27.05.2018 Views

FFS_Maj18

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SVØMMENYT

NR. 2 38. ÅRGANG maj 2017


KLUBBLAD FOR FARUM-FAMILIE-SVØM

Nr. 1

38. årgang

Næste nummer november 2017

Deadline: Stof til næste nummer indleveres til

redaktionen senest 18. oktober 2017

_______________________________________

REDAKTION

ANSVARSHAVENDE REDAKTØRER

Maj Lundqvist 44 95 15 46

Kaj Svendsen 44 99 45 12

TRYK

Furesø Kommune Intern Service

_______________________________________

KLUB ADRESSE

FARUM-FAMILIE-SVØM

Farum Svømmehal

Farum Park 20, st. tv.

3520 Farum

Internetadresser

www.farumfamiliesvom.dk

kontor@farumfamiliesvom.dk

KLUBKONTOR

Farum Svømmehal

Lone Vorm

Tlf.: 44-95-67-89

Kære medlemmer

Hvis I ønsker at kontakte kontoret, kan der

ringes på hverdage mandag til fredag.

Der er telefonsvarer på hvis Lone er væk fra

kontoret. Læg en besked, og Lone ringer tilbage.

BESTYRELSE

Tlf. Valgt for

Formand

Gert Mortensen 44 95 37 03 2017-18

Lillevangsvej 90, 3520 Farum

Sekretær

Maj Lundqvist 44 95 15 46 2017-18

Hvilebækvænge 5, 3520 Farum

Kasserer

Jeff Andreasen 44 95 66 10 2016-17

Dyssevangen 9, 3520 Farum

Øvrige Bestyrelsesmedlemmer

Lene Andreasen 44 95 66 10 2016-17

Sijmen Dekker 44 95 00 86 2015-16

Benny Jakobsen 40 56 18 24 2016-17

Jakob Vilstrup 61 67 61 07 2015-16

Suppleanter

Robert Doeleman 26 32 43 60 2017

Karen Jakobsen 20 81 60 63 2017

Revisor

Finn Larsen 48 18 76 33 2017

Revisorsuppleant

Knud Arne Jensen 44 95 15 46 2017

AFDELINGER, UDVALG, etc.

Se næstsidste side.

Side 2


OVERSIGT OVER FARUM-FAMILIE-SVØMS AFDELINGER OG UDVALG

AFDELING LEDER AFDELINGSMEDLEMMER

Svømme

Alle instruktører som har svømmehold

Vandgymnastik Lone 44956789 Tove, Inge-Lise, Lise-Lotte

Phillip

FUS’er Christian S 29 61 54 02 Lise-Lotte, Sebastian V, Astrid, Kasper,

Simone, Johanne, Steffen, Julie,

Pernille

FAKLer Bo 60 60 71 92 Christian S,

Livredning Maj 44 95 15 46 Jeff, Michael

Handicap Merete 22 82 88 54 Phillip, Michael, Freja HK

Udspring Hans 44 95 32 25 Lone, Cecilie, Lucas, Victor,

Freya

Vandskræk Inge-Lise 24 22 05 27 Tina, Johanne, Merete

Kajak Henrik 44 99 15 80 Merete, John

UDVALG LEDER UDVALGSMEDLEMMER

Blad Kaj 44 99 45 12 Maj, Knud Arne

Kursus Lone 44 95 67 89 Svømmeudvalg

IT Bo 60 60 71 92

Svømme Maj 44 95 15 46 Hans, Lone, Christian, Merete, Sebastian V

Henrik, Inge-Lise

Økonomi Jeff 44 95 66 10 Gert, Jakob

Jule Lone 44 95 67 89

Side 23


KALENDER

St. Bededag fredag den 12. maj

Kristi Himmelfart Torsdag den 25. maj

Sommerferie fra torsdag den 1. juni til torsdag den 31. august

Efterårsferie: 16.oktober til 21 oktober

Alle de nævnte feriedage er inklusive

Der er ikke klubsvømning på skolefridage i Farum

FARUM-FAMILIE-SVØM

Adresse og telefon nummer se side 2


Sidste nyt fra kontoret

Først tak for en god sæson, hvor vi fik testet

det nye renseanlæg i den store hal og andre

nye ting i hallen, som blev færdig til starten 1.

september 2017, som var aftalt og jo viste sig

at virke til fuld tilfredshed.

