Udstillings- og Auktions-I^af alog

kunstbib.dk

Udstillings- og Auktions-I^af alog

Condifionep.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

forefindes og ligger fra dette for Køberens Regning og

Risico i alle Maader.

2.

Betalingen af det Købte erlægges ved Udleveringen, der

foregaar paa følgende Maade:

Hvad der købes om Mandagen, ydleveres om Tirsdagen

Kl. 3—5,

hvad der købes om Tirsdagen, udleveres om Onsdagen

Kl. 3— 5, o. s. v.

3.

Hvad der ikke afhentes til den ovennævnte Tid, kan

uden videre Varsel stilles til ny Auction for første Købers

Regning, eller afhændes underhaanden, og er denne da

pligtig til uden Hensyn til Bestemmelserne i Forordningen

af 6. Aug. 1824 skadesløst at tilsvare de derved foraar-

sagede Omkostninger og Tab, uden at have nogen Ret til

det mulige Overskud.

Den, der køber til en anden, hefter som Selvskyldner-

Cautionist.

4.

I Mangel af Betaling til rette Tid, er Køberen pligtig at

erlægge skadesløs Betaling og 6 pCt. Rente fra Auctions-

dagen, hvorhos han skal være underkastet Retsforfølgning

efter Forordningen af 28. Januar 1828 og Udpantningsloven

af 29. Marts 1873 § 1 No. 10 a.

København, den 5. Maj 1913.

RASMUS NIELSEN,

Auctionsholder.

Da der forventes, at Auctionsafgiften til Statskassen vil

blive eftergivet og da al Assistance ved Udstillingen og

Auctionens Afholdelse ydes gratis, betaler Køberne intet

Salær ved denne Auction.

1. En Sølvopsats.

2. En Sølvvinkande.

3. do.

4. Kors 2 Ørelokker.

5. 3 oldnordiske Sølvsmykker.

6. Sølv-Cigaretetui.

7. do.

Har tilhørt Fru Heiberg.

8. (Meget gammel) Sølvdaase, Skildpade og Sølv.

9. Elfenbensbrosche, udskaaret som Rose.

10. 1 Sølvspænde.

11. 1 Haarkæde m. Guldlaas.

12. 1 Sjalsnaal.

13. 1 Guldslangering m. Perle.

14. 1 stor Guldbrosche, Agatplade.

15. 1 Guldsignetring m. Vinkel og Passer.

16. 1 Sølvbrosche af en Guldbryll. 2-Krone.

17. 1 Koralhalsbaand m. Brosche og Nåal.

18. 1 Haarurkæde m. Skyder og Laas af Guld.

19. 1 Haarkæde m. Guldlaas.

20. 1 Brosche (Mosaik).

21. 2 Ørenringe (Mosaik).

22. 1 gi. Guldur.

23. 1 Visitkortfuteral af Elfenben (Kina).

24. 1 Dobbelt Koral Collier.

25. 1 Sølv Hovedvandsæg.

26. 1 Par romerske Mosaikknapper.

27. 1 Par malede Porcellænsknapper.

28. 1 Par Guldmanchetknapper.

29. 1 Par Guldørenringe.

30. 1 Sølvsaks. (Tilh. Caroline Mathilde).

31. 1 antik Armbaand m. Brosche.

32. 1 Guldbrosche (Kamé).

33. 1 Guldbrosche m. Perle.

34. 1 Guldkæde.

35. 1 Guldbrosche.

More magazines by this user
Similar magazines