Lose Kobbere og Tegninger.

kunstbib.dk

Lose Kobbere og Tegninger.

i

Lose Kobbere og Tegninger.

Nr.

1 —2 2 Landskaber.

3—4 Des Schoner-Grundes bei Dresdei\, v,

Tiebel und Scheibner, 2 Blade.

5 House of J. J. Rousseau, by J. Bew.

6 a.b. Quilleboeuf og Vliessingen, par Ver -

net et Testolini, 2 Blade.

7—12 Environs de Lucerne, p. Bonnefoy,

6 Blade.

13—14 Heimthal und Andlau, von Heimlich,

2 Blade.

15—16 Environs de Majence et du Rhin, p.

Hegi et Riickert, 2 Blade.

17 Une Cascade, p. Hegi.

18 Mayence å Zahlbach, par Schneider et

Riickert.

19 — nach Hochheim.

20 — Aussicht von Hochheim.

21 — prés Frankfort.

22—23 Des Plausshen Grundes, v. NeStler,

2 Blade.

24—25 Dito dito, 2 Blade.

26—27 Dito dito, 2 Blade.

28—29 To Ildebrands Blade, von Morasch,

l


2

30—35 6 sachsiske Landskaber, af Klengel

og Stamm.

36—42 7 italienske Blade, af Palladio og Sca-

mozzi.

43 Klosteret Paa Bjerget St. Angelo.

44 La Grotte di Pausilipo.

45—48 Vrews of Naples, 4 Blade.

49—53 Venedig, 5 Blade.

54—57 Genua, 4 Blade.

58—65 Neapel, 8 Blade.

66—73 Potzdam, 8 Blade.

74—89 16 coleurerede mecklenborgske Pro-

specter, af Kleidke, Liebe o. Fl.

90—91 Konigstein en Saxe et des Environs,

p. Thiele, 2 Blade.

92 Wilhelmshohe, von G. W. Weise.

92b Mucius Scævola, af Rubens og Marchands

93 Parti de Chasse pour le Vol, p. Wouwermans

et Moyreau.

94—97 4 lauenborgske Prospecter.

98—100 Eremitagen, Ordrups Krat og Fortunen,

af F. Meyer.

101 Esplanaden, af Samme.

102 Herthadal, af Flint.

103 Vue de Dresden, p. Alex. Thiele.

104 Vue de Champ de Mars, le 14 Juillet

1790, p. Berthault.

105 Les Etats Généraux å Versailles 1789,

p. Palas.

106—107 Toplitz u. Bilen.

108—109 Schloszberg, af Pucherna.

110—111 Schonau und Steinbaad.

12— 13 Theater und Schloszgarten, 2 Bl.

14— 16 Duchs, Bilin, Sehreckenstein, 3

Blade, afF . K. Wolf.

17— 18 Tegel und die Thier - Arzneischule

in Berlin, v. P. Haas« 2 Bl.

119—120 Mæusethurm und Prag, von Giin-

ther und Baltzer, 2 Bl. v

121-126 å r Mi;,r'i,cchliske B,ade.

! 7 ~ 28 D ~ ud; 2RoBr - * • *

0 2UB l a t Spa’ P* Wilkin et Riicicer,

131 Zewprengung des Pnlvermagasins in

132-133 A ^ r v - o ^ k

3 4 - 35 ~ 2 Blade. Blade ' Weber> 2 Bl.

36— 37 2 Blade.

“ “ “ “ a

1,1

148 Et dito dito.

149 Et dito dito.

150 Et dito dito.

1 5 1 -1 5 2 London and Weslminsier bv Ro

by'lohn Rndj L,!rpi" iere’ P u b th e J

153— n;.. ^°-vde11- 2 Blade.

2 Bl.° y ’ Ha“ e ond Eilis,

155 The Promenade in St. James Fark bv


4

i n Landcaster, by Farrmgt0n and LandS« r .

72 Rochester, by Fatrmgton and Punney.

7 3 Windsor, by Hodges a ^ af van

7 4 __175 To hollandske Sostykker,

Goyen og de Marc^>:

Bineen am Rhein, von Rucker*- .

7 ? Envn’ons de Rhinfelden. , par Ditto.

78 Schonen-Busch , von Ditto.

»~ss«av8FM

8 'S pa" f

Hackert og ^ p a t o . ^ ^

84 Vedata delte Cotta di Cesena, af Hackert

85 Ve duta d i'p i^ o få ic o n e , af Hackert og

Gio de Grado. v . p

86 Posilipo a Napoli, af Hackert og i

«7 < 8 8 ANeapel af Gins. Aloya. 2 Blade

8 7 - 1 8 8 (cireaP 3 i Al. i Længden).

8 9 Vednta del Golfo di Baja (c.rca 1 , Al.).

90 Koma (circa l i Al.) at Baptista Nolli. '

91 Grundtegning af nom , ai r> ^

92 Et Blad.

^ _ 9 5 raS(aCnr M a«oArildsen og Rialto-Broen

96 V e d n J d efT em p io Marigolare di Mi-

nerva, af Piranesi. .

9 7 Rovine delle Ferme Antonm.ane, a f P>

qq Sep0 lcroeSdi Cecilia Mcdella, af Piranesi.

I 9 Vednta del Aqnedotte di Caserta, af Van-

vitelli- . n i.jp

2 0 0 -2 0 1 Theatre Olimpico. 2

202—203 2 venetianske Blade.

204—205 2 dito.

206—207 2 dito.

208—209 2 dito.

2 1 0 — 2 1 1 2 dito.

212 Pladsen i Parma

213 Plazza Chiamata i Neapel.

214 Kirken St. Procope i Constantinople.

215 —7 St. Johannes i Rom.

216 — St. Jean de Latran.

217 Jupiters Tempel i Athen.

218 Trefoldigheds-Templet i Florentz.

219 En Kirke.

220 St. Pauls-Kirken.

221 Bibliotheket i Oxford.

22 2 227 Grundtegning til en Unim-fitets-

Bygning, 6 Blade.