I træningsbassinet planlægges der at udskifte

renseanlægget i sommeren 2018 fra 15. juni –

15. august, hvis alle dele kan leveres til tiden,

som f.eks. sandfiltrene. Vi håber det lykkes.

Træterrassen i den store hal var rådnet op,

derfor er den netop nu ved at blive udskiftet.

Derfor det blå plast for, så hygiejnen kan

overholdes i området ved bassinet.

maj 2018, hvor den nye databeskyttelsesforordning

træder i kraft. Det indebærer vi

kan varetage både personalets og medlemmernes

data rigtigt efter gældende lov.

Sæson 2017-2018 er ved at være slut og ny

nærmer sig. Tilmelding for kommende sæson

starter 1. juni 2018 på

www.farumfamiliesvom.dk

Den nye holdoversigt er i bladet, og kan

desuden ses på FFS hjemmeside.

Husk venligst at rette jeres profil til, hvis I

skifter mobil nr. eller mail adresse ellers

meddel det til kontoret.

Hvis medlemmer i løbet af sæsonen ønsker

holdflytning og det er aftalt med

instruktørerne skal det meddeles til kontoret,

så holdlisterne er opdateret.

Ny sæson starter 01. september 2018 og

slutter 31. maj 2019

Sommerskolen er oprettet på hjemmesiden,

hvor der kan tilmeldes under event og der

undervises i uge 23+24+25+26.

Aqua Camp afvikles i uge 31 og 32, man kan

tilmelde sig via linket på FFS hjemmeside

under nyhed. Begge Aqua Camps er i

samarbejde med Rema 1000 og Dansk

Svømmeunion. Vi ønsker, at tilbyde de

tilmeldte børn, mange sjove oplevelser og

udfordrende svømmeaktiviteter.

Databeskyttelsesforordning. Kasserer Jeff

og Daglig leder Lone var sidst i februar

måned på kursus i den nye lovgivning inden

for persondatabeskyttelse. Det var et meget

oplysende og meget lærerigt kursus, så

Farum-Familie-Svøm nu er klædt på til 25.

I denne sæson har vi måtte sige farvel til

enkelte instruktører, og det er vi kede af.

Heldigvis er nye kommet til, så holdene

kunne køre videre.

Farum Svømmehal har lukket i uge

28+29+30. Der er morgen svømning de

øvrige uger i sommerferien.

Lone

Side 3


Børnebilleder fra foråret

Børn begynder lørdag

Side 4


Aqua Camp 2018

Farum-Familie-Svøm afholder Aqua-Camp i uge 31 + 32

For alle børn i alderen 7 – 12 år

Uge 31 fra den 30-07-2018 - 03-08-2018 i tidsrummet kl. 09.00 -16.00

Uge 32 fra den 06-08-2018 - 10-08-2018 i tidsrummet kl. 09.00-16.00

Hvis du er glad for vand og godt kan lide nye udfordringer, så er Aqua Camp noget

for dig!

Du vil blive udfordret med bl.a. svømning, livredning, vandgymnastik, dykning,

udspring og vandlege i bassinerne i den store hal. Vi vil også lave sjove

udendørslege.

Du skal selv medbringe madpakke og drikkedunk, af hensyn til allergi.

Vi sørger for frisk frugt og saft hver dag.

Aqua Camp afholdes i samarbejde med Dansk Svømmeunion og Rema 1000.

Pris: 1200,- kr. pr. camp. Hver på 5 dages Aqua-Camp, som betales ved tilmelding.

Tilmelding via Dansk Svømmeunions hjemmeside eller benyt linket på Farum-

Familie-Svøms hjemmeside.

Vi har max plads til 32 børn, så først til mølle

Vi mødes

i Farum Svømmehal

Farum Park 20 st. tv.

3520 Farum

44 95 67 89

Vi glæder os til at se dig!

Side 5


Bestyrelsens beretning

I år kan vi starte årsberetningen på præcis

samme måde, som vi har gjort de to foregående

år, og sige: ” Med årsberetning vil vi

gerne give en status på Farum-Familie-Svøms

aktuelle helbred. Hvordan har klubben det?

Farum-Familie-Svøm har det godt. Det kan vi

sige fordi klubben har et meget stabilt

medlemstal, stabile instruktører og klubben

lever op til sit værdigrundlag. Der er:
Svømning en idræt for alle

Læring gennem leg

Kvalitet i undervisningen”

Det gjaldt sidste år og årene før og det gælder

også i år, så vi kunne stoppe beretningen her,

det gør vi dog ikke. Selvom Farum-Familie-

Svøm har det godt, er der også nogle udefra

kommende bekymringspunkter. Vi ser et

stigende pres på adgangen til vandet, strammere

økonomi i Furesø Kommune og et

stigende bureaukrati med flere indberetninger.

