BELYSNING - Fjordbyen

prosjekt.fjordbyen.oslo.kommune.no

BELYSNING - Fjordbyen

2. målsætninger

Målsætningerne er det konkrete udtryk for Bjørvika

Infrastrukturs belysningsstrategi i Bjørvika.

• Belysningen skal give en tydelig og stærk visuel identitet

i mørketiden.

• Belysningen skal overalt være tilpasset og i harmoni

med gadens/områdets/pladsens betydning, funktion,

anvendelse og æstetik.

• Havnepromenaden og kajkanten skal gennem belysning

gives et sammenhængende visuelt udtryk.

• Belysningen skal skabe et attraktivt miljø, så Bjørvikas

byrum kan anvendes til ophold døgnet rundt.

• Belysningen skal fungere som trafik- og færdselsbelysning,

der sikrer trafiksikkerhed, fremkommelighed, personlig

sikkerhed, tryghed og komfort for alle brugere, i

henhold til universel udformning.

• Belysningsanlæggene skal i design og fremtræden udformes,

så de også er tiltalende i dagslys.

• Belysningsanlæggene skal være energi-økonomisk både

i forhold til drift og vedligeholdelse.

TemahefTe Belysning · Bjørvika infrasTrukTur · 2007 · 0

More magazines by this user
Similar magazines