29.07.2013 Views

Pensionist - Fredericia Kommune

Pensionist - Fredericia Kommune

Pensionist - Fredericia Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nr. 102 Juli kvartal 2010 26. årgang Fredericia Kommune

Avisen

Pensionist

Camping er livet

Hjemmelig hygge i haven

Pensionade for 15. gang

1


2

Læs i dette nr. side

Forsidefoto:

Aage og Birthe Jensen hejser

flaget foran deres campingvogn.

Foto: Ole Olsen

KLummeN

På seminar i Aalborg

Politikere og embedsmænd fra

det ganske land var i maj samlet

i 2 dage til socialseminar.

Overskriften var Brændpunkter

i social- og sundhedspolitikken

– udfordringer og muligheder.

Her fik vi en masse ny viden

fra højt kvalificerede mennesker.

Forskellige problematikker

blev rejst og diskuteret.

Emnerne var f.eks. bandekriminalitet,

den ældre medicinske

patient, de sociale tilbud, styring

af handicapområdet og de

udviklingshæmmedes område.

Dermed nævner jeg nogle af de

områder, vi hver dag arbejder

med i Socialudvalget og socialforvaltningen.

Det arbejde er så vigtigt. Der er

rigtig mange ansatte og mange

borgere, der berøres af de

tilbud kommunen kan tilbyde,

Klumme .....................................2

En fredericiansk opfindelse....3

Camping er livet for Aage og

Birthe .........................................4

6. juli består ..............................6

Hjemlig hygge i haven .............7

Når det er svært at holde tæt ..8

Trænende hjemmehjælp

– en ny måde at tænke på .......9

Hurra for ét år med Othello ...10

Pensionade for 15. gang .......11

Pårørende til alvorligt syge...11

det sker ...................................12

og endeligt er her rigtig mange

penge i spil. Vi taler om ca. 1/3

af alle kommunens udgifter.

I Aalborg hørte vi om gode

eksempler på, hvordan tingene

bedst kan gøres. Bl.a. fortalte

Fredericias direktør for Pleje,

Sundhed og Arbejdsmarked,

Helene Bækmark, om vores

store succes med projektet

Længst muligt i eget liv. Den

succes vil mange kommuner

meget gerne lære af.

Vi har i Fredericia Dagblad

kunne læse om en ældre borger,

der i årevis stort set ikke kunne

komme ud af sin lejlighed på

grund af dårligt helbred. Hun

fik tilbudt at komme i et genoptræningsforløb.

Hendes mål

var, at hun selv kunne gå op i

Føtex og handle. Og det lykkedes!

Hvor var hun glad, og det

var alle omkring hende også.

Finanskrise hører vi meget om,

og stort set alle kommuner i

Danmark er ude i sparerunder.

En sådan har vi også lige været

igennem her i Fredericia.

Heldigvis er socialområdet

sluppet billigt denne gang.

Forliget om besparelserne blev

vedtaget af de borgerlige. Det

var meget vigtigt for os, at det

ikke måtte gøre ondt på ældreområdet

igen. Og det lykkedes

stort set. Der er dog få poster,

der er beskåret lidt. Og nogle få

ting vil stige lidt. Meget glædeligt

er det, at plejeområdet får

tilført ekstra 2.7 mil kr. i 2010

og 2011. Disse penge skal vi nu

have fordelt, så de gør maksi-

malt gavn.

Der er mange ting at glæde sig

over! Små og store. Forleden

formiddag kørte jeg min mor

ud på et plejehjem, hvor hun

skulle besøge en veninde. Ude

og inde var der pyntet med flag

og blomster. En lille gruppe

beboere sad og pyntede kopper

med servietter. Om eftermiddagen

skulle beboere og

personale fejre hjemmets 42

års fødselsdag. Sikke en dejlig

stemning, der var i hele huset.

Stor tak til personalet her og

andre steder. I gør jeres arbejde

godt!

Det hører jeg ofte, når jeg kommer

rundt. Selvfølgelig vil der

være enkelte fejl. Det kan ikke

undgås. Men det er bestemt

undtagelsen. Forleden blev jeg

ringet op at en borger, som var

faldet på gaden og derfor havde

brug for besøg af plejepersonale

dagligt. Hun ville lige fortælle

mig, at plejepersonalet er

unikt! Den ros vil jeg hermed

lade gå videre.

Jeg håber, at vi alle vil få en

dejlig sommer.

Venlig hilsen

Hanne Lumby,

socialudvalgsformand


En fredericiansk

opfindelse

Per Jakob Jørgensen stiftede for

10 år siden De Frivilliges Hjælpecentral.

Det var udviklingen i

samfundet, der gjorde, at Per J

Jørgensen tog affære.

– Maskinen fungerede, man

fik en ren ble og maden kom en

gang om ugen, men velfærdssystemet

blev mere og mere koldt.

Det betød, at gruppen af enlige,

svage ældre blev ofre for en

mærkbar aftagende, medmenneskelig

omsorg, fortæller Per

Jakob Jørgensen.

Nu 10 år efter har foreningen

udført omkring 3000 servicebesøg.

snakken er vigtig

Værdigrundlaget for De frivilliges

Hjælpecentral er at give

praktisk hjælp til mindre opgaver,

men en lige så vigtig ting

er, at de også har tid til en hyggesnak.

– Vi har netop tiden til at snakke

med borgerne, når vi har

lavet opgaverne. Det har hjemmehjælperne,

der kommer i

hjemmet ikke tid til mere. De

skal skynde sig videre til den

næste borger, siger Per Jørgensen.

de første

Da De Frivilliges Hjælpecentral

så dagens lys for 10 år siden,

var der ikke noget tilsvarende

i Danmark. Så hjælpecentralen

er en 100 % fredericiansk opfindelse.

Siden hen er der blevet

De frivilliges Hjælpecentral holdt jubilæumsreception den 10. juni.

3

oprettet tilsvarende organisationer

i Nordborg, Odder, Assens

og Bogense.

I dag er der 11 fingernemme

mennesker i hjælpecentralen.

De besidder alle det håndsværksmæssige

og medmenneskelige

overskud, der skal til

for at kunne løse de små praktiske

opgaver og tage den efterfølgende

hyggesnak.

– Vi har et rigtig godt klima

indbyrdes. Så det har nærmest

været min livs eliksir at være

formand for hjælpecentralen,

slutter Per Jakob Jørgensen.


4

Camping er livet for

Aage og Birthe

Det var egentlig lidt af en tilfældighed,

at Aage og Birthe

Jensen fik campingvogn. Faktisk

var de rigtig godt tilfredse

med deres combicamp, og

Birthe skulle i hvert fald ikke

have sådan en. På trods af det,

så endte de med en campingvogn,

som de bare lige skulle

gøre i stand og sælge videre.

Men efter en enkelt prøvetur

var de solgt, og nu kan de ikke

leve uden deres fristed ved Sct.

Knudsborg på Fyn.

Stilheden er slående på fastliggercampingpladsen

på Nord-

fyn. Den bliver kun brudt af en

insisterende vibe og bølgerne,

der sagte slår mod vandkanten

neden for campingpladsen.

Dannebrog vajer foran forteltet,

når Aage og Birthe Jensen opholder

sig i campingvognen.

– Man får ikke en bedre udsigt,

siger Aage Jensen og peger ud

gennem ruderne i forteltet til

deres campingvogn.

Vognen er blevet større

Campingvognen fra den gang

er blevet skiftet ud gennem

årene. Den er blevet større og

større for hver gang, så Aage

og Birthe har haft plads til egne

og andres feriebørn.

– Jeg har været dagplejemor,

og der er et par piger, som vi

ikke har kunnet slippe af med.

De har kommet her hele deres

barndom, og nu er de begyndt

at komme med deres børn, for

de skal jo også prøve at campere,

siger Birthe Jensen med

et smil.

Derud over er deres søn, svigerdatter

og to børnebørn også

flittige gæster i campingvognen,

så der er masser af liv omkring

Aage og Birthe Jensen.


Alderspræsidenter

Begge nyder de campinglivet

og med deres 80 år, er de

alderspræsidenter på pladsen,

både hvad angår deres alder

men også perioden, de er kommet

på Sct. Knudsborg Camping.

– Vi er dem, der har været her

længst tid. De sidste 24 år er vi

startet med at tage herover, når

campingsæsonen starter den 1.

april og er kommet indtil den

1. oktober, hvor sæsonen slutter,

fortæller Aage Jensen. Men

sæsonen begynder meget før

hjemme i hjemmet i Fredericia.

Ting der trænger til at bliver

repareret, ordner Aage i vintersæsonen.

Når foråret begynder

at komme så er du næsten lige

som køerne, der skal på græs.

Du kan slet ikke vente med at

komme herover, siger Birthe

Jensen med et smil.

Campinglivet reddede

Aage

Der er kun ét par, der har været

på campingpladsen næsten lige

så længe, som Aage og Birthe.

Det er deres naboer igennem 23

år Haakon og Anni Hansen.

– Det er faktisk lidt pudsigt, for

vi har kendt Haakon, siden han

var fem år gammel, for vi kom

sammen med hans forældre. I

dag er han 59, fortæller Birthe

Jensen om det lange bekendtskab.

Det var dog tilfældigt, at de

blev naboer, men naboskabet

har udviklet sig til venskab. De

hjælper indbyrdes hinanden, og

i campingsæsonen skiftes de til

at lave aftensmad til hinanden.

– Det var også dem, der reddede

mig for 2-3 år siden, fortæller

Aage og henviser til en stor

depression, som han fik efter en

hjerneblødning.

– Jeg har aldrig forestillet mig,

at Aage skulle blive så dårlig,

med det humør han har. Han er

altid så glad og fuld af liv, siger

Birthe. Men efter en hjerneblødning

blev Aage Jensen

ramt af en svær depression,

hvor han fuldstændig mistede

lysten til alt.

– Jeg kunne ingenting, og jeg

ville ingenting, men Haakon

og Anni kom og fik mig slæbt

med ud i haven. Og en dag så

ringende Anni og sagde, at de

hentede os fredag, og så skulle

vi over til campingvognen.

Det var meningen, at vi kun

lige skulle over og kigge, men

så blev vi til søndag, leer Aage

Jensen.

Depressionen begyndte derefter

at lette, og Aage begyndte

at komme op af det hul, han

havde været i.

meget at glæde sig over

Humøret i campingvognen er

højt, og Aage og Birthe Jensen

5

nyder deres otium på Nordfyn,

hvor de tilbringer det meste af

tiden i sommerperioden. Men

deres hus og have skal også

passes, så de kommer til Fredericia

i hvert fald en gang om

ugen.

– Jeg har også et par kanariefugle,

som vi skal hjem og kigge

til, siger Aage Jensen.

Næste sommer kan de fejre

deres diamantbryllup, og de er

lykkelige for, at de har fået så

mange gode år sammen.

– Vores forældre blev ikke så

gamle. Vores mødre døde, da

de var i 50’erne. Så vi er glade

for det liv, vi har i dag. Selvom

haven ser ud til at blive større

år for år, så passer vi stadig

vores hus og vores have med

køkkenhave og drivhus, siger

Birthe Jensen.


6

6. juli består

Navnet Fredericia Festival

ændrer ikke traditionerne

– Åh, jeg har fået mange tæsk

for det navn, siger Johannes

Lund Nielsen med et af sine

hyppige smil, men der er alvor

bag.

Som formand for Forsvarsbrødrene

og 6. Juli Komiteen har

Johannes Lund Nielsen gennem

den seneste tid talt med mange

mennesker om, hvorfor navnet

Fredericia Festival er blevet

præsenteret, og hvad det betyder

for Fredericias traditionelle

6. Juli-festligheder. Mange –

især ældre borgere – er bekymrede.

– Men man kan tage det helt

roligt. Vi er på ingen måde ved

at ændre det historiske i 6. Julifestlighederne.

6. Juli er jo mit

hjertebarn, intet mindre, og så

længe jeg sidder som formand,

holder vi fast i traditionerne!,

lover Johannes Lund Nielsen.

et navn der samler

Navnet Fredericia Festival stammer

fra den arbejdsgruppe, der

hvert år står for koordineringen

og kommunikationen af de aktiviteter,

der finder sted omkring

5. og 6. Juli. Gruppen består af

repræsentanter fra hele byens

kulturliv samt af kommunikations-

og kulturmedarbejdere fra

Fredericia Kommune, som lægger

det økonomiske fundament

under en stor del af arrangemen-

terne. Navnet Fredericia Festival

er fremkommet, fordi gruppen

ønskede at finde et samlende

navn til alle de forskellige

aktiviteter, der finder sted

i de første dage af juli. Mange

af dem har nemlig ikke direkte

noget at gøre med det historiske

udgangspunkt. Det gælder f.eks.

Jazz- og Bluesfestivalen, skattejagt

på Volden, kagekonkurrencen,

de klassiske koncerter i

Trinitatis m.m. Formålet med et

samlende navn var samtidig, at

navnet skulle være nemmere at

bruge og forstå i arbejdet med

at trække endnu flere besøgende

og turister til alle de gode arrangementer

i byen. Men navnet får

ingen betydning for det historiske

indhold af festdagene.

– Vi kan sagtens have vores 5.

og 6. Juli under et nyt samlende

Lydavisen Fæstningsjournalen

navn og sammen med alle de

andre arrangementer, og faktisk

har vi et meget fint samarbejde

med dem. De klassiske

koncerter i Trinitatis hænger jo

nærmest fast sammen med den

historiske del, og musikerne i

Jazz- og Bluesfestivalen i Pakhuset

holder spillepause, når vi

lægger kranse og under processionen

af respekt for vores

arrangement. Det fungerer rigtigt

godt, siger Johannes Lund

Nielsen, som er helt tryg ved

den måde, arbejdsgruppen både

har respekt for traditionerne og

samtidig gerne vil tænke nyt.

– Men navnet – det har vi aftalt,

at vi tænker videre over,

siger Fredericias 6. Juli-mand

nummer 1.

Lydavisen med lokale nyheder for blinde, svagtseende, ordblinde og andre læsehandicappede udkommer 2

gange ugentlig. Fra april 2008 udkommer den på Cd i daisyformat.

Henvendelse til minna sandahl Christensen, Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia, tlf. 75 94 25 32


Hjemlig hygge i haven

Plejecenter Othello har

fået egen kolonihave med

blomster, frugttræer og et

sødt lille hus.

Der er alt til overflod bag lågen

med nummer 90, der har givet

kolonihaven sit sigende navn:

Gamle Ole.

Den dag, Pensionistavisen var

på besøg, skinnede majsolen

smukt på havens røde og gule

tulipaner og blomstrende kirsebær-

og æbletræer. Solen afslørede

dog også, at skvalderkålen

også trives godt.

Gamle Ole er, som navnet antyder,

en kolonihave af ældre

dato, som ligger på Egumvej i

Fredericia. Men selv om haven

ikke er ny, er den et nyt

bekendtskab for beboerne på

Plejecenter Othello og for brugerne

af dagcentret samme

sted. Othello fik kolonihaven i

indvielsesgave. Den har tidligere

tilhørt plejehjemmet Øster

Elkjær.

mandag og torsdag er

havedage

Hver mandag formiddag tager

dagcentrets medarbejdere Lilian

Pedersen og Kirsten Lar-

sen ud til kolonihaven med en

busfuld af Othellos faste beboere.

Torsdag formiddag tager

Lilian Pedersen og Jonna Madsen

nogle af dagcentrets brugere

med derud.

Denne mandag i maj er Edith

Rasmussen, Holger Jensen og

Magnus Petersen med i haven.

Det er anden gang, Edith Rasmussen

er med. Hun synes, det

er dejligt, at man kan sidde på

terassen eller i haven og drikke

kakao.

- Jeg regner

med at komme

til at være

meget herude.

Jeg skal også

hjælpe med at

luge ukrudt,

fortæller hun.

Både Magnus

Petersen og

Holger Jensen

er i haven for

første gang og

synes godt om

den. De har

begge tidligere

i livet haft

egne haver.

- Jeg havde

7

min kolonihave ikke ret langt

herfra, fortæller Magnus Petersen.

Han dyrkede alle former for

grøntsager i den, både på friland

og i drivhus, så han var

selvforsynende hele sommeren.

Holger Jensen havde have i

Horsens, hvor han kommer fra.

- Men jeg gik mest og lavede

biler, for jeg er mekaniker og

havde en stor garage, hvor jeg

kunne gå og arbejde med dem,

fortæller han.

Haven er stadig i familiens eje.

Nu er det Holger Jensens børn,

der tager sig af den.

- De passer den godt, men lidt

anderledes, end jeg selv ville

gøre, smiler han.

De tre Othello-beboere glæder

sig til at skulle bruge haven

hele sommeren, spise bær og

dyrke egne grøntsager. Der skal

bl.a. være gulerødder, tomater

og kørvel. Hvad der ellers kommer

i haven, vil vise sig, for det

bestemmer brugerne selv.


