Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

’Mulighedsundersøgelse’ år 2000og administration. Udvikling af rederiet varetages typisk af direktøren udover de daglige ledelsesopgaver.Det er almindeligt at have en professionel bestyrelse.Antallet af rederigrupper i Danmark inden for den mindre skibsfart kan opgøres til ca. 10 med ca. 175skibe.I alt er der således tale om ca. 45 rederier og ca. 310 skibe under dansk ejerskab eller disponeret fra Danmark.Hovedparten er registreret i Dansk Skibsregister eller i Dansk Internationalt Skibsregister. Et mindreantal skibe (i alt 37) er registreret i udenlandske registre. Tallene er sammenstykket af oplysninger fraforskellige kilder, herunder Dansk Illustreret Skibsliste 2001, Rederiforeningen for Mindre Skibe og Rederiforeningenaf 1895.Gennem oplysninger fra de to rederiforeninger har der været mulighed for at få et indtryk af de juridiskekonstruktioner, der ligger bag ejerskabet af 239 skibe, jfr. nedenstående tabel:Ejerforhold for mindre skibeRederiforening Rederiforeningaf 1895 mindre SkibeI ALTA/S 26 35 61ApS 7 23 30KS 27 10 37I/S 8 2 10Partrederi 34 44 78Personlig 3 18 21Kommunalt 0 2 2Kilde: De to rederiforeninger105 134 239Tabellen viser, at konstruktioner med personlig hæftelse gennem I/S, partrederier og personligt ejerskabtegner sig for næsten 2/3-del af skibene.Den størrelsesmæssige fordeling af den mindre skibsfarts skibe kan belyses med udgangspunkt i DanskIllustreret Skibsliste; jfr. følgende tabel:Størrelsesmæssig fordeling for mindre skibeAntal skibe I ALTSkibe i alt 308- Specialskibe 49Last- og tankskibe 259BT-fordeling Antal % andel< 200 5 1,9201 - 400 13 5,0401 - 600 15 5,8601 - 1.000 30 11,61.001 - 2.000 111 42,92.001 - 3.000 48 18,5>3.001 37 14,3259 100,0Kilde: Udarbejdet på baggrund af Dansk Illustreret Skibsliste 200112-03-01 9

More magazines by this user
Similar magazines