UNDER HUDEN På PROBLEMET - Los

socialstyrelsen.dk
  • No tags were found...

UNDER HUDEN På PROBLEMET - Los

IndholdForord ..................................................................................................... 5Indledning .............................................................................................. 7Nødvendige diskussioner .................................................................... 8Antologiens artikler ............................................................................ 15Misbrug og afhængighed– en præsentation af Mads Uffe Pedersens forståelsesrammeAf Karen Rostrup Böyesen ...................................................................... 19Alternativer til viden– andre indfaldsvinkler til at kvalificere socialarbejdere til athjælpe unge misbrugereAf Morten Nissen .................................................................................... 31Afhængighed og urintest– hvordan virker stoffer?Af Henrik Rindom ................................................................................... 47Tillid og respekt– pædagogik, værdier og struktur på et privat behandlingstilbudAf Poul og Anette Friborg ....................................................................... 57Synliggørelse af misbrug– et forløb med kompetenceudviklingAf Rikke Dalentoft og Henrik Jørgensen ................................................. 67Litteratur og links ................................................................................. 77Bilag 1: ProjektbeskrivelseBilag 2: De deltagende opholdssteder ved projektets afslutning

More magazines by this user
Similar magazines