228 Academiet i Greifswalde, 6 Blade.

229 Liineburg (1£ Al.) af Werner.

230 Ofen, Ungarns Hovedstad, af Joh. Baltzer.

231 Les Bains de César, en Calabrle, par

Alex. Moretti.

232—235 Slottet i Heidelberg, af A. Schlich,

4 Blade.

236 Bremen (1§ Al.) af A. A. Beck.

237 Grundtegning af Samme, af Mustfeldt.

238 J-Iessen-Darmstadt.

239 Wilhelmshohe, von Muller.

240 Versailles, par Croisey,

241 London, af W. Faden.

242 Sonnenstein, af Alex. Thiele.

243 Slottet i Meissen.

244 Slottet i Pilnitz. \

245 Slottet Moritzburg, af I. A. Corvinus.

246 Konneburg af Tiroff.

247—248 2 Prospecter i Augsburg,

249—250 2 dito j Bremen. /

251—252 2 dito i Hamburg.

253—254 Aussicht auf die Elbe.

255 257 Select Views from the Elbe, 3 Bl.


6

258—259 Environs de Hambourg, p. Crusus.

260 Nenndorf.

261 Carlsbad.

262 Florentz.

263 Livorno.

264 Rom.

265 Turin.

266 Boheme, p. Muller, med 4 Vignetter.

267 Et stort Bjergværksblad.

26« Wallis.

269—274 Alperne, 6 Blade.

275—278 Fire sachsiske Prospecter.

279—280 2 Blade.

281 Portrait af Thorwaldsen.

282 — Kotzebue, af Lowe i Berlin.

283 — General Ewald, af Clemens.

284 — Ove Giede, af Sysang.

285 — Chresten Scheel, af Bernigeroth.

286 — Rantzauerne, af Folkema.

287 — Sehestederne.

288 — Thotterne.

289 — Peder Lassen og Kone.

290 — Corfitz Ulfeldt og Kone.

291 — Friserne, af Bleyswik

292 — Winderne.

293 — Kaaserne.

294 — Marcus Gioe, af Yver.

295 — Joachim Gersdorff, af Sys'ang.

296 — Tycho Brahe, af Bernigeroth.

297—300 Portraiter af Peder Oxe, Mette Rosenkrands,

Kielmansek, et antiq.

Kobber af v. Spyk og J. v. Schley,

4 Blade.

301 — Tycho de Hofmann, af Toqué.

302 — Prof. Geuss.

303 — Prof. Tode.

304 — Skuespillerinden Thiele.

305 — Digteren Riber, af Clemens.

306 — Digteren Ewald.

307 Portrait afLieutn. Willemoes, afRicter.

308 — Admiral Lassen.

309 — Commandeur Broun.

310 — \Commandeur Brandt.

311 Et Portrait.

312 Et dito.

313 Portrait af Benselstjerna og de 2de andre

Mordbrændere.

314 — Palma, (af Hornemann, 1825).

315 *— Cantzler Cramer, af Erdner.

316 — Dr. Luther, af Haas.

317 — Carl III. af V. y. Grabo.

318 — Primoro Carlos que Rey.

319~321 — Leopold der Menschenfreund,

3 Blade.

322 Nogle, forskjellige Blade.

323—328 Sex satiriske Kobbere.

329—331 Tre couleurerede Sobatailler.

332 337 Sex italienske Palladser (Milano).

338—347 Ti dito dito (Venedig).

348 Ranelagh.

349—350 London, 2 Blade.

351—352 Dito, 4 Blade-

353 De Stadt Goes.

354—358 Rotterdam, 5 Blade

359—363 W ien, 5 Blade.

364—367 Toulon, 4 Blade.

368—371 La Haye, 4 Blade.

372—373 Bryssel, 2 dito.

374—375 Batavia, 2 dito.

376 Vienne.

377 Bretagne.

378—379 Rochelle & Rochefort', 2 dilo.

380—381 Antibes, 2 dito.

382—383 Marseille, 2 dito.

384—386 Paris, 3 dito.

387—390 Dito, 4 dito.

391—392 Tliuilleries, 2 dito.

393—396 Versailles , 4 dito. N

7


8

3 9 7 —401 Paris, 5 Blade.

402__404 Tre chinesiske Blade.

405__412 Otte Schweizer-Prospecter.

413 Vue perspective de Nancy.

414 Naples.

4 1 5 417 Venedig, 3 Blade.

418—421 Milano, 4 dito.

422—427 Rom, 6 dito.

428—429 Petersborg, 2 dito.

4 3 0 __4 3 3 Fire Tempel-Bygninger, 4 Blade.

4 3 4 4 3 9 Florentz, 6 Blade.

440—445 6 nordamerikanske Prospecter.

4 4 6 — 4 4 7 Djævelsbroen og de schweiserke Alper,

2 Bl. r

448 Cataracte de la Suisse, par Loneux.

4 4 9 __452 4 Schweizer-Prospecter.

4 5 3 — 4 5 4 2 dito dito.

455 Environs de Basle.

4 5 6 __ de Vieux-Brisac, p. Hegi.

4 5 7 __460 4 hollandske Landskaber, af |van

der Veide og W. H olter.H

4 6 1 — 4 6 8 8 dito dito

4 6 9 470 2 franske dito, al (jailot.

471 1 hollandsk Blad.

472—473 2 Sostykker.

4 7 4 Ætna.

4 7 5 __480 Schweizer-Landskaber, 6 Blade.

4 8 1 __484 4 hollandske dito, af Eichler.

4 8 5 489 5 dito dito, af Fischer de Jonge.

4 9 0 — 4 9 3 Fire engelske Blade.

4 9 4 View near Canterbury, by Schleich.

4 9 5 Gule Elv i TrbndhjemsStift, afE. Meyer.

496 Road, cut by the Romans in the Rak of

Pierre Perthuis.

