27.09.2013 Views

Lose Kobbere og Tegninger.

Lose Kobbere og Tegninger.

Lose Kobbere og Tegninger.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

i<br />

<strong>Lose</strong> <strong>Kobbere</strong> <strong>og</strong> <strong>Tegninger</strong>.<br />

Nr.<br />

1 —2 2 Landskaber.<br />

3—4 Des Schoner-Grundes bei Dresdei\, v,<br />

Tiebel und Scheibner, 2 Blade.<br />

5 House of J. J. Rousseau, by J. Bew.<br />

6 a.b. Quilleboeuf <strong>og</strong> Vliessingen, par Ver -<br />

net et Testolini, 2 Blade.<br />

7—12 Environs de Lucerne, p. Bonnefoy,<br />

6 Blade.<br />

13—14 Heimthal und Andlau, von Heimlich,<br />

2 Blade.<br />

15—16 Environs de Majence et du Rhin, p.<br />

Hegi et Riickert, 2 Blade.<br />

17 Une Cascade, p. Hegi.<br />

18 Mayence å Zahlbach, par Schneider et<br />

Riickert.<br />

19 — nach Hochheim.<br />

20 — Aussicht von Hochheim.<br />

21 — prés Frankfort.<br />

22—23 Des Plausshen Grundes, v. NeStler,<br />

2 Blade.<br />

24—25 Dito dito, 2 Blade.<br />

26—27 Dito dito, 2 Blade.<br />

28—29 To Ildebrands Blade, von Morasch,<br />

l


2<br />

30—35 6 sachsiske Landskaber, af Klengel<br />

<strong>og</strong> Stamm.<br />

36—42 7 italienske Blade, af Palladio <strong>og</strong> Sca-<br />

mozzi.<br />

43 Klosteret Paa Bjerget St. Angelo.<br />

44 La Grotte di Pausilipo.<br />

45—48 Vrews of Naples, 4 Blade.<br />

49—53 Venedig, 5 Blade.<br />

54—57 Genua, 4 Blade.<br />

58—65 Neapel, 8 Blade.<br />

66—73 Potzdam, 8 Blade.<br />

74—89 16 coleurerede mecklenborgske Pro-<br />

specter, af Kleidke, Liebe o. Fl.<br />

90—91 Konigstein en Saxe et des Environs,<br />

p. Thiele, 2 Blade.<br />

92 Wilhelmshohe, von G. W. Weise.<br />

92b Mucius Scævola, af Rubens <strong>og</strong> Marchands<br />

93 Parti de Chasse pour le Vol, p. Wouwermans<br />

et Moyreau.<br />

94—97 4 lauenborgske Prospecter.<br />

98—100 Eremitagen, Ordrups Krat <strong>og</strong> Fortunen,<br />

af F. Meyer.<br />

101 Esplanaden, af Samme.<br />

102 Herthadal, af Flint.<br />

103 Vue de Dresden, p. Alex. Thiele.<br />

104 Vue de Champ de Mars, le 14 Juillet<br />

1790, p. Berthault.<br />

105 Les Etats Généraux å Versailles 1789,<br />

p. Palas.<br />

106—107 Toplitz u. Bilen.<br />

108—109 Schloszberg, af Pucherna.<br />

110—111 Schonau und Steinbaad.<br />

12— 13 Theater und Schloszgarten, 2 Bl.<br />

14— 16 Duchs, Bilin, Sehreckenstein, 3<br />

Blade, afF . K. Wolf.<br />

17— 18 Tegel und die Thier - Arzneischule<br />

in Berlin, v. P. Haas« 2 Bl.<br />

119—120 Mæusethurm und Prag, von Giin-<br />

ther und Baltzer, 2 Bl. v<br />

121-126 å r Mi;,r'i,cchliske B,ade.<br />

! 7 ~ 28 D ~ ud; 2RoBr - * • *<br />

0 2UB l a t Spa’ P* Wilkin et Riicicer,<br />

131 Zewprengung des Pnlvermagasins in<br />

132-133 A ^ r v - o ^ k<br />

3 4 - 35 ~ 2 Blade. Blade ' Weber> 2 Bl.<br />

36— 37 2 Blade.<br />

“ “ “ “ a<br />

1,1<br />

148 Et dito dito.<br />

149 Et dito dito.<br />

150 Et dito dito.<br />

1 5 1 -1 5 2 London and Weslminsier bv Ro<br />

by'lohn Rndj L,!rpi" iere’ P u b th e J<br />

153— n;.. ^°-vde11- 2 Blade.<br />

2 Bl.° y ’ Ha“ e ond Eilis,<br />

155 The Promenade in St. James Fark bv<br />


4<br />

i n Landcaster, by Farrmgt0n and LandS« r .<br />

72 Rochester, by Fatrmgton and Punney.<br />

7 3 Windsor, by Hodges a ^ af van<br />

7 4 __175 To hollandske Sostykker,<br />

Goyen <strong>og</strong> de Marc^>:<br />

Bineen am Rhein, von Rucker*- .<br />

7 ? Envn’ons de Rhinfelden. , par Ditto.<br />

78 Schonen-Busch , von Ditto.<br />

»~ss«av8FM<br />

8 'S pa" f<br />

Hackert <strong>og</strong> ^ p a t o . ^ ^<br />

84 Vedata delte Cotta di Cesena, af Hackert<br />

85 Ve duta d i'p i^ o få ic o n e , af Hackert <strong>og</strong><br />

Gio de Grado. v . p<br />

86 Posilipo a Napoli, af Hackert <strong>og</strong> i<br />

«7 < 8 8 ANeapel af Gins. Aloya. 2 Blade<br />

8 7 - 1 8 8 (cireaP 3 i Al. i Længden).<br />

8 9 Vednta del Golfo di Baja (c.rca 1 , Al.).<br />

90 Koma (circa l i Al.) at Baptista Nolli. '<br />

91 Grundtegning af nom , ai r> ^<br />

92 Et Blad.<br />

^ _ 9 5 raS(aCnr M a«oArildsen <strong>og</strong> Rialto-Broen<br />

96 V e d n J d efT em p io Marigolare di Mi-<br />

nerva, af Piranesi. .<br />

9 7 Rovine delle Ferme Antonm.ane, a f P><br />

qq Sep0 lcroeSdi Cecilia Mcdella, af Piranesi.<br />

I 9 Vednta del Aqnedotte di Caserta, af Van-<br />

vitelli- . n i.jp<br />

2 0 0 -2 0 1 Theatre Olimpico. 2<br />

202—203 2 venetianske Blade.<br />

204—205 2 dito.<br />

206—207 2 dito.<br />

208—209 2 dito.<br />

2 1 0 — 2 1 1 2 dito.<br />

212 Pladsen i Parma<br />

213 Plazza Chiamata i Neapel.<br />

214 Kirken St. Procope i Constantinople.<br />

215 —7 St. Johannes i Rom.<br />

216 — St. Jean de Latran.<br />

217 Jupiters Tempel i Athen.<br />

218 Trefoldigheds-Templet i Florentz.<br />

219 En Kirke.<br />

220 St. Pauls-Kirken.<br />

221 Bibliotheket i Oxford.<br />

22 2 227 Grundtegning til en Unim-fitets-<br />

Bygning, 6 Blade.<br />

228 Academiet i Greifswalde, 6 Blade.<br />

229 Liineburg (1£ Al.) af Werner.<br />

230 Ofen, Ungarns Hovedstad, af Joh. Baltzer.<br />

231 Les Bains de César, en Calabrle, par<br />

Alex. Moretti.<br />

232—235 Slottet i Heidelberg, af A. Schlich,<br />

4 Blade.<br />

236 Bremen (1§ Al.) af A. A. Beck.<br />

237 Grundtegning af Samme, af Mustfeldt.<br />

238 J-Iessen-Darmstadt.<br />

239 Wilhelmshohe, von Muller.<br />

240 Versailles, par Croisey,<br />

241 London, af W. Faden.<br />

242 Sonnenstein, af Alex. Thiele.<br />

243 Slottet i Meissen.<br />

244 Slottet i Pilnitz. \<br />

245 Slottet Moritzburg, af I. A. Corvinus.<br />

246 Konneburg af Tiroff.<br />

247—248 2 Prospecter i Augsburg,<br />

249—250 2 dito j Bremen. /<br />

251—252 2 dito i Hamburg.<br />

253—254 Aussicht auf die Elbe.<br />

255 257 Select Views from the Elbe, 3 Bl.


