29.07.2013 Views

tidende - LandbrugsInfo

tidende - LandbrugsInfo

tidende - LandbrugsInfo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

gartner<br />

<strong>tidende</strong><br />

Nr. 20 · torsdag 6. november 2008 · 124. årgang · www.gartner<strong>tidende</strong>.dk<br />

Tema:<br />

Medicinplanter<br />

og sundhed


Forside:<br />

Rød solhat<br />

Foto: Lotte Bjarke<br />

Kai Madsen har med<br />

Lille Smørum krydderurter<br />

været med til at<br />

gøre krydderurter<br />

til en dagligvare<br />

10<br />

16<br />

4 Aurora Borealis i Island<br />

6 Kort nyt fra nær og fjern<br />

8 Dansk Gartneri informerer<br />

10 Basilikumfabrikken<br />

14 Biomarken i Skejby<br />

16 Planter mod diabetes<br />

18 Nye muligheder i gamle rødder<br />

20 Fremtidens planter til sundhed<br />

22 Dyrker din sundhed<br />

25 Rød solhat efter høst<br />

26 Artemisia annua – en unik medicinplante<br />

28 Innovation i nye rammer<br />

30 Nyt navn og nye visioner<br />

32 60 år og stadig ung<br />

34 Trends med et twist<br />

36 Økologiske potteplanter<br />

38 Fremgang for frilandsgartnerier – tilbagegang for væksthusgartnerier<br />

40 Få bedre råd<br />

42 Hvem, Hvad, Hvor<br />

45 Centrum – nyt om navne, virksomheder og organisationer<br />

46 Nyt job<br />

Et netop afsluttet<br />

interregionalt EU-projekt<br />

viser, at flere medicinplanter,<br />

som kan dyrkes under danske<br />

klimaforhold, har potentiale<br />

til at forebygge og<br />

behandle type 2 diabetes.<br />

Temanummeret Medicinplanter og sundhed er koordineret af AgroTech<br />

18<br />

Sundhedsbevarende eller<br />

”naturligt sunde” planter, er<br />

en kategori af planter, der<br />

hidtil ikke har været så<br />

meget fokus på i fødevarer.<br />

Men det kommer der.


gartner<br />

<strong>tidende</strong><br />

Tidsskrift for<br />

Nr. 20/2008/uge nr. 45/<br />

torsdag 6. november/124. årgang<br />

Gartner Tidende udkommer næste gang<br />

torsdag 20. november 2008<br />

Redaktion:<br />

Hvidkærvej 29<br />

DK-5250 Odense SV<br />

Telefon +45 87 40 50 00<br />

Telefax +45 66 17 17 15<br />

www.gartner<strong>tidende</strong>.dk<br />

E-mail: gartner<strong>tidende</strong>@landscentret.dk<br />

Jan Jensen Hass<br />

Ansvarshavende<br />

Direkte +45 87 40 66 30<br />

Mobil +45 20 73 70 05<br />

E-mail: jaj@landscentret.dk<br />

Lotte Bjarke<br />

Fagredaktør<br />

Mobil +45 21 48 75 30<br />

E-mail: post@lottebjarke.dk<br />

Annoncer:<br />

Ole Lykke, annoncekonsulent<br />

Direkte +45 87 40 66 07<br />

oel@landscentret.dk<br />

Morten Nielsen<br />

Direkte +45 87 40 66 03<br />

mon@landscentret.dk<br />

Helena de Bekker Steffensen<br />

Direkte +45 87 40 66 06<br />

hbs@landscentret.dk<br />

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.<br />

ISSN 0106-8393<br />

Produktion: MarkTing a/s<br />

Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri<br />

Dansk Gartneri<br />

Axelborg, Axeltorv 3<br />

DK-1609 København V<br />

Telefon +45 33 39 40 00<br />

Telefax +45 33 14 56 55<br />

danskgartneri@danskgartneri.dk<br />

www.danskgartneri.dk<br />

GartneriRådgivningen<br />

Hvidkærvej 29<br />

DK-5250 Odense SV<br />

Telefon +45 87 40 50 00<br />

Telefax +45 65 92 69 17<br />

gartneriraadgivningen@landscentret.dk<br />

www. gartneriraadgivningen.dk<br />

Dansk Landbrugsrådgivning<br />

Landscentret<br />

Udkærsvej 15<br />

DK-8200 Århus N<br />

Telefon +45 87 40 50 00<br />

Telefax +45 87 40 50 10<br />

lr@lr.dk<br />

www.lr.dk<br />

Spidsen<br />

Af Torben Henriksen<br />

Farmaceut<br />

TCM Danmark<br />

Medicinplanter<br />

– et vidt begreb<br />

Der ligger en god portion fornuft i at opfatte begrebet<br />

medicinplanter i en bredere betydning – altså som andet<br />

end planter med en medicinsk virkning mod en lidelse<br />

eller sygdom.<br />

Nogle planter kan hævdes at være naturligt sunde i<br />

den forstand, at de ikke bare forsyner organismen med<br />

nødvendige næringsstoffer. De hjælper også med at<br />

bevare den balance, der er forudsætningen for at vedblive<br />

at være sund.<br />

Det er jo bedre at forebygge end at helbrede!<br />

Der er en anden fordel ved at udvikle produkter med<br />

indhold af naturligt sunde planter i stedet for for eksempel<br />

at tænke på udvikling af naturlægemidler: Der er ikke<br />

nødvendigt med nogen form for myndighedsgodkendelse!<br />

Der er jo bare tale om en velovervejet forbedring af<br />

sammensætningen af en i forvejen varieret kost.<br />

Vi vil se en stigende interesse for sådanne naturligt<br />

sunde planter i de kommende år. Det kan være grøntsager,<br />

frugter eller bær, der besidder disse egenskaber.<br />

Der findes allerede megen viden på dette område, som<br />

bare venter på at blive brugt. Den store udfordring ligger<br />

i at introducere sådanne råvarer med en tydelig funktion i<br />

fødevarer på en sådan måde, at det virker naturligt.<br />

Det har nemlig vist sig, at forbrugerne har skepsis<br />

overfor ”sunde” fødevarer, der har karakter af functional<br />

food, hvor tilsætninger af ”sunde” komponenter ikke<br />

opfattes som naturlig.<br />

Det kræver imidlertid, at der etableres gode tværgående<br />

samarbejder, hvis denne udfordring skal tages op.<br />

3


Aurora Borealis i Island<br />

Aurora Borealis er ikke en plante, men et naturfænomen<br />

bedre kendt som nordlys. Det har en gruppe på 22 personer<br />

fra kreds 5 - 6 dog endnu til gode efter en spændende<br />

studietur til Island hen over weekenden den 17. - 20. oktober<br />

Nordlyset er dog nok også det eneste<br />

indtryk, der manglede på turen i det<br />

islandske, hvor lyset mod nord har påvirket<br />

landets gartneriproduktion positivt. Uanset<br />

om det er fra dagslys eller vækstlamper<br />

alle årets 365 dage.<br />

Dette ”nordlys” giver en menneskelig<br />

optimisme blandt den nuværende og kommende<br />

generation af gartnerier. Det fornemmes,<br />

at fremtiden er lige om hjørnet,<br />

såfremt man tør tænde lyset.<br />

Energi<br />

Det var ikke uden misundelse, man hørte<br />

om energiomkostningerne – 100 grader<br />

varmt vand i rigelige mængder og uden<br />

afgifter!<br />

I Island taler man om det hvide guld,<br />

energi skabt af damp. Måske er brintpillen<br />

ikke så langt borte?<br />

Det sparsomme naturlige lys giver dog<br />

andre udfordringer, og der er ingen vej<br />

udenom – vil man producere gartneriprodukter<br />

på Island, er det belysning med<br />

mange watt pr. m 2 , mange timer i døgnet<br />

og året rundt.<br />

El prisen varierer på døgnet og efter<br />

produktionen af el. Udover damp fra de<br />

varme kilder anvender man vandkraft med<br />

de variationer, det giver.<br />

Prisen ligger mellem 5 og 25 danske<br />

ører på kwh. Den islandske gartner forening<br />

”SAMBAND GARÐYRKJUBÆNDA”<br />

har på vegne af medlemmerne indgået en<br />

5-årig pris aftale med de største leverandører<br />

af el.<br />

Axel Sealand er en yngre islandsk gartner<br />

med mod på livet som selvstændig. Der blev også serveret en lille én i agurker!<br />

4<br />

Markedsføring<br />

Det er lykkedes de islandske gartnere at<br />

vinde forbrugernes tillid. Og der er opnået<br />

forståelse for, at en højere udsalgspris på<br />

islandsk producerede grøntsager er nødvendig<br />

i forhold til de billigere importerede<br />

grøntsager.<br />

Den islandske gartnerforening ejer det<br />

registrerede varemærke, der fortæller, at<br />

grøntsagerne er dyrket på Island. Det er<br />

blevet så kendt og efterspurgt, at også<br />

supermarkederne er blevet begejstrede<br />

– efter en periode.<br />

Det er et imponerende markedsføringsarbejde.<br />

”Det er forbrugerne, vi går efter”,<br />

var budskabet, og det vil det også være i<br />

fremtiden.<br />

Det er klart, at der er grænser for, hvor<br />

meget der kan produceres. Hjemmemarkedet<br />

har selvfølgelig et maksimalt niveau.<br />

Alligevel er det vigtigt bemærke, at<br />

salget af tomater og agurker er fordoblet<br />

efter indførelse af helårsproduktion og<br />

det registrerede varemærke. Øget tilgængelighed<br />

giver også øget forbrug. Det at<br />

producere og skabe et hjemmemarked er<br />

altafgørende for at kunne komme ”over<br />

vejen og ud i verden”.<br />

Naturen<br />

Uanset hvornår man besøger Island, vil<br />

naturen vælte én omkuld. Den er meget<br />

nærværende overalt, og man bliver afhængig<br />

af altid at have udsigt til et flot landskab.<br />

Når man rejser, er det også værd at<br />

huske på tidsopfattelsen i det land, man<br />

besøger. Naturen påvirker nemlig den<br />

måde, tingene sker på, og hos islændingene<br />

er det ikke klokkeslættet, men det<br />

menneskelige resultat, der vejer tungest.<br />

Derfor er det også en særlig oplevelse at<br />

besøge Den Blå Lagune, på vej mod Reykjavik<br />

fra lufthavnen. Her bliver den rejsendes<br />

stress og jag elimineret, og islandsk<br />

tid opstår. Flyet hjem letter alligevel først<br />

om tre dage, og et fleksibelt program kan<br />

måske lige give tid til eftertanke og lidt<br />

indkøb af islandske minder.<br />

Stor gæstfrihed<br />

Trods den aktuelle finansielle krise på<br />

Island, blev gruppen mødt af nogle gæstfri<br />

og fattede islandske gartneriejere. De mente,<br />

at erhvervet nok skal komme igennem<br />

denne krise, selv om det i en periode kan<br />

blive hårdt. At den næste generation står<br />

og banker på døren, var et ligeså tydeligt<br />

signal. Livsglæden ved at skulle skabe en<br />

fremtid ved at dyrke planter var stor.<br />

Vilkårene for gartneriproduktion på<br />

Island er væsentlig anderledes end i Danmark,<br />

men alligevel var der på mange<br />

områder god inspiration til deltagerne.<br />

Søndag aften havde vi den glæde at<br />

kunne takke de islandske værter for en<br />

veloverstået rejse rundt i deres natur- og<br />

gartneriverden – så endnu engang tusind<br />

tak til vore islandske værter for en fantastisk<br />

oplevelse!<br />


Af Johnny E. Pedersen •<br />

Formand kreds 5-6<br />

Nye tomatplanter på vej hos<br />

gartneriet Fridheimer, mens der<br />

fortsat plukkes på de gamle.<br />

Det er nemt for forbrugeren at finde<br />

de islandsk producerede varer.<br />

Der bliver lyttet interesseret til Yngvar fra Lambhagi.<br />

Gartneriet Lambhagi ved Hafberg Thorissin dyrker primært salat i hydrokultur,<br />

men også diverse krydderurter. Krydderurteproduktionen var mest for<br />

kundernes skyld og et supplement til at afsætte salaten.<br />

Gennemsnitligt var der installeret 130 watt/m 2 installeret med 400V, og der<br />

blev typisk belyst fra kl. 21:00 til 09:00. Hermed kunne produktionen køre<br />

året rundt med ca. ni hold salat. Gartneriet dyrkede en specialitet: hvedespirer!<br />

Spirerne sælges i bakker, og forbrugerne drikker en meget grøn saft<br />

som presses ud af spirerne. Saften skulle virke forebyggende mod flere sygdomme,<br />

og produktet sælges via helsebutikker.<br />

Gartneriet Fridheimer, ved Knutur Armann er et veldrevet tomatgartneri.<br />

Her var installationen oppe på 230 watt/m 2 for at klare en helårsproduktion.<br />

Nyplantningen foregik samtidigt med, at der høstes på den tidligere plantning.<br />

Det er derfor meget intensivt, og i de bedste huse kommer man over<br />

80 kg/ m 2 for den almindelige type tomater. Derudover dyrkede man blomme<br />

og cherry tomater.<br />

Gartneriet Espiflot ejes af Sveinn Saeland og Axel - næste generation i gartneriet<br />

- som tog imod og viste rundt i et traditionelt snitblomstgartneri. Her<br />

er også vækstlys og året rundt produktion af gerbera, chrysantemum, liljer og<br />

roser som de største kulturer. Med så mange kulturer er det muligt for gartneriet<br />

selv at binde buketter, og en stor del af produktionen sælges på den<br />

måde. Gartneriets produktion dækker en stor del af det islandske marked.<br />

Sidste gartneribesøg var hos Thorhallur Bjarnason, hvor vi så en flot agurk<br />

produktion.<br />

Gartneriet blev grundlagt af Bjarni Helgason i 1942 og man havde været<br />

igennem flere kulturer før man valgte udelukkende at satse på agurker. I<br />

1992 startede man produktionen med lys og udbyttet steg hurtigt fra 40 til<br />

80 kg/m 2 . I dag ligger gartneriet på over 100 kg/m 2 med 200 w/m 2 installeret.<br />

Der produceres hele året rundt med fem plantninger, og det er en ren stammeagurk<br />

produktion.<br />

Thorhallur Bjarnason, nuværende formand, og Helgi Bjarnason, forhenværende<br />

formand for den islandske gartnerforening, har besøgt Danmark<br />

adskillige gange. Men der skal ikke herske tvivl om, at besøg i Finland og<br />

Canada de sidste fem år har haft stor betydning for udvikling af helårsproduktionen<br />

af agurker i deres gartneri.<br />

5


Rekorddeltagelse<br />

på Aalsmeer Market<br />

Den bedste<br />

Kalanchoë<br />

er dansk<br />

Gartneriet Knud Jepsen A/S fik førstepladsen,<br />

i sortskonkurrencen i House of Quality ved<br />

Hortifair i Amsterdam i oktober. Det var sorten<br />

Queen ® Kalanchoë Originals Ingrid (N) , der løb<br />

med den fornemme første plads. Ingrid er en<br />

enkeltblomstrende sort med sart gule blomster,<br />

runde kronblade og fantastisk holdbarhed.<br />

Ved samme lejlighed fik gartneriets hollandske<br />

samarbejdspartner ligeledes en pris for Queen ®<br />

Kalanchoë RoseFlowers ® Gabrielle (N) , der også er<br />

forædlet af Knud Jepsen A/S.<br />

6<br />

Kort nyt fra nær og fjern ...<br />

Den 10. version af Aalsmeer Market - nu afholdt under<br />

FloraHolland navnet – blev rekordernes messe med<br />

flere udstillere og flere besøgende end nogensinde.<br />

Mere end 500 producenter viste deres salgsvarer frem<br />

og fik – at dømme efter tilfredsheden blandt deltagerne<br />

- indgået ikke så få salgsaftaler. For første gang havde<br />

Aalsmeer Market en stand på den samtidige Hortifair i<br />

Amsterdam, hvor udstillingens besøgende kunne få en<br />

appetetitvækker på det, der ventede i Aalsmeer.<br />

Samtidig var shuttlebus ordningen forbedret i forhold til<br />

tidligere, så det var blevet nemmere for besøgende at få<br />

to oplevelser ud af turen til Amsterdamområdet.<br />

Danmarksmester<br />

i<br />

blomsterkunst<br />

Rikka Jensen fra Blomsterhuset i Esbjerg<br />

(i midten) sikrede sig den fornemme titel<br />

Danmarksmester i Blomsterkunst anno<br />

2008 ved Danmarksmesterskaberne sidst i<br />

september i Fredericia Teater. Det var ikke<br />

mindre end sjette gang siden 1988, at den<br />

vestjyske blomsterforretning kunne levere<br />

en Danmarksmester.<br />

Dansk Juniormester 2008 blev Josefine<br />

Kristensen fra Agaven i Frederikshavn.<br />

Foto: Jens Poulsen<br />

Solenergi<br />

til agurker<br />

Den belgiske agurkproducent,<br />

Jan van Alpen i Minderhout, har<br />

nu et års erfaring i udnyttelsen af<br />

strømproducerende solpaneler i<br />

gartneriet. Han er glad for sin<br />

investering, der faktisk betyder at<br />

elektricitetsomkostningerne for<br />

virksomheden har kunnet reduceres<br />

til et rundt nul.<br />

Kilde: Groenten<br />

& Fruit 17.10.2008<br />

Nær &<br />

Fordobling<br />

af glasareal<br />

Den hollandske Limburg provins,<br />

stiler efter at fordoble arealet under<br />

glas frem mod 2015. Det kommer<br />

til udtryk i en udviklingsplan fra provinsen,<br />

hvor området omkring byen<br />

Venlo er udpeget som spydspids. Der<br />

er pt 990 ha væksthuse i området,<br />

hvor der stiles mod en vækst til 1.500<br />

ha. Desuden vil provinsen arbejde<br />

for at udvikle et energiproducerende<br />

væksthus, der samtidig er CO2 neutralt.<br />

Kilde: AGD/Vakblad voor de<br />

Bloemisterij Nieuwsbrief<br />

22.10.2008


fjern<br />

Miniplug øger<br />

effektivitet<br />

Den hollandske virksomhed, Vitro Plus, vandt<br />

førsteprisen i kategorien tilbehør til gartnerier<br />

ved HortiFair 2008. Vitro Plus fik prisen<br />

for sin Vitro-Plug, der er en lillebitte plug,<br />

der i realiteten kan gøre en omplantning<br />

overflødig i processen fra vævsformering til<br />

færdig plante. Den lille plug fungerer nemlig<br />

som en mellemting mellem agarmedie og en<br />

omplantet småplante. Det betyder, at planten<br />

allerede på det tidligste stadie har rødderne i<br />

sphagnum, hvilket gør den nem at håndtere<br />

og de videre processer nemme at automatisere.<br />

Voksemediet er steriliseret med stråling,<br />

så planter i Vitro-plugs kan eksporteres over<br />

hele verden.<br />

Kender du typen?<br />

Be aware Get better<br />

De prestigefyldte Hortifair Innovation Award gik i år til<br />

projektet ”Be aware Get better”, som Flower Council<br />

Holland, FloraHolland og HortiFair i fællesskab stod<br />

bag. Ideen bag standen var at give detailhandlen inspiration<br />

til nye måder at eksponere og sælge planter og<br />

blomster på. Den 128 kvadratmeter store stand rummede<br />

seks salgskoncepter, der alle tog udgangspunkt i<br />

HortiFair temaet Sustainability, der bedst kan oversættes<br />

med bæredygtighed. Be Fair, Be Good, Be Green, Be<br />

Digi, Be Positive og Be Pure var overskrifterne for de<br />

seks koncepter. Be Green fokuserede fx på, at alle dele<br />

af salgskonceptet efter brug indgår i naturens kredsløb,<br />

Be Good fokuserede på velgørenhed, og Be Fair på<br />

arbejdsmiljø mv uanset hvor de produkter, der indgår,<br />

er blevet til.<br />

Parallelt med Handelspladsen for Prydplanter sidst i oktober åbnede<br />

Gartneriet PKM Svømmehuset på Slettensvej for en sjov og tankevækkende<br />

særudstilling. Med udgangspunkt i Gallup Kompas’ forbrugersegmentering<br />

efter livsstil, var der til lejligheden skabt fire forskellige<br />

stuer til fire forskellige mennesketyper under kyndig vejledning af Mie<br />

Lerkebach, Lerke Design i Odense: Karen, der bager alt sit brød selv<br />

og elsker hygge, Michael, der lige er ude og hente sig en cognac til at<br />

nyde bag det tjekkede skrivebord på zebratæppet efter golfmatchen,<br />

Regitze, der lige er flyttet hjemmefra og ynder at omgive sig med et<br />

mix af loppefund og designerting og endelig Erna og Benny med kolbekaffen<br />

og fjernbetjeningen på sofabordet mellem lædermøblerne.<br />

Udstillingen illustrerede med stor overbevisning, hvordan potteplanter<br />

– og selvfølgelig nærmere bestemt Gartneriet PKMs produkter – passer<br />

ind og hører sig til uanset hvilket forbrugersegment, der er tale om.<br />

Anskuelsesundervisning, der tydeliggør, at det er en god ide at tænke<br />

segmenteringen ind, når man udvikler sin markedsføringsstrategi.<br />

Syngenta køber<br />

Goldsmith Seeds<br />

Syngenta har underskrevet en aftale om at købe<br />

frøfirmaet Goldsmith Seeds for den nette sum af<br />

74 millioner dollars. Goldsmith Seeds står for forædling,<br />

produktion og salg af et bredt spektrum<br />

af prydplanter der iblandt vigtige kulturer som<br />

Cyclamen, Impatiens og Petunia. Overtagelsen er<br />

et perfekt strategisk skridt for Syngenta Flowers, der<br />

indebærer en markant udvidelse af vores blomsterfrø<br />

sortiment, udtaler Robert Berendes, der er produktudviklingschef<br />

for Syngenta, i en pressemeddelelse.<br />

Syngenta bevarer det velkendte Goldsmith<br />

brand, der altså herefter hører ind under Syngenta<br />

paraplyen. Transaktionen forventes afsluttet i fjerde<br />

kvartal 2008.<br />

7


8<br />

informerer:<br />

50 mill. kr. afsat<br />

til grøn erhvervsudvikling<br />

Fødevareministeriet sætter mere end 50 millioner kroner af<br />

til grøn erhvervsudvikling. Der bliver lagt vægt på at støtte<br />

udvikling af nye miljøteknologier, der kan rense luften, mindske<br />

udslip af ammoniak eller gøre gyllen bedre egnet til<br />

gødning eller medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet inden<br />

