Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

Den mindre skibsfart, 2000 - Søfartsstyrelsen

’Mulighedsundersøgelse’ år 2000Hertil kommer yderligere en række udgiftsposter, hvor udgifterne til vedligehold af udrustning ombordm.v. er mere eller mindre ens for store og små skibe. Dette gælder f.eks. for radar, gyro, kommunikation,certifikater, inspektionsrejser, revision, advokat, agenter mv.Havneomkostninger har også stor betydning for skibsfarten; men de er ikke medtaget i nærværende undersøgelse.Dette skyldes, at de alt efter den enkelte skibstype og havn principielt er ens for alle og dermedikke påvirker konkurrencesituationen. Endelig er det rederidriften, som er udgangspunktet for nærværenderapport. Generelt gælder dog, at jo lavere havneomkostninger, jo større konkurrenceevne forskibstransport.Opgørelsen i tabel 1 giver et overblik over driftstallene i danske kroner.For at eliminere dollarkursens indvirkning i regnestykket er de efterfølgende sammenligninger mellem deforskellige tonnagestørrelser i tabellerne 2 - 4 alle holdt i USD. Gennemsnitlig 50-60% af omkostningsmassenafregnes i USD eller er udviklingsmæssigt styret af relationen til USD.Beregningerne viser likviditetsregnskabet på dagsbasis.Alt i alt betyder det, at mindre skibe er voldsomt meget mere følsomme for stigninger i hyre, diverse kravtil udrustning samt alle former for udgifter, som ikke relaterer sig til skibsstørrelsen, men som er mandskabsafhængig.TABEL 2Forholdet imellem timecharterrater, driftsudgifter og kontrahering, for mindre tørlast /projektskibe, og feedere / linieskibe fra 10.000 DWT til 60.000 DWT.Likviditetsregnskab - DagsbasisBeløb i USD1.200 DWT 2.500 DWT 5.000 DWT10.000DWT1000 TEU23.000DWT1700 TEU35.000DWT2500 TEU60.000DWT4150 TEUTimecharterindtægt 1.850 2.200 4.200 9.000 15.000 20.000 28.000Daglige driftsudgifter*-1.65089,19%-1.85084,09%-3.10073,81%-4.00044,44%-6.50043,33%-8.00040,00%-10.00035,71%Til rest tilFinansiering 201 351 1.101 5.000 8.500 12.000 18.000Anslået nybygningspris3.000.000 4.000.000 7.000.000 16.000.000 24.500.000 31.000.000 45.000.000Månedlig ydelse v.7% - 14 år ** 19.597 26.129 45.726 104.516 160.040 202.499 293.950Daglig ydelse pålån 653 871 1.524 3.484 5.335 6.750 9.798Likviditetsresultatdagligt (452) (520) (423) 1.517 3.166 5.250 8.202*) Baseret på udvalgte omkostninger fra tabel 1 **) Beregnet på grundlag af 70% fremmedfinansieringDriftsomkostninger, timecharterrater og kontraheringspriser er baseret på rederiet T&C´s tonnage fra1.200 til 10.000 DWT, og for de 3 største typer baseret på oplysninger fra rederier med erfaring fra disseskibstyper. Driftstal fra de største skibstyper er oplyst uden specifikation og kan variere efter forholdene.12-03-01 22

More magazines by this user
Similar magazines