8

Når det er svært at

holde tæt

mange kvinder og mænd

kan ikke holde på vandet,

f.eks. ved nys eller host.

men det kan man gøre

noget ved med træning.

Fredericia Kommune har

et godt tilbud.

De fleste af os har prøvet at

dryppe i bukserne. Men for

rigtigt mange voksne er det at

holde på vandet – eller på afføring

og tarmluft – så stort et

problem, at det giver alvorlige

gener i hverdagen. Det kaldes

inkontinens.

– Mange accepterer det som

noget, der hører med til det at

blive ældre. Men det passer

faktisk ikke, siger Heidi Pedersen,

der er fysioterapeut ved

GenoptræningsCentret.

– Hvis man bliver inkontinent,

har man enten en overaktiv

blære eller en slap bækkenbund.

En slap bækkenbund,

kan man træne, så den bliver

stærk, uanset hvor gammel man

er. Visse patientgrupper, kan

ikke træne sig af med deres inkontinens,

men langt de fleste

mennesker kan, pointerer Heidi

Pedersen.

Derfor tilbyder Fredericia

Kommune træning for kvinder

og mænd med inkontinens.

Man skal først gå til sin egen

læge, der så kan henvise til et

gratis træningsforløb på GenoptræningsCentret.

Op om natten

Inkontinens er, hvis man f.eks.

drypper i bukserne ved host, el-

ler når man går, løber eller rejser

sig op. Eller hvis man skal

op at tisse om natten eller har

svært ved at nå toilettet i tide.

– Problemerne kan blive så

store, at man scanner byen for

toiletter hjemmefra, så man er

sikker på at klare byturen, fortæller

Heidi Pedersen.

Karina Philipsen, der er kontinensinstruktør

i Plejen, tilføjer:

– Det værste scenarie er, når

den inkontinente holder sig

hjemme og aldrig går ud. Så

er det virkelig et problem, der

fylder enormt, og som også er

svært for de fleste at tale om,

fortæller hun.

Bevilling til bleer

Hvis kontinensen er varig, kan

man få en blebevilling hos

kommunen. Ca. 900 borgere i

Fredericia Kommune har sådan

en bevilling.

Inkontinens bidrager altså til

rigtig meget dårlig livskvalitet

og giver store udgifter for kommunen.

De to aspekter gør FredericiaKommune

noget

ved. Plejen

har 13 kontinensinstruktører,

som kan

vejlede og

støtte ældre

borgere på

plejecentrene

og i de hjem,

hvor Plejen

kommer.

– Det at lindre

en persons

inkontinens er fantastisk. Bare

det at få en mindre ble kan betyde

virkelig meget, fortæller

Karina Philipsen.

Men selv om man ikke modtager

hjemmehjælp, kan man

godt benytte kommunens tilbud.

Voksne kvinder og mænd i

alle aldre kan som sagt via egen

læge få en henvisning, hvis

ikke inkontinensen skyldes en

sygdom, der skal behandles.

mænd har også

bækkenbund

Tilbudet om træning gælder

både kvinder og mænd:

– Mænd har altså også en bækkenbund,

selv om nogle tror,

det kun er kvinder, fortæller

Heidi Pedersen.

Hun håber, at inkontinens kan

blive mindre tabubelagt, så

flere får øjnene op for, at man

med træning i langt de fleste

tilfælde selv kan afhjælpe et

stort problem.

Læs mere om inkontinens på

www.kontinens.dk


Trænende hjemmehjælp

– en ny måde at tænke på

Mona Antonsen klarer selv badet

Fredericia Kommune vil fremover

gøre mere ud af at tilbyde

træning til ældre frem for at

yde traditionel hjælp der har

vist sig at gøre de fleste afhængige

hjælpen i hverdagen.

Projektet Hverdagsrehabilitering

har kørt som et pilotprojekt

med rigtig gode resultater.

Derfor er det blevet besluttet at

indføre den nye måde at arbejde

på i to distrikter i kommunen

– Distrikt 1, der omfatter

midtbyen, og Hannerup Pleje

og Rehabiliteringscenter.

Borgerne, der er blevet tilbudt

træning i stedet for traditionel

hjælp, er meget positive overfor

tilbuddet og har taget rigtig

godt imod hjemmetrænerne.

– Borgerne er meget nervøse

og bange for at miste al deres

hjælp, inden visitator kommer.

Men når visitator har været

der, slapper de af og ser, at det

er dem der er i fokus og at de i

hvert fald ikke får mindre hjælp

end før, siger projektleder Helle

Aavild Juhl.

Borgerens plan

I alt skal 110 borgere visiteres,

så de kan få træning i stedet

for hjælp til de ting, de selv kan

klare. Det bliver visitator og

borgeren, der i fællesskab laver

en plan for træningen, der tager

udgangspunkt i borgerens egne

ressourcer.

En af dem, der har fået lavet

en plan, er Ketty Olesen på 81

år. Hun har fået tilbudt hjemmetræning,

og hun har lige lært

at klare badet selv. Næste mål

for hende er at klare vasketøjet

selv.

– Det vi arbejder på, er at jeg

kan gå på vaskeriet selv og vaske

mit eget tøj. Så kan jeg det

meste selv, og det er stort set i

forhold til, at jeg var helt og aldeles

afhængig af hjælp, da jeg

fik en blodprop for syv år siden.

Jeg er så stolt af mig selv, siger

en meget glad Ketty Olesen.

Ketty Olesen går i dag selv på vaskeriet og vasker sit tøj.

9

skepsis blev vendt til

glæde

Selvom det overvejende er alle,

der er positive overfor projektet,

så er der også enkelte, der

er skeptiske i starten. Det var

Mona Elisabeth Antonsen på 65

år, for hun mente ikke, at hun

havde brug for træningen og

derfor ikke ønskede at komme

ind i projektet.

– Jeg synes jo egentlig, at jeg

klarede mig meget godt, men

de ville gerne have, at jeg

kunne klare flere ting, fortæller

Mona E Antonsen.

På trods af hendes modvilje, så

er hun i dag glad for at være i

projektet, for hun har oplevet,

at hun ikke får mindre hjælp,

end hun har behov for og hun

mister ikke sin faste kontaktperson,

som hun frygtede.

– Mona havde det meget dårligt

psykisk i starten over at skulle

have en anden til at komme og

hjælpe hende. Men hun er så tæt

knyttet til mig, at jeg valgte, at

det var en anden der skulle starte

træningen op sammen med

hende, fortæller Monas kontaktperson,

Vibeke Pedersen.


10

Hurra for ét år med Othello

Plejecenter Othello fejrer

ét års fødselsdag 8. juni.

det har været et år med

hårdt arbejde, og hvor en

særlig Othello-kultur har

taget sine første skridt

Der bliver hejst flag for Othello

8. juni. Den dag er valgt som

officiel fødselsdag, selvom centret

blev ellers blev indviet 1.

september 2009.

- Men den første beboer flyttede

ind 8. juni. Derfor dén dag,

forklarer centerleder Grethe

Jørgensen.

Hun kan se tilbage på et år

med stor aktivitet, dels for at

fylde det fem etager høje hus,

dels med at få dagligdagen til

at fungere for både beboere og

personale.

- Det har været et utroligt

spændende år, der har kostet

mange arbejdstimer, og hvor vi

også har oplevet nedture, fordi

vi blev nødt til at afskedige noget

af personalet. Men også et

år, hvor jeg har oplevet engagerede

medarbejdere, og jeg vil

tænke tilbage på Othello resten

af mit liv som noget, jeg har

været med til at få op at stå. Vi

er stolte af Othello, understreger

Grethe Jørgensen.

Nyt hjem – nye opgaver

Der er 117 medarbejdere i det

cirkelformede hus med plads

til ca. 120 beboere, og hvor der

kommer 34 visiterede brugere

i dagcentret i stueetagen. Et af

de gennemgående principper er

“leve-bo-miljø”.

- Det er beboernes hjem, vi er

i. For personalet har der været

meget nyt at tage stilling til

ved at skifte fra et plejehjem til

leve-bo-princippet. Personalet

skal gøre flere forskellige ting

i afdelingen, end de har været

vant til, pointerer Grethe Jørgensen.

F.eks. skal køkkenet holdes

rent, så det kan klare at få besøg

af levnedsmiddelkontrollen.

- Der er meget at lære og meget

nyt at vænne sig til. Men medarbejderne

sætter mange ting i

gang. F.eks. bliver der tit bagt

i køkkenerne, og jeg er sikker

på, beboerne synes, det er rigtig

godt, siger centerlederen og

fortsætter:

- Vi kan hele tiden mærke, at

tingene flytter sig. Også hos

personalet. Det bliver mere og

mere tydeligt, at en medarbejder

ikke kun arbejder f.eks. på

3. sal, men på Othello.

Othellos kultur er noget, der

ligger lederen meget på sinde.

Både for beboere og personale:

- Vi vil meget gerne have vores

egne traditioner og kultur

på Othello. F.eks. til jul, påske,

pinse og andre højtider. Det er

noget, borgerne i høj grad skal

have indflydelse på, da det er

dem, der bor her, mener Grethe

Jørgensen.

Et år i det runde hus

Preben Rosenkjær har 24. juni

boet ét år på Othello.

Han har stue og tekøkken ud i

et, soveværelse og eget bad.

- I det store hele er jeg godt tilfreds

med at bo her. Der sker

forskellige ting, som jeg deltager

i. Jeg skal til Polen en uge

i juni. Det er første gang i min

levetid, jeg skal udenlands, fortæller

Preben Rosenkjær.

Han havde på forhånd ventet, at

det ville være mere uroligt på

Othello end på Skovhave, hvor

han kom fra. Men han blev

overrasket:

- Jeg er forbavset over, så roligt

her er. Jeg var spændt på at

skulle bo så tæt på ringvejen

og banegården med tog hvert 7.

minut. Men jeg må sige, at isoleringen

er virkelig god, for jeg

hører det faktisk ikke.


11

Pensionade for 15. gang

Det var aktivitetslederen, Frida

Lind-Frandsen, på Øster Elkjær

der i 1996 fik idéen til at

afholde en pensionade i Fredericia.

Idéen var født i Gedved

Kommune, men Brugerrådet i

Erritsø og Snoghøj området var

med på idéen med det samme.

– Det synes vi i Brugerrådet

var en rigtig god idé. Så det gik

vi i gang med at arrangere, og

i år er det så 15 gang, at vi kan

præsentere en pensionade her

i Erritsø, fortæller Flemming

Fænø, formand for Brugerrådet

i Erritsø og Snoghøj området.

Pensionadens formål er at præsentere

pensionister og efterlønsmodtagere

for de tilbud,

der er til dem i Erritsø området.

Til at starte med var det kun en

Pårørende til alvorligt syge

- de syges vigtigste ressource

Vi tænker vel først på os selv

som pårørende, når en af vores

nærmeste bliver syg. Ellers er

kæreste, barn, far eller mor ofte

tættere på vores selvforståelse.

Disse ting er du stadig, selvom

din elskede, dit barn eller en af

dine forældre bliver alvorligt

syg. Men din rolle ændrer sig

meget, for det kan være benhårdt

at være pårørende.

At være pårørende er på en

gang en velsignelse og en forbandelse.

En velsignelse fordi

der er så uendeligt meget, du

kan hjælpe din kære med. Og

en forbandelse fordi du risikerer

at brænde ud i dit forsøg

på at bære hele verden på dine

skuldre.

enkelt eftermiddag pensionaden

strakte sig over. Men det

ændrede sig med årene til at

strække sig over fire dage. Der

er et meget stort socialt aspekt i

pensionaden også, så vi udvidede

den hurtigt til at strække sig

over flere dage, så vi kunne lave

flere forskellige aktiviteter, siger

Flemming Fænø.

de frivillige er

uundværlige

Det er brugerrådet der i samarbejde

med Aktiv Tirsdag,

Ældreklubben og Fredericia

Handicap Idrætsforening, planlægger

pensionaden. Her får de

alle mulighed for at vise, hvad

de kan. Mellem 40 og 50 frivillige

deltager hvert år i plan-

Derfor er det måske ikke overraskende,

at pårørende til alvorligt

syge er lige så stressede

som den syge selv. Der er mange

måder at være pårørende på,

men de fleste kan få glæde af

støtte til det praktiske, af at tale

med andre i samme situation,

og af at få nem adgang til den

medicinske, juridiske og socialfaglige

viden, de har brug for.

Selvhjælp Fredericia – Middelfart

har oprettet selvhjælpsgrupper

for pårørende til alvorligt

syge. Her får de pårørende

mulighed for dele erfaringer

med andre i samme situation,

blive aflastet i dagligdagen, og

få relevant viden om sociale

forhold og sygdom. Hensigten

lægningen og afholdelsen af

pensionaden, og det kunne slet

ikke lade sig gøre uden deres

indsats, siger Flemming Fænø.

Hvert år er der omkring 500

deltagere over de fire dage. Flest

er der dog til pensionaden om

torsdagen, hvor der udover forskellige

aktiviteter bl.a. også er

opvisninger i gymnastik. Dagen

starter dog altid med musik.

Jernbaneorkestret stiller hvert år

op og spiller for os. De har været

med alle 15 år, og det er en

meget festlig måde at starte dagen

på, fortæller formanden.

I år bliver pensionaden afholdt

fra den 6. – 9. september.

Programmet for pensionaden

findes i Det Sker under Øster

Elkjær.

er at undgå, at de pårørende

brænder ud.

Kender du nogen?

Tilbuddet henvender sig til pårørende

til kronisk og alvorligt

syge, personer med en livstruende

sygdom og personer med

f.eks. sclerose, demens, hjerneblødning.

Kender du nogen, der

kunne have gavn af at komme i

kontakt med selvhjælp, kan du

kontakte Kirsten Pedersen fra

Selvhjælp Fredericia – Middelfart

på telefon 72 10 67 73 eller

sekretaer@famiselvhjaelp.dk.

Du kan også kontakte projektleder

Annie Karen Pedersen på

annie.selvhjaelp@gmail.com

eller på 5133 4271 onsdage og

torsdage mellem kl. 10 - 15


12

det sker

Private Foreninger og klubber

Bowlingklubben af 2005 ......................................13

Bridge ....................................................................13

Dansk Handicapforbund ......................................13

Dansk Røde KorsFredericia-afdeling ....................13

Dansk Røde Kors – Elbo-afdeling ........................13

De frivilliges hjælpecentral ...................................13

Den Kreative Aftenskole ......................................13

Diabetesforeningens Lokalforening ......................13

Erritsø GIF ............................................................ 14

Ensomme gamles værn ......................................... 14

Frecia (pensionsklub) for døve .............................. 14

Fredericia Handicap Idrætsforening ..................... 14

Fredericia Senior Bowlingklub ............................. 14

Fredericia Senior Kegler ....................................... 14

Fredericia Stavgangs Forening .............................. 15

Fredericia Tandemklub ......................................... 15

Fredericia Teaterforening ...................................... 15

Fredericia Tegnsprogsforening ............................. 15

Fredericia Ældre Kegler ........................................ 15

FrivilligCenter Fredericia ...................................... 15

Fodslaw Fredericia ................................................ 15

FOFFOF Fredericia-Middelfart ............................ 15

Gigtforeningens Oplysningskreds Fredericia ....... 18

Hannerup Kirke .................................................... 18

Hjernesagen ........................................................... 18

Hjerneskadeforeningen ......................................... 19

HjerteforeningenFredericia Lokalkomité.............. 19

Høreforeningen ..................................................... 19

Idræt i Dagtimerne ................................................ 19

KCF Kampkunstcenter Fredericia ........................ 19

Kræftens BekæmpelseLokalforeningen i Fredericia

20

Langtidssyge, Førtidspensionister, flex- og skånejobbere

i Fredericia ...............................................20

Lungeforeningen Boserup Minde .........................20

MHS-klubben........................................................20

Mix - Bowlerne Fredericia ....................................20

Nordbo Senior(Pensionisternes samvirke) ............20

Parkinsonklubben ................................................. 21

Pensionistforeningenfor Fredericia og Omegn ..... 21

Pensionisternes Samvirke, Fredericia ...................22

Fredericia IdrætscenterSvømmeklubben .............23

Rygforeningen .......................................................23

Selvhjælp i Fredericia – Middelfart.......................23

Scleroseforeningens lokalafdeling Fredericia – Kolding

Kommuner ....................................................23

Stolemotion for ældre/seniorer ..............................23

Stomiforeningen Copa ..........................................24

Taulov-Skærbæk og omegns pensionistforening ..24

Whistklubber.........................................................24

Ældre Sagen ..........................................................24

Kommunale foreninger

Aktivitetshuset ......................................................27

Bøgeskov Fritidscenter ..........................................27

Depotgården ..........................................................27

Erritsø FritidscenterÆldreklubben .......................27

Fredericia FritidscenterÆldreklubben ...................28

midtbyen

I.P. Schmidts Gård ................................................28

Othello ...................................................................30

Vestbyen

Brugerrådet(for Vestbyen) .....................................30

Ulleruphus ............................................................. 31

Hybyhus

Hybyhus Plejecenter ............................................. 31

erritsø

Øster Elkjær, Aktiviteten ......................................32

Taulov/skærbæk

Stævnhøj Plejecenter .............................................33

Tavlhøjcentret........................................................33

Brugerpårørenderåd .............................................34

Plejens Administration

Vikarkorpset..........................................................34

Plejecentre ............................................................34

Dagcentre .............................................................. 35

Aktivitetscentre ..................................................... 35

Cafeer/Cafeterier ................................................... 35

Kiosker .................................................................. 35

Madservice ............................................................36

Hvor skal jeg henvende mig? ................................36


PRiVATe FOReNiNgeR Og

KLuBBeR

Bowlingklubben af 2005

Kontaktperson Anton Ejby Pedersen

Tlf. 7594 5012 , antonejby@pc.dk

Fredage

Spilletid fra 9.30-11

Kontingent kr. 150 pr. måned.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Bridge