Farum-Familie-Svøm har stabilt 1.100

medlemmer fordelt på 130 hold. Vi har 14

juniorinstruktører, 29 instruktører, 7

garderobevagter og en daglig leder. Hvilket er

på niveau med de foregående år. Farum-

Familie-Svøm har 8 aktive afdelinger:

Svømmeskolen, Vandgymnastik, Livredning,

Udspring, Kajak, Vandskræk, Fuserne og

Faklerne. Det betyder, at vi kan tilbyde

svømmeundervisning og vandaktiviteter til

både børnene og voksne på rigtig mange

niveauer. Denne bredde betyder, sammen med

en god og stabil økonomi, at Farum-Familie-

Svøm også i 2017 havde mulighed for at gå

ind i samarbejder med kommunen og andre

organisationer, om at finde plads til en lille

gruppe mennesker med særlige behov. Det

kan være børn, der blot skal have et lille skub,

for at komme ind på et hold og fungere fint

der. Det kan også være mennesker, der har

brug for lidt mere. Vi er åbne for forslag og er

spændt på, hvad det kan bringe til klubben af

positive oplevelser i fremtiden.

Ud over at levere gode og spændende

vandaktiviteter til en bred brugergruppe, skal

en række forudsætninger være på plads.

Nogle forudsætninger har vi selv indflydelse

på, andre forudsætninger kommer udefra.

En forudsætning har Farum-Familie-Svøm

selv indflydelse på. Det er, at sikre vi har

dygtige instruktører. Det betyder både, at vi

skal holde på dem vi har og at sikre der

kommer nye til. Derfor lægger vi mange

kræfter i at rekruttere og uddanne nye

instruktører. En vej vi ofte ser, er fra svømmehold,

over garderobevagt og juniorinstruktør

til færdiguddannet instruktør, der

kan have egne hold. Heldigvis stopper det

ikke her, da langt de fleste instruktører

fortsætter uddannelsen med specialkurser,

som kan være alt fra kurser i svømmeteknik,

Side 6


til specialkurser om undervisning af børn og

voksne med særlige behov. Det er ikke

Farum-Familie-Svøms hovedopgave, men vi

vil rigtig gerne være med til at udvikle unge

mennesker, så de til sidst står med et flot CV,

der kan bruges i deres videre erhvervsforløb.

Man må ikke undervurdere den indsats, viden

og erfaring, det kræver at stå med en flok

børn, der skal undervises i svømning. Og det

uanset alderen på børnene, der er ikke så stor

forskel på, om de er 6 år eller 60år.

Den anden forudsætning er adgangen til

vandplads. I de sene eftermiddags- og tidlige

aftentimer er kampen om vandpladsen en

realitet. Her er hallen åben og i stort omfang

tilgængelig for klubberne, så det er de indbyrdes

prioriteringer, der er udfordringen.

Heldigvis har vi et rigtig godt samarbejde

med de andre klubber i hallen, så det er ikke

noget problem.

Om formiddagen er der til gengæld plads og

ro i hallen, så her har Farum-Familie-Svøm

udvidet aktiviteten, uden at det konkurrerer

med andre hold eller andre klubber. Det

kræver dog, at svømmehallen er bemandet,

åben og ikke er reserveret til andre

kommunale formål. Frygten for reduceret

vandtid om formiddagen, hænger selvfølgelig

sammen med Furesø Kommunes Økonomi,

for selvfølgelig koster det, at holde en svømmehal

åben, det anerkender vi fuldt ud.

Den tredje forudsætning er den kommunale

økonomi og tilskudsmulighederne. I dag

modtager Farum-Familie-Svøm, ud over

medlemstilskud, også en del kommunale

tilskud til vores instruktøruddannelser, noget

vi også i fremtiden vil være afhængig af, hvis

vi skal fastholde et højt niveau blandt vores

undervisere.