4 9 8 — 4 9 9 2 hollandske Blade.

500—501 Roma Veteris, 2 Blade.

502—508 Romerske Prospecter, 7 Blade.

509 510 Der Maynbriicke, af Muller, 2 Bl.

511 Wiirzburg, af Abel.

51 2__517 6 italienske Blade , af Sy luestre.

518—519 2 Blade af W ilt og Boek.

520—524 5 dito, af Aug. Wind.

5 2 5 — 531 7 romerske Prospecter.

532 542 11 Prospecter af C. W , Knorr.

5 4 3 Badet i Lauchsted, af Mistack.

544 Esplanadeu i Leipzig, af Geyser.

545 Kirchhof auf O yben, von Fr. Muller.

5 4 6 __5 5 3 8 Blade med tydske Borge og Sostykker.

554 Weissenstein von Tishbein.

555 Offenbach, von Hergenroder.

656 Neptunes Grotte near Tivoli, by Taylor.

557 The Port of Rouen,

558 Poort de Zutphen, von I. Gradmau und

Frey.

5 5 9 Pilnitz.

560 Die Andreas-Kirche in Braunschweig.

56 1 564 Dresden, 4 Blade, af G. B. Probst.

565—566 To engelske Blade.

567—568 . ,

569—592 24 romerske, venetianske, genuesiske

og neapolitanske Prospecter.

593—604 1 2 tyrolske og bohmiske dito.

6 0 5 — 6 1 6 1 2 berlinske dito.

6 1 7 — 628 1 2 wienske dito.

629 1 0 dito.

629 632 3 hollandske dito, af v, d* Veide.

6 3 3 656 Heilbron an Neckar, etc. etc. 24

mahlerisches Ansichten, von C. Lang.

657__680 24 store couleurerede, tydske Prospecter.

6 8 1 6 8 6 6 store dito af Findorff.

687—688 To dito dito. ^ ,

689—694 Belvedere af C. A. Encke, 6 Bl.


10

695—699 Fem Blade, af Zedlesky og Corvinus.

700—703 Fire dito.

704—714 Elleve dito.

715—734 Tyve dito.

635—736 Liibek og Travemiinde, afSonntach.

737—740 Fire hollandske Sostykker, af de

Jony og Sunlaeh.

741—744 — * —

745—748 — —

749—752 — —

753—756 — —

757—760 Fire dito af Ambrosi, Baldini og

Ragono.

761—764 Fire dito af Ozanne og Canali.

765—768 Dito dito af Orio og Canali.

769—772 Dito dito, engelske, af Milton og

Suntach.

773—776 Dito dito.

777 Et dito af Vernet.

778 Et dito af Ch» Forts.

779—780 To dito, af Vernet og Weiroter.

781—782 To Blade af Heimlich og Drotten.

783—784 Fire italienske Vuer, af Hackert.

785—786 Environs de Saverne, par Hackert.

787—790 Fire italienske Sostykker af Gouny

791 Et Blad af Charles Forts. ^ •

792—793 To dito af Walker.

794 Et dito af Chesham.

795—796 To dito af Schleich.

797—799 Tre engelske Broer.

800 En Portefeuills til Kobbere.

Haandtegninger og illuminerede Blade.

801—810 Ti originale Haandtegninger, af

afgangne Skuespiller Gjelstrup.

11

811—814 Fire originale Haandtegninger, af

afg. Skuespiller Gjelstrup.

815 En Samling af Tegninger til e t n y t

Bornehuus, paategnede (af Stadsbygmester

Meyer), at have kostet 56

Rdlr. 84 Sk.

816 En Haandtegning af Kammerjunker Emil

v. Scholten.

817—836 Ti dito (1771) af Tillisch, Schu-

lenburg, Grævenitz, Hauch, Rosenvinge,

Walter sd or ff, Barner,

Fr. Bliicher, F. A. Holsteiu.

837 An der hohen Saale von Jena.

838 Et Lystslot.

839—840 To Blade af C.

841—842 To dito.

843 Et Landsted.

844 Et Blad, 1738.

845 Et dito, 1732.

846 Et dito, 1741.

847—852 Sex dito, af A. S., 1731 og 1732.

853—857 Fem Blade.

868—864 Syv dito af Wiederhold.

865—867 Tre dito.

868—874 Syv dito (Gottingen), af Besemann.

875—878 Fire dito, af Oehme.

879—880 To dito, af C. Muller,

881—883 Tre dito, af Oehme.

884—886 Tre dito.

887 — 889 Tre storre dito.

890 Canton Ury, af J. M. H.

891—892 To Prospecter, af Salzenberg.

893—896 Frankfurt, Maynz, Rastadt, Lech-

broen ved Rhinen.

897—900 Rom, Mantua, Venedig, Marseille.

901—904 Klædedragterne i Kjobenhavn, 4

Blade med poetisk Text.


12

905—924 Norske Dragter, (separeres) 24 Stkr.

925—954 Danske Dragter (separeres), 30 Bl.

9 5 5 — 9 9 4 Theater-Costiimer, 40 Blade’

9 9 5 -1 0 2 6 Fugle, 32 Blade.

1027—1050 Dyrstykker, 24 Blade.

5 1 _ 5 4 Jagt-Hunde, afGebauer, 4 Blade.

55—1204 150 fmaa illum. Prospecter (separeres).;

1205—1212 Abbildungen Braunschweigischer

Gestutt-Pferdl 1stes Heft, 1827.

8 Blade.

1 3 — 20 Dito dito, 2 tesHeft, 1828, 8 Bl.

21— 22 Potzdam af Kriiger, 2 Blade.

23— 24 2 dito Blade.

2 5 — 26 2 mindre dito.

27 Altona.

28 De oldenborgske Kongers Stamtavle.

29 En Portefeuille til Kobbere.

30 En Pakke chinesisk Papir til at lægge

imellem Kobbere.