6<br />

258—259 Environs de Hambourg, p. Crusus.<br />

260 Nenndorf.<br />

261 Carlsbad.<br />

262 Florentz.<br />

263 Livorno.<br />

264 Rom.<br />

265 Turin.<br />

266 Boheme, p. Muller, med 4 Vignetter.<br />

267 Et stort Bjergværksblad.<br />

26« Wallis.<br />

269—274 Alperne, 6 Blade.<br />

275—278 Fire sachsiske Prospecter.<br />

279—280 2 Blade.<br />

281 Portrait af Thorwaldsen.<br />

282 — Kotzebue, af Lowe i Berlin.<br />

283 — General Ewald, af Clemens.<br />

284 — Ove Giede, af Sysang.<br />

285 — Chresten Scheel, af Bernigeroth.<br />

286 — Rantzauerne, af Folkema.<br />

287 — Sehestederne.<br />

288 — Thotterne.<br />

289 — Peder Lassen <strong>og</strong> Kone.<br />

290 — Corfitz Ulfeldt <strong>og</strong> Kone.<br />

291 — Friserne, af Bleyswik<br />

292 — Winderne.<br />

293 — Kaaserne.<br />

294 — Marcus Gioe, af Yver.<br />

295 — Joachim Gersdorff, af Sys'ang.<br />

296 — Tycho Brahe, af Bernigeroth.<br />

297—300 Portraiter af Peder Oxe, Mette Rosenkrands,<br />

Kielmansek, et antiq.<br />

Kobber af v. Spyk <strong>og</strong> J. v. Schley,<br />

4 Blade.<br />

301 — Tycho de Hofmann, af Toqué.<br />

302 — Prof. Geuss.<br />

303 — Prof. Tode.<br />

304 — Skuespillerinden Thiele.<br />

305 — Digteren Riber, af Clemens.<br />

306 — Digteren Ewald.<br />

307 Portrait afLieutn. Willemoes, afRicter.<br />

308 — Admiral Lassen.<br />

309 — Commandeur Broun.<br />

310 — \Commandeur Brandt.<br />

311 Et Portrait.<br />

312 Et dito.<br />

313 Portrait af Benselstjerna <strong>og</strong> de 2de andre<br />

Mordbrændere.<br />

314 — Palma, (af Hornemann, 1825).<br />

315 *— Cantzler Cramer, af Erdner.<br />

316 — Dr. Luther, af Haas.<br />

317 — Carl III. af V. y. Grabo.<br />

318 — Primoro Carlos que Rey.<br />

319~321 — Leopold der Menschenfreund,<br />

3 Blade.<br />

322 N<strong>og</strong>le, forskjellige Blade.<br />

323—328 Sex satiriske <strong>Kobbere</strong>.<br />

329—331 Tre couleurerede Sobatailler.<br />

332 337 Sex italienske Palladser (Milano).<br />

338—347 Ti dito dito (Venedig).<br />

348 Ranelagh.<br />

349—350 London, 2 Blade.<br />

351—352 Dito, 4 Blade-<br />

353 De Stadt Goes.<br />

354—358 Rotterdam, 5 Blade<br />

359—363 W ien, 5 Blade.<br />

364—367 Toulon, 4 Blade.<br />

368—371 La Haye, 4 Blade.<br />

372—373 Bryssel, 2 dito.<br />

374—375 Batavia, 2 dito.<br />

376 Vienne.<br />

377 Bretagne.<br />

378—379 Rochelle & Rochefort', 2 dilo.<br />

380—381 Antibes, 2 dito.<br />

382—383 Marseille, 2 dito.<br />

384—386 Paris, 3 dito.<br />

387—390 Dito, 4 dito.<br />

391—392 Tliuilleries, 2 dito.<br />

393—396 Versailles , 4 dito. N<br />

7


8<br />

3 9 7 —401 Paris, 5 Blade.<br />

402__404 Tre chinesiske Blade.<br />

405__412 Otte Schweizer-Prospecter.<br />

413 Vue perspective de Nancy.<br />

414 Naples.<br />

4 1 5 417 Venedig, 3 Blade.<br />

418—421 Milano, 4 dito.<br />

422—427 Rom, 6 dito.<br />

428—429 Petersborg, 2 dito.<br />

4 3 0 __4 3 3 Fire Tempel-Bygninger, 4 Blade.<br />

4 3 4 4 3 9 Florentz, 6 Blade.<br />

440—445 6 nordamerikanske Prospecter.<br />

4 4 6 — 4 4 7 Djævelsbroen <strong>og</strong> de schweiserke Alper,<br />

2 Bl. r<br />

448 Cataracte de la Suisse, par Loneux.<br />

4 4 9 __452 4 Schweizer-Prospecter.<br />

4 5 3 — 4 5 4 2 dito dito.<br />

455 Environs de Basle.<br />

4 5 6 __ de Vieux-Brisac, p. Hegi.<br />

4 5 7 __460 4 hollandske Landskaber, af |van<br />

der Veide <strong>og</strong> W. H olter.H<br />

4 6 1 — 4 6 8 8 dito dito<br />

4 6 9 470 2 franske dito, al (jailot.<br />

471 1 hollandsk Blad.<br />

472—473 2 Sostykker.<br />

4 7 4 Ætna.<br />

4 7 5 __480 Schweizer-Landskaber, 6 Blade.<br />

4 8 1 __484 4 hollandske dito, af Eichler.<br />

4 8 5 489 5 dito dito, af Fischer de Jonge.<br />

4 9 0 — 4 9 3 Fire engelske Blade.<br />

4 9 4 View near Canterbury, by Schleich.<br />

4 9 5 Gule Elv i TrbndhjemsStift, afE. Meyer.<br />

496 Road, cut by the Romans in the Rak of<br />

Pierre Perthuis.<br />

4 9 8 — 4 9 9 2 hollandske Blade.<br />

500—501 Roma Veteris, 2 Blade.<br />

502—508 Romerske Prospecter, 7 Blade.<br />

509 510 Der Maynbriicke, af Muller, 2 Bl.<br />