Den fjerede forudsætning er, at Farum-

Familie-Svøm kan opretholde en effektiv

administration. Det er nødvendigt, da en del

af administrationen udføres af frivillige. Det

er derfor bekymrende, at vi konstant pålægges

nye administrative opgaver, i form af

omfangsrige lokalebookningssystemer, flere

indberetninger, større dokumentationskrav

medvidere. De fleste af os er gået ind i det

frivillige arbejde, fordi vi synes det er sjovt at

få en svømmeklub til at fungere og udvikle

sig, ikke for at holde et kommunalt bureaukrati

beskæftiget.

Problemer kan heldigvis løses, når man tager

dem op med de mennesker, der kan gøre

noget ved dem. Farum-Familie-Svøms

bestyrelse vil derfor gå i dialog med kommunens

forvaltning og politikere. Så Farum-

Familie-Svøm også kan have det godt i de

kommende år.

Vi skal både ved Farum-Familie-Svøms 40års

jubilæum næste år og ved de kommende

generalforsamlinger kunne sige:

Farum-Familie-Svøm har det godt. Udviklingen

er stabil, og vi lever fortsat op til vores

grundværdier.
Svømning en idræt for alle

Læring gennem leg

Kvalitet i undervisningen

Det kan kun lade sig gøre fordi Farum-

Familie-Svøm har gode samarbejdspartnere

og veluddannede og engagerede

medarbejdere. Det vil bestyrelsen gerne sige

tak for.

Side 7


Vandforsigtige Lørdag

I denne sæson har vandforsigtigbørnene

udviklet sig meget. Vi startede i

det lave med vandtilvænningsøvelser,

som børnene hurtigt blev dygtige til, og

de svømmer nu alle i de dybere

bassiner. Dette er kun opnået grundet

børnenes vilje til at udvikle sig.

Til trods for, at de er vandforsigtige, kan

man ikke komme udenom, at de alle

møder op med store smil og lyst til at

lære.

Børn begynder lavt vand lørdag

kl. 10.20

I denne sæson har fremmødet været stort på

børn begynder lavt vand lørdag. Alle børnene

er glade for vand, og det afspejles tydeligt i

deres svømning. Om end vi

svømmer med slanger, plader

eller helt uden noget, så griber

alle børnene til de givne opgaver

med stort engagement.

Børnene hygger sig med

hinanden, hvilket ses tydeligt når

vi leger til slut i undervisningen.

Side 8


Børn begynder dybt vand lørdag 11.00

På børn begynder dybt vands holdet har

børnene udviklet sig enormt. De er blevet

dygtige til at svømme baner med henholdsvis

crawl, rygcrawl og andre svømmeformer,

samt løse de opgaver, der bliver stillet.

Opgaverne kan være alt lige fra at svømme

som en delfin, samarbejdsøvelser på de store

plader eller at balancere en ring på en plade.

Det er et dejligt hold, hvor humøret er højt.

Freja H og Johanne

Side 9


Børn begynder dybt vand onsdag kl. 16.20

I dag den 4. april på børn begynder dybt vand

træner vi brystsvømning. Og på billederne

kan i se dem træne brystarme siddende på

slange som hjælp, så de bare skal koncentrere

sig om armene. Der er også øvelser for ben og

vejrtrækning. Til sidst sammensættes de 3

øvelser. Det skal de nok lære på ingen tid :)

Michael

Side 10


Børn øvede onsdag kl. 16.20.

Her onsdag d. 4/4 har vi vores hold børn

øvede. I dag har de fokuseret på crawl,

som kommer ned til det helt finttekniske.

De sidste par gange har vi øvet

butterfly, hvor børnene har gjort kæmpe

fremskridt på kort tid. De syntes dog, at

det er hårdt, men samtidig også sjovt at

lære denne nye stilart. Til sidst under

træningen havde vi en ”Legoklodsstafet”

hvor, at alle eleverne blev delt op

i to hold og skulle konkurrere om at

bygge det højeste tårn. Eleverne måtte

dog kun hente en legoklods af gangen, så

det blev til mange ture

Kevin

Side11


Udspring – Begynder stævne den 25. november 2017.

Flot fremmøde til dette stævne.

AGF, Frem Odense, Jyllinge,

Lyngby LUK, og Farum-Familie-

Svøm havde alle spændte nye

udspringere med til dette stævne,

ca. 45 deltagere.

Farum-Familie-Svøm’s springere

klarede konkurrencerne fint , selvom

alt var nyt og spændende og

lidt skræmmende med dommere

og tilskuer.

FFS havde 2 springere med i trin

1, som både stillede op fra kant og

1m. Arnold vandt guld på begge

højder og Ella vandt sølv i samme

stil.

