Download inspirationskataloget som pdf - Cabi

cabiweb.dk

Download inspirationskataloget som pdf - Cabi

Inspirationskatalog: Fleksjobreformen

10 tips: Det kan jobcentret gøre

1

2

Vær ærlig: Jobcentret skal ærligt og professionelt fortælle,

hvilke kompetencer en potentiel medarbejder i

fleksjob med få ugentlige timer har, og hvilke hensyn

der skal tages.

Rådgiv om støtte: Det er umuligt for virksomhederne

at finde rundt i lovgivningen, og de kender ikke alle

muligheder for at få økonomisk støtte.

6

7

Imødekom behov for korterevarende job: Flere

virksomheder motiveres til at sige ja, hvis de kan få en

person i fleksjob i en korterevarende ansættelse.

Begynd med praktik: Fleksjob med få ugentlige

timer kan med fordel begynde som et praktikforløb,

så begge parter får en chance for at se hinanden an

inden en eventuel ansættelse.

3

4

5

Støt virksomheden: Tilbyd support, hjælp og rådgivning

til virksomheden så tidligt som muligt, når det

kommer til fastholdelse. Jo hurtigere hjælpen kommer,

jo mere succesfuld er fastholdelsen.

Let administrationen: Virksomhederne opfatter den

gamle fleksjoblovgivning som administrativ tung

og frygter det samme for den nye. Derfor ønsker de,

at jobcentret overtager en del af det administrative

arbejde eller stiller intelligente elektroniske løsninger

til rådighed.

Tilbyd en fast kontaktperson: Jobcentret bør tilbyde

en eller to faste kontaktpersoner, som har et godt

kendskab til virksomheden og de medarbejdere, der

skal have støtte.

8

9

10

Ryk hurtigt: Små problemer risikerer at vokse sig

større. Ryk hurtigt ud til virksomheden, når der er

brug for det.

Følg op: Find den rette balance i opfølgningen. Du

skal have hånd om, hvordan det går i virksomheden,

men for megen opfølgning og evaluering stresser

virksomhederne. Måske er en kort telefonsamtale

nok.

Hav viden om psykiske lidelser: Virksomhederne

oplever det som en udfordring, når de skal håndtere

psykiske lidelser. Det vil de gerne have hjælp til fra

jobcentret.

FAKTA

62 procent af virksomhederne er villige til at

drøfte med jobcentret, om der er opgaver i virksomheden,

der kan løses af en person i fleksjob

mellem tre og ti timer.

Kilde: Epinion for Cabi, november 2012.

FAKTA

Virksomhederne mener, at et fleksjob med få

ugentlige timer kan fungere, hvis den ansatte har

lavt sygefravær, passer socialt ind i virksomheden,

er fagligt klædt på til opgaven, og hvis der ikke er

administrativt bøvl med ansættelsen.

Kilde: Epinion for Cabi, november 2012.

6

More magazines by this user
Similar magazines