30.07.2013 Views

Han skal slå mig ihjel først” - Hus Forbi

Han skal slå mig ihjel først” - Hus Forbi

Han skal slå mig ihjel først” - Hus Forbi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

hus forbi<br />

nr. 88 august 2009 | pris 20 kr. | 8 kr. går til sælgeren | køb kun af sælgere med synligt id-kort<br />

”<strong>Han</strong> <strong>skal</strong><br />

<strong>slå</strong> <strong>mig</strong> <strong>ihjel</strong><br />

<strong>først”</strong><br />

- lov mod voldelige<br />

mænd er et flop<br />

TEMA<br />

Nytter<br />

det?<br />

Sport for<br />

socialt udsatte<br />

HUS FORBI | nr. 79 | oktober 2008 | 1


hus forbi<br />

UDGIVER: Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Tornebuskegade 1, baghuset 2., 1131 København K<br />

Tlf. 2990 2424, www.husforbi.dk<br />

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR:<br />

Stig Tarnow<br />

stig@husforbi.dk<br />

REDAKTØR-TEAM:<br />

Tina Juul Rasmussen, tlf. 2990 2424<br />

tina@husforbi.dk<br />

Karen Pedersen, tlf. 2990 2424<br />

karen@husforbi.dk<br />

SALGSMEDARBEJDER:<br />

Leif Baran, tlf. 3132 8456<br />

leif@husforbi.dk<br />

SÆLGERREPRÆSENTANT SJÆLLAND:<br />

Preben Larsen, tlf. 5055 0175<br />

DEBATINDLÆG OG ANNONCER:<br />

redaktion@husforbi.dk<br />

Næste nummer udkommer den 1. september.<br />

BIDRAG: Hvis du vil give et bidrag til <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>, kan du<br />

sætte beløbet ind på kontonummer (9541)60028842.<br />

Mærk indbetalingen ”bidrag”.<br />

DISTRIBUTION: Boformer for hjemløse, varmestuer,<br />

medborgerhuse m.m. kan fungere som distributør for <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> – dvs. være udleveringssted af avisen til sælgerne.<br />

Kontakt os på: tlf. 3132 8456<br />

(se listen af distributører på www.husforbi.dk).<br />

ABONNEMENT: Standardabonnement: 340 kr.<br />

(12 numre om året – inkl. moms, porto og gebyr).<br />

Støtteabonnement: 540 kr.<br />

Henvendelser om abonnement på tlf. 7026 7006<br />

eller karina@notat.dk<br />

FORSIDEFOTO: Flemming Schiller<br />

VIGNETTER TIL IDRÆTSTEMA: <strong>Han</strong>ne Louise Nielsen<br />

LAYOUT: salomet grafik/L7<br />

TRYK: Medieselskabet Nordvestsjælland<br />

OPLAG: 70.000<br />

LÆSERTAL: 395.000 (2. halvår 2008)<br />

jf. Index Danmark/Gallup<br />

ANTAL SÆLGERE: ca. 500<br />

ISSN: 1397-3282<br />

OM HUS FORBI: <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udkom første gang i 1996, avisen<br />

kommer nu en gang om måneden. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> sælges af<br />

hjemløse og tidligere hjemløse eller andre socialt udsatte mennesker<br />

– det, man under ét kan kalde ’skæve eksistenser’.<br />

Avisen sætter fokus på udsatte mennesker og fattigdomsproblemer.<br />

Formålet er at nedbryde fordomme om<br />

marginaliserede grupper både via indholdet af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og i<br />

mødet med sælgeren.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sælgere er alle udstyret med et id-kort udstedt<br />

af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s sekretariat. Salget af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> fungerer for<br />

sælgerne som et alternativ til tiggeri og evt. kriminalitet.<br />

Indholdet i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> produceres primært af professionelle<br />

freelancere, fotografer og illustratorer.<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> er medlem af det internationale netværk af<br />

gadeaviser, INSP.<br />

Vi støtter <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

Vil du også støtte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>?<br />

Det koster 5.000 kr. om året at få sit firmalogo her på siden.<br />

Send en mail til redaktion@husforbi.dk<br />

2 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

| leder |<br />

Sport for tabere?<br />

Alkoholikere, narkomaner, kontanthjælpsmodtagere og hjemløse er på banen som<br />

aldrig før. I bogstaveligste forstand. Idræt for socialt udsatte er nemlig blevet et stort<br />

hit – både hos deltagerne, hos socialarbejdere, der nu også er blevet trænere og<br />

stævne arrangører, og hos politikere og forskere.<br />

Alle er de enige om, at det her rykker! Giv en hjemløs en fodbold og nogle holdkammerater,<br />

så <strong>skal</strong> I se løjer. For en stund bliver problemerne med kontanthjælpen,<br />

savnet af børnene, man ikke ser, den manglende udsigt til en bolig og drømmen om<br />

kone og fast arbejde parkeret. På banen er der helle. Her er kammeratskab, noget<br />

at løbe for, anerkendelse, sjov og ballade – og nogle gange oven i købet en pokal at<br />

løfte op. Med ét ord kunne man kalde det livskvalitet. Eller mening.<br />

Men hvad så, når det sidste dommerfløjt har lydt, sportstasken er stillet ind i skabet,<br />

og cowboybukserne med huller i minder om problemerne med kontanthjælpen,<br />

savnet af børnene, konen og det faste job?<br />

Ifølge de sparsomme forskningsresultater og evalu-<br />

Det sociale samspil<br />

med holdkammeraterne<br />

og den forbedrede<br />

fysik giver<br />

større overskud til<br />

at tackle problemer,<br />

som før virkede<br />

uoverskuelige. Selvværdet<br />

vokser, når<br />

der er et alternativ<br />

til at gå ned på hjørnet<br />

og stå sammen<br />

med de andre over<br />

en bajer. Eller ti.<br />

eringer, som allerede findes, er der ikke så meget<br />

at rafle om. Det gør en forskel for socialt udsatte at<br />

dyrke idræt. Fysikken får det klart bedre. Konditallet<br />

stiger, musklerne svulmer, og blodtrykket falder. Og<br />

også uden for banen har sporten vist sig at trække<br />

spor. Det sociale samspil med holdkammeraterne<br />

og den forbedrede fysik giver større overskud til at<br />

tackle problemer, som før virkede uoverskuelige.<br />

Selvværdet vokser, når der er et alternativ til at gå<br />

ned på hjørnet og stå sammen med de andre over en<br />

bajer. Eller ti.<br />

Idræt for socialt udsatte har de senere år bredt<br />

sig til væresteder og boformer for hjemløse osv. Og<br />

sidst i august afvikles det hidtil største danske stævne<br />

for netop brugere og beboere her – Udsatte Legene<br />

i Odense. I en hel uge vil de forventede ca. 1.000<br />

deltagere fra ind- og udland dyste i over 20 idrætsgrene,<br />

fra klassikere som 100 meter sprint til tandemcykling,<br />

skak og fiskekonkurrence. Målet er gennem<br />

gode rammer, store oplevelser og fællesskab omkring<br />

idrætten at stimulere endnu flere socialt udsatte til<br />

at gøre noget godt for sig selv, som det hedder i<br />

formåls erklæringen fra arrangørerne.<br />

I september følger så det syvende VM i gadefodbold<br />

for hjemløse, denne gang i Milano, Italien. Her stiller Danmark med sit hjemløselandshold,<br />

ti mand, som i næsten et år har gennemgået et både fysisk og socialt<br />

træningsforløb, der <strong>skal</strong> ruste dem til også efter VM at skabe forandring i deres liv<br />

– kvitte alkoholen eller stofferne, få job og bolig. En evaluering af resultaterne med<br />

Hjemløselandsholdet 2007 viste, at det langtfra er urealistisk.<br />

Det kritiske spørgsmål er naturligvis: Er det pengene værd? For det er dyrt i kroner<br />

og ører. I disse år kaster ministerier og kommuner, fonde og private virksomheder<br />

mange millioner kroner efter idrætsprojekter for socialt udsatte. Svaret kunne være:<br />

Hvad er alternativet?<br />

Herfra <strong>skal</strong> der i hvert fald lyde et stort held og lykke. Både til de individuelle<br />

idrætsudøvere, som læserne kan mødet et par stykker af i dette nummer af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Og til alle dem, som tror på, at der altid er en mulighed for at skabe forandring, hvis<br />

man ser efter det, den enkelte faktisk kan – og ikke det, han ikke kan.<br />

God læselyst.<br />

Tina Juul Rasmussen og Karen Pedersen<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>s redaktørteam


| indhold |<br />

4<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

20<br />

22<br />

28<br />

30<br />

32<br />

tema<br />

SPORT FOR<br />

SOCIALT UDSATTE<br />

Hverdagen på hovedet<br />

Hjemløse og socialt udsatte<br />

flytter sig, når de cykler,<br />

løber eller spiller fodbold.<br />

Forskere følger sporten<br />

Johnny Aarre fra Hjem løselandsholdet<br />

testes for at<br />

kortlægge idrættens sundhedsmæssige<br />

effekt.<br />

Mod højere mål<br />

Brian Laudrup, Lars Høgh<br />

og hjemløsetræner Janek<br />

Majewicz bruger ’fod boldens<br />

værdier’ i arbejdet med<br />

socialt udsatte.<br />

Basket på gaden<br />

Med streetbasket samler<br />

GAM3 unge , som ellers<br />

aldrig ville nærme sig en<br />

sportsklub.<br />

Det værste<br />

var skammen<br />

Jette Langner voksede op<br />

med en alkoholisk far og blev<br />

’medafhængig’.<br />

Sigøjnerne i Jerusalem<br />

Amoun Sleem kæmper for<br />

deres rettigheder.<br />

noter<br />

vorherres<br />

køkkenhave<br />

idrætshistorie<br />

fra gaden<br />

Per vil smide sine 25 depressionskilo<br />

med sport.<br />

TEMA 4-11 26<br />

Sport for socialt udsatte<br />

Hjemløse og socialt udsatte<br />

dyrker idræt som aldrig før, men<br />

nytter det noget?<br />

14 16-19<br />

Adresse ukendt<br />

Hjemløse uden fast adresse<br />

mister kontanthjælpen, når de<br />

ryger ud af Folkeregistret.<br />

| et billede fra gaden |<br />

Hendes blik<br />

var stift, og det<br />

føltes, som om<br />

hun så lige igennem<br />

os. Hun tog<br />

hænderne op til<br />

øret og sagde:<br />

”Var det en flue,<br />

der snakkede?”<br />

Vold mod kvinder<br />

64.000 kvinder udsættes hvert<br />

år for vold. Sanne Graffe var en<br />

af dem. Hvorfor gør politi og<br />

politikere ikke noget?<br />

12<br />

Hvor <strong>skal</strong> du hen?<br />

Det spurgte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> nogle af<br />

nattens skikkelser om på Københavns<br />

Hovedbanegård en sen<br />

aftentime.<br />

24<br />

De fattige børns tro væbner<br />

Politiker og journalist Peter<br />

Sabroe kæmpede for at løfte fattige<br />

børn ud af armod.<br />

foto Holger Henriksen<br />

Kys mor. Hjemløse Linda får et smækkys af sin hund, Sally, mens Molly ser misundeligt på. Hjemløsehusets gård på<br />

Nørrebro i København, hvor kysset fandt sted, er altid godt besøgt af gadens to- og firbenede.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 3


Nytter<br />

det noget?<br />

Hjemløse og socialt udsatte dyrker idræt som<br />

aldrig før – med økonomisk støtte og rygklap<br />

fra mange sider, også regeringens. Men hvad<br />

<strong>skal</strong> al den sport gøre godt for? Det undersøger<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i dette tema, hvor vi varmer op til<br />