I trin 2 på 1m stillede 3 op fra FFS

og blev henholdsvis nr. 7, 10 og

14, vi glæder os til næste stævne,

hvor de er blevet mere sikre i

springene.

Trin 3 på 1m fik FFS forsvaret sig fint med

Pelle på 1. pladsen, Valdemar på 3. pladsen.

Julie og Agnes snuppede 4. og 5. pladserne ud

af 8 deltagere.

Trin 4 på 1m var lige så fint

repræsenteret på medaljeskamlerne,

hvor Emma vandt guld og Laura

sølv.

5. trin på 1m var Emil med sine

fine spring på podiet og vandt sølv

mod 7 konkurrenter.

Konkurrencerne på 3 m blev også

afviklet i fin stil.

Trin 2 3m blev Julie nr. 4 i pige

rækken. Trin 2 3m for drenge blev

Pelle nr. 6.

Trin 3 3m Vandt Valdemar guld og

lige efter med sølvet kom Emil.

Det var en rigtig god dag med glade og

spændte børn. Tak for hjælpen og den store

opbakning fra jer forældre.

Lone

Side 12


FFS udspring stod for årets første Trip Trap

stævne, hvor der blev konkurreret i DM

format, altså med springserier passende til

årgangsmesterskaberne

Med et nyt år rykkede Maj og Emilie et trin

op, med et ekstra spring i deres serier. Det

klarede de så godt at de allerede i debuten i

disse serier opnåede kvalifikationskravet til at

kunne stille op til efteråret.

Viktor har sit sidste år i B rækken (op til 15

år). Han viste stor fremgang, ikke mindst på

sin springhøjde, så hans forår ser lovende ud.

Talentgruppen springer stadig i 42 serien,

klarede det flot, og snuppede flere medaljer

Minitalentgruppen er efter ½ års eksistens

også begyndt at banke på DM format

gruppen. Emil Olling viste, som den første,

vejen og opnåede en fortjent bronzemedalje i

31 serien på 1m.

Men de unge har flere ambitioner. Derfor

trænes der flittigt med både styrketræning og

springgymnastik. Denne satsning begynder nu

at give forbedringer med mulighed for

udvikling til nye spring.

Årets første Trip Trap stævne

27. 1 2018

Hans Krogenlund

Side 13


Udspring DM-format stævnet i Lyngby

Til dette stævne den 3. marts 2018 vandt

Farum springerne mange medaljer. De sprang

godt denne dag til stævnet, som Lyngby

udspringsklub var vært for. Frem Odense,

AGF og Jyllinge deltog også i stævnet.

Vi glæder os til de næste stævner som bl.a. er

kvalifikation til DM for nogle af vores

kandidater.

Vi stiller op i Odense og i Helsinki til maj og

vi er selv vært for årets junior og senior

mesterskab på vipper den 9.-10. juni 2018.

FFS udspring har 5-6 deltagere til DM i tårn

som afvikles i Greve svømmehal den 21. april

2018. Årgangsmesterskaberne afvikles i

Lyngby svømmehal den 6. – 7. oktober 2018.

FFS udspring har derfor travlt med at træne

og få nye spring øvet.

Lone

Side 14


Stor tilslutning ved udsprings-begynderstævnet den 17. marts.

Hele 6 danske klubber var repræsenteret til dette stævne. Vi kunne byde velkommen til

Hovedstadens Svømmeklub for første gang. De øvrige klubber var Frem-Odense, Jyllinge,

AGF, Lyngby udspringsklub og Farum-Familie-Svøm som var vært. Der var 62

forventningsfulde børn og unge tilmeldt og de fleste tilmeldt både på 1m og 3m vippe.

Farum-Familie-Svøms deltagere klarede sig rigtig fint blandt de andre konkurrenter.

Debutanten Berivan i trin 2 1m piger vandt sølv mellem 6 andre springere.

I trin 3 1m piger snuppede Ella sølvet og i samme trin i drengegruppen vandt Pelle sølv.

Nikoline var ny i trin 4 og sprang sig til en flot bronzemedalje, mens Valdemar også i trin 4

drenge, snuppede sølvet.

Trin 5 her vandt Laura en flot guldmedalje på 1m og på 3 m i samme trin en fin bronze.

Trin 2 3m drenge vandt Pelle sølv og Mads bronze og sidste sejr var Valdemar der sprang sig

til førstepladsen i trin 3 på 3m.