Mandage kl. 13.30-17

Sted: Øster Elkjær. Ledige pladser

Kontaktperson: Marita Jensen Tlf: 7594 3939

dansk Handicapforbund

Kontaktpersoner:

Preben Laursen 7592 9180, Inge Marie Holm 7592 1507

Aktiviteterne er midlertidigt stoppet.

dansk Røde Kors

Fredericia-afdeling

Kontaktpersoner:

Aktivitetsledere Lisbeth Larsen, tlf. 7593 1899

Bente Rasmussen, tlf. 7594 3116

Besøgstjenesten

Frode H. Pedersen. Tlf. 75925851 / 51418851

Bedst at træffe mellem 17-18, frode.p@mail.dk

Nørkleklubben

Kontaktperson: Signe Petersen. Tlf.: 7592 5851

dansk Røde Kors – elbo-afdeling

Taulov, Skærbæk & Herslev

Besøgstjenesten

Kontaktperson: Esther Hermansen. Tlf.: 7556 2005

Telefonkæden

Birgit Ørum. Tlf. 7556 4439

de frivilliges hjælpecentral

Vendersgade 63

Niels Erik Nielsen. Tlf. 7210 6770

Formand Per Jakob Jørgensen. Tlf. 7594 1911.

Ferielukket i juli måned.

13

Hjælp til håndværksmæssige småopgaver.

Kan bestilles i FrivilligCenter Fredericia onsdag mellem

9-12 hos Niels Erik Nielsen

For yderligere oplysning kontakt formanden

den Kreative Aftenskole

Fællessang

Kongensgade 111

Jørgen Andersen leder fællessangen. Nogle af byens

kor og solosangelever fra Den Kreative Skole deltager.

Vi synger gamle og nye sange, kendte og mindre

kendte sange, sætter fingeren på tidens puls og årets

gang, og får bevæget både stemme og hjerte.

Søndage kl. 14-16

12. september

7. november

5. december kl. 19-21

20. februar med Begynderkoret

3. april med Lyngsoddekoret

8. maj med Lunakoret

Pris 45 kr. pr. gang, med kaffe og brød

Ingen tilmelding – mød blot op – alle er velkomne

Du kan også få undervisning på et instrument og i

sang, deltage i sammenspil, orkestre og kor på flere

niveauer. Du kan være med til collage- og akrylmaleri,

tegneteknik, sølvsmykker og glasperler samt møbelpolstring

Hør nærmere på 7594 4597 eller se de aktuelle tilbud

på www.denkreativeaftenskole.dk

diabetesforeningens Lokalforening

Formand:Alex Thomsen. Tlf. 7592 9176

abt@egeskovnet.dk, Syrenvej 4, Egeskov

7000 Fredericia

Arrangementer:

Til arrangementer i SAMKLANG er alle vores medlemmer

velkomne. Hold venligst øje med vore annoncer

om lokalforenings arrangementer i Elbobladet og

Fredericia Dagblad.


14

Midt i august måned, opstarter Gitte Barth igen sin

motivationsgruppe med diabetesrigtig madlavning,

der er endnu mulighed for at tilmelde sig til Gitte på

tlf 75 93 47 12 eller mail gbarth@live.dk.

Banko

Lokalforeningens støtteforening, afholder som sædvanlig

bankospil hver fredag i lige uger på adressen

Nørrebrogede 131, til gavn for sukkersyge børn og

unge i region syd Danmark. Børn og unge, kan søge

legatportioner til hjælp til uddannelse – studieture og

lignende. Ansøgning om legatportioner, sendes til formanden

for lokalforeningen Alex Thomsen, syrenvej 4

7000 Fredericia.

Såfremt du vil have noget for dine kontingent kroner

til Diabetesforeningen, så mød frem til vore arrangementer.

erritsø giF

AKTiV TiRsdAg-seniorsport

Ledere:

Vivi Jensen, Sanddalvej 41, tlf. 7594 2512

Inger Nissen, Graakærsvænget 17, tlf. 7594 3348

Aktiviteter

Mandag

Vandgymnastik kl. 11-12

Erritsø Svømmehal. Pris 15 kr.

Torsdag

Vandgymnastik kl. 11-12

Erritsø Svømmehal. Pris 15 kr.

Medlemsgebyr kr. 50,00.

Alle indendørsaktiviteter slutter i uge 16. Udendørsaktiviteter

starter tirsdag den 11. maj kl. 9.30 og finder

sted hele sommeren og slutter 1. september. Aktiviteterne

består her af: KROLF, PETANGUE, CYKEL-

TURE, GÅTURE med eller uden stave.

Desuden afholder vi en julefrokost og en vintersæsonafslutning

med lidt godt til ganen.

2 - 3 gange om året arrangeres der ture til udlandet.

ensomme gamles værn

Kontaktpersoner: Helle Rask 7592 3375

Edith Jørgensen 7592 9155

Holder ferie i Juli kvartal

Frecia (pensionsklub) for døve

Kjartan Kollstein, kkoddi@gmail.com

Møder torsdage i ulige uger fra kl. 14-17.

Opstart efter sommerferie den 5. august.

Fredericia Handicap idrætsforening

v/ John Andreassen

Skansevej 46, 2. th., 7000 Fredericia

johnskansevej@yahoo.dk

Kasserer: Henning Bechsgaard

Stævnebogårdsvej 15, 7000 Fredericia

Hockey

Tirsdag 17-18. Festsalen Alleskolen

Boccia

Tirsdag 18.30-20. Gymnastiksalen, Alleskolen

svømning

Ingen svømning p.t.

Fodbold

kun sommerperioden

Fredericia senior Bowlingklub

Formand. Keld E. Andersen

Tlf. 7592 6871 / 2825 1786 , kaba4@sol.dk

Torsdage

Spilletid fra kl. 9-10.30 samt fra 10.30-12.

Kontingent kr. 150 pr. måned.

Personer på venteliste betaler kr. 40 pr. gang.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne folk på venteliste.

Spillested: Fredericia Idrætscenter

Fredericia senior Kegler

Formand: Vagn Høj

Tlf.: 7591 2215, amvphoj@gmail.com

Kasserer: Jytte Hansen. Tlf. 7594 0332

Tirsdage

spilletid fra kl. 12.30-15.15.

Torsdage

spilletid fra kl. 9.30-12.15.

Spillested: Fredericia Idrætscenter

Kontingent kr. 140 pr. måned

Pensionister over 50 år og ude af arbejdsmarkedet optages

i klubben.


Fredericia stavgangs Forening

www.fredericia-stavgang.dk

Jette Høyberg Rosenfeldt

kontakt@fredericia-stavgang.dk

tlf. 7593 3003 / 5190 3003

Medlemsgebyr 50 kr./årligt

Kontingent 200 kr. pr. sæson

Fredage kl. 9.30-10.30

P-pladsen ved Landsoldaten

Hold 3 Alm. + hurtighold

Hold 5 senior-senior

Stave kan lånes af foreningen den første gang.

Fredericia Tandemklub

Lollandsgade 2-4

Henrik Nygaard, Prangervej 152 II tv.

Tlf. 7591 2068. Fatter7000@gmail.com

Mødetid i sommerhalvåret kl. 18.30.

Tandemcykling for blinde og handicappede

Fredericia Teaterforening

Farinelli

søndag den 19. september kl. 19.30

Laser og Pjalter

onsdag den 22. september kl. 19.30

Cabaret

onsdag den 29. september kl. 19.30

Alle forestillingerne opføres på Fredericia Teater.

Billetter kan købes enten på tlf. 7492 2560 eller www.

billetnet.dk eller umiddelbart før forestillingerne.

Fredericia Tegnsprogsforening

Egeskovvej 3. Tlf. 7592 1305. Fax 7592 1307

www.ftsf.dk, email:ftsf@ftsf.dk

Nefcafé

Hver onsdage i ulige uger, kl. 18-23

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Foreningsaften - forskellige aktiviteter

Hver anden onsdag i lige uger, kl. 19-23

Henvises på www.ftsf.dk – aktivitetskalender

Tegnsprogshuset, alle er velkomne

Fredericia Ældre Kegler

Formand: Preben Lindegaard, tlf. 7592 4952

Kasserer Leif Budde, tlf. 7594 0180

spilletid og sted

Mandag kl. 9.30-12.30. Fredericia Idrætscenter

Der optages gerne folk på venteliste.

15

FrivilligCenter Fredericia

Center for frivilligt socialt arbejde.

Vendersgade 63, 7000 Fredericia. Tlf.: 7210 6770

Åbent man-/torsdag kl. 9-15. Ferielukket i juli måned.

Daglig leder: Margit Nielsen

Formand: Bo A. Lundgren

www.fc-fa.dk – Mail: fc-fa@fc-fa.dk

Stedet, hvor du kan få overblik over de mange foreninger,

som arbejder med frivilligt socialt arbejde i

Fredericia. Vi arbejder med:

• Formidling af frivilligt arbejde

• Foreningsstøtte

• Hjælp til projektstart

• Netværksdannelse

• Aktiviteter for byens borgere

Få en snak og hør om mulighederne for at nyde eller

yde indenfor området med frivilligt socialt arbejde.

Fodslaw Fredericia

www.fodslaw-fredericia.dk

Harry H. Nielsen, fodslaw-fredericia@youmail.dk

Tlf. 7591 2220

Bent Larsen. Tlf. 7595 4506

Vandretur

Hver onsdag kl. 10

Gasværksgrunden i Købmagergade.

Vi går min.1 time og max. 1½ time med passende

pauser undervejs i et tempo, hvor alle med garanti kan

være med. Tilmelding er ikke nødvendig, det er gratis

at deltage.

FOF

FOF Fredericia-middelfart

Danmarksgade 11 ov. gå. 7000 Fredericia

Kontortid: mandag til torsdag fra 10.00-15.00

Telefon: 75 92 39 22, info@fredericia.fof.dk

www.fredericia.fof.dk


16

Kreative fag

Kursusnr. 103416 sy til dit barnebarn

Der gives vejledning i at sy tøj til dig, gardiner, sengetøj

etc. Syningen foregår på symaskine. Der stilles

ingen specielle krav til dine færdigheder.

Medbring: symaskine, stof, tråd, knappenåle og saks.

16 lektioner /4 gange

Dato: 27.9.10 kl. 9

Underviser: Mette Uldall Binderup, FOF, Fredericia,

Pris: 720 Kr.

Kursusnr. 103419

Sy til boligen

Sy f.eks. puder, gardiner, tæpper, sengetøj eller nyt betræk

til hynderne. Der kræves ingen specielle forudsætninger

for at deltage. Medbring: symaskine, stof,

tråd, knappenåle og saks.

18 lektioner /6 gange

Dato: 28.9.10 kl. 9.30

Underviser: Mette Uldall Binderup, FOF, Fredericia,

Pris: 820 Kr.

Kursusnr. 103450

Scrapbog fuld af minder

Lav din egen individuelle scrapbog - fuld af gode

minder. Idéer til opsætning, collage og færdige figurer

eller andet. Medbring: En bog du kan anvende som

scrapbog, fotos, udprintede tekster eller andet tilbehør,

saks og limstift. Det er muligt at købe forskellige materialer

på kurset.

12 lektioner /4 gange

Dato: 27.9.10, kl. 13

Underviser: Mette Uldall Binderup, FOF, Fredericia,

Pris: 550 Kr.

Kursusnr. 103921

Find dine farver og din tøjstil

Vi gennemgår farvetyper og forskellige kropsfigurer

og finder ud af, hvilke farver og tøj, der klæder dig.

Ingen deltagere vil blive udstillet foran de andre, undervisningen

foregår på et generelt plan, men der afsættes

også tid til individuel vejledning. Hver deltager

vil ende med en lille individuel type-folder. Medbring

magasiner og blade af enhver art til inspiration.

9 lektioner /3 gange

Dato: 28.9.10, kl. 12.45

Underviser: Mette Uldall Binderup, FOF, Fredericia,

Pris: 415 Kr.

sprog og litteratur

Kursusnr. 103182

Dansk litteraturhistorie I

Vi skal stifte bekendtskab med store danske forfattere

som Ludvig Holberg, H.C. Andersen og Herman Bang

og se nærmere på de historiske sammenhænge, der

knytter sig til forfatterskaberne. Alle kan deltage, uanset

forudsætninger.

24 lektioner /12 gange

Dato: 22.9.10, kl. 14.15

Underviser: Lene Kirstine Kull, FOF, Fredericia

Pris: 735 Kr.

Kursusnr. 103185

Rundtur i kunstens historie

Vi skal på en tur tilbage i tiden og dykke ned i de forskellige

kunsthistoriske perioder, som viser, hvad folk

dengang følte og tænkte, hvordan deres verdensbillede

så ud, og hvordan de så på sig selv.

16 lektioner /8 gange

Dato: 23.9.10, kl. 18

Underviser: Mia Christina Broe Jakobsen, Egumvejens

skole, Fredericia

Pris: 595 Kr.

Foredrag og debat

Kursusnr. 103007

Morten Ramsland

Mød den kendte forfatter Morten Ramsland, som netop

nu er aktuel med sin nyeste bog “Sumobrødre”.

Dato: 9.9.10

Tidspunkt: kl. 19

Pris: 100,- kr.

Sted: Billunds Boghandel, Fredericia

Pris: 125 Kr.

Kursusnr. 103017

Højskoleformiddage - NYHED

Velkommen til FOF’s højskoleformiddage 2010.

Det er vores hensigt at skabe bredde, variation og et

stærkt og indholdsrigt produkt. Hver højskoleformiddag

begynder kl. 9.30 med morgensang og slutter kl.

12. De inviterede foredragsholdere vil gennem udsyn,

vidsyn og indsigt præge formiddagenes højskoleprogram.

20.09.10 Selma Lagerlöf “Fra Mårbacka til Jerusalem”

v/ Cand.mag. og dramaturg Lisbeth Weitemeyer

04.10.10 Dirch Passer - Kongen af komik v/ forfatter

Ole Sønnichsen

01.11.10 Moral og etik v/ teolog og tidligere biskop

Jan Lindhardt

15.11.10 Verdens brændpunkter v/ Antropolog Esben

Hansen


29.11.10 Længe leve livet – også i den tredje alder v/

filosof, forfatter og foredragsholder John Engelbrecht

13.12.10 Julekoncert/foredrag med og om klassisk

guitar v/ guitarist Peter Bleeg

Start mandag 20.9.10 kl. 9.30,

Værtinde: Annie Jensen, FOF, Fredericia,

Pris 995 kr.

Detaljeret beskrivelse kan findes på www.fredericia.

fof.dk eller ved at kontakte kontoret på 75923922

Færdsel

Kursusnr. 103830

FOF’s køreskole - Opfrisk din teori

Nu får du chancen for at opfriske din færdselsteori.

Autoriseret kørelærer.

6 lektioner /3 gange

Dato: 30.9.10, kl. 10

Underviser: Afventer, FOF, Fredericia,

Pris: 295 Kr.

iT og billedbehandling

Kursusnr. 103318

Søg og du skal finde

Lær at finde f.eks. operaens spilleplan, besøg kommunens

hjemmeside, find strikkemønster, opskrifter

m.m. Find hvad du søger. Kurset henvender sig til nybegyndere.

Udgifter til fotokopier må påregnes.

9 lektioner /3 gange

Dato: 22.9.10, kl. 18

Underviser: Linda Kristensen, Biblioteket, Fredericia,

Pris: 415 Kr.