511 Wiirzburg, af Abel.<br />

51 2__517 6 italienske Blade , af Sy luestre.<br />

518—519 2 Blade af W ilt <strong>og</strong> Boek.<br />

520—524 5 dito, af Aug. Wind.<br />

5 2 5 — 531 7 romerske Prospecter.<br />

532 542 11 Prospecter af C. W , Knorr.<br />

5 4 3 Badet i Lauchsted, af Mistack.<br />

544 Esplanadeu i Leipzig, af Geyser.<br />

545 Kirchhof auf O yben, von Fr. Muller.<br />

5 4 6 __5 5 3 8 Blade med tydske Borge <strong>og</strong> Sostykker.<br />

554 Weissenstein von Tishbein.<br />

555 Offenbach, von Hergenroder.<br />

656 Neptunes Grotte near Tivoli, by Taylor.<br />

557 The Port of Rouen,<br />

558 Poort de Zutphen, von I. Gradmau und<br />

Frey.<br />

5 5 9 Pilnitz.<br />

560 Die Andreas-Kirche in Braunschweig.<br />

56 1 564 Dresden, 4 Blade, af G. B. Probst.<br />

565—566 To engelske Blade.<br />

567—568 . ,<br />

569—592 24 romerske, venetianske, genuesiske<br />

<strong>og</strong> neapolitanske Prospecter.<br />

593—604 1 2 tyrolske <strong>og</strong> bohmiske dito.<br />

6 0 5 — 6 1 6 1 2 berlinske dito.<br />

6 1 7 — 628 1 2 wienske dito.<br />

629 1 0 dito.<br />

629 632 3 hollandske dito, af v, d* Veide.<br />

6 3 3 656 Heilbron an Neckar, etc. etc. 24<br />

mahlerisches Ansichten, von C. Lang.<br />

657__680 24 store couleurerede, tydske Prospecter.<br />

6 8 1 6 8 6 6 store dito af Findorff.<br />

687—688 To dito dito. ^ ,<br />

689—694 Belvedere af C. A. Encke, 6 Bl.


10<br />

695—699 Fem Blade, af Zedlesky <strong>og</strong> Corvinus.<br />

700—703 Fire dito.<br />

704—714 Elleve dito.<br />

715—734 Tyve dito.<br />

635—736 Liibek <strong>og</strong> Travemiinde, afSonntach.<br />

737—740 Fire hollandske Sostykker, af de<br />

Jony <strong>og</strong> Sunlaeh.<br />

741—744 — * —<br />

745—748 — —<br />

749—752 — —<br />

753—756 — —<br />

757—760 Fire dito af Ambrosi, Baldini <strong>og</strong><br />

Ragono.<br />

761—764 Fire dito af Ozanne <strong>og</strong> Canali.<br />

765—768 Dito dito af Orio <strong>og</strong> Canali.<br />

769—772 Dito dito, engelske, af Milton <strong>og</strong><br />

Suntach.<br />

773—776 Dito dito.<br />

777 Et dito af Vernet.<br />

778 Et dito af Ch» Forts.<br />

779—780 To dito, af Vernet <strong>og</strong> Weiroter.<br />

781—782 To Blade af Heimlich <strong>og</strong> Drotten.<br />

783—784 Fire italienske Vuer, af Hackert.<br />

785—786 Environs de Saverne, par Hackert.<br />

787—790 Fire italienske Sostykker af Gouny<br />

791 Et Blad af Charles Forts. ^ •<br />

792—793 To dito af Walker.<br />

794 Et dito af Chesham.<br />

795—796 To dito af Schleich.<br />

797—799 Tre engelske Broer.<br />

800 En Portefeuills til <strong>Kobbere</strong>.<br />

Haandtegninger <strong>og</strong> illuminerede Blade.<br />

801—810 Ti originale Haandtegninger, af<br />

afgangne Skuespiller Gjelstrup.<br />

11<br />

811—814 Fire originale Haandtegninger, af<br />

afg. Skuespiller Gjelstrup.<br />

815 En Samling af <strong>Tegninger</strong> til e t n y t<br />

Bornehuus, paategnede (af Stadsbygmester<br />

Meyer), at have kostet 56<br />

Rdlr. 84 Sk.<br />

816 En Haandtegning af Kammerjunker Emil<br />

v. Scholten.<br />

817—836 Ti dito (1771) af Tillisch, Schu-<br />

lenburg, Grævenitz, Hauch, Rosenvinge,<br />

Walter sd or ff, Barner,<br />

Fr. Bliicher, F. A. Holsteiu.<br />

837 An der hohen Saale von Jena.<br />

838 Et Lystslot.<br />

839—840 To Blade af C.<br />

841—842 To dito.<br />

843 Et Landsted.<br />

844 Et Blad, 1738.<br />

845 Et dito, 1732.<br />

846 Et dito, 1741.<br />

847—852 Sex dito, af A. S., 1731 <strong>og</strong> 1732.<br />

853—857 Fem Blade.<br />

868—864 Syv dito af Wiederhold.<br />

865—867 Tre dito.<br />

868—874 Syv dito (Gottingen), af Besemann.<br />

875—878 Fire dito, af Oehme.<br />

879—880 To dito, af C. Muller,<br />

881—883 Tre dito, af Oehme.<br />

884—886 Tre dito.<br />

887 — 889 Tre storre dito.<br />

890 Canton Ury, af J. M. H.<br />

891—892 To Prospecter, af Salzenberg.<br />

893—896 Frankfurt, Maynz, Rastadt, Lech-<br />

broen ved Rhinen.<br />

897—900 Rom, Mantua, Venedig, Marseille.<br />

901—904 Klædedragterne i Kjobenhavn, 4<br />

Blade med poetisk Text.