Udsatte Legene i Odense i slutningen af august<br />

og VM i gadefodbold for hjemløse i Italien i<br />

september. Forskere, pædagoger og atleter giver<br />

deres svar på spørgsmålet – og vi møder også to<br />

ildsjæle, der har levet som professionelle fodboldspillere<br />

og nu ’betaler tilbage’ ved at hjælpe<br />

truede drenge.<br />

God kamp …<br />

Brian Christiansen, 33 år, har spillet<br />

fodbold på eliteplan, flakket verden<br />

rundt og boet på herberg som hjem-<br />

løs. Nu er han med på det danske<br />

hjemløselandshold i gadefodbold og<br />

træner – som her – flere gange om<br />

ugen. Landsholdet er blot et af de<br />

projekter for socialt udsatte, som<br />

både pædagoger, læger og social-<br />

forskere taler varmt for.<br />

Udsatte Legene (UL) foregår i Odense 17.-23.<br />

august. Man forventer at dyste i 30 idrætsgrene<br />

med op mod 1.000 deltagere fra væresteder og<br />

behandlingshjem i hele landet. Udenlandske deltagere<br />

er også inviteret, og mindst syv lande stiller<br />

med atleter. UL udspringer af Landsforeningen af<br />

4 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

VæreSteder og Idrætsorganisationen Dansk Væresteds<br />

Idræt og realiseres for første gang i samarbejde<br />

med Odense Kommune og Indenrigs- og<br />

Socialministeriet. Ambitionen er, at UL vil blive en<br />

begivenhed, der vil foregå hvert eller hvert fjerde<br />

år. www.ul2009.dk<br />

Homeless World Cup bliver i år spillet i Milano,<br />

Italien 6.-13. september, og det danske hjemløselandshold<br />

er repræsenteret. Holdet består af<br />

spillere, udvalgt på baggrund af deres deltagelse<br />

ved OMBOLDs årlige stævner og turneringer<br />

over hele Danmark. Der er i alt blevet holdt seks<br />

verdensmesterskaber i gadefodbold for hjemløse<br />

– første gang i Østrig i 2003. Danmarks hidtil<br />

bedste placering var en fjerdeplads ved VM i<br />

København i 2007.<br />

www.homelessworldcup.org


Når idræt vender<br />

hverdagen på hovedet<br />

Hjemløse og socialt udsatte flytter sig, når de cykler, løber eller<br />

spiller fodbold. - De bruger sport som motivation til at komme<br />

ud af deres misbrug, siger både pædagogen og psykiateren.<br />

Af Birgitte Ellemann Höegh<br />

l birgitte.hoegh@os.dk<br />

foto Flemming Schiller<br />

Til daglig er de tæt på et liv, som er både<br />

fysisk og socialt usundt. Men i de sidste mange<br />

måneder har mænd og kvinder fra herberger<br />

og væresteder vendt hverdagen på hovedet og<br />

trænet for at komme i form til enten Udsatte<br />

Legene i Odense eller VM i gadefodbold for<br />

hjemløse.<br />

Som holdkammerater høster de nye indtryk<br />

og oplevelser, der forhåbentlig kan få dem til<br />

at gribe livet anderledes an. Det er intentionen<br />

– men er det overhovedet realistisk, at noget<br />

så simpelt som sport på længere sigt kan flytte<br />

socialt udsatte længere væk fra alt det, de<br />

kæmper med til hverdag?<br />

- Ja. Nogle gange kan bare et splitsekunds<br />

god kontakt, respekt eller omsorg fra andre<br />

mennesker være saliggørende og være med<br />

til at rykke personen videre, svarer Frank<br />

Brodde, leder af Værestedet i Esbjerg, som de<br />

seneste fem år har tilbudt sportsaktiviteter til<br />

misbrugere og hjemløse.<br />

Cyklede sig til antabus<br />

Senest var han på cykeltur på Bornholm sammen<br />

med ti af Værestedets brugere – en tur,<br />

der opstod i kølvandet på nogle fantastiske erfaringer<br />

fra deres deltagelse i cykelløbet Tour<br />

de Udsat i 2005. Her cyklede 130 mennesker<br />

fra 13 forskellige væresteder Danmark rundt<br />

på fem dage:<br />

- Det gjorde et kæmpe indtryk at se de ti<br />

individualister få et holdfællesskab. Mange<br />

fik sænket deres behov for op mod 30 øl om<br />

dagen til ’de nødvendige’ fem. En af deltagerne<br />

sagde, at hvis han kunne cykle 350 kilometer,<br />

så kunne han også gå på antabus, og han er<br />

faktisk i arbejde i dag og ude af sit misbrug. Vi<br />

oplevede også, at nogle af pigerne fik menstruation<br />

igen, fortæller Frank Brodde.<br />

De minder hinanden om,<br />

at de ikke må dope sig,<br />

dagen før de <strong>skal</strong> i kamp.<br />

Frank Brodde, leder af Værestedet i Esbjerg<br />

Overtager langsomt ansvaret<br />

<strong>Han</strong> er overbevist om, at det giver resultat at<br />

genopleve ting, man har haft succes med tidligere<br />

i sit liv – f.eks. sport og rejser.<br />

- Misbrugere er sjældent sammen med<br />

andre mennesker om andet end misbrug, og de<br />

bliver generelt meget individualistiske. Men<br />

fra at være passive deltagere i deres liv er vores<br />

brugere begyndt at overtage ansvaret, når<br />

andre idrætsprojekter for socialt udsatte<br />

Dansk Væresteds Idræt www.idvi.dk<br />

OMBOLD – fodbold for socialt udsatte www.ombold.dk<br />

Matchbold – idræt for matchgruppe 4 og 5 www.ombold.dk/matchlink.html<br />

Idræt for sindslidende www.dai-sport.dk<br />

Streetfodbold for socialt udsatte børn www.laudrup-hoeg.dk<br />

GAM3 - streetbasket og streetdance www.gam3.dk<br />

Idrætskraftcenter Horsens www.ikchorsens.dk<br />

Idrætskraftcenter Esbjerg www.centerformisbrug.esbjergkommune.dk<br />

Idrætskraftcenter Odense www.odense.dk/WEB3/idraetskraftcenter.aspx<br />

Centerbasen, Frem-Aktiv i Århus www.aarhuskommune.dk søg på Frem-Aktiv<br />

vi f.eks. <strong>skal</strong> til stævner i OMBOLD. Langsomt<br />

er det blevet dem selv, der etablerer fodboldholdene.<br />

De minder hinanden om, at de ikke må<br />

dope sig dagen før, de <strong>skal</strong> i kamp. De skaffer<br />

selv en bil og henter hinanden om morgenen.<br />

Og pludselig er samværet med vennerne ændret<br />

fra at handle om misbrug til sport.<br />

- Det er ikke sikkert, deltagerne ender<br />

med at få arbejde. Det er en nemlig en lang<br />

vej, når man har været en isoleret misbruger.<br />

Til gengæld kan de få det godt nu og her – og<br />

summen af de gentagne oplevelser gør, at man<br />

flytter sig, siger Frank Brodde og fast<strong>slå</strong>r, at<br />

’overskue lige rammer’ er det allervigtigste<br />

kriterium for succes:<br />

- Hvis sporten f.eks. foregår i det lokale<br />

fitness-center, bliver man stigmatiseret som<br />

’dem nede fra misbrugscenteret’. Vi <strong>skal</strong> helst<br />

tilbyde holdtræning blandt ligesindede, der<br />

kan motivere hinanden, siger lederen af det<br />

vestjyske værested.<br />

Sport med gangstativ<br />

Det billede genkender Merete Nordentoft,<br />

professor og overlæge, dr.med. ved Psykiatrisk<br />

Center Bispebjerg, hvor hun forsker i forebyggelse<br />

og behandling af skizofreni, misbrug og<br />

selvmordsadfærd.<br />

I de seneste 15 år har hun arrangeret Sankt<br />

<strong>Han</strong>s-løbene for psykisk syge og anser idræt<br />

som en af de væsentlige veje til at kvitte et<br />

misbrug.<br />

- Mange af løbets deltagere har brugt idræt<br />

som motivation og redskab til at komme ud af<br />

deres misbrug, fordi det kan hjælpe dem til at<br />

have noget, de kan sætte i stedet for misbruget.<br />

Men det <strong>skal</strong> kombineres med f.eks. motivationssamtaler,<br />

medicin og kognitiv terapi,<br />

siger Merete Nordentoft og tilføjer, at motion<br />

er for alle:<br />

- Nogle gennemfører endda Sankt <strong>Han</strong>sløbet<br />

i kørestol eller med et gangstativ. Vores<br />

erfaringer er, at det faktisk kan lade sig gøre at<br />

øge sit aktivitetsniveau – uanset den enkeltes<br />

fysiske niveau. I<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 5


6 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Sveder igennem<br />

for Danmark<br />

Johnny Aarre og resten af Hjemløselandsholdet i gadefodbold<br />

bliver testet på Københavns Universitet. Her kortlægger man<br />

fodboldens sundhedsmæssige effekt for socialt udsatte.<br />

Fodboldtræning og fitness gavner socialt udsatte, som ifølge lektor Peter Krustrups hidtidige undersøgelser<br />

øger deres kondital og forbedrer både balance og muskler. Her får Johnny Aarre målt puls og iltoptagelse.<br />

af Kristian Bang Larsen<br />

l kbl@redaktionen.dk<br />

foto Flemming Schiller<br />

Johnny Aarre tramper tungt i kondicyklens<br />

pedaler. Sveden pibler frem på panden, og<br />

ansigtet bliver gradvist rødere.<br />

- Det er hårdt, mumler han gennem masken,<br />

der måler puls og iltoptagelse.<br />

- Kan du cykle fem minutter mere sådan<br />

her? spørger den hvidkitlede forskningsassistent,<br />

Morten B. Randers.<br />

- Det kan jeg godt, stønner Johnny.<br />

37-årige Johnny Aarre er udtaget til Hjemløselandsholdet<br />

i gadefodbold og <strong>skal</strong> repræsentere<br />

Danmark ved VM i Italien i september.<br />

Og ligesom de øvrige på holdet har han i<br />

træningsfasen gennemgået en omfattende test<br />

på Københavns Universitets Institut for Idræt,<br />

hvor spillerne (til skræk for Johnny Aarre)<br />

blandt andet har fået taget blodprøver:<br />

- Jeg aldrig brudt <strong>mig</strong> om sprøjter, det er<br />

nok også derfor, jeg aldrig er røget på junk.<br />

Men så har jeg prøvet så meget andet, siger<br />

Johnny tørt og med tanke på et ølforbrug, der<br />

har været voldsomt.<br />

Fald og knoglebrud er<br />

udbredt hos hjemløse,<br />

fordi de ofte lever et liv<br />

med en blanding af dårlig<br />

kost og inaktivitet.<br />

Peter Krustrup, forskningsleder,<br />

Institut for Idræt, Københavns Universitet<br />

Fodbold forebygger skader<br />

Testen er en del af et stort projekt, der <strong>skal</strong><br />

undersøge de træningsmæssige og sundhedsfremmende<br />

effekter af fodbold for forskellige<br />

grupper. Landsholdsspillerne og folkene i<br />

organisationen OMBOLD, der står bag Hjemløselandsholdet,<br />

håber, at forsøgene kan<br />

bevise, at fodbold giver socialt udsatte bedre


sundhed, selvværd og fysisk form. Og det er<br />

et realistisk håb, mener forskningsleder Peter<br />

Krustrup:<br />

- Vi forventer at finde en markant forbedret<br />

sundhedsprofil og en langt bedre fysisk form<br />

hos deltagerne, efter seks måneders træning,<br />

siger han, som også i 2006 fulgte det daværende<br />

landshold.<br />

Dengang viste resultaterne, at spillerne i<br />

løbet af fire måneder med to gange ugentlig<br />

træning kom i langt bedre form. De fik større<br />

muskler, lavere blodtryk og bedre kondition.<br />

- Der var blandt andet en gennemsnitlig<br />

stigning i konditallet fra 36, som er en del under<br />

middel, til 43, som er i middelområdet.<br />

Det er en stigning på næsten 20 procent<br />

over fire måneder og meget imponerende, fast<strong>slå</strong>r<br />

Peter Krustrup.<br />

Faldskader og knoglebrud<br />

Hvor undersøgelsen i 2006 fokuserede på deltagernes<br />

fysik, undersøger den nuværende også,<br />

hvordan fodboldtræning kan påvirke spillernes<br />

sundhedstilstand. Peter Krustrup forklarer, at<br />

fodboldspillere blandt andet har mindre risiko<br />

for faldskader og knoglebrud, fordi fodbolden<br />

med de mange spring, vendinger og hurtige løb<br />

20 mand med i forsøget<br />

Op mod 20 socialt udsatte fra Hjem løselandsholdet<br />

og projektet Matchbold, begge<br />

under organisationen OMBOLD, er med i Peter<br />

Krustrups forsøg på Institut for Idræt på Københavns<br />

Universitet.<br />

De får målt kondital, muskelmasse, fedt og<br />

knoglevæv, kolesterol, blodtryk og blodsukker.<br />

Forskerne følger også spillerne til træning, hvor<br />

de bl.a. tester spring-, sprint- og balanceevne, for<br />

at kortlægge spillernes form og sundhedstilstand<br />

før og efter seks måneder med træning.<br />

styrker balance, muskler og knogler.<br />

- Fald og knoglebrud er udbredt hos hjemløse,<br />

fordi de ofte lever et liv med en blanding af<br />

dårlig kost og inaktivitet, siger Peter Krustrup.<br />

Samtidig peger han på, at spillerne i kraft<br />

af bedre kondition og blodomløb reducerer<br />

risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme:<br />

- Der er mange steder, man kan sætte ind i<br />

forhold til socialt udsattes sundhed, men det<br />

viser sig, at fodbold er et rigtig godt sted at<br />

starte. Og så er der jo alle de andre ting, der<br />

følger med. Det er sjovt og socialt, og man oplever<br />

konkurrence mellem venner. Det er med<br />

til at give selvværd.<br />

Det er rart at komme ind<br />

til OMBOLD og få en kop<br />

kaffe og min antabus.<br />

Ellers er det sgu for nemt<br />

bare at gå ned på hjørnet<br />

og drikke med de andre.<br />

Johnny Aarre,<br />

Hjemløselandsholdet i gadefodbold<br />

For at kunne bruge forsøget videnskabeligt<br />

følger man også en kontrolgruppe af socialt udsatte,<br />

der ikke dyrker idræt. Resultatet forventes<br />

klar til november, og når undersøgelsen er færdig,<br />

kan den bruges til at lave anbefalinger for,<br />

hvordan socialt udsatte og danskere i al almindelighed<br />

kan blive sundere.<br />

Får overskud og muskler<br />

Men allerede nu har Peter Krustrup eksempler på<br />

idrættens indflydelse:<br />

DXA-scanneren måler Johnnys fedtprocent,<br />

muskelmasse og knogletæthed. Scanningen<br />

viser, at Johnny er undervægtig, så han bliver<br />

anbefalet at spise bedre og mere proteinholdigt.<br />

- Men jeg bor alene, så jeg står ikke i<br />

køkkenet og laver alt muligt. Det er kun, når<br />

min søn kommer, fortæller han.<br />

Ti mænd, der ikke kan danse<br />

Den betragtning genkender Johnny Aarre,<br />

som siger, at “det betyder meget at være frisk<br />

og sund“.<br />

- Jeg har altid spillet fodbold og været i<br />

rimelig god form, lige meget hvordan det ellers<br />

er gået. Jeg er kommet stangstiv og har spillet<br />

alligevel. Jeg tror da, det har hjulpet til at<br />

holde <strong>mig</strong> rask.<br />

Men i forhold til Hjemløselandsholdet sætter<br />

han dog mest pris på samværet med holdkammeraterne<br />

og ”de der to-tre timer, hvor man<br />

render og tænker på noget andet og kan klare<br />

hovedet”:<br />

- På landsholdet har vi det kanonhyggeligt<br />

sammen, og vi får os også nogle billige grin.<br />

F.eks. <strong>skal</strong> vi til dans hver onsdag. Det er sådan<br />

noget hiphop-dans – eller det skulle det i hvert<br />

fald ligne. Vores træner er en rigtig sild, og hun<br />

gør det godt med ti mænd, der ikke kan danse,<br />

siger Johnny og smiler ved tanken.<br />

- Landsholdet rykker. Det kan man også<br />

se med dem, der var med i 2007. I dag har<br />

de fleste af dem arbejde og lejlighed, tilføjer<br />

Johnny, der for et par måneder siden selv fik<br />

en lejlighed efter i en længere periode at have<br />

boet på herberg.<br />

- Jeg får meget hjælp fra OMBOLD. Det er<br />

rart at komme ind til vores trænere, Janek<br />

og Rikke, og få en kop kaffe og min antabus.<br />

Ellers er det sgu for nemt bare at gå ned på<br />

hjørnet og drikke med de andre. I<br />

Efter at artiklen blev til, har Johnny Aarre fået<br />

arbejde som medarbejder på en institution for<br />

psykisk udviklingshæmmede, som også interesserer<br />

sig for sport.<br />

- Når vi møder de socialt udsatte første gang,<br />

overkommer de ikke at bevæge sig op på femte<br />

sal eller deltage i fysisk aktivitet. Men det bliver<br />

markant bedre ved kort tids træning, og vi har<br />

konkret set, at sporten har haft stor betydning<br />

for deres fysiske overskud og valgmuligheder i<br />

fritid og arbejdsliv. Nogle har brugt deres fysiske<br />

forbedringer til et job som flyttemand, der kræver<br />

en stor muskelstyrke og en middelgod kondition.<br />

- kbl og beh<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 7


Mod højere mål<br />

Brian Laudrup, Lars<br />

Høgh og Hjemløselandsholdets<br />

træner, Janek<br />

Majewicz, bruger fodboldens<br />

værdier i deres<br />

arbejde med socialt udsatte.<br />

- Fodbold har en<br />

opdragende effekt, siger<br />

de to tidligere topspillere,<br />

som snart barsler med<br />

en skole for unge lømler.<br />

af Morten Bruun l mob@redaktionen.dk<br />

foto Flemming Schiller<br />

Et bestemt udtryk går igen, som de to mænd<br />

står der på en parkeringsplads af beton og triller<br />

med en lille læderbold:<br />

- Det er fodboldens værdier, vi <strong>skal</strong> have fat<br />

i for at nå det store mål, siger Brian Laudrup og<br />

Janek Majewicz flere gange til hinanden, mens<br />

de taler om, hvordan de bruger fodbolden i<br />

deres arbejde med socialt udsatte.<br />

Janek Majewicz er idrætskonsulent i<br />

OMBOLD og træner for Hjemløselandsholdet,<br />

mens Brian Laudrup sammen med sin gode ven<br />

og tidligere landsholdskollega Lars Høgh har<br />

fået 50.000 kr. af Socialministeriet til at udvikle<br />

en slags kostskole for adfærdsvanskelige<br />

drenge i 13-16-års alderen.<br />

I begge tilfælde handler det om at forandre<br />

mennesker gennem fodboldens værdier, som<br />

Majewicz, Laudrup og Høgh oversætter med<br />

ord som fællesskab, sammenhold, disciplin,<br />

fælles mål og ansvar for andre.<br />

- Fodbold har en opdragende effekt. Og<br />

samtidig er det verdens sjoveste og mest udbredte<br />

spil, siger Brian Laudrup.<br />

Følger dem i fem år<br />

På Hjemløselandsholdet har Janek Majewicz<br />

i fem år været med til at udvikle en metode,<br />

som handler om meget andet end fodbold. I<br />

et ti måneder langt forløb op til VM i gadefodbold<br />

bliver spillerne også klædt på til at<br />

håndtere blandt andet misbrugsproblemer og<br />

arbejdsmarked, og OMBOLD forsøger at følge<br />

dem efter VM.<br />

- Det sidste er næsten det vigtigste. Det<br />

8 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

duer ikke, hvis de bare bliver overladt til sig<br />

selv, når vi er færdige. Så er det for nemt at falde<br />

tilbage til det gamle liv, siger Janek Majewicz.<br />

Den læresætning har Brian Laudrup og<br />

Lars Høgh taget til sig. Når de første 16 elever<br />

stempler ind på skolen i august 2010, vil de<br />

blive fulgt i fem år.<br />

- Vi går ikke efter dybt kriminelle drenge,<br />

men lillebrødrene, som man kalder dem.<br />

Knægte, der er ved at komme ud på et skråplan,<br />

men stadig kan nå at ændre kurs. Og<br />

hvis det <strong>skal</strong> virke, er det ikke nok bare at få<br />

dem gennem skolen. Der <strong>skal</strong> være en plan for,<br />

hvad de <strong>skal</strong> beskæftige sig med bagefter, siger<br />

Brian Laudrup.<br />

Skyder efter tyske verber<br />

- Der er for mange eksempler på helt unge,<br />

der kommer galt af sted. Jo tidligere vi får fat<br />

på dem, jo større er chancen for, at det lykkes,<br />

supplerer Lars Høgh og understreger, at<br />

eleverne ikke behøver at være specielt dygtige<br />

fodboldspillere. Men de <strong>skal</strong> have lyst til at<br />

spille fodbold, for den runde læderkugle vil i<br />

dén grad indgå i undervisningen.<br />

- Det kan være, de <strong>skal</strong> skyde tyske verber<br />

ned med bolden. Eller også <strong>skal</strong> de tælle<br />

kegler på træningsbanen og på den måde lære<br />

noget regning og matematik, siger Lars Høgh<br />

og skynder sig at tilføje, at det pædagogiske<br />

indhold bestemt ikke <strong>skal</strong> udvikles af de to<br />

tidligere topspillere:<br />

- Det er vi slet ikke dygtige nok til. Vores<br />

rolle er ideen, lysten til at skabe noget nyt<br />

og vores kontakter til de superligaklubber<br />

og -spillere, som vi gerne vil involvere på en<br />

eller anden måde. Pædagogikken overlader vi<br />

til dem, der bliver ansat på skolen, og de <strong>skal</strong><br />

kunne noget særligt. F.eks. <strong>skal</strong> kokken ikke<br />

bare lave mad, men også have lyst og evner til<br />

at arbejde sammen med drengene i køkkenet,<br />

siger Lars Høgh.<br />

Opdagede, vi gav dem noget<br />

Hvorfor gør I det?<br />

- Det er et godt spørgsmål. Det drejer sig vel<br />

om, at vi føler os forpligtede til det og gerne<br />

vil give lidt tilbage efter vores eget privilegerede<br />

liv i fodbold, siger de to tidligere topspillere,<br />

som fødte ideen til deres skole, efter at de<br />

for tre år siden havde taget seks drenge under<br />

kærlig behandling i en række tv-udsendelser.<br />

Laudrup og Høgh var kun sammen med dem<br />

på banen. Udenfor var det tv’s opgave at holde<br />

styr på de seks lopper, der alle var talentfulde<br />

som fodboldspillere og lømler. Det oplevede de<br />

to trænere også:<br />

- Vi var i Esbjerg for at træne med drengene,<br />

som lyttede til os, fulgte vores råd og i det<br />

hele taget var meget koncentrerede. Da vi slap<br />

dem, gik de over på hotellet, hvor de spyttede<br />

på gulvet og raserede en elevator. De skiftede<br />

nærmest stil fra det ene øjeblik til det andet,<br />

mindes Lars Høgh.<br />

- En af drengene havde noget småkriminalitet<br />

på samvittigheden, men var i øvrigt<br />

en rigtig herlig gut. Når vi trænede, gik han<br />

til den. Når der var pause, kunne han slet<br />

ikke holde sig i ro, men kastede f.eks. sten på<br />

ruderne. <strong>Han</strong> bad <strong>mig</strong> direkte om at lave noget<br />

med ham i pauserne, og det var hans måde at<br />

bede om hjælp på, husker Brian Laudrup.<br />

Episoderne gjorde stort indtryk på de to<br />

tidligere landsholdsspillere og bekræftede dem<br />

i, at fodbold rummer mere end skarpe finter og<br />

glidende tacklinger.<br />

- Vi oplevede, at vi gav dem noget. Mens<br />

samfundets spilleregler kan virke diffuse, er<br />

fodboldens spilleregler inden for stregerne<br />

klare, siger Høgh og Laudrup.<br />

Fra gaden til Grønland<br />

Og det er præcis inden for de rammer, stregerne<br />

på banen, Janek Majewicz også arbejder<br />

med sine hjemløse og socialt udsatte landsholdsspillere:<br />

- De bliver kørt trætte af idrætten. Så trætte,<br />

at de forhåbentlig ikke gider ryge joints om<br />

aftenen eller tage andre stoffer. Det er første<br />

skridt til at give dem det overskud, der <strong>skal</strong> til,<br />

for at komme videre.<br />

- Jeg ved, det kan lyde banalt, men man<br />

bliver bare så stolt, når det lykkes. Jeg har<br />

arbejdet for OMBOLD i fem år, og kan f.eks.<br />

stadig blive ganske glad, når jeg tænker på<br />

Erik. Ham samlede vi i bogstaveligste forstand<br />

op fra gaden i Århus, da han blev udtaget til<br />

2007-landsholdet. Bagefter oplevede han et<br />

dyk, men nu har han både kæreste og arbejde<br />

og er tilbage i Grønland, hvor han kommer<br />

fra, siger Janek Majewicz om en af de spillere,<br />

der har nået et større mål gennem fodboldens<br />

værdier. Og netop derfor <strong>slå</strong>r han til lyd for,<br />

at idræt i langt højere grad end hidtil bruges i<br />

arbejdet med socialt udsatte.<br />

- De seneste år er der opstået en del projekter<br />

som OMBOLD. Og jeg kan jo se, hvor<br />

meget det betyder for brugerne at være med,<br />

når vi holder fodboldstævner for forsorgshjem,<br />

herberger og væresteder. Men det er, som om<br />

idræt først nu er ved at blive anerkendt som<br />

pædagogisk redskab. Og i de foreløbigt få rapporter<br />

og undersøgelser, der er lavet, kan vi se,<br />

at det virker. I


Janek Majewicz (tv.) og Brian Laudrup er sikre på, at fodboldens værdier kan forandre og gøre en forskel i socialt<br />

arbejde. Værdierne handler blandt andet om fællesskab og ansvar for andre, siger de to, som fik målet for sig selv, da de<br />

mødtes. Lars Høgh, gammel målmand og Laudrups makker, var nemlig på arbejde med det rigtige landshold den dag.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 9