for fødevareindustrien. Det skriver Fødevareministeriet i en<br />

pressemeddelelse.<br />

Der er mulighed for at søge tilskud til erhvervsudvikling<br />

inden for landbrug, gartneri og fødevareindustri. Pengene<br />

til at støtte grøn erhvervsudvikling kommer fra Det danske<br />

Landdistriktsprogram, som er finansieret af EU og Danmark.<br />

I år kan pengene særligt gå til at støtte udviklingsprojekter;<br />

eventuelt kombineret med et demonstrations- eller investeringsprojekt.<br />

Hvis der opnås medfinansiering med andre<br />

offentlige nationale midler, som f.eks. fra andre ministerier<br />

eller fra landbrugets og gartneriets afgiftsfonde og promillefondene,<br />

kan der også gives særskilt tilskud til demonstrations-<br />

og investeringsprojekter.<br />

Seneste frist for at søge tilskud er den 21. november<br />

2008. Ansøgningsskema og vejledning kan hentes på hjemmesiden<br />

www.landdistriktsprogram.dk<br />

Læs mere her: http://ferv.fvm.dk/Alle_nyheder.aspx?ID=1<br />

7142&M=News&NewsID=7177<br />

For yderligere oplysninger: Bjarne Pugholm Johansen,<br />

telefon 33 39 45 46 eller bpj@danskgartneri.dk<br />

Manglende konsekvens<br />

vurderinger i beslutningerne<br />

omkring pesticiddirektivet<br />

EU parlamentet er i øjeblikket i gang med den såkaldte anden<br />

gennemlæsning af det nye direktiv 91/414. Ved den første<br />

læsning havde parlamentet en række opstramninger og især<br />

omkring gennemførelsen af afskæringskriterierne. De fleste<br />

af disse opstramninger kom ikke med i det forslag, som kommissionen<br />

vedtog hen under sommeren, og som de sendte<br />

tilbage til parlamentet.<br />

Parlamentet vil igen prøve at få en række stramninger<br />

igennem, og i deres miljøudvalgs oplæg er der ikke mindre<br />

end 214 tilføjelser. Og igen er det vilkårene for afskæringskriterierne,<br />

som er meget afgørende.<br />

Princippet i afskæringskriterierne er, at man fjerner aktivstoffer<br />

efter deres iboende egenskaber, og ikke efter en risiko<br />

baseret vurdering, i forhold til den konkrete anvendelse af<br />

midlerne. Det sidstnævnte princip er det, man anvender nu.<br />

Det vil betyde, at en række midler vil forsvinde. Hvor<br />

mange afhænger af hvor mange forskellige iboende egenskaber,<br />

det skal omhandle. Det har også stor betydning, hvor<br />

hurtigt man vil fjerne midlerne, og om man vil dispensere i en<br />

periode indtil der er markedsført et alternativ.<br />

Der er ingen tvivl om, at de nye afskærings principper vil få<br />

meget stor betydning for hvad og hvor meget, der kan produceres<br />

af fødevarer og prydplanter fremover. Men konsekvenserne<br />

synes ikke at bekymre beslutningstagerne i Europa<br />

Parlamentet. Der er nemlig ikke under hele behandlingen af<br />

direktivet indgået en eneste analyse eller konsekvensvurdering,<br />

som kan kvalificere beslutning.<br />

Nu er enkelte medlemslande dog af egen drift og måske<br />

bekymring gået i gang med konsekvensvurderinger. Myndighederne<br />

i England og senest i Sverige har set på konsekvenserne<br />

og udgivet nogle rapporter. Og senest har universitetet<br />

i Wageningen udarbejdet en rapport på foranledning at de<br />

hollandske landmænd og gartnere.<br />

Det er voldsomme konsekvenser, der beskrives her.<br />

Mange afgrøder vil gå væsentlig ned i udbytte og dermed i<br />

rentabilitet. Nogle så langt ned, at produktionen sandsynligvis<br />

vil stoppe.<br />

Især prydplanter og planteskoler vil få svært ved at producere<br />

overhovedet, hvis Europa Parlamentets ønsker bliver en<br />

realitet. Men også kommissionens forslag vil få betydelige<br />

konsekvenser, især for mindre kulturer.<br />

Landscentret har med baggrund i de udenlandske rapporter<br />

udarbejdet en vurdering af konsekvenserne i Danmark.<br />

På den baggrund har Dansk Landbrug og Dansk Gartneri<br />

skrevet et notat til udlevering og forklaring til relevante EU<br />

politikere.<br />

For yderligere oplysninger:<br />

Torben Lippert telefon 33 39 45 49 eller 2441 9432


”Grøn vækst” – strategioplæg<br />

ventes klar i begyndelsen af 2009<br />

Regeringens arbejde med strategioplægget om "Grøn vækst"<br />

fortsætter i et højt tempo, idet regeringen mødes to gange<br />

i slutningen af oktober for at drøfte natur- og vandplaner og<br />

vækstmuligheder for landbruget/fødevaresektoren.<br />

For gartnerisektoren fokuserer indsatsen fortsat på at undgå<br />

forringelser i forbindelse med tiltagene på miljøområdet og<br />

samtidig få prioriteret vigtige områder, når vækstinitiativer skal<br />

udmøntes konkret. Det ventes, at regeringen i begyndelsen af<br />

2009 vil være klar med et samlet udspil, der så i foråret skal<br />

forhandles politisk på plads.<br />

For yderligere oplysninger<br />

Flemming Nør-Pedersen Telefon 33 39 42 15<br />

Gartnere vil have dato på frugten<br />

Dansk Gartneri ser gerne, at der bliver indført datomærkning<br />

af frugt og grønt. Der er imidlertid et par udfordringer, der skal<br />

overvindes, før det kan føres ud i livet. Det skriver Landbrugsraadets<br />

fødevaremagasin "Foodculture".<br />

De praktiske problemer handler primært om, hvad man skal<br />

mærke og hvornår.<br />

– Der er absolut ingen problemer i forhold til ’pluk i dag – spis<br />

i morgen’- afgrøderne som f.eks. jordbær, tomater og ærter.<br />

Men når vi snakker om f.eks. æbler, bliver det lidt sværere.<br />

Vi kan sagtens påtrykke høstdatoen, men det er jo en vare,<br />

der ofte ligger længe på et beskyttet, iltfattigt lager, og derfor<br />

bliver høstdatoen alene en smule misvisende, siger Mogens<br />

Christensen til Foodculture.<br />

Derfor mener Dansk Gartneri, at der skal to datoer til.<br />

– Hvis man i stedet påtrykte både høst- og pakningsdato,<br />

ville det give forbrugeren meget bedre oplysning. For<br />

med æblerne er det ikke videre interessant, hvornår de er<br />

plukket, men mere væsentligt, hvornår de har forladt det<br />

beskyttede miljø, siger han.<br />

Den anbefaling er nu givet videre til fødevareminister Eva Kjer<br />

Hansen, der vil bringe emnet op i forbindelse med den forestående<br />

revision af EUs direktiv om fødevaremærkning.<br />

For yderligere oplysninger:<br />

Torben Lippert telefon 33 39 45 49 eller 2441 9432<br />

Kaj Jørgensen<br />

Formand<br />

Dansk Gartneri<br />

Kildegårdsvej 32, 5792 Årslev<br />

E-mail: kj@danflora.dk<br />

Telefon: +45 65 99 25 25<br />

Mobil: +45 40 36 94 90<br />

Fax: +45 65 99 11 75<br />

Mogens Christensen<br />

Næstformand<br />

Dansk Gartneri<br />

Nørreløkke 51, 5400 Bogense<br />

E-mail: frugt@post8.tele.dk<br />

Telefon: +45 64 81 34 20<br />

Mobil: +45 40 16 41 96<br />

Fax: +45 64 81 35 20<br />

Flemming Nør-Pedersen<br />

Sekretariatchef<br />

Arbejdsområde: Daglig leder af Dansk<br />

Gartneris politiske sekretariat på Axelborg.<br />

E-mail: fnp@landbrug.dk<br />

Telefon: +45 33 39 42 15<br />

Mobil: +45 27 24 57 15<br />

Fax: +45 33 39 41 40<br />

Leif Marienlund<br />

Konsulent<br />

Arbejdsområde: Energi, landbrugslov,<br />

offentlig planlægning.<br />

E-mail: lmk@danskgartneri.dk<br />

Telefon: +45 33 39 45 47<br />

Mobil: +45 40 38 64 66<br />

Fax: +45 33 14 56 55<br />

Bjarne Pugholm Johansen<br />

Konsulent<br />

Arbejdsområde: Statslån og -støtte,<br />

skatter og afgifter, særlige produktionsformer,<br />

finansiering, fonde, erhvervsjura, statistik.<br />

E-mail: bpj@danskgartneri.dk<br />

Telefon: +45 33 39 45 46<br />

Mobil: +45 40 38 64 48<br />

Fax: +45 33 14 56 55<br />

Torben Lippert<br />

Konsulent<br />

Arbejdsområde: Miljø, plantesundhed,<br />

fødevarer, plantenyheder, markedsordning<br />

for frugt og grønt.<br />

E-mail: tbl@danskgartneri.dk<br />

Telefon: +45 33 39 45 49<br />

Mobil: +45 24 41 94 32<br />

Fax: +45 33 14 56 55<br />

Jarl Cordua Nielsen (Vikar)<br />

Kommunikationsmedarbejder<br />

Arbejdsområde: Ansvarlig for medlemsinformation,<br />

beretninger og pressekontakt.<br />

Webredaktør.<br />

E-mail: komvikar@landbrug.dk<br />

Telefon: +45 33 39 42 24<br />

Mobil: +45 26 63 41 28<br />

Dansk Gartneri<br />

Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V.<br />

E-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk<br />

www.danskgartneri.dk<br />

9


Da Kai Madsen i 1978 købte sit gartneri<br />

i Smørum, anede han ingen ting om<br />

krydderurter. Han vidste heller ikke, at<br />

hans nye investering var lig med for ikke<br />

at sige problemer, så meget store udfordringer.<br />

Allerede året efter bragede en alvorlig<br />

oliekrise løs og gjorde livet besværligt for<br />

den nyslåede gartneriejer.<br />

- Heldigvis havde jeg en flink bank<br />

og en flink olieleverandør, så vi fik hutlet<br />

os igennem. Men nemt, det var det ikke,<br />

husker Kai Madsen, der i begyndelsen<br />

producerede traditionelle potteplanter som<br />

Begonia, Crossandra og bregner og siden<br />

– med større succes – Campanula.<br />

- Det gik, men det gik ikke godt. På et<br />

tidspunkt stod jeg så bogstavelig talt med<br />

ryggen mod muren. Jeg husker tydeligt,<br />

hvordan jeg med hånden på telefonen<br />

øvede mig på den sætning, jeg skulle sige<br />

til olieleverandøren. Da var det, at der<br />

pludselig med forstyrrende blokbogstaver<br />

stod ordet KRYDDERURTER skrevet for<br />

mit indre øje. Jeg fik rystet det af mig og<br />

fik gennemført den svære samtale – og klarede<br />

skærene endnu engang, fortæller Kai<br />

Madsen, der siden glemte hændelsen.<br />

10<br />

I Kai Madsens private inddeling af planteriget, rangerede krydderurter<br />

nederst i hierarkiet, lige over ukrudt. Altså indtil den dag, han<br />

selv begyndte at producere krydderurter og dermed var med til at gøre<br />

plantegruppen til en selvfølge i enhver frugt- og grønsagsafdeling<br />

Kai Madsen, Lille Smørum Krydderurter, er en ægte pioner,<br />

når det gælder erhvervsmæssig produktion af krydderurter.<br />

En tegn fra oven<br />

Indtil en senere lignende lejlighed, da<br />

historien gentog sig.<br />

- Da slog det mig, at her nok var noget,<br />

jeg skulle lytte til og interessere mig for.<br />

Dybest set havde jeg jo bedt om at få at<br />

vide, hvad jeg skulle bruge gartneriet til.<br />

Så jeg gik i gang med at læse og studere<br />

Basilikum<br />

udgør halvdelen<br />

af produktionen<br />

hos Lille Smørum<br />

Krydderurter<br />

Tekst og foto: Lotte Bjarke<br />

Basilikumfabrikken<br />

alle de bøger, jeg kunne opdrive om krydderurter.<br />

Og som man kan se i dag, fængede<br />

interessen og dermed ideen, siger Kai<br />

Madsen.<br />

Med udgangspunkt i et Dæhnfeldt katalog<br />

fik han etableret de første krydderurteforsøg,<br />

der i parentes bemærket var ret<br />

mislykkede. I næste omgang gik det bedre,<br />

da han begyndte at få fornemmelse for<br />

forskellene mellem de forskellige arter. Og<br />

siden gik det bare slag i slag.<br />

- I 1982 resulterede dyrkningsforsøgene<br />

i 1.650 planter, som jeg tog med på Grønttorvet<br />

i København. Det var ikke engang<br />

særligt gode planter, men de fik en meget<br />

positiv modtagelse, så hen på efteråret troede<br />

jeg så meget på ideen, at jeg begyndte<br />

at sælge ud af mine Campanula, husker<br />

Kai Madsen.


Katapultstart<br />

Foråret efter løb produktionen op i 50.000<br />

planter, inden de første var salgsklare, og<br />

vi vidste, om de kunne sælges. De blev<br />

nærmest revet væk.<br />

- I kraft af min hidtidige produktion<br />

havde jeg jo især kontakt til blomsterselskaberne.<br />

De tog imod nyheden med kyshånd<br />

i et marked, hvor krydderurter var et<br />

nærmest ukendt fænomen. Ja, jeg er ikke<br />

bleg for at kalde det en katapult start, siger<br />

Kai Madsen, der fik rettet sin skrantende<br />

økonomi op med et enkelt slag, og samtidig<br />

fik troen på fremtiden og den valgte<br />

kurs en ordentlig vitaminindsprøjtning.<br />

- Der var nærmest ingen ting på markedet<br />

på det tidspunkt, hvis vi ser bort fra<br />

purløg, persille og karse. Men timingen<br />

var rigtig. En af de første, der ”opdagede”<br />

os var madskribenten Lotte Haveman, der<br />

sammen med sine kolleger var begejstrede<br />

over, at de nu kunne nævne krydderurter<br />

i deres opskrifter i blade og magasiner. En<br />

umulighed tidligere, fordi man ikke kunne<br />

få produkterne, pointerer Kai Madsen, der<br />

fik besøg af stort set alle landets madskribenter,<br />

der gjorde deres til at gøre gartneriets<br />

produkter kendte.<br />

Bygget op fra grunden<br />

Produktudvikling har en ganske særlig<br />

betydning hos Lille Smørum Krydderurter,<br />

hvor alt fra sortimentets sammensætning til<br />

udvikling og optimering af dyrkningsteknikken<br />

og patenteret emballage er udført<br />

helt fra grunden. Og selv om Kai Madsen<br />

i dag ved det meste af det, der er værd at<br />

vide om produktion af krydderurter, fortsætter<br />

udviklingsarbejdet. Kai Madsen kan<br />

simpelthen ikke lade være med at eksperimentere<br />

såvel med nye krydderurtetyper<br />

som med muligheder for optimering af<br />

dyrkningsteknikken.<br />

- Den første succes åbnede mulighed<br />

for at modernisere gartneriet med udvidelse,<br />

vækstlys osv. Men problemer med<br />

svampeangreb i den mørke periode var<br />

stadig en af de store udfordringer. Det førte<br />

til, at jeg etablerede et dyrkningssystem<br />

med render i hele gartneriet. Hæve-sænke<br />

borde troede jeg slet ikke på – til åkander<br />

måske – men i hvert fald ikke til krydderurter…<br />

Jeg designede selv rendesystemet<br />

efter inspiration fra et lokalt karsegartneri.<br />

Derfor er renderne på langs af huset og<br />

ikke på tværs som normalt. Men under<br />

alle omstændigheder, så resulterede det<br />

tiltag kombineret med luftopvarmning i,<br />

at spildprocenten kunne reduceres fra<br />

omkring 20% til næsten ingen ting, fortæller<br />

Kai Madsen.<br />

Naiv optimisme<br />

Basilikum har været med på produktionsplanen<br />

fra begyndelsen og udgør i dag<br />

omkring halvdelen af produktionen hos<br />

Lille Smørum Krydderurter. Citronmelisse,<br />

mynte, oregano og koriander er andre<br />

store kulturer, og en usædvanlighed som<br />

schweizisk mynte ligger i gartneriets top<br />

tre.<br />

- Schweizisk mynte er lidt af en specialitet.<br />

Jeg husker hvordan, der stod en lille<br />

potte med to stiklinger og en træpind med<br />

navnet på en returcontainer fra grossisten.<br />

Jeg stak stiklingerne i jorden og oparbejdede<br />

en kultur. Den var der ikke meget<br />

salg i eller interesse for i begyndelsen.<br />

Men efter fire år blev den opdaget, og nu<br />

Det nye 20 meter<br />

hus hos Lille Smørum<br />

Krydderurter går<br />

i daglig tale<br />

under navnet<br />

Basilikumfabrikken.<br />

11


går den rigtig godt til især restaurations- og<br />

cateringmarkedet, siger Kai Madsen.<br />

Med en fødselsattest, der er ved at være<br />

70 år gammel og rig på erfaring fra tidligere<br />

krisetider, er Kai Madsen ikke bekymret<br />

for fremtiden.<br />

- Jo, jeg lider af en alvorlig sygdom.<br />

Naiv optimisme. Jeg kan være nedtrykt<br />

et par timer, men så begynder jeg at lave<br />

planer igen. Jeg skal gerne indrømme, at<br />

den aktuelle krise er alvorlig, og at den<br />

vil komme til at betyde forandringer i det<br />

danske gartnerierhverv. Det er sikkert.<br />

Men jeg er også sikker på, at erhvervet vil<br />

overleve. Det gode ved krisetider er, at folk<br />

rykker sammen og hygger sig. Og med til<br />

hygge hører god mad med krydderurter<br />

og en blomst på bordet. Så jo, jeg tror på,<br />

at der er muligheder for erhvervet både<br />

under krisen og i særdeleshed efter, siger<br />

Kai Madsen.<br />

Aldrig tilfreds<br />

Kai Madsen har indskrænket virksomheden<br />

de senere år og har dermed kunnet<br />

koncentrere aktiviteterne på én adresse.<br />

Aktuelt arbejdes der med at få et generationsskifte<br />

på plads med en medarbejder, og<br />

imens fortsætter Kai Madsen ufortrødent<br />

sit arbejde for at udvikle såvel kultur som<br />

produktionsmetoder blandt andet med forsøg<br />

med beskyttet udendørsproduktion af<br />

krydderurter<br />

- Hvis jeg var 30 år yngre, vidste jeg<br />

nok, hvordan det perfekte krydderurtegartneri<br />

skulle se ud. Det er muligt at optimere<br />

kvaliteten året rundt ved at optimere<br />

dyrkningsteknikken, det viser mine mange<br />

erfaringer – og også mine kunders erfarin-<br />

Dyrkningsteknikken, der anvendes hos Lille Smørum Krydderurter har Kai Madsen udviklet fra grunden.<br />

12<br />

Rendedyrkning sikrer tilstrækkelig luftcirkulation i kulturen<br />

til at undgå udfald pga svampesygdomme.<br />

ger med mine krydderurter. Men jeg har<br />

aldrig været helt tilfreds med det, jeg har<br />

præsteret. Jeg har været glad for det - men<br />

ikke tilfreds. Den dag jeg er helt tilfreds, så<br />

går jeg i stå, siger Kai Madsen.<br />


Kom<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

13


Tekst: Annette Skyt • Innovationskonsulent • AgroTech A/S • Foto: Søren Ugilt Larsen<br />

Biomarken i Skejby<br />

AgroTechs forsøgsmark i Skejby indeholder demonstrationsparceller<br />

med udvalgte medicinplanter og forsøg med energi- og fiberafgrøder<br />

AgroTetch har etableret 10 parceller<br />

med medicinplanter for at få et udvalg<br />

af forskellige medicinplanter, som vi<br />

løbende kan følge og vise frem. Der er tale<br />

om mindre demonstrationsparceller, så vi<br />

har tilsået eller plantet dem for løbende at<br />

kunne følge udviklingen og se, hvordan de<br />

forskellige planter ser ud og trives.<br />

De fleste vil kunne huske en tørkeperiode<br />

i foråret, som havde kraftig indvirk-<br />

Biomarken 2008<br />

Prikbladet perikum, (Hypericum perforatum) et årig – Vi var<br />

længe sikre på, at tørken havde taget alle planter, men i august<br />

måned dukkede en enkelt lille plante op, og der står den så i<br />

ensom majestæt og forsøger at fylde en hel parcel<br />

Virkning: ”Antistressplante”, behandling af nedtrykthed, modløshed<br />

og tristhed.<br />

Vellugtende Kamille (Matricaria recutica) et årig – En plante, vi alle<br />

kender, og som normalt ikke har problemer med at vokse sig stor<br />

i den danske muld. Men lige præcis i biomarken gik der lang tid,<br />

inden den kom op. Til gengæld stod der flere planter og grinede af<br />

os henne i grøftekanten<br />

Virkning: ”Antistressplante” beroligende, mod søvnløshed, mod<br />

fordøjelsesbesvær, krampestillende, mod betændelse i næse og<br />

bihuler<br />

Læge baldrian (Valeriana officinalis) flerårig. Vokser efter en<br />

bekymret periode nu ganske fint og giver os dermed håb for næste<br />

år.<br />

Virkning: ”Antistressplante” beroligende, afslappende (Afslapper<br />

muskelspasmer), letter angst, sænker blodtryk<br />

Citronmelisse (Melissa officinalis) flerårig – Ingen vækst. Ikke en<br />

eneste citronmelisse er kommet op af jorden, og det kan vække<br />

undren, når man tænker på, hvor svært det kan være at komme af<br />

med dem igen.<br />

Virkning: Antistressplante, afslappende, krampeløsnende, sveddrivende,<br />

fordøjelsesfremmende, virushæmmende, nervestyrkende<br />

(ved mild depression), mod søvnbesvær<br />

Amerikansk skjolddrager (Scutellaria laterifolia) flerårig<br />

Virkning: ”Antistressplante” beroligende<br />

Morgenfrue (Calendula officinalis) et årig. Her var endelig en<br />

plante, som helt fra starten viste os, at den var klar til at producere<br />

uanset hvad. Morgenfrueblade ser så fine ud i en salat skål og<br />

har ligesom de øvrige medicinplanter været kendt og brugt siden<br />

tidernes morgen.<br />

Virkning: Betændelseshæmmende, krampeløsnende, astringerende,<br />

forhindrer hæmorider, sårhelende, antiseptisk, afgiftende,<br />

mild østrogenlignende virkning.<br />

14<br />

ning på fremspiringen – eller manglen på<br />

samme – i nogle af parcellerne.<br />

Stor interesse<br />

Vores erfaring er, at der egentlig er rigtig<br />

mange planteavlere, som synes, at disse<br />

planter er spændende og gerne vil dyrke<br />

dem på kommerciel vis.<br />

Samtidig er der flere, som gerne vil<br />

udnytte de bioaktive stoffer og deres doku-<br />

menterede effekter, når der foreligger bevis<br />

for stoffernes effekt.<br />

Udfordringen er, at der mellem disse to<br />

yderpunkter mangler en hel værdikæde.<br />

Det er den vi i AgroTech gerne vil hjælpe<br />

på vej. Går du med tanker og ønsker<br />

om at dyrke medicinplanter, eller dyrker<br />

du allerede og vil gerne have vores hjælp,<br />

så ring til os på 87438427 eller skriv på<br />

ats@agrotech<br />

❏<br />

Bleg solhat Amerikansk skjolddrager<br />

Pebermynte (Mentha x piperita) flerårig. En dejligt velduft står<br />

omkring denne plante, og bladene smager kraftigt af pebermynte,<br />

når man tygger dem.<br />

Virkning: Fordøjelsesfremmende, krampeløsnende, sveddrivende,<br />

antiseptisk, mod forkølelsessymptomer<br />

Røllike (Achillea millefolium) flerårig<br />

Virkning: Mod appetitløshed og fordøjelsesbesvær<br />

Mælkebøtte (Taraxacum officinalis) flerårig. Her er så endnu en<br />

medicinplante, som har klaret tørken upåklageligt, og som (selvfølgelig)<br />

vokser kraftigt. Der er ikke kommet ret mange blomster i<br />

år, men mon ikke vi ser mere til dem næste år.<br />

Virkning: Vanddrivende afgiftende, bitter, mod fordøjelsesbesvær<br />

og appetitløshed.<br />

Hybenrose (Rosa canina, Lito) Flerårig. Dem har vi fået fra Hyben<br />

Vital, og det ser ikke ud af så meget i år, men vi har store forhåbninger<br />

til næste år.<br />

Virkning: slidgigt.<br />

Rød Solhat (Echinacea purpurea) flerårig. Bierne har taget rigtig<br />

godt imod vores rød solhat (og de øvrige blomster), så der er forhåbentlig<br />

lagt an til en flot parcel til næste år.<br />

Virkning: Mod forkølelses symptomer<br />

Bleg solhat (Echinacea palladia) flerårig. Vi har kun set en blomst,<br />

men planterne gror fint.<br />

Virkning: Mod forkølelsessymptomer<br />

Cikorie (Chicorium intybus) to-årig. Her er en af de helt spændende<br />

planter, fordi den skulle kunne begrænse sygdom hos smågrise<br />

og tage skatol lugten, så man undgår kastrering. Her er flere<br />

aktører i gang med spændende projekter<br />

Virkning: Mod ornelugt


Oplev en verden<br />

af krydderurter på<br />

www.gloriamundi.dk<br />

KRYDDERURTER A/S<br />

rosborg@krydderurter.dk · Telefon 6396 3330<br />

FINGERSPITZ*


Af Merete Brødsgaard Henriksen • TCM Denmark • UdviklingsCenter Aarslev<br />

Planter mod diabetes<br />

Idéen med Interreg IIIA projektet, som<br />

var et samarbejde mellem forskere fra<br />

Aarhus Universitet, Syddansk Universitet,<br />

Christian Albrechts Universitetet i Kiel<br />

og UdviklingsCenter Aarslev, var at bane<br />

vejen for det store potentiale, der ligger<br />

i at dyrke planter med sundhedsgavnlige<br />

virkninger. Formålet med projektet var at<br />

dokumentere en række planters effekt mod<br />

type 2 diabetes og at udvikle et højteknologisk<br />

dyrknings- og forarbejdningssystem<br />

for disse planter. En betingelse var,<br />

at planterne skulle kunne dyrkes på de<br />

16<br />

Rød solhat (Echinacea purpurea) Salvie (Salvia officinalis)<br />

Type 2 diabetes<br />

nordeuropæiske breddegrader og derved<br />

være alternative nicheafgrøder i Danmark<br />

og Tyskland.<br />

Fem planter med potentiel<br />

anti-diabetisk effekt<br />

I projektet blev 24 plantearter udvalgt til<br />

undersøgelsen. De udvalgte plantearter<br />

blev dyrket, og ekstrakter af de høstede<br />

planter blev efterfølgende undersøgt for<br />

potentiel effekt mod type 2 diabetes.<br />

En mulig positiv virkning på insulinføl-<br />

Forekomsten af type 2 diabetes er i voldsom vækst, og sygdommen<br />

betegnes i dag som en af vor tids største livsstilssygdomme. Type 2<br />

diabetes er karakteriseret ved nedsat insulinfølsomhed i skeletmuskulatur,<br />

fedtvæv og lever. Denne fysiologiske forstyrrelse bevirker en øget<br />

mængde af sukker og fedt i blodbanen, som kan føre til alvorlige følgesygdomme<br />

i hjerte-karsystemet, nervesystemet, fødder, nyrer og øjne.<br />

Udgangspunktet for behandling af type 2 diabetes er en livsstilsændring,<br />

dvs. sundere kost, mere motion og ingen rygning.<br />

I de tilfælde hvor dette ikke er nok, er medicinering nødvendig. Der<br />

findes en del lægemidler mod type 2 diabetes, som via forskellige virkningsmekanismer<br />

nedsætter blodsukkeret. En af virkningsmekanismerne<br />

er at forbedre cellernes følsomhed over for insulin. En stor del af de<br />

lægemidler, som i dag anvendes til at forbedre insulinfølsomheden, er<br />

imidlertid forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger, såsom leverskader,<br />

ophobning af væske i kroppen, samt vægtøgning. Der er derfor<br />

brug for nye og bedre medikamenter.<br />

Planter er gennem århundreder blevet anvendt mod tilstande, hvis<br />

symptomer minder om nutidens folkesygdom type 2 diabetes. Det var<br />

derfor oplagt, at undersøge nogle af disse planter for indhold af bioaktive<br />

stoffer med samme effekt som de syntetiske medikamenter, og<br />

måske med færre bivirkninger.<br />

somheden blev testet på dyrkede humane<br />

fedtceller. De plantearter, som ser ud til<br />

at have et højt indhold af aktive stoffer, er<br />

vinter- og sommersar, salvie, boghvede,<br />

rød solhat og hyldeblomst.<br />

Dyrkningsforholdene spiller en rolle<br />

Projektet gav spændende viden om, at<br />

dyrkningsforholdene spiller en væsentlig<br />

rolle for indholdet af de bioaktive stoffer.<br />

For de udvalgte plantearter blev der lavet<br />

dyrkningsforsøg med forskellige sorter/klo-<br />

Boghvede (Fagopyrum esculentum)