Kursusnr. 103301

Kom i gang med PC´en

Kurset er for deltagere, der ønsker en let forståelig introduktion

i brugen af en PC.14 lektioner /7 gange

Dato: 28.9.10, kl. 14

Underviser: Hans Clausen, Biblioteket, Fredericia,

Pris: 515 Kr.

Kursusnr. 103303

Fortsæt med PC´en

Har du grundlæggende kendskab til din PC, så er der

nu mulighed for at få udbygget din viden med dette

kursus.

10 lektioner /5 gange

Dato: 28.9.10, kl. 16

Underviser: Hans Clausen, Biblioteket, Fredericia,

Pris: 370 Kr.

Krop / sind / bevægelse

17

Kursusnr. 103601

Overvind din vandskræk

På dette hold tager vi sammen et lille skridt af gangen

ved hjælp af en række helt konkrete redskaber.

12 lektioner /12 gange

Dato: 24.9.10, kl. 13.50

Underviser: Lene Kirstine Kull, Fredericia Sygehus

varmvandsbassin, Fredericia,

Pris: 685 Kr.

Kursusnr. 103217

Bevægelse og afspænding - for kvinder over 60

På dette kursus arbejder vi bl.a. med kredsløbs-, smidigheds-

og åndedrætsøvelser og udspænding.

12 lektioner /12 gange

Dato: 8.9.10, kl. 13

Underviser: Dorte Albertsen, Taekwondo Klubben,

Fredericia,

Pris: 435 Kr.

Busture og udflugter

Kursusnr.103050

Det Sydfynske Øhav

Vi kører sydpå over Fyn til Rudkøbing. Herefter med

Ærøfærgen, hvor vi også skal indtage vores frokost.

Derefter til Ærøskøbing med en lokal guide. Derfra

til Søby for at sejle til Fåborg. Aftensmaden nydes

i Svanninge bakker. I prisen er indeholdt : Bus og

guide, kaffe, te og rundstykker, frokost og aftensmad

samt færgebilletter. Drikkevarer er for egen regning.

Guide: Kirsten Marie Nielsen,

Afgang: Fredericia Banegård,

Tidspunkt: lørdag 31.7.10 kl. 9

Pris: 695 Kr.

Kursusnr. 103051

Cirkus Summarum

Turen starter i Fredericia kl. 12.45. Kl. 15 begynder

forestillingen. Efter forestillingen kører vi til Skanderborg

sø, hvor vi skal indtage vores aftensmad. Vi

forventer at være i Fredericia ca. kl. 20. I prisen er

indeholdt: Bus og guide, cirkusbilletter, kaffe, te, kage

og aftensmad. Drikkevarer er for egen regning.

Guide: Kirsten Marie Nielsen

Afgang: Fredericia Banegård

Tidspunkt: lørdag 7.8.10 kl. 12.45

Pris 695 Kr.


18

Kursusnr. 103052

Vestkysten

Turen går til Hvide Sande, hvor vi spiser frokost i Røgeriet.

Derefter besøger vi Fiskeriets Hus. Der bliver

lidt tid til på egen hånd. Hjemturen går over Esbjerg,

hvor vi bl.a. skal se ”Mennesket ved havet” og køre en

havnerundtur. Vi spiser aftensmad på Kongeåkroen. I

prisen er indeholdt: Bus og guide, kaffe, te og rundstykker,

frokost og aftensmad. Entre til kunstmuseet

og drikkevarer er for egen regning.

Guide: Kirsten Marie Nielsen

Afgang: Fredericia Banegård

Tidspunkt: lørdag 28.8.10 kl. 9.15

Pris: 695 Kr

gigtforeningens Oplysningskreds

Fredericia

Bassintræning i Fredericiahallens varmtvandsbassin

for personer med gigtrelaterede sygdomme

Mandag 08.45-13.

Onsdag 08.45-12.

Fredag 08.45-12.

Oplysning om ledige pladser kan fås hos:

Elly Helios tlf. 7591 2392

Yvonne Christensen tlf. 7591 2375

Hannerup Kirke

Kaffe og snak i Korskærparken

Hannerup sogn dækker et stort område, og der kan

være langt fra Korskærparken til kirken.

Derfor inviterer en gruppe frivillige fra Hannerup

Kirke to torsdage i måneden på en kop kaffe og en

uformel snak. Vi mødes på Korskærvej 110 i kælderen

kl. 14-16 på følgende dage:

19. august

2. september

16.september

Alle er velkommen

Hjernesagen

Aktivitetslokale:

I.P. Schmidts Gård, Vendersgade(2.sals Mødelok.)

Hjernesagens Børne- og ungdomsgruppen.

Den 9. februar 2002 startede en Børne- og Ungdomsgruppe.

Vores formål er, at bedre kontakten mellem

forældre og børn/unge i Regionen.

Yderligere oplysninger:

Marianne & Jørn Ellehage. Tlf.7592 9991 / 2075 9144

E-mail: jfe@fmts.dk

Hjerneskadeforeningen

Niels Henry Andersen. Tlf. 7556 4474

Kontingent 200 kr. årligt

Alle møder foregår i Taulov Bibliotek, Højdedraget 2,

Taulov. Mødetider fra kl. 13 - 17

Hjerteforeningen

Fredericia Lokalkomité

Formand: Asbjørn Sejer Poulsen, tlf. 7592 1458.

Sekretær: Birgitte Rasmussen, Axeltorvs Apotek,

tlf. 7592 3800.

støttegruppe for Hjertepatienter og pårørende

Kontaktpersoner:

Sygeplejerske Rikke Hansen, tlf. 64 41 49 97

Hugo Mortensen, tlf. 75 91 39 08.

gymnastik

for tidligere og nuværende hjertepatienter samt deres

pårørende. Samarbejde mellem Idræt i Dagtimerne og

Hjerteforeningen, tilrettelagt så alle kan være med.

Sted: Fredericia Idrætscenter.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 11-12.

Pris: 100 kr. pr. måned.

Beløbet giver også adgang til Idræt i Dagtimernes øvrige

aktiviteter.

Yderligere information: Idræt i Dagtimerne, Fredericia

Idrætscenter, tlf. 7593 1621 eller Fredericia Lokalkomité,

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Bowling.

Sted: City-Bowling, Vendersgade.

Tidspunkt: Den 2. og 4. torsdag i måneden. Kl. 19-21.

Kontaktperson: Hugo Mortensen, tlf. 7591 3908.

Traveture.

Samarbejde med foreningen Fodslaw.

Sted: Start fra Gasværksgrunden, Købmagergade.

Tidspunkt: Hver onsdag kl. 10.

Travetur på 1-1½ time med en pause undervejs i et

tempo, hvor alle kan være med.

Det er gratis at deltage.

Kontaktperson: Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489.

Høreforeningen

Kontaktperson: Kirsten Brandt

Annavej 29, 7000 Fredericia, sms 2668 9184,

k@brandt.mail.dk


idræt i dagtimerne

Dorte Pedersen. Tlf. 7593 1621 / 2125 1617

dp@faidh.dk, www.iidfredericia.dk

Åbningstid

Jan. - maj og sept. – dec.

Mandag – fredag kl. 10-14. Fredericia Idrætscenter

Pris 125 kr. pr. md.

motionsgymnastik

Mandag og onsdag kl. 10-11. Hal 4

Hjertegymnastik/lettere gymnastik

Onsdag kl. 11-12. Bordtennislokalet

svømning

Tirsdag kl. 12-13 og torsdag kl. 11-12 –

Badminton

mandag – fredag kl. 10-13. Hal 5 og 6

motionsrum

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14.

Motionsrummet

Bordtennis

Onsdag kl. 12.30-13.30. Bordtennislokalet

Kegler

Fredag kl. 10-11. Keglebanerne

Vandgymnastik

Fredag kl. 12-13. Badeland (ekstra betaling)

Qigong

Energitræning, der styrker bl.a. koncentration, balance,

åndedræt og kredsløb.

Torsdag kl. 10-11. Bordtennislokalet

Pilates

Fredage kl. 10.30-11.30. Judolokalet (ekstra betaling)

Callanetics

Tirsdage kl. 11-12 . Bordtennislokalet

KCF Kampkunstcenter Fredericia

Dronningensgade 74, 7000 Fredericia

www.kampkunst-fredericia.dk

motion60+

(Dao Yin - Den blide vej til Sundhed & Velvære) Motorisk

balance, koordination, styrke og mere energi.

Tirsdag hold 1: kl. 9.30-10.45

Tirsdag hold 2: kl. 11-12

Kræftens Bekæmpelse

Lokalforeningen i Fredericia

Formand: Annemarie Mogensen, tlf. 7592 9389

Kasserer: Connie Lindholm, tlf. 7593 1186

Sekretær: Pernille Beck Nielsen, tlf. 2711 3812

19

Træffetid / cafétilbud til kræftramte og deres

pårørende

Den første torsdag i hver måned kl. 15.30-17.30

Fredericia Frivilligcenter, Vendersgade 67

Ledere er:

Ingrid Rasmussen, tlf. 7556 2679

Lilian Hansen, tlf. 7592 9167

Joan Magnussen, tlf. 7592 6648

Langtidssyge, Førtidspensionister,

flex- og skånejobbere i Fredericia

Georg Lillie. Tlf. 6045 3326 i dagtimerne

Lene Krog Petersen. Tlf. 7558 6040 – efter kl. 20.

Lungeforeningen Boserup minde

Formand: Lisbeth S. Ipsen

Golfsvinget 6, 7000 Fredericia. Tlf. 8753 8055

Næstformand: Else Trampe. Tlf. 7591 3238

Sekretær: Lis Richardy. Tlf. 2015 8563

Et års medlemskab koster 180 kr.

Se også www.lungepatient.dk

mHs-klubben

Formand Kirsten Brandt, Annavej 29, Fredericia

Sms: tlf. 2668 9184, k@brandt.mail.dk

socialt samvær, badminton og svømning

Onsdage (dog ikke i skoleferier) fra 8. september 2010

indtil maj måned 2011 kl. 19.30-22 på Center for Høretab,

Merkurvænget 2.

Mix - Bowlerne Fredericia

Formand. Hans Adamsen

Tlf. 75563082 / 24419182. lodo@mail.tele.dk

mandage

Fredericia Idrætscenter

Spilletid fra kl. 10-11.30.

Kontingent kr. 150 pr. måned.

Spillere fra venteliste betaler kr. 30 pr. gang.

Vi mangler nye spillere til klubben.

Alle er velkommen i klubben, der er ingen indmeldelsesgebyr,

og der optages gerne nye medlemmer på

venteliste.


20

Nordbo senior

(Pensionisternes samvirke)

Sonnesvej 112 v/ endestationen for bus, linje 7

Seniorklubben er åben for alle interesserede seniorer i

Fredericia.

Formand, Leif Thomsen, Tlf. 7592 8834

E-mail: leif.st@vip.cybercity.dk

Medlemskort fra 1/1-31/12: kr. 100

Petanque og Krolf

Vi spiller på banerne ved beboerhuset Nordbo hver

tirsdag kl. 10 og fortsætter hele sommeren.

Henvendelse til Børge Mortensen tlf. 7592 3129

Traveture

Hver torsdag, året rundt, fra kl. 10. Vi mødes ved

”Nordbo”. Vælg mellem ”stor tur” eller ”lille tur”

Henvendelse til Geert Hegelund, tlf. 7592 9015

Cykelture

Vi kører hver onsdag kl. 18 hele sommeren igennem.

Tempoet er roligt, så alle kan følge med.

Interesserede kan kontakte Ruth Leegaard,

tlf. 7592 9289

Randsfjord Rundt

Den årlige cykeltur gennemføres onsdag den 4. august

fra Nordbo. Efter hjemkomst er der et Grillarrangement.

Tilmelding til: Ruth Leegaard

tlf. 7592 9289 eller Doris Larsen tlf. 7592 1897

Open Air Koncert

onsdag den 18. august på Tvillingegården Båring Vig.

Vi arrangerer fællestur. Nærmere oplysninger og tilmelding

ved Leif Thomsen, tlf. 7592 8834

datastue

Datastuen begynder i september med 6 hold

Vi arbejder bl.a. med tekstbehandling, regneark, Internet,

e-mail og billedbehandling.

Nærmere oplysninger og tilmelding til Leif Thomsen

tlf. 7592 8834.

Tirsdagsklubben

møderækken begynder:

05.10 ”die weiβe Rose” (- en modstandsgruppe i

Nazi-Tyskland) v/ Erik Knoth

12.10 Sydslesvigere i krig

v/Niels Ole Frederiksen

17.10 Harald Bergstedt v/ Henning Sørensen

Efterårets møderække fortsætter til d. 7/12

Henvendelse til Benny Lauridsen tlf. 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Bankospil

Der afholdes bankospil i ”Nordbo” hver mandag kl.

19 fra september til april

Kontaktperson: Hans Fauerskov, tlf. 2852 7988

Læs mere om vore aktiviteter på:

www.nordbo-senior.dk

Parkinsonklubben

Grethe Pedersen. Tlf. 7595 4203

Inger Larsen. Tlf. 7556 0149

Klubeftermiddag

Første mandag i hver måned kl. 13.30 på I.P Schmidts

Gaard.

Tilmelding dagen før.

Pensionistforeningen

for Fredericia og Omegn

Formand: Fritz Bjerring-Kristensen,

Chr. Winthersvej 12 B. tlf. 7593 1532.

e-mail: fbk@profibermail.dk

Kasserer: Kurt H. Andersen, Enghavevej 11

tlf. 7595 4173. e-mail: khapjedsted@bpanet.dk

Pensionistforeningens kontor,

Ældrecenret Jyllandsgade 8 B, tlf. 7210 6689

Kontoret er åbent hver onsdag i tiden 10.30-12.

(Lukket i perioden 1. juni til 15. august)

Kontingent 100 kr. pr. person pr. år.

Bankospil

12. og 26. august

9. og 23. september

Dørene åbnes kl. 12.30. Kaffen serveres kl. 13.30.

Spillet begynder kl. 14. Pris 35 kr., der dækker kaffebord

og 3 plader.

Leder: Vagn Aage Dahlhus, tlf. 7592 2178 / 7593 4951

Onsdagsklubben

holder pause indtil efteråret.

6. okt. fortæller festlige Torben Schreiber om sine projekter

i Rumænien – Med lysbilleder.

Alle arrangementer finder sted i Ældrecentret Jyllandsgade

8 b.

Leder. Lisbet Støttrup. Telefon 7594 2385

Udflugter

Augustenborg – Broager – gråsten

den 8.juli.

Tag med til det smukke Sønderjylland og Als. Vi lægger

ud med et besøg i den meget smukke Augusten-


org slotskirke , hvor en guide orienterer. Vi spiser

frokost omkring Sønderborg. Herefter går turen til

Broagerland, hvor endnu en spændende kirke i Broager

venter. Vi slutter dagens oplevelser med at besøg

i Gråsten Slotskirke, hvor Dronning Ingrid personligt

har stået for restaureringen af de imponerende loftsmalerier.

Efter en lille tur i den smukke park drikker

vi kaffe i Den gamle Kro i Gråsten.

Pris 450 kr. for bus, entré , omvisninger i kirkerne,

frokost samt eftermiddagskaffe.

Billetter købes på Kontoret onsdag den 2. Juni mellem

kl. 10 –12.

Afgang fra Banegården kl. 8.

Hør om restpladser ved Willy Josefsen tlf. 7591 3010

Heldagstur til samsø

onsdag d.18. august kl. 7.30

Det er på tide at genopfriske Samsø. Vi kører med

bus til Hov og tager færgen til Sælvig på Samsø. Den

smukke ø ligger for vore fødder, og vi skal se mest

muligt. Vi regner med flot vejr, så i bussen medbringer

vi madpakker, drikkevarer og brød til 2 x kaffe. I

får kaffe på færgen, og så finder vi et par smukke steder

og nyder frokosten og senere eftermiddagskaffen.

Pris: 375 kr. for bus, færgebillet, madpakke, øl/vand,

kaffe og brød

Billetter købes på Kontoret onsdag d. 28. juli mellem

kl. 10-12.

Afgang fra Banegården kl. 7.30.

Hjemkomst kl. 18.

Rejser og heldagsture i sommeren 2010

8 dage til Wien og Budapest

Tag med til Wien og oplev Ringen med de fantastiske

bygninger, koncert i kejserslottet Hofburg, Hundertwasser

og slottet Schönbrunn. En munter aften i Grinzing

er også indlagt . Vi fortsætter til Budapest langs

Donau. På vejen besøger vi Esztergom med Ungarns

største kirke. I Budapest venter Parlamentet, Gellertbjerget,

Fiskerbastai, Heltepladsen, Rådhuset, broer

m.m.

Pris: 4995 kr. (enev. + 900 kr.) som inkl. bus, hotel,

halvpension fra 1.dags aftensmad til 8.dags morgenmad,

udflugter, entreer, koncertbillet, rejseleder og

bidrag til rejsegarantifonden. Program fås på Kontoret

onsdage mellem10 – 12.