1231 Halleberg i Westergothlaiid, af Akrel.

32 Et Globekort med illum. Figurer.

33 Alle Nationers Flag, illum.

34 Breslau, af Pontoppidan.

35 Henneberg, af Glaeser.

36 London og de kgl. Palladser, 2 Blade.

37 Asiatiske Figurer.

38 Corfu, 2 Blade.

39 Bohmen, 1240 Genua.

41 Bern, 42 Prag, 43 Wien.

44—50 Syv Blade (separeres).

Korter paa Lærred, a

1251 Europa et skjont engelsk Kort (efter

Tractaten af 1815).

52 Norge.

I

13

1253 Holsteen.

5 4 Hannover.

55 Tydskland, 16 Blade.

r a 59 — ^ Blade.

60 Dresden, af Mag. v. Lelimann.

61 Det sachsiske Schweitz.

63 S p an iel og°^ortu^al>e 9" Blade, af Chan-

leure.

64! 69 6 franske Korter.

7 4 Z 7 6 Tydskland, Frankrige, Italien, Spanien

og Portugal, 4 ,

7 7 Tydskland, af H eim ann, J ® ^ emie

7 8 A tla\o % e G,é°cgorn ? 6 8 c L e s av. d. No-

7 9 Et dito med *40 General- og Special-

Korter.

80 Et dito med 125 Kort er •

Lose Land- og Sokorter.

in o t Et meget stort Kort over hele Europa,

af Valek, i 6 Blade, 1805.

8 2 -8 9 Alle, Vidensk. Selsk. 8 Korter over

Jylland (aldeles nye).

on __ over Tondern, L u g u m -Kloster,

Haderslew, Apenrade, Flensborg, e c.

91 _ Haureballe, Stjernholm, etc.

00 __ et dito dito.

qo — Aalborg, Vendsyssel, etc.

04. — Aastrup, Borglum, etc.

95 — Koldingliuus, Riberhuus, Silk e­

borg , etc.

Qa _ Jylland og Schleswig.

9 7 __9 8 Hermelins, Hagelstroms , re og

Forsells Korter over Skaane.

9 9 ' __ Finland.


14

1301 ~ v V ab0rg' etc*

“ Nyland og Tavasthuus.

louz — Wasa, etc.

3 — Savolax, etc.

- w 2 E & * Helsins land-

6 — Jæmteland, etc.

' — Herjedalen.

^ — Halland. 1

““ S ?teb.orS oc** Bohus.

Gotarike.

11 — Nykoping. “

12 — Stockholm.

13 — Gotland.

14 Et Atlas.

15 Neue Welt-Karte.

16 Mappe-Monde.

17 Geo-Hydrographiske Globe-Kort.

19 Et Kort. NOrS


16

1373 Bohmen, af Walch.

74 Tyrol etc.

75 Osterrige. •

76 Venedig etc.

77a Rhin-Strommens Lob,

78b Dito.

78 Flandern, af Sanson.

79 Brabant. ,

80 Holland, 2 Blade*

81 Belgien.

82 4 hollandske Korter,

83 Zeland, af Vischer og Ottens (el udm.

Kort, circa 4 Al. i ).

84 Scotland, af Sanson.

85 Irland, af dito.

8 6 Storbritannien, af Weidner.

87 Dito, «f Walch.

8 8 Frankrig, af Delisle.

89 — af Treutel.

gø — af Walch.

91 — Postkort.

92 Milekortet over Frankrig, af Janvier,

93 Toulon (under Bataillen hvor Bonaparte

commanderede).

94 Reisekort over Schweitz, af denberomte

Wil. Coxe.

95 Italien , af Dr. Thriege.

96 Italia.

97 Sachsen, af Schneider.

98 Dito, af Lange.

99 Zweybriicken und Hamburg, von P.

Schmidt.

1400 W iirtemberg, af Dr, Meyer.

1 Schwaben og Donauens Lob, af le Rouge,

2 Thiiringen, af Giissefeld. ,

3 Den oversachsiske Kreds, af Schneider.

4 Osterrige, af Mannert.

5 Gallitzien, af Giissefeld,

6 Siebenburgen,

7 Ungarn, af Krieger.

17

1408 MoldaU og W allnrhiet, af Schmidt.

9 Ungarn* af1 Penter.

10 Donaufloderi.

11 Ungarn, Polen, Rusland og Tyrkiet.

12 Dortauflodén, 3 Blade.

13 Middelhavet.

14 Det tyrkiske Rige i Europa.

15 Archipelagus og Grækenland.

16 Det europæiske Tyrkie.

17 Samrtie, af Schmidt og Pæteig.

18 Morea.

19 Cypern.

20 Ungarn, af Sanson.

21 Tyrkiet, af Samme.

22 Morea.

23 Ægypten; Theben, Arabien, af Micheld.'

24 Terra Sancta , (Judæas) af Jaillot.

25 Det rode Hav * med dets Omegne.

26 Palæstina.

27 Egypten, von Vangondy.

28 Asieri, von Schneider und Weigel.

29 A frika, vorl Reinike.

30 Ost-Indieri.

31 Nord-Americå;

32

33 Bone Ésperarice og Hottentotlandet, af

Spartrriann.

3 4 Fes og Marokos, af Canzler.

35 Habessinien , af Bruce.

36 West-Indien.

37 Nord-Amerika, Westindien, deengelske

og franske Besiddelser, et nyt Kort

med Forbedringer til d’Anville etc.

(circa 4 Al. i CH).

38 Nordamerika.

39 Et dito af Pounal, (circa 3 Al.)

40 New-England, etc.

41 Et americansk Kort

42 Et dito.

43 Gujana.

2 * ^


18

1444 Canada, par Bellin, 2 Blade,

45 Dito, par d’Anville.

46 Amerika, af Mannert.

47 i Havanna, m. m.

48 Sydamerika.

49 Dito, 2 Blade.

50 Australien.

51 En Portefeuille til Korter.

Artistiske Boger.

In Folio.

