Lose Kobbere og Tegninger.

kunstbib.dk

Lose Kobbere og Tegninger.

12

905—924 Norske Dragter, (separeres) 24 Stkr.

925—954 Danske Dragter (separeres), 30 Bl.

9 5 5 — 9 9 4 Theater-Costiimer, 40 Blade’

9 9 5 -1 0 2 6 Fugle, 32 Blade.

1027—1050 Dyrstykker, 24 Blade.

5 1 _ 5 4 Jagt-Hunde, afGebauer, 4 Blade.

55—1204 150 fmaa illum. Prospecter (separeres).;

1205—1212 Abbildungen Braunschweigischer

Gestutt-Pferdl 1stes Heft, 1827.

8 Blade.

1 3 — 20 Dito dito, 2 tesHeft, 1828, 8 Bl.

21— 22 Potzdam af Kriiger, 2 Blade.

23— 24 2 dito Blade.

2 5 — 26 2 mindre dito.

27 Altona.

28 De oldenborgske Kongers Stamtavle.

29 En Portefeuille til Kobbere.

30 En Pakke chinesisk Papir til at lægge

imellem Kobbere.

1231 Halleberg i Westergothlaiid, af Akrel.

32 Et Globekort med illum. Figurer.

33 Alle Nationers Flag, illum.

34 Breslau, af Pontoppidan.

35 Henneberg, af Glaeser.

36 London og de kgl. Palladser, 2 Blade.

37 Asiatiske Figurer.

38 Corfu, 2 Blade.

39 Bohmen, 1240 Genua.

41 Bern, 42 Prag, 43 Wien.

44—50 Syv Blade (separeres).

Korter paa Lærred, a

1251 Europa et skjont engelsk Kort (efter

Tractaten af 1815).

52 Norge.

I

13

1253 Holsteen.

5 4 Hannover.

55 Tydskland, 16 Blade.

r a 59 — ^ Blade.

60 Dresden, af Mag. v. Lelimann.

61 Det sachsiske Schweitz.

63 S p an iel og°^ortu^al>e 9" Blade, af Chan-

leure.

64! 69 6 franske Korter.

7 4 Z 7 6 Tydskland, Frankrige, Italien, Spanien

og Portugal, 4 ,

7 7 Tydskland, af H eim ann, J ® ^ emie

7 8 A tla\o % e G,é°cgorn ? 6 8 c L e s av. d. No-

7 9 Et dito med *40 General- og Special-

Korter.

80 Et dito med 125 Kort er •

Lose Land- og Sokorter.

in o t Et meget stort Kort over hele Europa,

af Valek, i 6 Blade, 1805.

8 2 -8 9 Alle, Vidensk. Selsk. 8 Korter over

Jylland (aldeles nye).

on __ over Tondern, L u g u m -Kloster,

Haderslew, Apenrade, Flensborg, e c.

91 _ Haureballe, Stjernholm, etc.

00 __ et dito dito.

qo — Aalborg, Vendsyssel, etc.

04. — Aastrup, Borglum, etc.

95 — Koldingliuus, Riberhuus, Silk e­

borg , etc.

Qa _ Jylland og Schleswig.

9 7 __9 8 Hermelins, Hagelstroms , re og

Forsells Korter over Skaane.

9 9 ' __ Finland.

More magazines by this user
Similar magazines