Download inspirationskataloget som pdf - Cabi

cabiweb.dk

Download inspirationskataloget som pdf - Cabi

Inspirationskatalog: Fleksjobreformen

Fire virksomheder

– Hvad er potentialet?

Cabi har interviewet en række virksomheder for at få deres blik på, hvad de ser af muligheder og udfordringer

for at ansætte medarbejdere i fleksjob med få ugentlige timer. Interviewene har afdækket en række muligheder

og barrierer i små og store virksomheder, som opererer i vidt forskellige brancher.

8

Hovedparten af de interviewede virksomheder påtager sig

allerede et socialt ansvar og har erfaringer med at etablere

enten fleksjob, praktik- og/eller afklaringsforløb, etc. De har

således erfaring med at samarbejde med jobcentret.

Helt generelt peger virksomhederne på følgende muligheder:

• Mange potentielle arbejdsopgaver – fx service- og supportopgaver

eller opgaver, der kræver specialiseret viden.

• Vilje til at finde løsninger og udvise stor fleksibilitet i

tilrettelæggelse af arbejdet.

• Ønske om at være socialt ansvarlige.

Virksomhederne peger desuden på en række barrierer,

som gør det svært at oprette fleksjob med få ugentlige

timer eller fastholde medarbejdere:

• Stram økonomi og øgede krav til effektivitet og lønsomhed.

• Ufaglærte job forsvinder fra virksomheden.

• Summen af job er den samme – et oprettet fleksjob betyder

måske et nedlagt job til en studentermedhjælper.

• Konkurrence fra andre beskæftigelsestiltag – arbejdsprøvning,

akutjob, virksomhedspraktik, elevpladser etc.

• Usikkerhed om, hvordan fleksjobreformen skal tolkes.

• Utilstrækkelig opbakning fra jobcentrene – virksomhederne

ønsker grundig information om kompetencer og

støttebehov samt hjælp til administration.

FAKTA

Flere offentlige end private virksomheder ser

arbejdsopgaver, hvor der er potentiale for at

ansætte en medarbejder i et fleksjob med få

ugentlige timer.

FAKTA

Virksomheder kan søge en bonus på 25.000 kroner,

når de opretter et fleksjob med få ugentlige

timer. Virksomhederne anser denne bonus for at

være af mindre betydning.

Kilde: Epinion for Cabi,

november 2012.

Mindre virksomheder med

5-19 ansatte er oftere åbne

over for en drøftelse med

jobcentret om fleksjobansættelse

på tre til ti timer

om ugen.

33 procent af de mindre

virksomheder er villige til at

drøfte ansættelse af en person,

der kun kan arbejde i

tre timer om ugen.

Kilde: Epinion for Cabi, november 2012.

FAKTA

66 procent af

lønmodtagerne er

positive over for at

få kollega er med

nedsat arbejdsevne.

Kilde: Virksomheders

sociale engagement, Det

Nationale Forskningscenter

for Velfærd, december 2012.

Blandt større virksomheder med over 50 ansatte ville

20 procent sige ja til det. De større virksomheder er

mere tilbøjelige til først at sige ja til en drøftelse, hvis

personen er i stand til at arbejde ti timer om ugen.

Kilde: Epinion for Cabi, november 2012.

More magazines by this user
Similar magazines