Rejseforsikring inkl. hjemtransport 85 kr.

Tilmelding senest 1.juni på kontoret eller hos Lisbet

Støttrup tlf. 7594 2385

Afgang fra Banegården lørdag d. 31. juli kl. 8. Hjemkomst

lørdag d. 7. august.

Eventuelle restpladser via Lisbet Støtrup.

21

sprogundervisning

Undervisningstilbud i 2010/2011:

Vi har indskrivning til efterårs/forårssæsonen

onsdag d. 15. september 2010 fra kl. 10.00 til 12.00

i Ældrecentret, Jyllandsgade 8 B, Fredericia

Hold 1 engelsk 1

20 x 2 lektioner

Start: Mandag 4. oktober kl. 9.00

Lærer: Sigrid Jepsen, tlf. 75940138

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 2 engelsk 2 i

20 x 2 lektioner

Start: Mandag 4. oktober kl. 10.45

Lærer: Sigrid Jepsen, tlf. 75940138

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 3 engelsk 2 ii

20 x 2 lektioner

Start: Tirsdag 5. oktober kl. 10.45

Lærer: Sigrid Jepsen, tlf. 75940138

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 4 engelsk 3

20 x 2 lektioner

Start: Torsdag 7. oktober kl. 9.00

Lærer: Lisbet Støttrup, tlf. 75942385

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 5 engelsk 4

20 x 2 lektioner

Start: Torsdag 7. oktober kl. 10.45

Lærer: Lisbet Støttrup, tlf. 75942385

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 6 Tysk

20 x 2 lektioner

Start: Tirsdag 5. oktober kl. 9.00

Lærer: Sigrid Jepsen, tlf. 75940138

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 7 Fransk fortsættere

20 x 2 lektioner

Start: Onsdag 6. oktober kl. 9.15

Lærer: Inga Kovstrup, tlf. 75563125

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Hold 8 italiensk for begyndere

20 x 2 lektioner

Start: Tirsdag 5. oktober kl. 10.00

Lærer: Marie Banke, tlf. 75923523

Sted: Ældrecentret, Jyllandsgade 8B

Der undervises 2 lektioner á 45 minutter pr. gang.


22

Da nogle hold allerede nu er med et højt elevtal, skal

tilmelding ud over indskrivningsdagen d.15. september

2010 gå til den enkelte lærer, som vil orientere om undervisningens

indhold og prisen for undervisningen.

Tilmelding kan derudover ske til

Skoleleder

Flemming Larsen. Tlf. 75 92 72 48

Email: f.larsen@post11.tele.dk

Bridge

Mandagsholdet.

Ledere: Aase og Hans Jørgen Johansen.

Tlf. 7594 4412

Tirsdagsholdet.

Ledere: Inge Høygaard og Henning Rosendahl.

Tlf. 7594 2235, 7592 2706

Torsdagsholdet.

Ledere: Bent Pedersen og Eigil Olsen..

Tlf. 7592 3948, 7593 3275.

Fredagsholdet (F).

Birgit Bardevig og Poul Andersen.

Tlf. 7555 2195, 7593 2019

Fredagsholdet (E).

Eigil Olsen. Tlf. 7593 3275

Den lille bridgeklub.

Lis Nielsen. Tlf. 2984 0830

Spar 8.

Jørgen Langkilde Tlf. 7592 2118

Pensionisternes samvirke,

Fredericia

www.samvirke-fredericia.dk

Formand:Benny Lauridsen, tlf.: 7592 6925

E-mail: benny.lauridsen@mail.dk

Klubbens aktiviteter er åbne for alle interesserede

pensionister og efterlønnere i Fredericia.

den Historiske miniby

Seniorbyggerne

Mandag – fredag kl. 9-12

Kontaktperson: Asger Nielsen, Tlf. 7595 4254

Har du lyst til at hygge dig med andre pensionister og

være med til opbygningen af ”Den Historiske Miniby”,

så kom ud på Seniorværkstedet, Prangervej 2 og

få en kop kaffe og en snak med os.

Guider

Kontaktperson: Ejner Kristensen, tlf. 7592 4373

Har du lyst til at være guide i ”Den Historiske Miniby”

(åben 1.5.-30.9.)

Her får du en interessant fritidsinteresse, hvor du møder

fremmede mennesker, får frisk luft og er med i en

spændende markedsføring af Fredericia.

Fredericia idrætscenter svømmeklubben

Kontaktperson: Hans Møller, tlf.( 7595 7206

Fredericia Idrætscenter

Man. kl. 10-11 svømning

Tors. kl. 10-11 svømning og badeland.

Første gang torsdag d. 2. september

Bowling

Hver tirs. Kl. 9-13.30. Pris: 150,- kr.

Orla Pedersen tlf. 7592 6102,

Willy Jensen tlf. 7593 4525 og

Ingrid Nielsen tlf. 6138 5737

Beboerhuset Korskær

seniorkoret

Hver fredag kl. 9

Kontaktperson: Erik Efraimsen, tlf. 7591 0055

Onsdagsklubben

Hver onsdag kl. 14. Tilmelding d. 29. sept.

Tove Bertelsen, tlf. 7556 3548 og Svend Stockholm

Christensen, tlf. 7592 9911

Fredagsdans i Beboerhuset Korskær

Hver fredag kl. 13.30.

Kontaktperson: Henry Sørensen, tlf. 4058 0465 og

Ellen Christensen tlf. 7592 7032

i.P. schmidtgården

Foredragsrækken i i.P. schmidtgården

Hver mandag kl. 14. Tilmelding d. 27.sept.

Kontaktpersoner: Erling Hansen tlf. 7592 8303 og Kaj

Sletting Nielsen tlf. 7592 8990

Andre arrangementer

Rumænien 4 – 11.september

Pris: 6.895 kr. med bus Fredericia – Billund, fly, udflugter

og entréer, samt helpension. (eneværelse +500

kr.)

Henvendelse: Benny Lauridsen tlf. 7592 6925

søndag d. 14. november.

Teatertur til Åbyhøj Amatørteater, Aarhus, hvor vi

skal se lystspillet ”Revision og Kontaktbesvær”

Billetpris: 150 kr. dækker bustur og teaterforestilling

med kaffe, wienerbrød og lagkage.

Afgang kl. 12 fra parkeringspladsen ved Jernbanegade

Billetterne sælges ved arrangementerne i Pensionisternes

Samvirke eller ved Benny Lauridsen

tlf. 7592 6925


mandag d. 29. november.

2. dages bustur til julemarked i Bremen og Hamburg.

Pris 795 kr. (eneværelse + 150 kr.) inkluderer Bustur,

udflugt, hotelophold med aftensmad, musik og dans,

samt morgenmad.

Henvendelse: Benny Lauridsen tlf. 7592 6925

Læs mere om vores aktiviteter på www.samvirke-fredericia.dk

Rygforeningen

www.rygforening.dk

Formand Charlotte Glering, Hjortevej 23.

Tlf. 7591 4792

Næstformand Annette Honoré, Teglværksvej 22.

Tlf. 7592 9364

Bassintræning i varmt vand

Mandag kl. 18-19 og kl 19-20.

Fredericia Idrætscenter.

selvhjælp i Fredericia – middelfart

Vendersgade 63, 7000 Fredericia

www.fredericia-selvhjaelp.dk

Formand: Anna Lütken. Tlf. 7210 6773

Kontoret Kirsten Pedersen,

sekretaer@famiselvhjaelp.dk

Åbningstid: Mand- torsdag kl. 9-13

Kontoret holder ferielukket uge 26-30

scleroseforeningens lokalafdeling

Fredericia – Kolding Kommuner

Formand: Eva Brokholm

evakaare@mail.dk. Tlf. 7557 5792

stolemotion for ældre/seniorer

egiF-gymnastik.

Torsdage kl. 9.30-11.30.

Boligselskabet LAB afd. 11, Holmbjerggårdsvej 76,

Erritsø.

Kontaktpersoner: Ivo Skytt: Tlf. 7594 0425 / 4028

3205 og Valborg Seier: Tlf. 7594 2721

g94

Tirsdage kl. 10.-11.30

Beboerhuset på Asgårdsvænget.

Kontaktpersoner: Stine Vestergaard: tlf. 7592 6158 og

Else Zabel, tlf. 7592 3353

Tirsdage kl. 10.-12

23

Beboerhus på Chr. Richardts vej 1 A.

Kontaktpersoner: Birthe Ravnsbæk: tlf. 7592 0275 og

Grethe Christiansen: tlf. 7592 8184

TsiF-gymnastik

Tavlhøjcentret

Tirsdage kl. 13.30-15.30

Onsdage kl. 9.30-11.15

Kontaktpersoner: Margrethe Hornum tlf. 7624 5767

og Kirsten Davidsen tlf. 7556 2244

skærbækhus

Torsdage kl.13.30-15.30

Kontaktpersoner: Kirsten Davidsen, tlf. 7556 2244 og

Margrethe Hornum, tlf. 7624 5767

idræt i dagtimerne

Torsdage kl. 10-12

Ullerupdalvej 135

Kontaktpersoner: Inga Pedersen, tlf. 7593 4447 og

Ingrid Topp Jørgensen, tlf. 7595 4238

På alle hold betales et kontingent til den pågældende

forening.

Holdene er blevet til gennem et projektsamarbejde

mellem Fredericia Kommune, Dansk Arbejder Idrætsforbund

samt de fire ovenfor nævnte foreninger.

stol på idræt

Kan du li motion? Har du lyst til at gi’ det videre til

andre? Så bliv frivillig.

Vi tilbyder et netværk med andre instruktører, kurser

med træningsprogrammer og øvelser.

Kontaktperson: Ivo Skytt

Tlf. 7594 0425 / 4028 3205, skytt@post.tele.dk

stomiforeningen Copa

Sekretariatsleder Britta Mogensen

Rønnedevej 10 1. 4100 Ringsted

Tlf.: 57673525 Fax.: 57673515

sekretariatet@copa.dk, www.copa.dk

Åbningstid:

Man., tirs., tors., og fre. kl. 10-14.

ons., kl. 16-18

Medlemmer kr. 225 pr. år

Pensionister og Støttemedlemmer kr. 125 pr. år.

Lokalformand: Sydøstjylland

Hanne Westergaard, tlf.: 7564 1068 / 2078 0300,

h.westergaard@stofanet.dk


24

Taulov-skærbæk og omegns

pensionistforening

Formand Johannes Sørensen, Nebelgårdsvej 55

Tlf. 7556 3726 / 2211 3727

Næstformand Rigmor Laursen, Skærbæk Møllevej 4

Tlf. 7556 2671

Kasserer Jane Nielsen, Søndermarksvej 76

Tlf. 7556 2397

Udflugt

onsdag den 11. august, afgang fra Tavlhøj kl. 9.

Turen går til Danmarks mest særprægede

museum,Wellings landsbymuseum.

Vi spiser på Lindtrup kro herefter til herregården Sønderskov

og Sønderskov folkehave.

Pris 210 kr.

Tilmelding listen på Tavlhøj eller Johannes

tlf. 2211 3727. Senest den 3 aug.

55 pers. først til mølle.

Banko

16. sept. og 30. sept. kl. 19.

OBS! Opslagstavlen er flyttet længere ned af gangen.

Whistklubber

Ib Andersen. Tlf. 7593 2174, isba@sport.dk

Alt optaget.

Man er velkommen til at ringe for at blive sat på venteliste.

Tove Thorsen. Tlf. 7594 0353, tove@limen.dk.

Tirsdag kl. 19 i Jyllandsgade 8

Åben for tilgang

Ældre sagen

Formand: Olaf Helios, tlf. 7591 2392

helios@profibermail.dk

Næstformand: S.E. Mengel Thomsen, tlf. 7594 0719.

semt@post9.tele.dk

Social-humanitært: Gunnar Ravn tlf. 7594 2049,

egravn@profibermail.dk.

Kontoret

Træffetid efter aftale med formanden Olaf Helios tlf.

7591 2392.

Tryghedsopkald

Hvorfor føle sig urolig og utryg, når du gratis kan blive

ringet op hver morgen på samme tid af en frivillig

fra Ældre Sagen?

Tilmelding: Vera Hansen, tlf. 7592 6694, e-mail:

elon.h@mail.tele.dk.dk.

Besøgsven

Mangler du en at tale med? Føler du dig ensom, og

kunne du tænke dig at få kontakt med et menneske

for at få en sludder en gang imellem? Så ring til Anneli

Hübbe på tlf. 7594 4801, hubbeole@tdcadsl.dk.

Demensaflastning

Ældre Sagen råder over 4 demensaflastere. Har du behov

for et par timer til dig selv så kontakt Litta Poulsen,

Ældre Sagen på tlf. 4050 1411 eller litta.poulsen@sbb-net.dk.

Bisidder

Har du brug for en bisidder uden for familien, f.eks.

hos læge, advokat, offentlige myndigheder, møde med

visitatorer eller på anden måde, hvor det giver tryghed,

at der er en med til at huske de aftaler, der er

truffet? En bisidder har tavshedspligt. Ring til Gunnar

Ravn Ældre Sagen, tlf. 7594 2049, egravn@profibermail.dk

indkøbsordning

Tirsdage kl. 10-12.

Har du svært ved at komme til købmand, bank eller

posthus, så ring mandag mellem 8 - 9 til

7595 7007. Nærmere ved Knud Erik Jacobsen tlf.

7556 2199, frejaogandrea@mail.tele.dk.

sundheds spørgsmål

Et godt liv afhænger også af en god sundhed. Det er

vigtigt at leve sundt. Det er med til at bevare helbredet

– også i en høj alder.

Kontaktperson: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093, hannekj@mail.dk.

Bliv frivillig hjælper

Glæd dig selv ved at glæde andre. Har du lyst til at

hjælpe ved at blive trygheds-netværker, så kontakt:

Vera Hansen, tlf. 7592 6694, elon.h@mail.tele.dk Vi

giver gratis uddannelse og forsikring og yder telefon-

og transportgodtgørelse.

Vi vil også gerne have frivillige medlemmer i vore arbejdsudvalg.

Kontakt formand Olaf Helios 7591 2392

eller en af vore kontaktpersoner.

Bridge

Mandage kl.10-12.30. Sted: I.P. Schmidtgården.

Kontakt Magna Pontoppidan Pedersen, tlf. 7593 2855.

Lhombre

Torsdage 13-16 . Sted: I.P. Schmidtgården

Kontakt Jens Fogh tlf. 7595 4964 / 4198 3650

Vi mangler spillere


Ældremotion for lidt svagere ældre

Mandage kl. 10-12.

Sted: I.P.Schmidtgården, Vendersgade.

Kontakt: Esther Svenning, tlf. 7591 4106.

Mandage kl. 10-12.

Sted: Sognegården v. Hannerup Kirke.

Kontakt: Inge Suurballe, tlf. 7592 3085.

Mandage kl. 14-16.

Sted: C-Café Randalsvej 8 (ved Christianskirken).

Kontakt: Birthe Sørensen, tlf. 7592 0576.

Mandage kl. 10-12 (undtagen første mandag i måneden).

Sted: Konfirmandstuen, Lyng Kirke.

Kontakt: Ingrid Borring, tlf. 7594 3675.

Tirsdage kl. 10-12.

Sted: Lumbyesvej 2.

Kontakt:Inge Daugaard, tlf. 7591 3773.

Tirsdage kl. 15-16.30.

Sted: Genoptrænings Centret i Hannerup

Kontakt: Vera Braüner, tlf. 7594 0077.

Hold dig i form.

Ældre Sagen Fredericia har indgået en aftale med

motionscentret Dansk Fitness Fredericia på Prangervej

109, som alle vore 50-100 årige medlemmer kan

benytte for kun 199 kr. om måneden. Det betyder fri

adgang til træning og holdaktiviteter dagligt kl. 10 -14

og for en lille merpris på 30 kr kan man udfolde sig i

centrets fulde åbningstid.

Særtilbuddet omfatter en gratis personlig programlægning,

hvilket vi absolut anbefaler, for at sikre

korrekt og hensigtsmæssig træning for den enkelte –

yderligere programopfølgning koster 99 kr.

søndagscafe

Sommerferie, åbner igen til september.

Litteratur

1. fredag i hver måned kl. 9.30-12.30

Sted: I.P. Schmidt Gården

Har du lyst til at læse og diskutere bøger med andre.

Kontakt: Hanne Kjærulf tlf. 7594 2093,

hannekj@mail.dk.

Kegler

Mandage kl. 9.30-12.30. Sted: Idrætscentret.

Preben Lindegaard tlf. 7592 4952

Billard

Onsdage:

Sted: Fag og Firma, Hannerup. Fra okt. til maj.