Dunker og danser<br />

sig til selvværd<br />

Idræt for unge, som<br />

aldrig ville nærme sig<br />

en traditionel, dansk<br />

idrætsklub. Det er idéen<br />

bag GAM3, der med<br />

basket på gadeplan<br />

samler danskere med<br />

forskellig etnisk baggrund<br />

om at bruge<br />

kroppen og følge<br />

spillets regler.<br />

10 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

af Mette Bender l mb@redaktionen.dk<br />

foto Flemming Schiller<br />

Spillet stopper, mens Mohammed Youssef<br />

følger en vildfaren lille fyr på løbehjul ud fra<br />

basketbanen. Så snart den lille er i sikkerhed,<br />

banker bolden hastigt videre mellem asfalt,<br />

hænder og net.<br />

Solen varmer, en dj sender hiphop ud af<br />

sorte højttalere, mens mange drenge og enkelte<br />

piger i shorts dribler omkring på den afspærrede<br />

parkeringsplads mellem boligblokke<br />

i Brøndby Nord. I den anden ende af pladsen<br />

øver andre unge elastiske trin efter instruktion<br />

fra en professionel streetdancer.<br />

Mange børn, unge og enkelte voksne hænger<br />

bare ud. De står og snakker, mens de vipper<br />

til rytmerne, eller de sidder på trapperne<br />

til de nærmeste opgange og spiser pandekager,<br />

som nogle frivillige bager i store mængder i<br />

et af teltene. Der er gang i en endags-event<br />

arrangeret af GAM3, en forening, der organiserer<br />

ugentlig træning i streetbasket og<br />

streetdance for socialt udsatte unge i danske<br />

boligområder over hele landet.<br />

Alle får respekt<br />

Mohammed Youssef er 13 år og bor her i<br />

Brøndby Nord, hvor altanerne er grønne. <strong>Han</strong><br />

deltager på andet år.<br />

- Min lillebror var med, og jeg syntes, det<br />

så spændende ud, så jeg gik ned og kiggede<br />

på. Nu er jeg blevet god til basket, og jeg har<br />

fået bedre kondi. Det bedste er, at jeg har lært<br />

mange nye at kende, siger Mohammed, som er<br />

omgivet af nysgerrige venner, mens han taler.<br />

En af dem er 11-årige Anouar Boialla, som<br />

først syntes, træningen var ret kedelig. Men så<br />

begyndte han at få flere venner, og nu har han<br />

også tabt tre uønskede kilo, fortæller han.


Tina Petersen bor i en af de nærmeste blokke<br />

og er lige nede for at se, hvad der sker. Hun står<br />

sammen med en bekendt og ser de unge danse<br />

og dunke. Hendes to drenge var med hele sidste<br />

sæson, i år ville de noget andet.<br />

- Stemningen er helt i orden. Her bobler nul<br />

ballade under overfladen, for de unge får lov<br />

at være sig selv. De behøver ikke engang være<br />

gode til basket. Alle får respekt, siger hun.<br />

Fra gaden til klubben<br />

Mikkel Selmar er projektleder i GAM3 og med i<br />

Brøndby Nord i dag i forbindelse med de særlige<br />

events, som GAM3 turnerer med i boligområderne<br />

lige før sommerferien.<br />

- Vi har dj’s og professionelle coaches på,<br />

blandt andre den tidligere landstræner Otis<br />

Loyd, foruden nogle af Danmarks mest erfarne<br />

street- og breakdansere. Desuden optræder<br />

lokale unge rapgrupper. Vi giver det hele et<br />

ekstra spark i forhold til normal træning,<br />

fortæller han.<br />

GAM3 vil have kontakt med unge, som ikke<br />

føler sig hjemme i foreningsmiljøer.<br />

Sport på skemaet<br />

I Århus uddanner man pædagoger og ledere<br />

til at arbejde med idræt for socialt udsatte.<br />

af Kristian Bang Larsen l kbl@redaktionen.dk<br />

foto Jørn Stjerneklar<br />

Som den første kommune herhjemme er Århus<br />

begyndt at uddanne pædagoger, så deres kvalifikationer<br />

matcher de seneste års mange nye tilbud<br />

om idræt for socialt udsatte.<br />

I samarbejde med VIA University College har<br />

Frem-Aktiv, et fireårigt idrætsprojekt i Århus,<br />

tilbudt ansatte ved forsorgs- og misbrug sområdet<br />

to gratis forløb, som <strong>skal</strong> forbedre deres kompetencer<br />

og indsigt i sporten som arbejdsredskab:<br />

en professionsbachelor i idræt for pædagoger og<br />

et modul i forandringsledelse for mellemledere og<br />

ledere.<br />

- Når de ikke vil komme til idrætten, bringer<br />

vi idrætten til dem, forklarer Mikkel Selmar.<br />

Trænerne er lokale unge med forbindelse til<br />

streetkulturen. Mange af dem spiller i lokale<br />

basketballklubber, og det lykkes dem ofte at<br />

trække unge med over i det etablerede idrætsmiljø,<br />

når sæsonen slutter i september.<br />

- De møder så op til vintertræning sammen<br />

med en træner, de stoler på, og de kan allerede<br />

spille basket. De <strong>skal</strong> altså ikke stå alene og<br />

træde sig over tæerne, siger Mikkel Selmar,<br />

der mener, at GAM3 tilbyder de unge en form<br />

for identitet.<br />

- Omkring 70 procent af vores medlemmer<br />

har anden etnisk baggrund end dansk. Det<br />

styrker deres selvværd at prøve sig selv af på<br />

banen. Når de unge begynder at kende hinanden,<br />

laver vi øvelser, der skaber tillid mellem<br />

dem, og over tid bygger vi en god gruppe op,<br />

som det er sket her i Brøndby Nord.<br />

Ikke et ord om integration<br />

Ideen er med andre ord idræt på de unges præmisser.<br />

De betaler 50 kr., får et medlemskort<br />

Roald Behr, Frem-Aktiv<br />

- Vi <strong>skal</strong> gerne have gjort os selv overflødige,<br />

når Frem-Aktiv-projektet er slut. Derfor er det<br />

nødvendigt at uddanne personale på værestederne<br />

og i aktivitetstilbuddene til at arbejde med<br />

idræt, forklarer projektmedarbejder Roald Behr,<br />

Frem-Aktiv.<br />

Integration nævnes ikke med et ord, når GAM3<br />

<strong>skal</strong> trække de unge til. Det vil skræmme dem<br />

væk, mener folkene bag basketprojektet. Om<br />

sommeren kan børn og unge spille basket på<br />

gadeplan, og mange får så god en oplevelse og<br />

succes, at de fortsætter i en klub om vinteren.<br />

og vænner sig på den måde så småt til foreningstanken.<br />

Til gengæld for den halve hund<br />

får de et par dansebukser eller en basketbold.<br />

Og en reminder på sms en halv time før<br />

træning.<br />

- De her unge er nogle af dem, der normalt<br />

ikke får mange klap på ryggen. Det får de<br />

her for at være en god holdspiller eller for at<br />

udvikle sig på banen, siger Mikkel Selmar, der<br />

ikke bruger ordet integration over for de unge.<br />

- Vi vil ikke skræmme nogen væk. Vi vil<br />

bare have nogle unge i gang med idræt, siger<br />

projektlederen, der oplyser, at 600 unge over<br />

hele landet indtil videre er tilmeldt årets sæson.<br />

Men mange flere deltager. I<br />

streetbasket for alle<br />

• GAM3, en dansk non-profit organisation, blev stiftet i<br />

2002.<br />

• Bevægelsens mål er at bringe idræt til boligområder<br />

med socialt udsatte unge.<br />

• Fra maj til september 2008 talte GAM3 cirka 10.000<br />

fremmødte mellem 12 og 18 år .<br />

• Sæsonen slutter med finale på Rådhuspladsen.<br />

• Halvdelen af medlemmerne fortsætter med at spille i<br />

en basketballklub efter en sæson hos GAM3.<br />

• GAM3 udtales som det engelske ord game. Tretallet<br />

fortæller, at basket spilles tre mod tre.<br />

• GAM3 har vundet flere priser, blandt andet Integrationsministeriets<br />

Integrationspris i 2008.<br />

• GAM3 startede i 2007 et tilsvarende tilbud for unge<br />

i Ægypten og Libanon.<br />

www.GAM3.dk<br />

Udannelsen skaber nye tilbud<br />

Begge forløb startede i efteråret 2008, og 11 pædagoger<br />

og 13 ledere har netop fået deres eksamensbeviser.<br />

Roald Behr kan allerede se effekterne.<br />

- Der er skabt en betydelig større opmærksomhed<br />

om idræt og sundhed, de forskellige<br />

steder, der arbejder med forsorg og misbrug i<br />

Århus, siger han og fortæller, at de nyuddannede<br />

medarbejdere allerede er begyndt at etablere<br />

idrætstilbud på egen hånd.<br />

- F.eks. har beskæftigelsestilbuddet Team<br />

Nord startet bueskydning, og aktivitetstilbuddet<br />

Den Grønne Elevator har taget initiativ til<br />

petanque. Begge tilbud er åbne for alle socialt<br />

udsatte i Århus Kommune.<br />

Frem-Aktiv vil fortsat arbejde videre med at<br />

udbyde ’idrætspædagogiske’ kurser til de ansatte.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 11


Hvor er du<br />

på vej hen?<br />

Det spurgte <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> nogle af nattens skæve skikkelser om<br />

på Københavns Hovedbanegård en sen aftentime.<br />

af Peter Kyhl Olesen<br />

| acpo20@hotmail.com<br />

foto Holger Henriksen<br />

Københavns Hovedbanegård. Viserne på det store ur i hallen<br />

nærmer sig midnat. Lysets stråler trænger ikke længere<br />

ned gennem sprækkerne i det gamle loft. Og det mylder, som<br />

har fyldt stationen med liv i løbet af dagen, er næsten ebbet<br />

ud.<br />

Nu bliver andre mennesker end de normalt stressede,<br />

kuffertbærende og mobilsnakkende rejsende med ét mere<br />

synlige. Op fra trapperne fra udgangen til Istedgade kommer<br />

en fuldskægget flaskesamler trækkende med sin cykel og<br />

12 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

fyldte poser. Tæt på McDonald’s står en ældre ranglet mand<br />

med et forvirret udtryk i ansigtet og mumler noget utydeligt,<br />

hanker så op i sin taske, sætter sig ned, rejser sig op igen efter<br />

30 sekunder og skridter godt af sted uden at se sig tilbage.<br />

Sådan fortsætter han i mindst en time. En af gadens<br />

farende svende med hund og barnevogn krydser gennem<br />

banegårdshallen og videre ud i natten.<br />

Alle er de på vej et sted hen. Men hvor? Det spurgte vi<br />

nogle af nattens eksistenser om. |


Flytter på landet<br />

Bunny - Jeg er på vej til Sundholm (botilbud for hjemløse<br />

på Amager, red.), hvor jeg bor i et af drivhusene<br />

sammen med min kæreste og hund, Tia Maria. Jeg har<br />

solgt <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> hele dagen og er ved at være træt.<br />

- Men jeg er også på vej væk fra København og<br />

misbrugsmiljøet. Snart <strong>skal</strong> vi alle tre flytte til Nakskov,<br />

hvor vi har fået et sted at bo, og jeg <strong>skal</strong> til at opdrætte<br />

chowchow-hunde.<br />

Fed fladskærm<br />

på Mændenes Hjem<br />

Kim - Sidder mit hår godt nok?, spørger Kim og kigger på<br />

fotografen.<br />

- Jeg er på vej ned til Mændenes Hjem (botilbud for<br />

hjemløse i Istedgade, red.). Der er jeg begyndt at komme.<br />

Jeg hørte om stedet, da jeg lå på sygehuset, og siden er<br />

jeg kommet der næsten hver dag. De har en stor fladskærm,<br />

som jeg synes er rigtig fed. Og så er der rigtig<br />

mange søde mennesker dernede. Jeg er glad for at have<br />

fundet det sted.<br />

Min søn venter på <strong>mig</strong><br />

Julius - Du kan vel ikke låne <strong>mig</strong> en tyver til en busbillet?<br />

Ellers kan jeg ikke komme hjem.<br />

Julius står ved Hovedbanegårdens indgang over for<br />

Tivoli og appellerer til de forbipasserende.<br />

- Min ven venter på <strong>mig</strong>. Jeg <strong>skal</strong> hjem og sove hos ham.<br />

<strong>Han</strong> bor ude på det der Nørrebro eller et andet sted, hvor<br />

man <strong>skal</strong> trykke på en knap for at komme ind i en gård.<br />

På gaden igen<br />

Danø - Jeg er på vej derop, siger den ældre mand<br />

med det kridhvide fuldskæg og kigger op mod<br />

Hovedbanegårdens hvælvinger.<br />

Danø bor i hus på Mors, men førtidspensionen <strong>slå</strong>r<br />

ikke til. Derfor har han besluttet at flytte til København,<br />

hvor han tidligere har levet som hjemløs i 12 år, så det<br />

kan han lige så godt gøre igen, mener han.<br />

- Jeg <strong>skal</strong> snart finde et sted at sove. Jeg plejer at sove<br />

i parker rundt omkring. Men ikke det samme sted. Det<br />

er for farligt, siger han, inden han samler sine poser og<br />

pakkenelliker og gør sig klar til at traske ud i natten.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 13


Ingen adresse,<br />

ingen kontanthjælp<br />

Mange hjemløse med<br />

’ukendt adresse’ mister hver<br />

måned deres kontanthjælp.<br />

Kravene fra Folkeregisteret<br />

i Københavns Kommune er<br />

strammet, det kommunale<br />

system lukker automatisk<br />

for udbetaling af penge til<br />

adresseløse borgere – og tre<br />

forvaltninger i kommunen<br />

taler ikke med hinanden.<br />

af Robert Olsen<br />

l rolsen11@hotmail.com<br />

illustration Anders Agerbo<br />

- Vi har flere gange oplevet, at hjemløse får<br />

stoppet deres kontanthjælp, fordi de gennem<br />

længere tid ikke har haft nogen adresse, siger<br />

Jakob <strong>Han</strong>sen fra Københavns Kommunes<br />

gadeplansindsats og forklarer, hvordan det<br />

typisk sker:<br />

- Den hjemløse har fået sin kontanthjælp<br />

i længere tid uden problemer. Men hvis han<br />

samtidig har været registreret i Folkeregisteret<br />

med ’adressen ukendt’, bliver han efter et<br />

stykke tid ’inaktiveret’, og så stopper kontanthjælpen,<br />

også selvom han er mødt op til<br />

samtalerne i jobcenteret (en betingelse for at<br />

opretholde kontanthjælp, red.).<br />

Væresteder og herberger i København<br />

kender også til hjemløse, der pludselig mister<br />

deres kontanthjælp uden grund.<br />

- Vi bruger mere og mere tid på at hjælpe<br />

folk tilbage i kontanthjælpssystemet. Og vi har<br />

jo at gøre med mennesker, som tit ikke selv<br />

er i stand til at manøvrere i de komplicerede<br />

offentlige systemer, fordi de er psykisk syge<br />

eller har et misbrug, siger projektmedarbejder<br />

Rasmus Christensen fra Mændenes Hjem<br />

(boform for hjemløse, red.).<br />

Hjemløse <strong>skal</strong> lade sig registrere<br />

Hos Folkeregisteret, som hører under Kultur-<br />

og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune,<br />

kender kontorchef Per Stevnsborg godt<br />

problemstillingen:<br />

- Vores opgave er at registrere personer<br />

efter gældende lovgivning. En del personer<br />

14 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Det føles unødvendigt, at vi i tre forskellige forvaltninger<br />

i Københavns Kommune skaber mere arbejde<br />

til hinanden og gør det sværere for hjemløse at få<br />

kontanthjælp.<br />

Jakob <strong>Han</strong>sen, gadeplansmedarbejder i Københavns Kommunes gadeplansindsats