Et netop afsluttet interregionalt EU-projekt viser, at flere medicinplanter,<br />

som kan dyrkes under danske klimaforhold, har potentiale<br />

til at forebygge og behandle type 2 diabetes<br />

Hylde (Sambucus nigra) Vintersar (Satureja montana)<br />

ner, etableringsmetoder, gødningsniveauer,<br />

høsttidspunkter samt høstet del af planten<br />

(rod, stængel, blad, blomst eller frø).<br />

Resultaterne af dyrkningsforsøgene<br />

viste, at det i høj grad var muligt at<br />

påvirke indholdet af bioaktive stoffer gennem<br />

valg af genotype og ved de forskellige<br />

dyrkningsbetingelser. På baggrund af disse<br />

forsøg bliver der udviklet dyrkningsvejledninger<br />

til jordbrugserhvervet. Dyrkningsvejledningerne<br />

skal være med til at sikre<br />

en høj kvalitet og et optimeret indhold af<br />

bioaktive stoffer i de dyrkede planter.<br />

Nicheafgrøder kan<br />

styrke konkurrencen<br />

Et andet og lige så vigtigt aspekt, som projektet<br />

har bidraget med, er at det har identificeret<br />

nogle planter med et naturligt indhold<br />

af bioaktive stoffer, som har en positiv<br />

indvirkning på vores sundhedstilstand.<br />

Denne viden er interessant i forhold til<br />

fremstilling af fremtidens sunde fødevarer,<br />

hvor planter med et dokumenteret indhold<br />

af sundhedsgavnlige stoffer vil kunne indgå<br />

som naturlige råvarer i disse produkter.<br />

Dyrkning af nicheafgrøder til fremstil-<br />

ling af højværdiprodukter, som for eksempel<br />

sundere fødevarer og medicinske stoffer,<br />

kan skærpe danske landbrugere og<br />

gartneres konkurrenceevne globalt.<br />

Da der samtidig er tale om produkter,<br />

som forventes at kunne indbringe en pris,<br />

der langt overstiger etableringsomkostninger<br />

og drift, og som i visse tilfælde vil være<br />

helt unikke, er dyrkningen af højværdiprodukter<br />

interessant både for de, der har<br />

gavn af planternes indholdsstoffer og for<br />

gartnere og landbrugere.<br />

❏<br />

TCM Denmark<br />

– UdviklingsCenter Aarslev<br />

TCM Denmark er et konsortium mellem Odense Universitets Hospital,<br />

Syddansk Universitet, Århus Universitet, Odense Kommune og Region Syddanmark.<br />

TCM Denmark blev stiftet i 2004 og fusionerede i januar 2008<br />

med UdviklingsCenter Aarslev, som siden 2002 har haft sin base i Årslev.<br />

Nu har TCM Denmark sekretariat og direktion hos den erhvervsdrivende<br />

fond Fyns ErhvervsCenter, FEC, i Odense.<br />

TCM – som står for Traditional Complementary Medicine – har som<br />

arbejdsområder en bred vifte af projekter med emner som råvarer, fødevarer<br />

og medicin over analyser af planter og plantestoffer til anvendelse i<br />

fødevarer og medicinske produkter til gavn for mennesker og dyr.<br />

Vores samarbejdspartnere er både offentlige og private: Universiteter,<br />

virksomheder, uddannelsesinstitutioner, hospitaler og organisationer samt<br />

sammenslutninger.<br />

UdviklingsCenter Aarslevs sekretariat er placeret ved Aarhus Universitet,<br />

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Årslev på Fyn. Her udvikles og drives<br />

projekter, der handler om sundhedsgavnlige stoffer i planter.<br />

17


Cikorierødder og jordskokker er ikke nye<br />

planter, og de er heller ikke eksempler<br />

på egentlige medicinplanter i den forstand,<br />

at de bruges til at fremstille medicinske<br />

stoffer. Men de indeholder et værdifuldt<br />

kulhydrat (inulin), som har en positiv virkning<br />

på bakteriesammensætningen i menneskers<br />

og dyrs fordøjelseskanal. Disse<br />

planter kan karakteriseres som sundhedsbevarende<br />

eller naturligt sunde.<br />

Cikorierødder<br />

Af og til introduceres der nye afgrøder på<br />

de danske marker eller i de danske gartnerier.<br />

Men ofte er det gamle, kendte afgrøder,<br />

der relanceres, og de får på denne<br />

måde en fornyet forbrugerinteresse.<br />

Et eksempel er cikorierødder, der nu<br />

igen ses på de danske marker. Tidligere har<br />

der været dyrket store arealer med cikorierødder,<br />

som blev brugt til fremstilling af<br />

kaffeerstatning (bl.a. Danmarks og Rich’s),<br />

der kunne købes i dagligvarehandlen til<br />

op i 1990’erne. Der er mange, der husker<br />

et af de brugte slogans: ”Det er Rich's der<br />

drik's, men det er Danmarks der du'r”. Der<br />

er stadig et lille marked for cikorierødder<br />

til dette formål.<br />

Cikorierødder indeholder helt op til<br />

60% inulin i tørstof. Inulin er et værdifuldt<br />

kulhydrat, som er ufordøjeligt for mennesker<br />

og dyr, men som kan fermenteres af<br />

mælkesyrebakterier i tyktarmen.<br />

Af Torben Henriksen • Farmaceut • TCM Denmark<br />

Nye muligheder i gamle rødder<br />

Sundhedsbevarende eller ”naturligt sunde” planter,<br />

er en kategori af planter, der hidtil ikke har været så meget<br />

fokus på i fødevarer. Men det kommer der<br />

Inulin har prebiotisk effekt, og det betyder,<br />

at et indhold af inulin i foder eller<br />

fødevarer giver anledning til, at der startes<br />

en positiv cirkel: Mælkesyrebakterierne<br />

fermenterer inulin, og ved denne proces<br />

vokser mælkesyrebakterierne i antal. Det<br />

sker på bekostning af de øvrige tarmbakterier,<br />

hvoraf nogle kan være sygdomsfremkaldende.<br />

Ved fermentering af inulin dannes der<br />

en række korte, organiske syrer, og det<br />

giver anledning til et fald i pH, som i sig<br />

selv forringer vækstbetingelserne for de<br />

øvrige tarmbakterier. De dannede syrer<br />

virker samtidig direkte styrkende på tyktarmens<br />

slimhinde, så den igen bliver mindre<br />

modtagelig for angreb fra sygdomsfremkaldende<br />

bakterier, og på samme tid stimuleres<br />

immunforsvaret. Prebiotika har også<br />

den virkning, at optagelsen af calcium<br />

(kalk) fra tarmen bliver forbedret.<br />

Cikorierødder i svinefoder<br />

I 2006 blev cikorierødder reintroduceret<br />

som afgrøde på de fynske marker og denne<br />

gang til et helt andet formål, nemlig som<br />

bestanddel i svinefoder. I 2006 blev der<br />

dyrket ca. 20 ha.<br />

I årene forud for genintroduktion af<br />

cikorierødder blev der udført en lang<br />

række forskningsprojekter, hvor inulin og<br />

cikorierødder blev blandet i svinefoder, og<br />

det viste sig, at der var en række markante<br />

virkninger forbundet med det. Forskningsresultaterne<br />

viste, at tilsætning af cikorierødder<br />

kan forebygge dysenteri og visse<br />

typer indvoldsorm hos svin, ligesom tilvæksten<br />

hos smågrise blev forbedret. Der<br />

er andre resultater, som kan blive endog<br />

meget perspektivrige. Det har vist sig, at<br />

hvis man tilsætter cikorierødder de sidste<br />

uger inden slagtning, så udvikler hangrise,<br />

som ikke er kastrerede, ikke den ubehagelige<br />

ornesmag og -lugt. Det er netop for at<br />

undgå det, at man kastrerer hangrise. Det<br />

vil være fremmende for dyrevelfærden,<br />

og det vil samtidig forbedre økonomien,<br />

hvis man kan undlade at kastrere dem. De<br />

vil vokse hurtigere, de vil udnytte foderet<br />

bedre, og de vil få en højere kødprocent. I<br />

øjeblikket er der storskalaforsøg i gang; det<br />

vil så vise sig, om resultaterne også holder<br />

under normale produktionsforhold.<br />

Afløser sukkerroer<br />

I februar 2006 meddelte Danisco, at sukkerfabrikken<br />

i Assens skulle lukkes, når<br />

årets sukkerroekampagne var afsluttet. En<br />

initiativrig landmand og maskinstationejer<br />

fra Vestfyn var hurtig til at se mulighederne<br />

i cikorierødder som en ny afgrøde i stedet<br />

for at begræde den trufne beslutning:<br />

Baggrunden for idéen var kendskab til en<br />

artikel om cikorierødders anvendelsesmuligheder<br />

og en forventning om, at det ikke<br />

længere ville være interessant at dyrke sukkerroer<br />

på Fyn. Samtidig så maskinerne til<br />

sukkerroedyrkning ud til at kunne anvendes<br />

ved dyrkning af cikorierødder.<br />

I det meget tidlige forår 2006 blev der<br />

taget initiativ til at nedsætte en meget bredt<br />

sammensat cikoriegruppe, som i løbet<br />

af året medvirkede til, at der hurtigt blev<br />

skabt en værdikæde fra valg af sort over<br />

dyrkning og optagning og videre forarbejdning<br />

ved tørring til et lagerfast produkt,<br />

som kunne iblandes svinefoderet. Sideløbende<br />

blev allerede publicerede forskningsresultater<br />

og anden viden samlet, så<br />

det kunne støtte afsætningen af de tørrede<br />

rødder og desuden afdække behovet for<br />

yderligere forskning.<br />

Det daværende Fyns Amt gav et mindre<br />

beløb til at støtte bestræbelserne på at


etablere cikorierødder som en ny afgrøde.<br />

Disse penge er bl.a. blevet brugt til at<br />

udbrede kendskabet til cikorierødder og<br />

som delvis betaling for et forskningsprojekt,<br />

der viste, at cikorierødder iblandet<br />

svinefoder gav en meget markant beskyttelse<br />

mod tarmsygdommen Lawsonia. Der<br />

var ganske vist kun tale om et lille forsøg<br />

med et begrænset antal dyr, men resultaterne<br />

var sensationelle.<br />

Siden er der blevet udført en del forskning<br />

og forsøg med cikorierødder, og en<br />

egentlig cikorieindustri er så småt ved at<br />

blive etableret. I 2007 bliver der dyrket ca.<br />

200 ha., og meget tyder på, at der bliver<br />

behov for at mangedoble arealet inden<br />

for få år.<br />

Cikorierødder er et godt eksempel på,<br />

hvordan en ny afgrøde med et stort indhold<br />

af viden kan (re)introduceres i løbet<br />

af meget kort tid.<br />

Inulin i jordskokker<br />

Cikorierødder kan desværre ikke anvendes<br />

som rodfrugter i fødevarer pga. en<br />

udpræget bitter smag, der også holder sig<br />

efter tilberedning. Det er lidt ærgerligt, for<br />

den prebiotiske virkning er også meget<br />

værdifuld for mennesker. Måske findes der<br />

andre sorter af cikorierødder, der har et<br />

acceptabelt indhold af bitterstoffer, så de<br />

kan lanceres som rodfrugter med et stort<br />

indhold af de sunde kulhydrater.<br />

Men der er også andre planter, der har<br />

et relativt stort indhold af inulin – dog<br />

ikke så stort som cikorierødderne. Et godt<br />

eksempel er jordskokker, som indeholder<br />

inulin svarende til ca. 3% af den friske<br />

vægt eller ca. 15% i tørstof. Jordskokker<br />

har allerede fået en renæssance som en<br />

velsmagende rodfrugt med mange anvendelsesmuligheder.<br />

De har yderligere et<br />

potentiale, hvis man målrettet og bevidst<br />

vil udnytte deres prebiotiske virkning.<br />

Der er for tiden meget fokus på betydningen<br />

af at bevare eller genoprette en god<br />

tarmsundhed og alt det, der er forbundet<br />

med det. Når det bliver almindeligt at<br />

tænke prebiotika med som en integreret og<br />

naturlig del af en varieret kost, åbner det<br />

for en lang række muligheder for udvikling.<br />

Der skal dyrkes planter med indhold<br />

af de rigtige stoffer, og der skal etableres<br />

en forarbejdningsindustri, så der kan laves<br />

en række prebiotiske produkter, som kan<br />

indgå i en række fødevarer.<br />

Hvis det er jordskokker, der er eksemplet,<br />

så er det nærliggende at forestille<br />

sig, at tørrede skiver kan indgå i en række<br />

produkter f.eks. müsli og snacks, og tørret,<br />

formalet jordskokmel kan finde anvendelse<br />

som bestanddel i melblandinger<br />

til brød. Også andre anvendelsesområder<br />

ligger lige for, ligesom der er andre grøntsager,<br />

der indeholder prebiotika.<br />

❏<br />

19


Af Merete Brødsgaard Henriksen • TCM Denmark • UdviklingsCenter Aarslev<br />

Fremtidens planter til sundhed<br />

Hvorfor er naturlige bioaktive stoffer i planter sunde<br />

– og hvordan virker de? Det er netop hvad et igangværende<br />

forskningsprojekt, som er et samarbejde mellem forskere<br />

fra Syddansk Universitet (SDU), Aarhus Universitet (AU) og<br />

Københavns Universitet (KU), er i gang med at undersøge nærmere<br />

Projektet ledes af professor Karsten Kristiansen,<br />

Institut for Biokemi og Molekylær<br />

Biologi, SDU og Biologisk Institut,<br />

KU, og støttes med 14 millioner kroner fra<br />

Det Strategiske Forskningsråd i perioden<br />

fra 2008 til 2011.<br />

Velfærdssygdomme såsom fedme, type<br />

2 diabetes, hjertekarsygdomme, betændelsessygdomme<br />

og sygdomme i hjernen er et<br />

stigende problem.<br />

Det er almindeligt anerkendt at nogle<br />

planter har en sundhedsfremmende effekt<br />

på flere af disse sygdomme. I dag ved<br />

forskerne, at der i bestemte planter findes<br />

bioaktive stoffer, som kan påvirke de<br />

enkelte cellers stofskifte, og derved kan<br />

have en sundhedsfremmende effekt. Men<br />

der er brug for mere viden om de specifikke<br />

virkningsmekanismer, samt om hvordan<br />

de bioaktive stoffer påvirker hele kroppens<br />

stofskifte, og især når de spiller sammen<br />

med kostens øvrige næringsstoffer.<br />

Der er ligeledes brug for mere viden<br />

om, hvordan indholdet af disse gavnlige<br />

bioaktive stoffer kan optimeres, når man<br />

dyrker planterne.<br />

Omfattende undersøgelser<br />

Dyrkningsforsøgene i projektet udføres<br />

ved AU, Institut for Havebrugsproduktion,<br />

som er lokaliseret ved Årslev på Fyn. Det<br />

er projektets første dyrkningssæson, og de<br />

planter, som indtil nu er blevet dyrket og<br />

høstet, er blandt andet forskellige kålarter,<br />

gulerødder, boghvede, rosmarin, salvie og<br />

rød solhat. I projektet indgår således både<br />

grønsager, krydderurter og medicinplanter.<br />

Fremstilling af planteekstrakter og identifikation<br />

af de bioaktive stoffer i planterne<br />

sker på Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi,<br />

SDU.<br />

Planteprøverne sendes herefter til<br />

undersøgelse i de forskellige bioassays<br />

(metode til at bestemme et given planteekstrakts<br />

biologiske aktivitet, hvor dets<br />

effekt måles i en organisme eller vævstype<br />

sammenlignet med et kendt stofs effekt) i<br />

projektet.<br />

På Institut for Biokemi og Molekylærbiologi,<br />

SDU undersøges planterne for<br />

Kål indeholder en gruppe af stoffer<br />

der virker kræfthæmmende<br />

og hæmmer udvikling af svampe,<br />

bakterier og nematoder.<br />

deres evne til at påvirke balancen mellem<br />

lagring og omsætning af fedt i kroppen.<br />

Planterne undersøges på Institut for<br />

Råvarekvalitet, AU, for deres virkning på<br />

optag, lagring og omsætning af sukker i<br />

muskelceller.<br />

På Institut for Medicinsk biologi, SDU<br />

undersøges planterne for deres effekt på<br />

nerveceller i hjernen.<br />

Senere i projektet vil planteekstrakterne<br />

blive testet i dyremodeller, hvor de bioaktive<br />

plantestoffer også testes for deres<br />

antidiabetiske effekt.<br />

Betydningsfulde perspektiver<br />

Når forskerne bag dette projekt har belyst<br />

mekanismerne bag effekterne af de enkelte<br />

stoffer, og når de kender betingelserne for<br />

at skabe den optimale effekt, så kan denne<br />

viden blandt andet anvendes ved rådgivning<br />

om det sunde måltid, udvikling af<br />

målrettede sunde fødevarer samt udvikling<br />

af nye farmaceutiske produkter.<br />

Projektet rummer således perspektiver,<br />

som kan have meget stor og direkte<br />

betydning for folkesundheden. Projektet<br />

åbner ligeledes op for skabelse af nye<br />

forretningsområder for både fødevare- og<br />

medicinalindustrien.<br />

TCM Denmark – UdviklingsCenter<br />

Aarslev er sekretariat for projektet som kan<br />

følges på hjemmesiderne www.fec.dk og<br />

www.plantertilsundhed.dk<br />

❏<br />

Timianhøst på forsøgsmarkerne ved Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige<br />

Fakultet, Institut for Havebrugsproduktion i Årslev på Fyn.


Orelundvej 50 • Nakke • 5592 Ejby<br />

Tlf. 64 78 10 52 • www.maelkebottesaft.dk<br />

Nakkelund har lavet mælkebøttesaft siden 1959.<br />

Mælkebøttesaften virker stimulerende på leveren og renser<br />

affaldsstoffer ud af kroppen og giver god tarmflora.<br />

Nakkelund har flere spændende<br />

mælkebøtteprodukter af egne<br />

økologisk dyrkede mælkebøtter.<br />

For yderligere information<br />

– kontakt os!<br />

Friske danskproducerede krydderurter<br />

Gartneriet Klostergaarden<br />

Telefon 48 21 26 80 · Telefax: 48 21 27 80<br />

E-mail: gartneriet.klostergaarden@get2net.dk<br />

Lev. nr. 25280<br />

21


Af Dorte K. Rhode Nissen • cand scient<br />

Dyrker din sundhed<br />

Tænk, at der findes en virksomhed, der ønsker at sætte nye<br />

standarder for folkesundheden og drømmer om at gøre en forskel<br />

– at dyrke din sundhed! Det er faktisk lige det, Urteteket vil<br />

Virksomheden Urteteket er i rivende<br />

udvikling, så dynamikken strømmer én<br />

i møde på Guldbjergvej 17 i det idylliske,<br />

nordvestlige hjørne af Fyn nær Bogense.<br />

Urteteket dyrker, forarbejder, udvikler og<br />

forhandler urtesalt, tørrede krydderurter,<br />

olier, urteteer og ikke mindst kosttilskud,<br />

alt baseret på krydderurter og lægeplanter<br />

af egen produktion.<br />

Jeg mødes med én af Urtetekets ejere,<br />

Lars Sørensen, en skøn efterårsdag i oktober.<br />

Al begyndelse er svær, og vejen var<br />

ikke banet med velduftende krydderurter,<br />

da gartneritekniker Lars Sørensen startede<br />

med at dyrke krydderurter og medicinplanter<br />

for 12 år siden.<br />

Mange tidsler skulle luges op gennem<br />

årene og for at klare sig økonomisk, måtte<br />

Lars Sørensen have deltidsarbejde og tørre<br />

og bearbejde andre virksomheders produkter.<br />

Trods masser af arbejde var Lars<br />

Sørensen stadig ene mand på sin virksom-<br />

22<br />

hed for halvandet år siden. I dag er der 12<br />

ansatte.<br />

Skærpet lovgivning<br />

Året 2005 blev et skæbnesvangert år for<br />

mange virksomheder, som producerede<br />

planter til kosttilskud. På baggrund af<br />

ændrede EU regler indenfor området, gik<br />

Lægemiddelstyrelsen i gang med at undersøge<br />

kosttilskuddene hos mange danske<br />

virksomheder.<br />

Kosttilskudsprodukter med såkaldte<br />

anprisninger, der ikke var i overensstemmelse<br />

med de nye, skærpede regler, blev<br />

beordret fjernet fra hylderne i løbet af<br />

kort tid, hvilket for alvor bremsede den<br />

spirende vækst af virksomheder, som producerede<br />

lægeplanter til kosttilskud. Som<br />

følge af de nye regler måtte mange virksomheder<br />

dreje nøglen om.<br />

Lars Sørensen var så heldig, at de fleste<br />

af hans planter kunne forhandles som tørrede<br />

krydderurter. Han udviklede desuden<br />

det nye produkt urtesalt, hvor tørrede<br />

helseplanter som timian, selleri, oregano,<br />

brændenælde og ramsløg bliver blandet<br />

med atlanterhavssalt.<br />

Der var mange opgaver, dels den økologiske<br />

produktion, dels håndtering herunder<br />

tørring, snitning, pakning og opbevaring<br />

af produkterne. Lars Sørensen havde<br />

gennem årene til fulde brugt sine ”Ole<br />

Opfindergener” til at få fat i og udvikle de<br />

rette maskiner til tørring og bearbejdning<br />

og blev efter metoden ”learning by doing”<br />

en af de få specialister indenfor området<br />

herhjemme. Hele bearbejdningsprocessen<br />

var desuden økologisk certificeret.<br />

Et Urtetek fødes<br />

Det er svært at være iværksætter og skulle<br />

være ekspert indenfor et helt område. Derfor<br />

slog Lars Sørensen ”urterne” sammen<br />

med agronom og cand. comm. Søren Kristoffersen,<br />

der allerede på sin gård i Vejen<br />

dyrkede en del medicinplanter, og de<br />

stiftede sammen virksomheden Urteteket i<br />

2006. Endnu en ekspertise manglede for at<br />

gøre trekløveret Urteteket komplet.<br />

Det var cand. scient. & biopat Anne<br />

Dall, der kunne bidrage med sin viden<br />

indenfor registrering og dokumentation<br />

af kosttilskud, og i dag er direktør i Urteteket.<br />

- Jeg opdagede, at 1+1+1 = 6. Vi tre<br />

ildsjæle sammen i virksomheden gir en<br />

fantastisk synergi, siger Lars Sørensen.<br />

Økologi et must<br />

- Man kan ikke med god samvittighed<br />

sprøjte sine planter med pesticider og herefter<br />

gå ud og sælge dem som kosttilskud,<br />

siger Lars Sørensen. Derfor var økologisk<br />

certificeret produktion et must fra starten.<br />

I dag, hvor konventionelle fødevarer er


steget i pris, er prisforskellen mellem disse<br />

og økologisk dyrkede produkter noget<br />

mindre.<br />

Vi går ud i marken, hvor krydderurterne<br />

dyrkes. Lars har selv udviklet den vævede<br />

folie, som planterne dyrkes i. Plastikfolien<br />

er fremstillet, så ukrudt ikke kan vokse<br />

igennem den, men regnvand kan trænge<br />

igennem.<br />

Hullerne til planterne, som skal plantes<br />

i folien, svejses i forhold til, hvor mange<br />

planter, der skal plantes per m 2 . Folien bliver<br />

lagt maskinelt ud i 1,6 m brede baner<br />

på marken, samtidig med plantning.<br />

Her dyrkes timian, oregano, brændenælde<br />

og pebermynte.<br />

Folien bevirker, at markerne med krydderurter<br />

og medicinplanter ikke skal rengøres.<br />

De 90 cm brede mellemrum mellem<br />

dyrkningsbanerne slås med en plæneklipper.<br />

De bedste sorter<br />

Et tysk firma, der har en god genbank<br />

bestående af krydderurter og lægeplanter<br />

med størst muligt indhold af aktivstoffer,<br />

leverer småplanterne. Det er naturligvis<br />

vigtigt at bruge de rette sorter med et maksimalt<br />

indhold af aktivstoffer. Hvilke arter<br />

og sorter, der har maksimalt indhold af<br />

aktivstoffer, blev undersøgt og dokumenteret<br />

af Forskningscenter Årslev i projektet<br />

Planter til Sundhed.<br />

- Vi lægger stor vægt på selv at dyrke<br />

og forarbejde planterne. For at kvaliteten<br />

skal være i top, må der højst gå tre timer<br />

fra planterne høstes, til de tørres. Det er en<br />

videnskab at tørre den enkelte kultur korrekt<br />

med den rette temperatur og tørringstid.<br />

Dette sammenholdt med det rigtige<br />

høsttidspunkt gør det færdige produkt helt<br />

i særklasse, forklarer Lars Sørensen.<br />

Urterne høstes fra først i juni til ultimo<br />

september, hvor tørreriet kører på højtryk.<br />

Efter tørringsprocessen vil 1 ton friskt<br />

plantemateriale formindskes til 100 kg<br />

tørret plantemateriale, som herefter sorteres.<br />

Den fineste del af planten bruges til<br />

kosttilskud, den knap så fine midterste del<br />

bruges til urteteer, mens den groveste del<br />

anvendes til animalsk tilskudsfoder.<br />

Riddere af Le Cordon Bleu<br />

Dyrkningsarealet for Urteteket udgør i dag<br />

20 ha, hvor der alene i 2008 er anlagt 17<br />

ha. 1 million planter er udplantet i folie på<br />

9 ha, mens de resterende 8 ha tilsås med<br />

planter som morgenfrue, marietidsel, dild,<br />

gyldenris, brændenælde, fennikel, røllike,<br />

purløg, bukkehorn og persille. Produktionen<br />

er forøget med 15 gange i år, og<br />

sortimentet er i år udvidet med hele 20<br />

nye produkter.<br />

- Hvis vi tidligere havde turdet starte<br />

hele den organisation op, som vi i dag har<br />

i Urteteket, hvor vi selv producerer, forarbejder,<br />

udvikler og sælger egne produkter,<br />

var vi helt sikkert kommet hurtigere ud af<br />

starthullerne, slutter Lars Sørensen eftertænksomt.<br />

Urtetekets produkter er faktisk af så<br />

fremragende en kvalitet, at de tre virksomhedsejere<br />

netop er blevet slået til riddere<br />

af det fornemme gastronomiske selskab<br />

Le Cordon Bleu. En større, gastronomisk<br />

anerkendelse fås næppe.<br />

- Urteteket er i dag inde i en rivende<br />

udvikling og sælger produkterne til bl.a.<br />

COOP, Dansk Supermarked, Magasin,<br />

Matas og Supergros. COOP er den største<br />

aftager, og har været en fremragende<br />

sparringspartner i udviklingen af de nye<br />

produkter, siger Anne Dall.<br />

Urtetekets kosttilskud<br />

Det er Anne Dalls opgave at udvikle og<br />

sammensætte de forskellige kosttilskud,<br />

som næsten udelukkende består af egne,<br />

producerede urter. På nuværende tids-<br />

punkt forhandles 10 forskellige kosttilskud,<br />

der består af tørrede, pulveriserede<br />

plantedele i kapsler uden nogen form for<br />

tilsætningsstoffer.<br />

For at et kosttilskud skal kunne godkendes,<br />

skal der foreligge en bibliografisk<br />

dokumentation for, at de enkelte planter<br />

har en effekt, og helst også dokumentation<br />

fra kliniske forsøg. Anne Dall er ansvarlig<br />

for at samle denne dokumentation<br />

og udarbejder anprisninger, der definerer<br />

kosttilskuddets effekt.<br />

- At hele området kosttilskud lovmæssigt<br />

befinder sig i en overgangsordning<br />

med uklare regler, gør denne proces vanskelig,<br />

ikke mindst for Fødevarestyrelsen<br />

som Lægemiddelstyrelsen, der skal kontrollere<br />

og godkende kosttilskuddene, siger<br />

Anne Dall.<br />

- De største stopklodser for udviklingen<br />

af virksomheden Urteteket har helt klart<br />

været finansiering, samt den uklare lovgivning<br />

indenfor kosttilskudsområdet. Hvis<br />

andre producenter skulle føle sig fristede<br />

til at gå i gang med et lignende projekt,<br />

skal de frem for alt have en rigtig høj tolerancetærskel<br />

for at tage risici. Men vi tør<br />

og tror på en fremtid indenfor området på<br />

længere sigt, slutter Anne Dall.<br />


24<br />

EFFEKTIV NEDTAGNING<br />

AF GAMLE DRIVHUSE<br />

■ Hurtig og konkurrencedygtig nedbrydning<br />

■ Glasnedtagning og fundamenthåndtering<br />

■ Totaloprydning af grunden<br />

■ Effektiv løsning med genvinding af materialer<br />

■ Ring og hør nærmere på tlf. 63 10 91 68 eller<br />

send os en mail på info@hjhansen.dk<br />

H.J.Hansen Nedbrydning A/S I Havnegade 106 I 5100 Odense C I Tlf.: 63 10 91 68<br />