1 Descriptions des Arts et Metiers, par l’Academie

Royale des Sciences, avec

Fig« Art. du Charbonnier, av. Fig.

2 — Fabrique des Ancres, par Reaumur

et Duhamel, av. Fig.

3 — l’Art de Chandelier, av. Fig<

4 — de l’Epinglier, av. Fig.

5 — de Forges et Fourneaux å Fer,

par Courtivron et Bouchu, av. Fig!

6 — de faire le Papier, par de la Lande,

av. Fig.

7 — de tirer des Carrieres la Pierre

d’Ardoise, av. Fig.

8 — de la Forges des Enclumes, av. Fig.

— de faire le Pargeanent, av. Fig.

10 — de les Cuirs dorés, av. Fig.

11 — duCurtier, par Duhamel, av. Fig.

.12 — des Forges, av. Fig.

13 — d’adouci le Fer fondu, p. Reaumur,

av. Fig.

14 — des Forges etc. av. Fig.

faire des Chapeaux, av Fig.

16 — du Ceriez, av. Fig.

17 — des Instruments de Mathématique,

av. Fig. *

18 — du Cardonnier, av. Fig.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

19

— du Serrurier, av. Fig.

—- du Perruquier, av. Fig.

a) du Meunier, b) Vermecilier,

avec Fig. c) du Boulenger, av. Fig.

— du Paumier-Baquetier, av. Fig.

— du a) Charbonnier, b) Chaufour

nier, c) Ardoisier, d*) Tuilier, av. Fig.

— Corroyeur, av. Fig.

a) Laiton, b) Epinglier, av. Fig

— a) Drapier, b) (Jhape'lier, c)Teinturier,

av. Fir.

— La Rafien du Suere, av. Fig.

— du Tanneur, av. Fig.

In Qvarto.

29 Jablonskys allg. Lexicon der Kiinftp, neue

verbes. Ausgabe.

30 Architecture part 1) Vignola, 2) Michel

Angelo, 3) Davilier; 3 Edit. av. Fig.

31—33 Vite de Pittori, Scultori, et Archi-

tectori, di (j. Vasari, 3 Tomer (med

en Mængde Portraiter).

34 Orlandis Abecedano Pittorico, nitidif. •

35 ‘36 Sulzers "Iheorie der schonen Kiinsteu

2 Theile.

37 Carl von Dalbergs Aestetik.

38 Statuterne for det wienske Kunst-Academie

1812.

39 Weinbrenners Sæulen - Ordnung und ital.,

franz. deutsche Baukunst, m.K., 1809-

40 — Theater-Baukunst, m. K., 1809.

41 Le Dorne du Panthéon Francais, parRortdellet,

Pasis An. V., av. Fig.

42 Die Konigl. Gemalde-Gallerie in Miinchen,

1823- (Tverfolio) nitid.

43 Le Temple des Arts par Bastide, av. Fig.

44 B. v. Randohrs Beschreib. der Brabecksche

Gemalde-Gallerie, m. K.

45 Senkeisens Architectur- und Seulen-Buch.

m. Kupf.

2*


20

46 49 Ramdohrs Venus Urania, 4 T h ., nitid.

50 Dams griech. u. romis. Gotterlehre, % Ausgabe,

m. K.

51 Dauws Schilderer und M ahler, 2*. Ausg.

52 Seyhalds griech. u. romis. Mythologie, mit

antike Kupf.

Gastelliers Dictionnaire d’Architecture.

54 Dictionnaire mythologique.

55 Reinholds System der zeichnende Kunste,

mit 40 Kupf.

rjØ fjg Praktisches Handbuch fiir Kunstler,

3 Theile, m. K., nitid.

59 L e s s in g s Laockoon, oder iiber Malerey

und Poesie, neue Ausg. 1792.

gO 62 Abbé du Bos, dito dito, paa Fransk,

3 Tomes. ;

(53—65 Dito dito, paa Tydsk, 3 Theile.

6 6 Joh. Richardsons Works onP ainting, London

, Ed,

67—68 Oeuvres comp. letes du Gheval. Joh.

Reynolds, 2 Tom., gr. 8 -, Paris 1806.

69 Comentarios de la Pintura, Madrid 1788n

itidis.

70 (Hagedorna) L«ttres sur la Peinture etc.

71 Sur la Sculpture, la Peinture, la Gravure

et l’Architecture, par le Général de

Pom m ereuil. 2 Edit.

7 2 __ 7 3 Goethes B nvejiuto Cellini, 2 Theile,

orig. Ausg. 1817.

7 4 ___7 5 — Cagliostro, m. ni., dito Ausgabe,

2 Theile.

76 Goethes Lebensgeschichte.

7 7 Meisters Wanderjahre.

78 Krugs systematishe Encyclopadie der schonen

Kiinste.

79 EshenburgsTheorie und Litteratur der schonen

Wissenschaften, 3 verbes. Ausg.

80 — Fabelgeschichte.

g i — Archiiologie.

82 Wiedewelt, om Smagen i Kunsterne. ,

21

83 Hoyers Kunst-Annaler.

84—85 Hansens histor. og artistiske Skrifter,

2 P ele, 1827.

8 6 Leben und Kunstwerke des beriihmten

Mahlers Lucas Cranach, mit Portr.

87—88 Vies des Artistes, 2 Tomes.

89 L, Spenglers Biografie etc.

90 Salys dito, af T . Baden.

91 Geheimeraad Biilows dito.

92 Bodendilts Maleriesamling.

93 Beschreibung des griinen Gewdlbes in

Dresden.

94 Erklarung der Zeichen alter beruhmter

Kunstler, mit 11 Kupf.

95 Miinters Erklarung der Inschriften zu Persepolis,

mit Kupfer.

96 Hager und Klaproths babylonische Inschrif-'

ten, mit Kupfern.

97 Histoire des Antiquités de Nimes etc. , av.

Fig., 1812.