Når man har været uden<br />

adresse i længere tid,<br />

bliver man det, vi kalder<br />

’inaktiveret’. Det gør vi<br />

for at finde ud af, om folk<br />

er forsvundne eller bare<br />

har undladt at lade sig<br />

registrere.<br />

Per Stevnsborg, kontorchef i Folkeregisteret,<br />

Københavns Kommune<br />

står registreret med ’adressen ukendt’, f.eks.<br />

hjemløse eller andre, som på den ene eller anden<br />

måde er forsvundet. Og når man har været<br />

uden adresse i længere tid, bliver man det, vi<br />

kalder ’inaktiveret’. Det gør vi for at finde ud<br />

af, om folk er forsvundne eller bare har undladt<br />

at lade sig registrere.<br />

Er der sket ændringer i den procedure, siden<br />

flere hjemløse mister deres kontanthjælp?<br />

- Vi har tidligere været længere tid om at<br />

inaktivere disse borgere. Nu sker det efter et<br />

halvt år.<br />

Betyder det, at hjemløse på gaden <strong>skal</strong> lade sig<br />

registrere på Folkeregisteret hvert halve år for at<br />

undgå, at deres kontanthjælp bliver standset?<br />

- Ja, også gadehjemløse <strong>skal</strong> lade sig<br />

registrere i Folkeregisteret hvert halve år,<br />

bekræfter Per Stevnsborg og forklarer, at det<br />

er Københavns Kommunes Beskæftigelses- og<br />

Integrationsforvaltning (BIF), der som myndighed<br />

standser overførslen.<br />

- Hvis vi ved, at folk vil bo på ’landevejen’,<br />

ønsker vi ikke at genere dem.<br />

Skaber større arbejdspres<br />

I Ydelsescenter Vesterbro, som hører under<br />

BIF, bekræfter kontorchef Niels Bauer, at<br />

stramningen fra Folkeregisteret betyder, at<br />

hundredvis af borgere hver måned får stoppet<br />

deres kontanthjælp af forskellige årsager, bl.a.<br />

fordi de står som ’inaktive’.<br />

Kan I ikke aktivere overførelserne?<br />

- Jo, hvis vi finder hver enkelt sag, men det<br />

er et stort arbejde for os. Samtidig er det også<br />

et stort problem og et stort arbejde for os, at så<br />

mange dukker op, fordi kontanthjælpen ikke<br />

er kommet. Dem <strong>skal</strong> vi sende hen til Folkeregisteret,<br />

og vi <strong>skal</strong> genfremsende kontanthjælpen.<br />

Det giver øget arbejde til sagsbehandlerne<br />

og stor utilfredshed hos de borgere, det<br />

går ud over, siger Niels Bauer og tilføjer:<br />

- Det er ærgerligt, at stramninger i ét<br />

system forårsager uforudsete problemer i<br />

et andet system. Og det er problematisk, at<br />

borgere, som har ret til kontanthjælp, ikke får<br />

Flere ’falske’ <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgere<br />

Af Karen Pedersen<br />

l karen@husforbi.dk<br />

”Der sidder en udenlandsk sælger<br />

nede foran Netto, men han har<br />

ikke noget id-kort?”<br />

”Jeg har lige købt jeres avis, men<br />

sælgeren talte slet ikke dansk?”<br />

Telefonerne har kimet hos <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong> de seneste uger. Flere af avisens<br />

faste købere ringer og undrer<br />

sig over, at de møder sælgere, som<br />

ikke taler dansk, og som ikke har –<br />

eller ikke vil vise – id-kort.<br />

De ’falske’ sælgere, ofte romaer,<br />

optræder flere steder i Københavnsområdet<br />

og på resten af Sjælland,<br />

bl.a. i Birkerød.<br />

- Der er tale om organiseret<br />

kriminalitet. Østeuropæerne – i<br />

mange tilfælde rumænere – betaler<br />

1.000 kr. for en bustur til Danmark,<br />

hvor de har hørt, at man kan tjene<br />

gode penge. Mange bliver bedt<br />

om at aflevere deres billede, når de<br />

stiger på bussen. Så får de udleveret<br />

falske id-kort ved ankomsten,<br />

og så er de klar til at sælge <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>. For dem er 100-200 kr. om<br />

dagen mange penge, siger Michael<br />

Dettmann fra Nordsjællands Politi,<br />

til Rudersdal Avis.<br />

Se efter id-kort<br />

Men hvor får sælgerne aviserne<br />

fra? undrer kunderne sig over.<br />

- Østeuropæerne køber aviserne<br />

fra distributører, som ikke ser så<br />

nøje på, hvem de sælger videre til,<br />

og vi har da også hørt om danske<br />

sælgere, der er faldet for fristelsen<br />

til at afsætte hele dagens oplag<br />

- Køb kun <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> af sælgere<br />

med synligt id-kort, opfordrer <strong>Hus</strong><br />

<strong>Forbi</strong>s salgsmedarbejder Leif Baran.<br />

på én gang. Vi er meget opmærksomme<br />

på problemet og gør, hvad<br />

vi kan for at gribe ind, så snart vi<br />

hører om det, siger salgs- og distributionsmedarbejder<br />

Leif Baran fra<br />

<strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

- De falske sælgere er et stort<br />

problem, fordi de går ud over vores<br />

image og hjælpearbejde. Jeg vil<br />

kraftigt opfordre til, at man kun<br />

køber avisen af sælgere med synligt<br />

id-kort med navn, foto og idnummer.<br />

Men jeg er klar over, at det ikke<br />

altid er nok at se efter id-kort, fordi<br />

der tilsyneladende også er falske<br />

kort i omløb, siger Leif Baran.<br />

Og det er et specielt problem,<br />

erkender politiet. Sælgerne har<br />

betalt for aviserne, men er ikke<br />

godkendt til at sælge. Og pengene<br />

den, i mange tilfælde fordi de er hjemløse og<br />

uden adresse.<br />

Har I gjort noget for at afhjælpe den situation?<br />

- Vi har forsøgt at informere medarbejderne<br />

i forvaltningen om problemstillingen, og vi<br />

har opfordret Folkeregisteret til at sende os en<br />

liste over de borgere, der står over for at blive<br />

inaktiveret, inden de bliver det. På den måde<br />

kan vi, ud fra vores viden om den enkelte, informere<br />

Folkeregisteret om de personer, der er<br />

hjemløse, og som det vil være uhensigtsmæssigt<br />

at inaktivere, siger Niels Bauer.<br />

Hos Folkeregisteret er kontorchef Per<br />

Stevnsborg åben over for at sende en sådan<br />

liste til kollegerne i BIF.<br />

- Det er en mulighed, siger han.<br />

Ikke realistisk at møde op<br />

Gadeplansmedarbejder Jakob <strong>Han</strong>sen mener<br />

ikke, det er realistisk, at gadehjemløse med<br />

ukendt adresse vil huske at lade sig registrere i<br />

Folkeregistret hvert halve år.<br />

- Derfor må vi eller andre sociale hjælpeforanstaltninger<br />

hjælpe dem derhen. Men<br />

det føles unødvendigt, at vi i tre forskellige<br />

forvaltninger i Københavns Kommune skaber<br />

mere arbejde til hinanden og gør det sværere<br />

for hjemløse at få kontanthjælp. |<br />

går ikke til det, som køberne tror.<br />

- Vi konfiskerer aviserne, når vi<br />

møder de falske sælgere, og vi inddrager<br />

de falske id-kort og noterer<br />

os, hvem sælgeren er. De er de muligheder,<br />

vi har, siger politiassistent<br />

Michael Dettmann.<br />

To rumænske mænd blev tidligere<br />

i år i Københavns Byret idømt<br />

40 dages fængsel og udvisning af<br />

Danmark for bl.a. at være i besiddelse<br />

af falske <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælgerkort<br />

og falske klippekort til S-tog. |<br />

For at sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> <strong>skal</strong> man<br />

være hjemløs eller socialt udsat. Udlændinge<br />

<strong>skal</strong> have gyldig opholdstilladelse<br />

i Danmark og kunne tale<br />

et minimum af dansk. Udenlandske<br />

sælgere på Sjælland <strong>skal</strong> købe aviser<br />

i De Hjemløses <strong>Hus</strong> i København.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 15


Vold<br />

mod<br />

kvinder<br />

<strong>Han</strong> <strong>skal</strong> <strong>slå</strong><br />

<strong>mig</strong> <strong>ihjel</strong> først<br />

Politiet kendte ikke loven, da Sanne Graffe havde brug for at få sin<br />

voldelige ekskæreste fjernet fra hjemmet. Nu vil hun råbe politikerne<br />

op og skabe et alternativ til at bo på krisecenter.<br />

af Tine Bjerre Larsen l tinebjerre@tiscali.dk<br />

foto Vibeke Toft<br />

<strong>Han</strong> har smadret hendes ting, brændt hendes<br />

tøj og optrådt voldeligt og truende over for<br />

hende i et lille års tid. Hendes højre arm er i<br />

bind, fordi hun forstuvede lillefingeren sidste<br />

gang, han gik amok. Foden har hun også forstuvet,<br />

og hun lider af <strong>mig</strong>ræne, efter at han<br />

smækkede hende op ad en dør.<br />

- Men det er åbenbart ikke nok til at få ham<br />

sat fast. Der <strong>skal</strong> blod på bordet, for det <strong>skal</strong><br />

dreje sig om en handling af samme karakter<br />

som den, han har siddet i fængsel for. <strong>Han</strong> <strong>skal</strong><br />

altså <strong>slå</strong> <strong>mig</strong> <strong>ihjel</strong>, før der sker noget.<br />

Vi møder Sanne Graffe på en café uden for<br />

København i et åbent hus for udsatte grupper.<br />

Her holder Landsforeningen for Voldsramte<br />

Kvinder til, Sanne Graffe er selv en af dem og<br />

også stifter af foreningen.<br />

I øjeblikket ved ingen, hvor hun bor. Denne<br />

gang <strong>skal</strong> det ikke lykkes hendes voldelige<br />

ekskæreste at finde frem til hende og børnene.<br />

Hun er flygtet fra ham før og har søgt tilflugt<br />

på krisecentre, men hver gang har han opsporet<br />

hende.<br />

- Jeg har valgt at sige, at jeg er boligløs og<br />

har poste restante-adresse, selvom det ikke<br />

går, når man har børn. Men jeg er villig til at<br />

tage konsekvenserne. Det handler om børnenes<br />

liv og om at få politikerne til at skride ind.<br />

Jeg har anmeldt min eks 21 gange, men der<br />

sker ingenting.<br />

Ekstra opsyn med børnene<br />

Kommunen har truet med at fjerne børnene,<br />

hvis der ikke kommer ro på deres tilværelse,<br />

og så går det først for alvor galt, er Sanne<br />

Graffe sikker på. Derfor ved ikke engang kom-<br />

16 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

munen eller politiet, hvor hun og børnene bor<br />

lige nu.<br />

- Børnene går i skole og har det fint, men<br />

både min yngste og min ældste datter lider af<br />

post traumatisk stress. Der er ekstra opsyn på<br />

dem, og alle på skolen kender vores situation<br />

og ved, at de <strong>skal</strong> være på vagt, hvis der dukker<br />

fremmede op.<br />

Selv holder hun øje med, hvem der er omkring<br />

hende, så snart hun går ud af døren.<br />

- Det gælder om hele tiden at være to skridt<br />

Der <strong>skal</strong> blod på bordet,<br />

for det <strong>skal</strong> dreje sig om<br />

en handling af samme karakter<br />

som den, han har<br />

siddet i fængsel for. <strong>Han</strong><br />

<strong>skal</strong> altså <strong>slå</strong> <strong>mig</strong> <strong>ihjel</strong>, før<br />

der sker noget.<br />

foran ham, så det er <strong>mig</strong>, der har kontrollen.<br />

Hvis han først får den, <strong>skal</strong> jeg blive ved med<br />

at gemme <strong>mig</strong> og leve et liv i konstant frygt,<br />

og det vil jeg ikke finde <strong>mig</strong> i.<br />

Sanne Graffe var sammen med ekskæresten<br />

i nogle år tilbage i 1970´erne. Siden stiftede<br />

hun familie med en anden mand, men blev<br />

skilt, og i 2004 dukkede ungdomskæresten op<br />

igen. <strong>Han</strong> skrev til hende fra fængslet, hvor<br />

han afsonede en dom for at have <strong>slå</strong>et sin daværende<br />

kæreste <strong>ihjel</strong>.<br />

- Det er meget typisk for mange af de voldsramte<br />

kvinder, jeg taler med, at deres mænd er<br />

tidligere indsatte. Men dengang talte vi rigtigt<br />

godt sammen, og jeg så sådan på det, at alle<br />

<strong>skal</strong> have en chance for at komme videre. Jeg<br />

besøgte ham i fængslet, vi flyttede sammen, da<br />

han blev prøveløsladt sidste sommer, og sammen<br />

stiftede vi en 2006 forening for pårørende<br />

til indsatte.<br />

Politiet kendte ikke loven<br />

Til at begynde med tænkte Sanne Graffe ikke<br />

over, at kæresten var ekstremt jaloux og kontrollerende.<br />

Men kort efter at han blev prøveløsladt,<br />

blev det værre, og især når han drak,<br />

blev han ubehageligt aggressiv. Hun er flere<br />

gange flygtet af sted i bilen med børnene og<br />

noget sengetøj for at overnatte hos en veninde.<br />

Sidste gang, det gik galt, havde hendes ældste<br />

datter fået sin far til at komme over i lejligheden,<br />

men det tilspidsede kun situationen.<br />

Sanne Graffe endte med at ringe til politiet,<br />

som kom og bad kæresten forlade lejligheden<br />

og aflevere nøglen. Hun og børnene fik at vide,<br />

at de skulle tage på krisecenter.<br />

- Jeg var frustreret over, at de ikke kunne<br />

holde ham væk og gik så på nettet for at<br />

undersøge, hvad jeg kunne stille op i min<br />

situation. Jeg stødte på Østrigsmodellen (lov<br />

om bortvisning af voldelige mænd, red.) og<br />

ringede til Glostrup Politi for at høre, hvorfor<br />

de ikke den aften havde bortvist ham efter<br />

loven. De sagde, at de ikke kendte den, og så<br />

skete der ikke mere.<br />

Sanne Graffe besluttede at skrive et længere<br />

brev med spørgsmål om loven, om tilhold og<br />

overfaldsalarmer.<br />

- Det er, som om politiet ikke forstår vores<br />

situation, siger Sanne Graffe, der sendte sit<br />

brev til det lokale politi og til Rigspolitiet.<br />

- En af cheferne fra Glostrup Politi ringede


tal om vold<br />

• Ca. 64.000 kvinder i Danmark udsættes årligt for fysisk vold,<br />

28.000 af dem fra deres partner eller ekspartner.<br />

• Kun lidt over 3.000 kvinder anmelder hvert år volden til politiet.<br />

• Ca. 5.000 kvinder behandles årligt på en skadestue for voldsskader. 60 pct. har været udsat for vold i egen bolig.<br />

• 2.000 kvinder og 2.000 børn flytter hvert år på krisecenter.<br />

• 56 pct. af de børn, som opholder sig på krisecentre, har selv oplevet vold, oftest fra deres biologiske far.<br />

• 60 pct. af de mænd, som søger hjælp for voldelig adfærd, har selv været udsat for vold som børn.<br />

• I 2008 søgte 954 kvinder om at få et polititilhold efter Straffelovens § 265 mod 1.170 året før.<br />

• I 2008 var der 2.659 sager om brud på tilhold. De to første gange koster et brud manden 1.000 kr.<br />

Meget sjældent udløser bruddet fængselsstraf.<br />

Kilde: Rigspolitiet, Institut for Folkesundhed, LOKK og Joan-Søstrene<br />

Ingen ved, hvor Sanne Graffe og hendes to børn<br />

bor i øjeblikket, ikke engang kommunen. Hun gemmer<br />

sig for sin voldelige ekskæreste, som hun lærte<br />

at kende, da han sad i fængsel for mord på sin<br />

tidligere kæreste.<br />

og sagde, at de godt kendte loven, men at den<br />

sjældent bliver brugt.<br />

Alle bør have ret til nyt cpr-nummer<br />

Hvorfor man har en lov, man ikke hånd hæver,<br />

forstår Sanne Graffe ikke. Den kunne godt<br />

hjælpe kvinder, men man <strong>skal</strong> have mandskab<br />

til at følge den op. For ligesom hendes ekskæreste<br />

kommer voldsudøveren tit igen.<br />

Sanne Graffe er vred over at være tvunget<br />

til at leve et liv, hvor hun ikke føler, hun har<br />

nogen rettigheder. Hun synes, at alle voldsramte<br />

kvinder <strong>skal</strong> have ret til et nyt cprnummer,<br />

for det handler om at få et trygt sted<br />

at bo og hurtigt få skabt en ny omgangskreds<br />

for sig selv og børnene.<br />

- Krisecentre er ikke nogen god løsning.<br />

Det er trygt, men børnene bliver taget ud af<br />

deres rammer og kommer ikke i skole. Man<br />

<strong>skal</strong> rapportere, hvor man går hen, og de <strong>skal</strong><br />

have indblik i alt. Det er lidt som at være i<br />

fængsel, hvor dørene bliver lukket, siger hun<br />

og erkender:<br />

- Jeg fortryder, at jeg ikke allerførste gang,<br />

da jeg anmeldte volden, lod være med at tage<br />

tilbage til ham. Men jeg kunne ikke se <strong>mig</strong><br />

selv på krisecenter og som voldsramt, og det<br />

var så langt at køre med børnene. |<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 17