Tillykke med de flotte placeringer til Farum springerne, vi forsætter med træning og ser hvad

næste stævne kan føre til.

Tak for en god dag og for stor hjælp til Jakob som styrede sekretariatet og holdt styr på point

og resultater og tak til Carla og Sofie som speakede og skrev de mange diplomer.

Lone

Ella med SØLV

Pelle med SØLV

Laura med GULD

Valdemar med SØLV

Berivan med SØLV

Nicoline med BRONZE

Side 15


DM i tårn spring

Greve svømmehal var vært til dette års DM i

tårn, da det er den eneste svømmehal på

Sjælland der opfylder Finas krav om, at have

alle højder, som er 5m, 7,5m og 10m tårn.

FFS havde 5 springere tilmeldt og alle 5 piger

sprang sig til medaljer.

Grp. D for de yngste sprang Anne Sofie

Tranto Bräuner sig til guld og debutanten

Sille Wolff snuppede sølv. Pga. deres unge

alder på 10 år må de højst springe fra 5m.

Grp B gjorde Maj Trolle en stor indsats og

sprang sig til en guldmedalje foran sin

springkammerat Emilie Draiby, som kunne

hjembringe en bronze.

I Senior rækken sprang Cecilie Vorm sig til

en bronze med 3 spring fra 5m og 2 spring fra

7,5m.

Meget flot sprunget piger og stor tak for jeres

altid enorme træningsindsats hjemme til

træning, det giver pote.

Næste udfordring bliver til Harveli Cup i

Helsinki i Kristi Himmelfarts ferien og til

Junior/senior DM i juni, hvor Farum-Familie-

Svøm er vært.

Lone

Anne Sofie med GULD

Cecillie med BRONZE

Medaljepiger DM tårn den 21. april

Side 16


Fra vandskræk til vandhund!

Vandskræk 2 er blevet til vandhunde” Bende og Susanne er nu klar til at gå videre

til andre svømmehold. STORT TILLYKKE til jer begge.

Inge-Lise

Aqua Gymnastik tirsdag kl. 10.00

Foto af svømmende oprydder!

Oprydning efter at alle Aqua Punkt redskaberne har været i spil på et meget aktivt aquapunkthold.”

Tak for en hyggelig sæson.

Inge-Lise

Side 17


”Stærkt” svømmende børnehavebørn!!

Børnehaven Skomagerbakken har

som vanen tro svømmet hver onsdag

formiddag i september-november og

januar-marts med deres før

skolebørn. De har været meget

motiveret, glade og nysgerrige på at

lære at svømme. Børnene har her i

marts gennemført svømmediplomet

med mange forskellige svømmeøvelser,

samt rutchebanetur og spring fra

1m vippen. Svømmeøvelserne er

udført i springbassinet og dyk

øvelserne i 90cm. Børnene har den

14. marts svømmet sig til meget flotte

distancemål til deres diplom. De har

koncentreret og glade svømmet i 50 minutter

til følgende resultater:

Gabriel 600m, Viktor 800m, Smilla

1000m, Nicoline og Albert 1050m,

Luca 1200m og endelig Bastian

1350m

Jeg er meget stolt af dem, når man tænker på

de kun er 5 og 6 år gamle. Tak for denne

sæson til fantastiske børn og stort tak til

Henriette, som altid følger, motiverer og selv

deltager aktivt i vandet med børnene.

Den sidste svømme onsdag var den kommende

gruppe af nye svømmebørn med for at

prøve vandet og se,

hvor dygtige denne

sæsons børn er

blevet. Det var et

hyggeligt besøg med

aktive spændte nye

vandglade børn.

Tak for de fine

svømme-tegninger,

som jeg værdsætter

meget.

På gensyn

Svømme Lone

Side 18


På fuserne er det fællesskab, hygge og sjove udfordringer, der driver holdet til at møde op

hver mandag kl 19.40

Vi laver en masse lege og fysisk træning hvor vi kombinere masser af humor med svømning

Vi benytter alle bassinerne fra 90 cm til 4 m, og der træner vi alt fra dykning og samarbejdsøvelser

til lege som rundbold og "triatlon"

Fællesskabet er så stort hos Fuserne, at vi også laver videoaftner en gang i mellem, hvor vi mødes

en dag i weekenden og ser film og spiser pizza.