12<br />

905—924 Norske Dragter, (separeres) 24 Stkr.<br />

925—954 Danske Dragter (separeres), 30 Bl.<br />

9 5 5 — 9 9 4 Theater-Costiimer, 40 Blade’<br />

9 9 5 -1 0 2 6 Fugle, 32 Blade.<br />

1027—1050 Dyrstykker, 24 Blade.<br />

5 1 _ 5 4 Jagt-Hunde, afGebauer, 4 Blade.<br />

55—1204 150 fmaa illum. Prospecter (separeres).;<br />

1205—1212 Abbildungen Braunschweigischer<br />

Gestutt-Pferdl 1stes Heft, 1827.<br />

8 Blade.<br />

1 3 — 20 Dito dito, 2 tesHeft, 1828, 8 Bl.<br />

21— 22 Potzdam af Kriiger, 2 Blade.<br />

23— 24 2 dito Blade.<br />

2 5 — 26 2 mindre dito.<br />

27 Altona.<br />

28 De oldenborgske Kongers Stamtavle.<br />

29 En Portefeuille til <strong>Kobbere</strong>.<br />

30 En Pakke chinesisk Papir til at lægge<br />

imellem <strong>Kobbere</strong>.<br />

1231 Halleberg i Westergothlaiid, af Akrel.<br />

32 Et Globekort med illum. Figurer.<br />

33 Alle Nationers Flag, illum.<br />

34 Breslau, af Pontoppidan.<br />

35 Henneberg, af Glaeser.<br />

36 London <strong>og</strong> de kgl. Palladser, 2 Blade.<br />

37 Asiatiske Figurer.<br />

38 Corfu, 2 Blade.<br />

39 Bohmen, 1240 Genua.<br />

41 Bern, 42 Prag, 43 Wien.<br />

44—50 Syv Blade (separeres).<br />

Korter paa Lærred, a<br />

1251 Europa et skjont engelsk Kort (efter<br />

Tractaten af 1815).<br />

52 Norge.<br />

I<br />

13<br />

1253 Holsteen.<br />

5 4 Hannover.<br />

55 Tydskland, 16 Blade.<br />

r a 59 — ^ Blade.<br />

60 Dresden, af Mag. v. Lelimann.<br />

61 Det sachsiske Schweitz.<br />

63 S p an iel <strong>og</strong>°^ortu^al>e 9" Blade, af Chan-<br />

leure.<br />

64! 69 6 franske Korter.<br />

7 4 Z 7 6 Tydskland, Frankrige, Italien, Spanien<br />

<strong>og</strong> Portugal, 4 ,<br />

7 7 Tydskland, af H eim ann, J ® ^ emie<br />

7 8 A tla\o % e G,é°cgorn ? 6 8 c L e s av. d. No-<br />

7 9 Et dito med *40 General- <strong>og</strong> Special-<br />

Korter.<br />

80 Et dito med 125 Kort er •<br />

<strong>Lose</strong> Land- <strong>og</strong> Sokorter.<br />

in o t Et meget stort Kort over hele Europa,<br />

af Valek, i 6 Blade, 1805.<br />

8 2 -8 9 Alle, Vidensk. Selsk. 8 Korter over<br />

Jylland (aldeles nye).<br />

on __ over Tondern, L u g u m -Kloster,<br />

Haderslew, Apenrade, Flensborg, e c.<br />

91 _ Haureballe, Stjernholm, etc.<br />

00 __ et dito dito.<br />

qo — Aalborg, Vendsyssel, etc.<br />

04. — Aastrup, Borglum, etc.<br />

95 — Koldingliuus, Riberhuus, Silk e­<br />

borg , etc.<br />

Qa _ Jylland <strong>og</strong> Schleswig.<br />

9 7 __9 8 Hermelins, Hagelstroms , re <strong>og</strong><br />

Forsells Korter over Skaane.<br />

9 9 ' __ Finland.