Lov mod<br />

voldelige<br />

mænd<br />

er et flop<br />

af Tine Bjerre Larsen l tinebjerre@tiscali.dk<br />

Når kvinder udsættes for vold i hjemmet, er<br />

det i sagens natur den voldelige partners ansvar.<br />

Alligevel har det i mange år været kvinden<br />

og børnene, som måtte flygte fra hjemmet<br />

og gemme sig på krisecentre.<br />

Det er dybt urimeligt, mente et enigt Folketing,<br />

som vedtog en ny lov for fem år siden.<br />

Den giver politiet mulighed for at bortvise den<br />

voldelige mand fra hjemmet. Retfærdigheden<br />

skete fyldest, og alle var tilfredse. Der er bare<br />

et problem: Loven er et flop.<br />

Kender ikke loven<br />

En undersøgelse fra Justitsministeriet fra 2006<br />

viser, at politiet meget sjældent bruger paragrafferne.<br />

Nogle politifolk kender slet ikke<br />

loven, andre mener, at den ikke kan bruges i<br />

praksis. De rå tal afslører, at kun i ét ud af 25<br />

tilfælde, hvor man kunne have brugt loven,<br />

er det faktisk sket. I nogle politikredse er det<br />

endnu sjældnere.<br />

Landets krisecentre mærker den manglende<br />

effekt af loven. Her er antallet af kvinder, der<br />

søger hjælp og beskyttelse, ikke faldet som<br />

følge af loven.<br />

- Det er voldsomt at hive børn ud af daginstitutioner<br />

og væk fra deres værelser og<br />

legetøj, så vi har altid håbet, at man kunne<br />

fjerne problemet, nemlig manden. Vi gør<br />

politiet opmærksom på loven, når de ringer og<br />

hører, om der er plads til en kvinde og hendes<br />

børn. Men politiet ved ikke, hvor de <strong>skal</strong> bortvise<br />

manden hen. Og hvis huset er smadret,<br />

står kvinder og børn tilbage og er utroligt<br />

bange. Så har vi plads, tager vi dem selvfølgelig<br />

ind, siger Tina Christensen, børneperson på<br />

Nørresundby Krisecenter. Situationen er den<br />

samme på landets øvrige krisecentre.<br />

Ifølge loven kan manden bortvises i op til<br />

18 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Vi havde for nylig en<br />

kvinde, hvis hætteklædte<br />

mand bankede hende<br />

med en jernstang, og at<br />

bortvise ham ville ingen<br />

effekt have, for hun ville<br />

hele tiden høre ham i<br />

buskadset udenfor.<br />

Linda Dichow Kaas,<br />

forstander i Kvindehuset, Lyngby<br />

fire uger, men det gør ikke den store forskel,<br />

mener Linda Dichow Kaas, forstander i Kvindehuset<br />

i Lyngby.<br />

Kvinden fortryder<br />

- Fire ugers adskillelse er ikke nok. Kvinderne<br />

vil fortsat føle sig truet. Vi havde for nylig<br />

en kvinde, hvis hætteklædte mand bankede<br />

hende med en jernstang, og at bortvise ham<br />

ville ingen effekt have, for hun ville hele tiden<br />

høre ham i buskadset uden for.<br />

Hos politiet oplever man dog, at problemet i<br />

højere grad end manglende kendskab til loven<br />

er, at den kun kan bruges i få tilfælde – ofte på<br />

grund af de involverede kvinder.<br />

- Vi kører sager direkte på vold, og så bliver<br />

manden fængslet og fjernet. Jeg vil tro, at vi<br />

årligt kun har en håndfuld sager om bortvisning.<br />

Og vi stopper, inden vi er kommet i gang,<br />

for enten rejser manden, eller også fortryder<br />

kvinden, og hvis vi ikke har hendes underskrift,<br />

kan vi ikke bortvise ham, siger Ebbe<br />

Krogaard, vicepolitiinspektør ved Fyns Politi.<br />

Med loven i hånden kan politiet bortvise<br />

en voldelig mand fra hjemmet,<br />

men kun i et ud af 25 tilfælde er det<br />

sket. Enten kender politiet ikke loven,<br />

eller også frafalder kvinden sagen.<br />

Skrabet version efter østrigsk forbillede<br />

Loven om bortvisning er kopieret fra Østrig,<br />

hvor man siden 2007 har brugt den flittigt.<br />

At den ikke fungerer lige så godt herhjemme,<br />

skyldes, at man indførte den i en ’skrabet’ version,<br />

lyder kritikken fra krisecentre, kvindepolitiske<br />

foreninger og netværk.<br />

I Østrig har man såkaldte interventionscentre,<br />

som samler den voldsramte kvinde og<br />

hendes børn op og henviser både hende og den<br />

voldelige mand til juridisk bistand, psykologer<br />

og socialrådgivere. Og den slags tilbud er<br />

nødvendige.<br />

- Manden har stadig det psykiske overtag<br />

og kan overtale kvinden til at lade ham<br />

komme tilbage. Man er nødt til at hjælpe ham<br />

med at ændre adfærd og give tilbud til kvinden<br />

og børnene om rådgivning og støtte, fordi<br />

det er dybt traumatiserede at have været udsat<br />

for en voldelig mand og far, siger Vibe Klarup<br />

Voetmann, direktør i Dannerhuset i København.<br />

I Østrig underretter politiet interventionscentrene,<br />

når de er på besøg i hjemmet, og det<br />

betyder, at loven bliver taget mere alvorligt af<br />

alle parter. Det samme sker ikke i Danmark.<br />

- Når politiet bortviser, er de forpligtet til<br />

at informere de sociale myndigheder, men det<br />

sker ofte ikke, siger Vibe Klarup Voetmann.<br />

Fra 2004 til 2006 var der 45 bortvisningssager<br />

i Danmark, men kun i 24 tilfælde blev de<br />

sociale myndigheder informeret, og kun i fem<br />

tilfælde var det myndighederne selv, der tog<br />

kontakt. I 17 tilfælde var det kvinden selv.<br />

Vibe Klarup Voetmann mener, at loven bør<br />

strammes, så politiet får ansvar for at holde øje<br />

med, om manden overtræder sit tilhold. I dag<br />

<strong>skal</strong> kvinden melde manden for en overtrædelse,<br />

før politiet skrider ind. |


Fodlænker<br />

kan stoppe<br />

vold mod<br />

kvinder<br />

Polititilhold sikrer ikke kvinder mod voldelige mænd, men<br />

det gør elektroniske fodlænker, mener en leder af et krisecenter.<br />

Trods positiv vilje i regeringen og konkrete erfaringer<br />

fra Spanien er fodlænkerne ikke på vej til Danmark.<br />

af Marisa Matarese l marisa.matarese@gmail.com<br />

2.659 gange blev et tilhold brudt sidste år.<br />

Det kan betyde, at voldelige mænd i så mange<br />

tilfælde mødte op hos en tidligere partner –<br />

trods politiets forbud.<br />

- Det findes mænd, som ikke forstår et nej,<br />

siger, Ingelise Jensen, leder af Horsens Krisecenter.<br />

Hun mener derfor ikke, at tilhold er<br />

en god måde at beskytte tidligere voldsramte<br />

kvinder mod nye overfald.<br />

Hun fore<strong>slå</strong>r i stedet, at man indfører elektroniske<br />

fodlænker med GPS-sendere. Med<br />

sådan en kan man registrere, hvor manden<br />

med tilholdet befinder sig, og politiet kan nå<br />

at gribe ind, hvis han er i et område, hvor han<br />

ikke må være.<br />

Flere partier i Folketinget er positivt<br />

indstillet over for tanken om elektroniske<br />

fodlænker i sager om vold i hjemmet. Men det<br />

vil tage tid, inden Ingelise Jensens ønske går<br />

i opfyldelse. Justitsminister Brian Mikkelsen<br />

(K) afventer erfaringerne fra et pilotprojekt i<br />

Norge. Projektet er imidlertid ikke sat i gang<br />

endnu på grund af ’tekniske vanskeligheder’.<br />

Og den danske regering tager ikke initiativ til<br />

at gå forrest og selv skabe erfaringerne:<br />

- Der er ingen grund til at opfinde den dybe<br />

tallerken to gange. Hvis Norge har tekniske<br />

vanskeligheder, vil vi sandsynligvis få de<br />

samme problemer. Vi <strong>skal</strong> hellere bruge vores<br />

kræfter og ressourcer der, hvor det virkelig<br />

batter. Så vi er positive og har god vilje, men vi<br />

mangler erfaringerne, siger de Konservatives<br />

Umiddelbart er der ikke planer om fodlænker til<br />

voldelige mænd i Danmark. Politikerne afventer<br />

erfaringer fra et pilotprojekt i Norge.<br />

retsordfører, Tom Behnke, og opfordrer til, at<br />

man i stedet fokuserer på overfaldsalarmer og<br />

behandling af de voldelige mænd.<br />

Fodlænker bruges i Spanien<br />

Men erfaringerne findes faktisk. Man <strong>skal</strong><br />

bare se mod syd i stedet for nord. I Madrid<br />

besluttede man allerede i 2006 at lave et<br />

pilotprojekt med elektroniske fodlænker for<br />

at beskytte de spanske kvinder mod voldelige<br />

ægtemænd. Og den spanske regering har<br />

afsat næsten to millioner euro til det i år. I<br />

begyndelsen af juni havde 215 mænd i Madrid<br />

installeret elektroniske GPS-fodlænker i deres<br />

hjem. 157 er aktive. Men det har hverken Justitsministeriet<br />

eller Tom Behnke hørt om.<br />

- Måske <strong>skal</strong> vi så til at kigge på Spanien<br />

frem for Norge – eller begge steder, siger Tom<br />

Behnke, som vil informere justitsministeren<br />

og tage fat i de relevante personer i Spanien.<br />

Men indtil videre kan danske kvinder<br />

altså ikke føle sig sikre – selv med et tilhold<br />

i hånden. Det skyldes blandt andet, at mænd<br />

ikke opdrages til at tage konsekvenser af<br />

deres handlinger, og det kræver en holdningsændring<br />

i samfundet, mener Ingelise Jensen.<br />

- Hvis en mand for eksempel smadrer sin<br />

ekskærestes dør, bærer han ikke de økonomiske<br />

konsekvenser af sin handling. Samfundet<br />

kunne vælge at sige, at der er konsekvenser<br />

– ved netop at lade ham betale for døren – og<br />

således sende et signal om, at det ikke er omkostningsfrit<br />

at påføre kvinder lidelser, siger<br />

hun og tilføjer:<br />

- At indføre fodlænker ville også afspejle<br />

den holdning. Samtidig ville kvinden få samfundsmæssig<br />

oprejsning, og den elektroniske<br />

fodlænke vil få hende til at føle sig tryg, fordi<br />

politiet ville kunne ringe og advare kvinden<br />

eller selv dukke op. Det ville være endnu<br />

smartere, hvis man også kunne høre dialogen<br />

mellem manden og kvinden, når manden kommer<br />

for tæt på. |<br />

elektroniske fodlænker<br />

Siden 2005 har kriminelle i Danmark kunnet<br />

afsone en straf i hjemmet med en elektronisk<br />

fodlænke – en anordning med en sender, der er<br />

programmeret med et aktivitetsskema, som den<br />

dømte får godkendt. Skemaet angiver, hvornår<br />

den dømte går hjemmefra til f.eks. skole eller arbejde.<br />

Hvis vedkommende ikke følger skemaet, går<br />

en alarm i gang. Fængselsinspektør <strong>Han</strong>s Jørgen<br />

Engbo fra Anstalten ved Herstedvester gætter på,<br />

at der p.t. er 130-140 fodlænker i brug i Danmark.<br />

Tilsvarende kan en elektronisk fodlænke med<br />

GPS registrere, hvis en person nærmer sig et<br />

område, han har forbud mod at opholde sig i.<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 19


Af Tine Boel | tine.boel.s@gmail.com<br />

foto Flemming Schiller<br />

- Mit budskab er, at det kan lykkes at komme<br />

ud af negative mønstre fra din barndom. Men<br />

du <strong>skal</strong> selv gøre arbejdet!<br />

Det siger 49-årige Jette Langner. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong><br />

møder hende i hendes kursuslokaler i hjertet<br />

af København, i en gammel bygning med lyse,<br />

lavloftede lokaler. Her kommer kursister, hvis<br />

barndom ligesom hendes egen har været alt<br />

andet end nem.<br />

Jette Langner voksede op i et rækkehus i<br />

Greve Strand syd for København. Faren var<br />

skolelærer, og moren gjorde rent. Udadtil en<br />

pæn familie.<br />

- Så langt jeg overhovedet kan huske, drak<br />

min far, og i perioder på fire-fem dage var det<br />

ekstra slemt. <strong>Han</strong> hørte høj musik, skændtes<br />

med min mor og tævede hende – nogle gange<br />

røg hun på skadestuen.<br />

Slog møbler i stykker med økse<br />

- Jeg lærte at tilpasse <strong>mig</strong>, sondere terrænet og<br />

prøve at regne ud, hvad der ville ske, husker<br />

hun – og husker også, at hun prøvede at tale<br />

moren fra at diskutere med faren, når han var<br />

fuld.<br />

- Det bad jeg hende om at lade være med, for<br />

det var sprit på bålet, men hun lyttede ikke.<br />

kurser for medafhængige<br />

Jette Langners kursus for medafhængige<br />

hedder ”Autentisk styrke og følelsesmæssig<br />

bevidsthed”. Det handler om at mærke sig selv<br />

og handle ud fra sine sande behov.<br />

Se mere på www.levilyset.dk<br />

Andre tilbud om kurser for medafhængige findes<br />

bl.a. hos: www.hope.dk og www.helios.dk<br />

20 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Det værste<br />

var skammen<br />

Jette Langner voksede op med en alkoholisk far og blev ’medafhængig’.<br />

Som voksen fik hun hjælp til at bryde mønstrene,<br />

og i dag laver hun selv kurser for medafhængige.<br />

Jette Langner havde også en fire år yngre<br />

lillebror, som hun følte, hun skulle passe på.<br />

- Hvis min lillebror hørte, de skændtes, løb<br />

han tit ud af døren. Jeg måtte løbe efter ham<br />

– det havde mine forældre ikke øje for. Nogle<br />

gange tog min mor ham ind på sit værelse og<br />

Det værste var skammen<br />

over, at de vidste det.<br />

Det er typisk for børn,<br />

der er vokset op i en misbrugsfamilie<br />

eller dysfunktionel<br />

familie, at føle<br />

skam.<br />

låste døren. Hvis min far så begyndte at buldre<br />

på min dør, havde jeg den strategi at hoppe ud<br />

på altanen og gå hen på muren og komme ned<br />

i haven.<br />

Jette Langners far brød sig ikke om kvinder<br />

og råbte indimellem ubehagelige ting efter<br />

hende.<br />

- Engang slog han også halvdelen af vores<br />

møbler i stykker med en økse, siger hun og<br />

understreger, at ens barndomsmiljø ikke behøver<br />

være så åbenlyst slemt, før man ryger ind<br />

symptomer på at være medafhængig<br />

At være medafhængig vil sige, at man har<br />

tilpasset sig nogle usunde forhold på en måde, så<br />

man har mistet kontakten med sine egne følelser.<br />

Man har fokus på, hvad andre gør og har brug for,<br />

i stedet for på, hvem man selv er, og hvad man<br />

har brug for. Medafhængige kan bl.a.:<br />

• føle sig ansvarlige for andres følelser, handlinger<br />

og trivsel<br />

i medafhængighed. Man kan f.eks. også være<br />

barn af en ’stille’ alkoholiker eller have haft en<br />

forælder, der ofte var syg.<br />

Ingen greb ind<br />

Da Jette Langner var 14 år, besluttede hun<br />

sig for at fortælle omverdenen, hvordan det<br />

stod til. Med en venindes hjælp opsøgte hun<br />

skolens studievejleder.<br />

- Da vi kom derop, græd jeg – endelig<br />

nogen, der måske kunne gøre noget! Men hun<br />

gjorde ingenting. Da mistede jeg helt tilliden<br />

til voksne.<br />

Naboerne – der indimellem var inde og<br />

banke på og var vrede over larmen, når forældrene<br />

skændtes – gjorde heller ikke noget.<br />

- Det værste var skammen over, at de vidste<br />

det. Det er typisk for børn, der er vokset op i<br />

en misbrugsfamilie eller dysfunktionel familie,<br />

at føle skam.<br />

Som teenager havde Jette Langner venner,<br />

men hun kunne ikke nødvendigvis have nogen<br />

med hjem.<br />

- Jeg fik engang lov til at holde en fest, men<br />

midt i det hele kom min far pissefuld hjem ...<br />

så det gjorde jeg ikke igen, siger Jette Langner,<br />

der som mange andre ’medafhængige’ børn<br />

klarede sig upåklageligt i skolen.<br />

Farens drikkeri stod på hele hendes barndom<br />

– forældrene blev skilt, da hun var 18 år.<br />

• føle angst og skyld, når et andet menneske har<br />

et problem<br />

• føle sig nærmest tvunget til at hjælpe med at<br />

løse problemet<br />

• foregribe andres behov<br />

• føle sig mest trygge ved at give<br />

• komme fra familier, hvor de pga. misbrug eller<br />

overlast ikke fik deres behov opfyldt.