Fuserne er den holdtype, der ikke er bange for

at udfordre sig selv, kan svømme på øvede

niveau og ha' et stort smil på læben.

Jeg er i hvert fald ikke stoppet med at gå der

endnu (bare på de ældres hold)

Steffen Jensen Fuser

Side 19


Hans Krogenlund som har undervist hos FFS i 20 år den 01. april 2018

Inge-Lise Hansen som har undervist hos FFS i 20 år den 15. august 2018

Christian Simonsen som har undervist hos FFS i 10 år den 01. september 2018

Lise-Lotte Nielsen som har undervist hos FFS i 10 år den 01. januar 2018

Cecilie Vorm som har været ansat hos FFS i 10 år den 01. september 2017

FFS er meget glade for jeres stabile indsats og takker mange gange.

Side 20


Nicolai R. Jørgensen

Pelle Sort, som nu får ansvaret for egne hold i kommende sæson.

Der er i alt i sæson 2017-2018 uddannet 7 hjælpetrænere til selvstændige instruktører.

Alle instruktørerne har også en gyldig bassinlivredderprøve og en gyldig børneattest.

Vi glæder os til jeres udfoldelser på kanten i kommende sæson.

Side 21


SOMMERSKOLE FRA FREDAG DEN 1. JUNI – FREDAG DEN 29. JUNI 2018

ID

nr. Hold ugedag tid instruktør pris hold placering

Udspring K- og Takent hold

SO01 ( uge 23+24+25+26) Ma+on+fr 17.00-19.00 Lone/Hans 500 kr. springbassin

SO02

Udspring mini talent (uge

23+24+25+26) Man+fre 16.00-17.00 Lucas/Cecilie 300 kr. springbassin

SO03 Udspring begynder 6-9 år Onsdag 16.20-17.00 Lucas/Carla 160 kr. springbassin

Udspring begynder 10-12

SO04 år torsdag 16.00-17.00 Cecilie/ 200 kr. springbassin

SO05 Udspring begynder 6-9 år torsdag 16.00-16.40 Lucas/Sofie 160 kr. Springbassin

Udspring begynder 10-12

SO06 år torsdag 17.00-18.00 Cecilie/ 200 kr. springbassin

SO07 Udspring begynder 6-9 år torsdag 16.40-17.20 Lucas/Sofie 160 kr. springbassin

SO08 Udspring begynder 6-9 år torsdag 17.20-18.00 Lucas/Sofie 160 kr. springbassin

SO09

SO10

SO11

SO12

SO13

SO14

SO15

Børn 5-7 år - Klar ved

poolkanten onsdag 16.00-16.40 Phillip/Therese 160 kr. 90cm ved væggen

Børn 3-5 år - klar ved

poolkanten onsdag 16.00-16.40 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne

Børn 5-7 år - Klar ved

poolkanten onsdag 16.40-17.20 Phillip/Therese 160 kr. 90cm ved væggen

Børn 3-5 år - klar ved

poolkanten onsdag 16.40-17.20 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne

Børn begynder dybt vand

fra 6 år onsdag 17.20-18.00 Phillip/Therese 160 kr. 25m bane 5+6

Børn 5-7 år – klar ved

poolkanten onsdag 17.20-18.00 Michael/ 160 kr. 90cm ved vinduerne

Børn begynder dybt vand

fra 6 år onsdag 18.20-19.00 Phillip/Therese 160 kr. 180cm bane 5+6

Tilmelding via hjemmeside: www.farumfamiliesvom.dk under event øverst til venstre!

Tilmelding til Udspring konkurrence, talent og mini talent kræver udtagelse af

instruktørerne.

Side 22


Sommerskole holdbeskrivelser

Børn 3-5 år - klar ved poolkanten

Børn 5-7 år - Klar ved poolkanten

Børn begynder dybt vand

Udspring begynder 6-9 år og 10-12 år

Udspring Talent og Konkurrence

3 dage pr uge mini talent 2 dage pr.

uge

Børn 3 - 5 år sammen med en voksen.

Færdigheder: Ingen krav på dette hold.

Undervisningen er med en forælder i vandet.

Undervisningen går gennem den voksne så barnet

føler sig tryg. Der bruges materialer i

undervisningen, da legen gør undervisningen sjov

og udfordrende.

Bemærkninger: Undervisningen foregår i 90cm

bassinet. Der betales kun for barnet.

Børn 5 - 7 år uden en voksen med i vandet.