www.hjhansen.dk<br />

Basilikum<br />

Koriander<br />

Citronmelisse<br />

knowledge<br />

service<br />

solid<br />

growth<br />

it’s quality, it’s HAWE<br />

HAWE Systems Europe B.V. offers innovative solutions for internal logistics<br />

and transport systems in horticulture. Development, production, installation<br />

and after-sales are provided by its own specialists.<br />

Oosteindsepad 8 | 2661 EP Bergschenhoek (NL) | Tel: +31(0)10 521 27 55<br />

Fax: +31(0)10 521 76 16 | info@hawe.nl | www.hawe.nl<br />

Leverandør til krævende kunder …<br />

Catering, restauranter, storkøkkener,<br />

specialbutikker og udvalgte supermarkeder<br />

- en verden<br />

af krydderurter<br />

-<br />

Dansk produceret hele året..!<br />

Pioner gennem 26 år indenfor det brede udvalg<br />

af krydderurter til konsummarkedet..!<br />

www.lille-smorum-krydderurter.dk<br />

Salg: H.C. Skov A/S – Stade T 61-71<br />

Grønttorvet – Telefon 36 30 89 96<br />

mellem kl. 03.00 og 10.00<br />

®<br />

Vi bruger biologisk<br />

kontrol af skadelige<br />

insekter<br />

og rådsvampe<br />

Mynte<br />

Oregano<br />

SYSTEMSGROUP<br />

Svejtsisk mynte<br />

R


Af Annette Skyt • Innovationskonsulent • AgroTech<br />

Rød solhat efter høst<br />

Produktion af medicinplanter er andet end<br />

selve dyrkningen. Der ligger også udfordringer,<br />

efter planterne er høstet i form af produktion,<br />

forarbejdning, afsætning og markedsføring<br />

Det første spørgsmål jeg stiller, når jeg<br />

kigger på en medicinplante er: Kan<br />

den dyrkes under kommercielle forhold i<br />

Danmark?<br />

Med hensyn til Rød Solhat, Echinacea<br />

purpurea, er svaret,. Ja, man kan sagtens<br />

dyrke rød solhat under danske forhold på<br />

friland.<br />

Den erfaring har blandt andet Agro-<br />

Pharm i Rødby på Lolland. Her dyrkes 1<br />

ha med Rød Solhat.<br />

Hvert år høster AgroPharm, blomster,<br />

stængel og blade og presser det til piller og<br />

granulat. Produktet anvendes som ”smagsog<br />

aromastof” i foder til heste.<br />

Ifølge Anders Ploug fra AgroPharm, er<br />

den største udfordringer ikke at producere<br />

planterne. Det giver flere udfordringer at<br />

afsætte produktet, fordi han ikke må udtale<br />

sig om de positive erfaringer han har med<br />

Rød Solhat.<br />

Ifølge lovgivningen må han ikke anprise<br />

virkningerne, og han har også svært ved at<br />

få rådgivning om, hvad det er, han må sige<br />

og skrive på sin hjemmeside.<br />

- Myndighederne er udelukkende kontrollerende<br />

og vil ikke hjælpe med at<br />

formulere en tekst, som er i overensstemmelse<br />

med lovgivningen. Så vil de hellere<br />

kigge på den en gang i mellem og fortælle<br />

mig, hvis der står noget, som ikke må stå<br />

der, siger han.<br />

En bremse for udvikling<br />

Udover de overjordiske plantedele ligger<br />

der en skjult ressource i rødderne fra Rød<br />

Solhat, som AgroPharm ikke udnytter i<br />

dag. Det skyldes manglende kendskab til<br />

hvilken teknologi, der findes og ligeledes<br />

manglende tid til at finde ud af det.<br />

Ofte dyrkes medicinplanter som en<br />

niche produktion hos den enkelte og dermed<br />

kan det virke uoverskueligt at sætte<br />

sig ind i alle forhold omkring lovgivning,<br />

teknologi, dyrkning m.v. Og det er i sig<br />

selv en bremse for udvikling af området<br />

medicinplanter.<br />

Her vil AgroTech gerne hjælpe og er i<br />

gang med at opbygge viden på området og<br />

overblik over aktørerne på markedet. Ring<br />

til AgroTech på 87 43 84 27 eller e-mail på<br />

ats@agrotech.dk<br />

❏<br />

Foto:<br />

Søren Ugilt Larsen<br />

AgroTech A/S<br />

Anders Ploug, AgroPharm,<br />

dyrker rød solhat på 1 ha.<br />

25


Af Kai Grevsen • Institut for Havebrugsproduktion • DJF Årslev • Århus Universitet • Foto: DJF<br />

Artemisia annua – en unik<br />

Institut for havebrugsproduktion og Institut for Råvarekvalitet (DJF), Århus Universitet,<br />

UdviklingsCenter Aarslev og konsulentfirmaet EuroCare har i et fælles<br />

Danida-projekt i Vietnam forsøgt at hjælpe vietnameserne med at forbedre<br />

udvindingen af malariamedicin baseret på ekstrakter af planten Artemisia annua<br />

projektet har man ydet konsulentvirk-<br />

I somhed med hensyn til forædling af nye<br />

sorter, dyrkningsteknik, GAP-certificering<br />

og bedre og mere miljøvenlig ekstraktionsteknik.<br />

Den danske delegation har været<br />

i Vietnam flere gange og har udarbejdet<br />

rapporter med forslag til forbedringer. En<br />

sidegevinst ved arbejdet med A. annua i<br />

Vietnam har været inspiration til nye projekter,<br />

og vi arbejder nu på en ide med<br />

biologisk produktion af denne medicinplante<br />

herhjemme.<br />

Kinesisk malariamedicin<br />

A. annua har været brugt som medicinplante<br />

i Kina i mere end 2000 år, og nævnes<br />

i flere af de gamle berømte kinesiske<br />

skrifter om medicinplanter. Det kinesiske<br />

militær genopdagede planten sidst i 1960erne,<br />

og undersøgte ekstrakter af A. annua<br />

for virkning mod malariaparasitter. I 1972<br />

fandt man frem til, at det aktive stof var<br />

artemisinin, der indeholder nogle reaktive<br />

ilt-atomer (Fig. 1). Det er disse reaktive<br />

iltatomer, der giver artemisinin dets antimalaria<br />

egenskaber, hvor selv resistente<br />

arter af Plasmodium slås ihjel.<br />

Fig. 1. Artemisinin<br />

– en sesquiterpen-lacton<br />

Qing Hao betyder grøn urt<br />

A. annua eller kinesisk malurt hører til<br />

kurvblomstfamilien, og er nært beslægtet<br />

med bl.a. grå-bynke, strand-malurt,<br />

absint m.fl. Det Kinesiske navn er Qing<br />

Hao (quinghao), der betyder ’grøn urt’, og<br />

planten stammer formentlig fra det nordlige<br />

Kina, men findes også udbredt i det<br />

nordlige Vietnam.<br />

A. annua er enårig, og bliver omkring<br />

1-3 m høj med fjersnitdelte blade med<br />

en flot lysende grøn farve. Planten har en<br />

meget aromatisk duft af æteriske olier, og<br />

man fornemmer slægtskabet med absint<br />

og strandmalurt. På bladene sidder der<br />

’glandulære trichomer’, små blæreagtige<br />

kirtelceller, hvor det aktive stof artemisinin<br />

dannes. Den største koncentration af<br />

kirtler med artemesinin finder man på den<br />

øverste halvdel af planten. Stoffet artemisinio<br />

findes ikke i de andre Artemisiaarter.<br />

Planten dyrkes nu især i Kina, Vietnam<br />

og Afrika til malariamedicin.<br />

Dansk prøvedyrkning<br />

Institut for. Havebrugsproduktion, AU har<br />

dyrket A. annua på forsøgsmarkerne i<br />

Årslev. Formålet med prøvedyrkningen var<br />

at se, hvordan A. annua vokser i Danmark,<br />

og om der kan udvindes en tilfredsstillende<br />

mængde artemisinin af bladene. Desuden<br />

ville vi også undersøge, om der var alternative<br />

anvendelsesmuligheder for planten,<br />

som f.eks. at anvende artemisinin og den<br />

æteriske olie i veterinærprodukter.<br />

Restproduktet efter ekstraktion ligner<br />

spagnum i struktur, og kan måske anvendes<br />

til pottemuld eller til jordforbedring.<br />

Artemisia annua dyrket ved Institut for Havebrugsproduktion, AU i Årslev. Planterne blev sået i væksthus omkring 1. maj og udplantet på friland<br />

i starten af juni. Her til venstre er planterne ca. 3 mdr. gamle. Til højre A. annua planterne 7. september ved første høst af bladmasse


medicinplante<br />

Stænglerne er meget stive, og kan måske<br />

finde anvendelse i byggematerialer.<br />

Der er forsøgsvis udplantet to sorter,<br />

en fra Vietnam og en forædlet hybrid-sort<br />

’Artemis’ fra Mediplant i Schweiz. Artemis<br />

skulle indeholde tæt på 1% artemisinin<br />

i tørstof, medens den vietnamesiske sort<br />

er angivet til at indeholde ca. 0,7% artemisinin.<br />

Frøene er meget små, ca. 12-15.000 frø<br />

pr gram, og er derfor svært at så direkte i<br />

marken uden forudgående pillering (coating).<br />

Planterne i Årslev blev tiltrukket i<br />

væksthus efter spiring i tågekammer ved<br />

ca. 20°C, hærdet på bænkplads i en uge,<br />

udplantet i marken i begyndelsen af juni<br />

med en plantetæthed på 50 x 25 cm.<br />

Danske resultater<br />

Planterne udviklede sig overraskende godt<br />

i det danske klima. De blev over 2,5<br />

m høje og gav et bruttoudbytte af friskmasse<br />

på ca. 60 t/ha. Det giver ca. 4-5<br />

t/ha tørre blade og med et indhold på ca.<br />

0.8% artemisinin, en virkningsgrad for<br />

ekstraktion på ca. 0,8 give ca. 25-30 kg<br />

ren artemisinin pr. ha, hvilket er ganske<br />

Artemisia<br />

annua,<br />

Kinesisk malurt,<br />

Qing Hao<br />

tilfredsstillende sammenlignet med hvad<br />

andre lande opnår.<br />

Vi regner med at kunne forbedre udbyttet<br />

betydeligt ved en målrettet indsats på<br />

sorter og dyrkning. Ved kemisk syntese til<br />

derivater af artemisinin (artesunate, aetemether,<br />

arteether, dihydro-artemisinin), der<br />

alle er endnu mere effektive mod malaria<br />

end ren artemisinin, kan man opnå højere<br />

pris pr. kg råvare.<br />

Artemisinin<br />

og kræft-forskning<br />

Den nyeste forskning viser, at A. annua<br />

også er meget interessant i forbindelse<br />

med behandling af kræft. Alle typer kræftceller<br />

er kendetegnede ved at have en høj<br />

jern koncentration, og artemisinins toksiske<br />

virkning er netop, når det kommer i<br />

kontakt med jern. Stoffet er samtidigt mindre<br />

giftigt over for sunde celler og skulle<br />

dermed ikke give de svære bivirkninger<br />

som ved almindelig kemo-kur.<br />

Et samarbejde om dyrkning og test af A.<br />

annua ekstrakters virkning er kræft-celler<br />

på SDU og Odense Universitetshospitals<br />

kræftafdeling er en oplagt idé til et<br />

forskningsprojekt. Helt nye resultater fra<br />

University og Washington (Cancer Letters<br />

5. okt. 2008) fortæller om et revolutionerende<br />

kræftmiddel baseret på netop artemisinin<br />

fra A. annua, som forskerne har<br />

gjort endnu mere effektivt over for tumorceller<br />

og udnytte at der trækkes masser af<br />

jern til de hurtigt delende celler. En dansk<br />

fortolket version af artiklen kan hentes på<br />

http://ing.dk/artikel/92184<br />

Nye projektideer med A. annua<br />

Inspireret af den fantastiske plante og de<br />

lovende prøvedyrkninger under danske<br />

forhold, samt efterspørgslen efter alternative<br />

biologiske produktioner til gavn for<br />

dansk landbrug og gartneri har vi fra DJF,<br />

Århus Universitet sammen med Sydansk<br />

Universitet, Københavns Universitet, GTSinstituttet<br />

DHI, Forsknings Instituttet ved<br />

Danish Meat, Biosynergy A/S, Nutridoc og<br />

UdviklingsCenter Årslev, søgt om midler til<br />

et nyt projekt med dansk dyrket A. annua.<br />

Ideen med projektet er at udnytte de<br />

bioaktive stoffer i A. annua til at bekæmpe<br />

sygdomme i husdyrproduktionen. Fokus er<br />

specielt på fjerkræbesætninger, som lider<br />

af parasitter, der ligner malariaprotozoern.<br />

Den æteriske olie i planten skal prøves<br />

overfor bakterieinfektioner. Behandlingen<br />

skal enten være som fodertilsætning eller<br />

som direkte veterinærmedicin.<br />

Bedømmelsen af projektforslaget er<br />

endnu ikke afgjort, men vi håber alle, at<br />

vi kan fortsætte forskningen i denne spændende<br />

medicinplante fra Kina.<br />

❏<br />

Ren ekstraheret artemisinin er et hvidt<br />

krystallinsk pulver. Billedet er taget<br />

i Vietnam september 2006 på<br />

en ekstraktionsfabrik nær Hanoi<br />

27


INNOVATION<br />

AgroTech A/S blev etableret pr. 1. juli<br />

2007. Bag den nye GTS virksomhed<br />

stod Dansk Landbrugsrådgivning,<br />

Landscentret, der med etableringen af<br />

AgroTech ville sikre dansk jordbrug og<br />

dermed også gartnerierhvervet nye muligheder<br />

for udvikling og innovation.<br />

GTS står for Godkendt Teknologisk<br />

Serviceinstitut, og det er i de ord, man<br />

skal finde forklaringen på, hvad AgroTech<br />

egentlig er.<br />

AgroTech er nemlig hverken en forskningsinstitution<br />

som fx et universitet eller<br />

en rådgivningsvirksomhed som fx GartneriRådgivningen.<br />

AgroTechs virke ligger<br />

et sted midt imellem, og virksomhedens<br />

eksistens bygger i høj grad på samarbejde<br />

til begge sider.<br />

For at kunne kalde sig en GTS virksomhed,<br />

skal man godkendes af Videnskabsministeriet,<br />

der med udgangspunkt i Lov<br />

om Teknologi og Innovation sikrer, at virksomheden<br />

nu også lever op til formålet.<br />

Som skrevet står: At styrke teknologiudvikling<br />

og innovation i erhvervslivet.<br />

Projekter for 80 millioner<br />

En GTS virksomhed er en almennyttig,<br />

non-profit virksomhed, der i modsætning<br />

til et privatejet selskab som fx GartneriRådgivningen,<br />

har mulighed for at søge midler<br />

fra fx EU og Videnskabsministeriet. Midler,<br />

der er øremærket til konkrete udviklings-<br />

og innovationsprojekter, der skal fremme<br />

erhvervsudviklingen.<br />

Sætter man luppen på AgroTech Gartneriinnovation,<br />

understreger det forløbne<br />

års resultater, at konceptet har været en<br />

succes. Siden den spæde start med tre<br />

medarbejdere for godt et år siden, er det<br />

blevet til en aktuel medarbejderstab på<br />

11 og nye jobopslag i støbeskeen. Og det<br />

er lykkedes at tiltrække midler alene til<br />

væksthusprojekter for 80 millioner kroner.<br />

- Når jeg ser tilbage på det år, der er gået,<br />

er jeg sikker på, at AgroTech har udfyldt et<br />

28<br />

Tekst Lotte Bjarke • Illustation: AgroTech<br />

Innovation i nye rammer<br />

Med etableringen af AgroTech A/S har der åbnet sig nye muligheder<br />

for udvikling og innovation i gartnerierhvervet.<br />

Som GTS virksomhed kan AgroTech opnå støttemidler fra fx EU<br />

og Videnskabsministeriet til udviklingsprojekter til gavn for erhvervet<br />

hul. Der har simpelthen været mangel på<br />

den type ydelser, som vi kan levere. Vores<br />

placering midt imellem forskning og rådgivning<br />

betyder, at vi kan være med til at<br />

lave ny viden, der kan bruges i erhvervet.<br />

Vi er ikke en forskningsinstitution, men<br />

en virksomhed, der har fokus på at skabe<br />

udvikling hos vore kunder, pointerer Jesper<br />

Mazanti Aaslyng, der er afdelingsleder for<br />

AgroTech Gartneriinnovation.<br />

Uafhængighed afgørende<br />

Samtidig er AgroTech som GTS virksomhed<br />

uafhængig af erhvervet.<br />

- Det er simpelthen forudsætningen for<br />

at være en GTS virksomhed. Vi er ejet af<br />

Dansk Landbrugsrådgivning, men bestyrelsens<br />

sammensætning sikrer uafhængigheden,<br />

siger Jesper Mazanti Aaslyng.<br />

De økonomiske midler, AgroTech formår<br />

at tiltrække til sine projekter, går<br />

blandt andet til indkøb af eksterne partnere<br />

til projekterne. - Vi arbejder meget tæt<br />

sammen med både universiteter og med<br />

GartneriRådgivningen. Penge såvel som<br />

arbejde flyder begge veje, og det må set<br />

fra erhvervets side vel være den optimale<br />

Væksthus 2017<br />

situation, fordi alle kompetencer udnyttes<br />

i samspillet, påpeger Jesper Mazanti<br />

Aaslyng.<br />

Energiproducerende erhverv<br />

Overskrifterne for AgroTechs to store gartneriprojekter<br />

understreger, at virksomhedens<br />

hovedfelt er optimeret energihåndtering,<br />

med alt hvad dertil hører af muligheder<br />

for teknologiske landvindinger.<br />

”Intelligent energihåndtering i væksthuse”<br />

og ”Væksthus 2017” har overordnet<br />

set det fornemme mål at ændre dansk<br />

væksthusproduktion fra at være energiforbrugende<br />

til at være energiproducerende.<br />

Et mål, der i øvrigt er defineret nogenlunde<br />

enslydende i den hollandske gartneriindustri.<br />

- Det er klart, at meget af det, vi arbejder<br />

på og med, ligner det, de gør i Holland.<br />

Man kan sige, at ideerne er ved at<br />

mødes. Men der er store forskelle i den<br />

tilgang, vi har til opgaven, fordi der er store<br />

strukturelle forskelle mellem Holland og<br />

Danmark, siger Jesper Mazanti i Aaslyng.<br />

Gartnerierne ligger fx betydeligt mere<br />

spredt i Danmark end i Holland, og det<br />

I samarbejde med Gartneriet Hjortebjerg I/S og flere andre partnere bygger<br />

AgroTech A/S et demonstrationsanlæg, hvor det er ambitionen at spare<br />

op til 60 procent af gartneriets nuværende energiforbrug. Det skal blandt<br />

andet ske ved at etablere et energilager i undergrunden, hvor sommerens<br />

overskudsenergi kan oplagres til brug i koldere perioder. Samtidig omlægges<br />

klimaet i gartneriet, så det naturlige lys udnyttes optimalt i kraft af nøjagtig<br />

styring af alle klimaparametre. Demonstrationsanlægget forventes at være<br />

færdigt til Klimatopmødet i København næste år.


giver helt andre muligheder for at arbejde<br />

med eksempelvis grundvandsmagasiner<br />

her.<br />

Spreder viden<br />

I Holland har man oplevet, at den store<br />

satsning på ”det lukkede væksthus” giver<br />

økonomiske problemer.<br />

- Man har udviklet det lukkede væksthus<br />

med styringssystemer, der lignede de<br />

hidtidige. Vi er gået den anden vej og har<br />

taget udgangspunkt i at arbejde med klimastyring<br />

på en ny måde. Samtidig har der<br />

i Holland været stærkest fokus på nybyggeri,<br />

hvor vi har arbejdet med allerede<br />

eksisterende væksthuse, fordi vi ikke har så<br />

meget nybyggeri i Danmark, forklarer Jesper<br />

Mazanti Aaslyng, der ikke lægger skjul<br />

på, at der er et element af konkurrence<br />

mellem de danske udviklingsprojekter og<br />

de hollandske.<br />

- Men dertil skal siges, at vi også kan<br />

lære af hinandens erfaringer. Vi tager nogle<br />

af deres ideer om det lukkede væksthus til<br />

os, og de bruger nu nogle elementer fra<br />

vores resultater med dynamisk klimastyring.<br />

Så også på det felt er der samarbejdstakter,<br />

der kan komme erhvervet til gode<br />

samlet set, siger Jesper Mazanti Aaslyng.<br />

Gartnerierhvervets store leverandører<br />

af væksthusteknik er ligeledes involveret i<br />

Kan grønt blive grønnere. Det er mottoet for AgroTechs arbejde<br />

projekterne både her og der, og alene det<br />

gør de gensidige relationer til lidt af en<br />

selvfølge.<br />

Nye horisonter<br />

Fra begyndelsen har klima- og energiområdet<br />

været AgroTech Gartneriinnovations<br />

indsatsområde, men fremtiden kommer<br />

til at byde på flere servicetilbud fra virksomheden.<br />

- Allerede i dag kan vi tilbyde en vifte<br />

af teknologiske serviceydelser. Den vifte<br />

vil vi gerne gøre bredere. Områder som<br />

automatisering og bioteknologi er arbejdsområder,<br />

der er oplagte at tage op, siger<br />

Jesper Mazanti Aaslyng, der kan fortælle<br />

at AgroTech med de seneste to ansættelser<br />

allerede bevæger sig i den retning.<br />

Samarbejde på tværs<br />

- Vi har etableret godt samarbejde med<br />

en række regionale institutioner og med<br />

mange gartnerier, og flere og flere tager<br />

kontakt til os med konkrete ideer. På den<br />

baggrund oplever vi, at vi leverer en form<br />

for service og rådgivning, som der er et<br />

behov for. AgroTechs medarbejdere er<br />

innovationskonsulenter, der tilbyder projektrådgivning,<br />

understreger Jesper Mazanti<br />

Aaslyng.<br />

Innovationskonsulenterne i AgroTech<br />

Gartneriinnovation, der har forskellig baggrund<br />

som fx forskere og konsulenter, danner<br />

et alsidigt team, der har til huse hos<br />

KU Life sammen med universitetets Havebrugsafdeling,<br />

mens AgroTechs domicil og<br />

hovedparten af virksomhedens i alt cirka<br />

80 medarbejdere findes på Landscentret<br />

i Skejby.<br />

❏<br />

AgroTechs gartneriprojekter bygger på et bredt samarbejde med fx GatneriRådgivningen,<br />

