antikt og moderne Løsøre,

kunstbib.dk

antikt og moderne Løsøre,

Privat Eftersyn Fredagen den 21de Marts fra Kl. 11— 3.

CATALOG

J

over

antikt og moderne Løsøre,

Malerier og Kunstsager,

som bortsælges ved Auetion i

Hotel Phoenix

Mandagen den 24de Marts 1890, Kl. II,

og eventuelt følgende Dag.

Eftersyn :

Lørdag den 22. og Søndag den 23. Marts, Kl. 11—3.

Comrnissioner ved Fru Ch. Lund, Fiolstræde 13.

A


K o n d itio n e r.

1.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

-er og forefindes, og henligger fra samme for Kjøberens Regning

og Risiko. Det Kjøbte skal være afhentet fra Auktionsstedet

inden Forløbet af den Dag, Auktionen holdes. Dersom

det Solgte ikke afhentes til rette Tid, kan det uden

Varsel paany bortsælges, enten under Haanden eller ved

Auktion, for første Kjøbers Regning, og er denne da pligtig

at erstatte det deraf flydende Tab, uden at have Adgang

til det mulige Overskud.

2.

Betalingen erlægges til Undertegnede enten ved Tilslaget

eller paa Anfordring; dog kunne vederhæftige Kjø-

bere, der forinden Auktionen henvende sig til mig, forvente

4 Ugers rentefri Kredit. Udenfor Kjøbesummen erlægge

Kjøberne 6 % af denne i Auktionsomkostninger.

3.

De Kjøbere, der ikke betale i rette Tid, have, hvad

enten de blive sagsøgte eller ikke, at tilsvare i Rente 6 %

p. A. fra Hammerslagets Dato indtil Betalingen sker, samt

alle Omkostninger .skadesløst. 1 Søgsmaalstilfælde ere de

pligtige — uden Hensyn til hvor de bo eller opholde sig —-

at give Møde for Kjøbenhavns Forligelseskommission og

Jurisdiktion efter Varsel som til indenbyes Boende, underkastede

den hurtige Retsforfølgning efter Forordningen 25.

Januar 1828 samt undergivne Udpantning efter Lov af 29.

Marts 1873 § 1 Nr. 10 a.

Kjøbenhavn, Marts 1890.

P . E. S p o r o n ,

Overretssagfører.

Nørregade Nr. 24, 2. Sal.

Tinsager, Krus, Lamper m. ni.

Nr.

1 6 glatte Tintallerkener, stemplede 1780.

2 6 do. —

3 1 do. stemplet 1739.

4 6 Tintallerkener med Figurer.

5 1 Tinfad, 1780.

6 1 stort Tinfad.

7 1 dybt do. 1761.

8 1 Tinkrus, F. R. og Krone.

9 1 do.

10 1 do. mønstret, i Laaget en Mønt (imiteret).

11 1 do. i Laaget en imiteret Specie.

12 1 Tin-Pæglemaal med Laag, gi. Model.

13 1 gi. Stenkrus, S. T. 1802.

14 1 do. med Plet Laag.

15 1 do. slesvigsk, i Laaget en imiteret Mønt.

16 1 do. i Laaget J. G. H. 1816.

17 1 hollandsk Krus, i Laaget Ludvig den 14de.

18 1 udbuet hollandsk Krus, Plet Laag.

19 1 do. do.

20 1 do. med Metalfod.

21 1 stort Krus, Metalfod, Laaget mønstret.

22 1 do. i Laaget J. B. 1812.

23 1 Stenkrus med Plet Laag.

24 1 do. med do.

25 1 do. paa Laaget H. N. S. A. R. D. 1773.

26 1 do. mrkt. H. R. S. B. 1761 Nr. 4.

27 3 Krus uden Laag.

28 1 stor ostindisk Vase.

29 2 Bojaner med Laag.


Nr.

30 2 Bojaner med Laag.