98— 9 9 Mariano Vasis Beskrivelse over Rom,

2 Dele, med Kobbere.

100 Guriositatén, 7 B. mit ausgemalte*n Kupf.

101—124 Journal fiir Kurist und Kunst-Lieb-

haber, mit Kupfern.

125 Bilder.Gallene in Wien, m. K.

126 VVinklersche dito, mit historische Erklarungen.

127 Det Dresdenske Gallerie, 1819

128 Dito i Sans Sonci.

129 Dito i Antwerpen.

130 Dito^i Paris, 1816.

131 Dito Statues, Bustes, eet.

132 Dito par Brun-Neergaard.

133 Et Bundt franske og engelske Maleri- og

Kunst-Cataloger.

134 Et Bundt fortrinlige (24) tydske di to,

135 Bt Bundt danske dito.

136 Kunstacademiets Reglement.

137 Samme« Cataloger.


22

138 Weinwichs Catalog.

39 — Kunsthistorie.

40 — Kunstner


24

272 Winkelmanns Allegorie fur die Kunst.

273 Hogrewes prakt. 1 Anvyeis. Carten ausznarbeiten,

m. K.

2 7 4 — Beschr. der in England angelegten

Jtauåle mit 10 Kupf.

275—296 Schauplatz der Kiinste und Hand-

w erke, 20 Theile, und 2 Theile,

Kupf in Folio.

±—2 Dictionnaire de l’académie Frangiose.

5 me edition* 2 vol, 4. Paris 1814.

3 ig Fogtmanns Rescripter, fra 1699— 1798

in d ., i 14 Bind. *

1 7__41 Geheimeraad Kleins Annalen der

preussischen Gesetzgebung und merk-

wiirdige Rechtsfålle. 26 Theile.

42__51 v. Sonnenfels samti. åsthetische, philosophische,

historische und Finanz-

schriften, Orig. Ausg. 10 Th. M* B*

52__58 Prof. Schyf.es Staternes Regjering*

7 Dele. M. B.

5 9 __6 8 Schlozers Briefwechsel, 10 Theile*

69— 9 1 Kjobenhavns Skilderie. 26 Aargange,

nitid indbundne.

92__96 Conversations-Lexicon, neue Ausg, in

5 T heile, nitid.

96 Baggesens coiniske Epistler*

9 7 — Sondagsblade, lille Sondag, Skuddage

, etc.

98 Reysers lidebrandshistorie*

9 9 Comoedien Gulddaasen.

100 Thorhallesens Beskrivelse over Gronland*

101 - 4 v* Coln’s, Verhåltnisse an preuss, Hofe

seit Fr. II. 4 Theile.

105 Collegial Tidenden 1829,

106 — 1818*

107 — 1823.

108 — 1825*

25

Professor og Dr. theoV Homemanns B5ger.

Folianter.

ijr .

1 Danmarks Riges K ronike, fra Kong Dan

til Knud VI., ved Arrild Huitfeldt,

2 Tom „ 1 Bind. Khvn. 1650.

2 Udsigt over Soroe Akademies Forfatning

i Aarene 1623—1665, af Etatsraad

Tauber. Khvn. 1827.

3 Kragii Annal. rer. Dan. ad an. 1550 gestarum

Libri 6 , et Stephani Histor.

Dan. Libri 2. Havn. 1737.

4 L. Coelii Lactantii Opera, cum coment.

Augustani. Boselev 1563.

5_6 Christian den IVs. Historie af Slange,

med Kobbere. Kbhvn. 1749.

Q v a r t e r.

7 Danmarks og Norges frugtbare Herlighed,

af Berntsen. Kbvn* 1656.

8 Christian den Tredies Historie, ved Krag

og Stephaneus; oversat fra Lat., med

Anm. af Sulim og Gram. Kbhvn.

1776. ' >

9 Danmarks Kronike af Saxo Grammaticus,

overs. af Pastor Grundtvig. 1 Deel.

Khvn. 1818-

10 Det gamle Gronlands Beskrivelse, af H*

Egede. Khhvn. 1741.

11— 13 Danmarks Riges Historie, ved Ludv.

Holberg, 3 Dele. Kbhvn. 1732-

14 Danmarks og Norges geistlige og verdslige

Stat. Kbhvn. 1749-,

15 Udforlig Relation ang. de grønlandske Missioners

Begyndelse og Fortsættelse,

af H. Egede. Kbhvn. 1738.


26

16—18 Det Siellandske Cleresie, af Zwer-

gius, 2 Dele, 3 Hefter. Kbhvn.

1753.

■19 Kort Begreb af de mathematiske Videnskaber.

Kbhvn. 1741.

20 Philosophiske Breve af Eilschov. Kbhvn

1748.

21 Kjobenhavns Universitets Itfurnal, af J.

Baden. 1ste Aargang. 1793.

22 Fyens Stifts Landemodes Akter, for 1824.

Odense 1824. 1

23 De Danor. reb. gest. sec. 3 et 4, prima

Danicum dilicti Anglosaxonice, divers.

lat. & ind. ed. Thorkelin.

Havn. 1815.

24-26 1ste, 2den og 3die Hoved-Rapport om

den indbyrdes Underviisning i Danmark,

af Oberstlieutn. Abrahamson:

Khvn. 1824 26.

27 Confirmations-Akt ved Hs. Kgl. H. Prinds

Ferdinands Confirmation, af Balle.

28 Om Runeskrivtens Oprindelse, af Professor

Bredsdorff. Kbhvn. 1822.

29 Hebraiske Congregations- og Declinations-

Tabeller, af Rasmussen. Kbhvn. 1821*

30 Die Staat von Rusland, nach Salmonn u.

v. Goch, ins Deutsche iibers., mit

Zusåtze u. Arim, v. Reichard. Leipzig

1750.

31—32 Beschreibuug d. Reise in Arabien u.

umliegenden Låndern, v. Niebuhr,

2 Thle. m. Kupf. u. Charte, Kopen-

hegen 1774—78.

