BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

4.1 Kajkanten

For at skabe et sammenhængende visuelt udtryk skal selve

havnekajens forløb synliggøres i hele havneområdet.

Sædvanligvis opleves havnekajer i mørketiden som skumle

og til dels ”uheldsvarslende” mørke grænsende ud til den

store sorte vandflade.

Denne oplevelse bør vendes til et spil af lys, der markerer

og identificerer kajkantens ”vandside” hele vejen rundt i

området.

Dette kan realiseres dels med markeringslys i kajkanten,

der beskrives nedenfor, og dels med belysning af

havnepromenaden, der beskrives i det følgende afsnit.

Markeringslys kan indfældes i kajens lodrette flade i

passende højde over vandet, i pullerter langs kajkanten

eller i andre armaturer som kaster lys på den lodrette flade.

Det er således lysene på de modstående kajkanter, der kan

opleves, mens man normalt ikke kan se den kant, man selv

befinder sig på. De vil heller ikke bidrage til belysningen på

promenadens belægning.

Markeringslysene vil i rolige dader spejles i vandoverfladen

som en mængde af lysende punkter, medens de vil glitre i

vandoverfladen, når der er krusninger og bølger. Endvidere

vil eventuel is og sne på vandet reflektere lyset, ligesom

siden på skibe ved kajen vil blive synlige med belysningen.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 021

More magazines by this user
Similar magazines