31 2 do. » do.

32 3 do. * do.

33 1 stor Boj an uden Laag.

34 1 gi. Kobbermaskine.

35 1 d°- -i

36 2 broncerede Lampetter til fire Lys i antik S ti.

4

37 2 broncerede Jernvaser med Laag.

38 2 meget høie smukke Bordlamper; en bronceret Figur paa

grøn Marmorsokkel bærer Lam pen; Lampernes Høide til

Kuplen 1 Alen 4 Tommer.

a 1 antike Messingfade.

39

40

41

Ældre Sølvarbeide.

1 Hovedvandsæg, vaseformet, fra Empiretiden, indlagt, med

fire Granater. M

1 H ovedvandsæ g, samme Stil, mrkt. J. C. L. . g

S. Greis 1844, m ed K uglefødder, 12 Granater.

1 Hovedvandsæg, samme Stil, stor rund Top, m ag me

mange Stene i forskjellige Faiver.

42 1 lille Rococoæg, knækket Arbeide.

43 1 lille Rococoæg, knækket Arbeide, paa Laaget to Due!,

mrkt. A. J. D., paa Siderne H. M„ N. D M.

44 1 Rococoæg, paa Laaget en kroneformet lop, mrkt. J. P. S-,

45 f ' større Rococoæg, knækket Arbeide, Toppen en Krone i

gjennembrudt Arbeide.

46 1 Rococoæg, paa Laaget en Due, mrk .

47 1 lille Rococoæg, i Toppen en Sten.

48 1 Rococoæg, fint udført ciceleret og drevet Arbeide.

49 1 hjerteformet Rococoæg, paa Laaget en Krone.

50 1 lille Rococoæg.

51 1 h jerteform et Æg, paa Toppen en Krone.

m i do. paa Toppen en Krone, mrkt. K. K.

53 1 do. smukt udført, paa Laaget en stor Krone

mrkt. J. O. H., S. F. M., A. D. S. 1786.

Nr.

54 1 hjerteformet Æg, paa Siderne Symboler, paa Toppen en Krone.

55 i do. fint ciceleret Arbeide, har været forg.,

paa Laaget en Krone, baaret af to Duer.

5ø \ do. paa Laaget en Krone.

57 1 vaseformet Æg, i Foden Desmerdaase, paa Laaget en Krone.

58 1 skjævt Rococoæg.

59 1 Rococoæg, i Foden Desmerdaase.

60 1 Rococoæg, drevet Arbeide, paa Siderne allegoriske Figurer,

61

65

66

i Laaget Desmerdaase.

1 vaseformet Æ g med forg. Fod og Top, i Toppen en grøn

Sten, paa Siderne hvide, mrkt. J. N., under den ene Sten

i Foden Desmerdaase.

62 1 Rococoæg, i Foden Desmerdaase, knækket Arbeide.

ø3 i do. paa Siderne et Monogram, i Foden Desmerdaase.

64 1 do. paa Laaget en Krone i gjennembrudt Arbeide.

1 do. paa Laaget en Krone, i Foden K. J. D. Y.

1 stort forg. hjerteformet Æ g, Kronen paa Laaget bæres al

Vildmænd, Hjærtet af Løver, under Kronen et Gjemme med

Portræt, i Foden Desmerdaase.

67 1 Fisk, Øinene Granater.

68 1 do.

69 1 ægformet Hovedvandsæg, mrkt. M. P. D. 1750.

70 1 do. forgyldt.

71 1 forgyldt Kurv

72 1 Lugtedaase, Mellemlaaget forestillende et landligt billede.

73 1 lille Lugtedaase, i Foden Desmerdaase.

74 1 gi. Rococotang, 1788.

75 1 do.

76 1 lille antikt Jagtbæger, paa Siderne Scener af Jægerens

Liv (gi. hollandsk).

77 1 gammel Figur, østerlandsk Slangebetvinger, mrkt. M. M.,

Hovedet bevægeligt.