14<br />

1301 ~ v V ab0rg' etc*<br />

“ Nyland <strong>og</strong> Tavasthuus.<br />

louz — Wasa, etc.<br />

3 — Savolax, etc.<br />

- w 2 E & * Helsins land-<br />

6 — Jæmteland, etc.<br />

' — Herjedalen.<br />

^ — Halland. 1<br />

““ S ?teb.orS oc** Bohus.<br />

Gotarike.<br />

11 — Nykoping. “<br />

12 — Stockholm.<br />

13 — Gotland.<br />

14 Et Atlas.<br />

15 Neue Welt-Karte.<br />

16 Mappe-Monde.<br />

17 Geo-Hydr<strong>og</strong>raphiske Globe-Kort.<br />

19 Et Kort. NOrS


16<br />

1373 Bohmen, af Walch.<br />

74 Tyrol etc.<br />

75 Osterrige. •<br />

76 Venedig etc.<br />

77a Rhin-Strommens Lob,<br />

78b Dito.<br />

78 Flandern, af Sanson.<br />

79 Brabant. ,<br />

80 Holland, 2 Blade*<br />

81 Belgien.<br />

82 4 hollandske Korter,<br />

83 Zeland, af Vischer <strong>og</strong> Ottens (el udm.<br />

Kort, circa 4 Al. i ).<br />

84 Scotland, af Sanson.<br />

85 Irland, af dito.<br />

8 6 Storbritannien, af Weidner.<br />

87 Dito, «f Walch.<br />

8 8 Frankrig, af Delisle.<br />

89 — af Treutel.<br />

gø — af Walch.<br />

91 — Postkort.<br />

92 Milekortet over Frankrig, af Janvier,<br />

93 Toulon (under Bataillen hvor Bonaparte<br />

commanderede).<br />

94 Reisekort over Schweitz, af denberomte<br />

Wil. Coxe.<br />

95 Italien , af Dr. Thriege.<br />

96 Italia.<br />

97 Sachsen, af Schneider.<br />

98 Dito, af Lange.<br />

99 Zweybriicken und Hamburg, von P.<br />

Schmidt.<br />

1400 W iirtemberg, af Dr, Meyer.<br />

1 Schwaben <strong>og</strong> Donauens Lob, af le Rouge,<br />

2 Thiiringen, af Giissefeld. ,<br />

3 Den oversachsiske Kreds, af Schneider.<br />

4 Osterrige, af Mannert.<br />

5 Gallitzien, af Giissefeld,<br />

6 Siebenburgen,<br />

7 Ungarn, af Krieger.<br />

17<br />

1408 MoldaU <strong>og</strong> W allnrhiet, af Schmidt.<br />

9 Ungarn* af1 Penter.<br />

10 Donaufloderi.<br />

11 Ungarn, Polen, Rusland <strong>og</strong> Tyrkiet.<br />

12 Dortauflodén, 3 Blade.<br />

13 Middelhavet.<br />

14 Det tyrkiske Rige i Europa.<br />

15 Archipelagus <strong>og</strong> Grækenland.<br />

16 Det europæiske Tyrkie.<br />

17 Samrtie, af Schmidt <strong>og</strong> Pæteig.<br />

18 Morea.<br />

19 Cypern.<br />

20 Ungarn, af Sanson.<br />

21 Tyrkiet, af Samme.<br />

22 Morea.<br />

23 Ægypten; Theben, Arabien, af Micheld.'<br />

24 Terra Sancta , (Judæas) af Jaillot.<br />

25 Det rode Hav * med dets Omegne.<br />

26 Palæstina.<br />

27 Egypten, von Vangondy.<br />

28 Asieri, von Schneider und Weigel.<br />

29 A frika, vorl Reinike.<br />

30 Ost-Indieri.<br />

31 Nord-Americå;<br />

32<br />

33 Bone Ésperarice <strong>og</strong> Hottentotlandet, af<br />

Spartrriann.<br />

3 4 Fes <strong>og</strong> Marokos, af Canzler.<br />

35 Habessinien , af Bruce.<br />

36 West-Indien.<br />

37 Nord-Amerika, Westindien, deengelske<br />

<strong>og</strong> franske Besiddelser, et nyt Kort<br />

med Forbedringer til d’Anville etc.<br />

(circa 4 Al. i CH).<br />

38 Nordamerika.<br />

39 Et dito af Pounal, (circa 3 Al.)<br />

40 New-England, etc.<br />

41 Et americansk Kort<br />

42 Et dito.<br />

43 Gujana.<br />

2 * ^


18<br />

1444 Canada, par Bellin, 2 Blade,<br />

45 Dito, par d’Anville.<br />

46 Amerika, af Mannert.<br />

47 i Havanna, m. m.<br />

48 Sydamerika.<br />

49 Dito, 2 Blade.<br />

50 Australien.<br />

51 En Portefeuille til Korter.<br />

Artistiske B<strong>og</strong>er.<br />

In Folio.<br />

1 Descriptions des Arts et Metiers, par l’Academie<br />

Royale des Sciences, avec<br />

Fig« Art. du Charbonnier, av. Fig.<br />

2 — Fabrique des Ancres, par Reaumur<br />

et Duhamel, av. Fig.<br />

3 — l’Art de Chandelier, av. Fig<<br />

4 — de l’Epinglier, av. Fig.<br />

5 — de Forges et Fourneaux å Fer,<br />

par Courtivron et Bouchu, av. Fig!<br />

6 — de faire le Papier, par de la Lande,<br />

av. Fig.<br />

7 — de tirer des Carrieres la Pierre<br />

d’Ardoise, av. Fig.<br />

8 — de la Forges des Enclumes, av. Fig.<br />

— de faire le Pargeanent, av. Fig.<br />

10 — de les Cuirs dorés, av. Fig.<br />

11 — duCurtier, par Duhamel, av. Fig.<br />

.12 — des Forges, av. Fig.<br />

13 — d’adouci le Fer fondu, p. Reaumur,<br />

av. Fig.<br />

14 — des Forges etc. av. Fig.<br />

faire des Chapeaux, av Fig.<br />

16 — du Ceriez, av. Fig.<br />

17 — des Instruments de Mathématique,<br />

av. Fig. *<br />

18 — du Cardonnier, av. Fig.<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