KU Life, Århus Universitet, Syddansk Universitet, Danmarks<br />

Tekniske Universitet, Udviklingsforum Odense, Senmatic, Philips, DELTA,<br />

Advansor, Viemose-Driboga, Danske Prydplanter og flere enkeltgartnerier.<br />

29


Af Annemarie Bisgaard<br />

Nyt navn og nye visioner<br />

Maskinudstillingen i Årslev har fået nyt navn, nye visioner<br />

og er på vej til at få vokseværk. Der lægges op til et spændende<br />

arrangement på udstillingsdagen tirsdag den 9. juni 2009<br />

Siden 2000 har der hvert andet år været<br />

afholdt Åbent Hus, Maskinudstilling<br />

og -demonstration på Forskningscenter<br />

Årslev.<br />

- Arrangementet har hver gang været<br />

en succes, som ikke mindst skyldes udstillingens<br />

tidligere formand frugtavler Vagn<br />

Nielsens store arbejde og engagement.<br />

Af tidsmæssige årsager har Vagn Nielsen<br />

valgt at trække sig ud af arbejdet, siger<br />

forskningschef i Årslev, Ole Callesen, der<br />

nu er ny formand for maskinudstillingens<br />

bestyrelse.<br />

Nye visioner<br />

Med nye ansigter følger også nye visioner<br />

og udfordringer. De tidligere maskinudstillinger<br />

har primært haft fokus på frugt- og<br />

bærsektoren og i stigende omfang også<br />

frilandsgrønsager og planteskoler, men Ole<br />

Callesen håber, at flere sektorer vil være<br />

med.<br />

- Alle havebrugets leverandører opfordres<br />

denne gang til at slutte op om arrangementet,<br />

så hele erhvervet kan mødes, få<br />

ny viden og nye kontakter, siger Ole Callesen,<br />

og pointerer, at dagen også byder<br />

på mulighed for at blive opdateret på alle<br />

de forsøg, som Forskningscenter Årslev er<br />

i gang med.<br />

Internationalt navn<br />

Maskinudstillingen har hidtil trukket både<br />

udenlandske udstillere og besøgende til.<br />

For at øge det internationale samarbejde<br />

får udstillingen fra 2009 nyt internationalt<br />

30<br />

navn og logo, som vil være kendetegnende<br />

for de fremtidige udstillinger. Navnet<br />

er ’HorTeaM-Expo’, der er en forkortelse<br />

af Horticulture, Technology & Machinery<br />

Exhibition. Oversat til dansk er det Havebrugs-,<br />

Teknologi- og Maskinudstilling.<br />

Æblet symboliserer havebruget.<br />

Koordinering af<br />

udstilling og aktiviteter<br />

Arrangementet koordineres af forsøgsmedarbejder<br />

Kim Nielsen, DJF i Årslev.<br />

- Vi har netop sendt invitationer ud til<br />

maskinproducenter, importører og leverandører,<br />

og vi har store forventninger til<br />

deltagelse. Derfor sker tilmelding efter<br />

først til mølle princippet. Seneste tilmelding<br />

er den 12. januar 2009, oplyser Kim<br />

Nielsen, der også gerne modtager gode<br />

ideer til specialarrangementer for at sætte<br />

ekstra krydderi på dagen. Foreløbig er<br />

følgende arrangementer allerede koblet<br />

sammen med HorTeaM-Expo:<br />

• Den internationale solbærkonference,<br />

hvor repræsentanter fra hele EU<br />

og New Zealand deltager.<br />

• En åben uddannelsesdag, hvor der<br />

fortælles om de forskellige<br />

videreuddannelser, som Fakultetet<br />

kan tilbyde i fremtiden.<br />

• Offentliggørelse af resultaterne<br />

fra det store EU-projekt ISAFRUIT.<br />

• Smagen af dansk humle – et projekt<br />

i samarbejde med erhvervet.<br />

• Temamøde om klimaforandringer.<br />

❏<br />

HorTeaM E xpo 09<br />

Ole Callesen<br />

Formand for HorTeaM-Expo<br />

Kim Nielsen<br />

Koordinator for HorTeaM-Expo<br />

Træffes på mobil 0045 20 90 19 95<br />

Udstillingens bestyrelse<br />

HorTeaM-Expo er et samarbejde<br />

mellem erhvervet, Gartneri-<br />

Rådgivningen, Dansk Planteskoleejerforening<br />

og Institut For<br />

Havebrugsproduktion i Årslev.<br />

Bestyrelsen består af:<br />

• Forskningschef Ole Callesen, formand.<br />

• Rådgivningschef Jan Jensen Hass.<br />

• Plantageejer Niels Mortensen.<br />

• Plantageejer Christian Christiansen.<br />

• Konsulent Bent Leonhard.<br />

• Sekretær Camilla Fjord.<br />

• Koordinator Kim Nielsen.


31


Tekst Lotte Bjarke • Foto: Gartneriet PKM A/S<br />

60 år og stadig ung<br />

Et flot jubilæumsskrift er gået i trykken.<br />

Spændende og ikke mindst inspirerende<br />

læsning. Ja, det ligger jo lige for, at<br />

kalde historien for lidt af et eventyr. Eventyret<br />

om gartneriejerne, der bare ville være<br />

i front. Og lykkedes med det på deres helt<br />

egen facon.<br />

Ikke mange gartnerier har været omtalt<br />

så meget i Gartner Tidende som Gartneriet<br />

PKM. Det er der selvfølgelig en god grund<br />

til, nemlig den at der tit og ofte er en god<br />

historie at komme efter.<br />

Poul Madsens velkendte valgsprog<br />

”aldrig færdig – altid på vej” kendetegner<br />

sønnen Kristian såvel som faderen og kommer<br />

i særdeleshed til udtryk i det vedholdende<br />

produktudviklingsarbejde, der alle<br />

dage har sat sit præg på virksomheden.<br />

Produktudviklingsafdelingen har i dag til<br />

huse i den ældre del af gartneriet, hvor<br />

udviklingsarbejdet er sat i system under<br />

kyndig vejledning af gartneriets egen forædler.<br />

Resultatet er velkendt. En stadig<br />

strøm af nyheder – og af gode historier.<br />

Globetrottere<br />

Poul Madsen grundlagde sammen med sin<br />

hustru Marie gartneriet i 1948 hjulpet på<br />

vej at de såkaldte statslån, der blev skabt<br />

for at bringe dansk erhvervsliv på fode<br />

efter krigen. I begyndelsen var det grønsager,<br />

der stod på produktionsplanen, men<br />

tingene tog for alvor fart sidst i 50erne,<br />

da Poul Madsen begyndte at producere<br />

potteplanter.<br />

Kristian Madsen gik i sin fars fodspor af<br />

simpel lyst. Inspireret af forældrenes gode<br />

liv og af de muligheder, gartnerierhvervet<br />

rummede for at få set verden. Og set verden,<br />

det har om nogen Kristian Madsen.<br />

Gartneriet PKM A/S kan fejre sin 60 års fødselsdag som<br />

Danmarks største og måske mest fremsynede<br />

gartnerivirksomhed. Stadig udvikling af virksomhedens<br />

produkter og produktionsmetoder holder fødselaren ung<br />

Som far så søn. Ingen<br />

kan være i tvivl om, at<br />

holdningen i Gartneriet<br />

PKM er, at medarbejderne<br />

er virksomhedens<br />

vigtigste råstof<br />

Først som ung gartner og siden som etableret<br />

gartneriejer. For gartneriets skyld men<br />

også for fornøjelsens skyld.<br />

Gartneren Kristian og gartnerens kone<br />

Anett har et verdensomspændende netværk<br />

af venner og forbindelser, der flittigt<br />

plejes. USA, New Zealand, Kenya, you<br />

name it. Familien Madsen har været de<br />

fleste steder og får suget masser af ny<br />

inspiration til sig under vejs. Som familiens<br />

yngste, Poul udtrykker det: Jeg er den i min<br />

klasse, der har fløjet mest. Det har han<br />

utvivlsomt ret i…<br />

Et juleeventyr<br />

Poul Madsen forelskede sig tidligt i Campanula,<br />

der som bekendt er gartneriets<br />

største kultur i dag. Ja, Gartneriet PKM er<br />

verdens største producent af Campanula.<br />

Men mange vil huske gartneriet for et tidligere<br />

eventyr. Et juleeventyr faktisk.<br />

Poul Madsen<br />

forelskede sig tidligt<br />

i Campanula


Også i det tilfælde kom inspirationen<br />

udefra. Kristian havde som led i sin gartneruddannelse<br />

været i USA, og havde der<br />

arbejdet i gartneriet Nurseryman’s exchange<br />

Inc., hvor de producerede minijuletræer<br />

med pynt. Han tog lidt pynt med hjem,<br />

og foreslog sin far at prøve at lave dem.<br />

Det blev en succes, der fik det til at se ud<br />

som om, træerne voksede ind i himlen. At<br />

tænke sig – 500 medarbejdere, der pyntede<br />

juletræer i treholdsskift. Juletræer, der<br />

blev reklameret for i tv-reklamer. Det var i<br />

hvert tilfælde ikke set før.<br />

Desværre fik det eventyr en brat afslutning,<br />

der blev startskuddet til en hård krise<br />

i gartneriet og for Kristian Madsen, der<br />

samtidig havde mistet sin far, partner og<br />

gode ven i 1989.<br />

Men han bed sig fast og fik ved hårdt<br />

arbejde, de rigtige medarbejdere og<br />

nytænkning genrejst gartneriet og fik vist<br />

alle skeptikere, at det er muligt at kæmpe<br />

sig op af det, der kan ligne et stort sort<br />

hul.<br />

Søhus Travbane<br />

Kendetegnende for folkene fra Gartneriet<br />

PKM er, at de går i folk med træsko på, og<br />

det har alle dage stået helt klart, at medarbejderne<br />

er krumtappen i virksomheden.<br />

Kravene er høje, der skal løbes stærkt, ja så<br />

stærkt at Poul Madsen i sin tid måtte lægge<br />

øre til tilnavnet Søhus Travbane. Til gengæld<br />

bliver man også, høj som lav, en del<br />

af PKM familien. Der er næppe nogen, der<br />

kan lade være med at føle sig godt tilpas<br />

på en tur gennem gartneriet med gartneriejeren,<br />

der ustandseligt må afbryde med<br />

et hej Peter, hej Jens eller hej Susanne.<br />

Kristian kender de fleste - og det ærgrer<br />

ham, at han ikke længere kan navnene på<br />

alle 160 medarbejdere.<br />

Med hovedkulturerne Campanula,<br />

Schlumbergera og Rhipsalidopsis i egne<br />

sorter er gartneriet løbende blevet udvidet<br />

og i 2002 suppleret ved købet af nabogartneriet<br />

Lumbyholm. Den største udvidelse<br />

blev afsluttet i 2007-2008 med 24 ha nye<br />

væksthuse for 50 millioner kroner.<br />

Gartneriet PKM A/S anno 2008<br />

Dermed kan Gartneriet PKM uden<br />

tøven kalde sig Danmarks største gartneri<br />

med 167.000 m 2 under glas og 80.000 m 2<br />

frilandsareal.<br />

Anett og Kristian Madsen har al mulig<br />

grund til at være stolte af virksomheden,<br />

der krisetider til trods fungerer som et<br />

af dansk gartnerierhvervs mest velsmurte<br />

lokomotiver med gartneren og gartnerens<br />

kone iført H.C. Andersen hatte som ambassadører<br />

for brandet Fairytale Flowers ® .<br />

Gartneriet PKM som det så ud i ca. 1960<br />

❏<br />

33


Der står trends og gule ærter på menuen<br />

den første aften, når Danske Prydplanter<br />

slår dørene op for efterårets temadage.<br />

Det er en tradition. Men på et enkelt<br />

område blev traditionen brudt i år. Man<br />

ledte forgæves efter Poul Erik Jacobsen<br />

fra PEJ Gruppen på podiet. Årets indspark<br />

kom i stedet fra Birgit Tarp, der nok fungerer<br />

som konsulent for PEJ Gruppen, men<br />

som har sin helt egen tilgang til trends.<br />

- På baggrund af et bredt erfaringsgrundlag<br />

som blandt andet tøjdesigner,<br />

butiksdesigner og konceptudvikler tog hun<br />

de fremmødte med på en anderledes rejse<br />

gennem trenduniverset og diskede undervejs<br />

op med en række meget konkrete bud<br />

på, hvad der skal til for som producent<br />

af dette eller hint at få glæde (økonomisk<br />

glæde) af tidens trend.<br />

- Det handler om, hvordan man får folk<br />

til at bruge penge på æstetik. Det gælder<br />

for mig, og det gælder også for jer. Så i<br />

virkeligheden ligner vi hinanden, selv om<br />

jeg intet ved om jeres branche, sagde Lone<br />

Tarp indledningsvist, idet hun opfordrede<br />

gartnerne til at lægge fagnørderiet på<br />

hylden, når der skal produktudvikles og<br />

sælges planter.<br />

- Faktisk er det som regel, når de dumme<br />

spørgsmål og de skøre ideer kommer<br />

på bordet, at der virkelig sker udvikling,<br />

pointerede hun.<br />

Kreativ på kundens vegne<br />

Det moderne menneske vil så gerne være<br />

kreativt. Men er det i realiteten sjældent.<br />

Den konklusion ligger til grund for en stor<br />

del af det arbejde, Birgit Tarp udfører for<br />

kunder i fx køkken- og møbelbranchen.<br />

- Når jeg udvikler butikskoncepter,<br />

handler det i vid udstrækning om at sætte<br />

ting sammen. Folk kan ikke selv finde ud<br />

af det og lader sig derfor inspirere i butikken.<br />

Det gælder om at vise folk, hvad der<br />

kan lade sig gøre. Hvorfor tror I, at der er<br />

34<br />

Tekst og foto: Lotte Bjarke<br />

Trends med et twist<br />

Skab ny vækst. Dine kunder glæder sig. De ved nemlig ikke,<br />

hvad de har i vente, og de får først et behov, når de ser,<br />

hvad du har fundet på. Sådan lød det blandt andet fra konceptudvikler<br />

og designer Birgit Tarp, da hun åbnede Danske Prydplanters<br />

temadage med sine bud på, hvordan man får mest ud skiftende trends<br />

Birgit Tarp<br />

700.000, der læser Bo Bedre. Det er fordi<br />

de leder efter inspiration, understregede<br />

Birgit Tarp og roste Flora Dania Marketing<br />

for at levere fx billedmateriale og historier<br />

med flot stylede planter fikst og færdigt til<br />

magasiner og ugeblade, idet hun efterlyste<br />

mere af samme skuffe.<br />

Stylister er bange for planter<br />

Kommunikation er altafgørende. I er fagnørder<br />

– I ved det hele. Men jeres kunder<br />

ved nærmest ingen ting. Det er jer,<br />

der må fortælle det, hvis de skal lære at<br />

bruge planter, sagde Birgit Tarp, der med<br />

eksempler fra sit arbejde med udvikling af<br />

butikskoncepter levende kunne illustrere,<br />

hvordan planter passer ind uanset stil og<br />

uanset hvilket rum i boligen, der er tale<br />

om. Om det så er i det ”nye” herrevæ-<br />

relser, der i øvrigt vakte stor begejstring<br />

blandt tilhørerne, hører der planter til.<br />

- Der er altid plads til planter, men I<br />

skal se på jeres planter og kategorisere<br />

dem, for det er ikke alle planter, der passer<br />

alle steder. Det skal man også tænke på i<br />

sit produktudviklingsarbejde, sagde Birgit<br />

Tarp, der ikke er i tvivl om, at de stylister,<br />

der fx laver boligreportager hjertens gerne<br />

vil anvende planter i deres arbejde.<br />

- Stylisterne vil gerne bruge planter.<br />

Men de er lidt bange for dem, fordi de<br />

ingen ting ved om dem. Manglende viden<br />

er en klar barriere for at få flere planter<br />

i boligreportager og butiksindretninger,<br />

pointerede Birgit Tarp, der øjeblikkeligt<br />

lovede, at hun selv ville tænke planter ind<br />

i sit fremtidige arbejde for blandt andet Bo<br />

Bedre. Alene af den grund, at de giver så<br />

mange flere muligheder for at lave noget<br />

lækkert.<br />

Husk helheden<br />

Birgit Tarp løftede også sløret for sin egen<br />

opskrift på produktudvikling.<br />

- Produktudvikling kommer først, når<br />

man har identificeret et behov i målgruppen.<br />

Når visionen er på plads kommer<br />

selve produktudviklingsarbejdet, dernæst<br />

koncept- og emballageudvikling, så information<br />

til kunden om produktet og først<br />

til sidst den egentlige markedsføring. Det<br />

kan gå grueligt galt, hvis man vender den<br />

rækkefølge om, pointerede Birgit Tarp, der<br />

også understregede, at det er vigtigt at se<br />

på helheder frem for på enkelt produkter.<br />

- Det må ikke handle om, hvor vidt jeg<br />

kan li’ en alpeviol eller ikke. Alpeviolen<br />

skal sættes ind i en sammenhæng, så jeg<br />

kan tage stilling til helheden og se muligheder<br />

i en plante, jeg måske ikke troede,<br />

jeg kunne li’. Det er en af de veje, I skal<br />

tænke mere over, for der er point at score,<br />

sagde Birgit Tarp.<br />


Vi har forsikret jordens folk<br />

i 100 år<br />

Få mere information<br />

om forsikringer<br />

til jordens folk...<br />

– klik på:<br />

www.garfors.dk<br />

Specialuddannede assurandører<br />

Lang erfaring med dansk gartneri<br />

Landsdækkende service<br />

Stort lokalt kendskab<br />

24 timers service hos egen assurandør<br />

Fleksibelt selskab<br />

- Kort og hurtig vej til beslutning<br />

Nicheselskab<br />

Unikke produkter til danske gartnerier<br />

Lokale vurderingsmænd<br />

• HOVEDKONTOR<br />

Struergade 24<br />

DK-2630 Tåstrup<br />

Telefon +45 43 71 17 77<br />

Telefax +45 43 71 36 16<br />

www.garfors.dk<br />

E-mail gaf@garfors.dk<br />

35


Interessen for økologisk potteplanteproduktion<br />

er stor i Sverige. I løbet af oktober<br />

måned blev der afholdt tre kurser, hvor<br />

150 deltog. Deltagerne var potteplanteproducenter,<br />

planteskoler, havecentre, leverandører,<br />

konsulenter og andre tilknyttet<br />

til gartneri-erhvervet. Kurset gav en bred<br />

gennemgang af, hvad økologisk dyrkning<br />

indebærer. Hvilke regler og metoder der<br />

findes som alternativ til konventionel produktion.<br />

36<br />

Af Marianne Jepsen • Anne Krogh Larsen og Leif Markvart • GartneriRådgivningen.<br />

Økologiske potteplanter<br />

Økologisk væksthusproduktion var på dagsordenen<br />

da Klara Löfkvist, HIR Malmöhus og Anna-Karin Johansson,<br />

Vendel trädgårdsrådgivning havde inviteret til kursus<br />

i Hörby, Sverige den 23. oktober 2008<br />

Timingen er afgørende<br />

I Sverige er interessen for økologiske varer<br />

stigende, hvilket har betydet, at der i de<br />

senere år er kommet et stigende antal<br />

økologisk producerede varer i butikkerne.<br />

I Sverige har der i første halvdel af 2008<br />

været en generel fremgang på 50-80% på<br />

de økologiske produkter. Foruden at der<br />

i Sverige er en øget fokus på økologiske<br />

produkter, så er der også meget fokus på,<br />

at produkterne er svensk produceret.<br />

Et af budskaberne fra foredragsholderne<br />

var, at timing er afgørende. I 1999-2001<br />

var det for tidligt at lancere svenske økotulipaner,<br />

hvorimod en nysatsning af COOP i<br />

2008 har vist, at kunderne ønsker et økologisk<br />

alternativ til de konventionelt dyrkede<br />

tulipaner, og derfor sælges der nu økologisk<br />

dyrkede tulipaner i hele Sverige.<br />

Prydplanter uden kemi<br />

Med udgangspunkt i Sveriges 16 mål for<br />

miljøkvalitet blev fremtidens fokusområder<br />

diskuteret. Der har de senere år været<br />

meget fokus på at begrænse klimapåvirkningen,<br />

men nu regner man med, at fokus<br />

vil ændre sig, og fremover vil det nærmere<br />

kommer til at omhandle giftfrit miljø<br />

og kredsløbsprincipperne. Det betyder, at<br />

Praktiske råd<br />

i forbindelse<br />

med økologisk<br />

dyrkning<br />

Begynd vanding med gødning i<br />

god tid, da omsætning af økologisk<br />

gødning sker langsomt.<br />

Hold voksemediet fugtigt<br />

Syre må ikke bruges i økologisk<br />

produktion til f.eks. neutralisering<br />

af bicarbonat, og ved brug af regnvand<br />

vil kalciummangel let opstå.<br />

Brug limplader til både monitering<br />

og bekæmpelse<br />

Mikrobiologiske plantebeskyttelsesprodukter<br />

virker ved direkte<br />

kontakt. Ved sprøjtning med disse<br />

skal der bruges store dråber for at<br />

sikre en god dækning.


økologisk produktion og miljøvenlig produktion vil<br />

blive endnu mere aktuelt.<br />

I økologisk produktion af prydplanter er det ikke<br />

tilladt at anvende kunstgødning, kemiske plantebeskyttelsesmidler<br />

samt kemiske vækstreguleringsmidler.<br />

Økologisk dyrkning handler om at tænke<br />

utraditionelt, det handler bl.a. om holdninger og om<br />

nødvendigheden af at tænke i helheder. Det handler<br />

om at udnytte de muligheder og positive effekter, de<br />

alternative metoder giver.<br />

Ifølge Anna-Karin Johansson er der en anden<br />

form for aktivitet i dyrkningsmediet, når der dyrkes<br />

økologisk og anvendes organiske gødninger. Denne<br />

biologiske aktivitet gør det muligt at producere<br />

potteplanter under betingelser, der i den konventionelle<br />

produktion vil give problemer. Ofte er pH<br />

relativ høj i økologisk dyrkede potteplanter, men<br />

derfor behøver planterne ikke at komme til at lide<br />

af jernmangel. Hendes forklaring var, at et økologisk<br />

dyrkningsmedier er og indeholder mange mikroorganismer,<br />

som er med til at sikre, at f.eks. jern kan<br />

optages af planterne trods højt pH.<br />

Er du interesseret i at læse mere om økologisk<br />

planteproduktion i væksthus, så har Jordbruksverket,<br />

Jönköping udgivet en mappe under navnet ”Økologisk<br />

dyrkning i væksthus” som kan bestilles på hjemmesiden<br />

www.sjv.se<br />

❏<br />

Sveriges<br />

16 miljøkvalitetsmål<br />

• Begrænse klimapåvirkningen<br />

• Frisk luft<br />

• Kun naturlig forsuring<br />

• Giftfrit miljø<br />

• Beskytte ozonlaget<br />

• Sikker radiation<br />

• Ingen overgødskning<br />

• Levende søer og floder<br />

• Grundvand af god kvalitet<br />

• Hav og kyst i balance<br />

• Levende vådområder<br />

• Levende skove<br />

• Et rigt landskab<br />

• Storslåede fjelde<br />

• Gode bygningsværker<br />

• Et rigt plante- og dyreliv<br />

37


Af Steffen Møllenberg • Fødevareøkonomisk Institut • Københavns Universitet<br />

Fremgang for frilandsgartnerier<br />

– tilbagegang for væksthusgartnerier<br />

Regnskabsstatistikken for 2007 viser, at driftsresultatet steg<br />

for frilandsgrønsager, frugt og bær samt planteskole, men faldt for<br />

potteplanter og væksthusgrønsager sammenlignet med 2006.<br />

Investeringerne steg, når der ses på gennemsnittet for den samlede sektor<br />

Det er et par af konklusionerne i gartneriregnskabsstatistikken<br />

for 2007<br />

fra Fødevareøkonomisk Institut. Antallet<br />

af gartnerivirksomheder faldt med 45 til<br />

1.354, og heraf lagde de 298 regnskab til<br />

statistikken.<br />

For gartnerisektoren som helhed, dvs.<br />

både i væksthus og på friland (herunder<br />

grønsager, frugt, bær, planteskole mv.) var<br />

driftsresultatet på 172.000 kr. i gennemsnit<br />

mod 188.000 kr. året før. På den positive<br />

side var, at investeringerne i gartneriaktiver<br />

steg og nåede 378.000 kr. i 2007 i gennemsnit<br />

for alle gartnerivirksomheder, se<br />

figur 2 og tabel 3.<br />

Dårligere for potteplantegartnerierne<br />

Driftsresultatet for potteplantegartnerier i<br />

gennemsnit faldt fra 326.000 kr. i 2006 til<br />

284.000 kr. i 2007, se tabel 2 og figur 1.<br />

I forhold til 2006 faldt både bruttoudbytte<br />

og omkostninger, men bruttoudbyttet faldt<br />

mest. Arealet pr. gartneri var på 9.401 m 2<br />

væksthus, se tabel 1. Der var bl.a. lavere<br />

udgifter til lønnet arbejdskraft, idet der<br />

blev arbejdet færre timer. Også energiomkostningerne<br />

faldt, bl.a. fordi energiforbruget<br />

til opvarmning pr. m 2 væksthus faldt.<br />

Der var stor spredning i driftsresultaterne<br />

i 2007. I den dårligste fjerdedel var<br />

der i gennemsnit stort underskud, idet<br />

driftsresultatet var på -1 million kr., mens<br />

den bedste fjerdedel opnåede driftsresultater<br />

på i gennemsnit 1,5 mio. kr. Potteplantegartnerier<br />

på under 15.000 m 2 havde<br />

større driftsresultater i 2007 end i 2006,<br />

mens der til gengæld var stor tilbagegang<br />

blandt de største gartnerier med mindst<br />

15.000 m 2 væksthusareal.<br />

Investeringer i potteplantegartnerier<br />

faldt lidt i forhold til 2006, hvor der var<br />

stort fald. Investeringerne var på 375.000<br />

kr. pr. potteplantegartneri, hvoraf godt en<br />

tredjedel var væksthuse. Som i de foregående<br />

år var investeringerne størst i de<br />

38<br />

største gartnerier med mindst 15.000 m 2<br />

væksthus.<br />

Egenkapitalen ændrede sig kun lidt i<br />

løbet af året, og gældsprocenten, dvs. gælden<br />

i procent af aktiver i selveje, var på 55<br />

ved udgangen af året, se tabel 3.<br />

Tilbagegang for væksthusgrønsager<br />

Driftsresultatet for gartnerier med væksthusgrønsager<br />

faldt fra 254.000 kr. til<br />

70.000 kr. pr. gartneri i 2007, hvilket var<br />

det absolut laveste inden for de seneste<br />

fem år.<br />

Bruttoudbyttet pr. gartneri var på godt<br />

7,2 mio. kr. i 2007 mod 6,3 mio. kr. i<br />

2006. Stigningen hang sammen med, at<br />

væksthusarealet pr. gartneri var større, idet<br />

et gennemsnitligt gartneri med væksthusgrønsager<br />

var på 15.901 m 2 i 2007.<br />

Omkostningerne steg mere end bruttoudbyttet,<br />

og det var især omkostninger til<br />

Tabel 1. Virksomhederne og deres arbejds- og kapitalindsats<br />

Driftsformer 2007 Alle virksomheder*<br />

Potte- Væksthus- Frilands- Frugt Planteplanter<br />

grønsager grønsager og bær skole 2007 2006<br />

Antal virksomheder 342 70 219 210 146 1354 1399<br />

Antal virksomheder i stikprøven 93 23 59 35 30 298 290<br />

----------------------------------------- pr. virksomhed ------------------------------------------<br />