Jette Langner blev reddet fra barndommens traumer med en alkoholiseret far på et kursus for<br />

medafhængige. Hendes lillebror gik det ikke lige så godt for. <strong>Han</strong> begik selvmord som 38-årig.<br />

Når jeg kigger tilbage,<br />

ville jeg ikke have undværet<br />

noget af det, jeg<br />

har oplevet. For det har<br />

bragt <strong>mig</strong> til det sted,<br />

hvor jeg er nu.<br />

- Når de ikke blev skilt før, var det, fordi<br />

min mor – som mange andre medafhængige<br />

– troede, at jo mere hun elskede min far, jo<br />

bedre skulle det nok gå.<br />

Lillebror begik selvmord<br />

Det er Jette Langners erfaring, at den forælder,<br />

man bliver mest vred på, oftest er den, der<br />

ikke var misbruger.<br />

- Min mor gjorde jo ikke noget for at stoppe<br />

det, der skete. Faktisk var der en onkel, der<br />

på et tidspunkt tilbød os at flytte hen til ham<br />

– det sagde hun nej til, og det havde jeg svært<br />

ved at forstå.<br />

Jette Langners bror var meget påvirket af<br />

barndommen i det alkoholiserede hjem.<br />

- Når man er knækket af sin barndom, er<br />

der to veje at gå: Man kan enten søge hjælp,<br />

eller man kan gå ned. Desværre skete det sidste<br />

for min bror.<br />

Broren var meget intelligent og musisk, men<br />

troede ikke på sine egne evner. Som voksen<br />

røg han ind og ud af psykiatriske hospitaler,<br />

indtil han var 38 år.<br />

- <strong>Han</strong> havde syv selvmordsforsøg, og det<br />

syvende lykkedes. Jeg havde prøvet at snakke<br />

med ham om, at det er vigtigt at få ’afviklet’<br />

følelserne fra barndommen. Men han var desværre<br />

allerede derude, hvor han ikke længere<br />

troede på, at noget kunne være godt.<br />

Fik selv hjælp<br />

Jette Langners ungdom formede sig anderledes.<br />

Hun gik på gymnasiet og læste siden til<br />

pædagog. Kort før hun fyldte 30, hørte hun i<br />

radioen om et kursus for medafhængige.<br />

- Kurset blev min redning – sammen med<br />

dét at læse bogen ”Gør dig fri af andres misbrug”.<br />

Dét, at jeg endelig fik lov til at føle alle<br />

de følelser, jeg måtte undertrykke som barn,<br />

var en befrielse.<br />

Kurset varede et halvt år, hvor hun i gruppe<br />

med andre medafhængige bl.a. skulle skrive<br />

om sin barndom.<br />

- Jeg begyndte at ændre <strong>mig</strong>. F.eks. blev jeg<br />

i stand til at sætte grænser over for andre.<br />

Efter kurset blev Jette Langner så grebet af<br />

indholdet, at hun begyndte at tilbyde kurserne<br />

selv, og det har hun gjort i 15 år.<br />

- Når jeg kigger tilbage, ville jeg ikke have<br />

undværet noget af det, jeg har oplevet. For<br />

det har bragt <strong>mig</strong> til det sted, hvor jeg er nu.<br />

Så mit budskab er: Det kan lykkes at komme<br />

videre. Man <strong>skal</strong> gøre et stykke arbejde selv<br />

– men det kan nytte! |<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 21


- Vi sigøjnerbørn blev <strong>slå</strong>et og sendt uden for klassen helt uden grund, de andre børn ville ikke have noget med os at gøre, og på et tidspunkt fik jeg nok. Jeg kvittede<br />

skolen, fortæller Amoun Sleem. Hun vendte dog tilbage og endte med en universitetsuddannelse. I dag kæmper hun for sigøjnernes rettigheder blandt palæstinenserne.<br />

Slås for sigøjnernes<br />

rettigheder<br />

De skjuler deres identitet<br />

og holder lav profil, fordi<br />

de palæstinensiske omgivelser<br />

ikke bryder sig<br />

om dem. En stærk kvinde<br />

går imod strømmen<br />

ved at være stolt af sin<br />

baggrund som sigøjner.<br />

tekst og foto <strong>Han</strong>s Henrik Fafner<br />

| fafner@netvision.net.il<br />

Et par mænd sidder i den lune sol, fuldstændig<br />

opslugt af et brætspil, de har lagt ud<br />

mellem sig på fortovet. De ænser ikke en pilgrimsgruppe,<br />

der passerer tæt forbi. De lader<br />

sig heller ikke forstyrre af en flok drenge, der<br />

leger larmende lidt nede ad gaden. De snakker<br />

lavmælt sammen, mens de spiller.<br />

- Ham med huen, han er sigøjner. Den anden<br />

er palæstinenser, forklarer en handlende i en<br />

af gadens små butikker.<br />

22 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

I Jerusalems gamle bydel lever et par tusinde<br />

medlemmer af byens nok mest oversete<br />

mindretal, sigøjnerne, mens andre 3.000 lever<br />

spredt rundt om i resten af Østjerusalem og ud<br />

i landsbyerne på Vestbredden. Andre 70 familier<br />

lever ved byen Nablus længere mod nord.<br />

De israelske myndigheder betragter dem<br />

som palæstinensere, mens mange palæstinensere<br />

ser ned på dem og anser dem for tilflyttere,<br />

som de helst ikke vil vide af. Sigøjnerne<br />

lever på mange måder på bunden i et samfund,<br />

der i sig selv lider under store sociale og økonomiske<br />

problemer.<br />

- Vi er begge palæstinensere, siger mændene.<br />

Venligt, men med tydelige tegn på, at samtalen<br />

hermed også er slut. Sigøjnerne skjuler deres<br />

identitet, holder lav profil og synes selv, de har<br />

al mulig grund til at leve så diskret som muligt<br />

blandt palæstinenserne. En måde at klare sig på<br />

nederst i hierarkiet og i en del af verden, hvor<br />

konflikten altid lurer lige om hjørnet.<br />

Selvbestaltet talskvinde<br />

- De fleste mennesker bliver overraskede over,<br />

at vi overhovedet findes, smiler Amoun Sleem,<br />

en knap 30-årig, selvbestaltet og dynamisk<br />

talskvinde for Jerusalems sigøjnere.<br />

- Men hvad enten folk kan lide det eller ej,<br />

så findes vi, vi har rettigheder, og vi er en af<br />

de ældste befolkningsgrupper i byen.<br />

Vi møder Amoun Sleem i The Domari<br />

Society, en organisation, hun har grundlagt for<br />

at gøre omverdenen opmærksom på sigøjnerne<br />

og deres kultur. Og ikke mindst for at <strong>slå</strong>s for<br />

deres rettigheder og sætte medlemmer af det<br />

lille samfund bedre i stand til at klare sig på arbejdsmarkedet<br />

og i tilværelsen i det hele taget.<br />

- Mange sigøjnere får en dårlig start allerede<br />

i skolen, forklarer hun og fortæller om sin<br />

egen skoletid.<br />

- Både lærere og elever mobbede os. Vi sigøjnerbørn<br />

blev <strong>slå</strong>et og sendt uden for klassen<br />

helt uden grund, de andre børn ville ikke have<br />

noget med os at gøre, og på et tidspunkt fik jeg<br />

nok. Jeg kvittede skolen.<br />

Det sker for mange sigøjnere, og de fleste<br />

kommer aldrig i gang med studierne igen. Det<br />

hænger også sammen med, at mange sigøjnerbørn<br />

har meget ringe støtte til lektielæsning<br />

hjemme, fordi forældrene enten ikke kan læse<br />

eller selv droppede ud af skolen. 40 procent af<br />

den voksne sigøjnerbefolkning er analfabeter.<br />

- Når man aldrig får sig en uddannelse, ender<br />

man i de ringeste job, og det er den spiral, vi<br />

som samfund har siddet fast i gennem mange<br />

år. Det er et problem, som går i arv.<br />

Amoun bed dog tænderne sammen og vendte<br />

tilbage til skolen efter at have været hjemme i


to år. Hun fandt det ydmygende at se sigøjnere<br />

gå til naboerne, når der kom brev fra kommunen,<br />

fordi de ikke kunne læse det og heller ikke<br />

selv kunne skrive et svar. Hun fik sin studentereksamen<br />

og en bachelorgrad i turisme, fordi<br />

hun gerne ville have med mennesker at gøre.<br />

Valgte at gå sin egen vej<br />

- Det var min drøm at arbejde med turister,<br />

men jeg indså, at mit eget folk er vigtigere,<br />

smiler hun.<br />

Amoun er klar over, at hun skiller sig ud, og<br />

indrømmer også, at det ikke har været nemt.<br />

De ældre mænd i hendes samfund brød sig ikke<br />

om det, da hun åbnede sit center. Sådan noget<br />

gør en kvinde ikke, mente de, og samtidig brød<br />

hun med sigøjnernes lange tradition for at holde<br />

lav profil. Det er også usædvanligt at være ugift<br />

i en traditionsbunden kultur, hvor piger ofte<br />

bliver giftet bort i en alder af 14-15 år.<br />

- Jeg har valgt min egen vej. Det hænger<br />

nok sammen med, at min mor døde, da jeg var<br />

helt lille. Jeg blev tidligt vant til at træffe mine<br />

egne beslutninger og stå ved dem. Men det<br />

hjælper også, at min far altid har været meget<br />

frisindet.<br />

Amouns far var ”noget ved kommunen”,<br />

som hun siger, uden at gå i detaljer. Men hun<br />

fortæller gerne, at hendes ene bror arbejder på<br />

et hotel. En anden er buschauffør.<br />

- Livet er en kamp for overlevelse. Ingen af<br />

os er blevet universitetsprofessor, men vi har<br />

klaret os bedre end gennemsnittet, konstaterer<br />

hun med antydningen af et smil.<br />

Hvordan kom vi hertil?<br />

Sigøjnerne stammer oprindeligt fra Indien. Da<br />

de vandrede vestover, blev en gruppe boende<br />

i Mellemøsten. De kalder sig “dom“ eller<br />

“domari“, ligesom sproget hedder dom, mens<br />

En sigøjner (tv.) og en palæstinenser mødes over et brætspil på gaden. Men sigøjneren vil ikke kaldes sigøjner.<br />

- Vi er begge palæstinensere, siger han og vil ikke tale mere om den sag.<br />

de, der fortsatte og i dag lever i Europa, kalder<br />

sig “roma”. Hvornår de kom, ved ingen med<br />

sikkerhed, men det er dokumenteret, at der<br />

har været fastboende sigøjnere i Jerusalem<br />

i mindst 400 år. Sigøjnerne har intet alfabet,<br />

hvilket Amoun bruger som forklaring på, at<br />

deres historie aldrig er blevet skrevet ned.<br />

I stedet har hver sigøjner sin individuelle<br />

forklaring på, hvordan de er kommet til<br />

- Jeg har valgt min<br />

egen vej. Det hænger<br />

nok sammen med, at<br />

min mor døde, da jeg<br />

var helt lille. Jeg blev<br />

tidligt vant til at træffe<br />

mine egne beslutninger<br />

og stå ved dem.<br />

Jerusalem. Nogle siger, at de kom sammen<br />

med saracenernes hærfører, Saladin, da han<br />

førte krig mod de kristne korsfarere for 900 år<br />

siden, mens andre er sikre på, at de blev ført<br />

til Jerusalem som tyrkiske slaver.<br />

Amoun ved ikke, hvad hun <strong>skal</strong> mene,<br />

men hun husker sin bedstemor fortælle om,<br />

hvordan sigøjnerne for mange år siden kom<br />

rejsende til Jerusalem helt fra Marokko og<br />

Tyrkiet, og de betragtede alle Jerusalem som<br />

deres absolutte hovedby.<br />

- De blev her ikke så længe, måske en uge.<br />

Så rejste de igen, men Jerusalem var det sted,<br />

de altid vendte tilbage til for at handle, fortæller<br />

hun.<br />

Savner det enkle liv<br />

Langt op i historien levede mange af sigøjnerne<br />

som ørkenens beduiner, en anden gruppe<br />

med en lang tradition for et kantet forhold<br />

til de fastboende palæstinensere. Og ligesom<br />

beduinerne har de gennem årene haft deres<br />

egen kultur og holdt på traditionerne i det omfang,<br />

det har kunnet lade sig gøre. Sigøjnernes<br />

køkken adskiller sig fra det lokale palæstinensiske,<br />

de har andre skikke i forbindelse med<br />

bryllup og dødsfald, og deres tøj og boligindretning<br />

er mere farvestrålende.<br />

- Vi kan godt lide guld og glimmer. Palæstinenserne<br />

siger, at det er billig show off. I<br />

virkeligheden er det jo et spørgsmål om smag<br />

og tradition, smiler Amoun.<br />

I det daglige går sigøjnere klædt som alle<br />

andre, og de taler arabisk ligesom deres naboer.<br />

Amoun forstår det godt, men er også lidt<br />

bekymret for, at sigøjnernes sprog og kultur<br />

<strong>skal</strong> gå i glemmebogen på den konto.<br />

- Livet var enklere, da jeg var barn. Vi sov<br />

på gulvet og havde ikke så meget. Vi levede et<br />

mere simpelt liv, hvor der ikke var så meget at<br />

tage stilling til hele tiden.<br />

Amoun fortæller, at selvom sigøjnerne også<br />

var upopulære dengang, var problemet på<br />

sin vis mindre, fordi samfundet generelt var<br />

fattigere. Den relative økonomiske velstand<br />

har skabt et konkurrencesamfund, hvor der<br />

er mindre plads til mindretal, og det mærker<br />

sigøjnerne. Ofte er prisen, de må betale for at<br />

være med i kapløbet om de materielle goder,<br />

at skubbe deres egen kultur endnu mere i baggrunden.<br />

- Det var et bedre liv dengang, også selvom<br />

vi havde mange problemer, konstaterer<br />

Amoun Sleem. |<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 23


De fattige<br />

børns<br />

tro væbner<br />

Som rigsdagspolitiker kæmpede Peter Sabroe for at<br />

løfte fattige børn ud af armod, og som journalist<br />

skrev han harmdirrende om misrøgtede og forsultne<br />

børn. Selv voksede han også op i fattigdom.<br />

24 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Rasmus Peter Sabroe (1867-1913) var journalist<br />