19<br />

— du Serrurier, av. Fig.<br />

—- du Perruquier, av. Fig.<br />

a) du Meunier, b) Vermecilier,<br />

avec Fig. c) du Boulenger, av. Fig.<br />

— du Paumier-Baquetier, av. Fig.<br />

— du a) Charbonnier, b) Chaufour<br />

nier, c) Ardoisier, d*) Tuilier, av. Fig.<br />

— Corroyeur, av. Fig.<br />

a) Laiton, b) Epinglier, av. Fig<br />

— a) Drapier, b) (Jhape'lier, c)Teinturier,<br />

av. Fir.<br />

— La Rafien du Suere, av. Fig.<br />

— du Tanneur, av. Fig.<br />

In Qvarto.<br />

29 Jablonskys allg. Lexicon der Kiinftp, neue<br />

verbes. Ausgabe.<br />

30 Architecture part 1) Vignola, 2) Michel<br />

Angelo, 3) Davilier; 3 Edit. av. Fig.<br />

31—33 Vite de Pittori, Scultori, et Archi-<br />

tectori, di (j. Vasari, 3 Tomer (med<br />

en Mængde Portraiter).<br />

34 Orlandis Abecedano Pittorico, nitidif. •<br />

35 ‘36 Sulzers "Iheorie der schonen Kiinsteu<br />

2 Theile.<br />

37 Carl von Dalbergs Aestetik.<br />

38 Statuterne for det wienske Kunst-Academie<br />

1812.<br />

39 Weinbrenners Sæulen - Ordnung und ital.,<br />

franz. deutsche Baukunst, m.K., 1809-<br />

40 — Theater-Baukunst, m. K., 1809.<br />

41 Le Dorne du Panthéon Francais, parRortdellet,<br />

Pasis An. V., av. Fig.<br />

42 Die Konigl. Gemalde-Gallerie in Miinchen,<br />

1823- (Tverfolio) nitid.<br />

43 Le Temple des Arts par Bastide, av. Fig.<br />

44 B. v. Randohrs Beschreib. der Brabecksche<br />

Gemalde-Gallerie, m. K.<br />

45 Senkeisens Architectur- und Seulen-Buch.<br />

m. Kupf.<br />

2*


20<br />

46 49 Ramdohrs Venus Urania, 4 T h ., nitid.<br />

50 Dams griech. u. romis. Gotterlehre, % Ausgabe,<br />

m. K.<br />

51 Dauws Schilderer und M ahler, 2*. Ausg.<br />

52 Seyhalds griech. u. romis. Mythol<strong>og</strong>ie, mit<br />

antike Kupf.<br />

Gastelliers Dictionnaire d’Architecture.<br />

54 Dictionnaire mythol<strong>og</strong>ique.<br />

55 Reinholds System der zeichnende Kunste,<br />

mit 40 Kupf.<br />

rjØ fjg Praktisches Handbuch fiir Kunstler,<br />

3 Theile, m. K., nitid.<br />

59 L e s s in g s Laockoon, oder iiber Malerey<br />

und Poesie, neue Ausg. 1792.<br />

gO 62 Abbé du Bos, dito dito, paa Fransk,<br />

3 Tomes. ;<br />

(53—65 Dito dito, paa Tydsk, 3 Theile.<br />

6 6 Joh. Richardsons Works onP ainting, London<br />

, Ed,<br />

67—68 Oeuvres comp. letes du Gheval. Joh.<br />

Reynolds, 2 Tom., gr. 8 -, Paris 1806.<br />

69 Comentarios de la Pintura, Madrid 1788n<br />

itidis.<br />

70 (Hagedorna) L«ttres sur la Peinture etc.<br />

71 Sur la Sculpture, la Peinture, la Gravure<br />

et l’Architecture, par le Général de<br />

Pom m ereuil. 2 Edit.<br />

7 2 __ 7 3 Goethes B nvejiuto Cellini, 2 Theile,<br />

orig. Ausg. 1817.<br />

7 4 ___7 5 — Cagliostro, m. ni., dito Ausgabe,<br />

2 Theile.<br />

76 Goethes Lebensgeschichte.<br />

7 7 Meisters Wanderjahre.<br />

78 Krugs systematishe Encyclopadie der schonen<br />

Kiinste.<br />

79 EshenburgsTheorie und Litteratur der schonen<br />

Wissenschaften, 3 verbes. Ausg.<br />

80 — Fabelgeschichte.<br />

g i — Archiiol<strong>og</strong>ie.<br />

82 Wiedewelt, om Smagen i Kunsterne. ,<br />

21<br />

83 Hoyers Kunst-Annaler.<br />

84—85 Hansens histor. <strong>og</strong> artistiske Skrifter,<br />

2 P ele, 1827.<br />

8 6 Leben und Kunstwerke des beriihmten<br />

Mahlers Lucas Cranach, mit Portr.<br />

87—88 Vies des Artistes, 2 Tomes.<br />

89 L, Spenglers Bi<strong>og</strong>rafie etc.<br />

90 Salys dito, af T . Baden.<br />

91 Geheimeraad Biilows dito.<br />

92 Bodendilts Maleriesamling.<br />

93 Beschreibung des griinen Gewdlbes in<br />

Dresden.<br />

94 Erklarung der Zeichen alter beruhmter<br />

Kunstler, mit 11 Kupf.<br />

95 Miinters Erklarung der Inschriften zu Persepolis,<br />

mit Kupfer.<br />

96 Hager und Klaproths babylonische Inschrif-'<br />

ten, mit Kupfern.<br />

97 Histoire des Antiquités de Nimes etc. , av.<br />

Fig., 1812.<br />

98— 9 9 Mariano Vasis Beskrivelse over Rom,<br />

2 Dele, med <strong>Kobbere</strong>.<br />

100 Guriositatén, 7 B. mit ausgemalte*n Kupf.<br />

101—124 Journal fiir Kurist und Kunst-Lieb-<br />

haber, mit Kupfern.<br />

125 Bilder.Gallene in Wien, m. K.<br />

126 VVinklersche dito, mit historische Erklarungen.<br />

127 Det Dresdenske Gallerie, 1819<br />

128 Dito i Sans Sonci.<br />

129 Dito i Antwerpen.<br />

130 Dito^i Paris, 1816.<br />

131 Dito Statues, Bustes, eet.<br />

132 Dito par Brun-Neergaard.<br />

133 Et Bundt franske <strong>og</strong> engelske Maleri- <strong>og</strong><br />

Kunst-Catal<strong>og</strong>er.<br />

134 Et Bundt fortrinlige (24) tydske di to,<br />

135 Bt Bundt danske dito.<br />

136 Kunstacademiets Reglement.<br />

137 Samme« Catal<strong>og</strong>er.


22<br />

138 Weinwichs Catal<strong>og</strong>.<br />

39 — Kunsthistorie.<br />

40 — Kunstner


24<br />

272 Winkelmanns Allegorie fur die Kunst.<br />

273 H<strong>og</strong>rewes prakt. 1 Anvyeis. Carten ausznarbeiten,<br />

m. K.<br />

2 7 4 — Beschr. der in England angelegten<br />

Jtauåle mit 10 Kupf.<br />

275—296 Schauplatz der Kiinste und Hand-<br />

w erke, 20 Theile, und 2 Theile,<br />

Kupf in Folio.<br />

±—2 Dictionnaire de l’académie Frangiose.<br />

5 me edition* 2 vol, 4. Paris 1814.<br />

3 ig F<strong>og</strong>tmanns Rescripter, fra 1699— 1798<br />

in d ., i 14 Bind. *<br />

1 7__41 Geheimeraad Kleins Annalen der<br />

preussischen Gesetzgebung und merk-<br />

wiirdige Rechtsfålle. 26 Theile.<br />

42__51 v. Sonnenfels samti. åsthetische, philosophische,<br />

historische und Finanz-<br />

schriften, Orig. Ausg. 10 Th. M* B*<br />

52__58 Prof. Schyf.es Staternes Regjering*<br />

7 Dele. M. B.<br />

5 9 __6 8 Schlozers Briefwechsel, 10 Theile*<br />

69— 9 1 Kjobenhavns Skilderie. 26 Aargange,<br />

nitid indbundne.<br />

92__96 Conversations-Lexicon, neue Ausg, in<br />

5 T heile, nitid.<br />

96 Baggesens coiniske Epistler*<br />

9 7 — Sondagsblade, lille Sondag, Skuddage<br />

, etc.<br />

98 Reysers lidebrandshistorie*<br />

9 9 Comoedien Gulddaasen.<br />

100 Thorhallesens Beskrivelse over Gronland*<br />

101 - 4 v* Coln’s, Verhåltnisse an preuss, Hofe<br />

seit Fr. II. 4 Theile.<br />

105 Collegial Tidenden 1829,<br />

106 — 1818*<br />

107 — 1823.<br />

108 — 1825*<br />

25<br />

Professor <strong>og</strong> Dr. theoV Homemanns B5ger.<br />

Folianter.<br />

ijr .<br />

1 Danmarks Riges K ronike, fra Kong Dan<br />

til Knud VI., ved Arrild Huitfeldt,<br />

2 Tom „ 1 Bind. Khvn. 1650.<br />

2 Udsigt over Soroe Akademies Forfatning<br />

i Aarene 1623—1665, af Etatsraad<br />

Tauber. Khvn. 1827.<br />

3 Kragii Annal. rer. Dan. ad an. 1550 gestarum<br />

Libri 6 , et Stephani Histor.<br />

Dan. Libri 2. Havn. 1737.<br />

4 L. Coelii Lactantii Opera, cum coment.<br />

Augustani. Boselev 1563.<br />

5_6 Christian den IVs. Historie af Slange,<br />

med <strong>Kobbere</strong>. Kbhvn. 1749.<br />

Q v a r t e r.<br />

7 Danmarks <strong>og</strong> Norges frugtbare Herlighed,<br />

af Berntsen. Kbvn* 1656.<br />

8 Christian den Tredies Historie, ved Krag<br />

<strong>og</strong> Stephaneus; oversat fra Lat., med<br />

Anm. af Sulim <strong>og</strong> Gram. Kbhvn.<br />

1776. ' ><br />

9 Danmarks Kronike af Saxo Grammaticus,<br />

overs. af Pastor Grundtvig. 1 Deel.<br />

Khvn. 1818-<br />

10 Det gamle Gronlands Beskrivelse, af H*<br />

Egede. Khhvn. 1741.<br />

11— 13 Danmarks Riges Historie, ved Ludv.<br />

Holberg, 3 Dele. Kbhvn. 1732-<br />

14 Danmarks <strong>og</strong> Norges geistlige <strong>og</strong> verdslige<br />

Stat. Kbhvn. 1749-,<br />

15 Udforlig Relation ang. de grønlandske Missioners<br />

Begyndelse <strong>og</strong> Fortsættelse,<br />

af H. Egede. Kbhvn. 1738.