78 1 lille Vogn, meget fint udført i Rococostil, menes at være

fra Frederiksborg Slot.

f 79 1 lille Bakke med 6 Glas, gi. hollandsk.

80 1 antikt Bæger, mrkt. S. R. S. M. J. D. 1695.

1 do. J. L S. L., B. P. D. i en Krans af Egeblade.

81

82 2 smaa Rammer, udførte af et antikt Spænde.


6

Daaser m. m.

Nr.

83 1 lakeret Daase med emailleret Laag, hvorpaa er malet en

broget Blanding af Landkort, Blade etc., paa en Bog i

Midten C. F. D. M. 1801, indvendig i Laaget et Nodeblad.

84 1 emailleret Daase, paa Laaget fremstillet et Landskab,

noget beskadiget.

85 1 lille emailleret Flacon, i Midten en Bouket, indrammet

af Perler, som ogsaa omgive den lyseblaa stjernebesaaede

Bund, i Etui.

86 1 dobbelt Flacon, Krystal.

Nyere Sølvarbeide.

87 6 Spiseskeer fra Empiretiden, vog 23 Lod.

88 1 Kaffekande fra 1808, vog 1374 Lod.

89 1 Sukkerskaal og Flødekande, vog 24V2 Lod.

Møbler ra. m.

90 2 italienske Søiler, 1 Al. 16 Tm. høie.

91 2 franske Porcelains Kandelabre til 4 Lys, forestillende

kvindelige Figurer, lænende sig til Koralstokke, 1 Al.

2 Tm. høie.

92 1 polstret Sofa med hvidt brocheret afpasset Silkestofs Betræk,

drap Silkeplydskant og Bagklædning.

a 2 tilsvarende Lænestole.

93 1 Ibentræs Stol med Broncekanter og Forziringer, hvidt

brocheret Silkestofs Betræk.

94 1 dobbelt fransk Stol i Nøddetræ med rødt Silkedamaskes

Betræk.

95 1 Lænestol med sort og gult engelsk Silkedamaskes Betræk.

96 1 fransk Salonbord, indlagt med Bronce og Skildpadde.

97 1 fransk Pæretræs Pillespeil, Konsollen med Krydsfod, 4 Al.

4 Tm. høit, 2 Al. 5 Tm. bredt, Glassets indvendige Maal

1 Al. 23 Tm. høit, 1 Al. 1972 Tm. bredt.

Nr.

98 1 antik gi. Mah. Sofa i Empirestil med indlagt gult Træ,

betrukket med rødbrunt Klæde.

99 2 Mah. Stole, udførte i samme Stil med gul Indlægning,

efter Modeller fra de kgl. Slotte, rødbrunt Klæde.

100 2 Mahogni Lænestole i samme Stil.

101 1 lille Rygebord med ægte Gyldenlæder.

102 1 Stykke vævet Tapet, fransk Vævning, i Stoffet er indvævet

ægte Guld; det fremstiller en Ridder, Stykket er indrammet,

har været udstillet i den danske Afdeling af den

nordiske Udstilling 1888, 2 Al. 7 Tm. bredt, 3 Al. 2 Tm. høit.

a 1 tilsvarende Stykke, fremstillende en Ridderfrue, samme

Størrelse.

103 1 Fag indrammede Mosaikvinduer i antik Kirkestil, 3 Al.

2 Tm. høit, 1 Al. 22 Tm. bredt.

104 1 rundt tyrkisk Bedetæppe, 1 Al. 2 Tm. i Diameter.

105 1 lille, ægte Smyrnatæppe, 2 Al. 14 Tm. og 1 Al. 11 Tm.

106 1 lysegraat engelsk Skind-Kamintæppe, 2 Al. 17 Tm.,

1 Al. 7 Tm.

107 1 Textiltæppe fra den svenske Udstillingsafdeling 1888,

2 Al. 1 Tm. langt, 14 Tm. bredt.

108 1 Broncebuste »Socrates«, med tilhørende Søile i grønt

109

Silkeplyds.