33 Beschreibung von Arak, v. Niebuhr, m.

Kupf. u. Charte. Kopenh. 1772.

•34 Brunnii selecta Sacra, Libri V, c. ind, &

tab. æneis. Amstel. 1700*

35 Primordia Ecclesiæ Africanæ, amit. Epi-

scopo & Theol, Doctor Munter. Havn.

1829.

27

36 Tre latinske Programmer, af Biskop Munter.

Havn. 1824, 26 og 29.

37 Quatuor Evangelia, Græce, de variantibus

etc, ed. A. Birch. Havn. 1788.

38 1 Bind Acta solennia ved Kjobenhavns

Universitet.

39 Fraginente Basmurico Coptice N. & INT. T.,

c. vers. lat. & edent. philol. idid. W.

F. En^elbreth, Regi a Consitorii,

Consel. Havn. 1809.

40 Almindelig Reisebeskrivelse. Kbhvn. 1749.

16 Bind og 1 Register.

41 Tentamen de Archytæ Tarentini vite &

operbus, scrips. Navarra, Pars prima.

Havn. 1819,

42 Carmen, Mensura dictam c. vers. lat„ pro-

leg & nat. ed, L* Boisen. Havn. 1828.

43 Commentatio philol* exhab. specimen lib.

arab. amit, Kemalodius Muhamede

Ben Aba Scherif, quam scrips P. Lem-

rrrtng. Havn. 1817.

44 Et Bundt forskiellige Dissertationer.

45—48 Solennia Univers. Havniensis, per

ann. 1818—27, 4 Vol.

49—50 Skoleprogrammer paa Latin og Dansk,

af forskjellige Forfattere, for Aarene

1813—1827. 2 Bind.

51 Et Bundt Anniversar, Academica, fer ‘ a-

rene 1828, 29 og 30.

52 En theol. Afhandling paa Latin, (Manusc.)

Oktaver.

53 Bibelen paa Dansk (Titelen mangler). '

54 Det nye Testamente. Kbhvn. 1819-

55—56 Udsigt over den lutherske Reformation

, af Stenersen. 2 Dele. Christiania

1818.

57 Forklaring over Esaias Orakler, 1ste Deel

af C. F. Hornemann. Kbhvn, 1803,


28

58 Oplysninger til Cbristi Taler hos Johannes,

1ste Deel, af C. F. Hornemann.

Kbhvn. 1820.

59 De ældste Christnes Apologétik for Religionen,

af N. Faber. Kbhvn. 1817.

60 Magasin for Religions-Lærere , af Fallesen,

4 de Bd. Kbhvn. 1796-

61 Griesbachs populære Dogmatik, oversat af

Rohde. Kbhvn. 1790.

62—64 Newtons Afhandlinger over Prophe-

terne, 3 Dele, oversat a€ Thurah.

Kbhvn. 1765.

65 Catholicisméns og Protestantismens Kirkeforfatning,

Lære og Ritus, af Prof.

H. N. Clausen. Kbhvn. 1825.

66 Oversættelse af Profeten Michael og Brevet

til Epheserne, af B. F Horne-

mann. Kbhvn. 1777.

67 Hermanns Lærebog j den christlige Religion,

oversat af Etatsraad Rahbek.

1803.

68 Niemeyers Lærebog i den christelige Religion,

oversat af Etatsraad Rahbek.

Kbhvn. 1802.

69 Viisdommens Lærdomme og Leveregler,

af Salomon og Sirach, oversat af F.

L. Bang. Kbhvn. 1319-

70 Mærkværdigheder i Iesu Liv, og Pauli

Brev til Galaterne, oversat og forklaret

af Biskop Tetens. Odense

■ 1825-

71—74 Forklaring over Davids Psalmer, af

C. F. Hornemann, 1—4 D. Kbhvn.

1789—95.

75 Magasin for den nyere danske Kirkehistorie,

af N. E. Balle, 1ste Hefte,

Khvn. 1792.

76 Anders Kiærbye, af Nissenberg Sogn, en

Læsebog for Fynboer, af Biskop

Plum. Khvn. 1821.

29

77__80 Encyclopædie af Kliigel, oversat af

» Alstrup, 4 Dele, med Kobbere. Kjo-

benh. 1796—98.

81—85 Samlede Skrivter, af Suhm, 6 , 7,

9—11 D. Kbhvn. 1790—93.

86 Udsigt over 'Suhrns Levnet og Skrivter.

Kbhvn 1798.

87 Samsoes efterladte Skrifter, udgivne af

Etatsraad Rahbek, 2 Dele, 1 Bind.

Kbhvn. 1796.

88—90 Samledfe Smaating i bunden og ubunden

Tale, af F. H. Guldberg, 3 Dele.

Kbhvn. 1815—26.

91—92 Mærkværdigheder om Kong Fredrik

den Anden af Preusseu, 6 og 7 D.,

Kbhvn. 1761.

93—94 Holbergs Fpistler, 1—5 D. 3 Bd.

Kbhvn. 7 7 4 8 -5 0 .

95 Fragmenter af Sneedorf, udg. af OLrik.

Helsingoer 1769.

96 Kunst, at forlænge d. menneskelige Liv,

af Hufeland, oversat af Werfel.

Kbhvn. 1797-

97 Naturhistoriens Philosophie, af Smellie,

oversat fra Engelsk, af Professor O.

Wolff. Kbhvn. 1796.

98 Frankes Naturhistorie og Technologie,

oversat af C. G. R afn, 2 den Deel.

Kbhvn. 1798.

99— 100 Naturhistorie af Fleischer, 9 D. 2

og 3 Bd4 Kbhvn. 1798.

101 Undersøgelse om de danske Ridderordeners

Oprindelse, af Biskop Munter.

Kbhvn. 1822.

2 Forhandlingerne ved Festen i Kbhvn, dett

11 Decbr. 1811.

3 Gjenmæle til Th. Thaarup, af Nathansort.

Kbhvn. 1816.