26<br />

16—18 Det Siellandske Cleresie, af Zwer-<br />

gius, 2 Dele, 3 Hefter. Kbhvn.<br />

1753.<br />

■19 Kort Begreb af de mathematiske Videnskaber.<br />

Kbhvn. 1741.<br />

20 Philosophiske Breve af Eilschov. Kbhvn<br />

1748.<br />

21 Kjobenhavns Universitets Itfurnal, af J.<br />

Baden. 1ste Aargang. 1793.<br />

22 Fyens Stifts Landemodes Akter, for 1824.<br />

Odense 1824. 1<br />

23 De Danor. reb. gest. sec. 3 et 4, prima<br />

Danicum dilicti Anglosaxonice, divers.<br />

lat. & ind. ed. Thorkelin.<br />

Havn. 1815.<br />

24-26 1ste, 2den <strong>og</strong> 3die Hoved-Rapport om<br />

den indbyrdes Underviisning i Danmark,<br />

af Oberstlieutn. Abrahamson:<br />

Khvn. 1824 26.<br />

27 Confirmations-Akt ved Hs. Kgl. H. Prinds<br />

Ferdinands Confirmation, af Balle.<br />

28 Om Runeskrivtens Oprindelse, af Professor<br />

Bredsdorff. Kbhvn. 1822.<br />

29 Hebraiske Congregations- <strong>og</strong> Declinations-<br />

Tabeller, af Rasmussen. Kbhvn. 1821*<br />

30 Die Staat von Rusland, nach Salmonn u.<br />

v. Goch, ins Deutsche iibers., mit<br />

Zusåtze u. Arim, v. Reichard. Leipzig<br />

1750.<br />

31—32 Beschreibuug d. Reise in Arabien u.<br />

umliegenden Låndern, v. Niebuhr,<br />

2 Thle. m. Kupf. u. Charte, Kopen-<br />

hegen 1774—78.<br />

33 Beschreibung von Arak, v. Niebuhr, m.<br />

Kupf. u. Charte. Kopenh. 1772.<br />

•34 Brunnii selecta Sacra, Libri V, c. ind, &<br />

tab. æneis. Amstel. 1700*<br />

35 Primordia Ecclesiæ Africanæ, amit. Epi-<br />

scopo & Theol, Doctor Munter. Havn.<br />

1829.<br />

27<br />

36 Tre latinske Pr<strong>og</strong>rammer, af Biskop Munter.<br />

Havn. 1824, 26 <strong>og</strong> 29.<br />

37 Quatuor Evangelia, Græce, de variantibus<br />

etc, ed. A. Birch. Havn. 1788.<br />

38 1 Bind Acta solennia ved Kjobenhavns<br />

Universitet.<br />

39 Fraginente Basmurico Coptice N. & INT. T.,<br />

c. vers. lat. & edent. philol. idid. W.<br />

F. En^elbreth, Regi a Consitorii,<br />

Consel. Havn. 1809.<br />

40 Almindelig Reisebeskrivelse. Kbhvn. 1749.<br />

16 Bind <strong>og</strong> 1 Register.<br />

41 Tentamen de Archytæ Tarentini vite &<br />

operbus, scrips. Navarra, Pars prima.<br />

Havn. 1819,<br />

42 Carmen, Mensura dictam c. vers. lat„ pro-<br />

leg & nat. ed, L* Boisen. Havn. 1828.<br />

43 Commentatio philol* exhab. specimen lib.<br />

arab. amit, Kemalodius Muhamede<br />

Ben Aba Scherif, quam scrips P. Lem-<br />

rrrtng. Havn. 1817.<br />

44 Et Bundt forskiellige Dissertationer.<br />

45—48 Solennia Univers. Havniensis, per<br />

ann. 1818—27, 4 Vol.<br />

49—50 Skolepr<strong>og</strong>rammer paa Latin <strong>og</strong> Dansk,<br />

af forskjellige Forfattere, for Aarene<br />

1813—1827. 2 Bind.<br />

51 Et Bundt Anniversar, Academica, fer ‘ a-<br />

rene 1828, 29 <strong>og</strong> 30.<br />

52 En theol. Afhandling paa Latin, (Manusc.)<br />

Oktaver.<br />

53 Bibelen paa Dansk (Titelen mangler). '<br />

54 Det nye Testamente. Kbhvn. 1819-<br />

55—56 Udsigt over den lutherske Reformation<br />

, af Stenersen. 2 Dele. Christiania<br />

1818.<br />

57 Forklaring over Esaias Orakler, 1ste Deel<br />

af C. F. Hornemann. Kbhvn, 1803,


28<br />

58 Oplysninger til Cbristi Taler hos Johannes,<br />

1ste Deel, af C. F. Hornemann.<br />

Kbhvn. 1820.<br />

59 De ældste Christnes Apol<strong>og</strong>étik for Religionen,<br />

af N. Faber. Kbhvn. 1817.<br />

60 Magasin for Religions-Lærere , af Fallesen,<br />

4 de Bd. Kbhvn. 1796-<br />

61 Griesbachs populære D<strong>og</strong>matik, oversat af<br />

Rohde. Kbhvn. 1790.<br />

62—64 Newtons Afhandlinger over Prophe-<br />

terne, 3 Dele, oversat a€ Thurah.<br />

Kbhvn. 1765.<br />

65 Catholicisméns <strong>og</strong> Protestantismens Kirkeforfatning,<br />

Lære <strong>og</strong> Ritus, af Prof.<br />

H. N. Clausen. Kbhvn. 1825.<br />

66 Oversættelse af Profeten Michael <strong>og</strong> Brevet<br />

til Epheserne, af B. F Horne-<br />

mann. Kbhvn. 1777.<br />

67 Hermanns Læreb<strong>og</strong> j den christlige Religion,<br />

oversat af Etatsraad Rahbek.<br />

1803.<br />

68 Niemeyers Læreb<strong>og</strong> i den christelige Religion,<br />

oversat af Etatsraad Rahbek.<br />

Kbhvn. 1802.<br />

69 Viisdommens Lærdomme <strong>og</strong> Leveregler,<br />

af Salomon <strong>og</strong> Sirach, oversat af F.<br />

L. Bang. Kbhvn. 1319-<br />

70 Mærkværdigheder i Iesu Liv, <strong>og</strong> Pauli<br />

Brev til Galaterne, oversat <strong>og</strong> forklaret<br />

af Biskop Tetens. Odense<br />

■ 1825-<br />

71—74 Forklaring over Davids Psalmer, af<br />

C. F. Hornemann, 1—4 D. Kbhvn.<br />

1789—95.<br />

75 Magasin for den nyere danske Kirkehistorie,<br />

af N. E. Balle, 1ste Hefte,<br />

Khvn. 1792.<br />

76 Anders Kiærbye, af Nissenberg S<strong>og</strong>n, en<br />

Læseb<strong>og</strong> for Fynboer, af Biskop<br />

Plum. Khvn. 1821.<br />

29<br />

77__80 Encyclopædie af Kliigel, oversat af<br />

» Alstrup, 4 Dele, med <strong>Kobbere</strong>. Kjo-<br />

benh. 1796—98.<br />

81—85 Samlede Skrivter, af Suhm, 6 , 7,<br />

9—11 D. Kbhvn. 1790—93.<br />

86 Udsigt over 'Suhrns Levnet <strong>og</strong> Skrivter.<br />

Kbhvn 1798.<br />

87 Samsoes efterladte Skrifter, udgivne af<br />

Etatsraad Rahbek, 2 Dele, 1 Bind.<br />

Kbhvn. 1796.<br />

88—90 Samledfe Smaating i bunden <strong>og</strong> ubunden<br />

Tale, af F. H. Guldberg, 3 Dele.<br />

Kbhvn. 1815—26.<br />

91—92 Mærkværdigheder om Kong Fredrik<br />

den Anden af Preusseu, 6 <strong>og</strong> 7 D.,<br />

Kbhvn. 1761.<br />

93—94 Holbergs Fpistler, 1—5 D. 3 Bd.<br />

Kbhvn. 7 7 4 8 -5 0 .<br />

95 Fragmenter af Sneedorf, udg. af OLrik.<br />

Helsingoer 1769.<br />

96 Kunst, at forlænge d. menneskelige Liv,<br />

af Hufeland, oversat af Werfel.<br />

Kbhvn. 1797-<br />

97 Naturhistoriens Philosophie, af Smellie,<br />

oversat fra Engelsk, af Professor O.<br />

Wolff. Kbhvn. 1796.<br />

98 Frankes Naturhistorie <strong>og</strong> Technol<strong>og</strong>ie,<br />

oversat af C. G. R afn, 2 den Deel.<br />

Kbhvn. 1798.<br />

99— 100 Naturhistorie af Fleischer, 9 D. 2<br />

<strong>og</strong> 3 Bd4 Kbhvn. 1798.<br />

101 Undersøgelse om de danske Ridderordeners<br />

Oprindelse, af Biskop Munter.<br />

Kbhvn. 1822.<br />

2 Forhandlingerne ved Festen i Kbhvn, dett<br />

11 Decbr. 1811.<br />

3 Gjenmæle til Th. Thaarup, af Nathansort.<br />

Kbhvn. 1816.<br />

4 Prosaiske Eors<strong>og</strong> af Etatsraad Rahbek. 6<br />

Saml, Kbhvn. 1799.