1 Broncebuste »Wagner«,

Silkeplyds.

med tilhørende Søile i grønt

110 1 smedet Jernguerindon med en antik Kobberjardiniere

med kunstige Blomster.

Antike Glas.

111 1 Pokal, Frederik den 4.s Navnechiffer og Krone, 97a Tm.

112 1 do. med indslebne Medaillons og tysk Inskription,

Foden ny, 97a' Tm.

113 1 Pokal med Frederik den o.s Navnechiffer og Krone, 91/* Tm.

114 1 Pokal med indslebet Landskab, i Foden en Krans, 8 Tm,

115 1 antikt Glas, indslebet J. J. med Zirater.

116 6 antike Krystalglas med sleben Fod.


8

Nr.

117 1 slebet antikt Glas, G. i en Krans, firkantet Fod.

118 2 antike Glas med en Blomst i Guld.

119 1 Glas uden Navn, Foden firkantet.

120 2 venetianske Glas.

121 1 gi. Glaskrus med Laag.

122 1 gi. hollandsk Flaske med indbrændt Figur og Inskription,

123 1 venetiansk Stoppekugle.

Porcelain.

124 1 Figur, Kavaller fra Rocoeotiden, sachsisk Porcelain.

125 2 Figurer, Meisner Porcelain.

126 12 Figurer, forestillende de tolv Maaneder, Figurerne ere

mærkede med det gamle saclisiske Mærke A. R. i Slyng

(Augustus Rex), 4 Tm. høie.

127 Musiken, 2 Figurer, den ene med Noderne, den anden med

Fløiten, gi. sachsisk Porcelain.

128 Kvindelig Figur, ved Fodenen Krone, gi. sachsisk Porcelain.

129 2 Figurer, mrkt. A. R. i Slyng, gi. sachsisk Mærke.

130 1 Dronning, gi. sachsisk Porcelain.

131 Venus med Amor og Bachus, gi. sachsisk Porcelain.

132 Musik og Videnskab, gi. sachsisk Porcelain.

133 2 allegoriske Figurer, staaende ved Vaser, gi. sachsisk Poreel.

134 3 smaa Figurer med Vinger, sachsisk Porcelain.

135 En Kineserinde, sachsisk Porcelain, 7‘A Im.

136 1 Par Stager i Rococostil med malede Strøblomster og frie

Blomsterranker, 10 Tm., gi. sachsisk Porcelain.

137 4 col. danske Figurer, Aarstiderne, 151 /a Tm.

138 To Orientalere, Gruppe af dansk Porcelain.

139 Manden og Konen med Hummeren, Gruppe af dansk Porcel.

140 Høsten, kvindelig Figur, gi. dansk Porcelain, besk. ^

141 Vase med Decoration, paa Laaget en Figur, 9 1/ 2 Im., gi.

kjøbenhavnsk Porcelain.

142 Vase med Prospeeter, Blomster- og Guld-Dekoration, paa

Laaget Englen med Skjoldet, gi. kjbhvnsk. Porcelain.

U 3 2 mørkeblaa Vaser med Blomster og Fugle i Guld, kjøben-

havnsk Porcelain.

144 1 col Figur, Sokkelen muselmalet, gi. dansk Porcelain.

145 En Kærlighedserklæring, stor Poreelainsgruppe, Wiener-

Porcelain (?).

146 Mefistofeles, gi. Figur, mrkt. H.

147 En mythologisk Figur, meget fint udført gi. Figur, ubekj.

Mærke.

148 En Renaissancefigur, dansk, uden Mærke.

149 Skøiteløberen, gi. Figur. .

150 2 store Grupper uden Mærke, Køer m e d Hyrde og Ma kepige.