2<br />

Væksthusareal, m2 9401 15901 9 0 300 3533 3358<br />

Frilandsareal, ha 1,7 2,1 51,1 21,5 21,1 22,6 21,6<br />

Arbejdsindsats, timer 13699 17385 6971 1972 10537 8242 8151<br />

Gartneriaktiver ultimo, 1000 kr. 8607 10047 10006 4583 5895 7257 6815<br />

Tabel 2. Driftsresultat (1000 kr. pr. gartneri) og lønningsevne<br />

Driftsformer 2007 Alle virksomheder*<br />

Potte- Væksthus- Frilands- Frugt Planteplanter<br />

grønsager grønsager og bær skole 2007 2006<br />

Bruttoudbytte 6317 7242 2817 666 3398 3386 3211<br />

Driftsomkostninger 5702 6959 2247 499 2809 3019 2862<br />

Nettorenter mv., gartneri** 348 308 357 102 179 251 234<br />

Generelle driftstilskud 16 95 120 29 16 57 72<br />

Driftsresultat 284 70 332 94 426 172 188<br />

Lønningsevne, kr. pr. time 143 142 141 49 141 127 131<br />

**)Nettorenter mv. indeholder foruden renter også forpagtningsafgift, leje- og leasingomkostninger<br />

samt låneomkostninger mv.<br />

Tabel 3. Investering i gartneriaktiver, egenkapital og gældsprocent (1000 kr. pr. gartneri)<br />

Driftsformer 2007 Alle virksomheder*<br />

Potte- Væksthus- Frilands- Frugt Planteplanter<br />

grønsager grønsager og bær skole 2007 2006<br />

Investeringer i gartneriaktiver<br />

Væksthuse 132 387 0 0 0 50 84<br />

Inventar 169 85 519 92 74 199 144<br />

Andre gartneriaktiver 74 -368 730 416 -549 130 123<br />

I alt 375 104 1248 508 -475 378 352<br />

Egenkapital ultimo 4638 7202 5577 4076 5128 4521 4480<br />

Gældsprocent 55 50 55 44 45 52 49<br />

*)Indeholder også gartnerivirksomheder, som ikke falder under de fem nævnte typer.


Statistik<br />

på internettet<br />

Hele regnskabsstatistikken med tal og<br />

beskrivelser kan findes på hjemmesiden<br />

www.foi.life.ku.dk, klik Statistik, derefter<br />

Gartneri. Her findes endvidere tabeller,<br />

som ikke findes i publikationen, bl.a.<br />

dataserier tilbage til 1980.<br />

Generelt er der stor variation i resultaterne<br />

gartnerierne imellem, og tallene<br />

i statistikken er gennemsnitstal. For<br />

at vise noget om variationen, er der i<br />

publikationen tal for driftsresultat i hhv.<br />

den dårligste og den bedste fjerdedel af<br />

gartnerierne i hver driftsform<br />

lønnet arbejdskraft og til energi, der steg.<br />

De to poster udgjorde henholdsvis 2,5<br />

og 2,0 mio. kr. pr. gartneri i gennemsnit,<br />

hvilket tilsammen er ca. to tredjedele af<br />

driftsomkostningerne, se figur 1.<br />

Stigningen i lønomkostninger skyldes<br />

især flere arbejdstimer – set i forhold til<br />

væksthusarealet var der dog rent faktisk et<br />

lille fald. Energiomkostningerne steg især<br />

pga. stigningen i væksthusareal – der var<br />

mere at varme op. Energiforbruget pr. m 2<br />

væksthusareal faldt imidlertid lidt.<br />

Investeringerne faldt kraftigt i forhold<br />

til året før til 104.000 kr. pr. gartneri. Der<br />

blev især investeret i væksthuse. Negative<br />

investeringer i andre gartneriaktiver skyldes<br />

frasalg af fast ejendom.<br />

Fremgang<br />

for frilandsgrønsager<br />

I gennemsnit fik gartnerier specialiseret<br />

i frilandsgrønsager et driftsresultat på<br />

332.000 kr. i 2007. Det er 55.000 kr. mere<br />

end i 2006.<br />

Stigningen i driftsresultat hænger sammen<br />

med, at gartnerierne er blevet større.<br />

Arealet pr. gartneri steg til 51,1 ha, og her-<br />

af var der grønsager på de 23 ha - 5 ha mere<br />

end i 2006. Der var endvidere 27 ha med<br />

landbrugsafgrøder samt 1 ha med andre<br />

gartneriafgrøder. Bruttoudbyttet pr. ha med<br />

Figur 1. Omkostninger og driftsresultat pr. virksomhed i 2007.<br />

Figur 2. Investeringer og afskrivninger pr. gartnerivirksomhed 2003-2007.<br />

landbrugsafgrøder er langt lavere end for<br />

grønsager, og på trods af arealfordelingen<br />

repræsenterede frilandsgrønsagerne mere<br />

end tre fjerdedele af bruttoudbyttet.<br />

Bruttoudbyttet pr. gartneri med frilandsgrønsager<br />

var på godt 2,8 mio. kr., og hertil<br />

kommer generelle driftstilskud på 120.000<br />

kr., hvoraf det meste stammer fra enkeltbetalingsordningen,<br />

som i stort omfang er<br />

baseret på arealet. Driftsomkostningerne<br />

var på godt 2,2 mio. kr., hvoraf lønomkostningerne<br />

med 737.000 kr. var den største<br />

enkeltpost.<br />

Investeringerne pr. gartneri med frilandsgrønsager<br />

blev mere end fordoblet i<br />

forhold til 2006 til godt 1,2 mio.kr. Der<br />

blev især investeret i fast ejendom, herunder<br />

bygninger, samt i inventar. Også i 2006<br />

var der store stigninger i investeringerne i<br />

forhold til året før.<br />

Gældsprocenten steg i forhold til året<br />

før til 55 ved udgangen af 2007.<br />

Stor fremgang for frugt og bær<br />

Driftsresultatet pr. plantage med frugt og/<br />

eller bær var på 94.000 kr. sammenlignet<br />

med minus 101.000 kr. i 2006. Det er<br />

første gang i fem år, at driftsresultatet er<br />

positivt.<br />

Stigningen skal ses i sammenhæng med<br />

store prisstigninger på især solbær, men<br />

også på ribs og surkirsebær, jf Jordbrugets<br />

prisforhold 2007.<br />

Investeringerne steg kraftigt i frugt- og<br />

bærplantagerne i 2007 til 508.000 kr. pr.<br />

plantage.<br />

Frugt- og bærplantagen er ofte en<br />

deltidsbeskæftigelse for brugerfamilien,<br />

som derfor ikke skal leve af frugtplantagen<br />

alene. I gennemsnit var der lønindkomster,<br />

anden erhvervsindkomst mv., således at<br />

brugerfamiliens løbende indkomst var på<br />

564.000 kr.<br />

Størst driftsresultat<br />

for planteskolerne<br />

Planteskolerne opnåede i gennemsnit et<br />

driftsresultat på 426.000 kr. eller 21.000<br />

kr. mere end i 2006. Det var det højeste<br />

driftsresultat blandet de fem analyserede<br />

driftsformer.<br />

Både bruttoudbyttet og omkostningerne<br />

steg, men bruttoudbyttet steg mest og var<br />

i 2007 på 3,4 mio. kr. pr. planteskole.<br />

I gennemsnit var der 13,8 ha med<br />

planteskoleplanter og godt 7 ha med andre<br />

afgrøder, heraf mest landbrug, pr.<br />

planteskole.<br />

Investeringerne i planteskoler var negative<br />

i 2007. De negative investeringer<br />

skyldes frasalg af fast ejendom, som indgår<br />

i posten andre gartneriaktiver.<br />

❏<br />

39


... få bedre råd<br />

Landdistriktstilskud:<br />

ansøgningsfrist 21. november 2008<br />

Der er nu åbnet for ansøgninger om Landdistriktstilskud med ansøgningsfrist 21. november<br />

2008.<br />

Der kan søges om tilskud til Udviklingsprojekter. Der gives op til 60% i tilskud. (Der har været<br />

udmeldt forskellige tilskudssatser, inden ordningen blev offentliggjort. Det er sikkert nu, at der<br />

gives op til 60% i tilskud til udviklingsprojekter.)<br />

Indsatsområderne er stadig: arbejdsmiljø, energi, pesticider, næringsstoffer, men der lægges<br />

vægt på udvikling og ikke på investering.<br />

Med et udviklingsprojekt forstås aktiviteter, der vedrører udvikling af nye og forbedrede<br />

produkter, processer, fremgangsmåder, metoder eller teknologier inden for forarbejdning i<br />

fødevare- og skovbrugssektoren eller i den primære jordbrugssektor. Projekterne skal bidrage<br />

til at frembringe projektresultater, der forventes at få kommerciel effekt senest tre år efter<br />

afslutningen af projektet.<br />

Projekterne kan være baseret på forudgående forskning, men må ikke indeholde forskningsaktiviteter.<br />

Krav om samarbejde<br />

For at der kan ydes tilskud til et udviklingsprojekt, skal projektet gennemføres som et samarbejdsprojekt<br />

mellem mindst to af følgende tre parter: en primær jordbrugsproducent, en<br />

forarbejdningsvirksomhed og en tredje part, og skal altid omfatte mindst en primærproducent<br />

inden for jordbrug.<br />

I projektet skal mindst to deltagere udfylde og underskrive et deltagerskema, og den primære<br />

jordbrugsproducent skal som minimum deltage i en styregruppe for projektet.<br />

For flere oplysninger, og eventuel udarbejdelse af ansøgning, kontakt Mona H. Christensen<br />

tlf. 8740 5478.<br />

Mona H. Christensen, Virksomhedskonsulent, GartneriRådgivningen<br />

Temperatur-stress hos planter kan<br />

medføre angreb af patogene svampe<br />

Optimum temperatur for plantens vækst i de forskellige etaper af væksten er ofte også bedst,<br />

hvis man vil undgå angreb af patogene svampe. Desværre falder optimum for plantens vækst<br />

tit nogenlunde sammen med optimum for patogenets aktivitet. I disse situationer bruger planten<br />

et selvforsvars-system (plant-parasite complex), som mindsker risikoen for angreb.<br />

Højtemperatur-stress i lokale celler i plantens væv, kan ødelægge den normale resistens.<br />

Bladene af varme-stresset Helianthus annus kan smittes med Sphaerotheca fuliginea, som<br />

normalt ikke angriber denne plante. Et forsøg på nelliker viste, at ved 14-15°C kan Fusarium<br />

oxysporum f.sp. dianthi, ikke angribe planten, og man kunne ikke observere visnesyge på de<br />

smittede planter. Men ved at forhøje temperaturen til 22°C, kunne visnesyge observeres på<br />

følsomme sorter, og ved 26°C visnede alle sorter (også de, som ellers er resistente overfor<br />

sygdommen). Kun sorten Carrier 929 forblev fri for Fusarium.<br />

Kulde-stress kan også føre til udvikling af sygdom. For eksempel vil Cladosporium cucumerinum<br />

(agurke-patogen) udvikle sig meget kraftigt ved 17°C, men hæves temperatur til<br />

20-22°C, kan udviklingen af sygdommen stoppes. Et andet eksempel på et agurke-patogen,<br />

som udvikler sig under kølige og fugtige forhold, er Didymelle bryoniae. Botrytis cinerea, som<br />

forårsager gråskimmel, er meget aktiv ved 16°C om dagen og 7°C om natten.<br />

Vanding med koldt vand kan især føre til stress i småplanter og gøre dem mere følsomme<br />

over for rod-patogener som Pythium spp., Rhizoctonia solani og Botrytis cinerea.<br />

kilde: Managing diseases in Greenhouse Crops; William R. Jarvis, APS Press 1997.<br />

40<br />

Malgorzata Kepler, planteavlskonsulent i plantepatologi,<br />

GartneriRådgivningen, Skejby


GartneriRådgivningen<br />

Hvidkærvej 29 · 5250 Odense SV · Telefon +45 87 40 50 00 · Telefax +45 65 92 69 17 · gartneriraadgivningen@landscentret.dk<br />

Anker Kuehn<br />

Chefkonsulent – Planteavl<br />

Potteplanter, plantebeskyttelse,<br />

fotosyntesemålinger, gødning,<br />

produktudvikling<br />

E-mail: ank@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 20<br />

Mobil: 40 43 00 50<br />

Bent Leonhard<br />

Planteavlskonsulent<br />

Planteskolekulturer, Ukrudtsbekæmpelse,<br />

plantebeskyttelse,<br />

formering - træfrø<br />

E-mail: bnl@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 17<br />

Mobil: 40 36 17 14<br />

Jan Kronmann<br />

Teknisk konsulent<br />

Tekniske installationer, projektering af<br />

væksthuse og kølerum, byggetilsyn,<br />

energiledelse og energibesparelser<br />

E-mail: jak@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 14<br />

Mobil: 21 49 27 75<br />

Leif Markvart<br />

Planteavlskonsulent<br />

Plantebeskyttelse, formering<br />

- potteplanter, væksthusklima, jord,<br />

vand og næring, kvalitetsstyring<br />

E-mail: lxm@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 18<br />

Mobil: 20 51 91 21<br />

Marianne Jepsen<br />

Planteavlskonsulent<br />

Potteplanter og planteskolekulturer,<br />

plantebeskyttelse, dyrkningsmedier,<br />

jordprøver<br />

E-mail: mxj@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 19<br />

Mobil: 30 31 64 67<br />

Ole Bærenholdt-Jensen<br />

Virksomhedskonsulent<br />

Produktionsplanlægning, IT-kurser,<br />

væksthusklima og energi.<br />

E-mail: obj@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 66 15<br />

Mobil: 21 68 10 92<br />

Anne Krogh Larsen<br />

Planteavlskonsulent<br />

Potteplanter, gødning,<br />

Plantebeskyttelse,<br />

vækstregulering<br />

E-mail: akl@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 54 76<br />

Mobil: 21 63 12 61<br />

Malgorzata Kepler<br />

Planteavlskonsulent<br />

Speciale: Plantepatologi<br />

og laboratorium<br />

E-mail: mgk@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 54 98<br />

Mobil: 30 92 17 45<br />

Mona H. Christensen<br />

Virksomhedskonsulent<br />

Tilskudsordninger,<br />

hjemmesider, IT<br />

E-mail: mhc@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 54 78<br />

Mobil: 20 24 83 64<br />

Thomas Skovgaard Lund<br />

Rådgivningsleder<br />

Planteavlskonsulent<br />

Speciale: Forædling<br />

og produktudvikling<br />

E-mail: tol@landscentret.dk<br />

Telefon: 87 40 54 55<br />

Mobil: 21 63 12 62<br />

41


42<br />

HVEM<br />

HVAD<br />

HVOR<br />

Mindeord<br />

Benedikte Kæmpe er gået bort<br />

Tirsdag den 21. oktober sov Benedikte ind 56 år gammel.<br />

Benedikte var en person, der gjorde et uudsletteligt<br />

indtryk. Vi er mange, som er meget taknemmelige for, at<br />

vi lærte hende at kende.<br />

Benedikte blev uddannet blomsterbinder i 1971 hos<br />

Poul Petersens Blomster i Ringsted. I perioden 1977-88<br />

drev hun, sammen med sin mand Morten Kæmpe og<br />

svigerfar Per Kæmpe gartneri på Samsø. Siden har Benedikte<br />

været beskæftiget som sælger i gartneribranchen<br />

– dels på Gartneriet Nordfyn og senere hos Feldborg<br />

Tropical Plants, hvor hun arbejdede indtil sygdommen<br />

tvang hende til at stoppe i april 2008. I sin fritid var hun,<br />

ud over sin familie, også engageret i Odense Pigegarde,<br />

hvor hun igennem mange år ydede en stor organisatorisk<br />

indsats.<br />

Benedikte var særdeles vellidt blandt kolleger og kunder.<br />

Udover faglig dygtighed besad hun en ukuelig optimisme<br />

og livsglæde, som vi var mange, der lærte meget af.<br />

Benedikte var et utroligt positivt og stærkt menneske,<br />

der altid havde tid og overskud til at hjælpe mennesker i<br />

hendes omgivelser. Selv under hendes alvorlige sygdom,<br />

havde hun lige til det sidste overskud til en kærlig hilsen,<br />

en sjov bemærkning eller et besøg, hvor man fik lov til<br />

at se den ufattelige livskraft, der bar hende fremad, indtil<br />

hun ikke kunne mere.<br />

Tak, Benedikte, fordi vi har fået lov til at føle din medmenneskelighed<br />

og varme i de mange år, vi har arbejdet<br />

sammen.<br />

Æret være Benedikte Kæmpes minde.<br />

Claus Feldborg & kolleger<br />

Jyske Gartneres Hjælpeforening<br />

i Aarhus<br />

Afholder adventsfest den 27. november 2008 kl. 14.00<br />

på Tranbjerg Kro, Hovedgaden 37, 8310 Tranbjerg.<br />

Alle ældre gartnere og gartnerenker er velkomne,<br />

ligesom vi indbyder vore chauffører fra sommerudflugten<br />

til at deltage.<br />

Med venlig hilsen Bestyrelsen<br />

Jyske Gartnernes Hjælpeforening<br />

Fyn<br />

Julevandring<br />

Lørdag den 15. november fra kl. 13.00.<br />

Traditionen tro holder DUG Fyn julevandring. Programmet<br />

er desværre ikke færdigt pga. pludselig sygdom, men der<br />

arbejdes på højtryk på at få en vandring færdig.<br />

Vi vil komme med en endelig plan på www.dugdanmark.dk<br />

og vi vil være vært med lidt godt til ganen.<br />

Håber på forståelse og velmødt 15. november og hold øje<br />

med dagspressen og hjemmesiden for information vedr.<br />

vandringen.<br />

Mvh René, DUG Fyn<br />

Sjælland<br />

Julevandring<br />

Lørdag den 22. november fra kl. 13.30 er der Julevandring<br />

i Bjæverskov og hos Højbo.<br />

Et første besøg er hos Claus Christensen (Gartnervej 31,<br />

4632 Bjæverskov) som vil have julestjerner at vise frem.<br />

Vi slutter af hos Højbo, hvor Jan Hansen vil vise rundt.<br />

Der vil være en løgproduktion at se. Vi er ved at finde et<br />

besøg mere.<br />

Vi vil slutte af med gløgg og æbleskiver!<br />

Velkommen til alle<br />

Ansøgning om støtte fra<br />

Havebrugets Forskningsfond 2009<br />

Der indkaldes herved ansøgninger til Havebrugets Forskningsfond.<br />

Fonden støtter forskning indenfor havebrug og gartneri.<br />

Videnskabelige og praktisk betonede opgaver indenfor følgende<br />

områder kan komme i betragtning: Plantedyrkning,<br />

produkters indhøstning, opbevaring og udnyttelse, havekunst,<br />

teknik, økonomi, historie og studierejser til udlandet med<br />

specielle formål for øje.<br />

Frist for indsendelse af ansøgninger til Havebrugets Forskningsfond<br />

er 1. januar 2009.<br />

Ansøgninger, der modtages efter ovennævnte frist, bliver<br />

overført til næste ansøgningstermin (1. august 2009).<br />

Der skal anvendes ansøgningsskema, og dette kan hentes<br />

på hjemmesiden www.danskgartneri.dk eller rekvireres i<br />

sekre-tariatet.<br />

Ansøgninger sendes til: Havebrugets Forskningsfond, c/o<br />

Dansk Gartneri, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V,<br />

e-mail: danskgartneri@danskgartneri.dk.


Inspirationsdag november 2008<br />

KlubHort.dk besøger KU, Life Det Biovidenskabelige Fakultet<br />

for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer – nu en del<br />

af Københavns Universitet tirsdag den 11. november 2008 kl.<br />

11.00- 16.00.<br />

Læs mere på:<br />

http://www.klubhort.dk/arrangementer.htm<br />

Jyske Gartneres Hjælpeforening<br />

i Aarhus<br />

Jyske Gartneres Hjælpeforening i Aarhus kan atter i år<br />

uddele legater til ældre gartnere og gartnerenker. Andre<br />

som har emner, der eventuelt kunne være legatmodtagere<br />

beder også rette henvendelse.<br />

Skriftlig ansøgning bedes sendt til undertegnede inden<br />

den 1. december 2008.<br />

Erik Juhl Jensen, Egholmvej 1, 8300 Odder<br />

Med venlig hilsen<br />

Jyske Gartnernes Hjælpeforening<br />

Julevandring<br />

Julevandringen i år er lørdag den 15. november kl. 13.30<br />

i Haderslev området.<br />

Vi starter hos Knud Olav Skovrup,<br />

Gartneriet Bækkelund i Hoptrup.<br />

Her er julestjernerne ved at være klar til at<br />

blive sendt ud, sammen med de øvrige<br />

juleblomster.<br />

Vi drikker kaffe på Slukefter Kro i Vedsted.<br />

Derefter går turen til<br />

Niels Ove Aagaard i Styding,<br />

hvor vi ud over at se hvad der er<br />

i drivhusene også kan komme<br />

i adventstemning i plantecenteret.<br />

Brug lørdag eftermiddag<br />

den 15. november<br />

sammen med dine<br />

kollegaer og få<br />

en snak og<br />

ny inspiration.<br />

Vel mødt<br />

Bestyrelsen kreds 3.<br />

Sydjysk kreds 3<br />

KLIMA OG ENERGI<br />

Globalstråling – Målt ved Forsøgsanlæg Årslev<br />

Uge 42 Joule pr. cm<br />

Temperaturer<br />

Målt ved Forsøgsanlæg Årslev<br />

Temperatur, maks. ........14,6°C<br />

Temperatur, min ............6,2°C<br />

Temperatur, gens. ...........10,5°C<br />

Normaltemperatur ..........8,4°C<br />

2<br />

Dato I år Sidste år<br />

13-10 ...............................657 876<br />

14-10 .............................853 1038<br />

15-10 .............................193 954<br />

16-10 .............................298 354<br />

17-10 .............................970 268<br />

18-10 .............................237 833<br />

19-10 .............................658 872<br />

Ugesum .........................3848<br />

Ugesum som gennemsnit af<br />

1966-1977 (incl.): 3219<br />

5194<br />

Energiforbrug Varmeforbrugstallet P:<br />

P-værdi Forklaring<br />

4,5 Væksthusene samlet, sider og gavle med akryl og gardiner<br />

5,5 Det gennemsnitlige potteplantegartneri med gardiner overalt<br />

6,5 Gartneri med mange fritliggende huse i glas med gardiner<br />

7-8 Grøntsagsgartneri uden gardiner, fritliggende større huse<br />

Uge 42 MWh/1.000 m2 *) P=P-værdi w/m2x°C *P 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0<br />

*Ti<br />

16 4,8 5,4 5,9 6,4 7,0 7,5 8,1 8,6<br />

18 6,3 6,9 7,6 8,3 9,0 9,7 10,4 11,1<br />

20 7,7 8,5 9,4 10,2 11,1 11,9 12,8 13,6<br />

22 9,1 10,1 11,1 12,1 13,1 14,1 15,1 16,1<br />

(varmeforbrugstallet) Ti=Rumtemperatur i væksthuse °C<br />

Uge 43 MWh/1.000 m<br />

*Ti<br />

Omregningsfaktorer:<br />

2<br />

*) P=P-værdi w/m2x°C *P 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0<br />