4 Prosaiske Eorsog af Etatsraad Rahbek. 6

Saml, Kbhvn. 1799.


30

105 Beckers Reise i Dammbergs, Rhins og

Wesels Departementer, oversat af

Prof. Wolff. Kbhvn. 1799.

6 7 Samlinger om Agerdyrkning og Landvæsen,

af Pastor W edel, 4 Hefter,

2 Bd. Kbhvn. 1792—93.

8—9 Samme Bog, 1 og 2 H.

110 Liskop Balles Levnet og Fortjenester, af

Prof. J. Moller. Kbhvn. 1817.

11 13 Pauli beromte apostoliske Reskripter,

af T. Bloch, 3 Dele. Odense 1801—3.

14 Lærebog i Religionen for Ungdommen af

den mosaiske Troes Bekjendelse.

Kbhvn. 1814-

15 Syv forskiellige Hefter af Skandinavisk

Museum.

16 Elleve forskjellige Hefter af Universitets

og Skole-Annaler.

17 Aphorismer, Noticer og Anekdoter, af

Or G. L. Baden. Kbhvn.

18 Satire af Juvenales og Persius, oversat af

Biskop Plum. Kbhvn. 1790.

19 Anakreons Digte, paa Dansk, af Professor

Meisling. Kbhvn. 1826.

120 Hesiodos’s Sysler og Dage, famt 1 og 2

Bog af Martialis’s Epigrammer paa

DariskafProf. Meisling. Kbhvn. 1827.

21 Idj Uiske Digte af Brun, udg. og paa Dansk

oversat med Anm. af Prof. Meisling.

Kbhvn. 1824.

22 Virgilius Maros Digte om Landbruget,

oversat paa Dansk af Prof. Meisling,

Kbhvn. 1827.

23 Den ellevte Bog af Apuleius, oversat m.

Anmærkninger af Adjunkt Andersen

Slagelse 1827.

24 Hans Grams Levnet og Fortjenestsr af

Prof. J. Moller. Khvn. 1810*

25 Et Bundt nye danske Pjece,

26 Et Bundt af samme Indhold.

31

127 Et Bundt nye danske Pjece.

28 Et dito.

29—62 Journal for Politik, Natur og Menneskekundskab

for 1811, 13 og 14

1816—27.

63—71 Samme Skrivt, 1799, 4 Bd,; 1801,

1ste og 2det Bd.; 1809, 1ste, 2det

og 4de Bd. ; 1810, 2 det og 3 die Bd.

1812, 3die og 4de Bd.; 1815, 1ste,

2 det og 4de Bind.

72 Samme Bog for 1828, Jan. Decbr. in cl.

73 Et Bundt enkelte Hefter af Decbr.

74 Die panhermoniske Interpretation d, heiligen

Schrift, v. German. Schles-

wig 1821.

75 Das reinen Christenthum oder d. Religion

d. Kinder des Lichts, 3 Th

Helmst. 1794.

76 Handbuch der mosaischen Religion, von

Bern, 2 ter kurz., 1 Abtheilunsr.

Prag 1818.

77 Historisch-kritische Darstellung des jiidischcn

Gottesdienst, von Cohn, Leipzig

1819.

78 Nysa, v. Prof. Gamborg, 1790.

79 Den deutsche Synagoge, v. Kiev und

Gursborg, Isten Th„ B e r l i n ^ " .

80 Chnstelige Moral, von Less. Gott. 1777.

81 Ueber das Grosse und Schone in der Natu

r, af H. Sander, 3 T hi., l Bd

Leipzig 1781.

82 Der Messias, v. Klopstock. Altona 1781.

83—86 Bruckers kurze Fragm. aus der philosoph.

Geschichte , 4 Theile. Ulm

1731—44.

87 Grundris der Geschichte d. Weltvveisheit,

v. Marcus. Lemgo 1789.

88 Algemeinen Geschichte der morgenlåndischen

Sprachen, Literatur, v. Wahl

Leipzig 1784.


32

189 Robertsons Geschichte von Amerika, iiber-

letzt v. F. Schiller, lr. u. 2r« Theil«

Leipz. 1777.

90 Geschichte' von Hindostan, a. d. Pers«

v. Dow, lr. Th. Leipzig 1772.

92 phoenisische Historie d. Sanconiathons.

v« Cambula, a, d. Engl. v. Cassel«

Magdeburg 1755.

93 Hasselqvists Reise nach Palæstina im Iahie

1 7 4 9 —1752, a. d« Schw. v« Linnæus«

Rostock 1762.

94 Sinklair iib. die engl« Ackerbau, iibers«

v. Thaer. Zelle 1798. (med skreven

Titel). _

95 Populaire Aufsatze, das gricli., rom. u«

nordische Altherthum betreffend, v#

Thorlacius, aus die Dan. v« Sander«

Kopenh. 1812.

96 Corn. Nepos de vita excell« imperatorum,

mit Erklårugen v. Sencerus. Frankfurt

am Main 1756*

97 Q. Horatii Flacci poemata, c* comment«

Mirellii« Hevn. 1794.

98 Q« CurtiuS Rufus de reb. Alexandri Magni,

mit Erklarungen herausgegeben v.

Sincerus* Augsburg 1745*

99 Freinsheimii Corrtment. in Curtius. (Titelen

skreven)«

200 Epitome hist* romanes, p. varius elabo-

rata« Amstel. 1625.

1—2 Barclii Argenis, 2 v o l . (skreven Titel).

3 Latinsk-danskLexicon, af J. Baden. Khvn.

1786* . \ . -

4—8 jThorlacii opusculå academica, 5 vou

% Havn. 1806—22.

9 Libri Sybillistara veteris ecclesiæ cnsi sub-

jecti. Disertatio, quam scripsit B«

Thorlacius. Havn« 1815.

10 Specimen Lexici Photiij ed« N. Schow«

Havn. 1817.

More magazines by this user
Similar magazines