Færdigheder: Ingen krav på dette hold.

I undervisningen benyttes leg, så barnet motiveres

og det er sjovt at lære grundøvelserne og så barnet

føler sig tryg. Der bruges materialer i

undervisningen, som gør undervisningen sjov og

udfordrende.

Børn fra 6 år som gerne vil svømme i 180cm

bassinet. Bælte og vinger må gerne benyttes. Ingen

specielle krav om færdigheder. Der øves crawl og

ryg crawl. Der benyttes redskaber i undervisningen

så det er sjovt og motiverende.

Barnet skal selv kunne svømme ind til kanten uden

brug af hjælpemidler.

Der lægges vægt på leg for at bekæmpe frygt og til

styrkelse af motorikken. Formålet er at skabe basis

for at kunne kombinere afsæt, spring og landing.

Der undervises både fra kanterne og fra vipperne.

Vi starter fra kanterne af hensyn til tryghed og

sikkerhed.

For de udspringere der allerede er tilmeldt og

udtaget på Talent- og konkurrencehold samt mini-

Talent.

Vi glæder os til at undervise dig på sommerskolen – vi ses!!!

Side 23


Svømmehold sæson 2018 - 2019

Svømmehold Mandag Tirsdag Onsdag. Torsdag Fredag Lørdag

Plask og leg

3-5 år

Med forældre i vandet

16.20

17.00

17.40

16.00

16.40

17.20

11.40

Børn beg. lavt vand

5-7 år

Uden forældre i vandet

Børn beg. dybt vand

7-10 år

Med hjælpemidler

Børn beg. Lavt vand

Fra 8 år

Børn beg. Dybt vand

Fra 8 år

Børn let øvede

Fra 9-12 år

Uden hjælpemidler

Børn øvede

Fra 10 år

15.40

16.20

15.40

19.10

18.20

15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

16.20

17.00

17.40

18.20

19.00

15.40

16.20 15.40

16.20

17.00

17.40

18.20

19.10 16.20

17.00

19.00

Ung motion + 12år 18.10

Voksen motion 18.20 19.10

18.50

19.50

19.30*

10.40

17.40

18.20

19.00

Voksen beg. svøm 09.00 18.40

Vok. Beg/let øv. svøm 10.40* 10.30

Voksen Familie Svøm 19.00

Forældresvøm 15.40

19.00

Open Water 21.00*

16.00

16.40

17.20

18.00

18.00 16.00

17.20

09.40

10.20

11.00

09.00

10.20

11.40

16.40 09.40

12.20

16.00

16.40

17.20

11.00

09.40

10.20

11.00

09.00

11.40

12.20

De *markerede hold er på mere end 1 lektion.

Tilmelding via hjemmeside.

Forbehold for ændringer.

Side 24


Specialhold sæson 2018 - 2019

Specialhold: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

Aqua Fitness 19.20

Vandgymnastik 10.00 10.00 10.00

19.00

Crawl voksne begynder 09.40

Crawl voksen let øvede 10.00

Crawl voksne øvede 09.00

Fuser 10-14 år 19.00* 15.00*

Fuser 12-15 år 19.40* 19.40*

Fuser 15-18 år 19.40*

FAKlerne +18år 20.40*

Handicap børn svøm 5-9år 18.10

Handicap børn svøm 9-17år 18.30

Livredning 19.50*

Senior svøm 14.00 14.00

Børn vandforsigtig I 09.00

Børn vandforsigtig II 18.00

Voksen vandskræk I 10.20

19.50

Voksen vandskræk II 10.40

Kajak 20.30* 20.40* 20.30*

Udspring 6-9 år 16.20 16.20 09.00

17.00

Udspring beg. 10-12 år 16.00 16.00

16.40

16.00 16.00 09.40

10.20

17.20

Udspring + 12 år 19.00*

Udspring + 14 år 19.00*

Udspring mini talent 16.20* 17.00*

Udspring familiehold 11.00

Udspring konkurence 16.40* 16.40* 16.40*

Udspring talent 17.00* 17.00*

Tilmelding til K1, K2 og Mini Talent kræver udtagelse.

De *markerede hold er på mere end 1 lektion. Tilmelding via hjemmeside.

Der tages forbehold for ændringer.

Side 25


Udspring:

Diplomstævne 3. -2 -

2018

Børn begynder dybt vand

onsdag

Luca fra Børnehaven

Skomagerbakken

Side 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!