16 5,6 6,2 6,9 7,5 8,1 8,7 9,3 10,0<br />

18 7,0 7,8 8,6 9,4 10,1 10,9 11,7 12,5<br />

20 8,4 9,4 10,3 11,2 12,2 13,1 14,1 15,0<br />

22 9,8 10,9 12,0 13,1 14,2 15,3 16,4 17,5<br />

(varmeforbrugstallet) Ti=Rumtemperatur i væksthuse °C<br />

www.deg-greenteam.dk – viden på nettet – Energisparekatalog<br />

1 ton fuelolie 9,54 MWh<br />

1 m 3 gasolie 8,48 MWh<br />

1.000 m 3 N-gas 10,1 MWh<br />

1.000 m 3 fjv. 48-54 MWh<br />

Uge 43 Joule pr. cm<br />

Temperaturer<br />

Målt ved Forsøgsanlæg Årslev<br />

Temperatur, maks. ........13,4°C<br />

Temperatur, min ............5,1°C<br />

Temperatur, gens. ............9,5°C<br />

Normaltemperatur ..........7,5°C<br />

2<br />

Dato I år Sidste år<br />

20-10 ................................. 757 289<br />

21-10 ............................... 319 701<br />

22-10 ............................... 467 698<br />

23-10 ............................... 770 833<br />

24-10 ............................... 120 364<br />

25-10 ............................... 730 463<br />

26-10 ............................... 69 174<br />

Ugesum ............................. 3232<br />

Ugesum som gennemsnit af<br />

1966-1977 (incl.): 2900<br />

3518<br />

Eksempel:<br />

7.500 m 2 væksthus 18°C, P = 5,5<br />

Forbrug = 7,500 x 8,6 = 64,35 MWh<br />

Olie = 64,35/9,54 = 6,75 ton<br />

43


44<br />

D i n l o k a l e f r ø p a r t n e r p å i n t e r n a t i o n a l t n i v e a u<br />

Fokus på Energi<br />

Kvalitet og holdbarhed<br />

• Er dit gartneri klar til fremtiden, hvor energien<br />

fortsat vil være højt på dagsordenen?<br />

• Er du opdateret med det sidste nye om energi?<br />

• Ved du hvad der sker i Holland?<br />

• Ved du hvad du kan gøre her og nu<br />

og hvad vi kan forvente af nye teknologier?<br />

AgroTech og Gartnerirådgivningen tilbyder gratis<br />

besøg, hvor vi ser på mulighederne i dit gartneri.<br />

Besøget kan tilrettelægges som en energigennemgang<br />

af dine muligheder, som en minitemadag for<br />

flere medarbejdere eller som … Du vælger selv.<br />

Ole Bærenholdt-Jensen<br />

Anker Kuehn<br />

Jens Rystedt<br />

Produktkatalog<br />

2009<br />

Vi er nu klar med vores<br />

katalog for 2009<br />

Damsbovej 19 C 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 13 00<br />

Fax 64 47 13 02 c-bech@seedcom.dk www.seedcom.dk<br />

Damsbovej 19 C 5492 Vissenbjerg Tlf. 64 47 13 00<br />

F 64471302 b h@ d dk d dk<br />

SE HER, ALLE PRIMULA AVLERE<br />

Bliv medlem af vores klub!<br />

Vi er en landsdækkende ”Primulaklub” med<br />

p.t. ca. 25 medlemmer, fordelt på producenter<br />

og småplanteleverandører.<br />

Vi laver en fælles salgsregistrering 8 gange i løbet<br />

af sæsonen. Det er vigtigt at netop DU også bliver<br />

medlem, så vores fælles registrering bliver så retvisende<br />

som muligt. Jo flere avlere der er med, des bedre<br />

passer vores tal på landsplan.<br />

Vi arrangerer også hvert år 2 gartnerivandringer<br />

i løbet af sæsonen, med efterfølgende kaffe<br />

og snak om kulturen m.v.<br />

Kontingent p.t. kr. 300 pr. år. GRATIS første år.<br />

Kontakt for yderligere information:<br />

Hanne Schütt, Gartneriet Hejsa, Grænge, Lolland,<br />

telefon 2933 9640 eller<br />

Holger Hansen, Gartneriet Jullerup, Søndersø,<br />

telefon 6484 1432<br />

• Er din kvalitet altid i top?<br />

• Kontrollerer du løbende dine planters holdbarhed?<br />

• Har du fået fat i den sidste nye viden fra<br />

forskningsprogrammet ”Prydplantepakken”?<br />

Gartnerirådgivningen tilbyder gratis besøg, hvor vi ser<br />

på mulighederne i dit gartneri. Besøget kan tilrettelægges<br />

som en gennemgang af resultaterne fra prydplantepakken,<br />

som en minitemadag for flere medarbejdere eller som et<br />

kritisk kig på dine planters kvalitet… Du vælger selv.<br />

Anker Kuehn<br />

Leif Markvart<br />

Anne Krogh Larsen<br />

Thomas Skovgaard Lund<br />

Marianne Jepsen<br />

Tilbuddene gælder frem til jul, men af hensyn til vores planlægning skal du tilmelde dig inden 12. november til:<br />

Tine Andsager Jensen på tlf. 87 40 66 02 eller mail: taj@landscentret.dk


CEN RUM<br />

Nyt om navne, virksomheder og organisationer<br />

Der var engang...<br />

Eventyret om FAIRYTALE FLOWERS ® begynder i 1948<br />

med fem drivhuse og et statslån. Det var nemlig det år<br />

hvor Poul Madsen fik status som ejer af gartneriet på<br />

Slettensvej.<br />

Mange gode og dygtige medarbejdere har været med<br />

til at udvikle gartneriet, som nu - i 2008 - omfatter ca.<br />

100 drivhuse. Og eventyret fortsætter...<br />

60 års fødselsdag - det skal naturligvis fejres!<br />

Derfor vil det glæde os at se dig/jer til åbent hus i<br />

Maries svømmehus på Slettensvej 207 - 215, 5270<br />

Odense N<br />

Fredag den 14. november 2008 fra kl. 14 til 17.<br />

Kærlig hilsen & på gensyn<br />

Gartneriet PKM as<br />

Anett & Kristian<br />

Hurtig annonceekspedition<br />

gartner<strong>tidende</strong>@landscentret.dk<br />

45


46<br />

NYT JOB<br />

Uanset om du ønsker nyt job<br />

eller skal finde en medarbejder mødes<br />

parterne i Nyt Job i Gartner Tidende.<br />

Nyt Job-annoncer<br />

sættes gratis på internettet<br />

www.gartner<strong>tidende</strong>.dk<br />

Ring eller mail til:<br />

Ole Lykke – tlf. 87 40 66 07<br />

E-mail: oel@landscentret.dk<br />

Morten Nielsen – tlf. 87 40 66 03<br />

E-mail: mon@landscentret.dk<br />

og få mere at vide.<br />

PS. Vi hjælper gerne med tekst og layout.<br />

Og det koster ikke ekstra.<br />

Sidste frist for stillingsannoncer til<br />

Gartner Tidende nr. 21 der udkommer<br />

20. november er mandag 10. november<br />

Nye udfordringer søges<br />

Jeg har senest virket som sælger med salg og markedsføring<br />

af stauder fra producent til havecenter,<br />

planteskoler og eksportører. Har mere end 20 års<br />

erfaring med salg og rådgivning inden for småplanter<br />

og frø i Danmark og Sverige. Desuden kender jeg<br />

en del til udvikling af nye planter og nicheprodukter.<br />

Er uddannet gartner.<br />

Jeg søger det kunne være med salg og rådgivning<br />

inden for færdigvare, småplanter, frø og gartneriartikler.<br />

Det kunne være hjælp til udvikling af nye planter og<br />

salg af disse.<br />

Det kunne være hjælp til indkøb / leverandørkontakt.<br />

Det kunne være andre opgaver hvor min erfaring<br />

inden for branchen kunne bruges.<br />

Jeg er interesseret i varigt arbejde men også gerne<br />

tidsbegrænsede opgaver og projekter.<br />

Jeg kan kontaktes på tlf: 40 46 48 78, 66 10 20 78<br />

eller mail: john.and@mail.tele.dk<br />

John Andersen<br />

Walthervænget 2, Åsum 5240 Odense NØ<br />

1<br />

på Gartner Tidendes<br />

hjemmeside<br />

3<br />

Markedsføring<br />

2<br />

Gør din virksomhed endnu mere synlig<br />

ved at annoncere med et banner på<br />

www.gartner<strong>tidende</strong>.dk<br />

Samtidig eksponeres dit banner<br />

også på www.deg-greenteam.dk<br />

Der D kan k vælges l bannere b<br />

i tre forskellige størrelser:<br />

• Banner 1 (150 x 40 pixel) til 400 kroner<br />

• Banner 2 (150 x 82 pixel) til 500 kroner<br />

• Banner 3 (500 x 70 pixel) til 600 kroner<br />

(pr. måned, eksklusive moms)<br />

Bliv set af de 25.000<br />

besøgende som i gennemsnit<br />

hver måned klikker ind<br />

på vores hjemmesider<br />

Ring til Morten Nielsen<br />

på 87 40 66 03<br />

eller mail mon@landscentret.dk<br />

for at høre mere om mulighederne


ADVOKATER<br />

Advokatfirma<br />

C. Bisgaard Larsen<br />

& Ole Maare<br />

Advokat Ole Maare<br />

Slotsgade 21, 2. th<br />

Postbox 289.<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 66 11 80 00<br />

Telefax 66 11 86 00<br />

E-mail:<br />

advokatfirma@bisgaardmaare.dk<br />

www.bisgaardmaare.dk<br />

Advokat Niels Borum<br />

Advokat Allan Ulriksen<br />

Lexsos Advokater<br />

Jernbanegade 4 1 ,<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 66 12 77 00<br />

Telefax 66 14 77 12<br />

E-mail: lexsos@lexsos.dk<br />

Homepage: www.lexsos.dk<br />

Niels Søndergaard<br />

Storegade 6,<br />

8382 Hinnerup<br />

Telefon 87 64 11 11<br />

Telefax 86 91 17 00<br />

E-mail: hinnerup@ret-raad.dk<br />

Homepage: www.ret-raad.dk<br />

FOCUS ADVOKATER<br />

Hans Sandager<br />

Englandsgade 25,<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 63 14 20 20<br />

Telefax 63 14 20 30<br />

E-mail: mail@focus-advokater.dk<br />

E-mail: hs@focus-advokater.dk<br />

KIELBERG<br />

ADVOKATER A/S<br />

Advokat Lars Rasmussen<br />

Hunderupvej 71,<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 63 13 44 44<br />

Telefax 66 13 44 79<br />

E-mail: lr@kielberg.com<br />

www.kielberg.com<br />

ANALYSER<br />

GartneriRådgivningen<br />

Plantepatologiske prøver<br />

Udkærsvej 15, Skejby,<br />

8200 Århus N<br />

Telefon 87 40 54 98<br />

Telefax 87 40 50 10<br />

mgk@landscentret.dk<br />

www.gartneriraadgivningen.dk<br />

Lenes Laboratorium<br />

Holtumvej 58, Holtum,<br />

7100 Vejle<br />

Telefon: 51 55 80 55<br />

Fax: 75 80 50 40<br />

E-mail: lenelab@ofir.dk<br />

www.lenes-laboratorium.dk<br />

Undersøgelse af sygdomme og skadedyr,<br />

planteavlsrådgivning.<br />

Eurofins<br />

Steins Laboratorium A/S<br />

Gartneri<br />

Hjaltesvej 8, 7500 Holstebro<br />

Tlf. 7022 4266<br />

Fax 7660 4066<br />

E-mail: agro@eurofins.dk<br />

ARBEJDSMILJØ<br />

EQ Danmark A/S<br />

Autoriseret<br />

Arbejdsmiljørådgiver<br />

Agerhatten 5,<br />

5220 Odense SØ<br />

Telefon 63 15 44 44<br />

Telefax 63 15 44 49<br />

E-mail:eq@eqdanmark.dk<br />

www.eqdanmark.dk<br />

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning -<br />

Arbejdspladsvurdering - Miljøledelse -<br />

Innovation og udvikling<br />

BIOLOGISK<br />

BEKÆMPELSE<br />

Borregaard BioPlant ApS<br />

E-mail: borregaard@bioplant.dk<br />

Homepage: www.bioplant.dk/<br />

Homepage(hobby):<br />

www.nyttedyr.dk<br />

Jylland:<br />

Helsingforsgade 27 B,<br />

8200 Århus N<br />

Telefon 86 78 69 88<br />

Telefax 86 78 69 22<br />

Steen Borregaard:<br />

Biltlf. 40 33 84 42<br />

Lars Stubsgaard:<br />

Biltlf. 21 42 30 10<br />

Fyn:<br />

Frank Simonsen<br />

Telefon 40 34 42 12<br />

Telefax 66 18 00 24<br />

Sjælland:<br />

Hammerholmen 39 K<br />

2650 Hvidovre<br />

Telefon 44 44 40 12<br />

Telefax 44 44 40 19<br />

Michael Rasmussen:<br />

Biltlf.29 26 40 19<br />

Anders Dyekjær Madsen:<br />

Biltlf.40 42 77 83<br />

EWH BioProduction ApS<br />

Centervej Syd 4,<br />

4733 Tappernøje<br />

Telefon 55 96 00 21<br />

Telefax 55 96 00 31<br />

Erik Hansen mobiltlf.: 23 26 56 19<br />

Henrik Brødsgaard<br />

mobiltlf.: 24 66 66 43<br />

Lone Pejtersen mobiltlf.: 20 23 56 19<br />

E-mail: bio@bioproduction.dk<br />

homepage:www.bioproduction.dk<br />

J.A. Consult<br />

v/ Jørgen Aagesen<br />

INTEGRERET<br />

SKADEDYRSBEKÆMPELSE<br />

Espevej 6, 8462 Harlev J<br />

Telefon 87 48 36 27<br />

Telefax 87 48 37 27<br />

Mobiltelefon 40 38 36 27<br />

E-mail: j.a.consult@mail.dk<br />

DRIVHUSE<br />

DRIVADAN A/S<br />

Væksthuse i totalentreprise<br />

Gørtlervej 6, 5471 Søndersø<br />

Telefon 63 89 20 15<br />

Telefax 64 89 25 15<br />

E-mail: info@drivadan.dk<br />

Renovering og nyopførelse af væksthuse.<br />

Renovering og nyinstallering af mobil-<br />

og rulleborde. Varmeinstallationer<br />

DutchTec ApS<br />

Gartneri Projekter<br />

Kontakt Henk van Tuyl<br />

Nistedvej 12, Stige<br />

5270 Odense N,<br />

Danmark<br />

Telefon 66 16 66 89<br />

Mobil 40 28 44 38<br />

Fax 66 16 66 99<br />

E-mail info@dutchtec.dk<br />

Nyt i Danmark og Skandinavien<br />

- Venlo væksthuse<br />

- Varmeanlæg<br />

- Gardiner<br />

- Mobil containerborde<br />

- Monorail intern transport<br />

Nyeste teknik fra Holland<br />

Stærke priser<br />

Byggeplaner? Ring og få et tilbud!<br />

LM Engineering<br />

v/ Leo Mortensen<br />

Andebøllevej 23,<br />

5492 Vissenbjerg<br />

Telefon 65 96 24 42<br />

Telefax 65 96 24 85<br />

Mobiltelefon 40 37 46 01<br />

E-mail: leo.mortensen@teliamail.dk<br />

CO 2-anlæg, varme, gasmotorinstallationer,<br />

drivhusbyggeri, vandingsinstallationer,<br />

ny teknologi, import, eksport.<br />

VIEMOSE-DRIBOGA A/S<br />

Fyn: Odensevej 38,<br />

Verninge<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 64 75 20 00<br />

Telefax 64 75 24 70<br />

Jylland:<br />

Frank Nielsen<br />

Telefon 23 46 56 21<br />

www.viemose-driboga.dk<br />

info@viemose-driboga.dk<br />

Al reparation og vedligeholdelse af<br />

væksthuse og indretning. Nybygning af<br />

væksthuse i totalentreprise.<br />

Jeep Veenhouwer<br />

Birkemosevej 57,<br />

postboks 5,<br />

5471 Søndersø,<br />

Telefon 64 89 20 68<br />

Telefax 64 89 30 62<br />

Biltelefon 40 33 90 33<br />

Plasthuse, skyggehaller, speedlingbakker,<br />

transportkasser, gaffeltrucks, såmaskiner,<br />

glashuse Venloblok og vandbassiner.<br />

Jysk Drivhus Montage A/S<br />

Brushøjvej 34,<br />

8382 Hinnerup<br />

Telefon 87 45 10 01<br />

Telefax 87 45 10 09<br />

E-mail: post@j-d-m.dk<br />

www.j-d-m.dk<br />

Nybygninger efter DEG’s normer.<br />

Alt i reparationsarbejde.<br />

Drivhusreparatør<br />

Søren Sørensen & Co I/S<br />

v/Asmir Kaknjasevic<br />

Hedebovej 4,<br />

5474 Veflinge<br />

Telefon 64 80 12 34<br />

Mobil 40 16 38 13<br />

Al reparation og vedligeholdelse af drivhuse.<br />

Maling, kitning, smøring og udskiftning af<br />

tandstænger, montering af alulister, pålægning<br />

af silikone på aluhuse, tjæring<br />

af vandrender.<br />

DRIVHUSBYGGER<br />

N. Å. STORM’s EFTF. ApS<br />

Kratholmvej 47,<br />

5260 Odense S<br />

Telefon 65 96 24 29<br />

Telefax 65 96 34 29<br />

Davidsen<br />

Glas- & Gardinmontage<br />

v/ Morten Davidsen<br />

Clausholmvej 340,<br />

8370 Hadsten<br />

Telefon 86 49 16 10<br />

Telefax 86 49 16 12<br />

Biltelefon 20 13 22 93<br />

E-mail: post@davidsen-g-g.dk<br />

www.davidsen-g-g.dk<br />

Reparationer og flytning af drivhuse, alu- og<br />

træhuse. Skygning. Montage af ventilister.<br />

Rulleborde.<br />

EDB OG UDSTYR<br />

P. Kjærulf-Møller<br />

rådgivende<br />

civilingeniør ApS<br />

Bredkær Parkvej 18,<br />

8250 Egå<br />

Telefon 86 22 30 11<br />

Telefax 86 22 88 19<br />

E-mail: pkm@gartplan.dk<br />

Hjemmeside: www.gartplan.dk<br />

Egil Jørgensen, tlf. 86 51 24 27<br />

NetPlan<br />

system design.dk ApS<br />

Overvejen 71,<br />

5792 Årslev<br />

Telefon 62 67 17 57<br />

Telefax 63 67 01 59<br />

E-mail: netplan@nsd.dk<br />

Salg og teknisk service af EDB-udstyr.<br />

DANPOT DATA A/S<br />

Hvidkærvej 29,<br />

5250 Odense SV<br />

Telefon 66 17 47 16<br />

Telefax 66 17 42 19<br />

E-mail: mail@danpot.dk<br />

Hjemmeside: www.danpot.dk<br />

Salg og teknisk service af EDB-udstyr<br />

til gartnerier<br />

GEBI DATA ApS<br />

Møllevej 5, Klinte,<br />

5400 Bogense<br />

Telefon 64 86 11 66<br />

Telefax 64 86 11 39<br />

47


48<br />

EMBALLAGE<br />

ElmerPrint A/S<br />

Rørhaven 6, 7100 Vejle<br />

Telefon 7583 7322<br />

Telefax 7572 0133<br />

E-mail: sales@elmer.dk<br />

Hjemmeside: www.elmerprint.dk<br />

Etiketter, blomsterposer, svøb, hanke,<br />

skilte, kataloger, posters mm.<br />

Specialister i markedsføringsmaterialer<br />

til den grønne branche.<br />

flora marketing aps<br />

Navervej 25, 8382 Hinnerup<br />

Telefon 86 91 20 33<br />

Telefax 86 91 11 25<br />

E-mail:<br />

admin@flora-marketing.com<br />

Hjemmeside: www.flora.dk<br />

flora marketing aps er din total leverandør<br />

af etiketter, hanke, blomsterposer i plast/<br />

papir, svøb i plast/papir, tryksager,<br />

skiltesystemer med mere. Vil I også<br />

have salgsmateriale af højeste kvalitet?<br />

HORTICOOP<br />

Skandinavia A/S<br />

Anelystparken 45A<br />

DK-8381 Tilst<br />

Telefon +45 87 36 99 00<br />

Telefax +45 87 36 99 09<br />

E-mail: info@horticoop.dk<br />

Web: www.horticoop.dk<br />

Horti Print A/S<br />

Agerhatten 16A<br />

5220 Odense SØ<br />

Telefon 66 10 70 45<br />

Telefax 66 10 70 46<br />

Gartner emballage med tryk på:<br />

Poser, svøb, etiketter, potter med tryk,<br />

displays, A5 skilte mm.<br />

HASSØ<br />

Knud Elmer Jørgensen<br />

Hjulmagervej 5F, 7100 Vejle<br />

Telefon 7640 8400<br />

Telefax 7640 8401<br />

Email: Hassoe@hassoe.com<br />

Hjemmeside: www.hassoe.com<br />

Familiefirma med ekspertise i produktion<br />

af poser, etiketter, hanke, svøb, posters<br />

m.m. til den grønne sektor.<br />

SKY-LIGHT A/S<br />

Tømrervej 36<br />

DK-6800 Varde<br />

Telefon +45 76 76 75 75<br />

Telefax +45 76 76 75 74<br />

E-mail: sky-light@sky-light.dk<br />

www.sky-light.dk<br />

SKY-LIGHT A/S er en af Nordeuropas<br />

førende producenter af<br />

A-PET folie og emballage.<br />

ENERGI<br />

Energi Randers Supply A/S<br />

Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ<br />

Telefon 89 11 47 27<br />

Telefax 89 11 47 28<br />

E-mail:<br />

supply@energiranders.dk<br />

Kul, olie, bio-energi samt andre<br />

energirelaterede produkter.<br />

DLG Service A/S<br />

Telefon 33 68 33 78<br />

Telefax 33 68 87 14<br />

E-mail: thh@dlg.dk<br />

Levering af alle typer kul i Danmark<br />

ERHVERVS-<br />

SERVICE<br />

PK Revision<br />

Statsautoriseret<br />

Revisionsanpartsselskab<br />

Rugårdsvej 46C<br />

Postboks 330, 5100 Odense C<br />

Telefon 65 48 73 00<br />

Telefax 66 14 84 65<br />

info@pkrevision.dk<br />

www.pkrevision.dk<br />

FORSIKRINGER<br />

Gartnernes Forsikring<br />

Dansk Jordbrug<br />

Hovedkontor:<br />

Struergade 24,<br />

2630 Tåstrup<br />

Telefon 43 71 17 77<br />

Telefax 43 71 36 16<br />

www.garfors.dk<br />

E-mail: gaf@garfors.dk<br />

FRØ OG<br />

SMÅPLANTER<br />

JKS - Danmark<br />

Kjeld Skjøtt<br />

Hedager 44, Hundige,<br />

2670 Greve<br />

Telefon 43 90 42 27<br />

Telefax 43 90 42 26<br />

E-mail:<br />

jks-hedager44@mail.tele.dk<br />

Blomsterfrø, grønsagsfrø og<br />

Importerede småplanter.<br />

Jørgen Nielsen<br />

Ålbækvej 26,<br />

4174 Jystrup<br />

Telefon 57 52 86 66<br />

Telefax 57 52 90 15<br />

Frø og gartneriartikler engros<br />

GARDINER<br />

GARDITEC A/S<br />

Specialist i<br />

væksthusgardiner<br />

Lundegårdsvej 1,<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 63 76 70 50<br />

Telefax 63 76 70 59<br />

Biltlf.: Steen Sørensen:<br />

24 28 17 81<br />

Biltlf.: Henning Hofman:<br />

24 28 17 80<br />

www.garditec.dk<br />

E-mail: post@garditec.dk<br />

FLEXGARDIN<br />

Gardiner i alle<br />

afskygninger<br />

Tyrsbjergvej 51,<br />

5210 Odense NV<br />

Telefon 63 98 00 46<br />

Telefax 63 98 00 45<br />

www.flexgardin.dk<br />

E-mail: info@flexgardin.dk<br />

Jesper Davidsen<br />

Gardinsystemer<br />

Sønder Allé 11,<br />

8870 Langå<br />

Telefon 86 46 80 22<br />

Telefax 86 46 86 22<br />

Mobil 21 28 54 22<br />

E-mail:<br />

jd@gardinsystemer.dk<br />

www.gardinsystemer.dk<br />

Dan-Gardin ApS<br />

Jørgen Andersen<br />

Brylle Industrivej 3,<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 64 76 28 16<br />

Telefax 64 76 28 17<br />

Biltelefon 40 16 44 17<br />

Skyggeanlæg, mørklægningsanlæg,<br />

nyanlæg, renovering og service.<br />

Dansk Gartneri<br />

Montage ApS<br />

Odensevej 38, Verninge<br />

5690 Tommerup<br />

Hammergårdsvej 20,<br />

8983 Gjerlev J<br />

Telefon 86 24 58 83<br />

Telefax 86 24 58 93<br />

dgm@dansk-gartneri-montage.dk<br />

www.dansk-gartneri-montage.dk<br />

GARTNERI-<br />

ARTIKLER<br />

BRUGT BØRSEN<br />

2M Møller & Madsen<br />

v/ Peder Stræde Madsen<br />

Fjellebrovej 4, Espe,<br />

5750 Ringe<br />

Telefon 62 66 16 90<br />

Mobil 20 46 40 26<br />

Telefax 62 66 16 98<br />

HANDELSHUSET–2M: Import, eksport,<br />

lervarer,småplanter, blomsterløg,<br />

brugt børs med mere.<br />

HORTICOOP<br />

Skandinavia A/S<br />

Anelystparken 45A<br />

DK-8381 Tilst<br />

Telefon +45 87 36 99 00<br />

Telefax +45 87 36 99 09<br />

E-mail: info@horticoop.dk<br />

Web: www.horticoop.dk<br />

GARTNERSKOLER<br />

Roskilde Tekniske Skole<br />

»Vilvorde«<br />

Køgevej 131,<br />

4000 Roskilde<br />

Telefon 46 300 400<br />

Telefax 46 300 440<br />

www.rts.dk,<br />

E-mail: rts@rts.dk<br />

DUG-Danmark<br />

Den Unge Gartner<br />

E-mail: jamico@privat.dk<br />

www.dug-danmark.dk<br />

INTERN<br />

TRANSPORT<br />

BEKIDAN A/S<br />

Erhvervsvangen 18,<br />

5792 Årslev<br />

Telefon 65 99 16 35<br />

Telefax 65 99 16 90<br />

E-mail: bekidan@bekidan.dk<br />

www.bekidan.dk<br />

FGM<br />

Fyns Gartnerimaskiner A/S<br />

Østergyden 1A, Aastrup<br />

5600 Faaborg<br />

Telefon 62 61 60 30<br />

Telefax 62 61 60 09<br />

E-mail: fgm@fgm.dk<br />

www.fgm.dk<br />

Transportbånd, båndbaner, rullebaner,<br />

Flensborg El-truck.<br />

Alt udstyr til mobilbordsanlæg.<br />

VDT A/S<br />

Assensvej 332,<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 70 30 00 90<br />