151 Potpourrikrukke i Form af en kvindelig Figur, gi. hollandsk.

152 Georg og Dragen, gi. Figur uden Mærke.

153 1 gi. chinesisk Figur, bærende en Skaal.

154 1 gi. chinesisk kvindelig Figur, hvid.

155 1 Par gi. ovale chinesiske Kopper med løse Blomster.

156 En gi. chinesisk Flødekande.

157 E 11 gi. chinesisk Terrin med Laag og Fad.

158 2 gi. chinesiske Sauceterriner.

159 En gi. chinesisk Frugtskaal, gjennembrudt og me cu 01 e

Blomster samt tilhørende Fod.

160 2 chinesiske Tallerkener, den ene besk.

161 2 do.

162 1 do.

163 2 Majolika-Figurer.

164 1 lille Stenkande fia Ægypten.

165 1 gi. ottekantet ostindisk Vase, Laaget gjennembrudt.

166 2 gi. hollandske Tallerkener.

167 2 do.

168 1 gi. hollandsk Fad.

169 1 gi. slesvigsk Fad i blaat, med en Landsby.

170 1 stor gul decoreret Lervase, 1 Al. 2 Tm..

171 2 franske Vaser, cremefarvet Bund med Guldornamenter,

Kanten takket med mørkeblaa Medaillons, Hankene frie

Blade, paa den ene et Billede i Watteaus Genre, paa den

anden Blomster, I 8 V2 Tm. høie.


Malerier,

172 Vilhelm Melbye, Optrækkende Uveir ved Korsør Havn,

sign. 1873, 5 x 8 .

173 Vilhelm Melbye, Ved Indseilingen til Nizza, Solnedgang,

sign. 1877, 6 x 1 OV2.

174 Frk. Dohlman, Roser, Mentona, Sign. 1886, 87*Xl3.

175 — Hoved af en Munk, sign. 3 'A x ll.

176 P. Kornbeck, En Klostergang, sign. 1874, 10x13.

177 — En Klostertrappe, sign. 1878, 12x16.

178 Professor C. G. Hellqvist, En Landsknægt fra 30-Aars

Krigen, sign. Stockholm 1884, 12x 872.

171) Andersen-Lundbye, Gade i Munchen, sign. 1672X 1372.

180 Fru Elisabeth Jerichau-Baumann, En Haremsdame, malet

efter Naturen, 21x19.

181 C. Schmidt-Phiseldeck, En gammel Bondestue, I 2V2XIOV2

182 A. Mackeprang, Skaansk Landskab med Kvæg, sign. 1887,

51x41.

183 Hans Schmidt, Parti ved Mariagerfjord, sign. 28x39.

184 Schliohting-Carlsen, En Gade paa Capri, sign. 1885, 11x 6.

185 — Skovvei, sign. 672X 10.

186 — Sjællandsk Skovparti, sign. 15x 2072.

187 Frk. Dohlmann, Det Indre af et Kloster, sign. 1885, 1472X12.

188 Hans Dahl, Aaens Udløb, Parti fra det sydlige Fyen, sign.

1886, 30x46, udstillet paa Charlottenborg 1888.

189 Hans Fischer, Gadeinterieur, sign., 1172X 8.

190 Carl Rasmussen, Postjollen transporteres over Isen, sign., 3 x 5 .

191 G. Pedrin, Landskab, sign. 1874, 972X 1372.

192 H. Drachmann, Fra Stormfloden i 1872 ved Kjøge,

sign., 12x16.

193 Carl Locher, Seilere i Sundet, sign. 10x 1372.

4

11

Porcelainshylder.

Nr.

194 4 runde Porcelainshylder med rødt Silkeplyds.

195 2 lange do.

196 2 Porcelainshylder, noget kortere.

197 2 do. do.

198 2 smaa Porcelainshylder med Silkeplyds.

199 2 smaa do. » do.

200 2 større do. » do.

More magazines by this user
Similar magazines