Kontaktperson: Erik Lauritsen.

Tlf. 7594 3319 / 2256 6161

Whist

Onsdage kl. 9-12. Sted: Fag og Firma, Hannerup.

25

Cykelture

Alle torsdage kl. 14

Afg. Medborgerhuset Korskær, Ullerupdalvej

Kontakt Harry Johansen tlf. 7592 3188

Der tilrettelægges spændende ture i vor smukke omegn.

Krav til cyklen: God kvalitet, 3 gear, gode dæk

og normal hjulstørrelse.

Naturgolf

Tirsdage 13-14.30

Sted: Fag og Firmabanerne, Hannerup

Kontakt: Jenny Koudahl, tlf 7592 6314, jennykoudahl@sbb-net.dk

eller Henning Kjelde, tlf. 4098 9540

Krolf

Krolf er en krydsning af Kroket og Golf. Det spilles

af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har brugt

færrest slag.

Tirsdage kl. 14.30-16.

Sted: Fag og firmabanerne, Hannerup.

Kontakt: Jenny Koudahl, tlf. 7592 6314,

jennykoudahl@sbb-net.dk eller Henning Kjelde,

tlf. 4098 9540.

Petanque

Opstart 5. maj. Onsdage kl. 14-16

Sted: Fag og Firmabanerne, Hannerup

Henvendelse: Henning Kjelde, tlf. 4098 9540 eller

Inger Skov, ingerskov@sol.dk

Traveture

Onsdage kl. 10.

Turen er på 1 time til 1 1/2.

Start: Gasværksgrunden, Købmagergade.

I samarbejde med FODSLAW og Hjerteforeningen

Fredericia Tennisklub

Du kan henvende dig til Gunhild Pedersen,

tlf. 7592 6082/4140 6082

seniordans

Onsdage kl. 9.30-11.30.

Aktiviteten I.P.Schmidtgården

Danseleder: Annie Christensen, tlf. 7586 7317

Kontakt: Lizzy Siersbæk, tlf. 7592 6936

syng sammen

Tirsdage i ulige uger kl. 10-12

Vi holder ferie til den 3. august.

Sted: I.P. Schmidt Gården, klaverstuen

Er du interesseret så mød op eller kontakt: Ronald

Gejbøl 2446 8012 Pris: 10 kr. til kaffe og kage


26

Problemer med computeren?

Ældre Sagens lokale edb-rådgivning hjælper dig gerne

telefonisk eller komme hjem til dig og hjælpe. Kontakt:

Henning Høngsmark, tlf. 7592 1348,

hmark@post2.tele.dk(kun telefonisk hjælp) eller

Asger-Ringgaard Møller, tlf. 7594 3129,

Gerdaogasger@gmail.com.

Betaling - kun for eventuel kørsel.

edB-kursus

Elektronisk post og Internet

Der vil blive oprettet nye kurser til efteråret

Lærer: Asger Ringgård Møller, tlf. 7594 3129

Lærer: Lis Reif, tlf. 7591 2348

Filmklub

Læs nærmere herom i dagspressen eller på vores

hjemmeside.

Pris pr film: 155 kr. inklusiv kaffe før forestillingen

og frokost.

Pris: 80 kr. ekskl. frokost.

Tilmelding til: Jette Unold, 7595 9300, junold@nrdc.

dk.

Besøg på Løveapoteket

Hvad sker der, når du får ordineret medicin hos lægen?

Tirsdag den 21. september fra kl. 19-21 er der mulighed

for at se, hvad der sker bag skranken på et apotek.

Vi får noget at vide om alle de mange regler der findes

i medicinens verden. Og der bliver lejlighed til at stille

spørgsmål.

Tilmelding til Ruth Hansen på tlf. 7594 3582 senest

den 18. september

Dagsudflugt til naturskønne Mandø

Mandag 30. august kl. 9.30

Afgang med bus fra p-pladsen ved nedkørsel til

Othello

Ved Vadehavscenteret tager vi med Mandøbussen på

tur igennem Vadehavets barske natur.

På Mandø serveres en varm ret, inden vi skal på en

guidet fortællingstur. Der bliver mulighed for at gå

lidt rundt på egen hånd, inden vi skal med Mandøbussen

tilbage til fastlandet, hvor vi skal have eftermiddagskaffe.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.

Tilmelding senest 12. aug. til: Ruth Hansen, tlf. 7594

3582, andershpd@mail.tele.dk

Betaling senest 12. aug. til konto i Den Danske Bank

reg nr 9581 konto nr 453-62-62806

Pris for medlemmer: 395 kr. Øvrige 445 kr.

Busrejse i Luthers Fodspor

28. sept. til 2. okt.

Vi skal besøge mange af de historiske steder og høre

historien om munken Martin Luther, der ændrede det

halve Europas måde at tænke på.

Det fuldstændige program kan rekvireres ved henvendelse

til Ole Hansen på telefon 7592 5774 eller 6089

1155 eller ses på www.antonrejser.dk.

Tilmelding: Senest 10. august til Ole Hansen, tlf. 7592

5774 eller 6089 1155

Pris: 4.595 kr. for medlemmer af Ældre Sagen og

4.795 kr. for andre interesserede.

Betaling: Depositum: 1.500 kr. senest 10. august, restbeløbet

senest 1. sept.

Prisen dækker: Morgenmad, aftensmad, udflugter,

entréer, dansk talende guide og gebyr til Rejsegarantifonden.

Tillæg for enkeltværelse: 750 kr.

Teknisk arrangør: Anton Rejser

Yderligere info om vores arrangementer findes på:

www.aeldresagen.dk/fredericia , som bliver vores

fremtidige hjemmeside. I en periode kan www.aeldresagen-fa.dk

dog stadig benyttes.

KOmmuNALe FOReNiNgeR

Aktivitetshuset

Jupitervej. Tlf. 7210 5990

Dagbeskæftigelse, værksted, teen- og ungdomsaktiviteter.

Aktiviteter bl.a.: Foredrag, banko, film, værkstedsarbejde,

diskotek, udflugter, ferieture m. m

Åbningstider

Tirs. og tors. aftener 14-21.30.

En del af husets aktiviteter ligger uden for åbningstid.

Kig i vores interne avis eller ring.

Bøgeskov Fritidscenter

Bøgeskovvej 37. Tlf. 7210 5120

Kaffe og rundstykker, fællessang, billard, bordtennis

m.v.

Arrangementer:

bowling, musikunderholdning, udflugter m.m.

Åben for alle – kom og deltag

Mandag og onsdag klokken 9-11


depotgården

Depotgården, Lollandsgade 2 - 4. Tlf. 7210 6700

Kommunens kultur- og aktivitetshus.

Kontorets åbningstid:

Mandag-torsdag kl. 8.30-12.30.

Lise Armbrust lise.armbrust@fredericia.dk

Værkstedernes åbningstider:

Man-tors. kl. 9-21

I stueetagen arbejder vi med:

Tekstilværksted (quiltemaskine m.v.),

Maleratelier, keramikværksted. Café.

I kælderen arbejder vi med:

Koldglasværksted, træværksted,

metalværksted,

Perle/smykkeværksted,

knivværksted.

I øvrigt hører følgende grupper

til i Depotgårdens garageanlæg:

Fredericia Stenklub,

Fredericia Tandemklub,

EDR radioamatører,

Pileflettere,

Modelbyggere.

erritsø Fritidscenter

Ældreklubben

Røde Banke 77.

Formand: John Larsen, mobil 4040 2851

Åbningstid

Man., ons. og tors. kl. 9-12.

Vi starter dagen med morgenkaffe, rundstykker, sang

og orientering. Medlemskort: 50 kr. årligt. Kan købes

fra 30. august 2010

Aktiviteter:

Gymnastik, sygning, arbejde på snedkerværksted, billard,

whist, blomsterbinding, glaskunst, EDB kursus,

og mange andre ting. Der arrangeres også ture, fester

og bankospil.

Sommerferie 7. maj-29. august 2010

Klubstart 30. august 2010

Banko

3. sept. kl 18.30

Bano hver den 1. fredag i sept., okt., nov. og dec.

Husk pensionaden 9. sept. 2010!

Vandretur

mandag, tirsdag og torsddag kl. 9.30

Spørg i klubben efter Klubavisen.

Fredericia Fritidscenter

Ældreklubben

Damvej 1, tlf. 7210 5810

Formand Peder Damkjær Nielsen, tlf. 7593 3004

kasserer Bente Christensen, tlf. 7592 7202

Åbningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-12

Medlemskort 50 kr. årligt

27

Opstart efter sommerferien torsdag den 2. september

Aktiviteter

Faste aktiviteter på følgende dage:

mandag:

Morgenkaffe-Orientering.

Knipling:

Har du modet, har vi en dygtig instruktør,der kan lærer

dig det.

Systue

Træ-og metalslsløjt

Gymnastik for dem over 60

Tirsdag:

morgenkaffe-orientering

Oliemaling

Ovnformet glas: Lav dine smykker-fade-skåle m.m.

Stenslibning:smykker m.m.

Sangkor:

EDB for begyndere

Torsdag:

Morgenkaffe-Orientering.

.

Vi laver ovnformet glas. Træ-og metalsløjd, stenslibning,

knipling, gymnastik-EDB for øvede.

Banko

24. sept., 19. nov.

Alle dage kl. 8.45-11.30

Flotte gevindster, amerikansk lotteri med gavekort til

Føtex.

Pris pr. deltager 35 kr. inkl. 3 plader, kaffe og rundstykker.


28

Ordinær generalforsamling

den 29. oktober kl. 9. Dagsorden ifølge vedtægterne.

midTByeN

i.P. schmidts gård og Othello

i.P. schmidts gård

Ved Landsoldaten 3. Tlf.: 7210 6586

Kontaktperson: Karen Margrethe Ladegård,

tlf. 7210 6585, telefontid kl.8-9.

karen.ladegaard@fredericia.dk

Informationen/Kiosken:

Tlf. 7210 6586, telefontid man.-tors. fra kl. 10-12

Brugerrådet i.P.schmidt

Brugerrådsformand Flemming Larsen

Tlf. 7592 7248, f.larsen@post11.tele.dk

Næstformand Annelise Pedersen. Tlf. 7595 7959

Kasserer Per Eskildsen. Tlf. 7593 1252

Cafeteriet

Åbent man-tors 9-16

fre. 9-14, lør.-søn. 11.30-13.30

Tlf. 7210 6579. Telefontid og bestilling af forplejning:

hverdage fra kl. 8-10

Træningssal

Træningsassistent Annette Redecker

annette.redecker@fredericia.dk. Tlf. 7210 6598

Åbent alle hverdage med almen motion og gymnastik

ejendomsmester

John Selmer, john.selmer@fredericia.dk T

lf. 7210 6582

Træffetid hverdage kl. 11-11.30

Aktiviteten

Aktivitetsvejleder Karen Margrethe Ladegaard

Tlf. 7210 6585, karen.ladegaard@fredericia.dk

Åbent alle hverdage kl. 9-15.30.

Aktivitetslokalerne kan lånes/ benyttes alle hverdage

også aften og weekend. Henvendelse til aktiviteten for

nye aktiviteter/ tiltag. Kom ind og få en snak, huset

rummer mange muligheder.

Aktiviteter

Vær opmærksom på at mange grupper holder sommerferie!

og starter igen i septemper!

mandage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Sommer Workshop ”CREATIVE SMYKKER” kl.

9-12, ved Birgit Toftgaard. Opstart i Juni

Patchwork kreative udfoldelser kl. 9-15.30.

Pergamano kl. 13-15.30. I salonen.

Tirsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Gymnastik ”få pulsen op” kl. 10-11 og kl. 11-12, ved

Annette.

Gymnastikpigerne kl. 10-11, ved Bente Christensen.

Patchwork kreative udfoldelser kl.13-16.

Tirsdagsklubbens Bankospil hver tirsdag kl.13.15.

Fine præmier og dejligt samvær.

Yngre Handicappede kl.14-17. I den lille cafe.

Onsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Blomsterpigerne laver blomsterdekorationer kl. 9-12.

Ved Lillian.

Strik og filt ved Birgit Toftgaard.

Madlavning for mænd kl. 9-12. Aktivitetskøkkenet.

Stavgang ”den glade vandrer” kl. 9.30. Start ved

Landsoldaten.

Keramik kl. 13. Værkstedet i kælderen.

Strikkecafe ”her udveksles idéer” kl. 13-16.

Smykke/perle fremstilling kl. 12-15. Ved Vagn og

Inga Lund. Ferie fra 26. maj til 4. august.

Kun for mænd plus 65. Udflugter, fisketure og aktiviteter

af social karakter. 1 onsdag på IPS kl. 10.

Se opslag eller ring efter program.

Kontaktpersoner Kaj Henningsen, tlf. 6440 1897 /

2681 1897 eller Finn Johansen, tlf.4053 9790.

Onsdagsklub for læseheste 1 onsdag i måneden kl. 14.

Ved Alice i aktiviteten.

Torsdage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Porcelænsmaling kl. 9. I værkstedet i kælderen.

Knipling kl. 13 -16. I aktiviteten.

Bogbinding kl. 13 -16. I værkstedet i kælderen.

Læsegruppe og socialt samvær med Britta den 3. torsdag

kl. 10. I glasstuen. Ferie i juli måned

Beboerkaffe hver 3. Torsdag kl. 14. I fælleslokale på

2. sal.


Fredage

Billard på 3. sal.

Træværkstedet fra kl. 9.

Metal og Hobby kl. 9-14.

Gymnastik ”få pulsen op” ved Annette på 1. sal

PC kursus

Tirsdage kl. 9-11. Ved Frede. I Netcafén på 1. sal.

Torsdage kl. 9-11. Ved Grete. I Netcafén på 1. sal.

Terminer: Januar – marts, september – november.

Næste hold starter medio september.

Tilmelding nødvendig i Informationen tlf. 7210 6586

daglig mellem kl. 10-12.

Se også www.netcafeip.dk for mere information.

søndagscafe

Som noget nyt har vi søndagscafe i juli måned

ved aktiviteten fra kl. 14. Vi hygger os sammen og håber,

at vi kan være i haven. Der sælges kaffe og kage

fra disken ved aktiviteten. Ingen tilmelding

Arrangementer

Onsdag den 8. juli

Sommerudflugt til Vesterhavet ved Ringkøbing og

Søndervig .

Vi kører fra IPS kl. 8, forventet hjemkomst kl. 17.30.

Pris 130 kr. incl. rundstykker/ kaffe på udturen. Se

opslag på IPS.

sommerkoncert

mandag den 26. juli kl. 19.

med Fredericia Jernbaneorkester på I.P. Schmidt

Gård. Se opslag.

Tøjgalleriet

mandag den 9. august 10-13.

Jydsk Tøjsalg tirsdag

28. septemper 10-14.

markedsdag på i.P.schmidt

lørdag den 18. september fra 10-14. Se opslag.

Ålespisning

i september. Se opslag.

Othello

Herfordparken 1. Tlf. 7211 3888

Centerleder Grethe Jørgensen, Tlf.: 7211 3910

Afdelingsleder for 1. og 2. Sal:

Margrethe Galvin, Tlf. 7211 3913

Afdelingsleder for 3. Sal:

Annie Rasmussen, Tlf. 7211 3930

Afdelingsleder for 4. og 5. Sal:

Lone Ruth Johansen, Tlf. 7211 3940

Leder af Køkkenfunktionen:

Marianne Overvad, Tlf. 7211 3968

Kostkonsulent Rikke Højberg, Tlf. 7211 3966

Leder af aktivitetsområdet: ellen Balleby,

Tlf. 7111 3900

Bruger-pårørenderåd:

Formand John Jensen, tlf.: 2323 9922

Næstformand Joan Magnussen tlf.: 2420 8656

Dagcenter Othello, tlf.: 7211 3901 / 7211 3902

Åben hver dag kl. 8-16.

VesTByeN

Brugerrådet(for Vestbyen)

Formand Lilian Hansen

Tlf. 7592 9167 lia.kurt@get2net.dk

Kasserer Svend Stokholm Kristensen

Tlf. 7592 9911

29

medborgerhuset Korskær

Medborgerhuset er åbent for alle. Du kan henvende

dig til projektmedarbejderne fra Medborgercenterprojektet

for nye aktiviteter der er målrettet beboerne

i Korskærparken. Du kan træffe os i Medborgerhuset

mandag til torsdag kl. 13-17 eller på telefon 2256

8840.

Aktivitetskælderen

Der vil kun være personale på fra kl. 9-13 tirsdag og

torsdag i ugerne 27-28-29-31-32-33-34

Men man er velkommen til at benytte aktiviteten selv.

Vi håber, at vi fra 1. september får en ny en ansat, så

der igen er personale på hver dag.