30<br />

105 Beckers Reise i Dammbergs, Rhins <strong>og</strong><br />

Wesels Departementer, oversat af<br />

Prof. Wolff. Kbhvn. 1799.<br />

6 7 Samlinger om Agerdyrkning <strong>og</strong> Landvæsen,<br />

af Pastor W edel, 4 Hefter,<br />

2 Bd. Kbhvn. 1792—93.<br />

8—9 Samme B<strong>og</strong>, 1 <strong>og</strong> 2 H.<br />

110 Liskop Balles Levnet <strong>og</strong> Fortjenester, af<br />

Prof. J. Moller. Kbhvn. 1817.<br />

11 13 Pauli beromte apostoliske Reskripter,<br />

af T. Bloch, 3 Dele. Odense 1801—3.<br />

14 Læreb<strong>og</strong> i Religionen for Ungdommen af<br />

den mosaiske Troes Bekjendelse.<br />

Kbhvn. 1814-<br />

15 Syv forskiellige Hefter af Skandinavisk<br />

Museum.<br />

16 Elleve forskjellige Hefter af Universitets<br />

<strong>og</strong> Skole-Annaler.<br />

17 Aphorismer, Noticer <strong>og</strong> Anekdoter, af<br />

Or G. L. Baden. Kbhvn.<br />

18 Satire af Juvenales <strong>og</strong> Persius, oversat af<br />

Biskop Plum. Kbhvn. 1790.<br />

19 Anakreons Digte, paa Dansk, af Professor<br />

Meisling. Kbhvn. 1826.<br />

120 Hesiodos’s Sysler <strong>og</strong> Dage, famt 1 <strong>og</strong> 2<br />

B<strong>og</strong> af Martialis’s Epigrammer paa<br />

DariskafProf. Meisling. Kbhvn. 1827.<br />

21 Idj Uiske Digte af Brun, udg. <strong>og</strong> paa Dansk<br />

oversat med Anm. af Prof. Meisling.<br />

Kbhvn. 1824.<br />

22 Virgilius Maros Digte om Landbruget,<br />

oversat paa Dansk af Prof. Meisling,<br />

Kbhvn. 1827.<br />

23 Den ellevte B<strong>og</strong> af Apuleius, oversat m.<br />

Anmærkninger af Adjunkt Andersen<br />

Slagelse 1827.<br />

24 Hans Grams Levnet <strong>og</strong> Fortjenestsr af<br />

Prof. J. Moller. Khvn. 1810*<br />

25 Et Bundt nye danske Pjece,<br />

26 Et Bundt af samme Indhold.<br />

31<br />

127 Et Bundt nye danske Pjece.<br />

28 Et dito.<br />

29—62 Journal for Politik, Natur <strong>og</strong> Menneskekundskab<br />

for 1811, 13 <strong>og</strong> 14<br />

1816—27.<br />

63—71 Samme Skrivt, 1799, 4 Bd,; 1801,<br />

1ste <strong>og</strong> 2det Bd.; 1809, 1ste, 2det<br />

<strong>og</strong> 4de Bd. ; 1810, 2 det <strong>og</strong> 3 die Bd.<br />

1812, 3die <strong>og</strong> 4de Bd.; 1815, 1ste,<br />

2 det <strong>og</strong> 4de Bind.<br />

72 Samme B<strong>og</strong> for 1828, Jan. Decbr. in cl.<br />

73 Et Bundt enkelte Hefter af Decbr.<br />

74 Die panhermoniske Interpretation d, heiligen<br />

Schrift, v. German. Schles-<br />

wig 1821.<br />

75 Das reinen Christenthum oder d. Religion<br />

d. Kinder des Lichts, 3 Th<br />

Helmst. 1794.<br />

76 Handbuch der mosaischen Religion, von<br />

Bern, 2 ter kurz., 1 Abtheilunsr.<br />

Prag 1818.<br />

77 Historisch-kritische Darstellung des jiidischcn<br />

Gottesdienst, von Cohn, Leipzig<br />

1819.<br />

78 Nysa, v. Prof. Gamborg, 1790.<br />

79 Den deutsche Synag<strong>og</strong>e, v. Kiev und<br />

Gursborg, Isten Th„ B e r l i n ^ " .<br />

80 Chnstelige Moral, von Less. Gott. 1777.<br />

81 Ueber das Grosse und Schone in der Natu<br />

r, af H. Sander, 3 T hi., l Bd<br />

Leipzig 1781.<br />

82 Der Messias, v. Klopstock. Altona 1781.<br />

83—86 Bruckers kurze Fragm. aus der philosoph.<br />

Geschichte , 4 Theile. Ulm<br />

1731—44.<br />

87 Grundris der Geschichte d. Weltvveisheit,<br />

v. Marcus. Lemgo 1789.<br />

88 Algemeinen Geschichte der morgenlåndischen<br />

Sprachen, Literatur, v. Wahl<br />

Leipzig 1784.


32<br />

189 Robertsons Geschichte von Amerika, iiber-<br />

letzt v. F. Schiller, lr. u. 2r« Theil«<br />

Leipz. 1777.<br />

90 Geschichte' von Hindostan, a. d. Pers«<br />

v. Dow, lr. Th. Leipzig 1772.<br />

92 phoenisische Historie d. Sanconiathons.<br />

v« Cambula, a, d. Engl. v. Cassel«<br />

Magdeburg 1755.<br />

93 Hasselqvists Reise nach Palæstina im Iahie<br />

1 7 4 9 —1752, a. d« Schw. v« Linnæus«<br />

Rostock 1762.<br />

94 Sinklair iib. die engl« Ackerbau, iibers«<br />

v. Thaer. Zelle 1798. (med skreven<br />

Titel). _<br />

95 Populaire Aufsatze, das gricli., rom. u«<br />

nordische Altherthum betreffend, v#<br />

Thorlacius, aus die Dan. v« Sander«<br />

Kopenh. 1812.<br />

96 Corn. Nepos de vita excell« imperatorum,<br />

mit Erklårugen v. Sencerus. Frankfurt<br />

am Main 1756*<br />

97 Q. Horatii Flacci poemata, c* comment«<br />

Mirellii« Hevn. 1794.<br />

98 Q« CurtiuS Rufus de reb. Alexandri Magni,<br />

mit Erklarungen herausgegeben v.<br />

Sincerus* Augsburg 1745*<br />

99 Freinsheimii Corrtment. in Curtius. (Titelen<br />

skreven)«<br />

200 Epitome hist* romanes, p. varius elabo-<br />

rata« Amstel. 1625.<br />

1—2 Barclii Argenis, 2 v o l . (skreven Titel).<br />

3 Latinsk-danskLexicon, af J. Baden. Khvn.<br />

1786* . \ . -<br />

4—8 jThorlacii opusculå academica, 5 vou<br />

% Havn. 1806—22.<br />

9 Libri Sybillistara veteris ecclesiæ cnsi sub-<br />

jecti. Disertatio, quam scripsit B«<br />

Thorlacius. Havn« 1815.<br />

10 Specimen Lexici Photiij ed« N. Schow«<br />

Havn. 1817.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!