ved bl.a. Demokraten og Social-Demokraten.<br />

<strong>Han</strong> var medlem af Rigsdagen for Socialdemokraterne<br />

fra 1901 til sin død.<br />

af Peter Kyhl Olesen | acpo20@hotmail.com<br />

foto Det Kongelige Bibliotek<br />

- Som på Peter Sabroes tid findes der stadig<br />

mange danske børn, som lever i fattigdom.<br />

Sabroe var en ener og banebrydende, fordi<br />

han så problemerne fra de fattiges og udstødte<br />

børns synsvinkel og gik mod strømmen, når<br />

han varetog deres sag. Derfor er Peter Sabroe<br />

blevet et forbillede for vores arbejde, siger<br />

direktør for Børns Vilkår Dorthe Lysgaard.<br />

Rigsdagen 1908. En grim og hæslig stank<br />

bredte sig i Rigsdagssalen i en sådan grad, at<br />

de tilstedeværende politikere var besvimelsen<br />

nær. Grunden var en lille, ildelugtende pakke,<br />

som den socialdemokratiske politiker, journalist<br />

og børnerettighedsforkæmper Peter Sabroe<br />

var i gang med at pakke ud. <strong>Han</strong> ville vise de<br />

ærede medlemmer af Rigsdagen, hvilken “delikat<br />

spise“ man havde budt de fattige og sultende<br />

børn på børnehjemmet Hebron. Det var<br />

fedtegrever – sammenkogt slagteri affald – som<br />

Sabroe havde læst i en annonce var perfekt<br />

beregnet som føde for hunde og høns.<br />

For <strong>mig</strong> gives der intet<br />

skønnere mål end at<br />

sikre den unge slægt mod<br />

al den armod og dumhed,<br />

som fattigdommen<br />

og trældommen bereder<br />

menneskerne.<br />

I ugerne før fedtegreverne fandt vej til<br />

rigsdagssalen, havde justitsminister Alberti<br />

kækt udtalt, at “fedtegrever er den rene lækkerbisken<br />

for børn“, og i aviserne noterede<br />

man, at fedtegrever nærmest var at betragte<br />

som børnenes livret. Men det var i hvert fald<br />

ikke politikernes, det var tydeligt. Der blev<br />

uro. ”Det er ikke passende at fremvise disse<br />

ting i salen”, lød det forarget fra Rigsdagens<br />

formand. Peter Sabroe kiggede direkte på ham<br />

og svarede kontant: “Det er endnu mindre<br />

passende at give børn den slags”. Rigsdagsmedlemmerne<br />

kunne jo bare forestille sig, at


deres egne børn kom på børnehjem og skulle<br />

spise fedtegrever. Ville de så ikke være med<br />

til at skaffe børnene de bedst mulige vilkår?,<br />

argumenterede Sabroe.<br />

Børnehjemsbørnene fik fremover menneskeføde.<br />

Voksede selv op i fattigdom<br />

”Jeg hader fattigdommen, den fornedrer og<br />

gør mennesket vranten og slavisk. Men jeg elsker<br />

de fattige og navnlig de fattige børn. For<br />

<strong>mig</strong> gives der intet skønnere mål end at sikre<br />

den unge slægt mod al den armod og dumhed,<br />

som fattigdommen og trældommen bereder<br />

menneskerne”.<br />

Sådan sagde Sabroe, da han i 1901 blev<br />

valgt ind i Rigsdagen. Betragtningerne om<br />

fattigdommens væsen var hverken påtagede<br />

eller tomme floskler. Peter Sabroe havde selv<br />

levet i fattigdom. Som barn flyttede han med<br />

sine forældre fra sin fødeegn, Silkeborg, til<br />

Århus. Det var gået tilbage for hans far, og<br />

den unge Peter måtte derfor vokse op under<br />

fattige kår. Her stiftede han bekendtskab med<br />

samfundets nederste eksistenser, og en enorm<br />

indignation blev født.<br />

Påpegede konstant urimeligheder<br />

Episoden med fedtegreverne giver et godt billede<br />

af, hvordan Peter Sabroe i sit voksne liv<br />

agiterede og fik sine budskaber igennem. Før<br />

han blev politiker, var han journalist, og med<br />

pennen i sin magt skrev han artikler så harmdirrende,<br />

at penneskaftet knækkede – om<br />

misrøgtede og forsultne børn på land og i by.<br />

I sit politiske virke var han retorikkens<br />

mester. Når han talte, evnede han at beherske<br />

og bevæge en hel forsamling med sine ord;<br />

først dirrende af harme, så gestikulerende,<br />

pludselig kæmpende med gråden rev han som<br />

en vulkansk strøm de lyttende skarer med sig.<br />

<strong>Han</strong> gik let over teorier for i stærke farver at<br />

udmale “letforståelige billeder fra livet”, f.eks.<br />

ved at fremvise røde striber på en drengekrop.<br />

Politikere fra modstanderpartierne i Rigsdagen<br />

sammenlignede ham med en flue, der<br />

igen og igen vendte tilbage til lorten. Alligevel<br />

kunne ingen, der var kritiske over for hans<br />

virke, vende det blinde øje til det faktum, at<br />

det igennem Peter Sabroes stærke retfærdighedssans<br />

lykkedes ham at sætte et markant<br />

fingeraftryk på datidens holdning og politik,<br />

når det gjaldt en radikal forbedring af fattige<br />

børns vilkår.<br />

Fra anstalt til hjem<br />

F.eks. rettede Peter Sabroe en sønderlemmende<br />

kritik mod tilstandene på flere opdragelsesanstalter<br />

og børnehjem, hvor børnene<br />

blev misrøgtet og korporligt afstraffet og af<br />

den grund ofte var tæt på at dø. Kritikken<br />

bevirkede, at der blev nedsat forhør og undersøgelser<br />

og som et resultat af det, at adskillige<br />

personer blev afskediget og erklæret uegnet<br />

til deres stilling som opdragere.<br />

Sabroe havde også kraftig indflydelse på<br />

børneloven af 1905, der var udtryk for, at<br />

et nyt syn på behandlingen og opdragelsen<br />

af forsømte og vanskelige børn var ved at<br />

bryde igennem. ”Anstalter” skulle erstattes<br />

med ”hjem”. Endvidere var han medstifter af<br />

foreningen Børnenes Værn.<br />

Da Peter Sabroe som 46-årig omkom i en<br />

togulykke, havde han langt fra opnået det,<br />

han havde sat sig for. Ilden brændte stadig i<br />

ham. Sabroes død resulterede i landesorg. I<br />

avisen dagen efter stod der, at ”når hans samtidige<br />

er glemt, vil han stadig kunne huskes<br />

Mens Sabroe var medlem<br />

af Rigsdagen, fastholdt<br />

han kontakten til Århus,<br />

hvor han tidligere var<br />

lokalpolitiker og selv<br />

havde boet under fattige<br />

kår. <strong>Han</strong> var medvirkende<br />

til, at Kong Christian IX’s<br />

børnehjem blev indviet<br />

i Århus i 1909. I dag,<br />

100 senere, år hedder<br />

det gamle børnehjem<br />

Døgncentret for Børn og<br />

Familier.<br />

som manden, der ikke blot ville og turde, men<br />

som også kunne. Manden, der altid var parat<br />

til at ofre sit eget for at tvinge solstråler frem<br />

til de tusinder og atter tusinder, som ellers var<br />

blevet henvist til det evige mørke”.<br />

Pryglene findes stadig<br />

Dorthe Lysgaard fra Børns vilkår påpeger, at<br />

det stadig er aktuelt at kæmpe Sabroes kamp i<br />

dag – ikke kun mod fattigdom, men også hans<br />

kamp mod fysisk vold mod børn.<br />

- Selvom revselsesretten blev afskaffet, og<br />

det i 1997 blev ulovligt at <strong>slå</strong> sine børn inden<br />

for hjemmets fire vægge, viser tal, at 13 procent<br />

af børn i Danmark oplever at blive udsat<br />

for vold i hjemmet. Det er særdeles beskæmmende.<br />

|<br />

Peter Sabroe-prisen<br />

Børns Vilkår har i 25 år uddelt Peter Sabroeprisen<br />

til personer, foreninger, institutioner m.v.,<br />

der yder en særlig indsats for udsatte børn og<br />

unge.<br />

I 2009 modtog cand.jur. Helle Rabøl <strong>Han</strong>sen<br />

prisen for sin indsats for at sætte fokus på mobning<br />

blandt børn. I 2008 modtog journalisterne<br />

Mads Brügger og Nikolaj Thomassen prisen for<br />

bogen “Grænselandet“, der tager udgangspunkt<br />

i Tøndersagen (to piger, der i årevis blev udsat<br />

for seksuelle overgreb og prostitution, red.), og<br />

også sætter spot på det offentlige omsorgssvigt,<br />

som mange udsatte børn og unge dagligt<br />

oplever.<br />

Læs mere på www.bornsvilkar.dk<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 25


For Camilla Lynge og Jonas Bay Jensen, pædagogstuderende i Århus, var det både grænseoverskridende og ydmygende at stå på gaden og sælge <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Til gengæld gjorde de mange positive tilkendegivelser også et stærkt indtryk på dem.<br />

Var det en flue?<br />

En fortælling om, hvordan det gik, da vi i to dage skiftede identitet fra pædagogstuderende<br />

til hjemløse sælgere af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> i Randers. Målet var at undersøge,<br />

hvordan sælgerne mødes på gaden af deres medmennesker.<br />

af Camilla Lynge og Jonas Bay Jensen<br />

foto Maria Fonfara<br />

Vi spottede hende hurtigt, et kort øjeblik<br />

efter fik vi øjenkontakt og tilbød hende en avis.<br />

Hun var en dame på omkring 50 år. Hendes blik<br />

var stift, det føltes, som om hun så lige igennem<br />

os. Hun tog hænderne op til øret og sagde: ”Var<br />

det en flue, der snakkede? Næh, der var ikke<br />

nogen”, hvorefter hun trippede videre langs<br />

torvet foran rådhuset i det indre Randers.<br />

At være på den anden side<br />

Få timer forinden havde vi henvendt os på<br />

26 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Værestedet Jægergårdsgade i Århus for at<br />

købe <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Vi havde udskiftet vores<br />

normale pædagogklæder med tøj, vi mente<br />

virkede mere autentisk som hjemløs.<br />

Foran døren til værestedet stod vi med vores<br />

nye identitet. Vi trak vejret en ekstra gang,<br />

før vi gik ind. Lokalet var røgfyldt, bordene<br />

vidnede om kaffe og dagens første bajere. Et<br />

par brugere spillede billard, mens andre sad<br />

og snakkede. Vi var overbeviste om, at vi blev<br />

gennemskuet, men holdt fast i vores roller. En<br />

kvindelig medarbejder henvendte sig imødekommende<br />

til os: ”Hej, kan jeg hjælpe jer med<br />

noget?”<br />

Her fik vi indtryk af, at hun så os som<br />

brugere af værestedet. Det var en underlig<br />

fornemmelse, nærmest grænseoverskridende<br />

for os begge, at være dem, der blev spurgt ind<br />

til og lyttet til, dem, der skulle hjælpes – frem<br />

for at være de lyttende, som vi normalt er i<br />

vores fag.<br />

Vi købte 25 aviser og tog mod Randers.<br />

I en stor bue udenom<br />

Der gik 50 minutter, før den første avis var<br />

solgt, selvom torvet og gågaden var fyldt af<br />

mennesker. De næste to timer solgte vi 14 aviser<br />

og fik ca. 14 gange så mange afslag.


Damen med fluen var en af de mange, der<br />

takkede nej, og folks afslag spændte vidt.<br />

Nogle gik i en stor bue udenom, mens andre<br />

sagde pænt nej tak til at købe <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>. Men<br />

der var også mange positive oplevelser med<br />

folk, der var interesserede i os som mennesker.<br />

Mange mente, at hjemløseområdet<br />

er forsømt<br />

fra samfundets side og<br />

var glade for at kunne<br />

hjælpe. Andre var af den<br />

holdning, at ingen behøver<br />

at være hjemløs i<br />

Danmark.<br />

Vi prøvede at komme i kontakt med alle<br />

dem, der havde passeret os. Og her stødte vi<br />

på mange forskellige indstillinger til det at<br />

være <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>-sælger og at være hjemløs<br />

Et bidrag fra dig er et bidrag til projekt UDENFORs arbejde med<br />

hjemløse og formidling af viden om hjemløshed.<br />

Vi giver støtte, kontakt og omsorg til hjemløse og hjælper dem med et<br />

mere værdigt liv og en tryggere tilværelse.<br />

Pr. 1. januar 2009 er projekt UDENFOR<br />

godkendt efter ligningsloven § 8A,<br />

hvilket betyder, at du kan trække beløb over 500 kr. fra i skat.<br />

Du kan støtte os på følgende måder:<br />

SMS ”udenfor” til 1231,<br />

så giver du 100 kr. + alm. sms-takst til vores hjælpearbejde. Beløbet betales over<br />

mobilregningen, men der er 14 dages fortrydelsesret<br />

eller<br />

Støt os med et bidrag på vores hjemmeside –<br />

se på www.udenfor.dk under punktet ”Støt os”<br />

eller<br />

Bankoverførsel:<br />

Reg.nr. 2112 – Kontonr. 34 90 932 606<br />

Se mere om projekt UDENFOR på www.udenfor.dk<br />

samt reglerne om skattefradrag på www.skat.dk<br />

generelt. Mange mente, at hjemløseområdet er<br />

forsømt fra samfundets side og var glade for<br />

at kunne hjælpe. Andre var af den holdning,<br />

at ingen behøver at være hjemløs i Danmark,<br />

og antydede, at det at være hjemløs er selvforskyldt.<br />

En midaldrende mand konkluderede:<br />

”Alle ved jo, at der ikke er nogen, som sulter i<br />

Danmark.”<br />

Oplevelserne gjorde stort indtryk<br />

At stille sig op midt i Randers, udgive sig for<br />

at være hjemløs og bede om andres hjælp økonomisk<br />

var meget grænseoverskridende.<br />

Vi frygtede først og fremmest at blive<br />

gennemskuet. Vi fik utroligt mange afslag, og<br />

mange ignorerede os og gjorde en stor indsats<br />

for at gå så langt uden om os som muligt. At<br />

stå på gaden som sælgere føltes meget ydmygende<br />

og blottende. Netop derfor gjorde både<br />

de positive tilkendegivelser og afvisningerne<br />

stort indtryk på os.<br />

En kvinde i 40’erne, selv tidligere hjemløs,<br />

inviterede hjem på kaffe. Det var stærkt at opleve,<br />

at et fremmed menneske viste den omsorg,<br />

interesse og tillid. Mange virkede meget<br />

imødekommende og åbne over for en dialog<br />

Hjælp en hjemløs<br />

til et bedre liv<br />

Kollegiet Gl. Køge Landevej<br />

søger frivillige<br />

om hjemløse, ligesom nogle viste interesse for<br />

os som mennesker og mindre interesse i hjemløseproblematikken<br />

generelt.<br />

Vi arbejder videre<br />

Det var to oplevelsesrige dage, som har dannet<br />

basis for vores videre feltarbejde om hjemløse<br />

med og uden egen bolig. Vi har endnu ikke<br />

afsluttet vores projekt og har derfor ingen<br />

færdige konklusioner om hjemløse og tillid.<br />

Men vi har oplevet, hvor komplekst og nuanceret<br />

hjemløseområdet er. |<br />

Jonas Bay Jensen og Camilla Lynge, studerende<br />

på Peter Sabroe Seminariet i Århus, valgte i faget<br />

pædagogisk filosofi at afprøve en antagelse om,<br />

at alle mennesker grundlæggende er tillidsfulde<br />

over for deres næste, dvs. de mennesker, som den<br />

enkelte kan relatere sig til.<br />

Til deres feltarbejde valgte de studerende sælgere<br />

af <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> at undersøge og erfare på egen<br />

krop, hvordan sælgerne mødes af deres medmennesker<br />

på gaden. <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> udstyrede dem med<br />

id-sælgerkort og kasketter, så de var klædt på til<br />

opgaven.<br />

Som netværksven hjælper du en hjemløs, som <strong>skal</strong> flytte fra herberget<br />

til egen bolig.<br />

I den svære tid efter et ophold på herberg er det vigtigt at have nogen,<br />

som kommer på besøg for en snak eller måske en fælles tur til det lokale<br />

medborgerhus. Er det dig?<br />

Som besøgsven for en hjemløs besøger du en af herbergets beboere ca.<br />

en gang hver 14. dag. Vi har fælleslokaler, hvor I kan spille kort, billard,<br />

drikke kaffe eller dyrke motion sammen. I kan også tage ud at fiske eller<br />

trave en tur i Valbyparken lige bag Kollegiet. I bestemmer selv, hvad I<br />

laver sammen, alt efter fælles interesser og humør.<br />

For begge opgaver gælder, at du <strong>skal</strong> være over 25 år. Vi forventer, at du er<br />

mødestabil, tålmodig og har et åbent sind. Til gengæld får du mulighed<br />

for et venskab med en person, som trænger til social kontakt, men som<br />

også har noget at give.<br />

Kontakt Bjarne Hartmeyer på tlf. 2834 5783<br />

eller bha.kollegiet@hjemlos.dk.<br />

Kollegiet Gl. Køge Landevej<br />

Gl. Køge Landevej 137<br />

2500 Valby<br />

Tlf: 3630 4321<br />

www.hjemlos.dk<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 27


Roskilde Festival gav en hånd til de hjemløse<br />

af Sune Christiani | sune@christia9.dk<br />

foto Thomas Skjold<br />

Også de hjemløse var repræsenteret på årets<br />

Roskilde Festival. Morgencaféen (værested<br />

for hjemløse i København, red.) havde fået lov<br />

at stille en campingvogn op i Mediebyen på<br />

festivalen for at gøre festivalgæster, musikere<br />

og journalister opmærksom på de hjemløses<br />

problemer.<br />

Ud over Morgencaféen var SAND – de<br />

hjemløses landsorganisation, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og Giv<br />

din hånd, en forening, der holder koncerter og<br />

bruger overskuddet til arbejdet med hjemløse,<br />

repræsenteret i campingvognen.<br />

Årets festival var en stor succes for hjemløseorganisationerne,<br />

ikke mindst for Giv din<br />

hånd, der i løbet af festivalen fik skaffet de<br />

300 medlemmer, der <strong>skal</strong> til for at blive anerkendt<br />

som forening.<br />

- Roskilde Festival har været afgørende for<br />

os. Det er simpelthen grunden til, at vi har<br />

fået de nødvendige medlemmer, siger Michael<br />

Espensen, der er initiativtager til Giv din hånd<br />

og leder af Morgencaféen.<br />

Tommelfingeren op<br />

De mange nye medlemmer er ikke den eneste<br />

positive historie for de hjemløse. ’Hjemløsepræsten’<br />

Asser Skude fra Kapernaumskirken,<br />

Bliv frivillig i Røde Kors<br />

Overvejer du at blive frivillig i Røde Kors?<br />

På infoaften kan du høre om alle vores<br />

forskellige aktiviteter, før du beslutter dig<br />

til, hvor du vil lægge dit engagement. Læs<br />

mere på vores hjemmeside.<br />

Besøgsleder til Brønshøj/Vanløse<br />

eller Frederiksberg<br />

Til vores besøgstjeneste mangler vi frivillige<br />

besøgsledere. Som besøgsleder formidler du<br />

kontakt til mennesker, der har svært ved selv at<br />

skabe og bevare et netværk. Din vigtigste opgave<br />

er at holde samtaler med nye besøgsmodtagere<br />

og besøgsvenner samt at matche disse til<br />

gensidig glæde. Er du nysgerrig og interesseret,<br />

så ring og hør nærmere.<br />

Hovedstadens afdeling<br />

28 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

de frivillige og de hjemløse, Chopper og Lee,<br />

der var med på festivalen, fik massevis af positive<br />

tilkendegivelser fra festivalgæsterne.<br />

- Nogle stoppede op og snakkede, andre gav<br />

bare tommelfingeren op, når de gik forbi. Vi<br />

har fået så mange henvendelser fra folk, som<br />

siger, at det er fedt, vi var på Roskilde. Det synes<br />

jeg har været det fedeste ved at være her i<br />

år, siger Michael Espensen.<br />

En af de sidste gæster i hjemløsecampingvognen<br />

var Esben Danielsen, talsmand for Roskilde<br />

Festival.<br />

- Vi har jo været optagede af hjemløse i<br />

mange år. Vi synes, det kunne være en god<br />

måde at skabe opmærksomhed om de hjemløse,<br />

at de kunne få en stand på festivalen i år,<br />

siger han. |<br />

Jimmy Colding fra bandet Zididada fortæller om hjemløse, <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> og Morgencaféens arbejde.<br />