Billard

Daglig fra kl 10.00-15.00

yatzy

Mandag fra kl. 12.30

Porcelænsmaling

Tirsdag kl. 9-12

edB

Onsdag kl. 10-13

3d kort og telegrammer

Onsdag kl. 10-12


30

minibanko

(se opslag)

Torsdage i ulige uger kl. 12.30

Fælles morgenkaffe

Fredag kl. 9.30

Fælles spisning

Fredag kl. 11.30

Banko, salen:

alle dage kl 13.30. Dørene åbnes kl. 12

Juli holder vi ferie

24. august

7. og 21. september

7. og 19. oktober

Foredragsrække

Onsdag kl. 14 i salen, se opslag.

stolegymnastik

Torsdage kl. 11-12 i salen. Anette Hermansen tlf. 4116

6133

Seniorkor

Fredag kl. 9-11 i salen,

Fredagsdans

Fredag kl. 13.30 i salen,

Ellen Christensen, tlf. 7592 7032

Henry Sørensen, tlf. 4058 0465

Arrangementer

Brugerrådet afholder i Medborgerhuset!

2. august kommer Jernbanes Orkester. Vi starter kl.

17 med kartoffelsalat og frikadeller,

mens vi nyder musikken serveres kaffe og lagkage.

Alt dette for 60 kr

Tilmelding til Lilian Hansen på tlf 2726 9167 senest

26. juli.

I september vil der blive en udflugt, se opslag i Hannerup

og Medborgerhuset

ulleruphus

Lumbyesvej 28 d. Tlf. 7620 3399

stolegymnastik

Mandag kl. 10.30

”Femmeren”

spil

Mandag kl. 19

”Femmeren”

det kreative hjørne

Tirsdag kl. 9.30-11.30

”Femmeren”

Turgruppen

Onsdag kl. 10.30

Fællessang

Torsdag kl. 10.30

”Femmeren”

Café

Fredag kl. 9.30-11.30

”Femmeren”

mandehjørnet

Torsdage hver anden uge kl. 14.30 -16

gudstjenester

Hver måned

Kirkesalen

Banko og tøjsalg

Hver måned

HyByHus

Hybyhus Plejecenter

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3130

Hybyhus aktiviteten

tlf. 7211 3172

Åbningstider

Dagligt kl. 9-15.30

Gyldigt aktivitetskort

Centerleder: Joan Hartvig tlf: 7211 3151

Souschef: Lotte Bagger.

Leder i udegrupperne: Conni Nielsen tlf.72113187

Brugerpårørenderåd

Formand: Ulla Buhl tlf. 2810 1182

Næstformand: Lis Gregersen tlf. 7592 2561


selvstyrende grupper

syng sammen

Tirsdage kl. 10-11 i atriet.

Ejner Kristensen

gymnastik

Hver tirsdag kl. 13-14 i salen ved Kamma Varming

tlf. 7595 7413

Knipling

Torsdag kl. 13-15.30

Aase Jensen. Tlf. 7591 1905

gudstjeneste

Sidste tirsdag i måneden

Gudstjeneste kl 14.15 i salen.

Derefter kirkekaffe

Hybyhus

søndagscafe

Den 18. juli, musik Old Timers,

den 15. aug., musik Eli Pagh,

den 19. sept., musik Spillegruppen de fire.

Værtinde: Helga Andersen

Entre 30 kr. inkl. kaffe og kage kl. 14 i salen

Banko

Fredag den 27. aug,

fredag den 24. sept.,

fredag den 29. okt.

Alle dage kl. 13.30 i salen

Værtinde Anna-Lise Pedersen.

3 kort inkl. kaffe og kage 25 kr.

Torsdagsbal

Torsdag den 16. september, billetter senest den 13.

september.

Torsdag den 28. oktober, billetter senest den 25. oktober.

Billetter købes i Hybykiosken tlf. 7211 3230, mandagfredag

fra kl. 10-13

Folkedans

holder ferie juli og august. Starter op igen tirsdag den

7. sept. kl.19. til 21.30.

Alle pensionister er velkomne. Så bare mød frisk op.

Kontaktperson Ellen Christensen 2214 9585

Oplæsning

Hver tirsdag ved Børge Olesen.

Kl 14. på 2. Sal øst i fælleslokalet

Der bliver oplæsning af lokale og andre gode historier,

samt kaffe og kage.

Læsegruppen holder ferie i juli og august starter op

igen den 07-09-10 kl 14.00 på 2. Sal.

eRRiTsø

øster elkjær, Aktiviteten

Erritsø Bygade 85

Aktivitetsvejleder Karin Eis. Tlf. 7210 5763

Åbningstid

man.-fre. kl. 9-16

Juli

Sommer ferie.

31

August

Torsdag den 5. aug. kl. 10.15.

Banko, alle er velkommen. Kortpris 5 kr., kaffe kan

købes.

Tirsdag den 10. aug. kl. 18.30.

Alsang med organist Birgitte Krogsgård Madsen og

Flemming Fænø, kaffe og kage kan købes.

Torsdag den 19. aug. kl. 14.30.

Sang og musik med Hanne og Jørgen, kaffe og kage

kan købes.

september

Torsdag den 2. sept. kl. 10.15.

Banko ,alle er velkommen. Kortpris 5.kr., kaffe kan

købes.

Torsdag den 9. sept. kl. 9-16.

Pensionaden i Erritsø hallen, se omtale nederst.

Tirsdag den 21. sept. kl. 14.30.

Gudstjenste ved Marianne Sloth i spisestuen, kaffe.

Onsdag den 22. sept. kl. 14.30.

Foredrag: Oplevelser fra Afrika ved Alkana, kaffe og

kage kan købes.

Tirsdag den 28. sept. kl. 14.30.

Visens venner, kaffe og kage kan købes.

selvstyrende grupper på øster elkjær

edB

Der undervises :

Mandag kl. 9-12. Jørgen

Tirsdag kl. 9-12. Knud.

Onsdag kl. 9-12.Jens.

Torsdag kl. 9-12.Eva.

Der er ledige pladser på alle hold .

Bridge

Maritta.

Mandag kl. 13.30.-17.

Knipling

Astrid

Onsdag kl. 9-12 og kl. 13-16.


32

Patchwork

Kirsten.

Torsdag kl. 13-16. I ulige uger

Blomster gruppe

Karin.

Onsdag d. 25.08. kl. 10-11.30.

Mandag d. 27.09. kl. 10-11.30.

Onsdag d. 27.10. kl. 10-11.30.

Tilmelding tlf. 7210 5763.

Åben Billiard stue

hver dag kl. 9-15.

Aktivitetskort:

Der kræves et aktivitetskort for at benytte Center

Øster Elkjær. Pris 70 kr. Brugerrådet opkræver beløbet.

Det dækker et helt år.

Henvendelse til aktivitetsvejleder Karin Eis

tlf.7210 5763.

Pensionaden 2010

Erritsø/Snoghøj.

Torsdag den 9. september kl. 9-16 er der Pensionade i

Erritsøhallen.

Fredericia Jernbaneorkester spiller foran hallen fra kl.

9.30.

Program:

Kl. 10. Åbning ved Socialudvalgsformand Hanne

Lumbye.

Kl. 10.20 Mortionsgymnastik Aktiv Tirsdag v/Birthe

Jensen.Alle må gerne være med.

Kl. 10.35 Bocciakamp mellem et hold fra Aktiv Tirsdag

og Fredericia Handicap Idrætsforening.

Kl. 11. Gymnastikopvisning af Ældreklubben på

Røde Banke v/Dorte Albertsen.

KL. 11-12. Vandgymnastik v/Inge Gormsen. Pris kr.

15. Det foregår i Svømmehallen. Man har lov at kigge

på.

Kl. 12. Frokostpause – Charlotte har Buffet`en klar i

Hal 1. Pris50 kr.

Kl. 14. Cafe eftermiddag. Entre kun kr.50. for kaffe

m/brød og underholding.

Kl. 14.45 Kisser og Søren. Denne duo har vi valgt

igen i år ,for da de var her i 2008, fik vi virkelig underholdning

for alle pengene. Så glæd jer – mød op,

også denne eftermiddag.

Kurt Lind-Frandsen er konferencier denne dag.

Cafeteriet har åben hele dagen.

Husk også optaktsdagene:

Mandag den 6. september kl. 13.30-15.30. Cykeltur i

et tempo der passer alle v/ Freddy Parsberg . Start ved

Hallen . Pris kr. 15.00 incl. forfriskning.

Tirsdag den 7. september kl. 13.30. Bankospil i Hallens

Cafeteria. Pris kr. 45 for 3 kort samt kaffe og

brød. 1 kort 8 kr.

Onsdag den 8. september kl.13.30-15.30. Vandretur/

Stavgang i området . Pris kr.15. incl forfriskning.

Vel mødt.

Planlægningsudvalget.

TAuLOV/sKÆRBÆK

stævnhøj Plejecenter

”Gnisten” aktivitet og dagcenter

Tingvejen 31, Taulov

Åben: hverdage kl. 8-16. Tlf. 7210 5258

Bankospil

En gange om måneden

sangeftermiddag

Hver onsdag

gudstjeneste

Første torsdag i hver måned.

yderligere aktiviteter

En mere detaljeret aktivitetsplan er placeret ved hovedindgangen

Tavlhøjcentret

Højdedraget 1, Taulov, tlf. 7210 5257

Brugerrådet. Fdm. Ellinor Nielsen. Tlf. 2441 6128.

Næstfdm. Knud Erik Jakobsen, Tlf. 7556 2199.

Kasserer: Astrid Petersen. Tlf. 7556 3664.

Cafeteriet

Tlf. 7210 5282 .

Åbent man.-tors. kl. 10-15.

Fre., lør., søn. og helligdage lukket.

Aktivitetslokalerne

er åbent man.-tors. kl. 9-16,

fre. kl. 12-15.

Leder af aktivitetsområdet:

Ellen Balleby. Tlf. 7210 6568.

Aktivitetsvejleder: Birte W. Jensen. Tlf. 7210 5257.

Aktiviteter

mandage

Porcelænsmaling: 9-12, Anne Bomholt.

Petanque: 10-12, Johannes Sørensen.


Whist: 9.-11.30, Poul Bonde.

EDB 1: 10-12, Jens Bagger Christensen og Kurth Sørensen.

Patchwork: 12.30-15.30, Anne Margrethe Søndergård

og Tove Tannebæk.

Bob: 13-15.30, Carl Erik Christensen.

Orkis: 13-15.30, Bodil Andersen.

EDB: 13.30-15.30, Jens Bagger Christensen og Kurth

Sørensen.

Tirsdage

Dit liv: 9- 11.30, John Rasmussen og Kirsten Nielsen.

Knipling: 9-11.30, Astrid Petersen.

Glaskunst: 9-11.30, Heidi Corydon.

Gymnastik: 9.30-10.30 og 11-12, Kirsten Davidsen.

Bridge: 12.30-15.30, Christen Rasmussen.

Hyggegruppe: 13-15.30.

Kreativgruppe: 12.30-15.30, Kristine Olesen.

Slægtsforskning: 13-16, Ulige uger, John Rasmussen

og Søren Reinholdt.

Onsdage

Almuemaling: 9-12, Sonja Nielsen.

Stenslibning: 9-12, lige uger, Preben Pedersen.

Glaskunst: 9-11.30, Bente Høstgård og Anni Rasmussen.

EDB: 9.30-11.30, Knud Erik Jakobsen.

Nisse og trolde: 13-15.30, Birthe Strårup.

Glaskunst: 13-15.30, Susanne Bonde og Ruth Lind.

EDB: Knud Erik Jakobsen.

Sløjd: 13-16, Søren Lind og Torben Nielsen.

Sangkor: 14-15.30.

Torsdage

Vævning: 9-12, Ingrid Rasmussen og Ellen Margrethe

Agerkvist.

Decoupage: 9-12, Birgit Toftgård.

Glaskunst: 9-11.30, Heidi Corydon.

Akvarelmaling: 9.30-12, Jens Gibe og Patricia Gibe.

EDB: fortsættere: 9.30-11.30, Kirsten D. Lind.

Billard: 10-12.

Knipling: 12.30-15.30, Astrid Petersen.

Glaskunst: 13-15.30, Heidi Corydon og Krista Sørensen.

Forenklet folkedans: 13.30-15.30, Ellinor Nielsen.

EDB: 13.30-15.30, John Rasmussen og Jens Gibe.

Syng sammen: første torsdag i måneden, 14-15.30,

Maria Jensen.

Studiekreds i litteratur: en mandag i måneden v /Bodil

Nepper.

Arrangementer på Tavlhøjcentret.

26. juli åbner Tavlhøj igen efter ferielukning.

33

1.september

opstartsmøde med kaffe kl. 9. Derefter er der tilmelding

til aktiviteter kl. 10-12.

Som noget nyt: Studiekreds om ”Dit liv”. Også studiekreds

om ”foto”. Nyt hold om ”slægtsforskning”.

Nærmere oplysning hos Birte W.Jensen. tlf. 7210

5258.

12. til 15. september

4-dags tur til Berlin.

27. september

Banko i fællescafeen kl. 10-11.30.

28.september kl. 13.30

Foredrag ud fra gamle postkort v/ Poul Fisker Andersen.

Brugerråd

i.P. schmidt

Brugerrådsformand Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

Vestbyen

Brugerrådsformand Lilian Hansen. Tlf. 7592 9167

erritsø/snoghøj

Brugerrådsformand Flemming Fænø. Tlf. 7594 2020

Taulov/skærbæk/Herslev

Brugerrådsformand Ellinor Nielsen. Tlf. 2441 6128

PLeJeNs AdmiNisTRATiON

Postadresse: Erritsø Bygade 85 A, 1. Sal, 7000 Fredericia.

Hjemmeplejen

Udeboende borgere

distrikt 1 – City

Distriktsleder: Monika Larsen. Tlf. 4164 0188

distrikt 2 – Landsoldaten

Distriktsleder: Yvonne Lyngby. Tlf. 7210 6591

distrikt 3 – Hyby

Distriktsleder: Connie Midtgaard Nielsen.

Tlf. 7211 3102

distrikt 4 – Vest

Distriktsleder Anita R. Mikkelsen. Tlf. 4131 8718

distrikt 5/8 – Kunstnerkvarteret/Fælles Nat

Distriktsleder Thomas Ø Bloch. Tlf. 4131 8719


34

distrikt 6 – erritsø - Taulov

Distriktsleder: Poul Dauer. Tlf. 7210 5794

distrikt 7 – Aften

Distriktsleder Eva Ahm Holberg. Tlf. 4164 0436

distrikt 50 - Hannerup Pleje- og rehabiliteringscenter

Distriktsleder:Vibeke Dalgaard. Tlf. 7210 5864

distrikt 63 - Hverdagsrehabilitering

Distriktsleder: Birgitte Axelsen. Tlf. 7210 5871

Vikarkorpset

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia.

distrikt 9 –Vikarkorps

Distriktsleder: Lis Damgaard. Tlf. 7210 6560

Plejecentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Hybyhus

Lundingsvej 17

Centerleder/Distriktsleder

Joan Hartvig Nielsen. Tlf. 7211 3151

Bruger-pårørenderådsformand:

Ulla Buhl. Tlf. 2810 1182

madsbyhus

Lumbyesvej 20

Centerleder Jeanette Ringner. Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz. Tlf. 2965 2214

Othello

Herfordparken 1

Centerleder Grethe Jørgensen, Tlf.: 7211 3910

Afdelingsleder for 1. og 2. Sal:

Margrethe Galvin, Tlf. 7211 3913

Afdelingsleder for 3. Sal:

Annie Rasmussen, Tlf. 7211 3930

Afdelingsleder for 4. og 5. Sal:

Lone Ruth Johansen, Tlf. 7211 3940

Rosenlunden

Nørrebrogade 8

Centerleder Jeanette Ringner. Tlf. 7210 6681

Bruger-pårørenderådsformand:

Mona Rüsz. Tlf. 2965 2214

stævnhøj

Tingvejen 31

Centerleder / Distriktsleder

Tove Jørgensen. Tlf. 7210 5260

Bruger-pårørenderådsformand:

Else Marie Sørensen. Tlf. 7556 3726

ulleruphus

Lumbyesvej 28

Centerleder / Distriktsleder

Anne Marie Skovgaard Hansen. Tlf. 7210 5890

Bruger-pårørenderådsformand:

Connie Lauridsen. Tlf. 7593 1165

øster elkjær

Erritsø Bygade 85 A og B

Centerleder/Distriktsleder

Ea Seeger. Tlf. 7210 5782

Bruger-pårørenderådsformand:

Kirsten L. Jensen. Tlf. 7591 0835

dagcentre

Til visiterede borgere

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Distriktsleder Ellen Balleby. Tlf. 7211 3900

Hybyhus

Lundingsvej 17

Tlf. 7211 3172

stævnhøj

Tingvejen 31

Tlf. 7210 5258

Othello

Herfordparken 1

Tlf. 7211 3901 / 7211 3902

Aktivitetscentre

Postadresse: Erritsø Bygade 85A, 1.sal, 7000 Fredericia

Distriktsleder Ellen Balleby. Tlf. 7211 3900

i.P. schmidts gård

Aktivitetsvejleder: Karen Margrethe Ladegaard

Tlf. 7210 6585 / 7210 6586

Brugerrådsformand:

Flemming Larsen. Tlf. 7592 7248

medborgerhuset Korskær

Aktivitetsvejleder: Ella Jensen. Tlf. 7210 5941

Brugerrådsformand

Lilian Hansen. Tlf. 7592 9167


Tavlhøjcentret

Aktivitetsvejleder Birte W. Jensen. Tlf. 7210 5257

Brugerrådsformand:

Ellinor Nielsen . Tlf. 2441 6128

øster elkjær

Aktivitetsvejleder: Karin Eis. Tlf. 7210 5763

Brugerrådsformand:

Flemming Fænø. Tlf. 7594 2020

Cafeer/Cafeterier

Cafè Othello

Herfordparken 1, stuen. Tlf. køkken 7211 3960

Cafeen er åben for daghjemsbrugere, beboere og gæster

på Othello. Åbningstiden er 11.30 -13 på alle hverdage.