Telefax 70 30 00 91<br />

E-mail:<br />

vdt@vd-technique.dk<br />

www.vd-technique.dk<br />

Specialist i intern transport fra layout til<br />

nøglefærdige løsninger. Kran, tog,<br />

bordvask, paltræk. Klip-tranportbånd m.m.<br />

Javo pottemaskiner og robotter<br />

KLIMA-,<br />

VANDINGS-<br />

OG GØDNINGS-<br />

ANLÆG<br />

Anderup El A/S<br />

Hedelundvej 10,<br />

5270 Odense N<br />

Telefon 66 18 97 56<br />

www.anderup-el.dk<br />

Afdeling Jylland:<br />

Vandingsservice:<br />

Elo Aagaard,<br />

Telefon 40 16 10 06<br />

El/klimaservice:<br />

Jens Jørgen Nielsen,<br />

Telefon 40 16 04 14<br />

El-installationer, vækstlys, automatikinstallationer,<br />

vandings- og gødningsanlæg<br />

Døgnvagt:<br />

Telefon 66 18 97 56<br />

DANSK VANDINGS TEKNIK<br />

Vandings- og gødningsanlæg,<br />

vandingsautomatik<br />

Postboks 1124<br />

Kastholmvej 3, Osted<br />

DK-4320 Lejre<br />

Telefon 46 49 77 63<br />

Telefax 46 49 77 64<br />

E-mail: dvt@adr.dk<br />

Hjemmeside: www.dvt-dk.dk


DANVAN AS<br />

Totalleverandør af<br />

gødnings- og<br />

vandingsanlæg.<br />

Projektering og rådgivning.<br />

Cikorievej 4<br />

5220 Odense SØ<br />

Telefon 65 92 56 00<br />

Telefax 66 16 46 55<br />

Salg og service,<br />

Jylland:<br />

Telefon 40 40 83 99<br />

www.danvan.dk<br />

E-mail:<br />

danvan@danvan.dk<br />

Døgnvagt alle ugens 7 dage.<br />

OREV<br />

VANDINGSSYSTEMER<br />

Vestre Kongevej 7,<br />

8260 Viby J.<br />

Telefon +45 86 10 71 37<br />

Telefax + 45 86 10 71 67<br />

Mobil +45 26 74 71 38<br />

E-mail: post@orev.dk<br />

www.orev.dk<br />

OREV sælger det mest avancerede<br />

og moderne vandingsudstyr<br />

på markedet. Vi leverer samt giver<br />

service og rådgivning til gartnerier,<br />

planteskoler, plantager, kommuner,<br />

landskabsarkitekter mm.<br />

SG Service ApS<br />

v/Leif Rasmussen<br />

SALG OG REP. AF DIV. VANDINGS-<br />

ANLÆG SAMT KEMIC FILTERANLÆG<br />

OG HAGEMAN-GLOBE<br />

LUFTAUTOMATIK M.M.<br />

Sperrestrupvej 45B,<br />

3650 Ølstykke<br />

Tlf./fax 47 17 44 87<br />

Biltelefon 40 41 30 90<br />

E-mail: sg-service@mail.dk<br />

DGT-Volmatic<br />

TOTALLEVERANDØR INDEN<br />

FOR KLIMA-, VANDINGS-<br />

OG GØDNINGSANLÆG<br />

Salg/service<br />

Senmatic A/S<br />

Industrivej 8,<br />

5471 Søndersø<br />

Telefon 64 89 22 11<br />

Telefax 64 89 33 11<br />

Vagt telefon:<br />

20 80 11 00<br />

E-Mail: dgt@senmatic.dk<br />

SCANGROW A/S<br />

Totaleverandør af<br />

klima-/vandings-/<br />

gødningsanlæg<br />

3550 Slangerup<br />

Telefon 47 38 00 42<br />

Telefax 47 38 00 81<br />

www. scangrow.dk<br />

E-mail: scangrow@scangrow.dk<br />

Salg/service Fyn/jylland:<br />

66 18 97 56<br />

Salg/service Sjælland:<br />

40 41 30 90<br />

KONSULENT-<br />

RÅDGIVNING<br />

GPL International as<br />

Grønnegyden 105, 5270 Odense N<br />

Telefon 66 14 50 70<br />

Telefax 66 14 50 84<br />

e-mail:gpl@gpl.dk, www.gpl.dk<br />

Anmeldelse · Administration · Rådgivning ·<br />

Plantenyheder · Varemærker · Patenter<br />

GartneriRådgivningen<br />

Hvidkærvej 29<br />

5250 Odense SV<br />

Telefon 87 40 66 30<br />

Telefax 65 92 69 17<br />

E-mail: gartneriraadgivningen@<br />

landscentret.dk<br />

www.gartneriraadgivningen.dk<br />

GartneriRådgivningen yder rådgivning til hele<br />

gartnerierhvervet, herunder producenter af<br />

frugt og grønsager på friland og i væksthuse,<br />

producenter af prydplanter i væksthuse samt<br />

planteskoler<br />

Nissen Consult<br />

v/ Dorte K. Rhode Nissen<br />

Ristrupvej 31, 8471 Sabro<br />

Telefon 86 94 86 38<br />

Mobil 20 16 69 11<br />

E-mail: donis@post.tele.dk<br />

Coaching - Forædling - Markedsføring -<br />

Innovationsansøgning - International<br />

projektledelse - Produktudvikling<br />

PLA International ApS<br />

Nejedevej 42, 3400 Hillerød<br />

Telefon 48 22 98 80<br />

Telefax 48 22 98 89<br />

c.weiss@pla-int.com<br />

www.pla-int.com<br />

Eksklusive agent af forædler fra hele<br />

verden: Paul Ecke julestjerner. Forårskulturer<br />

fra Sakata, Nuflora; Outback Plants, Sahin<br />

m.fl. Eksempelvis farver Margueriter, Osteospermum,<br />

Geranium, Lavendel, Scaevola,<br />

Brachyscome, Bacopa, Nemesia, Gazania,<br />

Diascia, dobl. Impatiens, Coleus, Antirrhinum<br />

KØLING/<br />

BEFUGTNING<br />

Air-plusdanmark ApS<br />

Skelvangsvej 45<br />

DK-8900 Randers<br />

Tlf: +45 87 10 00 33<br />

Fax: +45 86 42 22 15<br />

E-mail: info@air-plusdanmark.dk<br />

www.air-plusdanmark.dk<br />

KØLEANLÆG/<br />

UDSTYR<br />

P.V.N. Køleteknik A/S<br />

Industrivej 12, 5750 Ringe<br />

Døgnservice<br />

Telefon 63 62 40 00<br />

Telefax 63 62 40 01<br />

Odense El- & Køleteknik ApS<br />

Kratholmvej 64, 5260 Odense S<br />

Telefon 66 17 44 15<br />

Telefax 63 18 57 15<br />

E-mail: adm@odensecool.dk<br />

www.odensecool.dk<br />

DØGNSERVICE<br />

Salg og service - Frugt- og grøntanlæg<br />

Køle- og fryseanlæg - Modul køle-<br />

og fryserum - Klima- og EDB køling.<br />

B & V Køleteknik<br />

Jomsborgvej 2,<br />

5000 Odense C<br />

Telefon 65 91 85 85<br />

Fax 66 12 48 24<br />

E-mail: info@bvcool.dk<br />

Køle-, fryse- og klimaanlæg.<br />

Døgnservice.<br />

MARKEDSFØRING<br />

Gartner Tidende<br />

Morten Nielsen<br />

Hvidkærvej 29,<br />

5250 Odense SV<br />

Telefon 87 40 66 03<br />

Telefax 66 17 17 15<br />

Gartner Tidende er Dansk Gartnerierhvervs<br />

reklame og marketingbureau. Vi laver alt<br />

indenfor: visitkort, brevpapir, reklamegaver,<br />

kataloger, plakater, skilte, bannerreklamer,<br />

streamers, annonceformidling samt<br />

meget andet.<br />

Kontakt os og få et uforpligtende<br />

tilbud på din opgave.<br />

GE VISION<br />

Tryksager i store og små oplag.<br />

I dialog med dig udfører<br />

vi samtlige faser af din<br />

tryksag fra idé, billeder<br />

og budskaber til opsætning.<br />

Eksempler på tryksager: Produktblade,<br />

visitkort, salgsmapper, brochurer, skilte,<br />

etiketter. Individuelle løsninger til<br />

konkurrencedygtige priser.<br />

Kontakt 6072 0672 eller mail til:<br />

grith@gevision.dk<br />

eller erik@gevision.dk<br />

Idé Bureauet<br />

Reklame & Marketing a/s<br />

St. Gråbrødrestræde 19,<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 66 11 08 48<br />

Telefax 66 11 06 48<br />

www.idébureauet.dk<br />

MASKINER<br />

CB Maskinservice<br />

v/ Carsten Bonde<br />

Fangelvej 19A,<br />

5672 Broby<br />

Telefon 65 33 17 08<br />

Mobil 30 59 48 68<br />

Telefax 65 33 17 06<br />

E-mail: cbmaskinservice@mail.dk<br />

Salg, montage, service og reparationer<br />

af gartnerimaskiner m.m.<br />

REGNSKAB<br />

OG REVISION<br />

rgd revision<br />

statsautoriseret<br />

revisionspartner selskab<br />

Kystvejen 29,<br />

8000 Århus C<br />

Telefon 86 13 31 00<br />

Telefax 86 12 19 70<br />

E-mail: aarhus@rgdrevision.dk<br />

www.rgdrevision.dk<br />

BDO ScanRevision<br />

Statsautoriserede revisorer<br />

Revision og rådgivning<br />

om sund vækst<br />

Fælledvej 1<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 63 12 71 00<br />

Telefax 63 12 71 01<br />

odense@bdo.dk<br />

www.bdo.dk<br />

DELOITTE<br />

Statsautoriserede revisorer<br />

Østre Stationsvej 1,<br />

Postbox 10<br />

DK-5100 Odense C<br />

Telefon 63 11 66 11<br />

Telefax 63 11 66 12<br />

Kovsted & Skovgård<br />

(Ranch & Andersen I/S)<br />

Statsautoriseret<br />

Revisionsaktieselskab<br />

Vestre Ringgade 61<br />

8200 Århus N<br />

Telefon 70 22 09 99<br />

Telefax 86 12 87 55<br />

E-mail: uho@kovsted.dk<br />

www.kovsted.dk<br />

Dansk Revision Aalborg<br />

Registreret<br />

Revisionsaktieselskab<br />

Sofiendalsvej 85<br />

9200 Aalborg SV<br />

Telefon 98 18 33 44<br />

Telefax 98 18 03 04<br />

E-mail:<br />

aalborg@danskrevision.dk<br />

www.danskrevision.dk<br />

H. Martinsen<br />

Statsautoriseret<br />

Revisionsaktieselskab<br />

Jupitervej 4, 6000 Kolding<br />

Telefon 76 30 18 00<br />

Telefax 75 52 29 12<br />

Ernst & Young<br />

Revision og rådgivning<br />

Telefon 66 11 95 00 - Odense<br />

Telefon 64 71 42 00 - Assens<br />

Telefon 98 12 33 44 - Ålborg<br />

Telefon 86 15 99 44 - Århus<br />

www.ey.dk<br />

PK Revision<br />

Statsautoriseret<br />

Revisionsanpartsselskab<br />

Rugårdsvej 46C, Postboks 330,<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 65 48 73 00<br />

Telefax 66 14 84 65<br />

info@pkrevision.dk<br />

www.pkrevision.dk<br />

KPMG<br />

Statsautoriseret<br />

revisionsinteressentskab<br />

Englandsgade 25<br />

Postboks 200<br />

5100 Odense C<br />

Telefon 65 58 40 00<br />

Telefax 72 29 30 30<br />

49


50<br />

Gartner Revision Sjælland<br />

Registreret<br />

Revisionsaktieselskab<br />

Stamholmen 175,<br />

2650 Hvidovre<br />

Telefon 36 88 50 50<br />

Telefax 36 88 50 40<br />

SALGS-<br />

FORMIDLING<br />

A Planteformidling<br />

Gartnerens mand i salget<br />

v/ Arne Pedersen<br />

Fredskovvej 44, 5270 Odense N<br />

Telefon 65 97 80 25<br />

Biltelefon 20 32 55 25<br />

Telefax 65 97 89 25<br />

GE Vision<br />

Din aktive salgspartner<br />

Vi tilbyder:<br />

• salgssupport<br />

• konceptudvikling<br />

• kampagneplanlægning<br />

• salgsredskaber<br />

• ugentlig fremvisning af planter<br />

ved salgsselskaberne<br />

Derudover tilbyder vi at køre med<br />

sælgerne på salgsture, hvor vi fremviser<br />

vores brede sortiment indenfor<br />

stue- og haveplanter.<br />

Kontakt os på enten:<br />

Telefon 6072 0098 eller mail<br />

erik@gevision.dk<br />

grith@gevision.dk<br />

Sammen finder vi den rigtige<br />

salgsløsning for dit gartneri.<br />

PlanteMÆGLEREN<br />

LEIF MADSEN<br />

Torshøjvænget 152<br />

8361 Hasselager<br />

Telefon 86 28 44 84<br />

Telefax 86 28 44 83<br />

Biltelefon 20 86 91 53<br />

E-mail: madsenar@oncable.dk<br />

www.plantemaegleren.dk<br />

Freelance repræsentant for<br />

potteplante-producenter.<br />

Løser praktiske markedsføringsopgaver<br />

m.h.t. produktpræsentation<br />

og salgsformidling.<br />

Fast ugentlig salgstur.<br />

Planteformidler<br />

Sv. Jørgen Andersen<br />

Møllegyden 98, Brændekilde<br />

5250 Odense SV<br />

Telefon 65 96 14 70<br />

Telefax 65 96 21 70<br />

Mobil 30 28 14 44<br />

E-mail: sjandersen@mail.dk<br />

Salgsrådgivning, ugentlig fremvisning<br />

af potteplanter hos de fleste salgsselskaber<br />

i Danmark.<br />

SERVICE-<br />

FUNKTIONER<br />

Dansk Process Energi ApS<br />

Vækstlys, klimastyring,<br />

energioptimering, tid- og<br />

produktregistrering,<br />

telefonanlæg, musikanlæg,<br />

røg- og tekniske alarmer,<br />

termografi - Døgnservice<br />

Odensevej 39, 5690 Tommerup<br />

Telefon 70 22 80 90<br />

Telefax 64 75 28 71<br />

Mh Martin Hansen A/S<br />

Din aut. Elinstallatør<br />

Vesterågade 11,<br />

5672 Broby<br />

Telefon 62 63 12 25<br />

Telefax 62 63 29 66<br />

Email: Brian@martinhansen.dk<br />

www.martinhansen.dk<br />

Totalleverandør på el og klima på nybyg<br />

og renovering. Forebyggende vedligehold<br />

og termografering.Vækstlysanlæg - Klimainstallation<br />

- Tavleanlæg - Varmeanlæg - Ventilation<br />

- CO2anlæg. Tele og datainstallation.<br />

Sikring, tyverialarm- brand Og tekniske<br />

alarmer. Robot og styringsopgaver.<br />

Døgnvagt: 40 16 12 25<br />

VARMEANLÆG<br />

VVV KRAFTVARME<br />

DRIVADAN A/S<br />

Væksthuse i totalentreprise<br />

Gørtlervej 6,<br />

5471 Søndersø<br />

Telefon 63 89 20 15<br />

Telefax 64 89 25 15<br />

Peder Toft Hansen,<br />

mobil 40 43 60 15<br />

Renovering samt nyinstallation af varmeanlæg.<br />

Kedelrum. Service på kedel- og<br />

varmeanlæg<br />

Jack Foged A/S<br />

Smedemester<br />

autoriseret VVS<br />

Fangelvej 98,<br />

5672 Broby<br />

Telefon 62 69 10 60<br />

Telefax 62 69 10 11<br />

Biltelefon 21 24 50 75<br />

E-mail: post@jack-foged.dk<br />

www.jack-foged.dk<br />

Justsen Energiteknik A/S<br />

Grimhøjvej 11,<br />

8220 Brabrand<br />

Telefon 86 26 05 00<br />

Telefax 86 26 02 84<br />

E-mail: justsen@justsen.dk<br />

www.justsen.dk<br />

Kedelanlæg for biobrændsel<br />

Kedelanlæg for kul<br />

Service- og reservedele på kedelanlæg<br />

Ombygning af eksisterende kedelanlæg<br />

Internetbaseret overvågning<br />

Producent af følgende mærker:<br />

Justsen - Argus<br />

Max Weishaupt A/S<br />

Kbh. og Nordsjæll. . . . 43 27 63 00<br />

Sydsjælland . ........55 75 02 15<br />

Fyn . ...............66 12 10 70<br />

Sønderjylland . .......74 52 21 17<br />

Midtjylland ..........86 81 05 00<br />

Nordjylland ..........98 15 69 11<br />

Smede- & VVS-Firma<br />

Lars Bracht A/S<br />

Industrivej 4,<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 64 75 22 10<br />

Telefax 64 75 27 00<br />

Biltelefon 40 44 88 21<br />

Smedemester Fritz Grunnet<br />

Milskovvej 14, Helstrup<br />

8900 Randers<br />

Telefon 86 46 71 03<br />

Telefax 86 46 76 03<br />

Biltelefon 20 22 87 45<br />

VANDBEHANDLING<br />

Danvan as<br />

Mekanisk og biologisk<br />

vandrensningsanlæg.<br />

UV og Ozon steriliseringsanlæg.<br />

Cikorievej 4,<br />

5220 Odense SØ<br />

Telefon 65 92 56 00<br />

Telefax 66 16 46 55<br />

www.danvan.dk<br />

Dansk Process Energi ApS<br />

Højteknologisk mekanisk<br />

og biologisk vandrensningsanlæg.<br />

Professionelt UV og OZON<br />

steriliseringsanlæg i rustfri stål.<br />

Odensevej 39,<br />

5690 Tommerup<br />

Telefon 70 22 80 90<br />

Telefax 64 75 28 71<br />

DGT-Volmatic<br />

TOTALLEVERANDØR INDEN FOR<br />

KLIMA-, VANDINGS-<br />

OG GØDNINGSANLÆG<br />

Salg/service<br />

Senmatic A/S<br />

Industrivej 8, 5471 Søndersø<br />

Telefon 64 89 22 11<br />

Telefax 64 89 33 11<br />

Vagt telefon: 20 80 11 00<br />

E-Mail: dgt@senmatic.com<br />

MicroDrop Aqua ApS<br />

Helgeshøj Allé 12<br />

2630 Taastrup<br />

Telefon 43712641<br />

Telefax 43712642<br />

www.microdrop.dk<br />

E-mail: microdrop@cen.dk<br />

/ ralph@cen.dk<br />

Enkel genvej til rent vand<br />

Projektløsninger<br />

Komplet vandbehandling<br />

og rent drikkevand<br />

UV-steriliseringsanlæg<br />

Regnvandsanlæg<br />

Uforpligtende tilbudgives<br />

VANDFORSYNING<br />

Fyns Pumpe- og<br />

Brøndservice ApS<br />

Erholmvej 16, 5560 Aarup<br />

Telefon 64 45 11 61<br />

Telefax 64 45 11 83<br />

Mobil 22 37 82 01<br />

Hjemmeside: www.vand.nu<br />

E-mail:<br />

jen@fynspumpe-ogbroendservice.dk<br />

DØGNSERVICE<br />

Service og reparationsarbejder på boringer,<br />

filter- og vandingsanlæg. Regenerering<br />

af vandboringer. Nye og brugte<br />

Grundfospumper. Trykforøgeranlæg.<br />

Vandbassiner. Aludæksler. A og B certifikat<br />

for brøndborere. VVS autorisation.<br />

Uforpligtende tilbud gives.<br />

VIKARER<br />

GreenTemp ApS<br />

Blomsterbranchens<br />

vikarbureau<br />

Vintapperstræde 14b<br />

5000 Odense C<br />

Telefon 66 11 80 77<br />

Telefax 66 11 80 78<br />

www.greentemp.dk<br />

E-mail: info@greentemp.dk<br />

Døgnvagt<br />

Vikargruppen Danmark<br />

Målrettet vikarassistance<br />

og personaleudvægelse<br />

til gartnerier<br />

Odense 63 140 240<br />

Kolding 76 310 240<br />

Silkeborg 86 881 240<br />

Vejle 75 727 237<br />

Århus 87 310 240<br />

Ålborg 98 168 240<br />

København 33 376 240<br />

www.vgd.dk<br />

Døgnvagt<br />

Assistance<br />

Personaleservice a/s<br />

Mageløs 7,<br />

5000 Odense C<br />

Telefon 63 11 89 00<br />

Telefax 63 11 89 09<br />

info@assistancepersonaleservice.dk<br />

www.assistancepersonaleservice.dk<br />

JobAssist Aps<br />

v./ Theis Kjærås Pedersen<br />

Nedergade 33 – 2. sal<br />

5000 Odense C<br />

Tlf. 66 11 11 18<br />

Fax. 66 11 13 18<br />

Mobil: 21 71 16 35<br />

E-mail: info@jobassist.dk<br />

www.jobassist.dk<br />

JSC-Recruitment<br />

Agerhatten 16A,<br />

5220 Odense SØ<br />

Telefon +45 6595 2288<br />

Telefax +45 6595 2289<br />

E-mail: info@js-c.dk<br />

www.js-c.dk<br />

Sjælland/Fyn:<br />

Troels Skouv<br />

Kontornr. +45 66 61 26 07<br />

Mobil +45 40 88 68 42<br />

E-mail: troels@js-c.dk<br />

Jylland/Fyn: Jette Dam<br />

Kontornr. +45 66 61 26 06<br />

Mobil +45 20 99 16 28<br />

E-mail: jette@js-c.dk<br />

JSC’s vikarer varetager blandt andet opgaver<br />

indenfor: Pluk/klipning af stiklinger, prikle/stikkeopgaver,<br />

potteopgaver, afstand,<br />

manuelt og maskinelt, opbinding, pasning af<br />

kulturen, frilandsopgaver, oprydning/rengøring,<br />

andre forefaldende gartneriopgaver.<br />

VÆKSTHUS-<br />

BELYSNING<br />

GAVITA A/S<br />

Moreneveien 1,<br />

N-3158 Andebu, Norge<br />

Telefon +47 33 43 80 80<br />

Telefax +47 33 43 80 81<br />

E-mail: info@gavita.com<br />

www.gavita.com<br />

HORTICOOP<br />

Skandinavia A/S<br />

Anelystparken 45A<br />

DK-8381 Tilst<br />

Telefon +45 87 36 99 00<br />

Telefax +45 87 36 99 09<br />

E-mail: info@horticoop.dk<br />

Web: www.horticoop.dk


Særskilte<br />

AgroManagement<br />

Tilbyder rådgivning i GlobalGAP samt kvalitets-<br />

og miljøstyring hos gartnere og landmænd.<br />

Kontakt: cand. hort. Inge Bodil Jochumsen<br />

for at få nærmere besked, tlf.: 51 24 49 89.<br />

Eller se nærmere på www.agromanagement.dk<br />

Tryk 87 40 66 07<br />

og få svar på alle spørgsmål om<br />

annoncepriser og størrelser<br />

ARNE'S PRODUKT OG NEDBRYDNING<br />

v/Arne Nielsen<br />

Privat telefon: 64 85 23 83 · Biltelefon: 20 70 96 00<br />

Arne's Produkt og Nedbrydning<br />

Nedbrydning af gartnerier, bygninger og opgravning<br />

af sokler. Opskæring af kedler<br />

samt andre maskiner og tankanlæg.<br />

Tilbud gives gerne!<br />

Brugsjern sælges<br />

Telefon 64 45 10 61<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Spar på elregningen!<br />

– benyt chancen til en hovedrengøring ved kulturskift<br />

og få glæde af det naturlige lys<br />

Udvendig og indvendig vask<br />

øger indstrålingen med min. 10%<br />

eller<br />

udvendig vask af<br />

Venlo-huse (3.20 m)<br />

med maskine.<br />

Ring og få et overslag<br />

Du ringer! – Straks er der professionel service på vej<br />

Tlf.: 65 96 07 12 · Fax 65 96 07 78 · gg@gartnergrossisten.dk · www.a-m-l.dk<br />

MARKEDSPLADSEN<br />

2 annoncer<br />

til 1 annonces pris ..!<br />

Alle annoncer som bringes i Gartner Tidende<br />

under Markedspladsen, bliver samtidig vist<br />

GRATIS på www.gartner<strong>tidende</strong>.dk<br />

ApS<br />

51


ID-nr.: 42523<br />

nummer 22 udkommer<br />

torsdag 4. december 2008 8<br />

som temanummer om<br />

Salg og eksport<br />

last- og varevogne / trailere e<br />

Temanummeret er en mulighed<br />

for målrettet annoncering<br />

Sidste frist for indrykning<br />

af annoncer:<br />

mandag 24. november 2008<br />

Tema: Salg og eksport /<br />

last- og varevogne / trailere<br />

Kontakt<br />

annoncekonsulent<br />

Morten Nielsen<br />

telefon 87 40 66 03<br />

E-mail: mon@landscentret.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!