Sidste nye skrig?<br />

Til vores genbrugsbutikker i København og på<br />

Frederiksberg søger vi frivillige, som har lyst til<br />

at indgå i et servicemindet og imødekommende<br />

team af butiksfrivillige. Overskuddet fra tøjsalget<br />

går til international nødhjælp og socialt<br />

arbejde i Danmark. Vagterne ligger på 4-5 timer<br />

ugentligt.<br />

Vi er en blandet skare af mennesker i alle aldre,<br />

og vi har det sjovt og godt sammen. Som frivillig<br />

vil du hurtigt blive en del af det gode kammeratskab<br />

og en vigtig del af verdens største<br />

humanitære organisation.<br />

Kunne du tænke dig at arbejde i en butik? Og er<br />

du engageret og ansvarsbevidst? Så ring til os.<br />

Nordre Fasanvej 224, 2. 2200 København N<br />

Tlf.: 3833 6400, hrk@drk.dk<br />

Læs mere på www.hovedstaden.drk.dk<br />

hus<br />

forbi<br />

Generalforsamling<br />

Foreningen <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong> holder<br />

generalforsamling<br />

torsdag den 24. september kl. 12<br />

i Kapernaumskirken<br />

Frederikssundsvej 45<br />

2400 København NV.<br />

Dagsorden ifølge vedtægterne.<br />

Forslag, der ønskes behandlet på<br />

generalforsamlingen, <strong>skal</strong> være<br />

bestyrelsesformand Stig Tarnow i<br />

hænde senest den 3. september på<br />

mail: stig@husforbi.dk


SKAL JOHNNY HA’ LOV<br />

TIL AT SPILLE FODB LD?<br />

Dit bidrag kan sikre hjemløse og udsatte mulighed for at dyrke idræt<br />

USIKKERHED & STABILITET<br />

I dag er Danmarks ældste tilbud om idræt til hjemløse og<br />

udsatte økonomisk afhængige af korttidsbevillinger fra<br />

stat, kommune, fonde m.v. Bidrag fra private og virksomheder<br />

kan sikre OMBOLDs tilbud om gadefodbold<br />

for hjemløse.<br />

UDENFOR<br />

Der er mellem 15.000 og 50.000 hjemløse og udsatte i<br />

Danmark, som ikke lige passer ind, er velsete, har råd<br />

til eller kan fungere i de etablerede idrætsforeninger.<br />

FORSKEL & FASTE RAmmER<br />

Du kan gøre en afgørende forskel - yd et gentagent<br />

eller et enkeltstående bidrag til OMBOLDs arbejde.<br />

OmBOLDS ARBEJDE<br />

• Landsdækkende gadefodboldstævner for udsatte.<br />

• Hjemløselandsholdet (ti mdr. gruppeforløb for<br />

udvalgte spillere), med deltagelse i Hjemløse VM.<br />

• Opsøgende og igangsættende arbejde på<br />

herberger, boformer og misbrugsinstitutioner.<br />

• MATCHBOLD, metodeudvikling.<br />

• Og meget andet...<br />

Læs mere på www.ombold.dk/johnny<br />

OmBOLD ER STØTTET AF<br />

KØBENHAVNS KOMMUNE<br />

Desuden støtter:<br />

SÅDAN<br />

STØTTER DU<br />

Betalingsservice<br />

www.ombold.dk/johnny<br />

Engangsbeløb: (Mrk. Johnny)<br />

Bank: 9541 4777097164<br />

Nykredit, LO, PFA, Nordea, TRYG Forsikring, Ekstra Bladet,<br />

SUS, Esbjerg Sociale Forening, Frederiksberg Kommune,<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 29<br />

Spies Fonden, Arbejdernes Landsbank,<br />

Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmit.


| vorherres køkkenhave |<br />

foto Scanpix<br />

| august |<br />

En juli måned for mange, mange år siden fødtes<br />

Julius Cæsar, og se – måneden blev opkaldt<br />

efter ham, og den havde hele 31 dage.<br />

Så kom såmænd den gode Augustus og mente,<br />

at den følgende måned burde opkaldes efter<br />

ham. Men – og der var et stort men! Denne måned<br />

havde kun 30 dage, og med lidt bestikkelse,<br />

besluttede senatet at udvide måneden med én<br />

dag, så Augustus ikke stod ringere end Julius ...<br />

Som at vandre i troperne<br />

Jeg kommer først af sted hen over middag,<br />

hvilket egentlig ikke betyder noget. På min<br />

første dag er målet nemlig kun at nå frem til<br />

et meget levende hegn, der grænser op til underskoven.<br />

Bonden, jeg kender, har atter givet<br />

<strong>mig</strong> lov til at lave bivuak, thi han ved, at jeg i<br />

respekt og kærlighed til naturen ynder at være<br />

anonym herude.<br />

Jeg synes egentlig, at min rygsæk er pakket<br />

fornuftigt, men efter ganske få kilometer<br />

føles den tung. Der er stadigvæk langt at trave,<br />

og selvom mit Nivarna er derude, forekommer<br />

eftermiddagens hede <strong>mig</strong>, som vandrede jeg i<br />

troperne. Med sveden drivende af mit syndige<br />

legeme går jeg og småmumler eder, forbandelser<br />

og mindre pæne ord i skægget. Og da Vorherre<br />

endnu ikke er stødt til <strong>mig</strong>, er det tilladt.<br />

30 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Efter timers vandring uden skygge og følelsen<br />

af at have elefantmandens fødder i mine<br />

vandrestøvler, er jeg ved hegnet. Jeg smider<br />

<strong>mig</strong> i skyggen og får gang i pibe og stormkøkken.<br />

Egentlig ville en omgang myntete have<br />

gjort underværker, men jeg orker ikke at trave<br />

den lille kilometer til, hvor jeg ved, at mynten<br />

gror. Så det bliver pibe, kaffe og afslapning i<br />

nævnte rækkefølge.<br />

Det er vidunderligt klart. Over Kattegat kan<br />

jeg se både Jylland, Endelave og Samsø, og blot<br />

et meget langt stenkast herfra ligger den fynske<br />

perle Æbelø, som man kan vade ud til ved ebbe<br />

– kun iført et par røjsere.<br />

Blåmuslinger i samleposen<br />

Jeg har vist døset et stykke tid, for dagen er<br />

gået på hæld, og en altid oplagt Vorherre prikker<br />

<strong>mig</strong> i sidebenene med sin storetå.<br />

Ja, ja, jeg trænger til at blive frisket op, så<br />

mens Vorherre sidder og smånynner på min<br />

rygsæk, og inden jeg begynder at lugte af ”g”<br />

(udtalt på fynsk bliver det til ged, red.), begiver<br />

jeg <strong>mig</strong> mod kysten med håndklæde.<br />

Det er en dejlig og svalende frihedsfølelse<br />

at svømme ud og dykke mellem tangplanter<br />

for at plukke blåmuslinger. Da samleposen, der<br />

sidder i rebet omkring min midje, er fuld, lægger<br />

jeg <strong>mig</strong> på ryggen for med dovne bevægel-<br />

ser langsomt at svømme ind på smult vande.<br />

Jeg kunne have sparet <strong>mig</strong> håndklædet.<br />

Augustaftenen er dejlig lun, og med fornyet<br />

energi og kræfter laver jeg min bivuak ret op<br />

og ned af desserten, brombær, som er en del<br />

af det levende hegn. Muslingerne renser jeg<br />

hurtigt med en neglebørste og hælder dem i<br />

stormkøkkenets gryde i kogende vand.<br />

Selvfølgelig kunne Vorherre og undertegnede<br />

have lavet tangsuppe, men vi har besluttet<br />

os for at feste med hvidt brød og stegte<br />

muslinger i hed olie. For ikke kaldede så vid, at<br />

når muslinger nedsænkes i en væske, fortrænger<br />

de lige så meget …<br />

Men nu er det ikke en fysiktime, så jeg vil<br />

nøjes med at sige, at når muslingerne åbner sig,<br />

hældes vandet fra, kødet skrabes ud og vendes<br />

i den hede olie på stegepanden. Atter et herremåltid<br />

i Vorherres køkkenhave, suppleret med<br />

en enkelt pibe tobak, en stund i stille meditation<br />

og filosoferen i frihed og fred, mens drosler<br />

og andre befjedrede venner synger <strong>mig</strong> til ro<br />

under presenningen på min madras af grangrene.<br />

En vidunderlig søvn, drømmeløs og dyb.<br />

Fuglene og den opgående sol åbenbarer en ny<br />

dag, og hurtigt, efter en tår kaffe og de sidste<br />

muslinger fra i går, får jeg grejet pakket sammen.<br />

Vorherre og jeg er atter på farten.


Små seje brombær<br />

Ikke alle landmænd er sprøjtegale, nogle er<br />

økologiske og holder af Vorherres køkken have,<br />

hvilket vi oplever langs et af stendigerne,<br />

hvor både den røde valmue og den vellugtende<br />

kamille pynter og dufter. Sidstnævnte er en<br />

ældgammel lægeplante og stadig en uovertruffen<br />

medicinplante.<br />

Vi kommer til et lille vandløb, som vi følger<br />

en stund, og her står såvel brønd- som vandkarse,<br />

prægtige krydderier. Og kvan, som jeg ikke<br />

har set her før. Den dejlige duft, der ombølger<br />

os, kommer fra mjødurtens kumarinmættede<br />

univers, og det giver jo unægtelig en god undskyldning<br />

for et lille hvil, en kop te, støvlerne<br />

af og fødderne i det rindende vand. Der er stadigvæk<br />

et par kilometer til de store skove.<br />

Selvfølgelig når vi frem. Jeg har allerede<br />

skovhindbær i min fryser, så nu gælder det de<br />

små, seje brombær, som har været udsat for<br />

havgus (tåge fra havet, der lægger sig som en<br />

saltholdig dyne langs kysten).<br />

Der er mange, mange kilometer, men heldigvis<br />

gennem smukke skove, til rutebilens stoppested.<br />

Hvornår den kommer, aner jeg ikke,<br />

så jeg giver <strong>mig</strong> tid til at plukke et par poser<br />

brombær af bedste sort.<br />

Nu kære læser, vil jeg blot sige: Når du<br />

endelig er kommet ud i Vorherres køkkenhave<br />

her i august, så brug chancen til at få lavet en<br />

dejlig bærkompot eller en tærte. Og nyd så<br />

denne sidste sommermåned, inden vi når til de<br />

smukke efterårsmåneder. |<br />

steen viggo jensen<br />

steenviggo@galnet.dk<br />

Er tidligere hjemløs og udeligger.<br />

Boede i naturen fra<br />

foråret 1992 til vinteren 1993.<br />

To-tre gange om måneden overnatter<br />

Steen Viggo i naturen.<br />

Her skriver han dagbog, og den<br />

ligger til grund for hans månedlige<br />

naturfortællinger i <strong>Hus</strong> <strong>Forbi</strong>.<br />

Udgav i maj bogen ”Vorherres<br />

Køkkenhave”,<br />

se www.kokkenhaven.dk<br />

foto Robert Voxen<br />

Gabriels englekompot<br />

Hjemme i mit køkkenlaboratorium leger jeg ofte<br />

med de dejlige sager, jeg høster fra naturens<br />

overflødighedshorn. Har du fået skovhindbær og<br />

brombær med hjem, har jeg en opskrift på kompot,<br />

der får englene til at synge. Ja, selv ærkeengelen<br />

Gabriel går op i det høje C:<br />

500 gram brombær<br />

200 gram (økologisk) rørsukker<br />

300 gram skovhindbær<br />

Tag en tykbundet gryde og hæld brombærrene i<br />

sammen med sukkeret. Al slags sukker duer, men<br />

rørsukker giver et ekstra pift, der gør naboen<br />

misundelig.<br />

Rør sukker og brombær sammen med nænsom<br />

hånd og under svag varme i ca. 10 min.<br />

Tag så gryden af komfuret og rør – atter med<br />

nænsom hånd – hindbærrene i.<br />

Denne gudespise kan serveres i portionsglas med<br />

en god klat flødeskum. Min favorit er dog at lave<br />

en tærte med kompotten, iført en råcreme med<br />

basis i hindbær eller, når jeg er doven, en god<br />

gang flødeskum.<br />

www.andersagerbo.dk<br />

HUS FORBI | nr. 88 | august 2009 | 31<br />

foto Scanpix


Kampen<br />

mod kiloene<br />

For ni år siden røg Per Larsen ned i et sort hul med depression og overvægt, da<br />

hans kæreste blev dræbt i en trafikulykke. Nu vil den tidligere volleyballspiller<br />

tabe 25 kilo og er derfor begyndt at dyrke motion.<br />

| historie fra gaden |<br />

af Birgitte Ellemann Höegh | birgitte.hoegh@os.dk<br />

foto Holger Henriksen<br />

I en tidligere lagerhal, Boblehallen på Carlsbergs<br />

gamle fabriksareal på Vesterbro, holder<br />

udviklingsprojektet Matchbold til to hverdage om<br />

ugen. Her spiller de fodbold på den fast opstillede<br />

gadefodboldbane, og<br />

Per Nielsen er mødt op til<br />

kamp sammen med fem<br />

andre spillere – efter at<br />

dagen er startet i Matchbolds<br />

lokaler et andet sted<br />

på Vesterbro. Her har de<br />

spist morgenmad og smurt<br />

madpakker, der <strong>skal</strong> give<br />

brændstof efter fodboldkampen.<br />

- Jeg har ledt efter et<br />

kursus som det her i et<br />

års tid. For jeg er blevet<br />

temmelig overvægtig. Der<br />

sidder vel omkring 25 kilo for meget her, siger<br />

Per og klapper venligt sin mave, der er gemt godt<br />

bag to træningstrøjer.<br />

Kiloene er støt og roligt kommet på over de<br />

seneste ni år, efter at hans kæreste blev dræbt af<br />

en lastbil, og han selv gik ned med flaget.<br />

- Jeg fik en svær depression, der varede i seks<br />

måneder, fortæller Per.<br />

Men Per ville ikke acceptere sin sindstilstand,<br />

så han opsøgte Sct. Nicolai Tjenesten i Københavns<br />

centrum, hvor en medarbejder inspirerede<br />

ham til at lave en liste over de ting, han gerne<br />

ville ændre i sit liv. Det blev til en liste med 60<br />

punkter – lige fra personlige forhold til praktiske<br />

småting – som han ændrede på i løbet af et halvt år.<br />

De vigtigste medspillere<br />

Samtidig opsøgte han værestedet Mamma Mia på<br />

Utterslev Torv, hvor han mødte nogle mennesker,<br />

der tumlede med de samme ting som han selv:<br />

- De havde også brug for at være sammen<br />

med andre mennesker. De er de vigtigste medspillere<br />

i mit liv, og det har lært <strong>mig</strong>, at selvom<br />

folk har det svært, så kan de have nogle fantastiske<br />

ressourcer, siger Per.<br />

32 | HUS FORBI | nr. 88 | august 2009<br />

Vi har den regel,<br />

at man bare går<br />

ind på banen og<br />

gør det, man kan.<br />

Og når man ikke<br />

kan mere, ja, så<br />

går man ud igen.<br />

Læs flere historier fra gaden på www.husforbi.dk<br />

I dag har Per sat sig nye mål. <strong>Han</strong> vil gerne<br />

tabe sig, og kampen mod kiloene tager manden,<br />

der som ung spillede volleyball på divisionsniveau,<br />

i Matchbold:<br />

- Man har det godt, når man har rørt sig. Og<br />

det er også den følelse, jeg får i Matchboldprojektet,<br />

hvor vi også træner fitness. Vi har den<br />

regel, at man bare går ind på banen og gør det,<br />

man kan. Og når man ikke<br />

kan mere, ja, så går man<br />

ud igen. Sammenholdet er<br />

rigtig fint. For eksempel<br />

har vi indført fredagsbar<br />

ligesom studerende og laver<br />

smoothies hver uge.<br />

Vil fortsætte med<br />

motion<br />

- Jeg vil også gerne i gang<br />

med volleyball igen og<br />

har spillet et par kampe i<br />

Kæmperne (idrætsforening<br />

for voksne med psykiske<br />

lidelser, red.). Men jeg <strong>skal</strong> have ordnet en gammel<br />

volleyball-bruskskade i mit knæ, før jeg for<br />

alvor kan komme i gang, fortæller Per, som vil<br />

fortsætte med at dyrke motion efter Matchboldprojektet:<br />

- Jeg er selvfølgelig bekymret for, om det<br />

vil lykkes at tabe de ekstra kilo. Og indimellem<br />

falder det <strong>mig</strong> da ind, at jeg måske vil falde om<br />

en dag, hvis jeg ikke får gjort noget ved det. Så<br />

jeg <strong>skal</strong> i gang, siger han med en optimisme, der<br />

overgår bekymringen og også dækker det andet<br />

mål, han har sat sig.<br />

Per har ikke haft job, siden han gik ned med<br />

sin depression. Men han er uddannet elektriker<br />

og har også været jord- og betonarbejder, hjemmehjælper<br />

og banansælger på Strøget. Og nu har<br />

han talt med sin jobkonsulent om, at han er ved<br />

at være klar igen.<br />

- Vi har lavet en realistisk plan om, at jeg<br />

<strong>skal</strong> til at bruge mine hænder igen – måske som<br />

gårdmand eller vicevært. Det hele handler jo om<br />

at være motiveret – både i forhold til at smide de<br />

mange kilo og i forhold til jobbet. Og det synes<br />

jeg faktisk, at jeg er. |<br />

3 spørgsmål til<br />

Per Nielsen, 52 år og deltager<br />

i Matchbold<br />

Hvad er du glad for lige nu?<br />

- Jeg har lige fået nogle dejlige SP-opsparingspenge,<br />

så jeg <strong>skal</strong> til Irland sammen<br />

med min ven Bjørn. Vi har valgt Irland,<br />

fordi Edward, vores fantastisk kok på værestedet<br />

Mamma Mia, kommer derfra. Jeg<br />

har hørt, at det er et meget smukt land, så<br />

nu <strong>skal</strong> det være.<br />

Hvad bekymrer dig i øjeblikket?<br />

- Om jeg nogensinde får smidt mine 25 for<br />

mange kilo.<br />

Hvad fik du at spise til aftensmad<br />

i går?<br />

- Kartoffelsuppe, som Edward lavede til<br />

os. <strong>Han</strong> er frivillig og laver i øvrigt fantastisk<br />

god mad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!