Lør, søn og helligdage lukket.

Atriet Hybyhus

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3200

Man, tirs og onsdag 9-14.30

Torsdag 9-15

Fredag 9-14

Lør, søn og helligdage 10.30-12.30

Køkken Tlf: 7211 3200

Cafeteriet i.P. schmidts gård

Ved Landsoldaten 3. . Tlf. 7210 6579

Åbningstider:

Man til tors 9-16

Fredag 9-14

Lør, søn og helligdage 11.30 til 13.30

Salg af mad stopper ½ timer før lukketid

øster elkjær Cafeteria

Erritsø Bygade 85. Tlf. 7210 5767

Åbningstider:

Man til fre 7.30 til 13

Lør, søn og helligdage 07.30-10.15 og 11.30-13

Café ullerup

Lumbyesvej 28. Tlf. 7620 3393

Åbningstider

Man til fre 08.00 til 12.30

Lør, søn og helligdage 11.15-12.30

Cafeteriet Korskærcenteret

Ullerupdalvej 13. Tlf. 7210 5940

Åbningstider

Man-fre kl. 11.-12.30 eller efter behov. Rygning forbudt

Kiosker

Hybykiosken

Lundingsvej 17. Tlf. 7211 3230

Åbningstider

Man.-fre. kl. 10-13

Lør-søn. Lukket

ulleruphus

Lumbyessvej 28

Åbningstider

Man., ons., tors.

kl. 10-11

madservice

Fælleskøkkenet elbo i/s

Cheføkonoma Anton Rechnagel. Tlf. 7210 5290

Tlf.tid mandag til fredag kl. 10-12

Kolde færdigretter

Afbestilling og ændring

anton.rechnagel@fredericia.dk. Tlf. 7210 5290

Hvor skal jeg henvende mig?

Borgerservicecentret

For telefonisk henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9-16

Torsdag kl. 9-18

Fredag kl. 9-14

Tlf. 7210 7730

For personlig henvendelse

Mandag-onsdag kl. 9.30-16

Torsdag kl. 9.30-18

Fredag kl. 9.30-14

Begravelseshjælp ud over sygesikringstilskud.

Efterlevelseshjælp.

Kørsel til nærmeste speciallæge.

Ledsagerordningen

Helle Frishøj Hartmann. Tlf. 41248236

demenskonsulenter

Se Plejens Administration

35

Forebyggende hjemmebesøg og seniorkurser

Viaduktvej 3, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 6566 hverdage 8-9

Anne Grethe Maimburg,

anne-grethe.maimburg@fredericia.dk


36

Fie Refshauge, anne.refshauge@fredericia.dk

Lisbeth Møllegaard Hansen,

lisbeth.hansen2@fredericia.dk

Karen Ingrid Jensen, karen.jensen@fredericia.dk

Rita Mathiesen, rita.mathiesen@fredericia.dk

Signe Pedersen , signe.pedersen@fredericia.dk

Tlf. 7210 6566 mandag-fredag mellem. kl. 8-9

Kontaktpersonordning for døv blinde

Kurt Nielsen, kurt.nielsen@fredericia.dk

Tlf. 7210 5885

genoptræningsCentret

Viaduktvej 9 Tlf. 7210 6050

Kontaktpersoner: Konstitueret Ledende terapeut Ellen

Pedersen eller Teamleder Trine Knudsen

Der er én indgang via GenoptræningsCentret for borgere

med behov for aktiv genoptræning og vedligeholdende

træning.

Personalegruppen på GenoptræningsCentret består af:

7 ergoterapeuter, 18 fysioterapeuter, 5 træningsassistenter,

2 administrative medarbejdere, servicepersonale,

1 teamleder og 1 ledende terapeut.

genoptræningsCentret varetager

• Genoptræning af yngre og ældre borgere som henvises

fra sygehusene med en genoptræningsplan

• Genoptræning af borgere som henvises fra praktiserende

læge eller internt fra kommunen.

• Patientrettet forebyggelse til borgere med en kronisk

sygdom som: Hjerte/kar lidelse, KOL, Knogleskørhed,

gigt eller Diabetes type 2.

Projekt: Længst muligt i eget liv

GenoptræningsCentrets terapeuter deltager aktivt i

delprojekt ”Hverdagsrehabilitering”, hvor borgere

gennem intensiv hjemmetræning støttes til klare daglige

gøremål i hjemmet.

Formålet med genoptræningsCentrets tilbud

• At borgere efter sygdom eller skade genvinder selvhjulpenhed

i hverdagen

• At støtte ældre borgere som bor i eget hjem eller på

plejecenter til at vedligeholde aktiv funktion i dagligdagen.

Træningen foregår

Din genoptræning eller vedligeholdende træning foregår

som aktiv træning og vejledning på GenoptræningsCentret,

på byens pleje- og aktivitetscentre eller

ved behov i dit hjem.

Opnå god livskvalitet med en kronisk sygdom

Har du fået konstateret

• Type 2 diabetes

• KOL

• Gigt

• Knogleskørhed

Så er du velkommen til via din egen læge at blive henvist

til GenoptræningsCentret. Vi kan hjælpe dig med

fysisk træning på hold og vejledning i forhold til at bevare

en aktiv og sund levestil i dagligdagen.

Forebyggelse af fald

GenoptræningsCentret har etableret et styrke-balancehold

på Hybyhus for ældre borgere, som har problemer

med fald i hjemmet eller stigende gangusikkerhed

udendørs. Tilsvarende kører træningsassistenterne ” Gå

godt hold” for ældre på alle pleje og aktivitetscentre.

Bækkenbundstræning

Har du problemer med at holde på vandet, når du anstrenger

dig? Har du svært ved at nå toilettet i tide?

GenoptræningsCentret tilbyder træning til kvinder og

mænd med vandladningsproblemer. Du skal henvises

via din egen læge. For spørgsmål kontakt fysioterapeuterne

Mette Kjær Larsen tlf. 7210 6058 eller Heidi

Pedersen tlf 7210 6075.

Hjælpemiddelafsnittet

Nørrebrogade 131. Tlf. 7210 7301

tlf. tid man.-fre. 8.30-9 og 12-13

www.fredericiakommune.dk/FredericiaKommune/

Menu/borgerservice/sundhedsygdomoghandicap/

hjaelpemidler/

Udlånshjælpemidler: kørestole, rollatorer, plejesenge,

el-køretøjer osv.

Boligændringer: Fjernelse af dørtrin, opsætning af

greb, etablering af ramper osv.

udlånshjælpemidler

sagsbehandlende terapeuter

Børne- og voksen sager

Anita Rasmussen. Tlf. 7211 3380

Børnesager

Tove Sand Jensen. Tlf. 7211 3385

Team A cpr.nr. 01-10

Lis H Jørgensen (01-02). Tlf. 7211 3384

Grete Guttorm (03-04). Tlf. 7211 3378

Hanne Andersen (05-06-07). Tlf. 7211 3391

Anette Theilgaard Lyager (08-09-10). Tlf. 7211 3381


Team 2. cpr.nr.11-20

Tlf. 7211 3383

Randi Hansen (14-15-16-17). Tlf. 7211 3379

Dorthe Pedersen (18-19-20). Tlf. 7211 3380

Team 3. cpr.nr. 21-31

Eva Tilde Jensen (21-31). Tlf. 7211 3382

Jeanette Rubæk. Tlf. 7211 3377

Jane K Lilja-Fisher (21-31). Tlf. 7211 3386

Maiken Hofmann (21-31). Tlf. 7210 7309

Telefontid for alle terapeuterne dagligt mellem 8.30-9

og 12-13

Kropsbårnehjælpemidler

Ortopæd. sko, inkontinenshjælpemidler, brystproteser,

parykker, diabetes-hjælpemidler osv.

sagsbehandler, kropsbårne

Rikke Flindt Andersen. Tlf. 7211 3387

Hilde Johansen. Tlf. 7211 3388

Karen Møller Langner. Tlf. 7211 3389

Anne-Marie Hansen. 7211 3398

sagsbehandlere, bilsager

Stina Lundberg. Tlf. 7211 3392

Birthe L. Mandsberg. Tlf. 7211 3376

Hjælpemiddeldepotet

Afhentning af hjælpemidler, reparationer m.m.

Tlf. 7210 7302

Høreomsorgsvejleder

Ketty Jacobsen. Tlf. 7210 7290 man.-fre. 8-9

Hvis det er nødvendigt, kan man få besøg i hjemmet.

Tilbud:

• Vejledning i praktisk anvendelse og vedligeholdelse

af høreapparater.

• Råd og vejledning til nye brugere af høreapperater.

• Hjælp til vedligeholdelse, f.eks. rensning af ørepropper

og fornyelse af slanger og filtre.

• Vejledning og eftersyn af hørehjælpemidler.

Træffes hver måned på:

Medborgerhuset Korskær

første tors. kl. 14.30-15.30

I.P. Schmidt Gård

første tirs. kl. 11-12

Øster Elkjær

anden tirs. kl. 11-12

Hanneruphus

anden tors. kl. 10-11

Ulleruphus

tredje ons. kl. 11-12

Hybyhus

tredje tors. kl. 10-11

Tavlhøjcentret

sidste tirs. kl. 11-12

37

Visitatorafdelingen

Mandag til torsdag 8.15-15

Fredag klokken 8.15-14

Tlf. 7210 7880

Fax 7210 7468

Personlig pleje og praktisk bistand (varig/midlertidig

hjemmehjælp), hjemmesygeplejerske, madservice,

dagcenter, ældrebolig, plejebolig, aflastning, Sydtrafik,

omsorgskørsel, nødkaldeanlæg, omsorgstandpleje.

Plejens Administration

Erritsø Bygade 85 A, 1. sal, 7000 Fredericia

Tlf. 7210 7373

Fax 7210 5773

E-mail: admpleje@fredericiakom.dk

Plejechef Georg Thomsen

Tlf. 7210 5748

Sygeplejefaglig leder Marianne Hansen.

Tlf. 7210 5740

Driftsleder Bo Østergaard Kristensen

Tlf. 7210 5743

Leder af administrationen Marianne Hansen Tlf. 7210

5750

Udviklingskonsulent Jørgen Lesmark

Tlf. 7210 5795.

Leder af køkkenfunktionen i Plejen Marianne Overvad.

Tlf. 7211 3968

Leder af køkkenfunktionen i Plejen Marianne Overvad.

Tlf. 7211 3968

Kostkonsulent Rikke Højberg Nielsen

Tlf. 7211 3966

Leder af Hannerup Pleje- og Rehabiliteringscenter

Vibeke Dalgaard. Tlf. 7210 5864

Demenskonsulenter

Ulla Riber Mortensen. Tlf. 7210 6568

Gerda Møller. Tlf. 7210 6569

Lillian Aakjær Hassinggaard. Tlf. 7210 6570


38

Handicaprådet

Formand Niels Henry Andersen

Tlf: 7556 4474, nha@domisil.dk

Næstformand Dorthe Schandorph

Tlf. 7591 4603, dortesjensen@mail.dk

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske

spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske

spørgsmål, som har betydning for mennesker med

handicap.

Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere

generel karakter op til drøftelse og komme med forslag

til initiativer.

Klagerådet

Kenny Bruun Olsen, udpeget af Byrådet

Kirsten S. Hald, udpeget af Byrådet

Svend-Erik Mengel-Thomsen, formand, udpeget af

Seniorrådet

Finn-Rudolf Reif, Næstformand, udpeget af Seniorrådet

Grethe Lilian Rasmussen, udpeget af Seniorrådet

Ralf Nielsen, udpeget af Diabetesforeningen.

seniorrådet

Formand Flemming Larsen, tlf. 7592 7248

Næstformand Svend-Erik Mengel-Thomsen,

tlf. 7594 0719

Kasserer Annelise Pedersen, tlf. 7595 7959

Finn-Rudolf Reif, tlf. 7591 2348

Karl-Ejner Pedersen, tlf. 7592 5412

Wagn Ebbesen, tlf. 7592 8489

Jytte Buch, tlf. 7594 4820

Tove Bertelsen, tlf. 7556 3548

Grethe Lilian Rasmussen, tlf. 7594 3212

Private leverandør til Fredericia

Kommunes hjemmepleje

danren A/s

Norgesvej 51 Y

6100 Haderslev

Tlf. 2722 5837

TT clean

Solsortevej 25

5500 Middelfart

Tlf. 4053 5777

Caregruppen

Platinvej 26G

6000 Kolding

Tlf. 7697 3339

elite miljø A/s

Borgerservice

Jernbanegade 32A

6000 Kolding

Tlf. 7012 3465

Kære Pleje

Norgesgade 7A

7000 Fredericia

Tlf. 7010 1875

Total Rengøring

Industrivej 2A

7080 Børkop

Tlf. 7586 2940

serviceafdelingen

Prangervej 7

7000 Fredericia

Tlf. 7210 7017 mellem 9 og 12


KRydsORd

BLANDT DE RIGTIGE LØSNINGER TRÆKKES DER LOD OM FEM PRÆMIER:

1. præmien er på 150 kr., 2. præmien er på 100 kr., og de tre følgende udtrukne vindere får hver 75 kr.

Løsningen bringes i næste nummer.

Den udfyldte kryds og tværs klippes ud og sendes/afleveres senest den 20. august 2010 til

Fredericia Kommune, Pensionist Avisen, Pleje & Sundhed, Rådhuset, 7000 Fredericia.


Krydsordsvindere

Vindere af krydsord april kvartal 2010

1. præmie, 150 kr.

Hans Jensen

Damsbovænget 20

7000 Fredericia

2. præmie, 100 kr.

Svend Aage Jensen

Thulesvej 32

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Morten Christian Arntsen

Granbakken 3

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Benny Mark Sørensen

Søndermarksvej 86, 1. Th

7000 Fredericia

3. præmie, 75 kr.

Ruth Bjårup

Tuxensvej 3

7000 Fredericia

Præmien indsættes på vindernes

nemkonto.

PeNsiONisTAViseN

udgivEs Af

Pleje og Sundhed

Rådhuset, 7000 Fredericia,

tlf. 7210 7000.

gitte.jensen4@fredericia.dk

Avisen udkommer i januar,

april, juli og oktober.

Gode ideer til Pensionistavisen

sendes til:

Kommunikationsafdelingen

kommunikation@fredericiakom.dk

senest den 5. august

2010

REdAKTiON:

Branding- og Pressechef

Pia Becker (ansv.)

Britta Hallin

Anne-Mette Johnsen

Rie Nielsen

Jane B. Andersen

Fotos: Ole Olsen

101

KRydsORdsLøsNiNg

AvisENs

KONTAKTgRuPPE:

Benny Lauridsen

Grethe Lilian Rasmussen

Frances Magdalene Nissen

Margit Nielsen

Ellen Margrethe Agerkvist

Lisbeth Christensen

Olaf Helios

PENSIONISTAVISEN udsendes til alle pensionister i Fredericia Kommune. Får

De ikke Pensionistavisen, bedes De henvende Dem til Pleje & Sundhed, Rådhuset,

tlf. 7210 7350 eller gitte.jensen4@fredericia.dk

Her kan efterlønsmodtagere også bestille Pensionistavisen.

PENSIONISTAVISEN er trykt på genbrugspapir med vegetabilske farver.

Tryk: Oberthur Technologies A/S.

FRedeRiCiA KOmmuNe

Pensionist Avisen

Pleje & sundhed. Rådhuset, 7000 fredericia

id-nr. 46248

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!