499. Udfaldet i Classens Have. Akvarel. Kopi efter

Lahdes Stik.


55

500. Udfald i Classens Have 1807. Slik. S. B r . Eckersberg.

501. Københavns Bombardement 1807. Stik. Eckersberg.

502. Frue Kirkes Brand 1807 4.—5. September. Stik.

Eckersberg.

503. Den rædsomste Nat 4.—5. September 1807. Stik.

C. A. Lorentzen.

504. Københavns Belejring 1807. Stik. Cockburn.

505. Københavns Belejring 1807. Stik. Cockburn.

506. Københavns Belejring 1807. Kol. Stik. Cockburn.

507. Københavns Bombardement. Stik. Wensler.


.

•*v- • V' v 7 - 5 --••*; -v-'-"V:- - '•

• : ' ~\ £*• •>•

" •'•• 1 . 1 - ... - ! - - - så • v.


DERES HJEM kan blive indrettet fra nyt,

forbedret, fornyet eller forandret med

kunstnerisk Assistance. Forslag, Tegninger

og Tilbud paa nye og antike Møbler, Tæpper,

Betræk og Gardiner m. m.

Vore ANTIKE MØBLER er samlede

paa Rejser i Europas forskellige Lande.

Vore MODERNE MØBLER fremstilles

efter egne Tegninger paa centralopvarmet

Værksted.

Vi lægger særlig Vægt paa at udstyre Hjem

harmonisk og billigt i Overensstemmelse

med den individuelle Smag og indenfor

de økonomiske Grænser, der fastsættes.

PleWaslundsVus

HflSLUMD&HEYflftM

ØSTERGADE 15.

TEIF.5255'8888

H. MEYERS BOSTRYKKERI • KØBENHAVN

More magazines by this user
Similar magazines