gratis - LiveBook

livebook.dk

gratis - LiveBook

10 Ingeniøren · 1. sektion · 27. maj 2011

teknologI

Jernpulver tryller

PCE-forurening væk

Rør jernpulver i jorden og

den giftige forurening forsvinder,

viser danske forsøg.

JordrensnIng

Af Mette Buck Jensen mbj@ing.dk

For første gang er en ny jordrensningsmetode

med jernpulver blevet

afprøvet i Danmark. Og det med stor

succes.

Forsøget skete på en grund ved

Skuldelev på Sjælland, der var forurenet

med det klorerede opløsningsmiddel

PCE på grund af en tidligere fabrik,

der arbejdede med stål. Her rørte

Region Hovedstaden i samarbejde

med det rådgivende ingeniørfirma

Niras jernpulver ned i jorden. Og så

splittede jernet chloren fra PCE’en, så

det endte med chlor og ethen, som ikke

er giftige.

Da holdet først var kommet i gang,

tog det to dage at røre jernpulveret

seks til otte meter ned i det forurenede

område på 25 m 2.

Der var en gennemsnitlig koncentration

af PCE i jorden på 170 mg/kg,

hvilket er langt over grænseværdien

på 5 mg/kg. Men forureningen viste

sig kun at have en halveringstid på

ca. to måneder med den nye metode,

så efter ni måneder var forureningen

under grænseværdien.

»En af fordelene ved metoden er, at

den kan bruges, hvor der er meget

forurenet og geologien er kompleks.

Desuden skal det her kun gøres én

gang, og så kører det selv, hvor f.eks.

injektionsmetoder kan kræve gentagne

injektioner, før forureningen er

væk,« siger Annika Sidelmann Fjordbøge

fra DTU Miljø, der netop har

SPAR RIGTIG MANGE

PENGE!

HP DC7700

SFF

Intel Core 2 Duo 2.13 GHz

2 GB RAM

80 GB harddisk

DVD

10/100/1000 Ethernet

Windows XP Pro (installeret)

Ekskl. skærm.

Brugt med 1 års garanti

1.899,-

Ved køb af 5 stk. pr. stk.

1.799,-

forsvaret sin ph.d.-afhandling om

bl.a. denne nye rensningsmetode,

som hun mener kan anbefales.

Tidligere er metoden kun blevet

brugt nogle få gange i USA, hvor den

kaldes ZVI-Clay Soil Mixing, men

det succesfulde danske forsøg gør, at

den spås store muligheder på danske

fritliggende grunde, der er forurenet

med chlorerede opløsningsmidler.

Der er nemlig behov for effektive løsninger

til dem, da de udgør en af de

tungeste poster for regionerne inden

for forurenede grunde.

Alene i Region Hovedstaden er der

flere tusinde grunde, der er forurenet

med chlorerede opløsningsmidler,

og det forventes, at denne nye metode

særligt vil blive brugt på mindre

grunde uden bebyggelse.

»Hvis vi skal bruge vores midler inden

for jordrensning bedst muligt, er

vi nødt til at følge med, for de nye metoder

er ofte billigere og hurtigere, og

det har også vist sig at gælde denne

metode. Der er nogle udfordringer i

forhold til reetablering af grunden, da

jorden efterfølgende er meget blød,

men det kan løses, så metoden er ret

kosteffektiv,« siger geo log ved Region

Hovedstaden, Mads Terkelsen.

Der er nu ved at blive udviklet en

dansk ‘mikser’, der kan holde til den

hårde danske moræneler, og lige nu

er metoden i spil i forhold til oprensningen

af to grunde i regionen.

Også hos Niras ser de store perspektiver

i den hurtige metode:

»Metoden er relevant på områder

med meget kraftig forurening, og

hvis geologien tilmed er f.eks. ler og

sand eller ler alene, vil metoden have

en stor fordel,« siger Charlotte E. Riis,

ekspertisechef hos Niras. j

HP Workstation xw8400

Tower

Intel Xeon Dual Core 3.0 GHz

4 GB RAM

146 GB SAS harddisk (15K)

DVD-ROM

10/100/1000 Ethernet

256 MB Nvidia Quadro FX3500

Firewire IEEE 1394a/b

Windows XP Pro (installeret).

Ekskl. skærm

Brugt med 1 års garanti

3.599,-

Inkl. 8 GB Ram & Windows 7 Pro

4.999,-

JORDRENSNING MED JERN

I et jordrensningsforsøg i Skuldelev

lykkedes det at splitte chloren fra PCE ved

at røre jernpulver i det forurenede område.

Sand

1 Hovedparten

gf khgf

af hktf PCEkhg

fkhg

forureningen fkh gfk hf khgf lå i

tørv-laget khgf hkgf i hkg 2-3 fhk

meters gf hgf hg dybde. fhk f hf

hkg fkhg fhkfg khg

fhk gfhk gf hkgf Groft sand

hkgf khgf khgf

hkgf khf khg fkh

Ler

fkh fgkhg

Bentonit

1,5 m

2 Jorden blev rørt op tre-fire

gange med borehovedet og

tilsat bentonit.

Bestil direkte på uniplus.dk

eller ring 70 20 76 78

Gravetænder

Fint sand

Det oprørte område

på 175 m3 Tørv

Gytje

Mikser-område:

Ca. 175 m 3

Jernpulver

Ved reaktion med nul-valent jern

3

sker der en reduktion af det chlorerede

opløsningsmiddel (PCE), hvorved chloratomerne

erstattes af hydrogen. Processen er trinvis (et

chloratom ad gangen) med ethen som det primære

slutprodukt. Dette slutprodukt er ufarligt.

A

UNIPLUS KLARGØRINGSCENTER

RING 70 20 76 78 www.uniplus.dk

GRADE

TESTET & GOD KEN DT

PCE

C= C

Chloratom

Borerig

Jernpulveret førtes via en tragt ned i

den omrørte jord. Herefter blev jorden

omrørt igen. Til hver kolonne blev der

brugt 200 kg bentonit og 600 kg jern.

Hos Uniplus IT leverer vi nyt, demo

og brugt IT udstyr i høj kvalitet til

virksomheder og offentlige institutioner.

Læs mere på www.uniplus.dk

CI

CI

A

UNIPLUS KLARGØRINGSCENTER

GRADE

TESTET & GOD KEN DT

HP 8530w EliteBook

Mobile Workstation

Intel Core 2 Duo 2.53 GHz (T9400)

4 GB RAM

160 GB harddisk (7.200 RPM)

DVD-RW

Wireless netkort

Bluetooth

10/100/1000 Ethernet

512 MB Nvidia Quadro FX 770M

15.4” WUXGA (1920x1200)

Windows XP Pro (installeret)

Demo/brugt med 1 års garanti

5.299,-

Inkl. Windows 7 Pro (installeret)

5.999,-

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

CI

CI

Før

miksning

4 m 6 m

PCE-forurening

Et område på ca. 25 m 2 blev

opmålt over det forurenede

område.

Efter

miksning

Grundvandsspejl

I kolonner på ca. 1,5 meters

bredde og med 10 pct.

overlap blev jorden rørt op.

Efter opfyldning med ler

kunne grundvandet ikke

passere leret og PCE’en blev

indkapslet.

CI

H

H

CI

Ethen

C= C

Kilde: DTU · Grafik: Martin Kirchgässner

A

UNIPLUS KLARGØRINGSCENTER

GRADE

TESTET & GOD KEN DT

CI

H

H

CI

Uniplus IT A/S ● Christiansmindevej 12 ● 8660 Skanderborg ● 70 20 76 78

More magazines by this user
Similar magazines